Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb."

Transkript

1 Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

2 INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

3 OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále jen Banka ) svému klientovi (dále jen Klient ). Banka doporučuje Klientovi seznámit se s těmito informacemi před uzavřením smlouvy o platebních službách. OBSAH 1. Pravidla vyplňování platebních příkazů Bezpečnostní limity pro provádění plateb a výběrů Lhůty platebního styku Přepočet měny při platebních transakcích

4 VYPLŇOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ 1. PRAVIDLA VYPLŇOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ 1.1. Tuzemské platby v českých korunách V platebním příkazu je nutné uvést tyto povinné údaje: a) číslo účtu plátce a příjemce, včetně kódu banky; b) výši částky (u poštovní poukázky platí částka uvedená na zadní straně, pokud nebude vyplněna, platí částka na přední straně); c) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Pokud je jednorázový platební příkaz zadáván formou hromadného příkazu, musí výše uvedené povinné údaje obsahovat každý tiskopis nebo stránka hromadného příkazu. V platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) datum splatnosti (tj. den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce); b) variabilní symbol; c) specifický symbol; d) konstantní symbol; e) textová zpráva pro příjemce; f) datum vystavení platebního příkazu. V případě poštovní poukázky bude platba provedena výhradně podle zúčtovacích dat příjemce uvedených na přední straně a zúčtovacích dat plátce uvedených na zadní straně poukázky Náležitosti platebních příkazů pro SEPA převody v eurech Na platebním příkazu pro SEPA převod je nutné uvádět tyto povinné údaje: a) číslo účtu plátce ve formátu IBAN; b) číslo účtu příjemce vždy ve formátu IBAN (v případě uvedení chybného IBANu může být platební příkaz Klienta odmítnut); c) název účtu příjemce; d) částku v měně EUR; e) datum splatnosti; f) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. V platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) účel prováděné platební transakce tj. dodatečná informace vztahující se k platební transakci, která má význam pro příjemce; b) priorita provedení platební transakce; c) pokyn k zaslání potvrzení o provedení platební transakce; d) pokyn k zaslání informační SMS zprávy o případném neprovedení platební transakce; e) doplňující identifikace platební transakce, příkazce a příjemce, a to: variabilní symbol; specifický symbol; konstantní symbol; reference platby (Na základě dohody s příjemcem. Není povolené zadat současně Referenci platby a některý ze symbolů převodu VS, KS, SS. Pokud Klient přesto zašle obě instrukce, Banka zpracuje pouze instrukci uvedenou v pole Reference platby.) 1.3. Náležitosti platebních příkazů pro SEPA inkasa v eurech Na platebním příkazu k SEPA inkasu je nutné uvádět tyto povinné údaje: a) číslo účtu příjemce ve formátu IBAN; b) identifikační kód příjemce CID; c) název účtu plátce; d) číslo účtu plátce ve formátu IBAN; e) typ inkasa CORE nebo B2B; f) částka v měně EUR; g) datum splatnosti; h) typ souhlasu s inkasem jednorázový nebo opakovaný; i) referenční číslo SEPA inkasa (tzv. Unique Mandate Reference); j) datum udělení souhlasu k SEPA inkasu příjemci (sjednání SEPA Direct Debit Mandate); k) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. 3

5 Na platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) BIC banky plátce; b) doplňující identifikace platební transakce, příkazce a příjemce, a to variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol; reference platby; není povolené zadat zároveň referenci platby a některý ze symbolů převodu VS, KS, SS; c) doplňující informace libovolný text upřesňující platbu pro plátce a příjemce v maximálním rozsahu 140 znaků Náležitosti Souhlasu se SEPA inkasem v eurech předávaného Bance Na souhlasu se SEPA inkasem je nutné uvádět tyto povinné údaje: a) číslo účtu plátce ve formátu IBAN; b) referenční číslo SEPA inkasa (tzv. Unique Mandate Reference); c) identifikační kód příjemce (CID), kterému plátce povoluje provedení inkasa; d) typ inkasa (CORE nebo B2B); e) typ souhlasu (jednorázový nebo opakovaný); f) limit pro jednu inkasní platbu (limit musí být stanoven jako částka, kterou Klient se zřetelem na všechny okolnosti očekává jako maximální částku inkasa pro jednu platbu). Na souhlasu se SEPA inkasem mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) období pro limit jedné inkasní platby; b) platnost souhlasu s inkasem Platební příkazy pro platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby do zahraničí V platebním příkazu je nutné uvést tyto povinné údaje: a) číslo účtu plátce, přesné jméno a adresu majitele účtu. b) číslo účtu příjemce, přesné jméno a adresu majitele účtu. Pokud je platební transakce prováděna do zemí Evropského hospodářského prostoru nebo dalších zemí, které používají čísla účtu ve formátu IBAN (seznam těchto zemí je k dispozici na internetových stránkách Banky), bankovní spojení příjemce musí znít takto: 1. IBAN číslo účtu v mezinárodním formátu a přesný název účtu a adresa příjemce (v případě uvedení chybného IBANu může být platební příkaz odmítnut); 2. BIC mezinárodní kód banky a přesný název a sídlo banky příjemce. Jestliže u platebních transakcí do stanovených zemí a v určených měnách (seznam těchto zemí a měn je k dispozici na internetových stránkách Banky) nejsou uvedeny IBAN a BIC, Banka je nepřijme ke zpracování. Pokud IBAN a BIC nebudou uvedeny na správném místě, nemusí být platební transakce provedena nebo bude za takovou platební transakci ze strany zahraniční banky účtován dodatečný poplatek. Pokud je prováděna platební transakce do zemí, které nepoužívají čísla účtů ve formátu IBAN, je nutné uvádět bankovní spojení příjemce takto: 1. číslo účtu; 2. přesný název účtu příjemce a adresa příjemce; 3. BIC / clearingový (směrový) kód banky příjemce, přesný název a sídlo pobočky banky příjemce, u které je veden účet. Jestliže bude na platebním příkazu uveden pouze BIC bez uvedení názvu banky, bude příkaz zpracován na základě BIC. Pokud bude uvedeno obojí a BIC nebude odpovídat názvu banky, bude příkaz zpracován pouze dle BIC. Pokud bude uveden neplatný BIC banky, bude příkaz zpracován podle názvu a sídla banky. V případě, že název a sídlo banky nestačí pro správné provedení příkazu, nebude příkaz proveden. Stejné zásady platí i při použití clearingového (směrového) kódu namísto BIC. c) měna převodu AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, USD, TRY, TND, ZAR. Měny převodu CNY, INR, THB a SGD platí pouze pro korporátní klientelu. Pokud je měnou převodu česká koruna, musí být s Bankou předem ověřeno, jestli zahraniční banka platbu v českých korunách přijme. d) datum splatnosti den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. e) způsob zpoplatnění plateb způsob, jak banky zúčtují poplatky za převod: SHA BEN OUR Plátce hradí poplatky své banky Všechny poplatky hradí příjemce. Všechny poplatky hradí plátce. a příjemce hradí poplatky ostatních bank. Proto příjemce dostane platbu sníženou Proto příjemce dostane platbu v plné výši. Proto může příjemce dostat platbu o poplatky všech zúčastněných bank. sníženou o poplatky ostatních bank. Při provádění platebních transakcí do zemí Evropského hospodářského prostoru v měnách těchto zemí je možné zvolit pouze SHA. Výjimkou je případ, kdy u převodu dochází ke konverzi mezi měnou platby a měnou účtu Klienta, tj. kdy je měna převodu odlišná od měny účtu. V tomto případě lze použít i OUR. Způsob zpoplatnění BEN nelze u těchto převodů zvolit vůbec. Pokud bude předán příkaz s chybně uvedeným způsobem zpoplatnění, budou způsoby BEN a OUR změněny na SHA (kromě plateb s konverzí měny). Pokud nebude na platebním příkazu zvolen ani jeden ze způsobů zpoplatnění, bude platba zpracována jako 4

6 BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PLATEB A VÝBĚRŮ SHA. Platební transakce do částky Kč nebo jejího ekvivalentu v cizí měně bude provedena pouze v případě, že platební příkaz obsahuje zpoplatnění SHA nebo OUR; příkaz se zpoplatněním BEN nebude proveden. Při platbě v měně USD je i přes zvolené zpoplatnění OUR možné, že příjemce nedostane částku platební transakce v plné výši. f) smluvní kurz pokud bude k prováděné platební transakci mezi Klientem a Bankou předem sjednán smluvní kurz, musí být na platebním příkazu vyznačen. Pokud nebude příslušné pole příkazu označeno, provede Banka přepočet podle běžného kurzu platného v okamžiku zpracování podle aktuálního kurzovního lístku. g) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Některé banky nebo státy příjemců např. u platby v RUB (ruských rublech) do Ruské federace, vyžadují vyplnění určitých náležitostí platebního příkazu zvláštním způsobem. V případech, kdy by nedodržení těchto zvláštních požadavků mělo za následek neprovedení platební transakce v bance příjemce, může být odmítnut příkaz, který známé zvláštní požadavky zahraničních bank nesplňuje. Více informací o vyplňování je uvedeno na internetových stránkách Banky. V platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) účel platební transakce tj. dodatečná informace vztahující se k platební transakci, která má význam pro příjemce; b) priorita provedení platební transakce; c) pokyn k zaslání potvrzení o provedení platební transakce; d) pokyn k zaslání informační SMS o případném neprovedení platební transakce; e) pokyn k vyplacení částky v hotovosti. Pokud má být převáděná částka vyplacena příjemci (který není klientem Banky) v hotovosti, musí být na platebním příkazu uvedeny: a) název a přesná adresa banky, kde si příjemce peníze osobně vyzvedne; b) název a číslo identifikačního průkazu, kterým se příjemce při výplatě prokáže, a kontaktní údaje o něm; c) v poli Název účtu příjemce jméno osoby, která si částku platební transakce převezme, je nutné uvést jméno přesně podle identifikačního průkazu; d) pole číslo účtu příjemce se v tomto případě nevyplňuje Riziková teritoria U některých rizikových teritorií je Banka oprávněna provádět hloubkovou kontrolu a do některých rizikových teritorií Banka nevykonává zahraniční převody. Více informací o úhradách do rizikových teritorií a bank a jejich aktuální seznam jsou uvedeny na internetových stránkách Banky. 2. BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEB A VÝBĚRŮ 2.1. Bezpečnostní limity platebních příkazů a souhlasů s inkasem Způsob zadání Limit Platební příkaz přes bankomaty a platbomaty Denní limit Kč (platí pouze pro firemní klientelu) Do tohoto limitu jsou zahrnuty i příkazy s budoucí splatností. Platební příkaz přes sběrný box, poštou Limit pro jeden platební příkaz Kč (nebo ekvivalent této částky v cizí měně). nebo kurýrem U hromadných příkazů se posuzuje celková částka. Platební příkaz u přepážek Banky Bez limitu Souhlas s inkasem u přepážek Banky Limit pro jeden souhlas s inkasem Kč (s možností změny) 1) (firemní klientela) 1) Platí automaticky od 14. října 2014, pokud si Klient nesjedná jiný limit nebo nemá na účtu nastaven nižší limit Bezpečnostní limity služeb SERVIS 24 a BUSINESS 24 Mobilní banka Prostřednictvím služeb SERVIS 24 lze od 23:00 do 23:00 následujícího dne zadat platební příkazy a souhlasy s inkasem až do výše limitů uvedených v tabulce. K provedení platební transakce přes SERVIS 24 Internetbanking je potřeba mít aktivované autorizační SMS nebo elektronický certifikát. Limit SERVIS 24 Internetbanking lze překročit jen s použitím elektronického certifikátu, pokud ho má Klient k dispozici. 5

7 LHŮTY PLATEBNÍHO STYKU Limit pro: Základní denní limit nastavený při zřízení služby: SERVIS 24 Telebanking Kč (tento limit lze zvýšit na Kč) 1) SERVIS 24 Internetbanking Kč 1) SERVIS 24 Mobilní banka Kč (měsíční limit Kč bez možnosti změny) BUSINESS 24 Mobilní banka Kč (denní limit pro uživatele) Mobilní platby Kč (bez možnosti změny) 1) U souhlasů s inkasem firemní klientely platí automaticky od 14. října 2014 pro každý jednotlivý souhlas s inkasem (nikoliv jako denní limit), pokud si Klient nesjedná jiný limit nebo nemá na účtu nastaven nižší limit. Tyto limity neplatí pro platby mezi účty Klienta vedenými Bankou a účty Investiční společnosti České spořitelny, pokud jsou přiřazeny pod jednu smlouvu o službě SERVIS Limity pro platby a výběry prostřednictvím karet Limity pro výběry hotovosti, pro platby u obchodníků a pro platby na internetu lze sjednat individuálně. Pokud se tak nestane, automaticky budou nastaveny doporučené limity k platební kartě (viz internetové stránky Banky). Aktuální nastavení limitů lze zjistit: a) při sjednávání platební karty; b) z dopisu, který Klient obdrží spolu s kartou; c) v bankomatech Banky; d) na bezplatné telefonní lince (pro volání ze zahraničí na lince ); e) v elektronickém bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24; f) v kterémkoli obchodním místě Banky. Do limitů pro platby u obchodníků jsou zahrnuty i platby na internetu, objednávky zboží a služeb prostřednictvím telefonu, u nebo poštou (MO/TO platby) a pravidelné platby. Do limitů pro výběry hotovosti je zahrnut i cash back (výběr hotovosti u obchodníka při současné platbě kartou), cash advance (výběr prostřednictvím karty u přepážek bank a ve směnárnách) a další platby stanovené pravidly kartových asociací, které jsou uvedeny na internetových stránkách Banky. Jednorázové příkazy zadané přes bankomat nebo platbomat nejsou do těchto limitů započítávány, při nich karta slouží pouze k identifikaci držitele. 3. LHŮTY PLATEBNÍHO STYKU 3.1. Vymezení provozní doby a stanovení lhůt zúčtování Předaný platební příkaz bude proveden ve lhůtách stanovených v této informaci. Ty se počítají od okamžiku přijetí platebního příkazu. Pokud bude platební příkaz podán po skončení provozní doby Banky, bude Bankou přijat ke zpracování na začátku provozní doby dalšího pracovního dne Vymezení pracovního dne Typ převodu Pracovní den Platební transakce v českých korunách Den, kdy mají banky v ČR otevřeno a probíhá vypořádání mezibankovních obchodů zúčtovacím převáděné v rámci ČR centrem v ČR. Platební transakce v českých korunách Kterýkoli den, včetně víkendů a svátků (neplatí pro platební příkazy korporátní klientely vhozené nebo cizí měně mezi účty vedenými Bankou do sběrných boxů nebo zaslané prostřednictvím služby MultiCash nebo BUSINESS 24 a pro platební transakce na účty velkých korporátních klientů). Platební transakce v cizích měnách Den, kdy mají banky v ČR i v zahraničí otevřeno a probíhá vypořádání devizových obchodů v ČR nebo české měně do zahraničí i v hlavním finančním centru pro měnu platební transakce. 6

8 3.3. Platební transakce v českých korunách v rámci ČR odeslané platby Způsob předání Provozní doba pro zpracování Lhůty připsání na účet příjemce platebního příkazu platebních příkazů v den přijetí Firemní klientela Korporátní klientela vedený Bankou vedený jinou bankou v ČR JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ STANDARDNÍ Obchodní místo Banky pro okamžité zadání D nebo D + 1 2) do systému kdykoli v otevírací době pro následné zadání pro následné zadání D + 1 do systému do 12:00 do systému do 12:00 D Sběrný box do 12:00 D + 1 Bankomat, platbomat 1) do 22:00 Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 22:00 D nebo D + 1 2) bankovnictví MultiCash do 22:00 JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ ZRYCHLENÝ/EXPRESNÍ Obchodní místo Banky do 12:30 do 13:00 D Elektronické a telefonní 3) do 14:00 bankovnictví JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Obchodní místo Banky pro okamžité zadání D nebo D + 1 2) do systému kdykoli v otevírací době pro následné zadání pro následné zadání D D + 1 do systému do 12:00 do systému do 12:00 Sběrný box pro následné zadání do systému do 12:00 D + 1 Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 22:00 D nebo D + 1 2) bankovnictví MultiCash do 22:00 TRVALÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, INKASU A SOUHLASY S INKASEM Všechny způsoby předání podle data splatnosti platebního příkazu D D nebo D + 1 2) JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K VÝPLATĚ HOTOVOSTI (POŠTOVNÍ POUKÁZKA B ) Obchodní místo Banky (BÚ) pro okamžité zadání do systému kdykoli v otevírací době D + 1 pro následné zadání pro následné zadání do systému do 12:00 do systému do 12:00 VKLAD V HOTOVOSTI Obchodní místo Banky celá otevírací doba 4) D (na účty Stavební Vkladový bankomat 1) do 23:00 4) spořitelny ČS D Použité zkratky: BÚ běžný účet DÚ devizový běžný účet D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu. 1) Platí pouze pro držitele karet vydaných Bankou. 2) Závisí na času přijetí platebního příkazu ke zpracování. 3) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 4) Pokud je hotovost vkládána na účet velkého korporátního klienta (např. pojišťovny, penzijní fondy ), je provozní dobou otevírací doba obchodního místa Banky s výjimkou víkendů a svátků Platební transakce v českých korunách v rámci ČR přijaté platby Všechny přijaté platby v českých korunách v ČR budou Bankou připsány na účet tentýž den. U přijaté platby, která dosahuje nebo převyšuje Kč, bude částka platební transakce připsána na účet vedený v cizí měně tentýž den, avšak pouze pokud Banka dostane částku platební transakce k připsání do 16:30. 7

9 3.5. Platební transakce v českých korunách v rámci ČR založení, změna a zrušení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem Způsob předání Provozní doba pro předání platebního příkazu Den předání platebního příkazu Firemní klientela Korporátní klientela 1) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Obchodní místo Banky pro okamžité zadání do den splatnosti systému kdykoli v otevírací době do 14:00 (firemní klientela) pro následné zadání do den před splatností systému do 12:00 (korporátní klientela) Sběrný box 2) do 12:00 den splatnosti Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 22:00 den splatnosti (firemní klientela) bankovnictví MultiCash neumožňuje MultiCash neumožňuje den před splatností (korporátní klientela) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K VÝPLATĚ HOTOVOSTI (POŠTOVNÍ POUKÁZKA B ) Obchodní místo Banky celá otevírací doba den splatnosti (BÚ) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Obchodní místo Banky den splatnosti celá otevírací doba do 14:00 (firemní klientela BÚ) den před splatností (korporátní klientela BÚ) Elektronické a telefonní 3) pro SERVIS 24 Telebanking do 23:00 do 22:00 bankovnictví Business 24 a MultiCash neumožňují MultiCash neumožňuje den před splatností (BÚ) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K REGULACI ZŮSTATKU NA ÚČTU Obchodní místo Banky den splatnosti celá otevírací doba do 14:00 (firemní klientela) den před splatností (korporátní klientela BÚ) Elektronické a telefonní 3) SERVIS 24 do 23:00 do 14:30 den před splatností bankovnictví Business 24 a MultiCash neumožňují MultiCash neumožňuje (firemní klientela BÚ) den splatnosti (korporátní klientela BÚ) SOUHLAS S INKASEM Obchodní místo Banky celá otevírací doba do 14:00 den před splatností (BÚ, DÚ) Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 15:00 den před splatností (BÚ) bankovnictví MultiCash neumožňuje MultiCash neumožňuje Použité zkratky: BÚ běžný účet DÚ devizový běžný účet 1) Pro klienty, kteří nejsou drobnými podnikateli, je pro případ změny/zrušení 30 a více platebních příkazů stanovena lhůta pro předání žádosti nejpozději 2 dny před splatností. 2) Lze pouze založení trvalého příkazu. 3) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 8

10 3.6. Odeslané platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby do zahraničí Způsob předání Provozní doba pro Připsání platby Připsání úhrady na platebního příkazu Priorita převodu zpracování příkazu korespondenční účet banky příjemce v den přijetí bance 1) Firemní Korporátní klientela klientela PLATBA DO BANKY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA V EUR A CZK A FIT PLATBA 2) Obchodní místo Banky do 14:00 standardní D Elektronické a telefonní 5) do 15:00 bankovnictví PLATBA DO BANKY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA V JINÝCH MĚNÁCH KROMĚ EUR A CZK Obchodní místo Banky standardní celá do 14:00 D + 1 D + 1 otevírací doba expresní do 10:00 D D Elektronické a telefonní 5) standardní do 20:00 do 16:30 D + 1 D + 1 bankovnictví expresní BGN, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, PLN, do 11:00 D D NOK, RON, SEK expresní CAD, USD do 14:00 D D SEPA PŘEVOD / OSTATNÍ ÚHRADY V EUR DO ZEMÍ EU A EHP Obchodní místo Banky standardní celá do 14:00 D + 1 D + 1 otevírací doba expresní do 10:00 D D 3) Elektronické a telefonní 5) standardní do 20:00 do 16:30 D + 1 D + 1 bankovnictví expresní do 14:00 D D 3) PLATBA PRIEURO Elektronické a telefonní 5) do 11:00 připsání na účet příjemce bankovnictví do 4 h od předání příkazu OSTATNÍ PLATBY Obchodní místo Banky standardní celá do 14:00 D + 2 otevírací doba urgentní do 14:00 D + 1 expresní do 10:00 D Elektronické a telefonní 5) standardní do 20:00 do 16:30 D + 2 bankovnictví urgentní do 16:30 D + 1 expresní BGN, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, PLN, do 11:00 D NOK, RON, SEK expresní do 14:00 D CAD, CZK, EUR, USD v měnách EU/EHP do zemí EU/EHP D + 4 jiné měny 4) Použité zkratky: D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu 1) Provedení platební transakce v den D nebo D + 1 je garantováno pouze ve stanovených měnách. Přehled těchto měn je uveden níže v bodě ) FIT PLATBA je platba mezi některými bankami Erste Group v měně EUR. 3) V případech, kdy Banka nemůže ovlivnit průběh zpracování platební transakce Klienta v korespondenční bance, je lhůta připsání platby bance příjemce nejpozději D ) Pro tyto platební transakce platí lhůta připsání platby na účet korespondenční banky. 5) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu Přijaté platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platební transakce ze zahraničí Obdržení peněžních Provozní doba pro zpracování Připsání peněžních prostředků Bankou platebního příkazu v den splatnosti prostředků na účet Klienta Úhrada je v měně D členského státu EU/EHP Úhrada je v jiné měně D do 16:30 1) D + 1 než měny států EU/EHP PRIEURO platba D + 1,5 h od přijetí platební transakce Bankou Použité zkratky: D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu. 1) SEPA platba z banky Slovenská sporitelňa zpracovaná v automatickém režimu do 17:00. 9

11 3.8. Příkazy k SEPA inkasům Způsob předání Typ SEPA inkasa Minimální počet dnů Provozní doba pro Připsání úhrady na platebního příkazu před splatností, kdy zpracování příkazu účet banky příjemce musí být příkaz předán vv den přijetí Firemní Korporátní klientela klientela Obchodní místo Banky CORE, B2B, jednorázové, D-1 celá do 14:00 D opakované otevírací doba Elektronické a telefonní CORE, B2B, jednorázové, D-1 do 20:00 do 15:00 D bankovnictví opakované Použité zkratky: D den přijetí příkazu k SEPA inkasu Bankou, k tomuto dni se počítají lhůty pro provedení příkazu Požadavky plátců u SEPA inkas Způsob předání Provozní doba pro předání Den předání před Firemní klientela Korporátní klientela splatností inkasa ZALOŽENÍ, ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ SOUHLASU SE SEPA INKASEM, ZMĚNA V SEZNAMU NEPOVOLENÝCH PŘÍJEMCŮ, ZMĚNA AKTUÁLNÍHO NASTAVENÍ SEPA INKASA Obchodní místo Banky celá otevírací doba do 14:00 D-2 Elektronické a telefonní do 24:00 do 24:00 D-1 bankovnictví ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ INKASA NA ÚČTU PLÁTCE Obchodní místo Banky celá otevírací doba do 14:00 D-2 Elektronické a telefonní do 24:00 do 24:00 D-1 bankovnictví Použité zkratky: D den přijetí požadavku Bankou, k tomuto dni se počítají lhůty pro provedení požadavku. Výše uvedené lhůty se vztahují i na SEPA inkasa v rámci Banky Platby v cizích měnách, kdy jsou účty plátce i příjemce vedeny v bance Místo předání Typ účtu, na který je platební Provozní doba pro zpracování platebních Připsání peněz transakce odeslána příkazů v den přijetí na účet příjemce Firemní klientela Korporátní klientela 2) (BÚ, DÚ) Obchodní místo Banky soukromá/firemní klientela celá otevírací doba 1) do 14:00 korporátní klientela 2) do 14:00 do 14:00 Sběrný box soukromá/firemní/korporátní klientela do 12:00 Elektronické soukromá/firemní klientela do 23:00 3) a telefonní 4) D bankovnictví do 15:00 SERVIS 24 nebo korporátní klientela 2) do 15:00 BUSINESS 24 Elektronické soukromá/firemní klientela bankovnictví do 15:00 MultiCash korporátní klientela 2) Použité zkratky: BÚ běžný účet DÚ devizový běžný účet D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu 1) Platí v případě, že má být platební transakce zúčtována na BÚ nebo DÚ. Pokud má být platební transakce zúčtována na platební účet soukromé klientely, je nutné platební příkaz předat do 14:00. 2) Většinou velké korporace. 3) Platí v případě odeslání platby v cizí měně prostřednictvím služby SERVIS 24 na formuláři Domácí platba nebo BUSINESS 24 na formuláři Cizoměnová platba v rámci banky. V případě použití formuláře pro zahraniční platební styk je nutné platební příkaz předat do 15:00. 4) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 10

12 PŘEPOČET MĚNY PŘI PLATBÁCH Trvalé příkazy k platbám v cizích měnách a do zahraničí Příkaz k založení, změně nebo zrušení trvalého příkazu k platbě v cizí měně, v české měně do zahraničí nebo v cizích měnách v rámci ČR Banka provede, pokud bude podán v obchodním místě Banky nejpozději 1 pracovní den před jeho splatností, a to do 15: Platby PRIEURO Příkazy k platbám PRIEURO lze předat přes služby elektronického a telefonního bankovnictví (možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu). Pokud banka příjemce platby PRIEURO neprovádí nebo bude mít příkaz Klienta chybný BIC banky příjemce, kterou však lze identifikovat podle jiných údajů uvedených na příkazu, Banka příkaz provede v režimu expresní tentýž den. Pokud Klientovi přijde platba v režimu PRIEURO, bude připsána na jeho účet nejpozději 1,5 hodiny po jejím obdržení. Aktuální seznam bank PRIEURO najdete na internetových stránkách Banky Urgentní a expresní platby v cizích měnách a do zahraničí U příkazů s urgentní prioritou předaných v provozní době Banky Banka garantuje jejich připsání korespondenční bance následující pracovní den u následujících měn: BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY a USD. U příkazů s expresní prioritou předaných v provozní době Banky Banka garantuje jejich připsání korespondenční bance tentýž den u následujících měn: BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, PLN, NOK, RON, SEK a USD. Platby v měnách AUD, HKD, JPY, NZD, TND, ZAR, CNY, INR a THB a SGD (platí pouze pro korporátní klientelu) budou korespondenční bance připsány do 2 pracovních dnů po obdržení. Tyto úhrady je vhodné předávat vždy s prioritou standardní Import dávky SEPA příkazu ve formátu XML Banka umožňuje Klientovi elektronické předání dávky SEPA příkazů v datovém formátu XML, který upravuje standard ISO Předání může Klient realizovat přes elektronické bankovnictví BUSINESS 24, MultiCash a BUSINESS 24 Databanking. Od je Banka povinna vyžadovat od Klientů předání SEPA příkazů hromadně v dávce pouze v datovém formátu XML. SEPA příkazy jsou prováděny pouze pro příjemce bank, které přistoupily k provádění SEPA plateb/sepa inkas daného typu. Seznam těchto bank je k dispozici na internetových stránkách Banky. Jestliže Banka nebude moci příkaz zpracovat, informuje Klienta zasláním zpětné zprávy v XML formátu prostřednictvím elektronického bankovnictví. 4. PŘEPOČET MĚNY PŘI PLATEBNÍCH TRANSAKCÍCH 4.1. Pravidla pro přepočet měn při platebních transakcích Veškeré operace na platebních účtech se provádí a zúčtovávají v měně, ve které je platební účet veden. Pokud je zadána platební transakce v jiné měně, provede Banka přepočet (konverzi) částky do měny účtu. Přepočet (konverzi) měn u odesílaných a inkasních plateb provádí Banka podle svého kurzovního lístku, platného v okamžiku přijetí příkazu nebo příkazu k SEPA inkasu, takto: a) u příkazu v cizí měně z účtu vedeného v českých korunách kurzem deviza prodej; b) u příkazu v české měně z účtu vedeného v cizí měně kurzem deviza nákup; c) u příkazu v cizí měně z účtu vedeného v odlišné cizí měně provede Banka konverzi částky z měny převodu do českých korun kurzem deviza prodej a částku v českých korunách pak přepočte do měny účtu kurzem deviza nákup. U příkazů předaných Bance vhozením do sběrného boxu se použije kurz platný ve 12:00 daného dne. Příkazy s budoucí splatností, trvalé příkazy a příkazy, u kterých dochází k opakovanému zúčtování po dni splatnosti (např. pokud na účtu nebylo dostatečné množství peněžních prostředků), provede Banka kurzem podle prvního kurzovního lístku platného v den provedení příkazu. Přepočet (konverzi) měn u příchozích plateb provádí Banka kurzem aktuálním v okamžiku zpracování. V případě, že se jedná o došlou úhradu ze zahraničí: a) v cizí měně na účet vedený v českých korunách, přepočte Banka částku na koruny kurzem deviza nákup; b) v českých korunách na účet vedený v cizí měně, přepočte Banka částku do měny účtu kurzem deviza prodej; 11

13 c) v cizí měně na účet vedený v jiné cizí měně, přepočte Banka částku převodu na české koruny kurzem deviza nákup pro měnu převodu a tuto částku v českých korunách přepočte do měny účtu kurzem deviza prodej. Zúčtování mezinárodní transakce kartou (platba u obchodníka, výběr hotovosti) provádí Banka v české měně. Pokud Klient uskuteční mezinárodní transakci kartou v jiné zahraniční měně než v měně EUR, přepočte kartová asociace platbu prostřednictvím USD na měnu EUR, případně přímo na měnu EUR podle svých pravidel. Pro přepočet použije svůj směnný kurz platný v den zpracování transakce. Na vrub platebního účtu Banka zúčtuje částku v české měně přepočtenou z měny EUR svým kurzem vyhlášeným pro den, kdy Banka transakci zpracovává. Pro platbu u obchodníka použije kurz deviza prodej, pro výběr hotovosti kurz valuta prodej. Pokud má Klient korporátní klientely sjednánu multiměnovou funkci k platební kartě, zúčtuje Banka platební transakci na vrub toho účtu, jehož měna je shodná s měnou platební transakce. Pouze pokud v okamžiku provedení platební transakce není na daném účtu dostatečný disponibilní zůstatek nebo Klient nemá účet v měně platební transakce, zúčtuje Banka takovou platební transakci na vrub hlavního účtu. Je-li hlavní účet veden v CZK, proběhne měnová konverze na CZK způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Je-li hlavní účet veden v jiné měně než CZK, proběhne nejprve měnová konverze na CZK způsobem uvedeným v předchozím odstavci a následně dojde ke konverzi na měnu hlavního účtu kurzem Banky deviza nákup vyhlášeným v den zpracování platební transakce Bankou Měnová konverze nadlimitních plateb Pokud částka příkazu dosahuje nebo převyšuje Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně (přepočten aktuálním kurzem ČNB deviza střed) a při zúčtování příkazu provádí Banka měnovou konverzi, použije tyto kurzy: Odeslaná platba do zahraničí a platební transakce v cizích měnách v ČR 1) Příkaz předaný do 16:30 Příkaz předaný po 16:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle kurzovního lístku situace na mezibankovním trhu Banky platného v den splatnosti příkazu Přijatá platba ze zahraničí a v cizích měnách z jiných bank v ČR Platba přijatá do 16:30 Platba přijatá po 16:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle kurzovního lístku situace na mezibankovním trhu Banky platného v den zpracování platby Platba přijatá do 15:30 Platba přijatá po 15:30 Platební transakce v cizích měnách, kdy směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle kurzovního lístku jsou účty plátce i příjemce vedeny v Bance 2) situace na mezibankovním trhu Banky platného v den zpracování platby 1) Pokud odeslaná platba do zahraničí a platba v cizích měnách v ČR, je realizována přes internetové bankovnictví SERVIS 24 při zúčtování příkazu použijeme směnný kurz podle aktuální situace na mezibankovním trhu do 17:30. 2) Platba v cizích měnách, kdy účet plátce i příjemce je veden v Bance, je použit směnný kurz stanovený podle aktuální situace na mezibankovním trhu pouze u odeslané platby. Příchozí platba je na účet příjemce připsána se směnným kurzem podle kurzovního lístku Banky platného v den zpracování platby Informace nabývá účinnosti dnem 21. listopadu

14 INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČO: DIČ: CZ Kontaktní údaje: Informační linka Banky: ; pro volání ze zahraničí Internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 tel.: Kód Banky pro účely platebního styku: 0800 BIC/SWIFT kód Banky: GIBACZPX Telex: spdb c, spdb c, spdb c Reuters: SPOPsp.PR Orgán dohledu: Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, Praha 1 Hlavní předmět podnikání: Poskytování bankovních služeb na základě bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

15 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české měně pro podnikatele a malé firmy, projektové financování, svobodná povolání, veřejný sektor a neziskový sektor 5. Obecné položky 1. VklAdOVÉ PROdukTY V ČeSkÉ měně 1.1 SPOROŽIROVÉ ÚČTY Účet, Účet pro studenty, Základní účet Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Osobní konto České spořitelny, Osobní účet České spořitelny II, (včetně podúčtu Peníze stranou), Osobní účet České spořitelny bez Spořicího plánu, Osobní účet České spořitelny Absolvent bez Spořicího plánu a Osobní účet České spořitelny Student bez Spořicího plánu. Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % Osobní účet České spořitelny se Spořicím plánem, Osobní účet České spořitelny Absolvent se Spořicím plánem, Osobní účet České spořitelny Student se Spořicím plánem a Osobní účet České spořitelny Junior se Spořicím plánem Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,50 % p. a. Část kreditního zůstatku od do ,99Kč 0,10 % p. a. Část kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,10 % p. a. Část kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,10 % p. a. Část kreditního zůstatku od Kč 0,01 % p. a. Osobní účet České spořitelny Junior bez Spořicího plánu Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 1,50 % Část kreditního zůstatku od do ,99 Kč 1,00 % Část kreditního zůstatku od Kč 0,01 % Nepovolený debetní zůstatek pro všechny typy sporožirových účtů REPO sazba ČNB + 7 % p. a. Strana 1 z 9

