VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4"

Transkript

1 VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ ILB/ILT IRAB/IRAT ILHT CVTT ILHT/CVTT příslušenství CVST Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

2 Ventilátory do čtyřhranného potrubí Přehled výrobků Typ ILB ILT IRAB IRAT Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí zvukově izolovaný radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí Max. statický tlak [Pa] zvukově izolovaný radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí Montáž v každé poloze v každé poloze v každé poloze v každé poloze Krytí IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 Max. teplota [ C] Napětí [V] Regulace změnou napětí změnou napětí změnou napětí změnou napětí Výbava kuličková ložiska kuličková ložiska kuličková ložiska kuličková ložiska

3 Ventilátory do čtyřhranného potrubí Přehled výrobků Typ ILHT CVTT CVST Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí zvukově izolovaný radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí Max. statický tlak [Pa] středotlaký zvukově izolovaný radiální ventilátor s výtlakem do čtyřhranného potrubí Montáž na základnu s osou motoru svisle nebo vodorovně na základnu s osou motoru vodorovně na základnu s osou motoru vodorovně Krytí IP 55 IP 55 IP 55 Max. teplota [ C] Napětí [V] Regulace změnou frekvence změnou frekvence změnou frekvence Výbava k dispozici též dvouotáčkové motory, kuličková ložiska k dispozici též dvouotáčkové motory, kuličková ložiska kuličková ložiska Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

4 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí Typové řady ILB/ILT, IRAB/IRAT, ILHT, CVTT, CVST POPIS Ventilátory ILB/ILT, ILHT, CVTT jsou radiální ventilátory s dopředu (dozadu) zahnutými lopatkami, určené k vestavbě do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny přímému působení vlivu počasí. Ventilátory je nutno skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO Motory jsou výlučně pro trvalý provoz S1. ILB/ILT: Montáž doporučujeme revizním víkem dolů, jinak je možno instalovat ventilátory ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory je možno regulovat elektronickými a transformátorovými regulátory otáček. Všechny 3fázové typy lze regulovat 2stupňově pomocí přepínače SD2 Y/ D (nelze použít u alternativně dodávaných motorů 230/400V). Při použití elektronických regulátorů však může vznikat intenzivní parazitní hluk, zejména v nižších otáčkách. Pokud je ventilátor provozován s regulátory je nutno kontrolovat hodnotu odebíraného proudu ve všech polohách regulátoru. U elektronických regulátorů dochází vlivem zvýšení ztrát v motoru ke snížení užitečného výkonu. ILHT: jsou ventilátory do čtyřhranného potrubí s motorem mimo proud vzduchu. Motory jsou bez tepelné ochrany, takže je nutno použít k ochraně motoru nadproudová relé nebo motorové ochrany nastavené na jmenovitou hodnotu In. CVTT: jsou ventilátory do čtyřhranného potrubí s motorem v proudu vzduchu. Motory jsou bez tepelné ochrany, takže je nutno použít k ochraně motoru nadproudová relé nebo motorové ochrany nastavené na jmenovitou hodnotu In. přívodní sestavná jednotka DIRECT AIR TRANSPORT Ventilátor musí být skladován a dopravován v přepravním obalu tak, jak je na něm šipkou směřující vzhůru naznačeno. Ventilátor se doporučuje dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození. ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu přezkoušejte neporušenost a funkčnost ventilátoru. Přesvědčete se, že se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí. Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Pokud je ventilátor instalován tak, že by mohlo dojít ke kontaku osoby nebo předmětu s oběžným kolem, je třeba instalovat ochrannou mřížku. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , , Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky č /1979 Sb. Motory ventilátorů mají krytí IP 55. Třída izolace je F, pracovní teplota je -40 až +70 C (CVTT -40 až +40 C, ILHT -40 až +80 C). typ ILB jednofázové napětí 230V/50Hz typy ILB/4-200 a ILB/6-225 viz sch. R1 typy ILB/4-225, 4-250, 6-250, 6-285, 6-315, viz schema R2 typ ILT třífázové napětí 3x 400V, 50Hz všechny modely viz schema R3 typ ILHT, CVTT viz dokumentace v příbalu ventilátoru, schema R9 typ ILHT k dodání motory s Dahlanderovým vinutím (4/8, 6/12 pólů) nebo dvojitým vinutím (6/8 pólů). MONTÁŽ Ventilátor se spouští po připojení na potrubní sí, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud venitlátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Pokud je ventilátor provozován s transformátorovým regulátorem, je nutno kontrolovat proud v každé poloze regulátoru a to v nejméně příznivém provozním stavu (s čistými filtry a otevřenými klapkami). Ventilátory ILB/ ILT jsou vybaveny tepelnou ochranou vinutí motoru, což prakticky omezuje možnost jejich poškození. Při přetížení motoru tepelná pojistka rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Po vychladnutí motoru pojistka opět sepne. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinstalace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. ZÁRUKA Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro speciální nebo zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru. Výkonové charakteristiky Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20 C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE , BS 848 part I., AMCA a ASHRAE RRW regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 200 až RRW 450 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR IRW deskové křížové rekuperační výměníky tepla s Al lamelami, velikostní rozměr IRW 200 až IRW 450 odpovídá přesně připojovacím rozměrům jednotek DIRECT AIR

