:37:21 Strana 1 z 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5"

Transkript

1 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I. Majetek účetní jednotky , ,94 P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,02 P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,11 P.I.3. Ostatní majetek , ,81 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky , ,28 P.II.1. Vyřazené pohledávky , ,28 P.II.2. Vyřazené závazky 0,00 0,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m 0,00 0,00 P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání 0,00 0,00 P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00 P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00 P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00 P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva , ,51 P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob 0,00 0,00 P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0,00 0,00 P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních ,72 0,00 P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních ,37 0,00 P.IV.13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva , ,00 P.IV.14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , ,00 P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob 0,00 0,00 P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ,00 0,00 P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv , ,00 P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc , ,51 P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc ,00 0,00 P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,76 0,00 P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,19 0,00 P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0,00 0,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,20 P.V.1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 0,00 0,00 P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 0,00 0,00 P.V.3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí 0,00 0,00 P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ,00 0,00 P.V.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,20 P.V.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 P.V.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 P.V.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva , ,23 P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh , , :37:21 Strana 1 z 5

2 Běžné účetní období Minulé účetní období P.VI.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 0,00 0,00 P.VI.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří , ,00 P.VI.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří , ,00 P.VI.13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0,00 0,00 P.VI.14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , ,78 P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh , ,65 P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,00 P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,56 P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z 0,00 0,00 P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z 0,00 0,00 P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 0, ,00 P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů ,00 0,00 P.VI.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 0,00 0,00 P.VII. Vyrovnávací účty , ,02 P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,02 Příloha účetní závěrky - část A.5. 1 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě , ,00 2 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních , ,00 Příloha účetní závěrky - část A.10. Příloha účetní závěrky - část B B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 0,00 0,00 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředk 0,00 0,00 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 0,00 0,00 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 0,00 0,00 Příloha účetní závěrky - část C C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za 0, ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve 0, ,00 Příloha účetní závěrky - část D Hodnota D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka 0,00 D.2. Informace o individuální produkční kvótě 0,00 D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv 0,00 D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech 0,00 D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů 0,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem 0,00 Příloha účetní závěrky - Fond kulturních a sociálních :37:21 Strana 2 z 5

3 A.I. Počáteční stav fondu k ,90 A.II. Tvorba fondu ,94 A.II.1. Základní příděl ,00 A.II.2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku ,00 A.II.3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k 0,00 A.II.4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 A.II.5. Ostatní tvorba fondu ,00 A.III. Čerpání fondu ,02 A.III.1. Půjčky na bytové účely 0,00 A.III.2. Stravování ,19 A.III.3. Rekreace ,04 A.III.4. Kultura, tělovýchova a sport ,65 A.III.5. Sociální výpomoci a půjčky ,00 A.III.6. Poskytnuté peněžní dary ,00 A.III.7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění ,00 A.III.8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 2 600,00 A.III.9. Ostatní užití fondu ,14 A.IV. Konečný stav fondu ,82 Příloha účetní závěrka - Rezervní fond (OSS) B.I. Počáteční stav fondu k ,08 B.II. Tvorba fondu ,38 B.II.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové ,38 B.II.2. Peněžní dary - účelové 0,00 B.II.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 B.II.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00 B.II.5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prost 0,00 B.II.6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nab 0,00 B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospod 0,00 B.III. Čerpání fondu ,12 B.III.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové ,24 B.III.2. Peněžní dary - účelové 0,00 B.III.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 B.III.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00 B.III.5. Výdaje na reprodukci majetku 0,00 B.III.6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany 0,00 B.III.7. Ostatní čerpání ,88 B.IV. Konečný stav fondu ,34 Příloha účetní závěrka - Rezervní fond (SPO) Příloha účetní závěrky - Rezervní fond (PO) Příloha účetní závěrky - Fond reprodukce majetku E.I. Počáteční stav fondu k , :37:21 Strana 3 z 5

4 E.II. Tvorba fondu 0,00 E.II.1. Zlepšený hospodářský výsledek 0,00 E.II.2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 E.II.3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a 0,00 E.II.4. Peněžní dary 0,00 E.II.5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na poříz 0,00 E.II.6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvko 0,00 E.II.7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízen 0,00 E.II.8. Ostatní 0,00 E.III. Čerpání fondu 0,00 E.III.1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a neh 0,00 E.III.2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodo 0,00 E.III.3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 0,00 E.III.4. Úhrada přijatých úvěrů 0,00 E.IV. Konečný stav fondu 0,00 Příloha účetní závěrka - Investiční fond Příloha účetní závěrka - Ostatní fondy Příloha účetní závěrky - Stavby Brutto - běžné obd Korekce - běžné obd Netto - běžné obd Netto - minulé obd. G. Stavby , , , ,22 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,79 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,33 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,82 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,76 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,12 G.6. Ostatní stavby , , , ,40 Příloha účetní závěrky - Pozemky Brutto - běžné obd Korekce - běžné obd Netto - běžné obd Netto - minulé obd. H. Pozemky ,94 0, , ,48 H.1. Stavební pozemky ,07 0, , ,93 H.2. Lesní pozemky ,77 0, , ,26 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky ,54 0, , ,11 H.4. Zastavěná plocha ,31 0, , ,51 H.5. Ostatní pozemky ,09 0, , ,67 Příloha účetní závěrky - Fond privatizace Částka H.I. Počáteční zůstatek 0,00 H.II. Tvorba 0,00 H.II.1. Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období 0,00 H.II.2. Výsledek hospodaření (zisk) minulých období 0,00 H.II.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetníc 0,00 H.II.4. Dary 0, :37:21 Strana 4 z 5

5 Částka H.II.5. Oceňovací rozdíly 0,00 H.II.6. Ostatní 0,00 H.III. Použití 0,00 H.III.1. Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období 0,00 H.III.2. Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období 0,00 H.III.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jed 0,00 H.III.4. Oceňovací rozdíly 0,00 H.III.5. Ostatní 0,00 H.IV. Konečný zůstatek 0,00 H.V.1. Převody do státního rozpočtu 0,00 H.V.2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku 0, :37:21 Strana 5 z 5

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti PLYNOFIK dobrov. svazek obcí, 154 26225 Pičín, Svazek obcí, IČ:70567620 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Strakonicka, 41 38601 Sousedovice, Obec, IČ:70960402 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2015 14:10:29 Název účetní jednotky: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO Sídlo: Na výsluní

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více