16 1.2 BěŽNÉ ÚČTY Podnikatelské konto Basic České spořitelny, Podnikatelské konto klasik České spořitelny, Podnikatelské konto maxi České spořitelny, Firemní účet České spořitelny bez Zvýhodněného úročení, Běžný účet, World Class, Jistotní účet Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % Firemní účet České spořitelny se Zvýhodněným úročením Celková výše kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,10 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,10 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,20 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,20 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od Kč 0,01 % p. a. Běžný účet veřejného sektoru, Běžný účet neziskového sektoru, Program domov Celková výše kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,10 % Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,05 % Celková výše kreditního zůstatku od Kč 0,01 % Běžný účet pro svobodná povolání, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté správcem konkursní podstaty, insolvenčním správcem (Běžný účet pro svobodná povolání se od neposkytuje.) do ,99 Kč 0,01 % p. a. od do ,99 Kč 0,01 % p. a. od Kč 0,01 % p. a. Zpoplatněné účty: Běžný účet pro notářskou úschovu, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii Celková výše kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,25 % Celková výše kreditního zůstatku od Kč 0,50 % Běžný účet pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, běžný účet pro zakládanou obchodní společnost a Nezpoplatněné účty: běžný účet pro notářskou úschovu, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Nepovolený debetní zůstatek 25 % 1.3 INVeSTIČNÍ ÚČTY Investiční účet vedený v CZk Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Investiční účet pro klienty erste Private Banking vedený v CZk Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % 1.4 SPOŘICÍ ÚČTY Spoření České spořitelny Část kreditního zůstatku do Kč včetně (do Kč včetně pro klienty služby BLUE) * 0,20 % p. a. Část kreditního zůsttaku nad Kč (nad Kč pro klienty služby BLUE) * 0,01 % p. a. Strana 2 z 9

17 Spořicí účet Benefit Invest (od se nezakládá) Část kreditního zůstatku do Kč Část kreditního zůstatku od Kč včetně Základní úrok 0,20 % Bonusový úrok ** 1,00 % Základní úrok 0,20 % Bonusový úrok ** 0,00 % * V případě výběru ze Spoření České spořitelny nepřipíšeme na účet úrok za daný kalendářní měsíc. ** Bonusovým úrokem bude úročena taková část zůstatku na účtu, která bude odpovídat hodnotě klientem vlastněných podílových listů v otevřených podílových fondech, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Do plnění podmínek budou započítávány objemy v otevřených podílových fondech Investiční společnosti České sořitelny, a. s., REICO Investiční společnost České spořitelny, a. s., ERSTE Sparinvest, zahraniční otevřené podílové fondy prodávané ČS. Za první sledované období je bonusový úrok přiznán vždy. Úrok je připisován měsíčně. Spořicí účet k Osobnímu kontu České spořitelny * Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,20 % Část kreditního zůstatku od Kč a více 0,01 % Spořicí účet k Podnikatelskému kontu maxi České spořitelny Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,30 % Část kreditního zůstatku od Kč 0,01 % * Úrok je připisován čtvrtletně. 1.5 VklAdOVÉ ÚČTY Vkladový účet v CZk * Doba uložení vkladu 7, 14 dní (nově se nezakládá) 0,01 % Doba uložení vkladu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 měsíců (nově se nezakládá) 0,01 % Doba uložení vkladu 12 měsíců (nově se nezakládá) 0,05 % Doba uložení vkladu 18 měsíců (nově se nezakládá) 0,05 % Doba uložení vkladu 24 měsíců (nově se nezakládá) 0,10 % Doba uložení vkladu 36 měsíců (nově se nezakládá) 0,20 % Doba uložení vkladu 48 měsíců (nově se nezakládá) 0,30 % dětský vkladový účet (od se nezakládá) ** Jakýkoliv kreditní zůstatek 1,50 % * První výběr mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) je zdarma. Při výběru z vkladového účtu založeného od přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám nepřipíšeme úrok za období od založení účtu, jeho obnovení nebo od data připsání úroků do data výběru. Jako začátek je považován okamžik, který je nejblíže datu výběru. Při výběru z vkladového účtu založeného do včetně přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. ** První výběr mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) je zdarma. Při výběru přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. Přívklady na Dětském vkladovém účtu se úročí roční úrokovou sazbou vyhlášenou a platnou v den přijetí přívkladu, viz tabulka vkladový účet v CZK. Strana 3 z 9

18 1.6 VklAdNÍ knížky dětská vkladní knížka založená po * Pro celkový zůstatek do Kč (bez připsaných úroků) 1,00 % Pro celkový zůstatek nad Kč 0,01 % Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 18 let 0,50 % Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 26 let 0,01 % Finanční bonus při dosažení věku 12 let při dosažení věku 18 let 500 Kč Kč dětské vkladní knížky s výpovědní lhůtou založené od * délka výpovědní lhůty 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců Se zvýhodněním úročením určená klientem se zůstatkem do 250 tis. Kč (bez připsaných úroků) 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % 1,00 % Zvýhodněná úroková sazba se snižuje za: Snížení maxinální úrokové sazby o: 1) vybrání vkladu nebo jeho části (s výjimkou úroků za předchozí kalendářní rok) 2) z vkladní knížky nebylo vybráno, ale zůstatek nebyl v průběhu kalendářního roku navýšen o minimálně 6 tis. Kč 0,40 % 0,20 % Část vkladu v době realizační lhůty 0,01 % * Pokud vyberete z Dětské vkladní knížky jakoukoliv částku, nepřipíšeme Vám úrok z vkladu za období od začátku roku do data výběru. Podmínkou připsání finančního bonusu je vedení Dětské vkladní knížky minimálně pět let a osobní účet České spořitelny na jméno dítěte, na který bude bonus vyplacen. ** Zvýhodněná (nesnížená) úroková sazba může být přiznána pouze na jednu Dětskou vkladní knížku (určenou klientem). Každá další Dětská vkladní knížka klienta bude mít sníženou úrokovou sazbu o 0,4 % p. a. Ode dne 18. narozenin majitele vkladu na vkladní knížce je vklad úročen jako vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou na jméno. dětské vkladní knížky s výpovědní lhůtou založené do , vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou na jméno (od se nezakládají) délka výpovědní lhůty 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců do ,99 Kč 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % od Kč do ,99 Kč 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % od Kč do ,99 Kč 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % od Kč a více 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Část vkladu v době realizační lhůty 0,01 % Prémie u dětských vkladních knížek založených do *** při dosažení věku 15 let při dosažení věku 18 let Kč Kč *** Podmínkou připsání prémie je minimální zůstatek na dětské vkladní knížce založené do v průběhu celého měsíce jubilea dítěte ve výši Kč. Klient při příslušném jubileu má nárok pouze na jednu prémii bez ohledu na počet založených dětských vkladních knížek. Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty Vkladatel může peníze z vkladní knížky vybrat, jen když předloží vkladní knížku. Pokud je výběr peněz vázán na výpověď, může vypovědět vklad nebo jeho část se sjednanou výpovědní dobou a peníze pak může vybrat jen ve stanovené lhůtě po uplynutí výpovědní doby. Pokud vybere peníze předčasně, tedy před uplynutím sjednané výpovědní doby, pak ztrácí nárok na připsání úroku z vkladu za období od počátku daného kalendářního roku do data předčasného výběru. Realizační lhůta u vkladních knížek s výpovědní lhůtou Realizační lhůta (tj. doba, po kterou může být vklad po uplynutí výpovědní lhůty vybrán bez náhrady) u vkladních knížek obyčejných s výpovědní lhůtou, dětských vkladních knížek s výpovědní lhůtou a vánočních vkladních knížek: Strana 4 z 9

19 délka výpovědní lhůty Realizační lhůta 1 měsíc 15 dnů 3 měsíce 1 měsíc 6, 12 a 24 měsíců 2 měsíce Vkladní knížky obyčejné bez výpovědní lhůty na jméno (od se nezakládají), dětské vkladní knížky bez výpovědní lhůty (od se nezakládají) Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % Výherní vkladní knížky * Jakýkoliv kreditní zůstatek není úročen * Výherní vkladní knížky na doručitele se od nezakládají a od nemohou být slosovány, dětské výherní vkladní knížky se od nezakládají. 2. VklAdOVÉ PROdukTY V CIZÍ měně 2.1 BěŽNÉ ÚČTY Běžný účet, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté správcem konkursní podstaty Zpoplatněné účty: běžný účet pro notářskou úschovu, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, SEK, USD 0,01 % JPY 0,00 % Nezpoplatněné účty: běžný účet pro notářskou úschovu, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Nepovolený debetní zůstatek 15 % Sankční úrok 20 % 2.2 INVeSTIČNÍ ÚČTY Investiční účet vedený v měnách: CAd, CHF, dkk, eur, GBP, JPY, PlN, Sek, usd Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Investiční účet pro klienty erste Private Banking vedený v měnách: Aud, CAd, eur, GBP, HuF, CHF, NOk, PlN, TRY, usd Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % 2.3 VklAdOVÉ ÚČTY V CIZÍ měně doba uložení vkladu 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců Vkladový účet v eur 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,40 % Vkladový účet v usd 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,30 % 0,40 % Vkladový účet v GBP do 7 999,99 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,08 % 0,17 % 0,38 % 0,38 % od do ,99 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,22 % 0,43 % 0,43 % od ,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,27 % 0,48 % 0,48 % Vkladový účet v CAd * 0,10 % 0,10 % 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,27 % 0,32 % Vkladový účet v CHF, JPY, Sek, dkk * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % * Vkladové účty v měně CAD, CHF, JPY, SEK a DKK se od nově nezakládají. První výběr mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) je zdarma. Při výběru z vkladového účtu přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. Strana 5 z 9

20 3. ÚVěROVÉ PROdukTY V ČeSkÉ měně PRO SOukROmOu klientelu 3.1 kontokorenty Zvýhodněná úroková sazba od 11,90 % Běžná úroková sazba 18,90 % 3.2 ÚVěRY Půjčka od 6,90 % Úvěr Plus od 5,90 % Konsolidace půjček od 6,90 % Peníze na klik pevně 16,90 % Účelový úvěr od 5,90 % Půjčka pro studenty pevně 8,90 % Americká hypotéka od 4,19 % 3.3 HYPOTeČNÍ ÚVěRY Fixace 1 rok od 3,59 % Fixace 2 roky od 3,59 % Fixace 3 roky od 2,39 % Fixace 4 roky od 2,39 % Fixace 5 let od 2,19 % Fixace 8 let od 2,19 % Fixace 10 let od 2,29 % Fixace 15 let Proměnná úroková sazba individuálně 1M PRIBOR + odchylka ve výši 2,00 % Předhypoteční úvěr od 4,19 % Úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z aktivního Osobního účtu ČS (Osobního konta ČS), slevu za sjednané pojištění schopnosti splácet od PČS. Fixace Hypotéka TOP Bydlení * doplňkový úvěr 1 rok neposkytuje se 7,59 % p. a. 5 let 3,89 % p. a. 7,59 % p. a. * Standardní úroková sazba hypotečního úvěrování ČS je vyhlášena pro výpočet úrokové sazby na další období dle smlouvy o úvěru. Nelze kombinovat se slevou za splácení z aktivního Osobního účtu ČS (Osobního konta ČS) a se slevou za sjednané pojištění schopnosti splácet od PČS pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Strana 6 z 9

21 3.4 kreditní karty Způsob čerpání kreditní karta kreditní karta Odměna kreditní karta World kreditní karta kooperativa a kapitol Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny Bezhotovostní platby kartou Při 100% úhradě celkové čerpané částky do data úhrady 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. Při úhradě menší než 100% celkové čerpané částky Výběry hotovosti Výběry hotovosti Zvláštní způsob čerpání Čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. Splátkové programy čerpání finančních prostředků pro splatnosti 12, 24, 36 a 48 měsíců Převod karty k nám pro prvních 6 měsíců od provedení operace Převod karty k nám od 7. měsíce po provedení operace 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. Převod karty k nám pro první 3 měsíce od provedení operace Převod karty k nám od 4. měsíce po provedení operace Cash back Jednorázový příkaz k úhradě 3.5 OBeCNÉ POlOŽkY Sazba úroků z prodlení 6 až 12 % p. a. 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. ve výši stanovené platnými právními předpisy 4. ÚVěROVÉ PROdukTY V ČeSkÉ měně PRO POdNIkATele A malé FIRmY, PROJekTOVÉ FINANCOVÁNÍ, SVOBOdNÁ POVOlÁNÍ, VeŘeJNÝ SekTOR A NeZISkOVÝ SekTOR 4.1 kontokorenty kontokorent na běžném účtu/firemním účtu ČS/Podnikatelském kontu ČS Kontokorent individuálně Kontokorent Profesionál pro svobodná povolání otevřený nebo prolongovaný od včetně 7,50 Startovací kontokorent pásmo až Kč 16,90 % Firemní kontokorent České spořitelny pásmo až Kč 15,90 % p. a. pásmo až Kč 14,50 % p. a. pásmo až Kč 13,50 % p. a. pásmo až Kč 12,50 % p. a. kontokorenty vyřazené z nabídky Kontokorent Profit pro Právnické osoby (od se neposkytuje) 13,00 % Kontokorent Profesionál pro svobodná povolání (od se neposkytuje) 9,80 % Kontokorent na běžném účtu Profit program (od se neposkytuje) 13,00 % Strana 7 z 9

22 Kontokorent na běžném účtu Profit program povodně (od se neposkytuje) 10,00 % Kontokorentní úvěr mini Profit (od neposkytuje) 14,00 % Kontokorent na běžném účtu v rámci Programu Profesional a na běžném účtu svobodná povolání (od se neposkytují) Kontokorent k běžnému účtu v Programu World Class (od se neposkytuje) pouze Expat centrum v Praze 1, Rytířské ul. Základní úroková sazba pro kontokorent TADY & TEĎ (sjednané do včetně produktů SPOROSERVIS) 9,80 % 13,90 % 5,50 % Základní úroková sazba České spořitelny, a.s. 6,30 % Základní úrokovou sazbu České spořitelny, a.s. stanovuje Česká spořitelna, a. s., na základě vývoje tržních úrokových sazeb. Úroková sazba úvěru se mění vždy k datu změny základní úrokové sazby České spořitelny, a. s. 4.2 ÚVěRY Firemní úvěr ČS od 4,99 % Firemní úvěr Byznys ČS od 4,99 % Úvěr Profesionál od 4,90 % Firemní úvěr Start up ČS 9,00 % Firemní vykrývací úvěr ČS splátkový 14,70 % Neúčelový úvěr Provozní úvěr Revolvingový úvěr Investiční úvěr Hypoteční úvěr individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně Úvěry vyřazené z nabídky Investiční úvěr 5 PluS s garancí evropského investičního fondu (sjednané do ) Fixace 1 2 roky 7,25 % 3 roky 7,30 % 4 roky 7,40 % 5 let 7,50 % 6 let 7,60 % 7 let 7,65 % 8 let 7,70% 9 let 7,80 % 10 let 7,85 % 4.3 CHARGe karty VISA BuSINeSS A VISA GOld Úvěr čerpaný charge kartou dle smlouvy uzavřené od : a) při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti 0,00 % b) při nesplacení celkové dlužné částky do data splatnosti 25,00 % Úvěr čerpaný charge kartou dle smlouvy uzavřené do : a) při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti 0,00 % b) při nesplacení celkové dlužné částky do data splatnosti, nejdéle však do 1 měsíce od data splatnosti 12,50 % c) při nesplacení celkové dlužné částky od 1 měsíce po datu splatnosti 25,00 % Strana 8 z 9

23 4.4 kreditní karty kredit+ mc BuSINeSS Při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti 0,00 % Při splátce menší než 100 % celkové dlužné částky (min. však 5 % z čerpané částky) do data splatnosti 18,00 % Při nesplacení celkové minimální splátky do data splatnosti 29,00 % 5. OBeCNÉ POlOŽkY Oznámení České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách neplatí pro komerční klienty a klienty, jejichž účty obsahují předčíslí Všechny úrokové sazby jsou p. a. Oznámení České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách je současně součástí Sazebníku České spořitelny, a. s., a ceníků." Strana 9 z 9

24 Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny 4. Běžné účty v české měně 5. Běžné účty v cizí měně 6. Vkladové účty 7. Výpisy 8. Dodatečný poplatek za vedení účtu 9. Obecné položky 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 1.1. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České spořitelny Zřízení Zrušení zdarma zdarma 1.2. Základní balíček - měsíčně Vedení účtu Cena za vedení účtu 149 Cena za vedení účtu při splnění podmínek* 75 * Má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň Kč a současně alespoň jeden den v měsíci čerpal kontokorent či měl načerpaný úvěr či hypotéku na stejné IČ nebo má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň Kč a současně je registrovaný v Podnikatelském klubu Služby v základním balíčku SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Debetní karta VISA Business Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč Platby Klasik Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Účinnost od strana 1/8

25 Obrázek na kartu VISA Business z galerie zdarma 1.3. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu Informační SMS(od se nově nezakládá) Každá další debetní karta VISA Business Všechny výběry z bankomatů České spořitelny (od se nově nezakládá) Zvýhodněné platby SEPA do EUR (od se nově nezakládá) 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR zdarma 2 odchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR za 30 Kč 29 Platby Klasik Tato služba zahrnuje dohromady 30 tuzemských platebních transakcí v Kč realizovaných na učtu ve vazbě na jiný účet vedený v ČS nebo jiných bankách v ČR v kalendářním měsíci: převzetí platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka) včetně služby Platba 24, Business 24 nebomulticash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá bezhotovostní platební transakce, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking automa -tická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace. Informační SMS V rámci této služby získá klient až 25 SMS, které obsahují informaci o zůstatku na účtu, ke kterému je služba zřízena. Podmínkou pro jejichvyužití je nastavení zůstatkových SMS, a to prostřednictvím služby SERVIS 24 (u účtů přiřazených ke službě SERVIS 24), nebo prostřednictvímobchodních míst (u účtů nepřiřazených ke službě SERVIS 24). výběry z bankomatů České spořitelny Služba zahrnuje všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny, a. s., prostřednictvím všech karet vydaných k účtu, ke kterému je služba zřízena. K Podnikatelskému kontu Klasik České spořitelny je možné aktivně sjednávat pojištění klíčových osob. Ceny jsou uvedeny v kapitole 3.5. tohoto ceníku. 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny Podnikatelské konto Maxi České spořitelny je určeno pro klienty s obratem do 30 milionů Kč ročně 2.1. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Maxi České spořitelny Zřízení Zrušení zdarma zdarma 2.2. Základní balíček - měsíčně Vedení účtu Cena za vedení účtu Služby v základním balíčku Účinnost od strana 2/8

26 SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Debetní karta VISA Business Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč Platby bez omezení Osobní účet Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) Obrázek na kartu VISA Business z galerie zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 2.3. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu Každá další debetní karta VISA Business Zvýhodněné platby SEPA do EUR (od se nově nezakládá) 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR zdarma 2 odchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR za 30 Kč 29 Platby bez omezení Tato služba zahrnuje tyto všechny tuzemské platební transakce v Kč realizované na učtu ve vazbě na jiný účet vedený v ČS nebo jiných bankách v ČR v kalendářním měsíci: převzetí platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka) včetně služby Platba 24, Business 24 nebomulticash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá bezhotovostníplatební transakce, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace. Osobní účet Služba zahrnuje slevu 69 Kč měsíčně z ceny za vedení Osobního účtu České spořitelny a Osobního účtu České spořitelny II. Platí pouze pro účty uzavřené před K Podnikatelskému kontu Maxi České spořitelny je možné aktivně sjednávat pojištění klíčových osob. Ceny jsou uvedeny v kapitole 3.5. tohoto ceníku. 3. Firemní účet České spořitelny 3.1. Zřízení, přechod, zrušení Zřízení Přechod na jiný typ účtu Zrušení zdarma zdarma zdarma 3.2. Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Vedení běžného účtu Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) zdarma zdarma 3.3. Měsíční cena za produkty a služby Standard Účinnost od strana 3/8

27 Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard 92 Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard 172 Standard III: 4 až 5 produktů/služeb Standard a každý další produkt/služba Standard jednotlivě +30 Produkty a služby Standard : Firemní kontokorent... sjednání (otevření) úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně Debetní karty... Visa Business (Visa Business Electron, MasterCard Business) SERVIS zřízení služby; měsíční cena Zůstatkové SMS zdarma Zvýhodněné úročení Měsíční cena Firemního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard k Firemnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Firemnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I Měsíční cena za produkty a služby Transakce - ceny jsou účtovány samostatně Elektronické transakce I (14 transakcí) 24 Elektronické transakce II (36 transakcí) 64 Elektronické transakce III (80 transakcí) 134 Komplexní transakce I (14 transakcí) 54 Komplexní transakce II (36 transakcí) 134 Komplexní transakce III (80 transakcí) 304 Komplexní transakce IV (150 transakcí) 534 Produkty a služby Transakce: Elektronické transakce - uvedené transakce: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking. Komplexní transakce - uvedené transakce v tuzemské měně: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking; prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu České spořitelny, a.s., realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem (položka); došlá bezhotovostní platba (položka), vklad hotovosti na účet vedený u České spořitelny, a.s., prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s. nebo přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking - automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka Cashback Měsíční cena za produkty a služby Speciál - ceny jsou účtovány samostatně Účinnost od strana 4/8

28 Pojištění klíčových osob Soubor pojištění A - úmrtí a invalidita 3. stupně následkem úrazu Soubor pojištění B - úmrtí a invalidita 3. stupně z jakýchkoliv příčin Limit plnění Kč Limit plnění Kč Limit plnění Kč Limit plnění Kč Běžné účty v české měně Ceny v Ceníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby 4.1. Zřízení, převod, zrušení běžného účtu Zřízení Převod běžného účtu nebo běžného účtu s kontokorentním úvěrem z podnětu klienta do jiné pobočky Zrušení běžného účtu nebo běžného účtu s kontorentním úvěrem z podnětu klienta zdarma zdarma zdarma 4.2. Vedení běžného účtu Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Pro klienty veřejného sektoru V rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků*) Pro zakládanou společnost, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti Pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, Investiční účet Účet pro pojišťovací zprostředkovatele **) Vedení účtu - měsíčně zdarma zdarma Jistotní běžný účet Zřízení a vedení jistotního běžného účtu 0,2% z uložené částky, min , max Individuální úpravy na žádost klienta při zřízení účtu (navýšení ceny za zřízení a vedení jistotního běžného účtu) Sjednání dodatku k jistotnímu běžnému účtu na žádost klienta + 0,2% z uložené částky, min , max , k ceně za zřízení a vedení jistotního běžného účtu 0,2% z uložené částky, min , max Vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy Účinnost od strana 5/8

29 Vedení Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování za žádost klienta)*) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii - neúročené účty*) 290 zdarma Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce (měsíčně) Do Od zdarma *) cena zahrnuje: bezhotovostní platby (vyjma zahraničního platebního styku) převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím sběrného boxu výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce (včetně vkladu prováděného třetí osobou) hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce České spořitelny a.s. vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí 5. Běžné účty v cizí měně 5.1. Zřízení, převod, zrušení účtu Zřízení Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky Zrušení účtu z podnětu klienta zdarma zdarma zdarma 5.2. Vedení běžného účtu Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Pro zakládanou společnost Investiční účet Vedení účtu - měsíčně zdarma zdarma 5.3. Vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy Účinnost od strana 6/8

30 Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii*) - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii*) - neúročené účty Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce Vedení účtu 290 zdarma účtují se ceny dle části 4.2 *) včetně vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a zaslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí 6. Vkladové účty Zřízení, vedení vkladových účtů Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků zdarma zdarma 7. Výpisy Elektronicky měsíčně, čtvrtletně - SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking zdarma Elektronicky častěji než měsíčně 15 Papírově na adresu v ČR 30 Papírově na adresu mimo ČR 40 Papírově v pobočce 80 Příplatek za druhou a další obálku 10 Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích 80 Vyhotovení výpisu obratů Dodatečný poplatek za vedení účtu Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15% z Navýšených zůstatků 1 k , pokud suma Zůstatků na účtech klienta k daného roku překročí CZK a bude vyšší než Průměrné zůstatky 3 v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. 1 Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k a Průměrnými zůstatky 3. 2 Zůstatky na účtech klienta k : Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou. 3 Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1.1. do daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů (vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci Účinnost od strana 7/8

31 příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným daného roku. Výsledek bude navýšen o 10%. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou. 9. Obecné položky Smluvní pokuta za prodlení * 500 Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150 *) Pokud nám neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby. Ceny jsou uvedeny v Kč Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 8/8

32 Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1.1. Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy/domácí platby (za položku) SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka, BUSINESS 24, PLATBA 24, ostatní služby přímého bankovnictví SERVIS 24 Telebanking - služby telefonní bankéř Bankomat / platbomat České spořitelny Převzetí platebního příkazu Provedení zrychleného platebního příkazu x Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu x x x Převzetí platebního příkazu Sběrný box Pošta Přepážka 20 - standardní formulář 20 - standardní formulář 20 - standardní formulář 40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář Provedení zrychleného platebního příkazu x x 125 Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu x x Ostatní odchozí bezhotovostní platby SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka Bankomat České spořitelny Přepážka Obchodník Poplatek za hazardní hry, sázení, loterie Platba kartou x x x zdarma 20 * Dobití mobilního telefonu 5 zdarma x x x Platba poštovní poukázkou typu B * Cena se neuplatňuje do x x 20 + cena dle ceníku České pošty 1.3. Odchozí bezhotovostní platby - trvalýpříkaz /souhlas s inkasem (trvalá platba, inkaso/sipo) Přímé bankovnictví Přepážka Zřízení zdarma zdarma Změna, zrušení z podnětu klienta zdarma zdarma Realizace (za položku) 5 5 x x Účinnost od strana 1/6

33 1.4. Ostatní položky bezhotovostního platebního styku Došlá bezhotovostní platba (za položku) 5 Příplatek za platbu z/do jiné banky Položka vzniklá prostřednictvím sběrného účtu (hromadné platby) Platí pro sběrné účty založené od Za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet úhradového typu Za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet inkasního typu včetně položek neuhrazených plateb 2 2,50 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 2.1. Vklad hotovosti Vklad hotovosti debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČS Na účet ke kartě u ČS Na jiný účet u ČS 5 zdarma Na účty vedené u jiných bank v ČR***) 80 Vklad hotovosti dokladem/šekem v pobočce ČS Na vlastní účty vedené u ČS 20 Na vlastní účty vedené u ČS - Uzavřený obal**) 0,07% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí Na vlastní účty vedené u ČS - Cizí měna 2%, min. 40 Zpracování vkladu hotovosti nad Kč 0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace *) zdarma Třetí osobou na účty vedené u ČS vkladatel není majitelem ani disponentem účtu 80 Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace *) 3% min. 125 *) Netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřinných společností České spořitelny, a.s. V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominacích do sáčků nebo svitků (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č.136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu), připočítá se za každých započatých 15 min práce 75 Kč. Počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne. **) Ceny platné pro smlouvy uzavřené od a na smlouvy uzavřené před tímto datem, které se odkazují na aktuální znění Ceníku Výběr hotovosti Bankomat České spořitelny Bankomat jiné banky / cash advance (v ČR) Bankomat ERSTE GROUP*) Bankomat jiné banky / cash advance (v zahraničí) Přepážka Kartou debetní x x Kartou kreditní x x Dokladem x x x x 80 x Dokladem - cizí měna x x x x 1%, min.50 x Obchodník Účinnost od strana 2/6

34 Cash back x x x x x zdarma <p>*) Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank&Steiermärkische Bank Chorvatsko, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Srbsko, Banca Comerciala Romana Rumunsko, BCR Chissinau Moldavsko, Erste Bank Podgorica Černá Hora, Sparkasse Bank Makedonie, Sparkasse Bank Bosna a Hercegovina </p> 2.3. Ostatní hotovostní operace Výměna bankovek nebo mincí v Kč do 100 ks každé denominace *) zdarma Výměna bankovek nebo mincí v Kč od 101 ks každé denominace *) 3%, min. 125 Výběr mincí v Kč 3%, min. 125 *) počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 3.1. Vklad hotovosti Přepážka Vklad Kč 1%, min. 40 Vklad bankovek cizí měny do ekvivalentu Kč včetně 20 Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent Kč 0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20%, min. 125 Vklad bankovek cizí měny v prekluzi 20%, min Výběr hotovosti Výběr Kč 2%, min. 40 Výběr cizí měny 0,15%, min Zahraniční platební styk 4.1. Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně (zahraniční platby) Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a.s.*) 50 Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D Příplatek za úhradu PRIEURO 750 *) na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). Účinnost od strana 3/6

35 Úhrada v měně EUR ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP (FIT platba) Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný 220 identifikační kód banky příjemce (BIC). přeshraniční převod*) SEPA převod do výše EUR (včetně)*) SEPA převod nad EUR*) 1%, min. 220, max Ostatní platby v EUR do EU/EHP Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D Příplatek za úhradu PRIEURO 750 *) Přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta. Ostatní úhrady do zahraničí a úhrady do tuzemských bank v cizí měně 1%, min. 220, max Příplatek za urgentní úhradu (ve lhůtě D+1) 250 Příplatek za expresní úhradu (ve lhůtě D+0) 500 Příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě 250 Zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu do zahraničí zdarma Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí (vystavené na žádost příkazce) Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu Změna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace kjiž provedenému platebnímu příkazu do zahraničí 100 zdarma ceny zahr. banky 4.2. Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně Úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s. Úhrada v měně EUR od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP přeshraniční převod *) SEPA převod do EUR *) Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York Ostatní úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN a SEPA převody nad EUR zdarma % min. 100, max Účinnost od strana 4/6

36 Šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a.s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí ceny zahr. banky *) Přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta SEPA inkaso Strana plátce SEPA inkasa Odchozí platba na základě SEPA inkasa 220 Souhlas se SEPA inkasem - zřízení, změna, zrušení zdarma Strana příjemce SEPA inkasa Příchozí platba na základě SEPA inkasa 100 Vyslání příkazu k SEPA inkasu 50 Příplatek za zpracování příkazu k SEPA inkasu přijatého v písemné podobě 250 Žádost o vrácení SEPA inkasa (Refund), žádost o zrušení vyslaného příkazu k SEPA inkasu příjemcem (Request for cancellation), žádost o stornování provedeného příkazu k 50 + poplatky zahraniční banky SEPA inkasu příjemcem (Reversal) Registrace CID* (roční poplatek) 500 * Creditor identifier, který je podle pravidel SEPA povinnou náležitostí SEPA inkas. CID je maximálně 35 znakový kód a slouží k jednoznačné identifikaci příjemce SEPA inkas. CID pro ČR má pevnou délku 12 míst a je vydávaný Českou národní bankou 5. Obecné položky Oznámení o neprovedených platebních příkazech 25 Za potvrzení o složení prostředků na účtu/ zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta % DPH Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500 *) cena se nevybírá u neprovedených příkazů zahraničního platebního styku Ceny v Ceníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby Ceny jsou uvedeny Kč Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Účinnost od strana 5/6

37 Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 6/6

38 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část III. Přímé bankovnictví Obsah: 1. SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, Mobilní banka), BUSINESS Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou Multicash 5. PLATBA SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, Mobilní banka), BUSINESS 24 SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, Mobilní banka) BUSINESS 24 Zřízení služby zdarma zdarma Měsíční cena Změna údajů ve smlouvě zdarma zdarma Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma zdarma Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření em zdarma zdarma poštou 25 + poštovné x Opětovné vydání bezpečnostních údajů Odblokování přístupu do služby Internetbanking zdarma zdarma Zrušení služby z podnětu klienta zdarma zdarma SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, Mobilní banka) BUSINESS 24 Zaslání autorizační SMS zdarma x Zaslání konfirmační SMS zdarma x Zaslání přihlašovací SMS 2 zdarma Zaslání zůstatkové SMS*) 2 x Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu 2 x *) lze sjednat k Firemnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou Čtečka čipových karet - 1 kus 350 Čipová karta -1 kus 350 Účinnost od strana 1/4

39 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví Klientský certifikát s platností na 1 rok vygenerování 350 obnova v termínu 350 obnova po termínu Zřízení služby Připojení k internetovému portálu *) Připojení do účetního systému individuálně *) za předpokladu využití standardních formátů XML a CSV nebo formátu ISDOC 3.2. Výměna obchodních dokumentů Za transakce (měsíčně) - poplatek je placen za každou odeslanou nebo přijatou fakturu a více 6,29 5,99 5,69 5,49 5,19 Podpora a údržba za připojení do účetního systému (měsíčně) - odvíjí se od počtu obchodních partnerů a více zdarma 2 za transakci, max za transakci, max za transakci, max za transakci, max za transakci, max Poplatek se nevztahuje na uživatele připojené prostřednictvím internetového portálu 3.3. Označení grafické podoby odeslaného dokumentu elektronickou značkou Zprostředkované 24 0,84 Klientem zdarma 3.4. Archivace Zaslání CD-ROMu s obsahem všech odeslaných a přijatých faktur za dané období (1x ročně) - ročně Všechny ceny 24 jsou uváděny bez 21% DPH. Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraničíní osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. 4. Multicash 4.1. Zřízení služby, měsíční poplatek Lokální instalace Síťová instalace (bez ohledu na počet stanic) Účinnost od strana 2/4

40 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví Bez instalace (klient již využívá službu MultiCash u jiné banky) Instalace v zahraničí Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů) individuálně dle geografické polohy místa 400 Měsíční poplatek se hradí samostatně za každý právní subjekt využívající programové vybavení a sublicence MultiCash 4.2. Zřízení doplňkové služby MultiCash WebSign 24 MultiCash SDS 24 Zřízení služby zdarma zdarma 4.3. Aktualizace služby na nejnovější verzi Pracovníkem banky (na žádost klienta) Pomocí doplňkové služby MultiCash SDS 24 (pouze od verze 3.2.) za každou další započatou hodinu u klienta zdarma 4.4. Ostatní poplatky Zablokování / Odblokování uživatele služby MultiCash Servisní zásah (v případě závady způsobené klientem) Reinstalace služby (na žádost klienta) Dodatečné školení, apod. Servisní zásah v zahraničí zdarma za každou započatou hodinu u klienta individuálně dle geografické polohy místa 5. PLATBA 24 Zřízení služby Měsíční poplatek za službu Poplatek za platební transakci PLATBA 24 zdarma zdarma individuálně Ceny jsou uvedeny v Kč Ceny v Ceníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Účinnost od strana 3/4

41 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 4/4

42 Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Vydání/používání karty 2. Volitelné pojištění 3. Ostatní služby 1. Vydání/používání karty 1.1. Mezinárodní debetní karty Vydání/používání karty - ročně Visa Business Visa Business Plus Visa Business Gold Mezinárodní předplacené, kreditní a charge karty Vydání/používání karty - ročně Maestro předplacená služební Kredit+ MasterCard Business Visa Business charge Visa Gold charge Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet Visa Business Electron MasterCard Business Používání karty - ročně Volitelné pojištění 2.1. Cestovní pojištění - ročně *) Comfort **) - pojištění držitele karty 300 Comfort Family **) -připojištění rodinných příslušníků ke kartě (+1 dospělý a 3 děti) 450 Exclusive Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Visa Business Plus a Visa Business charge ( dospělý a 3 děti) Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti) Pojištění karty a osobních věcí - ročně *) Účinnost od strana 1/4

