Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7"

Transkript

1 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne v Teplicích Konference byla zahájena v hod a ukončena ve hod. Přítomno bylo 24 delegátů s hlasem rozhodujícím, šest členů VV ÚŠS a čtyři hosté. Opis prezenční listiny je přílohou tohoto zápisu. 1) Úvod Na úvod přivítal přítomné ing. Lácha J. a poděkoval oddílu ŠK Viamont Teplice za zajištění místnosti pro uskutečnění volební konference. Před zahájením konference požádal přítomné o minutu ticha na uctění památky dvou zesnulých významných funkcionářů Ing. Jindřicha Trapla, dlouholetého funkcionáře a významného trenéra mládeže z Teplic, který byl in memoriam vyhlášen nejlepším trenérem Teplicka za rok Druhým zesnulým byl Jiří Liška, dlouholetý funkcionář z Kadaně. Poté Ing. Lácha zahájil konferenci volbou pracovního předsednictva konference.. 2) Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně zvoleni: Ing. J. Lácha (řídící konference), J. Kalužný a Ing., K. Král (zapisovatel) Řízením konference byl pověřen Ing. J. Lácha. Do Mandátové komise byli jednomyslně zvoleni: Chudina J. (předseda) a Lasík P. Do Návrhové a volební komise byli zvoleni:ing. V. Hadraba (předseda ), P. Gruss a M.. Durdisová 3) Zpráva mandátové komise Po kontrole prezenční listiny přednesl p. Chudina zprávu mandátové komise: Je přítomno 24 delegátů s hlasem rozhodujícím z 33 možných, tj., 72,73 %. Konference je usnášeníschopná.a volby schopná. K přijetí návrhů je potřeba alespoň 13 hlasů pro. Navržený program konference byl jednomyslně schválen : Program konference ÚŠS 2011: 1) Zahájení. 2) Volba pracovního. předsednictva, volba mandátové, návrhové a volební komise. 3) Zpráva mandátové komise, schválení programu. 4) Zprávy o činnosti ÚŠS a jednotlivých komisí ÚŠS za rok ) Zpráva o hospodaření 2010 a návrh rozpočtu na rok ) Předložení návrhů ke schválení konferenci. 7) Diskuse 8) Přestávka na občerstvení 9) Zpráva mandátové komise 10) Schválení návrhů 11) Volby do VV ÚŠS, a delegátů na konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě 12) Návrh a schválení usnesení konference ÚŠS ) Závěr 4) Zprávy o činnosti ÚŠS a jednotlivých komisí ÚŠS Výroční zprávy jednotlivých komisí za rok byly rozeslány všem oddílům i přihlášeným delegátům s pozvánkou na konferenci.. VV - Ing. Lácha nejdříve poděkoval členům VV i ostatním činovníkům v ÚŠS za odvedenou práci. Oznámil odstoupení Ing. V. Rozšafného z VV ÚŠS, a odmítnutí kandidatury do VV ÚŠS dvou dlouholetých členů VV ÚŠS Ing. J. Láchy a Ing. K. Krále. Dále upozornil na trvalý úbytek aktivních členů ÚŠS, i když v Ústí nad Labem vnikl nový šachový oddíl TJ Svah Všebořice (č.16311). Vznikl i nový oddíl v Teplicích ŠK Viamont Teplice (č.16258), ale to bylo jen převedení členů zrušeného oddílu TJ Glaverbel

