OBSAH ČÍSLA ÚVODNÍK BŮH VIDĚL, ŽE VŠECHNO, CO UČINIL, JE VELMI DOBRÉ. (GN1,31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ČÍSLA ÚVODNÍK BŮH VIDĚL, ŽE VŠECHNO, CO UČINIL, JE VELMI DOBRÉ. (GN1,31)"

Transkript

1 OBSAH ČÍSLA 2 Jak vést mladé lidi k poznání životního povolání 8 Úryvky homilie Benedikta XVI. na Květnou neděli o kříži světových dnů mládeže 8 Centrum, které přijímá všechny mladé jménem papeže 10 Revolta či virtuální existence Mediální konstrukce náhražka přirozeného světa 18 Neobjevujme znovu Ameriku ÚVODNÍK BŮH VIDĚL, ŽE VŠECHNO, CO UČINIL, JE VELMI DOBRÉ. (GN1,31) Před několika měsíci jsem se vrátil z cesty na Antarktidu. I když to byl hlavní cíl mé cesty, měl jsem také možnost projet skoro celou Argentinu a část Chile. Po několika hodinách letu jsem se ocitl v nádherných místech, které jsem dřív znal jen z fotografií, knížek a vyprávění horolezců a cestovatelů. Syrová a čistá krása Antarktických ostrovů, kouzlo Ohnivé Země, nádhera Patagonských štítů nebo vodopádů Iguaçú to jsou zážitky, které se jen těžko popisují. Několikrát během těchto dnů uchvácen krásou toho, co jsem viděl, jsem se musel zastavit a v srdci chválit Boha za stvořený svět. Po cestě na konec světa jsem se setkal s několika lidmi. Byl jsem překvapen, kolik mladých z celého světa cestuje. Když jsem si s nimi povídal, zaujala mě jejich otevřenost, že nemají předsudky, když s někým komunikují; že jsou zvídaví, zajímá je svět, ale i člověk sám - co prožívá, jak žije, jaké má problémy. Byla to pro mě dobrá škola a hodně jsem se od nich naučil. Připomněli mi pravdu, kterou jsem si kdysi dávno po jiné cestě uvědomil, a na kterou jsem zapomněl. Ta pravda je z první kapitoly knihy Genesis: Krásný je svět Bohem stvořený, ale nejkrásnějším božím dílem je stvořený člověk. Jak nás hezky upozorňuje autor první biblické knihy: když Bůh dokončil dílo stvoření světa, viděl, že to je dobré a když stvořil člověka, Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Měl bych si to připomenout vždy, když se chystám na prázdninové cesty. Přeji všem krásné prázdniny P. Kryštof Dedek

2 FORMACE JAK VÉST MLADÉ LIDI K POZNÁNÍ ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY NA STUDIJNĚ FORMAČNÍM KURZU LÁSKA Faktem je, že jako lidé jsme zranění a lásku prožíváme nezdravě. Jsme milováni od počátku, ale nevěříme tomu. Ďábel nám chce nám ukázat lásku jinak. Chce, aby člověk lásku prožíval netrpělivě, hned teď, ale ne navěky, na věčnost. Katechismus si položil otázku, jaký je Boží záměr pro člověka. to znamená, jaké je naše povolání, k čemu je člověk stvořen. A církev odpovídá takto: Bůh, který je věčně šťastný, se chce s námi o toto své štěstí podělit. My máme být šťastni jeho štěstím, ničím jiným. Pokušení od ďábla spočívá v tom, že on nabízí alternativu, jiný zdroj štěstí. A z toho, co jsem já nazval zraněním, vyrůstá egoismus. Zde se rodí jasné evangelijní kriterium, jak uskutečnit své povolání, abych byl šťastný v Ježíši Kristu: Kdo chce jít za mnou, musí zapřít sám sebe a vzít kříž. Je zde kříž a také oběť. Svatý Pavel, když píše hymnus o lásce (1. Kor 13), nejprve prochází svou cestou očištění skrze kříž. Poslechněme si 2. kapitolu z 1.listu Korintských ( 1. Kor 2,1-5) Cestu svatého Pavla asi všichni znají. Nejprve to byl velmi horlivý vyznavač judaismu, potom pronásledovatel církve. Pak následuje jeho obrácení u Damašku, kdy se v jednom okamžiku stává slepým a je odkázán na pomoc druhých. Ale potom, když se obrátí a je pokřtěn, stává se tím nejhorlivějším apoštolem. Abychom pochopili ten úryvek z 2. kapitolu z prvního listu Korintkým, měli bychom se vrátit do Skutků apoštolů. Pavel má hovořit na Aeropagu v Římě. To je jeho nejsložitější kázání, konfrontace. Velmi dobře se na to připravil po řečnické stránce rozumí filozofii, a proto se rozhodl, že nebude hovořit o kříži. Chtěl ukázat Ježíše Krista jako hrdinu. Hned ze začátku hovoří o zmrtvýchvstání. Možná si myslel: Jak by to vnímali, kdyby hovořil o takovém ponížení Ježíše Krista? Myslím si, že se tu projevil jako velký zbabělec. Bál se hovořit o kříži. Chtěl dobře vypadat, udělat dobrý dojem, a tak předat svého Krista, svého Ježíše. Víme, jak to dopadlo. Dobře, že se mu vysmáli. Řekli mu: Poslechneme si tě někdy jindy. A teď teprve následuje 2. kapitola prvního listu do 1 Korintu. Z města kultury Atén teď Pavel jde do přístavního města veliké demoralizace. V té době se používalo takové rčení o prostitutkách, že jsou to dcery Korintu. říká se totiž, že kdo jde tam, nemá žádnou šanci. Ale Pavel jde, protože ho tak vede Duch. A můžeme se dočíst, že třikrát prosil Pána, aby mu dovolil odejít. Tehdy mu Pán odpověděl: Nikdy ti nebude chybět moje milost. Moc se právě ve slabostech zdokonaluje. A tak je vlastně je zničena jeho vlastní láska, egoismus, aby se mohla ukázat milost Boží. Pavel vlastně píše, jak se cítil před lidmi, když neměl, co říci, když nenalézal slova: přišel slabý, chvějící se a hlásal jen o slabém, poníženém Kristu. A náhle se stalo, že v Korintu působí 3 roky. A kdo ví, jak dlouho byl na Aeropagu, možná ani ne 3 hodiny. Tady nám Bůh ukazuje obrácenou perspektivu, že se jinak dívá na lásku než člověk. Teď se pokusíme podívat na naše svědomí jako na míru, podle které měříme lásku. Vidím takový všeobecný problém. Je to myšlenka, že svědomí je zde jen proto, aby nám ukázalo, kde je hranice hříchu, to ale není křesťanská myšlenka. Když někdo řekne: Já jsem jen trošku lhal, já mu 2

