Pro přístroje řady Synco 700 / RXB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro přístroje řady Synco 700 / RXB"

Transkript

1 7 7Z0 Synco Konnex bus Pro přístroje řady Synco 700 / RXB KNX Sběrnice Konnex bus (zkratka KNX) sdružuje tři existující technologie sběrnic EIB (European Installation Bus tzv. Instabus), BatiBUS a EHS (European Home System) a vytváří tak nový standard. Hlavní technologie instalace sběrnice Konnex odpovídá technologii EIB. Konnex umožňuje komunikaci mezi přístroji od různých výrobců (komunikace propojených systémů). Například v zařízení Synco se sběrnice Konnex používá pro přenos dat a provozních vstupů mezi přístroji Synco. Synco používá režim LTE (snadná konfigurace) a Konnex TP (= kroucená dvoulinka EIB) jako přenosové médium. Použití Synco a Konnex Přístroje Synco s rozhraním pro přímé zapojení ke sběrnici Konnex: Regulátor vytápění RMH760 Univerzální regulátory RMU70 / RMU70 / RMU70 Prostorový přístroj QAW740 Prostorové regulátory RXB. / RXB. Komunikační centrála OCI700 Přístroje jsou certifikovány pro Konnex a jsou označeny logem KNX. CEN7cz Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Funkce Přenosové médium Sběrnice Konnex slouží jako přenosové médium: Uvádění přístrojů Synco do provozu a jejich dálkové ovládání přes komunikační centrálu OCI700. Výměna provozních dat mezi přístroji Synco Režim Konnex LTE Synco používá režim Konnex LTE (LTE = Logical Tag Extended). Během uvádění do provozu jsou některé datové body propojeny s adresou zóny (logical tag = logické přiřazení), a tím jsou přiřazeny k zóně, např. k zóně venkovní teploty, zóně distribuce tepla/chladu nebo ke geografické zóně (apartment, prostor, podzóna). Datové body se stejnou adresou zóny si navzájem vyměňují provozní údaje. Konstrukce Konnex TP Nejjednodušší typ sběrnice "Konnex TP" obsahuje dvoužilový sběrnicový kabel s lankovými vodiči CE+ (červený) a CE (černý). CE+ CE 7Z05 Volba sběrnicového kabelu Výběr sběrnicového kabelu se řídí podle specifické nabídky místního trhu, přičemž je nutné dodržet hodnoty uvedené v části 'Technické údaje'. Sběrnicové kabely, které jsou k dispozici na trhu EIB, se rozdělují podle specifikace následovně: YCYM xx0.8 Specifikace EIB J-Y(St)Y xx0.8 Specifikace EIB JH(St)Hxx0.8 A-Y(L)Y or A-YF(L)Y Pevná instalace Suché, vlhké, mokré prostory Venkovní (nevystavovat slunečnímu záření) Montáž na povrchu, v průtoku, v potrubí Pevná instalace Pouze pro vnitřní prostory Montáž na povrchu, v potrubí Vodič bez halogenů, vedený odděleně Podzemní kabel pro dálkový přenos, venkovní Stíněný sběrnicový kabel Pro Synco nebo sběrnici Konnex je možné použít kabely bez stínění. Stínění běžně používané pro sběrnicové kabely EIB není nutné připojovat. Pokud použijete stíněný sběrnicový kabel, aby jste omezili případné rušivé vlivy, zapojte stínění podle platných instalačních směrnic. /0 Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products.08.00

3 Projektování Struktura sítě Sběrnice Konnex je založena na struktuře sítě odvozené od "European Installation Bus", EIB. Celá síť Konnex se skládá ze tří úrovní. Nejvyšší úroveň je centrální linie s 5 hlavními liniemi (střední úroveň), a na každý z nich je napojeno dalších 5 linií (spodní úroveň). Tříúrovňová struktura sítě vyžaduje oddělovače zón a linií. Bez oddělovače je struktura sítě omezena na pouze jednu linii Ac Zóna 5 Hlavní vodič Centrální vodič Vodič Vodič Vodič Ac.0.0 Hlavní vodič Zóna 7Z0en Ac.0.0 Linie..0 Ac.0.0 Linie Linie..0 Linie Linie..0 Linie Hlavní vodič Zóna Hlavní vodič Zóna.5.0 Vodič 5 Vodič 5 Vodič 0..0 Vodič 0..0 Vodič Vodič..0 Vodič.5.0 Vodič 5 Uspořádání přístrojů sběrnice v -úrovňové struktuře sítě Konnex a tovární nastavení adresy zóny / vodiče 0. na přístrojích Synco bus*) na uvedeném obrázku odpovídá zvýrazněné ploše. *) Jedná se o přístroje Synco s rozhraním Konnex: regulátory RMH / RMU, prostorový přístroj QAW740 a prostorové regulátory RXB. Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products /0

