OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 451-ODD/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 451-ODD/12"

Transkript

1 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 451-ODD/12 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ IČ: č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský úřad ve Zlíně jednající: Marcelou Koutnou, ředitelkou společnosti bank. spojení: č.ú /0100, Komerční banka, a.s. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen dražebník ) Navrhovatel: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce úpadce CE WOOD, a.s. se sídlem insolvenčního správce: Zlín, Lešetín VI 671, PSČ se sídlem dlužníka: Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ IČ: úpadce zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1560 (dále jen navrhovatel ) Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných dražbách ), vyhlašuje touto dražební vyhláškou dle 20 zákona o veřejných dražbách konání opakované veřejné dražby dobrovolné (dále jen dražba ). Článek I. Doba a místo konání dražby 1. Den konání dražby se stanovuje na 3. října 2012 v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora ve hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od hod. do zahájení dražby. 1

2 Článek II. Předmět dražby a jeho popis 1. Předmět dražby Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ , IČ (dále jen Úpadce ). Soubor je dražen pod názvem Provozní areál Jeseník a je tvořen tímto: A) nemovitosti zapsané na LV č. 15 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území, obec a okres Jeseník. pozemky pozemek o výměře 345m 2 na parcele 1871/3 - zastavěná plocha a nádvoří pozemek o výměře 865m 2 na parcele 1871/4 - zastavěná plocha a nádvoří pozemek o výměře 231m 2 na parcele 1871/5 - zastavěná plocha a nádvoří pozemek o výměře 88m 2 na parcele 1871/6 - ostatní plocha, jiná plocha pozemek o výměře 9m 2 na parcele 1871/7 - zastavěná plocha a nádvoří pozemek o výměře 57m 2 na parcele 1871/8 - zastavěná plocha a nádvoří pozemek o výměře 2451m2 na parcele 1921/4 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 4622m2 na parcele 1921/33 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 684m2 na parcele 1921/34 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 5918m2 na parcele 1921/35 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 1261m2 na parcele 1921/36 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 1437m2 na parcele 1951 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 5069m2 na parcele 1952 orná půda, zem. půdní fond pozemek o výměře 1893m2 na parcele 1953 orná půda, zem. půdní fond budovy budova bez čp/če na parcele 1871/3, zem. stav. budova bez čp/če na parcele 1871/4, zem. stav. budova bez čp/če na parcele 1871/5, jiná st. budova bez čp/če na parcele 1871/7, jiná st. budova bez čp/če na parcele 1871/8, jiná st. budova bez čp/če na parcele 1904/2, jiná st., LV 1800 budova bez čp/če na parcele 1906/2, jiná st., LV 1800 B) nemovitosti zapsané na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území, obec a okres Jeseník. pozemky podíl 1/2 pozemek o výměře m2 na parc.1880/1 ostatní plocha, jiná plocha pozemek o výměře 7.771m2 na parcele 1880/7 lesní pozemek pozemek o výměře 163m2 na parc.1881/1 ostatní plocha, jiná plocha pozemek o výměře 539m2 na parcele 1894/1 ostatní plocha, jiná plocha pozemek o výměře 241m2 na parc.1894/2 lesní pozemek pozemek o výměře 275m2 na parc.1896/1 lesní pozemek pozemek o výměře 90m2 na parcele 1896/14 lesní pozemek pozemek o výměře m2 na parc.1896/16 lesní pozemek pozemek o výměře 3.327m2 na parc.1896/22 lesní pozemek 2

