Seminář rozhodčích 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář rozhodčích 2011"

Transkript

1 1. Metová dráha je spojnice mezi metou a postavením běžce v okamžiku, kdy se jej polař snaží tečovat dotykem. ANO Kapitola I, Přehozený míč, který zasáhne kouče u třetí mety, který při koučování běžce není v kaučovském území, se nepovažuje za blokovaný ANO Kapitola I, 4 3. Při bránění ve hře rozhodčím na domácí metě je vyhlášen mrtvý míč. Kapitola I, 5 Kapitola IX, 3 4. ěžec R1 na druhé metě, běžec R2 na první metě, 1 aut. Pálkař 4 odpálí dlouhý míč v letu na středního polaře. ěžec R1 vybíhá s nadhozem. Polař F8 chytí odpal a přihodí ho polaři F4 na druhou metu, kde vyautují R1 za neoprávněný výběh z mety. To se považuje za nucený aut. Kapitola I, Odpal nesprávnou nebo upravenou pálkou je hra na výzvu. Kapitola I, Družstvo v obraně nemůže uplatnit jakoukoliv hru na výzvu poté, co bylo pálkaři nadhozeno (správně či nesprávně) Kapitola I, Za nesprávný návrat do hry se považuje, jestliže FLEX nastoupí na pálku místo DP na jeho místě v pálkařském pořadí. Kapitola I, Skok při nadhozu je povolen v pouze kategorii juniorů/juniorek a dospělých. Kapitola I, Pokud správně odpálený přímý odpal zasáhne v poli rozhodčího a hráč v obraně jej potom správně chytne dříve, než dopadne na zem, pálkař je aut. Kapitola I, Družstvo v útoku má právo volby při překážení chytače, použití nesprávné rukavice, nesprávně střídajícím hráči obrany nebo návratu nesprávného nadhazovače do hry. ANO Kapitola I, Správně odpálený míč, který zasáhne nadhazovací metu, od níž se odrazí přímo do zámezí poté, co projde polařem stojícím u třetí mety, který se ho ale nedotkne, se považuje za dobrý odpal. Kapitola I, V dohrávce sedmé směny, s běžcem na druhé metě, se dvěma auty a při skóre 2:3 pro hostující družstvo pálkař odpálí míč mezi polaře F7 a F8. ěžec ze druhé mety i běžící pálkař skórují. Pod dojmem, že utkání skončilo, odcházejí polaři z pole. F9, který si všiml, že běžící pálkař nešlápl druhou metu, sebere míč ležící ve vnitřním poli, stoupne si na druhou metu a správně uplatňuje hru na výzvu u metového rozhodčího. Metový rozhodčí, který akci viděl, rozhodne, že běžec není aut, neboť vnější polař nemůže uplatnit tento druh hry na výzvu. Kapitola I, Pálkař má stav 1 špatný, dva dobré, žádný aut. Nadhozený míč se odrazí od země, přesto po něm pálkař švihne, tečuje jej a míč pak letí přímo do rukavice chytače, který jej správně chytí. Rozhodčí ohlásí tečovaný odpal (foul tip). ANO Kapitola I, ěžec R1 je na první metě. Jestliže první metař překáží běžci R1 ve výhledu na nadhazovače při nadhozu, považuje se to za překážení. Kapitola I, Pálkař 1 odpálí dobrý odpal na polaře F5, který míč zpracuje a přihraje F3. 1 se dotkne jen bílé části dvojité první mety dříve, než přiletí míč. Rozhodčí vyhlásí 1 neprodleně aut. Kapitola II, 4 i Poznámka b

2 16. Za stavu 1 aut a s neobsazenou první metou chytač upustí 3. strike, který se pálkař pokusil odpálit a který se kutálí v zámezí podél čáry směrem k první metě. ěžící pálkař běží na první metu uvnitř vnitřního pole a je zasažen příhozem od chytače. ěžící pálkař UDE vyhlášen aut, pokud úmyslně nebránil přihrávce. ANO Kapitola II, 4 i 17. Odpal, který zasáhne pouze oranžovou část dvojité první mety, se považuje za dobrý Kapitola II, Nadhazovací vzdálenost je vzdálenost od přední hrany domácí mety k přední hraně nadhazovací mety. Kapitola II, 4 g 19. Pálkař 1 odpálí míč do vnějšího pole. Při běhu se dotkne pouze barevné části dvojité první mety a pokračuje v běhu na druhou metu. Po zahrání hry na výzvu pro minutí první mety je vyhlášen aut. Kapitola II, 4 i dobře odpálí na polaře F4, který přihodí na první metu ve snaze ho vyautovat. Polař F3 při chycení stojí půlkou nohy na bílé a půlkou na barevné části dvojité první mety. Rozhodčí vyhlásí pálkaře safe. Kapitola II, 4 i c 21. Ve druhé směně zápasu žen jedno družstvo protestuje, že nadhazovací vzdálenost 12,19 m je nesprávná. Rozhodčí protest uzná, okamžitě nechá opravit nadhazovací vzdálenost 13,11 m a teprve potom nechá pokračovat ve hře. Kapitola II, V průběhu hry si hráč udělá na noze velký puchýř. Zuje si proto boty a pokračuje ve hře bos. Rozhodčí ho nepřipustí do hry. ANO Kapitola III, Nováková je na seznamu pálkařů vedena s číslem 8. Když jde poprvé na pálku v první směně, má oblečen dres s číslem 15. Rozhodčí ji vyhlásí aut. Kapitola III, 8 d 24. Pálky na rozcvičení nemusí mít bezpečně omotanou rukojeť Kapitola III, Hráčky téhož družstva mohou mít oblečeny jak dlouhé, tak krátké kalhoty, pokud jsou stejné barvy. Kapitola III, 8 c 26. ěžec R1 na druhé metě, jeden aut. Pálkař 3 odpálí metový odpal do levého pole.když R1 probíhá třetí metu, náhodou mu spadne helma. Polař F7 hází míč F2 ve snaze o aut, ale přihrávka je odříznu ta F5, který chce zahrát aut 3 na druhé metě. Když se F5 otočí, aby přihrál F4, zakopne o helmu ztracenou běžcem R1, který již stihl skórovat. F5 přihraje na druhou metu, ale ne včas, aby autoval 3. Rozhodčí vyhlásí mrtvý míč, R1 je aut za bránění, bod neplatí a 3 se vrátí na první metu, neboť tu držel v okamžiku bránění. ANO Kapitola III, 6 e Jestliže FLEX nahradí DP na jeho místě v pořadí pálkařů, nejedná se v jeho případě o střídání, ale změna musí být nahlášena rozhodčímu. ANO Kapitola IV, 5 f; Kapitola IV, 5 f Poznámka 28. Družstvo A hraje s DP místo nadhazovače (FLEX). Ve třetí směně kouč vystřídá náhradníka S1 za DP a náhradníka S2 za nadhazovače (FLEX). V páté směně kouč oznámí rozhodčímu, že S2 bude také chodit na pálku. V sedmé směně oznamuje kouč návrat S1 do hry jako DP. Je to povoleno? Kapitola IV, 5 f Poznámka; Kapitola IV, Horský je na začátku utkání veden jako nadhazovač na pozici FLEX. V šesté směně, bez oznámení rozhodčímu, jde na pálku místo Nováčka, který byl DP ze základní sestavy. Za stavu nadhozů 2-1 uplatní obrana hru na výzvu, že Horský nebyl oznámen jako pálkař. Rozhodčí hru na výzvu zamítne, neboť Horský byl na začátku zápasu uveden na soupisce pálkařů. Kapitola IV, 7 a

