Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb"

Transkript

1 / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014

2 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

3 í žví y,, záv jšě ví 3 800! 800 éí přvýší ě! ě víý váří D j í, žvé ě í, pářé věé pří vé (jjžější pá vé Švy) Díy vé é pz Dj, é ávz áí áčí íť záí šě z-j-, zpří ví Č p, zjíá D pvé í v ř Evpy y, ř pjá íž ýjí jčé zážy ř ží vyží vé č Oí ě zé ášy N, ř ů á vé (vé Švy) vý ávšěvíů přvj jáější í í věží jží Ně, y v v é příy pvěžé, v věě jší vý íé vé vy äz, v Dí v jý z ř, ý ěý, áěý příí úzí Nv řy Iy, áj áí zvíř y, í čí ý íů, přjíí ě ší zjív Ná- p jšě vé v pí v ěé z přívěvý yý pví č z ý přypjíí v yí, váš py v žvé, přívěvé ěě Dj čě pí D, j žáé jé ě, ízí š p p zážů, á á žáé přáí vyyšý přvěč!

4 4 / y / y 5 D p 13 p: 1,3 ě / 22 p p p : D / / p p q C pč ůž: 98 pč pjů: 38 vůžvý / 22 jůžvý íě + yváí v vůžvé pj: 40,50-48,50 / íě + yváí v jůžvé pj: 56,00-68, 00 / příp z ppz/p pz : záě y čí áy: í zí J D T x ö p N P D 7, 7 pěšy ě, čí py / 22 / 13 p p p 6000 / p p q C 8-80 Pč ůž: 228 pč pjů: 90 vůžvý / 22 jůžvý / 13 páů íě + yváí: 60,00 / příp z ppz/p pz : záě y čí áy: 8-80 í zí E D T x ö p ö 2 T,, p: v ě, čí áy, vá / 12 p p p : D 43,00 / 5400 / v 1600 p p p y C pč ůž: 72 pč pjů: 30 vůžvý / 12 jůžvý íě + yváí v vůžvé pj: 43,00 / íě + yváí v jůžvé pj: 54,00 / příp z ppz/p pz : p 16,00 čí áy: í zí Lppz D T x p 5 5 ě / 5 p p p : D / / p p q C pč ůž: 61 pč pjů: 28 vůžvý / 5 jůžvý íě + yváí v vůžvé pj: 40,00-45,00/ íě + yváí v jůžvé pj: 52,00-65,00 / příp z ppz/p pz : záě y čí áy: í zí 5 ö L D 7 N D T x Z 6 6 ě / 7 / 2 p / 4 p p p : D 2700 / 3600 / p p q C/ 50 ůž: 90 pč pjů: 31 vůžvý / 7 jůžvý / 2 říůžvé/ 4 čyřůžvé íě + yváí v vůžvé pj: 27,00 / íě + yváí v jůžvé pj: 36,00 / příp z ppz/p pz : záě y čí áy: 50 í zí 3 L 3, 3 ě, / 8 p p p : D / p p q pč ůž: 50 pč pjů: 21 vůžvý / 8 jůžvý íě + yváí v vůžvé pj: 37,00 / íě + yváí v jůžvé pj: 45,00 / příp z ppz/p pz : záě y 6 L p z D T x z D T x

5 6 y Pzy 7 D & C T / p: v ě / 11 / 6 x v p p p : D 3950 / 4800 p p p y: 2800 p p p y: 1500 C pč ůž: 43 pč pjů: 16 vůžvý / 11 jůžvý / 6 přý íě + yváí v vůžvé pj: 39,50 / íě + yváí v jůžvé pj: 48,00 / příp z ppz/p pz : 15,00/28,00 čí áy: í zí Ö D T x p / Pz 45 4,5 ě 6 3 p p p : D 1800 pč ůž: 6 pč pjů: 3 vůžvé yváí + íě v vůžvé pj: 18,00 / x D T L / z 7,, p, 7 ě,, čí áy,, p: v ř zí pů pěší y 12 6 p p p : D / py 3900 / p p q pč ůž: 12 pč pjů: 6 vůžvý íě + yváí v vůžvé pj: 33,00-39,00 / příp z ppz / p pz : záě y z T D T x z-z 8 ö L p / Pz ü 45 4,5 ě 12 4 / 4 p p p : D 2200 / 2200 pč ůž: 12 pč pjů: 4 vůžvé / 4 jůžvé yváí + íě v vůžvé pj: 22,00 / yváí + íě jůžvé pj: 22,00 / ü D T x L ä 2,5 2,5 ě 40 1 y p p p : D 3400 / 4200 /p 2700 / p y q v 1200 p y p y / pč ůž: 40 1 ý pj 13 vůžvý pjů 3 jůžvé pj 3 říůžvé pj Cy: íě yváí z : vůžvý pj 34,00 jůžvý pj 42,00 řůžvý pj 27,00 z vy pj pz ppv příp z ppz z : 12,00 vvá zájzí p, pví zá p Zpp D T x P 15 1,5 ě 10 5 p p: D : 600 D y p pč ůž: 10 5 vůžvý pjů Cy: yváí z : vůžvý pj 22,00 jůžvý pj 33,00 příp z í: 6,00 pří zy p yy pé Dj P D T pp 12

