17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO"

Transkript

1 17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO

2 PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy Books 1 62 II. Fotoliteratura Photoliterature III. Moderna a avantgarda p l a t e b n í p a u s a IV. Slovenská avantgarda Slovakian avant garde V. F.J. Müller VI. Výtvarné umění Art VII. Erotika Erotic VIII. Jaroslav Picka p l a t e b n í p a u s a po č. 304 IX. Bibliofilie Bibliophily X. Esoterismus XI. Varia Ukončení aukce

3 XIV. pražské aukční dny The fourteenth Prague Auction Days Jitka Trmalová Praha 6, Bubenečská 9 tel./fax: aukce The seventeenth Auction knihy, avantgarda, bibliofilie, umění F.J. Müller, J. Picka, esoterismus books, avant garde, bibliophily, art F.J. Müller, J. Picka, esoterica pátek 18. května 2001 v 18. hod. Friday, May 18 th 6. p.m. Výstava čtvrtek hod. Exhibition Thursday, May 17 th 11 a.m. 6.p.m. pátek hod. Friday, May 18 th. 10 a.m. 4 p.m. Hotel EXPO Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7 /tramvaje č. 5, 12, 17 zastávka Výstaviště/ XIV. pražské aukční dny pokračují v sobotu v 10 hod. aukcí Antikvariátu Prošek a končí aukcí antikvariátu Dlážděná.

4 Information All items will be auctioned by lot as described and numbered in the catalogue. During the auction there will be several breaks, during which payment must be made on all items purchased up until that point. The purchase price paid by the successful bidder shall be the sum of the final bid plus a premium of 10 % (the sum will be rounded up to the nearest 10 crowns). All prices are figured in Czech currency. The auction agency will provide receipts for all items which are paid for. Unless previous arrangements are made with the auction agency, all lots which are not paid for during these breaks in the auction will be put back up for sale at the beginning of the next section. Arrangements can be made to pay for all your purchases after the auction on the day of the sale. Advance and absentee bids can be sent to the auction agency. All bids received prior to the auction will be executed fairly to the best advantage of the bidder. Bids may be sent by mail or faxed, but must be received in sufficient time before the auction. In the event of several advance bids for the same lot, the bidding will be gin with the second highest bid received. The manner in which increments during the auction will increase are as follows: 20 Kč to 400, then 50 Kč to 1 000, 100 Kč to 4 000, 500 Kč to , Kč to , Kč to and Kč there after. All items may be viewed during the exhibition prior to the auction. This catalogue also serves as your entry ticket for the auction. However, bidding will be conducted by bidding number, participants in the sale will be required to leave 100 Kč deposit in order to receive their paddle A T A aukční agentura Český antikvariát

5 Výňatek z dražebního řádu Na základě žádostí vlastníků dražených věcí a v souladu se zák. 26/2000 Sb. pořádá ATA Český antikvariát veřejnou dobrovolnou dražbu, jejíž průběh se řídí ust. tohoto dražebního řádu, jehož úplné znění je vyvěšeno v místě konání dražby. Účast na dražbě je možná jen pro držitele aukčního katalogu a je vázána kapacitou sálu. Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v katalogu. Každý z účastníků může po složení zálohy obdržet dražební číslo. Vyšším podáním / příhozem / se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Příhozy se počítají takto: 20 Kč do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny Kč, 100Kč do ceny 4 000Kč, 500Kč do Kč, Kč do ceny Kč, 2 000Kč do Kč a Kč činí příhoz od Kč. Dražba se koná s přestávkami. V jejich průběhu jsou vydražitelé povinni uhradit své finanční závazky. Není li v této době věc vydražitelem zapla cena, je agentura povinna dražit tuto věc znovu coby residuum, není li však mezi účastníky předem dohodnuto jinak. Kterýkoli z účastníků dražby může agenturu požádat o nové vyvolání věci (té které položky), nebyla li tato v předcházejícím kole vydražena. Vydražitel je povinen uhra dit v dražbě dosaženou cenu spolu s aukční provisí činící 10% z dosažené ceny věci. V případě osobní nepřítomnosti se může zájemce nechat zastoupit na zák ladě plné moci agenturou, a to tak, že jí předá své limity. Obdrží li agen tura k téže katalogové položce více limitů, začíná licitátor dražbu od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o jeden příhoz. Tato skutečnost bude veřejně oznámena vždy při vyvolání každé dotčené položky. Během konání výstavy i dražby jsou všechny přítomné osoby povinny se podřídit všem opatřením agentury podniknutým na ochranu presento vaných věcí. Věci lze reklamovat jen do okamžiku jejich převzetí vydražitelem ATA Aukční agentura Český antikvariát

6 Rejstřík Index Albich, Milan 366 Aleš, Mikoláš 25 Alexy, Janko 179 Andersen, Knud 446 Apollinaire, Guillaume 101, 125, 126 Archipenko 145 Avedikt, Issakahian 313 Babler, Otto F. 333 Balzac, H. 20 Baudelaire, Charles 132, 133, 316 Bauch, Jan 219, , Beardsley, Aubrey 398 Bednár, Štefan 160 Bednáø, Kamil 46 Bìlohlávek, František 389 Benda, Jaroslav 58, 391, 412 Beniak, Valentin 174, 175 Beran, Alja 128 Berdych, Karel 10 Bezruè, Petr 197, 208 Bianki, Vitalij 195 Bidlo, František 311 Biebl, Konstantin 121, 122 Bílek, Alois 33 Bílek, František 334, 336 Blavatská, H. P. 411 Blažek, Otto 306 Boklevskij, P. 434 Bolzano, Bernard 421 Bouda, Cyril 202, 254, 327 Böhnel, M. B. 95 Braunerová, Zdeòka 335 Bradáè, Ludvík 334, 342, 347, 355, 367 Breisky, Artur 335 Brezány, Attila 164, 168 Brezina, Ján 160, 166 Breton, André 182 Brettone, Restif de la 302 Bricaud, Joanny 417 Brož, Leo 292 Brunner, V. H. 32, 291, 342, 347, 360, 361 Brunovský, Albín 163 Bøezina, Otokar 58 Bunèák, Pavel 159 Burka, Antonín 298 Buzzi, Paolo 106 Calbet, A. 281, 282 Castanier, Prosper 281, 282 Cendrars, Blaise 129 Claudel, Paul 49, 337 Cleland, John 288 Coester, Otto 354 Conrad, Joseph 449 Coubine, Otakar 216 Èapek, Josef 10, 31, 55, , 368 Èapek, Karel 20, 55, 105 Èapková, Helena 97 Èech, B. 236 Èech, Svatopluk 231 Èep, Jan 29 Èivrný, Lumír 219 Desbordes - Valmore, Marceline 323 Dìdina, Jan 237 Defoe, Daniel 445 Dilong, Rudolf 153, 156, 162, 165 Dobrota, Andrej 165 Dobužinskij, M. V. 435 Drtikol, František 74, 370? Dubrovská, Tereza 339 Dudešek, Karel 309, 314?, 399 Duhamel, Georges 98, 301 Durych, Jaroslav 340 Duša, Ferdyš 315 Dvoøák, Arnošt 56, 341 Dyrynk, Karel 33, 307, 329, 342, 379, 395, 396 Dürer, Albrecht 364 Edgar, Emil 85 Ehm, Josef 65 Eluard, Paul 146, 147 Engel - Hardt, Rudolf 298 Erben, K. J. 57, 342 Fábry, Rudolf Fára, Libor 63, Filla, Emil 247 Fischer, J. L. 96 Fischerová - Kvìchová, M. 444 Fischl, Viktor 207 Florian, Michael 397 Frinta, Emanuel 393 Fuèík, Július 192 Fulla, L'udovít Gardner, Bruce R. C. 305 Garnett, David 92 Gauguin, Paul 60 Gellner, František 9, 32 Gerald 235 Geraldini, Koloman K. 164 Godefroy, Emile 216 Goethe, J. W. 183, 199, 343 Gruss, Jaroslav 385 Grässel, Friedrich 78 Guaita, Stanislav D. 415, 416 Guderna, Ladislav Guérin, Maurice de 344 Hal'amová, Maša 176 Halas, František 209, 212, 317, 345 Halasová, Libuše 248 Hálek, Vítìzslav 61 Hanaèík, Otakar 418 Havlíèek, Jaroslav 297