3 30. DP chodí na pálku místo nadhazovače (FLEX). V dohrávce 7. směny kouč rozhodne, že FLEX půjde na pálku místo F5. FLEX odpálí vítězný bod. Předtím, než hráči obrany opustí hřiště, zahraje obrana hru na výzvu pro hru nesprávného hráče. Rozhodčí hru na výzvu neuzná, neboť zápas již skončil a vítězný bod platí. Kapitola IV, 7 g Důsledek 31. ěžec R1 je na třetí metě, R2 na první metě, jeden aut. Pálkař 4 odpálí přímý odpal na spojku, která přihazuje na první metu, aby zahrála dvojaut běžce R2, který vyběhl s nadhozem. ěžec R1 oprávněně vyběhl a skóroval, když byl míč přehozen mimo hřiště. ěžec R2 se nevrátil na první metu a postoupil na třetí metu, která mu byla přidělena za přehoz. Když byl míč vrácen do hry, obrana zahrála hru na výzvu pro neoprávněné opuštění mety. Rozhodčí vyhlásil R2 aut a bod platí. ANO Kapitola VIII, 4 g 32. Jestliže se hráč, který byl prohlášen neoprávněným hráčem, vrátí do hry, rozhodčí skrečuje utkání ve prospěch družstva, které neporušilo pravidla, bez ohledu na to, zda bylo nadhozeno či ne. Kapitola V, 3 f R1 je na třetí metě, R2 na druhé metě a R3 na první metě, bez autu. Po odpalu pálkaře 4 zahraje obrana nucený dvojaut R3 a 4. R2 mine třetí metu a spolu s R1 oba skórují. Obrana zahraje hruz na výzvu pro minutí třetí mety běžcem R2. Platí bod běžce R1? ANO Kapitola V, 7 a 34. Vedoucí družstva v obraně požádá o přerušení hry a z lavičky vstoupí do hřiště (ale nepřekročí metovou čáru oddělující pole a zámezí) a hovoří s nadhazovačem, který přijde k čáře. To se nepovažuje za poradu v obraně. Kapitola I, 58; Kapitola V, 8 b 35. Nadhazovač zahájil nadhoz, když si metový rozhodčí všiml cizího míče ve hřišti. Rozhodčí vyhlásí Time. Pálkař přesto odpálí nadhoz jako homerun. Rozhodčí vyhlásí, že homerun platí. Kapitola X., 8 a, Kapitola VI., 10 a 36. Nadhazovač má nejvýše 20 sekund, aby nadhodil poté, co obdrží míč od chytače a běžci jsou na metách. ANO Kapitola VI, 3 n 37. Nadhazovač zaujal nadhazovací postavení, drží míč ve spojených rukou a zůstal v úplném klidu. Nadhazovač potom přemístí míč držený oběma rukama k boku a opět zůstane v klidu. Je to pravidly povoleno? ANO Kapitola VI, 1 e 38. Pálkař 1je zcela v pálkařském území. Když nadhazovač začíná nadhoz a před tím, než rozpojí ruce, 1 vystoupí jednou nohou z pálkařského území. Nadhazovač si toho všimne, zastaví nadhazovací pohyb a odstoupí zpět z mety. Rozhodčí na domácí metě napomene 1, ale vyhlásí nesprávný nadhoz. Kapitola VI, 7 Poznámka; Kapitola VII, 6 f 39. Zápas pokročil do osmé směny a hraje se tie-break. Na začátku směny se na druhou metu postaví nesprávný běžec. Správný pálkař jde pálit a je mu nadhozen jeden nadhoz. Potom obrana uplatní hru na výzvu na nesprávného běžce na druhé metě. Rozhodčí nahradí běžce správným hráčem a hra dále pokračuje. ANO Kapitola VI, 6 Poznámka 40. Před nadhozem musí nadhazovač uvést tělo do naprostého klidu po alespoň 2 sekundy a nejdéle po 10 sekund. Kapitola VI, 1 e 41. Na metách nejsou žádní běžci, pálkař 5 má stav 1-1. Následující nadhoz odpálí jako letící míč do zámezí, kde jej po odskoku od země na půl vzdálenosti mezi domácí a první metou zpracuje chytač. Ten míč přihraje obloučkem prvnímu metaři, který míč přihraje nadhazovači. Rozhodčí přizná pálkaři špatný nadhoz a ten má nyní stav 2-2. ANO Kapitola VI, 6 b, Výjimka Nadhazovač se musí oběma nohama dotýkat nadhazovací mety, když přijímá signály od chytače. ANO Kapitola VI, 1 d

4 43. ěžec R1 je na druhé metě, pálkař 2 stojí v pálkařském území. Nadhazovač nadhodí první nadhoz nesprávně, ale pálkaři se podaří jej odpálit na spojku. Ta zpracuje míč, podrží běžce na druhé metě a pak přihodí na první metu, ale natolik včas, aby vyautoval 2. Kouč týmu v útoku si zvolí nepřijmout výsledek rozehry, neboť nechce, aby jeho běžci nuceně postupovali. Rozhodčí vyhlásí mrtvý míč, R1 postoupí na třetí metu a 2 se vrací na pálku se stavem jeden špatný. ANO Kapitola VI, Důsledek Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno Kapitola VI, 5 b 45. Hlavní rozhodčí posoudil, že se pálkař pokusil o švih. Pálkař jej poté žádá, aby se o švihu poradil s metovým rozhodčím. Rozhodčí žádost zamítne. ANO Kapitola VII, 4 b 46. Odpal mimo pořadí je hra na výzvu, kterou může uplatnit vedoucí, kouč nebo hráč obou družstev. Kapitola VII, 2 c Důsledek 47. Žádný běžec nemůže být odvolán z mety proto, aby šel na pálku ve správném pořadí ANO Kapitola VII, 2 c Důsledek Je jeden aut. Pálkař 2 odpálí metový odpal. Po něm nastoupí 5 a odpálí homerun. Následuje 6, kterému rozhodčí ohlásí nesprávný nadhoz. Potom družstvo v obarně zahraje hru na výzvu odpal mimo pořadí. Rozhodčí ji uzná a vyhlásí: veškerá hra je platná, dva body, jeden aut, 3 a 4 ztratili svůj čas na pálce, 6 je přiznán špatný nadhoz. ANO Kapitola VII, 2 c Důsledek ěžec R1 je na první metě. Pálkař 2 odpálí dobrý míč po zemi na polaře F5, který ho při zpracování nešťastně odkopne na lavičku. V okamžiku, kdy míč opouští hřiště, R1 proběhl druhou metu, ale 2 ještě nedosáhl první mety. Rozhodčí přizná R1 domácí a 2 druhou metu. Kapitola VIII, 7 h 1 Důsledek 50. Žádní běžci na metách. hytač překáží pálkaři při odpalu, ten ale odpálí bezpečně do pravého pole, ale je autován při pokusu o získání druhé mety. Rozhodčí vyhlásí, že platí výsledek rozehry. ANO Kapitola VIII, 1 d Důsledek Kdykoli je běžci překáženo, musí se dotknout všech met ve správném pořadí. Kapitola VIII, 4 Výjimka; Kapitola VIII, 7 b Důsledek 4 a 52. Při přehozu lze běžcům přiznat jednu, dvě nebo tři mety podle situace. Kapitola VIII, 7 f Důsledek 53. Vnější polař vyhodí svou rukavici do vzduchu, aby spektakulárně chytil dobře odpálený míč, který mu letí nad hlavou, a rukavice s míčem mu spadne do náruče. ěžící pálkař mezitím pokračuje v běhu po metách a dosáhne domácí mety, zatímco se polař raduje ze svého chycení. Hlavní rozhodčí doběh uzná. ANO Kapitola VII, 7 e 54. Pálkař se snaží vyhnout se zasažení nadhozem, ale bezděčně se pohne do nadhozu, jemuž se snaží vyhnout, a míč mu škrtne o dres. Rozhodčí vyhlásí mrtvý míč a přizná pálkaři první metu. ANO Kapitola VIII, 1 f Důsledek 55. ěžec R1 je na druhé metě, R2 na první metě, jeden aut. Pálkař 4 odpálí dvoumetový odpal, na který oba běžci skórují. R1 mime třetí metu, ale vrátí se na ní před tím, než obrana zahraje hru na výzvu. Rozhodčí vyhlásí R1 safe. Kapitola VIII, 4 f 56. ěžec R1 je na druhé metě. Pálkař odpálí přímý odpal, který se od nadhazovače odrazí tak, že zasáhne R1 postupujícího na třetí metu. Rozhodčí vyhlásí R1 aut. Kapitola VIII, 10 f

