Skratka Názov Vek, pohlavie Referenč. hodnota Jednotky Materiál / Odber BIOCHÉMIA Sérum: ABR. m,ž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skratka Názov Vek, pohlavie Referenč. hodnota Jednotky Materiál / Odber BIOCHÉMIA Sérum: ABR. m,ž"

Transkript

1 BIOCHÉMIA Sérum: ABR Acidobázická rovnováha: m,ž - ph 7,36-7,44 - pco 2 4,65-6,00 kpa - po 2 8,00-14,00 kpa - BE -2,5 až 2,5 mmol/l - HCO 3 22,0-26,0 mmol/l ALP Alkalická fosfatáza F(12-17 r) <3,11 µkat/l F( r) 0,58-1,74 M (12-17 r) <6,51 M ( r) 0,67-2, d <4, d <3, m <7, r <7, r <4, r <4, r <5,00 ALT Alanínaminotransferáza m do 0,68 µkat/l ž do 0,55 AMS S Amyláza m,ž 0,47-1,67 µkat/l AST Aspartátaminotransferáza m do 0,67 µkat/l ž do 0,53 BIL-T Celkový bilirubín m,ž 1,70-21,00 µmol/l BIL-K Konjugovaný bilirubín m,ž 1,50-5,00 µmol/l BIL-N CB CK 0-1 deň 34,2-102,6 1-2 deň 102,6-119,7 2-5 deň 68,4-205,2 5D ,70-17, T T -1M M m,ž g/l m 0,12-3,20 µkat/l ž do 2,85 deti 1-6d do 10,9 6d-7m do 4,92 7m-4r do 3,8 4r-7r do 2,48 chlapci 7r -17r do 4,5 dievčatá 7r -17r do 2,57 CK-MB CK-MB aktivita m,ž 0,05-0,42 µkat/l CVK Celková väzbová kapacita železa m,ž 44,8-80,6 µmol/l GLU GMT % Hb Novorodenecký bilirubín Celkové bielkoviny Kreatínkináza Glukóza Gamaglutamyltransferáza Glykovaný hemoglobín m,ž 4,1-5,9 mmol/l m,ž 3,9-5,6 mmol/l kapilárna krv -do špec. odb. skúmaviek 0-6 M 0,05-3,40 µkat/l 6M -1 0,05-0, ,05-0, ,05-0,28 m ,05-0,75 ž ,05-0,55 m (18-150r) do 1,0 ž (18-150r) do 0,67 µmol/l m,ž DCCT 4,80-6,00 % m,ž IFCC mmol/mol odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport odber do K 2 EDTA Synlab.SK s.r.o. Stránka 1 počet strán spolu: 15

2 CHE Cholínesteráza m,ž (0-150r) µkat/l ž (16-40r) CHOL Cholesterol ,10-4,30 mmol/l - po 12 hod. lačnení m,ž 2,9-5,0 TGL Triacylglyceroly m,ž 0,10-1,7 mmol/l - po 12 hod. lačnení LDL-CH LDL-cholesterol meraný m,ž 0,00-2,59 mmol/l - po 12 hod. lačnení HDL-CH LDH m (0-150r) 0,90-1,45 ž (0-150r) 1,15-1, d 3,75-10, r 2,00-5,00 m (15-150r) 2,25-3,75 ž (15-150r) 2,25-3,55 OSMO Osmolalita v sére výpočtom m,ž - do 60 r mosmol/kg m,ž - nad 60 r TN hs Troponín T hs m,ž do 0,014 µg/l Na Sodík m,ž mmol/l K 0-4D 3,70-5,90 4D -1 4,10-5, ,50-5,10 m,ž 3,6-5,1 Cl Chloridy m,ž mmol/l Ca Vápnik 0-10D 1,90-2,60 mmol/l 10D - 2 2,25-2,75 P ,20-2, ,10-2, ,15-2, ,20-2, ,05-2,40 ž 0-1M 1,40-2,50 ž 1M -1 1,20-2,10 ž 1-3 1,10-1,95 ž 3-6 1,05-1,80 ž 6-9 1,00-1,80 ž ,05-1,70 ž ,90-1,55 ž ,80-1,55 m 0-1M 1,25-2,25 m 1M - 1 1,15-2,15 m 1-3 1,00-1,95 m 3-6 1,05-1,80 m 6-9 0,95-1,75 m ,05-1,85 m ,95-1,65 m ,85-1,60 m,ž 0,81-1,45 Mg Horčík 0-5M 0,62-0,91 mmol/l 5M - 6 0,70-0,95 Fe UR HDL-cholesterol Laktátdehydrogenáza Draslík Fosfor Železo Močovina (urea) ,70-0, ,70-0, ,66-1, ,66-0, ,70-0,95 m 10,6-28,3 ž 6,6-26,0 m,ž (0-65r) do 8,30 m,ž (65-150r) do 11,90 mmol/l mmol/l mmol/l µkat/l µmol/l mmol/l - po 12 hod lačnení Synlab.SK s.r.o. Stránka 2 počet strán spolu: 15