43 P10 (pojistné krytí do Kč) 170 P30 (pojistné krytí do Kč) 320 P60 (pojistné krytí do Kč) 480 P90 (pojistné krytí do Kč) 780 *) Kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu **) Možno dokoupit k mezinárodním kartám kromě karet Visa Business Plus, Visa Business charge a karet typu Gold 3. Ostatní služby 3.1. Služby dostupné v bankomatu V bankomatu České spořitelny V bankomatu jiné banky Dotaz na zůstatek účtu zdarma 20 Dotaz na transakční limity karty zdarma x Změna PIN zdarma x 3.2. Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu/přehledu transakcí Pravidelný přehled transakcí debetními kartami - pro majitele běžného účtu Pravidelný výpis z účtu - pro majitele kartového účtu mezinárodní kreditní, charge, předplacené karty Pravidelný přehled transakcí mezinárodní kreditní, charge, předplacenou kartou - pro držitele karty Mimořádný výpis z účtu/ přehled transakcí na žádost klienta kreditní, charge a předplacené karty Poštou Na pobočce (osobní vyzvednutí) 9,50 x 9, ,50 x 39,50 x 3.3. Úprava limitů karty Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking Odemknutí/zamknutí karty 30 zdarma Změna transakčních limitů ke kartě 30 zdarma 3.4. Zaslání karty, PIN/expresní vydání debetní karty Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí zdarma 200 k ceně karty Účinnost od strana 2/4

44 Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR Zaslání/Předání PIN k platební kartě: k ceně karty v internetovém bankovnictví S24 zdarma prostřednictvím SMS na mobilním telefon zdarma poštou Zákazy na karty Provedení zákazu Odvolání zákazu zdarma zdarma 3.6. Smluvní pokuta za prodlení Náklady spojené s prodlením* 300 Kč (za 10 dní v prodlení) * Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení Emergency servis (pro embosované karty) Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance) Ostatní položky Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) z galerie obrázků na kartu Visa Business k Firemnímu účtu Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu elektronické embosované Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní, charge a domácí proprietární kreditní karty Správa a vedení kartového účtu pro kreditní, charge a domácí proprietární kreditní karty zdarma zdarma zdarma Ceny jsou uvedeny v Kč Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Účinnost od strana 3/4

45 Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 4/4

46 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor V. Úvěry Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část V. Úvěry Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné položky 1. Komerční úvěry 1.1. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru) Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru) Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr (KTK) mini Profit stanoví se individuálně, 0,5% až 2% z hodnoty úvěru, min , max zdarma 1.2. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr zjednodušeným postupem Termínovaný úvěr Profesional Firemní úvěr Byznys a Neúčelový úvěr zdarma 0,6% z výše úvěru, min Kč Položka Text Cena v Kč Termínovaný úvěr Profit v rámci Programu Profit Poskytnutí Kontokorentu zjednodušeným postupem Kontokorent v rámci Programu Profit Kontokorent Profesionál zdarma Kontokorent mini Profit zdarma Firemní startovací kontokorent, Firemní kontokorent a Kontokorent Profit zdarma Poplatek za zesplatněný Kontokorent 0,6% z vyčerpaného rámce, min Kontokorent v rámci Programu Profit se od neposkytuje Poplatek za zesplatněný Kontokorent 1.4. Cena za prolongaci kontokorentu Účinnost od strana 1/5

47 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor V. Úvěry Kontokorent poskytnutý v rámci Programu Profit Firemní startovací kontokorent, Firemní kontokorent, Kontokorent Profit a Kontokorent Profesionál zdarma 1.5. Závazková odměna Závazková odměna stanoví se individuálně 0,5% až 1% z nečerpané částky úvěru Firemní neúčelový úvěr ČS zdarma Kontokorent mini Profit 0,5% Firemního startovací kontokorent, Firemní kontokorent, Kontokorent Profit zdarma Navýšení Firemního KTK ČS s rámcem nad 50 tis. zdarma 1.6. Správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně Kontokorentu) Úvěr a kontokorent Profit od 50tis. do 100tis. Kč 100 Měsíční správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně Kontokorentu), Úvěr a kontokorent v rámci Profit programu, Úvěr a kontokorent Profit od 101tis. Kč, Úvěr a 300 kontokorent Profesionál Měsíční správa a vedení úvěrového obchodu pro klienty ze sektoru zemědělství 150 Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorent mini Profit 100 Firemní úvěr Byznys /Neúčelový úvěr*/ Kontokorent ČS od 50tis. do 100tis. Kč 100 Firemní úvěr Byznys /Neúčelový úvěr*/ Kontokorent ČS od 101tis. do 1.5mil. Kč 300 Firemní kontokorent ČS s rámcem do 50tis. Kč zdarma * Platí pro Neúčelové úvěry sjednané od Cena za správu a vedení Neúčelových úvěrů sjednaných před se neuplatňuje. Nezpoplatňuje se vedení úvěrových obchodů v cizí měně 1.7. Pojištění schopnosti splácet u Firemního úvěru ČS a úvěru Profit Za přistoupení do pojištění - Úroveň A - smrt a invalidita 3.stupně následkem úrazu (za každou pojištěnou osobu) Za přistoupení do pojištění - Úroveň B - smrt a invalidita 3.stupně z jakýchkoliv příčin (za každou pojištěnou osobu) 0,065% z výše poskytnutého úvěru 0,115% z výše poskytnutého úvěru 1.8. Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr - měsíčně *) Účinnost od strana 2/5

48 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor V. Úvěry Typ A -pracovní neschopnost, invalidita, smrt Type B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání Pro jednoho klienta 0,037% z výše poskytnutého úvěru 0,060% z výše poskytnutého úvěru Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) 0,033% z výše poskytnutého úvěru 0,055% z výše poskytnutého úvěru Pro tři klienty (za každou z pojištěných osob) 0,030% z výše poskytnutého úvěru 0,050% z výše poskytnutého úvěru *) Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro podnikatele se již nenabízí Ostatní položky Za transakci na úvěrovém účtu (kromě kontokorentního úvěru) Poštovné za odeslání výpisu z účtu 10 dle poštovního tarifu 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 2.1. Správa a vedení úvěrového obchodu, posouzení a vyhodnocení žádosti Správa a vedení úvěrového obchodu - měsíčně 400 Správa a vedení úvěrového obchodu pro klienty ze sektoru zemědělství - měsíčně 150 Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (včetně příslibu úvěru) *) Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o Hypotéku Global (včetně příslibu úvěru), poplatek je možné hradit z úvěru *) cenu je možné hradit z úvěru 2.2. Ostatní položky stanoví se individuálně 0,75% až 1,0% z hodnoty sjednaného úvěru min , max % až 2% z hodnoty sjednaného úvěru, min Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely Za převzetí dluhu jiným klientem zdarma 0,5% z nesplaceného zůstatku úvěru Ceny za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr jsou splatné při podpisu úvěrové smlouvy ve výši platné ke dni uzavření úvěrové smlouvy 3. Obecné položky 3.1. Změna smluvních podmínek z podnětu klienta U komerčních úvěrů 0,3% z aktuálního zůstatku, min ,- U hypotečních úvěrů 0,3% z aktuálního zůstatku, min ,- Účinnost od strana 3/5

49 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor V. Úvěry 3.2. Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti (posouzení vhodnosti zástavy) Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb Nebytový prostor dle zákona 72/1994 Sb Rodinný dům Samostatný stavební pozemek (budoucí stav po zasíťování) Objekt pro individuální rekreaci Garáž Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP) Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti Ostatní objekty individuálně individuálně Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti x individuálně *) Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí x individuálně **) *) Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti) navrhované klientem k zajištění pohledávky ČS včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy **) Cena zahrnuje vyhotovení Aktualizace hodnoty zajištění/zprávy o výstavbě, její předání prodejnímu místu a vyhodnocení rizik spoojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí 3.3. Vyhodnocení rizik spojených s objektem úvěru Protokol o stavu výstavby Samostatný stavební pozemek Bytová jednotka Garáž Objekt pro individuální rekreaci Rodinný dům Následný p rotokol u o stavu výstavby Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti Ostatní objekty individuálně 3.4. Ostatní položky Za každou splátku úvěru složenou v hotovosti zdarma Smluvní pokuta za prodlení *) 500 Účinnost od strana 4/5

50 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor V. Úvěry Změna smluvních podmínek z podnětu banky - u komerčních úvěrů zdarma *) Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby. Ceny jsou uvedeny v Kč. U hypotečních úvěrů v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají kurzem "deviza nákup". Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části XIII. Ostatní bankovní služby. Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 5/5

51 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor VI. Směnárenské služby Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VI. Směnárenské služby Obsah: 1. Nákup cizí měny 2. Prodej cizí měny 1. Nákup cizí měny Nákup cizí měny 2%, min. 40 Nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20%, min. 125 Nákup bankovek v prekluzi v cizí měně 20%, min Prodej cizí měny Prodej cizí měny 1%, min. 50 Konverze cizích měn ve směnárně - u konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami (prostředky na účtu, šeky, IMO poukázky apod.). Ceny jsou uvedeny v Kč. Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 1/1

52 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor XIII. Ostatní bankovní služby Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část XIII. Ostatní bankovní služby Obsah: 1. Bezpečnostní schránky 2. Trezorová skříň 3. Úschova 4. Poskytované informace 5. Ostatní položky 1. Bezpečnostní schránky 1.1. Pronájem bezpečnostních schránek Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné cm cm cm cm 3 a více Ceny jsou včetně 21 % DPH 1.2. Ostatní položky Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky % z ceny sjednaného ročního nájemného, min ročně + 21 % DPH 2. Trezorová skříň Pronájem Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně individuálně ročně + Účinnost od strana 1/3

53 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor XIII. Ostatní bankovní služby 21 % DPH 3. Úschova Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *) měsíčně % DPH ročně max % DPH Úschova pro soudy ročně *) % DPH Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100 Uložení nevyzvednutých vkladových produktů ročně + 21 % DPH *) s účinností od se služba neposkytuje 4. Poskytované informace Bankovní informace individuálně Kancelářské informace (zprostředkování informací od individuálně specializovaných společností) Bankovní zpráva zpracovaná na žádost klienta pro účely auditu za každý účet + 21 % DPH Zprávy poskytované podle ust. 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady) % DPH Potvrzení pro tuzemského klienta(platba ze zahraničí, potvrzení platnosti smluv o účtech atd.) % DPH 5. Ostatní položky Účinnost od strana 2/3

54 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor XIII. Ostatní bankovní služby Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých *) Za speciální služby v Ceníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny a.s. (zejména osobám, kterým Česká spořitelna a.s. postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) - za každou započatou hodinu práce % DPH *) Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 21% stanovené zákonem Ceny jsou uvedeny v Kč. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 3/3

55 Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: SERVIS 24 Telebanking dostupný na telefonním čísle: SERVIS 24 Mobilní banka pro zařízení s ios, Android nebo Windows Mobilní aplikace Můj stav pro zařízení s ios, Android Mobilní aplikace Melinda pro zařízení s ios, Android Mobilní aplikace FRIENDS 24 pro zařízení s ios, Android Webová aplikace Moje zdravé finance /2017 1/43

56 O B S A H 1.1 Obsluha účtů Charakteristika služby SERVIS 24 Telebanking Charakteristika služby SERVIS 24 Internetbanking Používání služby SERVIS 24 Internetbanking Charakteristika služby SERVIS 24 - Mobilní banka Mobilní aplikace MŮJ STAV Mobilní aplikace MELINDA Mobilní aplikace FRIENDS Webová aplikace MOJE ZDRAVÉ FINANCE Charakteristika služby SERVIS 24 START Přístup ke službám SERVIS 24 a komunikační poplatky Přístup ke službám SERVIS Spojení s aplikacemi Internetbanking a Mobilní banka Doručování SMS zpráv do zahraničí Bezpečnost služeb SERVIS Poskytování bezpečnostních údajů Identifikace a ověření uživatele Bezpečnostní pravidla při využívání služeb internetového bankovnictví SERVIS ) Chraňte si svoje bezpečnostní údaje ) Nereagujte na podvodné y ) Neotevírejte neznámé odkazy na cizí servery ) Chraňte si svůj počítač i mobilní telefon ) Přistupujte do internetového bankovnictví výhradně z bezpečného počítače ) Využívejte antivirový program i osobní firewally ) Využívejte ochranu proti spamu ) Nastavte si upozornění o platbách na svém bankovním účtu ) Pravidelně sledujte informace o bezpečnosti ) Mějte správně nastavený váš chytrý mobilní telefon Změna hesla Zablokování a odblokování přístupu do služeb SERVIS Přihlášení do služeb SERVIS Přihlášení do služby SERVIS 24 Telebanking Přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking Přihlášení do služby SERVIS 24 - Mobilní banka Přihlášení do aplikace SERVIS 24 Můj stav Přihlášení do aplikace Melinda Přihlášení do aplikace FRIENDS Přihlášení do aplikace Moje zdravé finance Limity používané ve službách SERVIS Limit služby Limit účtu Limit připodepisování Limit pro mobilní platby Uživatelé ve službách SERVIS Disponent Zmocněná osoba Připodepisování Zpracování platebních příkazů Podmínky pro realizaci transakcí Zahraniční platby Transakce na majetkových účtech Prováděcí směrnice pro využívání klientských certifikátů v rámci služeb telefonního a internetového bankovnictví Obecná ustanovení /2017 2/43

57 8.2 Platnost a účinnost klientského certifikátu a čipové karty Obnovení platnosti klientského certifikátu Vydání následného klientského certifikátu Zneplatnění klientského certifikátu Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech Přehled ostatních poskytovaných služeb Vymezení vybraných pojmů Struktura IVR /2017 3/43

58 Charakteristika služeb SERVIS 24 Služby SERVIS 24 můžete využívat prostřednictvím telefonu (SERVIS 24 Telebanking s obsluhu prostřednictvím hlasového automatu (déle jen IVR) a telefonních bankéřů), internetu (SERVIS 24 Internetbanking) a prostřednictvím aplikace SERVIS 24 Mobilní banka pro zařízení vybavené operačními systémy ios a Android nebo Windows. Služby SERVIS 24 Vám poskytujeme v rozsahu pasivních a aktivních transakcí a administrativních operací na námi vedených účtech, není-li dále stanoveno jinak. Rozsah pasivních a aktivních transakcí a služeb podporovaných službami SERVIS 24 je pro jednotlivé způsoby obsluhy rozdílný a je uvedený v bodě 9. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech v bodě 10, Přehled ostatních poskytovaných služeb. Rozsah transakcí a služeb jsme oprávněni v souvislosti s rozšiřováním nabídky služeb SERVIS 24 a produktů naší finanční skupiny a Pojišťovny České spořitelny, a.s, Vienna Insurance Group (dále jen Pojišťovna ČS) jednostranně měnit. 1.1 Obsluha účtů Pomocí služeb SERVIS 24 můžete účet obsluhovat Vy, jako majitel účtu, tak i další osoby, které k obsluze zmocníte. Pro fyzické osoby (FOO) platí, že prvním přihlášením Vás nebo zmocněné osoby (tzv. aktivací služeb) se automaticky ke službám SERVIS 24 přiřadí veškeré produkty vedené u finanční skupiny naší společnosti. Fyzickým osobám podnikatelům (FOP) a právnickým osobám (PO) se automaticky přiřadí primární účet uvedený ve smlouvě, kartový účet, pokud je zřízen pro stejného majitele a všechny platební karty vydané k těmto účtům. Jako majiteli účtu se Vám při prvním přihlášení přiřadí automaticky, nebo kdykoliv na základě vlastního pokynu i účty Pojišťovny ČS. V případě Stavební spořitelny ČS se Vám přiřadí i účty, ke kterým máte vztah jako majitel, zákonný zástupce, dlužník, spoludlužník nebo ručitel. Obdobné to je i u účtů Penzijní společnosti ČS, kdy se Vám přiřadí účty jichž jste majitelem a účty, u kterých jste uveden jako zákonný zástupce. Všechny přiřazené účty (s výjimkou primárního účtu) můžete vy nebo zmocněná osoba kdykoliv odřadit, případně znovu přiřadit prostřednictvím služeb SERVIS 24. Obdobná pravidla platí i pro službu SERVIS 24 START. 1.2 Charakteristika služby SERVIS 24 Telebanking Služba SERVIS 24 Telebanking Vám umožňuje obsluhovat účty pomocí telefonu a je poskytována prostřednictvím našeho Kontaktního centra. Princip služby Zavoláním na telefonní číslo budete spojeni s automatickou hlasovou službou (dále také IVR). Hlasový systém IVR řídíte stisknutím nabízeného tlačítka, díky kterému přecházíte do dalšího menu nebo ke konkrétní informaci či operaci. Služba SERVIS 24 Telebanking umožňuje také přepojení na telefonního bankéře, který Vám poskytne příslušné informace nebo provede vybrané finanční operace. Z výše uvedeného vyplývá, že SERVIS 24 Telebanking umožňuje komunikaci s IVR a telefonním bankéřem. Kdykoli se v této příručce používá pojem služba SERVIS 24 Telebanking, jsou míněny obě možnosti kontaktu. Používání služby SERVIS 24 Telebanking prostřednictvím IVR Abyste mohli využít tuto službu, potřebujete telefonní přístroj s tónovou volbou nebo mobilní telefon. Pokud takový telefon nemáte, počkejte, prosím, po vytočení čísla na automatické přepojení na telefonního bankéře. Při používání služby Vám bude prostřednictvím IVR sdělena nabídka dostupných operací, ve které stisknutím určitého nabízeného tlačítka zvolíte další postup. Přehrávání hlasového sdělení prostřednictvím IVR můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka podle požadované volby. Např. při opakování každého zadaného údaje nebo při závěrečném odsouhlasení zadaných údajů je možno některé pasáže zkrátit použitím křížku #. Z každé nabídky můžete využít přepojení na telefonního bankéře (s výjimkou rozpracované transakce). Jestliže Vás systém vyzve k zadání určitého údaje, máte na zadání přibližně deset sekund. Pokud údaj v tomto limitu nezadáte, systém výzvu zopakuje. Po třetím zopakování výzvy dojde k automatickému ukončení hovoru. Při zadávání příkazu k provedení transakce (například domácí platby) postupujte podle automatem sdělovaných instrukcí. Pokud zadáte údaj chybně, automat Vás vyzve, abyste zadání zopakovali. Když vyčerpáte tři povolené pokusy, automat Vás vrátí do předchozí nabídky. Po zadání údaje systém jeho hodnotu zopakuje. Poté můžete zadání potvrdit nebo opravit. Po potvrzení údaje pokračuje transakce dále. Funkčnost nejdůležitějších telefonních tlačítek 0 (nula) Přepojení na telefonního bankéře * (hvězdička) Návrat do předchozí nabídky v režimu pohybu v nabídce * (hvězdička) Storno zadaného údaje v režimu zadávání transakce # (křížek) Potvrzení zadaného údaje po vyzvání automatickou hlasovou službou /2017 4/43

59 Struktura IVR schéma automatické hlasové služby viz kap. Struktura IVR. Používání služby SERVIS 24 Telebanking prostřednictvím telefonního bankéře Své účty můžete obsluhovat také prostřednictvím telefonního bankéře. Údaje potřebné pro realizaci transakcí či služeb odsouhlasíte telefonnímu bankéři slovně. 1.3 Charakteristika služby SERVIS 24 Internetbanking Služba SERVIS 24 Internetbanking slouží k obsluze účtů přes internet a je poskytována prostřednictvím internetové aplikace. Princip služby Zadáním adresy do internetového prohlížeče se Vám zobrazí stránky internetového bankovnictví. Technické předpoklady využití služby Doporučeným vybavením pro správné fungování aplikace SERVIS 24 Internetbanking je osobní počítač s nainstalovaným operačním systémem a internetovým prohlížečem: Operační systém Windows 7 (SP1) Windows 8.1 Windows 10 Mac OS X (Yosemite) Mac OS X (El Capitan) Linux distribuce CentOS verze 6 a vyšší Linux distribuce Ubuntu verze a vyšší Prohlížeč Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Safari 6 a vyšší Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) *) Nejnovější verze prohlížečů jsou po jejich vydání testovány po dobu 3 měsíců a aplikace je jim přizpůsobována tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a správné zobrazení. Aplikace vyžaduje prohlížeč schopný zpracovat webové stránky podle následujících standardů: HTML 4.01 (podle doporučení W3C HTML 4.01 Specification a normy ISO/IEC 15445:2000). JavaScript (podle doporučení ECMAscript-262, rev.3). CSS 3 (podle doporučení W3C CSS3 Values and Units). HTTP 1.1 (podle doporučení IETF RFC2616). TLS 1.0. Povolení ukládání cookies Využívání souborů cookie a obdobné technologie. Česká spořitelna používá na svých webových stránkách a v internetovém bankovnictví malé textové soubory cookie, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče. Návštěva našich stránek je tak snazší a obsah relevantnější. Tyto soubory používáme především pro uložení vašeho nastavení, například preferovaného jazyka, sledování návštěvnosti stránek a výběru správné komunikace. Vždy přitom dbáme na zásady ochrany osobních údajů Jaké konkrétní cookies používáme Personalizační - pro určení preferovaného jazyka a způsobu přihlášení Autentizační - pro ověření uživatele za účelem bezpečnosti Technická - pro zajištění komunikace se systémy banky a zajištění minimálních parametrů nezbytných pro provoz aplikace Komunikační - pro zobrazení multimediálního obsahu Statistická - pro zjištění návštěvnosti sekcí v aplikaci. Jiné operační systémy a prohlížeče než výše vyjmenované nemusí být s aplikací internetového bankovnictví plně kompatibilní, a proto Vám nemůžeme zaručit, že aplikace bude zobrazena správně a všechny nabízené funkčnosti budou správně zpracovány. Od 8. dubna 2014 společnost Microsoft ukončila podporu operačního systému Windows XP a Microsoft Office Používání služby SERVIS 24 Internetbanking Další informace najdete po přihlášení do aplikace ve Zprávách banky (např. informace o plánované údržbě systému, tipy pro používání aplikace a obchodní informace) /2017 5/43

60 K dispozici máte rovněž podporu telefonního bankéře na lince služeb SERVIS 24 (viz kap. 2.1 Přístup ke službám SERVIS 24). 1.5 Charakteristika služby SERVIS 24 - Mobilní banka Mobilní aplikace, která Vám umožňuje bezpečnou a pohodlnou správu osobních financí kdykoliv a kdekoliv přímo z mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem ios (iphone, ipad, ipod touch), Android nebo Windows Phone 8.1. Dostupná je zdarma v české a anglické verzi. Typy obsluhovaných účtů - Všechny typy Osobních účtů, nebo sporožirové účty. - Spořicí účet k Osobnímu kontu ČS. - Peníze stranou k Osobnímu účtu II. - Běžný účet. - Cizoměnový účet. - Kartový účet (kreditní karta). Hlavní funkce - Zobrazení zůstatku na účtech. - Zadávání plateb. - Zadávání plateb pomocí skenování poštovní poukázky typu A. - Zadávání plateb z QR kódu na faktuře. - Dobíjení kreditu u mobilních operátorů. - Zobrazení přehledu karet. - Změna limitů u platebních karet. - Zablokování/odblokování platební karty. - Objednání náhradní karty. - Vyhledávání v transakční historii. - Vyhledání bankomatů a poboček České spořitelny. - Naše důležité kontaktní údaje. - Sjednání úvěru fyzických osob, kreditní karty nebo kontokorentu. - Navýšení úvěru fyzických osob, kreditní karty nebo kontokorentu. Podmínky - Účet u České spořitelny (viz. Typy obsluhovaných účtů) s disponentským oprávněním typu A (aktivní) nebo P (pasivní) a zároveň tento účet nevyžaduje autorizaci transakcí klientským certifikátem. - Aktivní SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 START Internetbanking pro nastavení hesla pro Mobilní banku. 1.6 Mobilní aplikace MŮJ STAV Mobilní aplikace, která na rozdíl od aplikace Mobilní banka nabízí pouze pasivní přístup k Vašim účtům (bez možnosti provádět aktivní transakce). Vhodné pro každodenní rychlou kontrolu Vašich účtů a transakcí. Hlavní funkce - Kontrola všech svých produktů (osobní účet, kartový účet, půjčky, hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, investiční účet, majetkový účet). - Nahlížení do historie transakcí účtů, možnost jednotlivé transakce filtrovat (příchozí/odchozí/vše). - Zobrazení detailu transakce (číslo účtu protistrany, poznámky pro příjemce/sebe, variabilní aj. symboly) a možnost sdílet ho pomocí SMS, u, messaging aplikací atd. - Zobrazení zůstatku účtů na ploše svého přístroje bez nutnosti spouštění aplikace (Android widget / ios přehled Dnes). - Vybrání způsobu zabezpečení vstupu do aplikace (PIN, gesto, otisk prstu, bez hesla). - Zobrazení čísla účtů/smluv a sdílet je pomocí SMS, u, messaging aplikací atd. - Zobrazení užitečných kontaktů banky (tel.čísla, ové adresa). Podmínky využívání - Mobilní telefon (pozn. aplikace vyvinuta pro mobilní telefony; lze jí používat na tabletu, ale zobrazení není optimalizováno), operační systém přístroje Android 4.0 a vyšší, ios 7 a vyšší. - Aktivní služba SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 START Internetbanking. - Uživatel je majitelem účtu. 1.7 Mobilní aplikace MELINDA Mobilní aplikace pomocí níž můžete přispívat na konkrétní charitativní sbírky. Přispívat můžete jednorázově nebo můžete přispívat pravidelně při každé platbě Vaší kartou (přispění zaokrouhlováním). Hlavní funkce - Přehled mnoha dobročinných sbírek, z nichž si můžete jednu nebo více vybrat a přispět jednorázově či pravidelně při každé platbě kartou. - Zobrazení neziskových organizací, ze kterých si můžete vybrat Vaši oblíbenou a přispívat na ni /2017 6/43

61 - Jednorázový příspěvek přispívání na konkrétní dobročinnou sbírku jednoduše přímo ze svého účtu. - Pravidelné přispívání můžete přispívat pravidelně a automaticky drobné peníze při každé platbě kartou (jako byste nechávali spropitné). - Pomoc se získáním daňového zvýhodnění na základě Vašich zaslaných příspěvků. Podmínky využívání - Mobilní telefon (pozn. aplikace vyvinuta pro mobilní telefony; lze jí používat na tabletu, ale zobrazení není optimalizováno), operační systém přístroje Android 4.0 a vyšší, ios 7 a vyšší. - Aktivní službu SERVIS 24/SERVIS 24-START Internetbanking. - Majitel účtu (i nezletilý). 1.8 Mobilní aplikace FRIENDS 24 Friends 24 je jednoduchá aplikace pro drobné platby - provedete s ní běžné denní transakce, kvůli kterým dnes hledáte po kapsách drobné nebo musíte běžet k bankomatu. S Friends 24 snadno převedete peníze komukoli na jeho účet. Příjemcem může být klient jakékoli banky v České republice. Hlavní funkce - Převod peněz bez znalosti čísla účtu příjemce. - Zabezpečení platby domluveným heslem mezi příjemcem a odesílatelem. - Zasílání platby pomocí SMS, nebo jiné komunikační aplikace, dle nastavení daného uživatele. - Evidence dluhů a pohledávek (funkce Dlužníček) - Vybrání způsobu zabezpečení vstupu do aplikace (PIN, gesto, otisk prstu) Podmínky využívání - Mobilní telefon (pozn. aplikace vyvinuta pro mobilní telefony; lze jí používat na tabletu, ale zobrazení není optimalizováno), operační systém přístroje Android a ios. - Aktivní služba SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 START Internetbanking. - Uživatel je majitelem účtu. 1.9 Webová aplikace MOJE ZDRAVÉ FINANCE Webová aplikace, která Vám, pokud máte sjednanou službu MZF, zobrazí výdaje podle kategorií a umožní Vám tak lépe řídit své výdaje. Hlavní funkce - Zobrazení výdajů v kategoriích. - Nastavení výdajových rozpočtů pro dané kategorie. - Převod peněz ze svého osobního účtu na podúčet Peníze stranou a zpět. Podmínky využívání - Aktivní služba SERVIS 24 Internetbanking Charakteristika služby SERVIS 24 START Pro ty z Vás, kteří využíváte pouze vkladové, úvěrové účty a/nebo produkty naší finanční skupiny nebo Pojišťovny ČS (např. majetkové účty, spořicí nebo úvěrové účty stavebního spoření, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření nebo životní pojištění), případně jste ještě nedosáhli 15let, jsme připravili jednodušší verzi služeb SERVIS 24 pod názvem SERVIS 24 - START. Prostřednictvím služby SERVIS 24 - START můžete realizovat služby a operace uvedené v kapitolách 9 Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech a 10 Přehled ostatních poskytovaných služeb. Pro službu SERVIS 24 - START platí stejná pravidla, principy a technické předpoklady jako pro služby SERVIS 24. Transakce, které nejsou uživateli služby SERVIS 24 - START ve službě SERVIS 24 Internetbanking přístupné, jsou barevně odlišeny. Rovněž je omezeno využívání služby SERVIS 24 Telebanking. V případě, že budete mít zájem využívat služby SERVIS 24 v plném rozsahu, můžete o převedení služby SERVIS 24 - START na služby SERVIS 24 požádat v obchodním místě. Podmínkou je existence běžného, Osobního účtu České spořitelny, na který budou služby SERVIS 24 navázány. 2. Přístup ke službám SERVIS 24 a komunikační poplatky Komunikačními poplatky rozumíme telefonní poplatky, poplatky za připojení k síti internet a poplatky za odeslané nebo doručené SMS zprávy /2017 7/43

62 2.1 Přístup ke službám SERVIS 24 Na telefonním čísle Telefonní linka je určena pro provádění transakcí prostřednictvím IVR a telefonního bankéře. Na tomto čísle zajišťujeme také podporu ke službám SERVIS 24. Pro technickou podporu volejte na telefonní číslo Telefonní poplatky odpovídají poplatkům za volání na pevnou linku na úrovni cen místního volání. Ze zahraničí volejte na telefonní číslo v mezinárodním formátu, a to Pro volání z mobilního telefonu můžete využít telefonní čísla se sazbou za volání v rámci vlastní sítě, v závislosti na zvoleném tarifu: O T-Mobile Vodafone Na ové adrese Pouze na této ové adrese můžete získat odpovědi na své dotazy či zaslat náměty ke službám SERVIS Spojení s aplikacemi Internetbanking a Mobilní banka Poplatky za připojení k internetové aplikaci jsou účtovány dle ceníku jednotlivých společností poskytujících internetové připojení. 2.3 Doručování SMS zpráv do zahraničí Informaci, zda i v zahraničí bude možné využívat funkčnost zasílání SMS zpráv, získáte následujícím způsobem: Tuzemský operátor: pokud využíváte služby tuzemského operátora a cestujete do zahraničí, ověřte si u svého mobilního operátora, zda doručuje SMS zprávy do požadované země/destinace. Zahraniční operátor: pokud využíváte služby zahraničního operátora, ověřte si, zda zahraniční operátor, jehož služby využíváte, je roamingovým partnerem mobilního operátora T-Mobile (ČS realizuje všechny zahraniční SMS přes T- Mobile). 3. Bezpečnost služeb SERVIS 24 Služby SERVIS 24 jsou standardně zabezpečeny následujícími Bezpečnostními údaji: Heslo pro Telebanking. Heslo pro Internetbanking. Bezpečnostní kód. Bezpečnostní SMS - zahrnující autorizační SMS (povinné pro aktivní transakce) a přihlašovací SMS (volitelné), nastavené pro daného uživatele. Volitelně, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je možné využívat: Klientský certifikát soubor dat uložený na čipové kartě, kterým lze prostřednictvím čtečky připojené k počítači jednoznačně identifikovat uživatele služby SERVIS 24 Internetbanking nebo autorizovat jeho transakce. Ve Smlouvě můžete stanovit povinnost autorizace všech aktivních transakcí prováděných na Vašich účtech klientským certifikátem. V tom případě je nutné všechny aktivní transakce autorizovat klientským certifikátem. Pokud si ve Smlouvě navíc stanovíte povinnost přístupu ke službám SERVIS 24 klientským certifikátem, pak přístup k Vašim produktům je možný pouze po přihlášení uživatele klientským certifikátem. Služba SERVIS 24 Telebanking je dostupná pouze pro podávání reklamací. Povinnost používání klientského certifikátu pro přihlášení ke službě SERVIS 24 Internetbanking si můžete sami nastavit. Zrušit tuto povinnost můžete sami ve službě SERVIS 24 Internetbanking po přihlášení klientským certifikátem nebo prostřednictvím obchodního místa. 3.1 Poskytování bezpečnostních údajů Bezpečnostní údaje Vám poskytujeme automaticky při zřízení služeb SERVIS 24. Bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking obdržíte osobně při založení služeb SERVIS 24/ SERVIS 24- Start nebo Vám je zašleme doporučeně poštou do vlastních rukou na Vaši korespondenční adresu. Klientské číslo, které je součástí Protokolu o zřízení uživatele, můžete obdržet přímo v pobočce, nebo standardní poštovní zásilkou na Vaši korespondenční adresu. Pro zadávání aktivních transakcí prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking je nutné ke standardní bezpečnosti aktivovat autorizační SMS. O nastavení čísla mobilního telefonu pro zasílání bezpečnostních SMS a aktivaci autorizačních a přihlašovacích SMS si /2017 8/43