5 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí Typové řady ILB/ILT, IRAB/IRAT, ILHT, CVTT, CVST Schema R1 Schema R2 Schema R3 Schema R9 zapojení Y nebo podle typu a štítku na motoru DIRECT AIR elektro servopohon Typ ventilátor filtr el. tlumič protideš ová diferenciální REG REG nač čidlo pro čidlo pro přepí- zpětná regulační klapka ohřívače pohon regulátor servo- ohřívač žaluzie žaluzie manostat potrubní prostorové otáček D-AIR 200E ILT 200 IFL 200 IBE 200/9 IAA 200 IWG40/20 IVK 200 IJK 200 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 225E ILT 225 IFL 225 IBE 225/16 IAA 225 IWG50/25 IVK 225 IJK 225 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 250E ILT 250 IFL 250 IBE 250/16 laa 250 IWG50/30 IVK 250 IJK 250 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 285E ILT 285 IFL 285 IBE 285/20 IAA 285 IWG60/30 IVK 285 IJK 285 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 315E ILT 315 IFL 315 IBE 315/30 IAA 315 IWG60/35 IVK 315 IJK 315 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 355E ILT 355 IFL 355 IBE 355/30 IAA 355 IWG70/40 IVK 355 IJK 355 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 400E ILT 400 IFL 400 IBE 400/50 IAA 400 IWG80/50 IVK 400 IJK 400 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 D-AIR 450E ILT 450 IFL 450 IBE 450/63 IAA 450 IWG100/50 IVK 450 IJK 450 DTS TTC TGBK 330 TGBR 430 SD 2 NM 230 DIRECT AIR hydro Typ filtr vodní ohřívač tlumič ventilátor protideš ová žaluzie zpětná žaluzie regulační klapka diferenciální manostat regulátor ohřívače* čidlo pro REG potrubní čidlo pro REG prostorové protimrazové čidlo přepínač otáček D-AIR 200W ILT 200 IFL 200 IBW 200/4 IAA 200 IWG 40/20 IVK 200 IJK 200 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 * regulátor UNIREG vyžaduje napájecí transformátor 24V, možno použít např. Trafo 60, dále je nutno použít patřičný směšovací ventil se servopohonem D-AIR 225W ILT 225 IFL 225 IBW 225/4 IAA 225 IWG 50/25 IVK 225 IJK 225 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 D-AIR 250W ILT 250 IFL 250 IBW 250/4 IAA 250 IWG 50/30 IVK 250 IJK 250 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 D-AIR 285W ILT 285 IFL 285 IBW 285/4 IAA 285 IWG 60/30 IVK 285 IJK 285 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 D-AIR 315W ILT 315 IFL 315 IBW 315/4 IAA 315 IWG 60/35 IVK 315 IJK 315 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 D-AIR 355W ILT 355 IFL 355 IBW 355/3 IAA 355 IWG 70/40 IVK 355 IJK 355 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 D-AIR 400W ILT 400 IFL 400 IBW 400/3 IAA 400 IWG 80/50 IVK 400 IJK 400 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 D-AIR 450W ILT 450 IFL 450 IBW 450/3 IAA 450 IWG 100/50 IVK 450 IJK 450 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA SD 2 NM 24 Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

6 ILB/ILT 200 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1050 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 200 pružná spojka IBR 200 volná příruba ISA odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (kap. 7.3) IAA 200 tlumič do potrubí IBE 200 elektrický ohřívač do potrubí IBW 200/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 200 chladiče IFL 200 filtr do potrubí IFR 200 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 200 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 200 krátký filtr s vložkou G4 IJK 200 žaluziová klapka regulační IWG 200 protidešťová žaluzie IVK 200 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL REV, RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSE, MSD motor. spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka REB, REV, RDV regulátory otáček RTR 6721 prostorový termostat HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSE, MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILB/ x , , R1 MSE REV 1,5 REB 2,5 ILT/ x , , R3 MSD RDV 1,2 SD

7 ILB/ILT 200 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak K konzultace regulace na tel IJK IFLK IBW ILB/ILT boční pohled na krátkou přívodní sestavu, DIRECT AIR. Sestava je osazena 2řadým vodním ohřívačem, krátkým deskovým filtrem G4 a klapkou na sání ISA Z ISA L ISA V montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV IRW 200 deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami, velikostní rozměr IRW 200 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 200 RRW 200 regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 200 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 200 ILC pro připojení na kruhové potrubí se pod označením ILC dodávají přechody na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15% Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

