SMĚNNÁ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚNNÁ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:"

Transkript

1 Číslo smlouvy 010/016/146/03/00 KUJCP019RBR9 sonj/0 w/do&/fc>vp SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne Mgr. Jiřím Zimotou, hejtmanem Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 31 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů IČO DIČ CZ , plátce DPH a Obec Chrášťany se sídlem Chrášťany č. p. 79,373,04 Chrášťany zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Vomáčkou IČO /dále jen smluvní strany/ I. PŘEDMĚT SMLOUVY Jihočeský kraj je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 2774/33 o výměře 161 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 3184/40 o výměře 9 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pozemková parcela čisto 3578/24 o výměře 99 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 3658/26 o výměře 13 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 3658/41 o výměře 19 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 3693/67 o výměře 265 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 3795/11 o výměře 37 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela čisto 4555/34 o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemková parcela číslo 4558/6 o výměře 87 m2, omá půda, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 347 pro obec Chrášťany a k. ú. Koloměřice. Jihočeský kraj je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí dále výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 903/38 o výměře 1492 m2, omá půda, pozemková parcela číslo 4527/16 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/40 o výměře 364 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/41 o výměre 91 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4527/45 o výměře 26 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 342 pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou. Jihočeský kraj je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí dále výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako stavební parcela číslo 220/3 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemková parcela číslo 2591/1 o výměře 91 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 2599/2 o výměře 28 m2, omá půda a pozemková parcela číslo 4561/3 o výměře 404 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány na Číslo smlouvy 010/016/146/03/00 1

2 Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 342 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou. Obec Chrášťany je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 4463/32 o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4558/1 o výměře 451 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Koloměřice. Obec Chrášťany je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí dále výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 4474/2 o výměře 106 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemková parcela číslo 4527/27 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/34 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/35 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4560/1 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4560/3 o výměře 191 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4560/4 o výměře 330 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4560/9 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou. Geometrickým plánem číslo /2016 ze dne byla oddělena z pozemkové parcely číslo 4560/9, k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou pozemková parcela číslo 4560/11 o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou. Obec Chrášťany je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí dále výlučným vlastníkem pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 923/1 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, zapsaného na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubrava nad Vltavou. Obec Chrášťany je dle stavu zápisů v katastru nemovitostí dále výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 2393/5 o výměře 420 m2, vodní plocha, rybník, pozemková parcela číslo 4492/3 o výměře 288 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemková parcela číslo 4554/7 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemková parcela číslo 4561/2 o výměře 128 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4563 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chrášťany a k. ů. Doubravka u Týna nad Vltavou. Geometrickým plánem číslo /2016 ze dne byla oddělena z pozemkové parcely číslo 4492/3, k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou pozemková parcela číslo 4492/4 o výměře 201 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou. Geometrickým plánem číslo /2016 ze dne byla oddělena z pozemkové parcely číslo 4554/7, k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou pozemková parcela číslo 4554/7 o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou. Pozemky výše popsané jako pozemková parcela číslo 2774/33 o výměře 161 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 3184/40 o výměře 9 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pozemková parcela číslo 3578/24 o výměře 99 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 3658/26 o výměře 13 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 3658/41 o výměře 19 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 3693/67 o výměře 265 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 3795/11 o výměře 37 m2, trvalý travní porost, pozemková parcela číslo 4555/34 o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemková parcela číslo 4558/6 o výměře 87 m2, orná půda, k. ú. Koloměřice, pozemková parcela číslo 903/38 o výměře 1492 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 4527/16 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/40 o výměře 364 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/41 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4527/45 o výměře 26 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou a stavební parcela číslo 220/3 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemková parcela číslo Čislo smlouvy 010/016/146/03/00 2

