OBSAH ČÍSLA ÚVODNÍK BŮH VIDĚL, ŽE VŠECHNO, CO UČINIL, JE VELMI DOBRÉ. (GN1,31)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ČÍSLA ÚVODNÍK BŮH VIDĚL, ŽE VŠECHNO, CO UČINIL, JE VELMI DOBRÉ. (GN1,31)"

Transkript

1 OBSAH ČÍSLA 2 Jak vést mladé lidi k poznání životního povolání 8 Úryvky homilie Benedikta XVI. na Květnou neděli o kříži světových dnů mládeže 8 Centrum, které přijímá všechny mladé jménem papeže 10 Revolta či virtuální existence Mediální konstrukce náhražka přirozeného světa 18 Neobjevujme znovu Ameriku ÚVODNÍK BŮH VIDĚL, ŽE VŠECHNO, CO UČINIL, JE VELMI DOBRÉ. (GN1,31) Před několika měsíci jsem se vrátil z cesty na Antarktidu. I když to byl hlavní cíl mé cesty, měl jsem také možnost projet skoro celou Argentinu a část Chile. Po několika hodinách letu jsem se ocitl v nádherných místech, které jsem dřív znal jen z fotografií, knížek a vyprávění horolezců a cestovatelů. Syrová a čistá krása Antarktických ostrovů, kouzlo Ohnivé Země, nádhera Patagonských štítů nebo vodopádů Iguaçú to jsou zážitky, které se jen těžko popisují. Několikrát během těchto dnů uchvácen krásou toho, co jsem viděl, jsem se musel zastavit a v srdci chválit Boha za stvořený svět. Po cestě na konec světa jsem se setkal s několika lidmi. Byl jsem překvapen, kolik mladých z celého světa cestuje. Když jsem si s nimi povídal, zaujala mě jejich otevřenost, že nemají předsudky, když s někým komunikují; že jsou zvídaví, zajímá je svět, ale i člověk sám - co prožívá, jak žije, jaké má problémy. Byla to pro mě dobrá škola a hodně jsem se od nich naučil. Připomněli mi pravdu, kterou jsem si kdysi dávno po jiné cestě uvědomil, a na kterou jsem zapomněl. Ta pravda je z první kapitoly knihy Genesis: Krásný je svět Bohem stvořený, ale nejkrásnějším božím dílem je stvořený člověk. Jak nás hezky upozorňuje autor první biblické knihy: když Bůh dokončil dílo stvoření světa, viděl, že to je dobré a když stvořil člověka, Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Měl bych si to připomenout vždy, když se chystám na prázdninové cesty. Přeji všem krásné prázdniny P. Kryštof Dedek

2 FORMACE JAK VÉST MLADÉ LIDI K POZNÁNÍ ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY NA STUDIJNĚ FORMAČNÍM KURZU LÁSKA Faktem je, že jako lidé jsme zranění a lásku prožíváme nezdravě. Jsme milováni od počátku, ale nevěříme tomu. Ďábel nám chce nám ukázat lásku jinak. Chce, aby člověk lásku prožíval netrpělivě, hned teď, ale ne navěky, na věčnost. Katechismus si položil otázku, jaký je Boží záměr pro člověka. to znamená, jaké je naše povolání, k čemu je člověk stvořen. A církev odpovídá takto: Bůh, který je věčně šťastný, se chce s námi o toto své štěstí podělit. My máme být šťastni jeho štěstím, ničím jiným. Pokušení od ďábla spočívá v tom, že on nabízí alternativu, jiný zdroj štěstí. A z toho, co jsem já nazval zraněním, vyrůstá egoismus. Zde se rodí jasné evangelijní kriterium, jak uskutečnit své povolání, abych byl šťastný v Ježíši Kristu: Kdo chce jít za mnou, musí zapřít sám sebe a vzít kříž. Je zde kříž a také oběť. Svatý Pavel, když píše hymnus o lásce (1. Kor 13), nejprve prochází svou cestou očištění skrze kříž. Poslechněme si 2. kapitolu z 1.listu Korintských ( 1. Kor 2,1-5) Cestu svatého Pavla asi všichni znají. Nejprve to byl velmi horlivý vyznavač judaismu, potom pronásledovatel církve. Pak následuje jeho obrácení u Damašku, kdy se v jednom okamžiku stává slepým a je odkázán na pomoc druhých. Ale potom, když se obrátí a je pokřtěn, stává se tím nejhorlivějším apoštolem. Abychom pochopili ten úryvek z 2. kapitolu z prvního listu Korintkým, měli bychom se vrátit do Skutků apoštolů. Pavel má hovořit na Aeropagu v Římě. To je jeho nejsložitější kázání, konfrontace. Velmi dobře se na to připravil po řečnické stránce rozumí filozofii, a proto se rozhodl, že nebude hovořit o kříži. Chtěl ukázat Ježíše Krista jako hrdinu. Hned ze začátku hovoří o zmrtvýchvstání. Možná si myslel: Jak by to vnímali, kdyby hovořil o takovém ponížení Ježíše Krista? Myslím si, že se tu projevil jako velký zbabělec. Bál se hovořit o kříži. Chtěl dobře vypadat, udělat dobrý dojem, a tak předat svého Krista, svého Ježíše. Víme, jak to dopadlo. Dobře, že se mu vysmáli. Řekli mu: Poslechneme si tě někdy jindy. A teď teprve následuje 2. kapitola prvního listu do 1 Korintu. Z města kultury Atén teď Pavel jde do přístavního města veliké demoralizace. V té době se používalo takové rčení o prostitutkách, že jsou to dcery Korintu. říká se totiž, že kdo jde tam, nemá žádnou šanci. Ale Pavel jde, protože ho tak vede Duch. A můžeme se dočíst, že třikrát prosil Pána, aby mu dovolil odejít. Tehdy mu Pán odpověděl: Nikdy ti nebude chybět moje milost. Moc se právě ve slabostech zdokonaluje. A tak je vlastně je zničena jeho vlastní láska, egoismus, aby se mohla ukázat milost Boží. Pavel vlastně píše, jak se cítil před lidmi, když neměl, co říci, když nenalézal slova: přišel slabý, chvějící se a hlásal jen o slabém, poníženém Kristu. A náhle se stalo, že v Korintu působí 3 roky. A kdo ví, jak dlouho byl na Aeropagu, možná ani ne 3 hodiny. Tady nám Bůh ukazuje obrácenou perspektivu, že se jinak dívá na lásku než člověk. Teď se pokusíme podívat na naše svědomí jako na míru, podle které měříme lásku. Vidím takový všeobecný problém. Je to myšlenka, že svědomí je zde jen proto, aby nám ukázalo, kde je hranice hříchu, to ale není křesťanská myšlenka. Když někdo řekne: Já jsem jen trošku lhal, já mu 2