8 ILB/ILT 225 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1100 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 225 pružná spojka IBR 225 volná příruba IAA 225 tlumič do potrubí IBE 225 elektrický ohřívač IBW 225/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 225 chladiče IFL 225 filtr do potrubí IFR 225 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 225 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 225 krátký filtr s vložkou G4 IJK 225 žaluziová klapka regulační IWG 225 protidešťová žaluzie IVK 225 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL REV, RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSE, MSD motor. spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka Přechod na kruhové potrubí při objednání uvést jako ILC 225 REB, REV, RDV regulátory otáček HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSE, MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILB/ x , , R2 MSE REV 3 REB 5 ILB/ x , , R1 MSE REV 1,5 REB 2,5 ILT/ x , , R3 MSD RDV 1,2 SD 2 ILT/ x , , R3 MSD RDV 1,2 SD 2 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí

9 ILB/ILT 225 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

10 ILB/ILT 250 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1100 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 250 pružná spojka IBR 250 volná příruba IAA 250 tlumič do potrubí IBE 250 elektrický ohřívač IBW 250/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 250 chladiče IFL 250 filtr do potrubí IFR 250 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 250 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 250 krátký filtr s vložkou G4 IJK 250 žaluziová klapka regulační IWG 250 protidešťová žaluzie IVK 250 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL REV, RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSE, MSD motor. spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka Přechod na kruhové potrubí při objednání uvést jako ILC 225 REB, REV, RDV regulátory otáček HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSE, MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILB/ x , , R2 MSE REV 5 ILB/ x , , R2 MSE REV 3 REB 2,5 ILT/ x , , R3 MSD RDV 2,5 SD 2 ILT/ x , , R3 MSD RDV 1,2 SD 2 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí

11 ILB/ILT 250 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

12 ILB/ILT 285 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1200 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 285 pružná spojka IBR 285 volná příruba IAA 285 tlumič do potrubí IBE 285 elektrický ohřívač do potrubí IBW 285/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 285 chladiče IFL 285 filtr do potrubí IFR 285 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 285 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 285 krátký filtr s vložkou G4 IJK 285 žaluziová klapka regulační IWG 285 protidešťová žaluzie IVK 285 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL REV, RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSE, MSD motorový spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka REB, REV, RDV regulátory otáček RTR 6721 prostorový termostat HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSE, MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILB/ x , , R2 MSE REV 5 REB 5 ILT/ x , , R3 MSD RDV 2,5 SD 2 ILT/ x , , R3 MSD RDV 2,5 SD

13 ILB/ILT 285 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak RRW 285 regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyrhranného potrubí IRW 285 deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami ILC pro připojení na kruhové potrubí se pod označením ILC dodávají přechody na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15% Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

14 ILB/ILT 315 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1280 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 315 pružná spojka IBR 315 volná příruba IAA 315 tlumič do potrubí IBE 315 elektrický ohřívač do potrubí IBW 315/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 315 chladiče IFL 315 filtr do potrubí IFR 315 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 315 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 315 krátký filtr s vložkou G4 IJK 315 žaluziová klapka regulační IWG 315 protidešťová žaluzie IVK 315 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL REV, RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSE, MSD motorový spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka REB, REV, RDV regulátory otáček RTR 6721 prostorový termostat HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSE, MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILB/ x , , R2 MSE REV 5 REB 5 ILT/ x , , R3 MSD RDV 5 SD 2 ILT/ x ,700 1, R3 MSD RDV 2,5 SD 2 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí

15 ILB/ILT 315 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak RRW 315 regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyrhranného potrubí IRW 315 deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami ILC pro připojení na kruhové potrubí se pod označením ILC dodávají přechody na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15% Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

16 ILB/ILT 355 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1280 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 355 pružná spojka IBR 355 volná příruba IAA 355 tlumič do potrubí IBE 355 elektrický ohřívač do potrubí IBW 355/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 355 chladiče IFL 355 filtr do potrubí IFR 355 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 355 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 355 krátký filtr s vložkou G4 IJK 355 žaluziová klapka regulační IWG 355 protidešťová žaluzie IVK 355 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL REV, RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSE, MSD motorový spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla na straně (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka REV, RDV regulátory otáček RTR 6721 prostorový termostat HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSE, MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILB/ x , , R2 MSE REV 7 ILT/ x , , R3 MSD RDV 5 SD 2 ILT/ x , , R3 MSD RDV 2,5 SD 2 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí

17 ILB/ILT 355 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak RRW 355 regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyrhranného potrubí IRW 355 deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami ILC pro připojení na kruhové potrubí se pod označením ILC dodávají přechody na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15% Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

