SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Pořadatel, pořádající subjekt a řídící orgány Pořadateli společných soutěží jsou Česká Baseballová Asociace region Východ (ČBA RV) a Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu (GOZBALL), které mohou pravomoci v jejich řízení delegovat na jmenovanou komisi či osoby (vedoucí soutěže). 1.2 Kategorie soutěží Společné soutěže se pořádají v kategorii mužů (od 16 let), juniorů (do 18 let), kadetů (do 15 let), mladších kadetů (do 13 let), žáků (do 11 let), mladších žáků (do 10 a 9 let) a mini žáků (do 8 a 7 let). Způsobilost se posuzuje ročníkem narození. 1.3 Formát hry Společné soutěže se hrají ve formátu baseballu, malého baseballu, coachpitche, tee ballu a beeballu. Ve formátu baseballu se hrají soutěže mužů, U18, U15 a U13 (ti hrají na menším hřišti). Ve formátu malého baseballu se hrají soutěže U11. Ve formátu coachpitche se hrají soutěže U10 a U9, ve formátu tee ballu se hrají soutěže U8 a ve formátu beeballu se hrají soutěže U7. Kapitola 2 Systém soutěží 2.1 Moravsko Śląska liga Účastníci soutěže Moravsko Śląskou ligou (MSL) se rozumí dlouhodobá soutěž v dané kategorii o nejméně třech účastnících, z nichž každý musí odehrát v základní části alespoň 12 utkání. Moravsko Śląska liga se pořádá jako otevřená soutěž pro přihlášená družstva. Družstva musí být řádně zaregistrována u České Baseballové Asociace (ČBA) nebo Polského svazu baseballu a softballu (PZBALL) Rozpis a pořadí soutěže Moravsko Śląska liga se hraje dle rozpisu schváleného ČBA RV a GOZBALL před zahájením soutěže podle termínů dohodnutých zástupci klubů na tzv. Burze termínů. Ve lhůtě 14 dní od data konání Burzy termínů bude možné přeložit utkání po dohodě jeho účastníků a schválení ČBA RV a GOZBALL bez manipulačního poplatku. Přeložení utkání po uvedené lhůtě od Burzy termínů bude zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 500, Kč jdoucímu na vrub družstvu, které přeložení iniciuje. Po skončení soutěže stanoví vedoucí soutěží konečné pořadí podle následujících kritérií: 1) vyšší bilance *) celkem 2) vyšší bilance *) ze vzájemných utkání 3) nižší počet skrečí celkem 4) nižší počet skrečí ve vzájemných utkáních 5) los *) bilance = počet vítězství / (počet vítězství + počet porážek) Vítěz soutěže získává pro příslušný rok titul Mistr Moravsko Śląsky v kategorii. 1

2 2.1.3 Regionální přebor ČBA RV Součástí Moravsko Śląskej ligy je Regionální přebor Východ příslušné kategorie, kterého se účastní pouze družstva řádně registrovaná u ČBA. Podmínkou pro Regionální přebor Východ jsou nejméně čtyři účastníci Moravsko Śląskej ligy. STK ČBA může v odůvodněných případech uznat jako Regionální přebor Východ i soutěž o pouze 3 družstvech. Jedná se o postupovou soutěž v souladu se Soutěžním řádem celostátních soutěží mládeže ČBA. Nejvýše postavený tým konečného pořadí Moravsko Śląskej ligy, který je řádně registrovaný u ČBA, se stává vítězem Regionálního přeboru Východ příslušné kategorie s právem přímého postupu na MČR U15, MČR U13 nebo MČR U11. Pro Regionální přebor Východ jsou závazná ustanovení 4.1 (Základní předpis), 4.13 (Antidopingová kontrola), 5.1 (Omezení pro hráče), 5.2 (Registrace) a 5.3 (Cizí státní příslušníci) tohoto Soutěžního řádu. 2.2 Moravsko Śląsky pohár Účastníci soutěže Moravsko Śląsky pohár (MSP) je organizován formou jednorázového turnaje pro příslušnou kategorii. Jedná se o nástavbovou soutěž pro družstva přihlášená do Moravsko Śląskej ligy. Přihlášku do MSP mohou družstva podat do V případě neúčasti přihlášeného týmu na MSP je stanovena penalizace 5000, Kč Rozpis a pořadí soutěže Moravsko Śląsky pohár (MSP) se hraje dle rozpisu schváleného ČBA RV a GOZBALL, a to alespoň týden před jeho začátkem. Při nasazování do turnaje bude zohledněno celkové pořadí týmů v Moravsko Śląskej lize (MSL). Vítěz turnaje získává pro příslušný rok titul Vítěz Moravsko Śląskeho Poháru v kategorii. Kapitola 3 Průběh soutěže 3.1 Odložené utkání Je li utkání celé odloženo z důvodu vyšší moci, dohodnou se soupeři o jeho náhradním termínu, případně o změně termínů dalších utkání. Tuto změnu nahlásí obě družstva vedoucím soutěže ČBA RV a GOZBALL. Změnu současně zašlou na ové adresy a V případě, že k dohodě nedojde rozhodnou vedoucí soutěže RV a GOZBALL a informují družstva o novém termínu utkání. 3.2 Skřečované utkání Nedostaví li se družstvo k řádně naplánovanému utkání, je toto skrečováno ve prospěch soupeře s výsledkem 0:X, kde X představuje počet směn příslušné věkové kategorie podle 4.8. Oznámí li družstvo vedoucímu soutěže s předstihem větším než dva dny, že se nedostaví k utkání, přičemž nedojde k dohodě o přeložení utkání se soupeřem, či tato dohoda není možná, bude toto utkání skrečováno s pokutou 500, Kč pro toto družstvo. Dojde li k tomuto oznámení skreče vedoucímu soutěže ve lhůtě menší než dva dny před utkáním, či nedojde li k oznámení vůbec, bude družstvu vyměřena pokuta 1000, Kč. Nedostaví li se družstvo bez oznámení vedoucímu soutěže ke svému domácímu utkání, bude toto skrečováno s pokutou 5000, Kč. 3.3 Vyloučení a odstoupení družstva ze soutěže Vedoucí soutěže mohou v odůvodněných případech vyloučit družstvo ze soutěže. Odstoupí li (je li vyloučeno) družstvo ze soutěže, jím dosažené výsledky se anulují. Odstoupivší ani vyloučené družstvo není klasifikováno v závěrečné tabulce. Kapitola 4 Průběh utkání 4.1 Základní předpis Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí platnými Pravidly baseballu vydanými ČBA v roce 2016 (dále jen Pravidla ) s výjimkami danými tímto Soutěžním řádem, jeho dodatky a následujícími odlišnostmi: Odlišnosti pravidel jednotlivých kategorií Soutěže U13, U11, U10, U9, U8 a U7 se hrají podle příslušné úpravy pravidel schválené pro danou kategorii. Úpravy pravidel tvoří přílohu tohoto Soutěžního řádu Suplující pálkař Používání suplujícího pálkaře je dovoleno pouze v kategoriích mužů. 2