2 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 2 / 7 Czech Teplice (č.16254) do nového oddílu (v podstatě přejmenování). KR: Ing. Lácha seznámil přítomné s rozhodnutím delegovat na všechny soutěže řízené STK ÚŠS školené aktivní rozhodčí. Do soutěží družstev jsou na domácí zápasy oddílů, které nemají rozhodčího, delegováni rozhodčí většinou z hostujícího družstva. Zápasy družstev již nemají řídit kapitáni družstev, protože nemají zkušenosti, ani potřebné znalosti. Pokud tyto oddíly nechtějí mít vyšší náklady, mohou si nechat vyškolit vlastní rozhodčí. KM J. Kalužný upozornil na poměrně malou práci oddílů s mládeží. Na KP jednotlivců v rapid šachu mládeže se zúčastnili hráči a hráčky jen z 9 oddílů kraje. Práce s mládeží naprosto nezbytná. Veškeré informace z KM ÚŠS jsou zveřejněny na TMK P. Chrz pochválil dobré výsledky v práci s talentovanou mládeží, kde náš kraj vykazuje dobré výsledky.a v ŠSČR je poměrně vepředu.. TMK se však neobejde bez aktivní činnosti v oddílech. TMK pomůže, poskytne materiály, zajišťuje školení trenérů, ale základní práce zůstane vždy na oddílech. Na práci s mládeží je potřeba získávat granty a tím zlepšovat rozpočet práce s mládeží, který je na spodní hranici činnosti. STK pan P. Lasík oznámil, že STK ÚŠS nepřijala pro tento ročník soutěží družstev nové změny Soutěžního řádu ŠSČR, schválené STK ŠSČR pro ligové soutěže, o nutnosti registrace hráčů družstev v obou rocích do kterých soutěž zasahuje. V roce 2011 STK nebude tento nový požadavek kontrolovat, ani pokutovat. Dále se zmínil o nezájmu oddílů o KP družstev v rapid šachu a bleskovém šachu, kde se každoročně účastní jen několik družstev, většinou jen ze dvou oddílů. Tyto turnaje, kde přímý postup mají zajištěn oddíly, jejichž družstva hrají II a vyšší ligu družstev, je oddíly bojkotován a proto STK ÚŠS podala návrhy na jinou organizaci, nebo zrušení (viz dále). Dále STK ÚŠS podala návrh na reorganizaci soutěží družstev KP III, v klasickém šachu, kam se dlouhodobě hlásí málo družstev a většinou se hraje dvoukolově s rozdělením družstev do finálové a podružné skupiny, což není pro regulérnost a atraktivnost soutěže vhodné. STK ÚŠS také navrhla zrušení losovací schůze soutěží družstev. Ing. Lácha požádal přítomné o diskusi k těmto předloženým návrhům STK:: a) organizovat KP v rapid šachu družstev a bleskovém šachu družstev jako součást klasického turnaje jednotlivců (např. memoriál Drvoty), kde by byli předem ohlášeni členové družstva a podle výsledku těchto členů v turnaji jednotlivců by byly vyhlášeny výsledky družstev. b) zrušení KP v rapid šachu družstev a KP v bleskovém šachu družstev bez náhrady. V republikové soutěži mají přímou účast zajištěnu družstva ligových soutěží c) reorganizace soutěží družstev KP III v klasickém šachu obdobně jako byla reorganizován soutěž KP II. Pokud se v ročníku 2011/2012 přihlásí do této soutěže 24 a méně družstev, bude se hrát ve dvou skupinách územně příbuzným soutěži KP II. Pokud se do ročníku 2011/2012 přihlásí více než 24 účastníků, proběhne reorganizace od ročníku 2012/2013. Výhody: - družstva budou hrát více kol - nebudou hrát 2x s týmž družstvem - sestupovat z KPII bude jen poslední družstvo - získá se atraktivnost soutěže Nevýhody : větší vzdálenosti, tedy vyšší náklady. d) zrušení losovací schůze soutěží družstev. Losování zajistí STK ÚŠS. dle oprávněných požadavků přihlášených družstev podle svého nejlepšího úsudku a svědomí. Losování proběhne v předem oznámeném místě a času. VV ÚŠS může delegovat účastníka losováni z řad zájemců o kontrolu losování. Tomuto delegátu bude ÚŠS hradit jízdné.. Výhody: - snížení nákladů oddílů, losování v klidu a pohodě bez stresů a dohadů. Nevýhody nižší legitimnost možnost pozdějších protestů.