3 KR Kreatinín 0-1M 27,0-77,0 µmol/l 1M ,0-34, ,0-31, ,0-37, ,0-42, ,0-47, ,0-56, ,0-60, ,0-68,0 m 59,0-104,0 ž 45,0-84,0 KM Kyselina močová m µmol/l ž Špecifické proteíny: A1AT Alfa-1-antitrypsín m,ž 0,9-2,00 g/l CRP C-reaktívny proteín 0-3T do 4,1 3T - 15 do 2,8 m,ž do 5,0 C3 Komplement C3 m,ž 0,9-1,8 g/l C4 Komplement C4 m,ž 0,1-0,4 g/l FER Ferritín m µg/l ž TRF Transferín m,ž 2,0-3,6 g/l mg/l Synlab.SK s.r.o. Stránka 3 počet strán spolu: 15

4 IgG Imunoglobulín G m,ž 7,0-16,0 g/l 0-1 2,32-14, ,53-9, ,04-14, ,72-14, ,98-15, ,59-15, ,16-17, ,49-15,84 IgA Imunoglobulín A m,ž 0,70-4,00 g/l , ,20-1, ,27-1, ,34-3, ,53-2, ,58-3, ,47-2, ,61-3,48 IgM Imunoglobulín M m,ž 0,48-3,12 g/l 0-1 m 0-0, m 0-1,01 3m-1 r 0,41-1,37 1r - 3 r 0,29-1,36 3 r - 7 r 0,74-2,18 7r -11 r 1,00-2,36 11r - 16 r 0,38-2,54 IgE Imunoglobulín E m,ž IU/ml 0-1 M 0-1,5 1M -1r r-6 r r-10 r r-15 r nad 16 r MYOGL Myoglobín ž µg/l m OROS Orosomukoid (alfa-1-kyslý glykoproteín) m,ž 0,5-1,2 g/l Moč: GLU U Glykozúria m,ž do 0,83 mmol/l moč AMS U m 0,27-8,20 ž 0,35-7,46 MALB U Mikroalbumín m,ž 2-20 mg/l moč KVP Kvantitatívna proteinúria m,ž do 0,15 g/l moč SED M Amyláza Močový sediment mikroskopicky: m,ž erytrocyty negat.: do 1 leukocyty negat.: do 2 valce negat.: 0 epitélie negat. baktérie negat. µkat/l počet elementov na 1 zorné pole moč ranný moč, spracovať do 1 hodiny Synlab.SK s.r.o. Stránka 4 počet strán spolu: 15