4 Topologie bus Přípustné topologie bus na každé úrovni jsou následující: strom, linie a hvězda. Tyto topologie je možné kombinovat podle potřeby. Topologie Ring nejsou přípustné. Topologie stromu je výhodná pro tvorbu velkých sítí (viz. 'Topologie bus' na konci tohoto dokumentu). Termín "linie" je odvozen z prostředí EIB a vztahuje se na linii sítě a ne k topologické linii sběrnice. Adresa sítě Továrně nastavená adresa sítě Adresy přístroje Adresa sítě se skládá ze zóny, linie a adresy přístroje (i když není použit oddělovač zóny nebo linie). Adresa musí být jedinečná a jednoznačně identifikuje umístění přístroje v celé síti. Přístroje Synco bus jsou továrně nastaveny na adresu sítě takže 0 = zóna, = linie, 55 = adresa přístroje. Části adresy 0. jsou zobrazovány na ovládacích jednotkách RMZ79x, i když nemohou být změněny. Takže část adresy přístroje musí být nastavena. Adresování přístrojů musí být provedeno před projektováním. Adresy jsou přípustné v rozsahu až 5. Adresy 0, 54 a 55 jsou vyhrazeny. Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentaci CEP7cz. přístrojů Synco bus Na jedné linii sítě je možné instalovat maximálně přístrojů Synco bus. Poznámky Rozšiřující moduly RMZ78x Synco 700, ovládací jednotky RMZ79x a ovládací jednotky na prostorových regulátorech RXB nemají rozhraní Konnex a proto nejsou pokládány za přístroje Synco bus. Možný počet přístrojů Synco bus v aplikaci s použitím externích přístrojů (EIB / KNX) je snížen o počet externích přístrojů. Označení přístroje Individuální označení přístroje (např. označení zařízení) složené z maximálně znaků je možné přiřadit ke každému regulátoru RMH / RMU Synco 700. Je doporučeno určit označení v průběhu projektování. Pro rozšiřující moduly RMZ78x, ovládací jednotky QAW740 a prostorové regulátory RXB nelze přiřadit označení přístroje. Adresy zóny Komplexní zařízení s tvorbou tepla/chladu/větráním/regulací jednotlivých místností vyžaduje pečlivé projektování adres zón. Adresy zón se zadávají pomocí ovládacích jednotek RMZ79x nebo komunikační centrály OCI700. (pouze pro prostorové regulátory RXB). Dokumentace pro regulátory RMH / RMU Synco 700 a popis funkcí prostorových regulátorů RXB obsahuje příslušný návod. Časový master Poznámky Regulátory RMH / RMU Synco 700 obsahují funkci časové synchronizace a mohou pracovat v režimu "časový master","slave" nebo samostatně (autonomně), přičemž příslušný režim je vhodné specifikovat během projektování. Upozorňujeme, že regulátory jsou továrně nastaveny jako samostatné (autonomní). V síti může být pouze jeden regulátor označen jako časový master. Radiové hodiny EIB / Konnex mohou být časový master, ale opět žádný další přístroj v síti Konnex nemůže pak být časový master. 4/0 Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products.08.00

