Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka"

Transkript

1 Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka. barvami se v historii zabývali umělci, fyzici, filozofové a pedagogové ( Goethe, Newton, Schopenhauer ). Ve starých indoevropských jazycích neexistoval výraz pro barvu. Mnozí autoři ( Muths- 1991, Sacks- 1997, Baleka ) uvádějí zajímavý názor či spíše hypotézu o tom, že se lidstvo kdysi muselo učit rozeznávat, respektive pojmenovávat barvy tak, jak se je učí rozeznávat malé dítě. Gladstone publikoval v roce 1877 článek Homérovo barevné vidění, kde říká, že Homér používal při popisu barev přírody velmi neobvyklá přirovnání, např. moře mu připomínalo tmavě červené víno. V kultuře Árjů (kolem roku 1500 př. n. l. ) se nerozlišovalo mezi modrým nebem a zelenými stromy, vše bylo popsáno jako černé. První barvy, které byly v historii popisovány jsou červená, černá a žlutá. Gladstone tvrdí, že starověcí Řekové byli modroslepí, nerozlišovali mezi červenou, zelenou a modrou barvou. Modrá barva chyběla i v bibli. Červená barva je první barvou, kterou člověk pojmenoval, poslední, jíž si uvědomil, byla modrá. Isaac Newton roku 1666 dokázal, že bílé světlo se skládá z různých barev. Vedl bílé světlo přes prizma ( trojboký hranol ) a rozložil ho na barvy duhy : červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigo a fialovou. Jednotlivé barevné složky se liší vlnovou délkou, která klesá od červené po fialovou. V roce 1900 německý fyzik Max Planck formuloval kvantovou teorii světla. Albert Einstein později doplnil, že světlo má dvojakou povahu, chová se jako vlnění i jako proud částic. Fyzikové poukazují na souvislost mezi krátkou vlnovou délkou světla, jež odpovídá modré, a citlivostí na tuto barvu ve vývoji vnímání barev ( Baleka, 1999 ). Když se bílé světlo ( např. sluneční ) setká se hmotou a odráží se od ní nebo jí prochází, některé z jeho barevných složek jsou pohlcovány více než jiné. Ve světle odraženém od předmětu ( resp. světlem procházejícím ) tak některá z barevných složek převládá. Toto odražené nebo procházející záření lidské oko zachycuje. Informace o vlnové délce se přenášejí ze sítnice do mozku a tam jsou zpracovány jako vjem barvy. Oko člověka je komplikovaný orgán. Mechanismus tyčinek zajišťuje černobílé vidění a čípky barevné vidění. Asi osm procent mužské populace trpí tzv. barvoslepostí achromatismem, neschopností rozlišovat některé barvy a jejich odstíny. Technika termografie umožňuje barevně zobrazit rozdíly různých částí lidského těla. Části těla napadené zánětem přístroj ukazuje jako červenější než zdravé, protože vyzařují více tepla. Je známo, že podobně děti s onkologickými nemocemi často v kresbě postavy lokalizují nádor tak, že jej podvědomě vyznačí fialovou barvou. 1

2 Barva v arteterapii představuje také intenzitu a stav emočního života. J. Šicková- Fabrici píše, že se setkala s neadekvátním používáním modré barvy u dětí staršího školního věku a u adolescentů. Šlo např. o případy, kdy dítě nakreslilo modrý strom. Je zajímavé, že v historii umění stromy modrou barvou maloval italský renesanční malíř Fra Angelico, který prožil, podobně jako děti, s nimiž pracovala, dětství bez rodičů. Použití barvy v bizarní kombinaci by se mohlo v této souvislosti interpretovat jako snaha o zaujetí diváka, potřeba naznačit prožité trauma podle logiky : Příroda mě ignoruje, mám jiné dětství než většina mých vrstevníků, budu tedy ignorovat přírodu a malovat stromy jinou barvou, než jakou ve skutečnosti mají nebo než je malují jiné děti. Tuto interpretaci potvrzuje nepřímo i Baleka, když píše, že modrá na sebe váže existenciální úzkost a je vnímána jako ochranná, mateřská, tělesná a existencionálně úzkostná. Dále se zmiňuje, že Charles Baudelaire vyslovil přání, aby louky byly červené, řeky zlatožluté a stromy bílé, příroda je bez fantazie. I Mondianův Modrý strom (1910) je vyjádřením spíše lidského než přírodního dramatu. Přírodní jevy hrající různými barvami, podzimní příroda nebo zimní krajina vyvolávají v člověku barevné dojmy. Dají se přirovnat k působení hudby. ( Pokud určitý vjem, např. sluchový, vyvolá vjem nebo představu související s jiným smyslem, často právě představu barvy, hovoří psychologové o synestezii ). Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Vliv barev a barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka je prokázaný. Jejich působení je individuální. Někteří arteterapeuti se domnívají, že je důležité, aby každý člověk poznal svoji barvu. Dělení barev V kontextu arteterapie je třeba znát zákonitosti vnímání barev, zákonitosti psychologického působení barev, ale i vlastnosti barev, jako je teplo a chlad, světlost a tmavost barev. Je třeba se orientovat v kategorii základních a komplementárních barev. Základní barvy jsou červená, modrá a žlutá. Komplementární barvy k nim jsou zelená, oranžová a fialová. Barevný kontrast vzniká, když na jednu plochu položíme dvě barvy vedle sebe. Simultánní kontrast vzniká tak, že každá ze dvou barev ležících vedle sebe zabarvuje druhou svou komplementární barvou. Například komplementární barvou žluté je fialová. Potom zelená ležící vedle žluté plochy se bude zabarvovat do fialova. Detailně rozpracoval zákonitosti míchání a řazení barev německý pedagog Johannes Itten. Jestliže si je arteterapeut vědom komplementárního pravidla barev, jeho schopnost diagnostikovat přes barevný výtvarný produkt se zvyšují. Dokáže totiž v barevných kombinacích obrázku klienta rozeznat harmonii a naopak nesoulad. Podobně prostřednictvím symboliky barev může lépe poznat i symboliku barevných expresí svých klientů. 2

