17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO"

Transkript

1 17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO

2 PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy Books 1 62 II. Fotoliteratura Photoliterature III. Moderna a avantgarda p l a t e b n í p a u s a IV. Slovenská avantgarda Slovakian avant garde V. F.J. Müller VI. Výtvarné umění Art VII. Erotika Erotic VIII. Jaroslav Picka p l a t e b n í p a u s a po č. 304 IX. Bibliofilie Bibliophily X. Esoterismus XI. Varia Ukončení aukce

3 XIV. pražské aukční dny The fourteenth Prague Auction Days Jitka Trmalová Praha 6, Bubenečská 9 tel./fax: aukce The seventeenth Auction knihy, avantgarda, bibliofilie, umění F.J. Müller, J. Picka, esoterismus books, avant garde, bibliophily, art F.J. Müller, J. Picka, esoterica pátek 18. května 2001 v 18. hod. Friday, May 18 th 6. p.m. Výstava čtvrtek hod. Exhibition Thursday, May 17 th 11 a.m. 6.p.m. pátek hod. Friday, May 18 th. 10 a.m. 4 p.m. Hotel EXPO Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7 /tramvaje č. 5, 12, 17 zastávka Výstaviště/ XIV. pražské aukční dny pokračují v sobotu v 10 hod. aukcí Antikvariátu Prošek a končí aukcí antikvariátu Dlážděná.

4 Information All items will be auctioned by lot as described and numbered in the catalogue. During the auction there will be several breaks, during which payment must be made on all items purchased up until that point. The purchase price paid by the successful bidder shall be the sum of the final bid plus a premium of 10 % (the sum will be rounded up to the nearest 10 crowns). All prices are figured in Czech currency. The auction agency will provide receipts for all items which are paid for. Unless previous arrangements are made with the auction agency, all lots which are not paid for during these breaks in the auction will be put back up for sale at the beginning of the next section. Arrangements can be made to pay for all your purchases after the auction on the day of the sale. Advance and absentee bids can be sent to the auction agency. All bids received prior to the auction will be executed fairly to the best advantage of the bidder. Bids may be sent by mail or faxed, but must be received in sufficient time before the auction. In the event of several advance bids for the same lot, the bidding will be gin with the second highest bid received. The manner in which increments during the auction will increase are as follows: 20 Kč to 400, then 50 Kč to 1 000, 100 Kč to 4 000, 500 Kč to , Kč to , Kč to and Kč there after. All items may be viewed during the exhibition prior to the auction. This catalogue also serves as your entry ticket for the auction. However, bidding will be conducted by bidding number, participants in the sale will be required to leave 100 Kč deposit in order to receive their paddle A T A aukční agentura Český antikvariát

5 Výňatek z dražebního řádu Na základě žádostí vlastníků dražených věcí a v souladu se zák. 26/2000 Sb. pořádá ATA Český antikvariát veřejnou dobrovolnou dražbu, jejíž průběh se řídí ust. tohoto dražebního řádu, jehož úplné znění je vyvěšeno v místě konání dražby. Účast na dražbě je možná jen pro držitele aukčního katalogu a je vázána kapacitou sálu. Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v katalogu. Každý z účastníků může po složení zálohy obdržet dražební číslo. Vyšším podáním / příhozem / se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Příhozy se počítají takto: 20 Kč do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny Kč, 100Kč do ceny 4 000Kč, 500Kč do Kč, Kč do ceny Kč, 2 000Kč do Kč a Kč činí příhoz od Kč. Dražba se koná s přestávkami. V jejich průběhu jsou vydražitelé povinni uhradit své finanční závazky. Není li v této době věc vydražitelem zapla cena, je agentura povinna dražit tuto věc znovu coby residuum, není li však mezi účastníky předem dohodnuto jinak. Kterýkoli z účastníků dražby může agenturu požádat o nové vyvolání věci (té které položky), nebyla li tato v předcházejícím kole vydražena. Vydražitel je povinen uhra dit v dražbě dosaženou cenu spolu s aukční provisí činící 10% z dosažené ceny věci. V případě osobní nepřítomnosti se může zájemce nechat zastoupit na zák ladě plné moci agenturou, a to tak, že jí předá své limity. Obdrží li agen tura k téže katalogové položce více limitů, začíná licitátor dražbu od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o jeden příhoz. Tato skutečnost bude veřejně oznámena vždy při vyvolání každé dotčené položky. Během konání výstavy i dražby jsou všechny přítomné osoby povinny se podřídit všem opatřením agentury podniknutým na ochranu presento vaných věcí. Věci lze reklamovat jen do okamžiku jejich převzetí vydražitelem ATA Aukční agentura Český antikvariát

6 Rejstřík Index Albich, Milan 366 Aleš, Mikoláš 25 Alexy, Janko 179 Andersen, Knud 446 Apollinaire, Guillaume 101, 125, 126 Archipenko 145 Avedikt, Issakahian 313 Babler, Otto F. 333 Balzac, H. 20 Baudelaire, Charles 132, 133, 316 Bauch, Jan 219, , Beardsley, Aubrey 398 Bednár, Štefan 160 Bednáø, Kamil 46 Bìlohlávek, František 389 Benda, Jaroslav 58, 391, 412 Beniak, Valentin 174, 175 Beran, Alja 128 Berdych, Karel 10 Bezruè, Petr 197, 208 Bianki, Vitalij 195 Bidlo, František 311 Biebl, Konstantin 121, 122 Bílek, Alois 33 Bílek, František 334, 336 Blavatská, H. P. 411 Blažek, Otto 306 Boklevskij, P. 434 Bolzano, Bernard 421 Bouda, Cyril 202, 254, 327 Böhnel, M. B. 95 Braunerová, Zdeòka 335 Bradáè, Ludvík 334, 342, 347, 355, 367 Breisky, Artur 335 Brezány, Attila 164, 168 Brezina, Ján 160, 166 Breton, André 182 Brettone, Restif de la 302 Bricaud, Joanny 417 Brož, Leo 292 Brunner, V. H. 32, 291, 342, 347, 360, 361 Brunovský, Albín 163 Bøezina, Otokar 58 Bunèák, Pavel 159 Burka, Antonín 298 Buzzi, Paolo 106 Calbet, A. 281, 282 Castanier, Prosper 281, 282 Cendrars, Blaise 129 Claudel, Paul 49, 337 Cleland, John 288 Coester, Otto 354 Conrad, Joseph 449 Coubine, Otakar 216 Èapek, Josef 10, 31, 55, , 368 Èapek, Karel 20, 55, 105 Èapková, Helena 97 Èech, B. 236 Èech, Svatopluk 231 Èep, Jan 29 Èivrný, Lumír 219 Desbordes - Valmore, Marceline 323 Dìdina, Jan 237 Defoe, Daniel 445 Dilong, Rudolf 153, 156, 162, 165 Dobrota, Andrej 165 Dobužinskij, M. V. 435 Drtikol, František 74, 370? Dubrovská, Tereza 339 Dudešek, Karel 309, 314?, 399 Duhamel, Georges 98, 301 Durych, Jaroslav 340 Duša, Ferdyš 315 Dvoøák, Arnošt 56, 341 Dyrynk, Karel 33, 307, 329, 342, 379, 395, 396 Dürer, Albrecht 364 Edgar, Emil 85 Ehm, Josef 65 Eluard, Paul 146, 147 Engel - Hardt, Rudolf 298 Erben, K. J. 57, 342 Fábry, Rudolf Fára, Libor 63, Filla, Emil 247 Fischer, J. L. 96 Fischerová - Kvìchová, M. 444 Fischl, Viktor 207 Florian, Michael 397 Frinta, Emanuel 393 Fuèík, Július 192 Fulla, L'udovít Gardner, Bruce R. C. 305 Garnett, David 92 Gauguin, Paul 60 Gellner, František 9, 32 Gerald 235 Geraldini, Koloman K. 164 Godefroy, Emile 216 Goethe, J. W. 183, 199, 343 Gruss, Jaroslav 385 Grässel, Friedrich 78 Guaita, Stanislav D. 415, 416 Guderna, Ladislav Guérin, Maurice de 344 Hal'amová, Maša 176 Halas, František 209, 212, 317, 345 Halasová, Libuše 248 Hálek, Vítìzslav 61 Hanaèík, Otakar 418 Havlíèek, Jaroslav 297