5 Instalace Položení kabelů bus Důležitá poznámka Pokud je sběrnicový kabel položen paralelně s vodiči třífázové sítě ( x AC 400 V), je nutné dodržet místní předpisy o izolaci proti síťovému napětí (SELV podle EN 60 70),. Připojení vodičů sběrnice Vodiče sběrnice jsou připojeny ke svorce CE+ (červená) a CE (černá). Dodržte polaritu vodičů sběrnice CE+ a CE a nevyměňujte je. V některých přístrojích CE+ koresponduje se svorkou sběrnice a CE se svorkou sběrnice. Připojení sběrnice je izolováno od elektronických součástí přístroje. Zabudované přístroje bus Přístroje bus je možné zabudovat kdekoli na sběrnici Konnex, ale je nutné dodržet vzdálenosti mezi přístroji bus a maximální velikost sítě. Ukončovací odpor Napájení Bus Decentralizované napájení bus Centralizované napájení bus Poznámky V sítích Konnex není nutné používat ukončovací odpory. Napájení bus na regulátorech RMH / RMU je označováno jako "decentralizované napájení sběrnice" DPSU. Platí následující: linie sítě mohou obsahovat maximálně 8 regulátorů RMH / RMU s napájením. "Centralizované napájení bus" PSU obsahuje jednu nebo více jednotek napájení. Podrobnější informace o decentralizovaném a centralizovaném napájení bus jsou uvedeny v části 'Technické údaje' a v dokumentaci CEP7. Napájení bus je vždy potřebné pro komunikaci, tj. decentralizované nebo centralizované napájení bus. Instalujte napájení bus co možná nejblíž k centru sítě, aby mohla být dosažena maximální velikost sítě. Regulátory RMH / RMU v sítích s centralizovaným napájením bus nemohou napájet bus, tj. musí být nastaveny na Decentralizované napájení bus: Vyp. Regulátory s nastavením Decentralizované napájení bus: Zap přeruší komunikaci. Zátěžové číslo Bus, E-číslo Každý přístroj bus má příslušné zátěžové číslo bus, E- číslo. Toto číslo je potřebné pro určení rozsahu průměrného přenosu dat na busu daného přístroje. V linii, kde je povoleno přístrojů Synco bus, není potřebné vypočítat E-číslo (není dosaženo maxima 00 E-čísla). Ochrana proti blesku a přepětí Důležitá poznámka Doporučujeme ochranu proti přepětí jako jednoduchý ochranný rozsah pro přístroje bus. Ochrana proti přepětí DEHN Siemens, objednací číslo 5WG 90-8AD0, je vhodnou ochranou. Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentaci CEP7. V závislosti na možnosti vystavení blesku nebo přepětí je nutné zajistit komplexní ochranu napájení a signálních vodičů rozsahem proti přepětí (např. pro venkovní čidla). Dodržujte místní předpisy týkající se ochrany proti blesku a případného vodivého propojení. Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products /0

6 Uvádění do provozu Aspekty uvádění do provozu Kontrola zapojení Kontrola adresy přístroje Nastavení adresy přístroje Nastavení adresy zóny Přiřazení označení přístroje Následující aspekty uvádění do provozu jsou nedílnou součástí správného uvedení do provozu s ohledem na Konnex bus. Kontrola zapojení se provádí před uváděním do provozu a především zajišťuje, že vodiče sběrnice jsou zapojeny do správných svorek CE+ (červená) a CE (černá) Polarita vodičů sběrnice nesmí být vyměněna. Přístroje Synco bus mají továrně nastavenou adresu 55. Přístroje s adresou 55 nemohou vysílat ani přijímat provozní data. Přístroje bus komunikující přes Konnex vyžadují adresu přístroje odpovídající podle projektu od až 5. Adresu přístroje je možné nastavit na ovládací jednotce RMZ79x nebo pomocí nástrojů komunikační centrály OCI700.. Pro prostorové regulátory RXB je možné nastavit adresu přístroje pouze pomocí nástrojů komunikační centrály OCI700.. Ujistěte se, že jedna adresa přístroje není použita dvakrát. Pokud se vyskytne přiřazení adresy dvakrát, je zobrazeno chybové hlášení "> id adresa bus". Adresy zóny musí být přiřazeny k přístrojům, pokud funkce zařízení vyžadují výměnu provozních dat mezi přístroji bus. Ovládací jednotky RMZ79x nebo nástroje komunikační centrály OCI700. umožňuje snadné přiřazení. Pro prostorové regulátory RXB je možné nastavit adresy zóny pouze pomocí nástrojů OCI700.. Individuální označení přístroje (např. označení zařízení) složené z max. znaků může být přiřazeno ke každému regulátoru RMH / RMU Synco 700. Označení přístroje je možné zadat k regulátoru přes ovládací jednotky RMZ79x nebo nástroje OCI700.. Technické údaje Systém Standard Konnex bus podle ISO/OSI (model úrovní až 7) Přenosové médium (sběrnicový kabel) Konnex TP (úroveň 0) Údaje rozhraní pro přístroje Synco bus Typ rozhraní TP Zařízení pro přenos dat TP-UART (zabudovaný v přístroji) Přenosová rychlost 9.6 kbps (pevný pro TP) Režim přenosu střídavý Napájení sběrnice DC 0 V Spotřeba energie napájení sběrnice 5 ma (kromě QAW740) Spotřeba energie napájení sběrnice QAW ma Napájení sběrnice a signál komunikace blokováno přes klapku (přístroje se zabudovanou klapkou) Polarita pro vodiče sběrnice CE+ (červ), CE (čer) nelze vyměnit Signál komunikace Signál komunikace (informace) je přenášen symetricky přes vodiče sběrnice, např. jako rozdíl napětí mezi dvěma vodiči sběrnice (ne jako rozdíl napětí k zemskému potenciálu). Napětí mezi vodiči sběrnice CE+ a CE určuje logické hodnoty bitu 0 a. Pokračování na další straně. 6/0 Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products.08.00