5 SED A Močový sediment automaticky: m,ž počet elementov ranný moč, spracovať do 1 hodiny na 1 µl erytrocyty 0-10 leukocyty 0-10 valce 0-1 epitélie ploché 0-20 epitélie guľaté 0-1 baktérie 0 Addis Addisov sediment: m,ž erytrocyty negat.: do 1 mil leukocyty negat.: do 3 mil valce negat.: 100 tis. Ca du Odpad vápnika m,ž 2,5-8,0 mmol/deň moč Cl du Odpad chloridov m,ž mmol/deň moč K du Odpad draslíka m,ž mmol/deň moč KM du Odpad kyseliny močovej m,ž 1, 200-5, 900 mmol/deň moč KR du Odpad kreatinínu m 9,00-19,00 ž 6,00-13,00 počet elem./12 hod mmol/deň Mg du Odpad horčíka m,ž 2,5-8,5 mmol/deň moč Na du Odpad sodíka m,ž mmol/deň moč P du Odpad fosforu m,ž mmol/deň moč UR du Odpad močoviny (urey) m,ž do 580 mmol/deň moč AMS du Odpad amylázy m,ž do 8,35 ukat/deň moč GLU du Odpad glukózy m,ž mmol/deň moč moč - hustota nad 1010, ph pod 7 zberné obdobie - 12 hod. Kreatinín klírens: MOKR Merný odpad kreatinínu m r µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta r r r r r ž r r r r r r CLKR (KORIG) Meraný klírens korigovaný m r 1,30-2,90 ml/s/1,73 m 2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta r 1,75-2, r 1,30-2, r 1,22-2, r 1,00-2, r 0,65-1,85 ž r 1,37-1, r 1,42-2, r 1,05-1, r 0,95-2, r 0,80-1, r 0,75-1,35 moč Synlab.SK s.r.o. Stránka 5 počet strán spolu: 15

6 Frakčné exkrécie: FE Na Frakčná exkrécia Na m,ž 0,2-1,2 % - FE K Frakčná exkrécia K m,ž 4-19 % - FE Ca Frakčná exkrécia Ca m,ž 0-5 % - FE Cl Frakčná exkrécia Cl m,ž 0-2 % - FE P Frakčná exkrécia P m,ž 0-20 % - FE Mg Frakčná exkrécia Mg m,ž 2-8 % - FE AMS Frakčná exkrécia AMS m,ž 0-5 % - FE KM Frakčná exkrécia KM m,ž 0-15 % - Vyšetrenia stolice: OK Krv v stolici - okultné krvácanie m,ž negat. - odber po určenej diéte a po príprave pacienta ZVYŠKY Nestrávené zvyšky v stolici: tuky m,ž negat. svalové vlákna m,ž negat. škrob m,ž negat. - odber po Schmidtovej diéte Synlab.SK s.r.o. Stránka 6 počet strán spolu: 15

7 HORMÓNY Hormóny štítnej žľazy: FT3 Voľný trijódtyronín m,ž 3,13-6,78 pmol/l 0-6d 2,65-9,68 6d-3m 3,00-9,28 3m-1r 3,30-8,95 1-6r 3,69-8, r 3,88-8, r 3,93-7,70 tehotenstvo: I. trimester 3,78-5,97 II. trimester 3,21-5,45 III. trimester 3,09-5,03 FT4 Voľný tyroxín m,ž 12,0-22,0 pmol/l 0-6d 11,0-32,0 6d-3m 11,5-28,3 3m-1r 11,9-25,6 1-6r 12,3-22,8 6-11r 12,5-21, r 12,6-21,0 tehotenstvo: TSH atpo Tyreotropný hormón Protilátky proti tyreoidálnej peroxidáze I. trimester 12,10-19,6 II. trimester 9,63-17,0 III. trimester 8,39-15,6 m,ž 0,27-4,20 0-6d 0,70-15,20 6d-3m 0,72-11,00 3m-1r 0,73-8,35 1-6r 0,70-5, r 0,60-4, r 0,51-4,30 tehotenstvo: I. trimester 0,33-4,59 II. trimester 0,35-4,10 III. trimester 0,21-3,15 m,ž do d do 117 6d-3m do 47 3m-1r do r do r do r do 26 tehotenstvo: I. trimester do 64 II. trimester do 51 III. trimester do 123 miu/l IU/ml Synlab.SK s.r.o. Stránka 7 počet strán spolu: 15