6 8 Pz 9 / D 3, 3 ě, všy pj j vyvy yň 8 3 / 2 p p p : D 2300 / 2500 y v x 300 Ex y p q pč ůž: 8 pč pjů: 3 vůžvé /2 jůžvý yváí v vůžvé pj: 23,00/ (z íě) yváí v jůžvé pj: 25,00 / (z íě) př pč 3 ví přváí pyj íě v ě 3,00 j žý ý páj záě y T Lp D T x L / ý 8,, 8 ě, p: v ř zí pů pěší y 11 5 / 1 p p p : D / pč ůž: 11 pč pjů: 5 vůžvé / 1 jůžvý yváí + íě v vůžvé pj: 21,00-32,00 / yváí + íě v jůžvé pj: 21,00-32,00 / L p D T x / Vvý yví L 15 6 / 3 p p p : D 2900 / 3400 v 1200 p p p y C pč ůž: 15 pč pjů: 6 vůžvé / 3 jůžvé yváí + íě v vůžvé pj: 29,00 / yváí + íě v jůžvé pj: 34,00/ příp z ppz: 12,00 / zí py: í zí L N T x L p Z Dä 4,3 4,3 ě 8 4 p p : D 4000 py p y y pč ůž: 8 4 vůžvý pjů y: íě yváí z ů : vůžvý pj 40,00 pví zá ž úvy y jz p D T x ,, 8 ě, p: v ř zí pů pěší y 6 3 p p p : D 2400 / 2700 ( y 3 ) pč ůž: 6 pč pjů: 3 vůžvé yváí + íě v vůžvé pj: 24,00 / yváí + íě v jůžvé pj: 27,00/ (y pé př 3 ví přváí) 15 L p D T x

7 10 p Pázvé yy yváí v í 11 p / p 16, 1,6 ě, v ř p pěší ² p p p y pč yů: 2 p: pč v yě: 2-3 z 1 y /: 19,00-27,00 18 p / Dx 75, 7,5 ě, pj víá ² p p p y pč yů: 1 p: pč v yě: 2-6 z 1 y /: 14,00-16,00 21 L L p P D T x E Dx 112 1/ D T p / Pázvé páy 16, x y 1,6 ě, ž é áj ² p p p y pč yů: 3 p: pč : 2 z 1 y /: 28,00 19 p / E P 8, 8 ě, yňá í pz 4 1 / 2 p p p : D 1900 / 2300 pč ůž: 4 pč pjů: 1 vůžvý / 2 jůžvé yváí + íě v vůžvé pj: 19,00 / yváí + íě v jůžvé pj: 23,00 / 22 L L ö D T x J E N T p 3, py 3 ě, vé řšě ² p p p y pč yů: 3 p: pč v yě: 2-8 z 1 y /: 30,00-50,00 20 p / Pázvé yy ELPI 11 1,1 ě 1 50 ² p p p y pč yů: 1 p: 50 2 pč v yě: 2 z 1 y /: 35,00 23 L L p D T x j D T p

