77 % maximální účinnost rekuperace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "77 % maximální účinnost rekuperace"

Transkript

1 CADT-D/DI/DC % maximální účinnost rekuperace K konzultace a návrh jednotky tel K návrh, konzultace regulační sady na tel Skříň je tvořena hliníkovými profi ly a pláštěm z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm. Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení. Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální (H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D) a s obtokem (BP) či bez. Ventilátory Jednotka obsahuje 2 radiální jednootáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami. Motory třífázové 400 V, krytí IP20, izolace třídy F. Ohřívače Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (400V), ve verzi DC vodním ohřívačem, který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého v rekuperačním výměníku. Rekuperace Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem. Filtry Dva deskové fi ltry G4 s účinností 86 % jsou po obou stranách opatřeny odběry pro měření tlakového rozdílu. Elektrické připojení Každý ventilátor má vlastní svorkovnici IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 20 V obtokové klapky. Regulace Otáčky ventilátorů se mohou regulovat změnou napětí. U jednotek se zabudovanými ohřívači je třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů RSmini. U jednotek s obtokem je dále třeba přepínat servo a u všech provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry jsou opatřeny odběry pro měření tlakového rozdílu, které lze využít pro signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku zakázkových regulačních setů RS. Regulace není součástí dodávky jednotky. Montáž Podle zvoleného provedení se montuje buď svisle na podlahu nebo vodorovně pod strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné, což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být namontována tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu fi ltrů, připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění periodických revizí elektroinstalace. Hluk Akustický tlak je uveden v tabulce. Varianty úplný seznam variant a typový klíč pro objednání je uveden na začátku oddílu. Příslušenství VZT AFR náhradní fi ltr Sonofl ex, Termofl ex pružné hadice a tvarovky (kap. 7.) MAA, MTS tlumiče hluku (kap. 7.1) RSK zpětná klapka (kap. 7.1) Talířové ventily (kap. 7.2) PER, PRG vnější žaluzie (kap. 7.1) Příslušenství EL RSADA typ konzultujte (kap. 9) RSmini malý řídící systém (kap. 9) DT doběhový spínač (kap. 8.2) SQA čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2) HYG prostorový hygrostat (kap. 8.2) RTR prostorový termostat (kap. 8.2) DTS tlakový snímač (kap. 8.2) Informace Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký počet montážních variant umožňuje přizpůsobení jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých panelů přímo na stavbě.typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač. Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze, typ H pod strop v horizontální poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí ohřívače a fi ltry. Jednotka je určena pro trvalý provoz. Upozornění Za určitých klimatických podmínek může docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné pokyny na začátku této kapitoly. Typ otáčky [min -1 ] příkon vent. [kw] proud [A] průtok výkon ohř. [m /h] [kw] napětí [V] proud [A] hluk * [db(a)] hluk ** [db(a)] hmotnost [kg] CADT-D x 1,500 2 x 5, bez ohřívače CADT-D 56 DP x 1,500 2 x 5, bez ohřívače CADT-DC x 1,500 2 x 5, ,5 vodní ohřívač CADT-DC 56 DP x 1,500 2 x 5, ,5 vodní ohřívač CADT-DI 56 TRI x 1,500 2 x 5, , CADT-DI 56 DP TRI x 1,500 2 x 5, , akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m * do okolí, ** do potrubí

2 CADT-D/DI/DC 56 Vertikální bez ohřívače CADT-D V Horizontální bez ohřívače CADT-D H F S F S H L R H P R Vertikální s ohřívačem CADT-DI V, CADT-DC V Horizontální s ohřívačem CADT-DI H, CADT-DC H Typ Ø L H P R F S A B C D E CADT Akust.tlak v 1,5m V max. Do okolí db(a) 54 Do potrubí db(a) 64 Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

3 CADB/CADT montážní varianty CADB-D horizontální CADB-D vertikální Ventilátor Ohřívač el. Ohřívač vodní Vana kondenzátu Přívod Odvod AH CADB-DI horizontální AV Filtr CADB-DI vertikální AH DH AV CV EH GH EV CADB-DC horizontální CADB-DC vertikální AH DH AV CV EH GH EV Pokyny: boční panely jednotlivých komor lze před montáží jednotky vzájemně zaměnit

4 CADB/CADT schéma zapojení Schéma zapojení elektrických motorů Motor 1 f Motor f Servopohon obtoku Schéma zapojení elektrických ohřívačů Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

5 CADB/CADT parametry výměníků tepla Účinnost rekuperačního výměníku Ú innost 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % CADB 08 CADB 45 50,0 % CADB 05 CADB 18 CADB 0 CADB Vzduchové množství (m /h) Hodnoty elektrických ohřívačů Typ vzduchový výkon [m /h] příkon [kw] napětí [V] počet fází počet sekcí proud [A] výstupní teplota tu [ C] CADB-DI ,5 20 CADB-DI ,5 20 CADB-DI CADB-DI ,17 20 CADT-DI ,6 22 CADT-DI ,6 20 Hodnoty stanoveny pro teplotu čerstvého vzduchu na vstupu do jednotky te = 8 C a nominální průtok vzduchu