18 ILT 400 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1280 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je od roku 2007 přímo na motoru a je přístupná po demontáži revizního víka. U starších typů je volně na přívodním kabelu od motoru. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází. Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 400 pružná spojka IBR 400 volná příruba IAA 400 tlumič do potrubí IBE 400 elektrický ohřívač do potrubí IBW 400/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 400 chladiče IFL 400 filtr do potrubí IFR 400 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 400 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 400 krátký filtr s vložkou G4 IJK 400 žaluziová klapka regulační IWG 400 protidešťová žaluzie IVK 400 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSD motorový spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka RDV regulátory otáček RTR 6721 prostorový termostat HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILT/ x , , R3 MSD RDV 7 SD2 ILT/ x , , R3 MSD RDV 5 SD2 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí

19 ILT 400 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak K konzultace regulace na tel IJK IFLK IBW ILB/ILT boční pohled na krátkou přívodní sestavu, DIRECT AIR. Sestava je osazena 2řadým vodním ohřívačem, krátkým deskovým filtrem G4 a klapkou na sání ISA Z ISA L ISA V montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV IRW 400 deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami, velikostní rozměr IRW 400 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 400 RRW 400 regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 400 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 400 ILC pro připojení na kruhové potrubí se pod označením ILC dodávají přechody na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15% Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

20 ILT 450 Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní ohřívač, celková délka sestavy je 1550 mm. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je od roku 2007 přímo na motoru a je přístupná po demontáži revizního víka. U starších typů je volně na přívodním kabelu od motoru. Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2. Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází. Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou, střední a vysokou tlak. ztrátu). Příslušenství VZT IAE 450 pružná spojka IBR 450 volná příruba IAA 450 tlumič do potrubí IBE 450 elektrický ohřívač do potrubí IBW 450/4, 2 vodní ohřívač do potrubí IKV, IKF 450 chladiče IFL 450 filtr do potrubí IFR 450 filtrační vložka F5 nebo F7 pro IFL IRW 450 rekuperační výměník (kap 3) IFLK 450 krátký filtr s vložkou G4 IJK 450 žaluziová klapka regulační IWG 450 protidešťová žaluzie IVK 450 venkovní zpětná klapka, lze montovat do potrubí jako samotížnou klapku Příslušenství EL RDV regulátor otáček (kap 8.1) SD 2 přepínač otáček pro ILT (kap 8.1) MSD motorový spouštěč (kap 8.2) PM 55 revizní vypínač (kap 8.1) REG, TTC regulace výkonu el. ohřívačů (kap 8.3) UNIREG regulátor pro IBW (kap 8.3) DT 3 doběhový spínač (kap 8.2) HYG 2 prostorový hygrostat (kap 8.2) RTR 6721 prostorový termostat (kap 8.2) Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (70 C) vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). IAE pružná spojka IVK, IRK zpětná žaluzie IWG protideš ová žaluzie IAA tlumič hluku IBE elektrický ohřívač IBW vodní ohřívač IFL filtrační kazeta EU 5 IFLK krátká kazeta G4 IJK regulační klapka RDV regulátory otáček RTR 6721 prostorový termostat HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem MSD motorový spouštěč DTS 604 tlakový diferenciální snímač REG 16 regul. k IBE UNIREG regul. k IBW Typ rozměry potrubí [mm] otáčky [min -1 ] průtok (0 Pa) [m 3 /h] výkon [kw] napětí [V] proud [A] max. teplota [ C] akust. hmotnost tlak* [kg] [db(a)] schema motor. ochrana regulátor ILT/ x , , R3 MSD RDV 10 SD 2 ILT/ x , , R3 MSD RDV 5 SD 2 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí

21 ILT 450 Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak Hz LWAtot do okolí LWA1 sání výtlak do okolí LWA2 sání výtlak do okolí LWA3 sání výtlak K konzultace regulace na tel IJK IFLK IBW ILB/ILT boční pohled na krátkou přívodní sestavu, DIRECT AIR. Sestava je osazena 2řadým vodním ohřívačem, krátkým deskovým filtrem G4 a klapkou na sání ISA Z ISA L ISA V montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV IRW 450 deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami, velikostní rozměr IRW 450 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 450 RRW 450 regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 450 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 450 ILC pro připojení na kruhové potrubí se pod označením ILC dodávají přechody na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15% Boleslavova 15, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 Typový klíč pro objednání CVTT 10/10 0,75kW 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen je standardně vpravo při pohledu ze strany výtlaku

Více

Ventilátory. do čtyřhranného potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ventilátory. do čtyřhranného potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Ventilátory do čtyřhranného potrubí Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami IP54 Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motorem IP44 Radiální

Více

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI 336 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55 Typový klíč pro objednání 10/10 0,75 kw 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory CAB

Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory CAB Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] K [mm] 1 273 388 39 1 1 162 42 16 273 388 39 16 143 162 42 2 328 43 36 2 216 21 47 42 383 4 263 237 6 48 31 443 6 31 31 264 61 3 3/4 13 66 6 3/4 331

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD TD- až TD-6 TD-16 N SILENT TD-T s doběhem Skříň Skříně ventilátorů TD-16 až TD-8 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1 až TD-6 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem.