3 pozemek o výměře 863m 2 na parcele 1896/23 lesní pozemek pozemek o výměře 16m 2 na parcele 1904/2 zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 15 pozemek o výměře 1.423m 2 na parcele 1904/3 ostatní plocha, jiná plocha pozemek o výměře 15m 2 na parcele 1904/4 zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 1545 pozemek o výměře 231m 2 na parcele 1904/6 lesní pozemek pozemek o výměře 2.311m 2 na parcele 1904/7 lesní pozemek pozemek o výměře 142m 2 na parcele 1904/10 lesní pozemek pozemek o výměře 480m 2 na parcele 1905/1 vodní plocha, vodní nádrž umělá pozemek o výměře 60m 2 na parcele 1905/2 vodní plocha, vodní nádrž umělá pozemek o výměře 750m 2 na parcele 1905/3 vodní plocha, vodní nádrž umělá pozemek o výměře 338m 2 na parcele 1906/1 lesní pozemek pozemek o výměře 40m 2 na parcele 1906/2 zastavěná plocha a nádvoří, LV 15 pozemek o výměře 8.930m 2 na parcele 1906/3 lesní pozemek C) nemovitosti zapsané na LV č. 609, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem a okres Jeseník. pozemek o výměře 24 m 2 na parcele St. 216/4 zastavěná plocha a nádvoří (dále jen předmět dražby ). 2. Navrhovatelem dražby je Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce dlužníka CE WOOD, a.s., jako osoba oprávněná podat návrh na provedení dražby dobrovolné, neboť předmět této dražby, byl navrhovatelem pojat do soupisu majetkové podstaty Úpadce, respektive byl zapsán do soupisu majetku, v souladu s ust. 217 a násl. z.č. 182/2006 Sb. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne č.j. KSBR 39 INS 228/2011-A-2 bylo zahájeno insolvenční řízení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne Na základě Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 228/2011-A-23 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a že úpadek bude řešen konkursem (usnesení již nabylo ve všech svých výrocích právní moci). 3. Celkový popis předmětu dražby A) nemovitosti zapsané na LV č. 15 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území, obec a okres Jeseník. Předmětem dražby jsou nemovitosti na SZ okraji města ve smíšené průmyslové a bytové zóně sloužící jako lesní školka. V daném případě se jedná o třípodlažní objekt administrativní budovy na pozemku p.č.1871/3, dále samostatně stojící objekt garáží, dílen a skladů na pozemku p.č.1871/4, dále objekt skladové haly na pozemku p.č.1871/5. Kolem všech objektů jsou zpevněné přístupové komunikace a celý areál je oplocen. Pozemky na nichž se areál vyskytuje p.č.1871/9 jsou jiného vlastníka (Město Jeseník). Na pozemku p.č.1871/5 a 1871/6 jsou instalovány kolektory na ohřev vody a zásobovací nádrž na závlahovou vodu. provozní objekt na p. č. 1871/3 - administrativní budova Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a nízkou sedlovou střechou z roku Vstup uprostřed do centrální chodby se schodištěm, po obou stranách navazují podélné chodby, z nichž jsou přístupné jednotlivé kanceláře. Dispoziční řešení V I.PP se nachází kotelna a skladové prostory, I.NP jsou kanceláře, jídelna a šatny se sociálním zařízením, II.NP jsou kanceláře a byt velikosti 3+1. Technické řešení Jde o standartní zděný objekt na betonových základech, stropy jsou pravděpodobně montované ze stropních panelů. Střecha je nízká sedlová, krytina a klempířské konstrukce z pozink. plechu. 3

