Jak poznat, že existuje Bůh?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak poznat, že existuje Bůh?"

Transkript

1 Jak poznat, že existuje Bůh?

2 Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda? Biblický přístup Čtvero zjevení o Bohu Bůh se zjevuje skrze stvoření Bůh se zjevuje skrze svědomí Bůh se zjevuje skrze své sdělení Bůh se zjevuje skrze svého Syna Dva mosty víry Proč někteří nevěří Čtyři obvyklé argumenty Věřit či nevěřit šest pohledů Teď už v Boha věřím Jak mohu Boha poznat? Název: Jak poznat, že existuje Bůh? Původně: How Can I Know There Is A God?. Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Jak poznat, že existuje Bůh? Je možné prokázat existenci Boha? Anebo je to pouze věcí osobní víry? A pokud v Boha věřím, co mám říci k zamyšlení někomu, kdo nevěří? V této publikaci se zaměříme na to, co o existenci Boha říká Bible. Naším přáním je, aby vám byla pomocí při tom, když budete uvažovat o této základní a velmi důležité otázce. Martin R. De Haan II. Příliš dobré, než aby to byla pravda? Jak k vám promlouvá noční obloha? Jak promlouvá k talentovanému devatenáctiletému atletovi, který právě leží v tratolišti krve pobodán jen proto, že byl na špatném místě ve špatnou chvíli? Jak promlouvá k silně rozrušené manželce, která si za ranních červánků snaží uklidnit svou hlavu od hněvu? A jak promlouvá k pětačtyřicetiletému továrnímu dělníkovi, který byl právě propuštěn, a to za tři roky již potřetí? A jak promlouvá k astronomovi, rozdělenému mezi rigidním empiricismem a tím, že ho srdce pudí k víře v něco, co ale nemůže vidět? Nekonečný vesmírný prostor, atom, okvětní plátek, vůně tropické květiny je někde za tím vším Bůh? Existuje Bůh, i přes úžasné pokroky moderní vědy a selhání politiků? Je tam někde? A je možné jej nějak spatřit skrze slzy těch, kdo jsou zneužíváni, využíváni, nemilováni a kdo pociťují hrozivou prázdnotu? Tyto základní lidské otázky mohou mít tolik podob, kolik je lidí zde na Zemi. Lidé si například kladou otázky: Pokud Bůh skutečně existuje, proč nám svou existenci neukáže nějak hmatatelně? Jak můžeme ve věku vědeckého pokroku věřit v něco, co nevidíme? Když se podívám na veškeré to utrpení lidí po celém světě, jak mám pak věřit, že by Bůh jen stál stranou, zatímco lidé trpí v podmínkách, které nejsou vhodné ani pro psa? Proč by dobrý Bůh nechal mého přítele který miloval lidi a život zemřít v tak mladém věku? Jestliže Bůh vše řídí, proč je tedy tolik přírodních katastrof, jako zemětřesení, záplav, tornád a hurikánů? Nikdy jsem nepocítil Boží přítomnost. Všechno jsem si musel udělat sám. Nepotřebuji berličku v podobě Boha. 1

4 V těchto výrocích a otázkách se odráží určité napětí, jež existuje mezi krásou hvězdného nebe a mezi životem na Zemi, který až příliš často připomíná hrůzné vězení. Lidé, kteří mají pochybnosti, potřebují solidní, důvěryhodné doklady, aby mohli vážně uvažovat o pravděpodobnosti toho, že Bůh existuje. Je pochopitelné, že vznikají pochybnosti, co se týče neviditelného Boha, který se nikdy nedostaví do debaty ve večerním zpravodajství, kde by mohl svým kritikům odpovídat na otázky ohledně své existence. Z těchto i dalších důvodů lidé, kteří mají pochybnosti, potřebují solidní, důvěryhodné doklady, aby mohli vážně uvažovat o pravděpodobnosti toho, že Bůh existuje. Potřebují vidět, že ti, kdo věří v Boha, mají svou víru rozumně odůvodněnou. Také potřebují jasně vidět, co o Bohu říká Bible. Potřebují vidět, že existence Boha není příliš dobrá, aby to byla pravda. Biblický přístup Když pisatel první knihy Bible zaznamenal slova, Na počátku Bůh..., nežádal tím své čtenáře, aby začali předpokládat existenci Boha. Ze své vlastní zkušenosti již totiž věděli, o kom mluví. 2 Věřím v Boha, stejně jako věřím v existenci slunce, a nikoli proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím vše ostatní. C. S. Lewis Stejně jako tento autor i další lidé z izraelského národa předtím viděli zázraky, které pro ně Bůh vykonal. Mojžíšova slova o Bohu patrně tomuto lidu připomněla toho, kdo jim během jejich pobytu v pustině každodenně poskytoval manu. Pomysleli na vodu, kterou jim Bůh vyvedl ze skály, když umdlévali žízní, vzpomněli si na ohnivý sloup, který je vedl správnou cestou, vybavili si průchod Rudým mořem, kam je Egypťané zahnali jako do pasti. Ano, Mojžíš napsal své pojednání o stvoření pro čtenáře, kteří již činnost Stvořitele viděli ve svém životě. Ale co ti z nás, kteří nic podobného nezažili? Bůh nám podle Bible zanechal obrovské množství dokladů o své existenci. Starý i Nový zákon uvádějí celé linie dokladů, které jasně poukazují na existenci neviditelného Boha, který má věčnou podstatu a který je dosud s námi.

