NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

2 Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje dodržujte následující základní opatření: 1. Přečtěte si celý návod k použití. 2. Před použitím zkontrolujte, zda napětí vaší zásuvky souhlasí s napětím označeným na typovém štítku přístroje. 3. Tento přístroj je vybaven zástrčkou s uzemněním. Ujistěte se, že vaše zásuvka je správně uzemněna. 4. K ochraně před ohněm, zásahem elektrickým proudem a zraněním neponořujte šňůru ani zástrčku do vody či jiných tekutin. 5. Před čištěním a pokud přístroj nepoužíváte vyndejte zástrčku ze zásuvky. Před odendáváním přídavných součástí a taktéž před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout. 6. Nikdy nepoužívejte přístroj s poničenou šňůrou nebo zástrčkou nebo pokud přístroj funguje špatně, upadne či je jakýmkoliv způsobem poničen. Přístroj předejte do nejbližšího autorizovaného servisu k prohlídce, opravě, elektrickému či mechanickému seřízení. 7. Použitím doplňkového příslušenství, které není doporučeno výrobcem přístroje, můžete způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění. 8. Přístroj postavte na rovnou desku nebo na stůl, napájecí šňůru však nenechávejte viset přes jeho okraj. 9. Ujistěte se, že se napájecí šňůra nedotýká horkých částí přístroje. 10. Abyste předešli poničení přístroje, kávovar neumisťujte na jakýkoliv rozpálený povrch nebo v blízkosti ohně. 11. Při odpojování přístroje ze sítě vyjměte zástrčku ze zásuvky. Vždy vytahujte přístroj ze zásuvky za zástrčku, nikdy netahejte za šňůru. 12. Přístroj nikdy nepoužívejte k účelům jiným, než ke kterým je určen. Dbejte na to, aby byl umístěn v suchu. 13. Pokud přístroj používáte v blízkosti dětí, mějte je vždy pod dozorem. 14. Buďte opatrní a neopařte se párou. 15. Nedotýkejte se horkých povrchů přístroje (jako například parní trysky nebo ocelové nádobky). Vždy se dotýkejte pouze držadel či knoflíků. 16. Přístroj nikdy nespouštějte aniž byste do něj nalili vodu. 17. Pokud přístroj právě vaří kávu nebo vypouští páru neodstraňujte kovový trychtýř. 18. Před použitím zapojte zástrčku do zásuvky a před vypojením zástrčky ze zásuvky přístroj vždy nejdříve vypněte hlavním vypínačem na kávovaru. 19. Tento přístroj není určen k užívání osobami se sníženou senzorickou, fyzickou nebo mentální způsobilostí, lidmi nezkušenými a nedisponujícími všeobecnými vědomostmi, včetně dětí. Přístroj může být používán výše zmíněnými osobami pouze v případě, že jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost či je tato osoba naučila přístroj používat. 20. Mějte děti vždy pod dozorem a nenechávejte je si s přístrojem hrát. 21. Přístroj nepoužívejte venku. 22. Tento návod k použití nevyhazujte. TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