4 Vnitřní omítky jsou štukové s malbou a nátěry, venkovní fasáda je břízolitová. Podlahy jsou betonové kryté PVC, keramickou nebo terasovou dlažbou. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře dřevěné do ocelových zárubní. Standartní rozvody zdravotechniky, standartní zařizovací předměty - WC, umyvadla, sprchy, v bytě je instalována vana. Rozvod 400/240 V, bleskosvod. Vytápění je ústřední z plynové kotelny v I.PP, (bytová jednotka má vlastní plynový kotel), rozvody v ocel. trubkách a plechové nebo litinové radiátory. Zdroj TUV je zás. plyn. ohřívač v I.PP, byt má ohřev TUV plynovým kotlem. provozní objekt na p.č.1871/4 - garáže,sklady a dílny Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt s nízkou pultovou střechou z roku Dispozičně tvoří volné prostory rozdělené vnitřními příčkami. V části slouží jako opravárenská dílna a sklad, v části slouží jako zateplený sklad výpěstků. Technické řešení Jde o montovaný žb.skelet s vyzdívaným opláštěním, žb.sedlový vazník, střešní panely a živičná svařovaná krytina. V části jsou zavěšené a zateplené stropy, klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu. Vnitřní omítky jsou štukové s malbou a nátěry, venkovní fasáda je břízolitová, podlahy jsou betonové. Vrata jsou kovová, vnitřní dveře plechové a okna jednoduchá kovová v části dvojitě zasklená. Rozvod 400/240 V a bleskosvod. Vytápění je ústřední rozvody v ocel. trubkách a kalorifery. provozní objekt na p.č.1871/5 - ocelový sklad Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt s nízkou sedlovou střechou z roku Dispozičně tvoří jeden volný prostor sloužící ke skladování strojů. Technické řešení Kovová nosná konstrukce sloupů do žb. patek a střešních vazníků, krokve po vlašsku z I profilů a střešní KOB pozink. plech. Opláštění z KOB pozink. plechů, plechová vrata a betonové podlahy. Klempířské konstrukce z pozink. plechu. Ostatní konstrukce se nevyskytují. provozní objekt na p.č.1871/9 - kovový sklad (není zapsán v KN) Přízemní nepodsklepený objekt s nízkou sedlovou střechou z roku Dispozičně tvoří jeden volný prostor sloužící ke skladování strojů Technické řešení Kovová nosná příhradová konstrukce sloupů do žb. patek a střešních vazníků, krokve po vlašsku z kovových trubek a střešní KOB pozink. plech. Opláštění z KOB pozink. plechů, plechová vrata a betonové podlahy. Klempířské konstrukce z pozink. plechu. Ostatní konstrukce se nevyskytují. pozemky Celková plocha pozemků činí 1567 m 2 B) nemovitosti zapsané na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území, obec a okres Jeseník. Předmětem dražby jsou nemovitosti - pozemky na SZ okraji města sloužící jako lesní školka a pozemky s touto školkou sousedící. V daném případě se jedná o pozemky v oploceném areálu a pozemky mimo oplocený areál. Celková plocha pozemků činí m 2. C) nemovitosti zapsané na LV č. 609, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem a okres Jeseník. Zbořeniště na p.č.st.216/4 na LV č. 609 v k. ú. Domašov u Jeseníka. 4

5 4. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží. Článek III. Prohlídka předmětu dražby Prohlídka dražených nemovitostí byla stanovena na tento termíny: 1. termín dne v hod. Další termín prohlídky předmětu dražby bude stanoven na základě telefonické dohody s dražebníkem. Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před vstupem do areálu. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců. Bližší informace na telefonním čísle: , , Článek IV. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby 1. Na předmětu dražby váznou tato práva a závazky: A) Práva a povinnosti zapsané na LV č. 15 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území, obec a okres Jeseník. Zástavní práva: Zástavní právo exekutorské k uspokojení pohledávky v základní částce ,43 Kč a jejího příslušenství. UNILES, a.s. Jiříkovská 832/16, Rumburk 1, Rumburk, IČ Stavba: bez čp/če na parc. 1871/3, bez čp/če na parc. 1871/4, bez čp/če na parc. 1871/5, bez čp/če na parc. 1871/7, bez čp/če na parc. 1871/8, bez čp/če na parc. 1904/2, bez čp/če na parc. 1906/2 Z-4384/ Parcela: 1871/3; 1871/4; 1871/5; 1871/6; 1871/7; 1871/8; GP 1921, GP 1922, GP 1923; GP 1924; GP 1951; GP 1952; GP 1953; GP 1954 Z-4384/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Česká Lípa -4 EX0392/ ze dne Právní moc ke dni Z-4384/ Zástavní právo soudcovské k uspokojení pohledávky ve výši ,- Kč. Návrh na výkon rozhodnutí doručen soudu dne Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, Mostecká 303, Vsetín, Stavba: bez čp/če na parc. 1871/8, bez čp/če na parc. 1906/2, bez čp/če na parc. 1871/7, bez čp/če na parc. 1871/5, bez čp/če na parc. 1871/3, bez čp/če na parc. 1904/2, bez čp/če na parc. 1871/4 Z-669/ Parcela: 1871/4; 1871/5; 1871/6; 1953; 1921/33; 1871/8; 1921/36; 1921/35; 1921/34; 1952; 1951 GP 1921, GP 1922, GP 1923; GP 1924; GP 1951; GP 1952; GP 1953; GP 1954 Z-669/ Listina: Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva Okresního soudu v Jeseníku -9 E 83/ ze dne Právní moc ke dni Z-669/ Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši ,- Kč a jejich příslušenství. 5

