SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM"

Transkript

1 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem 0 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS 0 ZRN+HZS 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

2 Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcerozpočet : 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Hloubené vykopávky Základy Komunikace Trubní vedení Ostatní konstrukce, bourání Oplocení Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot M21 Elektromontáže VRN Vedlejší a ostatní náklady CELKEM OBJEKT Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

3 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 27,13 105*0,2 21,00 (2,1+10,7+9,3)*0,15*1,85 6, R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 27, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 9,47 přebytečný výkopek 27, ,46 13,67-42*0,1-4, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 27, R00 Zásyp ruční kolem obrub,a zelené plochy vč.urovnání plochy m3 13,46 5,96+7,5 13, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 42, , R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 105, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl cm,do 500m2 m2 42, Poplatek za skládku t 16,10 9,4728*1,7 16, Založení trávníku vč.finální povrchové úpravy terénu vč.travního semene vč.hnojení m2 42,00 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 13 Hloubené vykopávky R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,59 stožár 0,7*0,7*1,2 0, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 0, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0, Poplatek za skládku t 1,00 0,588*1,7 1, Úprava zeminy kolem stožáru ks 1,00 Celkem za 13 Hloubené vykopávky Díl: 27 Základy R00 Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30) m3 0,62 0,7*0,7*1,2*1,05 0, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,56 0,7*4*0,2 0, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0, Dod+mont spádové desky se začištěním tl.100mm m2 0,16 0,4*0,4 0,16 Celkem za 27 Základy Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. do 4 cm písku m2 89, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm m2 43, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm m2 43, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm m2 89,36 15,64+73,72 89, Asf beton podkl ACP16+ tl90mm -3m m2 43, R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,asfal do 1,5 kg/m2 m2 43, R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 86,00 43*2 86,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

4 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm m2 43, U00 Asf beton obrus ACO16 tl 60mm -3m m2 43, Klad zámk dl tl60 ska vč.přířezů m2 89,36 13,54+2,1+73,72 89, Dod+mont asfalt. pás komunikace - napojení na stáv vč.finální úpravy spáry m 95, Dod zámková dlažba tl.60mm šedá m2 74,46 73,72*1,01 74, Dod zámková dlažba tl.60mm červená m2 2,16 2,1*1,03 2, Dod zámková dlažba tl.60mm červená reliéfní m2 13,95 13,54*1,03 13,95 Celkem za 5 Komunikace Díl: 8 Trubní vedení R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00 vč.2x vyrovnávací prstenec R00 Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 kolem šoupat,kanal.poklopů a mříží kus 3,00 výšk.úpr.poklopu:1 nová podobr.vpust:1 zrušení stáv. vpusti:1 1, Dod+mont zrušení stávající vpusti ks 1, Dod+mont podobrubníkové vpusti ks 1, Dod+mont přípojky vpusti vč.zemních prací a obnovy původního povrchu m 1, Napojení přípojky do stáv. kanalizační šachty vč.obetonování a úpravy šachty ks 1, Dod+mont úpravy v místě obrub pro osazní vpusti vč.zemních a bouracích prací ks 1,00 Celkem za 8 Trubní vedení Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou m 126,27 1,00 1, sv Osazení obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 73,65 1,4+1,75+47, , , R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 7,78 85,1*0,15*0,15 73,65*0,2*0,2 11,66*0,5*0,5 2, Dod obrub 150/250 m 114,27 1,4+1,75+47, ,91 2,95 61,65 61,65*0,01 0, Dod obrub 150/300 m 12,12 12*1,01 12, Dod+mont palisád 160/160/600 vč.přípravy rýhy m 11,66 10,7+0,48*2 11, Dod+mont stojan autobusové zastávky ks 1, Dod+mont vodorovné značení bílou barvou vč.předznačení m2 66,85 přechod:7*3*0,6 12,60 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

5 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) opticko-psychologická brzda 30,25 zastávka + BUS:12*2 24, Dod+mont hmatný pás pro nevidomé na přechodu ks 1, Dod+mont vodorovné značení červenou barvou vč.předznačení m2 3,00 na asfaltový chodník stáv.zálivu 0,3*10 3, Vytyčení inženýrských sítí ks 1, Dod+mont sloupků dopravní značky vč.kotvení vč.základku a výkopů ks 4, Dod+mont dopravní značky,tabulky na sloupek vč.montážního materiálu ks 4, Dod žulových kostek t 1,75 85,1*0,1/5*1,03 1, Osazení chrániček u stožáru ks 1, Dod+mont autobusová zastávka- tvarovaný přístřešek vč.finální povrchové úpravy ks 1,00 žárověpozinkovaná ocel,dřevo,kalené sklo Dod+mont ŽB patky nového přístřešku 600/600/1500 ks 2,00 beton.bednění,konstrukčí armatura Výkopy pro nové patky vč. likvidace zeminy ks 2,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání Díl: 915 Oplocení Dod+mont oplocení - kompletní dodávka bm 21,50 poplastované pletivo sloupky,vzpěry zemní práce základy vč.finálních povrchových úprav Celkem za 915 Oplocení Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Odstranění podkl pl. 200 m2,kam.drcené tl.do10 cm m2 22,40 7*3,2 22, R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 78,20 55,80 7*3,2 22, R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 59, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 95,65 57, , R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 20,50 vč.spodní stavby Vybourání stávající autobusové zastávky vč.bet. patek 1,2m3 ks 1, Vybourání stávajícího stojanu autobusové zastávky vč.spodní stavby ks 1, R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 31, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 287, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 31, R00 Poplatek za skládku suti t 31,94 Celkem za 55,8 45,65+12 směsný odpad vč. asfaltu 96 Bourání konstrukcí Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