3 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 3 / 7 Diskuse k návrhům STK ÚŠS: - p. Bayer z ŠK Viamont:Teplice odmítl organizaci KP družstev v rapid šachu v rámci memoriálu Drvoty v Teplicích. - Pan Chrz nabídl organizaci KP družstev v bleskovém šachu i rapid šachu v rámci turnajů jednotlivců při Velké ceně Ústí n, L, - několik delegátů upozornilo, že organizace soutěže družstev v rámci soutěže jednotlivců zabraňuje kolektivnosti a sounáležitosti družstva a zdá se jim nevhodná.. - byla vznesena připomínka, zda lze důvěřovat STK v regulérnosti při losování soutěží družstev. Po uzavření diskuse k návrhům STK bylo přistoupeno k hlasování :: Návrh a) KP rapid a blesk družstev v rámci Velké ceny Ústí jednotlivců zamítnuto (9 pro, 12 proti,.2 zdržení hlasování).. b) zrušení KP rapid a bleskový šach družstev přijato (13, 5, 6) c) reorganizace soutěží družstev KP III přijato (20, 1, 3 ) d) zrušení losovací schůze soutěží družstev přijato (18, 2, 4) KRK Tato komise se nesešla ke kontrole účtu ÚŠS za rok 2009 ani 2010 z důvodu dlouhodobé nemoci předsedy J. Obršála a poté z nedostatku času ostatních členů...členové neodmítají činnost v komisi a pokud budou znovu zvoleni, provedou kontrolu hospodaření ÚŠS v nejbližším možném termínu. 5) Zpráva o hospodaření 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011 Pan Chudina předložil hospodaření za rok 2010 se ztrátou Kč, což je dáno zejména změnou plateb na zápočet do LOK a FIDE ELO. Dříve se platilo jen za zápočet do FIDE ELA po skončení soutěže- Nově konference ŠSČR 2010 rozhodla o placení zápočtu na LOK a FIDE ELO před zahájením soutěží. V roce 2010 tedy byly placeny plánované zápočty za soutěže 2009/2010 a navíc i vyšší neplánované zápočty za soutěže 2010/2011. To způsobilo ztrátu Kč. Poté pan Chudina předložil návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2011 s vysvětlením některých položek. Ing. Lácha vyhlásil diskusi k hospodaření. Nebyly předloženy žádné pozměňující návrhy, ani připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování : schválení předloženého hospodaření ÚŠS za rok 2010 schváleno (24. 0, 0) schválení rozpočtu ÚŠS pro rok schváleno (24, 0, 0) 6) Předložení návrhů ke schválení konferenci. a) Návrhy na kandidáty do VV ÚŠS: Stávající členové : J. Chudina, P. Chrz, J. Kalužný, P. Lasík Nově: Miroslav Körschner - zkušený funkcionář a organizátor z ŠK Most, narozen , bytem: K.J.Erbena 558/220, Most b) Návrh na členy Kontrolní a revizní komisi ÚŠS (stávající členové): Ing. J. Obršál (předseda), P. Gruss a J. Šotolová: c) Návrh delegátů na konferenci ŠSČR: M. Körschner, P. Chrz, Dr. V. Sejkora Náhradník za delegáty : P. Gruss. d) Návrh uložit delegátům konference ŠSČR: usilovat o snížení paušálních plateb pro ŠSČR na zápočet do FIDE ELO za pětičlenná družstva. e) Uložit STK ÚŠS dát do přihlášek soutěží družstev dotaz, zda družstvo souhlasí s nadstavbovou částí při účasti 8 a méně družstev.