3 SOUČÁSTI KÁVOVARU (Změny konstrukce nebo provedení přístroje vyhrazeny.) PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Aby již váš první šálek kávy chutnal výtečně, vypláchněte kávovar teplou vodou následujícím způsobem: 1. Nalijte vodu do nádoby na vodu. Hladina vody by neměla převyšovat značku MAX. Poté nádobu zavřete víkem. Poznámka: přístroj je vybaven odnímatelnou nádobou na vodu, kterou můžete snadno umývat. Nejdříve nádobu naplňte vodou a poté ji připojte ke kávovaru. 2. Zasaďte ocelovou nádobku do kovového trychtýře (nádobku neplňte kávou). 3. Na odnímatelnou poličku na šálky postavte šálek a ujistěte se, že přepínač káva/pára je v pozici Poznámka: součástí přístroje není konvička na kávu, použijte tedy vlastní konvičku nebo šálek na kávu. 4. Zapojte přístroj do zásuvky, stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice, poté se rozsvítí červená kontrolka. 5. Vyčkejte dokud se nerozsvítí zelená kontrolka připravenosti k provozu, přístroj se zahřívá. Po rozsvícení zelené kontrolky otočte přepínačem káva/pára do pozice, poté začne vytékat voda. 6. Asi po minutě otočte přepínač káva/pára do pozice, a ukončete tak přípravu kávy. Vodu z nádobky vylijte a řádně ji umyjte. Nyní již můžete začít s přípravou skutečné kávy. Poznámka: Při prvním použití může být přístroj při nasávání vody hlučný. Dochází k tomu v souvislosti s jeho odvzdušňováním. Po 20 vteřinách by mělo být vše v pořádku. ZAHŘÁTÍ PŘÍSTROJE K přípravě dobrého a horkého espresa doporučujeme přístroj nejprve předehřát. Chuť kávy vynikne nejlépe, když trychtýř, ocelovou nádobku a hrníček nejprve zahřejeme. 1. Vyjměte odnímatelnou nádobu na vodu, otevřete víko a nalijte do ní vodu. Hladina vody by neměla převyšovat značku MAX. Poté nádobu umístěte zpět do přístroje. 2. Ocelovou nádobku zasaďte do kovového trychtýře a ujistěte se, že je trubice trychtýře správně zasazena do žlábku přístroje. Poté vložte trychtýř do přístroje z pozice insert a pevně jím otočte proti směru hodinových ručiček do pozice lock. Prohlédněte si obrázek výše. 3. Na odnímatelnou poličku na šálky postavte šálek. 4. Poté zapojte přístroj do zásuvky. Ujistěte se, že přepínač káva/pára je v pozici. 5. Stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice, rozsvítí se červená kontrolka. 6. Po rozsvícení zelené kontrolky otočte přepínačem káva/pára do pozice, tak začne vytékat horká voda. Asi po minutě otočte přepínač káva/pára zpět do pozice. Předehřátí přístroje je tímto ukončeno.

4 PŘÍPRAVA ESPRESA 1. Pohybem ve směru hodinových ručiček vyjměte kovový trychtýř. Ocelovou nádobku zasaďte do kovového trychtýře. Odměrnou lžící nasypte mletou kávu do ocelové nádobky. Jedna odměrka mleté kávy zaručuje přípravu jednoho šálku kávy výtečné kvality. Kávu v nádobce řádně upěchujte. 2. Poté vložte trychtýř do přístroje z pozice insert a odjistěte presovač. Nyní jej pohybem proti směru hodinových ručiček až do pozice lock upevněte do kávovaru. Prohlédněte si obrázek výše. 3. Vylijte horkou vodu ze šálku a postavte jej zpět na odnímatelnou poličku na šálky. 4. Jakmile svítí zelená kontrolka připravenosti přístroje k provozu, otočte přepínačem káva/pára do pozice, zanedlouho začne vytékat káva. Poznámka: Během přípravy kávy nebo tvorby páry je běžné, že zelená kontrolka zhasíná. Znamená to pouze, že dochází k opětovnému zapínání ohřívače, aby byla udržena standardní teplota. 5. Když je váš šálek kávy plný nebo dochází ke změně barvy vytékající kávy v důsledku slábnutí její síly, stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice. Kontrolka připravenosti i kontrolka přívodu elektřiny zhasnou a kávovar je vypnutý. Upozornění: Nikdy nenechávejte kávovar během přípravy kávy bez dozoru, protože obsluha přístroje vyžaduje vaši fyzickou přítomnost! 6. Po ukončení přípravy kávy pohybem ve směru hodinových ručiček vyjměte kovový trychtýř a z ocelové nádobky se stále stlačeným presovačem vylijte zbytek kávy. 7. Všechny součásti přístroje nechte nejprve zcela zchladnout a poté je umyjte pod tekoucí vodou. PŘÍPRAVA KAPUČÍNA Šálek kapučína si můžete připravit přidáním napěněného mléka do vašeho šálku espresa. Poznámka: během tvorby páry musí být kovový trychtýř namontován na svém místě. Postup: 1. Nejprve si podle výše uvedeného návodu připravte do dostatečně velkého šálku espreso. 2. Přepínač káva/pára otočte do pozice a počkejte než se rozsvítí zelená kontrolka. 3. Pro přípravu jednoho šálku kapučína konvičku naplňte asi 100 ml mléka. Doporučujeme použít plnotučné mléko o teplotě mléka právě vyndaného z lednice (ne horké!) Poznámka: Při výběru velikosti konvičky doporučujeme, aby její průměr nebyl menší než 70±5 mm. Mějte na paměti, že objem mléka během přípravy pěny dvojnásobně vzroste, takže vybírejte konvičku dostatečně vysokou. 4. Ponořte plastovou objímku do mléka asi 2 cm a poté otočte přepínač káva/pára do pozice. Z parního ventilu bude vycházet pára. Mléko napěňte pohybem nádoby dokola nahoru a dolů. Upozornění: Pracujte velmi opatrně, aby nedošlo k opaření párou. 5. Když dosáhnete požadovaného výsledku, otočte přepínač káva/pára do pozice (prohlédněte si obrázek níže). Poznámka: Po ukončení produkce páry neprodleně otřete parní ventil vlhkou houbičkou. Dávejte však dobrý pozor, abyste se nespálil. 6. Kapučíno připravíte nalitím napěněného mléka do předem připraveného espresa. Oslaďte podle své chuti a pokud chcete, můžete mléčnou pěnu posypat troškou kakaa. 7. K odpojení přívodu elektrického proudu do přístroje stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice. POUŽÍVÁNÍ PÁRY K OHŘEVU TEKUTIN NEBO NAPĚNĚNÍ MLÉKA Parní trysky můžeme využít k přípravě napěněného mléka nebo teplých nápojů, jako například horké čokolády, vody nebo čaje. Postup: 1. Vyjměte odnímatelnou nádobu na vodu a nalijte do ní vodu. Hladina vody by neměla převyšovat značku MAX. Poté nádobu umístěte zpět do přístroje.