3 4.1.4 Omezení pro nadhazovače V soutěži smí nadhazovač ve věku (V) nadhazovat nejvýše (V *4 25) pálkařů za den a nejvýše (V *4 10) pálkařů za tři po sobě jdoucí dny. Nadhození byť jediného nadhozu na pálkaře se počítá. Přitom věk (V) nadhazovače se posuzuje ročníkem narození. V případě, že počet možných odházených pálkařů na den je nižší než (V), platí (V) jako počet možných odházených hráčů za den Limitace technických nadhozů Pořadatel soutěží doporučuje všem trenérům dodržovat omezení technických nadhozů podle věkových kategorií stanovených ČBA, která jsou v platnosti na celostátních soutěžích mládeže Pálky V soutěži U18 je povoleno hráčům starším 16 let používat pouze dřevěné a kompozitové pálky odpovídající pravidlům celostátních soutěží mužů. Hráči ve věku 16 let mohou používat kovové pálky s váhovým rozdílem (tzv. dropem) o hodnotě Bezpečnost Pořádající oddíl je povinen zajistit pro utkání zdravotnickou službu, tedy osobu znalou první pomoci, lékárničku alespoň v rozsahu lékárničky pro automobilisty a možnost odvozu do zdravotnického zařízení. Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné návykové látky (alkohol, tabák apod.) ani nesmějí mít v ústech během svého působení na hrací ploše (v útoku i v obraně) žádné uvolněné předměty. 4.3 Začátek utkání Doba začátku utkání je stanovena rozpisem utkání. Není li družstvo v okamžiku začátku zápasu vlastní vinou připraveno ke hře, může být utkání skrečováno. 4.4 Způsobilost podmínek ke hře O způsobilosti podmínek ke hře rozhoduje domácí manažer, po předání hřiště hlavnímu rozhodčímu rozhoduje dále on. Hlavní rozhodčí také určuje, odloží li se utkání v případě nepříznivých podmínek ihned nebo čeká li se na případné zlepšení. 4.5 Hřiště před začátkem utkání Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen mezi obě družstva, domácí tým využívá plochu mimo níže stanovené časy a umožní běžné rozcvičení hostů. Před prvním utkáním na daném hřišti je nárok rozdělen takto: 60 min. až 30 min. před utkáním hosté 30 min. až 20 min. před utkáním domácí 20 min. až 10 min. před utkáním hosté 10 min. před utkáním až začátek utkání úprava hřiště a rozhodčí 4.6 Sestava hráčů Nejpozději 5 minut před začátkem utkání předloží vedoucí obou družstev hlavnímu rozhodčímu potvrzenou soupisku družstva (viz 5.4), zahajovací pořadí pálkařů (ve dvou kopiích, obsahující jméno, příjmení, pozici, číslo dresu). Pokud má oddíl v soutěži dané věkové kategorie pouze jedno družstvo, soupiska nebude vyžadována. 4.7 Protesty Proti rozhodnutím rozhodčího lze v případech stanovených Pravidly podat protest vedoucímu soutěže ČBA RV nebo GOZBALL. Protest musí být podán bezprostředně po protestované situaci, písemně do rukou hlavního rozhodčího, s popisem situace, přesného stavu utkání před protestovanou situací (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem ve výši 300, Kč. Příslušný vedoucí soutěže neodkladně rozhodne o oprávněnosti protestu. Manipulační poplatek se vrací jen v případě, že protest byl oprávněný. 4.8 Počet směn Soutěže mužů a U18 se hrají na devět směn. Soutěže U15 a U13 se hrají na sedm směn, soutěže U11, U10 a U9 na šest směn a soutěže U8 a U7 na 5 směn. Pokud vede v utkání mužů a U18 některé družstvo o dvacet a více bodů po ukončené páté směně, deset a více bodů po ukončené sedmé a další směně, utkání končí. Pokud vede v utkání U15 a U13 některé družstvo o dvacet a více bodů po ukončené čtvrté směně, deset a více bodů 3

