Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka"

Transkript

1 Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická, Kukučínova, Košice Kukučínova, 0001 Košice, Slovenská republika Dodávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: RAMcom, s.r.o. Pri jazdiarni 1, 0001 Košice, Slovenská republika SK0109 SK II. Predmet zmluvy.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kategória služieb: Originálne a repasované tonery do tlačiarní a kopírky tonery, tonerové náplne Tonerové náplne; Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; Služby verejnej cestnej dopravy Tovar; Služba. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok. Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: Orginálne a repasované tonery do tlačiarní a kopírky Doprava predmetu zákazky na adresu objednávateľa. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne HP CE8A 0 HP Q1A 8 HP C09A HP Q000A HP Q001A HP Q00A HP Q00A Strana 1 z

2 HP CE0A HP CE1A HP CEA HP CEA HP CBA HP CBA HP CC0A HP CC1A HP CCA HP CCA HP CE10A HP CE11A HP CE1A HP CE1A HP Q70A HP Q71A HP Q7A HP Q7A HP QA TOSHIBA T-100E CANON E-0 SAMSUNG MLT-D109S SAMSUNG MLT-D10S SAMSUNG CLT-M09S SAMSUNG CLT-C09S SAMSUNG CLT-Y09S SAMSUNG CLT-K09S LEXMARK C/X black 000 k. LEXMARK C/X cyan 000 k. LEXMARK c/x magenta 000 k. LEXMARK C/X yellow 000 k. LEXMARK x black 00 k. LEXMARK X cyan 000 k. LEXMARK X magneta 000 k. LEXMARK X yellow 000 k. LEXMARK 1 black LEXMARK color XEROX 117 HP C1DE "1" veľká HP C18DE "" veľká HP C91CE "1" veľká HP C9CE "" veľká Strana z

3 CANON CRG-78 XEROX Phaser 000 black XEROX Phaser 000 cyan XEROX Phaser 000 magneta XEROX Phaser 000 yellow CANON CRG-79 black CANON CRG-79 cyan CANON CRG-79 magneta CANON CRG-79 yellow Toner DEVELOP TN1 yellow - originál Toner DEVELOP TN1 magneta - orginál Toner DEVELOP TN1 cyan - originál Toner DEVELOP TN1 black - originál Toner CANON CRG-71H - originál Toner CANON CRG-71Y - originál Toner CANON CRG-71M - originál Toner CANON CRG-71C - originál Toner HP CF0A - originál Toner HP CF1A - originál Toner HP CFA - originál Toner HP CFA -originál Toner HP CF8A - originál Toner CANON CRG-77 - originál Technické vlastnosti kapacita originálne balenia od výrobcu zariadenia Hodnota / charakteristika standard áno Osobitné požiadavky na plnenie: Názov Vrátane inštalácie na mieste plnenia Likvidácia prázdnych kaziet tonerov pri dodaní nových Platba bezhotovostným prevodom po obdržaní tovaru Dodacia lehota do hodín V súrnych prípadoch dodanie aj 1 do hodín Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy Názov Upresnenie. Prílohy opisného formulára Zmluvy: Popis Názov súboru Strana z

4 III. Zmluvné podmienky.1 Miesto plnenia Zmluvy: Štát: Kraj: Okres: Obec: Ulica a číslo: Slovenská republika Košický Košice I Košice Kukučínova. Čas / lehota plnenia zmluvy: :07: :07:00. Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: Jednotka: Požadované množstvo: 97,0000. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia.1, účinná zo dňa , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. IV. Zmluvná cena.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 01,7 EUR. Sadzba DPH: 0,00. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 80,00 EUR V. Záverečné ustanovenia.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia.1, účinná zo dňa , ktoré tvoria jej prílohu č. 1.. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode.1 tejto zmluvy.. Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.. Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.. Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Strana z

5 . Táto Zmluva má nasledovné prílohy: Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia.1, účinná zo dňa , https://portal.e.sk/spravaopet/opet/verejnydetail/ V Bratislave, dňa :0:00 Objednávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova, Košice konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska Dodávateľ: RAMcom, s.r.o. konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska Strana z

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál HEVLETT PACKARD viz. srovnávací tabulka 92275A black 3500 595 Kč 695 Kč 2 313 Kč 92298A black 6800 795 Kč 895 Kč 2 478 Kč 92274A black

Více

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele.