8 atg Anti-tyreoglobulín m,ž do 115 IU/ml 0-6d do 134 Fertilitné hormóny: LH Luteinizačný hormón FSH E2 Folikuly stimulujúci hormón Estradiol 6d-3m do 146 3m-1r do r do r do r do 64 tehotenstvo: I. trimester do 454 II. trimester do 166 III. trimester do 177 ž F.F. 2,4-12,6 O.P ,6 L.F. 1-11,4 post M.P. 7,71-58,5 m 1,7-8,6 ž F.F. 3,5-12,5 O.P. 4,7-21,5 L.F. 1,7-7,7 post M.P. 25,8-134,8 m 1,5-12,4 ž F.F. 12,5-166 O.P. 85,8-498 L.F. 43,8-211 post M.P. < 5,0-54,7 m 7,63-42,6 deti 1-10r chlapci 5,0-20,0 dievčatá 6,0-27,0 tehotenstvo: I. trimester 5,0-54,7 PROG Progesterón ž F.F. 0,2-1,5 ng/ml O.F. 0,8-3 L.F. 1,7-27 post M.P. 0,1-0,8 m 0,2-1,4 PRL Prolaktín ž 4,79-23,3 ng/ml m 4,04-15,2 TEST Testosterón muži: 20-49r 2,49-8,36 ng/ml nad 50r 1,93-7,40 ženy: 20-49r 0,084-0,481 nad 50r 0,029-0,408 deti: chl T1 do 0,025 chl T2 0,025-4,32 chl T3 0,649-7,78 chl T4 1,80-7,63 chl T5 1,88-8,82 d T1 0,025-0,061 d T2 0,025-0,104 d T3 0,025-0,237 d T4 0,025-0,268 d T5 0,025-0,383 Prenatálna diagnostika: PAPP A PAPP A - I. Trimester ž medián miu/ml + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotenmé a priložené k výsledkovým listom IU/l IU/l pg/ml Synlab.SK s.r.o. Stránka 8 počet strán spolu: 15

9 AFP Alfafetoproteín - II. Trimester ž medián ng/ml + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotenmé a priložené k výsledkovým listom HCG+b Choriový gonadotropín +beta podjednotka ženy: pred MP do 5,3 IU/l po MP do 8,3 tehotenstvo: 3. g.t. 5, g.t. 10, g.t g.t g.t g.t g.t g.t g.t g.t g.t g.t g.t g.t HCG U HCG celkové kvalitatívne ž negat. - moč Synlab.SK s.r.o. Stránka 9 počet strán spolu: 15

10 Tumorové markery: AFP Alfafetoproteín m, ž 0,605-6,655 ng/ml HCG+b muži: < 2,6 ženy: pred MP < 5,3 po MP < 8,3 PSA Prostatický špecifický antigén m ng/ml do 40 r < 1, < 2, < 3, < 4,1 nad 70 r < 4,4 fpsa Voľný prostatický špecifický antigén m - ng/ml fpsa/psa Výpočet free PSA/PSA m % CA 125 CA 125 m,ž < 35 IU/ml CA 15-3 CA 15-3 m,ž < 25 IU/ml CA 19-9 CA 19-9 m,ž < 34 IU/ml CEA CEA-karcinoembryonálny antigén m,ž do 4,7 ng/ml Iné hormóny: C PEPTID C peptid m,ž 0,370-1,470 nmol/l, plazma KORT Kortizol m,ž o 8:00 h nmol/l m,ž o 12:00 h m,ž o 17:00 h m,ž o 24:00 h v moči m,ž PTH Parathormón m,ž pg/ml K2EDTA plazma PCT Choriový gonadotropín +beta podjednotka Prokalcitonín m,ž negat: do 0,5 šedá zóna: 0,5-2,0 pozit: nad 2,0 IU/l nmol/24 h ng/ml, uviesť čas odberu moč + stabilizátor kys. boritá 10g/l moč/24 hod. Synlab.SK s.r.o. Stránka 10 počet strán spolu: 15