6 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 177,56 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: M21 Elektromontáže Elektroinstalace viz samostatný soupis soub 1,00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady Zařízení staveniště-vybudování,provoz,likvidace sada 1,00 oplocení mezideponie zeminy příjezdy a přístupy na staveniště připojení na zdroj elektřiny zřízení telekomunikačního spojení kanceláře vedení skladové a manipulační plochy strážní a bezpečnostní služba osvětlení staveniště dopravní značení po dobu výstavby BOZP plány,postupy,rizika staveništní rozvody energií,vody Provozní vlivy - silniční a okolní doprava a pohyb chodců sada 1, Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 Celkem za VRN Vedlejší a ostatní náklady Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

7 REKAPITULACE 1. Dodávka 2 Doprava ( 3,6% z dodávky) 3. Přesun ( 1% z dodávky) 4. Montáž 5. PPV ( 6% z montáže) 6. mezisoučet 7. Zemní práce 8. HZS 9. celkem ( bez DPH) m. stavby: k.ú. Třinec,Lyžbice, Oldřichovice investor: akce: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Oldřichovice st. objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ č. zakázky datum 06/ 2013 vypracoval podpis

8 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Oldřichovice d o d á v k a m o n t á ž p.č. materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem 1 stožár VO s manžetou, typ BS7m, povrchová úprava žárový Zn, OSSTO Plus ks 1 2 výložník PUD s podpěrou (lankem), povrchová úprava žárový Zn,OSSTO Plus ks 1 3 výložník PUD s podpěrou (lankem), 4 povrchová úprava žárový Zn,OSSTO Plus ks 1 5 kryt na vrchol stožáru BS7m se vstupem pro kabel a hákem pro závěsný kabel - atyp OSSTO ks 1 6 kotevní objímka s hákem d=220mm ks 1 7 svorka univerzální ks 2 8 svorka pro ocel. Lano d=4-6mm, ks 2 9 kotevní šroub k objímce ks 1 10 svítidlo výbojk. MC2 ZEBRA/150 Schréder ks 2 11 výbojka halogenidová 150 W ks 2 13 stožárová sv. 1poj. SR721-27N+kryt poj. ks 1 14 pojistková vložka E27/ 6 A ks 2 15 pojistková vložka E27/ 16 A ks 1 16 pojistkový dotek E27, 500V/ 6 A, ks 2 17 pojistkový dotek E27, 500V/16 A, ks 1 18 kabel AYKYz 4B x 10 m kabel CYKY 3C x 1,5 m pojistkov skříň PS63, 400V/63A, pojistky 21 E27, vč.objímky pro montáž na sloup ks 1 22 ukončení vodičů na svorkovnici do 10mm 2 ks 6 23 ukončení vodičů na svorkovnici do 1,5mm 2 ks zemnicí drát FeZn d= 10 mm m tvarování zem. drátu ks 1 26 svorka uzemňovací - zkušební SZa ks 1 27 ozn. stožárů, značkou "blesk" ks 1 28 ozn.směru vedení kabelů u svorkovnice ks 1 29 ozn. stožárů, písmo do 100mm ks 2 30 označení uzemnění stožáru ks 1 31 barva syntetická-venkovní, černá kg 0,02 32 ředidlo syntetické kg 0,05 33 spojovací a podružný materiál kg Zemní práce 38 písková výplň ks 1 39 betonová roura d=300x1000 ks HZS 44 zabezpečení pracoviště hod 1 45 úprava zapojení stožárů č.10 hod 1 46 zhotovení polohopis. plánu kabelu hod 1 47 výchozí revize hod 4 48 rozpočtové náklady

9 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 ul.bezručova Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem 0 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS 0 ZRN+HZS 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

10 Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcerozpočet : 01 ul.bezručova REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Hloubené vykopávky Základy Komunikace Ostatní konstrukce, bourání Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Konstrukce zámečnické M21 Elektromontáže VRN Vedlejší a ostatní náklady CELKEM OBJEKT Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