3 Historický vývoj symboliky barev Dnes se v symbolice barev setkáváme s velmi rozsáhlou škálou výkladu. Nemůžeme použít žádný jednostranný vzorec nebo klíč k interpretaci jakýchkoliv symbolů- tedy i významů barev. Než se však k symbolům kolektivního nevědomí a symbolům dohodnutým v rámci různých společenství přidaly též individuální významy, dospěly staré kultury ke konvenčně určeným typům barevné symboliky, a to hlavně v souvislosti se základní snahou najít si své místo v pestrém světě a zavést do něho organizační principy. Tak se základní barvy často dávaly do souvislosti se světovými stranami a elementy a zařazovaly se do křížového nebo čtvercového schématu. V lidovém chápání symboliky barev znamená: zelená- naději, modrá- věrnost, žlutá- žárlivost, červená- lásku, bílá- nevinnost, černá- smrt. Zvláštní symboliku barev rozvinula alchymie, podle které je zelená silné rozpouštědlo, oproti tomu červená a bílá znázorňují duální systém praprincipu sulphur a mercurius. U starých Mayů ve střední Americe souvisely světové strany v pořadí východ, sever, západ a jih s červenou, bílou, černou a žlutou barvou, zatímco ve staré Číně znamenal východ, jih, západ, sever a střed barvy zelenou, červenou, bílou, černou a žlutou. V heraldice platil ze začátku názor, že všechny barvy jsou si rovnocenné, ale už v renesanci se vyvinula komplikovaná symbolika barev na erbech, která souvisela pravděpodobně s planetami: žlutá- Slunce, zlato;modrá- Jupiter, cín; černá- Mars, železo; zelená- Venuše, měď; purpurová- Merkur, rtuť. Podle Böcklera (1688) znamená zlatá nebo žlutá cnost, rozum, úctu a vznešenost; bílá nebo stříbrná, nevinnost, radost; červená zanícení-vášeň a Bohu oddané srdce, připravené pro slovo Boží prolít krev ; modrá stálost, věrnost, vědu a upřímnou zbožnost; černá smutek, pokoru, neštěstí; zelená svobodu, krásu, radost, zdraví, naději a laskavost; purpurová anebo fialová královský oděv; oranžová nestálou a vlastní slávu; tělová barva nestálost a vratkost. K tomu se přiřazovaly různé symbolické výklady barevných kombinací: např. modrá se zlatou- veselost a obveselení; modrá s červenou- nezdvořilost; černá se zlatou- čest a dlouhý život apod. Takové spekulace však byly středověké heraldice cizí a vznikaly až v čase, když už erbovní umění nemělo nic společného s rytířstvím ve starém slova smyslu. Výběr barev souvisel i s dostupností barviv. Na prehistorických skalních malbách se třeba modrá barva neobjevuje vůbec, protože pro ni nebyla vhodná základní látka. Symbolika barev 3

