Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka"

Transkript

1 Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka. barvami se v historii zabývali umělci, fyzici, filozofové a pedagogové ( Goethe, Newton, Schopenhauer ). Ve starých indoevropských jazycích neexistoval výraz pro barvu. Mnozí autoři ( Muths- 1991, Sacks- 1997, Baleka ) uvádějí zajímavý názor či spíše hypotézu o tom, že se lidstvo kdysi muselo učit rozeznávat, respektive pojmenovávat barvy tak, jak se je učí rozeznávat malé dítě. Gladstone publikoval v roce 1877 článek Homérovo barevné vidění, kde říká, že Homér používal při popisu barev přírody velmi neobvyklá přirovnání, např. moře mu připomínalo tmavě červené víno. V kultuře Árjů (kolem roku 1500 př. n. l. ) se nerozlišovalo mezi modrým nebem a zelenými stromy, vše bylo popsáno jako černé. První barvy, které byly v historii popisovány jsou červená, černá a žlutá. Gladstone tvrdí, že starověcí Řekové byli modroslepí, nerozlišovali mezi červenou, zelenou a modrou barvou. Modrá barva chyběla i v bibli. Červená barva je první barvou, kterou člověk pojmenoval, poslední, jíž si uvědomil, byla modrá. Isaac Newton roku 1666 dokázal, že bílé světlo se skládá z různých barev. Vedl bílé světlo přes prizma ( trojboký hranol ) a rozložil ho na barvy duhy : červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigo a fialovou. Jednotlivé barevné složky se liší vlnovou délkou, která klesá od červené po fialovou. V roce 1900 německý fyzik Max Planck formuloval kvantovou teorii světla. Albert Einstein později doplnil, že světlo má dvojakou povahu, chová se jako vlnění i jako proud částic. Fyzikové poukazují na souvislost mezi krátkou vlnovou délkou světla, jež odpovídá modré, a citlivostí na tuto barvu ve vývoji vnímání barev ( Baleka, 1999 ). Když se bílé světlo ( např. sluneční ) setká se hmotou a odráží se od ní nebo jí prochází, některé z jeho barevných složek jsou pohlcovány více než jiné. Ve světle odraženém od předmětu ( resp. světlem procházejícím ) tak některá z barevných složek převládá. Toto odražené nebo procházející záření lidské oko zachycuje. Informace o vlnové délce se přenášejí ze sítnice do mozku a tam jsou zpracovány jako vjem barvy. Oko člověka je komplikovaný orgán. Mechanismus tyčinek zajišťuje černobílé vidění a čípky barevné vidění. Asi osm procent mužské populace trpí tzv. barvoslepostí achromatismem, neschopností rozlišovat některé barvy a jejich odstíny. Technika termografie umožňuje barevně zobrazit rozdíly různých částí lidského těla. Části těla napadené zánětem přístroj ukazuje jako červenější než zdravé, protože vyzařují více tepla. Je známo, že podobně děti s onkologickými nemocemi často v kresbě postavy lokalizují nádor tak, že jej podvědomě vyznačí fialovou barvou. 1

2 Barva v arteterapii představuje také intenzitu a stav emočního života. J. Šicková- Fabrici píše, že se setkala s neadekvátním používáním modré barvy u dětí staršího školního věku a u adolescentů. Šlo např. o případy, kdy dítě nakreslilo modrý strom. Je zajímavé, že v historii umění stromy modrou barvou maloval italský renesanční malíř Fra Angelico, který prožil, podobně jako děti, s nimiž pracovala, dětství bez rodičů. Použití barvy v bizarní kombinaci by se mohlo v této souvislosti interpretovat jako snaha o zaujetí diváka, potřeba naznačit prožité trauma podle logiky : Příroda mě ignoruje, mám jiné dětství než většina mých vrstevníků, budu tedy ignorovat přírodu a malovat stromy jinou barvou, než jakou ve skutečnosti mají nebo než je malují jiné děti. Tuto interpretaci potvrzuje nepřímo i Baleka, když píše, že modrá na sebe váže existenciální úzkost a je vnímána jako ochranná, mateřská, tělesná a existencionálně úzkostná. Dále se zmiňuje, že Charles Baudelaire vyslovil přání, aby louky byly červené, řeky zlatožluté a stromy bílé, příroda je bez fantazie. I Mondianův Modrý strom (1910) je vyjádřením spíše lidského než přírodního dramatu. Přírodní jevy hrající různými barvami, podzimní příroda nebo zimní krajina vyvolávají v člověku barevné dojmy. Dají se přirovnat k působení hudby. ( Pokud určitý vjem, např. sluchový, vyvolá vjem nebo představu související s jiným smyslem, často právě představu barvy, hovoří psychologové o synestezii ). Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Vliv barev a barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka je prokázaný. Jejich působení je individuální. Někteří arteterapeuti se domnívají, že je důležité, aby každý člověk poznal svoji barvu. Dělení barev V kontextu arteterapie je třeba znát zákonitosti vnímání barev, zákonitosti psychologického působení barev, ale i vlastnosti barev, jako je teplo a chlad, světlost a tmavost barev. Je třeba se orientovat v kategorii základních a komplementárních barev. Základní barvy jsou červená, modrá a žlutá. Komplementární barvy k nim jsou zelená, oranžová a fialová. Barevný kontrast vzniká, když na jednu plochu položíme dvě barvy vedle sebe. Simultánní kontrast vzniká tak, že každá ze dvou barev ležících vedle sebe zabarvuje druhou svou komplementární barvou. Například komplementární barvou žluté je fialová. Potom zelená ležící vedle žluté plochy se bude zabarvovat do fialova. Detailně rozpracoval zákonitosti míchání a řazení barev německý pedagog Johannes Itten. Jestliže si je arteterapeut vědom komplementárního pravidla barev, jeho schopnost diagnostikovat přes barevný výtvarný produkt se zvyšují. Dokáže totiž v barevných kombinacích obrázku klienta rozeznat harmonii a naopak nesoulad. Podobně prostřednictvím symboliky barev může lépe poznat i symboliku barevných expresí svých klientů. 2