5 57. R1 je na třetí, R2 na druhé a R3 na první metě, dva auty. Kouč družstva v útoku žádá o přerušení hry a svolá si běžce k poradě. Protože potřebuje dva body na vyrovnání, kouč prohodí běžce R2 a R3 na metách, protože R3 je velmi rychlý. Po skončen í porady jde tedy R3 na druhou a R2 na první metu. Pálkař 4 odpálí dvoumetový odpal, na který skórují R1 a R3 a R2 postoupí na třetí metu. Následný 5 je strikeout. Družstvo v obraně nyní uplatní hru na výzvu, že R2, který je na třetí metě, byl před poradou na druhé metě. Rozhodčí vyhlásí R2 a R3 aut a zruší doběh uskutečněný R3. Doběh R1 platí. Kouč žádající poradu je vyloučen. ANO Kapitola VIII, 9 y 58. Pálkař dostane čtyři špatné nadhozy a postupuje na první metu. Na půli cesty mu upadne pálkařská rukavička, takže se zastaví, otočí, udělá dva kroky směrem k domácí metě a zvedne rukavičku. Potom pokračuje na první metu. Rozhodčí ho nevyhlásí aut a nechá ho dosáhnout první mety. ANO Kapitola VIII, 2 i 59. ěžec slajduje na domácí metu a mine ji. Poté se zvedne a jde na lavičku. hytač zpracuje míč, stojí mezi domácí metou a běžcem a vyzývá rozhodčího k rozhodnutí pro minutí mety. Rozhodčí vyhlásí běžce aut. Kapitola VIII, 9 j 60. S běžcem R1 na první metě odpálí pálkař 2 míč po zemi na polaře F6, který míč bez problémů zpracuje. S míčem v ruce se vydá ke druhé metě zahrát nucený aut. Skočí na metu a dotkne se jí prázdnou rukavicí dříve, než na ni doběhne R1. Rozhodčí vyhlásí R1 safe. Kapitola VIII, 9 c Vnější polař F8 použil pro chycení odpalu v letu pálkaře 3 prvometařskou rukavici. Družstvo v útoku uplatní před dalším nadhozem hru na výzvu. Rozhodčí vyhlásí nenadhozeno, 3 se vrací zpět na pálku a polař F8 je vyloučen ze hry. Kapitola VIII, 10 o; Kap. VIII, Jestliže chytač chytí letící chybný odpal a stojí přitom jednou nohou mimo hřiště, je míč ve hře. Kapitola IX, 1 h (tento odstavec v ČSA pravidlech není, je v dodatku pravidel) 63. Pálkař 1 odpálí přímý odpal, který zasáhne bílou část první mety, od které se odrazí a náhodně zasáhne fotografa, který oficiálně pořizuje snímky z utkání. Polař F3 zaběhne pro míč a přihraje ho F4, který tečuje 1 postupujícího na druhou metu. Výsledek rozehry je platný. ANO Kapitola IX, 2 r 64. ěžec R1 je na první metě. S následujícím nadhozem se R1 pokouší ukrást druhou metu. hytač přihazuje míč a zasáhne metového rozhodčího, který se přesouvá, aby mohl řádně posoudit situaci. Metový rozhodčí okamžitě vyhlásí mrtvý míč a vrací R1 zpět na první metu z důvodu bránění rozhodčího. Kapitola IX, 2 v 65. Rozhodčí rozhodne, že míč již dále není vhodný pro hru, a podá chytači jiný míč. Míč je přitom ve hře. Kapitola IX, 1 i; Kap. X., 8 a 66. ěžec R1 je chytán při rundownu mezi první a druhou metou. Když běží k první metě, F6 jej náhodně zasáhne přihrávkou. Míč se odrazí do zámezí, kde se zastaví, a než jej polaři zpracují, R1 dosáhne třetí mety. Jedná se o mrtvý míč? Kapitola IX, 2 t 67. Kovář je vyřazen ze hry (removed) jako neohlášený náhradník ve druhé směně. Ve čtvrté směně jde na třetí metu jako kouč. Družstvo v obraně uplatňuje hru na výzvu, že nemůže nastoupit jako kouč, protože byl vyřazen ze hry. Rozhodčí hru na výzvu uzná za oprávněnou. Kapitola X, 9 d 68. ěžec R1 je na třetí metě, R2 na druhé metě, jeden aut. Výsledková tabule ukazuje dva auty. Pálkař 4 odpálí dlouhý míč v letu na F8, který jej chytí a přihraje F6. Ten míč odhodí do nadhazovacího kruhu. Oba běžci skórují. Družstvo v obraně upozorňuje rozhodčí, že výsledková tabule ukazovala dva auty. Rozhodčí vyhlásí, že body platí. ANO Kapitola X, 6