3 říkám, že nelhat vůbec je takové poctivé pohanství. Křesťanství má vydávat svědectví pravdě. Proto naše svědectví nemůže být nastavené na minimální hodnotu, stejně tak jako se nedá láska nastavit na minimum. To by nebyla láska. Co to je minimální láska, minimální hodnota lásky? Láska by vlastně neměla mít žádné hranice. To by byla falešná láska, která by dál nerostla. My máme pomoci mládeži, aby jejich láska začala růst. Proto musíme nejprve ukázat člověku, že je milován a teprve potom, že na to může odpovědět. O tom k nám hovoří první encyklika Benedikta XVI. Láska může být dána jako úkol, protože je nám dána. Velmi hodně času trávím se snoubenci. Každý pár, který se připravuje, má u mě zarezervovaný celý jeden večer. Mluvíme spolu a nedívám se na hodiny. Nepřipravuji se na tyto rozhovory tak důkladně, že bych připravoval nějaký program, ale snažím se, aby po našem rozhovoru oni hovořili mezi sebou. V poslední době jsem si všiml jednoho zvláštního problému. Zeptal jsme se toho mladého muže, jestli věří v satana a kdo to je satan. A ukázalo se, že on nikdy o tomto problému nepřemýšlel, že si to teprve teď uvědomil. Ale v podstatě nikdy ďábla nevnímal jako osobu. Vnímal jej jako takovou zvláštní zlou sílu, která proniká srdcem člověka. Domnívám se, že když dnes nedokážeme říci, čím je láska, je třeba se dívat na určité strategie ďábla, jak nám chce ukázat svou verzi lásky. O lásce slyšíme v televizi, novinách a mediích. Mohlo by se zdát, že i ve škole chtějí učit o lásce, ale co to vlastně je, do čeho se to zužuje, je jasně vidět. Je to velmi často hédonismus a utilitarismus to znamená filozofie příjemnosti a užitečnosti. Takové povzbuzování člověka, aby si užíval tento svět. A aby existovala taková tolerance, že se lidé navzájem používají jako věci, předměty. Dnes se dá pozorovat v Evropě taková vlna propagandy proti tomu, čím je láska Ježíše Krista. Měli bychom si uvědomit, že právě díky zranění dědičným hříchem nám bude vždy bližší něco, co je snazší, co nic nestojí. Proto je těžké být populární, když člověk nabízí mládeži něco, co je těžké, co něco stojí. Ale tak je třeba ukazovat Krista, aby to byla živá osoba. Protože církev je dnes často vnímána jako kodex morálky, jako filozofie, která člověka omezuje, přikazuje a nic mu nedává. Proto je důležité, aby nejdříve člověk objevil to, že je milován. Že Ježíš Kristus přinesl sám sebe za nás jako oběť. A tady je třeba uvěřit v moc slova a nebát se svých pocitů, co se stane, když je vyslovím. Nebát se jako Pavel na Aeropagu. Moc takového slova bude dvojnásobná, když nejprve zakusím, že jsem milován. Často si opakuji Pavlova slova: Zamiloval si mě a sebe samého za mne vydal. Myslím, že takto je také třeba vnímat kněžský celibát. Je to takové téma, které je pro mnoho laiků jen takový heslem. Mohlo by se zdát, že kněz, to je někdo, kdo rezignuje na lásku. A že to je velká oběť, že se zřekl lásky a nemůže tuto lásku realizovat. Myslím, že jako kněz se stále učím lásce k církvi. Celibát, to je láska k Božímu lidu. Když hovořím o lidu Božím, nemluvím o nějakém davu. Já chci dnes a tady prožít setkání s lidmi, které mi připraví Pán. Proto si velmi často představuji a analyzuji manželskou lásku, a tou měrou chci měřit svá setkání s lidmi. I když nežiji v manželství, mám svůj obraz pěkného manželství a snažím se, aby ti, které k manželství přivádím, mohli uvidět takový obraz krásného manželství. Můžeme si dát spoustu odpovědí na to, co je v manželství důležité. Já si myslím, že Boží plán v plán ohledně manželství je jednota osob. Jednota osob, která není možná bez vyzrávání lásky. Jednota osob se projevuje v prožívání své jedinosti. Můj kamarád ze školy ( mimochodem on měl být františkán a já se měl oženit a je to úplně opačně) mi napsal takový dopis o FORMACE 3

4 FORMACE svém manželství. Napsal, že po deseti letech manželství lituje, že jeho manželka není první ženou, kterou v životě políbil. Protože na škole měl různá děvčata, se kterými nespal, ale už se pohyboval na úrovni mileneckých polibků. Můžeme se zeptat, v čem je problém. Myslím si, že po těch 10-ti letech tak miloval svou ženu, že jí chtěl dát prostě všechno. A kolik je takových prvních polibků? Jenom jeden. Kdybychom naučili mladé obdarovat prvním polibkem toho, s kým budou v manželství, tak to stačí. Je tu mezi vámi mnoho žen. Ty jako žena si můžeš říct: Nejsem jediná na světě. Ale pro někoho jsem jediná. A v té chvíli je člověk šťastný, protože je pro někoho jediný. A to je Boží zjevení: že Bůh skrze mileneckou lásku nám chce ukázat, jak nás miluje. My se většinou s mládeží setkáváme ve skupinách. Ne každý má odvahu přijít na individuální rozhovor a dá se říci, že ani nemluví, není to dialog, jen naslouchají. Když říkám: Ty nejsi ani horší ani lepší, ty jsi prostě jediná. Taková jako ty nikdy nebyla a nikdy nebude, tu se mladí diví, jak krásné je evangelium, protože toto skutečně je evangelium. To je láska Ježíše Krista. Jenom my máme něco, co můžeme dát světu, člověku je to pravda o lásce. Stojí za to přinést oběť té cesty k lásce, aby člověk mohl takovou lásku prožít. Největší problém je, aby vše vyzrálo tělo, psychika i duch. Často používám při práci s mladými takový příklad. Víte někdo, co to je pomeranč? Každý se směje. Co to je za otázku? Jednou jsem někde v novinách četl článek o pomerančích. Tam psal nějaký člověk, který jedl pomeranče, o tom, jak chutnají. A psal, že to je nejsladší ovoce na světě. Já jsem se tomu divil, protože jsme vždycky jedl pomeranče a byly kyselé. Teprve až když jsem byl ve Svaté zemi a utrhl si zralý pomeranč, pochopil jsem, že jím první pomeranč v životě, tamto nebyly pomeranče. V obchodech píší, že to jsou pomeranče, ale je to tak? Kolik je v tom chemie, jak to dozrávalo v lodích? Největším problémem je nevidět problém. Jedl tu někdo z vás pomeranče? A kdo ví, jak chutná láska? O tom je třeba hovořit, že láska je trpělivá, milosrdná, nezávidí, nehledá prospěch, nehněvá se. V polštině máme problém jak rozlišit slova pro milovat láskou a milovat tělesně. A i když to jsou dva rozdílné pojmy, používá se kochat i u člověka. Když Šimon hovořil s Ježíšem, říkal agapao, dám život za tebe. A Ježíš mu říkal: Ty sám sebe neznáš, ještě dnes mě zapřeš. A pak se setkali znovu a Ježíš se ptal Šimona: Odevzdáš (agapao) svůj život za mě? Kazatelé často říkají, že Šimon řekl třikrát ano, ale nebylo tomu tak, Šimon říkal ne. Odpověděl: Já tě miluji (fileo). Na druhou otázku znovu Petr odpověděl: Fileo. A potřetí byl Petr smutný. Proč? Protože Ježíš se snížil na jeho úroveň, zeptal se jen: Fileo. Teprve potřetí mohl říci ano, když se Ježíš snížil na jeho úroveň. A tak začala Petrova cesta od fileo do agapao. Tím řekl: Já neumím milovat. PRAVDA Jestliže Pán Ježíš řekl: Vy nejste z tohoto světa, protože já jsem vás z tohoto světa vyvolil (srov. Jan 8,23b; 15,16), ve smyslu: Já jsem si vás povolal, vybral (vyvolil), znamená to, že nemůžeme hledat povolání v tomto světě. Ve 21. století se objevuje problém, který donedávna neexistoval. 4