3 Historický vývoj symboliky barev Dnes se v symbolice barev setkáváme s velmi rozsáhlou škálou výkladu. Nemůžeme použít žádný jednostranný vzorec nebo klíč k interpretaci jakýchkoliv symbolů- tedy i významů barev. Než se však k symbolům kolektivního nevědomí a symbolům dohodnutým v rámci různých společenství přidaly též individuální významy, dospěly staré kultury ke konvenčně určeným typům barevné symboliky, a to hlavně v souvislosti se základní snahou najít si své místo v pestrém světě a zavést do něho organizační principy. Tak se základní barvy často dávaly do souvislosti se světovými stranami a elementy a zařazovaly se do křížového nebo čtvercového schématu. V lidovém chápání symboliky barev znamená: zelená- naději, modrá- věrnost, žlutá- žárlivost, červená- lásku, bílá- nevinnost, černá- smrt. Zvláštní symboliku barev rozvinula alchymie, podle které je zelená silné rozpouštědlo, oproti tomu červená a bílá znázorňují duální systém praprincipu sulphur a mercurius. U starých Mayů ve střední Americe souvisely světové strany v pořadí východ, sever, západ a jih s červenou, bílou, černou a žlutou barvou, zatímco ve staré Číně znamenal východ, jih, západ, sever a střed barvy zelenou, červenou, bílou, černou a žlutou. V heraldice platil ze začátku názor, že všechny barvy jsou si rovnocenné, ale už v renesanci se vyvinula komplikovaná symbolika barev na erbech, která souvisela pravděpodobně s planetami: žlutá- Slunce, zlato;modrá- Jupiter, cín; černá- Mars, železo; zelená- Venuše, měď; purpurová- Merkur, rtuť. Podle Böcklera (1688) znamená zlatá nebo žlutá cnost, rozum, úctu a vznešenost; bílá nebo stříbrná, nevinnost, radost; červená zanícení-vášeň a Bohu oddané srdce, připravené pro slovo Boží prolít krev ; modrá stálost, věrnost, vědu a upřímnou zbožnost; černá smutek, pokoru, neštěstí; zelená svobodu, krásu, radost, zdraví, naději a laskavost; purpurová anebo fialová královský oděv; oranžová nestálou a vlastní slávu; tělová barva nestálost a vratkost. K tomu se přiřazovaly různé symbolické výklady barevných kombinací: např. modrá se zlatou- veselost a obveselení; modrá s červenou- nezdvořilost; černá se zlatou- čest a dlouhý život apod. Takové spekulace však byly středověké heraldice cizí a vznikaly až v čase, když už erbovní umění nemělo nic společného s rytířstvím ve starém slova smyslu. Výběr barev souvisel i s dostupností barviv. Na prehistorických skalních malbách se třeba modrá barva neobjevuje vůbec, protože pro ni nebyla vhodná základní látka. Symbolika barev 3

