Základné údaje o lokalite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základné údaje o lokalite"

Transkript

1 BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE

2 Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha Predpokladané funkčné využitie: priemyselná výroba, skladové hospodárstvo Územný plán: Lokalita je evidovaná ako priemyselná zóna v Doplnku č. III ÚPN* 1 mesta Brezna, ktorý bol schválený 1. marca 2005, uznesením MsZ č.29/2005* 2 Cenová ponuka: Cena bude stanovená dohodou Poloha: v katastrálnom území mesta Brezna Mapa Slovenska * 1 Územný plán mesta * 2 Mestské zastupiteľstvo orgán mesta

3 Poloha v katastrálnom území Katastrálne územie mesta Brezno Výhody pre investorov Strategická poloha a dobrá prístupnosť Vysoko kvalifikovaná pracovná sila Dlhodobá tradícia v strojárskom a drevospracujúcom priemysle Podnikateľské prostredie Nízka cena pôdy Odpustenie dane z nehnuteľnosti Ústretovosť Diskrétny prístup Priemyselný park Rohozná Doprava Prístup: cesta II. Triedy, poľná cesta, autobusová zastávka Napojenie na diaľnicu: 47 km Napojenie na železnicu:7,5 km Vzdialenosť k najbližšiemu letisku: 57 km Lodná doprava: N/A

4 Vlastníctvo Vlastníctvo mesta Brezno (64 ha) Súkromné vlastníctvo (77 ha) Vlastníctvo mesta Súkromné vlastníctvo Pozemok Druh pozemku: orná pôda, trvalé trávnaté porasty Nivelizácia: mierny sklon (5-25%) Podložie: ílovité, pieskovité Súčasné využitie: poľnohospodárstvo Bonita pôdy: BPEJ č.7 * 3 BPEJ bonitno pôdno - ekonomická jednotka Technická infraštruktúra Zásobovanie plynom: na pozemku, bez regulačnej stanice Zdroj pitnej vody: vzdialenosť:5,3 km Skládka tuhého odpadu: vzdialenosť: 2 km Kanalizácia: neexistuje na území Čistička odpadových vôd: neexistuje na území Telekomunikácie, optický kábel: neexistuje na území

5 Ostatné informácie Zásobovanie vodou Priemerná denná potreba pitnej vody pre priemyselný park podľa návrhu ÚPN: 99,0 m 3.d -1 = 1,15 l.s -1 Návrh projektu predstavuje predĺženie rozvodnej siete dĺžky cca 2,0 km, realizáciu čerpacej stanice, výtlačného potrubia dĺžky 2,3 km, vodojem s objemom 100 m 3 s kótou hladiny 630 m n.m a zásobné potrubie DN 150 do areálu priemyselného parku dĺžky cca 1 km. Pre sektory priemyselného parku 1,4,7 je potrebné realizovať redukciu tlaku na sieti na kóte 570 m n.m. Odkanalizovanie Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody je priemerné množstvo spláškových vôd z priemyselného areálu 99,0 m 3.d -1 = 1,15 l.s -1. Návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd ÚPN mesta Brezno rieši odvádzanie odpadových vôd z priemyselného parku deleným systémom - dažďové vody zozbierané záchytnými rigolmi a po prečistení vypustené do miestnych potokov; splaškové vody areálovými kanalizáciami na navrhované čističky odpadových vôd. ČOV 1 4 je navrhovaná pre sektory 1,2,3,4,5,6 a ČOV 2 pre sektor 7. Recipientom vyčistených splaškových vôd bude potok Rohozná. Obe ČOV sú návrhy. Vzdialenosť ČOV 1 od sektorov 1,2,3,4,5,6 je cca 1,2 km a od recipientu cca 0,7 km. * 4 Čistička odpadových vôd