4 po ukončené páté a další směně, utkání končí. Vede li v soutěži U11, U10, U9 a U8 některé družstvo o deset a více bodů po ukončené čtvrté a další směně, utkání končí. Začíná li kvůli nerozhodnému stavu směna po uplynutí časového limitu (viz 4.9), hraje se podle pravidel IBAF pro tie break, tedy s nasazením běžců na 1. a 2. metu a bez možnosti volby prvního pálkaře v první takto hrané směně. 4.9 Časový limit a jiná omezení Soutěže U18 se hrají pro jednotlivá utkání bez omezení a na časový limit 120 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U15 se hrají na časový limit 120 minut pro jednotlivá utkání a 105 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U13 se hrají na časový limit 120 minut pro jednotlivá utkání a 90 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U11 se hrají na časový limit 120 minut pro jednotlivá utkání a 75 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U10 a U9 se hrají na časový limit 45 minut. Soutěže U8 se hrají na časový limit 30 minut. Soutěže U7 se hrají na časový limit 20 minut. Po uplynutí tohoto limitu se již nezahajuje další směna, pokud není stav utkání nerozhodný. Vedení soutěže může u turnajů časový limit upravit. V soutěži U11 lze v každé směně dosáhnout jen 4 bodů. V soutěži U10, U9, U8 U7 je toto pravidlo uplatňováno při dosažení 5 bodů. Potom je směna ukončena a družstva se vymění v obraně a útoku. Výjimka: Při homerunu jsou započteny všechny dosažené body Přerušení utkání Je li utkání z důvodů vyšší moci přerušeno, rozhodčí zaznamená přesný stav (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) v okamžiku přerušení a vedoucí soutěže rozhodnou o termínu dohrávky (lze dohrávat i další den). Sestava družstva na začátku dohrávky musí být stejná jako v okamžiku přerušení nebo může být změněna regulérním střídáním Výsledek utkání Pro uznání výsledku utkání za platný je nutné, aby byly odehrány alespoň 4 směny (3 a půl směny, pokud jsou domácí ve vedení) nebo aby utkání trvalo alespoň 45 minut do okamžiku, ze kterého se stanovuje závěrečné skóre. Rozhodčí ČBA RV zašle do tří pracovních dnů výsledek zápasů mezi družstvy ČBA RV na Rozhodčí GOZBALL zašle do tří pracovních dnů výsledek zápasů mezi družstvy GOZBALL na Zápis a Zpráva z utkání Pořádající oddíl musí vést oficiální zápisy z utkání. Tyto zápisy musí být vedeny podle pravidel o zapisování a uchovány alespoň do příslušného roku. Bezprostředně po utkání podepíší rozhodčí a vedoucí družstev zprávu o utkání, ve které je uveden dosažený výsledek, jména nadhazovačů a počet jimi odházených pálkařů během utkání, případně další důležité okolnosti utkání. Rozhodčí ČBA RV zapíše do tří pracovních dnů Zprávu na web ČBA RV včetně dalších důležitých okolností utkání Antidopingová kontrola Hráči jsou povinni podrobit se na vyzvání orgánů antidopingové kontroly této kontrole. Kontrola v ČR probíhá podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR. Kontrola v PL probíhá dle platných norem PZBALL. V případě pozitivního nálezu je s hráčem, oddílem a příslušnými funkcionáři zavedeno disciplinární řízení v souladu s těmito Směrnicemi. Kapitola 5 Zúčastněné osoby 5.1 Omezení pro hráče Soutěží U18 se jako hráči mohou zúčastnit pouze chlapci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 13 let a nejvýše 17 let věku a až 2 osoby ve věku 18 let, přičemž musí být nasazeni mimo pozice nadhazovače a chytače. Soutěží U15 se jako hráči mohou zúčastnit pouze chlapci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 12 let a nejvýše 15 let věku. Soutěží U13 se jako hráči mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 10 let a nejvýše 13 let věku. Soutěží U10 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 7 let a nejvýše 10 let věku. Soutěží U11 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 8 let a nejvýše 11 let věku. Soutěží U9 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 6 let a nejvýše 9 let věku. Soutěží U8 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 5 let a nejvýše 8 let věku. V družstvu U8 mohou hrát až 3 osoby do věku 9 let, nově registrované u ČBA nebo PZBALL v daném kalendářním roce. Soutěží U7 se jako hráči mohou zúčastnit 4