Více

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod CTHT 315-710 CTVT 315-400 CTVT 450-630 Ø AH Ø AV Ø AV 4x Ø F Ø D E C BH 4x Ø F Ø D E C BV 4x Ø F Ø D E C BV Typ Ø AH Ø AV BH BV C Ø D E Ø F 315 762 750 469 564 560 355 450 12 400 850 850 532 608 630 400

Více

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Použití ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru.

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými ErP ErP conform RM N RM, N RM NK Technické parametry Skříň je vylisována z ocelového pozinkového plechu. Velikosti a jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného černým polyesterovým lakem. Provedení RM

Více

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. 650 ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB CRVB K návrh konzultujte tel.: 724 071 506 570 434 35 40 223 257 180 245 180 245 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální (CRH) nebo vertikální

Více

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 500

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 500 7 CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 5 ekonomické provedení ErP ErP conform 1 CRHB, CRHT 857 CRVB, CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 71 5 474 4 471 4 4 55 4 55 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální

Více

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT HCTB, HCTT Typ ØA B C ØD ØE F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535 400 12 40 80 361 450 895 710 590 450 14 40 110 410 500 895 710 590 500 14 40 110 410

Více

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 315

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 315 660 Střešní ventilátory IP54 ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB, CRHT CRVB, CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 071 506 760 560 40 40 333 347 250 330 435 250 330 435 Technické parametry Skříň je

Více

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. 686 Střešní ventilátory IP4 CRHT, CRVT 63 ekonomické provedení ErP ErP conform CRHT CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 71 6 1 1216 46 634 63 7 9 63 7 9 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT MIXVNT-TD SILNT 16 1 TD SILNT 25-1 TD-16/1 N SILNT TD SILNT T Skříň Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD MIXVENT-TD Model X A Ø B C Ø D E F G H Ø K TD-160/100 N 151 232 137,5 96 98 82 95 47,5 131 4x 4,5 TD-250/100 188 303 176 115 97 100 90 80 60 4x 5,5 TD-350/125 188 258 176 115 123 100 90 80 60 4x 5,5 TD-500/150

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí Typová řada MIXVENT obecné pokyny

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí Typová řada MIXVENT obecné pokyny Typová řada MIXVENT obecné pokyny MRW deskové křížové rekuperační výměníky tepla z odolného plastu HPS, vhodné pro kruhové potrubí Skříň Skříně ventilátorů TD 160 až TD 800 jsou vyrobeny z plastu, modely

Více

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB-N, CRHT-N CRVB-N, CRVT-N xø /* xø * p / p Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální (CRH) nebo vertikální (CRV) výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru

Více

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200)

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200) energy efficient system ErP ErP conform! MIXVENT jediný originál od roku TD- až TD- TD- N SILENT Technické parametry Skříň Skříně ventilátorů TD- až TD- jsou vyrobeny z plastu, modely TD- až TD- jsou vyrobeny

Více

MIXVENT-TD Silent

MIXVENT-TD Silent Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVET-TD Silent ErP ErP conform TD SIET TD-/ SIET TD SIET T Technické parametry Skříň z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového

Více

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází.

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází. 732 Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP65 HCTB, HCTT přívod, typ A odvod, typ B Typ Ø A B C Ø D Ø E F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT TD SILENT ECOWATT - TD SILENT ECOWATT, montážní konzola Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu (TD- až TD-) nebo z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxydovým lakem (TD-, TD-). Velikosti

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY 1 6

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY 1 6 STŘEŠNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 378 MIXVENT-TH...380 RPM...388 CRHB/CRHT, CRVB/CRVT...390 CTHB/CTHT, CTVB/CTVT...426 VDA...452 MX... 472 HCTB/HCTT...482 PŘÍSLUŠENSTVÍ...490 TU...492 TCM...494

Více

Ø 355. n = 8 Ø Ø 386

Ø 355. n = 8 Ø Ø 386 484 Axiální ventilátory IP54, série COMPACT Ø 1 Ø 355 n = 8 ErP ErP conform Ø 315 17 Ø 386 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky

Více

MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY 2

MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY 2 MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 794 EV-FLAT...796 RME, RMW...798 CAIB...816 RFG 00-01...84 RFG 4000-01...86 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 41 00 10 10, fax: 41 00 10 90 793 Boleslavská

Více

g h Ø i Ø j Svorkovnice je v nevýbušném provedení. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení).

g h Ø i Ø j Svorkovnice je v nevýbušném provedení. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení). j 92 Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT TCBT ozn. nevýbušnosti II2G Ex e II T3 Ød Øi Øa Ød Øc pro typy HCBT 8 1 II2G Ex d IIB T5 nebo II2G Ex d IIC T4 na vyžádání g e h b HCBT Ø a Technické parametry

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Střešní ventilátory plastové VDA 450

Střešní ventilátory plastové VDA 450 VDA 45 Skříň je ze skelné tkaniny nasycené polyesterovou pryskyřicí, standardní barva je šedá. Držáky motoru jsou z nerezavějící oceli, mřížka na výtlaku a ostatní kovové součástky jsou galvanicky pokovené.