6 CADB/CADT parametry výměníků tepla Hodnoty vodních ohřívačů CADB-DC m/h -10 5,6 21, ,72-5 7,7 2, ,6 0 9,4 24, , ,7 26, , ,5 28, ,4 CADB-DC m /h -10 6,6 20,6 0 4,72-5 8,5 22,2 19 4, , ,1 24,6 06 4, , ,27 CADB-DC m /h -10 5,9 22, ,9 24, ,68 0 9,5 25, , ,8 27, , ,6 29, ,61 CADB-DC m /h -10 6,2 20, ,68-5 8, ,26 0 9,7 2, , , , ,6 27, ,85 CADT-DC m /h -10 6,6 27, ,5-5 8,5 28, , ,1 29, , ,1 0, , ,6 2, ,62 CADT-DC m /h -10 6, 24, ,82-5 8,1 25, ,86 0 9, , ,9 28, , ,4 0, ,5 te teplota čerstvého vzduchu na vstupu do jednotky ti teplota čerstvého vzduchu na výstupu rekuperačního výměníku tu teplota čerstvého vzduchu na výstupu ohřívače teplotní spád topné vody 80/70 C Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

7 CADB/CADT návrhový a objednávací klíč Návrh jednotky návrhový klíč Vzhledem k variabilitě systému jednotek CADB uvádíme jednoduchý postup návrhu a objednání (návrh předpokládá znalost oboru VZT): 1. Pracovní bod jednotky Stanovte množství větracího vzduchu a tlakovou ztrátu potrubní sítě. Takto získaný pracovní bod dosaďte do výkonových charakteristik uvedených u každé velikosti a zvolte vhodnou velikost jednotky. např. 600 m /h a 250 Pa CADB Volba ohřívače a obtoku Podle klimatických a provozních podmínek větraného objektu (teplot venkovního a vnitřního vzduchu) a z účinnosti výměníku pro stanovený pracovní bod rozhodněte, zda použijete ohřívač (elektrický, vodní). Graf účinnosti a parametry ohřívačů jsou na konci oddílu. např. požaduji el. ohřívač CADB-DI 08 MONO nebo požaduji vodní ohřívač CADB-DC 08 nechci žádný ohřívač CADB-D 08. Provedení skříně jednotky Bude-li jednotka provozována v létě zvolte jednotku vybavenou obtokem rekuperačního výměníku. Bude-li jednotka umístěna venku nebo v nevytápěné místnosti, zvolte provedení s dvojitým pláštěm. např. požaduji jednotku CADB-DI 08 s obtokem CADB-DI 08 BP nebo požaduji tutéž s obtokem i dvojitým pláštěm CADB-DI 08 BP DP 4. Volba montáže a montážní varianty Zvolte polohu jednotky buť stojící vertikálně na podlaze nebo zavěšenou horizontálně pod stropem. V přehledu montážních variant zvolte pro vámi určený typ nejvhodnější variantu z hlediska připojovacích hrdel. Pamatujte, že uvedené základní varianty lze ještě na stavbě upravit vzájemnou výměnou bočních panelů příslušné komory. např. pro CADB-DC 08 BP požaduji svislou montáž sání venkovního vzduchu zprava, přívod do místnosti zleva a protiproud v rekuperačním výměníku CADB-DI 08 EV MONO BP 5. Kontrola zvolené specifikace V seznamu variant si ověřte, že se zvolená kombinace dodává. Význam jednotlivých značek si můžete ověřit dle objednávacího klíče. Specifikace jednotky objednávací klíč Po provedení návrhu jednotky dle výše uvedených bodů můžete specifi kovat vhodný typ jednotky podle tohoto klíče CADB DI 0 A H TRI DP BP označení typové řady CADB (s ventilátory 20 V) a CADT (s ventilátory 400 V) 2 ohřívač; D je bez ohřívače, DI s el. ohřívačem, DC s vodním ohřívačem velikost (číslo vynásobené 100 vyjadřuje nominální vzduchový výkon jednotky) 4 montážní varianta dle rozložení hrdel (viz. schémata na konci oddílu) 5 montáž; H je horizontální pod stropem, V je vertikální na podlahu 6 použije se jen u jednotek s el. ohřívačem, MONO je ohřívač 20 V (u velikostí 05, 08 a 18), TRI je ohřívač 400 V (u velikostí 0, 45 a 56) 7 DP znamená dvojitý plášť 8 obtok K K Seznam dodávaných variant CADB/CADT-D Velikost m /h CADB-D 05 AH CADB-D 05 AH BP CADB-D 05 AV CADB-D 05 AV BP CADB-D 05 AH DP CADB-D 05 AH BP DP CADB-D 05 AV DP CADB-D 05 AV BP DP Velikost m /h CADB-D 08 AH CADB-D 08 AH BP CADB-D 08 AV CADB-D 08 AV BP CADB-D 08 AH DP CADB-D 08 AH BP DP CADB-D 08 AV DP CADB-D 08 AV BP DP Velikost m /h CADB-D 18 AH CADB-D 18 AH BP CADB-D 18 AV CADB-D 18 AV BP CADB-D 18 AH DP CADB-D 18 AH BP DP CADB-D 18 AV DP CADB-D 18 AV BP DP Velikost m /h CADB-D 0 AH CADB-D 0 AH BP CADB-D 0 AV CADB-D 0 AV BP CADB-D 0 AH DP CADB-D 0 AH BP DP CADB-D 0 AV DP CADB-D 0 AV BP DP Velikost m /h CADT-D 45 AH CADT-D 45 AH BP CADT-D 45 AV CADT-D 45 AV BP CADT-D 45 AH DP CADT-D 45 AH BP DP CADT-D 45 AV DP CADT-D 45 AV BP DP Velikost m /h CADT-D 56 AH CADT-D 56 AH BP CADT-D 56 AV CADT-D 56 AV BP CADT-D 56 AH DP CADT-D 56 AH BP DP CADT-D 56 AV DP CADT-D 56 AV BP DP CADB/CADT-DI Velikost m /h CADB-DI 05 AH MONO CADB-DI 05 DH MONO CADB-DI 05 EH MONO CADB-DI 05 GH MONO CADB-DI 05 AV MONO CADB-DI 05 CV MONO CADB-DI 05 EV MONO CADB-DI 05 AH MONO BP CADB-DI 05 DH MONO BP CADB-DI 05 EH MONO BP CADB-DI 05 GH MONO BP CADB-DI 05 AV MONO BP CADB-DI 05 CV MONO BP CADB-DI 05 EV MONO BP CADB-DI 05 AH MONO DP CADB-DI 05 DH MONO DP CADB-DI 05 EH MONO DP CADB-DI 05 GH MONO DP CADB-DI 05 AV MONO DP CADB-DI 05 CV MONO DP CADB-DI 05 EV MONO DP CADB-DI 05 AH MONO DP BP CADB-DI 05 DH MONO DP BP CADB-DI 05 EH MONO DP BP CADB-DI 05 GH MONO DP BP CADB-DI 05 AV MONO DP BP CADB-DI 05 CV MONO DP BP CADB-DI 05 EV MONO DP BP Velikost m /h CADB-DI 08 AH MONO CADB-DI 08 DH MONO CADB-DI 08 EH MONO CADB-DI 08 GH MONO CADB-DI 08 AV MONO CADB-DI 08 CV MONO CADB-DI 08 EV MONO CADB-DI 08 AH MONO BP CADB-DI 08 DH MONO BP CADB-DI 08 EH MONO BP CADB-DI 08 GH MONO BP CADB-DI 08 AV MONO BP CADB-DI 08 CV MONO BP CADB-DI 08 EV MONO BP CADB-DI 08 AH MONO DP CADB-DI 08 DH MONO DP CADB-DI 08 EH MONO DP CADB-DI 08 GH MONO DP CADB-DI 08 AV MONO DP CADB-DI 08 CV MONO DP CADB-DI 08 EV MONO DP CADB-DI 08 AH MONO DP BP CADB-DI 08 DH MONO DP BP CADB-DI 08 EH MONO DP BP CADB-DI 08 GH MONO DP BP CADB-DI 08 AV MONO DP BP CADB-DI 08 CV MONO DP BP CADB-DI 08 EV MONO DP BP konzultace a návrh jednotky tel návrh, konzultace regulační sady na tel