63 můžete požádat buď již při sjednání služeb SERVIS 24 nebo kdykoli později prostřednictvím obchodního místa, nebo prostřednictvím aplikace Internetbanking v případě, že využíváte klientský certifikát. O klientský certifikát ke službě SERVIS 24 Internetbanking si můžete požádat buď při sjednání služby, nebo kdykoli později, a to pouze prostřednictvím obchodního místa. Platnost klientského certifikátu je 1 rok. Klientský certifikát je možné před vypršením platnosti obnovit prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Dalšími prvky zvyšujícími bezpečnost služby jsou: Grafická klávesnice klávesnice zobrazovaná na přihlašovací a dalších vybraných obrazovkách aplikace Internetbanking, která slouží k zadání hesla pro Internetbanking při přihlášení nebo při jeho změně. Automatické odhlášení uživatele v případě, že vyprší doba platnosti stránky. Možnost změny hesla pro Internetbanking, Telebanking a Mobilní banku (viz kapitola 3.3 Změna hesla). Možnost změny výše limitů (viz kapitola 5. Limity používané ve službách SERVIS 24). Možnost volby používání klientského certifikátu. Možnost zasílání informací o účtu prostřednictvím SMS zpráv. Digitální podpis, který umožňuje zkontrolovat, že konfirmace ve formátu PDF a zůstatkové y byly vytvořeny námi a nebyly změněny třetí stranou. Možnost aktivního používání a kombinování bezpečnostních prvků (změna hesla pro Telebanking, Internetbanking a Mobilní banku, změna limitu, SMS zprávy o námi přijatých transakcích, popř. používání autorizačních SMS, přihlašovacích SMS či klientského certifikátu). Zaznamenávání a archivace veškeré komunikace vedené přes služby SERVIS 24 z naší strany. 3.2 Identifikace a ověření uživatele Podmínkou provádění aktivních i pasivních transakcí je Vaše identifikace prostřednictvím bezpečnostních údajů, případně klientského certifikátu. Jedná se o: Klientské číslo Desetimístné číslo, které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele. Protokol o zřízení uživatele dostává každý nově zřizovaný uživatel. Při přihlašování slouží k ověření Vaší totožnosti. O změnu klientského čísla můžete požádat prostřednictvím obchodního místa. Heslo pro Telebanking Šestimístné číslo, které jste obdrželi při zřizování služby na naší pobočce v bezpečnostní obálce, nebo poštou v doporučené zásilce a které slouží k Vašemu ověření při každém přihlášení do služby SERVIS 24 Telebanking. Heslo pro Telebanking může být použito k prvnímu přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking nebo k odblokování služby SERVIS 24 Internetbanking. Při přihlašování do služby SERVIS 24 Telebanking budete vyzváni k zadání tří náhodně zvolených znaků tohoto hesla. Při zapomenutí nebo ztrátě tohoto hesla můžete přes telefonního bankéře nebo na pobočce požádat o vygenerování nových bezpečnostních údajů. Heslo pro Internetbanking Vámi vytvořená kombinace číslic a písmen o minimální délce 8 a maximální délce 30 znaků (rozlišujte malá a velká písmena, nepoužívejte diakritiku) obsahující současně minimálně dvě písmena a minimálně dvě číslice. Heslo si stanovíte při prvním přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking (viz kapitola 4.2 Přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking) V případě, že zapomenete své heslo pro Internetbanking, můžete si nastavit nové přímo na přihlašovací stránce do aplikace SERVIS 24 Internetbanking. Heslo pro Mobilní banku Vámi vytvořená kombinace písmen bez diakritiky, číslic a některých dalších znaků uvedených na grafické klávesnici. Heslo pro Mobilní banku se vytváří v internetovém bankovnictví a je nutné pro aktivaci a následná přihlášení do aplikace SERVIS 24 Mobilní banka. Heslo musí obsahovat minimálně 6 a maximálně 20 znaků. Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Nesmí být tvořeno jednoduchou číselnou řadou. Pokud je aktivována klávesa Caps Lock, na obrazovce se zobrazí krátké upozornění. Pro zvýšení bezpečnosti je možné nastavení hesla provést pomocí grafické klávesnice. Bezpečnostní kód Osmimístné číslo, ze kterého zadáváte vždy pouze 4 systémem náhodně požadované znaky. Bezpečnostní kód je vyžadován při prvním přihlášení ke službě, při prvním přihlášení do správce certifikátu, při odblokování uživatele, změna limitů, aktivace 3D Secure a služby a při zadávání telefonního čísla pro automatické zasílání zůstatkových SMS zpráv nebo SMS o uskutečněných aktivních transakcích přes služby SERVIS 24. Bezpečnostní kód obdržíte přímo na obchodním místě v bezpečnostní obálce nebo poštou v doporučené zásilce spolu s heslem pro Telebanking. O změnu bezpečnostního kódu můžete požádat buď prostřednictvím obchodního místa, kdy Vám bude předán v bezpečnostní obálce spolu s heslem pro Telebanking, nebo prostřednictvím KCP, kdy Vám bude zaslán korespondenčně, formou doporučené zásilky. Autorizační SMS SMS, kterou Vám zasíláme na Váš mobilní telefon, a která obsahuje autorizační SMS kód. Autorizační SMS kód slouží k autorizaci transakcí Vámi pořizovaných prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Během autorizace je třeba SMS kód opsat ze SMS zprávy do příslušného pole v aplikaci Internetbanking. Případně také slouží jako elektronický podpis Vámi připojený k datové zprávě, která je adresována bance. Přihlašovací SMS SMS, kterou Vám zasíláme na Váš mobilní telefon, a která obsahuje přihlašovací SMS kód. Přihlašovací SMS kód slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při Vašem přihlašování do služby SERVIS 24 Internetbanking. Kontrolní SMS SMS, kterou Vám zasíláme na Váš mobilní telefon, a která obsahuje kontrolní SMS kód. Kontrolní SMS kód slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při Vašem prvním přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking nebo při /2017 9/43

64 odblokování. PIN k čipové kartě s klientským certifikátem Minimálně čtyřmístné číslo, které si sami nastavíte pro práci s čipovou kartou nesoucí klientský certifikát. Úvodní hodnotu PIN jste dostali spolu s čipovou kartou v bezpečnostní obálce. Hodnotu PIN můžete sami kdykoliv změnit po přihlášení ke službě SERVIS 24 Internetbanking nebo s pomocí dodávaného software. Pro případ zablokování PIN je v bezpečnostní obálce uvedena také hodnota PUK, která je vyžadována při odblokování PIN s pomocí dodávaného software. Důležité upozornění: Prozrazením výše uvedených bezpečnostních prvků můžete ohrozit bezpečnost svých účtů obsluhovaných službami SERVIS 24. Doporučujeme Vám, abyste speciální doporučenou zásilku ani jednotlivé bezpečnostní prvky nikomu nesvěřovali a chránili je před ztrátou a odcizením. Nejsme odpovědni za prozrazení bezpečnostních prvků, pokud k prozrazení dojde na straně Vás nebo osob, které k užívání služeb SERVIS 24 zvolíte. Nepřebíráme odpovědnost za neúspěšné doručení SMS zpráv způsobené technickým výpadkem na straně mobilního operátora nebo způsobené chybným fungováním mobilního telefonu. Informace o změně účetního zůstatku v podobě SMS zprávy nebo u je odesílána vždy po změně účetního zůstatku. 3.3 Bezpečnostní pravidla při využívání služeb internetového bankovnictví SERVIS 24 1) Chraňte si svoje bezpečnostní údaje a) Heslo - Nikdy nesdělujte svoje bezpečnostní údaje dalším osobám a nevkládejte je do aplikací, pokud nemáte jistotu, že pracujete na stránkách nebo Nastavte si silné heslo (mělo by obsahovat velká i malá písmena, číslice i speciální znaky) a pravidelně ho měňte. Heslo do internetového bankovnictví by mělo být odlišné od hesel do jiných aplikací. b) Certifikát - Nenechávejte vaši čipovou kartu s klientským certifikátem ve čtečce čipových karet, pokud neprovádíte bankovní operace. Čipová karta je potřeba pouze pro přihlášení a autorizaci transakcí. c) Autorizační SMS Každá autorizační SMS zpráva obsahuje nejen unikátní kód, jehož zadáním potvrdíte prováděnou transakci, ale také detailní informace k dané transakci. Před zadáním kódu proto dbejte na důslednou kontrolu uvedených údajů a potvrďte si tak, že se jedná o vámi zadanou transakci. 2) Nereagujte na podvodné y Nereagujte na ové zprávy, které jste obdrželi od neznámých adresátů, nebo zprávy s podezřelým názvem či obsahem. Soustřeďte se také na správnou gramatiku ových zpráv, podvodné y většinou obsahují gramatické chyby. a) Pokud takový podvodný obdržíte, neodpovídejte na něj, neklikejte na vložené odkazy, neotevírejte přílohy. Mějte na paměti, že Česká spořitelna nikdy neoslovuje klienty v otázkách bezpečnosti em, proto nikdy nesdělujte své osobní ani bezpečnostní údaje v rámci reakce na obdrženou ovou. b) Neklikejte na odkazy v ech od neznámých či podezřelých odesílatelů a nezadávejte svoje citlivé údaje. Česká spořitelna to NIKDY nepožaduje. 3) Neotevírejte neznámé odkazy na cizí servery Při práci na internetu neotevírejte odkazy na neznámé servery (např. s erotickým obsahem) a ty, se kterými se setkáte v nevyžádaných ech. 4) Chraňte si svůj počítač i mobilní telefon Vaše zařízení je důležitý bezpečnostní prostředek při komunikaci s internetovým bankovnictvím, a proto byste jej měli pečlivě chránit a dodržovat základní pravidla. a) Pravidelně aktualizujte svůj operační systém a internetový prohlížeč - instalujte bezpečnostní záplaty a balíčky, které výrobce doporučuje. b) Instalujte si aplikace výhradně z oficiálních obchodů - Nikdy neinstalujte do svých počítačů programy ze zdrojů, které nemáte prověřeny. Při instalaci aplikací do svých mobilních telefonů, stahujte aplikace pouze z oficiálních obchodů (App store, Google play a Windows phone store) / /43

65 5) Přistupujte do internetového bankovnictví výhradně z bezpečného počítače Nikdy nepřistupujte ke službám SERVIS 24 a BUSINESS 24 z neznámých počítačů nebo z počítačů v internetových kavárnách či v jiných veřejných místech. Používejte přihlášení do svého počítače s přístupem bez administrátorských práv (nastavení práv ověříte Nabídka Start Ovládací panely Uživatelské účty) Ověřte si, že se přihlašujete ke stránkám banky. Po otevření přihlašovací stránky zkontrolujte, že se vám v adresním řádku v horní části internetového prohlížeče zobrazuje adresa https://www.servis24.cz/ (pro SERVIS 24), https://www.business24.cz/ (pro BUSINESS 24). Zkontrolujte si v adresním řádku po kliknutí na zámeček v zeleně podbarvené části řádku, že se zobrazí informace o certifikovaném zabezpečení dané služby. 6) Využívejte antivirový program i osobní firewally Na svůj počítač i chytrý mobilní telefon si nainstalujte antivirový program. Aby antivirový program mohl plnit svou funkci, pravidelně jej aktualizujte (i několikrát denně). Zastaralý antivirový program je neúčinný! Většina podporovaných operačních systémů již nabízí nástroj osobní firewall. Nevypínejte tento nástroj, chrání vás při komunikaci na internetu. 7) Využívejte ochranu proti spamu Používejte ke své ové schránce ochranu proti spamu. Dále doporučujeme použít ještě další ochranné nástroje označované jako antispyware, antiadware a podobně. 8) Nastavte si upozornění o platbách na svém bankovním účtu Doporučujeme vám, aktivujte si zasílání informačních SMS zpráv s pohybem na svém účtu (nastavení je možné provést ve službě SERVIS 24 Internetbanking, Nastavení (ikona klíč ) / SMS ZPRÁVY / Informační a zůstatkové SMS). Budete tak mít informaci o každém pohybu na svém účtu. Také doporučujeme kontrolovat si poslední úspěšné přihlášení do internetového bankovnictví. Informaci najdete v zápatí internetového bankovnictví. 9) Pravidelně sledujte informace o bezpečnosti Česká spořitelna zveřejňuje informace k bezpečnostní situaci na svých internetových stránkách a také přímo v internetovém bankovnictví. 10) Mějte správně nastavený váš chytrý mobilní telefon Chytrý telefon obsahuje operační systém a je tedy nutné u těchto moderních typů telefonu brát větší obezřetnost i na bezpečnost. Nepoužívejte programové úpravy svého chytrého mobilního telefonu, které umožňují plný administrátorský přístup (jedná se o úpravy typu: jailbreak pro ios = iphone, root pro Android = SAMSUNG Galaxy, NEXUS, a mnoho dalších nebo jailbreak, také unlock/odemčení pro Windows. Doporučení: u telefonů se systémem Android doporučujeme zakázat instalaci z neznámých zdrojů. Touto úpravou si zajistíte, že si stahujete a instalujete aplikace pouze z oficiálního úložiště. 3.4 Změna hesla Změnit heslo pro Telebanking si můžete pouze prostřednictvím IVR. Při změně hesla budete vyzváni k zadání: Klientského čísla. 3 náhodně vybraných pozic z aktuálního hesla pro Telebanking. 4 náhodně vybraných pozic z bezpečnostního kódu. Nového hesla pro Telebanking (šestimístné číslo). Nového hesla pro Telebanking pro potvrzení. Změnit heslo pro Internetbanking si můžete pouze prostřednictvím aplikace Internetbanking. Při změně hesla budete vyzván: K zadání starého hesla pro Internetbanking. K zadání nového hesla pro Internetbanking. K potvrzení nového hesla pro Internetbanking. Údaje lze zadat pomocí grafické klávesnice. Změna Vašeho hesla bude ve všech případech provedena okamžitě / /43

66 3.5 Zablokování a odblokování přístupu do služeb SERVIS 24 Zrušení uživatele v případě nepoužívání služeb internetového a telefonního bankovnictví Od okamžiku přidělení bezpečnostních údajů, které jsou předávány na obchodním místě v bezpečnostní obálce nebo odeslány ve speciální doporučené zásilce, je stanovena 120denní lhůta, do které se musíte jako uživatel alespoň k jedné ze služeb SERVIS 24 přihlásit, tzn. začít službu používat. Pokud v uvedené lhůtě neuskutečníte první přihlášení, dojde ke zrušení Vašeho uživatelského přístupu a pokud jste jediným uživatelem ke službám SERVIS 24, tak také zrušení smlouvy. Zablokování uživatele na vlastní žádost Zablokování přístupu do služby SERVIS 24 Telebanking, SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Mobilní banka na vlastní žádost můžete provést prostřednictvím telefonního bankéře. Přístup do všech služeb bude zablokován zároveň. Zablokování bude provedeno po sdělení některých Vašich osobních údajů. Zablokování uživatele nemá vliv na využívané funkčnosti, např. odesílání nastavených SMS zpráv, ů apod. Zablokování uživatele v případě zadání nesprávného hesla Na zadání hesla pro Telebanking nebo hesla pro Internetbanking (i při použití hesla do webové aplikace Moje zdravé finance) máte pouze tři pokusy. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo, dojde k zablokování Vašeho přístupu ke službě SERVIS 24 Telebanking, resp. SERVIS 24 Internetbanking. Zablokováním služby SERVIS 24 IB máte zablokovaný přístup i do webové aplikace Moje zdravé finance. Je-li při prvním přihlášení do aplikace MELINDA 3x chybně zadána kombinace klientského čísla a hesla pro Internetbanking, dojde k zablokování přístupu do S24 Internetbanking. Nesprávným zadáním klientského čísla se rozumí zadání jiného čísla, než které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele. Zadáním nesprávného hesla se rozumí zadání jiného hesla, než je heslo pro Telebanking, resp. Internetbanking, které jste si jako uživatel zvolil při poslední úspěšně provedené změně. Po úspěšném přihlášení se nesprávné pokusy o zadání hesla nulují. Zablokování uživatele v případě neplatného klientského certifikátu či chybně zadaného PIN k čipové kartě Využívání klientského certifikátu ke službám SERVIS 24 vyžaduje z bezpečnostních důvodů jeho pravidelnou obnovu. V případě, že klientský certifikát ve stanovené době neobnovíte, dojde automaticky k jeho zneplatnění. Obnovu neplatného klientského certifikátu je možné provést pouze v obchodním místě. Na zadání PIN k čipové kartě máte tři pokusy. Po třech neplatných pokusech dojde k zablokování PIN k čipové kartě. Odblokování můžete provést přes správce karty (CryptoPlus) pomocí hesla PUK, které jste obdrželi ve speciální obálce spolu s PIN a Vaší čipovou kartou. Pokud zadáte sedmkrát neplatné heslo PUK, dojde k zablokování čipové karty. Po zablokování karty je nutné v obchodním místě zakoupit novou čipovou kartu a zažádat o nový klientský certifikát. Odvolání platnosti klientského certifikátu O odvolání platnosti klientského certifikátu můžete požádat sami po přihlášení ke službě SERVIS 24 Internetbanking nebo prostřednictvím obchodního místa nebo prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking. Platnost zneplatněného klientského certifikátu nelze obnovit. Pokud chcete dál používat klientský certifikát, musíte si požádat o vydání nového klientského certifikátu v obchodním místě. Zablokování bezpečnostního kódu Na zadání bezpečnostního kódu máte pouze tři pokusy. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný bezpečnostní kód, dojde k jeho zablokování. Odblokování bezpečnostního kódu není možné, vždy musíte požádat o vygenerování nového bezpečnostního kódu, a to prostřednictvím obchodního místa nebo služby SERVIS 24 Telebanking. Pokud požádáte přes obchodní místo, bude Vám okamžitě předán nový bezpečnostní kód včetně hesla pro Telebanking. Při požadavku přes službu SERVIS 24 Telebanking Vám bude nový bezpečnostní kód zaslán formou doporučené zásilky do vlastních rukou na korespondenční adresu. Odblokování přístupu uživatele ke službám SERVIS 24 Telebanking a SERVIS 24 Internetbanking Odblokování přístupu ke službě SERVIS 24 Telebanking, případně ke službám SERVIS 24 jako celku a k webové aplikaci Moje zdravé finance můžete provést prostřednictvím telefonního bankéře. Výjimku tvoří zablokování přístupu pomocí klientského certifikátu, který lze odblokovat pouze osobní návštěvou v obchodním místě. Pokud dojde k zablokování při používání služby SERVIS 24 Telebanking prostřednictvím IVR, budete automaticky přepojeni na telefonního bankéře. Každé z níže uvedených odblokování je možno provést pouze tehdy, sdělíte-li čtyři systémem náhodně požadované znaky z bezpečnostního kódu. 1. Pokud si zablokujete přístup ke službám SERVIS 24, odblokujete jej tak, že zažádáte o nové bezpečnostní údaje, které Vám budou předány v bezpečnostní obálce na obchodním místě nebo budou zaslány na zadanou korespondenční adresu služeb SERVIS Pokud si zablokujete přístup ke službě SERVIS 24 Telebanking, odblokujete jej tak, že zažádáte o vygenerování nového hesla pro Telebanking / /43

67 3. Pokud si zablokujete přístup ke službě SERVIS 24 Internetbanking, můžete jej odblokovat přímo na přihlašovací stránce aplikace SERVIS 24 Internetbanking. Pro odblokování budete potřebovat bezpečnostní kód a pokud nemáte aktivovány bezpečnostní SMS, pak ještě heslo pro Telebanking. Zablokování přístupu k aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka Přístup k účtům přes aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka můžete zablokovat skrze aplikaci Internetbanking nebo Telebanking, ale také špatným zadáním hesla pro Mobilní banku, třikrát v řadě. Odblokování přístupu k aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka Odblokování přístupu k aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka můžete provést pouze v Internetbankingu, kde je nutné nastavit znovu heslo pro Mobilní banku a vygenerovat jednorázový kód. 4. Přihlášení do služeb SERVIS 24 Využití služeb SERVIS 24 je podmíněno úspěšným přihlášením, které slouží k Vaší identifikaci a ověření. 4.1 Přihlášení do služby SERVIS 24 Telebanking První přihlášení Po obdržení speciální doporučené zásilky s bezpečnostními údaji můžete uskutečnit své první přihlášení na telefonním čísle a službu SERVIS 24 Telebanking začít používat podle návodu této příručky. Při prvním přihlášení budete vyzváni k zadání: Klientského čísla. Tří systémem náhodně vybraných znaků z hesla pro Telebanking. Čtyř systémem náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu. Doporučení: Pokud budete první přihlášení uskutečňovat prostřednictvím IVR, zvolte nabídku 1 Operace s bankovními účty a produkty. Automatická hlasová služba Vás vyzve k ověření a identifikaci. Pak zvolte např. nabídku 1 Informace o zůstatku bankovního účtu. Druhé a další přihlášení Při druhém a dalším přihlášení budete vyzván k zadání: Klientského čísla. Tří systémem náhodně vybraných znaků z hesla pro Telebanking. 4.2 Přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking První přihlášení Po zobrazení aplikace Internetbanking na adrese zvolte odkaz První přihlášení. Následně budete vyzváni k zadání klientského čísla a čtyř náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu. Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů Vám bude automaticky zaslána SMS s kontrolním kódem, pokud nemáte aktivovány autorizační nebo přihlašovací SMS, pak budete vyzváni k zadání hesla pro Telebanking. Do příslušného pole zadejte kontrolní SMS kód, který obdržíte na mobilní telefon, nebo heslo pro Telebanking a vytvořte si heslo pro Internetbanking. Nové heslo do aplikace Internetbanking musí obsahovat minimálně 2 písmena a současně minimálně 2 číslice. Heslo tedy nemůže být složeno pouze z písmen nebo z číslic, ale vždy z jejich kombinace. Počet znaků je v rozsahu od 8 až do 30. Pokud se chcete přihlašovat do aplikace Internetbanking pouze pomocí klientského certifikátu, označte tuto možnost po prvním přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking na záložce Nastavení ve volbě Způsob přihlášení. Při příštím přihlašování již bude vždy vyžadováno použití klientského certifikátu. Druhé a další přihlášení K přihlášení použijte klientské číslo a aktuální heslo pro Internetbanking, případně také přihlašovací SMS kód. Heslo pro Internetbanking můžete zadat na grafické klávesnici umístěné na přihlašovací obrazovce aplikace Internetbanking. Pokud máte aktivovaný klientský certifikát, vložte čipovou kartu do čtečky připojené k Vašemu počítači (bližší informace najdete v Příručce pro klientský certifikát). Po provedení příslušné volby na přihlašovací obrazovce budete vyzváni k zadání PINu k Vaší čipové kartě. Doporučení: Doporučujeme Vám uschovat si bezpečnostní kód a aktuální heslo pro Telebanking. Budete je potřebovat pro případné odblokování přístupu do aplikace SERVIS 24 Internetbanking / /43

68 4.3 Přihlášení do služby SERVIS 24 - Mobilní banka Aktivace Stáhněte si zdarma aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka v App Store nebo v Google play do Vašeho mobilního zařízení. Pro vyhledání aplikace můžete použít klíčová slova SERVIS 24, S24, CS, spořitelna, česká spořitelna, internetbanking, mobilní banka nebo mobile bank Přihlašovací údaje je nutné nastavit ve službě SERVIS 24 Internetbanking na Zde je nutné zadat nové heslo pro Mobilní banku a vygenerovat jednorázový aktivační kód. Spusťte aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka na vašem mobilním zařízení a zadejte požadované údaje. Aktivaci Vám usnadní průvodce v aplikaci. Používání K přihlášení do aplikace Mobilní banka používejte heslo pro Mobilní banku. 4.4 Přihlášení do aplikace SERVIS 24 Můj stav Aktivace Stáhněte si zdarma aplikaci Můj stav v App Store (zařízení s ios) nebo v Google play obchodě (zařízení s Android) do Vašeho mobilního zařízení. Pro vyhledání aplikace můžete použít klíčová slova Můj stav, Česká spořitelna Po vstupu do aplikace budete vyzváni k registraci přístroje. Ta spočívá v jednorázovém zadání Vašich přihlašovacích údajů, které používáte pro službu SERVIS 24 Internetbanking. Po úspěšném vložení kombinace klientského čísla a hesla si můžete vybrat ze 4 způsobů přihlášení PIN kód, gesto, otisk prstu (jen u vybraných zařízení) nebo můžete aplikaci ponechat bez jakéhokoli hesla. Používání Při příštím vstupu do aplikace zadáte Vámi zvolený PIN, gesto, otisk prstu či se přihlásíte přímo do aplikace bez hesla 4.5 Přihlášení do aplikace Melinda Aktivace Stáhněte si zdarma aplikaci MELINDA v App Store (zařízení s ios) nebo v Google play obchodě (zařízení s Android) do Vašeho mobilního zařízení. Pro vyhledání aplikace můžete použít klíčová slova Melinda, Česká spořitelna Po vstupu do aplikace budete vyzváni k registraci přístroje. Ta spočívá v jednorázovém zadání Vašich přihlašovacích údajů, které používáte pro službu SERVIS 24 Internetbanking. Po úspěšném vložení kombinace klientského čísla a hesla si můžete vybrat ze 4 způsobů přihlášení PIN kód, gesto, otisk prstu (jen u vybraných zařízení) nebo můžete aplikaci ponechat bez jakéhokoli hesla. Používání Při příštím vstupu do aplikace zadáte Vámi zvolený PIN, gesto, otisk prstu či se přihlásíte přímo do aplikace bez hesla. 4.6 Přihlášení do aplikace FRIENDS 24 Aktivace - Stáhněte si zdarma aplikaci Friends 24 v App Store (zařízení s ios) nebo v Google play obchodě (zařízení s Android) do Vašeho mobilního zařízení. Pro vyhledání aplikace můžete použít klíčová slova Friends 24, Česká spořitelna. Po vstupu do aplikace budete vyzváni k registraci přístroje. Ta spočívá v jednorázovém zadání Vašich přihlašovacích údajů, které používáte pro službu SERVIS 24 Internetbanking. Po úspěšném vložení kombinace klientského čísla a hesla se provede ověření správnosti dat a zobrazí se stránka pro zadání kódu z bezpečnostní SMS, kterou obdržíte na své bezpečnostní tel. číslo. V následujícím kroku si můžete vybrat z 3 způsobů přihlášení PIN kód, gesto, otisk prstu (jen u vybraných zařízení). Používání Při příštím vstupu do aplikace zadáte Vámi zvolený PIN, gesto, otisk prstu / /43

69 4.7 Přihlášení do aplikace Moje zdravé finance Pro přihlášení do aplikace Moje zdravé finance je nutné založení Zdravého účtu. Přihlaste se do aplikace SERVIS 24 IB Na úvodní obrazovce se Vám zobrazí ikona služby MZF. Po kliknutí na ikonu MZF se Vám zobrazí obrazovka, z které se bude moci přepnout do aplikace MZF. V dalším kroku potvrdíte odhlášení z aplikace SERVIS 24 IB Jste přihlášeni do aplikace Moje zdravé finance 5. Limity používané ve službách SERVIS 24 Pro služby SERVIS 24 je definováno několik limitů, které omezují výši zadávaných aktivních transakcí a představují tak další z prvků zabezpečení. Žádný z níže uvedených limitů se nečerpá, pokud platí současně: Aktivní transakce je prováděna mezi bankovními účty (např. běžný, sporožirový, vkladový účet, úvěrový) a účty Erste Asset Management GmbH téhož majitele přiřazenými ke službám SERVIS 24. Uživatel zadávající transakci je oprávněn nakládat s oběma účty prostřednictvím služeb SERVIS 24. Na cizoměnových účtech jsou limity stanovovány jako ekvivalent částek v Kč podle aktuálního kurzu měny účtu ve chvíli přijetí požadované transakce ke zpracování. Limity jsou přepočteny kurzem deviza nákup. Ve všech případech se jedná o denní limity platné v rámci provozní doby, jejichž obnova probíhá každý den ve hod. 5.1 Limit služby Limit služby představuje maximální denní částku aktivních transakcí, které můžete jako uživatel uskutečnit v rámci služeb SERVIS 24 na všech Vámi obsluhovaných účtech bez autorizace klientským certifikátem. Pro službu SERVIS 24 Mobilní banka je kromě denního limitu stanoven také limit měsíční, který představuje maximální částku aktivních transakcí uskutečněných v průběhu kalendářního měsíce na všech Vámi obsluhovaných účtech. Nutnou podmínkou provádění aktivních transakcí ve službě SERVIS 24 Internetbanking bez autorizace klientským certifikátem (a tím i čerpání limitu služby SERVIS 24 Internetbanking) je aktivace autorizačních SMS v obchodním místě. Základní limity služeb jsou automaticky nastaveny každému uživateli. Limit služby SERVIS 24 Telebanking lze snížit prostřednictvím služby Telebanking nebo Internetbanking.Zvýšení (ale i snížení) limitu můžete provést v obchodním místě. Limit služby SERVIS 24 Internetbanking lze snížit i zvýšit prostřednictvím služby Internetbanking. Pro aplikaci FRIENDS 24 je denní limit pro odchozí platby ,-, max. limit na jednu platbu je ,-, max. měsíční limit všech odchozích plateb je ,- a max. měsíční limit pro příjem plateb na jeden účet je ,-. Denní limit je platný od 0:00 do 24:00. Měsíční limit platí od prvního dne v měsíci od 0:00 do konce posledního dne v měsíci. Druh limitu Základní limit (nastaven při zřízení služby) Maximální limit Limit služby SERVIS 24 Telebanking Limit služby SERVIS 24 Internetbanking Limit služby SERVIS 24 Mobilní banka / měsíční limit / měsíční limit Limit účtu pro mobilní platby Limit účtu Pro omezení výše aktivních transakcí nad konkrétním účtem lze nastavit limit účtu. Limit účtu nelze překročit (ani klientským certifikátem). Limit účtu lze nastavit přímo ve službách SERVIS 24 Internetbanking a SERVIS 24 Telebanking / /43

70 5.3 Limit připodepisování Limit připodepisování je využíván při obsluze účtu více uživateli. Bližší informace najdete v kapitole 6.3 Připodepisování. Limit připodepisování představuje maximální celkovou denní částku aktivních transakcí, kterou mohou uživatelé uskutečnit na všech účtech přiřazených k dané smlouvě bez nutnosti jejich autorizace dalším uživatelem účtu. Transakce nad tento limit musí být ve službě SERVIS 24 Internetbanking autorizovány (připodepsány) dalšími uživateli účtu, s příslušným oprávněním. Limit připodepisování není povinný. Pokud je požadován, je uveden společně s počtem požadovaných přípodpisů ve smlouvě a lze jej měnit pouze prostřednictvím obchodního místa. 5.4 Limit pro mobilní platby Limit se týká dobíjení předplacených Twist karet, O2 karet, Vodafone karet, a plateb faktur Vodafone. Další podmínky pro dobíjení stanovené mobilními operátory najdete ve značkových prodejnách mobilních operátorů a na příslušných webových stránkách (www.o2.cz ; 6. Uživatelé ve službách SERVIS 24 Jako uživatel služeb SERVIS 24 můžete být disponentem a/nebo zmocněnou osobou. 6.1 Disponent Disponent je uživatel, který může v rozsahu přiděleného oprávnění obsluhovat Vaše účty. Disponentem sporožirového, běžného, vkladového účtu se může stát uživatel uvedený na podpisovém vzoru účtu v obchodním místě. Disponent může získat následující práva: Právo aktivních transakcí zadávání transakcí z daného účtu a získávání informací o těchto transakcích, aktivaci, deaktivaci, změny a nastavení služby e-faktura/e-dokumenty, Právo pasivních transakcí - přístup k informacím (například stav účtu) vztahujícím se k danému účtu, aktivaci, deaktivaci, změny a nastavení služby e-faktura/e-dokumenty Právo připodepisování transakcí připodepisování (autorizování) transakcí, které překročily limit připodepisování (viz kapitola 5.3 Limity připodepisování). Ke kartovému účtu může získat disponent pouze právo pasivních transakcí, a to pouze v případech: Je již uveden jako disponent s pasivním oprávněním alespoň na jednom Vašem běžném nebo sporožirovém účtu, Je majitelem kartového účtu, případně držitelem platební karty vydané k danému kartového účtu. Pokud je disponent (s libovolným oprávněním) současně držitelem debetní nebo kreditní platební karty, může měnit její parametry (viz kapitola 9). K úvěrovému a hypotečnímu účtu může získat disponent pouze právo pasivních transakcí, a to pouze v případě, je-li již uveden jako disponent s pasivním oprávněním alespoň na jednom Vašem běžném nebo sporožirovém účtu. Práva obsluhovat Váš daný účet přiřazuje disponentům zmocněná osoba prostřednictvím služeb SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 Telebanking. Pokud přiřazovaná osoba není uživatelem, je jako uživatel zřízena a jsou jí vygenerovány a zaslány bezpečnostní údaje. 6.2 Zmocněná osoba Zmocněná osoba je uživatel, který je ve Smlouvě zmocněn k vykonávání následujících operací: Přiřazování/odřazování účtů ke službám SERVIS 24 a k nastavování limitů k jednotlivým přiřazeným účtům. Administraci práv disponentů, tj. k přiřazování/odřazování disponentů ke službám SERVIS 24 a k nastavení/změně/zrušení jejich práv při nakládání s penězi na Vašich účtech. Aktivaci/změně/deaktivaci textových výpisů v elektronické i papírové formě pro sporožirové, běžné a vkladové účty v českých korunách nebo cizí měně. Přiřazování nově vydaných platebních karet k účtům, k nimž byly vydány. Změně parametrů debetních platebních karet. Změně parametrů kreditních platebních karet v případě, že je současně i majitelem kartového účtu. Aktivaci, deaktivaci, nastavení služby e-faktura/e-dokumenty, případně k provedení změn v již realizovaném nastavení. Sponzorování daného uživatele služby SERVIS 24. Nastavení režimu účtu pro platby SEPA pouze v případě, že majitel účtu zmocněné osobě toto oprávnění přiřadí na Smlouvě. Toto oprávnění nemůže zmocněná osoba předat na disponenta. Zmocněná osoba má automaticky nastaveno právo pasivních transakcí ke všem kartovým, úvěrovým a hypotečním účtům, které jsou přiřazeny ke službám SERVIS / /43

71 Pokud jste majitelem účtu, který obsluhujete ve službách SERVIS 24, jste na daném účtu automaticky veden jako zmocněná osoba a disponent se všemi právy bez možnosti změny. 6.3 Připodepisování Připodepisování znamená povinnost autorizace aktivních transakcí na Vašich účtech více disponenty. Nastavení připodepisování není povinné. Povinnost připodepisování si můžete sjednat ve smlouvě, spolu s limitem připodepisování (částka, kterou je možné za den převést z Vašich účtů bez nutnosti přípodpisu) a počtem připodepisujících disponentů (osob, které musí autorizovat transakce převyšující zadaný limit před jejich odesláním ke zpracování). Zadat transakci k připodepsání je možné přes služby SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 Mobilní banka. Připodepsat transakci je možné pouze prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Nedojde-li k přípodpisu transakce do data splatnosti, je možné do třiceti dnů od data splatnosti toto datum aktualizovat doplněním zbývajícího podpisu a transakci provést s aktuálním datem splatnosti. 7. Zpracování platebních příkazů 7.1 Podmínky pro realizaci transakcí Pasivní a aktivní transakce a administrativní operace jsme Vám oprávněni zpřístupnit pouze po řádném ověření Vaší osoby. Jsme oprávněni odmítnout realizaci aktivní nebo pasivní transakce či administrativní operace, pokud na její straně vznikne podezření, že její provedení zadává neoprávněná osoba. Před uskutečněním Aktivní transakce či Administrativní operace je nutné její obsah odsouhlasit z Vaší strany. Za odsouhlasení aktivní transakce či administrativní operace se považuje ústní potvrzení telefonnímu bankéři, potvrzení příslušné volby v IVR nebo potvrzení aktivní transakce či administrativní operace v internetovém bankovnictví a Mobilní bance. Po odsouhlasení je aktivní transakce či administrativní operace přijata ke zpracování, což znamená, že všechny požadované údaje byly vyplněny a splnily formální náležitosti. Neznamená to, že příkaz bude zpracován. Příkaz můžeme odmítnout například v případě, že na účtu je málo peněz. Pasivní a aktivní transakce a administrativní operace je možno zadávat/pořizovat v rámci provozní doby služeb SERVIS 24. Aby byl platební příkaz zpracován s datem aktuálního obchodního dne, musí být zadán do hod. Výjimky z tohoto pravidla jsou stanoveny v Informaci k platebním službám (soukromá klientela). Služby SERVIS 24 disponují také funkcí kontroly nechtěného opakovaného zadání platební transakce. Při realizaci domácí platby, hromadné platby nebo importu plateb kontrolují služby SERVIS 24 již zadané platby. Pokud se v ten samý den objeví shodná platba, zobrazí se upozornění. Platbu pak můžete zrušit, zkontrolovat již zadané platby, nebo platby podat. 7.2 Zahraniční platby Zahraniční platby SEPA platby a SEPA inkasa jsou zpracovávány v termínech a podle priorit uvedených v Informaci k platebním službám (soukromá klientela) a Informaci k platebním službám (firemní a korporátní), které jsou k dispozici na našich webových stránkách.(www.csas.cz v části Ke stažení / Platební styk/sdělení klientům / Informace České spořitelny,a.s.k platebním službám pro soukromou klientelu/informace České spořitelny,a.s.k platebním službám pro firemní klientelu). SEPA inkasa mohou být na účtu plátce prováděna ve dvou režimech: 1. režim Jednotlivého souhlasu s inkasem - proplatíme každé SEPA inkaso od společnosti, které k tomu zřídíte souhlas (obdobně jako u inkas prováděných v Kč). 2. režim Všeobecného souhlasu s inkasem - SEPA inkaso provedeme, aniž byste museli jednotlivým společnostem zřizovat souhlas. Pokud s inkasem nesouhlasíte, můžete ho odmítnout. Navíc můžete v menu Nepovolení příjemci inkasních plateb vytvořit seznam společností, kterým vůbec nepovolíte inkasovat ze svého účtu. O provedených nebo neprovedených zahraničních platbách Vás informujeme prostřednictvím avíz. Pokud odmítnete zaslání avíza prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, vzdáváte se informací o provedených nebo neprovedených platbách. Pro převod peněz v cizí měně v rámci naší banky doporučujeme použít formulář pro domácí platbu. Pro nadlimitní konverzní platby (měna účtu se liší od měny platby) Vám nabízíme individuální kurz, pokud platbu provádíte prostřednictvím kanálu S24 IB. Pokud platbu provádíte prostřednictvím kanálu S24 TB nebo S24 MB, tak Vám individuální kurz není nabídnut. 7.3 Transakce na majetkových účtech Nákup či prodej podílových listů fondů je prováděn vždy za cenu v daném okamžiku neznámou. U každého fondu je / /43