3 říkám, že nelhat vůbec je takové poctivé pohanství. Křesťanství má vydávat svědectví pravdě. Proto naše svědectví nemůže být nastavené na minimální hodnotu, stejně tak jako se nedá láska nastavit na minimum. To by nebyla láska. Co to je minimální láska, minimální hodnota lásky? Láska by vlastně neměla mít žádné hranice. To by byla falešná láska, která by dál nerostla. My máme pomoci mládeži, aby jejich láska začala růst. Proto musíme nejprve ukázat člověku, že je milován a teprve potom, že na to může odpovědět. O tom k nám hovoří první encyklika Benedikta XVI. Láska může být dána jako úkol, protože je nám dána. Velmi hodně času trávím se snoubenci. Každý pár, který se připravuje, má u mě zarezervovaný celý jeden večer. Mluvíme spolu a nedívám se na hodiny. Nepřipravuji se na tyto rozhovory tak důkladně, že bych připravoval nějaký program, ale snažím se, aby po našem rozhovoru oni hovořili mezi sebou. V poslední době jsem si všiml jednoho zvláštního problému. Zeptal jsme se toho mladého muže, jestli věří v satana a kdo to je satan. A ukázalo se, že on nikdy o tomto problému nepřemýšlel, že si to teprve teď uvědomil. Ale v podstatě nikdy ďábla nevnímal jako osobu. Vnímal jej jako takovou zvláštní zlou sílu, která proniká srdcem člověka. Domnívám se, že když dnes nedokážeme říci, čím je láska, je třeba se dívat na určité strategie ďábla, jak nám chce ukázat svou verzi lásky. O lásce slyšíme v televizi, novinách a mediích. Mohlo by se zdát, že i ve škole chtějí učit o lásce, ale co to vlastně je, do čeho se to zužuje, je jasně vidět. Je to velmi často hédonismus a utilitarismus to znamená filozofie příjemnosti a užitečnosti. Takové povzbuzování člověka, aby si užíval tento svět. A aby existovala taková tolerance, že se lidé navzájem používají jako věci, předměty. Dnes se dá pozorovat v Evropě taková vlna propagandy proti tomu, čím je láska Ježíše Krista. Měli bychom si uvědomit, že právě díky zranění dědičným hříchem nám bude vždy bližší něco, co je snazší, co nic nestojí. Proto je těžké být populární, když člověk nabízí mládeži něco, co je těžké, co něco stojí. Ale tak je třeba ukazovat Krista, aby to byla živá osoba. Protože církev je dnes často vnímána jako kodex morálky, jako filozofie, která člověka omezuje, přikazuje a nic mu nedává. Proto je důležité, aby nejdříve člověk objevil to, že je milován. Že Ježíš Kristus přinesl sám sebe za nás jako oběť. A tady je třeba uvěřit v moc slova a nebát se svých pocitů, co se stane, když je vyslovím. Nebát se jako Pavel na Aeropagu. Moc takového slova bude dvojnásobná, když nejprve zakusím, že jsem milován. Často si opakuji Pavlova slova: Zamiloval si mě a sebe samého za mne vydal. Myslím, že takto je také třeba vnímat kněžský celibát. Je to takové téma, které je pro mnoho laiků jen takový heslem. Mohlo by se zdát, že kněz, to je někdo, kdo rezignuje na lásku. A že to je velká oběť, že se zřekl lásky a nemůže tuto lásku realizovat. Myslím, že jako kněz se stále učím lásce k církvi. Celibát, to je láska k Božímu lidu. Když hovořím o lidu Božím, nemluvím o nějakém davu. Já chci dnes a tady prožít setkání s lidmi, které mi připraví Pán. Proto si velmi často představuji a analyzuji manželskou lásku, a tou měrou chci měřit svá setkání s lidmi. I když nežiji v manželství, mám svůj obraz pěkného manželství a snažím se, aby ti, které k manželství přivádím, mohli uvidět takový obraz krásného manželství. Můžeme si dát spoustu odpovědí na to, co je v manželství důležité. Já si myslím, že Boží plán v plán ohledně manželství je jednota osob. Jednota osob, která není možná bez vyzrávání lásky. Jednota osob se projevuje v prožívání své jedinosti. Můj kamarád ze školy ( mimochodem on měl být františkán a já se měl oženit a je to úplně opačně) mi napsal takový dopis o FORMACE 3

4 FORMACE svém manželství. Napsal, že po deseti letech manželství lituje, že jeho manželka není první ženou, kterou v životě políbil. Protože na škole měl různá děvčata, se kterými nespal, ale už se pohyboval na úrovni mileneckých polibků. Můžeme se zeptat, v čem je problém. Myslím si, že po těch 10-ti letech tak miloval svou ženu, že jí chtěl dát prostě všechno. A kolik je takových prvních polibků? Jenom jeden. Kdybychom naučili mladé obdarovat prvním polibkem toho, s kým budou v manželství, tak to stačí. Je tu mezi vámi mnoho žen. Ty jako žena si můžeš říct: Nejsem jediná na světě. Ale pro někoho jsem jediná. A v té chvíli je člověk šťastný, protože je pro někoho jediný. A to je Boží zjevení: že Bůh skrze mileneckou lásku nám chce ukázat, jak nás miluje. My se většinou s mládeží setkáváme ve skupinách. Ne každý má odvahu přijít na individuální rozhovor a dá se říci, že ani nemluví, není to dialog, jen naslouchají. Když říkám: Ty nejsi ani horší ani lepší, ty jsi prostě jediná. Taková jako ty nikdy nebyla a nikdy nebude, tu se mladí diví, jak krásné je evangelium, protože toto skutečně je evangelium. To je láska Ježíše Krista. Jenom my máme něco, co můžeme dát světu, člověku je to pravda o lásce. Stojí za to přinést oběť té cesty k lásce, aby člověk mohl takovou lásku prožít. Největší problém je, aby vše vyzrálo tělo, psychika i duch. Často používám při práci s mladými takový příklad. Víte někdo, co to je pomeranč? Každý se směje. Co to je za otázku? Jednou jsem někde v novinách četl článek o pomerančích. Tam psal nějaký člověk, který jedl pomeranče, o tom, jak chutnají. A psal, že to je nejsladší ovoce na světě. Já jsem se tomu divil, protože jsme vždycky jedl pomeranče a byly kyselé. Teprve až když jsem byl ve Svaté zemi a utrhl si zralý pomeranč, pochopil jsem, že jím první pomeranč v životě, tamto nebyly pomeranče. V obchodech píší, že to jsou pomeranče, ale je to tak? Kolik je v tom chemie, jak to dozrávalo v lodích? Největším problémem je nevidět problém. Jedl tu někdo z vás pomeranče? A kdo ví, jak chutná láska? O tom je třeba hovořit, že láska je trpělivá, milosrdná, nezávidí, nehledá prospěch, nehněvá se. V polštině máme problém jak rozlišit slova pro milovat láskou a milovat tělesně. A i když to jsou dva rozdílné pojmy, používá se kochat i u člověka. Když Šimon hovořil s Ježíšem, říkal agapao, dám život za tebe. A Ježíš mu říkal: Ty sám sebe neznáš, ještě dnes mě zapřeš. A pak se setkali znovu a Ježíš se ptal Šimona: Odevzdáš (agapao) svůj život za mě? Kazatelé často říkají, že Šimon řekl třikrát ano, ale nebylo tomu tak, Šimon říkal ne. Odpověděl: Já tě miluji (fileo). Na druhou otázku znovu Petr odpověděl: Fileo. A potřetí byl Petr smutný. Proč? Protože Ježíš se snížil na jeho úroveň, zeptal se jen: Fileo. Teprve potřetí mohl říci ano, když se Ježíš snížil na jeho úroveň. A tak začala Petrova cesta od fileo do agapao. Tím řekl: Já neumím milovat. PRAVDA Jestliže Pán Ježíš řekl: Vy nejste z tohoto světa, protože já jsem vás z tohoto světa vyvolil (srov. Jan 8,23b; 15,16), ve smyslu: Já jsem si vás povolal, vybral (vyvolil), znamená to, že nemůžeme hledat povolání v tomto světě. Ve 21. století se objevuje problém, který donedávna neexistoval. 4