6 69. ěžec R1 je na třetí metě. Pálkař 2 odpálí míč do vzduchu na F7. Protože se domnívá, že odpal bude chycen, vztekle odhodí pálku. Odpálený míč se však od F7 odrazí za ohraničení pole. Rozhodčí vyhlásí mrtvý míč, vyhlásí 2 aut, jeho homerun za neplatný a vrátí R1 zpět na třetí metu. ANO Kapitola X, 8a 70. V případě zranění, kdy rozhodčí posoudí, že se jedná o vážné ohrožení, je hra přerušena, míč je mrtvý a běžci se musí vrátit na mety, které drželi v okamžiku přerušení hry. Kapitola X, 8 f Důsledek 71. ěžec R1 na třetí, R2 na druhé a R3 na první metě, žádný aut. Pálkař 4 odpálí míč po zemi na polaře F6, který ho zpracuje a při nápřahu na příhoz na domácí metu do něj vrazí běžec R2 z druhé mety. Protože k bránění došlo ještě předtím, než byl zahrán nějaký aut, rozhodčí: a) Vyhlásí R2 aut za bránění b) Vyhlásí R2 aut za bránění, a také 4 c) Vyhlásí R2 aut za bránění, a také R1 d) Vyhlásí R2 aut za bránění, a také R3 Kapitola VIII, 9 m poznámka 72. ěžec R1 je na druhé a R2 na první metě, jeden aut. Pálkař 4 odpálí vysoký míč v letu, který podle posouzení rozhodčího může polař F4 chytit s přiměřeným úsilím. Rozhodčí vyhlásí vnitřní c hycený. Polař F4 úmyslně upustí míč. ěžec R1, když vidí, že míč upadl, běží na třetí metu, ale je autován. Rozhodčí: a) Vyhlásí mrtvý míč, 4 je aut a R1 se vrací na druhou metu b) Vyhlásí 4 i R1 aut c) Vyhlásí R1 aut, pálkaři 4 přidělí první metu a běžci R2 druhou metu d) Vyhlásí dočasně mrtvý míč, 4 je aut a R1 získá třetí metu Kapitola VIII, 2 e důsledek; Kapitola VIII, 2 l poznámka 73. Pálkař 1 odpálí míč po zemi na polaře F6, který míč chvíli zpracovává a pak přihraje na první metu ve snaze zahrát 1 aut. 1 proběhne první metou dříve, než tam přiletí míč, ale nedotkne se mety. Polař F3 chytá pozdní přihrávku a šlape metu. Rozhodčí: a) vyhlásí 1 ihned aut b) vyhlásí 1 safe, nepřipustí hru na výzvu c) vyhlásí 1 safe. Zahraje-li F3 hru na výzvu dřív, než se 1 dotkne mety, vyhlásí 1 aut d) Nevyhlásí nic, dokud se 1 nedotkne mety nebo F3 nezahraje hru na výzvu Kapitola I, 20; Kapitola VIII, 2 f Důsledek; Kapitola II, 4 i b Poznámka 74. ěžec R1 je na třetí, R2 na druhé metě, jeden aut. Pálkař 4 má stav 3špatné, 2 dobré. Následující nadhoz je třetí dobrý. hytač v domnění, že je to třetí aut, hodí míč rozhodčímu a odchází na lavičku. Rozhodčí míč chytne a hodí směrem k nadhazovací metě. R1 doběhne ze třetí a R2 z druhé mety na bod. Rozhodčí: a) Vyhlásí mrtvý míč, 4 aut a pošle R1 a R2 na třetí, resp. druhou metu b) Vyhlásí 4 aut, ale oba doběhy platí c) Vyhlásí nenadhozeno a vrátí R1 a R2 na jejich původní mety d) Doběhy platí a 4 je přiznána první meta Kapitola V, 7 a 75. ěžec R1 na třetí, R2 na druhé a R3 na první metě, žádný aut. Pálkař 4 odpálí míč po zemi na polaře F6, který míč přihodí polaři F4 na nucený aut běžce R3 na druhé metě. F4 napřahuje na přihrávku na první metu, když do něj úmyslně vrazí R3 ve vzpřímeném postoji. Protože k bránění došlo až po autování, rozhodčí: a) Vyhlásí aut také běžícího pálkaře b) Vyhlásí aut také běžce R2 c) Vyhlásí aut také běžce R1 d) Nevyhlásí žádný další aut Kapitola VIII, 9 o poznámka

7 76. ěžec R1 je na první metě, žádný aut. Při pokusu R1 ukrást metu brání hlavní rozhodčí neúmyslně polaři F2 při přihrávce na druhou metu. Rozhodčí: a) Vyhlásí okamžitě mrtvý míč a pošle R1 zpět na první metu b) Vyhlásí dočasně mrtvý míč. ude-li R1 zahrán aut, pak aut platí, jinak je R1 poslán zpět na první metu. c) Vyhlásí dočasně mrtvý míč a jestliže byl R1 autován, pošle jej na první metu d) Nechá pokračovat ve hře a platí výsledek rozehry Kapitola I, 5 b; Kapitola VIII 8 i 77. S běžcem R1 na první metě odpálí pálkař 2 metový odpal do levého pole. Když R1 probíhá druhou metu a míří na třetí, 2 probíhá první metu a míří na druhou. F8 přihazuje ne třetí metu, proto se R1 zastaví a vrací se zpět ke druhé metě. Přitom mine 2 v metové dráze. 2 se pak také začne vracet, dotkne se druhé mety a bezpečně se vrátí na první metu, když R1 zůstane na druhé metě. Rozhodčí: a) Ponechá v platnosti výsledek rozehry b) Vyhlásí R1 aut za předběhnutí 2 a ponechá 2 na první metě c) Vyhlásí 2 aut za předběhnutí R1 a ponechá R1 na druhé metě. d) Vyhlásí mrtvý míč a R1 i 2 jsou aut. Kapitola VIII, 9 f 78. ěžec R1 je na první metě, žádný aut. R1 běží na druhou metu, když pálkař 2 odpálí přímý odpal na polaře F1, který jej chytí a přihraje na první metu ve snaze zahrát dvojaut. Polař F3 chytí míč a snaží se tečovat běžce R1 slajdujícího na metu. F3 přitom neudrží míč a ten se vykutálí mimo hřiště a) Vyhlásí mrtvý míč a přizná běžci R1 druhou metu b) Vyhlásí mrtvý míč a přizná běžci R1 třetí metu c) Vyhlásí mrtvý míč a běžec R1 je aut za vražení do polaře d) Vyhlásí mrtvý míč a nechá běžce R1 na první metě A Kapitola VIII, 7 f Výjimka Pálkař 1 odpálí skákavý dobrý odpal podél čáry do pravého pole. Poté, co 1 proběhne první metu, se míč odrazí od rukavice polaře F9 mimo hřiště. Rozhodčí přizná pálkaři 1: a) První metu b) Druhou metu c) Třetí metu d) Domácí metu Kapitola VIII, 7 h 80. ěžci R1, R2 a R3 jsou na třetí, druhé a první metě, dva auty. Pálkař 4 odpálí dlouhý odpal do vnějšího pole, který polaři nemohou chytit ze vzduchu. Když je 4 mezi první a druhou metu, sundá si úmyslně helmu a odhodí ji. V tom okamžiku probíhá R3 domácí metu. Rozhodčí: a) Nechá dokončit rozehru a čeká na hru na výzvu, než vyhlásí 4 aut. Všechny dosažené body platí. b) vyhlásí dočasně mrtvý míč, nechá dokončit rozehru, vyhlásí 4 aut poté, co proběhne domácí metu, a uzná 3 doběhy c) Vyhlásí okamžitě 4 aut, platí pouze doběh běžce R1. d) Vyhlásí mrtvý míč, 4 aut a žádný doběh neplatí Kapitola III, 6 e Při kterém z následujících porušení pravidel nebude hráč vyloučen ze hry: a) Pálkař si odmítne nasadit helmu poté, co je k tomu vyzván b) Pálkař přejde z přípravného kruhu do pálkařského území a stále má k pálce připevněn nepovolený doplněk c) DP ze základní sestavy se po vystřídání vrací do hry na jiné místo v pořadí pálkařů d) Nesprávný náhradník je objeven poté, co chytil míč v letu A Kapitola III, 6 e 1