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD TD- až TD-6 TD-16 N SILENT TD-T s doběhem Skříň Skříně ventilátorů TD-16 až TD-8 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1 až TD-6 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem.

Více

Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT Ex

Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT Ex j 93 HCBT TCBT ozn. nevýbušnosti II2G Ex e II T3 Ød Øi Øa Ød Øc pro typy HCBT II2G Ex d IIB T5 nebo II2G Ex d IIC T4 na vyžádání g e h b HCBT Ø a a c b n Øe b e c Ø d /4 /6 /4 /6 g h Ø i Ø j 315 3 122

Více

HXBR/HXTR 450, TXBR/TXTR 450

HXBR/HXTR 450, TXBR/TXTR 450 388 Axiální ventilátory IP54 HXBR/HXTR 45, TXBR/TXTR 45 ErP ErP conform HXBR/HXTR TXBR/TXTR 1f (3f) motor A = 114 (89), B = 24 (179) Technické parametry Skříň je z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného

Více

n = Ø 860 Ø 800 Ø (L) / 448 (K) 515 (G) / 515 (H)

n = Ø 860 Ø 800 Ø (L) / 448 (K) 515 (G) / 515 (H) 516 Ø 86 n = 16 Ø 86 n = 16 Ø 12 Ø 12 Ø 8 Ø 8 ErP ErP conform Ø 896 437 (L) / 448 (K) 515 (G) / 515 (H) /4-8 Ø 896 48 (L) / 437 (K) 448 (G) / 477 (H) /6-8 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu,

Více

Ø 770. n = 16 Ø 806. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) regulátor Typ

Ø 770. n = 16 Ø 806. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) regulátor Typ 512 Axiální ventilátory IP65 / IP55, série COMPACT TCBB/TCBT 71 ErP ErP conform /4-71 /6-71 Ø12 Ø 77 n = 16 38 Ø 77 12 n = 16 Ø 71 Ø 71 Ø 86 415 (L) / 444 (H) Ø 86 24 /4-71 /6-71 Technické parametry Skříň

Více

VENTILÁTORY KRUHOVÉHO POTRUBÍ 1 3

VENTILÁTORY KRUHOVÉHO POTRUBÍ 1 3 VENTILÁTORY KRUHOVÉHO POTRUBÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 106 MIXVENT-TD...108 TD-ECOWATT... 114 MIXVENT TDx2... 116 MIXVENT-TWIN... 120 RM (kovové)...124 RMQ... 128 RMK 315, RMK 355...132 RK (plastové)...134

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 560

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 560 Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +70 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají dlouhé skříni.

Více

Ø 690. n = 12 Ø 725. regulátor Typ

Ø 690. n = 12 Ø 725. regulátor Typ 58 Axiální ventilátory IP65, série COMPACT TCBB/TCBT 63 Ø 69 12 n = 12 Ø 63 ErP ErP conform Ø 725 24 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém D programovací a zobrazovací jednotka PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB-355 ECOWATT 560 754 450 560 355 40 407 136 171 92

Více

Ø 620. n = 12 Ø 655. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

Ø 620. n = 12 Ø 655. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) 54 Ø 62 12 n = 12 Ø 56 ErP ErP conform Ø 655 24 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu TGT/..EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "e", použitelné k montáži do

Více

Požární ventilátory, požární a kouřové klapky. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Požární ventilátory, požární a kouřové klapky. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 785 Požární ventilátory, požární a kouřové klapky Malý radiální ventilátor s protipožární skříní Malý radiální ventilátor s požárním uzávěrem Radiální ventilátory do kruhového

Více

Ø 500. n = 8 Ø 537. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

Ø 500. n = 8 Ø 537. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) 496 Axiální ventilátory IP65, série COMPACT TCBB/TCBT 45 Ø 5 12 n = 8 Ø 45 ErP ErP conform Ø 537 18 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 710

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 710 TGT 71 Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +7 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají dlouhé

Více

/4-400 / TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

/4-400 / TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) 492 Axiální ventilátory IP54, série COMPACT TCBB/TCBT 4 ErP ErP conform Ø 12 Ø 45 n = 8 Ø 4 Ø 487 21 4p. 17 6p. /4-4 /6-4 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem.

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem. 1140 Radiální ventilátory IP, 80 C, 110 C CMT, CMB řada 1 80 C, 110 C trvalý provoz ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q 120/0 180 20 1 1 74, 72 8 92 10 10 11 12 8 118, 140/0

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 1000

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 1000 * dlouhá skříň Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +70 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají

Více

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100 38 DECOR 1 kuličková ložiska 158 Ø 98 energy efficient system 158 68 85 Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou

Více

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT...