11 TOXIKOLÓGIA Intoxikácie: BZD-skr Benzodiazepíny skríning m,ž negat. - moč, kvalitatívne TCA Tricykl.antidepresíva m,ž negat. moč, kvalitatívne MET Metamphetamin m,ž negat. moč, kvalitatívne MDMA Extáza m,ž negat. moč, kvalitatívne BARB Barbituráty m,ž negat. - moč, kvalitatívne OPI Opiáty m,ž negat. moč, kvalitatívne CAN Kanabinoidy m,ž negat. moč, kvalitatívne AMPH Amfetamíny m,ž negat. moč, kvalitatívne COC Kokain m,ž negat. moč, kvalitatívne MTD Metadon m,ž negat. - moč, kvalitatívne TDM: DIGO Digoxín r. 0,8-2,0 nmol/l Synlab.SK s.r.o. Stránka 11 počet strán spolu: 15

12 HEMATOLÓGIA Hematologické parametre: WBC Počet leukocytov m 3,8-10,6 x 10 9 /l K 2 EDTA ž 3,6-11,0 x 10 9 /l NEUT Absolútny počet neutrofilov m 2,0-7,7 x 10 9 /l K 2 EDTA ž 1,6-8,0 x 10 9 /l LYMPH Absolútny počet lymfocytov m 0,7-4,7 x 10 9 /l K 2 EDTA ž 0,7-4,9 x 10 9 /l MONO Absolútny počet monocytov m,ž 0,10-0,70 x 10 9 /l K 2 EDTA EO Absolútny počet eozinofilov m,ž 0,00-0,30 x 10 9 /l K 2 EDTA BASO Absolútny počet bazofilov m,ž 0,00-0,10 x 10 9 /l K 2 EDTA NEUT% Relatívny počet neutrofilov m,ž 45,00-73,00 % K 2 EDTA LYMPH% Relatívny počet lymfocytov m,ž 18,00-45,00 % K 2 EDTA MONO% Relatívny počet monocytov m,ž 2,00-9,00 % K 2 EDTA EO% Relatívny počet eozinofilov m,ž 0,00-4,00 % K 2 EDTA BASO Relatívny počet bazofilov m,ž 0,00-1,00 % K 2 EDTA LUC Atypické bunky m,ž 0,00-4,00 % K 2 EDTA RBC Počet erytrocytov m 4,4-5,9 x l0 12 /l K 2 EDTA ž 3,8-5,2 HGB Hemoglobín m g/l K 2 EDTA ž HCT Hematokrit m 0,40-0,52 - K 2 EDTA ž 0,36-0,47 MCV Stredný objem erytrocytov m,ž fl K 2 EDTA MCH Stredná koncentrácia Hb v erytrocyte m,ž pg K 2 EDTA MCHC Stredná farebná koncentrácia Hb v erytrocytoch m,ž g/l K 2 EDTA RDW Šírka distribučnej krivky erytrocytov m,ž % K 2 EDTA PLT Počet trombocytov m,ž x l0 9 /l K 2 EDTA PDW Šírka distribučnej krivky trombocytov m,ž % K 2 EDTA MPV Stredný objem trombocytov m,ž 7-13 fl K 2 EDTA RET Retikulocyty m,ž 0,5-1,5 % K 2 EDTA RETA Retikulocyty absolútny počet m,ž x 10 9 /l K 2 EDTA Dif. Le Diferenciál Le mikroskopicky m,ž - - K 2 EDTA Synlab.SK s.r.o. Stránka 12 počet strán spolu: 15