4 Bílá Bílá představuje čistotu, panenskost a duchovnost. Možná však je nejzákladnějším významem skutečnost, že bílá zosobňuje světlo samo, a jako taková se u mnohých národů objevuje v pověstech o stvoření Světa. Symbolika světla v pověstech o stvoření je metaforou pro lidské vědomí (Neumann 1973). Východní adepti používali představu světla, aby získali intuitivní porozumění semínka nekonečného vědomí, zasazeného v každém člověku: Tvé vlastní vědomí, zářící, prázdné a neoddělitelné od Velkého Těla záře, nemá zrození, nemá smrt a je to Neměnné Stálé Světlo- Buddha, Amitabha. Křesťanství má podobnou představu světla, spojenou s duchovní realitou. Ve slovech Ježíše: Já jsem světlo světa:ten kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. ( Jan, 8:12). Bílá odráží energii, vyvolává pocit lehkosti a prostoru. Vyjadřuje souhlasný postoj- je opakem konfrontace. Obsahuje také aspekt nevyjadřovat se k věcem. V malbě obraz odlehčuje, ale též vyjadřuje neznámo- v terapeutickém sezení se klientovi doporučuje bílá místa domalovat. Alchymický symbolismus je dalším zdrojem, který nám pomáhá porozumět významu bílé. Během procesu calcinatio, přeměny skrze oheň, se předpokládá, že vyrobí bílý popel. Jak Edward Edinger vysvětluje, to označuje albedo, neboli bělící fázi, a má paradoxní asociace. Na jedné straně popel znamená beznaděj, truchlení nebo lítost a pokání. Na druhé straně může obsahovat nadřazenou hodnotu, cíl práce. Bílá může představovat prožívání psychologického křtu ohněm, který vytváří spojení mezi egem a archetypální duší. Tímto zážitkem ego stává vědomo si svého transpersonálního, věčného či nesmrtelného aspektu. Bílá je barvou novicek v klášterech, ale i barvou sterility a kapitulace. Jestliže někdo preferuje bílou barvu v oblečení, zejména ve starším věku, může to signalizovat nezralou osobnost nebo inklinování k perfekcionismu. Jestliže někdo doplňuje bílou barvou jiné barvy, jde o vyrovnanou osobnost ( Muchs,1991). Černá Černá je barvou temnoty, zla, smrti a tajemství. Mluví o prázdnotě, o ženském lůně a o živoucím chaosu počátku. Von Franz popisuje černou jako patřící k tomu, co nemůže být vědomě poznáno.černá jako symbol pro temnotu vyvažuje svůj protiklad, bílou, symbol světla. Často se tedy, společně s bílou, objevuje v mnoha kulturách v mýtech a pohádkách pojednávajících o světlu a temnotě, objevující se na počátku věků. Černá je barvou vnitřní, barvou uzavřenosti a vymezuje se v okolním prostoru. Je barvou bariérovou, barvou nesouhlasu, barvou říkající ne.může symbolizovat úzkost,ale také schopnost mít vlastní názor. V testu označená jako barva nejoblíbenější vypovídá, že člověk nechce nic prozradit. V západní kultuře je jednou ze smutečních barev a také barvou kontemplace- tedy barvou hloubání a rozjímání. Odívají se do ní členové různých řeholních řádů, kde je v hlavních bodech řehole oddělenost od okolního světa. Ale i v běžném životě můžeme prožít černou- třeba i v případě, že se chceme na ulici na něco dotázat. Obrátit se na 4

5 člověka oblečeného od hlavy až k patě do černé barvy nás pravděpodobně bude stát více přemáhání, než u jiných barevných kombinací. Temnota a nevysvětlitelnost mytických počátků je srovnatelná s tmavou, beztvarou substancí, se kterou alchymisté začínali svou práci. Alchymisté hledali čerň tmavého materiálu, která byla pro ně důkazem, že nastal proces transformace. Tuto fázi nazývali nigredo. Bylo to období hlubokých změn, kdy nastával neviditelný, důležitý vývoj. Černá je spojena s tím, co nemůžeme vidět, s tím, co je mimo vědomí jako tmavá strana Měsíce. Je to vhodný symbol pro neznámo. Černá zároveň mluví o ztrátě vědomí, jako o vymazání všech barev. Vyjádřeno v pojmech psychologie, ztráta vědomí obvykle souvisí se ztrátou ega jako místa vědomí. Je to událost, které se lidské bytosti s výjimkou zasvěcených mystiků instinktivně vyhýbají. Ego musí být odděleno od vědomí, aby se mohl vytvořit pocit Já. Proto ego zůstává určitým způsobem zranitelné vůči opačnému proudu životní energie do vědomí. Tento opačný proud okrádá ego o psychickou energii nezbytnou k udržení sebe sama. Je to svým způsobem podobné studni, která se vyprazdňuje, když podzemní vody tečou jinam. Černá barva představuje neustále přítomnou výzvu, směřovanou k vědomí ega.temné síly, které hrozily,že utopí ego, byly našimi předky zosobněny a promítnuty jako hrozící, zlá stvoření temnot. Vytvářením hrůzných bohů a bohyň, jako třeba Hekaté, se naši předkové snažili ovládnout svůj strach z temnoty tím, že ho soustředili na představu a obkroužili představy vírou, zvyky a rituály. Červená Červená barva má starou historii. Alespoň 30 tisíc let byla součástí pohřbu, oběti a léčení. Červená byla důležitá pro naše předky jako znamení života, a také v nynější době je symbolem aktivace, agresivity, sexuality, extroverze a dynamiky. Mnoho současných lidí i lidí v dávné minulosti spojuje červenou barvu s krví. Když se stala oběť zvířat pro náboženské účely nepřijatelnou, červená barva začala sloužit jako náhrada za krev. Takto pak symbolizovala rituální akt připomínající hřích, oběť a vykoupení.toto používání červené vidíme ve starém zákoně v Izajášovi, kde je psáno: Pojďte, projednáme to spolu, praví Hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna, ( Izajáš 1:18) Červená vyjadřuje dynamickou osu od akce k činu, ale čin je vymezující se proti něčemu. Červená je barvou konfrontační a není proto vůbec náhoda, že ji můžeme vídat na praporech revolucionářů. Červení lidé patří vzhledem k dělení temperamentů k cholerickému temperamentu- jdou před ostatní a všechno, co činí je pod tlakem a v pohybu. Říká se vidět rudě - tzn. velmi subjektivně. Dynamika vnější vychází z ohromného přetlaku vnitřního. Představíme-li si člověka, celého v červené, jak někam vejde nijak se neprojevuje a mlčí jako zařezaný, děje se něco velmi podezřelého. Červená barva středověkých alchymistů byla živým znakem pokroku směrem k dosažení Magnum oppus (Velkého díla), přeměňujícího základní hmotu na zlato. Zpozorování červené v tajemných chemických procedurách bylo předzvěstí objevení zlata. Konečným cílem alchymistů byl drahokam, jehož cenu nelze vyčíslit, a vědění, které nelze poznat. Jejich spisy ukazují, že alchymisté byli motivováni i něčím jiným než pouhou hrabivostí. 5