5 Do myšlení mládeže se stále častěji vkrádá něco, co nazýváme virtuálním světem. Přemýšlím, jestli nám někdo nechce vnutit nějakého virtuálního Ježíše. Jestli neexistuje taková manipulace, kdy křesťanství, církev a samotný Pán Ježíš nám není prezentován takovým virtuálním způsobem. Proto je lepší dostat se do konfliktu s Ježíšem, a tím se stává osobním. Ježíš vyprovokuje konflikt i s těmi, kteří se prohlašují za věřící, s těmi, co uvěřili. I v evangeliu Ježíš hovoří (Jan 8) se Židy, kteří mu uvěřili, a dostává se s nimi do konfliktu. Měl jsem štěstí být ve Vatikánu bylo to 10 výročí volby Jana Pavla II. papežem. Při audienci v sále Pavla VI. byl přítomen také André Frossard, bývalý vůdce francouzských komunistů a pozdější přítel Jana Pavla II. Byl to takový čas sdílení, kde papež hovořil o tom, jak vypadalo konkláve. A v této atmosféře, možná právě protože byla tak důvěrná, se André Frossard zeptal: Otče, kdyby měla shořet celá bible, kterou větu byste chtěl zachránit? Bez jakéhokoli zaváhání papež odvětil: Vybral bych si: Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí (Jan 8,32). K pravdě se člověk dostává v různých etapách života a jednou z důležitých etap je mládí. Proto je také důležité toto období, kdy přicházejí různé pochybnosti. I v rodině, kde byly děti vychovávány velmi katolicky, v náboženském duchu, přijde čas, kdy padne otázka, jestli Bůh je, jestli to má smysl. Pamatuji si, jak jsem sám prožíval takové pochybnosti. A vznikly právě na základě četby Písma svatého. Nemohl jsem pochopit jak to, že Bůh je dobrý, když Jidáš byl jaksi vybrán, aby byl zrádcem. Myslel jsem si, když Bůh všechno ví, tak by měl učinit přítrž, aby se to nestalo. A kvůli tomu jednomu jsem si řekl: Tak to asi všechno není pravda. Já jsem dokonce chodil do kostela a při Proměňování, kdy všichni klečeli, jsem zůstal sedět, abych demonstrativně ukázal, že nevěřím. Ale měl jsem jeden problém, nebylo mi s tím dobře. Tehdy jsem šel za jedním knězem, abych si s ním o tom pohovořil. Nikdy jsem ho předtím neviděl. Ten kněz měl u sebe v pokoji misku s cukrovím. Z nervozity jsem všechno snědl. Z toho plyne takový závěr, že pro pastoraci je cukroví důležité. Moc si z toho rozhovoru nepamatuji. Ale půjčil mi knížku a to bylo pro mě důležité, i když já jsem tu knížku vůbec nepřečetl. Ale když jsem si ji půjčil, tak jsem ji musel vrátit a byl z toho druhý rozhovor. Ten další rozhovor byl jiný. Já jsem se styděl, že jsem měl pochybnosti a nevěděl, jestli mi Bůh odpustí. A ten moudrý kněz mi řekl: To je úplně normální, žes měl pochybnosti. Mít pochybnosti není vůbec žádný hřích. A já jsem tehdy začal objevovat Boha nově. Byla to moje nová volba. A jestli už to nazveme povoláním nebo obrácením, vždycky je to rozhodnutí pro Krista. Myslím si, že pro dnešní mládež je problém mimo jiné také filozofie osvícení. Tato filozofie má tři základní hesla. Člověk ke všemu dozrává svým vlastním rozumem, proto nepotřebuje učitele. Člověk je ve své přirozenosti dobrý, a proto nepotřebuje vychovatele. To znamená, že neexistuje hřích, svědomí, není potřebné obrácení. A za třetí: člověk je pozorovatelem různých úkazů, jevů zvenčí. Všechno je úkaz nebo jev. Takovým jevem je láska, víra, církev. To všechno může existovat, ale není to realita, je to jev. A pravda je to, co si myslím, tedy racionalismus - myslím tedy jsem, Cogito ergo sum. Měl jsem setkání se skupinou mladých, kteří si říkali filomani. Byl to takový pokus o následování Adama Mickiewicze. bylo jich asi 100 lidí. Připravili referát o filozofiisvatéhotomášeakvinského a mě pozvali, abych jim ukázal jak je možné filozofii Svatého Tomáše používat dnes. Dostal jsem se s nimi do takového konfliktu, že jsem si myslel, že budu muset utíkat. FORMACE 5

6 FORMACE Navrhl jsme jim: Nehovořme o filozofii, ale pokusme se filozofovat. Existuje takové slovo, které bylo ve Středověku normálním slovem, ale dnes zní vulgárně. Je to slovo vyzvracet. Řekl jsem jim, že nepochopí Svatého Tomáše, dokud nevyzvrací filozofii osvícenství. Když sním jed, tak do sebe nic jiného nedostanu. Musím to jedno vyvrhnout, aby se tam mohlo dostat to druhé. Když ve mně něco je, tak se tam nic jiného nedostane. Právě to je problém tohoto světa a jeho smýšlení o svobodě, že pravda je to, co si myslím. A Svatý Tomáš říká, že to, co si ty myslíš, realitu nemění. Existuje Bůh, existuje pravda a ty je můžeš maximálně pokorně poznávat, nevymyslíš je. Proto když se chceme setkat s mládeží, máme být připraveni na konflikt stejně jako Ježíš. Máme hlásat takovou pravdu, ve kterou věříme, ať se to líbí nebo ne. V Polsku byla dlouhé období propagovaná filozofie: Dělejte si, co chcete. Tato filozofie dodnes funguje. A když se církev snaží s tím polemizovat, tak se mladí proti tomu postaví, ale já pořád říkám to své. Na základě tvého myšlení se přece nezmění realita. Je důležité velmi dobře si promyslet působení proti (agere contra) těmto filozofiím. Duchovní život není žádná technologie. A proto také duchovní život a osobní svatost nejvíc oslovují. Ale také tvrdím, že je třeba mít nějakou strategii, nepůsobit chaoticky. Domnívám se, že v církvi vše stojí na čtyřech pilířích: jedním z těchto pilířů je náboženské poznání, které vychází z katechismu. Druhým zbožnost vycházející z svátostí; dále morálka, která vychází z přikázání, z desatera a představy svatosti a nakonec společenství, které má být živou církví. Na vysvětlenou k jednotlivým pilířům: pro mě je velmi důležité to, co se nazývá ethosem. Je to takový způsob kultury ve světě, který se třeba vyjadřuje v duchovních písních. Náboženské poznání, ta informace tak, jak se dostává k mládeži, nemusí být přímo katecheze. Pro mě byla takovou důležitou informací píseň s textem: Posílám vás pracovat bez odměny, na těžkou a nevděčnou práci, nepochopeni, výsměch, pomluvy. Posílám vás ke svému stádu. Tak jako můj Otec poslal mně, tak i já vás posílám. A to mělo vliv na mé myšlení - já jako kněz jdu pracovat bez odměny. Kdybych chtěl nějakou odměnu, znamená to, že to není povolání, že to je jen řemeslo, zbožnost. Co se týče zbožnosti, tak nabízím rozjímání. Strategií ďábla je hluk. Konání proti tomuto je ticho, klid, rozjímání. Mládež, která žije v hluku, hledá ticho, ale nebude vědět, co má s tím tichem dělat. Je potřeba učit rozjímání. V morálce nejde o minimalismus, minimum, ale je vhodné hovořit o svatosti, jak o tom hovořil Jan Pavel II: jako o vysoké míře obyčejného života. Mám velmi rád světici, kterou Jan Pavel II. kanonizoval jako poslední. Svatá, o které existuje obrovské množství videozáznamů. Vidíme ji, jak se usmívá, velmi romanticky se líbá se svým mužem. Jezdila velmi rychle autem, byla alpinistka, měla ráda francouzskou módu a velmi decentně se malovala. Byla velmi dobrou lékařkou, která pomáhala nemocným, dávala peníze na léky, kolikrát o tom pacienti ani nevěděli. Její dopisy manželovi z období snoubenectví jsou nejkrásnější dopisy, jaké jsem kdy četl. Ale je také ženou, která se v jedinou chvíli dokáže rozhodnout obětovat svůj život za život dítěte, protože zemřela po čtvrtém porodu. I když si mohla zachránit život na úkor života dítěte. Jak říká Svatý otec: Je třeba mít představivost. Proto je v morálce důležité si vybudovat nebo mít představivost o svatosti. Čtvrtým pilířem je společenství. Domnívám se, že mládež potřebuje společenství. Mimo jiné se tím zabývám. V Polsku existuje tak zvané Hnutí čistých srdcí. Toto hnutí vydává časopis Milujte 6