7 Havlíèek - Borovský, K. 346, 347 Heine, Heinrich 134 Helle, Jan 322 Herrmann, Ignát 226 Heyduk, Adolf 315 Heythum, Antonín 19, 11 Hlaváèek, Karel 348, 349 Hl'bina, Pavol G. 174 Hložník, Vincent 163 Hodek, Josef 417 Hoffmann, E. T. A. 319 Hoffmeister, Adolf 123, 144 Hofman, Jan 223 Holan, Vladimír 34-39, 372 Holas, Miloš 350 Homér 351 Honzík, Karel 83 Honty, Tibor 71 Hora, Josef 88, 222 Horatius Q. F. 205 Horejc, Jaroslav 321 Horov, Pavol 160 Horký, Karel 9 Hoøec, Jaromír 53 Hradec, Karel 14 Hrubín, František 447 Hudeèek, František 209 Hus, Jan 352 Chaloupka, Josef 18 Chmel, Viliam 156, 166, 167 Chován, Jozef 158 Chvojka, T. R. 346 Ilík, Josef 68 Istler, Josef 255 Jaška, Jiøí 359 Jehl, Ludvík 152 Jech, František 336 Jelínek, Antonín 361 Jeníèek, Jiøí 69 Jeníèek, Vlast. 131 Jesenská, Rùžena 225 Jirout, Alois, 304, 324,348?, 371 Jiøincová, Ludmila 46, 183, 185, 207, 220, 222 John, Jiøí 255, 373 Juriga, Tóno 161 Kabešová, Jarmila 307 Kafka, Franz 354 Kahn, Gustav 241 Kaláb, František 138 Kaláb, Method 29, 224, 296 Kameník, Jan 43 Kandler, Wilhelm 430 Kapinus, Josef 336 Kaplický, Josef 37 Kapper, Siegfried 430 Karafiát, Jan 355 Karásek ze Lvovic, Jiøí 9, 356, 357 Kašpar, Adolf 428 Keller, Gottfried 358 Ketzek, František 378 Kinský, Karel 337 Klíma, Ladislav 308, 310 Knoesl, Bohuslav 321 Kobliha, František 15, 21, 59, 335 Koláø, Jiøí 51, 52 Kolman - Cassius, Jaroslav 359 Komárek, Vladimír 7 Komenský, J. A. 314 Konrád, Karel 135 Konùpek, Jan 43, 270, 303, 304, , 314, 316, 318, 343, 356, 364, 379 Kopta, Josef 136 Kostka, Jozef 159, 180 Kostohryz, Josef 40 Kotík, Pravoslav 296 Kotrba, Emil 29, 254 Kouøil, Miroslav 138 Krajc, Rudolf 304 Krecar, Jarmil 360 Krejèí, Jiøí 194 Kroha, Jiøí 56 Krupièka, Rudolf 361 Køièka, Petr 194 Kubašta, Vojtìch 326 Kubín, Alfréd 259, 260, 392 Kubín, J. K. 12 Kundera, Ludvík 362 Kupka, František 11, 245, 363 Kutal, Albert 249 Kvapil, Jaroslav 194 Kysela, František 81?, 341, 352, 380 Lacina, Bohdan 362 Lada, Josef 86, 250, 450, 451 Ladová, Alena 187 Lam, Wilfredo 266 Lang, Alois 364 Langer, Jiøí 48 Larbaud, Valéry 94 Lauschmann, Jan 72 Lautreamont, comte de 122, 123 Lazecký, František 30 Lenko, Július 158 Lermontov, M. J. 365 z Lešehradu, Emanuel , 221, 410 Lévi, Elifas 413 Lexa, František , 414 Lhoták, Kamil 63, 188, 189, 328, 425, 448, 449 de Ligt, B. 202 Lilia, Hermor 366 Linhart, Lubomír 65 Lukas, Jan 70 Lukavský, Jaroslav 319, 376 Macaulay, Rose 100 Maeterlinck, Maurice 367, 368 Mácha, K. H. 1-7 Machar, J. S. 11, 204, 369 Maier, J. A. 198

8 Majakovskij, Vladimír 148, 193 Makovský, Vincenc 200 Marek, Jiøí 54 Mareš, Michal 87 Marinetti, F. T. 93, 106, 107 Mark, Q 351 Marten, Miloš 334 Maøánek, Jiøí 91 Masaryk, T. G. 370, 371 Mašek, Václav 19, 148 Mašláò, František 422 Matiecková 20 Maurois, André 22, 23 Mejstøík, Milan 377 Menhart, Oldøich 307, 329 Mickiewicz, Adam 372 Michal, Rastislav 274 Michelangelo, Buonarotti 373 Michl, František 152, 369 Milén, Eduard 18, 27 Milly, D. 180 Montmeril 235 Moravec, Alois 300 Morstadt, Vincenc 224 Mrkvièka, Otakar 61, 134, 150 Mudroch, Ján 178, 181 Mucha, Alfons 221, , 256 Muzika, František 35, 41, 125, 218 Müller, F. J Müller, Vladimír 327 Naumann, Pavel 448 Nechvátal, František 128, 137, 138 Nìmcová, Božena 89 Nìmec, Karel 297, 390 Neruda, Jan 312, 425 Nerval, Gérard de 375 Neumann, S. K. 28, 90, 194, 203 Nezval, Vítìzslav , 189, 316 Nor, A. C. 19 Novák, Jaroslav 187 Novomeský, Laco 169 Novotný, Antonín 326, 328 Novotný, Miloslav 330 Obrtel, Vít 110, 112, 120, 152 Ondrejov, L'udo 172 Opolský, Jan Orlik, Emil 268 Ovidius, N. P. 217 Pacovský, Emil 364 Palivec, Josef 41, 42 Panuška, Jaroslav 12 Pavelka, František 313 Pegrassi, Miro 211, 314, 345, 359 Peisson, Edouard 167 Peladan, Josephin 412 Picka, Jaroslav 329 Pilaø, Jan 220 Píseò písní 190,. 191, 210, 214, 215, 324, 376 Píša, A. M. 194 Pištìlka, Petr 428 Pleènik, Josip 424 Plicka, Karel 79 Podhajský, Jan 325 Poe, E. A. 333, 378, 379 Ponièan, Ján Rob 165, 170, 178 Po Tü I 382 Pražák, Èenìk 28, 331 Preissig, Vojtìch 208, 332, 371, 445 Procházka, Antonín 190, 191, 214, 248, 249 Procházková, Linka 41 Przybyzsewski, Stanislav 418, 419 Pukl, Vladimír 254 Puškin, A. S. 201, 435 Rabestein, Emil 302 Rada, Vlastimil 201, 250, 438 Rachlík, František 187, 188 Rak, Ján 155 Rambousek, Jan 384 Rath, Klaus 77 Ráž, Antonín 14 Rázus, Martin 174 Regnard, Paul 363 Régnier, Henri de 385 Rejsa z Kolkovic, Jan 21 Reichmann, Vilém 73 Reisel, Vladimír 181 Renè, Václav 205, 386 Reynek, Bohuslav 49, 387, 388 Rictus, Jehan 124 Ries, Curt 64 Rilke, R. M. 47 Rimskij - Korsakov, N. 432 Rolland, Romain 164, 399 Rolèík, Pøemysl 147 Romains, Jules 304 Rops, Felicien 241, 286 Rossmann, Zdenìk 128 Roy, Vladimír 179 Rubliè, Ivo 194, 217 Rùžièka, D. J. 69 Rys, Jan 442 Sade, markýz de 283, 284 Sauer, Franta 12 Sedláèek, Vojtìch 194, 374 Seifert, Jaroslav 24-27, 103, 118, 119, 184, 185, 213, 325, 389 Sekora, Ondøej 55 Seydl, Zdenìk 53, 62, 252, 425, 448 Schamoni, Albert 353 Schneider, R. 436 Schramm, Helmut 443 Schumann, Ruth 390 Schwetz, Karel 383 Schwob, Marcel 99

9 Sivko, Václav 51, 287, 372 Sklenáø, Zdenìk 255, 265, 382 Skrbek, Jaroslav 267 Slabý, František 2 Slánský, Bohuslav 239 Slavík, Ivan 62 Smetana, Jan 252 Sokol, Koloman 168, 169 Sonberg, Josef 48 Souèek, Ludvík 63 Stefanyk, Vasyl 391 Stehlík, Ladislav 104 Steinlein, A. 124 Stretti, Viktor 396 Strnadel, Antonín 191, 196, 206 Sudek, Josef Suk, Ivan 12 Surius, Vavøinec 338 Sutnar, Ladislav 150, 151 Süss, L. 87 Svatopluk, Turek 140 Svolinský, Karel 24, 26, 40, 44, 350, 358 Svorada, Petr 311 Šedivá, Eva 323 Šelepa, Karel 393 Šerých, Jaroslav 366, 388 Šíma, Josef 129, 137, 213 Šimák, Lev 192 Šimon, T. F. 253, 339, 381 Šimùnek, Karel 294, 411 Šindler, Jiøí 31 Šmahelová, Helena 449 Šmejkal, František 243 Šnobr, Jan 194 Šorm, Bøetislav 30, 386 Špála, Václav 88, 89 Štech, V. V. 254 Štika, Jarek 290 Štorch - Marien, Otakar 102 Štyrský, Jindøich 44, 120, 121, 136, , 261, Švabinský Max 186, 194, 367 Šváb, Jaroslav 83 Švengsbír, Jiøí 320, 375 Teige, Karel 84, , 118, 119, 126, 127, 129, 131?, 132, 133, 135, 145, 146, 244 Thiele, Vladimír 320, 322 Tichý, František 22, 23, 38, 39, 43, 54, 189, 195, 203, 212, 215, 263, 264, 365, 375 Tittelbach, Vojtìch 17, 108 Tokstein, Antonín 440 Toyen 5, 113, 124, 126, 149, 210, 262, 291 Traven, B. 196 Trnka, Jiøí 446, 447 Tusar, Slavoboj 10?, 338 Tvrdý, Antonín 351, 367, 370 Týfa, Josef 39 Uher, V. Š. 287 Urbánková Jarmila 149 Vacík, Miloš 207 Váchal, Jaroslav 305 Váchal, Josef 246, 258, 269, 394 Vachek, Emil 151 Valenta, Eduard 33 Valery, Paul 50 Váša, Miroslav 62, 317, 324 Vávra, Josef 427 Vèelièka, Géza 130 Veigl, Svätoslv 171 Verlaine, Paul 395 Verne, Jules 449 Vienna 81 Vik, František 299, 301, 344 Vika, Karel H. 86 Villon, Francoise 396 Virt, Zdenìk 278 Vlach, Aurel 394 Vlas, R. M. 441 Volf, Josef 420 Volkert, H. 271 Voøechová, Marie 197 Votluèka, Karel 426 Vrbová, Jitka 42 Vyskoèil, Albert 8, Vyskoèil, Josef 307, 318 Wachsmann, Alois 345 Weiner, Richard 13 Weinfurter, Karel Weisskopf, Viliam 163 Wenig, Adolf 67 Wenig, Frank 426, 444 Wieland, Ch. M. 198 Wiesner, Richard 184 Wilde, Oscar 398 Zahel, Adolf 211 Zrzavý, Jan 6, 57, 244, 257 Zweig, Arnold 150 Zych, Alois 81 Žák, Ladislav 84 Žarnov, Andrej 178 Žáry, Štefan 156 Žižková Rùžena 200

