Nápovědník. Výročí 300 let od vysvěcení kostela sv. Václava. Cena 5 Kč Září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápovědník. Výročí 300 let od vysvěcení kostela sv. Václava. Cena 5 Kč Září 2012"

Transkript

1 9 Úpravy parku - Změny vedení linek MHD Volejbalové soustředění - Nábor mladých hasičů Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Cena 5 Kč Září 2012 Nápovědník v zasedání zastupitelstva DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Od do bude v rámci těchto dnů otevřen v Rychnově kostel sv. Václava. Tento den bude také na novém místě v Mlýnské ulici zpřístupněn čerstvě opravený a zrestaurovaný Ullrichův kříž. O kříži více na str výstavní síň MěÚ Rychnov ŠTEFAN ŠKAPÍK - akvarely Vernisáž proběhne v sobotu v 17.00, otevřeno denně a v SPIRITUÁL KVINTET Kostel sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou, vstupné 150,- a 80,- Kč Výročí 300 let od vysvěcení kostela sv. Václava Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa V rámci oslav 300 let od vysvěcení kostela sv. Václava proběhne v kostele sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou od slavnostní večer, který zahájí svým vystoupením jablonecký sbor IUVENTUS, GAUDE!, v průběhu oslav také vystoupí Kateřina Hořejšová a zazpívá i Rychnovské trio Olinky Valentové. Od se uskuteční slavnostní mše sv. za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Od pak završí večer koncert Jiřího Stivína. Oslava měla proběhnout v loňském roce, protože kostel byl pravděpodobně vysvěcen o svatováclavském svátku roku pokračování na straně Kostel sv. Václava v Rychnově OSLAVY 300 LET OD VYSVĚ- CENÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA V RYCHNOVĚ U JABLONCE NAD NISOU. Podrobný program a pokračování Nápovědníku na str. 16

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Puletschnei: die Gemeinde saniert die Kapelle und den Friedhof in Puletschnei. Zur Zeit ist das Kapellendach neudeckt und es wird auch ein neuer Außenputz aufgetragen. Parallel dazu wird der Innenraum neuausgemalt. Auf dem Friedhof steht zur Hälfte eine neue Friedhofsmauer. Das Anflugsgebüsch auf dem Friedhof wurde beseitigt. Neugemacht wird auch der Friedhofsbrunnen. Die Sandsteinblocks aus der alten Mauer sollen demnächst für den geplanten Markplatz benutzt werden und dieser soll vor dem Gasthaus zu Eiche gegenüber der Schule entstehen so der Bürgermeister von Puletschnei, Mgr.Vaclav Choutka. Friedland i. B.: historisch ester Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Friedland in Böhmen und Zittau in Sachsen wurde am in Friedland von beiden Bürgermeistern, Herrn Dan Ramzer und Arnd Voigt unterschrieben. Architekt Rudolf Günter * 9.Sept.1902 Bad Schlag Jänner 1984 Stuttgart Gablonz a.d.n..: anlässlich des Tages des europäischen Erbes am 15.September d. J. in Gablonz an der Neisse wird auch die diesjährige Persönlichkeit verkündigt. Der bisher nur wenig bekannte Architekt, der mit seinen sehr oft kontraversen Werken das Gesicht der Stadt zwischen den beiden Weltkriegen mitgeprägt hatte, war nach der Vertreibung an der Städteplanung von Neugablonz mitbeteiligt. Später wirkte er als Baurat der Stadt Stuttgart. Auf diesem Posten konnte er sich jedoch nicht mehr seiner früheren Tätigkeit widmen, sodaß seine grössten Werke aus der Vorkriegszeit in Gablonz stammen. Bild: Mietsund Geschäftshaus der Familie Štěpánek in der Wiener Strase (heute Prager Strasse) in der Nähe von Remise in Gablonz. Der Vertrag deklariert einen gemeinsamen Willen auf dem Gebiet der Kultur, Geschichte und Gesellschaftsleben. Gablonz a.d.n..: seit dem Frühjahr des Jahres verlaufen in Gablonz an der Neisse die Bauarbeiten am Entwässerungsstollen, der die Neisse in Bad Schlag und die Talsperre verbinden soll. Der Stollen wird im Rahmen des ganzstaatliches Projektes Erhöhung der Entwässerungskapazität gebaut. Es ist die Antwort auf Hochwasser, das sich in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen im Lande mit bestimmter Regelmässigkeit ausbreitet. Der Stollen wird 3,1 m breit, 2,75 hoch und m lang. Die Baukosten belaufen sich auf 434 Mio. CZK. Der Abgabetermin ist Juni Diese Vorbeugungsmassnahme soll Gablonz vor Hochwasser schützen. Die Fachleute fürchten, dass bei bestimmten Szenarien müsste die städtische Talsperre das Stauwasser nicht mehr annehmen können. Wiesenthal a.d.n.: am 16. Juni d.j. feierte der Bramberger Aussichtsturm sein 100 jähriges Jubiläum. Vor hundert ISERBLUMEN - Viele Künstler aus dem Isergebirge bleiben bis heute für die Öffentlichkeit unendeckt und warten auf Ihr Comeback. Einen Beitrag zur Auferstehung dieser Menschen, die das künstlerische Leben des damals noch deutschsprachigen Isergebirges prägten, haben Marek Sekyra und Otokar Simm geleistet. Es handlet sich um Iserblumen, eine Anthologie deutschsprachiger Autoren aus der Umgebung von Gablonz an der Neiße und Semil, aus der Zeit der Jahrhundertwende. Diesmal ein Treffen mit: Heinrich Huyer *? Reichenau Heinrich Huyer war ein Lehrer aus Reichenau und Autor der Erzählung S Komintrudl und einiger Gedichte in Gablonzer Mundart, veröffentlicht in den Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues (1921) Bild: Bramberger Aussichtsturm im Sommer 2012 Jahren wurde der 20 m. hohe Steinturm Bramberg, gebaut nach Plänen von Robert Hemmrich eröffnet. Sein Vorgänger war aus Holz, eingeweiht am 4.August Im Jahre 1892 wurde die Bramberg-Baude angebaut. Der hölzerne Turm war dem rohen Isergebirgswetter ausgestellt, infolge dessen auch reparaturbedürftig und wegen Geldmangel sehr oft geschlossen. Deshalb hatte der Wiesenthaler Bergverein beschlossen einen neuen, aus Steinen gemauerten Aussichtsturm an der gleichen Stelle aufzubauen. Die Einweihung fand am 16. Juni 1912 statt. Eisblüml Eisblüml on Fansterscheiben Sein gewurn über Nacht. Wenn so ock möchten bleiben Ei ihror scheinen Pracht! Jo mojcho sein wie Farno, Wie Polmen sein r ou, Ou wie do schienstn Starno; Ho meino Frejdo dro. Doch obr frostich sein so halt, Wenn mr r ou leiblich kon hejssn, Wie schieno Menschen, stolz und kalt, Dei nichts vu Gemüto wössen. ABM Aus den Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues (1921) Rychnovský zpravodaj 2