6 Finanční úřad ve Vsetíně, Smetanova 1110, Vsetín, Vsetín 1 Stavba: bez čp/če na parc. 1904/2, bez čp/če na parc. 1871/8, bez čp/če na parc. 1871/3, bez čp/če na parc. 1871/4, bez čp/če na parc. 1906/2, bez čp/če na parc. 1871/5, bez čp/če na parc. 1871/7 Z-5229/ Parcela: 1871/3; 1871/4; 1871/5; 1871/6; 1871/7; 1871/8 Z-5229/ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva ( 72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finančního úřadu ve Vsetíně č.j. : /10/ ze dne Datum vzniku zástavního práva ke dni Z-5229/ Exekuce: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín 1, IČ Z-4424/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Česká Lípa 4-EX 0392/ ze dne Z-4424/ Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka se sídlem v Kroměříži CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-13242/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22EXE-1472/ ze dne ; uloženo na prac. Zlín Z-13242/ Soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek se sídlem ve Zlíně CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-13365/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 23EXE-1843/ ze dne ; uloženo na prac. Zlín Z-13365/ CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-3992/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 23 EXE-1843/ soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek Zlín ze dne ; uloženo na prac. Valašské Klobouky Z-3992/ Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne Z-317/ , Z-3268/ , Z-3268/ Listina:Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Liberec 131- EX 4616/ ze dne Z-317/ B) Práva a povinnosti zapsané na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území, obec a okres Jeseník. Zástavní práva: Zástavní právo exekutorské ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1/2, k uspokojení pohledávky v základní částce ,43 Kč a jejího příslušenství. UNILES, a.s. Jiříkovská 832/16, Rumburk 1, Rumburk, IČ CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín 1, IČ Z-4384/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Česká Lípa -4 EX0392/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo soudcovské ke spoluvlastnickému podílu ve výši ½, k uspokojení pohledávky ve výši ,- Kč. Návrh na výkon rozhodnutí doručen soudu dne Z-5348/

7 Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, Mostecká 303, Vsetín CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín 1, IČ Z-669/ Exekuce: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu ve výši ½ Z-4424/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Česká Lípa 4-EX 0392/ ze dne Z-4424/ Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka se sídlem v Kroměříži CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-13242/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22EXE-1472/ ze dne ; uloženo na prac. Zlín Z-13242/ Soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek se sídlem ve Zlíně CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-13365/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 23EXE-1843/ ze dne ; uloženo na prac. Zlín Z-13365/ CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-3992/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 23 EXE-1843/ soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek Zlín ze dne ; uloženo na prac. Valašské Klobouky Z-3992/ Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne , ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1/2 Z-314/ , Z-3268/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Liberec 131- EX 4616/ ze dne Z-314/ C) Práva a povinnosti zapsané na LV č. 609, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem a okres Jeseník. Zástavní práva: Zástavní právo exekutorské k uspokojení pohledávky ve výši ,43 Kč a jejího příslušenství. Parcela: St. 216/4 Z-4384/ UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, Rumburk 1, IČ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Česká Lípa -4 EX0392/ ze dne Právní moc ke dni Z-4384/ Exekuce: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Parcela: St. 216/4 Z-4424/ CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín 1, IČ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Česká Lípa 4-EX 0392/ ze dne Z-4424/