10 !UPOZORNĚNÍ Výňatek z dražebního řádu čl. 8: Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu vystavených věcí. Jelikož se pořadatelům podařilo v této aukci nabízet několik mimořádně křehkých a opravdu unikátních věcí, je prohlídka těchto věcí širší veře jnosti během výstavy nemožná. Žádáme proto vel mi vážné zájemce z řad sběratelů, aby se ještě před konáním výstavy spojili s naším antikvariátem a po předchozí dohodě mohli zásadní a ohrožené unikátní tisky prohlédnout mimo místo konání výs tavy. Věříme, že pochopíte smysl tohoto opatření, neboť žádný opravdový sběratel nechce získat v dražbě věc, poškozenou masovou prohlídkou. Knižní klenoty Vám děkují za pochopení. Prameny Sáňka, Bubla: České bibliofilské tisky I. V. A. Grim: J. Picka, tiskař ze záliby Toman: Nový slovník čsl. výtvarných umělců Dvořák: Grafické dílo Františka Tichého Encyklopedie světového malířství Academia CA aukce Českého antikvariátu ATA 8

11 I. Knihy Books 1. MÁCHA, Karel Hynek: Spisy. Praha Kober s. 3. vyd. Máje. Orig. cpl. vazba, poškoz. 600, 2. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Roman tická báseň.praha Kober Ob. a ilus tr. František Slabý. 48 s. Ilustr. vyd. Orig. brož., poškoz. 200, 3. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Roman tická báseň. Třebíč Lorenz s. Orig. brož. 200, 4. MÁCHA, Karel Hynek: Mág. Praha Šimáček Faksimile pův. rukopisu. Nestr. Orig. brož. 120, 5. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha Družstevní práce vyzd. 4 kresbami Toyen. 69 s. Nerozřez. Orig. brož. 600, 6. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha SNKLHU Ob. a ilustr. Jan Zrzavý. 96 s. Podpis Zrzavý. Váz. v orig. ob.400, 7. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha Šmidt Front. orig. sign. s.j. Vladimír Komárek. Vydán pouze titulní list a graf. výzd. U Šmidta 10. vyd. Ex. 6/20. Podpis vydavatele. Orig. brož. Vzácné, pouze 10 ex. 400, 8. VYSKOČIL, Albert: Básníkovo slo vo. Praha Pour Pourova edice sv s. Orig. brož. 180, 9. HORKÝ, Karel: Paličovy sloky. Karikatury, písničky, epigramy. Rokycany Horký Ob. a ilustr. František Gellner. Nestr. Ppl. vazba s orig. ob. Vzácné. 700, 10. BERDYCH, Karel: Z melodií bas tarda. Praha Veselý b. d. Knihovna mladých autorů. Ob. anonym. / Slavoboj Tusar? / 47 s. Orig. brož. Pozoruhodná obálka. 400, 11. MACHAR, J. S.: Jed z Judey. Praha Šolc a Šimáček b. d. Ob. František Kupka. 228 s. Orig. brož. 400, 12. SAUER, Franta a SUK, Ivan: In memoriam Jaroslava Haška. Praha Družstevní nakladatelství Ob. J. K. Kubín. Kresby Jaroslav Panuška. 121 s. Dedikace Franta Sauer. Orig. brož., mír. poškoz. ve hřbetě. 600, 13.WEINER, Richard: Škleb. Praha Srdce Titul V. Hofman /?/. 120 s. Orig. brož. 200, 14. HRADEC, Karel: Svět ve zbrani. Prózy z let Praha Svoboda Knihovna Mladí autoři. Ob. a dřev. A. Ráž. 69 s. Nerozřez. Orig. brož. 360, 15. OPOLSKÝ, Jan: Kameje. Básně. Praha soukr. tisk Front. orig. dřev. František Kobliha. Nestr. 555 ex. Podpis Opolský. Orig. brož. 120, 16. OPOLSKÝ, Jan: Kresby uhlem. Praha Kočí s. Orig. brož. Vyskytuje se zřídka. 260, 17. OPOLSKÝ, Jan: Čtení z hvězd a obelisků. Praha Umělecká Beseda Ob. a kresby Vojtěch Tittelbach. 91 s. Podpisy Opolský i Tittelbach. Orig. brož. 200, 10. Slavoboj TUSAR 18. CHALOUPKA, Josef: Hlas a mlčení. Básně. Praha Borový Vazba a vyzd. Eduard Milén. 96 s. Orig. pap. vazba. 180, 9

12 19. NOR, A. C.: Opilé povídky. Praha Petr Ob. Antonín Heythum, front. Václav Mašek. 90 s. Část. nerozřez. Orig. brož. Nevyskytuje se. 600, 20. / konvolut 3 svazků Lidové kni hovny Aventina / bratři Čapkové: Jak vzniká divadel ní hra. Praha Balzac: Chagrénová kůže. Praha Matiecková: V objetí sfingy. Praha Vše orig. brož. 300, 21. REJSA z Kolkovic, Jan: Efeméry. Imaginární novely. Praha Mor. Ostrava KLK Front. orig. dřev. František Kobliha. 61 s. Orig. brož. 120, 22. MAUROIS, André: Země tisíce splněných přání. Praha Melantrich Ob. a ilustr. František Tichý. 67 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. 450, 23. MAUROIS, André: Země tisíce splněných přání. Praha Melantrich Ilustr. František Tichý. 67 s. Plkž vazba v ochr. pouzdře. 300, 24. SEIFERT, Jaroslav: Výměna stráží na Hradě. Praha Naše vojsko Front. Karel Svolinský. Nestr. Podpis Seifert. Orig. brož. 240, 25. SEIFERT, Jaroslav: Šel malíř chudě do světa. Verše k obrázkům Mikoláše Alše. Praha ČS Ob. a ilus tr. Mikoláš Aleš. 92 s. Dedikace Seifert. Mimořádně dobrý stav. 400, 26. SEIFERT, Jaroslav: Vějíř Boženy Němcové. Praha Borový Front. Karel Svolinský. 56 s. Podpis Seifert. Orig. ppl. vazba. 160, 27. SEIFERT, Jaroslav: Jablko s klína. Praha Borový1947. Ob. a front. Eduard Milén. 94 s. Podpis Seifert. Orig. brož. 260, 28. NEUMANN, S. K. : Z intimní poesie Praha Brož Vyzd. 3 orig. barev. litografiemi Čeněk Pražák. 46 s. Orig. brož. 200, 29. ČEP, Jan: Ponocný. Praha SČB Dřev. Emil Kotrba, upr. Method Kaláb. 31 s. 400 ex. Orig. brož. 200, 30. LAZECKÝ, František: Odění královské. Praha Jitra Ob., front. a upr. Břetislav Šorm. 92 s. Podpis Lazecký. Orig. brož. 180, 31. Nepřicházejí vhod. Vzájemná kore spondence Josef Čapek Bohuslav Reynek. Brno Blok Vyzd. Josef Čapek. Upr. Jiří Šindler. 128 s. Obsahuje bibliografii prací B. Reynka. Volné listy v orig. ob. Podpis L. Kundera. 450, 32. GELLNER, František: Don Juan. Praha Holubice Ob. a upr. V. H. Brunner. 110 s. Orig. brož. 240, 33. VALENTA, Edvard: Zrána. Plzeň Žikeš Ed. Věž. Front. orig. sign. litografie Alois Bílek. Upr. Karel Dyrynk. 52 s. Ex. 85/125. Orig. brož., mír. poškoz. 400, 34. HOLAN, Vladimír: Kolury. Pardubice Vokolek Ed. Paprsek.103 s. Orig. brož. Vzácné. 400, 35. HOLAN, Vladimír: Lemuria. / /. Praha Melantrich Ob. a upr. František Muzika. 154 s. Orig. brož. Velmi dobrý stav. 300, 36. HOLAN, Vladimír: Září Praha Borový s. Podpis Holan. Orig. brož. 400, 37. HOLAN, Vladimír: Havraním brkem. Praha ČS Ob. a upr. Josef Kaplický. 232 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 360, 38. HOLAN, Vladimír: Tři. Sbohem. Óda na radost. Návrat. Praha SČB Kresby František Tichý. 50 s. Volné listy v orig. ob. 200, 39. HOLAN, Vladimír: Na sotnách. Verše z let Praha ČS Ob. František Tichý, upr. Josef Týfa. 203 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 400, 10