5 osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 5 let a nejvýše 7 let věku. V družstvu U7 mohou hrát až 3 osoby do věku 8 let, nově registrované u ČBA nebo PZBALL v daném kalendářním roce. Za způsobilost hráče k účasti v utkání odpovídá vedoucí příslušného družstva. Družstvům může být ČBA RV nebo GOZBALL udělena písemně konkrétní věková výjimka. Tato se předkládá před začátkem utkání na setkání manažerů a rozhodčích. Na základě této výjimky může současně v utkání nastoupit v jednom družstvu maximálně 5 hráčů, přičemž nemohou hrát současně na postech nadhazovače a chytače. 5.2 Registrace Registrace v ČBA a příslušnost k oddílu se prokazuje registračním seznamem členů. Hráči, koučové, vedoucí družstev i rozhodčí musí být registrovanými členy ČBA (viz Stanovy a Registrační řád). Hráči musí být registrováni v oddílu, v jehož družstvu hrají, nebo musí mít pro hru v tomto družstvu schváleno hostování ČBA (viz Přestupní řád). Hráči jednoho oddílu nesmějí v jedné soutěži hrát za více různých družstev, pokud je k tomu neopravňuje schválené hostování. Registrační seznamy členů jsou k dispozici na stránkách včetně schválených hostování. Registrace v GOZBALL a příslušnost k oddílu se prokazuje seznamy hráčů jednotlivých družstev, které jsou k dispozici na stránkách Hostování schválená GOZBAL jsou uvedeny tamtéž formou poznámky. 5.3 Cizí státní příslušníci V hrající sestavě družstva mohou být současně nejvýše 3 ne občané Evropské unie, přičemž nesmějí společně tvořit dvojici nadhazovač chytač. 5.5 Soupiska hráčů Pokud má oddíl v soutěži jedné věkové kategorie 2 a více družstev, musí mít pro každé z těchto družstev soupisku hráčů schválenou VV ČBA RV nebo VV GOZBALL dle územní příslušnosti družstva. Každý hráč může být uveden pouze na jedné soupisce. V jednom utkání mohou startovat maximálně 4 hráči, kteří nejsou vedeni na soupisce daného družstva. Předloženou soupisku lze v průběhu soutěže doplňovat. Kapitola 6 Rozhodčí, další zúčastněné osoby 6.1 Nominace rozhodčích Nominaci rozhodčích na jednotlivá utkání provádí Komise rozhodčích ČBA RV a GOZBALL. Na utkání mezi týmy ČBA RV a GOZBALL jsou nominováni rozhodčí ČBA RV i GOZBALL. 6.2 Povinnosti rozhodčích Rozhodčí jsou povinni se dostavit k utkání 10 minut před jeho začátkem řádně oblečeni v předepsané ústroji. Hlavní rozhodčí musí mít vlastní masku, chránič hrudi a chrániče holení. Rozhodčí musí řídit utkání v souladu s Pravidly a tímto Soutěžním řádem. Rozhodčí ČBA RV po zápase nechá potvrdit Zprávu o utkání, zapíše výsledek utkání na web ČBA RV a odešle Zprávu o utkání do 5 pracovních dnů na adresu: Ondřej Gongol, Národních Mučedníků 2548, Frýdek Místek. V případě protestu je povinen toto oznámit nejpozději první pracovní den. 6.3 Odměna pro rozhodčí Odměnu pro rozhodčí ČBA RV stanovuje VV ČBA RV samostatným předpisem. Výplatu rozhodčích provádí ČBA RV měsíčně po zaslání Zpráv o utkání. Termín vyplacení je do 10. dne následujícího měsíce. 6.4 Další zúčastněné osoby Další osoby zúčastněné na průběhu utkání (zapisovatel, sběrači míčů a pálek, údržba hřiště, komentátoři apod.) jsou povinni se při výkonu své funkce řídit pokyny rozhodčích a vedoucího soutěže, kteří mají právo v odůvodněném případě je jejich funkce zbavit. Kapitola 7 Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže 7.1 Náležitosti odvolání Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže ČBA RV může k VV ČBA RV podat oddíl nebo účastník soutěže, jehož se rozhodnutí týká a je registrovaný ČBA, a to do 10 dnů od příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí VV ČBA RV je konečné. 5