5 Teologové tyto linie dokladů označují jako všeobecné zjevení a zvláštní zjevení. Definujme si nejprve tyto pojmy. Pokud jde o zjevení, mluvíme o Bohu, který se nám zjevuje či dává najevo svým Duchem. Podle Bible se Bůh chopil iniciativy, aby se nám zjevil aby nám dal najevo svou existenci. Všeobecné zjevení znamená všeobecné či obecně platné doklady o existenci Boha, které jsou k dispozici prostřednictvím 1) stvoření a 2) lidského svědomí. Zvláštní zjevení znamená speciální či nadpřirozené doklady o existenci Boha prostřednictvím 3) speciálního sdělení speciální komunikace a 4) prostřednictvím osoby, Bohočlověka, Ježíše Krista. Jak uvidíme v další části, s biblickým přístupem všeobecného a zvláštního zjevení dostáváme dostatek průkazných dokladů o Boží existenci, což nám umožňuje vidět jejich platnost a získat víru. Začneme si uvědomovat, že bez existence Boha bychom neměli rozumné vysvětlení pro život, jak jej známe. Skutečnost, že se nám Bůh zjevil skrze svého Ducha, nám dává vysvětlení pro mnoho životních záhad. Řeší se tím otázka existence hmoty ve vesmíru, přítomnost života na této planetě, odlišnost člověka od zvířat i radost, kterou pociťujeme z uvědomění sebe sama. Podívejme se tedy nyní, jak nám Bible ve čtyřech ohledech ukazuje, že Bůh jistě existuje. Čtvero zjevení o Bohu Bible po nás nechce, abychom přijímali existenci Boha slepě. Ukazuje nám totiž, jak se nám Bůh, skrze svého Ducha, zjevoval a zjevuje a to v minulosti i přítomnosti. Budeme nyní postupně zkoumat čtyři biblické linie dokladů. Zkoumejte je na základě svého poznání ohledně přírody, lidského srdce, Bible a Ježíše Krista. Podívejte se sami, zda můžete souhlasit s tím, že biblický záznam je kompletní v tom, jak vám zjevuje Boha. Bůh se zjevuje skrze stvoření Nikdo nemůže popřít, že náš nesmírně složitý vesmír je něco úžasného, úchvatného, podivuhodného. Když máme uvažovat nad jeho rozlehlostí a majestátností, zatočí se nám z toho hlava. Ale kde se vesmír vzal? Může to vše být díky jedné obří explozi, jak tvrdí řada vědců? Anebo vše vzniklo jako výsledek pečlivého plánu a návrhu Boha, který nemá žádná omezení? Podívejme se stručně na dvě biblické pasáže, které mluví o tom, jak se nám Bůh zjevuje skrze přírodu. Začneme ve starozákonní biblické knize Jób. 3