13 45. Panychida za F.X. Šaldu. Praha Melantrich Kmen s. Podpisy Holan, Seifert, Hrubín, Nechvátal a Stehlík. Orig. brož. 450, 46. BEDNÁŘ, Kamil: Píseň lásky. Praha Petr Ob. a kresby Ludmila Jiřincová. Nestr. Podpisy Jiřincová i Bednář. Orig. brož. 200, 47. RILKE, Rainer Maria: Dvě pražské povídky. Praha Otto Ob. anonym. 123 s. Orig. brož. 300, 48. LANGER, Jiří: Zpěvy zavržených. Malá antologie hebrejského básnictví. Praha soukr. tisk Ob. a upr. Josef Sonberg. 34 s. Orig. brož. 360, 49. CLAUDEL, Paul: Tři básně z války. Praha Kuncíř Přel. Bohuslav Reynek. 12 s. Podpis Reynek. Orig. brož. 100, 81. Soirs de la Beauté 40. KOSTOHRYZ, Josef: Rekviem. Praha Kuncíř Front. sign. kresba Karel Svolinský. 14 s. Podpis Kostohryz. Orig. brož. 120, 41. PALIVEC, Josef: Pečetní prsten. Praha Borový Front. Linka Procházková.Ob. a upr. František Muzika. 131 s. Nerozřez. Podpis Palivec. Orig. brož. 200, 42. PALIVEC, Josef: Síta. Praha Mladá fronta Ob. a ilustr. Jitka Vrbová. Úvod Jaroslav Seifert. Doslov Václav Černý. 124 s. Dedikace J. Palivec, podpisy J. Seifert, V. Černý. Váz. v orig. ob. 360, 43. KAMENÍK, Jan: Okna s anděly. Praha Vilímek Front. Jan Konůpek, ob. František Tichý. 76 s. Podpis Kameník. Orig. brož. 120, 44. Básně o vazbách. Praha Jiroutovi Front. Karel Svolinský, upr. Jindřich Štyrský. 28 s. Podpisy Seifert a Závada. Nerozřez. Orig. brož. 400, 50. VALÉRY, Paul: Kouzla: Praha Melantrich Překlad Josef Palivec 100 s. Podpis Palivec. orig. cpl. vazba 180, 51. KOLÁŘ, Jiří: Náhodný svědek. Výbor z díla. Praha Mladá fronta Ob. a vazba Václav Sivko. 197 s. Váz. v orig. ob. 200, 52. KOLÁŘ, Jiří: Vršovický Ezop. / /. Praha Mladá fronta Ob. a ilustr Jiří Kolář. 163 s. Váz. v orig. ob. 500, 53. HOŘEC, Jaromír: Hněv trávy. Praha Mladá fronta Ob. a upr. Zdeněk Seydl. 108 s. Dedikace Hořec. Kart. v orig. ob. 200, 54. MAREK, Jiří: Muži jdou ve tmě. Praha Vilímek Ob. František Tichý. 181 s. Nerozřez. Orig. brož. 140, 55. ČAPKOVÉ, Karel a Josef: Ze života hmyzu. Praha Borový Ob. Ondřej Sekora. 106 s. Orig. brož. 160, 56. DVOŘÁK, Arnošt: Král Václav IV. Drama o 5 dějstvích. Praha Zora Ob. 11

14 arch. Kroha. 119 s. Dedikace A. Dvořák. Orig. brož. 160, 57. ERBEN, Karel Jaromír: Kytice z pověstí národních. Praha Sfinx Kresby Jan Zrzavý. 157 s. Podpis Zrzavý. Orig. ppl. vazba. Pravděpodobně nejkrásnější vydání Kytice. 600, 58. BŘEZINA Otokar: Básnické spisy. Praha Mánes Dřev. a upr. Jaroslav Benda. 192 s. Podpis Benda. Orig. brož. 240, 59. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Básnické spisy. Praha Aventinum Ob., dřev. a upr. František Kobliha. Dedikace Karásek. 452 s. Orig. brož. Kniha obsahuje šest básnických sbírek. 300, 60. GAUGUIN, Paul: Noa Noa. Praha Aventinum Ob. a ilustr. Paul Gauguin. 82 s. Orig. brož. Ve výborném stavu. 300, 61. HÁLEK, Vítězslav: Výbor ze spisů. Praha Umělecká beseda Ob., ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 96 s. Orig. brož. 100, 62. SLAVÍK, Ivan: Stín třtiny. Praha ČS Ob. Miroslav Váša, upr. Zdeněk Seydl. 78 s. Orig. brož. 120, II. Fotoliterarura Photoliterature 63. SOUČEK, Ludvík: Jak se světlo naučilo kreslit. Praha SNDK Ob. a vazba Libor Fára, ilustr. Kamil Lhoták. 170 s. Váz. v orig. ob. 140, 64. RIES, Curt: Neznámý Holywood. Praha Atlas Vyzd. řadou fotografií. 126 s. Orig. brož. 300, 65. LINHART, Lubomír: Josef Sudek. Praha SNKLHU Portrét Sudka Josef Ehm. 222 fotografií Josef Sudek. 46 s. textu. Váz. v orig. ob. Very good condi tion 2 800, 66. SUDEK, Josef: Prague baroque. Praha Borový fotografií Josef Sudek. 41 s. textu. Orig. brož. 450, 67. WENIG, Adolf Sudek, Josef: Náš hrad. Praha Vilímek s. textu, 48 fotografií Josef Sudek. Váz. v orig. ob. v ochr. pouzdře 400, 68. ILÍK, Josef: Praha zasněná. Praha Orbis s. textu, 100 fotografií. Váz. v orig. ob. 180, 69. JENÍČEK, Jiří: D.J. Růžička. Praha SNKLHU Ed. Umělecká fotografie sv. 3. Vyzd. 64 fotografiemi D.J. Růžička, 20 s. textu. Orig. brož. Very good condi tion. 600, 70. LUKAS, Jan: Země a lidé. Kniha fo tografií. Praha Melantrich Vyzd. 64 fotografiemi Jan Lukas. Váz. v orig. ob. 400, 71. HONTY, Tibor: Soubor 12 fo tografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 240, 72. LAUŠMAN, Jan: Soubor 12 fo tografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 300, 73. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fo tografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 360, 74. /Drtikol, František/ 2 čísla ča sopisu Salon. číslo 7, roč. VI. řada portrétních fotografií číslo 2, roč.vi. Drtikolovy fotografie 2 čísla 300, 75. Kamera und Palette. Teil II. Dresden Verlag der Schönheit b.d. 64 s. Mnoho akt fotografií. Orig. brož. Very interesting , 76. Kamera und Palette. Teil III. Dresden Verlag der Schönheit b.d. 64 s. Mnoho fotografií. Orig. brož. Very inter esting , 77. RATH, Klaus: Erz Eisen Stahl. Saarbrücken Saarbrückener Druckerei 12

15 s. Množství foto o práci. Orig. cpl. vazba. 400, 78. GRÄSSEL, Friedrich: Identifi cationsprozesse. Beispiel: Maschinen halle Zollern II. Bochum Museum Bochum s. Množství foto. Orig. brož. 200, 79. PLICKA, Karel: Soubor dvanácti pohlednic. Praha Orbis Ed. Profily. 12 fotopohlednic v orig. deskách. 180, 80. Akt v české fotografii. Soubor 15 fo tografií. Praha orbis Text Karel Dvořák. Foto mj. Drtikol, Funke, Hák. Foto v orig. ob. 400, 81. Soirs de la Beauté. Volume I. Recueil de photographies artistiques d aprés nature. Praha soukr. tisk Tiskl O Janáček. Album fotografií /16/. Chybí str. 1 3 a 15. Fotografoval Vienna. Titulní list František Kysela? Orig. brož. Pravděpodobně první album aktů v Čechách. Album téhož názvu vyšlo až 1914 ve Vídni a dosud se mělo za to, že pražské vydání vůbec neexistuje. Dílo je tedy zcela unikátní. Jednu z modelek fo tografoval mj. Alois Zych, který se skrývá nejméně se dvěma dalšími fo tografy pod pseudonymem Vienna. Ač je sborníček neúplný, jedná se o jediný známý exemplář. Unikát. Exquisite. Přiloženo 8 sešitů Světové revue / Serie umělecká / z dvacátých let, kde jsou fo tografie s pseudonymem Vienna repro dukovány , 83. HONZÍK, Karel: Tvorba životního slohu. Stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec. Praha Petr Ob. a upr. Jaroslav Šváb. 498 s. Váz. v orig. ob. 260, 84. ŽÁK, Ladislav: Obytná krajina. Praha SVU Mánes Předmluva Karel Teige. Ob., foto a upr. Ladislav Žák. 213 s. Orig. brož. 800, 85. EDGAR, Emil: Moderní byt. Výklady, rady a pokyny k jeho zařízení a úpravě. Praha Šolc a Šimáček b. d. 288 vyobr. 300 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz , 86. VIKA, Karel H.: Pohádky. Praha Vika b.d. Kresby a upr. Josef Lada. 115 s. Ppl. vazba. Raný Lada. 400, 87. MAREŠ, Michal: Andělíčkářka. Stručný román. Praha Večernice Ob. a front. L. Süss. 67 s. Orig. brož. 400, 88. HORA, Josef: Pracující den. Praha Borový Ob. a frontispice orig. linolea 82. Kodak. Bromografické papíry. Bromographische Papiere. Bez nakl. úda jů. 18 fotografií nalepených na pod kladových papírech. Svázáno v cpl. orig. vazbě Kodak. S dvoustr. titul. listem , III. Moderna a avantgarda Řada dalších titulů avantgardy je zařazena v oddílech F.J. Müller a Erotika. Next avant garde books are in chapters F.J.Müller and Erotical. 93. Josef Čapek 13