7 Kabel sběrnice Požadavky kabelu sběrnice podle IEC 89- (nebo ekvivalent) Typ kabelu Dráty Průměr Vlnový odpor (ideální hodnota) Odpor vodiče Kapacita, vodič/ vodič Kabelové stínění Ukončovací odpor sběrnice dvoužilové, lankový (červený/černý) nebo x dvoužil., lankový (červený/černý) (bílý/žlutý) nebo křížová čtyřka min. 5 / m min. 0.8 mm, max..0 mm 0 Ω při 00 khz 0 Ω/km až max. 75 Ω/km max. 00 pf/m při 800 Hz Větší hodnoty vyžadují adekvátní zkrácení povol. délek kabelů. nepotřebné (přístroje Synco bez připojení stínění) nepotřebný Decentralizované napájení sběrnice DPSU Napájení sběrnice z regulátorů RMH / RMU Synco 0 V / 5 ma Regulátory s DPSU, Decentrál.napájení sběrnice: Zap max. 8 vodičů Pravidlo: Přístroje bus bez DPSU na regulátor s DPSU Počet přístrojů bus na linii 4 [8 + (8 x )] Centralizované napájení sběrnice PSU Centralizované napájení sběrnice, když vodič má >8 regulátorů RMH / RMU + (8 x ) pr. jednotek QAW740 nebo pouze prost. regulátory RXB nebo externí přístroje (EIB / KNX) Jednotky napájení: Komerčně dodávané jednotky PSU jsou v rozsahu 0 ma až 0 ma. Napájení vyžaduje klapku, takže jednotky PSU by měly mít zabudovanou tlumivku nebo je nutné instalovat externí tlumivku. Vzdálenosti a délky vodičů Indikace pro vzdálenosti a délky vodičů v síti jsou platné pro kabely sběrnice certifikované buď EIB nebo KNX. Pro sítě s centralizovaným napájením bus PSU platí následující: Vzdálenost dvou jednotek napájení PSU Vzdálenost přístroje bus k PSU Vzdálenost mezi přístroji bus Celková délka všech vodičů na jedny linii min. 00 m max. 50 m max. 700 m max.000 m Pro sítě s decentralizovaným napájením bus DPSU jsou platné vzdálenosti dodatečně určeny v závislosti na počtu regulátorů s Decentrál. napájení sběrnice: Zap. Přitom platí následující: Počet regulátorů s DPSU Regulátor s DPSU k přístroji bus Maximální vzdálenost Přístroj bus k přístroji bus Celková délka všech vodičů na jednom vodiči 50 m 50 m max. 50 m 50 m 700 m max. 700 m to 8 50 m 700 m max. 000 m Není určena minimální vzdálenost mezi regulátory s DPSU Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products /0

8 Topologie sběrnice Výhoda: Topologie strom Přípustné topologie jsou: strom, linie nebo hvězda. Tyto topologie lze kombinovat podle potřeby. Není přípustná topologie Ring. Topologie stromu je výhodná pro tvorbu velkých sítí. Topologie strom (s odbočkami) N Topologie linie (se smyčkami) N N N N4 N N4 Konnex TP N5 Konnex TP N6 N7 N 7Z0 N.. N7 Přístroje bus Větvení a varianty připojení Přístroj se šroubovacími svorkami T-odbočka se svorkami na sběrnici Přístroj s nástrčnými svorkami CE+ CE- CE+ CE- CE+ CE- CE+ CE+ CE- CE- CE+ CE- N N N5 N6 N N7 N.. N8 Přístroje bus N4 N8 7Z06de Poznámka V přístrojích s nástrčnými svorkami je možné vložit pouze jeden vodič sběrnice na jednu svorku. Proto jsou svorky CE+ a CE k dispozici dvojitě (a připojeny v přístroji). 8/0 Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products.08.00