3 2591/1 o výměře 91 m2, orná půda, pozemková parcela číslo 2599/2 o výměře 28 m2, orná půda a pozemková parcela číslo 4561/3 o výměře 404 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje jsou touto smlouvou směňovány za pozemky výše popsané jako pozemková parcela číslo 4463/32 o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4558/1 o výměře 451 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Koloměřice, pozemková parcela číslo 4474/2 o výměře 106 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemková parcela číslo 4527/27 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/34 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4527/35 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4560/1 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4560/3 o výměře 191 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4560/4 o výměře 330 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4560/11 o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, pozemková parcela číslo 923/1 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Doubrava nad Vltavou a pozemková parcela číslo 2393/5 o výměře 420 m2, vodní plocha, rybník, pozemková parcela číslo 4492/4 o výměře 201 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4554/7 o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice, pozemková parcela číslo 4561/2 o výměře 128 m2, ostatní plocha, silnice a pozemková parcela číslo 4563 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou v dosavadním vlastnictví obce Chrášťany. Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČ je majetek, který je předmětem směny jako pozemky v dosavadním vlastnictví obce Chrášťany předáván k hospodaření jako svěřený majetek dle ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny. II. SMĚNA NEMOVITOSTÍ Smluvní strany navzájem směňují, předávají a přejímají předmět směny popsaný v odstavci I. této smlouvy se všemi právy a požitky, s nimiž tyto nemovitosti držely a užívaly nebo byly oprávněny držet a užívat. til. CENA SMĚŇOVANÝCH NEMOVITOSTI Účetní hodnota pozemků nabývaných touto smlouvou Jihočeským kraiemie Kč. Účetní hodnota pozemků nabývaných touto smlouvou obcí Chrášťany je 76,545,- Kč. Smluvní strany se po vzájemné úmluvě dohodly, že směna se uskutečni bez doplatku ceny. Dodání pozemku je osvobozeno od daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. IV. ZÁRUKA Smluvní strany navzájem prohlašují, že předmět směny, který touto smlouvou přejímají do svého vlastnictví, znají a byly seznámeny druhou stranou s jeho stavem. Smluvní strany navzájem ručí za to, že směňované nemovitosti přejdou do vlastnictví druhé strany smlouvy prosty jakýchkoliv práv třetích osob a jakýchkoliv zatížení, kromě práv k okamžiku přechodu vlastnictví evidovaných v katastru nemovitostí. Pro případ, že by se nějaké další dluhy či závazky vyskytly, se předávající strana vždy zavazuje, že je sama uspokojí. Číslo smlouvy 010/016/146/03/00 3

4 V. PŘEVZETÍ Strany si odevzdají věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření smlouvy. Smluvní strany nastupují tímto dnem do skutečného držení předmětu směny a přechází na ně nebezpečí škod, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu směny. VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA Vlastnické právo k převáděným nemovitostem podle této smlouvy přejde na účastníky smlouvy zápisem vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj a příslušného katastrálního pracoviště. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku doručení návrhu na vklad práv z této smlouvy katastrálnímu úřadu. Účastníci této smlouvy se zavazuji učinit nebo podat všechny potřebné a účelné úkony nebo prohlášení tak, aby vklad mohl být neprodleně proveden. VII. NÁKLADY A POPLATKY Náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů jako součásti této smlouvy zaplatil Jihočeský kraj. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který touto smlouvou nabývají do svého vlastnictví. Poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí účastníci smlouvy solidárně, tak, že každá ze stran vylepí na návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kolek o nominální hodnotě 500, --Kč. Vlil. ZÁPIS NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ Smluvní strany žádají, aby na základě této smlouvy směnné byl na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj a příslušném katastrálním pracovišti proveden na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí zápis o změně vlastníka IX. Platnost této smlouvy je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění. Platnost této smlouvy je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. X. V neupravených částech se tato směnná smlouva řídí 2184 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souhlasí se zveřejněním smlouvy. Čislo smlouvy 010/016/146/03/00 4

5 Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho pňpojují své podpisy. Tato smlouva směnná nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma jejími účastníky. Tato směnná byla sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních. V Českých Budějovicích, dne Ve Chrášfanech, dne ia Mgr. Bc. Antonín Krák člen Rady Jihočeského kraje ^ s %, Mgr. Josef Vomáčka starosta obce Chrášfany / ^ Číslo smlouvy 010/016/146/03/00 5