4 Bílá Bílá představuje čistotu, panenskost a duchovnost. Možná však je nejzákladnějším významem skutečnost, že bílá zosobňuje světlo samo, a jako taková se u mnohých národů objevuje v pověstech o stvoření Světa. Symbolika světla v pověstech o stvoření je metaforou pro lidské vědomí (Neumann 1973). Východní adepti používali představu světla, aby získali intuitivní porozumění semínka nekonečného vědomí, zasazeného v každém člověku: Tvé vlastní vědomí, zářící, prázdné a neoddělitelné od Velkého Těla záře, nemá zrození, nemá smrt a je to Neměnné Stálé Světlo- Buddha, Amitabha. Křesťanství má podobnou představu světla, spojenou s duchovní realitou. Ve slovech Ježíše: Já jsem světlo světa:ten kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. ( Jan, 8:12). Bílá odráží energii, vyvolává pocit lehkosti a prostoru. Vyjadřuje souhlasný postoj- je opakem konfrontace. Obsahuje také aspekt nevyjadřovat se k věcem. V malbě obraz odlehčuje, ale též vyjadřuje neznámo- v terapeutickém sezení se klientovi doporučuje bílá místa domalovat. Alchymický symbolismus je dalším zdrojem, který nám pomáhá porozumět významu bílé. Během procesu calcinatio, přeměny skrze oheň, se předpokládá, že vyrobí bílý popel. Jak Edward Edinger vysvětluje, to označuje albedo, neboli bělící fázi, a má paradoxní asociace. Na jedné straně popel znamená beznaděj, truchlení nebo lítost a pokání. Na druhé straně může obsahovat nadřazenou hodnotu, cíl práce. Bílá může představovat prožívání psychologického křtu ohněm, který vytváří spojení mezi egem a archetypální duší. Tímto zážitkem ego stává vědomo si svého transpersonálního, věčného či nesmrtelného aspektu. Bílá je barvou novicek v klášterech, ale i barvou sterility a kapitulace. Jestliže někdo preferuje bílou barvu v oblečení, zejména ve starším věku, může to signalizovat nezralou osobnost nebo inklinování k perfekcionismu. Jestliže někdo doplňuje bílou barvou jiné barvy, jde o vyrovnanou osobnost ( Muchs,1991). Černá Černá je barvou temnoty, zla, smrti a tajemství. Mluví o prázdnotě, o ženském lůně a o živoucím chaosu počátku. Von Franz popisuje černou jako patřící k tomu, co nemůže být vědomě poznáno.černá jako symbol pro temnotu vyvažuje svůj protiklad, bílou, symbol světla. Často se tedy, společně s bílou, objevuje v mnoha kulturách v mýtech a pohádkách pojednávajících o světlu a temnotě, objevující se na počátku věků. Černá je barvou vnitřní, barvou uzavřenosti a vymezuje se v okolním prostoru. Je barvou bariérovou, barvou nesouhlasu, barvou říkající ne.může symbolizovat úzkost,ale také schopnost mít vlastní názor. V testu označená jako barva nejoblíbenější vypovídá, že člověk nechce nic prozradit. V západní kultuře je jednou ze smutečních barev a také barvou kontemplace- tedy barvou hloubání a rozjímání. Odívají se do ní členové různých řeholních řádů, kde je v hlavních bodech řehole oddělenost od okolního světa. Ale i v běžném životě můžeme prožít černou- třeba i v případě, že se chceme na ulici na něco dotázat. Obrátit se na 4

5 člověka oblečeného od hlavy až k patě do černé barvy nás pravděpodobně bude stát více přemáhání, než u jiných barevných kombinací. Temnota a nevysvětlitelnost mytických počátků je srovnatelná s tmavou, beztvarou substancí, se kterou alchymisté začínali svou práci. Alchymisté hledali čerň tmavého materiálu, která byla pro ně důkazem, že nastal proces transformace. Tuto fázi nazývali nigredo. Bylo to období hlubokých změn, kdy nastával neviditelný, důležitý vývoj. Černá je spojena s tím, co nemůžeme vidět, s tím, co je mimo vědomí jako tmavá strana Měsíce. Je to vhodný symbol pro neznámo. Černá zároveň mluví o ztrátě vědomí, jako o vymazání všech barev. Vyjádřeno v pojmech psychologie, ztráta vědomí obvykle souvisí se ztrátou ega jako místa vědomí. Je to událost, které se lidské bytosti s výjimkou zasvěcených mystiků instinktivně vyhýbají. Ego musí být odděleno od vědomí, aby se mohl vytvořit pocit Já. Proto ego zůstává určitým způsobem zranitelné vůči opačnému proudu životní energie do vědomí. Tento opačný proud okrádá ego o psychickou energii nezbytnou k udržení sebe sama. Je to svým způsobem podobné studni, která se vyprazdňuje, když podzemní vody tečou jinam. Černá barva představuje neustále přítomnou výzvu, směřovanou k vědomí ega.temné síly, které hrozily,že utopí ego, byly našimi předky zosobněny a promítnuty jako hrozící, zlá stvoření temnot. Vytvářením hrůzných bohů a bohyň, jako třeba Hekaté, se naši předkové snažili ovládnout svůj strach z temnoty tím, že ho soustředili na představu a obkroužili představy vírou, zvyky a rituály. Červená Červená barva má starou historii. Alespoň 30 tisíc let byla součástí pohřbu, oběti a léčení. Červená byla důležitá pro naše předky jako znamení života, a také v nynější době je symbolem aktivace, agresivity, sexuality, extroverze a dynamiky. Mnoho současných lidí i lidí v dávné minulosti spojuje červenou barvu s krví. Když se stala oběť zvířat pro náboženské účely nepřijatelnou, červená barva začala sloužit jako náhrada za krev. Takto pak symbolizovala rituální akt připomínající hřích, oběť a vykoupení.toto používání červené vidíme ve starém zákoně v Izajášovi, kde je psáno: Pojďte, projednáme to spolu, praví Hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna, ( Izajáš 1:18) Červená vyjadřuje dynamickou osu od akce k činu, ale čin je vymezující se proti něčemu. Červená je barvou konfrontační a není proto vůbec náhoda, že ji můžeme vídat na praporech revolucionářů. Červení lidé patří vzhledem k dělení temperamentů k cholerickému temperamentu- jdou před ostatní a všechno, co činí je pod tlakem a v pohybu. Říká se vidět rudě - tzn. velmi subjektivně. Dynamika vnější vychází z ohromného přetlaku vnitřního. Představíme-li si člověka, celého v červené, jak někam vejde nijak se neprojevuje a mlčí jako zařezaný, děje se něco velmi podezřelého. Červená barva středověkých alchymistů byla živým znakem pokroku směrem k dosažení Magnum oppus (Velkého díla), přeměňujícího základní hmotu na zlato. Zpozorování červené v tajemných chemických procedurách bylo předzvěstí objevení zlata. Konečným cílem alchymistů byl drahokam, jehož cenu nelze vyčíslit, a vědění, které nelze poznat. Jejich spisy ukazují, že alchymisté byli motivováni i něčím jiným než pouhou hrabivostí. 5