7 FORMACE se (rozesílá se z Poznaně a je možné si ho objednat). Také organizuje setkání lidí, kteří chtějí neustále žít v milosti posvěcující. To je podstatou tohoto společenství kolem Ježíše Krista. Bůh ve mně je tou čistotou. Druhý princip, který zastávají, je žít čistotu podle stavu. Hovoříme o čistotě předmanželské, ale i o čistotě v manželství. Často se o prožívání čistoty v manželství vůbec nehovoří. A zde jde také o to, aby to v manželském životě vždy byla jednota osob. V každém čísle časopise Milujte se je taková abeceda - kruciáty o lásce. Je to jednoduchý program, návod, podle kterého můžu zpytovat svědomí, jestli moje láska vzrůstá. To pro nás kdysi připravil kardinál Stefan Wiczinski. Duchovní cvičení tohoto hnutí se konají v místech, odkud pocházela mučednice za čistotu Karolína Puska. Tyto exercicie vedu pro mládež z celého Polska dvakrát za rok. Je možné je rozšířit i do jiných zemí. Domnívám se, že nejvíce na člověka zapůsobí setkání se svatým člověkem. Pamatuji si, že ještě jako bohoslovec, byla pro mě po každé stránce důležitá volba Jana Pavla II. za papeže. Chtěl jsem ho následovat. Někde jsme zaslechl, že papež si každý den dělá křížovou cestu. A tehdy jsem si začal i já každý den soukromě rozjímat křížovou cestu. Jednoho dne jsme měli akorát v semináři vycházku. Na té vycházce jsem potkal nějakého mladíka, který už z dálky vypadal nějak divně, nenormálně. Táhl po zemi svou školní brašnu a z nosu mu tekla krev. Zastavil jsem se, abych se ho zeptal, co se mu stalo a vytáhl jsem kapesník. A když jsem uviděl ten krásný čistý kapesník, tu mi toho kapesníku bylo líto. Tak jsme ho schoval zpátky a ani jsem s ním nehovořil. On po mě nic nechtěl. A pak jsem se vrátil do semináře a dělal jsem si křížovou cestu a dostal jsem se k zastavení s Veronikou. A rozplakal jsem se. Pochopil jsem, že nemůžu jít dál. Je důležité, abychom věděli, na jaké úrovni naší životní cesty jsme. Já jsme ten kapesník nosil celý rok a stále byl pro mě otázkou: Kde se nacházím na své duchovní cestě? I když jsem byl na cestě ke kněžství. Po několika letech jsem měl ve Varšavě dělat exercicie pro mládež a ten kapesník jsme měl stále u sebe. A tehdy jsem se nečekaně ve Varšavě setkal s Matkou Terezou z Kalkaty. Dlouho jsem s ní o tom kapesníku hovořil a dal jsme jí ho. Tu jsem se jí zeptal: Co mám říct mladým? Bez váhání mi odpověděla: Řekni jim toto: Milujte se a buďte svatí, protože Bůh vás miluje a je svatý. Buďte pokorní, a tak se stanete svatými. A tak mě jeden svatý přivedl k druhému svatému. 7

8 FORMACE ÚRYVKY HOMILIE BENEDIKTA XVI. NA KVĚTNOU NEDĚLI O KŘÍŽI SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE Dnes je kříž, který byl nedávno středem Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem, svěřen zvláštní delegaci, aby mohl začít pouť do Sydney, kde se v roce 2008 chce mládež celého světa znovu sejít kolem Krista a spolu s ním budovat království míru. Z Kolína do Sydney pouť napříč kontinenty a kulturami, cesta světem rozervaným a sužovaným násilím! Symbolicky jde o podobnou cestu, kterou ukazuje prorok (Zacharjáš: Zach 9,10 pozn. překl.): od moře k moři, od Řeky až do dálav země. Jde o cestu Toho, jenž nám ve znamení Kříže přináší pokoj a činí z nás posly smíření a jeho míru. Děkuji mladým lidem, kteří teď ponesou tento kříž, ve kterém se můžeme dotýkat tajemství Ježíše na silnicích světa. Modleme se, aby se Pán dotkl také nás a otevřel naše srdce, abychom se následováním jeho kříže stali posly jeho lásky a pokoje. Amen. CENTRUM, KTERÉ PŘIJÍMÁ VŠECHNY MLADÉ JMÉNEM PAPEŽE MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ SAN LORENZO, Andrea Hýblová Jen několik kroků od baziliky sv. Petra, skryt mezi vysokými moderními paláci, se nachází románský kostel sv. Vavřince a v něm mezinárodní centrum pro mládež San Lorenzo. Není to místo, o kterém píší turističtí průvodci. Okolo jdoucí skupiny ho snadno přehlédnou a interiér kostela turistům fotografům nenabízí téměř nic. A přeci zde má svou římskou adresu Kříž mládeže. Je to ten kříž, který Jan Pavel II. daroval mládeži na závěr jubilejního roku, 22.dubna Toto centrum vzniklo na jeho přání už rok předtím, v březnu 1983, jako místo, kde je ve jménu papeže uvítán každý mladý člověk, který zavítá do Říma. Jan Pavel II. byl osobně přítomen při jeho otevření a tehdy vyslovil přání, aby se stalo místem formace mladých křesťanů, kteří jsou svědky evangelia v dnešním světě. Dva roky poté, v roce 1985, prohlásil papež Květnou neděli dnem mládeže v katolické církvi a od této doby se také začíná historie Světových dnů mládeže. Jednou z hlavních myšlenek centra je umožnit mladým poutníkům dotknout se živého pulsujícího srdce církve, odhalit její universalitu a zároveň i pestrost. Centrum je místem, kde se mladí mají cítit jako doma, potkávat se mezi sebou, společně se modlit za sebe navzájem, sdílet své zkušenosti a také vést dialog se spolupracovníky svatého otce. Je laboratoří víry, kde mohou při všedních setkáních odhalit a zažít Boží lásku, jejímž znamením je i přítomný kříž. 8