6 vili ňf JIHOČESKÝ KRAJ Mgr. Bc. ANTONÍN KRÁK ČLEN RADY DOLOŽKA osvědčující platnost právního úkonu podle ustanovení 23 z, č. 129/2000 Sb o krajích v platném zněni Směnná smlouva uzavřená mezi Jihočesky kraj jehož orgány sídli v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2 zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 31 občanského zákoníku č, 40/1964 Sb., ve zněn! pozdějších předpisů IČO: DIČ CZ , plátce DPH a Obec Chrášťanv se sidlem Chrášťany č.p. 79, PSČ zastoupenou starostou obce Mgr. Josefem Vomáčkou IČO: jejímž předmětem je směna pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2774/33 o výměře 161 m2, orná půda, č. 3184/40 o výměře 9 m2, vodní plocha, č. 3578/24 o výměře 99 m2, trvalý travní porost, č. 3658/26 o výměře 13 m2, trvalý travní porost, č. 3658/41 o výměře 19 m2, trvalý travní porost, č. 3693/67 o výměře 265 mz, orná půda, č. 3795/11 o výměře 37 m2, trvalý travní porost, č. 4555/34 o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 4558/6 o výměře 87 m2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 347 pro obec Chrášťany a k. ú. Koloměřice, pozemkových parcel katastru nemovitosti č. 903/38 o výměře 1492 m2, orná půda, č. 4527/16 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/40 o výměře 364 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/41 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/45 o výměře 26 m2, ostatni plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 342 pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, stavební parcely katastru nemovitostí č. 220/3 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2591/1 o výměře 91 m2, orná půda, č. 2599/2 o výměře 28 m2, orná půda a č. 4561/3 o výměře 404 m2, ostatni plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 342 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4463/32 o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice a č. 4558/1 o výměře 451 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Koloměřice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4474/2 o výměře 106 m2, ostatni plocha, neplodná půda, č. 4527/27 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/34 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/35 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4560/1 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4560/3 o výměře 191 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4860/4 o výměře 330 m2, ostatni plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu prd Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Čestné Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro, obec Chrášťany a k. ů. Chrášťí 'any u Týna nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitosti č. 4560/11 o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č /2016 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4580/9, ostatni plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitosti č, 923/1 o výměře 38 m2, ostatni plocha, silnice, které je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště české Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ů. Doubrava nad U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: , identifikátor DS: kdib3rr, Stránka 1

7 Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitosti č. 2393/5 o výměře 420 m2, vodní plocha, rybnik, č. 4561/2 o výměře 128 m2, ostatní plocha, silnice, č o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4492/4 o výměře 201 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č, /2016 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4492/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú, Doubravka u Týna nad Vltavou a pozemkovou parcelu katastru nemovitosti č. 4554/7 o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č /2016 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4554/7, ostatní plocha, ostatní kórbortíkáee, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Obce Chrášťany je platná ve smyslu ustanovení 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění (dále jen zákon o krajích), neboť záměr kraje směnit výše uvedené nemovitosti byl podle ustanovení 18 odst. 1 zákona o krajích zveřejněn po dobu 30 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a posléze schválen podle ustanovení 36 odst. 1 plsm. a) zákona o krajích na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 340/2016/ZK-24 dne V Českých Budějovicích dne Mgr. Bc. Antonín Krák uvolněný člen Rady Jihočeského kraje ř"' o'- *' \ i U Zimního stadionu 1952/2, české Budějovice, telefon: , identifikátor DS: kdib3rr, Stránka 2

8 Ob«fjChiáafaftv.'Čhriafanv Tii MĚ d4''čhrá8fan^'3c:řáů^ts0c>3-. DOLOŽKA osvědčující platnost právního úkonu podle ustanovení $41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Směnná smlouva uzavřená mezi stranami: Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice, zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 31 občanského zákoníku č.40/164 Sb., ve znění pozdějších předpisů IČ : a Obec Chrášťany se sídlem Chrášťany 79 Chrášťany, zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Vomáčkou IČ: jejímž předmětem je směna pozemkových parcel katastru nemovitostí č.4558/1 ( ostatní plocha m2) a 4463/32 ( ostatní plocha - 34m2) v k.ú. Koloměřice, dále p.č. 4474/2 ( ostatní plocha - 106m2), 4527/27 (ostatní plocha - 13m2), 4527/34 ( ostatní plocha - 50m2), 4527/35 (ostatní plocha - 33m2), 4560/1 (ostatní plocha - 126m2), 4560/3 ( ostatní plocha - 191m2), 4560/4 ( ostatní plocha - 330m2), 4560/11 ( ostatní plocha - 63m2 - oddělené na základě geometrického plánu č /2016 ze dne z pozemkové parcely č.4560/9 ), vše v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, dále p.č. 923/1 (ostatní plocha - 38m2) v k.ú. Doubrava nad Vltavou, dále p.č. 2393/5 ( vodní plocha - 420m2), 4492/4 ( ostatní plocha m2 - oddělené na základě geometrického plánu č /2016 ze dne z pozemkové parcely č.4492/3 ), 4563 (ostatní plocha - 20m2), 4561/2 ( ostatní plocha - 128m2), 4554/7 (ostatní plocha - 21 m2 - oddělené na základě geometrického plánu č /2016 ze dne z pozemkové parcely č.4554/7 ), vše v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou, v dosavadním vlastnictví Obce Chrétéťam. za pozemkové parcely katastru nemovitostí č.2774/33 (orná půda -161 m2), 3184/40 (vodní plocha - 9m2), 3578/24 (trvalý travní porost - 99m2), 3658/26 (trvalý travní porost - 13m2), 3658/41 (trvalý travní porost - 19m2), 3693/67 ( orná půda - 265m2), 3795/11 (trvalý travní porost - 37m2), 4555/34 (ostatní plocha - 19m2), 4558/6 ( orná půda - 87m2) vše v k.ú. Koloměřice, dále p.č. 903/38 ( orná půda m2), 4527/16 (ostatní plocha - 41 m2), 4527/40 (ostatní plocha - 364m2), 4527/41 (ostatní plocha - 91 m2), 4527/45 ( ostatní plocha - 26m2), vše v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, a dále p.č. 2591/1 ( orná půda - 91 m2), st.220/3 (zastavěná plocha - 6m2), 2599/2 ( orná půda - 28m2), 4561/3 (ostatní plocha - 404m2), vše v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje fe platná ve smyslu ustanovení 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění ( dále jen zákon o obcích ) neboť záměr obce směnit výše uvedené nemovitosti byl podle ustanovení 39 odst.1 zákona o obcích zveřejněn po dobu minimálně 15 dnů před schvalováním v zastupitelstvu obce vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Chrášťany a posléze schválen podle ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích na základě usnesení Zastupitelstva obce Chrášťany č.3b/02/2016 dne V Chrášťanech dne OBEC C-hfá3ť»ny v-krwa (.'>.-Gk-' t>s* lěiovica IČO: 0C Mgr. Josef Vomáčka starosta obce / \j / ěú, tel./fax doložka