5 Do myšlení mládeže se stále častěji vkrádá něco, co nazýváme virtuálním světem. Přemýšlím, jestli nám někdo nechce vnutit nějakého virtuálního Ježíše. Jestli neexistuje taková manipulace, kdy křesťanství, církev a samotný Pán Ježíš nám není prezentován takovým virtuálním způsobem. Proto je lepší dostat se do konfliktu s Ježíšem, a tím se stává osobním. Ježíš vyprovokuje konflikt i s těmi, kteří se prohlašují za věřící, s těmi, co uvěřili. I v evangeliu Ježíš hovoří (Jan 8) se Židy, kteří mu uvěřili, a dostává se s nimi do konfliktu. Měl jsem štěstí být ve Vatikánu bylo to 10 výročí volby Jana Pavla II. papežem. Při audienci v sále Pavla VI. byl přítomen také André Frossard, bývalý vůdce francouzských komunistů a pozdější přítel Jana Pavla II. Byl to takový čas sdílení, kde papež hovořil o tom, jak vypadalo konkláve. A v této atmosféře, možná právě protože byla tak důvěrná, se André Frossard zeptal: Otče, kdyby měla shořet celá bible, kterou větu byste chtěl zachránit? Bez jakéhokoli zaváhání papež odvětil: Vybral bych si: Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí (Jan 8,32). K pravdě se člověk dostává v různých etapách života a jednou z důležitých etap je mládí. Proto je také důležité toto období, kdy přicházejí různé pochybnosti. I v rodině, kde byly děti vychovávány velmi katolicky, v náboženském duchu, přijde čas, kdy padne otázka, jestli Bůh je, jestli to má smysl. Pamatuji si, jak jsem sám prožíval takové pochybnosti. A vznikly právě na základě četby Písma svatého. Nemohl jsem pochopit jak to, že Bůh je dobrý, když Jidáš byl jaksi vybrán, aby byl zrádcem. Myslel jsem si, když Bůh všechno ví, tak by měl učinit přítrž, aby se to nestalo. A kvůli tomu jednomu jsem si řekl: Tak to asi všechno není pravda. Já jsem dokonce chodil do kostela a při Proměňování, kdy všichni klečeli, jsem zůstal sedět, abych demonstrativně ukázal, že nevěřím. Ale měl jsem jeden problém, nebylo mi s tím dobře. Tehdy jsem šel za jedním knězem, abych si s ním o tom pohovořil. Nikdy jsem ho předtím neviděl. Ten kněz měl u sebe v pokoji misku s cukrovím. Z nervozity jsem všechno snědl. Z toho plyne takový závěr, že pro pastoraci je cukroví důležité. Moc si z toho rozhovoru nepamatuji. Ale půjčil mi knížku a to bylo pro mě důležité, i když já jsem tu knížku vůbec nepřečetl. Ale když jsem si ji půjčil, tak jsem ji musel vrátit a byl z toho druhý rozhovor. Ten další rozhovor byl jiný. Já jsem se styděl, že jsem měl pochybnosti a nevěděl, jestli mi Bůh odpustí. A ten moudrý kněz mi řekl: To je úplně normální, žes měl pochybnosti. Mít pochybnosti není vůbec žádný hřích. A já jsem tehdy začal objevovat Boha nově. Byla to moje nová volba. A jestli už to nazveme povoláním nebo obrácením, vždycky je to rozhodnutí pro Krista. Myslím si, že pro dnešní mládež je problém mimo jiné také filozofie osvícení. Tato filozofie má tři základní hesla. Člověk ke všemu dozrává svým vlastním rozumem, proto nepotřebuje učitele. Člověk je ve své přirozenosti dobrý, a proto nepotřebuje vychovatele. To znamená, že neexistuje hřích, svědomí, není potřebné obrácení. A za třetí: člověk je pozorovatelem různých úkazů, jevů zvenčí. Všechno je úkaz nebo jev. Takovým jevem je láska, víra, církev. To všechno může existovat, ale není to realita, je to jev. A pravda je to, co si myslím, tedy racionalismus - myslím tedy jsem, Cogito ergo sum. Měl jsem setkání se skupinou mladých, kteří si říkali filomani. Byl to takový pokus o následování Adama Mickiewicze. bylo jich asi 100 lidí. Připravili referát o filozofiisvatéhotomášeakvinského a mě pozvali, abych jim ukázal jak je možné filozofii Svatého Tomáše používat dnes. Dostal jsem se s nimi do takového konfliktu, že jsem si myslel, že budu muset utíkat. FORMACE 5

6 FORMACE Navrhl jsme jim: Nehovořme o filozofii, ale pokusme se filozofovat. Existuje takové slovo, které bylo ve Středověku normálním slovem, ale dnes zní vulgárně. Je to slovo vyzvracet. Řekl jsem jim, že nepochopí Svatého Tomáše, dokud nevyzvrací filozofii osvícenství. Když sním jed, tak do sebe nic jiného nedostanu. Musím to jedno vyvrhnout, aby se tam mohlo dostat to druhé. Když ve mně něco je, tak se tam nic jiného nedostane. Právě to je problém tohoto světa a jeho smýšlení o svobodě, že pravda je to, co si myslím. A Svatý Tomáš říká, že to, co si ty myslíš, realitu nemění. Existuje Bůh, existuje pravda a ty je můžeš maximálně pokorně poznávat, nevymyslíš je. Proto když se chceme setkat s mládeží, máme být připraveni na konflikt stejně jako Ježíš. Máme hlásat takovou pravdu, ve kterou věříme, ať se to líbí nebo ne. V Polsku byla dlouhé období propagovaná filozofie: Dělejte si, co chcete. Tato filozofie dodnes funguje. A když se církev snaží s tím polemizovat, tak se mladí proti tomu postaví, ale já pořád říkám to své. Na základě tvého myšlení se přece nezmění realita. Je důležité velmi dobře si promyslet působení proti (agere contra) těmto filozofiím. Duchovní život není žádná technologie. A proto také duchovní život a osobní svatost nejvíc oslovují. Ale také tvrdím, že je třeba mít nějakou strategii, nepůsobit chaoticky. Domnívám se, že v církvi vše stojí na čtyřech pilířích: jedním z těchto pilířů je náboženské poznání, které vychází z katechismu. Druhým zbožnost vycházející z svátostí; dále morálka, která vychází z přikázání, z desatera a představy svatosti a nakonec společenství, které má být živou církví. Na vysvětlenou k jednotlivým pilířům: pro mě je velmi důležité to, co se nazývá ethosem. Je to takový způsob kultury ve světě, který se třeba vyjadřuje v duchovních písních. Náboženské poznání, ta informace tak, jak se dostává k mládeži, nemusí být přímo katecheze. Pro mě byla takovou důležitou informací píseň s textem: Posílám vás pracovat bez odměny, na těžkou a nevděčnou práci, nepochopeni, výsměch, pomluvy. Posílám vás ke svému stádu. Tak jako můj Otec poslal mně, tak i já vás posílám. A to mělo vliv na mé myšlení - já jako kněz jdu pracovat bez odměny. Kdybych chtěl nějakou odměnu, znamená to, že to není povolání, že to je jen řemeslo, zbožnost. Co se týče zbožnosti, tak nabízím rozjímání. Strategií ďábla je hluk. Konání proti tomuto je ticho, klid, rozjímání. Mládež, která žije v hluku, hledá ticho, ale nebude vědět, co má s tím tichem dělat. Je potřeba učit rozjímání. V morálce nejde o minimalismus, minimum, ale je vhodné hovořit o svatosti, jak o tom hovořil Jan Pavel II: jako o vysoké míře obyčejného života. Mám velmi rád světici, kterou Jan Pavel II. kanonizoval jako poslední. Svatá, o které existuje obrovské množství videozáznamů. Vidíme ji, jak se usmívá, velmi romanticky se líbá se svým mužem. Jezdila velmi rychle autem, byla alpinistka, měla ráda francouzskou módu a velmi decentně se malovala. Byla velmi dobrou lékařkou, která pomáhala nemocným, dávala peníze na léky, kolikrát o tom pacienti ani nevěděli. Její dopisy manželovi z období snoubenectví jsou nejkrásnější dopisy, jaké jsem kdy četl. Ale je také ženou, která se v jedinou chvíli dokáže rozhodnout obětovat svůj život za život dítěte, protože zemřela po čtvrtém porodu. I když si mohla zachránit život na úkor života dítěte. Jak říká Svatý otec: Je třeba mít představivost. Proto je v morálce důležité si vybudovat nebo mít představivost o svatosti. Čtvrtým pilířem je společenství. Domnívám se, že mládež potřebuje společenství. Mimo jiné se tím zabývám. V Polsku existuje tak zvané Hnutí čistých srdcí. Toto hnutí vydává časopis Milujte 6