11 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 01 ul.bezručova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,71 ornice:(1,87+1,3*0,3)*0,2 výkop:1,3*0,07 1,87*0,09 0, R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 0, R00 Zásyp ruční kolem obrub vč.urovnání plochy m3 0,10 (1,5+1,35)*0,035 0, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3,17 1,3+1,87 3, Kácení stromu vč. odstranění pařezu vč.odvozu a likvidace dřevní hmoty ks 1,00 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 13 Hloubené vykopávky R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 1,18 stožár 0,7*0,7*1,2*2 1, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 1, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1, Poplatek za skládku t 2,00 1,176*1,7 2,00 Celkem za 13 Hloubené vykopávky Díl: 27 Základy R00 Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30) m3 1,23 0,7*0,7*1,2*2*1,05 1, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,12 0,7*4*0,2*2 1, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1, Dod+mont spádové desky se začištěním tl.100mm m2 0,32 0,4*0,4*2 0,32 Celkem za 27 Základy Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. do 4 cm písku m2 81,11 1,1*3,5 1,87 2*2,8 20*1,5 Mezisoučet 3*0,4+0,8*0,8+3*0,4+2,8*0,8 5,95*3 0,45 0,09 3,85 1,87 5,60 30,00 41,32 5,28 17,85 5,95*(1,3+1,5) 16, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm m2 34,51 5,95*5,8 34, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 19 cm m2 35,70 5,95*6 35, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm m2 46,60 11, ,28 46, Klad zámk dl tl60 ska vč.přířezů m2 46,60 1,1*3,5 1,87 2*2,8 20*1,5 3,85 1,87 5,60 30,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

12 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 01 ul.bezručova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Mezisoučet 41,32 3*0,4+0,8*0,8+3*0,4+2,8*0,8 5, Klad zámk dl tl80 skb -50m2 vozov vč.přířezů m2 34,51 5,95*3 17,85 5,95*(1,3+1,5) 16, Dod+mont asfalt. pás komunikace - napojení na stáv vč.finální úpravy spáry m 31, ,95*2 20,00 11, Dod zámková dlažba tl.60mm šedá 41,32*1,02 m2 42,15 42, Dod zámková dlažba tl.60mm červená reliéfní 5,28*1,03 m2 5,44 5, Dod zámková dlažba tl.80mm šedá 5,95*3*1,03 m2 18,39 18, Dod zámková dlažba tl.80mm červená 0 m2 17,16 5,95*(1,3+1,5)*1,03 17,16 0 Celkem za 5 Komunikace Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry 1,45*2 oblouk:20 m 22,90 2,90 20, R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou 5,95*2 1,45*2 oblouk:20 m 34,80 11,90 2,90 20, sv Osazení obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 50,70 2* ,00 20,00 1,25*2+2,2 4, R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 2,93 40,7*0,2*0,2 22,9*0,15*0,15 34,8*0,15*0,15 0, Dod obrub 100/250 m 14,75 1,25*2*1,01 2,2*1,01 2, Dod obrub 150/250 m 36,36 2*8*1,01 20*1, Dod+mont vodorovné značení bílou barvou vč.předznačení 1,63 0,52 2,53 16,16 20,20 m2 10,80 3*0,6*6 10, Dod+mont hmatný pás pro nevidomé na přechodu ks 1, Vytyčení inženýrských sítí ks 1, Dod+mont sloupků dopravní značky vč.kotvení vč.základku a výkopů ks 4,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

13 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 01 ul.bezručova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Dod+mont dopravní značky,tabulky na sloupek vč.montážního materiálu ks 6, Dod žulových kostek t 1,19 (22,9+34,8)*0,1/5*1, Dod+mont patky pro zábradlí z bet. tvárnic vč.zabetonování vč.výkopu a přípravy patek 1,19 ks 6, Osazení chrániček u stožáru ks 2,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 36,00 u školy:3*2 u křižovatky:30 30, R00 Odstranění podkl pl. 200 m2,kam.drcené tl.do30 cm m2 36,89 6,2*5,95 36, R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 4, R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 4,63 chodník 3,7*1,25 4, R00 Odstranění podkl pl.do 200 m2, živice tl. do15 cm m2 36,89 komunikace 6,2*5,95 36, R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 24,75 3,5+1,25 oblouk:20 20, R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 16, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 36,30 2*5, ,00 4,75 11,90 20,00 2,2*2 4, Vybourání kompletní skladby komunikace m2 5, R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 44, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 397, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 44, R00 Poplatek za skládku suti t 44,19 směsný odpad vč. asfaltu Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 97,29 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dod+mont zábradlí Z1 vč.kotev a kotvení vč.finální povrchové úpravy m 20,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické Díl: M21 Elektromontáže Elektroinstalace viz samostatný soupis soub 1,00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady Zařízení staveniště-vybudování,provoz,likvidace sada 1,00 oplocení mezideponie zeminy příjezdy a přístupy na staveniště Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

14 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 01 ul.bezručova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) připojení na zdroj elektřiny zřízení telekomunikačního spojení kanceláře vedení skladové a manipulační plochy strážní a bezpečnostní služba osvětlení staveniště dopravní značení po dobu výstavby BOZP plány,postupy,rizika staveništní rozvody energií,vody Provozní vlivy - silniční a okolní doprava a pohyb chodců sada 1, Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 Celkem za VRN Vedlejší a ostatní náklady Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

15 REKAPITULACE 1. Dodávka 2 Doprava ( 3,6% z dodávky) 3. Přesun ( 1% z dodávky) 4. Montáž 5. PPV ( 6% z montáže) 6. mezisoučet 7. Zemní práce 8. HZS 9. celkem ( bez DPH) m. stavby: k.ú. Třinec,Lyžbice, Oldřichovice investor: akce: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Bezručova st. objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ č. zakázky datum 06/ 2013 vypracoval podpis