8 82. V které situaci vyhlásí rozhodčí pálkaře aut: a) Pálkař upustí pálku na zem a chytač o ní zakopne při pokusu zpracovat odpálený míč b) Pálkař odpálí krátký odpal do vzduchu na spojku a znechuceně viditelně hodí pálku proti plotu, přesto dosáhne první mety, neboť polař odpal nechytí c) Pálkař po odpalu švihne pálkou zpět a zabrání tím chytači ve hře proti běžci snažícímu se skórovat d) Ve všech uvedených případech Kapitola VII, 6 j 83. Na začátku 1. směny odpálí pálkař 1 jednometový odpal a je vystřídán ohlášeným náhradníkem S1. Je to první střídání pálkaře 1. Na konci směny se 1 vrací zpět do hry, ale jeho návrat není ohlášen rozhodčímu. V 5. směně kouč družstva soupeře upozorní rozhodčího na neohlášený návrat do hry. Rozhodčí: a) Vyloučí 1 ze hry b) Vyloučí kouče ze hry c) Vyloučí kouče i 1 ze hry d) Neučiní nic, protože hra na výzvu byla uplatněna pozdš Kapitola IV, 6 Důsledek ěžec R1 je na třetí metě. Pálkař 2 odpálí dlouhý míč v letu, při odpalu se však dotýkal domácí mety. R1 správně vybíhá po chycení odpalu a skóruje. Rozhodčí: a) Vyhlásí míč ve hře a doběh platí b) Vyhlásí mrtvý míč, pálkař je aut a R1 se vrací na třetí metu c) Vyhlásí pálkaře aut, ale doběh platí d) Jak pálkař, tak běžec jsou aut Kapitola I, 52; Kapitola VIII, 8 b; Kapitola VII, 6 e 85. ěžec R1 a běžící pálkař jsou oba mezi první a druhou metou, když pravý polař přihraje míč mimo hřiště. ěžící pálkař získá: a) Druhou metu b) První metu c) Třetí metu d) Domácí metu A Kapitola VIII, 7 f 86. ěžec R1 na druhé metě. Pálkař 2 odpálí dlouhý míč v letu, který vnější polař chytí, ale po chycení s ním přepadne přes ohraničení hřiště. R1 je přidělena: a) První metu b) Druhou metu c) Třetí metu d) Domácí metu Kapitola VIII, 7 i 87. ěžec R1 je na první metě. Pálkař 2 odpálí míč po zemi na polaře F5, který neobratně zpracuje míč tak, že se vykutálí mimo hřiště. Jak R1, tak 2 postoupili o metu, když se míč stal mrtvým. Rozhodčí přidělí: a) R1 domácí a 2 třetí metu b) R1 třetí a 2 druhou metu c) R1 domácí a 2 druhou metu d) R1 druhou a 2 první metu Kapitola VIII, 7 f 88. Pálkař odpálí jednometový odpal, na který běžec R1 z druhé mety skóruje, nešlápne však na třetí metu. o je správná hra na výzvu při mrtvém míči: a) Nadhazovač drží míč a upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu b) Všechny tyto situace c) Nadhazovač přihraje míč na třetí metu polaři F5, který upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu d) První metař, který nedrží míč, upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu Kapitola I 20

9 89. o nelze považovat za protestovatelnou situaci: a) hybný výklad pravidel b) Nesprávné střídání nebo návrat do hry c) Vyhlášení běžce aut nebo safe d) Start neoprávněného hráče Kapitola XI, 1 Seminář rozhodčích Rozhodčí nevyhlásí pálkaře aut, pokud: a) Odpálí s nesprávnou pálkou b) Vstoupí do pálkařského území s nesprávnou pálkou c) Vstoupí do pálkařského území s upravenou pálkou d) Rozcvičuje se v přípravném kruhu s upravenou pálkou D Kapitola VII, 6 d; Kapitola VII, 6 c; Kapitola VII, 1 d 91. ěžci na třetí a druhé metě, žádný aut. Družstvo v útoku se neúspěšně pokusí zahrát nátlakovou hru (squeeze-play), kdy pálkař mine nadhoz a chytač jej chytí. Obrana se snaží v obranném trojúhelníku (rundown) chytit běžce ze třetí mety. Při jeho návratu na třetí metu je mu však překáženo, což rozhodčí viděl a signalizoval. Na třetí metu se ale mezitím dostal běžec ze druhé mety. Oba se tak dotýkají třetí mety a polař tečuje rukavicí s míčem nejprve běžce ze třetí mety a následně běžce z druhé mety. Rozhodčí rozhodne: a) Míč je mrtvý, běžci se vrátí na mety, které drželi na začátku rozehry (třetí a druhá meta) b) ěžec ze třetí mety je aut, běžec ze druhé mety je oprávněn držet třetí metu c) ěžec ze druhé mety je aut, běžec ze třetí mety je oprávněn držet třetí metu d) ěžci ze třetí mety je přiznána domácí meta a běžci ze druhé mety je přiznána třetí meta Kapitola VIII, 4 d 92. Která ze situací není na posouzení dočasně mrtvého míče: a) Nesprávný nadhoz b) ránění hlavního rozhodčího c) Dojde ke kontaktu míče s odloženou výzbrojí nebo výstrojí d) Dojde k tečování přihraného míče výstrojí nebo výzbrojí, která není na svém místě Kapitola IX, Pálkař 1 je nesprávně střídajícím hráčem na pálce. yly mu nadhozeny čtyři nadhozy dva dobré a dva špatné, když družstvo v obraně oznamuje porušení pravidel hlavnímu rozhodčímu. Ten rozhodně: a) 1 je aut a 2 je následujícím pálkařem b) 1 se smí ohlásit hlavnímu rozhodčímu a stává se správným hráčem c) 1 je vyloučen ze hry a je nahrazen správným hráčem, který přebírá stav nadhozů 2-2 d) Zápas je skrečován Kapitola IV, 7 g 94. Ve které z následujících situací není uplatněno pravidlo o bránění pálkaře: a) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území b) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře c) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem d) Pálkař brání během rozehry na domácí metě Kapitola VII, 6 j 95. ěžec R1 je na první metě, žádný aut. Pálkař odpálí po zemi na prvního metaře, který chytí míč, zašlápne první metu a potom se dotkne běžce R1, který stále stojí na první metě. Rozhodčí oznámí: a) Pálkař je aut, R1 zůstává na první metě b) Pálkař i běžec jsou aut c) R1 je aut, pálkař získává první metu d) R1 je aut za bránění, pálkař jde znovu na pálku A Kapitola I, 54