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice o výměře cca 500 m2 v k. ú. Pelíkovice panu Petru Svobodovi - zastupitelstvo schválilo záměr rekonstrukce prostor v budově malé školy pro účely zřízení jednoho předškolního oddělení mateřské školy podle předloženého návrhu firmy Projekce Novotný a uložilo MěÚ objednat potřebné projektové práce včetně výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby; dále ukládá MěÚ zajistit potřebné administrativní náležitosti k navýšení kapacity mateřské školy tak, aby v případě schválení realizace rekonstrukce bylo možno zahájit provoz nového oddělení mateřské školy již od ledna zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 2.100,- Kč na podporu linky bezpečí a uložilo finančnímu výboru připravit příslušné rozpočtové opatření - zastupitelstvo rozhodlo prominout nájem za byt v č.p. 472 p. Pavlu Palovi za období 07 09/2012 z důvodu dlouhodobého vážného zranění za předpokladu, že byt bude do termínu vyklizen - zastupitelstvo rozhodlo povolit p. Jaroslavě Heřmanové splácení dluhu na nájemném a zálohách za služby - zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) na zajištění sanace bytu v č.p. 495 v celkové výši ,02 Kč bez DPH a na výměnu vchodových dveří v čp. 569 v celkové výši ,90 Kč, dále schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3113 (Škola) položka 5171 (Opravy a udržování) ve výši ,- Kč k úhradě vzniklých vícenákladů na opravu stropů na ZŠ ulice Ještědská 429 (výměna shnilých stropních trámů), uvolnění prostředků v paragrafu 3613 (Nebytové hospodářství Beseda) položka 5171 (Opravy a udržování) na opravu schodů do tělocvičny v celkové výši ,92 Kč a dále v paragrafu Opravy a udržování silnic ,- Kč na nutné havarijní výspravy a Kč na dokončení asfaltového koberce v Lužické ulici až ke sjezdu domu č.p. 584 a dosypání krajnic recyklátem. Uložilo starostovi prověřit možnost provést pokládku asfaltového koberce v souběhu s opravou ulice Husova. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo uvolnit z finanční rezervy částku ,- Kč na realizaci parku na náměstí a dále prostředky ve výši ,- Kč za účelem pořízení hasičského vozu pro sdružení dobrovolných hasičů. - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. ve věci elektropřípojky Rychnov Údolní, ppč. 388/2 a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem ve věci rekonstrukce plyn. přípojky k plynové regulační stanici v ulici Lipová - zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1772/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce n. N. (Zálesí, vedle lyžařského vleku) - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet a Jaromírem Beránkem jako investorem v rámci stavby plynovodní přípojky na pozemky č a zastupitelstvo delegovalo starostu města na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od do a pověřilo jej v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti - zastupitelstvo schválilo prodej bytu 1+1 v č. p. 79 společnosti Devil s cleaning, s.r.o. a zároveň revokovalo usnesení o prodeji stejného bytu panu Suržinovi - zastupitelstvo vzalo na vědomí stížnost občanů Liščí Jámy a uložilo MěÚ zajistit provizorní opravu dolní části komunikace na Liščí Jámě a připravit návrh řešení a ocenění veřejného osvětlení v úseku mezi KSS LK a rodinnými domky na Liščí Jámě. Celkové řešení oprav komunikace a VO bude následovat až po ukončení stavebních prací při výstavbě RD na Liščí Jámě. Připravované změny jízdních řádů MHD od Jablonečtí cestující MHD uvítají začátkem září otevření mostu v ulici Kamenná. Ulice Kamenná byla uzavřena z důvodu celkové rekonstrukce mostu. V nově zrekonstruované zastávce Kamenná bude opět obnoven provoz linek MHD. Zastávka se otevře jako standardní zastávka bez možnosti přestupu. Přestupním uzlem linek městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou bude i nadále autobusové nádraží. Z tohoto důvodu dojde k mírné úpravě jízdních řádů některých linek. Linky MHD jedoucí ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů, budou na autobusové nádraží i nadále jezdit přes Dolní náměstí. Linky č. 8, 18 a 19 pojedou ze zastávky Pražská, směrem na autobusové nádraží, přímo přes zastávku Kamennou. Na základě požadavků cestujících DPS Novoveská vznikne od nová linka č. 20. Začátek a konec této linky je na autobusovém nádraží. V dopoledních hodinách autobusy č. 20 obslouží třemi spoji zastávku na autobusovém nádraží - Podhorská - Podhorská, Vikýř - Novoveská - Jarní - autobusové nádraží. Linka č. 20 bude v pracovní dny zabezpečovat dopravní obslužnost dané oblasti v časech, kdy nejede linka č. 16 na trase Na roli - Paseky, ELP. -tm- Změna vedení linek MHD týkajících se Rychnova od po otevření mostu v ulici Kamenná Ostatní linky najdete na Linka Z Do vedení linky v centru zastávky 1 Rychnov Bedřichov ze zast. Pražská jede linka ulicemi Pražská, 5. května, Luční do zast. Autobusového nádraží, linka pokračuje ulicemi Lipanská, 5. května a Kamenná do zast. Kamenná. Dále linka pokračuje po své trase do zast. Obchodní akademie. Pražská - AN - Kamenná - Obchodní akademie Bedřichov Rychnov ze zast. Autobusové nádraží linka pokračuje ulicí Lipanskou a Kamennou do zast. Kamenná. Poté již po své trase ulicí 5. květen do zast. Pražská Obchodní akademie - AN - Kamenná - Pražská 15 Rychnov Paseky, ELP ze zast. Pražská jede linka ulicemi Pražská, 5. května, Kamenná do zast. Kamenná, poté ulicí Lipanská do zast. Autobusové nádraží. Vybrané spoje dále pokračují ul. Lipanská, Kamenná do zast. Obchodní akademie Pražská - Kamenná - AN - Obchodní akademie Paseky, ELP Rychnov ze zast. Autobusové nádraží linka pokračuje ulicí Lipanskou a Kamennou do zast. Kamenná. Poté již po své trase ulicí 5. květen do zast. Pražská AN - Kamenná - Pražská Rychnovský zpravodaj 3