16 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Bezručova d o d á v k a m o n t á ž p.č. materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem 1 stožár pro osvětlení přechodů s manžetou typ P6m-20 (STS 60/133/76/11) povrchová úprava žárový Zn, OSSTO Plus ks 2 2 výložník VUD1-1500,žárový Zn,OSSTO Plus ks 2 3 svítidlo výbojk. MC2 ZEBRA/150 Schréder ks 2 4 výbojka halogenidová 150 W ks 2 5 stožárová sv. 2poj. SR721-27N+kryt poj. ks 2 6 stožárová sv. 3poj. SR722-27N+kryt poj. ks 1 7 pojistková vložka E27/ 4 A ks 1 8 pojistková vložka E27/ 6 A ks 2 9 pojistková vložka E27/ 16 A ks 1 10 pojistkový dotek E27, 500V/ 4 A, ks 1 11 pojistkový dotek E27, 500V/ 6 A, ks 2 12 pojistkový dotek E27, 500V/16 A, ks 1 13 kabel CYKY 3C x 2,5 m kabel CYKY 3C x 1,5 m ukončení kabelu smršťovací koncovkou do: 3 x 2,5mm 2, CCB 3-33/14 ks 4 16 ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5mm 2 ks ukončení vodičů na svorkovnici do 1,5mm 2 ks demontáž stav. stožárové sv. ks 1 19 montáž nové stožárové sv.+zapojení ks 1 20 prostup kabelu do stožáru č.76 ks 1 21 zemnicí drát FeZn d= 10 mm m tvarování zem. drátu ks 1 23 svorka uzemňovací - zkušební SZa ks 2 24 ozn. stožárů, značkou "blesk" ks 3 25 ozn.směru vedení kabelů u svorkovnice ks 6 26 ozn. stožárů, písmo do 100mm ks 3 27 označení uzemnění stožáru ks 2 28 barva syntetická-venkovní, černá kg 0,02 29 ředidlo syntetické kg 0,05 30 spojovací a podružný materiál kg Zemní práce 36 vytýčení trasy km 0,02 37 výkop rýhy 350 x 500mm, tř. 3 m výstražná fólie š 30 cm m chránička KOPOFLEX 63 m kabelové lože z písku m zához rýhy včetně úpravy terénu m písková výplň ks 2 43 betonová roura d=300x1000 ks HZS 47 zabezpečení pracoviště hod 1 48 úprava zapojení stožárů č.76 hod 1 49 zhotovení polohopis. plánu kabelu hod 1 50 výchozí revize hod 4 51 rozpočtové náklady

17 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 02 ul.koperníkova Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem 0 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS 0 ZRN+HZS 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

18 Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcerozpočet : 02 ul.koperníkova REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Hloubené vykopávky Základy Komunikace Trubní vedení Ostatní konstrukce, bourání Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot M21 Elektromontáže VRN Vedlejší a ostatní náklady CELKEM OBJEKT Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

19 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 02 ul.koperníkova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 5,25*4*0,6*0,2+0,6*2*0,2 5,25*4*0,076 m3 4,36 2,76 1, R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 4, R00 Zásyp ruční kolem obrub vč.urovnání plochy 5,25*4*0,09 m3 1,89 1, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 5,25*4*0,6+0,6*2 m2 13,80 13, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (5,2+5,25)*3 m2 31,35 31, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl cm,do 500m2 m2 13, Založení trávníku vč.finální povrchové úpravy terénu vč.travního semene vč.hnojení m2 13,80 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 13 Hloubené vykopávky R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 1,60 stožár 1*1*1,6 1, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 1, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1, Poplatek za skládku t 2,72 1,6*1,7 2, Pažení ze strany horkovodního potrubí ponecháno jako ztracené bednění ks 1,00 Celkem za 13 Hloubené vykopávky Díl: 27 Základy R00 Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30) m3 1,68 1*1*1,6*1,05 1, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,80 1*4*0,2 0, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0, Dod+mont spádové desky se začištěním tl.100mm m2 0,16 0,4*0,4 0,16 Celkem za 27 Základy Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. do 4 cm písku m2 79,82 3,2+5,1*2,2 4,85*2,2+0,5*0,5 Mezisoučet 3*0,4+5,6*0,8+3*0,4+7*0,8 Mezisoučet 7*3 14,42 10,92 25,34 12,48 12,48 21,00 7*1,5*2 21, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 8 cm m2 34,62 22,14+12,48 34, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm m2 42,00 7*6 42, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 19 cm m2 46,20 7*6,6 46, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm m2 37,82 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