4 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 4 / 7 7) Diskuze K hospodaření a návrhům STK proběhla diskuse již při projednávání těchto bodů -- Pan Chrz pronesl obsáhlý příspěvek na téma nutnosti práce s mládeží, rozšiřování členské základny a potřeby získávat granty. Vyjádřil nespokojenost s tím, že nikdo nekandiduje do grantové komise a tím je tato komise zrušena. Na závěr podal návrh uložit všem oddílům povinnost získávat a pracovat s mladými šachisty. Pan Lácha upozornil, že tento požadavek je v podstatě zakotven ve stanovách ŠSČR a není potřeba jej ukládat. Přesto bylo o tomto návrhu hlasováno a návrh nebyl přijat (6, 16, 2). -- Pan Stoly kritizoval delegaci rozhodčích a výši odměn a náhrad rozhodčích. Ing. Lácha vysvětlil, že pokud bude mít oddíl vlastního rozhodčího, nebude docházet k delegaci rozhodčích z dálky. Výši odměn a náhrad rozhodčím stanovuje ekonomická směrnice ŠSČR -- Ing. Lácha připomněl nové číslo účtu ÚŠS / 0600 u GMB 9) Zpráva mandátové komise Po krátké přestávce na občerstvení (viz bod 8. programu) přednesl p. Chudina zprávu mandátové komise:. Na konferenci je přítomno 24 delegátů s hlasem rozhodujícím z 33 možných, tj. 72,73 %. Konference je tudíž usnášeníschopná a volby schopná. Pro schválení návrhu i pro volbu je potřeba alespoň 13 (slovy třináct) hlasů pro. 10) Schválení návrhů 11) Volby O jednotlivých návrzích se hlasovalo samostatně. (pro, proti, zdržení) a) Uložit delegátům konference ŠSČR 2011 : usilovat o snížení paušálních plateb pro ŠSČR na zápočet do FIDE ELO za pětičlenná družstva. schváleno (24, 0, 0) b) Uložit STK ÚŠS dát do rozpisu a přihlášek soutěží družstev dotaz, zda družstvo souhlasí s nadstavbovou částí při účasti 8 a méně družstev. schváleno (22, 0, 2) a) Volby do VV ÚŠS Pavel Chrz kandiduje na předsedu TMK - zvolen (21, 0, 3) Miroslav Körschner kandidát na předsedu a sekretáře zvolen (22, 0, 2) Jan Chudina kandidát na hospodáře zvolen (24, 0, 0) Petr Lasík kandidát na předsedu STK zvolen (22, 0, 2) Jiří Kalužný kandidát na předsedu KM zvolen (23, 0, 1) b) Volba kontrolní a revizní komise ÚŠS Předseda Ing. J. Obršál zvolen (22, 0, 2) Petr Gruss zvolen (22, 0, 2) Jana Šotolová zvolena (23, 0, 1) c) Volba delegátů ÚŠS na konferenci ŠSČR 2011 Dr. V. Sejkora, M. Körschner, P. Chrz, náhradník P. Gruss zvoleni (23, 0, 1) 12) Návrh a schválení usnesení

5 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 5 / 7 Ing. Hadraba přednesl návrh usnesení konference ÚŠS Poté J. Kalužný navrhl změnu zkratky Ústeckého krajského šachového svazu z ÚŠS na přesnější ÚKŠS. Vzhledem k tomu, že se bude měnit zřizovací listina ÚŠS, lze změnit i oficiální zkratku našeho svazu. Konference rozhodla o přijetí tohoto pozdě předloženého návrhu a ing. Lácha vyhlásil diskusi k tomuto návrhu. P. Chrz tento návrh zdůvodnil požadavkem na přesnou zkratku názvu Ústecký krajský šachový svaz a návrh podpořil. Ing. Král upozornil, že na konferenci UŠS 2010 byla schválena příprava samostatného občanského sdružení.s vlastními stanovami a schválil zkratku nového sdružení ÚKŠS. Pokud tato zkratka bude použita pro stávající svaz, nebude již možné ji použít pro připravované sdružení. stávající zkratku ÚŠS schválila již ustavující konference ÚŠS 2002 a nikdy to nikomu nevadilo.. Bylo hlasováno o tomto návrhu schválen (23, 1, 0 ) Ing. V. Hadraba poté přednesl doplněný návrh usnesení konference ÚŠS Usnesení bylo schváleno jednomyslně (24,0,0)