8 CADB/CADT návrhový a objednávací klíč CADB/CADT-DI Velikost m /h CADB-DI 18 AH MONO CADB-DI 18 DH MONO CADB-DI 18 EH MONO CADB-DI 18 GH MONO CADB-DI 18 AV MONO CADB-DI 18 CV MONO CADB-DI 18 EV MONO CADB-DI 18 AH MONO BP CADB-DI 18 DH MONO BP CADB-DI 18 EH MONO BP CADB-DI 18 GH MONO BP CADB-DI 18 AV MONO BP CADB-DI 18 CV MONO BP CADB-DI 18 EV MONO BP CADB-DI 18 AH MONO DP CADB-DI 18 DH MONO DP CADB-DI 18 EH MONO DP CADB-DI 18 GH MONO DP CADB-DI 18 AV MONO DP CADB-DI 18 CV MONO DP CADB-DI 18 EV MONO DP CADB-DI 18 AH MONO DP BP CADB-DI 18 DH MONO DP BP CADB-DI 18 EH MONO DP BP CADB-DI 18 GH MONO DP BP CADB-DI 18 AV MONO DP BP CADB-DI 18 CV MONO DP BP CADB-DI 18 EV MONO DP BP CADB/CADT-DI Velikost m /h CADT-DI 45 AH TRI CADT-DI 45 DH TRI CADT-DI 45 EH TRI CADT-DI 45 GH TRI CADT-DI 45 AV TRI CADT-DI 45 CV TRI CADT-DI 45 EV TRI CADT-DI 45 AH TRI BP CADT-DI 45 DH TRI BP CADT-DI 45 EH TRI BP CADT-DI 45 GH TRI BP CADT-DI 45 AV TRI BP CADT-DI 45 CV TRI BP CADT-DI 45 EV TRI BP CADT-DI 45 AH TRI DP CADT-DI 45 DH TRI DP CADT-DI 45 EH TRI DP CADT-DI 45 GH TRI DP CADT-DI 45 AV TRI DP CADT-DI 45 CV TRI DP CADT-DI 45 EV TRI DP CADT-DI 45 AH TRI DP BP CADT-DI 45 DH TRI DP BP CADT-DI 45 EH TRI DP BP CADT-DI 45 GH TRI DP BP CADT-DI 45 AV TRI DP BP CADT-DI 45 CV TRI DP BP CADT-DI 45 EV TRI DP BP CADB/CADT-DC Velikost m /h CADB-DC 05 AH CADB-DC 05 DH CADB-DC 05 EH CADB-DC 05 GH CADB-DC 05 AV CADB-DC 05 CV CADB-DC 05 EV CADB-DC 05 AH BP CADB-DC 05 DH BP CADB-DC 05 EH BP CADB-DC 05 GH BP CADB-DC 05 AV BP CADB-DC 05 CV BP CADB-DC 05 EV BP CADB-DC 05 AH DP CADB-DC 05 DH DP CADB-DC 05 EH DP CADB-DC 05 GH DP CADB-DC 05 AV DP CADB-DC 05 CV DP CADB-DC 05 EV DP CADB-DC 05 AH DP BP CADB-DC 05 DH DP BP CADB-DC 05 EH DP BP CADB-DC 05 GH DP BP CADB-DC 05 AV DP BP CADB-DC 05 CV DP BP CADB-DC 05 EV DP BP CADB/CADT-DC Velikost m /h CADB-DC 18 AH CADB-DC 18 DH CADB-DC 18 EH CADB-DC 18 GH CADB-DC 18 AV CADB-DC 18 CV CADB-DC 18 EV CADB-DC 18 AH BP CADB-DC 18 DH BP CADB-DC 18 EH BP CADB-DC 18 GH BP CADB-DC 18 AV BP CADB-DC 18 CV BP CADB-DC 18 EV BP CADB-DC 18 AH DP CADB-DC 18 DH DP CADB-DC 18 EH DP CADB-DC 18 GH DP CADB-DC 18 AV DP CADB-DC 18 CV DP CADB-DC 18 EV DP CADB-DC 18 AH DP BP CADB-DC 18 DH DP BP CADB-DC 18 EH DP BP CADB-DC 18 GH DP BP CADB-DC 18 AV DP BP CADB-DC 18 CV DP BP CADB-DC 18 EV DP BP CADB/CADT-DC Velikost m /h CADT-DC 45 AH CADT-DC 45 DH CADT-DC 45 EH CADT-DC 45 GH CADT-DC 45 AV CADT-DC 45 CV CADT-DC 45 EV CADT-DC 45 AH BP CADT-DC 45 DH BP CADT-DC 45 EH BP CADT-DC 45 GH BP CADT-DC 45 AV BP CADT-DC 45 CV BP CADT-DC 45 EV BP CADT-DC 45 AH DP CADT-DC 45 DH DP CADT-DC 45 EH DP CADT-DC 45 GH DP CADT-DC 45 AV DP CADT-DC 45 CV DP CADT-DC 45 EV DP CADT-DC 45 AH DP BP CADT-DC 45 DH DP BP CADT-DC 45 EH DP BP CADT-DC 45 