7 Havlíèek - Borovský, K. 346, 347 Heine, Heinrich 134 Helle, Jan 322 Herrmann, Ignát 226 Heyduk, Adolf 315 Heythum, Antonín 19, 11 Hlaváèek, Karel 348, 349 Hl'bina, Pavol G. 174 Hložník, Vincent 163 Hodek, Josef 417 Hoffmann, E. T. A. 319 Hoffmeister, Adolf 123, 144 Hofman, Jan 223 Holan, Vladimír 34-39, 372 Holas, Miloš 350 Homér 351 Honzík, Karel 83 Honty, Tibor 71 Hora, Josef 88, 222 Horatius Q. F. 205 Horejc, Jaroslav 321 Horov, Pavol 160 Horký, Karel 9 Hoøec, Jaromír 53 Hradec, Karel 14 Hrubín, František 447 Hudeèek, František 209 Hus, Jan 352 Chaloupka, Josef 18 Chmel, Viliam 156, 166, 167 Chován, Jozef 158 Chvojka, T. R. 346 Ilík, Josef 68 Istler, Josef 255 Jaška, Jiøí 359 Jehl, Ludvík 152 Jech, František 336 Jelínek, Antonín 361 Jeníèek, Jiøí 69 Jeníèek, Vlast. 131 Jesenská, Rùžena 225 Jirout, Alois, 304, 324,348?, 371 Jiøincová, Ludmila 46, 183, 185, 207, 220, 222 John, Jiøí 255, 373 Juriga, Tóno 161 Kabešová, Jarmila 307 Kafka, Franz 354 Kahn, Gustav 241 Kaláb, František 138 Kaláb, Method 29, 224, 296 Kameník, Jan 43 Kandler, Wilhelm 430 Kapinus, Josef 336 Kaplický, Josef 37 Kapper, Siegfried 430 Karafiát, Jan 355 Karásek ze Lvovic, Jiøí 9, 356, 357 Kašpar, Adolf 428 Keller, Gottfried 358 Ketzek, František 378 Kinský, Karel 337 Klíma, Ladislav 308, 310 Knoesl, Bohuslav 321 Kobliha, František 15, 21, 59, 335 Koláø, Jiøí 51, 52 Kolman - Cassius, Jaroslav 359 Komárek, Vladimír 7 Komenský, J. A. 314 Konrád, Karel 135 Konùpek, Jan 43, 270, 303, 304, , 314, 316, 318, 343, 356, 364, 379 Kopta, Josef 136 Kostka, Jozef 159, 180 Kostohryz, Josef 40 Kotík, Pravoslav 296 Kotrba, Emil 29, 254 Kouøil, Miroslav 138 Krajc, Rudolf 304 Krecar, Jarmil 360 Krejèí, Jiøí 194 Kroha, Jiøí 56 Krupièka, Rudolf 361 Køièka, Petr 194 Kubašta, Vojtìch 326 Kubín, Alfréd 259, 260, 392 Kubín, J. K. 12 Kundera, Ludvík 362 Kupka, František 11, 245, 363 Kutal, Albert 249 Kvapil, Jaroslav 194 Kysela, František 81?, 341, 352, 380 Lacina, Bohdan 362 Lada, Josef 86, 250, 450, 451 Ladová, Alena 187 Lam, Wilfredo 266 Lang, Alois 364 Langer, Jiøí 48 Larbaud, Valéry 94 Lauschmann, Jan 72 Lautreamont, comte de 122, 123 Lazecký, František 30 Lenko, Július 158 Lermontov, M. J. 365 z Lešehradu, Emanuel , 221, 410 Lévi, Elifas 413 Lexa, František , 414 Lhoták, Kamil 63, 188, 189, 328, 425, 448, 449 de Ligt, B. 202 Lilia, Hermor 366 Linhart, Lubomír 65 Lukas, Jan 70 Lukavský, Jaroslav 319, 376 Macaulay, Rose 100 Maeterlinck, Maurice 367, 368 Mácha, K. H. 1-7 Machar, J. S. 11, 204, 369 Maier, J. A. 198

8 Majakovskij, Vladimír 148, 193 Makovský, Vincenc 200 Marek, Jiøí 54 Mareš, Michal 87 Marinetti, F. T. 93, 106, 107 Mark, Q 351 Marten, Miloš 334 Maøánek, Jiøí 91 Masaryk, T. G. 370, 371 Mašek, Václav 19, 148 Mašláò, František 422 Matiecková 20 Maurois, André 22, 23 Mejstøík, Milan 377 Menhart, Oldøich 307, 329 Mickiewicz, Adam 372 Michal, Rastislav 274 Michelangelo, Buonarotti 373 Michl, František 152, 369 Milén, Eduard 18, 27 Milly, D. 180 Montmeril 235 Moravec, Alois 300 Morstadt, Vincenc 224 Mrkvièka, Otakar 61, 134, 150 Mudroch, Ján 178, 181 Mucha, Alfons 221, , 256 Muzika, František 35, 41, 125, 218 Müller, F. J Müller, Vladimír 327 Naumann, Pavel 448 Nechvátal, František 128, 137, 138 Nìmcová, Božena 89 Nìmec, Karel 297, 390 Neruda, Jan 312, 425 Nerval, Gérard de 375 Neumann, S. K. 28, 90, 194, 203 Nezval, Vítìzslav , 189, 316 Nor, A. C. 19 Novák, Jaroslav 187 Novomeský, Laco 169 Novotný, Antonín 326, 328 Novotný, Miloslav 330 Obrtel, Vít 110, 112, 120, 152 Ondrejov, L'udo 172 Opolský, Jan Orlik, Emil 268 Ovidius, N. P. 217 Pacovský, Emil 364 Palivec, Josef 41, 42 Panuška, Jaroslav 12 Pavelka, František 313 Pegrassi, Miro 211, 314, 345, 359 Peisson, Edouard 167 Peladan, Josephin 412 Picka, Jaroslav 329 Pilaø, Jan 220 Píseò písní 190,. 191, 210, 214, 215, 324, 376 Píša, A. M. 194 Pištìlka, Petr 428 Pleènik, Josip 424 Plicka, Karel 79 Podhajský, Jan 325 Poe, E. A. 333, 378, 379 Ponièan, Ján Rob 165, 170, 178 Po Tü I 382 Pražák, Èenìk 28, 331 Preissig, Vojtìch 208, 332, 371, 445 Procházka, Antonín 190, 191, 214, 248, 249 Procházková, Linka 41 Przybyzsewski, Stanislav 418, 419 Pukl, Vladimír 254 Puškin, A. S. 201, 435 Rabestein, Emil 302 Rada, Vlastimil 201, 250, 438 Rachlík, František 187, 188 Rak, Ján 155 Rambousek, Jan 384 Rath, Klaus 77 Ráž, Antonín 14 Rázus, Martin 174 Regnard, Paul 363 Régnier, Henri de 385 Rejsa z Kolkovic, Jan 21 Reichmann, Vilém 73 Reisel, Vladimír 181 Renè, Václav 205, 386 Reynek, Bohuslav 49, 387, 388 Rictus, Jehan 124 Ries, Curt 64 Rilke, R. M. 47 Rimskij - Korsakov, N. 432 Rolland, Romain 164, 399 Rolèík, Pøemysl 147 Romains, Jules 304 Rops, Felicien 241, 286 Rossmann, Zdenìk 128 Roy, Vladimír 179 Rubliè, Ivo 194, 217 Rùžièka, D. J. 69 Rys, Jan 442 Sade, markýz de 283, 284 Sauer, Franta 12 Sedláèek, Vojtìch 194, 374 Seifert, Jaroslav 24-27, 103, 118, 119, 184, 185, 213, 325, 389 Sekora, Ondøej 55 Seydl, Zdenìk 53, 62, 252, 425, 448 Schamoni, Albert 353 Schneider, R. 436 Schramm, Helmut 443 Schumann, Ruth 390 Schwetz, Karel 383 Schwob, Marcel 99

9 Sivko, Václav 51, 287, 372 Sklenáø, Zdenìk 255, 265, 382 Skrbek, Jaroslav 267 Slabý, František 2 Slánský, Bohuslav 239 Slavík, Ivan 62 Smetana, Jan 252 Sokol, Koloman 168, 169 Sonberg, Josef 48 Souèek, Ludvík 63 Stefanyk, Vasyl 391 Stehlík, Ladislav 104 Steinlein, A. 124 Stretti, Viktor 396 Strnadel, Antonín 191, 196, 206 Sudek, Josef Suk, Ivan 12 Surius, Vavøinec 338 Sutnar, Ladislav 150, 151 Süss, L. 87 Svatopluk, Turek 140 Svolinský, Karel 24, 26, 40, 44, 350, 358 Svorada, Petr 311 Šedivá, Eva 323 Šelepa, Karel 393 Šerých, Jaroslav 366, 388 Šíma, Josef 129, 137, 213 Šimák, Lev 192 Šimon, T. F. 253, 339, 381 Šimùnek, Karel 294, 411 Šindler, Jiøí 31 Šmahelová, Helena 449 Šmejkal, František 243 Šnobr, Jan 194 Šorm, Bøetislav 30, 386 Špála, Václav 88, 89 Štech, V. V. 254 Štika, Jarek 290 Štorch - Marien, Otakar 102 Štyrský, Jindøich 44, 120, 121, 136, , 261, Švabinský Max 186, 194, 367 Šváb, Jaroslav 83 Švengsbír, Jiøí 320, 375 Teige, Karel 84, , 118, 119, 126, 127, 129, 131?, 132, 133, 135, 145, 146, 244 Thiele, Vladimír 320, 322 Tichý, František 22, 23, 38, 39, 43, 54, 189, 195, 203, 212, 215, 263, 264, 365, 375 Tittelbach, Vojtìch 17, 108 Tokstein, Antonín 440 Toyen 5, 113, 124, 126, 149, 210, 262, 291 Traven, B. 196 Trnka, Jiøí 446, 447 Tusar, Slavoboj 10?, 338 Tvrdý, Antonín 351, 367, 370 Týfa, Josef 39 Uher, V. Š. 287 Urbánková Jarmila 149 Vacík, Miloš 207 Váchal, Jaroslav 305 Váchal, Josef 246, 258, 269, 394 Vachek, Emil 151 Valenta, Eduard 33 Valery, Paul 50 Váša, Miroslav 62, 317, 324 Vávra, Josef 427 Vèelièka, Géza 130 Veigl, Svätoslv 171 Verlaine, Paul 395 Verne, Jules 449 Vienna 81 Vik, František 299, 301, 344 Vika, Karel H. 86 Villon, Francoise 396 Virt, Zdenìk 278 Vlach, Aurel 394 Vlas, R. M. 441 Volf, Josef 420 Volkert, H. 271 Voøechová, Marie 197 Votluèka, Karel 426 Vrbová, Jitka 42 Vyskoèil, Albert 8, Vyskoèil, Josef 307, 318 Wachsmann, Alois 345 Weiner, Richard 13 Weinfurter, Karel Weisskopf, Viliam 163 Wenig, Adolf 67 Wenig, Frank 426, 444 Wieland, Ch. M. 198 Wiesner, Richard 184 Wilde, Oscar 398 Zahel, Adolf 211 Zrzavý, Jan 6, 57, 244, 257 Zweig, Arnold 150 Zych, Alois 81 Žák, Ladislav 84 Žarnov, Andrej 178 Žáry, Štefan 156 Žižková Rùžena 200

