Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci"

Transkript

1 Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

2 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje volání a přijímání telefonních hovorů s využitím čísla a tarifu pevné linky UPC. Hovor se realizuje prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo 3G mobilní sítě. Aplikaci UPC Telefon mohou využívat zákazníci UPC, kteří: mají pevnou telefonní linku UPC jsou zaregistrováni v aplikaci Moje UPC používají mobilní zařízení (telefon), podporovaný UPC a splňující minimální požadavky pro spuštění aplikace stáhnou si z Google Play (Android OS) nebo App Store (ios) aplikaci jsou připojeni k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo 3G mobilního připojení 2. Výhody pro zákazníka Díky aplikaci UPC Telefon lze ušetřit a pohodlně používat telefonní služby UPC: Úspora balíčky volných minut dostupných v rámci tarifů pevných linek UPC lze využívat i mimo domov (např. po využití balíčku minut mobilního operátora nebo na hovory, na něž se tento balíček nevztahuje) hovory prostřednictvím jedné pevné linky UPC lze díky aplikaci realizovat až ve třech různých zařízení žádné poplatky za roaming při telefonování v zahraničí pomocí sítě Wi-Fi, tzn. na hovory se vztahuje stejný tarif, jako kdyby probíhaly z místa, kde je služba UPC instalovaná (např. hovory do České republiky se sazbami jako v případě tuzemských hovorů, hovory do jiných zemí se sazbami jako za zahraniční hovory, případně bezplatně, pokud se jedná o hovory, na něž se vztahují volné minuty UPC) možnost využít tyto úspory: až ve 3 zařízeních současně i bez SIM karty (Wi-Fi) Pohodlí všechny kontakty dostupné na mobilním zařízení jsou dostupné a využitelné rovněž prostřednictvím aplikace možnost přijímat příchozí hovory na pevnou linku mimo místo bydliště všechny hovory se zaznamenávají - příchozí, odchozí i zmeškané - pokud jste připojeni přes Wi-Fi nebo 3G 3. Technické požadavky Jedno číslo pevné telefonní linky může být aktivní na max. 3 mobilních zařízeních splňujících tyto požadavky: operační systém: ios 4.3 nebo vyšší (ios) a Android 2.1 nebo vyšší přístup k Wi-Fi nebo 3G síti model mobilního zařízení spolupracující s aplikací UPC Telefon. Seznam zařízení je k dispozici na stránce POZNÁMKA: K fungování aplikace není potřeba aktivní SIM karta v daném zařízení - hovor se realizuje prostřednictvím Wi-Fi. 1

3 4. Přihlášení do aplikace Pro využívání aplikace UPC Telefon je nezbytný přístup k internetu pomocí Wi-Fi sítě nebo 3G mobilního připojení. Stáhněte si aplikaci z App Store (pro zařízení se systémem ios) nebo z obchodu Google Play (pro Android OS). 1. VOLBA ZEMĚ Při prvním spuštění aplikace UPC Telefon, vyberte zemi, ve které službu UPC používáte. 2. PŘIHLÁŠENÍ Poté, co potvrdíte volbu země, uvedete heslo a název uživatele, které používáte pro klientské rozhraní Moje UPC. Tip pro Android OS: Máte-li již účet v systému Moje UPC a zapomněli jste název uživatele nebo heslo, zvolte možnost Zapomněli jste heslo?. Nemáte-li dosud účet v systému Moje UPC, zvolte možnost Zaregistrovat. POZOR: Uživatelé systému ios mohou získat heslo nebo se v systému Moje UPC zaregistrovat výhradně prostřednictvím stránky https://my.upc.cz/cz/startpage.aspx 2

4 3. SOUHLAS S PODMÍNKAMI Přečtěte si Podmínky pro používání aplikace a potvrďte, že s nimi souhlasíte. 4. POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ Seznamte se s obsahem Politiky ochrany soukromí a potvrďte, že je akceptujete. Poté, co provedete tyto kroky, změní ikona stavu aplikace barvu na zelenou. POZNÁMKA: Přihlášení a souhlas s Podmínkami používání se zobrazí pouze při prvotním spuštění po nainstalování aplikace UPC Telefon. Úkony uvedené v bodech 1-4 je nezbytné provést v případě, že se aplikace na dané zařízení instaluje poprvé, anebo v případě opakované instalace aplikace na zařízení. 3