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT... Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 728 CBM...730 CSB, CBB, CST, CBT...740 CBTR...742 CRT...744 CMT, CMB...746 CRMT...754 CHMT...758 CXRT...762 GTLF 3...768 GTLB,

Více

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3 / EExe II T3 Ø Ø a b Ø c Ø d Ø e n 315 386 170 355 315 10 8 355 426 170 395 355 10 8 400 487 170 450 400 12 8 450 537 180 500 450 12 8 500 595 180 560 500 12 12 560 655 240 620 560 12 12 630 725 240 690

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1142 IP55, 150 C CMT, CMB řada 2 ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 225/90 386 452 248 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 250/100 425

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Kyselinovzdorné ventilátory 1 9. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kyselinovzdorné ventilátory 1 9. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 955 yselinovzdorné ventilátory Radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami IP55 Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami IP55 Radiální ventilátory do přímého

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1144 IP55, 150 C CMT řada 3 ErP ErP conform Typ A B C1 (4*) C1 (6*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 355/145 572 713 390 320 231 228 280 133 159 291 367 394 250 445 343 11 420 450 333 137 400/165 632 796

Více

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i 95% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 4 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací z

Více

CBM s asynchronním motorem

CBM s asynchronním motorem 116 Radiální ventilátory ErP ErP conform CBM 7 12 Typ A B C D E F G H I J K L M N O P CBM-7/7 72 6P C VR 27 233 327 38 145 27 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187 CBM-9/7 373 4P C VR 36 234 39 381 184

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu IBE jsou vzduchotechnická zařízení, používaná

Více

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE.

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE. IRE Rozměry podmínky provozu Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových i hranatých vzduchotechnických rozvodech větších délek. Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů

Více

Hluk emitovaný ventilátorem je uveden ve výko nových charakteristikách ventilátoru. Hlukov é parametry jsou shodné s ventilátory TGT v K 1.7.

Hluk emitovaný ventilátorem je uveden ve výko nových charakteristikách ventilátoru. Hlukov é parametry jsou shodné s ventilátory TGT v K 1.7. 940 Axiální ventilátory nevýbušné, ZÓNA 1 krátká skříň dlouhá skříň krátká skříň dlouhá skříň Technické parametry Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, pozinkovaná. Provozní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY NÁVODY N MONTÁŽ, OSLUHU ÚDRŽU 1. Popis xiální ventilátory jsou vybaveny axiálními oběžnými koly a motory s vnějším rotorem. Plášť je u obou variant vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu

Více

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru.

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru. * vzdálenost mezi silentbloky GTLB A B C D E F G H I J K L M N O 031 310 250 33 203 935 591 187 404 292 92 249 952 528 548 379 040 388 312 41 249 1075 744 239 507 363 121 310 1130 653 600 469 045 445 338

Více

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik.

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik. 1090 400-800 900-1250 Technické parametry Skříň je z ocelového pozinkovaného plechu, s přírubami do čtyřhranného potrubí. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou izolačního materiálu, který podstatně snižuje

Více

,3 84,6 79 Ø 98,9

,3 84,6 79 Ø 98,9 44 SILENT 1 kuličková ložiska 158 19,3 84,6 79 8 W 158 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu,

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové RM 100 - RM 315 RM 355, RM 400 RM 100 - RM 315 RM 100 125 150 160 200 250 315 A 194 195 214 222 223 206 230 B 23 27 24 28 25 27 25 Ø C 243 243 333 333 333 333 401 Ø D 98 123 147 157 198 248 312 Skříň je

Více

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání. 52 SILENT 1 Design kuličková ložiska 188 129,5 84,6 79 8 W 188 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

77 % maximální účinnost rekuperace

77 % maximální účinnost rekuperace CADT-D/DI/DC 56 77 % maximální účinnost rekuperace K konzultace a návrh jednotky tel. 724 071 506 K návrh, konzultace regulační sady na tel. 602 679 469 Skříň je tvořena hliníkovými profi ly a pláštěm

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu MIXVENT TD SILENT jsou diagonální ventilátory, určené k montáži do kruhového potrubí. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního

Více

Směr proudění vzduchu. Typ

Směr proudění vzduchu. Typ ErP CK CHARAKTERISTIKA Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností Nízká hladina akustického výkonu

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min]

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min] NA Charakteristika Nízká hladina hluku díky unikátnímu oběžnému kolu Motory vysoké účinnosti Odolné vůči všem podnebním podmínkám Všechny ventilátory jsou dodávány s mřížkou na výfuku Možnost provedení

Více

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní

Více

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž 12 MR Minireg DR Digireg V VV-V-OP typy regulace ErP 87% E W D/T-HE Ecowatt 4 až 21 podstropní montáž ErP conform D/T-HE Ecowatt 4 a 54 podlahová montáž max. účinnost rekuperace E motor ounterflow Technické

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

ErP VENTILÁTORY. CK potrubní radiální ROZMĚRY CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE MOTOR HLUK INSTALACE.