4 V rámci Dnů evropského kulturního dědictví můžeme od na novém místě v Mlýnské ulici vidět přemístěný, čerstvě opravený a zrestaurovaný Ullrichův kříž. Tato zajímavá místní památka, která, již v neuspokojivém stavu, byla celkově obnovena a z původního (nevhodného) místa blízko Mohelky přesunuta na nedaleké vyvýšené stanoviště. Z historie se nám k tomuto zajímavému kříži dochovaly tyto poznatky: Od roku 1804 stál mezi hospodou U koruny a Sensovým mlýnem v rohu zahrady. Johann Ullrich, majitel výčepu, postaveného jeho předky, zřídil křížek jako vykonavatel poslední vůle a na poděkování za šťastný konec zločinu, který se přihodil jeho předkovi. Malíř Anton Ullrich, příslušník rodiny hospodských, píše o tom ve své knize následující: U jeho pradědečka Tobiase Ullricha, který bydlel v domě č. 28 a který byl zakladatelem rodiny Ullrichů v Rychnově, došlo jedné neděle dopoledne v r k velké loupeži peněz. Tobias Ullrich byl se svými dětmi na Velké mši v kostele a jen jeho žena zůstala sama doma. Bylo známo, že Ullrich svým obchodem s přízí a lnem se domohl velkého jmění. Během této nešťastné neděle byla jeho žena sama doma a obstarávala domácí práce. Tu vnikli do domu zahalení muži, svázali bezbrannou ženu a nutili ji udat místo, kde mají uložené peníze. Ve smrtelném strachu prozradila žena místo úkrytu peněz, načež zloději peníze ukradli, svázanou ženu s roubíkem v ústech nechali Ullrichův kříž na novém místě M SCHOOL ležet a se svým lupem uprchli. Když přišel Tobias Ullrich se svými lidmi z kostela, bylo neštěstí dokonáno. Uplynulo několik let od doby, kdy se zločin udál, když Ullrich dostal dopis z Budějovic se svojí přesnou adresou, bydliště a ulice odesilatele byly přesně udány. V tomto dopise byl Tobias Ullrich velmi přívětivě a naléhavě pozván, aby blíže určenou neděli přijel se svojí ženou do Budějovic na posvícení, že této cesty nebudou litovat. Tobias Ullrich se svojí ženou se v udaný čas skutečně vypravil na cestu do Budějovic, našel uvedený byt pisatele dopisu a byl tímto velmi pěkně a přívětivě přivítán a hned pozván k obědu. Po jídle pozval budějovický pán našeho Ullricha na procházku městem. Ullrich s tím byl srozuměn a když došli za město, zeptal se ho ten cizí, zda se mu v životě přihodilo něco nepříjemného. Na tuto otázku Ullrich vyprávěl, jak mu před lety bylo ukradeno mnoho peněz. Na otázku cizího, jak velký byl obnos peněz, které mu byly ukradeny, uvedl Ullrich i částku. Na to ho ten cizí se slzami v očích prosil o odpuštění a přiznal, že se tenkrát té loupeže zúčastnil. Vyprávěl, že se při svém putování dostal do špatné společnosti a nechal se k tomu činu svést, čehož dnes hluboce lituje. Chce mu utrpěnou škodu do haléře nahradit. Když se vrátili do bytu, obdržel Ullrich peníze skutečně vyplaceny. Druhý den odcestoval Tobias Ullrich se svojí ženou v dobré náladě a spokojen domů do Rychnova. Z těchto neočekávaných peněz postavil Ullrich výčep. Tento byl 28. září 1711 otevřen při jednom bálu. SOUKROMÁ VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY V RYCHNOVĚ Chcete se domluvit na své příští zahraniční dovolené lépe než letos? Chcete, aby si Vaše dítě rozšířilo své jazykové dovednosti? (např. z jednotlivých slov poskládat věty) Would you like to improve your English? Do you need to practise grammar, conversation or to pass some English exams? Po své smrti zanechal Tobias Ullrich závěť, ve které své potomky zavazuje, aby ke cti Boží nechali zřídit svatou sochu, když po 100 letech jím postavený výčep ještě bude v majetku rodiny. Tento odkaz, včetně závěti byl potvrzen úředníkem Svijanského panství. Pravnuk Johann Ullrich, který po 100 letech byl ještě majitelem výčepu, naplnil tento odkaz a nechal postavit před okny výčepu kříž. Na podstavci je vyryto jméno zakladatele Johanna Ullricha a letopočet zřízení O údržbu se starali potomci rodiny a kříž byl naposled v r majitelem výčepu Franzem Ullrichem renovován. Po pruské válce v r Franz Ullrich výčep prodal (po 156 letech, co byl v majetku rodiny) a získal ve Stráži nad Nisou velké selské hospodářství. Od těch dob se o tento Výčepní kříž starala pečlivě rodina Sensova. Z rodiny hospodských, kdysi tak bohaté, všichni zemřeli v chudobě a poslední potomek skončil v rychnovském útulku chudých. Dříve tak slavný výčep se 25. října 1885 vznítil v plamenech za posledního majitele Kocoura. Restaurace J+J u Hasičárny Vás zve na tradiční pouťové hody Nabízím individuální výuku (možnost skup.výuky - max.3 osoby), časová flexibilita. Státnice a Cambridge certifikát. Praxe ve školství a několikaleté zkušenosti s individuální výukou. Kontakt: M-school, tel od čtvrtka do neděle Zvěřina Kachny na medu Pečená kolena Rychnovský zpravodaj 4

5 Rychnovský zpravodaj 5

6 Městská knihovna informuje Počátkem srpna se volejbalový tým z Rychnova, který se rozrůstá už třetím rokem, zúčastnil volejbalového soustředění v Pecce. Letos se k pražskému týmu, jenž pan Michalica zakládal a dlouho vedl, přidalo na soustředění devět rychnovských hráček, které s panem Michalicou trénují nyní. Soustředění vedl převážně mladý trenér z Prahy, který nyní vede pražský tým. Celý pobyt trval deset dní a nesl se v duchu starořeckých olympijských her. Kromě volejbalového a fyzického tréninku se totiž konala celotýdenní soutěž tří družstev s touto tématikou. Ve volejbalových trénincích jsme procvičili nejen základní prsty a bagr, ale i podání, příjem, útok a složitější volejbalové postavení. Ve fyzických trénincích jsme trénovali jak vytrvalost, tak rychlost a sílu. Po každém cvičení jsme dělali důkladná protahovací cvičení. Mezi sedm olympijských disciplín patřilo plavání a skoky Rychnovský zpravodaj 6 Volejbalové soustředění do vody, hody a skok vysoký, prostorová orientace, maraton, divadlo, míčový víceboj a běh těžkooděnců. Soustředění se neobešlo bez lehkých zranění. Kromě pár štípanců jsme řešili natažené svaly a šlachy, nachlazení a podvrtnutý prst, přesto doufám, že si to holky užily. Všechna děvčata se velmi zlepšila ve volejbale a také si zvýšila svoji fyzičku. Doufáme, že v tomto roce se náš volejbalový tým rozroste o další dívky z Rychnova, abychom mohli sestavit tým a vyzkoušet naše nabyté dovednosti v některém turnaji. Nové zájemkyně o tento sport rádi uvítáme. Děkujeme holkám i hlavnímu trenérovi za pěkné soustředění. Asistentky trenérů

7 Za účast v luštění z minulého čísla cenu získávají M. Patřičná, Josef Dušek, Libuše Piklová a Daniela Weishauptová. Gratulujeme. Řešení hádanky z minulého čísla: Skrývačky POTRAVINY: rýže, maso, mléko, chleba, ovoce, kaše, káva Pro chytré hlavičky Nová hádanka: Skrývačky ŽENSKÁ JMÉNA Je tam moc hezky, ale na tu cestu s tebou nepojedu. Jasan na konci aleje je už pěkně vzrostlý. Zatím ještě pán kapitánovi dluh nezaplatil. Je-li vana poškozená, rád vám ji opravím. Ach jo, lana jsou zase příliš krátká. Víte, že máte rezavou skvrnu na kabátě? Starý jelen každou překážku nezdolá. Byli jsme v oboře, liška nám tentokrát neunikla. Správné odpovědi a vyluštěnou sudoku můžete dodat osobně na městský úřad, písemně poštou na Husova 490, Rychnov, em na Úlohy můžete zasílat do 25. září a čtyři výherce vylosujeme za asistence pana starosty. Úspěšní luštitelé obdrží sáček ořechů. Zdroj: Pranostiky a jména Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní jména, na každý týden jedno Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. MARIANA ženský protějšek k Marián. Někdy se chápe jako složenina 2 jmen Marie a Anna (u nás lidově Mariána). Také se může považovat i za ženskou podobu k latinskému jménu Marian(us), tj. náležející k rodu Mariů (z latin. mas, maris muž ). Slovensky, rusky, italsky, polsky Marianna, srbsky Marijana, španělsky Mariana, anglicky Marianna i Marianne, francouzsky, německy, portugalsky Marianne. Dnes celkem běžné jméno. Jmeniny 8. září. Panny Marie narození vlaštoviček rozloučení. JOLANA je asi slovanská obměna Jeleny nebo Heleny, ale je možné, že jméno vzniklo ze starého maďarského ženského jména Jólán (Jóleán) = jó leány dobrá, správná dívka. Slovensky, srbsky Jolana, maďarsky Jólán. Jméno oblíbené hlavně na Slovensku. Jmeniny 15. září. MATOUŠ jméno hebrejského původu (stejně jako Matěj z hebrej. Mattithjáh); znamená dar boží. Slovensky Matúš, německy Matthäus, anglicky Matthew, rusky Matvej, maďarsky Máté, polsky Mateusz, latinsky Matthaeus. Jmeniny 21. září. Jaké počasí dělá sv. Matouš, takové potrvá čtyři neděle. Po sv. Matouši čepici na uši. JERONÝM jméno řeckého původu, z řeckého Hierònymos; hieroś svatý, onoma jméno. Jméno znamená muž se svatým jménem, svaté jméno. Jeroným byl překladatel bible do latiny. Českou variantou tohoto jména je Jarolím. Slovensky Hieronym, polsky Hieronim, německy, latinsky Hieronymus, francouzsky Jérome, anglicky Jerome, italsky Geronimo, Girolamo, španělsky Jerónimo, maďarsky Jeromos. Užíváno ojediněle. Jmeniny 30. září. Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám už zima. -AT- Rychnovský zpravodaj 7