6 Carl Gustav Jung ukázal, že alchymický proces byl ve skutečnosti metaforou pro psychologickou transformaci, vyžadovanou k tomu, aby se jedinec stal celistvou osobností. Jung cítil, že celistvost jako cíl u alchymistů je skutečně nedosažitelný ideál. Přesto je tu touha růst směrem k celistvosti, která způsobuje, že určité aspekty duše se stávají odlišnými a jsou organizovány podle vzorce, který se blíží celistvosti. Tyto aspekty zahrnují funkce cítění, myšlení, vnímání a intuice. Jung často viděl červenou barvu v pracích svých pacientů jako symbol citové funkce. Harmonie vnitřní osobnosti se odráží v uměleckém díle, kde jsou úspěšně vyváženy barvy červená, modrá, zelená a žlutá, které představují odlišné aspekty duše. Modrá Modrá nám připomíná jasnou oblohu, nekonečně se rozpínající vodu a chladné stíny. Modrá představuje klid, jas a mír. Výzkumy ukazují, že elektrická reakce mozku na modrou znamená relaxaci (Birren 1988). Bázeň budící pohled na vzdálené hory a hrozivé hloubky oceánu, to vše nás okouzluje a těší v odstínech modré. Dřívější lidé věřili, že tato modrá, vzdálená tajemství byla obydlími bohů, duchů a předků. Na základě takových myšlenek se modrá stala svázanou s náboženskými pocity. Modrou nacházíme v náboženských představách po celém světě. Patří například Jupiterovi a Juně, římskému bohu a bohyni nebes. V tibetských mandalách modrá symbolizuje duchovní stav, ve kterém krouživý pohyb vášně byl překročen a zůstává pouze jasná, nehybná záře vědomí. Ranní křesťané si zvolili modrou k symbolizaci Boha Otce. Dnešní křesťanská církev nejčastěji používá modrou jako barvu Panny Marie. Modrá je barvou receptivní, přijímá a pojímá vše, i to nepříjemné a má ohromnou kapacitu. Vyjadřuje dálky, ale je lákající přemýšlet o tom, co se nabízí. Vyjadřuje klid, vnímavost, empatii a cit. V okolním světě je často barvou povolání a institucí, které se starají o druhé, jsou pomáhající. Za všechny jmenujme například zdravotní sestry, OSN nebo UNESCO. Modrá jako symbol pro vodu představuje i další významy: voda čistí, vyživuje a ochlazuje. Voda přeměňuje substance tím, že je rozpouští. Alchymisté používali vodu k ředění neslučitelných substancí do stejného tekutého stavu, takže mohly být spolu smíšeny. Tuto proceduru nazývali " solutio". V kontextu diagnostických možností barev se právě modrá jeví jako velice významná. Zejména jestliže je použita bizarně, na místech, kde je neobvyklá, např. modrý strom, modrá ruka trestajícího otce, upozorňuje terapeuta na prožité trauma v souvislosti s rodinou. V psychoanalytickém kontextu vyjadřuje vztah s matkou. Modrá může disponovat studenými i teplými odstíny. Nese v sobě velmi protikladné významy. Modrou jako by člověku bylo dáno něco, co je on sám, modrá je zrcadlem jeho nitra a dvojité podstaty jeho bytosti. V modré barvě- jako v žádné jiné- poznává sebe; uchvácený a zděšený. (Baleka,1999) Tmavé odstíny modré, zvláště indigo, hovoří o pocitu noční oblohy, temnoty nebo rozbouřeného moře. To mohou být metafory pro vnitřní temnotu: nevědomí, spánek, smrt. Indigo mluví o těch aspektech mateřského archetypu, které představují počátek a konec vědomí. Matka příroda, bohyně Kálí, prvotní chaos, diamant: v jednom a témže okamžiku 6