6 7.2 Manipulační poplatek za odvolání Výše manipulačního poplatku za odvolání je 300, Kč u VV ČBA RV. Manipulační poplatek musí být před projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA RV. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že VV ČBA RV změní rozhodnutí vedoucího soutěže ČBA RV. Kapitola 8 Závěrečná ustanovení 8.1 Účinnost Soutěžního řádu Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti dnem a ruší se jím všechny předchozí soutěžní řády ČBA RV (resp. SmOP) i se svými dodatky. Přehled ročníků pro rok 2016 Kategorie věk věk dívk ročníky od do y Muži 16 ne 2000 a starší U21* ne U ne (+ max. 2 hráči 1998) U ne U ano U ano U ano U9 6 9 ano U8 5 8 ano (+ max. 3 hráči 2007) U7 5 7 ano (+ max. 3 hráči 2008) * celostátní soutěže juniorů dle samostatného soutěžního řádu a metodických pokynů ČBA Kilometrovník vzdálenost měst v km F M Olomouc Ostrava Šumperk Zlín Katowice Jastrzebie Rybnik Žory F M Olomouc Ostrava Šumperk Zlín Katowice Jastrzebie Rybnik Žory

7 Odlišnosti pravidel baseballu U13 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Rozměry hřiště vnitřní pole je čtverec o straně 70 stop (21.33m) vzdálenost pro přiznání home runu je alespoň 250 stop (74m) nadhazovací meta je 50 stop (15.24m) od vrcholu domácí mety a doporučeně 8 palců (20.3cm) nad úrovní pole průměr nadhazovacího kruhu je 14 stop (4.28m) doporučená šířka zámezí (domácí meta backstop, pomezní čára plot) je alespoň 25 stop (7.62m) území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od mety a od jejího středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol mety 2. Vybavení pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce, musí mít dvojitý chránič uší všichni chlapci musí mít suspenzor zadák musí mít plastron, chránič krku, zadáckou masku s helmou, suspenzor a betony, platí to i během rozcvičování 7

8 Odlišnosti pravidel malého baseballu U11 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Rozměry hřiště vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m) vzdálenost pro přiznání home runu je alespoň 200 stop (60.96m) nadhazovací meta je 42,5 stop (13.00m) od vrcholu domácí mety a doporučeně 6 palců (15.2cm) nad úrovní pole průměr nadhazovacího kruhu je 10 stop (3.05m) doporučená šířka zámezí (domácí meta backstop, pomezní čára plot) je alespoň 25 stop (7.62m) území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od mety a od jejího středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol mety 2. Vybavení pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce, musí mít dvojitý chránič uší všichni chlapci musí mít suspenzor zadák musí mít plastron, chránič krku, zadáckou masku s helmou, suspenzor a betony, platí to i během rozcvičování 3. Nadhozy nesprávná činnost nadhazovače má za následek ball (nikoli balk), kouč družstva v útoku může ihned po rozehře výsledek rozehry přijmout nebo odmítnout (s důsledkem ball pro pálkaře) 4. Střídání hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 5. Běh po metách běžec musí být na metě, pokud je nadhazovač s míčem v kontaktu s nadhazovací metou a zadák je připraven chytat nadhoz; metu může běžec opustit poté, co pálkař odpálil nebo nadhoz minul pálkaře pokud běžec opustí metu předčasně, je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí a na běžce, který vyběhl předčasně, je zahrán aut, rozehra platí pokud pálkař neodpálí a běžec, který vyběhl předčasně, získá metu, musí se vrátit na původní metu; toto neplatí pro nucené běžce v případě mety zdarma pálkaři, jejich postup platí. Výjimka: při předčasném výběhu nemůže být dosažen bod běžcem, proto pokud má při nuceném postupu získat běžec z třetí mety bod a byl vyhlášen předčasný výběh je vyřazen ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před nadhozem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazen i ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu pokud při odpalu pálkař odpálí homerun, oprávněně dosáhl domácí mety a jeho bod platí, ostatní běžci jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je li pálkař po odpalu aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před nadhozem 6. Meta zdarma před začátkem utkání se na setkání manažeři týmů s rozhodčími rozhodne, zda se hraje standardně (tzn. po 4 ballu hráč dostává metu zdarma BB) nebo pokud s tím souhlasí oba manažeři, hraje se toss systém: po 4 ballu hráči nadhazuje jeho coach tossy, při odpalu nastává rozehra pokud nedojde k odpalu ani z třetího tossu, je pálkař aut (SO+BB) 8