8 V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Ten se sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím. Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál Všeobecná výstraha. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí. tvar varovného signálu Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte Zkušební tón pro akustickou zkoušku. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén. tvar zkušebního tónu Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je Požární poplach. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po do- tvar požárního poplachu Rychnovský zpravodaj 8 Když zazní zvuk sirény bu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón) Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Po zaznění varovného signálu bude vždy následovat informace o konkrétním nebezpečí. Tam, kde jsou pouze rotační sirény, budou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, městské nebo obecní policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním rozhlasem a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.). Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 283 koncových prvků varování, z toho je 235 sirén rotačních, 18 sirén elektronických a 30 místních informačních systémů. Další místní informační systémy se budou v rámci čerpání dotací realizovat letos nebo příští rok. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85%. A co dělat, když zazní siréna? Uslyšíte-li signál Všeobecná výstraha, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál Všeobecná výstraha v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat. Další informace naleznete na mjr. Mgr. Michal Dvořák vedoucí pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva HZS Libereckého kraje Poprvé do školy Městský úřad a Sbor pro občanské záležitosti přejí všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a aby tam chodili s radostí a s chutí se něco naučit. Baranovská Nela Bartoš Matyáš Boula Dominik Bubeníková Klára Čepelíková Kateřina Hádek Kryštof Hladík Tomáš Hofrichter Marek Hofrichterová Klára Jandová Anežka Jedlička Denis Jílková Anna Kadavý Roman Kaufmann Marek Kaufmannová Zuzana Košek Jan Lucas Kouřil Jakub Kozáčková Karolína Krevňáková Zuzana Malý Petr Melicharová Pavlína Mikásko Matěj Miko Martin Miková Marta Nežádalová Pavla Novotná Martina Popeláková Marie Preislerová Josefína Qurquli Anita Skokánek Martin Šimková Simona Šobáň Adam Topinková Lucie Urban Matěj Urban Vit Zaoralová Adriana Zurynek Jan Žabka Antonín Jakub Žežulková Adéla

9 Chilli mýtus: Bolí vás žaludek a vyhýbáte se proto chilli papričkám? Chyba. Podle nového výzkumu epitelovou výstelku žaludku naopak chrání, zvlášť při užívání protizánětlivých léků na bolest. Papričky obsahují velké množství vitaminu A a C a dokážou prý snížit riziko rozvoje srdečních onemocnění, cukrovky a povzbudit metabolismus. Takže, máte-li to rádi ostré, chutě do toho. Odhaduje se, že pálivé papriky konzumuje denně každý čtvrtý člověk na světě. Tvoří nedílnou součást kuchyní celého světa od Mexika přes Blízký východ až po Thajsko a Koreu. Pěstovat je lidé začali asi před 6000 lety na území dnešní Bolívie. Inkové jim říkali aji, Aztékové z toho udělali chilli. Zásluhou Kryštofa Kolumba se koncem15. století rozšířily po celé Evropě a portugalští a španělští obchodníci je vyvezli do Afriky i Asie, kde se dočkaly takového úspěchu, že je místní brzy začali považovat za součást vlastního jídelníčku. Dneska jsou jich díky všeobecné oblíbenosti a křížovému opálení po světě tisíce druhů. Jedí jich nejvíc Thajci pět gramů denně každý a produkuje Indie: pěstují se tam na území rozlehlejším než 8000 kilometrů čtverečních. V Maďarsku si místních semínek zase váží natolik, že je maďarská vláda zakazuje vyvážet. Pálivé papriky jsou už několik staletí také součástí folkloru. Ve východní Evropě se jimi zaháněli upíři či vlkodlaci, v Latinské Americe zase pomáhaly proti uhranutí. V severním Mexiku je lidé přidávají do nápojů, které mají uškodit nepřátelům, a zároveň si jimi léčí kocovinu. Ať už se ale zeptáte kdekoli, základní pravidlo zní: čím pálivější, tím lepší. Jak prohlásil jeden pákistánský občan nad večeří plnou ohnivých paprik: Neexistuje chilli paprika, aby nemohla být ještě pálivější. Proč vlastně chillimaniaci touží po stále pálivějších paprikách? Protože jsme šílení, odpovídá autor řady knih o paprikách a zakladatel časopisu Chilli Pepper Magazine Dave DeWitt. Existuje však i fyziologické vysvětlení. Tělo, které se brání pálení, vylučuje endorfiny. A ty v nás vyvolávají pocit mírného nadšení nebo opojení. Někdo to rád pálivější Aztékové dělili tyto papriky na pálivé, skvěle pálivé a ubíhající plameny. Vědci se před časem pokusili o něco podobného a vytvořili Scovillovu stupnici. Jemně pálivé jalapenos mívají do 5000 scovillských jednotek pálivosti (SHU), zatímco habanero, mexický druh, dosahují až jednotek. Chemické látce, která pálení v papričkách vyvolává, se říká kapsacain a je uložená ve stěně lusku. V této látce se skrývá taková síla, že Inkové prý papriky pálili, aby s nimi dočasně oslepili španělské dobyvatele, Mayové zas nutili štiplavý kouř z pálených paprik vdechovat odsouzence. A taky se pálením paprik vykuřují třeba v pohoří Siera Madre v Mexiku z domu hadi. Pepřové spreje a slzný plyn, který obsahuje kapsacain, používají ostatně policejní jednotky proti zločincům dodnes. Historie chilli ovšem není plná jen bolesti a slz. Vědci objevili, že syrová paprika má v sobě víc vitaminu C než pomeranč a výzkumný tým Univerzity v Nottinghamu zveřejnil v roce 2008 údaje, podle nichž možná kapsacain zabraňuje tvorbě rakovinových nádorů. Jiné studie ukazují, že snižuje hladinu cholesterolu a zmírňuje bolesti spojené s artritidou, cukrovkou a svalovým nebo kloubním onemocněním. Vědci v německém výzkumném Institutu Maxe Plancka tvrdí, že pálivé papriky mohou bránit v tvorbě krevních sraženin. Chilli také pomáhá odstranit symptomy rýmy, zbavuje zácpy a snižuje zahlenění. Jako by měly nekonečné množství použití, horuje Danise Coon, koordinátor ústavu pro výzkum chilli paprik New Mexiko State University. Místní profesor Paul Borland se ocitl v Guinnessově knize rekordů poté, co podle Scovilleho stupnice pálivosti zjistil, že nejpálivější paprika na světě je odrůda bhut jolokia, které naměřil přes milion jednotek SHU téměř dvakrát víc než dosavadní držitelce rekordu, červenému druhu savina pepper. Na závěr rada voda při hašení pálení v puse nepomáhá, místo ní mějte po ruce mléko nebo trochu jogurtu proteiny v mléce totiž kapsacain neutralizují. Zdroj: vyber.cz Informace o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 7. října 2012 Stanoviště: Hranice (na křižovatce u vývěsní cedule) Ještědská (bytovky SBD) Náměstí Míru (proti obchodu) požární zbrojnice u nádraží Způsob přebírání odpadů: Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu. Přijímány budou následující druhy odpadů: Léky všeho druhu včetně mastí Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!! Zbytky starých barev, obaly od barev Televizory, ledničky, zářivky Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l) Olejové filtry a další zaolejovaný materiál Rychnovský zpravodaj 9