GH DP BP CADT-DC 45 AV DP BP CADT-DC 45 CV DP BP CADT-DC 45 EV DP BP Velikost m /h CADB-DI 0 AH TRI CADB-DI 0 DH TRI CADB-DI 0 EH TRI CADB-DI 0 GH TRI CADB-DI 0 AV TRI CADB-DI 0 CV TRI CADB-DI 0 EV TRI CADB-DI 0 AH TRI BP CADB-DI 0 DH TRI BP CADB-DI 0 EH TRI BP CADB-DI 0 GH TRI BP CADB-DI 0 AV TRI BP CADB-DI 0 CV TRI BP CADB-DI 0 EV TRI BP CADB-DI 0 AH TRI DP CADB-DI 0 DH TRI DP CADB-DI 0 EH TRI DP CADB-DI 0 GH TRI DP CADB-DI 0 AV TRI DP CADB-DI 0 CV TRI DP CADB-DI 0 EV TRI DP CADB-DI 0 AH TRI DP BP CADB-DI 0 DH TRI DP BP CADB-DI 0 EH TRI DP BP CADB-DI 0 GH TRI DP BP CADB-DI 0 AV TRI DP BP CADB-DI 0 CV TRI DP BP CADB-DI 0 EV TRI DP BP Velikost m /h CADT-DI 56 AH TRI CADT-DI 56 DH TRI CADT-DI 56 EH TRI CADT-DI 56 GH TRI CADT-DI 56 AV TRI CADT-DI 56 CV TRI CADT-DI 56 EV TRI CADT-DI 56 AH TRI BP CADT-DI 56 DH TRI BP CADT-DI 56 EH TRI BP CADT-DI 56 GH TRI BP CADT-DI 56 AV TRI BP CADT-DI 56 CV TRI BP CADT-DI 56 EV TRI BP CADT-DI 56 AH TRI DP CADT-DI 56 DH TRI DP CADT-DI 56 EH TRI DP CADT-DI 56 GH TRI DP CADT-DI 56 AV TRI DP CADT-DI 56 CV TRI DP CADT-DI 56 EV TRI DP CADT-DI 56 AH TRI DP BP CADT-DI 56 DH TRI DP BP CADT-DI 56 EH TRI DP BP CADT-DI 56 GH TRI DP BP CADT-DI 56 AV TRI DP BP CADT-DI 56 CV TRI DP BP CADT-DI 56 EV TRI DP BP Velikost m /h CADB-DC 08 AH CADB-DC 08 DH CADB-DC 08 EH CADB-DC 08 GH CADB-DC 08 AV CADB-DC 08 CV CADB-DC 08 EV CADB-DC 08 AH BP CADB-DC 08 DH BP CADB-DC 08 EH BP CADB-DC 08 GH BP CADB-DC 08 AV BP CADB-DC 08 CV BP CADB-DC 08 EV BP CADB-DC 08 AH DP CADB-DC 08 DH DP CADB-DC 08 EH DP CADB-DC 08 GH DP CADB-DC 08 AV DP CADB-DC 08 CV DP CADB-DC 08 EV DP CADB-DC 08 AH DP BP CADB-DC 08 DH DP BP CADB-DC 08 EH DP BP CADB-DC 08 GH DP BP CADB-DC 08 AV DP BP CADB-DC 08 CV DP BP CADB-DC 08 EV DP BP Velikost m /h CADB-DC 0 AH CADB-DC 0 DH CADB-DC 0 EH CADB-DC 0 GH CADB-DC 0 AV CADB-DC 0 CV CADB-DC 0 EV CADB-DC 0 AH BP CADB-DC 0 DH BP CADB-DC 0 EH BP CADB-DC 0 GH BP CADB-DC 0 AV BP CADB-DC 0 CV BP CADB-DC 0 EV BP CADB-DC 0 AH DP CADB-DC 0 DH DP CADB-DC 0 EH DP CADB-DC 0 GH DP CADB-DC 0 AV DP CADB-DC 0 CV DP CADB-DC 0 EV DP CADB-DC 0 AH DP BP CADB-DC 0 DH DP BP CADB-DC 0 EH DP BP CADB-DC 0 GH DP BP CADB-DC 0 AV DP BP CADB-DC 0 CV DP BP CADB-DC 0 EV DP BP Velikost m /h CADT-DC 56 AH CADT-DC 56 DH CADT-DC 56 EH CADT-DC 56 GH CADT-DC 56 AV CADT-DC 56 CV CADT-DC 56 EV CADT-DC 56 AH BP CADT-DC 56 DH BP CADT-DC 56 EH BP CADT-DC 56 GH BP CADT-DC 56 AV BP CADT-DC 56 CV BP CADT-DC 56 EV BP CADT-DC 56 AH DP CADT-DC 56 DH DP CADT-DC 56 EH DP CADT-DC 56 GH DP CADT-DC 56 AV DP CADT-DC 56 CV DP CADT-DC 56 EV DP CADT-DC 56 AH DP BP CADT-DC 56 DH DP BP CADT-DC 56 EH DP BP CADT-DC 56 GH DP BP CADT-DC 56 AV DP BP CADT-DC 56 CV DP BP CADT-DC 56 EV DP BP Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