20 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 02 ul.koperníkova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 3,2+22,14+12,48 37, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 22 cm m2 3, Asf beton podkl ACP16+ tl70mm -3m m2 3, R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,asfal do 1,5 kg/m2 m2 3, R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 10, R00 Beton asfalt. ACO 11 ABS do 3 m, tl.5 cm m2 10, Klad zámk dl tl60 ska vč.přířezů m2 37,82 3,2+5,1*2,2 4,85*2,2+0,5*0,5 Mezisoučet 3*0,4+5,6*0,8+3*0,4+7*0,8 14,42 10,92 25,34 12,48 Mezisoučet 12, Klad zámk dl tl80 skb -50m2 vozov vč.přířezů m2 42,00 7*3 21,00 7*1,5*2 21, Dod+mont asfalt. pás komunikace - napojení na stáv vč.finální úpravy spáry m 14,00 7*2 14, Dod zámková dlažba tl.60mm šedá 3,2+5,1*2,2 4,85*2,2+0,5*0,5 Mezisoučet 25,34*0,03 Mezisoučet m2 26,10 14,42 10,92 25,34 0,76 0, Dod zámková dlažba tl.60mm červená reliéfní 0 m2 12,85 0 Mezisoučet 3*0,4+5,6*0,8+3*0,4+7*0,8 Mezisoučet 12,48*0,03 12,48 12,48 0, Dod zámková dlažba tl.80mm šedá 21*1,03 m2 21,63 21, Dod zámková dlažba tl.80mm červená 21*1,03 m2 21,63 21, Zásyp rýhy v komunikaci struskou m3 1,65 pro VO Celkem za 5 Komunikace Díl: 8 Trubní vedení R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 3, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 3, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3, Poplatek za skládku t 5,44 3,2*1,7 5, Dod+mont potrrubí UR2 PP DN 150 m 5, Dod+mont výstražné folie šedé š.400 m 5, Dod+mont napojení potrubí na stáv. šachtu vč.obetonování a úpravy šachty ks 1, Dod+mont uliční vpusti - kompletní celek vč.vtokové mříže a kalového koše ks 1, Dod+mont pískové lože m3 0,40 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

21 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 02 ul.koperníkova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 5*0,8*0,1 0, Dod+mont obsyp potrubí struskou m3 1, Dod +mont zásyp rýhy struskou m3 1,80 Celkem za 8 Trubní vedení Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou m 23,60 7*2 14,00 4*1 4,00 u vpusti:0,35+0,35*5*3 5, sv Osazení obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 35,00 5,25*4 21,00 7*2 14, sv Osazení obrub. kamen. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 12,00 6*2 12, R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 2,68 12*0,25*0,25 35*0,2*0,2 23,6*0,15*0,15 0, Dod žulových krajníků 250/200 m 6, Dod obrub 100/250 m 35,35 5,25*4*1,01 7*2*1, Dod+mont vodorovné značení bílou barvou vč.předznačení 0,75 1,40 21,21 14,14 m2 12,60 7*3*0,6 12, Vytyčení inženýrských sítí ks 1, Dod+mont sloupků dopravní značky vč.kotvení vč.základku a výkopů ks 6, Dod+mont dopravní značky,tabulky na sloupek vč.montážního materiálu ks 10, Dod žulových kostek t 0,49 23,6*0,1/5*1,03 0, Osazení chrániček u stožáru ks 1, Vybourání kompletní skladby asf. chodníku vč.zpětné opravy m2 2,56 pro kabel VO Vybouráíní kompletní skladby chodníku vč.zpětné opravy m2 3,20 pro kabel VO Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 31,35 (5,2+5,25)*3 31, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 31,35 (5,2+5,25)*3 31, R00 Odstranění podkl pl. 200 m2,kam.drcené tl.do30 cm m2 49,98 7*6,6 46,20 6,3*0,6 3, R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 10,08 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

22 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 02 ul.koperníkova P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 6,3*(0,6+0,5+0,5) 10,08 Mezisoučet 10, R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,78 6,3*0,6 3, R00 Odstranění podkl pl.do 200 m2, živice tl. do15 cm m2 46,20 komunikace 7*6,6 46, R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 33,00 5,25*4 21,00 6*2 12, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 26,00 2*7 14,00 2*6 12, R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 6, R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 55, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 499, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 55, R00 Poplatek za skládku suti t 55,47 směsný odpad vč. asfaltu Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 110,55 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: M21 Elektromontáže Elektroinstalace viz samostatný soupis soub 1,00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady Zařízení staveniště-vybudování,provoz,likvidace sada 1,00 oplocení mezideponie zeminy příjezdy a přístupy na staveniště připojení na zdroj elektřiny zřízení telekomunikačního spojení kanceláře vedení skladové a manipulační plochy strážní a bezpečnostní služba osvětlení staveniště dopravní značení po dobu výstavby BOZP plány,postupy,rizika staveništní rozvody energií,vody Provozní vlivy - silniční a okolní doprava a pohyb chodců sada 1, Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 Celkem za VRN Vedlejší a ostatní náklady Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

23 REKAPITULACE 1. Dodávka 2 Doprava ( 3,6% z dodávky) 3. Přesun ( 1% z dodávky) 4. Montáž 5. PPV ( 6% z montáže) 6. mezisoučet 7. Zemní práce 8. HZS 9. celkem ( bez DPH) m. stavby: k.ú. Třinec,Lyžbice, Oldřichovice investor: akce: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Kopernikova st. objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ č. zakázky datum 06/ 2013 vypracoval podpis