10 Zásadní změna ve financování obcí a měst na dosah Poslanecké sněmovně byla loni na podzim předložena novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která by výrazným způsobem posílila obecní rozpočty. Předloha vyšla z dílny poslanců TOP 09 a Starostů a nezávislých. Od té doby uběhlo více než půl roku, během něhož na politické scéně došlo k řadě zásadních Štefan Škapík Narozen v Praze ve znamení střelce. Výtvarnému umění se věnuje již od dětství. V letech navštěvoval Lidovou školu umění - výtvarný obor, pod vedením akademické malířky Věry Steckerové-Koštálové a poté u akademické malířky Jitky Hilské. V letech navštěvoval polygrafické učiliště, kde se vyučil oboru knihtiskař. Dále v letech navštěvuje Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, tam vystudoval obor změn. Potěšující je, že toto politické zemětřesení návrh reformy RUD přestál. Jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení rozpočtů obcí povede k efektivnějšímu plánování zvelebování vašeho města. Příjmy se stanou předvídatelnými a rozvoj obce už nebude záviset jen na rozhodnutí anonymních ministerských úředníků o propagační výtvarnictví pod vedením profesorů - akademického sochaře Aloise Valenty a akademického malíře Jiřího Veškrny. Od roku 1987 žije v Liberci. V roce 1994 se stává členem Sdružení výtvarníků ČR a průběžně vystavuje své práce. Ve své tvorbě střídá malbu, grafiku (suchá jehla, linoryt) a pravidelně se v nepravidelných intervalech vrací k technice akvarelu. V roce 1997 si zařizuje litografickou dílnu a v jeho tvorbě začíná převládat technika kamenotisku. Od roku 2002 se též věnuje práci se sklem. přidělení dotace. Nakládání s vlastními prostředky je mimochodem o mnoho efektivnější než s prostředky dotačními. Přeměna dotací v zákonné příjmy rovněž povede ke snížení prostoru pro korupci, která se s dotacemi často spojuje. V neposlední řadě zvýšení rozpočtů poskytne obcím více politické svobody - nikdo už si nebude nikoho zavazovat přidělováním dotací, které podmíní politickou poslušností nebo příslušností. Tento zákon proto považuji také za jeden z nejúčinnějších protikorupčních kroků. Na reformě v její současné podobě tedy vydělá naprostá většina obcí a měst a také stát. V Rychnově u Jablonce nad Nisou by reforma dle odhadu Ministerstva financí do rozpočtu přinesla již příští rok přibližně o 6 milionů Kč více než letos. K tomu chybí už jen málo - v polovině července totiž návrh reformy RUD definitivně schválila Poslanecká sněmovna a nyní se čeká na rozhodnutí Senátu. Věřím, že členové horní komory oprávněné volání obcí vyslyší a navýšení jejich rozpočtů vyjádří podporu. Mgr. Jan Farský starosta Semil, poslanec Parlamentu ČR PRODEJ MONTÁŹ SERVIS - všech typů žaluzií: * vertikálních žaluzií * hliníkových žaluzií v imitaci dřeva * dřevěných žaluzií - předokenních rolet - látkových roletek - římských roletek - plisé - japonských posuvných stěn - italských lamelových shrnovacích dveří - markýz - sítí proti hmyzu - těsnění do oken a dveří - dekorativních doplňků VELUX Rychnovský zpravodaj 10 U dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: ,

11 Toto je budoucí podoba západní části rychnovského náměstí. Po dvaceti letech konečně navázala na východní část a vytvoří jeden celek s logickými pěšími koridory. Jak je vidět z obrázku, odstraní se také nepříjemné procházení v křižovatce po zdevastovaném chodníku, případně obcházení kaluže, která se zde po každém dešti vytvořila. Park se tímto zkulturní a prosvětlí a doufejme, že přestane budit dojem útočiště pro ty, kdo mají vstup do protější restaurace zakázán. Jak bude využita zelená plocha u bytovky č.p. 800 zatím není rozhodnuto. Úvahy o hřišti pro děti nebo květinovém parku zůstávají předmětem další diskuze zastupitelů, kteří jistě rádi vyslechnou hlasy veřejnosti. -fch- Nová podoba parku Padly V rámci odstraňování stromů z centra našeho města byl učiněn další krok. V parku před pavlačovým domem čp. 800 začaly 20. srpna padat první stromy, a to při částečných úpravách této prostory, jak se pro akci rozhodli městští zastupitelé. Mezi ně ale patřila i lípa, která zde byla vysazena k padesátiletému výročí vzniku republiky a její samostatnosti v pohnuté posrpnové době roku Její vysazení provázela, k nelibosti některých rychnovských funkcionářů, krátká kulturní slavnost. Lipka zde vydržela snad jen týden. Ruka nenechavce ji zlomila. Na její místo však byla zasazena nová, bez slavnosti a narychlo. Zpočátku rostla nakřivo, později začala vyrovnávat korunu. Letos 20. srpna padla. V parku rostla necelé čtyřicet čtyři roky. Lze si jen přát, aby příslušní činitelé rozhodli o umístění jiné, která by své předchůdkyně důstojně nahradila. Nemilosrdný buldozer vyrval i keř rododendronu, který pamatoval vznik parku v padesátých letech minulého století. Ještě několik málo slov k parku. V jeho prostoru byly v uvedených letech umisťovány především jehličnany a keře z rychnovského arboreta. O park pečovaly místní ženy spolu se žáky základní školy. Se stromy padl i keřový porost kolem parku, který po léta sloužil jako spolehlivý úkryt ptačích proletářů ulic vrabců. Ti se dnes soustřeďují u pečovatelského domu proti škole. S první úpravou parku však nezmizely pařezy dřevin, které rostly okolo Mohelky a padly rukou lidí nebo přírodních živlů, stejně jako zasychající dřeviny tamtéž. Je škoda, že se ve výkladní skříni některých nejbližších prodejen či v Rychnovském zpravodaji neobjevila informace o plánovaných změnách. Parková úprava by rozhodně měla přinést i úpravu odtoku dešťové vody, která se rozlévá nejen v zatáčce silnice k nádraží, ale i po chodníku a přechodu pro chodce, což nesporně vadí pěším účastníkům silničního provozu. Fotografie pořízená zřejmě kolem roku 1955 ukazuje park, jak tehdy vypadal. Pokud by se na ní někdo našel, či někoho poznal, informujte mě. J. Kurfiřt, kronikář Rychnovský zpravodaj 11