13 Koagulačné parametre: PT Quickov test m,ž % plazma -citrát sodný INR Quickov test-inr m,ž 0,8-1,2 - plazma -citrát sodný APTT Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas m,ž s plazma -citrát sodný APTT APTT Ratio APTT-Ratio m,ž 0,8-1,2 - plazma -citrát sodný FBG Fibrinogén m,ž 1,8-3,9 g/l plazma -citrát sodný AT III Antitrombin III m,ž % plazma -citrát sodný TT Trombínový čas m,ž s plazma -citrát sodný D-Dimer kvant. D-Diméry kvantitatívne m,ž 0-0,50 mg/l plazma -citrát sodný Synlab.SK s.r.o. Stránka 13 počet strán spolu: 15

14 SÉROLÓGIA Diagnostika vírusových hepatitíd: HBsAg Povrchový /s/ antigén hepatitídy B m,ž negat. - kvalitat. hodnotenie a- HBs Protilátky proti HBsAg m,ž negat.<10 IU/l pozit. 10 a- HCV Protilátky proti hepatitíde C m,ž negat. kvalitat. hodnotenie - Bakteriologická sérologia I.: a- Bor.b. IgM Dôkaz protilátok triedy IgM proti B.burgdorferi m,ž negat.<0,9 index šedá zóna: 0,9-1,1 pozit.>1,1 semikvantitat. hod. a- Bor.b. IgG Dôkaz protilátok triedy IgG proti B.burgdorferi m,ž negat.<0,9 index šedá zóna: 0,9-1,1 pozit.>1,1 semikvantitat. hod. ASLO ASLO - test na dôkaz antistreptolyzínu O m,ž IU/ml Synlab.SK s.r.o. Stránka 14 počet strán spolu: 15

15 Bakteriologická sérologia II - dg.chlamýdií a mykoplaziem: a-m.pn. IgM Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae m,ž negat.<0,5 U šedá zóna: 0,5-1,1 pozit.>1,1 a- M.pn. IgA Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae m,ž negat.<8,0 šedá zóna: 8,0-12,0 U pozit.>12,0 kvantitat. hodnotenie a- M.pn. IgG Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae m,ž negat.<30,0 šedá zóna: 30,0-45,0 pozit.>45,0 U a-ch.pn. IgM Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae m,ž negat.<0,5 šedá zóna: 0,5-1,1 pozit.>1,1 a-ch.pn. IgA Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae m,ž negat.<8,0 šedá zóna: 8,0-12,0 pozit.>12,0 a-ch.pn. IgG Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae m,ž negat.<30,0 šedá zóna: 30,0-45,0 pozit.>45,0 U U U Virologická sérologia: a-hiv Protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie m,ž negat. kvalitat. hodnotenie a-rub IgM Protilátky IgM proti vírusu rubeoly m,ž negat. kvalitat. hodnotenie a-rub IgG Protilátky IgG proti vírusu rubeoly m,ž negat.<10,0 pozit. 10,0 kvantitat.hodnotenie Diagnostika lues: RRR, RPR Rýchla reagínová reakcia - nešpecifické m,ž negat. protilátky na lues kvalitat. hodnotenie Diagnostika toxoplazmózy: a- Toxo IgM Protilátky IgM proti T.gondii m,ž negat. kvalitat. hodnotenie a- Toxo IgG Protilátky IgG proti T.gondii m,ž negat.<1,0 šedá zóna:1,0-3,0 pozit. 3,0 Autoimunita: RF Reumatoidný faktor m,ž 0-14,0, - - IU/ml - - IU/ml IU/ml Synlab.SK s.r.o. Stránka 15 počet strán spolu: 15

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku sluţeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Pankreatitida a subikterus (kazuistika)