9 Příklad N 00 m Vzdálenost mezi přístroji sběrnice max. 700 m Nepřípustné: N a N4 = 900 m N a N4 = 800 m 400 m 00 m N4 00 m N 50 m PSU 50 m Vzdálenost centrálního napájení k přístroji max. 50 m Nepřípustné: N4 = 550 m 00 m 00 m N 7Z0de N.. N4 Přístroje bus Vzdálenosti Přístroj bus N4 při zohlednění maximální vzdálenosti 700 m mezi přístroji bus nemůže být zapojen na sběrnici, pokud je přístroj bus N zapojen smyčkou (místo odbočkou). Pokud je udržována maximální vzdálenost 50 m mezi centralizovaným napájením sběrnice PSU a přístrojem bus (bez napájení sběrnice), napájení sběrnice musí být umístěno 50 m / 50 m v linii vodiče 400 m. Příklad N N5 Celková délka max. 000 m, překročena při N5 00 m 00 m 400 m 00 m 00 m N4 00 m 00 m N N 7Z04en N.. N5 Přístroje bus Celková délka Přípustná celková délka vodiče 000 m je překročena, pokud je přístroj N5 připojen ke sběrnici na stávajícím místě sběrnice. Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products /0

10 0/0 00 Siemens s.r.o., divize Siemens Building Technologies Změny vyhrazeny Siemens Building Technologies Katalogový list Konnex bus CEN7cz HVAC Products.08.00

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

OCI700.1. Servisní tool. Siemens Building Technologies HVAC Products. Obslužný software zařízení ACS a servisní interface OCI700

OCI700.1. Servisní tool. Siemens Building Technologies HVAC Products. Obslužný software zařízení ACS a servisní interface OCI700 5 655 Servisní tool Obslužný software zařízení ACS a servisní interface OCI700 OCI7001 Servisní tool pro uvedení do provozu a diagnostiku regulátorů VVK v sortimentu Synco, SIGMAGYR a ALBATROS Použití

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

RMZ787 RMZ788. Univerzální moduly. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 700

RMZ787 RMZ788. Univerzální moduly. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 700 146 146P01 Synco 700 Univerzální moduly RMZ787 RMZ788 Rozširující moduly pro použití s univerzálním regulátorem RMU7... a regulátorem vytápení RMH760 Použití Pro použití v technologiích vytápení, ventilace,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc Počátky systémové elektrické instalace EIB Výsledkem prací evropské asociace EIBA v roce 1989 bylo zpracování jednotných požadavků na informační sběrnici

Více

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV ZPŮSOBY A PRINCIPY REALIZACE Obsah 1. ÚVOD 2 2. POČÁTKY VÝVOJE 2 3. SOUČASNÉ POŽADAVKY A

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Sběrnicová elektroinstalace Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač s 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátěží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně)

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Přehled sběrnicových tlačítek Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno Perspektivy bydlení 25.4.2012 Brno Systémy pro řízení budov TEBIS Fußzeileneintrag 13.03.2009 2 Popis systému Hlavní rozdíly oproti běžným elektrickým instalacím jsou: spínání jednotlivých obvodů pro osvětlení,

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Synco living. Montáž Přístroje Synco 900. Srpen 2008 Strana1/45 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Montáž Přístroje Synco 900. Srpen 2008 Strana1/45 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Montáž Přístroje Synco 900 Srpen 2008 Strana1/45 Michal Bassy - Srpen 2008 Centrální jednotka Centrální jednotka QAX910 Centrální jednotka se dodává včetně: Návodu k obsluze Návodu k montáži

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Ponorné čidlo teploty

Ponorné čidlo teploty 1 782 1782P01 Symaro Ponorné čidlo teploty QAE2164... QAE2174... Aktivní čidla pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících Napájecí napětí AC 24 V DC 13.5...35 V Výstupní signál DC 0...10 V 4...20

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

ABB i-bus KNX Systém inteligentní elektroinstalace Popis systému

ABB i-bus KNX Systém inteligentní elektroinstalace Popis systému ABB i-bus KNX Systém inteligentní elektroinstalace Popis systému 1. ABB i-bus KNX/EIB 1.1 Rozdíly v porovnání s klasickou elektrickou instalací Bez KNX/EIB Tak zvaná klasická elektrická instalace vyžaduje

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

8 Technické údaje. dutinkou): 1 vodič: 0.5 mm mm 2 2 vodiče 0.5. mm mm 2 3 vodiče: nedostupný Třída softwaru

8 Technické údaje. dutinkou): 1 vodič: 0.5 mm mm 2 2 vodiče 0.5. mm mm 2 3 vodiče: nedostupný Třída softwaru 8 Technické údaje 8.1 Základní přístroje RVS Napájení Zapojení svorek Funkční údaje Vstupy Výstupy Provozní napětí AC 230 V (± 10%) Frekvence 50/60 Hz Maximální příkon RVS43.143: 8.5 VA RVS63.243: 10 VA

Více

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL 822.70 Návod k montáži a obsluze CZ_2015_8 Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového přístroje... 3 3. Montáž prostorového přístroje...