10 !UPOZORNĚNÍ Výňatek z dražebního řádu čl. 8: Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu vystavených věcí. Jelikož se pořadatelům podařilo v této aukci nabízet několik mimořádně křehkých a opravdu unikátních věcí, je prohlídka těchto věcí širší veře jnosti během výstavy nemožná. Žádáme proto vel mi vážné zájemce z řad sběratelů, aby se ještě před konáním výstavy spojili s naším antikvariátem a po předchozí dohodě mohli zásadní a ohrožené unikátní tisky prohlédnout mimo místo konání výs tavy. Věříme, že pochopíte smysl tohoto opatření, neboť žádný opravdový sběratel nechce získat v dražbě věc, poškozenou masovou prohlídkou. Knižní klenoty Vám děkují za pochopení. Prameny Sáňka, Bubla: České bibliofilské tisky I. V. A. Grim: J. Picka, tiskař ze záliby Toman: Nový slovník čsl. výtvarných umělců Dvořák: Grafické dílo Františka Tichého Encyklopedie světového malířství Academia CA aukce Českého antikvariátu ATA 8

11 I. Knihy Books 1. MÁCHA, Karel Hynek: Spisy. Praha Kober s. 3. vyd. Máje. Orig. cpl. vazba, poškoz. 600, 2. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Roman tická báseň.praha Kober Ob. a ilus tr. František Slabý. 48 s. Ilustr. vyd. Orig. brož., poškoz. 200, 3. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Roman tická báseň. Třebíč Lorenz s. Orig. brož. 200, 4. MÁCHA, Karel Hynek: Mág. Praha Šimáček Faksimile pův. rukopisu. Nestr. Orig. brož. 120, 5. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha Družstevní práce vyzd. 4 kresbami Toyen. 69 s. Nerozřez. Orig. brož. 600, 6. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha SNKLHU Ob. a ilustr. Jan Zrzavý. 96 s. Podpis Zrzavý. Váz. v orig. ob.400, 7. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha Šmidt Front. orig. sign. s.j. Vladimír Komárek. Vydán pouze titulní list a graf. výzd. U Šmidta 10. vyd. Ex. 6/20. Podpis vydavatele. Orig. brož. Vzácné, pouze 10 ex. 400, 8. VYSKOČIL, Albert: Básníkovo slo vo. Praha Pour Pourova edice sv s. Orig. brož. 180, 9. HORKÝ, Karel: Paličovy sloky. Karikatury, písničky, epigramy. Rokycany Horký Ob. a ilustr. František Gellner. Nestr. Ppl. vazba s orig. ob. Vzácné. 700, 10. BERDYCH, Karel: Z melodií bas tarda. Praha Veselý b. d. Knihovna mladých autorů. Ob. anonym. / Slavoboj Tusar? / 47 s. Orig. brož. Pozoruhodná obálka. 400, 11. MACHAR, J. S.: Jed z Judey. Praha Šolc a Šimáček b. d. Ob. František Kupka. 228 s. Orig. brož. 400, 12. SAUER, Franta a SUK, Ivan: In memoriam Jaroslava Haška. Praha Družstevní nakladatelství Ob. J. K. Kubín. Kresby Jaroslav Panuška. 121 s. Dedikace Franta Sauer. Orig. brož., mír. poškoz. ve hřbetě. 600, 13.WEINER, Richard: Škleb. Praha Srdce Titul V. Hofman /?/. 120 s. Orig. brož. 200, 14. HRADEC, Karel: Svět ve zbrani. Prózy z let Praha Svoboda Knihovna Mladí autoři. Ob. a dřev. A. Ráž. 69 s. Nerozřez. Orig. brož. 360, 15. OPOLSKÝ, Jan: Kameje. Básně. Praha soukr. tisk Front. orig. dřev. František Kobliha. Nestr. 555 ex. Podpis Opolský. Orig. brož. 120, 16. OPOLSKÝ, Jan: Kresby uhlem. Praha Kočí s. Orig. brož. Vyskytuje se zřídka. 260, 17. OPOLSKÝ, Jan: Čtení z hvězd a obelisků. Praha Umělecká Beseda Ob. a kresby Vojtěch Tittelbach. 91 s. Podpisy Opolský i Tittelbach. Orig. brož. 200, 10. Slavoboj TUSAR 18. CHALOUPKA, Josef: Hlas a mlčení. Básně. Praha Borový Vazba a vyzd. Eduard Milén. 96 s. Orig. pap. vazba. 180, 9

12 19. NOR, A. C.: Opilé povídky. Praha Petr Ob. Antonín Heythum, front. Václav Mašek. 90 s. Část. nerozřez. Orig. brož. Nevyskytuje se. 600, 20. / konvolut 3 svazků Lidové kni hovny Aventina / bratři Čapkové: Jak vzniká divadel ní hra. Praha Balzac: Chagrénová kůže. Praha Matiecková: V objetí sfingy. Praha Vše orig. brož. 300, 21. REJSA z Kolkovic, Jan: Efeméry. Imaginární novely. Praha Mor. Ostrava KLK Front. orig. dřev. František Kobliha. 61 s. Orig. brož. 120, 22. MAUROIS, André: Země tisíce splněných přání. Praha Melantrich Ob. a ilustr. František Tichý. 67 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. 450, 23. MAUROIS, André: Země tisíce splněných přání. Praha Melantrich Ilustr. František Tichý. 67 s. Plkž vazba v ochr. pouzdře. 300, 24. SEIFERT, Jaroslav: Výměna stráží na Hradě. Praha Naše vojsko Front. Karel Svolinský. Nestr. Podpis Seifert. Orig. brož. 240, 25. SEIFERT, Jaroslav: Šel malíř chudě do světa. Verše k obrázkům Mikoláše Alše. Praha ČS Ob. a ilus tr. Mikoláš Aleš. 92 s. Dedikace Seifert. Mimořádně dobrý stav. 400, 26. SEIFERT, Jaroslav: Vějíř Boženy Němcové. Praha Borový Front. Karel Svolinský. 56 s. Podpis Seifert. Orig. ppl. vazba. 160, 27. SEIFERT, Jaroslav: Jablko s klína. Praha Borový1947. Ob. a front. Eduard Milén. 94 s. Podpis Seifert. Orig. brož. 260, 28. NEUMANN, S. K. : Z intimní poesie Praha Brož Vyzd. 3 orig. barev. litografiemi Čeněk Pražák. 46 s. Orig. brož. 200, 29. ČEP, Jan: Ponocný. Praha SČB Dřev. Emil Kotrba, upr. Method Kaláb. 31 s. 400 ex. Orig. brož. 200, 30. LAZECKÝ, František: Odění královské. Praha Jitra Ob., front. a upr. Břetislav Šorm. 92 s. Podpis Lazecký. Orig. brož. 180, 31. Nepřicházejí vhod. Vzájemná kore spondence Josef Čapek Bohuslav Reynek. Brno Blok Vyzd. Josef Čapek. Upr. Jiří Šindler. 128 s. Obsahuje bibliografii prací B. Reynka. Volné listy v orig. ob. Podpis L. Kundera. 450, 32. GELLNER, František: Don Juan. Praha Holubice Ob. a upr. V. H. Brunner. 110 s. Orig. brož. 240, 33. VALENTA, Edvard: Zrána. Plzeň Žikeš Ed. Věž. Front. orig. sign. litografie Alois Bílek. Upr. Karel Dyrynk. 52 s. Ex. 85/125. Orig. brož., mír. poškoz. 400, 34. HOLAN, Vladimír: Kolury. Pardubice Vokolek Ed. Paprsek.103 s. Orig. brož. Vzácné. 400, 35. HOLAN, Vladimír: Lemuria. / /. Praha Melantrich Ob. a upr. František Muzika. 154 s. Orig. brož. Velmi dobrý stav. 300, 36. HOLAN, Vladimír: Září Praha Borový s. Podpis Holan. Orig. brož. 400, 37. HOLAN, Vladimír: Havraním brkem. Praha ČS Ob. a upr. Josef Kaplický. 232 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 360, 38. HOLAN, Vladimír: Tři. Sbohem. Óda na radost. Návrat. Praha SČB Kresby František Tichý. 50 s. Volné listy v orig. ob. 200, 39. HOLAN, Vladimír: Na sotnách. Verše z let Praha ČS Ob. František Tichý, upr. Josef Týfa. 203 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 400, 10