Pankreatitida a subikterus (kazuistika) Pankreatitida a subikterus (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Laboratoře Budějovická Poznaňská 461, 180 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Hoskovcová Petra Dne: 1.1.2015 Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře Dne: 1.1.2015 Vydání/výtisk:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Pobudová Jana Dne: 01. 12. 2014 Schválil: RNDr. Pokorná Olga Dne: Platnost od: 0101. 2015 Vydání: 2 Řízený výtisk č.: 2 - elektronický Počet stran: 65 Nahrazuje vydání:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Cenový rozpis za nadstandardní služby

Cenový rozpis za nadstandardní služby Cenový rozpis za nadstandardní služby PaM Výpis z osobní dokumentace býv. zaměstnance Opis potvrzení o zaměstnání Potvrzení o odborné praxi pro býv. zaměstnance 1 kopie na kopírce 5,-Kč Ekonomický úsek

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Petra Hoskovcová Dne: 1.9. 2013 Schválil: RNDr. Olga Pokorná Dne: 1.9. 2013 Platnost od: 1.9.2013 Vydání: poř. č./vydání č. 8/1 Počet stran: 68 Strana 2 (celkem 68)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno Vypracovala: Mgr. Marie Vejvodová Kontrolovala: Mgr. Lenka Dítětová Schválil: prim. MUDr. Josef Hornych Verze 05 Platnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Klinická biochemie a hematologie Poznámky: 1) : S = Sérum P = Plasma PK = plná (nesrážlivá) krev = moč S = sbíraná moč 2) : Údaje o stabilitě analytu jsou převzaty z Encyklopedie laboratorní medicíny pro

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka () Strana 1 / 70 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 1.11. 2013, verze č.6 nahrazuje verzi č.5 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ . Strana 1/34 PRONATAL s.r.o. Vydání: 4 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-BCHL-02 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ Zpracoval Schválil Pracovní funkce Odborný vedoucí BCHL Vedení

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Muž, *1973 (38 let) B199 Neurčená virová hepatitida bez kómatu

Muž, *1973 (38 let) B199 Neurčená virová hepatitida bez kómatu Muž, *1973 (38 let) RA: negativní OA: v dětství vážněji nestonal, očkován dle očkovacího kalendáře, interně se s ničím neléčí. V 8 letech areátní alopecie, ústup po 3 letech, suplementace vitamíny. Operace:

Více

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Kód dokumentu: Nemocnice Strakonice, a.s. Centrální laboratoře Radomyšlská 336 386 29 Strakonice LP Datum vydání: 20.01.15 Platné od: 01.02.15 Vydání: 7. Počet stran: 197 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek A Úvod A-1. Předmluva Předkládám širší odborné veřejnosti se zájmem o laboratorní medicínu příručku, která by jí měla napomoci v lepší orientaci při požadování a interpretaci laboratorních výsledků. V

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: Mgr. Martina Vasilevová Dne: 7. 6. 2010 Schválil: MUDr. Dana Šináglová Dne: 7. 6. 2010 Platnost od: 7. 6. 2010 Vydání: poř. č./vydání č. Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu MUDr. Marcela Pipková Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Quantum Institute, a.s. v současné době nabízí tři přístroje: - neinvazivní analyzátor krve AMP - elektroimpedanční mamograf MEIK - EKG kardiovizor

Quantum Institute, a.s. v současné době nabízí tři přístroje: - neinvazivní analyzátor krve AMP - elektroimpedanční mamograf MEIK - EKG kardiovizor BUDOUCNOST? NE, DNEŠEK. DIAGNOSTIKA BEZ KAPKY KRVE! Kvalitní, neobtěžující a komplexní diagnostiku zdravotního stavu zajistí přístroje založené na nových vědeckých poznatcích. Rychlost vyšetření, neinvazivní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Petrášková Hana Humlová Renata Brůha Radan IV.interní klinika VFN Praha Nynější onemocnění 23-letá obézní pacientka (BMI 60) s nově dg. jaterní cirhózou nejasné

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více