6 Carl Gustav Jung ukázal, že alchymický proces byl ve skutečnosti metaforou pro psychologickou transformaci, vyžadovanou k tomu, aby se jedinec stal celistvou osobností. Jung cítil, že celistvost jako cíl u alchymistů je skutečně nedosažitelný ideál. Přesto je tu touha růst směrem k celistvosti, která způsobuje, že určité aspekty duše se stávají odlišnými a jsou organizovány podle vzorce, který se blíží celistvosti. Tyto aspekty zahrnují funkce cítění, myšlení, vnímání a intuice. Jung často viděl červenou barvu v pracích svých pacientů jako symbol citové funkce. Harmonie vnitřní osobnosti se odráží v uměleckém díle, kde jsou úspěšně vyváženy barvy červená, modrá, zelená a žlutá, které představují odlišné aspekty duše. Modrá Modrá nám připomíná jasnou oblohu, nekonečně se rozpínající vodu a chladné stíny. Modrá představuje klid, jas a mír. Výzkumy ukazují, že elektrická reakce mozku na modrou znamená relaxaci (Birren 1988). Bázeň budící pohled na vzdálené hory a hrozivé hloubky oceánu, to vše nás okouzluje a těší v odstínech modré. Dřívější lidé věřili, že tato modrá, vzdálená tajemství byla obydlími bohů, duchů a předků. Na základě takových myšlenek se modrá stala svázanou s náboženskými pocity. Modrou nacházíme v náboženských představách po celém světě. Patří například Jupiterovi a Juně, římskému bohu a bohyni nebes. V tibetských mandalách modrá symbolizuje duchovní stav, ve kterém krouživý pohyb vášně byl překročen a zůstává pouze jasná, nehybná záře vědomí. Ranní křesťané si zvolili modrou k symbolizaci Boha Otce. Dnešní křesťanská církev nejčastěji používá modrou jako barvu Panny Marie. Modrá je barvou receptivní, přijímá a pojímá vše, i to nepříjemné a má ohromnou kapacitu. Vyjadřuje dálky, ale je lákající přemýšlet o tom, co se nabízí. Vyjadřuje klid, vnímavost, empatii a cit. V okolním světě je často barvou povolání a institucí, které se starají o druhé, jsou pomáhající. Za všechny jmenujme například zdravotní sestry, OSN nebo UNESCO. Modrá jako symbol pro vodu představuje i další významy: voda čistí, vyživuje a ochlazuje. Voda přeměňuje substance tím, že je rozpouští. Alchymisté používali vodu k ředění neslučitelných substancí do stejného tekutého stavu, takže mohly být spolu smíšeny. Tuto proceduru nazývali " solutio". V kontextu diagnostických možností barev se právě modrá jeví jako velice významná. Zejména jestliže je použita bizarně, na místech, kde je neobvyklá, např. modrý strom, modrá ruka trestajícího otce, upozorňuje terapeuta na prožité trauma v souvislosti s rodinou. V psychoanalytickém kontextu vyjadřuje vztah s matkou. Modrá může disponovat studenými i teplými odstíny. Nese v sobě velmi protikladné významy. Modrou jako by člověku bylo dáno něco, co je on sám, modrá je zrcadlem jeho nitra a dvojité podstaty jeho bytosti. V modré barvě- jako v žádné jiné- poznává sebe; uchvácený a zděšený. (Baleka,1999) Tmavé odstíny modré, zvláště indigo, hovoří o pocitu noční oblohy, temnoty nebo rozbouřeného moře. To mohou být metafory pro vnitřní temnotu: nevědomí, spánek, smrt. Indigo mluví o těch aspektech mateřského archetypu, které představují počátek a konec vědomí. Matka příroda, bohyně Kálí, prvotní chaos, diamant: v jednom a témže okamžiku 6