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 Č. 010/12/153/03/00 SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

^D A J/O W /& ft/š LO?b

^D A J/O W /& ft/š LO?b ^D A J/O W /& ft/š LO?b K U JC P 0 1 5 X A 3 I č. 010/10/249/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích,

Více

90*\J j o o ^ o ř l / P t r

90*\J j o o ^ o ř l / P t r Č. 010/13/169/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA KUJCP019UPW1 90*\J j o o ^ o ř l / P t r kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnici: Ředitelství

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00 Č. 010/12/214/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 zastoupený

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce /

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce / K5 D / \ f / m w / m / i o? } 010/ 11/ 065/ 03/00 KUJCP00UMGUA DAROVACÍ SMLOUVA íu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: hočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice II/409.

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice II/409. 7 u 7 7 " K U J C P 1 5 X C 2 9 Č. 1/12/188/3/ DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Obec Radenín se sídlem obecního úřadu v Radeníně č. p. 61, PSČ 391 2 zastoupené

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ. kterou uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ. kterou uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci Číslo smlouvy 00/4/287/03/00 KUJCP09WQRJ SSS/OO o/íiv?r SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ kterou uzavřeli podle 785-787 zákona č. 89/202 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice 111/01912.

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice 111/01912. Č. 010/13/281/03/00 KUJCP01AEK8D DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Lidi Česká republika v. o. s. se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 00 IČ

Více

K U JC P 0 1 A H G J J

K U JC P 0 1 A H G J J Číslo smlouvy 010/014/284/03/00 K U JC P 0 1 A H G J J SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/18/178/03/00 Č.2019000898 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se sídlem

Více

S O iu jo O S H /IW /jtít-

S O iu jo O S H /IW /jtít- i S O iu jo O S H /IW /jtít- Č. 010/12/056/03/00 KUJCP015X4PM DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY A DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli ve smyslu 51 a 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném

Více

ÓO/v/oos+fj 0folfr>n

ÓO/v/oos+fj 0folfr>n Č. 010/12/212/03/00 ÓO/v/oos+fj 0folfr>n K UJCP015XF2O DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

S ok 3 /ocř>>i/^i/un

S ok 3 /ocř>>i/^i/un S ok 3 /ocř>>i/^i/un Č. 010/13/082/03/00 KUJCP017II9L DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu

Více

SOfij/o&H/ ot ty táty

SOfij/o&H/ ot ty táty SOfij/o&H/ ot ty táty K U J C P 0 1 7 I M P L Č. 010/13/159/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích,

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

SOlU/OffýH/JW/Jclf DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY

SOlU/OffýH/JW/Jclf DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY / Č. 010/13/66/03/00 SOlU/OffýH/JW/Jclf KUJCP01AEL5L DOHODA O PŘEVZETÍ STAVBY kterou uzavřeli ve smyslu 1725 a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU. č