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele. Barevné laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 5,- CMY TN 130CMY 1500 stran 5,- černá TN 135BK 5000 stran 20,- CMY TN 135CMY 4000 stran 20,- Laserové

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

Technická specifikace části "1"

Technická specifikace části 1 Technická specifikace části "1" DRUH POPIS předpokládaný počet Maximální předpokládaná cena v Kč bez DPH HP Q6511X pro HP2420 8 4650 HP CE278A pro HP1536 24 1562 HP pack 51645A + C6578DF 11 1310 HP černý

Více

Ceník alternativních kazet

Ceník alternativních kazet Ceník alternativních kazet Platnost od: 16. 5. 2014 Typy tiskáren Typ kazety Kapacita (stran / ml) bez DPH cena za kus s DPH Brother - laserové tiskárny a faxy Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

CITYPRINTING, Za Humny 3309/18C, 69701, Kyjov www.cityprinting.cz TEL: 734 158 809 Kód DB-11BK DB-11C DB-11M DB-11Y DB-200 DB-2100 DB-300 DB-3230 DB-4100 DB-5500 DB-DR200 DB-DR2000 DB-DR2005 DB-DR300 DB-DR3000

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

kód produktu Model EU D3 D2 D1

kód produktu Model EU D3 D2 D1 Print Support s.r.o. Na Okruhu 488/27 142 00 Praha IČ: 24147818, DIČ: CZ24147818 tel.: +420 EU Doporučená maloobchodní cena s DPH +420 D1 roční odběr 120 000 Kč bez DPH D2 roční odběr 60 000Kč bez DPH

Více

renovace kompatibil originál * typ tiskárny typ kazety specifikace

renovace kompatibil originál * typ tiskárny typ kazety specifikace * Ceny originálních kazet jsou pouze orientaèní, aktuální cenu ¾ádejte u svého obchodního zástupce nebo na telefonu 604 475 419. BROTHER HL 1030/1230/1240/1250/1270/1430/P2500, MFC9xx0 TN 6300 3 000 kopií

Více

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o.

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o. Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy PYROLINE Technology s.r.o. Náplně do tiskáren značky HEWLETT-PACKARD 1. CE505A 691679 HP 05A Black LJ Toner Cart, 2 300 str, CE505A 2. C9352CE#UUQ//

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Typy tiskáren Brother - laserové tiskárny a faxy Platnost od: 12.

Více

Renovace černých tonerových kazet pro laserové tiskárny

Renovace černých tonerových kazet pro laserové tiskárny PC & Toner servis Ceník tonerových kazet platný od 01.01.2011 Hana Tomášová IČ: 49038630 Františkov 25, 378 06 Suchdol nad Lužnicí DIČ: CZ465805434 e-mail: tisknetelevneji@seznam.cz, mobil: 722913391 Renovace

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

CENÍK RENOVACE TONERŮ

CENÍK RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK RENOVACE TONERŮ Značka Brother HL 4040, Brother HL 4050, Brother DCP 9040, Brother DCP 9042, Brother DCP 9042 CDN, Brother

Více

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 IČO: 729 01 110 DIČ: CZ6809300663 scart@email.cz www.s-cart.cz název typ poznámka cena bez DPH Laserové tiskárny - výměny OPC válců jsou

Více

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model Brother / Printer model HL-8250, HL-8300 HL-8250, HL-8300 MFC-L 8600, MFC-L 8850 DCP-1510,DCP-1512,HL-1110,HL-1112,MFC-1810E MFC-1810, DCP-1510 TN-246BK 40,- 1,43 TN-246C 40,- 1,43 TN-246M 40,- 1,43 TN-246Y

Více

Ceník tonerových kazet

Ceník tonerových kazet Ceník tonerových kazet Platnost od 1.4.2015-30.6.2015 Reference Kazeta Kč Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Kč Brother DR 2000

Více

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model Brother / Printer model HL-8250, HL-8300 HL-8250, HL-8300 MFC-L 8600, MFC-L 8850 DCP-1510,DCP-1512,HL-1110,HL-1112,MFC-1810E MFC-1810, DCP-1510 TN-242BK 20,- 0,71 TN-242C 20,- 0,71 TN-242M 20,- 0,71 TN-242Y

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

D O D A T E K č. 50. o zajištění činností v oblasti informačních technologií pro město Ústí nad Labem

D O D A T E K č. 50. o zajištění činností v oblasti informačních technologií pro město Ústí nad Labem D O D A T E K č. 50 P R O V O Z N Í S M L O U V Y o zajištění činností v oblasti informačních technologií pro město Ústí nad Labem 1 / 7 Článek I. Smluvní strany... 3 Článek II. Předmět, účel a termín

Více

Zboží je možné zaslat i na dobírku! KAŽDÁ 10. RENOVACE ZDARMA!!! - VĚRNOST SE VYPLATÍ!!! Typ tiskárny / faxu / kopírovacího stroje

Zboží je možné zaslat i na dobírku! KAŽDÁ 10. RENOVACE ZDARMA!!! - VĚRNOST SE VYPLATÍ!!! Typ tiskárny / faxu / kopírovacího stroje REPASY Roháčova 419, 280 02 Kolín 3 tel.: 321 620 285, 774 170 123 repasy@repasy.cz www.repasy.cz CENÍK RENOVACÍ TONEROVÝCH KAZET pro laserové tiskárny, kopírovací stroje a faxy Renovace zahrnuje výměnu