12 Neznáme pravlast jabloní, ale jablka se jedla již v době kamenné. Patří k nezastupitelným ovocným stromům našich zahrad. Původní vysoké stromy jako tradiční Panenské střídají výnosné odrůdy, pěstované na nízkých kmenech. Domácí Bohemia, Dukát nebo světové Golden Deli- Woody uvádí rostlinu na měsíc září Jabloně - Malus cious, Jonagold, Idared. Hitem posledních let jsou jabloně sloupovité, které vystačí s minimálním prostorem na slunci. Nepotřebují složitý řez a dávají pravidelnou úrodu plodů. Mohou tvořit třeba hranici u plotu. Stále častěji se vysazují malé jabloně např. Starking Dwarf, určené pro nádoby a terasy, často se tvarují do konstrukcí. Současně využijeme také sortiment jabloní okrasných. Zjara je zdobí něžné květy a na podzim dekorativní jablíčka. Další informace o projektu Rostlina měsíce : fotografie PPH Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v září jubileum Placená inzerce Bradáč Karel Buchberger Kurt Cejnarová Květoslava Hofman Václav Hradecký Milan Jakubčáková Drahomíra Janecká Jaruše Jirousek Václav Müllerová Dana Weissová Helga Zahnová Erika Zdichynec Miloš Zemín Jiří Rychnovský zpravodaj 12

13 V rychnovském kostele sv. Václava se setkáme po prázdninách, jako už tradičně, s legendární skupinou Spirituál kvintet, bez které si moderní český folk nelze představit. O této skupině jsme si pověděli už mnoho, proto uvedu něco málo z novinek: SK natočil nové album, které vyšlo 7. května 2012 pod názvem Čerstvý vítr. Ukázky všech písniček najdete na stránkách Od dubna posílil SK nový, sedmý člen, kontrabasista Pavel Pája Peroutka. Je to ostřílený kontrabasista, který spolupracoval s tolika kapelami a sólisty, že je snazší vyjmenovat ty, s nimiž nikdy nehrál: Strýček Jedlička, Plameny, Eva a Vašek. Proti zavedené praxi v SK pokud jde o práci s basou, zvolil opačný přístup: Cvičí na ni v době, kdy ji nemá u zvukaře. To znamená pořád! Ve středu 18. dubna 2012, na koncertě v pražském Kostele sv. Šimona a Judy předalo vydavatelství Supraphon Spirituál kvintetu Zlatou desku za 4CD kompilaci Sto nejkrásnějších písní (+1) a také jubilejní Diamantovou desku za prodaných zvukových nosičů! Ve stejný den byly také zpřístupněny všechny nahrávky Spirituál kvintetu z archivu Supraphonu v online obchodě Od září 2009 hrál Spirituál kvintet neuvěřitelnou PADESÁTOU SEZONU! Jak sami napsali: Myslíme, že je to číslo, kterého jsme dosáhli jako první kapela svého druhu u nás a jistě ani jinde to podobnými výročími nehýří. Samozřejmě si považujeme toho, že - řečeno s obrozenci - nás velebné kmety osobně (nebo u mladších členů služebně) pořád hraní a zpívání baví, živí naše rodiny a umožňuje nám setkávání s vámi, našimi posluchači. Víme, že hrát padesát let samo o sobě Spirituál kvintet není žádná velká zásluha a také se opravdu snažíme, abychom nežili z podstaty a donekonečna neomílali písničky, které se líbily kdysi. Někdy musíme dokonce zklamat ty z vás, kteří naše staré písně žádáte. Nezlobte se, my ale opravdu chceme pro sebe i vás vyhledávat a tvořit další, nové a jak věříme stejně pěkné písničky, jako byly ty, které si můžete dokolečka poslouchat z našich starých nahrávek. I v současné sestavě chce být každý sám za sebe, předvádět to, čím on obohatil naše možnosti a tak nikoho nenutíme, aby zpíval písničky, které proslavili Nedvědi, Karel Zich, Olda Ortinský či ještě sestava prvních průkopníků s Odettkou či Hadrabkou a Thorovským. Spirituál kvintet hraje nyní v tomto obsazení: Zdenka Tichotová - zpěv, perkuse Veronika Součková - zpěv, perkuse Jiří Holoubek - zpěv, 12 strun. kytara Dušan Vančura - zpěv, kontrabas Jiří Cerha - zpěv, perkuse Pavel (Pája) Peroutka - zpěv, kontrabas Jiří Tichota - 6 strun. kytara, uměl. vedoucí Na skupinu Spirituál kvintet přijďte do kostela sv. Václava v Vstupenky budou v prodeji před koncertem u kostela za 150,- dospělí, 80,- děti do 15 let. SOUTĚŽ: Pro ty, kteří by chtěli soutěžit o vstupenky máme otázku: R u d o l fi n s k ý kabinet Masarykovy akademie umění Praha udělil sku- O smíchu /Spirituál kvintet/ E 1. Kdo z vás se, lidi, umí smát, ne málo, ne moc, akorát, F # H 7 tak ten se má, achich ouvej, vím, co dím, E já můžu vám hned vyprávět, co stojí světem tenhle světem, H 7 E jen ten se má, achich ouvej, žít je hit. 2. Proto s mírou, vážení, každý chrup ať si cení a pozor dá, achich ouvej, vím, co dím, kdo zná tuhle zásadu zepředu jako zezadu, jen ten se má, achich ouvej, žít je hit. 3. Za krále Ferdy z Medníku žil jistý pekař perníků a ten se smál, achich ouvej, vím, co dím, až náhodou jel kolem král, pekař se zrovna smál a smál a už to zná, achich ouvej, žít je hit. 4. Hned rádci králi hlásili, co děsně přesně zjistili, tak se král bál, achich ouvej, vím, co dím, máš, králi, zlou veš v podniku, perníkáři jsi ke smíchu, a už to má, achich ouvej, žít je hit. 5. O kousek dál žil zase švec - mrzout, bručoun a jezevec, no žádný klaun, achich ouvej, vím, co dím, když mával šídlem, šil dratví, tvářil se jak pop nad rakví a už to má, achich ouvej, žít je hit. 6. Zas rádci králi hlásili, co děsně přesně zjistili, tak se král bál, achich ouvej, vím, co dím, co máš korunu na čele, netvářil se vesele, a už to má, achich ouvej, žít je hit. 7. Ten smál se moc a ten málo, královi se to nezdálo, a už to maj, achich ouvej, vím, co dím, teď škrábají se na hlavě, sedíce spolu v šatlavě, jó, já to znám, achich ouvej, žít je hit. 8.=2. pině Spirituál Kvintet Cenu Rudolfa II. Byla to cena za uměleckou a kulturní činnost. V kterém roce to bylo? Tři vylosovaní získají jako obvykle po dvou volných vstupenkách na koncert. Losování výherců proběhne za přítomnosti kamery v předvečer koncertu 20. září v hodin. Odpovídat můžete písemně na adresu městského úřadu, pomocí mailu na adresu nebo přímo na internetových stránkách kde v sekci webkamera poběží i on-line přenos z losování. Rychnovský zpravodaj 13