8 12 p Pázvé yy 13 p / Pázvé yy / 17, x y 1,7 ě, ž é páj ² p p p y pč yů: 4 p: pč v yě: 2-5 z 1 y /: 25,00-45,00 24 L p / Pázvý y I 27 2,7 ě 1 60 ² p 3/ p p y -p: 2000 pč yů: 1 p: 60 2 pč v yě: 3/2 z 1 y /: 38,00 zvěčí ú: 20,00 27 L D T x ü D T p / Pázvý y 25 2,5 ě 1 60 ² p p p y Ex 800 p p pč yů: 1 p: 60 2 pč v yě: 3 z 1 y /: 44,00 žá ší z příp 8,00 / 25 p / Pázvý y 59, 5,9 ě, vá v ř zí pů pěší y 1 50 ² p p p y pč yů: 1 p: 50 2 pč v yě: 5 z 1 y /: 32,00 28 L p L D T x T D T p / Pázvé yy 27 2,7 ě 26 p / Pázvý y 5, 5 ě, pz pč ², p p p y pč yů: 2 p: pč v yě: 2-4 z 1 y /: 25,00-38, p p p y y pč yů: 1 p: 50 2 pč v yě: 4 z 1 y /: 35,00 p p přy L z Z D T x O D T L

9 14 p pvy Pázvé yy yváí v í 15 p / Pázvé yy 6 6 ě 2 40 ² (p 2) 65 ² (p 4 + x v) p p y p py 500 pč yů: 2 p: pč v yě: (přý žá) z 1 y / p 2 y: 28,00-38,00 ž ší příp 5,00 ü T L p / Pázvé yy L 1 p p p : 2200 pč pjů: 1 vůžvý yváí + íě v vůžvé pj: 22,00 / 3 p ² p p p y pč yů: 3 p: pč v yě: 4-7 z 1 y /: 26,00-36,00 J I D T x L p p / Pázvé yy Lz I z 74, p, 7,4 ě; í zvěř, pí 1 60 ² p p p y pč yů: 1 p: 60 2 pč v yě: 1-5 z 1 y /: 30,00 31 p / Pázvé yy 19, 1,9 ě; ² p p p y pč yů: 3 p: pč v yě: 2 z 1 y /: 37,00-40,00 34 L L p D T L Op D T x p / Pázvý y 35, 3,5 ě; áí zvířv 1 85 ² p p p y pč yů: 1 p: 85 2 pč v yě: 2-6 z 1 y /: 40,00 L p 32 p / Pázvý y 8 8 ě 1 70 ² p: 2-4 p p y: TV pč yů: 1 p: 70 ² pč v yě: 2-4 z 1 y / : 33,00 37,00 vá í vz 35 L z D T x T D T 0991

10 16 p / Pázvé yy T C / v yváí ů 17 p z / Pázvý y z pří v ě 1 75 ² p 2 p p y: 5000 pč yů: 1 p: 75 ² pč v yě: 2 z 1 y / : 50,00 z Nö D T p - 5 O 2014 / 25 ž 5 říj 2014 v Zá zá výv v ěě Dj v D! - Ip / Táž 36 L! / Pzj jž! P y / Vy: D, T (y 2013) ě D, T (ú 2013) D, y, py / Náv, zpváí, : V v- P / Ozvá čá: D v, pp v ě D, yví py p / p: & z Pö P vy, y v y, p y T D p y y, v p, y Vyšě ppí vyé z pží Új v pp yy v pčvě ážěy vyáy Zěy přípé yy j vyzy Npvíjíí új p pěé příy jvý pyvů ž v žáé přípě á ův vzáší jýv áů šěí vůč ář T D! T C ( DEO): T v pp y pp v Pp v v 1 T p - v p v - v 2 pp, p 3 T pp p v y v pp, p 4 I v, pp py p y, y v xp Ev ppx v xp: 10% y p, 20% 40% 5 I v, pp pp T py y y py ( v xp) 6 T p j 7 y pp T D y p p v pv 8 p pp py v p, py, pp p y py Páv pv pyí z vy yváí ů: Oí píy pé v ví Vyá p y přízé py v Něé vz ů pý pvzv V (DEO): 1 zvří vy yváí ů j jáí pří yví jy (pj pázvé y); é pří pyí yví jy, í- z čvý ůvů pří žý 2 Uzvří vy yváí ů ě ví y zvzj jjí pěí z é í py 3 Pyv yví ž j pv š záj yváí v přípě, ž jé pvzé yváí py 4 V přípě, ž j jé žy vyžj, j pv pyv ž zp jj j p v přěé yví zřízí vy, íž áy, é pyv šří í, ž žy py Výš šřý áů přvj 10% v přípě pázvé y, 20% př ž přváí + íě, 40% v přípě pé pz 5 Pyv ž j pv vyžé yví py py p vý ží py jý zájů, y yy šy jví váy ž y, y pyv yví ž í vyžé yví py jý záj, j půví j pv vě íž áy zvý výů (ž) zp 6 Výí zčí j íě příšý p í, v ěž j yví zřízí íě 7 P zpřj vz ví vz ář T, j ví vz vžy ví vz z pyv ž záj y žy Jáv pvě p zá z y ář T j vyč! 8 ví py j vžy yví zřízí zází V přípě ž z zází já žy ří, čí p zází j ví ží vůč z všy závzy pyí z yví vy, jž pj pvíjíí páší é ří y