ErP VENTILÁTORY. CK potrubní radiální ROZMĚRY CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE MOTOR HLUK INSTALACE. ErP K HRKTERISTIK Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností Nízká hladinou hluku Ventilátor je

Více

MALÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 1

MALÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 1 MALÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 26 SILENTUB...28 TDM 100, 200...30 TDM 300...31 TDM 300 N...32 EDM 80...33 HEF 100, 120...34 HEF 150...35 EDM 100...36 EDM 200...38 DECOR 100...40 DECOR

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

POŽÁRNÍ VENTILÁTORY 1 7

POŽÁRNÍ VENTILÁTORY 1 7 POŽÁRNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 498 SILENT U90/F90...500 SILENT SXU, SXA...502 CHAT 400 C/2 hod...504 THGT 400 C/2 hod...506 TJHT...524 CTHT/CTVT 400 C/2 hod...534 ILHT...540 CVHT...556 Boleslavova

Více

1 / ; DOB-SSZ-RDS

1 / ; DOB-SSZ-RDS 1 /8 pozice název elementu množství K1. Větrání - Prodejní plocha - přívod / odvod K1. 001 Radiální ventilátor ELEKTRODESIGN ILB/4-200 IP55 včetně K1. 002 Radiální ventilátor ELEKTRODESIGN ILB/4-200 IP55

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVO EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVO 100-1 EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s motorem s vnějším rotorem (EC) a dopředu zahnutými lopatkami a ventilátory

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

Malé přívodní jednotky s ohřevem RME 1300 4000, RMW 1300 4000

Malé přívodní jednotky s ohřevem RME 1300 4000, RMW 1300 4000 Minireg digitální regulační systém Digireg digitální regulační systém VAV-CAV-COP pohled ze strany sání Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného

Více

prostorový hygrostat max. teplota [ C] potrubí akust. tlak

prostorový hygrostat max. teplota [ C] potrubí akust. tlak je z kvalitního nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. je určena k zasunutí do potrubí. Pro zvýšení tlaku obsahuje skříň rozváděcí kolo s optimalizovaným tvarem lopatek. je axiální z kvalitního nárazuvzdorného

Více

VEKA INT 1000 W L1 EKO

VEKA INT 1000 W L1 EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

Příslušenství, potrubní elementy Mřížky, žaluzie

Příslušenství, potrubní elementy Mřížky, žaluzie EAK elektricky ovládaný ventil je tvořen plastovou mřížkou, ve které je elektricky ovládaná uzavírací žaluzie při připojení napětí se po cca 45 s otevře a po odpojení napětí se opět po několika minutách

Více

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ...

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ... DIGESTOŘE OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 0...979 SELENE 00, SELENE 900... 980 HA 00, HA 900...981 HS 00, HS 900...982 NAZ...983 ZAZZ...984 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax:

Více

1 5 standardní krátká skříň dlouhá skříň oběžné kolo v souladu s ISO 1940

1 5 standardní krátká skříň dlouhá skříň oběžné kolo v souladu s ISO 1940 54 Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 5 standardní krátká skříň dlouhá skříň oběžné kolo v souladu s ISO 194 Technické parametry Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH 30m 3 /h ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ systémového výrobce WOLF nabízí ideální řešení pro obchodní a průmyslové objekty, pro novostavby pro renovace/modernizace staveb.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. KN 2 malé radiální ventilátory

NÁVOD K POUŽITÍ. KN 2 malé radiální ventilátory NÁVOD K POUŽITÍ www.univent.cz malé radiální ventilátory UNIVENT CZ S.R.O Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 tel.: 241 001 044, fax: 261 222 804 email: info.praha@univent.cz 2 Malé radiální ventilátory Obsah

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 41001010, fax 41001090 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Potrubní axiální ventilátory modelové řady TTT s řemenovým náhonem pro zvláštní použití

Více

Ventilátory. do kruhového potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ventilátory. do kruhového potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Ventilátory do kruhového potrubí Diagonální ventilátory Radiální ventilátory Zvukově izolované ventilátory Zvukově izolované ventilátory pro kuchyně EC Radiální ventilátory

Více

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2 Extero Popis: Ventilátory Extero jsou speciálně navrženy na vertikální montáž. Jsou dokonale použitelné pro střední a velké zařízení. Ventilátory mají po dobu provozu velmi dobrou ventilační schopnost

Více

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka).

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka). OHŘÍČE RB NÁODY N MONTÁŽ, OBSLUHU ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť a skříň z galvanizovaného

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Potrubní ventilátory : KUB T120 KUB T L3. Motor mimo proudění vzduchu. Určeno pro teploty až do 120 C.

Potrubní ventilátory : KUB T120 KUB T L3. Motor mimo proudění vzduchu. Určeno pro teploty až do 120 C. Potrubní ventilátory : KUB T120 KUB T120 355-4 L3 Motor mimo proudění vzduchu. Určeno pro teploty až do 120 C. Radiální potrubní ventilátor je vhodný pro aplikace, jako jsou kuchyně, technologie, apod...

Více