5 5. Hlavní menu Poté, co zvolíte aplikaci UPC Telefon na seznamu aplikací svém telefonu, zobrazí se klávesnice a Hlavní menu. Hlavní menu Vám umožní přístup ke: kontaktům mobilního telefonu seznamu hovorů vykonaných pomocí aplikace - Nedávné položky klávesnici hlasové poště Telefonu UPC - záložka je dostupná jen u ios (u Android OS stačí na klávesnici podržet číslo 1) konfiguraci aplikace - Nastavení 4

6 KONTAKTY Zkratka do telefonního seznamu mobilního telefonu, prostřednictvím kterého může uživatel vykonat hovor s kontakty uloženými v telefonu/na SIM kartě. Každé číslo, z něhož se realizuje příchozí hovor, se navíc může uložit do Kontaktů mobilního telefonu. NEDÁVNÉ POLOŽKY (hovory) Přístup k seznamu hovorů realizovaných z/na číslo pevné linky: odchozí, příchozí a nepřijaté. 5

7 6. Telefonování a správa telefonního seznamu Příchozí hovory se zobrazí jak na telefonním přístroji k pevné lince, tak na všech zařízeních s aktivní aplikací UPC Telefon. Přijmete-li hovor na jednom z těchto zařízení, přestane se zobrazovat na zařízeních ostatních. Odchozí a příchozí hovory lze realizovat nezávisle na sobě, na každém přihlášeném zařízení. VÝBĚR ČÍSLA Telefonní čísla můžete vybrat pomocí klávesnice na displeji, anebo z telefonního seznamu uloženého v mobilním telefonu. PŘÍCHOZÍ HOVORY Obdržíte-li příchozí telefonní hovor během hovoru realizovaného prostřednictvím aplikace UPC Telefon, můžete jej přijmout, anebo odmítnout. Zvolíte-li možnost Přijmout, přidržíte aktuální hovor realizovaný prostřednictvím aplikace. Dále můžete: ztišit hovory zapnout hlasitý odposlech zvolit přechod do klávesnicového módu přejít do telefonního seznamu 6

8 SEZNAM HOVORŮ Každý nepřijatý příchozí hovor na číslo pevné linky se zaznamenává v aplikaci a zobrazí pomocí červené značky u ikony UPC Telefon a v sekci Nepřijaté hovory. 7

9 7. Nastavení aplikace Chcete-li změnit původní nastavení aplikace UPC Telefon, zvolte možnost Nastavení v Hlavním menu: STAV UPC Telefonu Umožňuje aplikaci vypnout nebo zapnout. NASTAVENÍ SÍTĚ Umožňuje automatické připojení k bezdrátové síti, aplikace využívá stejného připojení jako mobilní přístroj. V případě manuálního nastavení typu sítě (Wi-Fi nebo 3G) aplikace využívá pouze zvoleného připojení. POZNÁMKA: Množství dat spotřebovaných na jednominutový rozhovor pomocí aplikace činí 1,3 MB. 8

10 NÁPOVĚDA Zobrazuje informace o fungování aplikace. NAHLÁSIT PROBLÉM Odtud můžete UPC poslat oznámení o chybách, anebo prezentovat svůj návrh týkající se fungování aplikace. Aplikace využívá k nahlášení problému nastavený v mobilním telefonu. OBCHODNÍ PODMÍNKY Zde se seznámíte s Podmínkami používání služby. 9

11 SPRÁVA SLUŽEB Zvolíte-li tuto možnost, musíte znovu vložit údaje do systému Moje UPC. Zde můžete: aplikaci UPC Telefon zcela deaktivovat na všech zařízeních, deaktivovat aplikaci UPC Telefon na svém zařízení. POZNÁMKA: Uživatel může rovněž aplikaci UPC Telefon resetovat, vyskytnou-li se technické problémy. Ve verzi aplikace pro systém Android lze možnost Reset služby zadat prostřednictvím Nastavení aplikace v Hlavním menu. Ve verzi pro systém ios naleznete Reset služby v pravém horním rohu v menu Nastavení aplikace v Hlavním menu. O APLIKACI Místo, kde je uvedena verze aplikace. 10