10 96. ěžec R1 je na třetí metě, nesprávný náhradník S2, který odpaloval za R2, ale nebyl nahlášen hlavnímu rozhodčímu, je na druhé, běžec R3 na první metě. Pálkař 4 odpálí doletový odpal, na který všichni tři běžci skórují. Před dalším nadhozem družstvo v obraně informuje rozhodčího o nesprávném hráči. Rozhodčí: a) Vyhlásí běžce R2 aut a vyloučí ho ze hry. ody běžců R1 a R3 platí. b) Uzná všechny body, protože na situaci nebyl upozorněn před prvním nadhozem hráči R3. Vyloučí ale hráče S2 ze hry. c) Vrátí všechny běžce na výchozí mety, vyloučí bšžce S2 a nahradí ho správným náhradníkem. Pálkař 4 jde znovu pálit. d) ponechá celou rozehru tak, jak byla ukončena, protože ho nikdo neupozornil v pravý čas Kapitola IV, 7 g 97. Je obsazena druhá meta, jeden aut. Nadhazovač nadhodí nechytatelný nadhoz. Míč zůstane ležet u zadní sítě. hytač míč zpracuje a snaží se přihodit na třetí metu, aby zabránil krádeži běžci z druhé mety. Hodem však zasáhne hlavního rozhodčího v zámezí. Rozhodčí: a) Vyhlásí mrtvý míč, běžec se musí vrátit na druhou metu b) Je součástí hry, rozehra pokračuje c) Signalizuje dočasně mrtvý míč, je-li běžec aut, hra platí a míč je ve hře, není-li aut, je míč mrtvý a běžec se vrací na druhou metu d) Signalizuje dočasně mrtvý míč, je-li běžec aut, hra platí a míč je mrtvý, není-li aut, je míč mrtvý a běžec se vrací na druhou metu Kapitola IX, 2 v 98. Jeden aut, druhá meta obsazena. Pálkař stojí v levém pálkařském území (z pohledu nadhazovače). Nadhazovač zahájí nadhoz. Pálkař vystoupí z pálkařského území, aby zahájil nabíhaný odpal. Poté se vrátí zpět do pálkařského území a odpálí nadhoz po zemi do pole. Rozhodčí vyhlásí: a) Míč je ve hře, běžec i běžící pálkař mohou být autováni b) Míč je ve hře, pálkař je aut, běžec z druhé mety může postupovat a být autován c) Mrtvý míč, pálkař je aut a běžec se musí vrátit na druhou metu d) Mrtvý míč, pálkař je aut a běžec dostane zdarma třetí metu Kapitola I, 52; Kapitola VIII, 8 b; Kapitola VII, 6 e 99. Při pokusu o squeeze-play překáží F2 ve švihu pálkaři 2, chytne míč a tečováním autuje běžce R1slajdujícího na domácí metu. Rozhodčí: a) Přizná 2 první metu a vrátí R1 na třetí metu b) Přizná R1 doběh a přidělí 2 první metu za překážení c) Vyloučí F2 ze nesportovní chován í a uzná doběh d) Přidělí R1 domácí metu a přizná 2 špatný nadhoz A Kapitola VIII, 1 d 100. Které z následujících tvrzení o nadhozu je nesprávné: a) ěhem uvedení těla do klidu se držení míče v obou rukách vedle těla považuje za držení před tělem b) Oznámení nadhazovače, že pálkaři uděluje úmyslnou metu zdarma, se považuje za nadhoz c) Všichni nadhazovači mají 5 nadhozů na rozcvičení na začátku každé půlsměny d) Postavení v úplném klidu před začátkem nadhozu musí být alespoň 2 a nejvýše 5 vteřin Kapitola VI, 1; Kapitola VI, 9

46) Za každý rozcvičovací nadhoz, který překročí počet pěti, je nadhazovač potrestán přidělením špatného nadhozu (ballu).

46) Za každý rozcvičovací nadhoz, který překročí počet pěti, je nadhazovač potrestán přidělením špatného nadhozu (ballu). TEST PRO ROZHODČÍ 1. ČÁST - SPRÁVNĚ - CHYBNĚ 1. Jestliže se běžící pálkař dotkne pouze bílé části první mety, je to stejné, jako by metu minul. 2. Jestliže je pálkař zasažen nesprávným nadhozem, je mu

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování

Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování Komise rozhodčích ČSA Březen 2015 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner), Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy: Je to běžec za chytače,

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

Kapitola I. DEFINICE. 20 Hra na výzvu (Appeal play)

Kapitola I. DEFINICE. 20 Hra na výzvu (Appeal play) Kapitola I. DEFINICE 20 Hra na výzvu (Appeal play) - je hra při mrtvém míči či míči ve hře, o které nemůže rozhodčí rozhodnout, dokud ho o to nepožádá vedoucí, kouč nebo hráč družstva, které neporušilo

Více

Výklad Pravidel 2014-2017

Výklad Pravidel 2014-2017 Výklad Pravidel 2014-2017 Březen 2014 1 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner) Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy Cílem je urychlení připravenose chytače při nadhozech

Více

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP ORGANIZAČNÍ INFORMACE 1/2 MÍSTO / Brno, sportovní hala VUT Palackého vrch TERMÍN / 7-8.3.2009, začátek turnaje v sobotu

Více

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Pravidla hry 7+1 Základní organizační ustanovení Hráči: 7+1:7+1 Hřiště: 43-50 m 50-70 m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Čas: 3 30-35 minut (5 minut přestávka) Míč:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

PRAVIDLA BASEBALLU 2008

PRAVIDLA BASEBALLU 2008 PRAVIDLA BASEBALLU 2008 ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE Platnost od 1.1.2008 1 ZMĚNY V PRAVIDLECH Komise herních pravidel provedla před sezonou 2006 následující změny, které vešly v platnost rokem 2007 a následující

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2015

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2015 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2015 ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE Platnost od 1.1.2015 1 ZMĚNY V PRAVIDLECH Komise herních pravidel provedla před sezonou 2014 následující změny, které vešly v platnost rokem

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL

SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Pořadatel, pořádající subjekt a řídící orgány Pořadateli společných soutěží jsou Česká Baseballová Asociace region

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2011

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2011 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2011 ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE Platnost od 1.1.2011 1 ZMĚNY V PRAVIDLECH Komise herních pravidel provedla před sezonou 2010 následující změny, které vešly v platnost rokem

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016 ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE Platnost od 1.1.2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU ČBA 1 DŮLEŽITÉ 1) Komise herních pravidel na svém jednání v prosinci 2014 odhlasovala reorganizaci

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

FRISBEE ( PLACHTÍCÍ TALÍŘ )

FRISBEE ( PLACHTÍCÍ TALÍŘ ) FRISBEE ( PLACHTÍCÍ TALÍŘ ) - náročná hra na vytrvalost - hřiště dlouhé 100m x 25 m široké na rozvoj vytrvalosti ( podle zákl. pravidel ) - hráčů max. 10 v každém družstvu CÍLEM HRY: - přihrávat si talíř

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Pořadatel, pořádající subjekt a řídící orgány Pořadatelem soutěže je Česká baseballová asociace, řídicím orgánem je Sportovně-technická komise ČBA (STK).