16 Václav Špála. 61 s. Nerozřez. Orig. brož. Good condition. 360, 89. NĚMCOVÁ, Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Praha Aventinum Ob. a ilustr.václav Špála. 177 s. Orig. ppl. vazba 900, 90. NEUMANN, S. K.: Ať žije život! Volné úvahy o novém umění. Praha Borový Ob. a 14 ilustr. Josef Čapek. 247 s. Ppl. vazba s orig. ob. 500, 91. MAŘÁNEK, Jiří: Utrpení pětihran ného Boba. Poučný film o deseti epochách...praha Družstevní práce Vazba, titul a ilustr. Josef Čapek. 96 s. Orig. cpl. vazba. 180, 92. GARNETT, David: Člověk v zoo logické zahradě. Praha Čin Ob. Josef Čapek. 102 s. Orig. brož. 200, 93. MARINETTI, F. T.: Osvobozená slo va. Praha Petr a Tvrdý Ob. lino Josef Čapek. 74 s. Všechny přílohy obsaženy. Orig. brož. Velmi dobrý stav , 94. LARBAUD, Valéry: A. O. Bar nabooth. Praha Čin Ob. Josef Čapek. 300 s. Nerozřez. Orig. brož.200, 95. BŐHNEL, M. B.: Omlazený. Gro teskní román. Praha Sfinx Ilustr. Josef Čapek. 405 s. Orig. cpl. vazba. 140, 96. FISCHER, J. L. : Hovory a zpovědi. Praha Čin Ob. lino Josef Čapek. 74 s. Orig. brož. 200, 97. ČAPKOVÁ, Helena: Malé děvče. Praha Aventinum Ob. a upr. Josef Čapek. 48 s. Orig. brož. 180, 98. DUHAMEL, Georges: Tři rozhovory. Praha Aventinum Ob. a upr. Josef Čapek. 82 s. Nerozřez. Orig. brož. 240, 99. SCHWOB, Marcel: Lampa Psyche. Praha Aventinum Ob. a upr. Josef Čapek. 147 s. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. 200, 100. MACAULAY, Rose: Crewský vlak. Román. Praha Družstevní práce Ob. Josef Čapek. 235 s. Orig. brož. 240, 101. APOLLINAIRE, Guillume: Kacíř & spol. Praha Symposion Ob., titul, upr. a 8 orig. linorytů Josef Čapek. 137 s. Orig. brož. Mimořádně intaktní brožovaný ex , 102. ŠTORCH MARIEN, Otakar: Hlomozné ticho. Praha Aventinum Ob. a kresby Josef Čapek. 103 s. Orig. brož. 300, 103. SEIFERT, Jaroslav: Osm dní. Praha Melantrich b.d. Ob. a kresby Josef Čapek. Nestr. Nerozřez. Orig. brož.200, 104. STEHLÍK, Ladislav: Kořeny. Praha Borový Ob. Josef Čapek. 95 s. Nerozřez. Podpis Stehlík. Orig. brož. Nevyskytující se obálka. 240, 105. ČAPEK, Karel: Devatero po hádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka. Praha Borový Ob. a ilustr. Josef Čapek. 267 s. Váz. v orig. ob. 400, 106. I Poeti futuristi. Sborník. Milno Edition futuristi di Poesie Různí autoři. Con un proclama di F. T. Marinetti e uno studio sul Verso libero di Paolo Buzzi. 428 s. Orig. brož. Very good condition. Important , 107. MARINETTI, F. T.: Les Mots en Liberté futuristes. /Osvobozená slova/. Milano Edizioni Futuriste di Poesia s. 4 skládané básně v příl. s typograf. konstrukcemi. 1. vyd. Na druhé str. tituku exlibris J. Kemr. Orig. brož. Vloženo v pap. krabici. Velmi do brý stav. Beautiful copy. Exquisite , 108. Almanach hradčanských kole jáků. Praha soukr. tisk Ob. Vojtěch Tittelbach. 171 s. Orig. brož. poškoz. 400, 109. Almanach studentské kolonie na Letné Praha soukr. tisk Ob. a upr. B. Bareš, K. Blank, F. Ketzek 14

17 a V. Trefil. Vyzd. řadou kreseb a fotografií. 290 s. Orig. brož. 600, 110. NEZVAL, Vítězslav: Blíženci. Poesie. Praha Kuncíř Ob. a upr. Vít Obrtel. 55 s. Orig. brož. 300, 111. NEZVAL, Vítězslav: Wolker. Praha Ústř. studentské knihkupectví Ed. Pražské saturnálie. Upr. Antonín Heythum. 45 s. Orig. brož.260, 112. NEZVAL, Vítězslav: Akrobat. Praha Škeřík Ed. Plejáda. Front. a upr. Vít Obrtel. 44 s. Ex. 104/200. Orig. cpl. vazba 400, a upr. Karel Teige. 205 s. 1. vyd. Orig. brož. Very good condition , 116. NEZVAL, Vítězslav: Schovávaná na schodech. Praha Borový Ob. a upr. Karel Teige. 156 s. Nerozřez. 2. vyd. Orig. brož. 300, 117. NEZVAL, Vítězslav: L Aventure de la Nuit de l Evental. Prague Editions Orbis Nestr. Orig. brož. 400, 118. SEIFERT, Jaroslav: Na vlnách T.S.F. Praha Petr Edice Hosta. Ob. a upr. Karel Teige. 68 s. Orig. brož., mír. poškoz , 119. SEIFERT, Jaroslav: Město v slzách. Praha Odeon Předmluva Devětsilu. Ob. a upr. Karel Teige. 67 s. Orig. brož. Good condition. 800, 120. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Poesie. Praha Stýblo Knižnice Kvartu. Ob. Jindřich Štyrský. Repro posmrtné masky autorovy. Upr. Vít Obrtel. 49 s. Orig. brož., mír. poškoz. 240, 121. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Sfinx Vyzd. Jindřich Štyrský. 26 s. Orig. brož. 200, 122. LAUTREAMONT, Comte de: Poesie. Praha Škeřík Ed. Prokletí. 204 s. Orig. brož. poškoz. 300, 131. Karel Teige 113. NEZVAL, Vítězslav: Řetěz štěstí. Praha Čejka Vazba a front. Toyen. 178 s. Orig. ppl. vazba 240, 114. Nezval, Vítězslav: Pantomima. Praha Borový Ob., titul a upr. Karel Teige. 225 s. 2. vyd. Orig. brož. 550, 115. NEZVAL, Vítězslav: Praha s prsty deště. Praha Borový Ob. front LAUTREAMONT: Poézia. Bratislava Slovenský spisovatel Devět koláží Adolf Hoffmeister / jedna použita na předsádce /. 71 s. Orig. cpl. vaz ba. Hoffmeistrovy koláže byly vytvořeny speciálně jen pro toto slovenské vydání. Very interesting , 124. RICTUS, Jehan: Poesie. Praha Odeon b.d. Ob. a upr. Toyen. Kresby A. Steinlein. 79 s. Orig. brož. 200, 125. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Praha Aventinum Upr. František Muzika. 88 s. Orig. brož. 200, ` 15

18 126. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Souborné vyd. českých překladů K. Čapka, J. Hořejšího, Z. Kalisty, J. Seiferta aj. Praha Ústř. dělnické knihkupectví Předmluva Karel Teige. Front. orig. litografie Toyen. 97 s. Orig. vazba 800, 127. BIEBL, Konstantin: Nebe, peklo, ráj. Praha Sfinx Sbírka Růžová zahrada. Ob., tiul a upr. Karel Teige. 54 s. Nerozřez. Orig. brož. 200, 128. NECHVÁTAL, František: Oheň a meč. Básně. Brno Index Kresba Alja Beran, upr. Zdeněk Rossmann. 59 s. Nerozřez. Orig. brož. 500, 129. CENDRARS, Blaise: Zlato. Praha Odeon Ob. a kresby Josef Šíma, tit ul Karel Teige. 153 s. Orig. brož., poškoz. 300, 130. VČELIČKA, Géza: Několik prokletých. Praha Odeon Ob. Géza Včelička. 138 s. Nerozřez. Orig. brož. 360, 131. JENÍČEK, Vlastimil: Filmová světla. Praha Odeon Ob. Karel Teige? 34 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. Rare. 800, 132. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon Bibliofil. edice. Ob. a upr. Karel Teige. 125 s. Nerozřez. Ex. 200/1000. Orig. brož. Good condition. 600, 133. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon Bibliofil. edice. Vazba, ob. a upr. Karel Teige. 125 s. Ex. 203/1000. Orig. cpl. vazba 400, 134. HEINE, Heinrich: Z pamětí pana von Schnabelevopski. Praha Odeon Ob. a ilustr. Otakar Mrkvičla. 86 s. Ex. 606/700. Orig. brož. 300, 135. KONRÁD, Karel: Dinah. Praha Petr Ob. a upr. Karel Teige. 85 s. Dedikace Konrád. Orig. brož. 300, 136. KOPTA, Josef: Několik příběhů ze života blázna Padrnose. Praha Sfinx Upr. Jindřich Štyrský. 26 s. Orig. brož. 240, 137. NECHVÁTAL, František: Zajetí babylonské. Praha Práce Front. Josef Šíma. 112 s. Váz. v orig. ob. 320, 138. NECHVÁTAL, František: Železná mříž. Praha Petr Ob. Miroslav Kouřil. front. František Kaláb. 65 s. Podpis Nechvátal. Orig. brož. 900, 139. Nová ruská poesie. Praha Sfinx Ed. Růžová zahrada. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 147 s. Nerozřez. Orig. brož. 240, 140. SVATOPLUK, Turek: Botostroj. Praha Sfinx Ob. Jindřich Štyrský. 310 s. Váz. v orig. ob. 300, 141. / z Lešehradu, Emanuel / Skryté divadlo. Básně prózou. Multatuli Verlaine Mallarmé Traubel Mombert. Praha Srdce Ob. Jindřich Štyrský.120 s. Nerozřez. Orig. brož.450, 142. /z Lešehradu, Emanuel/ Souhvězdí. Baudelaire Verlaine Mallarmé Maeterlinck. Praha Srdce Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 114 s. Orig. brož. 600, 143. / z Lešehradu, Emanuel / Torsa. Překlady básní z různých literatur. Praha Srdce Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 89 s. Dedikace E. Lešehrad. Orig. brož. 600, 144. HOFFMEISTER, Adolf: Kalen dář. Praha Aventinum Ob. a kresby Adolf Hoffmeister. 150 s. Dedikace Hoffmeister. Orig. brož. 400, 145. TEIGE, Karel: Archipenko. Praha Devětsil Ob. a upr. Karel Teige. 8 volných celostr. reprod. Archipenko. Text ke katalogu výstavy. 13 s. Orig. brož , 146. ELUARD, Paul: Výbor básní Praha Odeon Ob. Karel Teige. Vyzd. J. J. Štyrský, Man Ray, P. Picasso, M. Ernst. 150 s. Orig. brož. 400, 16