7 FORMACE se (rozesílá se z Poznaně a je možné si ho objednat). Také organizuje setkání lidí, kteří chtějí neustále žít v milosti posvěcující. To je podstatou tohoto společenství kolem Ježíše Krista. Bůh ve mně je tou čistotou. Druhý princip, který zastávají, je žít čistotu podle stavu. Hovoříme o čistotě předmanželské, ale i o čistotě v manželství. Často se o prožívání čistoty v manželství vůbec nehovoří. A zde jde také o to, aby to v manželském životě vždy byla jednota osob. V každém čísle časopise Milujte se je taková abeceda - kruciáty o lásce. Je to jednoduchý program, návod, podle kterého můžu zpytovat svědomí, jestli moje láska vzrůstá. To pro nás kdysi připravil kardinál Stefan Wiczinski. Duchovní cvičení tohoto hnutí se konají v místech, odkud pocházela mučednice za čistotu Karolína Puska. Tyto exercicie vedu pro mládež z celého Polska dvakrát za rok. Je možné je rozšířit i do jiných zemí. Domnívám se, že nejvíce na člověka zapůsobí setkání se svatým člověkem. Pamatuji si, že ještě jako bohoslovec, byla pro mě po každé stránce důležitá volba Jana Pavla II. za papeže. Chtěl jsem ho následovat. Někde jsme zaslechl, že papež si každý den dělá křížovou cestu. A tehdy jsem si začal i já každý den soukromě rozjímat křížovou cestu. Jednoho dne jsme měli akorát v semináři vycházku. Na té vycházce jsem potkal nějakého mladíka, který už z dálky vypadal nějak divně, nenormálně. Táhl po zemi svou školní brašnu a z nosu mu tekla krev. Zastavil jsem se, abych se ho zeptal, co se mu stalo a vytáhl jsem kapesník. A když jsem uviděl ten krásný čistý kapesník, tu mi toho kapesníku bylo líto. Tak jsme ho schoval zpátky a ani jsem s ním nehovořil. On po mě nic nechtěl. A pak jsem se vrátil do semináře a dělal jsem si křížovou cestu a dostal jsem se k zastavení s Veronikou. A rozplakal jsem se. Pochopil jsem, že nemůžu jít dál. Je důležité, abychom věděli, na jaké úrovni naší životní cesty jsme. Já jsme ten kapesník nosil celý rok a stále byl pro mě otázkou: Kde se nacházím na své duchovní cestě? I když jsem byl na cestě ke kněžství. Po několika letech jsem měl ve Varšavě dělat exercicie pro mládež a ten kapesník jsme měl stále u sebe. A tehdy jsem se nečekaně ve Varšavě setkal s Matkou Terezou z Kalkaty. Dlouho jsem s ní o tom kapesníku hovořil a dal jsme jí ho. Tu jsem se jí zeptal: Co mám říct mladým? Bez váhání mi odpověděla: Řekni jim toto: Milujte se a buďte svatí, protože Bůh vás miluje a je svatý. Buďte pokorní, a tak se stanete svatými. A tak mě jeden svatý přivedl k druhému svatému. 7

8 FORMACE ÚRYVKY HOMILIE BENEDIKTA XVI. NA KVĚTNOU NEDĚLI O KŘÍŽI SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE Dnes je kříž, který byl nedávno středem Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem, svěřen zvláštní delegaci, aby mohl začít pouť do Sydney, kde se v roce 2008 chce mládež celého světa znovu sejít kolem Krista a spolu s ním budovat království míru. Z Kolína do Sydney pouť napříč kontinenty a kulturami, cesta světem rozervaným a sužovaným násilím! Symbolicky jde o podobnou cestu, kterou ukazuje prorok (Zacharjáš: Zach 9,10 pozn. překl.): od moře k moři, od Řeky až do dálav země. Jde o cestu Toho, jenž nám ve znamení Kříže přináší pokoj a činí z nás posly smíření a jeho míru. Děkuji mladým lidem, kteří teď ponesou tento kříž, ve kterém se můžeme dotýkat tajemství Ježíše na silnicích světa. Modleme se, aby se Pán dotkl také nás a otevřel naše srdce, abychom se následováním jeho kříže stali posly jeho lásky a pokoje. Amen. CENTRUM, KTERÉ PŘIJÍMÁ VŠECHNY MLADÉ JMÉNEM PAPEŽE MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ SAN LORENZO, Andrea Hýblová Jen několik kroků od baziliky sv. Petra, skryt mezi vysokými moderními paláci, se nachází románský kostel sv. Vavřince a v něm mezinárodní centrum pro mládež San Lorenzo. Není to místo, o kterém píší turističtí průvodci. Okolo jdoucí skupiny ho snadno přehlédnou a interiér kostela turistům fotografům nenabízí téměř nic. A přeci zde má svou římskou adresu Kříž mládeže. Je to ten kříž, který Jan Pavel II. daroval mládeži na závěr jubilejního roku, 22.dubna Toto centrum vzniklo na jeho přání už rok předtím, v březnu 1983, jako místo, kde je ve jménu papeže uvítán každý mladý člověk, který zavítá do Říma. Jan Pavel II. byl osobně přítomen při jeho otevření a tehdy vyslovil přání, aby se stalo místem formace mladých křesťanů, kteří jsou svědky evangelia v dnešním světě. Dva roky poté, v roce 1985, prohlásil papež Květnou neděli dnem mládeže v katolické církvi a od této doby se také začíná historie Světových dnů mládeže. Jednou z hlavních myšlenek centra je umožnit mladým poutníkům dotknout se živého pulsujícího srdce církve, odhalit její universalitu a zároveň i pestrost. Centrum je místem, kde se mladí mají cítit jako doma, potkávat se mezi sebou, společně se modlit za sebe navzájem, sdílet své zkušenosti a také vést dialog se spolupracovníky svatého otce. Je laboratoří víry, kde mohou při všedních setkáních odhalit a zažít Boží lásku, jejímž znamením je i přítomný kříž. 8