6 Zásobovanie elektrickou energiou Cez priemyselný park vedie trasa vzdušného VN vedenia 22 kv. Výstavba priemyselného parku je plánovaná v etapách v smere od východu na západ. Pokrytie nárokov na elektrickú energiu je riešené tiež etapovite. V I. etape bude z jestvujúceho VN vedenia, 22 kv, zrealizovaná nová vetva vzdušného VN vedenia trasovaná smerom na juh pozdĺž sektorov 1 a 2 v súbehu s koridorom zelene a s ostatnými inžinierskymi sieťami. Z tejto vetvy VN budú napojené priemyselné sektory 1 a 2 a sektor 3, ktorý bude mať samostatnú trafostanicu. Dĺžka tejto vetvy je cca 1000 m. Pri budovaní II. etapy priemyselného parku bude nová vetva VN 22 kv predĺžená západným smerom tak, aby bolo možné napojiť z nej ďalšie nové kioskové trafostanice v sektoroch 4 a 5. Dĺžka vetvy bude cca 400 m. V rámci III. etapy výstavby priemyselného parku sektor 7, bude nová vetva vedenia VN predĺžená severozápadným smerom a bude napojená na pôvodnú trasu vedenia VN 22 kv č.309 tak, aby bolo možné následne zrušiť úsek pôvodného vedenia križujúci rozvojové územie. Zásobovanie plynom Cez navrhovanú lokalitu pre výstavbu priemyselného parku vedie trasa VTL plynovodu DN 500 PN 4,0/2,5 Mpa. V ÚPN je navrhnuté s prihliadnutím na veľkosť územia vybudovanie VTL/STL 5 regulačnej stanice s kapacitou ,0 m 3 x h -1 a následne STL plynovodov do jednotlivých sektorov, v prvej etape smerom na juh a na sever pozdĺž sektorov 1 a 2 v súbehu s koridorom zelene a s ostatnými inžinierskymi sieťami. Z tejto vetvy budú napojené priemyselné sektory 1 a 2. Dĺžka tejto vetvy je cca 1000 m. Pri budovaní I. etapy priemyselného parku bude nová vetva predĺžená západným smerom tak, aby bolo možné z nej napojiť ďalšie sektory 4 a 5. Dĺžka vetvy bude cca 400 m. * 5 Vysokotlak na strednotlak

7 Vlastníctvo Mesto Brezno je majiteľom sektorov 1 a 2 a východnej časti sektorov 4 a 5. Ostatok je majetkom súkromných vlastníkov. Prístupová komunikácia Štátna cesta II. triedy II/530 v úseku cca 4,5 km a rekonštrukcia jestvujúcej obslužnej komunikácie dĺžky cca 1 km. Kontakt Ing. Jaroslav Demian Mestský úrad Brezno Nám. gen. M. R: Štefánika Brezno Tel: / / / Fax: / E mail: Ing. Ján Gréner Tel: E mail:

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Ing. arch. PASTIRAN Ján, Považská 8, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Správa k návrhu Obstarávateľ : Obec Matejovce nad Hornádom Spracovateľ : Ing. arch. Pastiran Ján 1 Marec 2009 OBSAH

Více

SEKULE SITE. Investicné memorandum

SEKULE SITE. Investicné memorandum SEKULE SITE Investicné memorandum WWW.SEKULESITE.SK 1 2 REGISTER 2 Úvod 5 Poloha a letecká dostupnosť 7 Cestná a vlaková dostupnosť 9 Populácia 11 Prírodné prostredie 13 Bilancie druhov pozemkov 15 Územný

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

Mesto Levoča a Hnedápriemyselnázóna Levoča juh. Mestský úrad v Levoči 2012

Mesto Levoča a Hnedápriemyselnázóna Levoča juh. Mestský úrad v Levoči 2012 Mesto Levoča a Hnedápriemyselnázóna Levoča juh md Mestský úrad v Levoči 2012 Predstavenie Levoče a okolia Historickémesto Levoča, ležiace uprostred Spiša, je medzi slovenskými mestami kultúrnym a historickým

Více

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č. 24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č. 24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice , Benediktínska ul. č. 24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Október 2013 Objednávateľ:

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

GIS PORTÁL ISS Vyskúšajte si GIS v prostredí internetu. ITAPA 2005, , Bratislava

GIS PORTÁL ISS Vyskúšajte si GIS v prostredí internetu. ITAPA 2005, , Bratislava GIS PORTÁL ISS Vyskúšajte si GIS v prostredí internetu Cieľ Hlavnou myšlienkou je vytvoriť portál pre sprístupnenie a priblíženie prostriedkov a možností jednoduchého riešenia GIS v prostredí internetu

Více

NÁVRH. ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ĽUBICA jún 2014

NÁVRH. ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ĽUBICA jún 2014 Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica telefón 052/ 45 610 81 NÁVRH ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ĽUBICA jún 2014 obstarávateľ: OBEC ĽUBICA Obecný úrad Ľubica

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice.