6 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 6 / 7 Usnesení konference Ústeckého krajského šachového svazu (ÚŠS) konané dne 21. ledna 2011 v Teplicích. 1) Konference schvaluje volbu a) pracovního předsednictva této konference ve složení Josef Lácha, Jiří Kalužný, Karel Král, b) mandátové komise této konference ve složení Jan Chudina a Petr Lasík c) návrhové a volební komise této konference ve složení Vladimír Hadraba, Petr Gruss, Monika Durdisová. 2) Konference pověřuje řízením této konference Ing. Josefa Láchu. 3) Konference bere na vědomí a) zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti krajské konference ÚŠS dne , b) zprávu předsedy výkonného výboru (dále VV) ÚŠS o činnosti VV ÚŠS za rok 2010, c) zprávy jednotlivých komisí ÚŠS za rok 2010, d) zprávu o hospodaření ÚŠS za rok 2010, e) návrh plánu hospodaření ÚŠS na rok 2011, f) návrh na reorganizaci krajských soutěží družstev KP III, g) návrh na zrušení krajských přeborů družstev v rapid šachu a bleskovém šachu h) návrh na pověření delegátů na konferenci ŠSČR 2011 podpořit návrh na snížení platby na zápočet do FIDE ELO pro 5 členná družstva i) návrh na uložení STK ÚŠS dát do přihlášek soutěží družstev dotaz, zda družstvo souhlasí s nadstavbovou částí při účasti 8 a méně družstev j) návrh na členy VV ÚŠS, k) návrhy na členy revizní komise (dále RK) ÚŠS, l) návrhy na delegáty konference Šachového svazu České republiky (dále ŠSČR) konané dne 26.února 2011.v Havlíčkově Brodě m) návrh na změnu oficiální zkratky našeho svazu na ÚKŠS 4) Konference schvaluje a) zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti krajské konference ÚŠS dne , b) zprávu předsedy výkonného výboru ÚŠS o činnosti VV ÚŠS za rok 2010, c) zprávy jednotlivých komisí ÚŠS za rok 2010, d) hospodaření ÚŠS za rok 2010, e) plán hospodaření ÚŠS na rok 2011, f) reorganizaci krajských soutěží družstev ÚŠS.KP III g) zrušení krajských přeborů družstev v rapid šachu a bleskovém šachu h) zrušení losovací schůze družstev i) změnu oficiální zkratky Ústeckého krajského šachového svazu na ÚKŠS