76 % maximální účinnost rekuperace

76 % maximální účinnost rekuperace CADT-D/DI/DC 45 76 % maximální účinnost rekuperace Skříň je tvořena hliníkovými profi ly a pláštěm z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť dvojitý. Tepelná

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i 95% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 4 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací z

Více

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž 12 MR Minireg DR Digireg V VV-V-OP typy regulace ErP 87% E W D/T-HE Ecowatt 4 až 21 podstropní montáž ErP conform D/T-HE Ecowatt 4 a 54 podlahová montáž max. účinnost rekuperace E motor ounterflow Technické

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT TD SILENT ECOWATT - TD SILENT ECOWATT, montážní konzola Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu (TD- až TD-) nebo z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxydovým lakem (TD-, TD-). Velikosti

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD TD- až TD-6 TD-16 N SILENT TD-T s doběhem Skříň Skříně ventilátorů TD-16 až TD-8 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1 až TD-6 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem.

Více

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200)

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200) energy efficient system ErP ErP conform! MIXVENT jediný originál od roku TD- až TD- TD- N SILENT Technické parametry Skříň Skříně ventilátorů TD- až TD- jsou vyrobeny z plastu, modely TD- až TD- jsou vyrobeny

Více

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní

Více

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými ErP ErP conform RM N RM, N RM NK Technické parametry Skříň je vylisována z ocelového pozinkového plechu. Velikosti a jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného černým polyesterovým lakem. Provedení RM

Více

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry TWISTO

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry TWISTO vysoká estetická hodnota pro komfortní interiéry nerezová nebo lakovaná skříň vodní nebo elektrický ohřívač skříň až do velikosti 3000 mm regulace na tel. 602 679 69 a návrh clony tel. 72 071 506 Skříň

Více

MIXVENT-TD Silent

MIXVENT-TD Silent Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVET-TD Silent ErP ErP conform TD SIET TD-/ SIET TD SIET T Technické parametry Skříň z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT MIXVNT-TD SILNT 16 1 TD SILNT 25-1 TD-16/1 N SILNT TD SILNT T Skříň Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Vzduchové dveřní clony COR 1500 N

Vzduchové dveřní clony COR 1500 N COR 1500 N regulace na tel. 602 679 69 a návrh clony tel. 72 071 506 Skříň je z ocelového plechu, opatřeného práškovým lakem v bílé barvě RAL 9003, spojovací prvky jsou navíc galvanicky pokoveny. Ventilátory

Více

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové RM 100 - RM 315 RM 355, RM 400 RM 100 - RM 315 RM 100 125 150 160 200 250 315 A 194 195 214 222 223 206 230 B 23 27 24 28 25 27 25 Ø C 243 243 333 333 333 333 401 Ø D 98 123 147 157 198 248 312 Skříň je

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Použití ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru.