19 147. ELUARD, Paul: Fénix. Praha Bujárek Ilustr. Přemysl Rolčík. Nestr. Volné listy v orig. přebalu. 240, 148. MAJAKOVSKIJ, Vladimír: Revoluční epos. Praha Petr Ob. a ilustr. Václav Mašek. 115 s. Orig. brož. 240, 149. URBÁNKOVÁ, Jarmila: Rozbité zrcadlo. Verše. Praha Kalich Vyzd. 5 kresbami Toyen. 107 s. Podpis Urbánková. Orig. ppl. vazba 240, 150. ZWEIG, Arnold: Spor o seržanta Gríšu. Praha Družstevní práce Ob. Ladislav Sutnar, ilustr. Otakar Mrkvička. 483 s. Orig. pl. vazba s orig. ob. 400, IV. Slovenská avantgarda Slovakian avant garde Všechny následující tisky jsou v orig. obálkách a ve velmi dobrých stavech. Next items are in original wrappers and in very good condition DILONG, Rudolf: Zakliata mla dosť. Lyrická próza. Bratislava Ed. Skarabeus Fotomontážní obálka a 2 kresby Ladislav Guderna. 71 s. Mimořádně vzácný exemplář. Většina nákladu byla zkonfiskována kvůli falické mu motivu na obálce / R. Dilong byl ka tolický kněz / , 154. GUDERNA, Ladislav: Vodnár mŕtvych vod. Lyrická próza. Bratislava UB Fotomontážní obálka / s použitím filmu Man Raye /, 6 kreseb, 2 foto a upr. Ladislav Guderna. 100 s. 400 ex. Velmi vzácné! 4 000, 155. RAK, Ján: Je vypredané. Bratislava Ed. Skarabeus Ob., upr. a 4 kresby Ladislav Guderna. 65 s. 400 ex , 156. GUDERNA, Ladislav konvolut 2 obálek Dilong, Rudolf: Ktosi ťa volá. Bratislava Ed. Skarabeus Ob. a upr. Ladislav Guderna. 50 s. Neozřez, intakt ní stav. Žáry, Štefan: Zvieratník. Bratislava Ed. Skarabeus Ob. Ladislav Guderna / kresba v textu a upr. Viliam Chmel /. 69 s. 412 ex , 152. Vít Obrtel 151. VACHEK, Emil: Dvanácti hlasy ano. Praha Sfinx Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 292 s. Orig. brož. 300, 152. JEHL, Ludvík: Stavby na písku. Praha Hanf Ob. a upr. Vít Obrtel. Dřev. František Michl. 37 s. Orig. brož. Rare. 500, 157. GUDERNA, Ladislav katalog souborné výstavy. Bratislava SNG Přiloženo: Scarabeus 11/1985 / surrealistický ča sopis vydávaaný L. Gudernou v emigraci v Kanadě. V čísle je reprodukováno množství Gudernových starších i novějších prací, i obálka knihy Š. Žáryho Zvieratník. Very interesting! pohlednice vydaná vydav. Scarabeus ve Vancouveru s dedikací L. Guderny L. K. / Ludvíku Kunderovi / , 17

20 158. LENKO, Július: V nás a mimo nás. Bratislava Ed. Skarabeus Ob. Jozef Chován. 52 s. 500 ex. Dedikace au tora dalšímu členu surrealistické skupiny Pavlovi Bunčákovi , 159. BUNČÁK, Pavel: Neusínaj zažni slnko. Bratislava Ed. Skarabeus Kresby Jozef Kostka / pod pseudonymem Jozef Starý /. 60 s. 400 ex. Exemplář s podpisem Gaba Rapoše, významného slov. publicisty , 160. BEDNÁR, Štefan konvolut 2 surrelistických obálek Horov, Pavol: Zradné vody spodné. Liptovský Mikuláš Tranoscius s. Brezina, Ján: Nikdy sa nestret nem. Liptovský Mikuláš Tranoscius s. 700, 161. JURIGA, Tóno Jarina: Noci na prelome. Bratislava FKM s. Ob. anonym. Jediná autorova sbírka patřící k surrealismu. 240, 162. DILONG, Rudolf: Hviezdy a smútok. Trnava Ed. Postup Obálka, fotomontážní kresba a upr. Rudolf Fabry. 76 s. 500 ex. V tiráži pod pisy R. Dilonga a R. Fabryho / podpis Dilonga i v textu /. Vůbec první Fabryho knižní úprava! 900, 163. FABRY, Rudolf: Ja je niekto iný. Bratislava Zenit Ob. Viliam Weisskopf, front. Vincent Hložník. 61 s. 1. vyd. Textově vrcholná sbírka sloven ského surrealismu. Přiloženo: Fabry, Rudolf: Ja je niekto iný. 2. vyd. Bratislava Slovenský spisovatel Ob., vazba a ilustr. Albín Brunovský. 74 s , 164. FABRY, Rudolf konvolut 3 fo tomontážních obálek Geraldini, Koloman K.: Rosa v kalichu. Trnava Ed. Slovo 1. sv s. Brezány, Attila: Dom v ceste. Trnava Ed. Prameň s. 600 ex. Rolland, Romain: Peter a Lucia. Bratislava Buocik s. 900, 155. Ladislav Guderna 165. FABRY, Rudolf konvolut 3 méně známých obálek Poničan, Ján Rob: Iskry bez ohňa. Trnava Ed. Postup s. Dilong, Rudolf: Plač. Bratislava Rodina s. Nerozřez., intaktní stav. Dobrota, Andrej: Veselí a smutní. Prešov Čas s. Dedikace autora prozaikovi Janu Hrušovskému + Hrušovského podpis. 500, 166. BREZINA, Ján: Volanie miesto spánku. Turč. Sv. Martin Matica sloven ská Ob. Viliam Chmel. 54 s. 1. vyd. Přiloženo: Brezina, Ján: Volanie miesto spánku. Turč. Sv. Martin Matica slovenská Ob. Rudolf Fabry. 52 s. 2. vyd. Na titul. dedikace /z r. 1982/ autora M Tomčíkovi, význ. slov. liter. vědci, autorovi mono grafie o slovenském nadrealismu. První dvě vydání poválečné surrealistické sbírky s rozdílnými obálkami. 500, 167. PEISSON, Édouard: V zajatí. Turč. Sv. Martin Matica slovenská Ob. Viliam Chmel. 173 s. 200, 18

21 dřevoryty a iniciálky Ľudovít Fulla. 73 s. 450, 174. FULLA, Ľudovít konvolut 3 obálek Rázus, Martin: Ahasver. Turč. Sv. Martin Matica slovenská s. Beniak, Valentin: Lunapark. Turč. Sv. Martin Matica slovenská s. Hlbina, Pavol G.: Dúha. Turč. Sv. Martin Matica slovenská s. 450, 175. BENIAK, Valentin: Žofia. Turč. Sv. Martin Matica slovenská Kresba na titulnom liste a 3 orig. barev. dřevoryty v textu Ľudovít Fulla. 98 s. 500, 176. HAĽAMOVÁ, Maša: Červený mak. Bratislava Horáček Vazba, naklad. značka a orig. dřevoryt. Ľudo Fulla. 58 s. Orig. ppl. vazba. 400, 158. Jozef Chován 168. BREZÁNY, Attila: Krvavé kulisy. Žilina Ed. Postup sv Ob. a ilustr. Koloman Sokol /pův. dřevoryty/. 28 s. Na titul. podpis autora. 650, 169. NOVOMESKÝ, Ladislav: Pašo vanou ceruzkou. Bratislava Obroda pův. dřevorytů Koloman Sokol. 45 s. 500, 170. PONIČAN, Ján Rob: Som. Bratislava Universum Ob. / pův. lino /, ilustr. / 4 kresby, 4 lino / a naklad. značka / pův. lino / Ľudovít Fulla. 84 s. Typická kniha skupiny DAV. Vůbec první Fullova knižní úprava! 1 200, 171. VEIGL, Svetoslav: Menom ťa neviem osloviť. Trnava Ed. Prameň Ob. / orig. barev. dřevoryt / Ľudovít Fulla. 56 s. 360, 172. ONDREJOV, Ľudo: Pijanské piesne. Bratislava Čas Ob. / orig. barev. dřevoryt / a 4 dřevoryty v textu Ľudovít Fulla. 41 s. 500, 177. Dvanásť grafík Ľudovíta Fullu. Bratislava Pallas Text D. Srneská. 200, 178. MUDROCH, Ján konvolut 2 obálek Poničan, Ján: Divný Janko. Bratislava Elán s. Ex. 52/300. V tiráži podpis J. Poničana. Žarnov, Andrej: Mŕtvy. Bratislava Elán s. Ex. 250/360. V tiráži pod pis A. Žarnova. První dva svazky komornej knižnice Elánu. 300, 179. ROY, Vladimír: Peruťou súdba máva. Obetka Uh. Skalica Ob. Janko Alexy. 149 s. Část. nerozřez. Na titul. listě podpis V. Roye. 200, 180. KOSTKA, Jozef: Kresby. Bratislava Tatran Úvod Ján Rak, upr. D. Milly. 34 s. 300, 181. REISEL, Vladimír: Neskutočné mesto. Bratislava Skarabeus Ob., front. a upr. Jan Mudroch. 49 s. Orig. brož. 300, 173. Slovo o pluku Igorovom. Bratislava Horáček Ob., barev. 19