24 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Kopernikova d o d á v k a m o n t á ž p.č. materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem 1 stožár pro světelné křížovatky s manžetou vyložení 5m,atyp, ozn. SG360-ATYP povrchová úprava žárový Zn, OSSTO Plus ks 1 2 objímka VBO, žárový Zn, OSSTO Plus pár 1 3 trubka d=60mm, žárový Zn ks 1 3 svítidlo výbojk. MC2 ZEBRA/150 Schréder ks 2 4 výbojka halogenidová 150 W ks 2 5 stožárová sv. 2poj. SR721-27N+kryt poj. ks 2 6 stožárová sv. 3poj. SR722-27N+kryt poj. ks 1 7 pojistková vložka E27/ 4 A ks 1 8 pojistková vložka E27/ 6 A ks 2 9 pojistková vložka E27/ 16 A ks 1 10 pojistkový dotek E27, 500V/ 4 A, ks 1 11 pojistkový dotek E27, 500V/ 6 A, ks 2 12 pojistkový dotek E27, 500V/16 A, ks 1 13 kabel CYKY 3C x 2,5 m kabel CYKY 3C x 1,5 m ukončení kabelu smršťovací koncovkou do: 3 x 2,5mm 2, CCB 3-33/14 ks 2 16 ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5mm 2 ks 6 17 ukončení vodičů na svorkovnici do 1,5mm 2 ks demontáž stav. stožárové sv. ks 1 19 montáž nové stožárové sv.+zapojení ks 1 21 zemnicí drát FeZn d= 10 mm m tvarování zem. drátu ks 1 23 svorka uzemňovací - zkušební SZa ks 1 24 ozn. stožárů, značkou "blesk" ks 1 25 ozn.směru vedení kabelů u svorkovnice ks 2 26 ozn. stožárů, písmo do 100mm ks 1 27 označení uzemnění stožáru ks 1 28 barva syntetická-venkovní, černá kg 0,02 29 ředidlo syntetické kg 0,05 30 spojovací a podružný materiál kg Zemní práce 36 vytýčení trasy km 0,02 37 výkop rýhy 350 x 500mm, tř. 3 m výstražná fólie š 30 cm m chránička KOPOFLEX 63 m kabelové lože z písku m zához rýhy včetně úpravy terénu m písková výplň ks 1 48 betonová roura d=300x1500 ks HZS 54 zabezpečení pracoviště hod 1 55 úprava zapojení stožárů č.65 hod 1 56 zhotovení polohopis. plánu kabelu hod 1 57 výchozí revize hod 4 58 rozpočtové náklady

25 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 04 ul.lesní Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem 0 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS 0 ZRN+HZS 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

26 Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcerozpočet : 04 ul.lesní REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Hloubené vykopávky Základy Komunikace Ostatní konstrukce, bourání Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot M21 Elektromontáže VRN Vedlejší a ostatní náklady CELKEM OBJEKT Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

27 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 04 ul.lesní P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,31 6,8*0,12 4,08*0,12 0, R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 1, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 10,88 6,8+4,08 10,88 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 13 Hloubené vykopávky R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,80 stožár 1*1*1,8 bouraný beton:-1-1, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 2,11 1,3056 0,8 0, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2, Poplatek za skládku t 3,50 2,056*1,7 3, Úprava zeminy kolem stožáru ks 1, Pažení ze strany plynovodního potrubí ponecháno jako ztracené bednění ks 1, Sejmutí drnu pro sloup vč.zpětného uvedení do původního stavu m2 9,00 Celkem za 13 Hloubené vykopávky Díl: 27 Základy R00 Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30) m3 1,89 1*1*1,8*1,05 1, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,80 1*4*0,2 0, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0, Dod+mont spádové desky se začištěním tl.100mm m2 0,16 0,4*0,4 0,16 Celkem za 27 Základy Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. do 4 cm písku m2 10, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm m2 10,88 6,8+4,08 10, Klad zámk dl tl60 ska vč.přířezů m2 10,80 1,45*2*3-4,08 1,45*1,45 Mezisoučet 0,4*3*2 1,05*0,8*2 Mezisoučet 4, Dod+mont asfalt. pás komunikace - napojení na stáv vč.finální úpravy spáry m 10,00 kolem žul.kostek Dod zámková dlažba tl.60mm šedá m2 6,92 1,45*2*3-4,08 1,45*1,45 Mezisoučet 6,7225*0,03 0,82 1,80 1,31 4,62 2,10 6,72 2,40 1,68 4,62 2,10 6,72 0,20 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

28 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 04 ul.lesní P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ 0 Mezisoučet 0, Dod zámková dlažba tl.60mm červená reliéfní m2 4,20 4,08*1,03 4, Dod žulových kostek t 0,41 10*0,2/5*1,03 0,41 Celkem za 5 Komunikace Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry m 10,00 5*2 10, R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou m 10,00 5*2 10, sv Osazení obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 10,00 5*2 10, R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 0,85 10*0,15*0,15*2 0, Dod obrub 100/250 m 10,10 10*1, Dod+mont vodorovné značení bílou barvou vč.předznačení, přechod pro chodce+opticko-psychologická brzda) 0,40 10,10 m2 27,05 6*3*0,6+16,25 27, Vytyčení inženýrských sítí ks 1, Dod+mont sloupků dopravní značky vč.kotvení vč.základku a výkopů ks 2, Dod+mont dopravní značky,tabulky na sloupek vč.montážního materiálu ks 2, Oprava plotu a betonové podezdívky po stavební činnosti vč.demontáží m 10, Osazení chrániček u stožáru ks 1,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 8,70 1,45*3*2 8, R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 10,00 5*2 10, R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,00 1*1*1 1, Demontáž značky ze sloupku ks 1, Vybourání pruhu skladby komunikace pro osazení dvojřádku m 10, R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 9, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 82, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 9, R00 Poplatek za skládku suti t 9,14 Celkem za Díl: 99 10*0,2*0,2 směsný odpad vč. asfaltu 96 Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