14 Kino Radnice čtvrtek LET S DANCE: REVOLUTIONS (3D/T) EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ pátek NORMAN A DUCHOVÉ (3D) EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ sobota NORMAN A DUCHOVÉ (3D) LET S DANCE: REVOLUTIONS (3D/T) EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ neděle REBELKA (2D) SVATÁ ČTVEŘICE EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ pondělí DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN SVATÁ ČTVEŘICE úterý DNÍ V HAVANĚ EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ středa MÉĎA FRANKENSTEIN Záznam divadelního představení z National Theater London čtvrtek LET S DANCE: REVOLUTIONS (3D/T) EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ pátek DRUHÁ ŠANCE EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ sobota 14.00! REBELKA (3D) 16.30! DRUHÁ ŠANCE 19.00! ANDRÉ RIEAU LIVE IN MAASTRICHT neděle NORMAN A DUCHOVÉ (2D) DRUHÁ ŠANCE MÉĎA pondělí ANDĚLSKÝ PODÍL TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL úterý NORMAN A DUCHOVÉ (2D) SVATÁ ČTVEŘICE středa BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD Projekce (nejen) pro seniory LET S DANCE: REVOLUTIONS (3D/T) EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ čtvrtek THE WORDS BASTARDI pátek DRUHÁ ŠANCE BASTARDI sobota REBELKA (2D) DRUHÁ ŠANCE FRANKENSTEIN Záznam divadelního představení z National Theater London neděle NORMAN A DUCHOVÉ (3D) SVATÁ ČTVEŘICE THE WORDS pondělí SUPERCLÁSICO ZEMĚ BEZ ZÁKONA Rychnovský zpravodaj 14 Kultura v okolí úterý ANDĚLSKÝ PODÍL DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN středa SVATÁ ČTVEŘICE ZEMĚ BEZ ZÁKONA čtvrtek THE WORDS DIVOŠI pátek NORMAN A DUCHOVÉ (2D) DRUHÁ ŠANCE DIVOŠI sobota NORMAN A DUCHOVÉ (3D) DO ŘÍMA S LÁSKOU DIVOŠI neděle 14.30! REBELKA (3D) LA SYLPHIDE Přímý přenos Bolshoj baletu THE WORDS Kino Junior čtvrtek SEDMIKRÁSKY pátek BŮH MASAKRU NEDOTKNUTELNÍ sobota BŮH MASAKRU NEDOTKNUTELNÍ neděle BŮH MASAKRU NEDOTKNUTELNÍ čtvrtek KLIP pátek VRTĚTI ŽENOU sobota VRTĚTI ŽENOU neděle VĚRA VRTĚTI ŽENOU čtvrtek NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ s delegací tvůrců pátek MODRÝ TYGR ROZCHOD NADERA A SIMIN sobota MODRÝ TYGR URBANIZED beseda s architekty neděle MODRÝ TYGR Eurocentrum v TURNOVANKA Taneční odpoledne s dechovým orchestrem pro seniory od 9.00 do Dolní nám. a Letní scéna Eurocentra JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních jarmarků, povolených roku 1808 císařem Františkem Josefem I. u příležitosti povýšení Jablonce na městys. Kromě stylového trhu na Dolním náměstí a Farmářského trhu v ulici U Muzea se bude konat kulturní program sestavený z vystoupení hudebních, tanečních a pohybových souborů z našeho regionu v YVONNE SANCHEZ & PEDRO TAGLIANI Jeden z mála koncertů v rámci krátkého turné před plánovaným návratem kytaristy Pedra Taglianiho na domovskou brazilskou scénu. VÝSTAVY: , PŘÍRODA VOLÁ O POMOC Audiovizuální putovní výstava o Pozemkových spolcích, které jsou jednou z moderních forem aktivní ochrany přírody. Pořádá Čmelák společnost přátel přírody , SALUD, DINERO Y AMOR MEXIKO OČIMA GRINGOS POHŘEB V TANA TORAJA (INDO- NESIE) Výstava fotografií Piotra Kloczkowskeho , , foyer JAK ŽIJEME Fotovýstava českých a polských autorů, snímky zachycují okamžiky z života lidí v našem regionu. Výstava je součástí projektu Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí. Klub Na Rampě v THE ORIGINAL 50 S PARTY VOL. 3 Rokenrol párty ve stylu 50. let. Největší hity rokenrolové éry zahraje kapela Twisted Rod. Stylový ohoz se cení v HUGOTEURISM VOL. 33 Akce v rytmu Elektra a Breakbeatu. DJs: známé pražské duo KapSak (Dj Kaplick a Saku) a liberecká skvadra Dyzlectic Division Mortal Combat s Dj Hugoteuerem v ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ Co zajímavého bylo k vidění na prázdninové obloze a co nás čeká na té podzimní. V případě příznivého počasí pozorování oblohy. Vede Martin Gembec a Aleš Majer.V rámci projektu Jablonec nad Nisou v FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO Úvodní setkání nového cyklu fotodílen (10x) pod vedením Zbyňka Cincibuse v FASHION FIGHT Módní přehlídka. Ivana Céeová, Míša Žalská a Daniel Faina, LS D - Lucie Šantrochová Design v DOČISTA NEČISTÁ BENEFICE Autorské divadelní představení KatajeBarajeSkala