Více

Malé přívodní jednotky s ohřevem RME 1300 4000, RMW 1300 4000

Malé přívodní jednotky s ohřevem RME 1300 4000, RMW 1300 4000 Minireg digitální regulační systém Digireg digitální regulační systém VAV-CAV-COP pohled ze strany sání Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.B

Vzduchové dveřní clony DOR L.B DOR L.B lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Skříň Clony s vodním ohřívačem se dodávají se skříní ve dvou provedeních. V provedení pro montáž do podhledu je

Více

Dveřní clony Přehled výrobků

Dveřní clony Přehled výrobků OBSAH PŘEHLED VÝROBŮ... 898 NÁVRH CLONY... 900 REGULACE COR W... 902 COR-S... 903 COR 1000 N...90 COR 1500 N...906 COR 1000 Nx2...908 COR 1500 Nx2...910 COR 1000 FT... 912 COR 1500 FT... 91 COR-IND M1000...

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY 2

MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY 2 MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 794 EV-FLAT...796 RME, RMW...798 CAIB...816 RFG 00-01...84 RFG 4000-01...86 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 41 00 10 10, fax: 41 00 10 90 793 Boleslavská

Více

Minireg. digitální regulační systém. digitální regulační systém. Digireg varianty regulace VAV-CAV-COP

Minireg. digitální regulační systém. digitální regulační systém. Digireg varianty regulace VAV-CAV-COP RMR TOP D/DI/DC/DX 80% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém D programovací a zobrazovací jednotka PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB-355 ECOWATT 560 754 450 560 355 40 407 136 171 92

Více

TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry

TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry Rekuperační jednotka Sentinel Totus² MINI str. 1/3 Sentinel Totus² MINI Ovládací panel Označení vstupů a výstupů jednotky Vstup z vnitřního prostoru Výstup do vnitřního prostoru Základní charakteristika

Více

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100 38 DECOR 1 kuličková ložiska 158 Ø 98 energy efficient system 158 68 85 Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4 VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 178 ILB/ILT...182 IRAB/IRAT...198 ILHT...206 CVTT...222 ILHT/CVTT příslušenství... 226 CVST...228 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241

Více

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI 336 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55 Typový klíč pro objednání 10/10 0,75 kw 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen

Více

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod CTHT 315-710 CTVT 315-400 CTVT 450-630 Ø AH Ø AV Ø AV 4x Ø F Ø D E C BH 4x Ø F Ø D E C BV 4x Ø F Ø D E C BV Typ Ø AH Ø AV BH BV C Ø D E Ø F 315 762 750 469 564 560 355 450 12 400 850 850 532 608 630 400

Více

UFLEX 350EC EVO-PH SH

UFLEX 350EC EVO-PH SH UFLEX 350EC EVO-PH SH Maximální množství vzduchu: 350 m³/h při 50 Pa Elektrické napětí: 230 V 1,2 A Výkon motor: 140 (2x70)W Účinnost rekuperace: 88% Hladina hluku: 68 db(a) Váha: 27 kg Další: potrubní,

Více

VCC. ErP. Přívodní jednotky bez ohřevu, s ohřevem RME, RMW, RMK Ekonovent. Technické parametry. Minireg. Digireg. VAV-CAV-COP typy regulace

VCC. ErP. Přívodní jednotky bez ohřevu, s ohřevem RME, RMW, RMK Ekonovent. Technické parametry. Minireg. Digireg. VAV-CAV-COP typy regulace 7 MR Minireg R igireg V VV-V-OP typy regulace motor rp rp conform Technické parametry Skříň Stěnové panely tloušťky 5 mm jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s vnějším lakováním v odstínu RL

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí Typová řada MIXVENT obecné pokyny

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí Typová řada MIXVENT obecné pokyny Typová řada MIXVENT obecné pokyny MRW deskové křížové rekuperační výměníky tepla z odolného plastu HPS, vhodné pro kruhové potrubí Skříň Skříně ventilátorů TD 160 až TD 800 jsou vyrobeny z plastu, modely

Více

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT HCTB, HCTT Typ ØA B C ØD ØE F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535 400 12 40 80 361 450 895 710 590 450 14 40 110 410 500 895 710 590 500 14 40 110 410

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

VEKA INT 1000 W L1 EKO

VEKA INT 1000 W L1 EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V Protiproudé rekuperační jednotky : RH V RH 7 P VO-PH SV (vodní) Vysoká účinnost (95%) motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná úprava vstupní

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH 30m 3 /h ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ systémového výrobce WOLF nabízí ideální řešení pro obchodní a průmyslové objekty, pro novostavby pro renovace/modernizace staveb.