7 lůno a hrobka. Indigo v uměleckých artefaktech může odhalit probouzení intuice, dosažení moudrosti a rozvíjení hlubší a smysluplnější filozofie v životě. Rovněž se může vztahovat k zážitku tmavé noci duše, pocitu deprese, ztráty či zmatku. Jako temná noc, která musí být prožita před svítáním, objevení indiga například v mandalách, může předpovídat psychologické znovuzrození. Žlutá Žlutá je barvou Slunce. Světlo, teplo a život dávající Slunce jsou symbolizovány žlutou. Goethe viděl žlutou jako barvu, která je nejblíže světlu. Psal, že ve své nejvyšší čistotě vždy nese ve své povaze jas a má klidnou, veselou a jemně vzrušující povahu. Uctívání Slunce bylo jednou z nejranějších a nejvíce praktikovaných forem uctívání. Žlutá barva se stala atributem slunečních božstev, jako je Apollo, egyptský bůh Ra a sluneční bohové Inků a Aztéků. Sluneční bohové těchto kultů symbolizují hrdinskou odvážnou sílu, která vytváří a vede obyčejná zemská stvoření. Životodárnou sílu takových božstev oslavují nesčetné povídky a mýty. Představa světla v křesťanství je rovněž ranými křesťany vyjadřována volbou žluté k symbolizaci Ježíše. Biblické zmínky o Kristovi jako o Světle světa a dokonce podobně znějící slova syn a Slunce ( v angličtině sun a son ) nabízejí zajímavou myšlenku, že dávné víry svým postojem vůči Slunci obohatily křesťanství. Zajisté Ježíš jako ten, kdo přinesl Slovo, nositel Logos, může být považován za konečné naplnění hrdinského poznání Pravdy, poprvé ztělesněného v předkřesťanských slunečních božstvech. V minulosti se používala žlutá též jako označení moci- ve staré Číně byla žlutá barvou vyhrazenou jen císaři, ale označovala též skupiny nebo místa, které se mají vyčlenit, jako byly Židé, prostitutky nebo např. i morová místa. Je barvou vyjadřující sebereprezentaci, svobodu, nevázanost a přímočarý, snadný kontakt s okolím. Obsahuje hravou energii, která se ale neprožívá příliš hluboce. Bývá často nazývána barvou levé hemisféry (Muts,1991), stimuluje ji a podporuje duševní kapacitu člověka. Lidé preferující žlutou barvu bývají jasní myslitelé. Odborníci upozorňují, že by si ji neměli předávkovat lidé intelektuálně příliš aktivní. Zelená Zelená je barva přírody, která hýří rostoucí vegetací a příjemně voní čerstvostí. Zelená nám připomíná cyklickou obnovu světa přírody, který umírá a je znovu zrozen s každým jarem, čerstvým a plným skrytých možností. Zelená symbolizuje princip přirozeného, zdravého růstu a schopnost vyživovat rostoucí věci. Zelená barva ohraničuje a brání, je barvou pěstitelů, rozhodně ne barvou dobyvatelů. Je barvou dlouhodobé práce, růstu- tedy barvou evoluce, narozdíl od revolucionářské červené. Barva pasivní vůle a houževnatosti. Archetypem zelené může být zemědělec, který se stará o svůj prostor a tvrdý je ve chvíli, kdy je tento prostor ohrožen. Zelená je barvou armádochrana země. Také barvou Islámu. 7

8 Zelená je barvou rovnováhy mezi modrou a žlutou. Podporuje nervový systém. Působí uklidňujícím způsobem, podobně jako bledě modrá. Používají ji také lékaři- operatéři, protože červená krev na bílém plášti by vyvolávala hrůzu a zděšení, zatímco zelená je komplementární barvou k červené, a tedy přispívá k maximálnímu odbourávání stresu u pacientů. Symbolizuje naději a klid. Je to barva lidí se silným sociálním cítěním. Mnoho zelené však může způsobovat depresivní efekty, např. u vojáků. jak uvádějí američtí arteterapeuti, děti týrané a sexuálně zneužívané často používají zelenou barvu v kombinaci s červenou, mnohdy v bizarních kombinacích (červenozelený déšť, červenozelené oči, červenozelený dům). Oranžová Oranžová představuje energii, která se o malý krůček vzdálila od svého prvotního zdroje. Jestliže myslíme na červenou jako na surovou energii, potom oranžová by mohla být považována za energii, která je zjemněna žlutou, představující vnitřní vhled a porozumění. Oranžová je něco jako oheň obklopený oprávněnými hranicemi. Oranžová je hravá, barva mládeže, síly a nebojácnosti. Oranžová je sociální barva a také barva extrovertů. Oranžová není na západě tradiční liturgickou barvou. Přesto má důležitý duchovní symbolismus. Oranžová je spojena se zážitkem podobným Jobovu, kdy se prohlubuje duchovní porozumění jedince skrze neštěstí, odříkání či odcizení vlastnímu rodu.oranžová je někdy symbolem pro vyvržence a psance. Asketičtí žebráci v Indii přijali oděv této barvy, aby ukázali svůj postoj, který je postojem člověka postaveného mimo běžnou společnost. Buddha přijal oranžové roucho, aby označil své zřeknutí se života a princovských potěšení. Až do dnešního dne mnozí z těch, kdo začínají život prostoty při hledání osvícení následují jeho příkladu a nosí oranžovou. Oranžová může představovat aktivní úsilí, silný smysl identity a zdravé prosazování. Na druhé straně může symbolizovat neústupné používání moci, nepřátelský postoj vůči autoritám anebo absenci sebedisciplíny. Fialová Fialová je směsicí modré a červené. Je sice samostatnou barvou, ale přesto v sobě podržuje něco jak z červené, tak z modré. Je to splynutí energie červené a jasu a klidu modré. Fialová je spojena především z královstvím. Narozen v nachu je výrazem používaným pro popis těch, kdo jsou královského rodu. Použití fialové jako znaku autority bylo přeneseno do křesťanské církve. Fialová je barva, do které jsou oděni biskupové. Lépe pochopíme použití fialové pro duchovní symbolismus, když si vzpomeneme, že modrá může být rovněž symbolem pro duchovno. Potom se fialová stává stává energií (červená), která je vložena do duchovna (modrá). Objevuje se představa oběti a přeměny osobních tužeb do služby duchovnu. Z tohoto pohledu můžeme porozumět, proč byla fialová vybrána jako liturgická barva pro postní dobu, která je obdobím odříkání. 8