72 nutné se řídit aktuálními propozicemi pro daný fond a zákonnými dokumenty fondu (zejména statutem), kde je uváděn i postup výpočtu ceny podílového listu. Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách příslušného správce fondu nebo v obchodním místě: Při nákupu (prodeji/výměně) podílových listů fondů Erste Asset Management pobočka ČR a REICOjsou transakce přijaté do pracovního dne vypořádány za cenu tohoto dne. Příkaz k nákupu a úhradě (příkaz k prodeji), který je zadán po hod. znamená nákup (prodej) podílových listů za cenu následujícího pracovního dne. Pokyny přijaté mimo pracovní den až do posledního dne pracovního volna jsou vypořádány za cenu posledního dne před dnem pracovního volna. Při nákupu a prodeji podílových listů fondů ESPA (tj. fondů ERSTE-SPARINVEST) denominovaných v Kč je třeba zadat příkaz k nákupu a úhradě do hod. pracovního dne. Pokyny k nákupu podílových listů jsou odeslány následující pracovní den. Podílové listy jsou pak vydávány další pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání. Vypořádáno je tedy dle rakouského práva a zvyklostí za cenu (kurz) dne následujícího po dni odeslání objednávky do Rakouska (za podmínky že i v Rakousku je pracovní den). Upozornění: cena podílových listů fondů ESPA je označena datem výpočtu. Podílové listy fondů ESPA Stock Japan, ESPA Stock Russia, ESPA STOCK Global Emerging Markets a ESPA Stock Istanbul jsou vydávány a ceny podílových listů počítány o jeden den později než u ostatních ESPA fondů. Nákup prémiového vkladu lze ve službách SERVIS 24 zadat kdykoliv. Související příkazy zadané na běžných a sporožirových účtech budou předány ke zpracování stejný nebo nejbližší pracovní den. Příkazy z účtů nepřiřazených ke službám SERVIS 24 musíte zadat tak, aby peněžní prostředky odpovídaly výši vkladu a byly připsány na náš účet nejpozději třetí pracovní den od nákupu. Pokud neuhradíte peněžní prostředky do tří pracovních dní, pak nákup pozbývá účinnosti. Prémiový vklad bude na majetkovém účtu založen v pracovní den následující po dni, kdy Vámi poukázané peněžní prostředky ve výši vkladu byly připsány na náš účet. Nákup dluhopisu/hypotečního zástavního listu lze ve službách SERVIS 24 zadat kdykoliv za cenu platnou v tento den. V nepracovní dny se obchoduje za ceny předchozího pracovního dne. Související příkazy zadané na běžných a sporožirových účtech budou předány ke zpracování stejný nebo nejbližší pracovní den. Příkazy z účtů nepřiřazených ke službám SERVIS 24 a účtů zadaných ručně (číslo účtu není vybráno z nabízeného seznamu), musíte zadat sami. Transakce musí být uhrazena do tří pracovních dní od podání příkazu k jednorázovému nákupu. Pokud neuhradíte kupní cenu do tří pracovních dní, pak nákup pozbývá účinnosti. Na Váš majetkový účet převedeme podíl na dluhopisu/hypotéčním zástavním listu do čtyř pracovních dní od podání příkazu k jednorázovému nákupu. Prodej dluhopisu/hypotečního zástavního listu lze zadat ve službách SERVIS 24 kdykoliv za cenu platnou v tento den. V nepracovní dny se obchoduje za ceny předchozího pracovního dne. Podíl na dluhopisu/hypotéčním zástavním listu převedeme ve Váš prospěch do čtyř pracovních dní od podání jednorázového prodeje. V případě jakékoli nejistoty ohledně zaúčtování zadaného příkazu kontaktujte přímo telefonního bankéře, který Vám zodpoví Vaše dotazy. U vybraných transakcí Vám bude na vyžádání sděleno nebo ve službě SERVIS 24 Internetbanking automaticky zobrazeno referenční číslo transakce. Toto číslo můžete využít k identifikaci platby (např. ve výpisu) nebo Vám usnadní případnou reklamaci transakce zadané přes služby SERVIS Prováděcí směrnice pro využívání klientských certifikátů v rámci služeb telefonního a internetového bankovnictví 8.1 Obecná ustanovení Uživatel se současně s koupí čtečky čipových karet zavazuje seznámit se a dodržovat licenční podmínky vystavené na https://www.csas.cz/pkilicence. Klientské certifikáty vydává pro naše potřeby certifikační autorita. Certifikační autoritou je První certifikační autorita, a.s., Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ , IČ: zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 7136 (dále i I.CA). Informace o Certifikační autoritě je možné získat na stránkách příp. na e- mailových adresách a Jste povinni bez zbytečného odkladu po vygenerování klientského certifikátu ověřit správnost jeho obsahu. Zjistíte-li rozpor mezi obsahem klientského certifikátu a údaji v Protokolu/Žádosti, jste povinni klientský certifikát zneplatnit a na tuto skutečnost nás ihned upozornit. Klientský certifikát bude uložen na čipové kartě a je určen pro zabezpečení internetového bankovnictví. Podporu při použití certifikátu mimo aplikaci internetového bankovnictví nezajišťujeme. Klientský certifikát zajišťuje: Integritu dat. Neodmítnutelnost odpovědnosti. Důvěrnost dat. Ustanovení sdíleného tajemství (klíče) v rámci protokolu pro bezpečnou výměnu dat. Přímé šifrování a dešifrování dat. Přímé podepisování dat / /43

73 8.2 Platnost a účinnost klientského certifikátu a čipové karty Platnost klientského certifikátu je stanovena na dobu jednoho roku, a to ode dne jeho vydání Certifikační autoritou, přičemž informaci o době platnosti certifikátu s uvedením přesného časového okamžiku, kdy pozbývá platnosti, je možné získat kdykoli během jeho používání prostřednictvím správce certifikátů a/nebo informační linky. Po dobu platnosti je certifikát účinný, tj. může být používán pro zabezpečení služeb internetového bankovnictví tak, jak je to definováno v této příručce. Možnost používat služby, které použití certifikátu vyžadují, je vázána na jeho platnost a účinnost. Zneplatnění klientského certifikátu, obnovení nebo změnu údajů v klientském certifikátu podrobně upravuje tato Příručka v kapitole 3 Bezpečnost služeb SERVIS 24. Čipová karta má z technických důvodů omezenou platnost. Datum platnosti je uvedeno na čipové kartě ve formátu RRRR, přičemž je myšleno daného roku. Poslední platný klientský certifikát je možné nahrát na čipovou kartu nejpozději roku, předcházejícího datu konce platnosti čipové karty. 8.3 Obnovení platnosti klientského certifikátu V průběhu platnosti klientského certifikátu může být jeho platnost dále obnovována, a to při splnění následujících podmínek: Mezi námi a Vámi musí existovat účinná smlouva o vyšším typu zabezpečení a zároveň uživatel neoznámil změnu svých identifikačních údajů uvedených v Protokolu/Žádosti (s výjimkou změny ové adresy, kterou můžete provést prostřednictvím obnovy/prodloužení platnosti klientského certifikátu). Vyplníte a odešlete prostřednictvím správce certifikátů žádost o prodloužení platnosti tak, abychom ji přijali ještě v době platnosti klientského certifikátu. Přestože i obnovení platnosti klientského certifikátu znamená vydání certifikátu nového, stávající smlouva o vyšším typu zabezpečení zůstává v tomto případě i nadále účinná a v okamžiku úspěšného vydání klientského certifikátu Certifikační autoritou zaniká automaticky platnost certifikátu předchozího. Na ukončení platnosti klientského certifikátu Vás upozorníme minimálně jeden měsíc před ukončením jeho standardní platnosti, a to zprávou ve službě SERVIS 24 Internetbanking a současně na ovou adresu uvedenou v Protokolu/Žádosti. Obnovení klientského certifikátu nebude povoleno v případě, kdy nejste sponzorovanou osobou. Na tuto skutečnost Vás upozorníme při podání žádosti o obnovení platnosti klientského certifikátu. 8.4 Vydání následného klientského certifikátu O vydání následného (nového) klientského certifikátu je možné/nutné požádat v naší pobočce prostřednictvím žádosti v následujících případech: Klientský certifikát vystavený na základě protokolu a uzavřené smlouvy o vyšším typu zabezpečení, případně předcházející žádosti pozbyl platnosti, tzn. nebylo využito oprávnění obnovení platnosti klientského certifikátu. Pokud dojde ke změně Vašich identifikačních údajů (jméno/příjmení/trvalá adresa), a to i v době platnosti klientského certifikátu vydaného na základě původních identifikačních údajů. Ztráty/poškození/výměny čipové karty nebo v případě změny ové adresy. Nepodporujeme vystavení následného klientského certifikátu na data, která příslušela již jednou vystavenému/zneplatněnému klientskému certifikátu. 8.5 Zneplatnění klientského certifikátu K zneplatnění klientského certifikátu může dojít na Vaši žádost nebo v těchto případech, kdy jsme k zneplatnění klientského certifikátu oprávněni my: Klientský certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené a certifikované údaje již nejsou platné a my se tuto skutečnost dozvíme. Nebyla uhrazena cena za vydání klientského certifikátu nebo jste porušil jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy o vyšším typu zabezpečení. Uživatel zemřel a my se tuto skutečnost dozvíme. Automaticky v případě, kdy smlouva o vyšším typu zabezpečení pozbývá účinnosti, nebo je-li vydán následný (nový) klientský certifikát na základě žádosti. Automaticky v případě, kdy ohlásíte změnu údajů do klientského certifikátu a nepožádáte ve stanované lhůtě o následný (nový) klientský certifikát. Došlo k ukončení vydávání klientských certifikátů pro naše potřeby. Pokud o zneplatnění rozhodly k tomu oprávněné orgány v souladu s právními předpisy. Jste oprávněni zneplatnit svůj klientský certifikát pouze prostřednictvím správce certifikátů nebo prostřednictvím KCP (tel. linka uvedete jméno, příjmení a rodné číslo). Jste povinni zneplatnit klientský certifikát v případě, že máte podezření ze zneužití nebo dojde ke krádeži/ztrátě čipové karty / /43

74 Po obdržení oprávněné žádosti o zneplatnění klientského certifikátu neprodleně provedeme odvolání jeho platnosti a klientský certifikát nelze od tohoto okamžiku používat pro služby internetového bankovnictví a bude Certifikační autoritou zneplatněn. Zneplatnění klientského certifikátu ukončuje nevratně jeho platnost a certifikát nelze dále používat / /43

75 9. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Změna hesla pro Telebanking Všichni Změna hesla pro Internetbanking Všichni Změna kontaktních a osobních údajů - - Majitel Snížení limitu uživatele pro Telebanking - - Všichni Změna limitu pro Internetbanking Všichni Aktivace a deaktivace přihlášení pomocí klientského certifikátu do aplikace Internetbanking Blokace a odblokování služby Všichni Všichni Blokace služby Mobilní banka - - Všichni Aktivace služby Mobilní banka Všichni Výběr telefonního čísla pro bezpečnostní SMS (aktivace přihlašovacích a autorizačních SMS) Všichni Zaslání potvrzení o přijetí transakce - - Všichni Nastavení zpráv banky Všichni Žádost o zaslání čipové karty Odblokování PIN k čipové kartě Prohlášení o daňové povinnosti SERVIS 24 správa účtu Nastavení oblíbených položek Všichni - - S24 START IVR TB IB MBA DP Grafický přehled vývoje zůstatků, příjmů a výdajů ZO Všichni Typ uživatele * Poznámky Změna osobních a kontaktních údajů, trvalého bydliště a občanského průkazu. Jen pokud má uživatel uzavřenou smlouvu o poskytování vyššího typu zabezpečení Přes TB lze opětovně zaslat bezpečnostní kód a/nebo heslo pro Telebanking Autorizační SMS lze nastavit pouze při přihlášení do SERVIS 24 Internetbanking klientským certifikátem. Tzv. konfirmace - má pouze informativní charakter. Zaslání na . Dostupná pouze v případě exspirace čipové karty a platnosti klientského certifikátu <= akt. den + 45 a zároveň >= akt. den + 15 Lze odblokovat pomocí PUK buď na přihlašovací obrazovce nebo hned po zablokování Vyplnění daňové rezidence a případně další daňové povinnosti Poznámky Možnost nastavení maximálně 10 oblíbených položek Údaje za posledních 5 ukončených kalendářních měsíců / /43

76 SERVIS 24 správa účtu Přiřazení nebo odebrání účtů Nastavení limitu účtu Nastavení/změna/zrušení čísla mobilního telefonu pro automatické zasílání zůstatkových SMS zpráv Nastavení/změna/zrušení čísla mobilního telefonu pro automatické SMS zprávy po přijetí každé aktivní transakce Zasílání SMS nebo u o zůstatku na sporožirovém, běžném, majetkovém, vkladovém účtu Správa disponentů Nastavení datových výpisů pro běžný účet Nastavení/změna/zrušení výpisů v elektronické i papírové formě pro sporožirový, běžný, vkladový účet Nastavení/změna výpisů ke kartovým S24 START IVR TB IB MBA - - ZO ZO DP Typ uživatele * ZO, DA - - DP - - ZO ZO účtům Nastavení zasílání kreditních avíz o příchozích zahraničních platbách pro běžný a sporožirový účet ZO zároveň s DA Majitel účtu ZO, DP Změna souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení - - Všichni Informace o aktuálním nastavení osobních účtů Informace o aktuálním nastavení Firemního účtu/ Podnikatelského konta Změna nastavení osobních účtů Majitel účtu DP Majitel účtu/záko nný zástupce Poznámky Přiřazení produktů se u FOO provádí automaticky. ZO může produkty manuálně odřadit nebo následně přiřadit. Maximální denní částka všech aktivních transakcí na daném účtu (viz kap. 5.2 Limit účtu) Operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu Operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu Informace o účetním zůstatku na účtu je zasílána vždy následující den po změně účetního zůstatku. Pro službu SERVIS 24-START pouze e- mail Přiřazení/odřazení disponentů účtu a nastavení jejich práv (pro sporožirové, běžné, vkladové a kartové účty a platební karty); určení disponentů, jejichž poplatky budou hrazeny z primárního účtu Na základě nastavení jsou automaticky generovány datové výpisy, které lze následně použít např. pro import do účetního systému uživatele Pouze pro fyzické osoby občany Týká se i dalších typů Junior, Student, Absolvent / /43

77 SERVIS 24 správa účtu Změna nastavení Osobního účtu ČS II/Osobního konta/zú SEPA režim provádění SEPA inkas S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Majitel účtu/záko nný zástupce ZO musí mít zvláštní oprávnění dané ve smlouvě. Oprávnění nelze delegovat. Poznámky Inkasa typu CORE mohou být na účtech plátců prováděna ve dvou režimech - v režimu Jednotlivého souhlasu s inkasem nebo v režimu Všeobecného souhlasu s inkasem. Klient zvolí jednu z možností, která je pak platná pro všechny SEPA inkasa, která budou na účtu prováděna. Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Informace o zůstatku na účtu Informace o historii transakcí na účtu Doplnění vlastní poznámky k provedené transakci v historii transakcí Opětovné použití údajů platby Informace o transakcích zadaných přes služby SERVIS 24 Informace o nezaúčtovaných platbách Informace o hromadných platbách a importovaných platbách Informace o odložených mobilních platbách Zadání domácí platby (úhrada složenky, platba za služby, splátka pojištění, ) S24 START IVR TB IB MBA DP - DP DP Typ uživatele * DA, DP DA, DP DP DA, DP - DA Poznámky Informace o účetním zůstatku a výši kontokorentu Zaúčtované obraty na účtu Možnost znovu použít údaje realizované platby v historii transakcí. Všechny transakce provedené uživatelem, např. trvalé platby, souhlasy s inkasem, úhrady Platby provedené prostřednictvím platebních karet Všechny zadané hromadné platby a dávky plateb importované do služby SERVIS 24 Internetbanking Všechna dobíjení kreditu předplacených karet mobilních operátorů O2, T-Mobile, která nebyla ihned zpracována Umožněna tzv. budoucí splatnost; možnost převodu prostředků v Kč na cizoměnový účet; údaje do pole popisujícího platbu je možno zadat přes službu SERVIS 24 Telebanking nebo SERVIS 24 Internetbanking / /43

78 Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Šablony plateb Zobrazení/zrušení čekajících plateb Zadání expresní platby Zadání domácí platby na sběrné účty PLATBA 24 zadání domácí platby ve prospěch e-shopu Zahraniční platba SEPA platba Přehled avíz: - kreditní avíza - debetní avíza - poplatková avíza - avíza o neprovedené platbě Zadání inkasní platby Založení trvalé platby Změna a zrušení trvalé platby Informace o trvalých platbách S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Všichni DA DA DA - DA DA - - DA DA, DP DA - - DA DA - - DA, DP Poznámky Šablony domácích, zahraničních plateb a šablony pro dobíjení TB: požadavek může být předán nejdříve následující den po dni zadání a musí být předán 1 den před splatností a to do hod; Prostřednictvím S24 IB je možné zrušit dopřednou domácí platbu ze sporožirových a běžných účtů, SEPA platbu, zahraniční platbu. Domácí platbu je možno přijmout pouze v pracovní dny do hod. Umožněno pouze z běžných účtů právnických osob Předvyplněný formulář pro platbu; přímý proklik z e- shopu. Lhůty pl. Styku v Informacích. Lhůty pl. Styku v Informacích. Pole Reference platby na základě dohody s příjemcem. Jestliže klient (plátce) referenci platby neuvede, vyplní Banka do reference platby hodnotu NOTPROVIDED. Přehled a detail avíz Inkasovaný musí dát souhlas s inkasem Trvalou platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Změnu a zrušení trvalé platby lze provést nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Přehled zadaných a detail vybrané trvalé platby / /43

79 Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Založení/změna/zrušení trvalé platby k regulaci zůstatku Informace o trvalých platbách k regulaci zůstatku Založení/změna/zrušení souhlasu s inkasem Informace o souhlasech s inkasem Založení/změna/zrušení plateb SIPO u sporožirového účtu Informace o platbách SIPO Založení/změna/zrušení trvalé inkasní platby S24 START IVR TB IB MBA DA Typ uživatele * - - DA, DP DA - - DA, DP DA - - DA, DP DA Informace o trvalých inkasních platbách DA, DP Odesílání platby s výplatou v hotovosti příjemci formou poštovní poukázky typu "B" u sporožirového účtu Mobilní platby - dobíjení předplacených karet a platba faktur mobilních operátorů Hromadná platba Připodepisování transakcí DA - - DA DA DS Poznámky Trvalou platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti; lze stanovit maximální a minimální limit zůstatku (u BÚ jen přes službu SERVIS 24 Telebanking) Přehled zadaných a detail vybrané trvalé platby k regulaci zůstatku Přehled zadaných a detail vybraného souhlasu s inkasem Platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Přehled zadaných a detail vybrané platby Trvalou inkasní platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Přehled zadaných a detail vybrané platby Pouze v rámci zadané trvalé platby/ trvalého příkazu k úhradě; zobrazení a administrace je možná jen přes S24 TB Dobíjení předplacených karet mobilních operátorů; platba faktur Vodafone; součet mobilních plateb z jednoho účtu nesmí překročit Kč za den; platby nelze připodepisovat Umožňuje provádět transakce jako celek; hromadná platba může obsahovat maximálně 10 jednotlivých domácích plateb v Kč Autorizace transakcí, které přesáhnou limit připodepisování / /43

80 Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Import dávky domácích plateb a inkasních plateb z běžného účtu Export datových výpisů z běžného účtu S24 START IVR TB IB MBA DA DP Export elektronických výpisů z běžného, sporožirového, úvěrového, hypotečního a kartového účtu DP Typ uživatele * Poznámky Import datového souboru ve standardním formátu ABO obsahujícího domácí platby nebo inkasní platby v Kč; soubor lze exportovat z běžných účetních systémů; dávka může obsahovat max. 50 příkazů. Lze využít pouze s použitím klientského certifikátu. Export automaticky generovaných souborů obsahujících transakční historii účtu ve formátu ABO nebo CSV; datový výpis lze následně importovat do běžných účetních systémů Stažení automaticky generovaných výpisů ve formátu PDF Běžný účet v cizí měně Informace o zůstatku na účtu Domácí platba Zadání expresní platby Zahraniční platba SEPA platba S24 START IVR TB IB MBA DP - - DA DA DA - - DA Typ uživatele * Poznámky Informace o účetním zůstatku a výši kontokorentu Zadání domácí platby; umožňuje převádět CZK na korunový nebo cizoměnový účet vedený v bance v ČR; převod v cizí měně je možný pouze v rámci ČS (v MBA pouze CZK); je umožněna tzv. dopředná splatnost; Platbu je možno přijmout pouze v pracovní dny do hod. Platbu lze zadat pouze v CZK Lhůty pl. Styku v Informacích. Lhůty pl. Styku v Informacích. Pole Reference platby na základě dohody s příjemcem. Jestliže klient (plátce) referenci platby neuvede, vyplní Banka do reference platby hodnotu NOTPROVIDED / /43

81 Běžný účet v cizí měně Čekající SEPA inkasa Souhlas se SEPA inkasem / Nepovolení příjemci E-inkaso Změna nastavení služby E-inkaso Přehled avíz: - kreditní avíza - debetní avíza - poplatková avíza - avíza o neprovedené platbě S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * DP, DA DP, DA DP, DA ZO DA, DP Informace o historii transakcí - DP Přehled zadaných operací Vkladové účty v Kč a v cizí měně Informace o zůstatku na vkladovém - - DP S24 START IVR TB IB MBA účtu - - DP Změna vkladového účtu počtu cyklů obnovování, způsobu výplaty úroků, způsobu výplaty jistiny Jednorázový výběr DA Trvalý příkaz ke dni splatnosti (výběr) DA Zrušení obnovování vkladového účtu ZO Typ uživatele * ZO zároveň s DP Poznámky P disponent pouze přehled Klient plátce může jakékoliv inkaso (bez ohledu na typ inkasa nebo zvolený režim provádění inkas) ještě před jeho splatností odmítnout. P disponent pouze přehled Dle nastaveného režimu SEPA inkas. Režim Jednotlivého souhlasu s inkasem Souhlas se SEPA inkasem. Režim Všeobecného souhlasu s inkasem- Nepovolení příjemci. P disponent pouze přehled Služba E-inkaso: možnost nastavení Aktivní/Neaktivní Přehled a detail avíz Např. trvalé platby, souhlasy s inkasem Poznámky Informace o účetním zůstatku Požadavek na změnu musí být zadán nejméně 1 den před dnem splatnosti vkladu Zrušením obnovování dojde k řádnému ukončení vkladového účtu (účet nelze zrušit, tzn. vypovědět dříve než ke dni jeho splatnosti) Investiční účet v Kč a cizí měně S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Poznámky / /43

82 Investiční účet v Kč a cizí měně Poskytované služby a operace S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Poznámky Nelze provádět služby či operace Podnikatelský spořicí účet ČS Informace o zůstatku na účtu S24 START IVR TB IB MBA - - DP Informace o transakční historii - - DP Domácí platba DP Typ uživatele * Poznámky Podnikatelský spořicí účet je zřizován pouze k podnikatelskému účtu MAXI Převod prostředků je umožněn pouze uživateli s DP, který má současně aktivní právo k Podnikatelskému kontu Maxi Spoření České spořitelny S24 START IVR TB IB MBA Informace o zůstatku na účtu - - DP Informace o transakční historii - - DP Typ uživatele * Jednorázový výběr DA Založení Majitel S24 Zrušení Majitel S24 Poznámky Dětská vkladní knížka S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Informace o zůstatku na účtu - - ZO, DP Informace o transakční historii - - ZO, DP Poznámky Platební karty a kartové účty Informace o platebních kartách ke kartovému účtu detail platební karty S24 START IVR TB IB MBA - Informace o kartových účtech detail kartového účtu - - Informace o historii transakcí kartového účtu - Typ uživatele * Držitel PK/ DP/majitel kartového účtu DP/majitel kartového účtu DP/majitel kartového účtu Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele) Držitel PK pouze vlastní PK I pro PO DP + majitel účtu info o všech kartách I pro PO Pohyby na kartovém účtu za posledních 7 měsíců I pro PO / /43

83 Platební karty a kartové účty Blokování a odblokování karty Sjednání náhradní karty Změna parametrů kreditní karty: 1. nastavení automatické obnovy, 2. změna adresy pro zaslání PIN, případně karty, 3. opětovné zaslání PIN, 4. zaslání další karty Změna druhu další karty (kontaktní/bezkontaktní) Změna adresy pro zaslání výpisů Změna limitů platební karty (snížení, zvýšení) Sjednání cestovního pojištění S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Držitel PK/ majitel kartového účtu/ ZO Majitel kartového účtu/zo/dr žitel PK, všichni s právem P ke kartovému účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Informace o síti bankomatů všichni 3D Secure - aktivace služby u stávající kreditní karty 3D Secure zobrazení informací Majitel kartového účtu Majitel kartového účtu/dp/dr žitel karty Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele) Přes TB: Operace bez ověření; odblokování po sdělení některých osobních údajů. Přes S24 IB: držitel PK může zablokovat pouze vlastní kartu a odblokovat ji pokud sám zablokoval Majitel úctu může zablokovat a odblokovat všechny karty vydané ke kartovému úctu. Přes S24 IB: Majitel účtu, ke kterému je vydaná platební karta. Držitel platební karty. ZO ke smlouvě, ke které je přiřazen kartový účet. S výjimkou služebních kreditních a charge PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů s výjimkou služebních PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů (pouze pro FOO) Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů Pro předplacené PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, ale jen pro soukromé předplacené PK. Pokud má klient sjednány autorizační SMS, lze sjednat CP i při službě S24 START / /43

84 Platební karty a kartové účty Aktivace karty Zobrazení hesla ke kartě Změna hesla ke kartě Zobrazení PIN k platební kartě Nastavení doručení PIN do S24 IB Domácí platba Sjednání dodatkové karty a kreditní nálepky S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Pouze držitel platební karty Majitel kartového účtu/zo s právem P/držitel platební karty Majitel kartového účtu/zo s právem P/držitel platební karty Pouze držitel platební karty Majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele) Přes SERVIS 24 lze aktivovat i kartu k účtu, který není přiřazen do S24. V tomto případě se karta po aktivaci odřadí. Pouze pro soukromé kreditní karty; max. výše jedné transakce Kč; budoucí splatnost až 30 dnů Přes S24 IB lze objednat dodatkovou kartu pouze držiteli, který je plně ověřen v interních systémech banky. Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) S24 START IVR TB IB MBA Žádost o vydání debetní platební karty ke sporožirovému účtu Informace o platebních kartách detail platební karty Blokování a odblokování karty - - Typ uživatele * Pouze majitel účtu Držitel PK zároveň s DP, ZO zároveň s DP Držitel PK, majitel účtu, ZO s DP Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Přes IB v menu E-SHOP/Karty Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB: Operace bez ověření; odblokování po sdělení některých osobních údajů. Přes S24 IB: držitel PK může zablokovat t pouze vlastní kartu a odblokovat pokud ji sám zablokoval Majitel úctu /ZO může zablokovat a odblokovat všechny karty vydané k úctu / /43

85 Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) Sjednání náhradní karty S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * ZO s DP/majit el účtu/ držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Přes S24 IB: ZO/Majitel účtu, ke kterému je vydaná platební karta může požádat pro kohokoliv. Držitel platební karty může požádat pouze pro sebe / /43

86 Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) Změna parametrů platební karty: 1. nastavení automatické obnovy, 2. změna adresy pro zaslání PIN, případně karty, 3. opětovné zaslání PIN, 4. zaslání další karty Změna druhu další karty (kontaktní/bezkontaktní) Změna limitů platební karty (snížení, zvýšení) Sjednání cestovního pojištění či připojištění k platební kartě S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s DP Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s DP Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s DP Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m/ ZO s DP Informace o síti bankomatů všichni 3D Secure - aktivace služby u stávající karty 3D Secure zobrazení informací Aktivace karty Zobrazení hesla ke kartě Změna hesla ke kartě Zobrazení PIN k platební kartě Nastavení doručení PIN do S24 IB Majitel účtu/ D s jakýmkol iv oprávnění m Držitel PK/ ZO zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m Držitel PK Majitel účtu/ ZO s DP/ držitel PK Majitel účtu/ ZO s DP/ držitel PK Pouze držitel platební karty Majitel účtu Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Pro služební PK. Pokud má klient sjednány autorizační SMS, lze sjednat CP i při službě S24 START. Přes SERVIS 24 lze aktivovat i kartu k účtu, který není přiřazen do S24. V tomto případě se karta po aktivaci odřadí / /43

87 Vkladové karty k běžným účtům Informace o platebních kartách detail platební karty Blokování a odblokování karty Sjednání náhradní karty S24 Start IVR TB IB MBA - - Typ uživatele Držitel PK zároveň s DP, ZO zároveň s DP Držitel PK, majitel účtu, ZO s DP ZO s právem P/majitel účtu/ držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m Poznámky (Pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby) Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB: Operace bez ověření; odblokování po sdělení některých osobních údajů. Přes S24 IB: držitel PK může zablokovat pouze vlastní kartu a odblokovat pokud ji sám zablokoval Majitel úctu /ZO může zablokovat a odblokovat všechny karty vydané k úctu Přes S24 IB: ZO/Majitel účtu, ke kterému je vydaná platební karta může požádat pro kohokoliv. Držitel platební karty může požádat pouze pro sebe. Změna parametrů platební karty: 5. nastavení automatické obnovy, 6. změna adresy pro zaslání PIN, případně karty, 7. opětovné zaslání PIN, zaslání další karty Aktivace karty Zobrazení hesla ke kartě Změna hesla ke kartě Zobrazení PIN k platební kartě Nastavení doručení PIN do S24 IB Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s DP Držitel PK Majitel účtu/ ZO s DP/ držitel PK Majitel účtu/ ZO s DP/ držitel PK Pouze držitel platební karty Majitel účtu Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes SERVIS 24 lze aktivovat i kartu k účtu, který není přiřazen do S24. V tomto případě se karta po aktivaci odřadí / /43

88 Úvěrové produkty ČS Informace o úvěrovém účtu Informace o účtu hypotečního úvěru Úvěrové možnosti Nabídka úvěrových produktů úvěr, kontokorentní úvěr, kreditní kartu, Peníze na klik. Přehled žádostí o úvěrové produkty Přehled uzavřených smluv Možnost navýšení již sjednaných úvěrových produktů kontokorentní úvěr, kreditní karta, úvěr pro fyzické osoby, Peníze na klik. S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * ZO, DP ZO, DP Majitel smlouvy Majitel smlouvy, ZO u PO Majitel smlouvy, ZO u PO Majitel smlouvy, ZO Majitel smlouvy Poznámky (Pro majitele, ZO a disponenta, který je disponentem na jiném jeho účtu) Poskytnutí informace FO. FOP, PO o úvěrovém účtu, který byl aktivován pro službu (např. výše úvěru, úrokové sazby, poplatky a splátky) Zobrazovány nejsou zesplatněné úvěry. Poskytnutí informace FO, FOP, PO a podnikateli o hypotečním účtu, který byl aktivován pro službu (např. výše úvěru, úrokové sazby, poplatky a splátky) Nezávazná nabídka výše půjčky, kontokorentu a kreditní karty klientovi Pro FOO, FOP které reagovali na nabídku úvěrových produktů a disponují prostředky k uzavření smlouvy PO pouze nabídka bez možnosti uzavření smlouvy Zobrazeny budou FOO, FOP všechny rozpracované žádosti o kontokorent, úvěr a kreditní kartu, které uživatel podal přes službu SERVIS 24 Internetbanking, s uvedením aktuálního stavu žádosti Zobrazeny budou FOO, FOP všechny smlouvy o kontokorentu, úvěru a kreditní kartě, které uzavřel uživatel ve službě SERVIS 24 Internetbanking s možností uložit smlouvu ve formátu pdf Pouze pro FOO. V rámci SERVIS 24 IB, MBA / /43

89 Otevřené podílové fondy Erste Asset Management GmbH *** S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Dotaz na stav majetkového účtu - MUIN Jednorázový nákup - - MUIN Jednorázový prodej - - MUIN Jednorázová výměna Pravidelný nákup Otevřené podílové fondy Erste Asset Management GmbH ** Pravidelný prodej Pravidelná výměna Informace o historii transakcí Modelování portfolia - - MUIN - - MUIN S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * - - MUIN - - MUIN - - MUIN MUIN Zobrazení portfolia MUIN Změna parametrů výpisů/stažení výpisů MUIN Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Klienti mohou zadat úhradu z účtu přiřazeného pod služby SERVIS 24 nebo z jiného bankovního účtu Výměna přes S24TB musí být vždy potvrzena v S24 IB. s výjimkou S24-S, kde pro klienty S24 S není podpis v S24 IB podporován. Zadání, změna, zrušení; Klienti se sjednanou službou SERVIS 24 START, kteří mají přiřazen běžný nebo sporožirový účet, musí příkaz k převodu prostředků zadat mimo službu SERVIS 24 START Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Zadání, změna, zrušení Zadání, změna, zrušení Výměna přes S24TB musí být vždy potvrzena v S24 IB, s výjimkou S24-S, kde pro klienty S24 S není podpis v S24 IB podporován. Obraty na majetkovém účtu Klienti mohou zadat úhradu z účtu přiřazeného pod služby SERVIS 24 nebo z jiného bankovního účtu Možnost nastavit frekvenci zasílání výpisů. Stažení automaticky generovaných výpisů ve formátu PDF / /43

90 Zajištěné produkty Investiční společnosti ČS*** Jednorázový nákup Jednorázový prodej Informace o historii transakcí S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * - - MUIN - - MUIN - - MUIN Přehled účtů - - MUIN Změna parametrů výpisů/stažení výpisů MUIN Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Klienti mohou zadat úhradu z účtu přiřazeného pod služby SERVIS 24 nebo z jiného bankovního účtu (při nákupu dluhopisu/hypotéční ho zástavního listu pouze z účtu ČS, tj. kód 0800) Přes služby SERVIS 24 nelze zadat prodej prémiových vkladů, zajištěných fondů Obraty na majetkovém účtu Možnost nastavit frekvenci zasílání výpisů. Stažení automaticky generovaných výpisů ve formátu PDF / /43