9 A protože se nachází v Římě, nabízí svým návštěvníkům netradiční zastavení ve věčném městě. Při rozhovoru jedna z volontérek Anne-Sophie vzpomínala nedávnou návštěvu prostor, kde žili svatí Filip Neri a Ignác z Loyoly a na liturgii s obnovením křestního slibu v baptistériu San Giovanni in Laterano v první římské křtitelnici. Centrum nabízí program pro celý rok (s výjimkou srpna): každý den od 17h probíhá adorace a po ní mše svatá. Od roku 2003 se pod názvem Papež a mladí společně každý pátek poutníci v tu dobu přítomní v Římě schází k adoraci, k růženci a mši svaté. Vše probíhá v jazycích přítomných národů, připravené a animované společně. To je ten moment, který zvláště evokuje Světové dny mládeže v malém. Na každý pátek je rovněž pozván některý z blízkých spolupracovníků svatého otce, rovněž biskupové a kardinálové z celého světa, kteří zavítají do Říma, jsou pozváni, aby toto místo navštívili a setkali se s mladými. Tak se stalo, že během listopadové Ad limina českých a moravských biskupů zde celebroval mši svatou také ostravskoopavský biskup Lobkowicz. Centrum je oficiálně zřízeno Papežskou radou pro laiky, její Sekcí pro mládež, kterou nyní vede Mons. Francis Kohn, ještě nedávno to však byl české mládeži známý Mons. Renato Boccardo. Na činnosti centra se podílí mnoho různých hnutí, komunit a skupin ve vzájemné spolupráci s hnutím Emanuel, kterému bylo centrum svěřeno do péče už od počátku. Co tedy může český poutník očekávat? Ještě z domova stačí napsat a zkontaktovat se s volontéry, kteří zde působí. Nabízí pomoc při hledání ubytování, pomoc se sestavením programu pouti, včetně domluvení průvodce, který ovládá řeč poutníků a k zamýšleným místům prohlídky má vztah. Na přání skupiny lze domluvit slavení mše svaté na různých místech, běžně nepřístupných (katakomby, hroby svatých), nepřijede-li se skupinou kněz, pokusí se zde v Římě najít kněze mluvícího stejným jazykem. Prostřednictvím centra lze zajistit návštěvu Vatikánu, vstupenky na audienci a různá setkání s papežem. Je-li skupina dostatečně velká, je možné domluvit setkání s konkrétní osobou působící ve Vatikánu. Od tohoto roku už navždy zůstane původní Kříž mládeže v San Lorenzu. A proto máte jistotu, že se s ním neminete jako tomu bylo v předešlých letech, kdy neustále putoval. Jeho kopie, snad mohu říci mladší dvojče, v těchto dnech putuje po afrických zemích. Po Květné neděli započal kříž svou pouť v Senegalu, z Afriky pak zamíří do Austrálie, kde se s ním v roce 2008 někteří z nás setkají v Sydney během XXIII. světového dne mládeže. UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY Adresa internetových stránek, kde naleznete odkaz na Centro San Lorenzo: Zde je podrobný program centra v italštině, nejaktuálnější zprávy z různých setkání Svatého otce s mládeží a z dalších událostí, které se týkají mládeže, informace o historii centra, kronika jednotlivých pátečních setkání a různá svědectví. Kontaktní Telefon: Fax: Adresa: Via Pfeiffer 24, Roma Tento příspěvek je uveřejněn se svolením české redakce Vatikánského rozhlasu, kde byl vysílán. FORMACE 9

10 REVOLTA ČI VIRTUÁLNÍ EXISTENCE MEDIÁLNÍ KONSTRUKCE NÁHRAŽKA PŘIROZENÉHO SVĚTA REFERÁT PŘEDNESENÝ NA SEMINÁŘI SEKCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE MČSSS BYSTŘICE POD HOSTÝNEM , Petr Sak STUDIUM Téma semináře sekce sociální patologie Mládež a revolta pro mne bylo tak jako mnohokrát v minulosti výzvou a podnětem k zamyšlení a k novým analýzám. Téma revolta není v sociologické literatuře, na rozdíl od revoluce, příliš frekventované. Pojem revolta je i v odborném jazyce chápán poměrně vágně. Vyšel jsem proto z definice ve Velkém sociologickém slovníku, který říká o revoltě, že se jedná o projev rozhodného odporu, popř. vzpouru, zpravidla však menšího rozsahu a intenzity. Pojem revolta lze užít v jakékoliv věcné souvislosti. Obsahově nejbližší je pojem revoluce. Rozdílnost obou pojmů vnímám ve směrování proudu cílových aktivit, v zaměření chování. V revoluci jsou aktivity vyvolány směrováním k určitému cíli, vize vyvolává pohyb. Jedná se o pohyb za něčím. Jedná se o negaci dosavadního ve jménu budoucího. V případě revolty vnímám proud aktivit jako sociální pohyb od něčeho. Stimul vyvolává pouze aktivity proti, aktivity které negují daný stav. Oproti revoluci chybí druhá fáze, pohyb ve prospěch něčeho. Nikdy snad nebyla menší pravděpodobnost, že se generace mládeže stane subjektem revoluce, jako je tomu u dnešní mládeže. Pokud něco současnou generaci charakterizuje, tak je to její diverzifikovanost. Tuto diverzifikovanost můžeme vnímat podle řady různých znaků. Uvnitř mladé generace existují odlišné postoje, názory, zájmy, hodnotové orientace. Např. nositelem pokračující sekularizace české společnosti je mládež. S každým dalším pokračujícím populačním ročníkem jsou postoje ve věkové skupině let ke katolické církvi horší. Ale uvnitř mladé generace jsou skupiny s vyhraněnou spirituální orientací, a to i křesťanskou. Dokonce můžeme pozorovat paradox, že uvnitř generace mládeže, která má ke katolické církvi ze všech generací nejhorší postoj, je katolictví dominantní ideovou orientací. K tomu došlo tím, že zhoršování postojů k sekulárním společensko ideovým směrům, jako je konzervativizmus, liberalizmus, marxizmus, socializmus, probíhalo vyšším tempem než tomu bylo u katolictví. V tomto pádu předstihly postoje ke katolicizmu. 10

11 POSTOJE KE SPOLEČNSKO-POLITICKÝM SMĚRŮM 1993, 2005, věková skupina let škála 1-5, 1 - odmítnutí, 5 - identifikace Katolicizmus Konzervativizmus Liberalizmus Socializmus Marxizmus STUDIUM 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 index Generační příklon mládeže k pragmatizmu a hédonizmu a devalorizace jakýchkoliv ideových směrů, ať již sekulárních či náboženských a duchovních, potlačuje možnost vytvoření výchozí ideové základny, na níž by se mohla mladá generace sjednotit a která by mohla být ideovým východiskem pro revoluci či revoltu. ADAPTACE A IDENTIFIKACE MLÁDEŽE SE SPOLEČNOSTÍ Zjednodušeně můžeme mladou společností. Podle těchto dvou kritérií generaci diferencovat podle adaptace na společnost a podle identifikace se můžeme mezi mladou generací rozlišit následující skupiny. ADAPTACE - IDENTIFIKACE MLADÉ GENERACE SE SPOLEČNOSTÍ - TYPOLOGIE Adaptace Identifikace Možné způsoby chování Adaptovaní Adaptovaní Neadaptovaní Ztotožnění Neztotožnění Ztotožnění Konformní, médii řízené chování Náboženský život v církvích Kriminální aktivity - delikventi Potenciální chování ve vztahu ke změně v přirozené společnosti Prostá reprodukce společnosti V přirozené společnosti možný subjekt revoluce Subjekt kriminálního jednání Neadaptovaní Neztotožnění Únik do kyberprostoru, do drogami změněného vědomí, spiritualita V přirozené společnosti možný subjekt revolty či revoluce 11