11 18 U Důžé új Z 19 U / I z pří pp P z Up : T, D T D: T, T D, 399 / P zí Up : zpý v T, čvé v D T D: v T, čvé v T D, 3,99 / j y: Lppz, O pz; : E / jzí : Lppz, O pz; : E p / yářé íy ü, pp 61 T p / Pvé zéy yp p p p y / Cčí qp ELYPO 4 T y / Náží p D 100 p / p T Cp / p D E 42 T Dy / Dýzvé ř Nz P 45 T D p / Djá říčí pv + ö T I / Zí T N / Čpí zí py T p N Pví ů ěé í y N N / příí páí N ěá čá ěá čá N / Půjčv, půjčv yů (-) p U V 10 T Z- P 18 T T C L T (18 ) / (18-jvé řšě) D V T v - Té ( p čy) záě y: T C / 26 T p / P 41 T vé vyžíváí vé č pp y / ppváí (ěí v é vě), O, p ( p) C y / Lyžřé ěžé ř -O: 76 / 76 pvý í / vé čy D V T / z (T / ěé z) Ö 28 T x C / z ř --Pz 1 T x E-äz- ( pp y) / äz v T / Jzý p D V T / Cyy D I V D T Pjá y (D) Izá y (I) Cy Říů V D (ö V D) / Pěší v é ě -O / Lyžřé vy,, p / Píy ě pův T I / I v ář T Ev / Závé, pví, í jé T I, v I v ář T / ř pěší y D- (200 ) / 200 zčý / Zí pěší -O (54 ) / 54 zčý Cp, / Oyé y přívěy p/: -- všě: -- y y y / pjí ř y ě T L T D / Tý p D T / Np čí ž:

12 20 Příjzvé y - á j y / x 110 z D 3 ( - Nü - - D - V) 92 ( - D) D5 E53 (P - P - D) Dáčí řžv (z D ) 3 ( - Nü - - D - ) 92 (ü - D ) D5 E53 (P - Pzň - D ) y / Žzčí pjí ICy Exp (ICE) Nü-P, P, D P Žzčí z P ICE í Nü P Příé vvé pjí Py y / Ví D C D Cěá říčí Dj/ D (říčí á ý Dj), ( D ) Přív D y p / Lé pjí I p z J y 50 v y,, p ( p v Lp v D- P V) Lšě z J v / z- J- ü ( 50 ) Lšě / pz (pz) (šě pvý pvz) I: Lpv D P V (ví přáví á p záy věě, vé y vá ří) Přá p 21 C C vy Pp y y pv v p v z T p y P p, y ( ) pp, D Tv y v py ppy v y L p y y Új jvý yví zřízí j váěy vě, j y žé, ž yví jy, ž í žáá v, vyzv j úvň vyv pyvý ž j yví zřízí í Dší z jí z Zpřvá ž V z yví zřízí j zájů přááy yví ž, jjž vyží záj vě z Uyví p ájí v vzá výě z záj yváí pjí, v žáé přípě z záj yváí ě D! Opí Dpčj Vá zvří pjšěí p příp pí jý ví p yví ž Příšý ář z vyžá pří á Pří, v ěž j v pp jvá yví zřízí v, přvj žáý vví žříč