Více

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání. 52 SILENT 1 Design kuličková ložiska 188 129,5 84,6 79 8 W 188 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

CBM s asynchronním motorem

CBM s asynchronním motorem 116 Radiální ventilátory ErP ErP conform CBM 7 12 Typ A B C D E F G H I J K L M N O P CBM-7/7 72 6P C VR 27 233 327 38 145 27 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187 CBM-9/7 373 4P C VR 36 234 39 381 184

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází.

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází. 732 Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP65 HCTB, HCTT přívod, typ A odvod, typ B Typ Ø A B C Ø D Ø E F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535

Více

CRHE 700EC BP EVO-PH SV

CRHE 700EC BP EVO-PH SV Rekuperační jednotky s deskovým výměníkem : RH V RH 7 P VO-PH SV Vysoká účinnost (95%) motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení (vodní) Možnost

Více

,3 84,6 79 Ø 98,9

,3 84,6 79 Ø 98,9 44 SILENT 1 kuličková ložiska 158 19,3 84,6 79 8 W 158 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu,

Více

MICRO-V 250EC SIL BP EVO-PH SV

MICRO-V 250EC SIL BP EVO-PH SV Rekuperační jednotky pro byty a domy : MICRO-V MICRO-V 25EC SIL BP EVO-PH SV Vysoká účinnost až 92% EC motory Instalace na stěnu Větrací jednotky patřící k systémům rekuperace tepla s nejvyššími užitnými

Více

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž R AGI AGI Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata Horizontální a vertikální montáž Délky: 1,2, 1,8, 2,4 a 3 m 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL Použití Robustní vzduchové clony AGI jsou díky vysoce ným

Více

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru.

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru. * vzdálenost mezi silentbloky GTLB A B C D E F G H I J K L M N O 031 310 250 33 203 935 591 187 404 292 92 249 952 528 548 379 040 388 312 41 249 1075 744 239 507 363 121 310 1130 653 600 469 045 445 338

Více

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry OR

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry OR vysoká estetická hodnota pro komfortní interiéry lakovaná skříň RAL 9010 vodní nebo elektrický ohřívač skříň až do velikosti 3000 mm vysoce variabilní K konzultace regulace na tel. 602 679 69 K konzultace

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Jednotky UTM s motory 230 V Technické údaje 2 - trubkový systém topení nebo chlazení 2 - řadý výměník velikost celkový chladící výkon

Více

MICRO-V 250EC SIL EVO-PH SV

MICRO-V 250EC SIL EVO-PH SV MICRO-V EC SIL EVO-PH SV Maximální množství vzduchu: m³/h při 100 Pa Topení: 0, kw Hladina hluku: 46 Připojení: Ømm Další: potrubní, deskový výměník, regulace, EC motor, filtr, vícerychlostní, izolace

Více

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1 D C F B Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD Vysoce účinný protiproudý výměník tepla (přes 90%) Vyměnitelné filtry Snadný přístup pro čištění Tepelně izolovaný plášť JD 1 Kompaktní jednotka, obsahující

Více

Lo-Carbon Solo Plus TM

Lo-Carbon Solo Plus TM Odsávací ventilátory : Lo-Carbon Solo Plus Snižuje vaši uhlíkovou stopu. Úspory energie až 7 %. Vestavěný přívod energie Lo-Carbon. Zabudovaný prvek omyvatelného filtru. Krytí IPX4. Lze montovat zároveň

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD TD- až TD-6 TD-16 N SILENT TD-T s doběhem Skříň Skříně ventilátorů TD-16 až TD-8 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1 až TD-6 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem.

Více

Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory CAB

Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory CAB Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] K [mm] 1 273 388 39 1 1 162 42 16 273 388 39 16 143 162 42 2 328 43 36 2 216 21 47 42 383 4 263 237 6 48 31 443 6 31 31 264 61 3 3/4 13 66 6 3/4 331

Více

Přívodní větrací jednotky : VEGA

Přívodní větrací jednotky : VEGA Radiální třírychlostní ventilátor Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy se provádějí zdola VEGA 350 Přívod vzduchu zařízení pro větrání. Skříň zařízení je vyrobena z pozinkované lakované

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD MIXVENT-TD Model X A Ø B C Ø D E F G H Ø K TD-160/100 N 151 232 137,5 96 98 82 95 47,5 131 4x 4,5 TD-250/100 188 303 176 115 97 100 90 80 60 4x 5,5 TD-350/125 188 258 176 115 123 100 90 80 60 4x 5,5 TD-500/150

Více

Dveřní clony 4. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dveřní clony 4. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 113 Dveřní clony Pro výdejní okénka Pro malé provozovny a obchody Pro střední provozovny a obchody Pro velké provozovny a obchody Pro náročné prostory Průmyslové clony Regulace

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI vysoká estetická hodnota extrémní výkon lakovaná skříň RAL 9010 vodní nebo elektrický ohřívač skříň až do velikosti 3000 mm vysoce variabilní Skříň je z

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení Rozměry Charakteristika Obsah balení Jednotka bez ohřevu obsahuje: na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení filtr G4, tloušťka 100 mm ventilátor provozní a bezpečnostní