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice. VYHLÁŠKA č. 19 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru MĚSTA ROSICE Městské zastupitelstvo v Rosicích schválilo podle 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 Riešené Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č.4/a/2009 v znení schválených zmien a doplnkov č.1/2007, č.2/2007, č.3/2008, č.1b/2007, a č.5/2009 sú v tabuľkách

Více

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI KOŠICE O B S A H Krátky prehľad o vývoji územného plánu Možnosti bývania, občianskej vybavenosti, priemyslu a rekreácie Niekoľko príkladov lokalít pre rozvoj

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

DÔVODOVÁ SPRÁVA. Návrh na uznesenie. MsR

DÔVODOVÁ SPRÁVA. Návrh na uznesenie. MsR DÔVODOVÁ SPRÁVA V časti mesta Kopanice vzniká z dôvodu výstavby rodinných domov potreba pomenovať novú ulicu, ktorá vznikne napojením sa na jestvujúcu komunikáciu s názvom Na karasiny. Na Mestský úrad

Více

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Ing. Ján Šimun, Konferencia Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa ,

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa , Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa 3.6.2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

Dopravní řešení silnice III. třídy s ochranným pásmem 15 m místní komunikace III. třídy místní komunikace III. třídy zklidněná místní komunikace IV. třídy účelová komunikace v krajině O 04 4.8 4.2 9.0

Více

KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA

KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA Michalovce Zalužice Lúčky Hnojné Jovsa Kusín Klokočov Kaluža Vinné Lastomír Zemplínska Široká Palín Stretava

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Prievidza sa nachádza hneď vedľa autobusovej stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05 O závazné části územního plánu obce Ostroměř Obecní zastupitelstvo Ostroměř rozhodlo na svém zasedání dne 23.06.2005 vydat podle ustanovení 10, písm. a), 84,

Více

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI KOŠICE OBSAH Krátky prehľad o vývoji územného plánu Možnosti bývania, občianskej vybavenosti, priemyslu a rekreácie Niekoľko príkladov lokalít pre rozvoj Niekoľko

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov:

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov: : Pripravované projekty Mesta Vysoké 2013 2020 (Návrh zástupcov Mesta Vysoké, odborné pracovné skupiny) Mesto Vysoké poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké 2015 2023 tento prehľad

Více

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje Mesto Banská Štiavnica zverejňuje v zmysle 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 1/ Predmet prevodu : ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 11/ 2015

Více

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 v znení zmien a doplnkov ÚPN mesta č.1/a/2007, č.2/2007, č.3/2008,č.1/b/2007, č.5/2009. č.4/a/2009, č.4/b/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/b/2012, č.10/2013,

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

A R C H DAN LEGENDA KE ZMĚNĚ Č. 1: DOPLNĚNO 04 a 07/2014 P R O J E K T O V Á K A N C E L Á Ř 1: /2013 ZMĚNA Č. 1 A.1

A R C H DAN LEGENDA KE ZMĚNĚ Č. 1: DOPLNĚNO 04 a 07/2014 P R O J E K T O V Á K A N C E L Á Ř 1: /2013 ZMĚNA Č. 1 A.1 VŠEOBECNĚ OBYTNÉ SE ZMĚNOU REGULATIV PŘÍRODNÍ NELESNÍ POROSTY POTOKY, RYBNÍKY, VODNÍ NÁDRŽE OSTATNÍ PLOCHY VIZ LEGENDA SCHVÁLENÉHO ÚP S. III/27611 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - LOKALITA Č. 1 A.1 VŠEOBECNĚ

Více

Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia

Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia Krajský pamiatkový úrad Trnava Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia fotodokumentácia Vypracoval: Mgr. sján Čáni Dátum spracovania: december 2006 Zoznam fotodokumentácie:

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec Letná 45, Košice,

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec Letná 45, Košice, URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec Letná 45, 040 01 Košice,, urban@urban.sk ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY LORINČÍK NÁVRH Máj 2012 Objednávateľ: Mesto Košice v zastúpení primátorom

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ HRADEC KRÁLOVÉ TŘEBEŠ ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice skačka Hradec Králové