13 45. Panychida za F.X. Šaldu. Praha Melantrich Kmen s. Podpisy Holan, Seifert, Hrubín, Nechvátal a Stehlík. Orig. brož. 450, 46. BEDNÁŘ, Kamil: Píseň lásky. Praha Petr Ob. a kresby Ludmila Jiřincová. Nestr. Podpisy Jiřincová i Bednář. Orig. brož. 200, 47. RILKE, Rainer Maria: Dvě pražské povídky. Praha Otto Ob. anonym. 123 s. Orig. brož. 300, 48. LANGER, Jiří: Zpěvy zavržených. Malá antologie hebrejského básnictví. Praha soukr. tisk Ob. a upr. Josef Sonberg. 34 s. Orig. brož. 360, 49. CLAUDEL, Paul: Tři básně z války. Praha Kuncíř Přel. Bohuslav Reynek. 12 s. Podpis Reynek. Orig. brož. 100, 81. Soirs de la Beauté 40. KOSTOHRYZ, Josef: Rekviem. Praha Kuncíř Front. sign. kresba Karel Svolinský. 14 s. Podpis Kostohryz. Orig. brož. 120, 41. PALIVEC, Josef: Pečetní prsten. Praha Borový Front. Linka Procházková.Ob. a upr. František Muzika. 131 s. Nerozřez. Podpis Palivec. Orig. brož. 200, 42. PALIVEC, Josef: Síta. Praha Mladá fronta Ob. a ilustr. Jitka Vrbová. Úvod Jaroslav Seifert. Doslov Václav Černý. 124 s. Dedikace J. Palivec, podpisy J. Seifert, V. Černý. Váz. v orig. ob. 360, 43. KAMENÍK, Jan: Okna s anděly. Praha Vilímek Front. Jan Konůpek, ob. František Tichý. 76 s. Podpis Kameník. Orig. brož. 120, 44. Básně o vazbách. Praha Jiroutovi Front. Karel Svolinský, upr. Jindřich Štyrský. 28 s. Podpisy Seifert a Závada. Nerozřez. Orig. brož. 400, 50. VALÉRY, Paul: Kouzla: Praha Melantrich Překlad Josef Palivec 100 s. Podpis Palivec. orig. cpl. vazba 180, 51. KOLÁŘ, Jiří: Náhodný svědek. Výbor z díla. Praha Mladá fronta Ob. a vazba Václav Sivko. 197 s. Váz. v orig. ob. 200, 52. KOLÁŘ, Jiří: Vršovický Ezop. / /. Praha Mladá fronta Ob. a ilustr Jiří Kolář. 163 s. Váz. v orig. ob. 500, 53. HOŘEC, Jaromír: Hněv trávy. Praha Mladá fronta Ob. a upr. Zdeněk Seydl. 108 s. Dedikace Hořec. Kart. v orig. ob. 200, 54. MAREK, Jiří: Muži jdou ve tmě. Praha Vilímek Ob. František Tichý. 181 s. Nerozřez. Orig. brož. 140, 55. ČAPKOVÉ, Karel a Josef: Ze života hmyzu. Praha Borový Ob. Ondřej Sekora. 106 s. Orig. brož. 160, 56. DVOŘÁK, Arnošt: Král Václav IV. Drama o 5 dějstvích. Praha Zora Ob. 11

14 arch. Kroha. 119 s. Dedikace A. Dvořák. Orig. brož. 160, 57. ERBEN, Karel Jaromír: Kytice z pověstí národních. Praha Sfinx Kresby Jan Zrzavý. 157 s. Podpis Zrzavý. Orig. ppl. vazba. Pravděpodobně nejkrásnější vydání Kytice. 600, 58. BŘEZINA Otokar: Básnické spisy. Praha Mánes Dřev. a upr. Jaroslav Benda. 192 s. Podpis Benda. Orig. brož. 240, 59. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Básnické spisy. Praha Aventinum Ob., dřev. a upr. František Kobliha. Dedikace Karásek. 452 s. Orig. brož. Kniha obsahuje šest básnických sbírek. 300, 60. GAUGUIN, Paul: Noa Noa. Praha Aventinum Ob. a ilustr. Paul Gauguin. 82 s. Orig. brož. Ve výborném stavu. 300, 61. HÁLEK, Vítězslav: Výbor ze spisů. Praha Umělecká beseda Ob., ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 96 s. Orig. brož. 100, 62. SLAVÍK, Ivan: Stín třtiny. Praha ČS Ob. Miroslav Váša, upr. Zdeněk Seydl. 78 s. Orig. brož. 120, II. Fotoliterarura Photoliterature 63. SOUČEK, Ludvík: Jak se světlo naučilo kreslit. Praha SNDK Ob. a vazba Libor Fára, ilustr. Kamil Lhoták. 170 s. Váz. v orig. ob. 140, 64. RIES, Curt: Neznámý Holywood. Praha Atlas Vyzd. řadou fotografií. 126 s. Orig. brož. 300, 65. LINHART, Lubomír: Josef Sudek. Praha SNKLHU Portrét Sudka Josef Ehm. 222 fotografií Josef Sudek. 46 s. textu. Váz. v orig. ob. Very good condi tion 2 800, 66. SUDEK, Josef: Prague baroque. Praha Borový fotografií Josef Sudek. 41 s. textu. Orig. brož. 450, 67. WENIG, Adolf Sudek, Josef: Náš hrad. Praha Vilímek s. textu, 48 fotografií Josef Sudek. Váz. v orig. ob. v ochr. pouzdře 400, 68. ILÍK, Josef: Praha zasněná. Praha Orbis s. textu, 100 fotografií. Váz. v orig. ob. 180, 69. JENÍČEK, Jiří: D.J. Růžička. Praha SNKLHU Ed. Umělecká fotografie sv. 3. Vyzd. 64 fotografiemi D.J. Růžička, 20 s. textu. Orig. brož. Very good condi tion. 600, 70. LUKAS, Jan: Země a lidé. Kniha fo tografií. Praha Melantrich Vyzd. 64 fotografiemi Jan Lukas. Váz. v orig. ob. 400, 71. HONTY, Tibor: Soubor 12 fo tografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 240, 72. LAUŠMAN, Jan: Soubor 12 fo tografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 300, 73. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fo tografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 360, 74. /Drtikol, František/ 2 čísla ča sopisu Salon. číslo 7, roč. VI. řada portrétních fotografií číslo 2, roč.vi. Drtikolovy fotografie 2 čísla 300, 75. Kamera und Palette. Teil II. Dresden Verlag der Schönheit b.d. 64 s. Mnoho akt fotografií. Orig. brož. Very interesting , 76. Kamera und Palette. Teil III. Dresden Verlag der Schönheit b.d. 64 s. Mnoho fotografií. Orig. brož. Very inter esting , 77. RATH, Klaus: Erz Eisen Stahl. Saarbrücken Saarbrückener Druckerei 12

15 s. Množství foto o práci. Orig. cpl. vazba. 400, 78. GRÄSSEL, Friedrich: Identifi cationsprozesse. Beispiel: Maschinen halle Zollern II. Bochum Museum Bochum s. Množství foto. Orig. brož. 200, 79. PLICKA, Karel: Soubor dvanácti pohlednic. Praha Orbis Ed. Profily. 12 fotopohlednic v orig. deskách. 180, 80. Akt v české fotografii. Soubor 15 fo tografií. Praha orbis Text Karel Dvořák. Foto mj. Drtikol, Funke, Hák. Foto v orig. ob. 400, 81. Soirs de la Beauté. Volume I. Recueil de photographies artistiques d aprés nature. Praha soukr. tisk Tiskl O Janáček. Album fotografií /16/. Chybí str. 1 3 a 15. Fotografoval Vienna. Titulní list František Kysela? Orig. brož. Pravděpodobně první album aktů v Čechách. Album téhož názvu vyšlo až 1914 ve Vídni a dosud se mělo za to, že pražské vydání vůbec neexistuje. Dílo je tedy zcela unikátní. Jednu z modelek fo tografoval mj. Alois Zych, který se skrývá nejméně se dvěma dalšími fo tografy pod pseudonymem Vienna. Ač je sborníček neúplný, jedná se o jediný známý exemplář. Unikát. Exquisite. Přiloženo 8 sešitů Světové revue / Serie umělecká / z dvacátých let, kde jsou fo tografie s pseudonymem Vienna repro dukovány , 83. HONZÍK, Karel: Tvorba životního slohu. Stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec. Praha Petr Ob. a upr. Jaroslav Šváb. 498 s. Váz. v orig. ob. 260, 84. ŽÁK, Ladislav: Obytná krajina. Praha SVU Mánes Předmluva Karel Teige. Ob., foto a upr. Ladislav Žák. 213 s. Orig. brož. 800, 85. EDGAR, Emil: Moderní byt. Výklady, rady a pokyny k jeho zařízení a úpravě. Praha Šolc a Šimáček b. d. 288 vyobr. 300 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz , 86. VIKA, Karel H.: Pohádky. Praha Vika b.d. Kresby a upr. Josef Lada. 115 s. Ppl. vazba. Raný Lada. 400, 87. MAREŠ, Michal: Andělíčkářka. Stručný román. Praha Večernice Ob. a front. L. Süss. 67 s. Orig. brož. 400, 88. HORA, Josef: Pracující den. Praha Borový Ob. a frontispice orig. linolea 82. Kodak. Bromografické papíry. Bromographische Papiere. Bez nakl. úda jů. 18 fotografií nalepených na pod kladových papírech. Svázáno v cpl. orig. vazbě Kodak. S dvoustr. titul. listem , III. Moderna a avantgarda Řada dalších titulů avantgardy je zařazena v oddílech F.J. Müller a Erotika. Next avant garde books are in chapters F.J.Müller and Erotical. 93. Josef Čapek 13