5 2. Přístroj zapojte do zásuvky. 3. Stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice, rozsvítí se červená kontrolka. 4. Přepínač káva/pára nastavte do pozice a počkejte než se přístroj ohřeje a rozsvítí se zelená kontrolka ukazující zahřátí přístroje. 5. Parní trysku ponořte plastovou objímkou do tekutiny, kterou chcete ohřát nebo do mléka, které chcete napěnit. Otočením přepínače pára/káva do pozice se začne vytvářet pára. 6. Když tekutina dosáhne požadované teploty či mléko je již dostatečně napěněné, vraťte přepínač káva/pára do polohy. 7. K odpojení přívodu elektrického proudu do přístroje stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice. UMÝVÁNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 1. Přístroj před umýváním odpojte ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. 2. Kryt kávovaru otírejte vlhkou houbičkou. Pravidelně myjte nádobu na vodu, odkapávací misku a odnímatelnou poličku na šálky. Po umytí nechte oschnout. Poznámka: Přístroj nikdy nemyjte alkoholem nebo agresivním čistícím prostředkem. Kryt kávovaru při čištění nikdy neponořujte do vody. 3. Kovový trychtýř odmontujte jeho otočením po směru hodinových ručiček. Vylijte z něho zbytek kávy, a pak jej můžete umýt čistícím prostředkem. Poté jej vždy ještě propláchněte čistou vodou. 4. Příslušenství ke kávovaru umyjte ve vodě a řádně osušte. ČIŠTĚNÍ MINERÁLNÍCH USAZENIN 1. Aby váš kávovar fungoval správně a káva měla vždy výtečnou chuť, je třeba vnitřní potrubí udržovat v čistotě. Každé 2 3 měsíce byste měli přístroj čistit od minerálních usazenin. 2. Nádobu na vodu naplňte vodou s dekalcifikačním prostředkem až po rysku MAX (v poměru 4:1, vždy si však nejprve přečtěte návod na dekalcifikačním prostředku). Vybírejte dekalcifikační prostředky pro použití v domácnosti nebo můžete použít i kyselinu citrónovou (lze koupit v lékárnách a drogeriích), kterou nařeďte s vodou v poměru 100 (voda) :3 (kyselina). 3. Zahřejte přístroj dle návodu (část zahřátí přístroje ), namontujte kovový trychtýř (bez kávy) a postavte karafu či džbánek na určené místo. Uvařte vodu dle programu zahřátí přístroje. 4. Stiskněte hlavní vypínač (tlačítko on/off) do pozice, rozsvítí se červená kontrolka. Ujistěte se, že přepínač káva/pára je v pozici a vyčkejte zahřátí kávovaru. 5. Po rozsvícení zelené kontrolky je zahřívání kávovaru ukončeno. Přepínač káva/pára otočte do pozice a připravte dva šálky (asi 600 ml). Poté vraťte přepínač zpět do pozice a vyčkejte asi 5 vteřin. 6. Jakmile svítí zelená kontrolka, produkujte páru po dobu 2 minut, poté otočením přepínače káva/pára do pozice její produkci ukončete. Přístroj vypněte stiskem hlavního vypínače do pozice a nechte dekalcifikční roztok v přístroji působit ještě minimálně 15 minut. 7. Přístroj znovu zapněte a minimálně třikrát opakujte postup popsaný v bodech Poté otočte přepínač káva/pára do pozice, vyčkejte rozsvícení zelené kontrolky, následně přepínač otočte do pozice a nechte vytéct zbytek roztoku z nádoby na vodu. 9. Nádobu na vodu naplňte vodou z kohoutku až po rysku MAX a třikrát opakujte postup popsaný v bodech 4 6. Nyní můžete vynechat patnáctiminutovou pauzu (bod 6). Pokračujte ve vypouštění vody, dokud nebude nádoba na vodu zcela prázdná. 10. Bod 9 opakujte minimálně třikrát, aby potrubí bylo zcela propláchnuté a čisté.