6 Možná si vybavíte, že Jób byl tvrdě zkoušen od Satana. Podobně jako lidé dnes i pro něj bylo těžké najít nějakou přijatelnou odpověď na otázku: Jak by dobrý Bůh mohl připustit nespravedlnost, bolest a utrpení? Vždyť o tomto muži všichni říkali, jak opravdově miluje Boha, a přesto přišel o své bohatství i děti a celé tělo měl poseto bolavými vředy. Jób dlouho hledal odpovědi na své otázky, ale nakonec se mu ozval přímo Bůh, který k němu promluvil ve vichru. Řekl Jóbovi, že se nemá zaměřovat jen na své obtíže, ale že se má zamyslet nad přírodou a světem kolem sebe (Jób 38). Podívejme se tedy, jak tato pasáž vypovídá o přírodě a k jakému závěru můžeme dospět. Jsou zde popisovány následující skutečnosti: Podivuhodná podstata Země (v. 4 6). Divy nebes (v. 7). Divy pohybu moře (v. 8). Divy východu slunce (v. 12). Divy hlubin oceánů (v. 16). Divy koloběhu života a smrti (v. 17). Divy původu světla (v. 19). Divy bouře (v. 24). Divy větru (v. 24). Divy rovnováhy vodního cyklu (v ). Divy zvířat a jejich mláďat (v ). Bůh zde v podstatě říká: Ve svém utrpení se ptáš, kde jsem, zatímco prožíváš bolest. Podívej se znovu do světa kolem sebe a spatříš mě tam, uvidíš tam mou moudrost a moc. Bruce Demarest, autor publikace General Revelation (Všeobecné zjevení), napsal: Jób si uvědomil, jak je Bůh skutečný, skrze velkolepost stvoření. Zůstal ohromen, pokořen a plný zbožné úcty při úvaze o Bohu a o jeho díle řekl: Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. Proto odvolávám, lituji toho v prachu a popelu (Jób 42,5 6). Mnohé žalmy také dosvědčují, jaké doklady o existenci Boha vidíme v přírodě. Například Žalm 19,2 5 uvádí, že hlas Boží je slyšitelný po celém stvoření. Žalmista napsal: Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunci na nich postavil stan. Podle žalmisty o Boží slávě den za dnem vypovídají nebesa a obloha. 4

7 A jejich poselství je k dispozici všem, kdo chtějí naslouchat, protože jejich zvuk proniká do končin světa. Žalmistův závěr bychom mohli podpořit mnoha různými způsoby. Bylo by možné zabývat se tím, jak je logicky neprav- Jestliže hodinky prokazují existenci hodináře, ale děpodobné, aby život začal bez nějakého vesmír neprokazuje podnětu z vnějšku, bez ohledu na to, jak existenci velkého dlouhou dobu vzniku (vývoje) života budou vědci uvádět. Mohli bychom mluvit s mým souhlasem bláznem. Architekta, nazývejte mě o nesmírně komplexním pohybu vesmírných těles včetně jejich přesného vzá- Voltaire jemného načasování. Mohli bychom rozebírat přesný náklon zemské osy, vzdálenost Země od Slunce, a přesný pohyb v rámci sluneční soustavy což jsou vše zásadní podmínky pro mírné podnebí, jemuž se těšíme. Podívejme se ale s ohledem na stručnost pouze na jednu drobnou část naší existence na oko. Uvažujme společně, jak složitost oka poukazuje na inteligentního tvůrce a jak se vymyká možnosti, že by oko vzniklo nějakým nahodilým způsobem. Podle většiny lidí, kteří v Boha nevěří, jsme k našemu současnému stavu dospěli na základě evoluce. Uvádějí, že na Výroky lidí, kteří nevěří, nemohou převážit nepřímé počátku, před stamiliony let, zde měla být doklady, z nichž je patrné, že pouze jedna buňka, která se postupně vyvinula až v člověka. Podívejme se tedy na záměrem Stvořitele. vesmír byl inteligentním tento malý tělesný orgán a uvažujme, zda Russell DeLong mohl projít evolučním procesem. Není-li tomu tak, mohli bychom dojít k rozumnému závěru, že oko pochází z rukou majestátního Tvůrce? Pusťme se do toho. Pokud bychom odebrali jakoukoli část oka například sítnici oko nebude fungovat. Nebo odeberme čočku. Oko opět nebude fungovat. Nebo rohovku. Výsledkem je slepota. Má-li oko fungovat, musí mít všechny části, které musí být funkční. To je samo o sobě silným argumentem ve prospěch záměru, plánu. Zkusme na to tedy jít jinak. Zasaďme vše do evolučního řetězce. Někde na časové ose se nachází jakýsi tvor, z něhož má později vzniknout člověk. V určité chvíli tedy musí začít mít oči. Ale kde začít? Oko se nemohlo vyvinout, protože nic nemohlo onoho tvora přimět k tomu, aby se mu začínalo vyví- 5