16 Václav Špála. 61 s. Nerozřez. Orig. brož. Good condition. 360, 89. NĚMCOVÁ, Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Praha Aventinum Ob. a ilustr.václav Špála. 177 s. Orig. ppl. vazba 900, 90. NEUMANN, S. K.: Ať žije život! Volné úvahy o novém umění. Praha Borový Ob. a 14 ilustr. Josef Čapek. 247 s. Ppl. vazba s orig. ob. 500, 91. MAŘÁNEK, Jiří: Utrpení pětihran ného Boba. Poučný film o deseti epochách...praha Družstevní práce Vazba, titul a ilustr. Josef Čapek. 96 s. Orig. cpl. vazba. 180, 92. GARNETT, David: Člověk v zoo logické zahradě. Praha Čin Ob. Josef Čapek. 102 s. Orig. brož. 200, 93. MARINETTI, F. T.: Osvobozená slo va. Praha Petr a Tvrdý Ob. lino Josef Čapek. 74 s. Všechny přílohy obsaženy. Orig. brož. Velmi dobrý stav , 94. LARBAUD, Valéry: A. O. Bar nabooth. Praha Čin Ob. Josef Čapek. 300 s. Nerozřez. Orig. brož.200, 95. BŐHNEL, M. B.: Omlazený. Gro teskní román. Praha Sfinx Ilustr. Josef Čapek. 405 s. Orig. cpl. vazba. 140, 96. FISCHER, J. L. : Hovory a zpovědi. Praha Čin Ob. lino Josef Čapek. 74 s. Orig. brož. 200, 97. ČAPKOVÁ, Helena: Malé děvče. Praha Aventinum Ob. a upr. Josef Čapek. 48 s. Orig. brož. 180, 98. DUHAMEL, Georges: Tři rozhovory. Praha Aventinum Ob. a upr. Josef Čapek. 82 s. Nerozřez. Orig. brož. 240, 99. SCHWOB, Marcel: Lampa Psyche. Praha Aventinum Ob. a upr. Josef Čapek. 147 s. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. 200, 100. MACAULAY, Rose: Crewský vlak. Román. Praha Družstevní práce Ob. Josef Čapek. 235 s. Orig. brož. 240, 101. APOLLINAIRE, Guillume: Kacíř & spol. Praha Symposion Ob., titul, upr. a 8 orig. linorytů Josef Čapek. 137 s. Orig. brož. Mimořádně intaktní brožovaný ex , 102. ŠTORCH MARIEN, Otakar: Hlomozné ticho. Praha Aventinum Ob. a kresby Josef Čapek. 103 s. Orig. brož. 300, 103. SEIFERT, Jaroslav: Osm dní. Praha Melantrich b.d. Ob. a kresby Josef Čapek. Nestr. Nerozřez. Orig. brož.200, 104. STEHLÍK, Ladislav: Kořeny. Praha Borový Ob. Josef Čapek. 95 s. Nerozřez. Podpis Stehlík. Orig. brož. Nevyskytující se obálka. 240, 105. ČAPEK, Karel: Devatero po hádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka. Praha Borový Ob. a ilustr. Josef Čapek. 267 s. Váz. v orig. ob. 400, 106. I Poeti futuristi. Sborník. Milno Edition futuristi di Poesie Různí autoři. Con un proclama di F. T. Marinetti e uno studio sul Verso libero di Paolo Buzzi. 428 s. Orig. brož. Very good condition. Important , 107. MARINETTI, F. T.: Les Mots en Liberté futuristes. /Osvobozená slova/. Milano Edizioni Futuriste di Poesia s. 4 skládané básně v příl. s typograf. konstrukcemi. 1. vyd. Na druhé str. tituku exlibris J. Kemr. Orig. brož. Vloženo v pap. krabici. Velmi do brý stav. Beautiful copy. Exquisite , 108. Almanach hradčanských kole jáků. Praha soukr. tisk Ob. Vojtěch Tittelbach. 171 s. Orig. brož. poškoz. 400, 109. Almanach studentské kolonie na Letné Praha soukr. tisk Ob. a upr. B. Bareš, K. Blank, F. Ketzek 14

17 a V. Trefil. Vyzd. řadou kreseb a fotografií. 290 s. Orig. brož. 600, 110. NEZVAL, Vítězslav: Blíženci. Poesie. Praha Kuncíř Ob. a upr. Vít Obrtel. 55 s. Orig. brož. 300, 111. NEZVAL, Vítězslav: Wolker. Praha Ústř. studentské knihkupectví Ed. Pražské saturnálie. Upr. Antonín Heythum. 45 s. Orig. brož.260, 112. NEZVAL, Vítězslav: Akrobat. Praha Škeřík Ed. Plejáda. Front. a upr. Vít Obrtel. 44 s. Ex. 104/200. Orig. cpl. vazba 400, a upr. Karel Teige. 205 s. 1. vyd. Orig. brož. Very good condition , 116. NEZVAL, Vítězslav: Schovávaná na schodech. Praha Borový Ob. a upr. Karel Teige. 156 s. Nerozřez. 2. vyd. Orig. brož. 300, 117. NEZVAL, Vítězslav: L Aventure de la Nuit de l Evental. Prague Editions Orbis Nestr. Orig. brož. 400, 118. SEIFERT, Jaroslav: Na vlnách T.S.F. Praha Petr Edice Hosta. Ob. a upr. Karel Teige. 68 s. Orig. brož., mír. poškoz , 119. SEIFERT, Jaroslav: Město v slzách. Praha Odeon Předmluva Devětsilu. Ob. a upr. Karel Teige. 67 s. Orig. brož. Good condition. 800, 120. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Poesie. Praha Stýblo Knižnice Kvartu. Ob. Jindřich Štyrský. Repro posmrtné masky autorovy. Upr. Vít Obrtel. 49 s. Orig. brož., mír. poškoz. 240, 121. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Sfinx Vyzd. Jindřich Štyrský. 26 s. Orig. brož. 200, 122. LAUTREAMONT, Comte de: Poesie. Praha Škeřík Ed. Prokletí. 204 s. Orig. brož. poškoz. 300, 131. Karel Teige 113. NEZVAL, Vítězslav: Řetěz štěstí. Praha Čejka Vazba a front. Toyen. 178 s. Orig. ppl. vazba 240, 114. Nezval, Vítězslav: Pantomima. Praha Borový Ob., titul a upr. Karel Teige. 225 s. 2. vyd. Orig. brož. 550, 115. NEZVAL, Vítězslav: Praha s prsty deště. Praha Borový Ob. front LAUTREAMONT: Poézia. Bratislava Slovenský spisovatel Devět koláží Adolf Hoffmeister / jedna použita na předsádce /. 71 s. Orig. cpl. vaz ba. Hoffmeistrovy koláže byly vytvořeny speciálně jen pro toto slovenské vydání. Very interesting , 124. RICTUS, Jehan: Poesie. Praha Odeon b.d. Ob. a upr. Toyen. Kresby A. Steinlein. 79 s. Orig. brož. 200, 125. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Praha Aventinum Upr. František Muzika. 88 s. Orig. brož. 200, ` 15