12 STUDIUM Hlavní proud uvnitř mladé generace je adaptován na společnost a se společností se identifikuje. Výrazným současným nástrojem společenské konformity jsou mainstreamová média (Takto jsou nazývaná média hlavního proudu konformní s etablishmentem, bez ohledu na to, zda jde o média tištěná, elektronická či na internetu), které ve společnosti, jež sama sebe nazývá demokratickou, mají obdobnou společenskou funkci jako v totalitní společnosti represivní složky státu. Média ve stále větší míře a rozsahu vtiskávají do mysli a vědomí člověka MYSL, PŘIROZENÝ SVĚT, NEVĚDOMÍ, TRANSPERSONÁLNÍ VĚDOMÍ A VIRTUÁLNÍ SVĚT Mysl člověka lze módním jazykem charakterizovat jako operační paměť člověka, jako pracovní plochu ega, na níž dochází k reflexi přirozeného světa, vnitřního světa člověka a za určitých podmínek i k transcendentní reflexi. Pro člověka existuje pouze to, co je zobrazeno myslí. V ponewtonovském paradigmatu jde však věda ještě dále. Po filozofech jako byli např. A. Schopenhauer, F. Nietzsche, L. Klíma, kteří navazovali na tradici východní spirituality, se i v sociologii objevuje názor, že člověk přirozený svět pouze nevnímá, ale že realitu přirozeného světa jako subjekt konstruuje. Význam vědomí člověka však nezůstal omezen na filozofii a společenské vědy, ale člověk a jeho mysl se stala významným fenoménem moderní fyziky. Lze říci, že hodnocení úlohy lidské mysli v zákonitostech fyzikálního světa patří k hlavním předělům newtonovského a ponewtonowského vědeckého paradigmatu. Pregnantně obsahy, které vůbec či jen v malé míře odrážejí realitu přirozeného světa a ve stále větší míře produkují mediální a virtuální realitu. Tak jako se v minulosti změnou technologií proměňovaly funkce a rozsah lidských smyslů, v nadcházejícím informačním či digitálním věku se mění, odvozeně od nástupu nových technologií, fungování lidské mysli. tuto tezi vyjádřil nositel Nobelovy ceny za fyziku E. Wigner, který řekl: Právě výzkum vnějšího světa vedl k závěru, že nejvyšší realitou je obsah vědomí. Po východních duchovních směrech jako jsou taoismus, buddhismus, advaita a další směry, po gnózi, hermetismu, kabale ale i křesťanství, přírodní vědy nacházejí klíčový význam mysli pro pochopení jsoucna. Tím spíše je třeba se v současnosti zabývat lidskou myslí, zákonitostmi jejího utváření a pohybu v moderní společnosti, jejím významem pro člověka a pro společnost. Toky mezi myslí, přirozeným světem, nevědomím a transpersonálním vědomím mají své zákonitosti. Při jejich znalosti lze tyto toky ovlivňovat. K ilustraci této myšlenky jsem připravil dvě schémata. Prvé schéma ukazuje toky mezi myslí přirozeným světem, hlubinnou vrstvou osobnosti a transcendentní dimenzí (spirituální). Tak jako je na ploše monitoru 12

13 SCHÉMA 1. PŘIROZENÝ SVĚT A MYSL ČLOVĚKA Přirozený svět Konstrukce reality Mysl STUDIUM Nevědomí, Transpersonální podvědomí, vědomí, vzpomínky Bůh intuice zobrazen pouze zlomek dat uložených v počítači či obsažených na internetu a ta jsou zpracovávána jen několika z mnoha programů, kterými počítač disponuje, tak také obsah mysli člověka je limitován. Toky mezi myslí, přirozeným světem, nevědomím podvědomím či transpersonálním vědomím (Touto entitou se zabývá proud v moderní psychologii zvaný transpersonální psychologie, jehož čelním reprezentantem je americký psycholog českého původu S. Grof. Viz např. Psychologie budoucnosti. Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, Praha, Perla, 2000) se vzájemně ovlivňují (vytváření nových myšlenkových konstruktů, syntézy, apod.), ale také se vzájemně blokují. Kontroverzní a značnou částí lidstva nepřijímanou entitou je transpersonální vědomí, obsahující fenomény přesahující lidskou mysl, lidské vědomí. Možnost otevření kanálu mezi myslí a transpersonálním vědomím vzniká za velice specifických podmínek a lidstvo od nepaměti ve všech kulturách o tuto možnost usiluje. Např. se jedná o různě dlouhý půst (Kristus na poušti, Buddha, půst se také vyžaduje před magickými rituály), sensorickou deprivaci, samotou vyvolanou sociální deprivaci, meditaci, mantry. Cílem všech těchto praktik je vyprázdnění mysli a zaměření mysli na svou vlastní prázdnotu a navození stavu, kdy reflektuje i své vlastní nejjemnější pohyby. Falešně je vyvíjena snaha dosahovat tohoto stavu pomocí drog, zde však jde o možnou, drogou vyvolanou změnu stavu vědomí, nikoliv však o prázdnotu mysli, jako předpoklad 13

14 STUDIUM otevření kanálu mezi transpersonálním vědomím a myslí. Vedle záměrně vyvolaného propojení s transcendentním vědomím se také vyskytují záblesky spontánního spojení. Na hranici mezi nevědomím a transcendentním vědomím jsou projevy intuice. Významní vědci, nositelé Nobelovy ceny, kteří přišli se zcela zásadními a novými poznatky často hovoří o tom, že poznání se objevilo náhle, zdánlivě bez vlastního úsilí, jako by jim bylo sděleno. Druhé schéma ukazuje konstrukci obsahu mysli v nastupujícím digitálním věku. Základní rozdíl je v přemostění toku informací mezi přirozeným světem a myslí člověka mediální a virtuální realitou. Médium, jako nositel informačního obsahu nahrazující přímý tok informací z přirozeného světa, se objevuje již v dávné historii člověka. Původně člověk vnímal svět a komunikoval se svým okolím pouze bezprostředně a spontánně. Již v počátcích lidské historie však nalézáme první médium zprostředkující informace a významy - jeskynní kresby. Od té doby se v lidské civilizaci postupně objevují další a další média. Historii člověka a společnosti můžeme vnímat také jako postupné nahrazování přímého spontánního sociálního kontaktu a reflexe reality zprostředkujícím působením médií. Od prvního média, kterým byly jeskynní kresby paleolitického a neolitického člověka, neustále akceleruje růst podílu reality zprostředkovávané člověku médii, diverzita médií, komplexnost reality postihované médii a přenos života společnosti a člověka do těchto médií (medializace a posléze digitalizace společnosti), pozice v životním poli člověka a významu pro fungování společnosti. Zatímco v první etapě lidstvo potřebovalo na další inovaci médií tisíciletí a v druhé etapě staletí, v devadesátých letech se objem přenášených informací znásoboval v průběhu několika let. Změny v oblasti informačních médií realizované v posledních dvaceti letech jsou zásadnější a objemnější než změny v oblasti informačních médií za celou historii lidstva. Probíhající proces vyřazování kanálu mezi lidskou myslí a přirozeným světem a jeho nahrazování mediální a virtuální realitou (viz schéma 2) lze ilustrovat na analogických jevech. Představme si systém bezpečnostních kamer u domu. Kamery zabírají ulici, vchod do domu, zahradu, jednotlivé místnosti a jejich záběry jsou přenášeny na řadu monitorů, které sleduje policista. Systém zachycuje přirozený svět v pohybu, tedy realitu. Může však dojít k tomu, jak to známe z detektivek, že je přenos kamerami snímané reality nahrazen videokazetou, která obsahuje smyčku obsahující v pohybu stejné reálie: ulici, vchod, zahradu. Od tohoto okamžiku dojde k rozdvojení, realita bude pokračovat v přirozeném časoprostoru a vedle toho budou zobrazeny v pohybu stejné reálie v mediální realitě. Po určitou dobu bude mysl policisty odpojena od kanálu, který ji spojuje s přirozeným světem. Tok mezi přirozeným světem a myslí policisty je přemostěn mediální realitou videokazety. 14