8 Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka se sídlem v Kroměříži CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-13242/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22EXE-1472/ ze dne ; uloženo na prac. Zlín Z-13242/ Soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek se sídlem ve Zlíně CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-13365/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 23EXE-1843/ ze dne ; uloženo na prac. Zlín Z-13365/ CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, Zlín, IČ Z-3992/ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 23 EXE-1843/ soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek Zlín ze dne ; uloženo na prac. Valašské Klobouky Z-3992/ Vzhledem k tomu, že dražba předmětu dražby navrhovaná touto dražební vyhláškou je způsobem zpeněžení majetkové hodnoty v konkursu, zanikají zástavní práva v souladu s ust. 299 odst. 2 insolvenčního zákona v důsledku zpeněžením předmětu dražby v dražbě. Do vlastnictví vydražitele tak přechází předmět dražby bez zástavních práv. 3. Vzhledem k tomu, že dotčené nemovitosti jsou součástí majetkové podstaty, zaniknou v souladu s ust. 285 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona v důsledku jejich zpeněžení v dražbě vyhlášené touto dražební vyhláškou jakékoli účinky nařízených exekucí. Do vlastnictví vydražitele tak předchází předmět dražby, včetně dotčených nemovitostí, bez jakýchkoli zátěží vzniklých z nařízených exekucí. 4. Údaje o předmětu dražby v této dražební vyhlášce jsou uvedeny pouze podle dostupných informací navrhovatele jakožto insolvenčního správce Dlužníka (je-li shora uvedené zatížení v rámci insolvenčního řízení sporné, pak touto dražební vyhláškou navrhovatel ono zatížení nijak neuznává). Článek V. Cena předmětu dražby 1. Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č /2011 ze dne aktualizovaného stanoviskem ze dne , znalce Ing. Jaroslava Fojtů, se sídlem Bělidla 1406, Bystřice pod Hostýnem. Celková cena předmětu dražby činí částku ,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun českých). Článek VI. Nejnižší podání 1. Nejnižší podání činí částku ,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých). 8

9 Článek VII. Minimální příhoz 1. Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Článek VIII. Dražební jistota 1. Výše dražební jistoty je stanovena na částku ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), (dále jen Dražební jistota ). 2. Dražební jistota musí být uhrazena buď - v penězích bankovním převodem, nebo vkladem hotovosti nebo poštovní poukázkou typu A, to vše výhradně na účet dražebníka č.ú , (VS rodné číslo nebo IČ účastníka dražby), vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen Účet dražebníka ); nebo - ve formě bankovní záruky. Záruční listina tvořící bankovní záruku musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zákonem o bankách na území České republiky. Text záruční listiny musí být v češtině, popř. opatřen úředním překladem do češtiny (v případě překladu provedeným zahraničním tlumočníkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumočníků u některého z krajských soudů v České republice, musí být doloženo jeho oprávnění tak činit, včetně navazující apostilace (superlegalizace) a úředního překladu takového dokladu). Text záruční listiny musí obsahovat prohlášení o tom, že banka bez zbytečného odkladu bez jakýchkoliv námitek uspokojí dražebníka, Dražební společnost MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433, PSČ , IČ , až do výše ,- Kč, a to na první písemnou výzvu dražebníka, (i) obsahující jeho tvrzení, že určitá osoba [identifikovaná způsobem: jméno a příjmení / obchodní firma, sídlo / bydliště, IČ / r.č.] se stala vydražitelem předmětu dražby, vyhlášené dražební vyhláškou dražebníka č. 451-ODD/12 a že neuhradila včas cenu dosaženou vydražením, a (ii) doloženou originálem či úředně ověřenou kopií protokolu o provedení dražby nebo jinou formulaci zcela ekvivalentního charakteru. Záruční listina nesmí připouštět požadavek předložení žádných jiných listin či důkazů a nesmí připouštět uplatnění jiných námitek než těch, které mají svůj základ ve shora uvedeném vzoru formulace, a zejména pak nesmí připouštět námitku, že uplatnění bankovní záruky musí nejdříve předcházet marné uplatnění nároku vůči dlužníkovi. Záruční listina musí dále obsahovat formulaci, že veškeré bankovní poplatky spojené s uplatnění bankovní záruky a s plněním na bankovní záruku neponese dražebník, ale příslušná třetí osoba (vydražitel). Minimální doba platnosti bankovní záruky musí být 90 (devadesát) dní ode dne konání dražby, na niž se bankovní záruka vztahuje. Konec lhůty pro složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky je stanoven na šestnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby. Okamžikem složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky se rozumí doručení záruční listiny do sídla dražebníka nebo předání záruční listiny do vlastních rukou dražebníka (dražebník je povinen doručení či převzetí záruční listiny potvrdit), okamžikem složení dražební jistoty v penězích se rozumí připsání odpovídající částky na Účet dražebníka. 3. Dražební jistotu nelze složit platební kartou nebo šekem. Složení dražební jistoty ve formě hotovosti k rukám dražebníka se vzhledem k výši dražební jistoty vylučuje. 4. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této dražební vyhlášky na centrální adrese. 5. Dokladem o včasném složení dražební jistoty je buď: - výpis z účtu zájemce o účast na dražbě nebo potvrzení banky o odepsání částky odpovídající dražební jistotě z účtu zájemce o účast na dražbě ve prospěch výše uvedeného Účtu 9