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Akce: Čerpací stanice MOL Troubsko bez vestavěné regulace Technický popis Nominální hodnoty strana 2 / 8 DUPLEX 2500 Multi Eco Specifikace: Fe.4 - Fi.4 - B.xxx - CHF.A - e.xxx - i.xxx

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5 až 95 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERSTKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 95% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň hluku

Více

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech,

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1142 IP55, 150 C CMT, CMB řada 2 ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 225/90 386 452 248 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 250/100 425

Více

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G vodní ohřívač CHARAKTERISTIKA Široká a variabilní řada vysoce výkonných vytápěcích jednotek určených pro montáž na stěnu i strop. Určena pro průmyslové a zemědělské areály, sklady, výrobní a sportovní

Více

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

Nástěnné rekuperátory : AURAevo. AURAevo 1 MASTER. Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní (MASTER) jednotka a 16 podřízených

Nástěnné rekuperátory : AURAevo. AURAevo 1 MASTER. Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní (MASTER) jednotka a 16 podřízených Nástěnné rekuperátory : Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní () jednotka a 16 podřízených () jednotek Automatický noční režim Vestavěné čidlo vlhkosti 1 Nástěnná pokojová větrací jednotka

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1144 IP55, 150 C CMT řada 3 ErP ErP conform Typ A B C1 (4*) C1 (6*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 355/145 572 713 390 320 231 228 280 133 159 291 367 394 250 445 343 11 420 450 333 137 400/165 632 796

Více

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE.

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE. až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 00, 500 a 700 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká

Více

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT 50 PE EC VUT PE EC VUT PE EC VUT 000 PE EC VUT PW EC Osazeno VUT PW EC VUT PW EC VUT 000 PW EC motory motory Podstropní rekuperační jednotka s účinností rekuperace až 90%, elektrickým ohřívačem

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max. 7

Více

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ...

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ... DIGESTOŘE OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 0...979 SELENE 00, SELENE 900... 980 HA 00, HA 900...981 HS 00, HS 900...982 NAZ...983 ZAZZ...984 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax:

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 14, 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max.

Více

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik.

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik. 1090 400-800 900-1250 Technické parametry Skříň je z ocelového pozinkovaného plechu, s přírubami do čtyřhranného potrubí. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou izolačního materiálu, který podstatně snižuje

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Lo-Carbon SOLO PLUS SELV P

Lo-Carbon SOLO PLUS SELV P Efektivní odvětrání s novým designem Možnost napojení potrubí Ø1 mm Potlačení kondenzace vlhkosti a vzniku plísní Připojení přes transformátor 12V DC Krytí IPX7 Lo-Carbon SOLO PLUS SELV P Solo Plus SELV

Více

HRH HRH CCS (CDX) Rozměry [mm]

HRH HRH CCS (CDX) Rozměry [mm] více než 7 % účinnost komerce CHARAKTERISTIKA 6 velikostí s průtoky 4, 8, 3, 9, 8, 38 m³/h Protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností více než 7 % Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým

Více

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem.

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem. 1140 Radiální ventilátory IP, 80 C, 110 C CMT, CMB řada 1 80 C, 110 C trvalý provoz ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q 120/0 180 20 1 1 74, 72 8 92 10 10 11 12 8 118, 140/0

Více

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů informace o provozu (LED diody) víceúčelové tlačítko kabelové

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA IVAR.PROFI-AIR TOUCH 2) Typ: IVAR.PROFI-AIR 250 TOUCH IVAR.PROFI-AIR 400 TOUCH

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA IVAR.PROFI-AIR TOUCH 2) Typ: IVAR.PROFI-AIR 250 TOUCH IVAR.PROFI-AIR 400 TOUCH 1) Výrobek: CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA IVAR.PROFI-AIR TOUCH 2) Typ: IVAR.PROFI-AIR 250 TOUCH IVAR.PROFI-AIR 400 TOUCH 3) Charakteristika použití: Centrální větrací jednotka ve dvou výkonových provedeních

Více

Ventilátory. do čtyřhranného potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ventilátory. do čtyřhranného potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Ventilátory do čtyřhranného potrubí Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami IP54 Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motorem IP44 Radiální

Více

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost Extract Supply Run on Trickle Boost Trickle Boost 79 2 8 8 1 30 7 9 Potrubní rekuperátory : MRXBOX95 Kompaktní a lehké zařízení Snadný přístup k filtrům pro jednoduchou údržbu. MRXBOX95AB-WM1 Centrální

Více

1 / ; DOB-SSZ-RDS

1 / ; DOB-SSZ-RDS 1 /8 pozice název elementu množství K1. Větrání - Prodejní plocha - přívod / odvod K1. 001 Radiální ventilátor ELEKTRODESIGN ILB/4-200 IP55 včetně K1. 002 Radiální ventilátor ELEKTRODESIGN ILB/4-200 IP55

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost Extract Supply Fan Fan Run on Trickle Boost Trickle Boost 79 2 8 8 1 30 7 9 Kompaktní a lehké zařízení Snadný přístup k filtrům pro jednoduchou údržbu. MRXBOX95AB-WM1 Centrální rekuperační jednotka MRXBOX95

Více

VENUS RECOVER. ErP REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE

VENUS RECOVER. ErP REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE ErP A až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň

Více