91 E- faktura/e-dokument**** Přehled výstavců e-faktur/edokumentů Nastavení/zrušení přijímání e-faktur/edokumentů od výstavce Nastavení oznámení o příchozí faktuře/dokumentu SMS/ Nastavení oznámení o blížící se splatnosti faktury Přehled e-faktur/e-dokumentů S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * ZO, DA, DP ZO, DA, DP ZO, DA, DP ZO, DA, DP DA, DP Poznámky Přehled všech výstavců e-faktur/edokumentů, od kterých je možné obdržet fakturu v elektronické podobě Službu je možné aktivovat vybráním výstavce a zadáním jednoznačného identifikátoru, pod kterým je klient veden u výstavce; výstavce na základě této aktivace začne zasílat faktury nebo dokumenty elektronicky do internetového bankovnictví a přestane je zasílat poštou; návod pro aktivaci jednotlivých výstavců viz. U PS-ČS může provést aktivaci, deaktivaci služby pouze ZO, DA, DP, který je zároveň majitel produktu. Oznámení je klientovi doručeno vždy, když přijde nová faktura nebo dokument do internetového bankovnictví Oznámení je klientovi doručeno jím určený počet dní před splatností/platností faktury nebo dokumentu Obsahuje přijaté faktury nebo dokumenty 24 měsíců po datu jejich splatnosti/platnosti; Uživatel si může zobrazit vybranou e- fakturu nebo dokument ve formátu PDF a následně uložit ve svém počítači či vytisknout / /43

92 E- faktura/e-dokument**** Úhrada e-faktury Avízo k nastavení e-faktury/edokumentu Avízo k doručené e-faktuře/edokumentu S24 START IVR TB IB MBA DA Typ uživatele * DA, DP DA, DP Poznámky Po kliknutí na tlačítko Zaplatit bude na základě fakturačních dat předvyplněna platba, kterou uživatel standardním způsobem autorizuje; pokud klient platí faktury jiným způsobem, např. inkasní platbou, tento odkaz nepoužívá Nastavení a zobrazení avíza se vztahuje k primárnímu účtu. Aktivací služby e- faktura/e-dokumenty se automaticky aktivuje avízo ke službě. Nastavení a zobrazení avíza se vztahuje k primárnímu účtu. Aktivací služby e- faktura/e-dokumenty se automaticky aktivuje avízo ke službě. E-shop Nákup produktů a služeb v e-shopu S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Všichni Poznámky O konkrétních podmínkách zřízení produktu nebo služby je uživatel informován během nákupu. ibod S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Zobrazení počtu bodů Všichni Zobrazení aktivačního kódu Všichni Poznámky Registraci lze provést na OM ČS, příp. u partnerů ibod Online podepisování smluv Zobrazení / elektronický podpis smluv a dokumentů S24 START IVR TB IB MBA Typ uživatele * Majitel účtu Poznámky Zasílání dokumentů k zobrazení / elektronickému podpisu klientovi do S24 IB lze provádět službu nebo operaci Typ uživatele: U každé operace je určen typ uživatele, který může příslušnou operaci na daném účtu provést. Uživatel může být následujícího typu: / /43

93 Zmocněná osoba (ZO) Disponent (D) Disponent s právem Aktivních transakcí (DA) Disponent s právem Pasivních transakcí (DP) Disponent s právem připodepisování (DS) majitel majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Operaci může provádět více typů uživatelů. V takém případě jsou jednotlivé typy uživatelů odděleny čárkou. Více informací o typu uživatele a jeho nastavení naleznete v kap. 6 Uživatelé ve službách SERVIS 24. ** Otevřené podílové fondy: Operace s podílovými fondy jsou nedostupné každý den po dobu 30 minut mezi až 8.00 hodin z důvodu aktualizace dat. *** Zajištěné produkty Erste Asset Management GmbH: Zajištěnými produkty jsou zajištěné fondy, prémiové vklady, dluhopisy a hypoteční zástavní listy evidované na sběrném dluhopisu. Poznámka: Trvalé platby či inkasní platby, souhlasy s inkasem a SIPO založené ve službě SERVIS 24 budou realizovány i po úmrtí majitele účtu, změnu lze provést pouze v obchodním místě. **** E-faktura/e-dokument služba E-faktura byla od přejmenována v SERVIS 24 IB na E-faktura/edokument. Důvodem je možnost zasílání přes službu i neplatební dokumenty od vybraných vystavitelů / /43

94 10. Přehled ostatních poskytovaných služeb Služba S24 START IVR TB IB MBA Poznámky Pojistné produkty Pojišťovny ČS Pro fyzické osoby občany Modelování pojistných produktů Operace bez ověření Informace o smlouvách životního pojištění Změna smluv životního pojištění Nastavení/zrušení přijímání e- dokumentů z Pojišťovny ČS k vybrané smlouvě životního pojištění Nastavení oznámení o příchozím e-dokumentu SMS/ z Pojišťovny ČS Přehled e-dokumentů z Pojišťovny ČS Zprostředkování kontaktu v případě hlášení pojistných událostí a zajišťování kontaktů klientů s Pojišťovnou ČS Služba Stavební spoření Stavební spořitelny ČS Informace o účtu stavebního spoření, překlenovacím úvěru, úvěru ze stavebního spoření S24 START IVR TB IB MBA Poznámky - Zobrazení historie transakcí Modelování produktů Založení stavebního spoření Nastavení/zrušení přijímání e- dokumentů Změna parametrů smlouvy o stavebním spoření Operace bez ověření; pouze majitel smlouvy životního pojištění; údaje o klientovi, placení pojistného, pojistné události, pojištěná rizika, výše kap. Hodnoty, vinkulace; přes aplikaci Internetbanking pouze pro pojištěnce se sjednanou službou SERVIS 24 nebo SERVIS 24-START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Operace bez ověření Pro fyzické osoby občany Operace s ověřením; pouze osoba se vztahem k účtu; přes Internetbanking pro osobu se vztahem k účtu SSČS, která má sjednané služby SERVIS 24 nebo službu SERVIS 24- START Zobrazení pohybů na účtech stavebního spoření Stavební spoření, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření; operace bez ověření (simulace bez klientských dat) Uzavření návrhu smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím aplikace SERVIS 24 internetbanking. Pouze pro majitele služby. Majitel smlouvy, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 Změna cílové částky, změna požadavku na státní podporu, pouze majitel účtu SSČS, příp. zákonný zástupce nezletilého majitele / /43

95 Služba S24 START Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření ČS penzijní společnosti Změna průběhu penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření Změna smluvních podmínek Změna výše úložky příspěvku účastníka, sjednání /zrušení příspěvku zaměstnavatele, sjednání/zrušení penzevýsluhová, invalidní Informace o účtech penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření Informace o smlouvě o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a důchodovém spoření Informace o historii transakcí Nastavení/zrušení přijímání e- dokumentů Služba Služby Informace o kurzovním lístku ČS a kurzech otevřených podílových fondů Erste Asset Management GmbH S24 START IVR TB IB MBA Poznámky IVR TB IB MBA Poznámky Aktuální úrokové sazby vkladového účtu - Vyhledání nových čísel sporožirových účtů Obchodní sdělení Informace o kurzovním lístku ČS a kurzech otevřených podílových fondů Erste Asset Management GmbH Informace o kurzech vybraných měn lze provádět službu nebo operaci Pro fyzické osoby občany majitele smlouvy Žádost o odklad nebo přerušení placení příspěvků, žádost o přerušení penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření Změna kontaktních údajů, druhu penzí, výše měsíčního příspěvku; přistoupení k Penzijnímu plánu č. 4 (pouze penzijní připojištění), změna rozložení financí do fondů sjednání nebo zrušení služby Příspěvek na míru) Informace o zůstatku na smlouvě k určitému datu Rekapitulace stavu smlouvy, oprávněné/určené osoby, sjednané smluvní podmínky, kontaktní údaje Obraty na účtech penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření Majitel smlouvy, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 Operace bez ověření Formou modelování vkladového účtu; operace bez ověření Jedná se o nová čísla sporožirových účtů vytvořená přečíslováním v dubnu 2004; operace bez ověření Informuje uživatele o obchodních nabídkách ČS Pouze majitel účtu, který je zároveň majitelem S24 Pouze majitel účtu, který je zároveň majitelem S24 *) U všech operací je nutno provést Vaše ověření (viz kap. 3.2 Identifikace a ověření uživatele) kromě těch, u nichž je v Poznámkách uvedeno operace bez ověření. Pro přístup do služby SERVIS 24 Internetbanking je ověření vyžadováno vždy. Aktuální podobu Uživatelské příručky služby SERVIS 24 najdete na webových stránkách Banky (www.csas.cz v části Ke stažení / Příručky) / /43

96 11. Vymezení vybraných pojmů Administrativní operace operace, které mění nastavení služby a práva uživatelů. Aktivní transakce transakce, jejichž prostřednictvím jsou převáděny peněžní prostředky. Bezpečnostní prostředky znamenají jedinečné bezpečnostní prvky přidělené bankou uživateli za účelem jeho identifikace a sloužící ke zpřístupnění služeb telefonního a internetového bankovnictví uživateli s využitím posílené bezpečnosti komunikace s bankou (např. klientský certifikát). Bezpečnostní údaje jedinečné bezpečnostní prvky (bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking), které jsou automaticky přiděleny nově zřízenému uživateli za účelem jeho jednoznačné identifikace pro zpřístupnění služeb telefonního a internetového bankovnictví. Bezpečnostní SMS zahrnují autorizační SMS a přihlašovací SMS nastavené pro daného uživatele. Certifikační autorita instituce, která vydává, spravuje a zneplatňuje klientské certifikáty. Čipová karta bezpečné úložiště klientského certifikátu, samostatný mikroprocesor na kartě podle ISO Čtečka čipových karet hardwarové zařízení nutné pro používání čipových karet. Disponent uživatel, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Vašich účtech, na základě oprávnění a v rozsahu Vámi přiděleném. Disponent musí být totožný s osobou uvedenou v platném podpisovém vzoru k danému účtu. Domácí platba slouží k jednorázovému zaslání platby na účet příjemce, který je vedený v České spořitelně nebo v ostatních bankách v České republice. E-faktura služba banky poskytovaná v rámci služby SERVIS 24 Internetbanking, která Vám umožňuje příjem daňových dokladů od poskytovatelů služeb, kteří jsou našimi smluvními partnery, v elektronické podobě a zároveň umožňuje snazší úhradu za poskytnutá zdanitelná plnění. E-Inkaso služba banky poskytovaná v rámci služby SERVIS 24 Internetbanking, která umožňuje provádění inkas ve prospěch bankou schválených příjemců bez předem založeného souhlasu s inkasem Erste Asset Management GmbH listopadu 2015 došlo k pravomocnému zápisu přeshraniční fúze Investiční společnosti České spořitelny a společnosti Erste Asset Management GmbH do rakouského obchodního rejstříku. Tím oficiálně došlo k jejímu začlenění do struktury společnosti Erste Asset Management GmbH, a stala se tak její pobočkou v České republice pod názvem Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Společnost Erste Asset Management GmbH je tak právním nástupcem ISČS. Naše finanční skupina zahrnuje dceřiné společnosti České spořitelny, a.s., společnost, která má rozhodující majetkovou účast v České spořitelně, a.s. (mateřská společnost banky) a dále společnosti, v nichž má mateřská společnost banky majetkovou účast v rozsahu nad 25 % základního kapitálu nebo podíl v rozsahu na 25 % hlasovacích práv. Aktuální informace o členech naší finanční skupiny jsou k dispozici na webových stránkách banky a na jejích obchodních místech. Heslo k získání certifikátu jednorázové heslo pro potvrzení žádosti o klientský certifikát. IVR hlasový automat. Klientské centrum (též KC) pracoviště banky, které poskytuje prostřednictvím telefonu služby telefonního a internetového bankovnictví. Podporuje klienty a informuje je o produktech a službách celé skupiny banky. Klientský certifikát soubor dat uložený na čipové kartě, kterým lze prostřednictvím čtečky připojené k počítači jednoznačně identifikovat uživatele služby SERVIS 24 Internetbanking nebo autorizovat jeho transakce. Klientské číslo identifikační číslo uživatele, které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele Mobilní platby dobíjení předplacených kupónů mobilních operátorů (O2 karta, TWIST karta, Vodafone karta), pro mobilního operátora Vodafone navíc zaplacení faktury, Vodafone platba, navýšení volací jistiny. MZF webová aplikace Moje zdravé finance Obchodní den je kterýkoli den, kdy máme my a další banky v České republice otevřeno a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platební příkazy předávané prostřednictvím služeb telefonního a internetového bankovnictví a realizované mezi účty v rámci banky, je každý den obchodním dnem. Pasivní transakce pasivní transakce zahrnují všechny informace poskytované prostřednictvím služeb telefonního a internetového bankovnictví. Platební karta nástroj bezhotovostního platebního styku. Zahrnuje všechny typy karet (debetní karta, kreditní karta, dodatková kreditní karta, charge karta, předplacená karta). Podpisový vzor bankou určený formulář, na kterém jsou Vámi uvedeny oprávněné osoby (mezi oprávněné osoby můžete uvést i sebe), vzorové podpisy těchto osob, resp. rozsah jejich oprávnění. Protokol - (též Protokol pro Vyšší typ zabezpečení) dokument pořizovaný na základě Vašeho zájmu o získání klientského certifikátu (bezpečnostním prostředku). Primární účet - účet, který Vám vedeme, dle kterého jsou identifikovány další Vaše účty a produkty, které v rámci naší / /43

97 finanční skupiny a Pojišťovny ČS využíváte a ze kterého jsou účtovány ceny za služby poskytované uživatelům, pro něž je majitel účtu sponzorem. Provozní doba pro služby telefonního a internetového bankovnictví je od hodin do hodin následujícího kalendářního dne. Příkazy zadávané po 23. hodině večerní jsou zpracovány s datem následujícího kalendářního dne. Služby - telefonního a internetového bankovnictví naše služby, v rámci kterých můžete prostřednictvím telefonu, internetu nebo prostřednictvím jiných prostředků dálkové komunikace realizovat aktivní a pasivní transakce a administrativní operace. Smlouva - (též Smlouva o poskytování služeb SERVIS 24) smlouva, na jejímž základě jsou služby telefonního a internetového bankovnictví poskytovány. Smlouva o vyšším typu zabezpečení dohoda mezi námi, na základě níž je Vám poskytnut klientský certifikát; jde o smlouvu o používání bezpečnostního prostředku ve smyslu příslušného bodu VOP. Sponzorovaná osoba uživatel, za kterého jsou dle sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, poplatky a ceny spojené se zřízením a správou bezpečnostních prostředků, bankou účtovány na vrub účtu, jehož majitel s touto skutečností prostřednictvím služeb telefonního a internetového bankovnictví souhlasil. Sporožirový účet zahrnuje jak sporožirové účty, tak všechny typy Osobních účtů ČS. Správce certifikátu software, internetová aplikace umožňující administraci klientského certifikátu. Telefonní bankéř pracovník Klientského centra, který poskytuje určený rámec služeb prostřednictvím telefonu. Uživatel fyzická osoba (držitel bezpečnostních údajů), která je oprávněna využívat služby telefonního a internetového bankovnictví v rozsahu Vámi uděleného oprávnění. Na základě daného oprávnění je rozlišován uživatel zmocněná osoba a uživatel disponent. Obě oprávnění může mít uživatel současně. Uživatel Zmocněná osoba (dále též zmocněná osoba) uživatel jednající za Vás na základě zmocnění uděleného mu ve smlouvě. Nemusí se jednat o klienta banky. Uživatel Disponent uživatel, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Vašich účtech, na základě oprávnění a v rozsahu mu přiděleném Vámi nebo uživatelem zmocněnou osobou. Disponent musí být totožný s osobou uvedenou v platném podpisovém vzoru k danému účtu. 12. Struktura IVR / /43

98 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo Android uživatele Pro telefonní podporu služby v České republice - Podpora komerčních klientů: ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo: /2016 1/39

99 OBSAH 1. Charakteristika služeb Principy a pravidla používání služby Technické předpoklady využití služby BUSINESS Mobilní banka Bezpečnost služeb Služba BUSINESS 24/BUSINESS 24 - LIGHT je zajištěna bezpečnostními prvky přímého bankovnictví: Služba BUSINESS 24 Mobilní banka je zajištěna bezpečnostními prvky: Přihlášení ke službě a její nastavení Přihlášení do služeb BUSINESS 24/BUSINESS 24-LIGHT Postup přihlášení klientským certifikátem Postup přihlášení klientským číslem a heslem, popř. přihlašovací SMS Postup přihlášení do BUSINESS 24 Mobilní banky Nastavení služby Přiřazení a odřazení účtů a karet Limity používané ve službě BUSINESS Limit účtu Limit pro Připodepisování Limit pro Mobilní banku Obsluha účtu více uživateli Zmocněné osoby Disponentská práva Zablokování/odblokování přístupu uživatele Zpracování a rušení příkazů Hlavní funkčnosti BUSINESS Informace o funkčnostech služby BUSINESS Seznam zkratek a pojmů /2016 2/39

100 1. Charakteristika služeb BUSINESS 24 BUSINESS 24 je služba elektronického a telefonního bankovnictví, která je poskytována korporátní a firemní klientele České spořitelny, a.s. (dále jen Banka) na základě smlouvy navázané na Hlavní/Primární účet klienta (dále jen Majitel účtu ), který je uveden ve smlouvě a lze ho měnit v případě potřeby v Obchodním místě. Účty mohou prostřednictvím internetového bankovnictví BUSINESS 24 obsluhovat osoby, jimž k tomu bylo ve službě nastaveno oprávnění, tzv. uživatelé (dále jen uživatel ). Přístup ke službě pomocí telefonu umožňuje kromě uživatelské podpory také realizaci vybraných administrativních operací, podávání reklamací a získávání informací o provedených transakcích. BUSINESS 24 LIGHT Služba BUSINESS 24 LIGHT je jednodušší verzí služby BUSINESS 24 a je určena pouze pro korporátní klienty k získávání informací o pasivních transakcích na účtech, které jsou ke službě přiřazeny. Výčet transakcí je uveden v příloze č. 1. Pro službu BUSINESS 24 - LIGHT platí stejná pravidla, principy a technické předpoklady jako pro službu BUSINESS 24. V případě zájmu o využívání služby BUSINESS 24 v plném rozsahu může Majitel účtu požádat o převedení služby BUSINESS 24 LIGHT na službu BUSINESS 24 v kterémkoliv Obchodním místě. BUSINESS 24 Mobilní banka Mobilní banka je služba, která Vám umožňuje bezpečnou a pohodlnou správu financí kdykoliv a kdekoliv přímo z mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem ios (iphone, ipad, ipod touch) nebo Android. Dostupná je zdarma v české a anglické verzi Typy obsluhovaných účtů, hlavní funkce a podmínky jsou uvedeny v příloze Principy a pravidla používání služby Do služby BUSINESS 24 se uživatel přihlašuje na internetové adrese 24.cz. Služba umožňuje jednoduché ovládání klientských účtů pomocí přehledného menu a intuitivního ovládání aplikace. Podrobný popis používání internetového bankovnictví je uveden v dokumentu Nápověda služby BUSINESS 24. Je umístěn na přihlašovací stránce pod odkazem Nepodařilo se Vám přihlásit? Z důvodu vyššího zabezpečení musí být všechny Aktivní operace potvrzeny klientským certifikátem. Služba rovněž umožňuje využít podporu Telefonního bankéře. Podpora služby BUSINESS 24 je dostupná v pracovní dny v čase 7:00-18:00 na telefonním čísle (ze zahraničí ). Po uvítací hlášce a výběru jazyka (CZ, EN) bude klient přepojen rovnou na telefonního bankéře. Pro poskytnutí informací o nastavení služby, účtů a transakcí musí být klient ověřen dle bezpečnostních údajů, které obdržel v zabezpečené obálce při zřízení služby. Kontakty: - z pevné linky na: z mobilních telefonů na: O T-Mobile Vodafone ze zahraničí na: na ové adrese: BUSINESS (zde je možné získat odpovědi na dotazy anebo poslat náměty ke službě BUSINESS 24) Cena za správu služby BUSINESS 24 (měsíční cena za vedení služby, cena za klientský certifikát, čipovou kartu a čtečku, za opětovné zaslání bezpečnostních údajů apod.) je účtovaná z Hlavního/Primárního účtu klienta, který je uveden na Smlouvě ke službě BUSINESS 24. Cena je účtována dle aktuálního Ceníku /2016 3/39

101 1.2 Technické předpoklady využití služby BUSINESS 24 Doporučeným vybavením pro správnou funkčnost služby BUSINESS 24 je osobní počítač s nainstalovaným operačním systémem a internetovým prohlížečem: Podporované verze operačních systémů Microsoft Windows 7 (SP1) Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Mac OS X (Yosemite) Mac OS X (El Capitan) Linux distribuce CentOS verze 6 a vyšší Linux distribuce Ubuntu verze a vyšší Podporované verze internetových prohlížečů Microsoft Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Microsoft Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Safari 6 a vyšší Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) *) Nejnovější verze prohlížečů jsou po jejich vydání testovány po dobu 3 měsíců a aplikace je jim přizpůsobována tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a správné zobrazení. Aplikace BUSINESS 24 Internetbanking vyžaduje prohlížeč schopný zpracovat webové stránky podle následujících standardů: - HTML 4.01 (podle doporučení W3C HTML 4.01 Specification a normy ISO/IEC 15445:2000) - JavaScript (podle doporučení ECMAscript-262, rev.3) - CSS 3 (podle doporučení W3C CSS3 Values and Units) - HTTP 1.1 (podle doporučení IETF RFC2616) - TLS Musí být povoleno ukládání cookies. Využívání souborů cookie a obdobné technologie. Česká spořitelna používá na svých webových stránkách a v internetovém bankovnictví malé textové soubory cookie, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče. Návštěva našich stránek je tak snazší a obsah relevantnější. Tyto soubory používáme především pro uložení vašeho nastavení, například preferovaného jazyka, sledování návštěvnosti stránek a výběru správné komunikace. Vždy přitom dbáme na zásady ochrany osobních údajů. Jaké konkrétní cookies používáme - Personalizační - pro určení preferovaného jazyka a způsobu přihlášení - Autentizační - pro ověření uživatele za účelem bezpečnosti - Technická - pro zajištění komunikace se systémy banky a zajištění minimálních parametrů nezbytných pro provoz aplikace - Komunikační - pro zobrazení multimediálního obsahu - Statistická - pro zjištění návštěvnosti sekcí v aplikaci. Jiné operační systémy a internetové prohlížeče nemusí být se službou BUSINESS 24 plně kompatibilní, a proto Banka nezaručuje, že služba bude zobrazena správně a všechny nabízené funkce budou bezchybně zpracovány Mobilní banka V současnosti je aplikace podporována pro tablet nebo smartphone s operačním systémem ios a pro operační systém Android /2016 4/39

102 2. Bezpečnost služeb 2.1 Služba BUSINESS 24/BUSINESS 24 - LIGHT je zajištěna bezpečnostními prvky přímého bankovnictví: - klientské číslo, které je součástí Protokolu o zřízení uživatele - heslo pro Telebanking, které je součástí bezpečnostní zásilky - bezpečnostní kód, který je součástí bezpečnostní zásilky - klientský certifikát (tzv. elektronický podpis) - systémový certifikát (pouze ke službě Databanking) - přihlašovací SMS (volitelné zvýšení bezpečnosti Internetbankingu) Popis jednotlivých bezpečnostních prvků naleznete v příloze č. 4 Pro ohlášení ztráty nebo odcizení bezpečnostních údajů je klientům k dispozici telefonní číslo: (v pracovní dny v čase 7:00 18:00) případně číslo K dalším prvkům zvyšujícím bezpečnost služby patří: a) na straně klienta možnost: - měnit přístupová hesla - změnit výši limitů - definovat pro jednotlivé disponenty přístup ke smlouvě pouze s využitím klientského certifikátu b) na straně banky možnost: - zaznamenávat a archivovat veškerou komunikaci vedenou prostřednictvím služby BUSINESS 24 (v systémech banky) - aktivně používat a kombinovat bezpečnostní prvky (změny hesla, limitu, popř. používání klientského certifikátu) - automatické odhlášení klienta v případě, že vyprší doba platnosti stránky - vysunutí a opětovné vložení čipové karty do čtečky čipových karet při přihlášení do aplikace BUSINESS 24 klientským certifikátem nebo při delší nečinnosti v aplikaci BUSINESS 24. Bezpečnostní údaje poskytuje banka uživateli automaticky při zřízení služby BUSINESS 24. Klientský certifikát poskytuje banka na žádost uživatele v obchodním místě. O klientský certifikát ke službě BUSINESS 24 si uživatel může požádat buď již při sjednání služby, nebo kdykoli později, a to pouze prostřednictvím obchodního místa. Platnost klientského certifikátu je 1 rok. Klientský certifikát si může uživatel obnovit prostřednictvím služby BUSINESS 24 Internetbanking. Prováděcí směrnici pro využívání elektronických certifikátů v rámci Služeb přímého bankovnictví naleznete v příloze č Služba BUSINESS 24 Mobilní banka je zajištěna bezpečnostními prvky: - použitím víceúrovňového zabezpečení první přihlášení je prováděno kombinací bezpečnostních prvků internetového bankovnictví a hesla pro mobilní banku - využití softwarového certifikátu - automatické odhlášení při nečinnosti - možnost odhlášení zatřepáním - detekce nestandardního nastavení operačního systému - automatické zablokování při opakovaném chybném přihlášení (3 pokusy) /2016 5/39

103 Důležitá upozornění Prozrazením výše uvedených bezpečnostních prvků může dojít k ohrožení bezpečnosti účtů obsluhovaných službou BUSINESS 24. Doporučujeme speciální doporučenou zásilku ani jednotlivé bezpečnostní prvky nikomu nesvěřovat a chránit před ztrátou i odcizením. Nikdy nepřistupujte ke službám BUSINESS 24 z neznámých počítačů nebo z počítačů v internetových kavárnách či v jiných veřejných místech. Banka je povinna vykonávat na své straně všechna opatření pro zajištění bezpečnosti všech systémů a procesů, které zabezpečují provoz služeb přímého bankovnictví před možností získat bezpečnostní údaje klienta neoprávněnou osobou ze systémů a záznamů banky. O provedených bezpečnostních opatřeních je klient informován. Banka však není odpovědna za prozrazení bezpečnostních údajů, pokud k prozrazení dojde na straně klienta nebo osob, které k užívání služby BUSINESS 24 zvolí. Soubory ve formátu PDF jsou zabezpečeny při zaslání em digitálním podpisem, který klientovi umožní zkontrolovat, že byl vytvořen v bance a nebyl změněn třetí stranou. 3. Přihlášení ke službě a její nastavení 3.1 Přihlášení do služeb BUSINESS 24/BUSINESS 24-LIGHT Při přihlášení ke službě dochází vždy k identifikaci a ověření uživatele. Služba BUSINESS 24 povinně vyžaduje přihlásit se klientským certifikátem pro všechny aktivní finanční transakce a administrativní operace. Pasivní transakce (kontrolu zůstatku, transakční historie apod.) a zadání transakcí pro připodepsání je možné provést i po přihlášení klientským číslem a heslem, popř. přihlašovací SMS. Bezpečnostní nastavení je možné rovněž změnit tak, že pro každé přihlášení bude třeba využít klientský certifikát, tedy nejen při provádění aktivních finančních transakcí a administrativních operací, ale při každém přihlášení do aplikace. Toto nastavení však poté vylučuje možnost přihlášení přes mobilní aplikaci BUSINESS 24 Mobilní banka Postup přihlášení klientským certifikátem První přihlášení Před prvním přihlášením klientským certifikátem je třeba provést instalaci nezbytných komponent. Instalační balíček je uložen na stránkách csas.cz v sekci Dokumenty ke stažení (https://www.csas.cz/pkiinstall). Při prvním přihlášení do služby BUSINESS 24 je možné klientský certifikát aktivovat i bez předchozího přihlášení klientským číslem a heslem pro Telebanking, a to na přihlašovací stránce služby BUSINESS 24 prostřednictvím "Správce certifikátu vstup do aplikace. V takovém případě klient pouze vloží čipovou kartu do čtečky připojené k počítači a provede příslušnou volbu na přihlašovací obrazovce. Poté bude vyzván k zadání PIN k příslušné čipové kartě. Tento PIN je uveden v obálce společně s čipovou kartou, již klient obdržel po sepsání Protokolu pro vyšší typ zabezpečení v obchodním místě. Po zadání PIN je klient přesměrován na zadání 4 náhodně vybraných znaků z bezpečnostního kódu. Bezpečnostní kód je uvedený ve speciální doporučené zásilce, kterou klient obdrží poštou do vlastních rukou po sjednání služby BUSINESS 24. Druhé a další přihlášení K přihlášení klient používá aktivovaný klientský certifikát. Uživatel vloží čipovou kartu do čtečky připojené k počítači. Po výběru patřičné volby na přihlašovací obrazovce bude vyzván k zadání PIN k čipové kartě. Bližší informace k přihlášení klientským certifikátem jsou obsaženy v Příručce pro klientský certifikát Postup přihlášení klientským číslem a heslem, popř. přihlašovací SMS První přihlášení Po zobrazení přihlašovací stránky aplikace BUSINESS 24 na internetové adrese 24.cz je klient vyzván k zadání klientského čísla a hesla pro Telebanking (pole Klientské číslo a Heslo ). Po odeslání údajů systém rozpozná, že se jedná o první přihlášení a klient je vyzván k zadání čtyř náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu a zvolí si své heslo pro Internetbanking. Bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking je uvedené ve speciální doporučené zásilce, kterou klient obdrží poštou do vlastních rukou po sjednání služby BUSINESS 24. Klientské číslo je součástí Protokolu o zřízení uživatele. Druhé a další přihlášení /2016 6/39

104 K přihlášení je třeba použít Klientské číslo a aktuální Heslo pro BUSINESS 24 Internetbanking, případně také přihlašovací SMS kód. 3.2 Postup přihlášení do BUSINESS 24 Mobilní banky První přihlášení První přihlášení přes mobilní telefon či tablet probíhá pomocí Klientského čísla, Jednorázového kódu a Hesla pro Mobilní banku. Jednorázový kód klient získá v internetovém bankovnictví, kde se zobrazí i Klientské číslo. Heslo pro Mobilní banku se vytváří v internetovém bankovnictví po přihlášení klientským certifikátem a je nutné pro aktivaci a následná přihlášení do aplikace BUSINESSIS 24 Mobilní banka. Zároveň si klient volí při aktivaci BUSINESS 24 Mobilní banky heslo k úložišti, které slouží k potvrzování aktivních operací. Druhé a další přihlášení K přihlášení je třeba použít aktuální heslo pro BUSINESS 24 Mobilní banku. 3.3 Nastavení služby Jako první se do služby vždy přihlašuje zmocněná osoba, která ke službě přiřadí účty a karty a rovněž, má-li mít do služby přístup více uživatelů, nastaví dalším uživatelům disponentská oprávnění (kap. 5.2) Přiřazení a odřazení účtů a karet Prostřednictvím služby BUSINESS 24 lze obsluhovat účty a platební karty, které jsou k ní buď automaticky nebo manuálně (zmocněnou osobou) přiřazeny. K odřazení účtů a platebních karet ze služby BUSINESS 24 dochází v některých případech také automaticky, ale převážně je odřazuje zmocněná osoba. Přiřazení účtů a karet: - Zmocněné osobě se automaticky prvním přihlášením aktivuje služba BUSINESS 24 pro Hlavní/Primární účet, uvedený ve Smlouvě a kartový účet, pokud je zřízen pro stejného majitele účtu, jako Hlavní/Primární účet. Současně s těmito účty jsou ke službě BUSINESS 24 automaticky přiřazeny i všechny aktivní platební karty vydané k těmto účtům. - Další běžné, spořicí nebo kartové účty přiřazuje ke službě zmocněná osoba prostřednictvím služby BUSINESS 24. Lze přiřadit pouze ty účty, které jsou ve smyslu Smlouvy identifikovány jako účty klienta. S přiřazením běžného nebo kartového účtu se přiřadí i platební karty k němu vydané. - Držitel platební karty, který není zároveň zmocněnou osobou, si může přiřadit pouze svou platební kartu. Automaticky se mu přiřadí tato platební karta pouze při prvním přihlášení do služby BUSINESS korporátním klientům se automaticky ke službě BUSINESS 24 přiřadí nově poskytnuté úvěry, úvěrové linky, bankovní záruky a nově zřízené vkladové účty. - Všem disponentům s pasivním právem k alespoň jednomu běžnému účtu klienta přiřazenému ke službě BUSINESS 24 bude automaticky přiděleno pasivní oprávnění k takto přiřazeným vkladovým účtům. - Oprávnění k náhledu na úvěry korporátních klientů nastavuje zmocněná osoba prostřednictvím nastavení činnosti "úvěry - výměna dokumentace" a následně nastavení pasivního oprávnění u jednotlivých úvěrových účtů jak sama sobě, tak ostatním disponentům. Úvěry firemních klientů přiřazuje ke službě zmocněná osoba prostřednictvím služby BUSINESS 24, následně k nim pak nastavuje oprávnění dalším disponentům. Odřazení účtů a karet: - Hlavní/Primární účet nelze odřadit. - Korporátním klientům budou automaticky odřazeny zavřené vkladové účty, uzavřené úvěry, úvěrové linky a zrušené bankovní záruky. Manuálně odřadit a přiřadit úvěry, úvěrové linky, a bankovní záruky do služby BUSINESS 24 není možné. Klient ale může manuálně odřadit a přiřadit disponentská oprávnění jednotlivým disponentům. - Firemním klientům se automaticky odřadí pouze uzavřené úvěry. - Platební kartu může odřadit její držitel nebo zmocněná osoba. Při odřazení karty jejím držitelem zůstane zachováno zobrazení této karty zmocněné osobě. V případě odřazení karty zmocněnou osobou zůstane karta zobrazována držiteli karty. - Odřazením běžného nebo kartového účtu dojde k odřazení i platebních karet k němu vydaných. - Kartové účty může odřadit zmocněná osoba. Pouze v případě, že dojde ke zrušení kartového účtu, bude tento odřazen automaticky a spolu s ním budou odřazeny i všechny karty k němu vydané /2016 7/39

