Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!"

Transkript

1 Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít něco nového a pěkného? Záleží ti na naší farnosti a prostředí, ve kterém žiješ? Pak je tady pro Tebe koncerty, divadlo, přednášky, povídání, zajímaví lidé, příjemná a vstřícná atmosféra, možnost duchovního prožitku, modlitba. 12. duben 20. èerven Farnost sv. Václava v Brumovì-Bylnici Neváhej a pøijï, moc se na tebe tìšíme!

2 duben Zamyšlení nad smyslem života Pátek kostel mše sv. P. Pavel Šupol tělocvična ZŠ Brumov - Bylnice koncert zpěváka, kytaristy, písničkáře Pavla Helana vstupné dobrovolné Sobota kostel - mše sv. - P. Pavel Šupol orlovna - přednáška P. Pavla Šupola s názvem Život bez hranic s Nickim Vujicicem (Může být motivací pro ty, jimž se zdá, že je k nim osud tvrdý, že jim uniká smysl života.) Poznámka: Nick Vujicic, o kterém se P. Šupol bude zmiňovat, je bez rukou a nohou, ale sportuje, zpívá, cestuje po celém světě a skrze svůj životní příběh se snaží křísit u mnohých touhu žít. V průběhu přednášky malé občerstvení polední přestávka - možnost oběda v restauraci nebo párek v orlovně orlovna osobní svědectví o hledání Boha - Braňo Letko - Lámačské chvály - koncert kostel duchovní rozhovory, zpověď, přímluvné modlitby kostel - mše sv orlovna posezení s občerstvením Nedìle mše sv. - promluva P. Pavel Šupol 9.00 mše sv. - promluva P. Pavel Šupol mše sv. - hlavní celebrant P. Pavel Šupol slavnostní požehnání - poděkování Pánu Bohu za celý víkend

3 1. 3. kvìten Vstoupit do hlubokého vztahu s Bohem Pátek mše sv. - P. Vojtěch Kodet katecheze - Naše útěky - Lk 15 malé občerstvení Večer chval Sobota katecheze - Obtíže návratu - Lk malé občerstvení škola modlitby polední přestávka - možnost oběda v restauraci nebo párek v orlovně katecheze - Bezmoc lásky - Lk malé občerstvení odpovědi na otázky, škola modlitby možnost zpovědi - tichá adorace mše sv. - P. Vojtěch Kodet Nedìle mše sv. - promluva P. Vojtěch Kodet 9.00 mše sv. - promluva P. Vojtěch Kodet mše sv. - hlavní celebrant P. Vojtěch Kodet slavnostní požehnání - poděkování Pánu Bohu za celý víkend P. Vojtěch Kodet, Th. D., řeholník, narozen Během studia teologie v Litoměřicích tajně vstoupil ke karmelitánům, v roce 1982 byl vysvěcen na kněze. Doktorát teologie získal na Teresiánu v Římě. Se spolubratry karmelitány obnovoval klášter v Kostelním Vydří, pak působil mnoho let jako představený Řádu karmelitánů v ČR. Nyní je převorem komunity v Praze. Často vede různé duchovní obnovy, dlouhá léta exorcista, je známý kazatel, pravidelně přednáší na charismatických konferencích. www. vojtechkodet.cz

4 kvìten Zodpovìdné rodièovství Krásné vztahy Pátek kostel - mše sv. - P. Karel Janíček náměstí v Brumově - Teátr Víti Marčíka - Robinson Crusoe Sobota kostel - mše sv. - P. Karel Janíček orlovna - přednáška Priority v našem manželství - manželé Slobodovi orlovna - občerstvení, přestávka - v průběhu přestávky - co je společenství manželů orlovna - pro manžele úkolový list - možnost tiché adorace v kostele, duchovní rozhovor, zpověď přestávka, pro přihlášené oběd v restauraci, možnost občerstvení v orlovně orlovna - přednáška Křížem krážem aneb o putování dětí mezi námi - 1. část - manželé Tkáčovi orlovna - občerstvení, přestávka - v průběhu přestávky - co je hnutí Modlitby matek orlovna - přednáška - 2. část + dotazy kostel - možnost - duchovní rozhovor, zpověď - P. Karel Janíček a další kostel - mše sv. s obnovou manželských slibů - P. Karel Janíček Nedìle kostel - mše sv. s obnovou manželských slibů - P. Karel Janíček 9.00 kostel - mše sv. s obnovou manželských slibů - P. Karel Janíček kostel - mše sv. s obnovou manželských slibů - P. Karel Janíček slavnostní požehnání - poděkování Pánu Bohu za celý víkend Požadavky na hlídání dětí (sobota ; ) a na sobotní oběd v Pizzerii Gusto na náměstí v ceně 75,- Kč nutno nahlásit buď v sákristii nebo na telefon či nejpozději do