15 + 1 a koncert kapely Kabája. Spojení několika mladých, nadějných a talentovaných společenství v O ZAKLETÉ LABUTI Půvabnou loutkovou pohádku pro děti od 4 let zahraje liberecké divadlo Spojáček v BUBENÍCI ZE SENEGALU Výživný koncert senegalské hudby doprovázený profesionálním tanečníkem.senegalští umělci zavítají do Klubu Na Rampě na svůj jediný koncert v ČR. Jejich vystoupení bude završením workshopu tance Seuruba a Mbalax s tanečníkem Malangem a workshopu senegalského bubnování, které proběhnou v klubu od Přihlášky na webu v RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPELU I začínající si může vyzkoušet prkna Rampy s dobrým ozvučením. Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát! v ZLOČINCI PODLE ZÁKONA Alexander Gentelev /Izrael/ 2010 / 91 min. Z nabídky FF Jeden svět - projekt Promítej i ty. Šokující výpovědi čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí, komplexní pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až dodnes v TRIBUTE TO PAVEL KOPAL Vzpomínkový večer na jednoho z nejlepších jabloneckých kytaristů, častého hosta Klubu Na Rampě ( ). Projekce, fotky a rocková muzika v podání jeho spoluhráčů a kamarádů v CROSSCZECH A STARÉ PUŠKY Koncert. Power Oi z Prahy a punk - rock z Ostravy a okolí v VILIAM POLTIKOVIČ A MAESTRA AYAHUAS- CA Hovory na Rampě s režisérem duchovních filmů a cestovatelem V. Poltikovičem. Projekce dokumentu Maestra Ayahuasca o Amazonském deštném pralese, tamějších šamanech a hlavně nápoji Ayahuasca v N. O. C. ERIDU Jan Krajník - prezentace gramofonové desky. Zpráva o nahrávání jako za časů Deep Purple: Zesilovač- -magnetofon-vinyl. Hudební vložka v TAM TAM ORCHESTRA Sedmičlenná, hodně taneční, groovová kapela pod vedením Miloše Vacíka čerpá hlavně z brazilských, kubánských a afrických rytmů v HOREČKA SOBOTNÍ NOCI Videopárty Petra Vobořila. Kultura v okolí Městské divadlo od 9.00 do DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Den otevřených dveří do historických objektů v rámci Dnů evropského kulturního dědictví v HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA Hrají: I. Pazderková, L. Molínová, V. Chaloupková, D. Rous, D. Ratajský a další.francouzská komedie o smrtelných i nesmrtelných věcech v PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Gaetano d Espinosa dirigent (Itálie) Slavnostní zahajovací koncert Mezinárodního festivalu Lípa Musica 2012.Program: Gioacchino Rosini, Antonín Dvořák, Ludwig van Beethoven Koncert se koná pod záštitou Statutárního města Jablonec nad Nisou v PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA DIVADLO SCÉNA ZLÍN Režie: Gustav Řezníček, j.h. Hrají: Hana Mrázková, Petr Nýdrle. Podivuhodné příběhy ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním chováním, jménem i vzezřením v PROUTNÍK POD PANTOFLEM DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA Hrají: S. Pogodová, M. Holý, M. Randová, V. Svoboda, P. Rychlý, D. Rous a další. Klasická komedie o lehkovážném muži mezi dvěma ženami v DRUHÝ BŘEH STUDIO DVA PRAHA Hrají: T. Gübelová, Z. Bydžovská, E. Holubová, V. Javorský. Lyrická komedie o touhách naplněných i nenaplněných, o svobodě, pravdě a lásce v BENEFICE PRO HOSPIC S PETROU JANŮ akce spojená s vyhlášením soutěže Můj nejveselejší zážitek a soutěže O nejlepšího pracovníka v sociálních službách LK. Účinkují: Petra Janů, DPS Vrabčáci Jablonec n.n., ZUŠ Jilemnice (Taneční vystoupení vozíčkářů). Výtěžek z benefice bude věnován Hospicové péči sv. Zdislavy. Akci pořádá LIBERECKÝ KRAJ v DIOKLECIÁN Věštkyně aneb Diokleciánova historie FLOREA THEATRUM 2012 MUSICA FLOREA Účinkují: sólisté Yana Mamonova (soprán), Makoto Sakurada a Jaroslav Březina (tenor), Tomáš Král a Marian Krejčík (bas), Barokní soubor Musica Florea a další. Projekt za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. VÝSTAVY VĚRA KLUCKÁ JEMNOST ŽENSKOSTI Vernisáž od VRABČÁCI SLAVÍ 20 LET Fotografický průřez mapující 20 let pěveckého sboru. Městská galerie MY úterý - pátek a ARCHITEKTURA Architekti mladé generace z Jablonce nad Nisou prezentují své projekty. Zahájení se koná v sobotu od hodin v rámci Dnů evropského dědictví. Zuzana Novosadová a Ondřej Novosad / Ida Čapounová a Jakub Chuchlík / Jan Kadlas a David Pavlišta / Jana Menšíková / Jana Kučerová / Eliška Šídová / Dita Procházková / Petr Klápště a Eva Klápšťová / Matěj Jakoubek / Tereza Dědková / Monika Švorcová / Jana Pytlíková / Tomáš Foltýn a Jan Nikendey. Kostel svaté Anny Otevřeno každé úterý a sobotu vždy od do v PETR HOSTINSKÝ varhany PAVEL HERZOG trubka Program: skladby autorů D. Buxtehuda, H. Purcella, G. F. Händla, J. S. Bacha a J. Strejce od 9.00 do DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Den otevřených dveří do historických objektů v rámci Dnů evropského kulturního dědictví v KONCERT PRO 51 STRUN Kazumi Hashimoto (Japonsko) - harfa, František Lamač - housle v MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY XV. ročník POCTA SV. VÁCLAVU, gotická a renesanční hudba. Renesanční flétnový soubor Paduana Hispanica a gotická kapela Duro Nux (ČR), Irena Sallmann - hra na tibetské mísy (PL), Stanley - lidová hudba Afriky (Zambie), Kníže Václav s družinou - SHŠ Rytíři Gwydionu (ČR). Koncert pořádá SPŠH o.s. Jablonec n. N.ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec n.n., o.p.s. Akce Projektu Jablonec n. N VÝSTAVA MARIE ANNA HYBNEROVÁ HLEDÁNÍ MONY LISY Olejomalby, vernisáž od Rychnovský zpravodaj 15

16 Výročí 300 let od vysvěcení kostela sv. Václava pokračování ze strany , ale okolnosti tomu chtěly, že slavíme výročí v tomto roce i za účasti pana biskupa. Něco málo z historie kostela sv. Václava v 18. století Starý dřevěný kostel (ten stál na starém hřbitově, kde nyní stojí budova velké školy) byl pro vzrůstající počet lidí příliš malý, takže mnozí věřící museli během mše svaté stát venku. A protože kostel byl zchátralý, dal tehdejší farář P. Joann Fridrich Schossig v roce 1704 podnět, také s podporou tehdejšího patrona Karla Arnošta hraběte z Valdštejna a Vartenberka, ke stavbě nového kostela, hned vedle fary. Ten byl od základů z kamene, 51 loktů dlouhý, 17 loktů široký a 22 loktů až do vrcholu klenby vysoký, se zdmi silnými 2 lokty, klenutý z cihel, s pěknými římsami; kostel byl i se sakristií vydlážděn, příslušně omítnut a vybílen. Dne 10. října 1710 klempíř Michel Otto z Frýdlantu nasadil novou makovici na věž a farář Schossig zažil ještě radost z toho, že mohl kostel roku 1711 vysvětit pro služby Boží ke cti Nápovědník V zahájí večer IUVEN- TUS, GAUDE!, v průběhu oslav vystoupí také Kateřina Hořejšová a zazpívá i Rychnovské trio, od se koná slavnostní mše sv. za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Od večer završí koncert JIŘÍ- HO STIVÍNA. Vstup zdarma. V říjnu se připravuje: výstavní síň MěÚ MUDr. JIŘÍ ŠNAJDR výstava k nedožitému výročí Vernisáž proběhne v sobotu v 17.00, otevřeno denně a v ADRIANO TRINDADE /Brazílie/ a LOS QUEMADOS Filipa Spáleného Hudební klub Bažina v restauraci Beseda v Rychnově u Jablonce nad Nisou, vstupné 130,- a 70,- Kč sv. Václava (jemuž byl i starý kostel zasvěcen). Stavba kostela byla dokončena roku 1712 a stála celkem 4675 zl. 30 ½ kr. Teprve po dokončení celé stavby byl starý kostel zbourán. Hlavní oltář měl být podle pověsti přenesen do Rádla. V roce 1714 a 1719 byla kostelní věž opatřena novými zvony. Roku 1734 byl vysvěcen nový hřbitov poté, co rok předtím byla postavena márnice; starý hřbitov u školy byl r úplně opuštěn. Roku 1768 byly opatřeny nové varhany, které pak byly nahrazeny r většími, postavil je litoměřický stavitel varhan Busch (stály bez řezbářské práce 700 zl.). V roce 1714 a 1719 zde byla konána jesuity lidová misie, na její památku stál před kostelem mnohokrát obnovovaný misijní kříž. Roku 1778 začala nákladem 310 zl. 23 kr. oprava věží. Roku 1782 byla pořízena pro kostel první křížová cesta, r druhá. V roce 1792 poškodila vichřice věž kostela, která pak byla r opravena nákladem 300 zl. V roce 1795 byl postaven nový hlavní oltář (nový obraz představující sv. Václava, který namaloval český malíř Hellich v Římě, dostal kostel na hlavní oltář až v r ze zámku v Sychrově). Zdroj: Podle rychnovské farní pamětní knihy faráře P. Antona Felgera a z kroniky Floriana Weisse v Rychnově č Vydavatel MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 450 kusů. Odpovědný redaktor Marie Strnadová. MK ČR E Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena.

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více