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU. č Č.j.010/15/048/03/00 KUJCP019WSPF SOhJ/OCfrl} M /W t- v Česká republika - Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3, kterou zastupuje Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: SMĚNNÁ SMLOUVA kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smluvní strany: Pavel Horáček, jako účastník č. 1 Ladislav Votápek, jako účastník č. 2 Obec Kobylnice, se sídlem Obecní úřad, Na Budínku

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: Věc: Předkládá: Zpracoval: Projednáno: 5. září 2016 Směna ěásti p.p.ě. 58 a 59 za ěást p.p.ě. 62 v kat. úz. Semily

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle 2184 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY

SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY S55/OOSV/ Č. 010/12/063/03/000 KUJCP00VJV56 SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY kterou uzavřeli ve smyslu 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne, měsíce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY

SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY Číslo smlouvy 010/16/153/03/000 KUJCP01GBSYG ósš/dů&i/jzyčoií SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY kterou uzavřeli podle 1785-1787 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedeného

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA č

SMĚNNÁ SMLOUVA č SMĚNNÁ SMLOUVA č. 2017-2412 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. ALX 256 zastoupený

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ K U J C P 0 1 7 I P V 6 SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ uzavřená podle podle ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: Jihočeským krajem jehož úřad sídlí v

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO 2650/S/2017-HMSO Č.j.: UZSVM/S/1999/2017-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná RNDr.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

S o i//c Q j* f/iw /T o? s

S o i//c Q j* f/iw /T o? s Č. 010/11/112/03/00 S o i//c Q j* f/iw /T o? s K U J C P 0 1 5 X L 0 S DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem na Pankráci

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Obštíá SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

Obštíá SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ Č. 010/12/038/03/00 Obštíá SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ KUJCP00VJNZU kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Město Milevsko jehož městský úřad sídlí v Milevsku, nám. E. Beneše

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník filmu Si-?" 'í-^-" " " " r " *S'"'~' -J! of. ftiříf> '70SftM/feOlfe DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník statutární město Havířov se sídlem: Svornosti 86/2,

Více

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI K U J C P 0 1 0 W IH Q Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I. j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ ^ SLUŽEBNOSTI č. E618-S-1103/014/BAR uzavřená podle ustanovení 157 a násl. zákona

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Ing. Jitka Píšová. Bc. David Novotný, vedoucí odboru technické právy veřejného majetku

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Ing. Jitka Píšová. Bc. David Novotný, vedoucí odboru technické právy veřejného majetku S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 14. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Cyklostezka Jungmannova - majetkoprávní vypořádání Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Jitka

Více

Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10203/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená podle 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená podle 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SK/OHMS/069/14 Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená podle 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jihočeský kraj se sídlem 370 76 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 zastoupený Mgr.

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I.

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I. 7652/OPR/2018-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Ivona

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-11-011-16 ze dne 23.2.2016 Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 3314 za část pozemku parc. č. 3316, oba v k. ú. Modřany při ulici K Vystrkovu

Více

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTI

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTI 2430/C/2012-HMSO Č.j.: UZSVM/C/1758/2012-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Pra 2 za který jedná: IČ: 69797111 (dále jen

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

Darovací smlouva SML SZ ÚMČ P15:...

Darovací smlouva SML SZ ÚMČ P15:... Darovací smlouva SML-2016-10... SZ ÚMČ P15:... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Městskou částí Praha 15 se sídlem

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

Název materiálu: Greenway Jizera - smlouva o smlouvě budoucí směnné - pozemky Luka

Název materiálu: Greenway Jizera - smlouva o smlouvě budoucí směnné - pozemky Luka Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Greenway Jizera - smlouva o smlouvě budoucí směnné - pozemky Luka Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

KUJCP01AZJ74. I. Úvodní ustanovení

KUJCP01AZJ74. I. Úvodní ustanovení KUJCP01AZJ74 SMLOUVA o možností provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanoveními 86 a 110 zákona č. 183/2006

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Tato smlouva byla připravena advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecný vzor a slouží pouze k informativním účelům. Každý právní případ je jedinečný, nedoporučujeme využívat tuto smlouvu bez

Více

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11845/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA. č

SMĚNNÁ SMLOUVA. č SMĚNNÁ SMLOUVA č. 2017000656 kterou uzavřely smluvní strany: 1. statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice IČO 00244732 zastoupené primátorem Ing. Jiřím Svobodou

Více

Čl. I. Smluvní strany

Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCE uzavřená dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění a dle zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, uzavřená dle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 1 Město Veselí nad Moravou,

Více