9 Fialová je barvou protipólů, na rozdíl od neutrální šedé. Je barvou hledající ve vztazích, která ale často nenalézá. Zosobňuje snění a vysoké ideály. Je zvána též barvou mystickou. Fialová barva může rovněž znamenat proces osobního růstu. Může představovat klidný pohyb energie od něčeho hledajícího k něčemu, co se stane svobodným na nové úrovni. Ti,kdo mají rádi fialovou, se jeví jako lidé schopní vytvářet vzrušení a přitahovat pozornost..kellogová zaznamenala i některé negativní vedlejší významy fialové. Patří sem: ponoření do sebe sama, vize sebe sama mimo či nad lidskými podmínkami. Domnívá se, že u některých lidí jsou pocity paranoie a pronásledování symbolizovány fialovou. Růžová Růžová je barvou těla. Je směsí bílé a červené. Bílá (duch) prostoupená červenou (energií) představuje silnou nevinnost, podobnou nevinnosti zdravého dítěte. De Vries (1974) se domnívá, že růžová s sebou tradičně nesla také význam smyslovosti, emocí a mládí. Gnostikové se dívali na růžovou jako na tělo a používali ji jako symbol vzkříšení. Růžová též může symbolizovat lásku, ale i nezralost nebo naivitu. Hledět na svět přes růžové brýle znamená vidět svět hezčí, než je. Růžová v kombinaci s černou může signalizovat negativní pocity o sobě samém. V malbách může být používána lidmi s fyzickými příznaky způsobenými nemocí nebo stresem. Kellogová zjistila, že ženy během menstruace často v oblékání preferují růžovou barvu. Růžová je barva ženství. Malá děvčátka bývají oblékána do růžové. Dlouho byla růžová považována za vhodnou barvu pouze pro mladé ženy.přesto je tento zvyk v poslední době konfrontován se skutečností, že rostoucí počet mladých mužů začíná nosit růžové košile, svetry, vázanky. Růžová ve výtvarném projevu může být též považována za rozpuštění protikladů symbolizovaných červenou a bílou. Červená a bílá představují v mnoha tradicích duality. Vezměme jako příklad alchymii. V alchymickém symbolismu zastupuje červená mužský princip, bílá znamená pasivní, ženský princip. Překročení těchto protikladů je symbolizováno sňatkem mezi oběma. Završení sňatku je vyjádřeno smíšením červené a bílé, které vytváří růžovou. Hnědá Hnědá je barvou země, pokory a askeze. Je též symbolem solidních, trpělivých, spolehlivých a silných jedinců. Preferují ji lidé, kteří na sebe berou práci a odpovědnost, již nechce nikdo přijmout. Jsou to lidé pevně stojící na zemi a takoví, kteří umí dobře hospodařit s penězi a pomáhají neprivilegovaným lidem. Hnědé jsou hábity františkánských mnichů. Hnědá uzemňuje. Hnědou však mají v oblibě i depresivní lidé. Lüscher viděl hnědou jako ukazatel potřeby citového bezpečí, která je ve fyzickém těle zažívána jako příznak nepohodlí. Zjistil, že lidé, kteří se vrátili z 2. světové války, často dávali hnědou na přední místo při určování oblíbenosti barev. Z tohoto faktu 9