105 4. Limity používané ve službě BUSINESS 24 Limit účtu CZK s možností zvýšení na CZK nebo snížení, prostřednictvím B24. Úpravu limitu (snížení/zvýšení) může provést pouze ZO s použitím klientského certifikátu. Limit pro připodepisování není automaticky nastaven Limit pro připodepisování je nastaven a může být měněn pouze prostřednictvím B24 ZO Limit pro Mobilní banku CZK Bez možnosti změny 4.1 Limit účtu Maximální denní částka aktivních transakcí, které mohou být zadány a odeslány ke zpracování v obchodní den z daného účtu v rámci služby BUSINESS 24. Jde o nepovinný limit, v daný den nepřekročitelný, a to ani při použití klientského certifikátu. Limit účtu se nečerpá v případě, že se jedná o aktivní transakce prováděné mezi účty jednoho majitele přiřazené ke službě BUSINESS 24 a jsou současně i přiřazeny uživateli, který transakci provádí. (Pokud jsou například k jedné Smlouvě přiřazeny dva běžné účty, tak se limity při převodu peněz mezi těmito účty nečerpají). Na cizoměnových účtech jsou limity stanovovány jako ekvivalent částek v CZK podle aktuálního kurzu měny účtu ve chvíli zaúčtování požadované transakce. Limity jsou přepočteny kurzem deviza/nákup. Nulování limitů probíhá každý den ve hod. Detailní popis nastavení limitu účtu 1. V záložce NASTAVENÍ v levém menu klient navolí položku Nastavení účtů a dále Nastavení limitů účtu 2. Na obrazovce Přehled limitů účtů klient navolí položku účet, ke kterému mají být nastaveny limity 3. Zobrazí se obrazovka Změna limitu účtu - krok 1 z 2. Pokud má být pro účet nastaven limit pro maximální částku provedených transakcí za den, tato se zadává do pole Nový limit uvedením částky 4. Pokud má být doručena konfirmace o přijetí transakce, je třeba vyplnit pole em a zvolit Pokračovat 5. Zobrazí se obrazovka Změna limitu účtu - krok 2 z 2. Zde se provádí kontrola zadaných údajů a pro potvrzení zvolení Odeslat + PIN 6. Zobrazí se obrazovka Potvrzení přijetí transakce 4.2 Limit pro Připodepisování Maximální celková denní částka aktivních transakcí, které mohou uživatelé uskutečnit na daném účtu bez nutnosti jejich autorizace dalším disponentem účtu. Nadlimitní transakce musí být autorizovány (připodepsány) dalšími disponenty k účtu. Limit pro Připodepisování je nastaven a může být měněn pouze prostřednictvím služby BUSINESS 24 zmocněnou osobou, a to samostatně pro každý účet. Je volitelnou součástí zabezpečení peněžních převodů a nelze jej překročit ani využitím klientského certifikátu. Nulování limitů probíhá každý den ve hod. Detailní popis nastavení Připodepisování 1. V záložce NASTAVENÍ v levém menu klient navolí položku Nastavení uživatelů a dále Nastavení připodepisování 2. Na obrazovce Přehled nastavení připodepisování klient navolí položku účet, ke kterému má být nastaveno Připodepisování 3. Zobrazí se obrazovka Změna nastavení připodepisování krok 1 ze 2. Pro nastavení připodepisování klient zvolí Ano, do pole Limit pro připodepisování napíše částku, od které mají být transakce odsouhlasovány více disponenty (pokud má být každá transakce připodepisována více disponenty, uvede 0) a do pole Počet připodepisujících se uvádí počet disponentů, kteří mají transakci připodepsat, aby mohla být zpracována 4. Pokud má být klientovi doručena konfirmace o přijetí transakce, je třeba vyplnit pole em a zvolit položku Pokračovat 5. Na obrazovce Změna nastavení připodepisování krok 2 ze 2 Zde se provádí kontrola zadaných údajů a pro potvrzení zvolení Odeslat + PIN /2016 8/39

106 6. Na další obrazovce Potvrzení přijetí transakce klient navolí položku Pokračovat v nastavování připodepisování a opakuje body 2 5 pro všechny účty, u kterých má být nastaveno Připodepisování. Tyto limity se vztahují i na transakce mezi účty, které patří jednomu klientovi a jsou součástí jedné Smlouvy o poskytování služby BUSINESS 24, pokud jste k účtu nastavili připodepisování pro převody mezi vlastními účty. 4.3 Limit pro Mobilní banku Je stanoven na uživatele ve výši 10 miliónů korun na jeden den. Započítává se v momentě, kdy transakce odchází z transakčního uložiště. 5. Obsluha účtu více uživateli Služba BUSINESS 24 dovoluje obsluhovat přiřazené bankovní účty a vybrané funkčnosti bez kontextu účtu více uživateli. Každému z těchto uživatelů zmocněná osoba nastaví specifická práva obsluhy daného účtu (např. jen prohlížení transakcí). Aby mohl uživatel obsluhovat účty přes službu BUSINESS 24, je nutné, aby byl uveden na podpisovém vzoru k danému účtu. V případě vybraných funkčností bez kontextu klienta jsou disponenti přiřazováni dle rozhodnutí zmocněné osoby. Sponzor Specifickým pojmem ve službách přímého bankovnictví je sponzor. Sponzor je uživateli přiřazen automaticky při jeho zřízení, a je to klient z jehož podnětu je uživatel zřizován. Z primárního účtu sponzora jsou hrazeny ceny za standardní (žádost o zaslání nového maileru, Přihlašovací SMS) a vyšší typ zabezpečení (obnovení klientského certifikátu, objednání nové čipové karty). Změnu a/nebo odřazení sponzora může provádět pouze zmocněná osoba (ZO) přes službu Telebanking nebo v aplikaci BUSINESS 24. Přes pobočku to není možné. Popis nastavení sponzorování 1. v záložce Nastavení v levém menu klient navolí položku Nastavení uživatelů a dále Správa sponzorovaných osob. 2. Na obrazovce Přehled sponzorovaných uživatelů klient zvolí jméno disponenta, kterému požaduje nastavení sponzora provést 3. Zobrazí se obrazovka Změna sponzorování uživatele - krok 1 ze 2. Zde klient nastaví možnost Ano u Standardního či Vyššího zabezpečení. 4. Pokud má být klientovi doručena konfirmace o přijetí transakce, je třeba vyplnit pole em a zvolit položku Pokračovat 5. Obrazovka Změna sponzorování uživatele krok 2 ze 2. Zde se provádí kontrola zadaných údajů a pro potvrzení zvolení Odeslat + PIN 6. Na další obrazovce Potvrzení přijetí transakce klient navolí položku Pokračovat ve správě sponzorovaných uživatelů a opakuje body 2 5 pro všechny disponenty, u kterých má být nastaveno sponzorování. Změnu a/nebo odřazení sponzora může provádět pouze zmocněná osoba (ZO) přes službu Telebanking nebo Internetbanking. Přes pobočku to není možné. 5.1 Zmocněné osoby Zmocněná osoba je uživatel, kterého si klient sám vybere a uvede na smlouvu. Každá zmocněná osoba uvedená na smlouvě získává automaticky oprávnění k nastavování těchto administrativních operací: Administrativní operace k účtu k uživateli přidání/odebrání účtu zadání jména účtu nastavení limitu účtu přiřadit/odřadit disponenty nastavit přístup ke smlouvě nastavit parametry pro připodepisování provádět správu sponzorovaných osob ke službám žádat o zřízení/změnu běžného účtu nastavit zasílání kreditních avíz nastavit datové výpisy aktivovat/deaktivovat/změnit výpisové řady (pro firemní klienty) žádat o vystavení tiskopisů šeků žádat o vydání debetní karty žádat o podání bankovní reference o vlastní osobě /2016 9/39

107 odeslat šablony zobrazit dokumenty zaslané přes B24 žádat o čerpání úvěru žádat o založení trvalého příkazu k regulaci zůstatku ke klientovi blokovat smlouvu odblokovat smlouvu Aktivní operace ke klientovi Elektronická zástava pohledávek Bankovní záruky Dokumentární obchody Výměna úvěrové dokumentace Konfirmace treasury obchodů (mají automaticky zmocněné osoby ke Smlouvě na poskytování služby B24 pro klienta se smlouvou s Dealingem ). Změna režimu účtu Výše uvedená práva dává klient již konkrétním zmocněným osobám přímo ve Smlouvě. Pro nastavení oprávnění disponentům k těmto činnostem, s výjimkou Změny režimu účtu, není podmínkou uvedení uživatele na podpisovém vzoru. Oprávnění ke Změně režimu účtu nemůže zmocněná předat dále. Zmocněných osob může ke smlouvě existovat neomezený počet. U fyzických osob, je majitel služby automaticky první zmocněnou osobou bez možnosti zrušení. V případě právnických osob, je zcela na oprávněné osobě, koho uvede jako zmocněnou osobu. Zmocněné osoby mohou jednat samostatně nebo společně. V případě společného jednání je třeba uvést, počet společně jednajících osob. Pokud není operace, v případě společného jednání zmocněných osob, autorizována potřebným počtem zmocněných osob do třiceti dnů od vytvoření, stane se tato operace neplatnou. Zmocněná osoba uvedená na podpisovém vzoru účtů přiřazených do služby BUSINESS 24, má k těmto účtům automaticky nastavena všechna práva pro nakládání s peněžními prostředky jako majitel účtu a může provádět všechny administrativní i aktivní operace, a to včetně těch, které disponent dělat nemůže, tj.: všechny volby pro devizové operace založení/změna/zrušení trvalého příkazu k regulaci zůstatku založení/změna/zrušení vkladového účtu přehled podmínek ke splnění úvěrových vztahů 5.2 Disponentská práva Uživatelům disponentům je možné nastavit následující práva (nebo jejich kombinaci): - Právo aktivních transakcí (A) disponent může zadávat transakce související s převody peněžních prostředků z daného účtu nebo odesílat soubor platebních instrukcí pro sběrný účet. - Právo pasivních transakcí (P) - disponent má přístup k informacím vztahujícím se k danému účtu (například stav účtu). - Právo společného připodepisování transakcí (S) disponent může připodepisovat (autorizovat) transakce, jež překročily limit připodepisování (viz kap. 4.2 Limit pro připodepisování) a jsou uloženy v úložišti transakcí k připodepsání, přičemž každý přípodpis tohoto disponenta zvyšuje aktuální počet přípodpisů o jeden. - Právo samostatného připodepisování transakcí (E) - Disponent může připodepisovat (autorizovat) transakce, které překročily limit připodepisování (viz kap. 4.2 Limit pro připodepisování) a jsou uloženy v úložišti transakcí k připodepsání. Jeden přípodpis tohoto disponenta nahrazuje všechny chybějící přípodpisy a transakce je následně odeslána ke zpracování. - Právo zadávání transakcí do úložiště transakcí k připodepsání (T) disponent má právo pouze zadávat transakce, které jsou odesílány do úložiště transakcí k připodepsání, kde čekají na autorizaci disponentem E nebo potřebným počtem disponentů S. - Právo správy platebních karet (K) disponent může provádět operace na kartách (pro aktivní transakce musí mít současně i právo A) Jednotlivá práva je možné kombinovat. Jejich specifikaci jsou uvedeny v příloze č. 5 Přehled operací ve službě BUSINESS 24. Pro snadnější orientaci jsou konkrétní typy disponentů označeny písmeny A, P, S, E, T a K. Jeden uživatel může být zmocněnou osobou i disponentem zároveň / /39

108 6. Zablokování/odblokování přístupu uživatele Na požádání přes telefonního bankéře Odvoláním platnosti klientského certifikátu Automaticky po zadání chybného údaje po sdělení jména, příjmení a rodného čísla Důsledek: uživateli je zablokován přístup do služby BUSINESS 24, tj. IB a Mobilní banka Odblokování: pokud si uživatel zablokuje přístup k celé službě BUSINESS 24, odblokuje jej tak, že zažádá o vygenerování nových Bezpečnostních údajů, které budou předány na obchodním místě nebo zaslány na zadanou korespondenční adresu služby BUSINESS 24. po přihlášení ke službě BUSINESS 24 / prostřednictvím obchodního místa/ prostřednictvím linky podpory (v pracovní dny v čase 7:00 18:00) Důsledek: dojde k zablokování přístupu ke službě BUSINESS 24. Odblokování: není možné, pokud chce uživatel dál používat klientský certifikát, musí si požádat o vydání nového certifikátu na obchodním místě. 3x chybně zadaná kombinace klientského čísla a hesla pro Telebanking, resp. Internetbanking Důsledek: dojde k zablokování přístupu ke službě BUSINESS 24. Pokud je klient zároveň i uživatelem služeb SERVIS 24, dojde i k zablokování přístupu ke službám SERVIS 24 Odblokování: může klient provést prostřednictvím telefonního bankéře nebo přes službu BUSINESS 24 je-li přihlášen klientským certifikátem (odblokování prostřednictvím volby Změna hesla pro Internetbanking). Pokud je zároveň i uživatelem služby SERVIS 24, dojde i k odblokování přístupu ke službě SERVIS 24. 3x chybně zadána kombinace klientského čísla a hesla pro Internetbanking při prvním přihlášení do aplikace MELINDA Důsledek: dojde k zablokování přístupu ke službě BUSINESS 24. Pokud je klient zároveň i uživatelem služeb SERVIS 24, dojde i k zablokování přístupu ke službám SERVIS 24 Odblokování: může klient provést prostřednictvím telefonního bankéře nebo přes službu BUSINESS 24 je-li přihlášen klientským certifikátem (odblokování prostřednictvím volby Změna hesla pro Internetbanking). Pokud je zároveň i uživatelem služby SERVIS 24, dojde i k odblokování přístupu ke službě SERVIS 24. 3x zadáno chybně heslo k Mobilní bance Důsledek: dojde k zablokování Mobilní banky. Odblokování: není možné, je třeba provést novou registraci přes B24 Internetbanking. 3x zadán chybný PIN k ČK, na které je uložen klientský certifikát Důsledek: dojde k zablokování ČK. Odblokování: je možné zadáním PUK 7x zadán chybný PUK k ČK, na které je uložen klientský certifikát, Důsledek: dojde k blokaci přístupu / /39

109 Odblokování: není možné, je nutné požádat o novou ČK a nový klientský certifikát 3x zadán chybný bezpečnostní kód (BK) Důsledek: uživatel nemůže realizovat úkony, které vyžadují zadání BK (např. první přihlášení), Odblokování: BK nelze odblokovat, uživatel musí požádat o nový prostřednictvím telefonního bankéře, nebo obchodního místa. Zablokování klienta (smlouvy) O zablokování klienta může uživatel nebo zmocněná osoba požádat prostřednictvím telefonické podpory, služby BUSINESS 24 nebo přes obchodní místo. Odblokování klienta (smlouvy) Odblokovat klienta může pouze zmocněná osoba daného klienta, a to prostřednictvím telefonické podpory, služby BUSINESS 24 nebo obchodního místa. 7. Zpracování a rušení příkazů Platby jsou zpracovávány v termínech a podle priorit uvedených v Informaci k platebním službám (firemní a korporátní klientela), které jsou k dispozici na našich webových stránkách (www.csas.cz v části Dokumenty ke stažení / Platební styk/sdělení klientům / Informace.k platebním službám firemní a korporátní klientela nebo na stránkách Erste Corporate Banking v sekci Důležité dokumenty). Obecné informace Příkazy/platby zadané v den pracovního volna, v den pracovního klidu nebo v den před dnem pracovního volna či pracovního klidu po 22:00 (korporátní klienti), 23:00 (firemní klienti) budou předány do mezibankovního zúčtování první obchodní den následující po dni zadání. Příkazy/platby zadané den před dnem pracovního volna či pracovního klidu do 22:00 (korporátní klienti), 23:00 (firemní klienti) s datem splatnosti D+1 a D+2 budou realizovány první a druhý následující obchodní den po posledním nepracovním dni, beze změny na jiný typ příkazu. V případě připodepisování platebních transakcí (kromě trvalých příkazů k úhradě, trvalých příkazů k inkasu, souhlasu s inkasem a vkladových účtů) v rámci služby BUSINESS 24 platí, že pokud při čekání na podpis uplyne datum splatnosti transakce, je možné do třiceti dnů od data splatnosti toto datum aktualizovat doplněním zbývajícího podpisu a transakci provést s aktuálním datem splatnosti. Po třiceti dnech je příkaz neplatný a je nutné tento příkaz znovu zadat. Pro trvalé příkazy k úhradě, trvalé příkazy k inkasu, souhlas s inkasem a vkladové účty platí, že pokud při čekání na podpis uplyne datum splatnosti transakce, je transakce neplatná a je nutné ji zadat znovu. V příkazech zadaných pomocí importu dávky příkazů s případným zpětným datem splatnosti v dávce, bude při importu dávky automaticky aktualizován datum splatnosti příkazu na aktuální obchodní den. V případě plateb (týká se domácí platby, cizoměnové platby v rámci banky, importu domácích plateb a hromadné domácí platby) se zadaným datem splatnosti na neobchodní den dojde ke změně data splatnosti na nejbližší pracovní den a uživatel je o této změně informován hláškou Datum splatnosti bylo upraveno na nejbližší pracovní den. Služba BUSINESS 24 IB rovněž nabízí přehled stavů transakcí. Transakce jsou řazeny do pěti kategorií: transakce neprovedené, provedené a pozdržené, transakce čekající v úložišti na další připodepsání a transakce v úložišti ke smazání. Pro Korporátní klienty je u neprovedených nebo pozdržených transakcí zobrazen i důvod neprovedení transakcí. Klientům je umožněno dodatečně zrušit transakce tuzemského i zahraničního platebního styku, které jsou dosud nevypořádané. Platbu s aktuální splatností zadanou prostřednictvím služby BUSINESS 24 nelze zrušit. SEPA: V rámci SEPA lze realizovat převody a inkasa. Podmínkou pro realizaci je, že banky protistrany také poskytuje službu provádění SEPA převodů / inkas. V SEPA převodu / inkasu lze uvést Referenci platby - na základě dohody s příjemcem. Jestliže klient (plátce) referenci platby neuvede, vyplní Banka do reference platby hodnotu NOTPROVIDED. Režim SEPA inkas: Inkasa typu CORE mohou být na účtech plátců prováděna ve dvou režimech - v režimu Jednotlivého souhlasu s inkasem nebo v režimu Všeobecného souhlasu s inkasem. Klient zvolí jednu z možností, která je pak platná pro všechna SEPA inkasa, která budou na účtu prováděna. Zmocněná osoba musí mít zvláštní oprávnění dané ve smlouvě. Oprávnění nelze delegovat. Chybové stavy SEPA: Soubory ve formátu XML ve kterých jsou informace o neprovedených SEPA platbách/inkasech. Formát odpovídá verzi PAIN schválený evropskou radou pro platební styk V případě jakékoli nejistoty ohledně zaúčtování zadaného příkazu nebo platby je třeba kontaktovat telefonní podporu služby BUSINESS / /39

110 U všech transakcí bude klientovi ve službě BUSINESS 24 automaticky zobrazeno referenční číslo transakce. Toto číslo můžete využít k identifikaci platby (např. ve výpisu) nebo usnadní případnou reklamaci transakce zadané přes službu BUSINESS 24. Služba BUSINESS 24 IB mimo jiné umožňuje poslat ové potvrzení o přijaté transakci, o transakční historii, detailu účtu a pod. Tyto doklady mají pouze informativní charakter. Přenos dat probíhá standardně, bez zvláštních zabezpečovacích prvků, a proto Banka nemůže zaručit, že je na cestě mezi Bankou a klientem nezíská třetí osoba. BUSINESS 24 disponuje také funkcí kontroly nechtěného opakování zadání tuzemské transakce. Při realizaci domácí platby, hromadné domácí platby nebo importu příkazů kontroluje služba BUSINESS 24 již zadané transakce v ten samý den a pokud najde shodnou transakci zadanou kterýmkoli z disponentů k danému účtu, zobrazí upozornění. Uživatel pak může zkontrolovat již zadané transakce a zadanou transakci zrušit nebo transakci provést. 8. Hlavní funkčnosti BUSINESS 24 Volba PLATBY slouží pro podání nebo import platebních příkazů (domácí, hromadné, cizoměnové, v rámci banky, SEPA, zahraniční a dávkové), trvalých příkazů a inkas, a pro správu šablon příjemců. Umožňujeme SEPA převody (SEPA Credit Transfer) a SEPA inkasa (SEPA Direct Debit) v plném XML formátu předepsaném Evropskou platební komisí. Pro zpracování a případně i rušení příkazů platí lhůty uvedené na internetových stránkách banky 1 Informace o možnosti rušení plateb jsou uvedeny v příloze. Volba ÚČTY umožňuje zobrazit přehled běžných, spořicích a vkladových účtů a jejich zůstatků včetně exportu výpisů a zobrazení došlých avíz. Lze zobrazit transakční historii a detaily jednotlivých transakcí. Z menu se lze snadno přepnout do volby PLATBY. Volba KARTY slouží ke správě karet a karetních účtů včetně zobrazení jejich transakční historie a detailu karetních operací, blokaci a odblokování karet a pro objednávání nových karet. Volba FINANCOVÁNÍ - umožňuje importovat a odesílat přehled pohledávek k zástavě (a uzavírat elektronicky smlouvu o zástavě), žádosti o čerpání úvěru, žádosti o vystavení debetní karty a tiskopisu šeků. Zobrazuje uživatelům přehled bankovních linek, produktů v rámci linek a čerpání limitů i sublimitů včetně jejich detailů. Lze zobrazit aktuální výši úvěrového zatížení a podmínky úvěrových vztahů k plnění pro aktuální období. V menu je také volba pro výměnu úvěrové dokumentace mezi klientem a bankou, a to včetně možnosti zasílání finančních výkazů. Volby pro BANKOVNÍ ZÁRUKY a DOKUMENTÁRNÍ OBCHODY umožňují práci s vystavenými i přijatými bankovními zárukami, importními a exportními akreditivy a inkasy. Jednotlivé instrumenty (bankovní záruky, akreditivy nebo inkasa) vytváří tzv. obchodní případy, které sdružují jednotlivé transakce realizované v době do ukončení platnosti daného instrumentu. V menu je také přístup k šablonám pro jednotlivé instrumenty a možnosti zaslat místo příkazu specialistovi v bance jen žádost o konzultaci k obchodnímu případu. Volba DEVIZOVÉ OPERACE umožňuje klientům získat individuální směnné kurzy, zadávat FX objednávky a provádět operace na devizových trzích. Součástí menu je i přístup uloženým konfirmacím jednotlivých obchodů a odsouhlasení vypořádání. NASTAVENÍ je volba určená zejména pro správu uživatelů, účtů a karet klienta včetně požadovaných výpisů. Každý uživatel si zde spravuje své bezpečnostní údaje. Zmocněná osoba zde může přiřazovat a odřazovat přístup k činnostem a nastavovat povinné přístupy uživatelů do služby BUSINESS 24 pomocí klientského certifikátu, provádět správu disponentských práv a oprávnění ke službě; přidávat nebo odebírat účty, účtům nastavovat názvy, nastavovat denní limity odchozích plateb z účtu, definovat pravidla připodepisování a nastavit zasílání datových výpisů z účtů. Volba KONTAKTY umožňuje, kromě kontaktu na obchodní místa i rychlý přístup k menu pro výměnu dokumentů s bankou, ke zprávám z banky a k šablonám pro stažení. 9. Informace o funkčnostech služby BUSINESS 24 Podrobnější informace o funkčnostech služby najdete také v nápovědách na jednotlivých obrazovkách BUSINESS 24, ve videomanuálech a v přehledu všech voleb systému. Přehled operací ve službě BUSINESS 24 naleznete v Příloze č. 5. Aktuální podoba Uživatelské příručky služby BUSINESS 24 je k dispozici na internetových stránkách Banky (www.csas.cz v části Ke stažení). 1 V případě připodepisování jednorázových platebních transakcí platí, že pokud již uplynul den splatnosti, je po 30 dnech čekání transakce zneplatněna a je třeba zadat ji znovu. U trvalých příkazů a inkas je transakce neplatná jakmile při čekání na přípodpis uplyne datum splatnosti. Při importu dávky jsou u plateb s již uplynulým datem splatnosti data splatnosti automaticky upravena na aktuální obchodní den. Podobně platby zadané s datem splatnosti na neobchodní den jsou automaticky upraveny tak, aby splatnost nastala v nejbližším pracovním dni / /39

111 10. Seznam zkratek a pojmů B24 - BUSINESS 24 C - aktuální (probíhající) cyklus (období) vkladu na vkladovém účtu CM ČBA D DB FOO FOP HPÚ IB IVR MB cizí měna - Česká bankovní asociace aktuální obchodní den (když datum zadání transakce je obchodní den) anebo první obchodní den po zadání transakce (když datum zadání transakce není obchodní den) BUSINESS 24 Databanking fyzická osoba - občan fyzická osoba - podnikatel hromadný příkaz k úhradě Internetbanking automatická hlasová služba Mobilní aplikace Business 24 Mobilní banka Melinda - dárcovská mobilní aplikace ČS PI PÚ DP HDP RKC P PO PV SI příkaz k inkasu příkaz k úhradě domácí platba hromadná domácí platba regionální korporátní centrum ČS, a.s. pobočka ČS, a.s. právnická osoba podpisový vzor souhlas s inkasem SEPA Single Euro Payment Area SEPA je jednotnou oblastí pro provádění plateb v EUR. SEPA zahrnuje země Evropského hospodářského prostoru (země EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsko. TB TPI telefonní bankéř trvalý příkaz k inkasu TPRZ trvalý příkaz k regulaci zůstatku TPÚ VÚ ÚÚ ZP trvalý příkaz k úhradě vkladový účet úvěrový účet zahraniční platba Administrativní operace Operace, jejichž důsledkem je změna nastavení služby BUSINESS 24 a práv uživatelů. Akreditovaný klient Klient, který má podepsanou smlouvu nebo rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích s dealingem a je na základě obchodního rozhodnutí banky zapsán do systému banky, umožňujícího nabízet tomuto klientovi individuální podmínky při obchodování na finančních trzích. O tomto rozhodnutí banky je klient informován. Aktivní finanční transakce Transakce, jejichž důsledkem je převod peněžních prostředků. Bezpečnostní kód Číslo, které je vyžadováno zejména při prvním přihlášení ke službě BUSINESS 24 a odblokování uživatele. Jedná se o osmimístné číslo uvedené v bezpečnostní obálce / /39

112 Bezpečnostní údaje Jedinečné bezpečnostní prvky (klientské číslo, Bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking), které jsou automaticky přiděleny každému nově zřízenému uživateli za účelem jeho jednoznačné identifikace pro zpřístupnění Služeb přímého bankovnictví. Bezpečnostní prostředky Bezpečnostní prvky přidělené bankou uživateli za účelem jeho identifikace a sloužící ke zpřístupnění Služeb přímého bankovnictví uživateli s využitím posílené bezpečnosti komunikace s bankou (např. klientský certifikát). Bezpečnostní SMS Zahrnují autorizační SMS (pouze pro služby SERVIS 24) a Přihlašovací SMS nastavené pro daného uživatele. BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking je datové rozhraní umožňující klientovi, který má aktivovánu službu BUSINESS 24 a zároveň využívá účetní (ERP) nebo jiný systém podporující Databanking, přímou komunikaci mezi tímto systémem a bankou. Využívání musí být na straně banky povoleno. Certifikační autorita Instituce, která vydává, spravuje a zneplatňuje certifikáty. Čipová karta Bezpečné úložiště certifikátu, samostatný mikroprocesor na kartě podle ISO Čtečka čipových karet Hardwarové zařízení nutné pro používání čipových karet. Elektronický certifikát Datová zpráva vydaná klientovi nebo oprávněné osobě certifikační autoritou, která slouží pro vytváření elektronického podpisu, zejména za účelem identifikace a ověření totožnosti jednajícího klienta nebo oprávněné osoby. Finanční skupina banky Zahrnuje dceřiné společnosti banky (členové Finanční skupiny České spořitelny), společnost, která má rozhodující majetkovou účast v bance (Mateřská společnost banky) a dále společnosti, v nichž má Mateřská společnost banky majetkovou účast nad 25% základního kapitálu nebo podíl v rozsahu nad 25% hlasovacích práv. Aktuální informace o členech Finanční skupiny banky jsou k dispozici na webových stránkách banky a na jejích obchodních místech. Heslo k získání certifikátu Jednorázové heslo pro potvrzení žádosti o klientský certifikát. IVR Automatická hlasová služba. Klient Subjekt (fyzická osoba občan, fyzická osoba podnikatel, právnická osoba), který uzavírá s bankou smlouvu a je majitelem primárního účtu, na který je služba BUSINESS 24 IB navázána. Klientské centrum Prostějov (též KCP) pracoviště banky, které poskytuje prostřednictvím telefonu, SMS či ových zpráv služby přímého bankovnictví (včetně jejich podpory) a informace o produktech a službách celé Skupiny banky. Klientský certifikát Elektronický certifikát vydaný uživateli služeb SERVIS 24 / BUSINESS 24. Uživatel jej používá k autentizaci do služby SERVIS 24 Internetbanking / BUSINESS 24 Internetbanking a k autorizaci transakcí vkládaných do služeb SERVIS 24 / BUSINESS 24. Jde o komerční osobní certifikát vydávaný společností I. Certifikační autorita. Korporátní klient Klient, který má ve smlouvě o vedení běžného účtu uvedeno, že je veden ve skupině Komerční klienti. Korespondenční adresa Adresa, na níž je uživateli zasílána korespondence spojená se službou BUSINESS 24. Neakreditovaný klient Klient, který nemá podepsanou smlouvu nebo rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích s dealingem a není zapsán do systému banky umožňujícího nabízet tomuto klientovi individuální podmínky při obchodování na finančních trzích. Obchodní den Kterýkoliv den, kdy je otevřena Banka a další banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Obchodní místo Pobočka, regionální korporátní centrum, případně úsek centrály (korporátní klienti, nemovitosti a hypotéky a komunální financování). Pasivní transakce Všechny informace poskytované prostřednictvím služby BUSINESS 24. Platební karta Nástroj bezhotovostního platebního styku. Zahrnuje všechny typy karet (debetní karta, kreditní karta, dodatková kreditní karta, charge karta, předplacená karta, vkladová karta). Podpisový vzor Formulář plné moci, na kterém jsou klientem uvedeny oprávněné osoby (mezi oprávněné osoby může klient uvést i svoji osobu), vzorové podpisy těchto osob, resp. rozsah jejich oprávnění. Primární účet Účet, ke kterému je navázána Smlouva o poskytování služby BUSINESS / /39

113 Protokol (též Protokol pro vyšší typ zabezpečení) Dokument pořizovaný na základě zájmu Klienta o získání klientského certifikátu (bezpečnostního prostředku), který představuje výzvu k jednání adresovanou bance, a to za účelem uzavření smlouvy o vyšším typu zabezpečení (bezpečnostním prostředku). Přihlašovací SMS SMS, kterou zasílá banka klientovi na jeho mobilní telefon, a která v sobě obsahuje přihlašovací SMS kód. Přihlašovací SMS kód Číselný kód obsažený v přihlašovací SMS, který slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při přihlašování klientem do služby BUSINESS 24 Internetbanking. Připodepisování Dodatečné potvrzení aktivních transakcí nebo administrativních operací dalšími disponenty dle nastavených oprávnění. V rámci oprávnění k připodepisování může být nastaveno oprávnění ke společnému a/nebo samostatnému připodepisování. Podpis disponenta s oprávněním k samostatnému připodepisování nahradí libovolný počet podpisů disponentů s oprávněním ke společnému připodepisování. Služby přímého bankovnictví Služby poskytované bankou klientovi, v rámci kterých může prostřednictvím telefonu, internetu nebo prostřednictvím jiných prostředků dálkové komunikace realizovat aktivní a pasivní transakce a administrativní operace. Smlouva Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24. Smlouva o vyšším typu zabezpečení Dohoda mezi uživatelem a bankou, na základě které je uživateli poskytnut klientský certifikát. Jde o smlouvu o používání bezpečnostního prostředku ve smyslu příslušného bodu Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s.. Sponzor Klient služby BUSINESS 24, z jehož primárního účtu jsou účtovány ceny dle Ceníku České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody, spojené se správou uživatele. V současné době je nastavován sponzor pro klientský certifikát (např. obnova) a např. znovuzaslání bezpečnostních údajů. Nově zřizovanému uživateli je automaticky jako sponzor nastaven klient, z jehož podnětu je uživatel zřizován. Toto nastavení může být změněno zmocněnou osobou. Sponzorovaná osoba Uživatel, za kterého jsou dle Ceníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, poplatky a ceny spojené se zřízením a správou bezpečnostních prostředků, bankou účtovány na vrub účtu, jehož majitel s touto skutečností prostřednictvím Služeb přímého bankovnictví souhlasil. Správce certifikátu Software, internetová aplikace umožňující administraci klientského certifikátu. Systémový certifikát Elektronický certifikát registrovaný ke smlouvě o službě BUSINESS 24 pro použití s BUSINESS 24 Databanking. Slouží pro autentizaci serveru nebo systému, který provádí automatizované operace. Jde o komerční serverový certifikát vydávaný společností I. Certifikační autorita. Telefonní bankéř Pracovník Klientského centra Prostějov, který poskytuje určený rámec služeb Skupiny banky ověřenému i neověřenému uživateli prostřednictvím telefonu. Uživatel Fyzická osoba (držitel bezpečnostních údajů), která se ke službě BUSINESS 24 přihlásila uvedením správných bezpečnostních údajů. Uživatel zmocněná osoba (též zmocněná osoba) Uživatel, jednající za klienta na základě zmocnění uděleného mu ve Smlouvě. Uživatel Disponent (též Disponent) Uživatel, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtech klienta, na základě oprávnění a v rozsahu mu přiděleném uživatelem - zmocněnou osobou. Disponent musí být uveden v platném podpisovém vzoru k danému účtu. Úvěrová linka Úvěrový rámec v definované výši, kde je zahrnut jeden nebo více úvěrových produktů. Příloha č. 1 Výčet transakcí ke službě BUSINESS 24 - LIGHT Zobrazení přehledu a detailů účtů (běžných, úvěrových, vkladových, spořicích) Zobrazení pasivních operací na platebních kartách Zobrazení přehledu a detailu bankovních záruk Zobrazení přehledu a detailu kontokorentních úvěrů Zobrazení přehledu a detailu úvěrových linek Zobrazení aktuálního úvěrového zatížení klienta Zobrazení zůstatku na účtu Zobrazení transakční historie / /39

114 Zobrazení přehledu avíz Zobrazení přehledu neprovedených transakcí Zobrazení a tisk textového výpisu z účtu a jeho export Zobrazení a tisk elektronického výpisu Export datového výpisu Export MT940 výpisu Vytvoření tiskové sestavy datového výpisu Zablokování smlouvy Odblokování smlouvy Změna hesla Změna kontaktních údajů Zablokování uživatele Žádost o zaslání čipové karty Zobrazení bankovních zpráv dle typu / /39

115 Příloha č. 2 BUSINESS 24 Mobilní banka - typy obsluhovaných účtů, hlavní funkce a podmínky poskytnutí Typy obsluhovaných účtů běžné účty vkladové účty spořicí účty Hlavní funkce zobrazení zůstatku na účtech zadávání domácích plateb, SEPA plateb a cizoměnových plateb v rámci banky zadávání FX Spot/Forward obchodu připodepisování transakcí (import dávky, hromadná platba, jednorázová platba, platba v cizí měně, a expresní platba, zahraniční platba, SEPA platba, příkaz k inkasu) zobrazení a rušení čekajících a neprovedených plateb zasílání push notifikací o neprovedených platbách a transakcích k připodepsání vyhledávání v transakční historii zobrazení běžného i individuálního kurzovního lístku a využití měnové kalkulačky vyhledání bankomatů a poboček České spořitelny naše důležité kontaktní údaje přístupná DEMO verze Podmínky účet u České spořitelny (viz Typy obsluhovaných účtů) s disponentským oprávněním typu: A (aktivní), P (pasivní) S (společné připodepisování) E (samostatné připodepisování) aktivní BUSINESS 24 Internetbanking nebo BUSINESS 24 LIGHT pro nastavení hesla pro Mobilní banku. smlouva na vyšší bezpečnost možnost přihlašovat se do B24 IB i Klientským číslem a heslem / /39