9 Odlišnosti pravidel coachpitche U10 a U9 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Odpalování hráči nadhazuje kouč/trenér družstva v útoku nebo jím určená osoba 2. Hřiště vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m) nadhazovací vzdálenost je 10 14m, nadhazovací kopec (žákovských rozměrů) není povinný vzdálenost pro přiznání home runu je alespoň 200 stop (60.96m) od vrcholu domácí mety na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec nadhazovačův kruhu má průměr 10 stop (3.05m) a střed v ose hřiště 46 stop (14.03m) od vrcholu domácí mety doporučená šířka zámezí (domácí meta backstop, pomezní čára plot) je alespoň 25 stop (7.62m) území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od hrany stativu a od jeho středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol domácí mety 3. Průběh hry strajky a bally se neposuzují hráč musí odpálit nejpozději při svém čtvrtém nadhozu, jinak je aut při stavu tři nadhozy se foul ball nepočítá jako nadhoz odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul ball pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu, je foul ball odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře nadhazovač (hráč) musí být před odpalem v nadhazovacím kruhu chytač musí být v klasickém posedu a usilovat o chycení nadhozu rozehra končí, jakmile se míč vrátí nadhazovači (hráči) do jeho kruhu; následná přihrávka nadhazující osobě již není součást hry běžec může dokončit běh na další metu, pokud na ní nepřerušeně již běžel před tím, než se míč vrátil nadhazovači do jeho kruhu směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu pravidlo o vnitřním chyceném (infieldfly) se neuplatňuje 4. Nadhazující osoba nadhazuje se horem (ze stoje nebo z kleku) nadhazující osoba musí stát nebo klečet oběma nohama ve vymezené vzdálenosti (10 14m) zasáhne li nadhazující osoba úmyslně do hry (odpalu nebo přihrávky), míč je mrtvý a rozhodčí přidělí běžcům mety a vyhlásí auty tak, aby situace respektovala průběh rozehry a byl eliminován vliv překážení odpal neúmyslně tečovaný nadhazující osobou (případně zábranou) je foul ball nadhazující osoba se musí vždy chovat a pohybovat tak, aby umožnila plynulou hru obrany při ovlivnění hry nedodržením tohoto pravidla vyhlásí rozhodčí auty, body a postupy tak, aby eliminoval vliv překážení zasáhne li přihrávaný míč nadhazující osobu, aniž ta tomu mohla zabránit, zůstává ve hře nadhazující osoba nesmí během rozehry koučovat hru útoku, může ale komunikovat s pálkařem před nadhozem nadhazující osoba může být v odůvodněných případech rozhodčím zbavena své funkce nadhazující osobu lze během utkání střídat, rozhodčí ale může tato střídání omezit, pokud narušují plynulost hry 5. Vybavení pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spikes a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší všichni chlapci musí mít suspenzor zadák musí mít alespoň masku s chráničem krku a plastron hraje se s měkkými coachpitchovými míči (flexiball) velikosti 9 6. Střídání hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 7. Běh po metách běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen 9

10 pokud běžec opustí metu předčasně, je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu pokud při odpalu pálkař odpálí homerun, oprávněně dosáhl domácí mety a jeho bod platí, ostatní běžci jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je li pálkař po odpalu aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem 10

11 Odlišnosti pravidel tee ballu U8 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Odpalování hraje se bez nadhozu, pálkař odpaluje míč ze stativu výšku stativu si může každý hráč nastavit podle potřeby pálkař musí zaujmout pevné postavení ve svém území, které pak již nesmí měnit (kromě běžného nákroku) míč na stativ následně pokládá rozhodčí, pálit se smí až po jeho pokynu hra 2. Hřiště vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m) vzdálenost pro přiznání home runu je alespoň 165 stop (50.29m) od vrcholu domácí mety na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec nadhazovačův kruhu má průměr 10 stop (3.05m) a střed v ose hřiště 46 stop (14.03m) od vrcholu domácí mety doporučená šířka zámezí (domácí meta backstop, pomezní čára plot) je alespoň 25 stop (7.62m) stativ je umístěn v ose hřiště svým středem 4 stopy (1.22m) od vrcholu domácí mety směrem k backstopu území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od hrany stativu a od jeho středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) 3. Průběh hry odpal, při kterém pálkař porazil stativ, je foul ball, pokud nebyl chycen ze vzduchu odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul ball pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu, je foul ball odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře každý foul ball i každý pokus odpálit se počítá jako strajk po třech strajcích je pálkař aut žádný polař nesmí vstoupit do trojúhelníku tvořeného 1., 3. a domácí metou, dokud není míč odpálen ze stativu nadhazovač se před odpalem musí dotýkat nadhazovací mety, pokud na hřišti není, musí být v nadhazovacím kruhu rozehra končí, jakmile se míč vrátí nadhazovači do jeho kruhu; následná přihrávka zadákovi ke stativu již není součást hry směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu pravidlo o vnitřním chyceném (infieldfly) se neuplatňuje 4. Vybavení pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spikes a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší všichni chlapci musí mít suspenzor zadák nemusí mít speciální zadáckou výbavu, ale musí používat alespoň pálkařskou helmu hraje se s měkkými míči (flexiball) velikosti Střídání hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 6. Běh po metách pokud po odpalu je míč navrácen nadhazovači a ten stojí v nadhazovacím kruhu, běžci mohou postoupit už jen na metu, o kterou zrovna usilují běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen ze stativu pokud běžec opustí metu předčasně, je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu pokud při odpalu pálkař odpálí homerun, oprávněně dosáhl domácí mety a jeho bod platí, ostatní běžci jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je li pálkař po odpalu aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem 11