10 dražebníka, pokud údaje z evidence dražebníka potvrzují, že odpovídající částka byla připsána na Účet dražebníka včas, nebo - bankovní pokladní složenka osvědčující, že účastníkem dražby byla ve prospěch výše uvedeného Účtu dražebníka složena včas v hotovosti částka odpovídající dražební jistotě, nebo - příslušný díl poštovní poukázky typu A osvědčující odeslání částky odpovídající dražební jistotě ve prospěch výše uvedeného Účtu dražebníka, pokud údaje z evidence dražebníka potvrzují, že odpovídající částka byla připsána na Účet dražebníka včas nebo - potvrzení dražebníka o včasném doručení či předání záruční listiny o shora uvedených náležitostech. 6. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bez zbytečného odkladu po skončení dražby, a to bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi (popř. z účtu, ze kterého byly peněžní prostředky poukázány) nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky se záruční listiny vrací bezprostředně po skončení dražby. V případě upuštění od dražby vrátí dražebník složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po upuštění od dražby, a to stejným způsobem jako v případě vracení dražební jistoty účastníkům, kteří se při konané dražbě nestali vydražiteli. 7. Je-li dražebníkovi plněno bankou na bankovní záruku, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit osobě, od které dotčenou bankovní záruku obdržel. Článek IX. Účastenství na dražbě 1. Osoby, které se míní stát účastníky dražby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, jsou povinni doložit svou totožnost a eventuálně své oprávnění jednat za či jménem jiné osoby. Tyto osoby jsou dále povinny strpět, aby si dražebník pořídil kopie listin, kterými doloží svou identitu a eventuálně své oprávnění jednat za či jménem jiné osoby. 2. Fyzické osoby, které se míní stát účastníky dražby, nebo které jednají za či jménem právnické osoby, mínící se stát účastníkem dražby, jsou povinni doložit svou totožnost občanským průkazem nebo dokladem mu postaveným na roveň, cizí státní příslušníci pak cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. 3. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v ČR, jež se míní účastnit dražby, je povinna předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce (originál či úředně ověřenou kopii) nebo v případě právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstříku jiný obdobný doklad, kde je právnická osoba zapsána, ne starší než tři měsíce (originál či úředně ověřená kopie). Z těchto listin musí být zjevné, že dotčená fyzická osoba je oprávněna samostatně jednat jménem právnické osoby. V případě jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ČR, musí být předložena veřejná listina vydaná příslušným úřadem cizího státu plnící tutéž funkci, co listiny zmíněné v předchozí větě. Listiny vydané orgány cizího státu (resp. pravost podpisů osob jednajících jejich jménem, pravost razítka) musí být apostilovány (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena úředním překladem do českého jazyka (v případě překladu provedeným zahraničním tlumočníkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumočníků u některého z krajských soudů v České republice, musí být doloženo jeho oprávnění tak činit, včetně navazující apostilace (superlegalizace) a úředního překladu takového dokladu). 4. Fyzická osoba jednající na základě plné moci za osobu (fyzickou či právnickou), jež se míní účastnit dražby, jsou povinny předložit písemnou plnou moc, udělenou zmocnitelem zvlášť pro tuto dražbu. Podpisy na této plné moci musí být úředně ověřeny. V případě vyhotovení úředního ověření v zahraničí, musí být úřední ověření apostilováno (v případě státu mimo 10