7 lůno a hrobka. Indigo v uměleckých artefaktech může odhalit probouzení intuice, dosažení moudrosti a rozvíjení hlubší a smysluplnější filozofie v životě. Rovněž se může vztahovat k zážitku tmavé noci duše, pocitu deprese, ztráty či zmatku. Jako temná noc, která musí být prožita před svítáním, objevení indiga například v mandalách, může předpovídat psychologické znovuzrození. Žlutá Žlutá je barvou Slunce. Světlo, teplo a život dávající Slunce jsou symbolizovány žlutou. Goethe viděl žlutou jako barvu, která je nejblíže světlu. Psal, že ve své nejvyšší čistotě vždy nese ve své povaze jas a má klidnou, veselou a jemně vzrušující povahu. Uctívání Slunce bylo jednou z nejranějších a nejvíce praktikovaných forem uctívání. Žlutá barva se stala atributem slunečních božstev, jako je Apollo, egyptský bůh Ra a sluneční bohové Inků a Aztéků. Sluneční bohové těchto kultů symbolizují hrdinskou odvážnou sílu, která vytváří a vede obyčejná zemská stvoření. Životodárnou sílu takových božstev oslavují nesčetné povídky a mýty. Představa světla v křesťanství je rovněž ranými křesťany vyjadřována volbou žluté k symbolizaci Ježíše. Biblické zmínky o Kristovi jako o Světle světa a dokonce podobně znějící slova syn a Slunce ( v angličtině sun a son ) nabízejí zajímavou myšlenku, že dávné víry svým postojem vůči Slunci obohatily křesťanství. Zajisté Ježíš jako ten, kdo přinesl Slovo, nositel Logos, může být považován za konečné naplnění hrdinského poznání Pravdy, poprvé ztělesněného v předkřesťanských slunečních božstvech. V minulosti se používala žlutá též jako označení moci- ve staré Číně byla žlutá barvou vyhrazenou jen císaři, ale označovala též skupiny nebo místa, které se mají vyčlenit, jako byly Židé, prostitutky nebo např. i morová místa. Je barvou vyjadřující sebereprezentaci, svobodu, nevázanost a přímočarý, snadný kontakt s okolím. Obsahuje hravou energii, která se ale neprožívá příliš hluboce. Bývá často nazývána barvou levé hemisféry (Muts,1991), stimuluje ji a podporuje duševní kapacitu člověka. Lidé preferující žlutou barvu bývají jasní myslitelé. Odborníci upozorňují, že by si ji neměli předávkovat lidé intelektuálně příliš aktivní. Zelená Zelená je barva přírody, která hýří rostoucí vegetací a příjemně voní čerstvostí. Zelená nám připomíná cyklickou obnovu světa přírody, který umírá a je znovu zrozen s každým jarem, čerstvým a plným skrytých možností. Zelená symbolizuje princip přirozeného, zdravého růstu a schopnost vyživovat rostoucí věci. Zelená barva ohraničuje a brání, je barvou pěstitelů, rozhodně ne barvou dobyvatelů. Je barvou dlouhodobé práce, růstu- tedy barvou evoluce, narozdíl od revolucionářské červené. Barva pasivní vůle a houževnatosti. Archetypem zelené může být zemědělec, který se stará o svůj prostor a tvrdý je ve chvíli, kdy je tento prostor ohrožen. Zelená je barvou armádochrana země. Také barvou Islámu. 7