5 kvìten Jak žít evangelium v dnešním svìtì Pátek kostel - mše sv. - P. Ján Buc tělocvična ZŠ Brumov-Bylnice - koncert ESPÉ Sobota kostel - mše sv tělocvična ZŠ B-B Godzone - kreativní evangelizační program přestávka na oběd tělocvična ZŠ B-B Godzone - atraktivní způsob evangelizace možnost zpovědi, přímluvná modlitba kostel - mše sv. - začátek vigilie před Sesláním Ducha svatého Vigilie pøed Sesláním Ducha svatého nešpory, katecheze, chvály, adorace, přímluvná modlitba, agapé Nedìle mše sv. - promluva P. Ján Buc 9.00 mše sv. - promluva P. Ján Buc mše sv. - hlavní celebrant P. Ján Buc slavnostní požehnání - poděkování Pánu Bohu za celý víkend Kapela ESPÉ (Slovensko) vychází z křesťanského evangelizačního společenství SP Silné Posolstvo. Vznikla v roce 2003 a postupně přešla od rockové gospelové kapely k worship stylu (chvály a uctívání), takže se svou hudbou i životem snaží oslavovat Pána. Vedoucím kapely je Július Slovák.

6 Pátek kostel - mše sv. pro děti sraz u kostela - večerní program èerven Být Božím dítìtem Sobota kostel - mše sv farní zahrada - předškolní dětí farní zahrada třída farní zahrada - oběd - opékačka farní zahrada třída farní zahrada - večeře - opékačka možnost zpovědi kostel - mše sv. pro všechny děti, překvapení 7. èerven Kdo jí mé Tìlo a pije mou Krev má život vìèný Nedìle kostel - mše sv náměstí - mše sv. se slavnostním průvodem Božího Těla Eucharistie smlouva nová a věčná Národní eucharistický kongres v Brně října 2015

7 7. 9. èerven Tìm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému Nedìle zasvěcení se Božskému srdci kostel - Mezigenerační vztahy - manželé Ptáčníkovi kostel - malé občerstvení kostel - koncert Trávnica Pondìlí kostel - možnost zpovědi 8.00 kostel - mše sv. malé občerstvení kostel - přednáška Spiritualita stáří PhDr. Kateřina Lachmanová Th. D. Úterý kostel - Korunka k Božímu milosrdenství kostel - přednáška Jak pečovat a jak péči přijímat? P. Bohumír Vitásek hřbitov - modlitba za naše zemřelé - Cesta světla kostel - možnost zpovědi kostel - mše sv. PhDr. Kateřina Lachmanová Th. D., narozena Od roku 2006 je koordinátorkou Katolické charismatické obnovy v ČR. Studovala VŠB v Ostravě, po roku 1990 působila v evangelizační komunitě ICPE na Maltě. Teologii studovala v Č. Budějovicích a na Teresiánu v Římě, psychologii na Gregoriánské univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Pastoračním středisku v Praze a v redakci Karmelitánského nakladatelství.

8 Další akce a nabídky Nedìle Božího milosrdenství ZAHÁJENÍ MISIJNÍHO JARA mše sv. - promluva P. Kamil Obr 9.00 mše sv. - promluva P. Kamil Obr mše sv. - hlavní celebrant P. Kamil Obr sobota Děkanátní akce pro starší mládež - Najdi se! celodenní pestrý program pro mládež. Více informací najdete na mše sv. a Večer chval nedìle Pouť farnosti na Svatý Hostýn - zasvěcení farnosti Panně Marii pátek Olomouc - Setkání dětí s o. arcibiskupem sobota mše sv. a Večer chval sobota Hrad Brumov - Farní den - zakončení Misijního jara 2015 Po celou dobu misií bude možnost domluvit návštěvu kněze v domácnostech na duchovní rozhovor, požehnání domu, bytu, udělení svátostí. Hymna Misijního jara Pane, otevři srdce mé ruce mé zavřené oči slepé k lásce tvé nádherné 2. Zasels už, vyklíčit dej novému životu, co pro mě chystáš. Dnes už vím, vůli svou chci ti dát. Ref.: Pane, přijď, jsem slabý, sílu dej, s Tebou vytrvám na cestě životem, s Tebou chci vítězit i kříž nést. 3. Co zbloudilo, přiveď zpět svět, co v propast se hroutí buď mu světlem ať má za kým jít. 4. Ukaž, co je ve mně zlé, ukaž, čím Tě rmoutím, jak ti všechno odevzdat? Ref.: Pane, přijď, jsem slabý, sílu dej, s Tebou vytrvám na cestě životem s Tebou chci vítězit i kříž nést. Pošli i mě jako Petra a Pavla ukázat světu, kdo jsi. Vím, že sešleš mi svého Ducha odvahy nebudu nikdy sám. Neváhej a pøijï, moc se na tebe tìšíme!

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer! SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva:

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva: STRÁNKA 12 Naši milí čtenáři Čtrnáctideníku, máme za sebou pár dnů prázdnin - dnů, které s netrpělivostí očekávaly hlavně děti. Prázdniny jsou většinou i časem, kdy vyrážíme na různě dlouhou dovolenou

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Nové Město na Moravě květen

Nové Město na Moravě květen Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více