12 Odlišnosti pravidel bee ballu U7 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Hráči a zapojení trenérů tým tvoří 5 9 hráčů (po celou dobu utkání ale stejný počet hráčů) hraje se bez prvometaře (trenér bránicích hráčů), bez catchera (zde se aut nehraje, stojí zde trenér útočících hráčů či rozhodčí), v zadním poli 0 3 zadní polaři trenér na první metě chytá jen příhozy vlastních hráčů, odpaly protivníků sbírat nemůže, stejně jako nemůže nikoho tečovat mezi metami, ani házet dále po metách (hra po jeho chytu může pokračovat pouze, dá li míč do ruky svému hráči v okolí první mety) 2. Odpalování hraje se bez nadhozu, pálkař odpaluje míč ze stativu výšku stativu si může každý hráč nastavit podle potřeby pálkař musí zaujmout pevné postavení ve svém území, které pak již nesmí měnit (kromě běžného nákroku) míč na stativ následně pokládá trenér útočících hráčů či rozhodčí, pálit se smí až po jeho pokynu hra 3. Hřiště vnitřní pole je čtverec o straně 50 stop (cca 15m) celková délka hřiště je cca120 stop (cca 40m) od vrcholu domácí mety (vnitřní pole) nutná je dvojmeta (bílooranžová), aby trenér nepřekážel běžci na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec stativ je umístěn v ose hřiště svým středem 4 stopy (1.22m) od vrcholu domácí mety směrem k backstopu 3. Průběh hry odpal, při kterém pálkař porazil stativ, je foul ball, pokud nebyl chycen ze vzduchu odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul ball pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu, je foul ball odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře pálkař pálí tak dlouho, dokud se mu nepovede úspěšný odpal (fairball) žádný polař nesmí vstoupit do trojúhelníku tvořeného 1., 3. a domácí metou, dokud není míč odpálen ze stativu nadhazovač se před odpalem musí dotýkat nadhazovací mety, pokud na hřišti není, musí být v nadhazovacím kruhu směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu pravidlo o vnitřním chyceném (infieldfly) se neuplatňuje 4. Vybavení pálky nesmějí být delší než 33 palců (83.8cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší všichni chlapci musí mít suspenzor zadák nemusí mít speciální zadáckou výbavu, ale musí používat alespoň pálkařskou helmu hraje se s měkkými míči (flexiball) velikosti Střídání hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 6. Běh po metách v útoku je po každém odpalu posun jen o jednu metu běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen ze stativu pokud běžec opustí metu předčasně, je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je li pálkař po odpal aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem 12

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO FINÁLOVÉ TURNAJE ŠKOLNÍCH LIG 2014 Vydala Sportovně technická komise ČSA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Organizátor Finálové turnaje školních softbalových lig (FT-ŠL)

Více

Metodický pokyn STK ČBA k Soutěžnímu řádu mládeže 2015 (úprava SŘ ml. ze dne 7.5.2015) (změny)

Metodický pokyn STK ČBA k Soutěžnímu řádu mládeže 2015 (úprava SŘ ml. ze dne 7.5.2015) (změny) Metodický pokyn STK ČBA k Soutěžnímu řádu mládeže 2015 (úprava SŘ ml. ze dne 7.5.2015) (změny) 1.4 Formát hry Celostátní soutěže mládeže se hrají ve formátu baseballu, malého baseballu U11, coachpitche

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016 ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE Platnost od 1.1.2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU ČBA 1 DŮLEŽITÉ 1) Komise herních pravidel na svém jednání v prosinci 2014 odhlasovala reorganizaci

Více

Výklad Pravidel 2014-2017

Výklad Pravidel 2014-2017 Výklad Pravidel 2014-2017 Březen 2014 1 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner) Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy Cílem je urychlení připravenose chytače při nadhozech

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Pořadatel, pořádající subjekt a řídící orgány Pořadatelem soutěže je Česká baseballová asociace, řídicím orgánem je Sportovně-technická komise ČBA (STK).

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY HRÁČŮ DO 21 LET

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY HRÁČŮ DO 21 LET SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY HRÁČŮ DO 21 LET Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídící orgány Pořadatelem soutěží hráčů do 21 let je Česká baseballová asociace, řídícím orgánem je Sportovně-technická

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování

Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování Komise rozhodčích ČSA Březen 2015 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner), Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy: Je to běžec za chytače,

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP ORGANIZAČNÍ INFORMACE 1/2 MÍSTO / Brno, sportovní hala VUT Palackého vrch TERMÍN / 7-8.3.2009, začátek turnaje v sobotu

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY U18

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY U18 Kapitola 1 Základní pojmy SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY U18 1.1 Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem Extraligy U18 (ExL18) je Česká baseballová asociace (ČBA). Řídicím orgánem je Sportovně-technická komise ČBA