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

ZaD Priestorové usporiadanie a funkèné využitie územia - Komplexné riešenie

ZaD Priestorové usporiadanie a funkèné využitie územia - Komplexné riešenie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY ZMENY A DOPLNKY Mierka 1:10 000 Rok 2008 Mierka 1 : 10 000 44-21-15 44-22-11 44-22-12 44-22-13 44-21-20

Více

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko Výkopové práce 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 3 Výkopové práce...3 3.1 Výkop pre uloženie kábla...3 3.2 Ochranné pásma...3 4 Výkopy pre uloženie vedení...4 4.1

Více

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli: Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru ktorú uzavreli: 1./ Mesto Želiezovce, IČO 307 696, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č.2, zast. primátorom mesta, Ing. arch. Pavlom Bakonyim

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Návrh zadání změny č.4 územního plánu Polerady

Návrh zadání změny č.4 územního plánu Polerady Návrh zadání změny č.4 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský březen 2008 na základě podkladu a územního plánu obce zpracovaného ing. arch. Zuzanou Krčmářovou upravil Marek Šplíchal

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 606/2016 Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

skupinového vodovodu z VN Hronček cez katastrálne územie mesta a plochu pre distribučný vodojem s objemom 2 x m 3, kótou hladiny 460,0 m n.m. r

skupinového vodovodu z VN Hronček cez katastrálne územie mesta a plochu pre distribučný vodojem s objemom 2 x m 3, kótou hladiny 460,0 m n.m. r K. V E R E J N É T E C H N I C K É V Y B A V E N I E K.1. K.1.1. Vodné hospodárstvo Širšie vzťahy Mesto Banská Bystrica nie je sebestačné kryť potrebu pitnej vody iba z vlastných vodárenských zdrojov.

Více

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6 Strana 1 z 6 OBSAH 1. Charakteristika územia výstavby 1.1 Zhodnotenie staveniska 1.2 Údaje o prieskumoch 1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 1.4 Príprava územia pre výstavbu 2. Celkové urbanistické,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa 20.06.2013 K BODU 4 : Investičný zámer Obytný súbor Sever - I. etapa, 2x24 bytových jednotiek Žiar nad Hronom MATERIÁL PREDKLADÁ : Ing. Mariana

Více

LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY STUDIE ROZVOJE ÚZEMÍ. Svazek II přílohy a výkresy

LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY STUDIE ROZVOJE ÚZEMÍ. Svazek II přílohy a výkresy LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY STUDIE ROZVOJE ÚZEMÍ PROSINEC 2006 Zadavatel: Město Lanškroun se sídlem: nám. J. M. Marka Marků čp. 12 L A N Š K R O U N PSČ: 563 16 Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Martin Košťál

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo Etapa: 1.Úvodné podklady 1.5 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo Zhotoviteľ: Geopenta s.r.o.,

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

NAVRHOVANÁ ZMENA A DOPLNOK. ÚPN obce GELACHOV

NAVRHOVANÁ ZMENA A DOPLNOK. ÚPN obce GELACHOV NAVRHOVANÁ ZMENA A DOPLNOK ÚPN obce GELACHOV stavba : časť : Cyklistický chodník POPRAD STARÝ SMOKOVEC II. etapa GERLACHOV TATRANSKÁ POLIANKA obstarávateľ : Mesto POPRAD, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Územní studie ÚS 15/III - 16/2016 Heřmanice, Hrušov Důl Heřmanice Inženýrské sítě

Územní studie ÚS 15/III - 16/2016 Heřmanice, Hrušov Důl Heřmanice Inženýrské sítě , Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 15/III - 16/2016 Heřmanice, Hrušov Důl Heřmanice Inženýrské sítě Pořizovatel: Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO Zpracovatel

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

PREŠOVSKÝ KRAJ všeobecné informácie

PREŠOVSKÝ KRAJ všeobecné informácie 1 PREŠOVSKÝ KRAJ všeobecné informácie Počet obyvateľov : 818 916 Rozloha : 8 974 km 2 Krajské mesto : Prešov Počet okresov : 13 Počet obcí: 643 Počet miest: 23 BARDEJOV BRATISLAVA 2 ... neobyčajný príbeh