8 jet oko, které ale ještě nebylo schopné nic vidět. Evoluční teorie tvrdí, že ke změnám mělo docházet kvůli potřebě přizpůsobit se. Proč by tedy tvor, který neměl oko, měl mít potřebu, aby se mu začínalo vyvíjet oko, které ale nebylo schopné nic vidět? Jak by takový tvor věděl, že jednou bude potřebovat oko, které vidět bude? 6 Vesmír je zdrojem teologie. Písmo uvádí, že Bůh se zjevil v přírodě. A. H. Strong Oko vidí, nebo nevidí. A není důvod, proč by se u nějakého tvora mělo začít vyvíjet nějaké částečné oko, které by bylo schopné vidět až někdy později. Kde má tedy oko počátek? V náhodě, nebo záměru? Oko je nesmírně složitý orgán s částmi, které jsou na sobě navzájem velice závislé, což poukazuje na Konstruktéra a Tvůrce, který přesně věděl, co činí. (Tento příklad je převzat z knihy Pravda: Bůh, nebo evoluce?, Marshall a Sandra Hall, Baker Book House, angl.) Bible uvádí, že zdrojem toho všeho je Bůh. Pisatel listu Židům měl na mysli právě to: Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. (Židům 11,3 B21) To je úžasné vyjádření; vysvětluje, že Bůh stvořil svět svým slovem, ale nepoužil k tomu nic viditelného. Může být těžké tomu věřit, ale ve srovnání s dalšími možnostmi to dává opravdu smysl. Jestliže tedy svět nebyl stvořen Bohem z ničeho, dalším řešením je, že svět byl vytvořen nikým a z ničeho. Porovnejte si rozumnost těchto dvou řešení a udělejte si určitý závěr. Bůh se zjevuje skrze svědomí Proč jsou pro lidi na celém světě tak důležitá lidská práva? Jak může například skupina Amnesty International rozhodnout, jaké je správné zacházení s lidmi, bez ohledu na to, o koho se jedná a kde žijí? Proč mají lidé na celém světě určitý standardní mravní kodex, který je překvapivě podobný? Mohlo by toto vnitřní povědomí o tom, co je správné a nesprávné, být jakýmsi vrozeným svědkem o existenci Boha? Je-li to tak, měli bychom být schopni vidět určitý všeo-

9 becný výsledek takového povědomí o Bohu. Všeobecné povědomí o Bohu je vidět z toho, že lidé prostě nějak přirozeně tíhnou k náboženství. Často sice nevědí, co uctívají, ale prostě se o to nějak pokoušejí. Ve svém nitru máme pocit, že je nad námi cosi mnohem většího. Dr. Robert Ratray, odborník na tradiční africká náboženství, si všímá, jak vysoce speciální povahu má povědomí o Bohu ve vnitřním zjevení, tedy zjevení bez Písma. Níže se vyjadřuje o lidech z kmene Ašantů, kteří nyní žijí v Ghaně: Jsem přesvědčen, že v mysli lidí z kmene Ašantů nemá koncepce ohledně Svrchované Bytosti nic co do činění s vlivy misionářů, kontakty s křesťany ani s muslimy... V určitém slova smyslu je tedy pravda, že tato Svrchovaná Bytost, jejíž koncepce je prostě součástí mysli Ašantů, je Jahve Izraelitů. Vidíme, že lidstvo má v sobě určité vnitřní svědectví o Boží existenci a jeho mravní podstatě. V 17. kapitole Skutků vidíme biblický příklad toho, že člověk tíhne k uctívání což určitým způsobem dosvědčuje existenci Boha, i když je zde zároveň sklon nesprávně si toto povědomí vykládat. Když apoštol Pavel přišel do Athén, všiml si, že město bylo plné různých model. Podívejme se, co se podle tohoto vyprávění dělo: Pavel se postavil doprostřed Areopagu a říkal: Muži athénští, pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno: Neznámému bohu. Co tedy ctíte, a ještě neznáte, to já vám zvěstuji (Skutky 17,22 23). Pavel pak tuto příležitost využil, aby těmto lidem představil jediného pravého Boha. Je zajímavé si zde povšimnout, že Athéňané měli takové vnitřní povědomí o Bohu, že společně se svými pohanskými modlami uctívali i určitého neznámého boha, aby měli jistotu, že žádného boha neopomněli. Nebylo třeba je přesvědčovat o existenci Boha; bylo třeba je pouze nasměrovat k pravému Bohu. Pavel se ve svém dopise Římanům zabývá otázkou tohoto základní vrozeného povědomí. Píše, že pohané nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují (Skutky 17,14 15). Pavel tedy uvádí, že všichni do určité míry chápou, co je správné a nesprávné, protože Bůh jim o tom dal povědomí. Toto vnitřní povědomí o naprostých základech mají i lidé, kteří neznají ustanovení Starého zákona ani Desatero. 7