8 Zelená je barvou rovnováhy mezi modrou a žlutou. Podporuje nervový systém. Působí uklidňujícím způsobem, podobně jako bledě modrá. Používají ji také lékaři- operatéři, protože červená krev na bílém plášti by vyvolávala hrůzu a zděšení, zatímco zelená je komplementární barvou k červené, a tedy přispívá k maximálnímu odbourávání stresu u pacientů. Symbolizuje naději a klid. Je to barva lidí se silným sociálním cítěním. Mnoho zelené však může způsobovat depresivní efekty, např. u vojáků. jak uvádějí američtí arteterapeuti, děti týrané a sexuálně zneužívané často používají zelenou barvu v kombinaci s červenou, mnohdy v bizarních kombinacích (červenozelený déšť, červenozelené oči, červenozelený dům). Oranžová Oranžová představuje energii, která se o malý krůček vzdálila od svého prvotního zdroje. Jestliže myslíme na červenou jako na surovou energii, potom oranžová by mohla být považována za energii, která je zjemněna žlutou, představující vnitřní vhled a porozumění. Oranžová je něco jako oheň obklopený oprávněnými hranicemi. Oranžová je hravá, barva mládeže, síly a nebojácnosti. Oranžová je sociální barva a také barva extrovertů. Oranžová není na západě tradiční liturgickou barvou. Přesto má důležitý duchovní symbolismus. Oranžová je spojena se zážitkem podobným Jobovu, kdy se prohlubuje duchovní porozumění jedince skrze neštěstí, odříkání či odcizení vlastnímu rodu.oranžová je někdy symbolem pro vyvržence a psance. Asketičtí žebráci v Indii přijali oděv této barvy, aby ukázali svůj postoj, který je postojem člověka postaveného mimo běžnou společnost. Buddha přijal oranžové roucho, aby označil své zřeknutí se života a princovských potěšení. Až do dnešního dne mnozí z těch, kdo začínají život prostoty při hledání osvícení následují jeho příkladu a nosí oranžovou. Oranžová může představovat aktivní úsilí, silný smysl identity a zdravé prosazování. Na druhé straně může symbolizovat neústupné používání moci, nepřátelský postoj vůči autoritám anebo absenci sebedisciplíny. Fialová Fialová je směsicí modré a červené. Je sice samostatnou barvou, ale přesto v sobě podržuje něco jak z červené, tak z modré. Je to splynutí energie červené a jasu a klidu modré. Fialová je spojena především z královstvím. Narozen v nachu je výrazem používaným pro popis těch, kdo jsou královského rodu. Použití fialové jako znaku autority bylo přeneseno do křesťanské církve. Fialová je barva, do které jsou oděni biskupové. Lépe pochopíme použití fialové pro duchovní symbolismus, když si vzpomeneme, že modrá může být rovněž symbolem pro duchovno. Potom se fialová stává stává energií (červená), která je vložena do duchovna (modrá). Objevuje se představa oběti a přeměny osobních tužeb do služby duchovnu. Z tohoto pohledu můžeme porozumět, proč byla fialová vybrána jako liturgická barva pro postní dobu, která je obdobím odříkání. 8

9 Fialová je barvou protipólů, na rozdíl od neutrální šedé. Je barvou hledající ve vztazích, která ale často nenalézá. Zosobňuje snění a vysoké ideály. Je zvána též barvou mystickou. Fialová barva může rovněž znamenat proces osobního růstu. Může představovat klidný pohyb energie od něčeho hledajícího k něčemu, co se stane svobodným na nové úrovni. Ti,kdo mají rádi fialovou, se jeví jako lidé schopní vytvářet vzrušení a přitahovat pozornost..kellogová zaznamenala i některé negativní vedlejší významy fialové. Patří sem: ponoření do sebe sama, vize sebe sama mimo či nad lidskými podmínkami. Domnívá se, že u některých lidí jsou pocity paranoie a pronásledování symbolizovány fialovou. Růžová Růžová je barvou těla. Je směsí bílé a červené. Bílá (duch) prostoupená červenou (energií) představuje silnou nevinnost, podobnou nevinnosti zdravého dítěte. De Vries (1974) se domnívá, že růžová s sebou tradičně nesla také význam smyslovosti, emocí a mládí. Gnostikové se dívali na růžovou jako na tělo a používali ji jako symbol vzkříšení. Růžová též může symbolizovat lásku, ale i nezralost nebo naivitu. Hledět na svět přes růžové brýle znamená vidět svět hezčí, než je. Růžová v kombinaci s černou může signalizovat negativní pocity o sobě samém. V malbách může být používána lidmi s fyzickými příznaky způsobenými nemocí nebo stresem. Kellogová zjistila, že ženy během menstruace často v oblékání preferují růžovou barvu. Růžová je barva ženství. Malá děvčátka bývají oblékána do růžové. Dlouho byla růžová považována za vhodnou barvu pouze pro mladé ženy.přesto je tento zvyk v poslední době konfrontován se skutečností, že rostoucí počet mladých mužů začíná nosit růžové košile, svetry, vázanky. Růžová ve výtvarném projevu může být též považována za rozpuštění protikladů symbolizovaných červenou a bílou. Červená a bílá představují v mnoha tradicích duality. Vezměme jako příklad alchymii. V alchymickém symbolismu zastupuje červená mužský princip, bílá znamená pasivní, ženský princip. Překročení těchto protikladů je symbolizováno sňatkem mezi oběma. Završení sňatku je vyjádřeno smíšením červené a bílé, které vytváří růžovou. Hnědá Hnědá je barvou země, pokory a askeze. Je též symbolem solidních, trpělivých, spolehlivých a silných jedinců. Preferují ji lidé, kteří na sebe berou práci a odpovědnost, již nechce nikdo přijmout. Jsou to lidé pevně stojící na zemi a takoví, kteří umí dobře hospodařit s penězi a pomáhají neprivilegovaným lidem. Hnědé jsou hábity františkánských mnichů. Hnědá uzemňuje. Hnědou však mají v oblibě i depresivní lidé. Lüscher viděl hnědou jako ukazatel potřeby citového bezpečí, která je ve fyzickém těle zažívána jako příznak nepohodlí. Zjistil, že lidé, kteří se vrátili z 2. světové války, často dávali hnědou na přední místo při určování oblíbenosti barev. Z tohoto faktu 9