13 T DD 2135 U T p áž ö á U UU U TT ö y- y E I ö z p E U U - Ö II üz J Op, I T E E ö ý jí p výy íňvý E D,,,,,, Z Z CZ CZ jáí žt ö L p ěí -pz J J vý 7 p z P D T - E - py z L L- z í p váí öö ö zřízí p y L - z z DDz TT--EE-- - p z - D p - ü Nü U 11 öö D - - P P 2 zé yý vá p DE ITC z N- 1 zz ü --ö - (z) ä p y p ü N Nü ü - Nü -L E z U U TT J U üü 463 zz I I 2133 I L vy I D U öö z z pčá í IIzz E - ö ö- T T CZ, V E y z T U 509 DE Pp U ü ě věě / C y ö Exp y z ü z LT - - DE DE 12 L E x x 6 v Py pyvů O ž Iz Iz U ü ü Zp T U U Cpy y & z, 2008 Pö U p -- P z - O DE 3 E E N N U 1 : DE 2 O - 0 O D E, O 35 8 E p D E D yz N U -O 92 DO (778 ) 1 (ü z) D U U öp O O DE 22 DE DE 19 (ü P) 0, p D - z L E V - EE / Pá ě (výňy) 15 - I ä E pz TD L - ä - Lp Pz p - - v - P DE 2 Pz Ö P 2135 P D - - P - EE yy ä - N 0 22 p D- D D z 77 4 UU z - - -C z E - ü z - Ö E ü E P D üü p p zz LL -- -CC --ü - ä - U ü EE T ü p - E I - O D - - ä - zz E - - Q ÖÖ -- D- y- DD-- yy-- Q üü üü D ä ä -- P pp EE E DD PP x- P - I I z - - p p - I - II T L - z I L I L D J U - -- DD ü ü - - I I - - zz xx-pp - -- OO U -- z EE - O D ü 66, L - J Z x z O ü E E O z z U U D P - ü T - E - ä E 3 Pp Pp öö,, L L Lp Lp 55,,, Z CZ I Op Z Iz Lp Lp z z - ü P - U - Pp O ü z ö - PP ppp p- Iz ö T,, L L ö 2 E DEENDO 3 ) (304, - ü - ü Pp Op - DEENDO (304, ) N ö U T- T - E z z E z J z T - ZZ -E E -- U -- J L N Iü O pv y yví y üüzřízí 44 pyj vé ží pá pč v fl ěá přý - - öö T U - -- N p vý pp N N P ä ü DO D - 92 T Z D DEENDO E (304,, ) ) (304 Op Op záě yl DO U - - U ü ü ü --- E- E y D V E - - z - J ü - T - - D D PP - E ZEICENELÄUN üü OO T D - T -- E - T -- E -- z áí áč z p z z DEENDO D ITTE 11 - öö P P - V D z J - - P pp P L T üü L ä D 92 Lä E z z - -- DO N U - - C E - ää -L-- D - N JJ y z - DEENDO DEENDO ITTE ITTE O ö EE L T LL-- T 3 UU - - z z ü -- zz DD-- JJ LL -- E Z Z üü VV T T DD N z 3 U N EE z z zz -- --, D EUZ DEENDO U P N P T T N - zz T T N -- - EE - UU U p -- -LL DD I - II p - -- z zöö pz EE pz p E E Dä 2125 TT D z ü z J J 2125 L L L L -- z z ü L- L - D -- D - ä P D D - y DE 22 P - - DE P ITC z ITC z - NN (z) ü öö ö (z) ü ää I p DE N N pz - y y PP p P ö O VI NOV - - -D p -- pz p ö 14 pz P 11 p p PPöö ü O T 24 T VI NOV NOV VI - T 32 L Opp Opp ö DE 1 ö DE 1 -- PP z Tzpä üü pz - OO -- Upp TT E Upp LL E p C P E p z -z - y C L TT - J O, T DE 1 - O ü D z C P C P - EE -- DE 46 zz y -DDüüU y y C C I Dyz - p O, O, JJ P - DE 11 DE E 18 DONU-DE O 18 - O D -- üü z -- J ä D L 16 z O yy 26D 26 D p Dyz II I DE 2 24 p Dyz p P P D -P DONU-DE DONU-DE ZO E 13 p 13 L- JJää 9 19 ä L O N 25 L O - DD--P II 25 - DD 34 p D - J - D P -ä EE ZO L p ZO 33 v - p - ü 11 P N N - L LL J - P --JJ-- pp z ää LL 10 - V D - DE O v 2125 v PP N D- L y- ö z L 463 I 11 PP ZZ O ä N D-- -- O--D p O VV z -- - Nöö D- D 17 y- N y P O 37 O ä N - Nö DE ä N p p 99 zz L - ä E pz ä - - Lp P P ö NNö Pz p TDEE I V Nz 23 ä 21 L - L 23 - Eä E pz P pz ää - - v p D U I 77 Lp I Lp -- - T Pz Pz ö Pz TD E z p TDpz p ü-- VV Ö 2 z 2 E v v - Pö E P 421 v D p D p P T D I D z Pz J T - E - z D Pz (ü P) Ö L- z L Ö z VI NOV z EE ö PP LP z Dü D -O ü,p D -- (üp) P) z (ü 11 ü Nü ü öp P D z T, Ipv(ü z) DE 2 11 ITC z Zp N V PP P, ü -- O ö pv ä zz O 11 (z) N öp öp Nv, y 2125 (ü z) p (ü z) P zz Zp Zp z Ppz, ppz p - pz äz p T, P Pö - 12 z U p 12 - D V z VI NOV p y, -Ux, 1 Opp P- 5 1 z ö DE V Nv P p D Ep, E y P U- 12 ü D p - 12 UO p T DD O Upp O 31 yvy Ü L, U y 29 T - 31 p z U z - - Tpz, ppz 2074 T D 2133 P p D p p U N q, ppz ä Up U U C ü - P E - p z z D z y 3 C-, O N P üz, Op N O P J O, üz, Op - NN 2125 DE 1, zpz, pp - O - pp 6ü p ü D - - z - DONU-DE pp Cppz I y I VI NOV I N Dyz I N 00 p P Ö ä DONU-DE 00 T 28