10 Podle Pavla se jedná o povědomí dané Bohem. Toto všeobecné povědomí o správném chování je tedy určitým dokladem o Boží existenci. V Římanům 1,18 32 je silné svědectví o tom, že každý člověk má vnitřní povědomí o Bohu. Uvažujme například o těchto verších: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu (v. 18). Co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil (v. 19). Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha (v. 21). Vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli (v. 25). Neuznali za dobré poznávat Boha (v. 28). Ačkoliv poznali Boží ustanovení, nadále konali zlo (v. 32). Každý tedy má určité vnitřní povědomí o Bohu. Pavel napsal, že co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Přestože ale všichni lidé mají takové vnitřní povědomí o existenci Boha, někteří si tuto skutečnost nechtějí přiznat potlačují pravdu. Zkuste se na konci této části na chvíli zamyslet, jak lidé po celém světě reagují, když se dozvídají o hrůzných činech teroristů a o porušování lidských práv. Vnímají to jako cosi odporného, bez ohledu na své vyznání či prostředí, kde žijí. Ale proč? Jedná se o výsledek naučeného sociálního chování, které se postupně vyvinulo při evoluci? Pak je naše morálka pouze určitým vyspělejším charakteristickým rysem zvířete. A podobně to musí být i s našimi dalšími charakteristickými rysy, jako je intelekt, soucit či potřeba věci vědecky odůvodňovat. Kde ale vidíme počátky těchto rysů u primátů? Proč má tyto rysy pouze člověk, přestože podle evoluční teorie jsou zde určitá zvířata mnohem déle? A proč by se měla u nějakého prvního primáta začít vyvíjet morálka, soucit a další typicky lidské rysy? Není mnohem rozumnější zastávat názor, že člověk se svým mravním cítěním je zde proto, že má Stvořitele s mravním cítěním Stvořitele, který tuto svou základní vlastnost vložil i do člověka? Bůh se zjevuje skrze své sdělení Bůh zjevuje svou existenci skrze stvořený svět přírody a skrze to, že nám o něm dosvědčuje naše povědomí. Ale to není vše. O Bohu bychom neměli žádné znalosti, pokud by se nerozhodl nám o sobě sdělit více konkrétně, určitými zvláštními prostředky. Výsledek částečného zjevení vidíme, když pozorujeme rituály a modlářství primitivních kmenů. Tito lidé vypozorovali 8

11 z přírody a na základě svých smyslů, že existuje nějaká vyšší bytost, ale nijak blíže ji neznají. Snaží se tedy Boha nějak uctívat, aniž by jej znali. Z jejich obětních rituálů je patrné, jak jsou si vědomi, že si tuto bytost musí nějak usmířit. Z jejich zájmu o ničemné duchy je patrné jejich vrozené povědomí o dobru a zlu. Tito lidé si potřebují uvědomit, že pouhé povědomí o Bohu nemůže lidské srdce uspokojit. Člověk potřebuje znát Boha osobně. Proto je zásadní podívat se, jakým třetím způsobem nám Bůh dává znát, že existuje. Události popisované ve Starém a Novém zákoně probíhaly po dobu několika tisíc let. Z tohoto záznamu je také patrné, že Bůh s lidstvem komunikuje určitým zvláštním způsobem. Právě díky tomuto zvláštnímu zjevení poznáváme, kdo je Bůh a co od nás očekává. Bible ukazuje, že toto zvláštní zjevení začíná s počátkem života na Zemi. Bůh například v zahradě Eden mluvil přímo s Adamem; promlouval s ním každý večer. Řekl Adamovi o jistém stromu, z něhož neměl pojíst. Když Adam s Evou tento příkaz porušili, slyšitelně nad nimi vyslovil svůj soud. Když byli Adam s Evou vyhnáni z této zahrady, Bůh nadále komunikoval s různými lidmi. Boží hlas slyšel Kain, Enoch, Noe, Abraham, Izák i Jákob. Těmto mužům ve starověku bylo jasné, že Bůh existuje. Slyšeli jej takovým způsobem, že jeho existenci nebylo možné popřít. Boží zvláštní zjevení lidstvu má ještě další podobu. Bůh sice k některým lidem promlouval přímo a osobně, ale také používal i nepřímý způsob komunikace. Svým Duchem inspiroval či podnítil určité muže, aby sepsali řadu dokumentů, které nyní známe pod názvem Bible. Bible tedy uvádí, že Bůh mluvil přímo skrze určité lidské pisatele. V Novém zákoně je uvedeno: Proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem svatým mluvili lidé poslaní od Boha (2. Petra 1,21). Uvádí se zde, že starozákonní pisatelé, kteří mluvili o Božím soudu, budoucích událostech, příchodu Mesiáše a Božím jednání s Izraelem, nemluvili ze své vůli, sami od sebe. Byli mluvčími Boha, Stvořitele. O zvláštním zjevení se mluví i ve 2. Timoteovi 3, Pavel zde píše: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčo- 9