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO FINÁLOVÉ TURNAJE ŠKOLNÍCH LIG 2014 Vydala Sportovně technická komise ČSA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Organizátor Finálové turnaje školních softbalových lig (FT-ŠL)

Více

2014-2017 PRAVIDLA SOFTBALLU

2014-2017 PRAVIDLA SOFTBALLU PRAVIDLA SOFTBALLU 2014-2017 Pravidla softballu 2014-2017 jsou schválena Českou softballovou asociací a jsou platná od 1. 4. 2014 a řídí se podle nich všechny soutěže organizované a pořádané Českou softballovou

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov PRAVIDLA MINIVOLEJBALU V BARVÁCH Pravidla minivolejbalu v barvách doporučená II. Programovou konferencí mládeže 16. 17. listopadu 2011 v Nymburku, schválená správní radou ČVS dne 4. září 2012 a uplatněná

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Příručka pro zapisovatele v softballu. Vladimír Süss Jiří Votinský

Příručka pro zapisovatele v softballu. Vladimír Süss Jiří Votinský Příručka pro zapisovatele v softballu Vladimír Süss Jiří Votinský Praha 2005 Úvodem Tato příručka představuje souhrnný manuál zapisování v softballových soutěžích. Vznikla přizpůsobením Příručky pro zapisovatele

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

PRAVIDLA BRÄNNBALLU. HLAVA PRVNÍ: Definice

PRAVIDLA BRÄNNBALLU. HLAVA PRVNÍ: Definice PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkařů: Je prostor pro pálkaře v zázemí o rozměrech 8 x 2 m, mezi místem pro odpal a metou č.1 ve vzdálenosti 4 m od hlavní čáry. 2 Bränner : Spoluhráč

Více

Metodický pokyn STK ČBA k Soutěžnímu řádu mládeže 2015 (úprava SŘ ml. ze dne 7.5.2015) (změny)

Metodický pokyn STK ČBA k Soutěžnímu řádu mládeže 2015 (úprava SŘ ml. ze dne 7.5.2015) (změny) Metodický pokyn STK ČBA k Soutěžnímu řádu mládeže 2015 (úprava SŘ ml. ze dne 7.5.2015) (změny) 1.4 Formát hry Celostátní soutěže mládeže se hrají ve formátu baseballu, malého baseballu U11, coachpitche

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

ROZDÍLY V PRAVIDLECH 2010 2014 2014 2018 22. 8. 2015

ROZDÍLY V PRAVIDLECH 2010 2014 2014 2018 22. 8. 2015 ROZDÍLY V PRAVIDLECH 2010 2014 2014 2018 22. 8. 2015 PRAVIDLO 7 DEFINICE BREJKU hráč má puk pod kontrolou nebo je ve zjevné pozici jej získat PRAVIDLO 23 NEOPRÁVNĚNÝ HRÁČ ÚČASTNÍCÍ SE UTKÁNÍ gól neplatil,

Více

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 Platí od

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 Platí od Česká verze pravidel basketbalu 3x3 Platí od 1. 1. 2016 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou výslovně uvedeny zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1.1. Hrací plocha 1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 1.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 1.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 4 (např: Gala Pro-Line Mini BV 4051 S váha 180-200 g). 1.2.

Více

3.3. Míč - Platí beze změny proti " Pravidlům", s následující úpravou : Používá se míč velikosti 5.

3.3. Míč - Platí beze změny proti  Pravidlům, s následující úpravou : Používá se míč velikosti 5. Pravidla pro minibasketbal platná od 1.9. 2004 Tento text vychází z textu Pravidla basketbalu, platná od 1.9.2004, vydaného ČBF v Praze / dále Pravidla / Odlišná ustanovení pro minibasketbal jsou jmenovitě

Více

FAAZ PRAHA

FAAZ PRAHA Fotbalový turnaj pro ročník 2007 Propozice dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 03.12.2016 Výkop: 9:00 hod Místo konání: - RADOTIN, U Starého stadionu

Více

ESF zapisování EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION. ESF Scorekeeping. Lenka Richterová

ESF zapisování EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION. ESF Scorekeeping. Lenka Richterová ESF zapisování ESF Scorekeeping EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION Lenka Richterová 2013/2014 Obsah ScoreSheet... 4 První strana - hosté... 4 Tabulka průběžného skóre... 4 Druhá strana - domácí... 4 Společná

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13:

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13: Propozice - Ondrášovka Cup 2016-17 v kategorii U13: 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS www.ondrasovkafotbal.cz A. Všeobecná ustanovení 2. Hlavní koordinátoři turnajů: Roman Vonášek - sekretář mládeže

Více

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU REVIZE PRAVIDEL FOTBALU Základní změny a novinek v Pravidlech fotbalu 2016 platných od 1.6.2016 FIFA a 1.7.2016 FAČR Podkladový materiál k semináři R a DFA Pravidla fotbalu 2016/17 Jedná se o nejobsáhlejší

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů příloha Pravidel Českého lakrosu vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů je doplněním Pravidel Českého lakrosu. V průběhu hry

Více

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR PRAVIDLO XI - OFSAJD Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR IFAB s decision on 2 March, 2013: Interfering with an opponent

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz TŘEBÍČ hala TJ Spartak

Více

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton Míčové hry - pravidla Stolní tenis Badminton Pravidla stolního tenisu http://www.pingpongweb.cz/pingpong-na-olympijskych-hrach-12 Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její

Více

Pravidlová komise ČMFS Test Číslo testu: 2. Tento test vypracoval:

Pravidlová komise ČMFS Test Číslo testu: 2. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise ČMFS Test 2011 Číslo testu: 2 Dne: 1 Je při provádění PK v případě, že nebylo dosaženo branky, asistent rozhodčího povinen signalizovat, že brankář předčasně opustil

Více

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 pro kategorie minibasketbalu Platí od

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 pro kategorie minibasketbalu Platí od Česká verze pravidel basketbalu 3x3 pro kategorie minibasketbalu Platí od 1. 1. 2015 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou výslovně uvedeny

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi.