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Technické informace o KNX / EIB systému

Technické informace o KNX / EIB systému Technické informace o KNX / EIB systému. 1 Obsah 1 KNX a Konnex Co si pod těmito termíny představit? 3 2 Základní princip KNX 3 3 Výhody KNX oproti klasické instalaci 4 4 Struktura KNX sběrnice 5 4.1 Topologie

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

16.6.2010. Diagnostika. sítí PROFIBUS. Motivace. Správná instalace sítí PROFIBUS

16.6.2010. Diagnostika. sítí PROFIBUS. Motivace. Správná instalace sítí PROFIBUS ČVU v Praze, FEL, katedra řídicí techniky Diagnostika Jiří rdlička sítí PROFIBU právná instalace sítí PROFIBU Motivace 1 Fyzická vrstva R485 FM a DP Jednoduchá, robustní, vysoká komunikační rychlost. tíněná

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXC200...D

Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXC200...D 9283P01 s 9 283 Desigo PX Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXX-PBUS Rozšiřující modul PXX-PBUS umožňuje připojení stávajících PTM I/O modulů

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Kanálový regulátor teploty vzduchu

Kanálový regulátor teploty vzduchu 3 332 SYNCO 100 Kanálový regulátor teploty vzduchu se 2 výstupy DC 0...10 V RL162 Kanálový regulátor teploty vzduchu pro regulaci teploty přiváděného a odváděného vzduchu v jednoduchých větracích a klimatizačních

Více

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji 2 527 Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji Serie B RVL469 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory; je určen pro regulaci topné vody v topných okruzích

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž 1 411 AQR253 AQR257 Symaro KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž AQR253 AQR257 Prostorové čidlo s komunikací po sběrnici KNX (režim S / LTE) Kombinované multifunkční čidlo pro měření teploty, vlhkosti

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových

Více

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN RDG1.. range Siemens 2016 siemens.com/hit RDG přehled sortimentu Fan coil VAV Standalone Communicative Standalone Communi. RDG110 RDG100TH RDG160T

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Modul WM Technický katalog 2012/1 2011/1. Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Popis. Technická data. Ceny.

Modul WM Technický katalog 2012/1 2011/1. Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Popis. Technická data. Ceny. Modul WM10 Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Pro zařízení s termohydraulickým vyrovnávačem (anuloidem) a pro řízení jednoho otopného okruhu bez směšovače pro volně volitelnou montáž Regulace

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

elektrická schémata pro regulaci

elektrická schémata pro regulaci CS elektrická schémata pro regulaci verze 1.1 1.11.2014 Umístění a montáž čidel Smartpoint a jednotky Smartcontrol Čidla Smartpoint i jednotka Smartcontrol se umísťuje do montážní krabice, přičemž venkovní

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc Montáž přístrojů a kabelů pro systémovou instalaci KNX/EIB Když jsme již navrhli celou systémovou elektrickou instalaci, je potřebné namontovat

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily (KNX S-mód)

Rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily (KNX S-mód) s ACVATIX Rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily (KNX S-mód) GDB111.9E/KN Rotační pohon s komunikací KNX pro 6cestné regulační kulové ventily Pracovní napětí AC 24 V, 5 Nm Pro užití s VWG41..

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA 5 341 VOLUTRON 2 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Oddíl C 1 Sítové nastavení pro jednotky FAN COIL

Oddíl C 1 Sítové nastavení pro jednotky FAN COIL Oddíl C 1 Sítové nastavení pro jednotky FAN COIL Modul pro propojení síte (1.1) řídící Systém 1.1 může být používán jen ve spojení s univerzálním boardem U1. a vyšším. Zobrazovací řídící Systém 1.1 může

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění

Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění 1 910.1 QBM68.. Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění QBM68..D QBM68.. QBM68..D Pro vzduch a nekorosivní plyny Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem měření (QBM68..) Lineární proudění

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 644 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS713 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více