10 učinil závěr, že hnědá naznačuje důležitost, která byla umístěna do kořenů: do země, domova a společenství s lidmi svého rodu na pospolitost a rodinné zázemí. Protože hnědá je vytvořena smísením jiných barev může poukazovat na pohřbenou či svázanou energii. Člověk by měl zhodnotit, zdali hnědá neodhaluje neospravedlnitelně nízké hodnocení jeho samého, zablokovanou energii anebo potřebu většího bezpečí. Šedá Je někdy nazývána upírem barev. Snižuje intenzitu barvy vedle ní ležící, je barvou kompromisu mezi bílou a černou. Inklinují k ní lidé s tendencí uštvat se v práci, workoholici. Společně s černou a hnědou barvou je to barva, již používají ve svých malbách děti v dětských domovech, které prožily trauma, a depresivní klienti. V přírodě je šedivá spojená s kamenem, popelem a mlhou. Šedivá je postní barva. Je tradičně spojována s vykoupením- vidíme to v biblických obyčejích odít se do pytloviny a posypat se popelem, abychom smyli hříchy. Cirlot(1962) zjišťuje, že spojení šedivé s popelem je rovněž příčinou, proč šedivá symbolizuje depresi, netečnost a lhostejnost. Šedivé vlasy stáří dávají šedivé další význam, význam moudrosti, zamyšlení se nad minulostí a relativismus. Pokud se člověku v malbách objevuje často šedivá, může se ptát sám sebe, zda objevuje nějaké vnitřní pochopení paradoxu lidské existence, zda má záblesk možnosti celistvosti či zda nachází klidnou střední cestu v nějaké problémové morální otázce. Také může zvažovat, jestli určitým způsobem nepotlačuje své pocity, prožitky a zavádějící vinu za to, že není takový jaký je, zda neprochází depresí, která by mohla být přirozenou zastávkou na pouti životem. Jak na nás působí barvy? Barvy působí na člověka různým způsobem- růžová uspává, červená škodí lidem trpícím na srdcovo-cévní nemoci. Bílá pomáhá navazovat rozhovor, zelená zase povzbuzuje chuť do práce. Modrá křesla v letadlech potlačují nevolnost, kterou naopak může vyvolat žlutá barva. V současnosti i reklamní agentury zkoumají vliv barev na psychiku lidí. Jejich cílem je zefektivnění propagačních akcí. Když obyvatelé věznice San Bernardino v Kalifornii začnou řádit, zavřou je do cel s růžovou malbou. Za pár minut se prý uklidní a v průběhu 10 minut usnou pod blahodárným vlivem růžové barvy. Počet sebevražd spáchaných skokem z mostu Blackfier v Londýně, který byl původně natřený na černo, se podstatně snížil, když ho přemalovali na modro. Když se asi před 30 lety malovalo v závodě automobilky Renault v Billancourte, museli některá oddělení přemalovat. Staré zelené stěny s černými pruhy vyvolávaly totiž deprese a bolení hlavy. 10

11 Jedno je jasné- barvy ovlivňují chování lidí. Některé udržují člověka v bdělém stavu, jiné ho uspávají, jsou takové, co ho sexuálně vzrušují, ale i takové, které ho rozčilují. Existují barvy, které ulehčují trávení, i takové, které zase vyvolávají žaludeční křeče. Ale to ještě není všechno. Stále víc vědců na základě statistických údajů tvrdí, že barvy ovlivňují i zdravotní stav člověka, že podle volby té anebo jiné barvy, případně podle jejich zamítnutí je možné určit, na jaké nemoci pacienti trpí. Ale barvy můžou i uzdravovat, a tento druh léčby se nazývá chromatoterapie. Metoda koupání v barevných paprscích je zatím předmětem polemiky. Ale v USA už více jak dětí, které onemocněly na žloutenku, léčili a vyléčili koupelemi v modrém světle. V některých školách v bývalém SSSR se dělaly pokusynahradit bílé lampy fialovými, protože fialová prý podporuje duševní vývoj. Nápad léčit lidi pomocí barev není nový, ale znovu vzbudil zájem po sérii agronomických pokusů v laboratořích střediska v Bures-sur- Yvette ve Francii. Výsledky byly překvapujícíčervené světlo růst urychlovalo, modré a zelené ho naopak zpomalovalo. Z toho znovu vyplynula otázka, jestli barevné světlo nemá vliv i na psychiku lidí. Proto se výzkum rozšířil i na tuto oblast. Zatím se ještě nepodařilo vysvětlit, proč barvy ovlivňují lidskou psychiku. Podařilo se však zaznamenat na elektrokardiogramech a encefalogramech výkyvy vyvolané vnímáním barev. Podle názoru profesora Francoise Parra z laboratoře aplikované fyziky Národního přírodovědeckého muzea a člena AIC ( Mezinárodní sdružení pro výzkum barev), je výzkum v této oblasti zatím na úrovni doby kamenné. Navíc se dělá velmi izolovaně. Ve Francii se jím zabývají 3 univerzity, dva ústavy a více soukromých laboratoří, např.firmy Kodak. Podle názoru vědců je potřebné objasnit podstatu problému. Mnozí lidé si totiž myslí, že svět je barevný, ale přitom barevnost dodávají předmětům naše oči. Předmět přijímá světelnou vlnu, která obsahuje všechny barvy spektra. Jeho povrch část z nich pohltí a část odrazí, v závislosti na chemickém složení a fyzikálním tvaru svého povrchu. Oko zachytí odraženou vlnu, identifikuje ji a tak vnímá předmět. Proto dělení barev na teplé a studené není správné. Žlutá je teplejší než modrá, což je způsobeno délkou vln. Ale ani lidé nevnímají ty samé barvy stejně, a to v důsledku zeměpisných šířek, kde žijí, rozdílných kultur, ale i pohlaví. Například je všeobecně známé, že na poruchy barevného zrakového vnímání trpí dva muži ze sta a jedna žena z tisíce. Vliv barev na chování lidí ve společnosti zjišťují někteří psychologové tak, že deset osob pozvou čtyřikrát na oběd ve velkých časových odstupech. Prostředí i jídla jsou pokaždé stejné; mění se jen ladění barev. V zeleném prostředí jí hosté málo, u stolu se mnoho nemluví. V červeném prostředí zase pokusní králíci s chutí popíjejí víno, hodně jí a nakonec si začnou říkat urážlivé věci. V bílém prostředí se vede slušná konverzace a všichni zívají z nudy, ve žlutém se hosté loučí s tím, že se chtějí znovu setkat. Dokonce i reklama se pokouší působit na spotřebitele prostřednictvím symboliky barev, připomínajících rozkazy. Azurově modrá sedadla v letadlech nás přesvědčují Odpočiň si!. Modrá barva tu nahradila žlutou od té doby, co se zjistilo, že žlutá vyvolává nevolnost. Není třeba zdůrazňovat, že i podnikatelé sní o objevení barvy, která by přikazovala: Kup si!. Zatím se zjistilo jen to, že některé barvy zpomalují odbyt výrobků. Proto se například nedoporučuje balit čerstvé výrobky do černého papíru, ani používat červenou barvu pro výrobky určené ženám. Jinak platí, že je potřebné respektovat zaužívaný kodex- zlatou barvu pro luxusní výrobky, modrou pro chlad, zelenou pro svěžest a pod. 11