12 vání, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Opět je zde uvedeno, že Bůh se konkrétně zjevil skrze slova Písma. Právě citovaný verš ukazuje, že když člověk čte a poslouchá Boží slovo, může poznat Boží mysl. Díky tomu se pak může stát člověkem podle Boží vůle. Pomineme-li, co o sobě říká sama Bible, jsou k dispozici nějaké doklady, že tato kniha se opravdu nějak zásadně liší ode všech dalších náboženských knih? Lze jí důvěřovat jakožto speciálnímu sdělení od Boha? Bible je unikátní, protože se nejedná o nahodile sebrané spisy. Je to pečlivě uspořádaná knihovna dokumentů, jejichž O Bohu bychom neměli žádné znalosti, pokud by se nerozhodl nám o sobě sdělit více konkrétně, určitými zvláštními prostředky. text byl spolehlivě a přesně zachován, a to po tisíce let. Nese známky díla, které bylo zázračně započato i chráněno. Bible je v oblasti literatury zcela jedinečná, a to z mnoha důvodů: V jednotlivých knihách se odvíjí jednolitý příběh, ačkoli pisatelé spolu nemohli nijak spolupracovat. Starozákonní knihy předpovídají příchod Mesiáše a Krále a novozákonní knihy to oznamují jako skutečnost. Bible je přesná, i když mluví o vědeckých záležitostech, i takových, u nichž autoři nemohli mít k dispozici žádné empirické doklady (Jób 26,7 12; Izajáš 20,22; 1. Korintským 15,39). Historická fakta a jména v Bibli jsou neustále potvrzována historickými studiemi a archeologickými nálezy. Dokumenty, z nichž byla Bible překládána, byly zázračně zachovány, takže máme k dispozici přesný záznam toho, co tito pisatelé původně zapsali. Tyto spisy o sobě tvrdí, že pocházejí od Boha (Jeremjáš 1,2; Ezechiel 1,1 3; Sofonjáš 1,1). Není tedy opovážlivé dojít k závěru, že Bůh nám skrze zvláštní komunikační prostředek zjevil více, než že existuje. Dává nám vědět o své podstatě, sděluje nám svou vůli a ukazuje nám svou lásku k lidstvu. Proto je Bible tak důležitá. Říká nám, jak můžeme najít pokoj se svým Stvořitelem a žít způsobem, který mu bude přinášet potěšení. 10

13 Bůh se zjevuje skrze svého Syna O Bohu se tedy můžeme dozvědět z přírody, uvědomovat si jeho existenci díky svému vnitřnímu hlasu a můžeme o něm číst v Bibli. Ale to bychom pořád ještě neměli úplné zjevení o Bohu. Máme-li Boha znát co nejúplněji, musíme vidět, jak přímo jedná s lidstvem. Potřebujeme vidět, že dokáže vyplnit předpovědi starozákonních proroků. A to je možné teprve tehdy, když vidíme Boha, jak se nám zjevil v Ježíši Kristu. Zjevení Boha v Kristu nemá svůj počátek v betlémských jesličkách, i když si to možná často takto myslíme. Ježíš je v Bibli označen jako Stvořitel všech věcí (Jan 1,1 3), proto je mnohem více než židovské nemluvňátko narozené ve chlévě. Ježíš je původce všeho, co můžeme o Bohu pozorovat ve stvoření, svědomí i komunikaci. Ježíš také během 33 let svého pozemského života zjevil lidem osobnost a povahu Boha. Ježíš řekl, že kdo viděl jeho, viděl Otce (Jan 14,9). Apoštol Jan kromě toho prohlásil: Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl (Jan 1,18). Pasáž na začátku listu Židům ukazuje, že Bůh se lidstvu zjevil právě skrze Krista: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu (Židům 1,1 2). Bůh se tedy zjevil lidstvu ještě čtvrtým způsobem skrze Ježíše Krista, který přišel na zem. Ježíš je důkaz z masa a krve, že Bůh existuje. Skutečnost, že Ježíš přišel do světa jako člověk, je nejvyšším Božím zjevením, protože Ježíš Kristus je Bůh. Pavel v Římanům 9,5 píše: Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky Bůh požehnaný na věky (KB). Jan ve svém prvním dopise píše: Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život (1. Jana 5,20). A v Židům 1,8 Otec říká Synovi: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků. Ano, ten, kdo kráčel po prašných galilejských cestách, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a vyučoval pravdu o království, je vtělený Bůh. Když mluvil, promlouval Bůh. Když jednal, jednal Bůh. Bible o sobě mluví jako o psaném Slově, a Kristus je nazýván živé Slovo Boží (Jan 1,1 14). Uvažujte, co to znamená, že Kristus je nejvyšším Božím zjevením. Pokud chcete vědět, co 11