22 V. Nakladatelství F.J. Müller F. J. Müller, Publishers Všechny tisky vydané F.J. Müllerem v různých edicích byly vydány v Praze. Na místě údajů o vydavateli je tam, kde se jej podařilo zjistit uveden název edice vydá vané v rámci nakladatelství. F.J. Müller většinu knih sám upravil, některé sám sázel, vytiskl a ručně koloroval BRETON, André: Nadja. Krásná a užitková kniha Front. Pablo Picasso, vyzd. reprodukcemi kreseb Nadja. 144 s. Orig. cpl. vazba s použitím kresby Nadji. Vzácné. 900, 183. GOETHE, Johann Wolfgang von: Pohádka. Krásná a užitková kniha Kresby Ludmila Jiřincová. 82 s. Orig. pap. vazba. Sáňka , 184. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy o lásce. Krásná a užitková kniha Vyzd. 12 kresbami Richard Wiesner. Nestr. Ex. 4/30 na japanu. Podpisy Seifert, Wiesner i Müller. Orig. pap. vaz ba. Sáňka , 185. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy o lásce. Krásná a užitková kniha Kresby Ludmila Jiřincová. Nestr. Orig. cpl. vazba. Sáňka , 186. ŠVABINSKÝ, Max: Poledne. Milostné listy s lyrickým doprovodem Františka Hrubína. Krásná a užitková kniha Front. orig. sign. litografie Max Švabinský. Tento ex. ze 120 před nostních s litografií. Nestr. Podpis Hrubín. Váz. v orig. ob. a v karton. pře balu. Sáňka , 187. RACHLÍK, František: Balty. Konvolut 2 svazků Úterý. Krásná a užit. kniha Kresby Jaroslav Novák. Ex. 4/500. Podpis Rachlík. Čtvrtek. Krásná a užit. kniha Kresby Alena Ladová. Ex. 346/ s. 2 sv. Sáňka 4648 a , 188. RACHLÍK, František: Balty neboli kobaltické pohádky...pátek. Krásná a užitková kniha b. d. Kresby Kamil Lhoták. 113 s. Orig. plkž. vazba. Sáňka , 189. NEZVAL, Vítězslav: Valerie a tý den divů. Krásná a užit. kniha Ob. a ilustr. Kamil Lhoták, titul František Tichý. 163 s. Podpis V. Nezval. Váz. v orig. ob.sáňka , 190. Píseň písní. Krásná a užit. kniha Vyzd. 16 kresbami Antonín Procházka. 2. vyd. s A.P. Nestr. Orig. plkž. vazba. Sáňka , 191. Píseň písní. Krásná a užit. kniha Kresby Antonín Procházka, písmo na ob., titulu a začátky kapitol Antonín Strnadel. 3. vyd. s A.P. Nestr. Orig. brož. v orig. deskách. Sáňka , 192. FUČÍK, Julius: Nad Pjunadži když se setmí. Krásná a užit. kniha Vyzd. 8 orig. litografiemi Lev Šimák. Nestr. Orig. brož. Sáňka , 193. MAJAKOVSKIJ, Vladimír kon volut 3 svazků ed. Krásná a užitková kniha. Oblak v kalhotách. ob. C. Šodovský. Ex.70/800. Nestr.Orig.plkž. vazba Flétna a páteř Nestr. Ex. 71/200.Orig. brož. Vojna a svět s. Orig. plkž. vazba. 3 sv. 400, 194. Konvolut 5 tisků ze sbírky 7 básní PÍŠA, A.M.: Sedm vybraných básní Vyzd. 3 suchými jehlami Jiří Krejčí. 200 ex. Podpisy Krejčí a Píša. Orig. vazba KVAPIL, Jaroslav: Sedm vybraných básní Vyzd. Max Švabinský.Ex. 112/200. Nestr., nerozřez. Orig. brož. NEUMANN, S.K.: Sedm vybraných básní Dřev. Ivo Rublič. 41 s. Nerozřez. 200 ex. Orig. brož. ŠNOBR, Jan: Sedm vybraných bás ní Vyzd. B.S. 19 s. Nerozřez. Ex. 4/350. Orig. brož. KŘIČKA, Petr: Sedm vybraných bás ní Vyzd. 2 litografiemi a 4 kresbami 20

23 Vojtěch Sedláček. Nestr. Ex. 34/77. Podpis Křička. Orig. ppl. vazba. 5 sv. 750, 195. BIANKI, Vitalij: Lesní domky aneb příběhy zbloudilé Břehulky. Ed. Živé mládí. b.d. Kresbami vyzd. František Tichý. Ručně koloroval F.J. Müller. Nestr. Orig. ppl. vazba. Sáňka neuvádí 500, 196. TRAVEN, B.: O člověku, který stvořil slunce. Ed. Živé mládí. b.d. Obrázky kreslil Antonín Strnadel, kolor. F.J. Müller. Nestr. Orig. cpl. vazba. Sáňka , 197. BEZRUČ, Petr: Jen jedenkrát. K oslavě 70. narozenin básníkových. Soukr. tisk Linoryty vyzd. Marie Vořechová. Kolor. F.J.Müller. Nestr. Ex. 4/100. Orig. pap. vazba. Vloženo v kra bičce. Sáňka , 198. Svobodné zednářství konvolut 2 svazků WIELAND, CH.M.: Účel a duch svo bodného zednářství. Sbírka Ráj srdce s. Ex. 4/100. Orig. brož. Maier, J.A.: Dopis o svobodném zed nářství... Soukr. tisk Nestr. Nerozřez. Vloženo ve speciální obálce se symbolem. Vzácné. 2 sv. 500, 199. GOETHE, Johann W. von: Básně. Ed. Ráj srdce Kresba J. W. Goethe. Nestr. Orig. brož. Sáňka , 203. NEUMANN, S.K.: Nesloužím. K 18. výročí Říjnové revoluce. Kresby František Tichý. Nestr. Dedikace Neumanna F.J. Müllerovi. Ex. 1/99. Orig. kart. Sáňka , 204. MACHAR, J.S.: Dva listy. K 70. narozeninám JSM vydal Otokar Dobiáš. Upravil a vytiskl F.J. Müller. 40 ex., tento má č. 40. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře. Sáňka , 205. Konvolut 2 knih o knize RENČ, V.: Černé umění. Soukr. tisk Orig. brož. HORATIUS: Chci se smát. Soukr. tisk sv. 100, 206. STRNADEL, Antonín konvolut 2 tisků Pověst o Leninovi. Z arménské lidové poesie. Krásná a užit. kniha Ob. Antonín Strnadel. 28 s. Orig. brož. Zbojnické písně a balady. Soukr. tisk b.d. Nestr. Orig. brož. 2 sv. 360, 207. Sbírka Mladá poesie konvolut 2 tisků FISCHL, Viktor: Jaro Nerozřez. 53 s. Podpis Fischel. Orig. brož. VACÍK, Miloš: Království Front. Ludmila Jiřincová. 35 s. Nerozřez. Podpis Vacík. Ex. 4/300. Orig. brož. Nevyskytuje se. 2 sv. 500, 200. ŽIŽKOVÁ, Růžena: Rondely za TGM. Soukr. tisk Ob. 1 celostr. kresba reprod heliogravurou Vincenc Makovský. Nestr. 80 ex. Orig. brož. Sáňka , 201. PUŠKIN, A. S.: Rozmluva nakla datelova s básníkem. Soukr. tisk Kresby Vlastimil Rada. Nestr. 100 ex. Orig. plkž. vazba. Sáňka , 202. De LIGT, B.: Znovuzrození Marie. Sbírka Matka Kolor. sign. dřev. Cyril Bouda. 93 s. Dedikace autora. Orig. plperg. vazba. Sáňka , 213. Josef Šíma 21

24 208. BEZRUČ, Petr: Jedna melodie. Soukr. tisk Ilustr. v titulu repro dukce náčrtu k ex libris P. Bezruče Vojtěch Preissig. Nestr. Ex. 4/25. Orig. brož. Vzácné. Sáňka , 209. Konvolut 2 tisků válka HALAS, František: Barikáda. Krásná a užit. kniha Kresby František Hudeček. Nestr. Orig. brož. Ozvěny barikád. Krásná a užit. kniha s. Orig. brož. 2 sv. 180, 210. Píseň písní. Prospekt k tisku Lisu knihomilova. Ručně kolor. kresba Toyen. Nestr. Orig. brož , 211. ZAHEL, Adolf: Divoká Šárka. Lis knihomilův Text Ivan Olbracht, kresby heliogravurou Adolf Zahel. Tiskl Miro Pegrassi. Nestr. 300 ex. Orig. ppl. vazba. Sáňka , 212. HALAS, František: Hořká. Lis kni homilův Titul, dvoustr. ilustr. a tirž suché jehly František Tichý. 21 s. 300 ex., tento neočíslován. Orig. brož, orig. ob. v jiné barevné variantě. Sáňka , 213. SEIFERT, Jaroslav: Jablko s klí na. Lis knihomilův Vyzd. orig. lep tem a 2 suchými jehlami Josef Šíma. Nestr. Ex. 1 z 87 ex. Orig. brož. Legendární vzácná bibliofilie. Sáňka , 214. Píseň písní. Lis knihomilův Vyzd. 16 kresbami Antonín Procházka. 1. vyd s A.P. Nestr. Nerozřez. Ex. 1/300. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Sáňka , 215. Píseň písní. Lis knihomilův Ob. a kresby František Tichý. 300 ex., tento neočíslován. Nestr. Orig. brož. Sáňka , 216. GODEFROY, Emile: List o neštěstí. Lis knihomilův Vyzd. 3 orig. lepty Otakar Kubín / Coubine /. Nestr. Ex. 46/100. Orig. brož. Nádherný exemplář. Sáňka , 217. OVIDIUS, Naso Publius: Sapfó Faónovi. Listy heroin. Lis knihomilův orig. dřev. /front. sign./ Ivo Rublič. 30 s. Ex. 167/380. Váz. v orig. ob. Sáňka , 218. Orfeus a Euridika. Libreto k opeře CH. W. Glucka. Překl. Vítězslav Nezval. Lis knihomilův Vyzd. 3 ručně kolor. kresbami František Muzika. Nestr. 70 ex., tento neočíslován. Podpisy Nezval, Müller a 6 členů Nár. divadla / mj. Talich, Tauberová, Krásová /. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře. Wonderful copy 70 copies only Important. Sáňka , 219. ČIVRNÝ, Lumír: Sonety paní. Lis knihomilův Vyzd. orig. sign. barev. litografiemi Jan Bauch. Nestr. Podpisy Čivrný a Bauch. Ex. IV/300. Orig. plkž. vazba v ochr. pouzdře. Sáňka , 220. PILAŘ, Jan: Milostné dopisy. Lis knihomilův Kresby heliogravurou Ludmila Jiřincová. /i návrh vazby/. Nestr. Ex. 9/300. Orig. vazba. Zřídka se vyskytuje, krásné. Sáňka , 221. LEŠEHRAD, Emanuel: Sedmero. Lis knihomilův Sign. kresba heli ogravurou Alfons Mucha. Nestr. Ex. 1/77. Orig. plkž. vazba. Sáňka Rare , 222. HORA, Josef: Vybrané básně Lis knihomilův Vyzd. 4 orig. ručně kolor. litografiemi Ludmila Jiřincová. 34 s. Podpisy Hora a Jiřincová. Ex. 98/200. Orig. cpl. vazba. Sáňka , VI. Výtvarné umění Art 223. HOFMAN, Jan: Obraz barokní Prahy. Plán J.D. Hubera Praha Grafia obrazů v textu, 15 tab ulek. 68 s. Orig. briž. 200, 224. / Morstadt, Vincenc / Popisný seznam grafického díla. Text E. 22

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES 16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy a obálky Books and wrappers 1 II. Bratři Čapkové Čapek's brothers 64 III. Fotografie Photography 90 IV.