12 Bohužel, barva mlčí a v důsledku toho se těžko zjišťuje její vliv na jednotlivé lidi. Přirozeně, člověk se přizpůsobí všemu, dokonce i úplně červené kanceláři, ale každé vynucené přizpůsobení vlastně znamená zbytečný výdej energie. A proto v našem každodenním životě je potřebné více využívat poznatky psychologie barev ve prospěch společnosti. Je potřebné současně respektovat i to, že každý člověk jinak podléhá vlivu barev, odmítá je nebo přijímá podle toho, jestli na jeho nervový organismus působí záporně nebo kladně.protože jsou lidé tolik individuálně rozdílní, zůstává v této sféře zatím ještě hodně neobjeveného. Literatura: Susanne F. Fincher- Vytváření mandaly; Pragma ; 1997 Jaroslava Šicková- Fabrici - Základy arteterapie ; Portál ; 2002 Edgar Cayce- Barvy a člověk ( Tajemství lidské aury); Eko-konzult Bratislava;

13 13

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace ČÍSLO HODINY : 59. TÉMA : Mandaly - význam OČEKÁVANÉ VÝSTUPY : Žáci se seznámí s mandalami. Relaxují při jejich vybarvování, poznají význam barvy a čísla mandaly. Obě dvě vyučovací hodiny s tématem mandal

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Ueli Seiler - Hugova Vincent van Gogh jako čaroděj barev světla a temnoty

Ueli Seiler - Hugova Vincent van Gogh jako čaroděj barev světla a temnoty Ueli Seiler - Hugova Vincent van Gogh jako čaroděj barev světla a temnoty V souvislosti s komplementárními barevnými kontrasty musíme poukázat na život a dílo Vincenta van Gogha. Jako u nikoho jiného nás

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky 2015-1 Ceník Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH 21% a v mezinárodní měně (

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Nebojte se horoskopů pro děti!

Nebojte se horoskopů pro děti! Nebojte se horoskopů pro děti! Každé dítě má své jedinečné schopnosti a omezení, stejně jako zvláštní spektrum citových potřeb. Horoskop je průvodcem, který nám pomáhá pochopit tělesné, citové, intelektuální

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

10 zajímavostí o snech Ukázky výkladu snů

10 zajímavostí o snech Ukázky výkladu snů VIII. Sny dětí IX. Snová cenzura X. Symboly ve snu XI. Snová práce 10 zajímavostí o snech Ukázky výkladu snů Charakteristika dětského snu : - krátký, jasný, souvislý, snadno srozumitelný, jednoznačný,

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na SYMBOLIKA ZUBÙ Jak jsem se již zmínila, při svém dalším zkoumání jsem začala u předních řezáků. Pozorovala jsem totiž u svých pacientů a naučila jsem se od nich, že horní řezáky souvisejí s matkou a otcem.

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

Seminář z webdesignu. Barvy. Hana Bydžovská

Seminář z webdesignu. Barvy. Hana Bydžovská Seminář z webdesignu Barvy Hana Bydžovská O čem to bude? webdesign barvy muži vs ženy Web design individuální, závislé na osobní zkušenosti, pohlaví, kulturních zvyklostech atd. vnímání barvy vzniká v

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Ueli Seiler-Hugova. Goethův barevný kruh

Ueli Seiler-Hugova. Goethův barevný kruh Ueli Seiler-Hugova Goethův barevný kruh str. 1 Lesklé a obrazné barvy str. 3 Lesklé a obrazné barvy podle Rudolfa Steinera str. 4 Barevný kruh podle Haralda Küpperse str. 5 Barvy Caran d'ache (AkvareIové

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma Barevné modely, práce s barvou Martin Klíma Proč je barva důležitá Důležitý vizuální atribut Různá zařízení, aplikace, média Monitor Tiskárna Video Televize Světlo a barvy Elektromagnetické vlnění Viditelná

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Viděli jste už někdy DUHU?

Viděli jste už někdy DUHU? HRA S BARVAMI pro děti ve věku od 3 do 10 let duha Viděli jste už někdy DUHU? Je krásná, viďte? Jak vlastně vzniká duha? Někdy svítí slunce a zároveň padá déšť nebo slunce začne svítit ve stejném okamžiku,

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více