7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 7 / 7 5) Konference volí a) nové složení VV ÚŠS - předseda + sekretář Miroslav Körschner, narozen , bytem: K.J.Erbena 558/220, Most hospodář Jan Chudina předseda komise mládeže Jiří Kalužný předseda trenérsko metodické komise Pavel Chrz předseda sportovně technické komise + komise rozhodčích Petr Lasík b) Kontrolní a revizní komisi ÚŠS ve složení ing. Josef Obršál (předseda), Jana Šotolová a Petr Gruss c) delegáty za ÚŠS na konferenci ŠSČR 2011 v Havlíčkově Brodě ve složení Pavel Chrz, Miroslav Körschner, Dr. Vlastimil Sejkora d) náhradního delegáta na konferenci ŠSČR Petra Grusse 6) Konference pověřuje a) delegáty za ÚŠS na konferenci ŠSČR 2011 usilovat o snížení platby na zápočet do FIDE ELO pro 5 členná družstva b) Miroslava Körschnera zajistit změnu zřizovací listiny ÚŠS c) STK ÚŠS losovat soutěže družstev samostatně v předem nahlášeném termínu podle oprávněných požadavků přihlášených družstev dle svého nejlepšího úsudku a svědomí. 7) Konference ukládá a) KRK ÚŠS provést kontrolu hospodaření za rok 2010 v nejbližším možném termínu. b) STK ÚŠS - provést reorganizaci soutěží družstev do systému jedné skupiny krajského přeboru družstev (KP) s 12 účastníky, dvou skupin krajského přeboru družstev druhého stupně po 12 účastnících v jedné skupině (KP II) a dvou skupin krajského přeboru družstev třetího stupně (KP III) podle počtu přihlášených družstev. V případě přihlášených účastníků soutěže družstev KP III v počtu méně než 25 účastníků do sezony provést reorganizaci soutěží družstev ÚŠS již v sezoně a v případě vyššího počtu přihlášených účastníků KP III do soutěžní sezony provést reorganizaci od soutěžní sezony c) STK ÚŠS přidat do přihlášek soutěží družstev dotaz, zda družstvo souhlasí s nadstavbovou částí při účasti 8 a méně družstev Usnesení krajské konference ÚŠS bylo schválené dne 21. ledna 2011 v Teplicích. 13) Závěr Ing. Lácha poděkoval delegátům za účast a ukončil konferenci ve hod. Zapsal: ing. Karel Král schválili: ing. Josef Lácha odstupující předseda ÚŠS Miroslav Körschner nový předseda ÚKŠS

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Přílohy: Prezenční listina Zprávy jednotlivých komisí a zpráva prezidenta ČAPEK zaslány před FZ Schválený rozpočet na

Více

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM Metodická příručka pro přípravu a realizaci oblastních sněmů České tábornické unie Posláním této příručky je vytvoření předpokladů pro zdárný průběh sněmu oblasti ČTU počínaje

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY Zápis z konference Šachového svazu České republiky konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) Delegáti s hlasem rozhodujícím:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ Přítomni: dle prezenční listiny v příloze č. 1 konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni Pro KK navrhl předseda KO tento pořad jednání: 1. volba pracovních

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Z Á P I S P R O G R A M :

Z Á P I S P R O G R A M : Z Á P I S ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 21. 11. 2013 od 16,00 hodin ve velkém sále MSD Kolín P R O G R A M : 1) Zahájení, volba a ustanovení orgánů shromáždění

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno

Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno C 13 - bytové družstvo, Slunečná 2/4, 634 00 Brno C 13 bytové družstvo Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno 1. Zahájení 18:05

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Základní organizace Strany zelených Plzeň 3 Americká 29, 301 38 Plzeň Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Účastníci: Jméno Příjmení Přítomnost

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2

přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2 ZÁPIS KONFERENCE SLČR, která se konala dne 29.5.2009, v aule budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 1. Zahájení Konference SLČR 2009 Konferenci SLČR zahájil v 11.05 prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítáním

Více

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze 1. Lékařské prohlídky registrovaných sportovců P ČKS schvaluje konečnou verzi dvou dokumentů (Stanovisko

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 VH zahájil v 10:15 hodin předseda ČFSF Milan Semmler, který přivítal všechny přítomné a poděkoval Milanu Jedličkovi za přípravu

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 21.3.2013 ve Veverských Knínicích

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 21.3.2013 ve Veverských Knínicích Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 21.3.2013 ve Veverských Knínicích Přítomni: obec Hvozdec: Ing. Michaela Košvicová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Ostrovačice: Ludmila

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Ohlédnutí za vzrušenou krajskou konferencí aneb. Peníze jsou až na 1.místě (06.02.2015)

Ohlédnutí za vzrušenou krajskou konferencí aneb. Peníze jsou až na 1.místě (06.02.2015) Ohlédnutí za vzrušenou krajskou konferencí aneb Peníze jsou až na 1.místě (06.02.2015) Někdy před 14 dní mě Papík oslovil, zda-li bych s ním neposeděl, že by mi chtěl něco ukázat. Vzkázal jsem mu, že to

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více