10 učinil závěr, že hnědá naznačuje důležitost, která byla umístěna do kořenů: do země, domova a společenství s lidmi svého rodu na pospolitost a rodinné zázemí. Protože hnědá je vytvořena smísením jiných barev může poukazovat na pohřbenou či svázanou energii. Člověk by měl zhodnotit, zdali hnědá neodhaluje neospravedlnitelně nízké hodnocení jeho samého, zablokovanou energii anebo potřebu většího bezpečí. Šedá Je někdy nazývána upírem barev. Snižuje intenzitu barvy vedle ní ležící, je barvou kompromisu mezi bílou a černou. Inklinují k ní lidé s tendencí uštvat se v práci, workoholici. Společně s černou a hnědou barvou je to barva, již používají ve svých malbách děti v dětských domovech, které prožily trauma, a depresivní klienti. V přírodě je šedivá spojená s kamenem, popelem a mlhou. Šedivá je postní barva. Je tradičně spojována s vykoupením- vidíme to v biblických obyčejích odít se do pytloviny a posypat se popelem, abychom smyli hříchy. Cirlot(1962) zjišťuje, že spojení šedivé s popelem je rovněž příčinou, proč šedivá symbolizuje depresi, netečnost a lhostejnost. Šedivé vlasy stáří dávají šedivé další význam, význam moudrosti, zamyšlení se nad minulostí a relativismus. Pokud se člověku v malbách objevuje často šedivá, může se ptát sám sebe, zda objevuje nějaké vnitřní pochopení paradoxu lidské existence, zda má záblesk možnosti celistvosti či zda nachází klidnou střední cestu v nějaké problémové morální otázce. Také může zvažovat, jestli určitým způsobem nepotlačuje své pocity, prožitky a zavádějící vinu za to, že není takový jaký je, zda neprochází depresí, která by mohla být přirozenou zastávkou na pouti životem. Jak na nás působí barvy? Barvy působí na člověka různým způsobem- růžová uspává, červená škodí lidem trpícím na srdcovo-cévní nemoci. Bílá pomáhá navazovat rozhovor, zelená zase povzbuzuje chuť do práce. Modrá křesla v letadlech potlačují nevolnost, kterou naopak může vyvolat žlutá barva. V současnosti i reklamní agentury zkoumají vliv barev na psychiku lidí. Jejich cílem je zefektivnění propagačních akcí. Když obyvatelé věznice San Bernardino v Kalifornii začnou řádit, zavřou je do cel s růžovou malbou. Za pár minut se prý uklidní a v průběhu 10 minut usnou pod blahodárným vlivem růžové barvy. Počet sebevražd spáchaných skokem z mostu Blackfier v Londýně, který byl původně natřený na černo, se podstatně snížil, když ho přemalovali na modro. Když se asi před 30 lety malovalo v závodě automobilky Renault v Billancourte, museli některá oddělení přemalovat. Staré zelené stěny s černými pruhy vyvolávaly totiž deprese a bolení hlavy. 10