18 126. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Souborné vyd. českých překladů K. Čapka, J. Hořejšího, Z. Kalisty, J. Seiferta aj. Praha Ústř. dělnické knihkupectví Předmluva Karel Teige. Front. orig. litografie Toyen. 97 s. Orig. vazba 800, 127. BIEBL, Konstantin: Nebe, peklo, ráj. Praha Sfinx Sbírka Růžová zahrada. Ob., tiul a upr. Karel Teige. 54 s. Nerozřez. Orig. brož. 200, 128. NECHVÁTAL, František: Oheň a meč. Básně. Brno Index Kresba Alja Beran, upr. Zdeněk Rossmann. 59 s. Nerozřez. Orig. brož. 500, 129. CENDRARS, Blaise: Zlato. Praha Odeon Ob. a kresby Josef Šíma, tit ul Karel Teige. 153 s. Orig. brož., poškoz. 300, 130. VČELIČKA, Géza: Několik prokletých. Praha Odeon Ob. Géza Včelička. 138 s. Nerozřez. Orig. brož. 360, 131. JENÍČEK, Vlastimil: Filmová světla. Praha Odeon Ob. Karel Teige? 34 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. Rare. 800, 132. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon Bibliofil. edice. Ob. a upr. Karel Teige. 125 s. Nerozřez. Ex. 200/1000. Orig. brož. Good condition. 600, 133. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon Bibliofil. edice. Vazba, ob. a upr. Karel Teige. 125 s. Ex. 203/1000. Orig. cpl. vazba 400, 134. HEINE, Heinrich: Z pamětí pana von Schnabelevopski. Praha Odeon Ob. a ilustr. Otakar Mrkvičla. 86 s. Ex. 606/700. Orig. brož. 300, 135. KONRÁD, Karel: Dinah. Praha Petr Ob. a upr. Karel Teige. 85 s. Dedikace Konrád. Orig. brož. 300, 136. KOPTA, Josef: Několik příběhů ze života blázna Padrnose. Praha Sfinx Upr. Jindřich Štyrský. 26 s. Orig. brož. 240, 137. NECHVÁTAL, František: Zajetí babylonské. Praha Práce Front. Josef Šíma. 112 s. Váz. v orig. ob. 320, 138. NECHVÁTAL, František: Železná mříž. Praha Petr Ob. Miroslav Kouřil. front. František Kaláb. 65 s. Podpis Nechvátal. Orig. brož. 900, 139. Nová ruská poesie. Praha Sfinx Ed. Růžová zahrada. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 147 s. Nerozřez. Orig. brož. 240, 140. SVATOPLUK, Turek: Botostroj. Praha Sfinx Ob. Jindřich Štyrský. 310 s. Váz. v orig. ob. 300, 141. / z Lešehradu, Emanuel / Skryté divadlo. Básně prózou. Multatuli Verlaine Mallarmé Traubel Mombert. Praha Srdce Ob. Jindřich Štyrský.120 s. Nerozřez. Orig. brož.450, 142. /z Lešehradu, Emanuel/ Souhvězdí. Baudelaire Verlaine Mallarmé Maeterlinck. Praha Srdce Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 114 s. Orig. brož. 600, 143. / z Lešehradu, Emanuel / Torsa. Překlady básní z různých literatur. Praha Srdce Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 89 s. Dedikace E. Lešehrad. Orig. brož. 600, 144. HOFFMEISTER, Adolf: Kalen dář. Praha Aventinum Ob. a kresby Adolf Hoffmeister. 150 s. Dedikace Hoffmeister. Orig. brož. 400, 145. TEIGE, Karel: Archipenko. Praha Devětsil Ob. a upr. Karel Teige. 8 volných celostr. reprod. Archipenko. Text ke katalogu výstavy. 13 s. Orig. brož , 146. ELUARD, Paul: Výbor básní Praha Odeon Ob. Karel Teige. Vyzd. J. J. Štyrský, Man Ray, P. Picasso, M. Ernst. 150 s. Orig. brož. 400, 16

19 147. ELUARD, Paul: Fénix. Praha Bujárek Ilustr. Přemysl Rolčík. Nestr. Volné listy v orig. přebalu. 240, 148. MAJAKOVSKIJ, Vladimír: Revoluční epos. Praha Petr Ob. a ilustr. Václav Mašek. 115 s. Orig. brož. 240, 149. URBÁNKOVÁ, Jarmila: Rozbité zrcadlo. Verše. Praha Kalich Vyzd. 5 kresbami Toyen. 107 s. Podpis Urbánková. Orig. ppl. vazba 240, 150. ZWEIG, Arnold: Spor o seržanta Gríšu. Praha Družstevní práce Ob. Ladislav Sutnar, ilustr. Otakar Mrkvička. 483 s. Orig. pl. vazba s orig. ob. 400, IV. Slovenská avantgarda Slovakian avant garde Všechny následující tisky jsou v orig. obálkách a ve velmi dobrých stavech. Next items are in original wrappers and in very good condition DILONG, Rudolf: Zakliata mla dosť. Lyrická próza. Bratislava Ed. Skarabeus Fotomontážní obálka a 2 kresby Ladislav Guderna. 71 s. Mimořádně vzácný exemplář. Většina nákladu byla zkonfiskována kvůli falické mu motivu na obálce / R. Dilong byl ka tolický kněz / , 154. GUDERNA, Ladislav: Vodnár mŕtvych vod. Lyrická próza. Bratislava UB Fotomontážní obálka / s použitím filmu Man Raye /, 6 kreseb, 2 foto a upr. Ladislav Guderna. 100 s. 400 ex. Velmi vzácné! 4 000, 155. RAK, Ján: Je vypredané. Bratislava Ed. Skarabeus Ob., upr. a 4 kresby Ladislav Guderna. 65 s. 400 ex , 156. GUDERNA, Ladislav konvolut 2 obálek Dilong, Rudolf: Ktosi ťa volá. Bratislava Ed. Skarabeus Ob. a upr. Ladislav Guderna. 50 s. Neozřez, intakt ní stav. Žáry, Štefan: Zvieratník. Bratislava Ed. Skarabeus Ob. Ladislav Guderna / kresba v textu a upr. Viliam Chmel /. 69 s. 412 ex , 152. Vít Obrtel 151. VACHEK, Emil: Dvanácti hlasy ano. Praha Sfinx Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 292 s. Orig. brož. 300, 152. JEHL, Ludvík: Stavby na písku. Praha Hanf Ob. a upr. Vít Obrtel. Dřev. František Michl. 37 s. Orig. brož. Rare. 500, 157. GUDERNA, Ladislav katalog souborné výstavy. Bratislava SNG Přiloženo: Scarabeus 11/1985 / surrealistický ča sopis vydávaaný L. Gudernou v emigraci v Kanadě. V čísle je reprodukováno množství Gudernových starších i novějších prací, i obálka knihy Š. Žáryho Zvieratník. Very interesting! pohlednice vydaná vydav. Scarabeus ve Vancouveru s dedikací L. Guderny L. K. / Ludvíku Kunderovi / , 17

20 158. LENKO, Július: V nás a mimo nás. Bratislava Ed. Skarabeus Ob. Jozef Chován. 52 s. 500 ex. Dedikace au tora dalšímu členu surrealistické skupiny Pavlovi Bunčákovi , 159. BUNČÁK, Pavel: Neusínaj zažni slnko. Bratislava Ed. Skarabeus Kresby Jozef Kostka / pod pseudonymem Jozef Starý /. 60 s. 400 ex. Exemplář s podpisem Gaba Rapoše, významného slov. publicisty , 160. BEDNÁR, Štefan konvolut 2 surrelistických obálek Horov, Pavol: Zradné vody spodné. Liptovský Mikuláš Tranoscius s. Brezina, Ján: Nikdy sa nestret nem. Liptovský Mikuláš Tranoscius s. 700, 161. JURIGA, Tóno Jarina: Noci na prelome. Bratislava FKM s. Ob. anonym. Jediná autorova sbírka patřící k surrealismu. 240, 162. DILONG, Rudolf: Hviezdy a smútok. Trnava Ed. Postup Obálka, fotomontážní kresba a upr. Rudolf Fabry. 76 s. 500 ex. V tiráži pod pisy R. Dilonga a R. Fabryho / podpis Dilonga i v textu /. Vůbec první Fabryho knižní úprava! 900, 163. FABRY, Rudolf: Ja je niekto iný. Bratislava Zenit Ob. Viliam Weisskopf, front. Vincent Hložník. 61 s. 1. vyd. Textově vrcholná sbírka sloven ského surrealismu. Přiloženo: Fabry, Rudolf: Ja je niekto iný. 2. vyd. Bratislava Slovenský spisovatel Ob., vazba a ilustr. Albín Brunovský. 74 s , 164. FABRY, Rudolf konvolut 3 fo tomontážních obálek Geraldini, Koloman K.: Rosa v kalichu. Trnava Ed. Slovo 1. sv s. Brezány, Attila: Dom v ceste. Trnava Ed. Prameň s. 600 ex. Rolland, Romain: Peter a Lucia. Bratislava Buocik s. 900, 155. Ladislav Guderna 165. FABRY, Rudolf konvolut 3 méně známých obálek Poničan, Ján Rob: Iskry bez ohňa. Trnava Ed. Postup s. Dilong, Rudolf: Plač. Bratislava Rodina s. Nerozřez., intaktní stav. Dobrota, Andrej: Veselí a smutní. Prešov Čas s. Dedikace autora prozaikovi Janu Hrušovskému + Hrušovského podpis. 500, 166. BREZINA, Ján: Volanie miesto spánku. Turč. Sv. Martin Matica sloven ská Ob. Viliam Chmel. 54 s. 1. vyd. Přiloženo: Brezina, Ján: Volanie miesto spánku. Turč. Sv. Martin Matica slovenská Ob. Rudolf Fabry. 52 s. 2. vyd. Na titul. dedikace /z r. 1982/ autora M Tomčíkovi, význ. slov. liter. vědci, autorovi mono grafie o slovenském nadrealismu. První dvě vydání poválečné surrealistické sbírky s rozdílnými obálkami. 500, 167. PEISSON, Édouard: V zajatí. Turč. Sv. Martin Matica slovenská Ob. Viliam Chmel. 173 s. 200, 18