12 ODHLÁSIT SE Pro systém ios klikněte na Odhlásit. Budete-li se chtít do aplikace znovu přihlásit, musíte uvést Název uživatele a Heslo. V případě systému Android klikněte na Odejít a zde naleznete 3 možnosti: Uspat, Ukončit, Odhlásit. Pohotovostní režim umožňuje přijímat příchozí hovory, ale neumožňuje používat aplikaci pro odchozí hovory. Vypnout umožňuje vypnutí aplikace, při jejím opětovném zapnutí se však nevyžaduje zadání Názvu uživatele a Hesla. Odhlásit se umožňuje aplikaci zavřít. Budete-li ji chtít znovu zapnout, musíte zadat Název uživatele a Heslo. 8. Základní hlášení Vyskytnou-li se technické problémy spojené s využíváním aplikace UPC Telefon, zobrazí aplikace hlášení přímo na displeji přístroje. Hlášení lze rozdělit do dvou skupin: 1. Spojené s přihlášením NESPRÁVNÉ UŽIVATELSKÉ ÚDAJE Uvedete-li nesprávné uživatelské údaje, bude Vás o tom aplikace informovat zobrazenou zprávou. TELEFONICKÁ SLUŽBA NENÍ K DISPOZICI Máte-li účet v Moje UPC, ale nemáte-li pevnou linku, zobrazí se toto hlášení. 11

13 MAXIMÁLNÍ POČET PŘIHLÁŠENÝCH UŽIVATELŮ K jednomu číslu pevné linky se mohou připojit maximálně 3 mobilní zařízení. Chcete-li aktivovat další zařízení, musíte deaktivovat 1 z dříve přihlášených. Lze tak učinit prostřednictvím aplikace Moje UPC nebo přímo v aplikaci v mobilním telefonu (deaktivace). 2. Spojená s chybějícím přístupem k internetu (Wi-Fi, 3G) NEMÁTE PŘÍSTUP K SÍTI Nemůže-li aplikace navázat připojení k internetu, objevují se tato hlášení: POZNÁMKA: V případě Android OS se může zobrazit u aplikace oranžová ikona stavu UPC Telefonu symbolizující to, že na dané síti je zablokovaná služba SIP/ALG. 12

14 9. Podmínky používání (výtah) Chcete-li využívat aplikaci, musíte potvrdit, že souhlasíte s Podmínkami používání aplikace. Žádné další smlouvy nemusí zákazník podepisovat. Kvalita a úspěšnost hovorů přímo závisí na kvalitě internetového připojení. UPC tedy nemůže zaručit 100% úspěšnost realizace hovorů. UPC nezaručuje kvalitu ani úspěšnost navazování hovorů, jsou-li obtíže způsobené špatnou kvalitou 3G nebo Wi-Fi připojení. Připojení prostřednictvím 3G sítě využívá data ze sjednaného balíčku od operátora, může být také spojeno s dalšími platbami operátorovi, u něhož má uživatel svůj mobilní tarif. Aplikace umožňuje realizovat hovory na čísla služeb, jež jsou ze zákona povinny poskytovat pomoc, zejména pak na číslo 112. Poloha každého takového spojení bude určena pomocí operátora mobilních služeb. Tyto hovory jsou realizovány přímo z GSM telefonu. Spojení pomocí aplikace prostřednictvím modemu se na vyúčtování neuvádějí samostatně. Nelze realizovat hovory pomocí externích zařízení založených na technologii Bluetooth (např. s použitím sluchátek). Veškeré blokace hovorů založené na čísle pevné linky UPC se uplatní i pro všechna zařízení přihlášená k aplikaci. UPC podporuje fungování aplikace pouze na uvedených modelech telefonů. 13

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Často kladené otázky Verze 1.1

Často kladené otázky Verze 1.1 Často kladené otázky Verze 1.1 www.bi-link.cz Page 1 of 14 Obsah 1. Co je Bi-LINK a jak ho používat... 3 2. Vytvoření uživatelského účtu... 5 3. Připojení vašeho přístroje s Bi-LINK... 6 4. Importování

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více