Více

Ceník tonerových kazet

Ceník tonerových kazet Ceník tonerových kazet Platnost od 1.7.2015-30.9.2015 Reference Kazeta Kč Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Kč Brother DR 2000

Více

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013 DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013 1. Bytová správa Ministerstva vnitra IČO: 65737393 Na Pankráci 72/B, Praha 4, 140 00 Na Pankráci

Více

Laserové náplně BROTHER

Laserové náplně BROTHER Laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 695,- CMY TN 130CMY 1500 stran 775,- černá TN 135BK 5000 stran 1100,- CMY TN 135CMY 4000 stran 1395,- HL 2030,2040,2070N,DCP

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Platnost od: 25.8.2011 Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060, 8065DN, MFC 8460N, MFC 8860DN TN 3170 black 1 310

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Výkupní ceny duben 2012 25.00

Výkupní ceny duben 2012 25.00 Výkupní ceny duben 2012 25.00 Kurs Euro Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství Cena celkem 1 Brother DCP 145 C/ 165 C/ 185 C LC 980 / LC 1100 BK / C / M / Y InkJet Patronen 0.00 Kč 2 Canon BJ 10/ 20/

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Tonerové kazety 10.-12.2015

Tonerové kazety 10.-12.2015 Tonerové kazety 10.-12.2015 Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 77 Brother DR 1035 BROTHER 1110/1113 62 Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 77 Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Brother DR 2000 BROTHER 2040/2035

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky medzi objednávateľom: zastúpená: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku na dodávky: Kancelářské potřeby

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Platnost od: 26.3.2012 Typy tiskáren Typ kazety Bez DPH S DPH Kazety

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Z+M servis, spol. s r.o. Platnost od: 1.2.2013 Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava ČSOB a.s., č.ú.: 9395993 / 0300 tel.: + 420 597 010 301, fax: + 420 597 010 315 e-mail: zmservis@zmservis.cz IČ: 41032004,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Náměstí Dr. E. Beneše

Více

Tonery Tonery a cartridge 015-2015 Uchazeč: BossCan ComPrint spol.s r.o. Celková nabídková cena: 216.041,- Kč Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 234.571,- Pořadové číslo položky Název Popis Počet kusů

Více

Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových náplní do tiskáren

Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových náplní do tiskáren uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle 409 a násl. zákona č. 53/99 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou smlouvu. Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových

Více

Technická specifikace části "2" - Toshiba

Technická specifikace části 2 - Toshiba Technická specifikace části "2" - Toshiba T 245 E pro Toshiba e- Studio 195 2 odpadní nádobky pro Toshiba studio 281c 3 TOSHIBA CMY sada tonerů pro Toshiba 281c 3 Toshiba studio 2050C 3 barevné tonery

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Petr Kulhánek Třebihošť 89 544 01 Dvůr Králové nad Labem pkservis@pkservis.net Tel.: 603976031 Platnost od: 3.12.2007

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o. E000026 Povinná osoba: Obchodné meno/názov: PROFiber Networking, s.r.o. Bydlisko/Sídlo: Bernolákova 2, 917 01 Trnava, Slovensko zverejňuje opravu údajov zverejnených: Obchodný vestník č.: 66/2015 Deň jeho

Více

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství Str.1 - Dárkové předměty, tisky, fotopotisky, návrhy, inkousty, tonery, papíry, spotřební materiál - Prodáreček CZ a MH Print CZ *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Rámcová smlouva Tonery, cartridge a další spotřební materiál (CD,DVD) pro potřeby KÚPK

Rámcová smlouva Tonery, cartridge a další spotřební materiál (CD,DVD) pro potřeby KÚPK Rámcová smlouva Tonery, cartridge a další spotřební materiál (CD,DVD) pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991

Více

K Computer spol. s r.o.

K Computer spol. s r.o. K Computer spol. s r.o. Kubatova 20 37004 České Budějovice Tel.777 89 01 99 Email: info@kcomputer.net Bezkonkureční servis: V PŘÍPADĚ REKLAMACE - VÝMĚNA ZA NOVÝ TONER (ceny jsou uvedeny bez DPH) Renovace

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 zastoupený Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Více

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz , spol. s.r.o. uvádí na český trh: Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung Vysoká kvalita Trvalý a spolehlivý výkon Testováno v laboratoři Katun podle cert. STMC Výrobce s certifikací

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE

T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE K U P N Í S M L O U V A T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE 1501 P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í