6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PŘÍSTROJEM Závada Příčina Možné odstranění Ze spodu kávovaru uniká voda. V odkapávací misce je příliš mnoho vody. Vyčistěte odkapávací misku. Kávovar má vadu. Kontaktujte prosím autorizovaný servis, kde vám přístroj opraví. Z vnější strany filtru dochází k úniku vody. Espreso má kyselou (octovou) příchuť. Kávovar přestal fungovat. Na okraji filtru je trochu mleté kávy. Po odstraňování minerálních usazenin jste přístroj dostatečně nevypláchli. Káva se zkazila nesprávným skladováním na příliš teplém či vlhkém místě nebo byla skladována po delší dobu. Přívod elektrického proudu není správně zapojen. Odstraňte ji. Kávovar několikrát vymyjte dle výše uvedeného návodu před prvním použitím. Používejte čerstvou kávu. Skladujte ji vždy v chladu a suchu. Po otevření balíček kávy vždy znovu dobře uzavřete a uchovávejte jej v lednici, aby káva zůstala čerstvá. Zastrčte šňůru přívodu elektrického proudu do zásuvky správným způsobem. Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se prosím na autorizovaný servis, kde provedou opravu přístroje. Mléko není napěněné. Zelená kontrolka nesvítí. Pouze po rozsvícení zelené kontrolky může být pára používána k napěnění mléka. Nádoba je příliš velká nebo má nevhodný Použijte vysokou a úzkou nádobu. tvar. Používáte odstředěné mléko. Použijte mléko plnotučné nebo polotučné. Přístroj sami nerozebírejte, pokud původce selhání neodhalíte, raději kontaktujte certifikované servisní centrum. PODÍLEJTE SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Chraňte životní prostředí! Respektujte prosím místní nařízení. Nefunkční elektrické přístroje odevzdejte na příslušnému sběrném místě. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE DOVOZCE : NET4TRADE, s.r.o. Výrobek : kávovar LaPerfecta Picolino Dovozce prohlašuje, že je uvedený výrobek při určeném použití bezpečný a jsou přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky směrnice 98/37 EC Evropského parlamentu a Rad s požadavky technických norem a předpisů, které se k výrobku váží. Dovozce : NET4TRADE s.r.o. Václavkova 10, Praha 6 Česká republika

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití

NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití 1 Vážené maminky, Pro dítě je mateřské mléko nejdůležitějším zdrojem živin. Proto NUK se svým programem výrobků Přirozené kojení podporuje. Poskytuje

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více