29 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 04 ul.lesní P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 20,93 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: M21 Elektromontáže Elektroinstalace viz samostatný soupis soub 1,00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady Zařízení staveniště-vybudování,provoz,likvidace sada 1,00 oplocení mezideponie zeminy příjezdy a přístupy na staveniště připojení na zdroj elektřiny zřízení telekomunikačního spojení kanceláře vedení skladové a manipulační plochy strážní a bezpečnostní služba osvětlení staveniště dopravní značení po dobu výstavby BOZP plány,postupy,rizika staveništní rozvody energií,vody Provozní vlivy - silniční a okolní doprava a pohyb chodců sada 1, Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 Celkem za VRN Vedlejší a ostatní náklady Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

30 celkem (Kč) Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

31 celkem (Kč) Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

32 celkem (Kč) Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

33 REKAPITULACE 1. Dodávka 2 Doprava ( 3,6% z dodávky) 3. Přesun ( 1% z dodávky) 4. Montáž 5. PPV ( 6% z montáže) 6. mezisoučet 7. Zemní práce 8. HZS 9. celkem ( bez DPH) m. stavby: k.ú. Třinec,Lyžbice, Oldřichovice investor: akce: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Lesní st. objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ č. zakázky datum 06/ 2013 vypracoval podpis

34 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Lesní d o d á v k a m o n t á ž p.č. materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem 1 stožár prodloužený pro osv.křížovatky s manžetou vyložení 6,5m,atyp, ozn. SG360-ATYP povrchová úprava žárový Zn, OSSTO Plus ks 1 2 objímka VBO, žárový Zn, OSSTO Plus pár 1 3 trubka d=60mm, žárový Zn ks 1 4 svítidlo výbojk. MC2 ZEBRA/150 Schréder ks 2 5 výbojka halogenidová 150 W ks 2 6 výbojka sodíková 70 W ks 1 7 svítidlo výbojkové Schréder MC 2-70 ks 1 8 stožárová sv. 3poj. SR723-27N+kryt poj. ks 1 9 pojistková vložka E27/ 4 A ks 1 10 pojistková vložka E27/ 6 A ks 2 11 pojistkový dotek E27, 500V/ 4 A, ks 1 12 pojistkový dotek E27, 500V/ 6 A, ks 2 13 kabel CYKY 3C x 1,5 m zapojení stáv.vodičů na svorkovnici ks 8 15 ukončení vodičů na svorkovnici do 1,5mm 2 ks demontáž stáv. stožáru vč.likvidace ks 1 17 zemnicí drát FeZn d= 10 mm m tvarování zem. drátu ks 1 19 svorka uzemňovací - zkušební SZa ks 1 20 ozn. stožárů, značkou "blesk" ks 1 21 ozn.směru vedení kabelů u svorkovnice ks 2 22 ozn. stožárů, písmo do 100mm ks 1 23 označení uzemnění stožáru ks 1 24 barva syntetická-venkovní, černá kg 0,02 25 ředidlo syntetické kg 0,05 26 spojovací a podružný materiál kg Zemní práce 30 vytýčení trasy km 0, výkop rýhy pro uzemnění 300x500mm,tř.3 m zához rýhy včetně úpravy terénu m písková výplň ks 1 34 betonová roura d=300x1500 ks HZS 39 zabezpečení pracoviště hod 1 40 demontáž stáv. stožáru hod 5 41 výchozí revize hod 3 42 rozpočtové náklady

35 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 03 ul.slezká Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem 0 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS 0 ZRN+HZS 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

36 Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcerozpočet : 03 ul.slezká REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Hloubené vykopávky Základy Komunikace Ostatní konstrukce, bourání Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot M21 Elektromontáže VRN Vedlejší a ostatní náklady CELKEM OBJEKT Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