21 dřevoryty a iniciálky Ľudovít Fulla. 73 s. 450, 174. FULLA, Ľudovít konvolut 3 obálek Rázus, Martin: Ahasver. Turč. Sv. Martin Matica slovenská s. Beniak, Valentin: Lunapark. Turč. Sv. Martin Matica slovenská s. Hlbina, Pavol G.: Dúha. Turč. Sv. Martin Matica slovenská s. 450, 175. BENIAK, Valentin: Žofia. Turč. Sv. Martin Matica slovenská Kresba na titulnom liste a 3 orig. barev. dřevoryty v textu Ľudovít Fulla. 98 s. 500, 176. HAĽAMOVÁ, Maša: Červený mak. Bratislava Horáček Vazba, naklad. značka a orig. dřevoryt. Ľudo Fulla. 58 s. Orig. ppl. vazba. 400, 158. Jozef Chován 168. BREZÁNY, Attila: Krvavé kulisy. Žilina Ed. Postup sv Ob. a ilustr. Koloman Sokol /pův. dřevoryty/. 28 s. Na titul. podpis autora. 650, 169. NOVOMESKÝ, Ladislav: Pašo vanou ceruzkou. Bratislava Obroda pův. dřevorytů Koloman Sokol. 45 s. 500, 170. PONIČAN, Ján Rob: Som. Bratislava Universum Ob. / pův. lino /, ilustr. / 4 kresby, 4 lino / a naklad. značka / pův. lino / Ľudovít Fulla. 84 s. Typická kniha skupiny DAV. Vůbec první Fullova knižní úprava! 1 200, 171. VEIGL, Svetoslav: Menom ťa neviem osloviť. Trnava Ed. Prameň Ob. / orig. barev. dřevoryt / Ľudovít Fulla. 56 s. 360, 172. ONDREJOV, Ľudo: Pijanské piesne. Bratislava Čas Ob. / orig. barev. dřevoryt / a 4 dřevoryty v textu Ľudovít Fulla. 41 s. 500, 177. Dvanásť grafík Ľudovíta Fullu. Bratislava Pallas Text D. Srneská. 200, 178. MUDROCH, Ján konvolut 2 obálek Poničan, Ján: Divný Janko. Bratislava Elán s. Ex. 52/300. V tiráži podpis J. Poničana. Žarnov, Andrej: Mŕtvy. Bratislava Elán s. Ex. 250/360. V tiráži pod pis A. Žarnova. První dva svazky komornej knižnice Elánu. 300, 179. ROY, Vladimír: Peruťou súdba máva. Obetka Uh. Skalica Ob. Janko Alexy. 149 s. Část. nerozřez. Na titul. listě podpis V. Roye. 200, 180. KOSTKA, Jozef: Kresby. Bratislava Tatran Úvod Ján Rak, upr. D. Milly. 34 s. 300, 181. REISEL, Vladimír: Neskutočné mesto. Bratislava Skarabeus Ob., front. a upr. Jan Mudroch. 49 s. Orig. brož. 300, 173. Slovo o pluku Igorovom. Bratislava Horáček Ob., barev. 19

22 V. Nakladatelství F.J. Müller F. J. Müller, Publishers Všechny tisky vydané F.J. Müllerem v různých edicích byly vydány v Praze. Na místě údajů o vydavateli je tam, kde se jej podařilo zjistit uveden název edice vydá vané v rámci nakladatelství. F.J. Müller většinu knih sám upravil, některé sám sázel, vytiskl a ručně koloroval BRETON, André: Nadja. Krásná a užitková kniha Front. Pablo Picasso, vyzd. reprodukcemi kreseb Nadja. 144 s. Orig. cpl. vazba s použitím kresby Nadji. Vzácné. 900, 183. GOETHE, Johann Wolfgang von: Pohádka. Krásná a užitková kniha Kresby Ludmila Jiřincová. 82 s. Orig. pap. vazba. Sáňka , 184. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy o lásce. Krásná a užitková kniha Vyzd. 12 kresbami Richard Wiesner. Nestr. Ex. 4/30 na japanu. Podpisy Seifert, Wiesner i Müller. Orig. pap. vaz ba. Sáňka , 185. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy o lásce. Krásná a užitková kniha Kresby Ludmila Jiřincová. Nestr. Orig. cpl. vazba. Sáňka , 186. ŠVABINSKÝ, Max: Poledne. Milostné listy s lyrickým doprovodem Františka Hrubína. Krásná a užitková kniha Front. orig. sign. litografie Max Švabinský. Tento ex. ze 120 před nostních s litografií. Nestr. Podpis Hrubín. Váz. v orig. ob. a v karton. pře balu. Sáňka , 187. RACHLÍK, František: Balty. Konvolut 2 svazků Úterý. Krásná a užit. kniha Kresby Jaroslav Novák. Ex. 4/500. Podpis Rachlík. Čtvrtek. Krásná a užit. kniha Kresby Alena Ladová. Ex. 346/ s. 2 sv. Sáňka 4648 a , 188. RACHLÍK, František: Balty neboli kobaltické pohádky...pátek. Krásná a užitková kniha b. d. Kresby Kamil Lhoták. 113 s. Orig. plkž. vazba. Sáňka , 189. NEZVAL, Vítězslav: Valerie a tý den divů. Krásná a užit. kniha Ob. a ilustr. Kamil Lhoták, titul František Tichý. 163 s. Podpis V. Nezval. Váz. v orig. ob.sáňka , 190. Píseň písní. Krásná a užit. kniha Vyzd. 16 kresbami Antonín Procházka. 2. vyd. s A.P. Nestr. Orig. plkž. vazba. Sáňka , 191. Píseň písní. Krásná a užit. kniha Kresby Antonín Procházka, písmo na ob., titulu a začátky kapitol Antonín Strnadel. 3. vyd. s A.P. Nestr. Orig. brož. v orig. deskách. Sáňka , 192. FUČÍK, Julius: Nad Pjunadži když se setmí. Krásná a užit. kniha Vyzd. 8 orig. litografiemi Lev Šimák. Nestr. Orig. brož. Sáňka , 193. MAJAKOVSKIJ, Vladimír kon volut 3 svazků ed. Krásná a užitková kniha. Oblak v kalhotách. ob. C. Šodovský. Ex.70/800. Nestr.Orig.plkž. vazba Flétna a páteř Nestr. Ex. 71/200.Orig. brož. Vojna a svět s. Orig. plkž. vazba. 3 sv. 400, 194. Konvolut 5 tisků ze sbírky 7 básní PÍŠA, A.M.: Sedm vybraných básní Vyzd. 3 suchými jehlami Jiří Krejčí. 200 ex. Podpisy Krejčí a Píša. Orig. vazba KVAPIL, Jaroslav: Sedm vybraných básní Vyzd. Max Švabinský.Ex. 112/200. Nestr., nerozřez. Orig. brož. NEUMANN, S.K.: Sedm vybraných básní Dřev. Ivo Rublič. 41 s. Nerozřez. 200 ex. Orig. brož. ŠNOBR, Jan: Sedm vybraných bás ní Vyzd. B.S. 19 s. Nerozřez. Ex. 4/350. Orig. brož. KŘIČKA, Petr: Sedm vybraných bás ní Vyzd. 2 litografiemi a 4 kresbami 20