14 Bůh dělá pro ty, kdo mají tělesné potřeby, podívejte se na to, co Ježíš dělal pro zástupy. Pokud chcete vědět, jaký postoj Bůh zaujímá vůči sebespravedlnosti a formalismu, podívejte se, jak Ježíš jednal s farizey. Pokud chcete vědět, jak Bůh soucítí s těmi, kdo činí pokání, podívejte se, jak Boží Syn odpouští těm, kdo se mění v srdci. Pokud chcete vědět, jaký vztah má Bůh k těm, kdo v něj věří, podívejte se, jak něžně Ježíš vedl své učedníky. Chcete-li znát Boha, dívejte se na Ježíše Krista. Díky tomu, že Ježíš přišel v těle, nám byla otevřena cesta k jedinečnému vztahu s Bohem. 12 Dva mosty víry Každý máme na vybranou. Můžeme se podívat na doklady o Boží existenci a v Boha věřit, anebo můžeme odsunout všechny doklady stranou a zastávat názor, že Bůh není. V každém případě ale musíme přejít most víry, protože v žádném z těchto případů si to nemůžeme nějak laboratorně ověřit. Je zde tedy klíčová otázka: Je zde záležitost, která je naprosto zásadní pro naše trvalé dobro. Budeme-li upřímní, pro co se nakonec rozhodneme? Most víry budeme muset přejít v každém případě. Podívejme se, jaké možnosti se nám nabízejí. Možnost č. 1: Bůh existuje Hodinky svědčí o svém tvůrci a stejně i svět přírody svědčí o Konstruktérovi. Lidské svědomí je vnitřním hlasem, který věřícímu člověku umožňuje řídit se dobrými závěry. Starý a Nový zákon přináší Boží Slovo způsobem, který odpovídá tomu, co o Bohu vidíme ve stvoření a co nám napovídá naše svědomí. Kristus je nejvyšším dokladem o Bohu. Je popisován jako Stvořitel (Jan 1,3), zdroj svědomí (v. 9) a středobod Písma (5,39). Možnost č. 2: Bůh neexistuje Náš komplexní a uspořádaný svět vznikl bez jakéhokoli osobního podnětu, bez osobní příčiny či zdroje. Vše je výsledkem náhody. Zákony, které řídí vesmír, se vyvinuly bez jakéhokoli vedení či nasměrování. Díky evoluci docházelo k obřím a téměř magickým skokům: neživé objekty se změnily na rostliny, pak vznikla zvířata. U těchto tvorů se z ničeho nic vyvinul mozek a smyslové orgány.

15 Díky nahodilosti je zde nyní tato jedinečná planeta, která nám umožňuje existovat v hotové oáze života, zatímco všude kolem je pustina. Člověk nemá ducha. Smrtí jeho existence končí stejně jako u zvířat. Člověk má mravní cítění díky společnosti kolem sebe. Proto nikdo nemůže dělat soudy za druhé. Bible vznikla neuvěřitelnou náhodou přestože vznikala přes 1600 let, psalo ji 40 různých pisatelů, kteří se navzájem neznali a přestože přináší pozoruhodně jednolitý příběh. Neexistuje žádný plán pro lidstvo. Naše existence je náhoda, naše dílo na Zemi je marnost, naše vzájemné vztahy vlastně postrádají smysl. Jsme jako smečka divokých zvířat a jediným smyslem naší existence je nějak přežít. Kristus nemluvil pravdu, když řekl, že přišel z nebe, aby nás vysvobodil od věčné smrti a aby nás přivedl k Bohu. Na kterou z těchto možností vsadíte svou věčnou budoucnost? Který z těchto dvou mostů se rozhodnete přejít? Proč někteří nevěří K otázce, proč někteří nevěří v existenci Boha, se Bible nevyjadřuje vůbec nijak diplomaticky. Žalm 14,1 nic nerozmělňuje, když uvádí: Blázen si v srdci říká: Bůh není. Není to ale až tak urážlivé, jak to vypadá na první pohled. Uvedený verš totiž nemluví o tom, že nevěřící lidé by měli mít nějaký nedostatek v intelektuálním ohledu. Původní hebrejský výraz, zde přeložený jako blázen, označuje někoho, kdo je zlý, ničemný, mravně nedostatečný. Tuto definici potvrzuje i přímo kontext, protože 1. verš v popisu blázna pokračuje následovně: Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Není, kdo by činil dobro. Jinými slovy, někteří popírají existenci Boha kvůli svému ničemnému způsobu života. Žalm 10,13 nadnáší otázku: Jak to, že ničema pohrdá Bohem? A jaká je odpověď? Říká si v srdci: Nebudeš se tím zabývat, Bože! Nechce čelit soudu za svůj hřích, a proto popírá Boha. Apoštol Jan o tom psal následovně: Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, 13