9 A protože se nachází v Římě, nabízí svým návštěvníkům netradiční zastavení ve věčném městě. Při rozhovoru jedna z volontérek Anne-Sophie vzpomínala nedávnou návštěvu prostor, kde žili svatí Filip Neri a Ignác z Loyoly a na liturgii s obnovením křestního slibu v baptistériu San Giovanni in Laterano v první římské křtitelnici. Centrum nabízí program pro celý rok (s výjimkou srpna): každý den od 17h probíhá adorace a po ní mše svatá. Od roku 2003 se pod názvem Papež a mladí společně každý pátek poutníci v tu dobu přítomní v Římě schází k adoraci, k růženci a mši svaté. Vše probíhá v jazycích přítomných národů, připravené a animované společně. To je ten moment, který zvláště evokuje Světové dny mládeže v malém. Na každý pátek je rovněž pozván některý z blízkých spolupracovníků svatého otce, rovněž biskupové a kardinálové z celého světa, kteří zavítají do Říma, jsou pozváni, aby toto místo navštívili a setkali se s mladými. Tak se stalo, že během listopadové Ad limina českých a moravských biskupů zde celebroval mši svatou také ostravskoopavský biskup Lobkowicz. Centrum je oficiálně zřízeno Papežskou radou pro laiky, její Sekcí pro mládež, kterou nyní vede Mons. Francis Kohn, ještě nedávno to však byl české mládeži známý Mons. Renato Boccardo. Na činnosti centra se podílí mnoho různých hnutí, komunit a skupin ve vzájemné spolupráci s hnutím Emanuel, kterému bylo centrum svěřeno do péče už od počátku. Co tedy může český poutník očekávat? Ještě z domova stačí napsat a zkontaktovat se s volontéry, kteří zde působí. Nabízí pomoc při hledání ubytování, pomoc se sestavením programu pouti, včetně domluvení průvodce, který ovládá řeč poutníků a k zamýšleným místům prohlídky má vztah. Na přání skupiny lze domluvit slavení mše svaté na různých místech, běžně nepřístupných (katakomby, hroby svatých), nepřijede-li se skupinou kněz, pokusí se zde v Římě najít kněze mluvícího stejným jazykem. Prostřednictvím centra lze zajistit návštěvu Vatikánu, vstupenky na audienci a různá setkání s papežem. Je-li skupina dostatečně velká, je možné domluvit setkání s konkrétní osobou působící ve Vatikánu. Od tohoto roku už navždy zůstane původní Kříž mládeže v San Lorenzu. A proto máte jistotu, že se s ním neminete jako tomu bylo v předešlých letech, kdy neustále putoval. Jeho kopie, snad mohu říci mladší dvojče, v těchto dnech putuje po afrických zemích. Po Květné neděli započal kříž svou pouť v Senegalu, z Afriky pak zamíří do Austrálie, kde se s ním v roce 2008 někteří z nás setkají v Sydney během XXIII. světového dne mládeže. UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY Adresa internetových stránek, kde naleznete odkaz na Centro San Lorenzo: Zde je podrobný program centra v italštině, nejaktuálnější zprávy z různých setkání Svatého otce s mládeží a z dalších událostí, které se týkají mládeže, informace o historii centra, kronika jednotlivých pátečních setkání a různá svědectví. Kontaktní Telefon: Fax: Adresa: Via Pfeiffer 24, Roma Tento příspěvek je uveřejněn se svolením české redakce Vatikánského rozhlasu, kde byl vysílán. FORMACE 9

10 REVOLTA ČI VIRTUÁLNÍ EXISTENCE MEDIÁLNÍ KONSTRUKCE NÁHRAŽKA PŘIROZENÉHO SVĚTA REFERÁT PŘEDNESENÝ NA SEMINÁŘI SEKCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE MČSSS BYSTŘICE POD HOSTÝNEM , Petr Sak STUDIUM Téma semináře sekce sociální patologie Mládež a revolta pro mne bylo tak jako mnohokrát v minulosti výzvou a podnětem k zamyšlení a k novým analýzám. Téma revolta není v sociologické literatuře, na rozdíl od revoluce, příliš frekventované. Pojem revolta je i v odborném jazyce chápán poměrně vágně. Vyšel jsem proto z definice ve Velkém sociologickém slovníku, který říká o revoltě, že se jedná o projev rozhodného odporu, popř. vzpouru, zpravidla však menšího rozsahu a intenzity. Pojem revolta lze užít v jakékoliv věcné souvislosti. Obsahově nejbližší je pojem revoluce. Rozdílnost obou pojmů vnímám ve směrování proudu cílových aktivit, v zaměření chování. V revoluci jsou aktivity vyvolány směrováním k určitému cíli, vize vyvolává pohyb. Jedná se o pohyb za něčím. Jedná se o negaci dosavadního ve jménu budoucího. V případě revolty vnímám proud aktivit jako sociální pohyb od něčeho. Stimul vyvolává pouze aktivity proti, aktivity které negují daný stav. Oproti revoluci chybí druhá fáze, pohyb ve prospěch něčeho. Nikdy snad nebyla menší pravděpodobnost, že se generace mládeže stane subjektem revoluce, jako je tomu u dnešní mládeže. Pokud něco současnou generaci charakterizuje, tak je to její diverzifikovanost. Tuto diverzifikovanost můžeme vnímat podle řady různých znaků. Uvnitř mladé generace existují odlišné postoje, názory, zájmy, hodnotové orientace. Např. nositelem pokračující sekularizace české společnosti je mládež. S každým dalším pokračujícím populačním ročníkem jsou postoje ve věkové skupině let ke katolické církvi horší. Ale uvnitř mladé generace jsou skupiny s vyhraněnou spirituální orientací, a to i křesťanskou. Dokonce můžeme pozorovat paradox, že uvnitř generace mládeže, která má ke katolické církvi ze všech generací nejhorší postoj, je katolictví dominantní ideovou orientací. K tomu došlo tím, že zhoršování postojů k sekulárním společensko ideovým směrům, jako je konzervativizmus, liberalizmus, marxizmus, socializmus, probíhalo vyšším tempem než tomu bylo u katolictví. V tomto pádu předstihly postoje ke katolicizmu. 10

11 POSTOJE KE SPOLEČNSKO-POLITICKÝM SMĚRŮM 1993, 2005, věková skupina let škála 1-5, 1 - odmítnutí, 5 - identifikace Katolicizmus Konzervativizmus Liberalizmus Socializmus Marxizmus STUDIUM 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 index Generační příklon mládeže k pragmatizmu a hédonizmu a devalorizace jakýchkoliv ideových směrů, ať již sekulárních či náboženských a duchovních, potlačuje možnost vytvoření výchozí ideové základny, na níž by se mohla mladá generace sjednotit a která by mohla být ideovým východiskem pro revoluci či revoltu. ADAPTACE A IDENTIFIKACE MLÁDEŽE SE SPOLEČNOSTÍ Zjednodušeně můžeme mladou společností. Podle těchto dvou kritérií generaci diferencovat podle adaptace na společnost a podle identifikace se můžeme mezi mladou generací rozlišit následující skupiny. ADAPTACE - IDENTIFIKACE MLADÉ GENERACE SE SPOLEČNOSTÍ - TYPOLOGIE Adaptace Identifikace Možné způsoby chování Adaptovaní Adaptovaní Neadaptovaní Ztotožnění Neztotožnění Ztotožnění Konformní, médii řízené chování Náboženský život v církvích Kriminální aktivity - delikventi Potenciální chování ve vztahu ke změně v přirozené společnosti Prostá reprodukce společnosti V přirozené společnosti možný subjekt revoluce Subjekt kriminálního jednání Neadaptovaní Neztotožnění Únik do kyberprostoru, do drogami změněného vědomí, spiritualita V přirozené společnosti možný subjekt revolty či revoluce 11