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

28. aukce, 2. prosince 2006 13.30 hod., Hotel EXPO

28. aukce, 2. prosince 2006 13.30 hod., Hotel EXPO 28. aukce, 2. prosince 2006 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Filosofie - Philosophy... 1 20 II. Umění - Art... 21 58 III. Grafika a kresby - Graphic art and drawings...

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

AUKCE 89. Bibliofilie, knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy. Středa 8. prosince 2010 v 17 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha. 226.

AUKCE 89. Bibliofilie, knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy. Středa 8. prosince 2010 v 17 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha. 226. AUKCE 89 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Bibliofilie, knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy 226. Jindřich Štyrský Středa 8. prosince 2010 v 17

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 26 II. Avantgarda Avant-garde... 27 53 III. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 54 107 IV. Knižní vazby Book bindings... 108

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

30. aukce, 1. prosince 2007 14.00 hod., Hotel EXPO

30. aukce, 1. prosince 2007 14.00 hod., Hotel EXPO 30. aukce, 1. prosince 2007 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art...1 45 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings...46 81 III. Avantgarda Avant-garde...82

Více

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO 29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Esoterica... 1 28 II. Fotografie Photography... 29 53 III. Umění Art... 54 86 IV. Avantgarda Avant-garde...

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 44 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 45 91 III. Avantgarda Avant-garde... 92 142 IV. Varia... 143 169 platební pauza V.

Více

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO 27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Fotografie Photography... 1 24 II. Avantgarda Avant-garde... 25 95 III. Umění Art... 96 117 IV. Grafika

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

26. aukce, 26. listopadu 2005 13.30 hod., Hotel EXPO

26. aukce, 26. listopadu 2005 13.30 hod., Hotel EXPO 26. aukce, 26. listopadu 2005 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Bratři Čapkové Čapek brothers... 1 19 II. Avantgarda Avant-garde... 20 83 III. Umění Art... 84 105

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 54 Alfons Mucha... 43 54 II. Grafika a kresby - Graphic art and drawings... 55 118 III. Avantgarda - Avant-garde... 119 136 platební pauza...

Více

24. aukce, sobota 4. prosince 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

24. aukce, sobota 4. prosince 2004 13.30 hod., Hotel EXPO 24. aukce, sobota 4. prosince 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy pro děti Books for children 1 24 II. Esoterica 25 44 III. Iudaica 45 60 IV. Architektura

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 32 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 33 75 III. Knižní vazby Book bindings... 76 105 IV. Avantgarda Avant-garde... 106

Více

22. aukce 6. prosince 2003, 10 hod. Hotel EXPO

22. aukce 6. prosince 2003, 10 hod. Hotel EXPO 22. aukce 6. prosince 2003, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Fotografie Photography 1 23 II. Iudaica a antisemitika 24 57 III. Svobodné zednářství Free Masonery 58

Více

31. aukce, 24. května 2008 14.00 hod., Hotel EXPO

31. aukce, 24. května 2008 14.00 hod., Hotel EXPO 31. aukce, 24. května 2008 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Fotografie - Photography... 1 15 II. Umění Art... 16 53 III. Grafika a kresby - Graphic art and drawings...

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (121)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (121) Stránka 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (121) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PO064 Básně Slowacký, Jul. PO051 Básně Terezie z Lisieux, svatá PO075 Básně Sládek, Josef Václav PO106 Básně Březina,

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin

38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin R 38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin 135 Josef Lada Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy s původní grafikou Rukopisy, podpisy 38. aukce výtvarného umění se koná

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

FOTOGRAFIE VÝSLEDKY AUKCE

FOTOGRAFIE VÝSLEDKY AUKCE VÝSLEDKY AUKCE CELKEM prodejnost: 53 % celkem: 974 300 Kč FOTOGRAFIE 601 Jaroslav Krupka: Z Prahy Vydraženo za 4 000 Kč 602 Jaroslav Krupka: Zima v lese Vydraženo za 7 000 Kč 603 Jaroslav Krupka: U lesa

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - česká literatura BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. v ČS 3. Praha: Československý spisovatel, 1985. 169 s. BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. 19., v ČS 1. Praha: Československý spisovatel,

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy.

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rozhodnutí ředitele školy V souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Uzávěrkový protokol o provedené dražbě

Uzávěrkový protokol o provedené dražbě 24-04-2016 1/5 Galerie Art Praha Uzávěrkový protokol o provedené dražbě Kat.č. Autor Název Vydražená cena 1 Kalendář Pirelli 11000,-Kč 5 Kalendář Pirelli 5000,-Kč 9 Born Adolf Vzpomínky na Vídeň 11000,-Kč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

20. aukce (1. klubová) 6. prosince 2002, 18 hod. Hotel EXPO

20. aukce (1. klubová) 6. prosince 2002, 18 hod. Hotel EXPO 20. aukce (1. klubová) 6. prosince 2002, 18 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Fotografie Photography 1 32 II. Esoterismus 33 61 III. Varia 62 100 IV. Bratři Čapkové Čapek

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

PHOTOGRAPHS AUCTION RESULTS

PHOTOGRAPHS AUCTION RESULTS PHOTOGRAPHY AUCTION RESULTS OVERALL venality: 36 % overall: 856 400 Kč PHOTOGRAPHS venality: 37 % overall: 74 400 Kč 301 František Drtikol: Ervína Kupferová Not sold 302 Josef Sudek: Sousoší život I. Sold

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Nezvalova poezie uzenin

Nezvalova poezie uzenin Nezvalova poezie uzenin Kdyby vás nebylo, dělníci, ( ) Člověk by neměl ani groš a nebyly by masné krámy. 1 V padesátých letech napsal Josef Hiršal pro pobavení svých přátel několik básní parodujících sloh

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

ANTIKVITY ART AUKCE AAA

ANTIKVITY ART AUKCE AAA ANTIKVITY ART AUKCE AAA Jílová 2, Brno 3 "Malíř malující Katedrálu svatého Víta v plenéru" Emler František 350 350 7 "Démokritos a Abdéritští" Trnka Jiří 1 200 5 200 8 "Patent" Slíva Jiří 500 850 11 "Krajina

Více

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S Básně (o) Nezvalovi S O U P I S V předkládaném soupisu zaznamenáváme básně vztahující se k osobnosti Vítězslava Nezvala, vzniklé od 20. let minulého století (tedy od doby Nezvalova vstupu do literatury)

Více

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA HANA ČÁPOVÁ EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA 4 27. července až 5. září 2015 Galerie U Kellerů, Radnice, náměstí Karla Šternberka 68 a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel exlibris 1 2 34 1. Exl F. MÁSLER.

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Nabídka akcí školám a školním družinám pro školní rok 2009/2010 Vsetín září 2009

Nabídka akcí školám a školním družinám pro školní rok 2009/2010 Vsetín září 2009 1 / 29 Nabídka akcí školám a školním družinám pro školní rok 2009/2010 Vsetín září 2009 2 / 29 OBSAH mateřské školy...3 knihovnické lekce a lekce informatiky... 3 besedy... 3 základní školy...5 1. třída...

Více

Česká literatura 1. poloviny 20. století - ověřovací test a řešení. únor 2013

Česká literatura 1. poloviny 20. století - ověřovací test a řešení. únor 2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Ročník,

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972. sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová

SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972. sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972 sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová 1 Soupis proměn hereckého souboru Městských divadel pražských v letech 1950-1972

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

40. AUKCE. Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy. Spolek HLAHOL 6. dubna 2002 v 11 hodin. 151A.

40. AUKCE. Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy. Spolek HLAHOL 6. dubna 2002 v 11 hodin. 151A. R 40. AUKCE Spolek HLAHOL 6. dubna 2002 v 11 hodin 151A. Kamil Lhoták Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy 40. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 6. dubna 2002 v

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Mistrovství České republiky lightcontact, points fighting, fullcontact

Mistrovství České republiky lightcontact, points fighting, fullcontact Lightcontact Ml. žáci -28 kg Daniel Jelisejev KBK Fox Ústí n. L. Jelisejev Jan Šimon Fighter's Teplice Jelisejev RSC El Jaffar Schejbal's Lovosice Hudler Lukáš Lukáš Hudler KBC Krásná Lípa Hudler Alexej

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S Básně (o) Nezvalovi S O U P I S V předkládaném soupisu zaznamenáváme básně vztahující se k osobnosti Vítězslava Nezvala, vzniklé od 20. let minulého století (tedy od doby Nezvalova vstupu do literatury)

Více