11 Jedno je jasné- barvy ovlivňují chování lidí. Některé udržují člověka v bdělém stavu, jiné ho uspávají, jsou takové, co ho sexuálně vzrušují, ale i takové, které ho rozčilují. Existují barvy, které ulehčují trávení, i takové, které zase vyvolávají žaludeční křeče. Ale to ještě není všechno. Stále víc vědců na základě statistických údajů tvrdí, že barvy ovlivňují i zdravotní stav člověka, že podle volby té anebo jiné barvy, případně podle jejich zamítnutí je možné určit, na jaké nemoci pacienti trpí. Ale barvy můžou i uzdravovat, a tento druh léčby se nazývá chromatoterapie. Metoda koupání v barevných paprscích je zatím předmětem polemiky. Ale v USA už více jak dětí, které onemocněly na žloutenku, léčili a vyléčili koupelemi v modrém světle. V některých školách v bývalém SSSR se dělaly pokusynahradit bílé lampy fialovými, protože fialová prý podporuje duševní vývoj. Nápad léčit lidi pomocí barev není nový, ale znovu vzbudil zájem po sérii agronomických pokusů v laboratořích střediska v Bures-sur- Yvette ve Francii. Výsledky byly překvapujícíčervené světlo růst urychlovalo, modré a zelené ho naopak zpomalovalo. Z toho znovu vyplynula otázka, jestli barevné světlo nemá vliv i na psychiku lidí. Proto se výzkum rozšířil i na tuto oblast. Zatím se ještě nepodařilo vysvětlit, proč barvy ovlivňují lidskou psychiku. Podařilo se však zaznamenat na elektrokardiogramech a encefalogramech výkyvy vyvolané vnímáním barev. Podle názoru profesora Francoise Parra z laboratoře aplikované fyziky Národního přírodovědeckého muzea a člena AIC ( Mezinárodní sdružení pro výzkum barev), je výzkum v této oblasti zatím na úrovni doby kamenné. Navíc se dělá velmi izolovaně. Ve Francii se jím zabývají 3 univerzity, dva ústavy a více soukromých laboratoří, např.firmy Kodak. Podle názoru vědců je potřebné objasnit podstatu problému. Mnozí lidé si totiž myslí, že svět je barevný, ale přitom barevnost dodávají předmětům naše oči. Předmět přijímá světelnou vlnu, která obsahuje všechny barvy spektra. Jeho povrch část z nich pohltí a část odrazí, v závislosti na chemickém složení a fyzikálním tvaru svého povrchu. Oko zachytí odraženou vlnu, identifikuje ji a tak vnímá předmět. Proto dělení barev na teplé a studené není správné. Žlutá je teplejší než modrá, což je způsobeno délkou vln. Ale ani lidé nevnímají ty samé barvy stejně, a to v důsledku zeměpisných šířek, kde žijí, rozdílných kultur, ale i pohlaví. Například je všeobecně známé, že na poruchy barevného zrakového vnímání trpí dva muži ze sta a jedna žena z tisíce. Vliv barev na chování lidí ve společnosti zjišťují někteří psychologové tak, že deset osob pozvou čtyřikrát na oběd ve velkých časových odstupech. Prostředí i jídla jsou pokaždé stejné; mění se jen ladění barev. V zeleném prostředí jí hosté málo, u stolu se mnoho nemluví. V červeném prostředí zase pokusní králíci s chutí popíjejí víno, hodně jí a nakonec si začnou říkat urážlivé věci. V bílém prostředí se vede slušná konverzace a všichni zívají z nudy, ve žlutém se hosté loučí s tím, že se chtějí znovu setkat. Dokonce i reklama se pokouší působit na spotřebitele prostřednictvím symboliky barev, připomínajících rozkazy. Azurově modrá sedadla v letadlech nás přesvědčují Odpočiň si!. Modrá barva tu nahradila žlutou od té doby, co se zjistilo, že žlutá vyvolává nevolnost. Není třeba zdůrazňovat, že i podnikatelé sní o objevení barvy, která by přikazovala: Kup si!. Zatím se zjistilo jen to, že některé barvy zpomalují odbyt výrobků. Proto se například nedoporučuje balit čerstvé výrobky do černého papíru, ani používat červenou barvu pro výrobky určené ženám. Jinak platí, že je potřebné respektovat zaužívaný kodex- zlatou barvu pro luxusní výrobky, modrou pro chlad, zelenou pro svěžest a pod. 11

12 Bohužel, barva mlčí a v důsledku toho se těžko zjišťuje její vliv na jednotlivé lidi. Přirozeně, člověk se přizpůsobí všemu, dokonce i úplně červené kanceláři, ale každé vynucené přizpůsobení vlastně znamená zbytečný výdej energie. A proto v našem každodenním životě je potřebné více využívat poznatky psychologie barev ve prospěch společnosti. Je potřebné současně respektovat i to, že každý člověk jinak podléhá vlivu barev, odmítá je nebo přijímá podle toho, jestli na jeho nervový organismus působí záporně nebo kladně.protože jsou lidé tolik individuálně rozdílní, zůstává v této sféře zatím ještě hodně neobjeveného. Literatura: Susanne F. Fincher- Vytváření mandaly; Pragma ; 1997 Jaroslava Šicková- Fabrici - Základy arteterapie ; Portál ; 2002 Edgar Cayce- Barvy a člověk ( Tajemství lidské aury); Eko-konzult Bratislava;

13 13

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

VY_32_INOVACE_A 02 13

VY_32_INOVACE_A 02 13 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat NIPOS, 2003-2007 1. šetření: Životní

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více