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

Czech SILESIA BC 2012

Czech SILESIA BC 2012 Czech SILESIA BC 2012 2.ROČNÍK Propozice Turnaje ( verze č.1 / platnost od 1.2.2012 ) Pořadatel turnaje : Občanské sdružení BOWLING CZECH SILESIA Partner turnaje : Amaterská Bowlingová Liga (ABL) www.ablweb.cz

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO EXTRALIGY a 2. ČSL 2011 Vydala Sportovně technická komise ČSA STK ČSA 2 SŘ ČSL 2011 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěžní řád Soutěžní řád pro Extraligu a 2. ČSL

Více

MANUÁL ROZHODČÍHO ČBA

MANUÁL ROZHODČÍHO ČBA 2015 KOMISE ROZHODČÍCH ČESKÉ BASEBALLOVÉ ASOCIACE MANUÁL ROZHODČÍHO ČBA Tato publikace nenahrazuje Pravidla ČBA a Soutěžní řád ČBA Slouží pouze jako doplněk pravidel pro výklad a sjednocení systému Informace

Více

OREL TENIS CUP LICHNOV 2015

OREL TENIS CUP LICHNOV 2015 Pravidla tenisového turnaje OREL TENIS CUP LICHNOV 2015 Článek 1 Všeobecná a technická ustanovení A. Turnajové disciplíny a kategorie A.1 Dvouhra mužů A.2 Dvouhra žen A.3 Čtyřhra Dvouhra žen se hraje bez

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace Obsah Soutěžní řád České seniorské golfové asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 B. HRACÍ ŘÁD...3 2. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ...3 3. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ...4 3.1 PLÁNOVÁNÍ

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2010/2011 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1.1 V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni senioři, to je muži, kteří v daném roce dovrší nejméně 55 let a ženy,

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z RADA MLÁDEŽE Bělohorská 19, 16000 Praha 6 telefon 245 006 210 R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

PRAVIDLA SOFTBALLU 2006-2009

PRAVIDLA SOFTBALLU 2006-2009 PRAVIDLA SOFTBALLU 2006-2009 Tato Pravidla jsou schválena Českou softballovou asociací a jsou platná od 1. 4. 2006 a řídí se podle nich všechny soutěže organizované a pořádané Českou softballovou asociací.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE Flagová liga U19 je soutěž flag fotbalu určená juniorské kategorii a hraná ve smíšených týmech. Celý název soutěže zní Česká liga flag fotbalu (U19) 2016. 1. PODMÍNKY

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU PRO SEZONU 2012 1. Základní ustanovení OBSAH 2. Pořádání turnajů 2.1 - Plánování a zadávání turnajů 2.2 - Povinnosti a práva pořadatele turnaje

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016]

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Přítomní členové (VV): Omluvení členové (VV): Přítomní hosté: Omluvení: Chocholouš Vladimír, Novotný

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam.

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam. Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga Hlavní organizátor soutěže: PC FA Mladá Boleslav adresa: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav 293 01, tel.: 777 793 696 Hlavní garant soutěže: Ing.

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU Strana: 1 / 12 1 Úvod 1.1 Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného průběhu národní soutěže. 1.2 Soutěžní pravidla soutěže Mistrovství ČR v AKJ se mohou přizpůsobovat

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE PROPOZICE A ORGANIZACE Organizátorem Sportovních her seniorů Jihočeského kraje (dále jen hry) je občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV ve spolupráci

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu _ Pravidla kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Pojem pravidel Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace řídí v

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Provedení požárního útoku

Provedení požárního útoku Provedení požárního útoku (Pravidla pro Jindřichohradeckou hasičskou ligu) Odsouhlasena výkonnou radou JHHL dne 9.1.2015. Platná pro sezónu 2015 Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka PS12

Více

Czech SILESIA BC 2011-1.ROČNÍK. Propozice Turnaje

Czech SILESIA BC 2011-1.ROČNÍK. Propozice Turnaje Czech SILESIA BC 2011-1.ROČNÍK Propozice Turnaje 1.verze 02/2011 Pořadatel turnaje: Občanské sdružení BOWLING CZECH SILESIA Partner turnaje: Amatérská Bowlingová Liga ABL ( www.ablweb.cz ) Kontaktní osoby:

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 9.ročník podzim 2008 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

Český bridžový svaz Praha 30.8.2012

Český bridžový svaz Praha 30.8.2012 Český bridžový svaz Praha 30.8.2012 Soutěžní řád Českého bridžového svazu 1. Základní ustanovení 1.1. Úloha Soutěžního řádu Soutěžní řád (SŘ) Českého bridžového svazu (ČBS) upravuje podmínky pořádání bridžových

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Soutěžní řád Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Obsah 1 Preambule... 4 2 Všeobecná ustanovení... 4 2.1 Působnost soutěžního řádu... 4 2.2 Výklad soutěžního řádu...

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více