15 SCHÉMA 2. MYSL A IMPRINTACE MEDIÁLNÍ A VIRTUÁLNÍ REALITY Přirozený svět Mediální realita Virtuální realita Konstrukce reality Mysl STUDIUM Nevědomí, Transpersonální podvědomí, vědomí, vzpomínky Bůh intuice Podobně medicína dokáže přerušit interakci mezi biologickým systémem člověka a jeho biologickým polem (přirozeným světem) a jeho vitální biologické funkce zajišťovat uměle, pomocí přístrojů. To umožnil technologický vývoj v medicíně a podobně také technologický vývoj médií, informačních a komunikačních technologií umožnil přemostění mezi přirozeným světem a myslí člověka. Přemostění kanálu mezi přirozeným světem a myslí člověka médii a novými technologiemi neznamená pouze imprintaci obsahů mediální a virtuální reality, ale i zaplnění mysli a blokaci toků mezi myslí a dalšími sférami (nevědomí, podvědomí, transpersonální vědomí), významné omezení předmětů myšlení, a tím nepřímo i samotného myšlení. Manipulativní působení médií však nezůstává u statické imprintace obsahů, jde ještě dále. Pořady typu Big Brother, Vyvolení, Největší Čech přechází od imprintace mysli mediálními obsahy k programování myšlení a jednání. V předem naprogramovaném sledu akcí má divák předem vymezené místo i s quasi rozhodovacím aktem. Pořad vytváří virtuálně v divákovi pocit, že rozhoduje (poslal přeci Vladkovi 10 sms a on vyhrál). Neuvědomuje, si že vybral vybraného a jeho pocit rozhodování je jen vytvořená iluze. Samozřejmě nejde o vybrání Vladka či kohokoliv jiného, ale jde o trénink, algoritmizaci chování lidí, kteří v těchto 15

16 pořadech naučené a zvnitřněné vzorce chování a stereotypy jednání nevědomě uplatní kdykoliv dostanou z médií odpovídající stimul. Větší nebezpečí takovýchto pořadů než v prvoplánovém dekultivačním působení na sociální zrání děti a mládež je v druhoplánovém programování diváků a zbavování je jejich vnitřní svobody. O tom, že ještě značná část Čechů si zachovala zdravý rozum a uniká mediálnímu vymývání mozků a mediální manipulaci svědčí reakce na pořad Největší Čech. Na stimul z virtuální reality dali virtuální odpověď a největším Čechem zvolili Járu Cimrmana. Dalším, poněkud jiným problémem je, že virtuální realita vytěsňuje z životního pole člověka vitální složku. To však s revoltou mládeže bezprostředně nesouvisí. STUDIUM MÉDIA V ŽIVOTNÍM POLI SOUČASNÉ MLÁDEŽE V historii lidstva neustále klesá podíl bezprostřední, nezprostředkované reflexe a komunikace. K největšímu úbytku přirozené složky životního pole člověka v průběhu celého civilizačního vývoje ve prospěch mediální a virtuální reality však dochází u současné generace. Mládež je historicky prvním subjektem i objektem nového fenoménu - digitalizace a medializace životního pole s důsledky pro životní styl a osobnost. Život člověka se tak přesouvá z přirozeného světa do mediální a virtuální reality, do kyberprostoru. Česká mládež tráví s médii kolem třetiny svého bdělého stavu a kolem dvou třetin svého disponibilního času a tento podíl bude zřejmě dále narůstat. Následující graf ukazuje podíl jednotlivých médií na čase věnovaném médiím. ČAS VĚNOVANÝ MEDIÁLNÍM AKTIVITÁM za týden, 2000, věková skupina let Sledování videa 2% Četba časopisů 3% Práce s internetem 4% Četba novin 3% Počítačové hry 2% Kino 2% Práce s počítačem 6% Četba knih 6% Televize 32% Poslech CD 17% Rozhlas 23% 16

17 DIGITÁLNÍ OTISK ŽIVOTNÍHO POLE V KYBERPROSTORU A MANIPULACE LIDÍ Platební karty, e-banking, mobilní telefony, připojení na internet, každou aktivací vytvářejí digitální stopu a postupně vytvářejí v kyberprostoru digitální otisk životního pole člověka, jako když krasobruslařka na čistém ledě vykresluje osmičky. Otisk životního pole člověka v kyberprostoru je neustále aktualizován a tak, jak postupuje digitalizace se tento otisk zdokonaluje, urychluje a strukturuje. Informace o člověku jsou shromažďovány: - kamerovými systémy - mobily - elektronickou poštou a dalším používáním internetu - používáním platebních karet - e-bankingem - elektronickými kartami pro vstup do budov a místností, zabezpečující videnci zaměstnanců - vytvářením elektronických databází o lidech - počínajícím čipováním lidí Již v současnosti, ale především v nedaleké budoucnosti, bude možnost v reálném čase propojovat všechny informace o jedinci. Ten, kdo má informace, má moc a ten, kdo bude disponovat propojenými databázemi o lidech, bude oproti nim v systémové výhodě. V tomto směru je zajímavá nedávná kauza, v níž šlo o propojení šéfa Národního bezpečnostního úřadu s organizovaným zločinem. Tento fakt mě až tak nezaujal, protože prorůstání organizovaného zločinu politickým systémem je dlouhodobý světový trend. Co mě zaujalo, byl fakt, že bezpečnostní úřad nedokázal ochránit před odposlechem ani svého šéfa. Jak je potom na tom běžný občan? Propojování organizovaného zločinu a politického systému se neděje jednorázovým aktem, ale postupně se naplňuje jednotlivými sociálními akty v různých oblastech s různou temporalitou, takže je obtížné vymezit v daném čase aktuální stav tohoto prolínání a tedy i stav propojování a využívání databází a informací organizovaným zločinem. Faktem je, že již řadu let je česká politika ovlivňována kauzami, které vznikají na základě informací prezentovaných v médiích, o kterých nikdo neví, kde a jak se vzaly. Většina kauz je postavena na informacích, které jsou zařazené v kategorii tajné. Společensko politická situace mladé generace a nejen jí, je do značné míry určována následujícími procesy, v nichž je jedinec objektem: 1. Vytváření digitálního otisku životního pole a pohybu člověka a propojování databází o něm. 2. Přemostění toku mezi přirozeným světem a myslí člověka médii a vtisknutí mediální a virtuální reality do mysli člověka. Zabránění člověku zmocňování se světa autentickým tvůrčím myšlením. Dále zbývá ta část mladé generace, která se vyhne mediální manipulaci. Jaká je možnost její revolty či revolučního přístupu? Jestliže každý člověk konstruuje svůj vlastní svět, potom generační vidění světa vyžaduje shodu, průnik v takto vykonstruovaných světech. K tomu, aby generace byla subjektem revoluce či revolty, je třeba nejen jednotné reflexe společenské STUDIUM 17