Více

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Všem zájemcům o veřejnou zakázku Všem zájemcům o veřejnou zakázku Vyřizuje/tel. Mgr. Barbora Hnaníčková / 55 5 5 V Brně, dne 8. 8. 0 Věc: Veřejná zakázka: Rámcová smlouva tonery, náplně a další spotřební materiál Dodatečné informace k

Více

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Kupní smlouva č. 9130/00076 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Kupní smlouva č. 9130/00076 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů Kupní smlouva č. 9130/00076 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů 1. Smluvní strany Kupující: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Technická specifikace části "2" - Toshiba

Technická specifikace části 2 - Toshiba Technická specifikace části "2" - Toshiba předpokládaná cena v Kč bez DPH TOSHIBA CMY sada tonerů pro Toshiba 281c 20 3807 Toshiba studio 281c black pro Toshiba studio 281c 34 515 Toshiba studio 2820C

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Celková nabídková cena vč. DPH. 780 206,75 Kč. Specifikace uchazeče. Pozná mka. Nabídková cena bez DPH 11 367BC02M 589,52 19 36CE16 1776,08

Celková nabídková cena vč. DPH. 780 206,75 Kč. Specifikace uchazeče. Pozná mka. Nabídková cena bez DPH 11 367BC02M 589,52 19 36CE16 1776,08 Tonery Tonery a cartridge 017/2013 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nab. cena: 644 799,00 Kč Celková nabídková cena vč. DPH 780 206,75 Kč Předp. hodn. 726 056,00 Kč Poř.

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

Zadávací dokumentace. Zajištění spotřebního materiálu a servisu tiskáren používaných SFŽP

Zadávací dokumentace. Zajištění spotřebního materiálu a servisu tiskáren používaných SFŽP Kontaktní osoba: Jan Rambousek Tel.: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: Jan.rambousek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, DCP-8065DN 30k DR-3100 1250,-

HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, DCP-8065DN 30k DR-3100 1250,- Brother / Model tiskového zařízení HL-4040CN, HL-4050CDN, HP-4070CDW, DCP-9040CN, DCP-9045CDN, MFC- 9440CN, MFC-9840CDW DCP-9010CN, HL-3040CN, HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320CW HL-3140CW, HP-3170CW HL-4150CDN,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Laserové tonerové kazety

Laserové tonerové kazety Laserové tonerové kazety BROTHER HL-6xx/Fax 5000 TN-100 3 000 890 Kč 1077 Kč HL 720,730,760, MFC 9000-9550, Fax 8000-8650 TN-200 2 200 650 Kč 787 Kč HL-820, 1040, 1050, 1060, 1070, HL-P2000 TN-300 2 400

Více

WELL Gate2504, VoIP brána

WELL Gate2504, VoIP brána WELL Gate2504, VoIP brána Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společností NT COM s.r.o. 1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společností NT COM s.r.o. 1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím technických

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 07. 09. 2011 v 13:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Cenová ponuka na prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení značky OKI

Cenová ponuka na prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení značky OKI Cenová ponuka na prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení značky OKI Tlačiarne čb, formát A4 : ES4131 (dn) - novinka Řešení černobílého tisku s vestavěným oboustranným tiskem a PostScriptem pro malé

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ Canon Canon Inkoustová BC01 black 25ml Canon Inkoustová BC02 black 25ml

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ Brother Brother Inkoustová LC 125XLC cyan 15ml Brother Inkoustová LC125XLM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48 INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48 Canon BJ 10e /BJ 100/BJ 20/BJ 200/BJC 210/220/250/1000 Renovace zaslané kazety black 27 ml BC01/02 4011324903102 285,00 Kč Canon BJ 10e /BJ 100/BJ 20/BJ

Více

Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů

Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů Česká republika Ministerstvo obrany Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Tonery Tonery a cartridge 006/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Celková nabídková cena: 348 222,00 Kč Nabídková cena v Kč s DPH: 421348,59 Kč Vápenice 17, 79601 Předp. hodnota 333104,00 Kč Prostějov Poř.

Více

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího. Obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Computer MCL Brno, s.r.o., se sídlem Brněnská

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

5 417 001 Brother Brother DR2000 válec, černá 2 337 Kč 5 986 224 Canon Canon BCI 24C inkoust, barevná 843 Kč 4 000 031 Canon Canon BCI 3BK inkoust,

5 417 001 Brother Brother DR2000 válec, černá 2 337 Kč 5 986 224 Canon Canon BCI 24C inkoust, barevná 843 Kč 4 000 031 Canon Canon BCI 3BK inkoust, KÓD NÁZEV TYP CENA 5 417 001 Brother Brother DR2000 válec, černá 2 337 Kč 5 986 224 Canon Canon BCI 24C inkoust, barevná 843 Kč 4 000 031 Canon Canon BCI 3BK inkoust, černá 356 Kč 4 000 037 Canon Canon

Více