11 příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V případě zastoupení právnických osob musí zástupce doložit listiny dle předchozího odstavce této dražební vyhlášky, dokládající oprávnění osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena úředním překladem do českého jazyka (v případě překladu provedeným zahraničním tlumočníkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumočníků u některého z krajských soudů v České republice, musí být doloženo jeho oprávnění tak činit, včetně navazující apostilace (superlegalizace) a úředního překladu takového dokladu). 5. Za právnickou osobu, jež se míní účastnit dražby, může jednat prokurista, pokud prostřednictvím shora uvedených listin doloží svou funkci. 6. Je-li fyzická osoba, jež se míní účastnit dražby, vdaná nebo ženatý, je povinna předložit písemný souhlas manžela (ky) s účastí na dražbě. Je-li tato listina vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena úředním překladem do českého jazyka (v případě překladu provedeným zahraničním tlumočníkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumočníků u některého z krajských soudů v České republice, musí být doloženo jeho oprávnění tak činit, včetně navazující apostilace (superlegalizace) a úředního překladu takového dokladu). 7. Na dražbě je přípustná společná účast více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na dražbě je, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění jediné osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat, a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby. I na tuto formu účastenství na dražbě se pak vztahuje vše, co bylo uvedeno výše (prokázání identity a existence dotčené osoby, řešení situace zahraniční osoby, dokumenty v jiném než českém jazyce, atd.). 8. Účastník dražby je povinen doložit čestným prohlášením, že není osobou z dražby vyloučenou ve smyslu ust. 3 zákona o veřejných dražbách, a že ani nebude pro takovou osobu dražit. 9. Osoba, jež se míní účastnit dražby (popř. osoba jednající za ní či jejím jménem) je povinna předložit některý se shora uvedených dokladů o složení dražební jistoty. 10. Předloží-li osoba, jež se míní účastnit dražby (popř. osoba jednající za ní či jejím jménem) včas veškeré shora uvedené listiny (jsou-li vzhledem k její situaci potřebné), bude jí umožněn zápis do seznamu účastníků dražby, kam je tato osoba povinna uvést, kromě svého podpisu, i číslo účtu, na který má dražebník poukázat ve shodě s touto dražební vyhláškou dražební jistotu, nestane-li se účastník dražby vydražitelem. Po zápisu do seznamu účastníků dražby, bude příslušné osobě vydáno dražební číslo. 11. Jednacím jazykem dražby, včetně vyřizování všech záležitostí spojených s dražbou, je český jazyk. Účastník dražby může činit podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků dražby. Článek IX. Způsob úhrady ceny dosažené vydražením 1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do skončení 90. (slovy: devadesát) dne následujícího po dni skončení dražby, a to buď bankovním převodem nebo vkladem hotovosti nebo poštovní poukázkou typu A, to vše na Účet dražebníka. Okamžikem uhrazení ceny dosažené vydražením je okamžik, kdy je na Účet dražebníka připsána částka (či součet jednotlivých částek) rovnající se celé ceně dosažené vydražením. 11