12 STUDIUM Hlavní proud uvnitř mladé generace je adaptován na společnost a se společností se identifikuje. Výrazným současným nástrojem společenské konformity jsou mainstreamová média (Takto jsou nazývaná média hlavního proudu konformní s etablishmentem, bez ohledu na to, zda jde o média tištěná, elektronická či na internetu), které ve společnosti, jež sama sebe nazývá demokratickou, mají obdobnou společenskou funkci jako v totalitní společnosti represivní složky státu. Média ve stále větší míře a rozsahu vtiskávají do mysli a vědomí člověka MYSL, PŘIROZENÝ SVĚT, NEVĚDOMÍ, TRANSPERSONÁLNÍ VĚDOMÍ A VIRTUÁLNÍ SVĚT Mysl člověka lze módním jazykem charakterizovat jako operační paměť člověka, jako pracovní plochu ega, na níž dochází k reflexi přirozeného světa, vnitřního světa člověka a za určitých podmínek i k transcendentní reflexi. Pro člověka existuje pouze to, co je zobrazeno myslí. V ponewtonovském paradigmatu jde však věda ještě dále. Po filozofech jako byli např. A. Schopenhauer, F. Nietzsche, L. Klíma, kteří navazovali na tradici východní spirituality, se i v sociologii objevuje názor, že člověk přirozený svět pouze nevnímá, ale že realitu přirozeného světa jako subjekt konstruuje. Význam vědomí člověka však nezůstal omezen na filozofii a společenské vědy, ale člověk a jeho mysl se stala významným fenoménem moderní fyziky. Lze říci, že hodnocení úlohy lidské mysli v zákonitostech fyzikálního světa patří k hlavním předělům newtonovského a ponewtonowského vědeckého paradigmatu. Pregnantně obsahy, které vůbec či jen v malé míře odrážejí realitu přirozeného světa a ve stále větší míře produkují mediální a virtuální realitu. Tak jako se v minulosti změnou technologií proměňovaly funkce a rozsah lidských smyslů, v nadcházejícím informačním či digitálním věku se mění, odvozeně od nástupu nových technologií, fungování lidské mysli. tuto tezi vyjádřil nositel Nobelovy ceny za fyziku E. Wigner, který řekl: Právě výzkum vnějšího světa vedl k závěru, že nejvyšší realitou je obsah vědomí. Po východních duchovních směrech jako jsou taoismus, buddhismus, advaita a další směry, po gnózi, hermetismu, kabale ale i křesťanství, přírodní vědy nacházejí klíčový význam mysli pro pochopení jsoucna. Tím spíše je třeba se v současnosti zabývat lidskou myslí, zákonitostmi jejího utváření a pohybu v moderní společnosti, jejím významem pro člověka a pro společnost. Toky mezi myslí, přirozeným světem, nevědomím a transpersonálním vědomím mají své zákonitosti. Při jejich znalosti lze tyto toky ovlivňovat. K ilustraci této myšlenky jsem připravil dvě schémata. Prvé schéma ukazuje toky mezi myslí přirozeným světem, hlubinnou vrstvou osobnosti a transcendentní dimenzí (spirituální). Tak jako je na ploše monitoru 12

13 SCHÉMA 1. PŘIROZENÝ SVĚT A MYSL ČLOVĚKA Přirozený svět Konstrukce reality Mysl STUDIUM Nevědomí, Transpersonální podvědomí, vědomí, vzpomínky Bůh intuice zobrazen pouze zlomek dat uložených v počítači či obsažených na internetu a ta jsou zpracovávána jen několika z mnoha programů, kterými počítač disponuje, tak také obsah mysli člověka je limitován. Toky mezi myslí, přirozeným světem, nevědomím podvědomím či transpersonálním vědomím (Touto entitou se zabývá proud v moderní psychologii zvaný transpersonální psychologie, jehož čelním reprezentantem je americký psycholog českého původu S. Grof. Viz např. Psychologie budoucnosti. Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, Praha, Perla, 2000) se vzájemně ovlivňují (vytváření nových myšlenkových konstruktů, syntézy, apod.), ale také se vzájemně blokují. Kontroverzní a značnou částí lidstva nepřijímanou entitou je transpersonální vědomí, obsahující fenomény přesahující lidskou mysl, lidské vědomí. Možnost otevření kanálu mezi myslí a transpersonálním vědomím vzniká za velice specifických podmínek a lidstvo od nepaměti ve všech kulturách o tuto možnost usiluje. Např. se jedná o různě dlouhý půst (Kristus na poušti, Buddha, půst se také vyžaduje před magickými rituály), sensorickou deprivaci, samotou vyvolanou sociální deprivaci, meditaci, mantry. Cílem všech těchto praktik je vyprázdnění mysli a zaměření mysli na svou vlastní prázdnotu a navození stavu, kdy reflektuje i své vlastní nejjemnější pohyby. Falešně je vyvíjena snaha dosahovat tohoto stavu pomocí drog, zde však jde o možnou, drogou vyvolanou změnu stavu vědomí, nikoliv však o prázdnotu mysli, jako předpoklad 13

14 STUDIUM otevření kanálu mezi transpersonálním vědomím a myslí. Vedle záměrně vyvolaného propojení s transcendentním vědomím se také vyskytují záblesky spontánního spojení. Na hranici mezi nevědomím a transcendentním vědomím jsou projevy intuice. Významní vědci, nositelé Nobelovy ceny, kteří přišli se zcela zásadními a novými poznatky často hovoří o tom, že poznání se objevilo náhle, zdánlivě bez vlastního úsilí, jako by jim bylo sděleno. Druhé schéma ukazuje konstrukci obsahu mysli v nastupujícím digitálním věku. Základní rozdíl je v přemostění toku informací mezi přirozeným světem a myslí člověka mediální a virtuální realitou. Médium, jako nositel informačního obsahu nahrazující přímý tok informací z přirozeného světa, se objevuje již v dávné historii člověka. Původně člověk vnímal svět a komunikoval se svým okolím pouze bezprostředně a spontánně. Již v počátcích lidské historie však nalézáme první médium zprostředkující informace a významy - jeskynní kresby. Od té doby se v lidské civilizaci postupně objevují další a další média. Historii člověka a společnosti můžeme vnímat také jako postupné nahrazování přímého spontánního sociálního kontaktu a reflexe reality zprostředkujícím působením médií. Od prvního média, kterým byly jeskynní kresby paleolitického a neolitického člověka, neustále akceleruje růst podílu reality zprostředkovávané člověku médii, diverzita médií, komplexnost reality postihované médii a přenos života společnosti a člověka do těchto médií (medializace a posléze digitalizace společnosti), pozice v životním poli člověka a významu pro fungování společnosti. Zatímco v první etapě lidstvo potřebovalo na další inovaci médií tisíciletí a v druhé etapě staletí, v devadesátých letech se objem přenášených informací znásoboval v průběhu několika let. Změny v oblasti informačních médií realizované v posledních dvaceti letech jsou zásadnější a objemnější než změny v oblasti informačních médií za celou historii lidstva. Probíhající proces vyřazování kanálu mezi lidskou myslí a přirozeným světem a jeho nahrazování mediální a virtuální realitou (viz schéma 2) lze ilustrovat na analogických jevech. Představme si systém bezpečnostních kamer u domu. Kamery zabírají ulici, vchod do domu, zahradu, jednotlivé místnosti a jejich záběry jsou přenášeny na řadu monitorů, které sleduje policista. Systém zachycuje přirozený svět v pohybu, tedy realitu. Může však dojít k tomu, jak to známe z detektivek, že je přenos kamerami snímané reality nahrazen videokazetou, která obsahuje smyčku obsahující v pohybu stejné reálie: ulici, vchod, zahradu. Od tohoto okamžiku dojde k rozdvojení, realita bude pokračovat v přirozeném časoprostoru a vedle toho budou zobrazeny v pohybu stejné reálie v mediální realitě. Po určitou dobu bude mysl policisty odpojena od kanálu, který ji spojuje s přirozeným světem. Tok mezi přirozeným světem a myslí policisty je přemostěn mediální realitou videokazety. 14