16 nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny (Jan 3,19 20). Kdo chce žít bezbožně, má pak sklon vidět i vesmír bez Boha. Klíčovým problém je tedy popření. Vidíme to doloženo u Jana 5, kde Ježíš uzdravil nemocného v sobotu. Když se to doslechli farizeové usilovali ho zabít (v. 16). Ježíš pak o Bohu mluví jako o svém Otci, čímž se vše ještě vyostří, protože farizeové dobře vědí, že se tím Ježíš staví na roveň Bohu. Ježíš jim předkládá několik důvodů, proč by měli věřit, že je Bůh. Ale oni tomu věřit nechtějí. Odmítají věřit. Vidíme zde určitý vzor myšlení, který je podobný i u těch, kdo odmítají věřit v existenci Boha. Ježíš o jejich neochotě věřit, navzdory jasným dokladům, řekl: Nechcete přijít ke mně (Jan 5,40). Nepřijímáte mě (v. 43). Nevěříte (v. 47). Ježíš říká, že podstatou nevíry je popírání a odmítání. Nejde o poznatky či fakta toho všeho měli farizeové víc než dost. Jde o to, co člověk chce. Farizeové slyšeli o úžasných Ježíšových činech a také je viděli. Znali starozákonní proroctví o Mesiášovi. Ale byli rozhodnuti Ježíšovo Božství odmítnout a popřít. Stejné je to v případě řady těch, kdo odmítají věřit v Boha. Vědomě a záměrně popírají, že jsou zde přesvědčivé doklady. Staví se a bouří proti tomu, co znají a čeho jsou svědky. Povšimněme si, co zapsal apoštol Jan ohledně těch, kdo se rozhodnou nevěřit: Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna (1. Jana 2,22). Je to silné vyjádření, ale jasnými slovy je zde popsán problém těch, kdo se vědomě a svéhlavě rozhodnou, že způsob, jakým se Bůh lidem zjevuje, není dostatečný na to, aby je to přesvědčilo. 14 Čtyři obvyklé argumenty Vědci dlouho pátrají po nezpochybnitelných argumentech ohledně Boží existence. Ale samotné argumenty nemohou nikoho přesvědčit, protože zde budou vždy skeptikové, kteří budou požadovat empirické doklady které ale prostě nejsou k dispozici.

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? ještě těžší popírat. Její zahořklost, úzkostlivost a popudlivost jakoby přes noc zmizely a byl tu jen pokoj a jistota jako u mých přátel. Tři týdny nato Marcie sebrala odvahu a řekla mi, že svůj život

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Týden od 8. do 14. dubna 2007 BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Texty na tento týden: Mt 4,4 10; 21,42; 22,29; 26,54.56; Ga 1,11.12; 2 Pt 3,16 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Život v naději. ThDr. Jiří Moskala. 29. říjen 2004. Mošnova 1, Jihlava

Život v naději. ThDr. Jiří Moskala. 29. říjen 2004. Mošnova 1, Jihlava Život v naději ThDr. Jiří Moskala 29. říjen 2004 Mošnova 1, Jihlava 1. ŽIVOT V NADĚJI Rád bych začal citátem Shakespeara: Být či nebýt, to je ta otázka?. Pokud bychom to parafrázovali v souvislosti s dnešní

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Duch svatý a Boží slovo

Duch svatý a Boží slovo Týden od 1. do 7. ledna 2017 1 Texty na tento týden 2Pt 1,20.21; 1K 2,11 14; Ž 119,159.160; J 5,36.46.47; 7,37.38 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Ježíš, Stvořitel nebe a země

Ježíš, Stvořitel nebe a země Týden od 30. prosince 2012 do 5. ledna 2013 1 Texty pro tento týden: Gn 1,1; Žd 11,3; Ž 19,2 4; Ř 1,19.20; Jr 51,15; Ž 33,6.9; J 1,1 3.14; Ko 1,15.16; J 6,8 13 Základní verš Na počátku stvořil Bůh nebe

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více