18 reality, ale také shoda v kritériích hodnocení společnosti a ve výsledném kritickém hodnocení společnosti. Pokud by došlo ke generační shodě v těchto věcech, vzniká kritická životní situace generace, reflektovaná v mysli jejích členů. Tuto situaci charakterizuje bezvýchodnost v daném společenském pořádku, určité zatlačení ke zdi. Zde však je oproti předchozím generacím nová situace. Jestliže jde především o stav mysli, tak i řešení situace je v konečném plánu v mysli. V tomto smyslu se nenachází za zády generace pevná zeď, ale tam, kde byla dříve zeď s přirozeným světem hraničí nová dimenze kyberprostoru a drogami změněný stav vědomí. V současnosti v 15-ti letech kolem 40% populačního ročníku již má zkušenost s drogou. Plynulý přechod z tíživé či stresové situace v přirozeném světě do kyberprostoru a do drogami změněného stavu vědomí výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku situace, která předchází revoltám či revolucím. NEOBJEVUJME ZNOVU AMERIKU INFORMACE Palo Poláček Pryč jsou časy, kdy si všechno člověk dělal sám. Dnešní společnost v současné míře informovanosti a vzdělanosti vyžaduje spolupráci. Stejně je to i při práci s mládeží. Mladí lidé jsou většinou hodně nároční a nepřijmou jen tak cokoliv. Každý, kdo systematicky pracuje mezi mladými, musí vykazovat jistou dávku tvořivosti a náročně hledat inspiraci, aby zaujal na daném čase a místě. Určitě v této práci v našem prostředí nejsme sami a pro efektivnost práce je nutná jistá dávka spolupráce. Je to z praktických důvodů, aby se nekryly pořádané akce, nebo aby se neorganizovaly stejné věci. Také je zbytečné vymýšlet věci, které někdo už vymyslel. Ušetří to spoustu času, práce a námahy. Proto je dobré si připomenout některé organizace, které pracují v České republice a v okolí (Slovensko), které se snaží pracovat mezi mládeží a mohou nabídnout něco pro nás. Seznam není úplný, je vytvořený hlavně pro inspiraci a pro praktickou nabídku materiálů, které organizace poskytují. SALEZIÁNI (SDB) Asi není potřeba představovat nejznámější pracovníky s mládeži. Jejich aktivity jsou na celém území ČR. Poskytují na mnoha místech formaci animátorů a různé materiály pro službu mladým. FRANTIŠKÁNSKÁ MLÁDEŽ (FRMOL) Podle názvu Frmoláci jsou inspirováni životem svatého Františka a svaté Kláry z Assisi. Snaží se objevit své vlastní povolání i své místo v církvi. Za podstatné považují především bratrství, modlitbu, Písmo svaté a službu potřebným. Organizují Františkánské setkání mládeže, Maxichýšky (modlitební poustevnický týden), víkendové formace animátorů v Brně a Setkání zástupců v Plzni. Kontakt: 18

19 KŘESŤANSKÁ AKADENIE MLADÝCH (KAM) KAM byla založena v roce 1997 jako občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní práci mezi mládeží. Je to mezidenominační necírkevní organizace, která se snaží pomáhat různým církvím oslovit dnešní generaci. Důraz je kladen na jednotu, se zaměření na Bibli a historické křesťanství vyjádřené mnoha různými způsoby. Vytvářejí různé formační kurzy pro vedoucí mládeže: Stráž - devítiměsíční program vytvořený pro mladé animátory, ŠVM dvouletý evangelizační kurz, English campy, Koučink (z angl. coaching) pomoc animátorům v jejich službě, Služba ženám, projekt Exit zábavně-publicistický pořad pro mládež pro Českou televizí. Materiály pro formaci a inspiraci jsou na IMAGE33 Křeťanská organizace, která se věnuje práci s mládeži a organizuje různe volnočasové aktivity. Zaměřuje se především na středoškolskou a učňovskou mládež. Organizuje křesťanske hudební festivaly: Kristfest, Víc jak On, NaMax, jejich součástí jsou různé worshopy, sporty a přednášky: ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV MLÁDEŽE (ZKSM) Organizace zastřešující katolická společenství v sousedním Slovensku. Pomáhá společenstvím s vydáváním různých materiálů, pořádá formační kurzy, školení animátorů. Organizuje celoslovenské akce: pouť Muráň Levoča, Akadem, letní tábory, jazykové tábory. Vytváří materiály pro fungování společenství. SIEŤ Združení Sieť pracuje na zefektivnění práce s mládeží na Slovensku. Spolupracuje s Křesťanskou akademií mladých. Organizuje Konference pro lidi pracující s mládeží, semináře, přednášky a vydává multimediální materiály pro animátory Dávka. Kontakt: MLÁDEŽ PRE KRISTA - SLOVENSKO Křesťanská mezidenominační organizace, která na Slovensku organizuje hlavně evangelizační projekty. Organizuje hudební festivaly, konferenci pro vedoucí chval a vydává křesťanskou hudbu: www. mpks.sk, ZAJÍMAVÉ STRÁNKY PRO POMOC ANIMÁTORŮM Praktická stránka kde najdete témata na spolča, nějakou teorii, různé materiály na aktuální témata, tipy na aktivity, příběhy, hry, literatura, diskuze na danou problematiku a spoustu užitečných věcí. Nabizí po zaregistrování různá témata a pomůcky pro práci s mládeží. Dorostová unie je organizací sdružující dorostové skupiny ze sborů různých denominací. DU se zaměřuje na děti dorostového věku, tedy převážně na věkovou kategorii druhého stupně základní školy. Na stránkách DU je spoustu materiálu ke stažení. INFORMACE 19

20 INFORMACE Projekt HRA 2000 si vytýčil několik cílů. V prvé řadě bylo cílem do hloubky prozkoumat fenomén hry. Druhým cílem bylo posbírat co nejvíce her z nejrůznějších zdrojů a pokusit se je systematizovat. Třetím cílem bylo nasbírané znalosti a zkušenosti rozšířit mezi co nejširší okruh lidí, organizací a institucí, které o hry mají zájem. Borovice.cz je určena všem vedoucím dětských kolektivů, učitelům a pracovníkům středisek volného času (DDM, CVČ,...), rodičům dětí a všem zájemcům o aktivní a smysluplné trávení volného času. Každoročně přináší aktuální informace o táborech, tábořištích a objektech určených pro pobyty dětských kolektivů, tuzemských i zahraničních pobytech. Systém Borovice umožňuje podrobné vyhledávání ve všech databázích. Nabízí mnoho variant určení požadavků dle různých kriterií. Většinu služeb poskytuje Borovice svým návštěvníkům zdarma. Posláním Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. je stimulovat rozvoj osobnosti a napomáhat porozumění a spolupráci mezi lidmi.toto realizuje prostřednictvím speciálních programů, které se svým rytmem i obsahem vymykají obvyklému pracovnímu stereotypu a předkládají před účastníky promyšlenou sérii neobvyklých výzev a zajímavých úkolů různého druhu. Každý program je originální a vzniká přímo na tělo konkrétnímu pracovnímu týmu či skupině účastníků podle jejich specifických témat, cílů, potřeb a přání. Propracovaný scénář je složen z outdoor i indoor programů; vzájemný poměr a způsob kombinování těchto jednotlivých základních stavebních kamenů je dán cíli a celkovým zaměřením kurzu. Cílem tohoto informačního serveru je především posilovat odolnost dětí a mládeže vůči všem formám sebedestruktivního chování s prioritním zaměřením na jedince, kteří drogy dosud neužívají nebo kteří s nimi přestali experimentovat. Kromě množství důležitých informací poskytuje internetová stránka i odpovědi na ové dotazy a nabízí diskusní skupiny pro všechny, kteří chtějí o uvedených tématech debatovat. Každoročně přináší aktuální informace o táborech, tábořištích a objektech určených pro pobyty dětských kolektivů, tuzemských i zahraničních pobytech. Občanské sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahájilo 4. května tříměsíční osvětovou informační kampaň zaměřenou na prevenci umělých potratů u dospívající mládeže, jejíž součástí je také portál Kampaň s hlavním sloganem Žiješ, protože tě rodiče chtěli otvírá novým, velmi otevřeným způsobem téma interrupcí jazykem blízkým mládeži. HPŽ ČR věří, že tímto způsobem dojde k otevřenému dialogu nejen mezi mládeží, ale i ve zbytku společnosti, a doufá, že dospělí najdou dostatek odvahy i trpělivosti pro zodpovídání otázek dospívajících. 20

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Bůh jako psychický virus

Bůh jako psychický virus Bůh jako psychický virus Obsah Úvod 1. Memetika a náboženství 2. Darwinovská hádanka 3. Obecné otázky náboženství 4. Náboženství a morálka 5. Proč Bůh téměř jistě neexistuje 6. Kritika teorií Apendix I.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více