15 SCHÉMA 2. MYSL A IMPRINTACE MEDIÁLNÍ A VIRTUÁLNÍ REALITY Přirozený svět Mediální realita Virtuální realita Konstrukce reality Mysl STUDIUM Nevědomí, Transpersonální podvědomí, vědomí, vzpomínky Bůh intuice Podobně medicína dokáže přerušit interakci mezi biologickým systémem člověka a jeho biologickým polem (přirozeným světem) a jeho vitální biologické funkce zajišťovat uměle, pomocí přístrojů. To umožnil technologický vývoj v medicíně a podobně také technologický vývoj médií, informačních a komunikačních technologií umožnil přemostění mezi přirozeným světem a myslí člověka. Přemostění kanálu mezi přirozeným světem a myslí člověka médii a novými technologiemi neznamená pouze imprintaci obsahů mediální a virtuální reality, ale i zaplnění mysli a blokaci toků mezi myslí a dalšími sférami (nevědomí, podvědomí, transpersonální vědomí), významné omezení předmětů myšlení, a tím nepřímo i samotného myšlení. Manipulativní působení médií však nezůstává u statické imprintace obsahů, jde ještě dále. Pořady typu Big Brother, Vyvolení, Největší Čech přechází od imprintace mysli mediálními obsahy k programování myšlení a jednání. V předem naprogramovaném sledu akcí má divák předem vymezené místo i s quasi rozhodovacím aktem. Pořad vytváří virtuálně v divákovi pocit, že rozhoduje (poslal přeci Vladkovi 10 sms a on vyhrál). Neuvědomuje, si že vybral vybraného a jeho pocit rozhodování je jen vytvořená iluze. Samozřejmě nejde o vybrání Vladka či kohokoliv jiného, ale jde o trénink, algoritmizaci chování lidí, kteří v těchto 15

16 pořadech naučené a zvnitřněné vzorce chování a stereotypy jednání nevědomě uplatní kdykoliv dostanou z médií odpovídající stimul. Větší nebezpečí takovýchto pořadů než v prvoplánovém dekultivačním působení na sociální zrání děti a mládež je v druhoplánovém programování diváků a zbavování je jejich vnitřní svobody. O tom, že ještě značná část Čechů si zachovala zdravý rozum a uniká mediálnímu vymývání mozků a mediální manipulaci svědčí reakce na pořad Největší Čech. Na stimul z virtuální reality dali virtuální odpověď a největším Čechem zvolili Járu Cimrmana. Dalším, poněkud jiným problémem je, že virtuální realita vytěsňuje z životního pole člověka vitální složku. To však s revoltou mládeže bezprostředně nesouvisí. STUDIUM MÉDIA V ŽIVOTNÍM POLI SOUČASNÉ MLÁDEŽE V historii lidstva neustále klesá podíl bezprostřední, nezprostředkované reflexe a komunikace. K největšímu úbytku přirozené složky životního pole člověka v průběhu celého civilizačního vývoje ve prospěch mediální a virtuální reality však dochází u současné generace. Mládež je historicky prvním subjektem i objektem nového fenoménu - digitalizace a medializace životního pole s důsledky pro životní styl a osobnost. Život člověka se tak přesouvá z přirozeného světa do mediální a virtuální reality, do kyberprostoru. Česká mládež tráví s médii kolem třetiny svého bdělého stavu a kolem dvou třetin svého disponibilního času a tento podíl bude zřejmě dále narůstat. Následující graf ukazuje podíl jednotlivých médií na čase věnovaném médiím. ČAS VĚNOVANÝ MEDIÁLNÍM AKTIVITÁM za týden, 2000, věková skupina let Sledování videa 2% Četba časopisů 3% Práce s internetem 4% Četba novin 3% Počítačové hry 2% Kino 2% Práce s počítačem 6% Četba knih 6% Televize 32% Poslech CD 17% Rozhlas 23% 16

17 DIGITÁLNÍ OTISK ŽIVOTNÍHO POLE V KYBERPROSTORU A MANIPULACE LIDÍ Platební karty, e-banking, mobilní telefony, připojení na internet, každou aktivací vytvářejí digitální stopu a postupně vytvářejí v kyberprostoru digitální otisk životního pole člověka, jako když krasobruslařka na čistém ledě vykresluje osmičky. Otisk životního pole člověka v kyberprostoru je neustále aktualizován a tak, jak postupuje digitalizace se tento otisk zdokonaluje, urychluje a strukturuje. Informace o člověku jsou shromažďovány: - kamerovými systémy - mobily - elektronickou poštou a dalším používáním internetu - používáním platebních karet - e-bankingem - elektronickými kartami pro vstup do budov a místností, zabezpečující videnci zaměstnanců - vytvářením elektronických databází o lidech - počínajícím čipováním lidí Již v současnosti, ale především v nedaleké budoucnosti, bude možnost v reálném čase propojovat všechny informace o jedinci. Ten, kdo má informace, má moc a ten, kdo bude disponovat propojenými databázemi o lidech, bude oproti nim v systémové výhodě. V tomto směru je zajímavá nedávná kauza, v níž šlo o propojení šéfa Národního bezpečnostního úřadu s organizovaným zločinem. Tento fakt mě až tak nezaujal, protože prorůstání organizovaného zločinu politickým systémem je dlouhodobý světový trend. Co mě zaujalo, byl fakt, že bezpečnostní úřad nedokázal ochránit před odposlechem ani svého šéfa. Jak je potom na tom běžný občan? Propojování organizovaného zločinu a politického systému se neděje jednorázovým aktem, ale postupně se naplňuje jednotlivými sociálními akty v různých oblastech s různou temporalitou, takže je obtížné vymezit v daném čase aktuální stav tohoto prolínání a tedy i stav propojování a využívání databází a informací organizovaným zločinem. Faktem je, že již řadu let je česká politika ovlivňována kauzami, které vznikají na základě informací prezentovaných v médiích, o kterých nikdo neví, kde a jak se vzaly. Většina kauz je postavena na informacích, které jsou zařazené v kategorii tajné. Společensko politická situace mladé generace a nejen jí, je do značné míry určována následujícími procesy, v nichž je jedinec objektem: 1. Vytváření digitálního otisku životního pole a pohybu člověka a propojování databází o něm. 2. Přemostění toku mezi přirozeným světem a myslí člověka médii a vtisknutí mediální a virtuální reality do mysli člověka. Zabránění člověku zmocňování se světa autentickým tvůrčím myšlením. Dále zbývá ta část mladé generace, která se vyhne mediální manipulaci. Jaká je možnost její revolty či revolučního přístupu? Jestliže každý člověk konstruuje svůj vlastní svět, potom generační vidění světa vyžaduje shodu, průnik v takto vykonstruovaných světech. K tomu, aby generace byla subjektem revoluce či revolty, je třeba nejen jednotné reflexe společenské STUDIUM 17