12 2. V případě, že bude před zahájením dražby složena vydražitelem Dražební jistota v penězích, bude tato Dražební jistota, včetně příslušenství, započtena na cenu dosaženou vydražením a na Účet dražebníka bude skládán ze strany vydražitele pouze rozdíl mezi cenou dosaženou vydražením a Dražební jistotou. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením vrátit vydražiteli záruční listiny. 3. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou, šekem, započtením nebo v hotovosti k rukám dražebníka, rovněž platba směnkou je nepřípustná. 4. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, zmařil dražbu; nenabývá vlastnické právo k předmětu dražby a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. 5. Dražebník je oprávněn pak po vydražiteli požadovat náhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Na náklady zmařené dražby se v souladu s ustanovením 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách použije Dražební jistota složená vydražitelem, včetně jejího příslušenství. 6. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně. Článek X. Podmínky odevzdání předmětu dražby 1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle 30 zákona o veřejných dražbách, předá bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením 32 zákona o veřejných dražbách insolvenční správce Úpadce jako osoba oprávněná předmět dražby zcizit dle 17 odst. 4 zákona o veřejných dražbách, za účasti dražebníka předmět dražby vydražiteli. To vše na základě doložení totožnosti vydražitele. O předání předmětu dražby bude sepsán Protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. 2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nákladů vzniklých z důvodů dle ust. 32 odst. 4 zákona o veřejných dražbách na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Výše těchto nákladů (dosahující zpravidla cca. 12 tis. Kč) bude vyčíslena v Protokolu o předání předmětu dražby s tím, že nárok na úhradu těchto nákladů nabude splatnosti 15. den ode dne následující po skončení předání předmětu dražby. 3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Článek XI. Závěrečná ustanovení 1. Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí. 2. Toto Oznámení bylo sepsáno v 10 -ti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v ust. 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 3. Práva a povinnosti tímto Oznámením výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o veřejných dražbách. 12

13 Ve Zlíně dne Dražebník Marcela Koutná ředitelka společnosti Dražební společnost MORAVA s.r.o. Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ kontakt: tel: , tel/fax: , 13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 646-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 646-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 646-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby Dražební vyhláška 281/2013 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČLÁNEK 1. MÍSTO, DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ DRAŢBY Místo konání draţby: Hotel

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 760-EDD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 760-EDD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 760-EDD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/171/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 137/2014 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 137/2014 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207,, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl:

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje. ev.č.: 01/HT/MTN/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje. ev.č.: 01/HT/MTN/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/HT/MTN/2014 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 14. dubna 2015

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291 13

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Draţby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. května 2013, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Bytový dům bez nebytových ( provozních) prostor v Jabkenici okr. Mladá Boleslav Nejnižší podání:

Více

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/29/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas: 18.června ve 14,00 hod, zápis účastníků

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 20/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 20/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 20/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 14:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 14:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 14:00 hod. Dražebník nabízí 4 bytové jednotky vč. pozemku 167 m2, tvořící bytový dům jako celek. ulice U Kněžské louky č.p. 2095, Žižkov- Praha 3. Více

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované. Den konání

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21. října 2014

Více

RAZE B NI VYH LAS KA

RAZE B NI VYH LAS KA EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz v,, v RAZE B NI VYH LAS KA Me.STSKÁ CAST

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA VÝROBNÍ A PROVOZNÍ AREÁL MOSTKOVICE ID ZAKÁZKY 043872-04

AUKČNÍ VYHLÁŠKA VÝROBNÍ A PROVOZNÍ AREÁL MOSTKOVICE ID ZAKÁZKY 043872-04 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 AUKČNÍ VYHLÁŠKA VÝROBNÍ A PROVOZNÍ AREÁL MOSTKOVICE ID ZAKÁZKY

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 628-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 628-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 628-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 3. března 2015 ve

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 12. června 2014

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 05/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 05/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 05/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace.

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 52-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více