Více

1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace

1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace 1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace Klíčová slova: Komunikace, pozemní komunikace, inženýrské sítě, kanalizace, vodovod, plynovod Anotace textu: Veřejné inženýrské sítě jsou soustavou trubních sítí,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Obec Raková, Obecný úrad Raková, Raková č. 140

Obec Raková, Obecný úrad Raková, Raková č. 140 Obec Raková, Obecný úrad Raková, 023 51 Raková č. 140 R: 1985/2015 Raková dňa 10.08.2015 S: 716/MB4/2015 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania -obmedzenie vlastníckych práv k pozemkom (vecné bremeno)

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁZOV STAVBY MIESTO STAVBY CHARAKTER STAVBY INVESTOR PROJEKTANT STUPEŇ PD : Veľké Rovné - Centrálne námestie : Veľké Rovné - Ústredie : Novostavba : OÚ Veľké

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

1 č. Opatrenie rozpočet

1 č. Opatrenie rozpočet .. Vybudovanie oddychovo stretávacích miest pre občanov a turistov s informačno-orientačným značením - 7 ks pri prírodnom vodnom zdroji popri hlavnej ceste Propagačné materiály (letáky, pohľadnice, upomienkové

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ ZPRACOVATEL: Generální projektant: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady 1305, 50346 Třebechovice pod Orebem IČO 162 45 423 Závazná část Územního plánu obce

Více

Nosný systém MHD v Bratislave 2. etapa: Bosákova ul. - Janíkov dvor

Nosný systém MHD v Bratislave 2. etapa: Bosákova ul. - Janíkov dvor Nosný systém MHD v Bratislave 2. etapa: Bosákova ul. - Janíkov dvor Európska rada ministrov dopravy (apríl 4-5, 2001) definuje udržateľný dopravný systém ako ten ktorý: umožňuje základný prístup a rozvoj

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov

Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov VZOR Začatie a ukončenie projektu (od do) Dokumentácia Spolu verejné Program 1: Riadenie a podporná infraštruktúra Podprogram 1.2 Partnerstvá a informovanosť

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

EMIS s.r.o. tel:

EMIS s.r.o.   tel: ESID System GIS SW NA SPRÁVU POZEMKOV, ZMLÚV A GP PREPOJENIE NA KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ RÔZNE DÁTUMY AKTUÁLNOSTI KN DÁT GRAFICKÉ SLEDOVANIE MAJETKU POZEMKY, OBJEKTY, ORTOFOTOMAPY GEOMETRICKÉ PLÁNY, ÚZEMNÉ

Více

VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY

VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY Realizace všech záměrů naplňujících hodnocenou koncepci je spojena s trvalým, nebo dočasným záborem zemědělského půdního fondu, případně pozemků určených k plnění

Více

PROFIL SPOLOČNOSTI. spoločne môžeme stavať

PROFIL SPOLOČNOSTI. spoločne môžeme stavať PROFIL SPOLOČNOSTI spoločne môžeme stavať PROFIL A PORTFÓLIO SPOLOČNOSTI Spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. bola založená na jar v roku 1997 ako dcérska spoločnosť vtedajšej spoločnosti Stavby mostů

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PODTUREŇ. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODTUREŇ č. 3/2003 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Podtureň

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PODTUREŇ. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODTUREŇ č. 3/2003 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Podtureň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PODTUREŇ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODTUREŇ č. 3/2003 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Podtureň Obecné zastupiteľstvo v Podturni podľa 6, ods. 1 zákona č.

Více

PLÁNOVACÍ SMLOUVA. Preambule

PLÁNOVACÍ SMLOUVA. Preambule PLÁNOVACÍ SMLOUVA uzavřená v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky: Obec Kamenné Žehrovice IČ: 00234508 se

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ú Z E M N Í P L Á N M Ě S T A S T R Á Ž N I C E Z m ě n a č. V Opatření obecné povahy Změna č. V územního plánu města Strážnice Zastupitelstvo města Strážnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE PRAHA PROSINEC 2008 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název : ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE Kraj : STŘEDOČESKÝ Pořizovatel MĚSTO LYSÁ NAD LABEM obec s rozšířenou působností : 289 22 LYSÁ NAD LABEM,

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a 03.03.2011 íslo materiálu: 13 Názov materiálu: Návrh na zámenu nehnute ností Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu

Více