18 reality, ale také shoda v kritériích hodnocení společnosti a ve výsledném kritickém hodnocení společnosti. Pokud by došlo ke generační shodě v těchto věcech, vzniká kritická životní situace generace, reflektovaná v mysli jejích členů. Tuto situaci charakterizuje bezvýchodnost v daném společenském pořádku, určité zatlačení ke zdi. Zde však je oproti předchozím generacím nová situace. Jestliže jde především o stav mysli, tak i řešení situace je v konečném plánu v mysli. V tomto smyslu se nenachází za zády generace pevná zeď, ale tam, kde byla dříve zeď s přirozeným světem hraničí nová dimenze kyberprostoru a drogami změněný stav vědomí. V současnosti v 15-ti letech kolem 40% populačního ročníku již má zkušenost s drogou. Plynulý přechod z tíživé či stresové situace v přirozeném světě do kyberprostoru a do drogami změněného stavu vědomí výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku situace, která předchází revoltám či revolucím. NEOBJEVUJME ZNOVU AMERIKU INFORMACE Palo Poláček Pryč jsou časy, kdy si všechno člověk dělal sám. Dnešní společnost v současné míře informovanosti a vzdělanosti vyžaduje spolupráci. Stejně je to i při práci s mládeží. Mladí lidé jsou většinou hodně nároční a nepřijmou jen tak cokoliv. Každý, kdo systematicky pracuje mezi mladými, musí vykazovat jistou dávku tvořivosti a náročně hledat inspiraci, aby zaujal na daném čase a místě. Určitě v této práci v našem prostředí nejsme sami a pro efektivnost práce je nutná jistá dávka spolupráce. Je to z praktických důvodů, aby se nekryly pořádané akce, nebo aby se neorganizovaly stejné věci. Také je zbytečné vymýšlet věci, které někdo už vymyslel. Ušetří to spoustu času, práce a námahy. Proto je dobré si připomenout některé organizace, které pracují v České republice a v okolí (Slovensko), které se snaží pracovat mezi mládeží a mohou nabídnout něco pro nás. Seznam není úplný, je vytvořený hlavně pro inspiraci a pro praktickou nabídku materiálů, které organizace poskytují. SALEZIÁNI (SDB) Asi není potřeba představovat nejznámější pracovníky s mládeži. Jejich aktivity jsou na celém území ČR. Poskytují na mnoha místech formaci animátorů a různé materiály pro službu mladým. FRANTIŠKÁNSKÁ MLÁDEŽ (FRMOL) Podle názvu Frmoláci jsou inspirováni životem svatého Františka a svaté Kláry z Assisi. Snaží se objevit své vlastní povolání i své místo v církvi. Za podstatné považují především bratrství, modlitbu, Písmo svaté a službu potřebným. Organizují Františkánské setkání mládeže, Maxichýšky (modlitební poustevnický týden), víkendové formace animátorů v Brně a Setkání zástupců v Plzni. Kontakt: 18

19 KŘESŤANSKÁ AKADENIE MLADÝCH (KAM) KAM byla založena v roce 1997 jako občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní práci mezi mládeží. Je to mezidenominační necírkevní organizace, která se snaží pomáhat různým církvím oslovit dnešní generaci. Důraz je kladen na jednotu, se zaměření na Bibli a historické křesťanství vyjádřené mnoha různými způsoby. Vytvářejí různé formační kurzy pro vedoucí mládeže: Stráž - devítiměsíční program vytvořený pro mladé animátory, ŠVM dvouletý evangelizační kurz, English campy, Koučink (z angl. coaching) pomoc animátorům v jejich službě, Služba ženám, projekt Exit zábavně-publicistický pořad pro mládež pro Českou televizí. Materiály pro formaci a inspiraci jsou na IMAGE33 Křeťanská organizace, která se věnuje práci s mládeži a organizuje různe volnočasové aktivity. Zaměřuje se především na středoškolskou a učňovskou mládež. Organizuje křesťanske hudební festivaly: Kristfest, Víc jak On, NaMax, jejich součástí jsou různé worshopy, sporty a přednášky: ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV MLÁDEŽE (ZKSM) Organizace zastřešující katolická společenství v sousedním Slovensku. Pomáhá společenstvím s vydáváním různých materiálů, pořádá formační kurzy, školení animátorů. Organizuje celoslovenské akce: pouť Muráň Levoča, Akadem, letní tábory, jazykové tábory. Vytváří materiály pro fungování společenství. SIEŤ Združení Sieť pracuje na zefektivnění práce s mládeží na Slovensku. Spolupracuje s Křesťanskou akademií mladých. Organizuje Konference pro lidi pracující s mládeží, semináře, přednášky a vydává multimediální materiály pro animátory Dávka. Kontakt: MLÁDEŽ PRE KRISTA - SLOVENSKO Křesťanská mezidenominační organizace, která na Slovensku organizuje hlavně evangelizační projekty. Organizuje hudební festivaly, konferenci pro vedoucí chval a vydává křesťanskou hudbu: www. mpks.sk, ZAJÍMAVÉ STRÁNKY PRO POMOC ANIMÁTORŮM Praktická stránka kde najdete témata na spolča, nějakou teorii, různé materiály na aktuální témata, tipy na aktivity, příběhy, hry, literatura, diskuze na danou problematiku a spoustu užitečných věcí. Nabizí po zaregistrování různá témata a pomůcky pro práci s mládeží. Dorostová unie je organizací sdružující dorostové skupiny ze sborů různých denominací. DU se zaměřuje na děti dorostového věku, tedy převážně na věkovou kategorii druhého stupně základní školy. Na stránkách DU je spoustu materiálu ke stažení. INFORMACE 19

20 INFORMACE Projekt HRA 2000 si vytýčil několik cílů. V prvé řadě bylo cílem do hloubky prozkoumat fenomén hry. Druhým cílem bylo posbírat co nejvíce her z nejrůznějších zdrojů a pokusit se je systematizovat. Třetím cílem bylo nasbírané znalosti a zkušenosti rozšířit mezi co nejširší okruh lidí, organizací a institucí, které o hry mají zájem. Borovice.cz je určena všem vedoucím dětských kolektivů, učitelům a pracovníkům středisek volného času (DDM, CVČ,...), rodičům dětí a všem zájemcům o aktivní a smysluplné trávení volného času. Každoročně přináší aktuální informace o táborech, tábořištích a objektech určených pro pobyty dětských kolektivů, tuzemských i zahraničních pobytech. Systém Borovice umožňuje podrobné vyhledávání ve všech databázích. Nabízí mnoho variant určení požadavků dle různých kriterií. Většinu služeb poskytuje Borovice svým návštěvníkům zdarma. Posláním Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. je stimulovat rozvoj osobnosti a napomáhat porozumění a spolupráci mezi lidmi.toto realizuje prostřednictvím speciálních programů, které se svým rytmem i obsahem vymykají obvyklému pracovnímu stereotypu a předkládají před účastníky promyšlenou sérii neobvyklých výzev a zajímavých úkolů různého druhu. Každý program je originální a vzniká přímo na tělo konkrétnímu pracovnímu týmu či skupině účastníků podle jejich specifických témat, cílů, potřeb a přání. Propracovaný scénář je složen z outdoor i indoor programů; vzájemný poměr a způsob kombinování těchto jednotlivých základních stavebních kamenů je dán cíli a celkovým zaměřením kurzu. Cílem tohoto informačního serveru je především posilovat odolnost dětí a mládeže vůči všem formám sebedestruktivního chování s prioritním zaměřením na jedince, kteří drogy dosud neužívají nebo kteří s nimi přestali experimentovat. Kromě množství důležitých informací poskytuje internetová stránka i odpovědi na ové dotazy a nabízí diskusní skupiny pro všechny, kteří chtějí o uvedených tématech debatovat. Každoročně přináší aktuální informace o táborech, tábořištích a objektech určených pro pobyty dětských kolektivů, tuzemských i zahraničních pobytech. Občanské sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahájilo 4. května tříměsíční osvětovou informační kampaň zaměřenou na prevenci umělých potratů u dospívající mládeže, jejíž součástí je také portál Kampaň s hlavním sloganem Žiješ, protože tě rodiče chtěli otvírá novým, velmi otevřeným způsobem téma interrupcí jazykem blízkým mládeži. HPŽ ČR věří, že tímto způsobem dojde k otevřenému dialogu nejen mezi mládeží, ale i ve zbytku společnosti, a doufá, že dospělí najdou dostatek odvahy i trpělivosti pro zodpovídání otázek dospívajících. 20

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více