23 Vojtěch Sedláček. Nestr. Ex. 34/77. Podpis Křička. Orig. ppl. vazba. 5 sv. 750, 195. BIANKI, Vitalij: Lesní domky aneb příběhy zbloudilé Břehulky. Ed. Živé mládí. b.d. Kresbami vyzd. František Tichý. Ručně koloroval F.J. Müller. Nestr. Orig. ppl. vazba. Sáňka neuvádí 500, 196. TRAVEN, B.: O člověku, který stvořil slunce. Ed. Živé mládí. b.d. Obrázky kreslil Antonín Strnadel, kolor. F.J. Müller. Nestr. Orig. cpl. vazba. Sáňka , 197. BEZRUČ, Petr: Jen jedenkrát. K oslavě 70. narozenin básníkových. Soukr. tisk Linoryty vyzd. Marie Vořechová. Kolor. F.J.Müller. Nestr. Ex. 4/100. Orig. pap. vazba. Vloženo v kra bičce. Sáňka , 198. Svobodné zednářství konvolut 2 svazků WIELAND, CH.M.: Účel a duch svo bodného zednářství. Sbírka Ráj srdce s. Ex. 4/100. Orig. brož. Maier, J.A.: Dopis o svobodném zed nářství... Soukr. tisk Nestr. Nerozřez. Vloženo ve speciální obálce se symbolem. Vzácné. 2 sv. 500, 199. GOETHE, Johann W. von: Básně. Ed. Ráj srdce Kresba J. W. Goethe. Nestr. Orig. brož. Sáňka , 203. NEUMANN, S.K.: Nesloužím. K 18. výročí Říjnové revoluce. Kresby František Tichý. Nestr. Dedikace Neumanna F.J. Müllerovi. Ex. 1/99. Orig. kart. Sáňka , 204. MACHAR, J.S.: Dva listy. K 70. narozeninám JSM vydal Otokar Dobiáš. Upravil a vytiskl F.J. Müller. 40 ex., tento má č. 40. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře. Sáňka , 205. Konvolut 2 knih o knize RENČ, V.: Černé umění. Soukr. tisk Orig. brož. HORATIUS: Chci se smát. Soukr. tisk sv. 100, 206. STRNADEL, Antonín konvolut 2 tisků Pověst o Leninovi. Z arménské lidové poesie. Krásná a užit. kniha Ob. Antonín Strnadel. 28 s. Orig. brož. Zbojnické písně a balady. Soukr. tisk b.d. Nestr. Orig. brož. 2 sv. 360, 207. Sbírka Mladá poesie konvolut 2 tisků FISCHL, Viktor: Jaro Nerozřez. 53 s. Podpis Fischel. Orig. brož. VACÍK, Miloš: Království Front. Ludmila Jiřincová. 35 s. Nerozřez. Podpis Vacík. Ex. 4/300. Orig. brož. Nevyskytuje se. 2 sv. 500, 200. ŽIŽKOVÁ, Růžena: Rondely za TGM. Soukr. tisk Ob. 1 celostr. kresba reprod heliogravurou Vincenc Makovský. Nestr. 80 ex. Orig. brož. Sáňka , 201. PUŠKIN, A. S.: Rozmluva nakla datelova s básníkem. Soukr. tisk Kresby Vlastimil Rada. Nestr. 100 ex. Orig. plkž. vazba. Sáňka , 202. De LIGT, B.: Znovuzrození Marie. Sbírka Matka Kolor. sign. dřev. Cyril Bouda. 93 s. Dedikace autora. Orig. plperg. vazba. Sáňka , 213. Josef Šíma 21

24 208. BEZRUČ, Petr: Jedna melodie. Soukr. tisk Ilustr. v titulu repro dukce náčrtu k ex libris P. Bezruče Vojtěch Preissig. Nestr. Ex. 4/25. Orig. brož. Vzácné. Sáňka , 209. Konvolut 2 tisků válka HALAS, František: Barikáda. Krásná a užit. kniha Kresby František Hudeček. Nestr. Orig. brož. Ozvěny barikád. Krásná a užit. kniha s. Orig. brož. 2 sv. 180, 210. Píseň písní. Prospekt k tisku Lisu knihomilova. Ručně kolor. kresba Toyen. Nestr. Orig. brož , 211. ZAHEL, Adolf: Divoká Šárka. Lis knihomilův Text Ivan Olbracht, kresby heliogravurou Adolf Zahel. Tiskl Miro Pegrassi. Nestr. 300 ex. Orig. ppl. vazba. Sáňka , 212. HALAS, František: Hořká. Lis kni homilův Titul, dvoustr. ilustr. a tirž suché jehly František Tichý. 21 s. 300 ex., tento neočíslován. Orig. brož, orig. ob. v jiné barevné variantě. Sáňka , 213. SEIFERT, Jaroslav: Jablko s klí na. Lis knihomilův Vyzd. orig. lep tem a 2 suchými jehlami Josef Šíma. Nestr. Ex. 1 z 87 ex. Orig. brož. Legendární vzácná bibliofilie. Sáňka , 214. Píseň písní. Lis knihomilův Vyzd. 16 kresbami Antonín Procházka. 1. vyd s A.P. Nestr. Nerozřez. Ex. 1/300. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Sáňka , 215. Píseň písní. Lis knihomilův Ob. a kresby František Tichý. 300 ex., tento neočíslován. Nestr. Orig. brož. Sáňka , 216. GODEFROY, Emile: List o neštěstí. Lis knihomilův Vyzd. 3 orig. lepty Otakar Kubín / Coubine /. Nestr. Ex. 46/100. Orig. brož. Nádherný exemplář. Sáňka , 217. OVIDIUS, Naso Publius: Sapfó Faónovi. Listy heroin. Lis knihomilův orig. dřev. /front. sign./ Ivo Rublič. 30 s. Ex. 167/380. Váz. v orig. ob. Sáňka , 218. Orfeus a Euridika. Libreto k opeře CH. W. Glucka. Překl. Vítězslav Nezval. Lis knihomilův Vyzd. 3 ručně kolor. kresbami František Muzika. Nestr. 70 ex., tento neočíslován. Podpisy Nezval, Müller a 6 členů Nár. divadla / mj. Talich, Tauberová, Krásová /. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře. Wonderful copy 70 copies only Important. Sáňka , 219. ČIVRNÝ, Lumír: Sonety paní. Lis knihomilův Vyzd. orig. sign. barev. litografiemi Jan Bauch. Nestr. Podpisy Čivrný a Bauch. Ex. IV/300. Orig. plkž. vazba v ochr. pouzdře. Sáňka , 220. PILAŘ, Jan: Milostné dopisy. Lis knihomilův Kresby heliogravurou Ludmila Jiřincová. /i návrh vazby/. Nestr. Ex. 9/300. Orig. vazba. Zřídka se vyskytuje, krásné. Sáňka , 221. LEŠEHRAD, Emanuel: Sedmero. Lis knihomilův Sign. kresba heli ogravurou Alfons Mucha. Nestr. Ex. 1/77. Orig. plkž. vazba. Sáňka Rare , 222. HORA, Josef: Vybrané básně Lis knihomilův Vyzd. 4 orig. ručně kolor. litografiemi Ludmila Jiřincová. 34 s. Podpisy Hora a Jiřincová. Ex. 98/200. Orig. cpl. vazba. Sáňka , VI. Výtvarné umění Art 223. HOFMAN, Jan: Obraz barokní Prahy. Plán J.D. Hubera Praha Grafia obrazů v textu, 15 tab ulek. 68 s. Orig. briž. 200, 224. / Morstadt, Vincenc / Popisný seznam grafického díla. Text E. 22

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES 16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy a obálky Books and wrappers 1 II. Bratři Čapkové Čapek's brothers 64 III. Fotografie Photography 90 IV.

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO 29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Esoterica... 1 28 II. Fotografie Photography... 29 53 III. Umění Art... 54 86 IV. Avantgarda Avant-garde...

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO 27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Fotografie Photography... 1 24 II. Avantgarda Avant-garde... 25 95 III. Umění Art... 96 117 IV. Grafika

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 32 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 33 75 III. Knižní vazby Book bindings... 76 105 IV. Avantgarda Avant-garde... 106

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

20. aukce (1. klubová) 6. prosince 2002, 18 hod. Hotel EXPO

20. aukce (1. klubová) 6. prosince 2002, 18 hod. Hotel EXPO 20. aukce (1. klubová) 6. prosince 2002, 18 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Fotografie Photography 1 32 II. Esoterismus 33 61 III. Varia 62 100 IV. Bratři Čapkové Čapek

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alţběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz květen 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

JOSEF EHM. Personální bibliografie

JOSEF EHM. Personální bibliografie JOSEF EHM Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA EHMA Knihy Castles in Czechoslovakia. [Fot. publ.] Selected by Josef Ehm. Photographs by [autor a kol.]. Introduction by Dalibor Veselý. Idea and text by

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

AUKCE 87. Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie. PRAHA - Aukční síň Vltavín, středa

AUKCE 87. Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie. PRAHA - Aukční síň Vltavín, středa AUKCE 87 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Program akcí konaných v konferenčním sále Měk Znojmo v 2. polovině roku 2007. datum. den. pořadatel. název akce. čas 1 / 11

Program akcí konaných v konferenčním sále Měk Znojmo v 2. polovině roku 2007. datum. den. pořadatel. název akce. čas 1 / 11 datum den pořadatel název akce čas 1 / 11 II. pololetí r. 2007 22. 8. středa Aktion Rakousko-ČR Překlady z němčiny do češtiny, přednáška v rámci Sommerschule der literarischen Übersetzung in Znojmo, přístupno

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba

Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba Eva Novotná, Uměleckoprůmyslové museum Praha 1. Dřevní fáze (1945-1955) periodizace poválečné bytové výstavby

Více

UMĚLECKÉ SBÍRKY PRŮVODCE PO FONDECH

UMĚLECKÉ SBÍRKY PRŮVODCE PO FONDECH PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ UMĚLECKÉ SBÍRKY PRŮVODCE PO FONDECH 1953-2011 PRŮVODCE PO FONDECH UMĚLECKÝCH SBÍREK Památníku národního písemnictví 1953 2011 Památník národního písemnictví od svého vzniku

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy KÚ parcela KN parcela PK druh pozemku využití pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I. podíl vlastník II. 631396 559 559 ostatní plocha neplodná půda 10001 5789,173 236 OBEC

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 2NSA (rok nástupu 2013) Třída: *2NSA - 2NSA (rok nástupu 2012) Třída: *2NSB - 2NSB (rok nástupu 2012) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Miluše Dědičová Místopředseda: Ing. Jana

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 19. října 2012 Místo konání: Hradec Králové, Malšova

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Varianta A 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla min.

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více