37 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 03 ul.slezká P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ornice:2*0,3*2*0,2+2*1*0,5*2*0,2 výkop kolem obrubníků:2*(0,07)*2 m3 0,92 0,64 0, R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 0, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 6,8*2*0,3 1*2*0,5 m2 5,08 4,08 1, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 7*0,5 38,6 m2 42,10 3,50 38, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl cm,do 500m2 m2 5,08 6,8*2*0,3 1*2*0,5 1, Založení trávníku vč.finální povrchové úpravy terénu vč.travního semene vč.hnojení m2 5,08 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 13 Hloubené vykopávky R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,59 stožár 0,7*0,7*1,2 0, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 0, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0, Poplatek za skládku t 1,00 0,588*1,7 1, Úprava zeminy kolem stožáru ks 1,00 Celkem za 13 Hloubené vykopávky Díl: 27 Základy R00 Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30) m3 0,62 0,7*0,7*1,2*1,05 0, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,56 0,7*4*0,2 0, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0, Dod+mont spádové desky se začištěním tl.100mm m2 0,16 0,4*0,4 0,16 Celkem za 27 Základy Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. do 4 cm písku m2 38,36 11,64+26,72 38, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 16 cm m2 3, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm m2 38, R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 22 cm m2 3, Asf beton podkl ACP16+ tl70mm -3m m2 3, R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,asfal do 1,5 kg/m2 m2 3, R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 10, R00 Beton asfalt. ACO 11 ABS do 3 m, tl.5 cm m2 10,50 7*1,5 10, Klad zámk dl tl60 ska vč.přířezů m2 38,36 3,4*2+(3-0,8)*2,2 Mezisoučet 4,08 11,64 11,64 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

38 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 03 ul.slezká P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 36*0,4+6*0,8+0,4*3+3*0,4+6,4*0,8 26,72 Mezisoučet 26, Dod+mont asfalt. pás komunikace - napojení na stáv vč.finální úpravy spáry m 10,00 kolem jednořádku Dod zámková dlažba tl.60mm šedá m2 11,99 11,64*1,03 11, Dod zámková dlažba tl.60mm červená reliéfní m2 27,52 26,72*1,03 27, Zásyp rýhy v komunikaci struskou m3 1,75 7*0,5*0,5 1,75 Celkem za 5 Komunikace Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou m 10, sv Osazení obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 4,00 2*2 4, sv Osazení obrub. kamen. s opěrou,lože z B 12,5 stojatý i ležatý m 10, R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 0,79 10*0,2*0,2 4*0,2*0,2 10*0,15*0,15 0, Dod žulových krajníků 250/200 m 10, Dod obrub 100/250 m 4, Dod+mont vodorovné značení bílou barvou vč.předznačení m2 12,60 7*3*0,6 12, Demontáž a zpětná montáž zpomalovacího prahu (3m) ks 1, Vytyčení inženýrských sítí ks 1, Dod+mont sloupků dopravní značky vč.kotvení vč.základku a výkopů ks 5, Dod+mont dopravní značky,tabulky na sloupek vč.montážního materiálu ks 7, Osazení chrániček u stožáru ks 1,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 28,40 3*0,4+6*0,8+0,4*36+4*2 28, R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10,80 2*3+1*4,8 10, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 12,80 2*3 1*6,8 6, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 3,50 komunikace 7*0,5 3, R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 10,50 komunikace 7*1,5 10, R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,50 0,40 0,16 6,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

39 Slepý rozpočet Stavba : D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce Rozpočet: 03 ul.slezká P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) komunikace R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00 2*5 10, R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 10,00 5*2 10, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 24,00 7*2 14,00 5*2 10, R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 10,60 2*3,2 4,2 4, R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí m2 1,00 10*0,1 1, Vybourání stávajících dopraních značek vč.sloupku a spodní stavby vč.likvidace ks 2, R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 15, R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 143, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 15, R00 Poplatek za skládku suti t 15,97 směsný odpad vč. asfaltu Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 43,73 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: M21 Elektromontáže Elektroinstalace viz samostatný soupis soub 1,00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady Zařízení staveniště-vybudování,provoz,likvidace sada 1,00 oplocení mezideponie zeminy příjezdy a přístupy na staveniště připojení na zdroj elektřiny zřízení telekomunikačního spojení kanceláře vedení skladové a manipulační plochy strážní a bezpečnostní služba osvětlení staveniště dopravní značení po dobu výstavby BOZP plány,postupy,rizika staveništní rozvody energií,vody Provozní vlivy - silniční a okolní doprava a pohyb chodců 6,40 sada 1, Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 Celkem za VRN Vedlejší a ostatní náklady Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

40 REKAPITULACE 1. Dodávka 2 Doprava ( 3,6% z dodávky) 3. Přesun ( 1% z dodávky) 4. Montáž 5. PPV ( 6% z montáže) 6. mezisoučet 7. Zemní práce 8. HZS 9. celkem ( bez DPH) m. stavby: k.ú. Třinec,Lyžbice, Oldřichovice investor: akce: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce ul. Slezská st. objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ č. zakázky datum 06/ 2013 vypracoval podpis

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480 PLŽKV~RozPtET Rozpočet 5 Mobiliář a herní prvky JKS bjekt Název objektu SKP < Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1 - Vybudování dětského hřiště Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny Píloha. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOET Rozpoet 02 Stavební práce - Obnova památkové podstaty kulturní památky JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Stavební ást Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek Rehabilitace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1477.08.Z0 JKSO 828.89 Objekt SKP 08 Měrná jednotka m Stavba Počet jednotek 0 1477 Venkovní sportoviště Náklady na m.j. 0 Projektant Ing. Zbyněk Kabelík Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj.

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. KRYCĺ LIST ROZPOČTU Název objektu JKSO. Měrná jedhotka M2 Název stavby Počet jednotek Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. Projektant Fact s.r.o. Typ rozpočtu Objednatel Obec

Více