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. 1 HRACÍ PLOCHA Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní čáry jsou čárami brankovými a středová i branková

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

PRAVIDLA TCHOUKBALLU. Předmluva. Základní pravidla

PRAVIDLA TCHOUKBALLU. Předmluva. Základní pravidla PRAVIDLA TCHOUKBALLU Předmluva Od roku 1970, kdy Dr. Hermann Brandt poprvé oficiálně představil pravidla Tchoukballu, prošla pravidla mnoha změnami. Nové změny byly přidány za účelem přizpůsobení hry tak,

Více

Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu

Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu Zpracováno dle Mezinárodních pravidel volejbalu 2001-2004, uplatněných v České republice od 1.července 2001. Jde o překlad oficiálních "

Více

Oficiální výklad pravidel tchoukballu

Oficiální výklad pravidel tchoukballu Oficiální výklad pravidel tchoukballu Úvod Tento dokument je oficiálním výkladem pravidel Tchoukballu od FITB. Výklad pravidel pravidel není součástí pravidel od FITB, protože: 1. výklad není vždy pravidlem,

Více

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY Pořadatel : KTM OFS Třebíč Místo : Městská sportovní hala TJ Spartak Třebíč Termín : sobota 16.2. 2013 Sraz účastníků : skupina,,kraj - 8.00 hod.,

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour

Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour Článek I. Počet hráčů 1. Hraje se systémem 4+1, tj. 4 hráči v poli a brankář. Brankář je od ostatních hráčů barevně odlišen. 2. Obdrží-li hráč žlutou nebo červenou

Více

PRAVIDLA PRO KATEGORII MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 5+1. Základní organizační ustanovení

PRAVIDLA PRO KATEGORII MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 5+1. Základní organizační ustanovení PRAVIDLA PRO KATEGORII MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 5+1 (U10 U11 ) Základní organizační ustanovení Hráči : 5+1:5+1 Hřiště : 30x45m 1 nebo 2 minihřiště Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi) Čas: 4 x 13 minut (max. 5minut

Více

Upravená oficiální pravidla pro HAWLE METANOU, dle kterých se budou odehrávat finálová kola.

Upravená oficiální pravidla pro HAWLE METANOU, dle kterých se budou odehrávat finálová kola. Upravená oficiální pravidla pro HAWLE METANOU, dle kterých se budou odehrávat finálová kola. Kapitoly: 1. Hřiště 2. Sportovní náčiní, středový puk, měřidla 3. Hra družstev 4. Zjednodušená pravidla 1. HŘIŠTĚ

Více

SHOWDOWN. Podpora hodiny Netradiční hry

SHOWDOWN. Podpora hodiny Netradiční hry SHOWDOWN Ročník: 4. Vzdělávací obor: Zdravotní tělesná výchova Tematický okruh: Netradiční hry Téma: Hry pro slabozraké a nevidomé Jméno autora: Mgr. Tomáš Vacek Vytvořeno dne: 24. dubna 2012 Metodický

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

9.5 Hlášené strky a potápění koulí

9.5 Hlášené strky a potápění koulí 9. DESÍTKA Desítka je hlášená hra, která se hraje s deseti hranými koulemi, očíslovanými od jedné do deseti, a bílou hrací koulí. Koule se odehrávají vzestupně po číslech a koule s nejnižším číslem musí

Více

Pravidla basketbalu 2014. Oficiální výklad

Pravidla basketbalu 2014. Oficiální výklad Pravidla basketbalu 2014 Oficiální výklad Platné od 1. října 2014 Zpracovali: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektoroval: Ing. Pavel Hlaváček FIBA Oficiální výklad 2014 Strana 1 z 39 Výklady předkládané

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 zpracoval: Robert Vyklický Jan Baloun 2.4.5 Území lavičky družstva Území lavičky družstva je označeno vně hřiště a ohraničeno dvěma čárami tak, jak

Více

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

3x3 Oficiální Pravidla hry - oficiální výklad 07 / 2016

3x3 Oficiální Pravidla hry - oficiální výklad 07 / 2016 3x3 Oficiální Pravidla hry - oficiální výklad 07 / 2016 Oficiální basketbalová pravidla FIBA 3x3 a oficiální interpretace platí pro všechny herní situace, které nejsou konkrétně uvedeny v pravidlech basketbalu

Více

Pravidla basketbalu Oficiální výklad

Pravidla basketbalu Oficiální výklad Pravidla basketbalu 2014 Oficiální výklad Platné od 1. listopadu 2015 Zpracovali: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektoroval: Ing. Pavel Hlaváček FIBA Oficiální výklad 2014 Strana 1 z 41 Výklady

Více

PRAVIDLA SOFTBALLU 2006-2009

PRAVIDLA SOFTBALLU 2006-2009 PRAVIDLA SOFTBALLU 2006-2009 Tato Pravidla jsou schválena Českou softballovou asociací a jsou platná od 1. 4. 2006 a řídí se podle nich všechny soutěže organizované a pořádané Českou softballovou asociací.

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

PRAVIDLA HRY RICOCHET

PRAVIDLA HRY RICOCHET PRAVIDLA HRY RICOCHET Obecně Ricochet je hra pro dva hráče, hrající se na interiérovém kurtu k této hře určeném o rozměrech 8 x 5,5 x 2,7m. Hrací plochy kurtu - boční stěny, přední stěna a strop jsou vyrobeny

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2012 Vydala Sportovně technická komise lig mládeže ČSA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Organizátor Otevřená mistrovství

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad PODMÍNKY HRY Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Více

Softball a baseball. Vladimír Süss

Softball a baseball. Vladimír Süss Na obálce je fotografie Jana Koukala Vladimír Süss Softball a baseball Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 466/22, Praha 7, Holešovice obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401,

Více

Manuál k programu iscore pro zapisovatele ČSA

Manuál k programu iscore pro zapisovatele ČSA Manuál k programu iscore pro zapisovatele ČSA Vojtěch Albrecht Ing. Lenka Richterová Verze 16.4.2015 Obsah Základní informace o programu iscore... 4 Instalace zařízení... 4 Registrace software a získání

Více

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12.

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12. Fotbalový turnaj pro U11 a ml. Propozice Dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 25.02.2017 Výkop: 09:00 hod Místo konání: - RADOTIN, Hrací plocha: dřevěná

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: 601.2 Překážky: 601.3 Hod na přesnost:

Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: 601.2 Překážky: 601.3 Hod na přesnost: Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: Jakýkoli, nejlépe však upravený trávník. Povrch by měl být rovný, bez překážek či děr, a poskytovat hráčům přiměřenou bezpečnost. 601.2 Překážky: Vyskytují-li

Více

Pohybové hry do tělocvičny i přírody

Pohybové hry do tělocvičny i přírody Pohybové hry do tělocvičny i přírody Honičky 1. Dvojice kdo je chycený chytá ten druhý z dvojice 2. Honička liška a zajíc Hráči stojí ve dvojicích naproti sobě ve vymezeném území. Utvoří ve stoji stříšku

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

K pravidlu 520: Válcování soupeře, který vede míček, po hrazení, když soupeř usiluje proniknout mezerou, není

K pravidlu 520: Válcování soupeře, který vede míček, po hrazení, když soupeř usiluje proniknout mezerou, není K pravidlu 520: Válcování soupeře, který vede míček, po hrazení, když soupeř usiluje proniknout mezerou, není vražení na hrazení. Jestliže je zákrok na rozhraní mezi dovolenou hrou a faulem, mezi nižším

Více

"S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit.

S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit. 10. PŘEDCHÁZENÍ KOLIZÍM Začneme tím, že dva hráči musí driblovat s míčkem do opačného rohu (cca 10 metrů daleko) a snaží se vyhnout se navzájem s jinými hráči při křížení cest. Hráči čekající v protějších

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více