14 U / C y ě věě D T pp y pp p pp y, pv y p y ( pp ) N y v, y q,, pvy p 3 y ( ) p p q p p p v (VT, v, ) y y 3 q p 7 y, VT y p x v ( p), p py Dy v y p y y j! Vyčí záy Új žé v pp pčívjí p ý zv pp jvý yví py Zv pp příá žá pvě z jj úp páv Ty ží výě ví pp jvý pyvů ž Z ůvů ví pávý újů p pěí z zvý ž í žé vzv jév áy šěí vůč zv pp Cy Dí y z žy pyé v í, í, pz v í j zpv zžy přp áí éy py 3 ů čpáí ž v z přváí + íě 1 Přípy z ppz p pé pz j váěy é p 1 Já y zjíí všy záí žy (vč y, p, DP) Př py ší ž 3 y j žé vé přážy Dí y z pázvé yy j zžy přp py v é 7 í jí všy vjší áy, p j vyžy v zpří v yváí řáé žy (př pyí áž) j é j zvášť zvášť é zp D příjz yví zřízí jz j pzváy j 1 Zěy vyzy! y pp v, ppv / í pyvů ž: Dvá y Vé p yy vqä D v y C / é ží př příjz z pz y-c y qy / Pyv ž zřzý vví py D ppv y y / DL (Něé zěěé pč) v Upp P qy Pyv ž v pěší y pé věý zážů v vé / vé Švě v é / Opäz / ž j

15 I / I p T I D O pz 1 D D T Op: p-5 p p p J-p p I T I D O pz 1 D D T Úří y: P-Pá řáé úří y: (čv-září) P-Pá N D v, v / příží ý vá,, p vy p D! P v Čv věv ť j, y, pěší ěá z zí pví v á v D vžy j příží! Dší j :

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

á ř á á Č É ř ř é á Š á ý ř ř áž á é ř ý á á é á éí á á á ř é á Š á ý ř é á ř é ř á Ž á Í á Žá á ů á á á ž é á ž á š é é Í é Í é Í ž ý ý é á á Í á Í ř ý á ú Í á é ý ž Žá ý ť ř áš á ž á ř ý á Ž ř áš Ž á

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. Pezece pleč py pee w w w c z z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti ř ř Hs řskzvřata liy rasatjak vh iagstickmaterilraktickzkušesti Ý š T. JIRÁEK, P. Á ÁCLEK2Á 'MEETsl. r.., Praha 2ttveterirústavJihlava ú UHRN. l JirsekT.,clavekP. liyrasatjakvhiagstickmateril- raktickzkušesti.

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

č Í Ř É á á é á á á á á í í í á č á á Á Ř É Á á é á í š í ěš č ě čá č éý ě Č ÍÚ í á í é í é ěš í í á í í é í č í é ěš ě íž á ě á é č ě á č ÍÚ Í Í í ť á í é í í č í Č á ě á í í á É Ž Á Á Í Ě Í ž ě í ě á

Více