116 Příloha č. 3 Prováděcí směrnice pro využívání elektronických certifikátů v rámci Služeb přímého bankovnictví Obecná ustanovení Uživatel se současně s koupí čtečky čipových karet zavazuje seznámit se a dodržovat licenční podmínky vystavené na https://www.csas.cz/pkilicence Certifikáty vydává pro potřeby Banky certifikační autorita. Certifikační autoritou je První certifikační autorita, a.s., Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ , IČ: zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 7136 (dále i I.CA). Informace o Certifikační autoritě je možné získat na stránkách příp. na ových adresách a Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu po vygenerování certifikátu ověřit správnost jeho obsahu. Zjistí-li rozpor mezi obsahem klientského certifikátu a údaji v Protokolu/Žádosti, je povinen certifikát zneplatnit a na tuto skutečnost ihned upozornit Banku. Certifikát bude uložen na čipové kartě a je určen pro zabezpečení Služeb přímého bankovnictví. Podporu při použití certifikátu mimo aplikace Služeb přímého bankovnictví Banka nezajišťuje. Certifikát zajišťuje: integritu dat, neodmítnutelnost odpovědnosti, důvěrnost dat, ustanovení sdíleného tajemství (klíče) v rámci protokolu pro bezpečnou výměnu dat, přímé šifrování a dešifrování dat, přímé podepisování dat. Platnost a účinnost elektronických certifikátů a čipové karty Platnost elektronických certifikátů je stanovena na dobu jednoho roku, a to ode dne jeho vydání Certifikační autoritou. Informaci o době platnosti klientského certifikátu s uvedením přesného časového okamžiku, kdy pozbývá platnosti, je možné získat kdykoli během jeho používání na zápatí obrazovek BUSINESS 24 v záložce Nastavení složka Moje nastavení prostřednictvím správce certifikátů na lince BUSINESS 24 (tel ) prostřednictvím regionálního korporátního centra nebo jiného obchodního místa Po dobu platnosti je elektronický certifikát účinný, tj. může být používán pro zabezpečení služeb přímého bankovnictví tak, jak je to definováno v této Příručce. Možnost používat služby, které použití elektronického certifikátu vyžadují, je vázána na jeho platnost a účinnost. Klientský certifikát Zneplatnění klientského certifikátu, obnovení nebo změnu údajů v klientském certifikátu podrobně upravuje tato Příručka. Systémový certifikát Pokud klient požaduje zabezpečení služeb přímého bankovnictví systémovým certifikátem, je mu po podepsání dodatku ke smlouvě o užívání Služeb přímého bankovnictví umožněno vygenerovat žádost s heslem k získání systémového certifikátu. Banka systémový certifikát nevydává, nezneplatňuje ani neobnovuje/neprodlužuje jeho platnost. Klientovi je umožněno používat systémový certifikát prostřednictvím registrace systémového certifikátu do Služeb přímého bankovnictví. Banka neposkytuje programové vybavení ani podporu pro implementaci a používání systémového certifikátu na straně klienta. Používání zabezpečení systémovým certifikátem se týká výhradně Služby BUSINESS 24 Databanking přímého bankovnictví. Softwarový certifikát Je nutnou podmínkou pro fungování služby BUSINESS 24 Mobilní banka. Je vydáván Českou spořitelnou, a.s. Certifikát je zdarma s platností na jeden rok. K jeho získání není nutná zvláštní smlouva. Čipová karta Čipová karta má z technických důvodů omezenou platnost. Datum platnosti je uvedeno na čipové kartě ve formátu RRRR, přičemž je myšleno daného roku. Poslední platný certifikát je možné nahrát na čipovou kartu nejpozději roku předcházejícího datu konce platnosti čipové karty / /39

117 Obnovení platnosti elektronického certifikátu Klientský certifikát Uživateli může být v průběhu platnosti klientského certifikátu jeho platnost dále obnovována, a to při splnění následujících podmínek: mezi uživatelem a bankou musí existovat účinná smlouva o vyšším typu zabezpečení a zároveň uživatel neoznámil změnu svých identifikačních údajů uvedených v Protokolu/Žádosti, uživatel vyplní a odešle prostřednictvím správce certifikátů žádost o obnovení platnosti tak, aby byla Bankou přijata ještě v době platnosti klientského certifikátu. Přestože i obnovení platnosti klientského certifikátu znamená vydání certifikátu nového, stávající smlouva o vyšším typu zabezpečení zůstává v tomto případě i nadále účinná a v okamžiku úspěšného vydání klientského certifikátu certifikační autoritou zaniká automaticky platnost certifikátu předchozího. Na ukončení platnosti klientského certifikátu bude uživatel upozorněn bankou minimálně jeden měsíc před ukončením jeho standardní platnosti, a to na obrazovce služby BUSINESS 24 a současně na ovou adresu uvedenou v Protokolu/Žádosti. Obnovení klientského certifikátu nebude bankou povoleno v případě, kdy uživatel nemá vlastní účet aktivovaný pro služby přímého bankovnictví a není sponzorovanou osobou. Na tuto skutečnost bude uživatel bankou upozorněn při podání žádosti o prodloužení platnosti klientského certifikátu. Systémový certifikát Obnovení platnosti systémového certifikátu prostřednictvím služeb přímého bankovnictví není bankou podporováno. Klient si může požádat o vystavení nového systémového certifikátu. Softwarový certifikát Softwarový certifikát je automaticky obnovován. Pokud klient zadá v intervalu dní před vypršením platnosti aktivní transakci, dojde k vytvoření žádosti o nový certifikát. Při zadání další aktivní transakce je certifikát stažen. Pokud klient nezadá žádnou aktivní transakci v intervalu dní před vypršením platnosti, ale až 0-30 dní, je vyzván k zadání hesla k bezpečnému uložišti ihned po přihlášení a dojde k vytvoření žádosti a stažení certifikátu. Do doby úspěšného stažení není klientovi umožněno pracovat s aplikací. Pokud dojde k vypršení certifikátu, klient musí své zařízení v IB deaktivovat a znovu vygenerovat jednorázový kód a heslo pro Mobilní banku. Vydání elektronického certifikátu Klientský certifikát O vydání následného (nového) klientského certifikátu je možné/nutné požádat v obchodním místě prostřednictvím Žádosti v následujících případech: klientský certifikát vystavený na základě Protokolu a uzavřené smlouvy o vyšším typu zabezpečení, případně předcházející Žádosti pozbyl platnosti, tzn. uživatel nevyužil oprávnění obnovení platnosti klientského certifikátu, pokud dojde ke změně identifikačních údajů uživatele (jméno/příjmení/trvalá adresa), a to i v době platnosti klientského certifikátu vydaného na základě původních identifikačních údajů, ztráty/poškození/výměny čipové karty nebo v případě změny ové adresy. Banka nepodporuje vystavení následného klientského certifikátu na data, která příslušela již jednou vystavenému/zneplatněnému klientskému certifikátu. Systémový certifikát O vydání následného (nového) systémového certifikátu si klient požádá u společnosti I.CA. Vlastní elektronickou žádost o systémový certifikát si musí klient vygenerovat v aplikaci BUSINESS 24 Internetbanking před návštěvou I.CA. Aplikace nepodporuje generování žádosti na primární čipovou kartu. Pro generování žádosti klient musí mít přiřazenou platnou sekundární čipovou kartu. O sekundární čipovou kartu může požádat majitel služby BUSINESS 24 nebo zmocněná osoba v obchodním místě. Softwarový certifikát Certifikát je vydáván při prvním přihlášení do aplikace, kdy je klient vyzván k vytvoření hesla k certifikátu (bezpečnému uložišti). Dochází k vytvoření žádosti o certifikát a jeho stažení do mobilního přístroje. V případě neúspěšného stažení může klient pokračovat v aplikaci bez možnosti zasílání aktivních transakcí. Certifikát se stáhne při dalším přihlášení. Zneplatnění elektronického certifikátu Klientský certifikát K zneplatnění klientského certifikátu může dojít na žádost uživatele nebo v případech, kdy je k zneplatnění klientského certifikátu oprávněna banka: klientský certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené a / /39

118 certifikované údaje již nejsou platné a banka se tuto skutečnost dozví, uživatel neuhradil cenu za vydání klientského certifikátu nebo porušil jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy o vyšším typu zabezpečení, uživatel zemřel a banka se tuto skutečnost dozví, automaticky v případě, kdy smlouva o vyšším typu zabezpečení pozbývá účinnosti a uživatel využíval zabezpečení klientským certifikátem, nebo je-li vydán následný (nový) klientský certifikát na základě Žádosti, automaticky v případě, kdy klient ohlásil změnu údajů do klientského certifikátu a nepožádal ve stanované lhůtě o následný (nový) klientský certifikát, došlo k ukončení vydávání klientských certifikátů pro potřeby banky, pokud o zneplatnění rozhodly k tomu oprávněné orgány v souladu s právními předpisy. Uživatel je oprávněn zneplatnit svůj klientský certifikát pouze prostřednictvím správce certifikátů nebo prostřednictvím linky BUSINESS 24 (tel. linka uživatel uvede jméno, příjmení a rodné číslo). Uživatel je povinen zneplatnit klientský certifikát v případě, že má podezření ze zneužití nebo pokud dojde ke krádeži/ztrátě čipové karty. Po obdržení oprávněné žádosti klienta o zneplatnění klientského certifikátu banka neprodleně provede odvolání jeho platnosti a klientský certifikát nelze od tohoto okamžiku používat pro Služby elektronického a telefonního bankovnictví a bude certifikační autoritou zneplatněn. Zneplatnění klientského certifikátu ukončuje nevratně jeho platnost a certifikát nelze dále používat. Systémový certifikát Zneplatnění systémového certifikátu prostřednictvím Služeb elektronického a telefonního bankovnictví není bankou podporováno, přičemž klient může prostřednictvím Služeb elektronického a telefonního bankovnictví zakázat používání systémového certifikátu přiřazeného ke svojí smlouvě o využívání služeb přímého bankovnictví. Odvolání platnosti systémového certifikátu poskytuje I. CA. Softwarový certifikát Samostatné zneplatnění certifikátu není možné. Pro jeho zneplatnění je nutné deaktivovat službu BUSINESS 24 Mobilní banka / /39

119 Příloha č. 4 Identifikace a ověření uživatele Podmínkou provádění aktivních i pasivních transakcí s účtem je identifikace uživatele prostřednictvím bezpečnostních prvků. Všeobecné informace o službách poskytovaných finanční skupinou banky jsou přístupné i bez ověření. K ověření uživatele slouží: Klientské číslo Desetimístné číslo, které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele. Protokol o zřízení uživatele dostává každý uživatel při zřízení služby. Při přihlašování slouží k ověření totožnosti klienta. O změnu klientského čísla lze požádat prostřednictvím obchodního místa. Pokud se uživatel přihlásí do služby BUSINESS 24 klientským certifikátem, bude příslušné klientské číslo zobrazeno v menu Nastavení. Heslo pro Telebanking Šestimístné číslo, které uživatel obdržel v obchodním místě banky nebo v doporučené zásilce do vlastních rukou, a které slouží k ověření klienta při komunikaci s telefonním bankéřem a pro první přihlášení do služby BUSINESS 24. Heslo pro Telebanking může klient změnit prostřednictvím automatické hlasové služby. Pokud je uživatel přihlášen klientským certifikátem, je možné při zapomenutí nebo ztrátě hesla nové heslo nastavit prostřednictvím služby BUSINESS 24. Uživatel může v průběhu hovoru s telefonním bankéřem požádat o generování nového hesla pro Telebanking. Pro jeho zaslání je třeba sdělit požadované pozice z bezpečnostního kódu. O nové bezpečnostní údaje může klient požádat i v obchodním místě banky. Heslo pro vstup do služby BUSINESS 24 Internetbanking Heslo je vytvořená kombinace číslic a písmen o minimální délce osmi a maximální délce 30 znaků (s rozlišováním malých a velkých písmen a bez použití diakritiky), která by měla obsahovat minimálně dvě písmena a současně minimálně dvě číslice. Heslo si uživatel nastaví při prvním ověřeném přihlášení do služby BUSINESS 24, pro které se použije aktuální heslo pro Telebanking. Změnit toto heslo je možné kdykoliv po ověřeném přihlášení ke službě BUSINESS 24. V případě zapomenutí hesla pro službu BUSINESS 24, je možné prostřednictvím hovoru s telefonním bankéřem (po ověřeném přihlášení) požádat o nastavení tohoto hesla na heslo shodné s heslem pro Telebanking. Po opětovném přihlášení ke službě BUSINESS 24 si uživatel stanoví nové heslo pro službu. Pokud je uživatel přihlášen klientským certifikátem, je možné při zapomenutí nebo ztrátě hesla nové heslo nastavit prostřednictvím služby BUSINESS 24. Heslo pro Mobilní banku První přihlášení probíhá pomocí Klientského čísla, Jednorázového kódu a Hesla pro Mobilní banku. Jednorázový kód získáte v internetovém bankovnictví, kde se Vám zobrazí i Klientské číslo. Heslo je Vámi vytvořená kombinace písmen bez diakritiky, číslic a některých dalších znaků. Heslo pro Mobilní banku se vytváří v internetovém bankovnictví po přihlášení klientským certifikátem a je nutné pro aktivaci a následná přihlášení do aplikace BUSINESSIS 24 Mobilní banka. Heslo musí obsahovat minimálně 6 a maximálně 20 znaků. Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Nesmí být tvořeno jednoduchou číselnou řadou. Pokud je aktivována klávesa Caps Lock, na obrazovce se zobrazí krátké upozornění. Bezpečnostní kód Osmimístné číslo, ze kterého jsou zadávány vždy pouze čtyři systémem náhodně požadované znaky. Uživatel může mít t platný jen jeden bezpečnostní kód. Korporátní klienti, mohou požádat o opětovné vygenerování bezpečnostního kódu v obchodním místě. Korporátní klienti i firemní klienti mohou požádat o nový bezpečnostní kód prostřednictvím telefonního bankéře. Nový bezpečnostní kód bude zaslán doporučeně do vlastních rukou na korespondenční adresu klienta nebo vydán v obchodním místě. Klientský certifikát Je nutný pro autorizaci veškerých zadávaných aktivních finančních transakcí a administrativních operací. Je uložený na čipové kartě a přístup k němu je chráněný čtyřmístným číslem PIN. Pro získání Klientského certifikátu je nutné podepsat Protokol pro vyšší typ zabezpečení v kterémkoliv obchodním místě. Přihlašovací SMS Volitelné zvýšení bezpečnosti (klientské číslo a heslo) služby BUSINESS 24. Přihlašovací SMS je vyžadována při každém přihlášení. Nastavení přihlašovacích SMS se provádí prostřednictvím služby BUSINESS 24, a to v případě, že je nastaveno číslo mobilního telefonu pro zasílání bezpečnostních SMS nebo při přihlášeni do služby klientským certifikátem. O nastavení je možné požádat i v libovolném obchodním místě / /39

120 Příloha č. 5 Přehled operací ve službě BUSINESS 24 Přehled specifikuje jednotlivé operace podle práv uživatelů a komunikační kanály, přes které je lze provádět. Některé operace spojené s administrací účtu není nezbytně nutné provádět přímo v obchodním místě, ale lze je realizovat telefonicky na linkách podpory služby BUSINESS 24 (viz kap. 8 Podpora služby BUSINESS 24) nebo přes internet. Správa disponentů/uživatelů Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Žádost o dodatečné zaslání nových bezpečnostních údajů (bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking) Žádost o vygenerování nového hesla k získání certifikátu a zaslání PKI maileru TB TB Obnova či změna certifikátu IB, RKC, P Odblokování hesla pro BUSINESS 24 Internetbanking TB, IB 5 Zablokování smlouvy TB, RKC, P,IB Odblokování smlouvy TB, RKC, P,IB Přihlašovací SMS IB Zablokování uživatele TB Odblokování uživatele TB Žádost o zaslání čipové karty Dostupná pouze v případě expirace čipové karty IB, TB Vyzvednutí certifikátu IB Užití certifikátu P, T pouze, když mají nastavenu povinnost IB / /39

121 Správa disponentů/uživatelů Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály přihlášení klientským certifikátem Odvolání platnosti certifikátu (vlastního) IB, TB Přístup uživatelů ke službě IB Přihlášení klientským číslem a heslem Pokud nemá disponent nastavenu povinnost přihlašovat se vyšším zabezpečením IB, TB Nastavení přístupu k datům IB Nastavení zasílání zpráv banky IB Správa uživatelů IB Správa uživatelů nastavení oprávnění k činnostem 6 IB Správa sponzorovaných osob IB, TB Změna hesla IB Změna hesla pro Telebanking Disponent bez vyššího zabezpečení změnu provede pouze přes hlasový automat IB Změna kontaktních údajů IB Může ji změnit pouze ověřený / /39

122 Správa disponentů/uživatelů Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály uživatel, a to jak přes službu BUSINESS 24, prostřednictvím telefonické podpory, tak také v libovolném obchodním místě. Změna korespondenční adresy je účinná okamžitě. Změna PIN k čipové kartě IB Odblokování PIN k čipové kartě Lze odblokovat pomocí PUK buď na přihlašovací obrazovce nebo hned po zablokování Nastavení mobilní banky Povinnost přihlášení klientským certifikátem IB IB Správa účtu Disponent Disponent Disponent Disponent Zmocněná Komunikační A P E a S T osoba Poznámka kanály Přidání účtu pro obsluhu IB Odebrání účtu z obsluhy IB Nastavení limitu účtu IB / /39

123 Správa účtu Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Nastavení limitu pro připodepisování IB Komunikační kanály Nastavení připodepisování IB Nastavení připodepisování mezi vlastními účty IB (účty pod jedním IČ) Nastavení zasílání aktuálního kurzovního lístku IB Zadání jména účtu ZO musí mít IB zvláštní oprávnění dané ve smlouvě SEPA režim provádění SEPA inkas Více viz kapitola 7. IB Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Zadání jednorázového devizového obchodu (Spot, Forward, Swap) C Zadání blokového devizového obchodu (Spot, Forward, Swap) C ZO + D 4 IB, MB ZO + D 4 IB Zadání FX objednávky ZO + D 4 IB Přehled otevřených obchodů Oprávnění A alespoň k jednomu účtu Zobrazení přehledu devizových operací ZO + D 4 IB Zadání příkazu k inkasu IB, DB 1 Zadání transakce pro připodepsání (DP^, HDP^ ZP/SEPA^, platba z CM, import DP/PI^, ZP/SEPA^) IB Zadání platby z účtu v CM IB, DB, MB / /39

124 Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Zadání platby z účtu v CZK 1 IB, DB, MB Zrušení transakce s budoucí splatností nebo pozdržené transakce z důvodu nedostatečného krytí zůstatku na účtu 3 IB, MB Zadání zahraniční platby (ZP) Příkaz je možné zadat s prioritou: Normální, Urgentní, Expresní IB, RKC, P, DB Zadání SEPA 1 Příkaz je možné zadat s prioritou: Normální, Expresní, Prieuro. IB, RKC, P, DB, MB Import SEPA plateb IB, DB Chybové stavy SEPA informace o neprovedených SEPA platbách/inkasech. IB, DB, MB / /39

125 Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Souhlas se SEPA inkasem / Nepovolení příjemci Dle nastaveného režimu SEPA inkas. IB Čekající SEPA inkasa Klient plátce může jakékoliv inkaso (bez ohledu na typ inkasa nebo zvolený režim provádění inkas) ještě před jeho splatností odmítnout. IB Příkaz k SEPA inkasu IB Import příkazů k SEPA inkasu XML formát IB, DB Souhlas se SEPA B2B inkasem Nastavení souhlasu se SEPA inkasem pro typ inkasa B2B. IB Zobrazení souhlasu s inkasem IB / /39

126 Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Detail souhlasu s inkasem IB Založení souhlasu s inkasem 1 IB, RKC, P Změna souhlasu s inkasem 1 IB Zrušení souhlasu s inkasem 1 IB Zobrazení trvalého příkazu k inkasu IB Detail trvalého příkazu k inkasu IB Založení trvalého příkazu k inkasu 1 IB, RKC, P Změna trvalého příkazu k inkasu 1 IB Zrušení trvalého příkazu k inkasu 1 IB Zobrazení trvalého příkazu k regulaci zůstatku 7 IB Detail trvalého příkazu k regulaci zůstatku IB Založení trvalého příkazu k regulaci zůstatku ZO musí být současně disponentem A k danému účtu klienta. 7 IB, RKC, P / /39

127 Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Změna trvalého příkazu k regulaci zůstatku ZO musí být současně disponentem A k danému účtu klienta. 7 IB Zrušení trvalého příkazu k regulaci zůstatku ZO musí být současně disponentem A k danému účtu klienta. 7 IB Zobrazení trvalého příkazu k úhradě IB Detail trvalého příkazu k úhradě IB Založení trvalého příkazu k úhradě 1 IB, RKC, P Změna trvalého příkazu k úhradě 1 IB Zrušení trvalého příkazu k úhradě 1 IB Zadání HDP z účtu v CZK 1 IB Avízo nadlimitního výběru 1 IB Export datových výpisů ve formátu ABO nebo CSV pro více účtů IB / /39

128 Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Export MT940 výpisů IB Export datových výpisů ve formátu xml IB, DB Export XML výpisů Možnost stahovat výpis v XML formátu definovaném ČBA. IB, DB Hromadné mazání příkazů z dávky 1 IB Import dávky DP/PI (ABO formát, nebo MC formát) Import dávky DP/PI z více účtů plátce současně 1 IB IB Import dávky ZP/SEPA 1 IB Zobrazení textového výpisu z účtu a jeho export Zobrazení elektronického výpisu z účtu a jeho export IB IB Zobrazení zůstatku na účtu IB, DB, MB Aktivovat/deaktivovat/změnit výpisové řady IB Šablony příjemců (založení, změna, zrušení, použití a jejich export) IB Stáhnutí šablon IB Import šablon příjemců IB / /39

129 Běžný účet Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Žádost o zřízení/změnu BÚ IB, RKC, P Obsluha účtů s pasivním přístupem 1 IB Zobrazení transakcí pro připodepsání IB, MB Nastavení zasílání kreditních avíz IB Nastavení zasílání textových výpisů aktivace / deaktivace / změna 2 IB Zobrazení přehledu avíz IB Připodepsání transakce IB, MB Zadání transakce pro připodepsání (DP, HDP, ZP, SEPA, Dávka) IB Zobrazení transakční historie IB, DB, MB Zobrazení přehledu transakcí zadaných přes B24 IB Potvrzení o přijetí transakce ke zpracování IB, MB Přehled odeslaných souborů pro SBÚ IB Zaslání souborů (úhrady/inkasa) do agendy sběrných účtů 1 Zobrazení přehledu neprovedených transakcí IB IB, MB / /39

130 Vkladové a spořicí účty Disponen t A Disponen t P Disponen t E a S Disponen t T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Zobrazení vkladového účtu IB, MB Zobrazení spořicího účtu 7 IB, MB Detail vkladového účtu IB Detail spořicího účtu 7 IB Založení vkladového účtu Pouze pro korporátní klienty,zo musí být současně disponentem A k BÚ klienta 3 IB, RKC, P Změna vkladového účtu ZO s oprávněním P ke konkrétnímu VÚ 3 Ukončení vkladového účtu ZO s oprávněním P ke konkrétnímu VÚ 3 IB, RKC, P IB, RKC, P Platební karty a kartové účty Dispone nt K Dispone nt A Dispone nt P Dispone nt E a S Dispone nt T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Detail platební karty Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i IB, TB / /39

131 Platební karty a kartové účty Dispone nt K Dispone nt A Dispone nt P Dispone nt E a S Dispone nt T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, pouze k soukromým PK. Detail kartového účtu IB, TB Transakční historie kartového účtu IB, TB Změna limitu platební karty Pouze pro komerční klienty. Přes TB ZO všem a držitelé PK pouze vlastní, pokud je uveden na podpisovém vzoru. Funkčnost neplatí pro vkladové karty. IB, TB Změna parametrů platební karty a nákup pojištění Nákup pojištění pouze FOP, PO IB Zobrazení a změna hesla ke kartě IB Blokace platebních karet IB / /39

132 Platební karty a kartové účty Dispone nt K Dispone nt A Dispone nt P Dispone nt E a S Dispone nt T Zmocněn á osoba Poznámka Komunikační kanály Objednání náhradní karty IB Odblokování platebních karet IB Zobrazení přehledu blokovaných platebních karet IB Zobrazení dočasně aktivních karet IB Financování Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Import přehledu zástavy pohledávek 6 7 IB Přehled pohledávek k zástavě 6 7 IB Žádost o čerpání úvěru dostupné pouze v případě existence min. jednoho aktivního ÚÚ přiřazeného k obsluze přes B24 3 IB, RKC, P 7 Žádost o podání bankovní reference o vlastní osobě 7 IB, RKC, P Žádost o vydání debetní karty IB, RKC, P / /39

133 Financování Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Žádost o vystavení tiskopisů šeků IB, RKC, P Zobrazení přehledu bankovních záruk 6 7 IB Zobrazení přehledu kontokorentních úvěrů IB Zobrazení přehledu produktů v rámci úvěrové linky 7 IB Zobrazení přehledu úvěrových linek 7 IB Úvěry 7 IB Přehled úvěrů 7 IB Žádost o čerpání úvěru 6 7 IB Výměna dokumentace 6 7 IB Přehled dokumentů 6 7 IB Volná žádost 6 7 IB Odeslání souboru 6 7 IB Přehled podmínek úvěrových vztahů ke splnění 7 IB Přehled vystavených záruk/příslibů 6 7 IB Vystavené záruky 6 7 IB / /39

134 Financování Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Avizované záruky 6 7 IB Nová transakce/bz 6 7 IB Aktualizace dat 6 7 IB Přehled odeslaných příkazů před IB Exportní akreditivy 6 7 IB Importní akreditivy 6 7 IB Exportní inkasa 6 7 IB Importní inkasa 6 7 IB Nová transakce 6 7 IB Aktualizace dat 6 7 IB Přehled odeslaných žádostí před IB PLATBA 24 Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Zobrazení detailu nákupního košíku dostupné pouze v případě existence aktivního účtu pro PLATBU 24 IB,DB / /39

135 přiřazeného k obsluze přes B24 Informace Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Přehled produktů financování IB Zobrazení souhrnného přehledu účtů Zobrazení přehledu účtů IB, DB, MB Zobrazení detailu účtu IB Informace o aktuálním úvěrovém zatížení klienta IB Zobrazení aktuálního kurzovního lístku IB, MB Zobrazení nastavení služby BUSINESS 24 IB Zobrazení aktuálních bankovních zpráv IB Zobrazení zpráv k vyřízení IB Průvodce nastavením přihlášení pomocí klientského certifikátu IB Výměna dokumentů Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Odeslat šablony IB / /39

136 Žádost o certifikát IB Zobrazení přehledu zaslaných dokumentů přes B24 IB IB Transakce zadaná disponentem typu T se musí ještě připodepsat. Pouze pro firemní klienty. Pouze pro korporátní klienty. Uživatel s profilem majitele účtu (ZO + D), který pracuje v kontextu akreditovaného klienta. Pouze v případě přihlášení klientským certifikátem. Tato oprávnění k činnostem nastavuje vybraná zmocněná osoba. Zvláštní oprávnění ZO je uvedeno ve smlouvě. Tato funkčnost je dostupná pouze pro korporátní klienty. ^ Je možné do třiceti dnů po uplynutí data splatnosti datum zadání transakce aktualizovat doplněním zbývajícího podpisu a transakci provést s aktuálním datem. B Za transakce jsou zde považované: platební příkazy, import dávky. C Na operace se nevztahuje zasílání do tzv. úložiště Administrativních operací / /39

137 Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

138 OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení Pravidla jednání s Bankou Pravidla vzájemné komunikace Změna obchodních podmínek Ceny, kurzy a náklady Další obecné podmínky ÚČTY 7. Obecná pravidla pro účty Základní vklady a minimální zůstatky Kontokorent na účtu PLATEBNÍ KARTY 10. Vydání platební karty Používání platební karty Bezkontaktní platební prostředky ELEKTRONICKÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ 13. Základní ustanovení o elektronickém a telefonním bankovnictví Bezpečnost při využívání služeb elektronického a telefonního bankovnictví SERVIS BUSINESS PLATEBNÍ SLUŽBY 17. Obecná pravidla pro platební služby Obecná pravidla pro hotovostní transakce Obecná pravidla pro bezhotovostní transakce Vyplnění a podání platebního příkazu Bezpečnostní limity pro provádění plateb a výběrů Autorizace a odvolání platebního příkazu Provádění platebních transakcí Postup při neprovedení platebního příkazu Řešení nesprávně provedených nebo neautorizovaných platebních transakcí ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. Pojištění vkladů Účinnost

139 OBECNÁ ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., (dále jen VOP ) se vztahují na klienty, kteří jsou podnikateli nebo právnickými osobami. VOP upravují základní pravidla, která se uplatní pro vztahy mezi Českou spořitelnou, a.s., (dále jen Banka ) a jejím klientem (dále jen Klient ) vznikající na základě smluv o poskytování bankovních služeb. Vedle těchto VOP se mohou vztahy z těchto smluv řídit jinými obchodními podmínkami Banky upravujícími konkrétní bankovní produkty (dále jen Produktové obchodní podmínky ) a případně také sděleními Banky. Pokud takové Produktové obchodní podmínky nebo sdělení obsahují úpravu odlišnou od těchto VOP, má přednost úprava v Produktových obchodních podmínkách nebo sdělení. Firemními klienty se rozumí klienti, kteří jsou podnikateli nebo právnickými osobami (včetně Klientů z veřejného a neziskového sektoru) a kteří jsou obsluhováni sítí obchodních míst Banky. Ostatní Klienti podnikatelé a právnické osoby (včetně Klientů z veřejného a neziskového sektoru) obsluhovaní jinými obchodními místy Banky patří do skupiny korporátních klientů. 2. PRAVIDLA JEDNÁNÍ S BANKOU 2.1 Identifikace Klienta Klient je před uzavřením smlouvy s Bankou, ale i později, kdykoli o to Banka požádá, povinen sdělit Bance veškeré údaje nezbytné pro svoji řádnou identifikaci a prokázat svoji existenci a totožnost jednajících osob, popř. poskytnout další informace a doklady, a to podle požadavků Banky stanovených v souladu s právními předpisy. Klient, který je právnickou osobou, je navíc podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti povinen doložit svou vlastnickou strukturu a skutečného majitele. Banka může především požadovat předložení výpisu z veřejného rejstříku, dokladů o založení právnické osoby a její způsobilosti nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, platného průkazu totožnosti Klienta nebo osoby jednající za Klienta, druhého doplňujícího dokladu totožnosti nebo listiny osvědčující oprávnění k podnikání, ale také doložení původu a zdroje peněžních prostředků nebo doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné transakce. Poskytování jednotlivých bankovních služeb nebo produktů může Banka vázat na obdržení jí požadovaných dokladů a informací ze strany Klienta nebo osob jednajících za Klienta, zejména v souvislosti s plněním některých povinností Banky vyplývajících z obecných právních předpisů. Při uzavření smlouvy Klient jedná na svůj účet a Klient, který je podnikatelem, též v rámci svého podnikání. Pokud Klient jedná na účet jiné osoby, je povinen o tom Banku vždy informovat. 2.2 Zastoupení Klient jedná s Bankou osobně nebo za něho jedná jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce předloží Bance doklady osvědčující existenci jeho oprávnění zastupovat Klienta. Klient může jednat s Bankou dále též prostřednictvím osoby, které udělí plnou moc ( zmocněnec ). Plná moc musí být písemná a dostatečně určitá pro posouzení, jestli je zmocněnec oprávněn jednat za Klienta v dané věci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen, pokud nebyl učiněn před pracovníkem Banky. Odvolání nebo změna rozsahu zmocnění jsou vůči Bance účinné k okamžiku, kdy se o takové změně hodnověrně dozví; tento okamžik nenastane přede dnem, kdy jí bylo Klientem řádně doručeno písemné oznámení o změně nebo zániku plné moci. V případě pochybnosti o právu zmocněnce jednat za Klienta nebo v případě pochybností o rozsahu takového práva může Banka s takovým zmocněncem zcela odmítnout jednat. Klient je povinen seznámit svého zmocněnce se všemi podmínkami, za jakých může zmocněnec jednat vůči Bance jako zmocněnec Klienta. Banka může žádat od zmocněnce Klienta všechny informace týkající se jednání jménem Klienta. Klient může plnou moc udělit na formuláři Banky. Plná moc udělená jinak než na formuláři Banky by se měla použít vždy jen jednorázově. 2.3 Podpisový vzor Bude-li k určitému bankovnímu produktu vyhotoven vzorový podpis na formuláři Banky, bude v souvislosti s podáním pokynu Banka totožnost Klienta nebo jeho zástupce ověřovat podle vzorového podpisu uvedeného na takovém formuláři podpisového vzoru. Neodpovídá-li podpis na pokynu vzorovému podpisu nebo dohodnutému způsobu podepisování, nebo pokud má Banka pochybnosti o pravosti podpisu, může provedení pokynu odmítnout. Novým vzorovým podpisem se Banka řídí od dalšího pracovního dne po jeho doručení. Vzorový podpis je Klient povinen chránit před zneužitím třetí osobou. 2.4 Hlasová biometrie Klient se může s Bankou dohodnout, že při telefonické komunikaci bude Banka ověřovat totožnost Klienta nebo jeho zástupce pomocí technologie k rozpoznání hlasu (hlasová biometrie). 3

140 3. PRAVIDLA VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE 3.1 Prostředky komunikace a adresy Klient a Banka používají k vzájemné komunikaci poštu nebo osobní doručování, pokud se nedohodnou na využívání jiných prostředků komunikace (telefon, fax, SWIFT, nebo jiné prostředky pro elektronickou výměnu dat). Pokud Klient poskytne Bance své údaje k použití jiných prostředků komunikace, Banka je oprávněna komunikovat s Klientem jejich prostřednictvím. V případě, že Klient sjedná s Bankou služby elektronického a telefonního bankovnictví, mohou strany komunikovat prostřednictvím komunikačních kanálů elektronického a telefonního bankovnictví; technické požadavky na vybavení Klienta k této komunikaci jsou uvedeny v uživatelských příručkách pro příslušné služby elektronického a telefonního bankovnictví. Pokud Klient nesdělí jinou korespondenční adresu, Banka bude posílat oznámení a dokumenty v tištěné formě na adresu uvedenou v příslušné smlouvě. V případě potřeby může Banka využít pro doručení také jinou jí známou poštovní adresu Klienta. Klient může podepisovat dokumenty pomocí elektronického nebo biometrického podpisu v případech, kdy mu Banka tuto možnost nabídne nebo se na tom s Bankou dohodne. Podpisy osob jednajících za Banku mohou být na smlouvách a jiných dokumentech nahrazeny tištěnými nebo mechanickými prostředky (například naskenovaným podpisem nebo razítkem). 3.2 Oznámení potvrzovaná písemně Banka je oprávněna požadovat, aby jakékoli sdělení nebo pokyn, které nebylo učiněno písemně, Klient potvrdil ve lhůtě stanovené Bankou doručením písemného potvrzení obchodnímu místu, které spravuje bankovní obchod, jehož se oznámení týká, neurčí-li Banka něco jiného. Pokud Klient toto potvrzení neprovede, může Banka odmítnout k takovému sdělení přihlížet, případně provést takový pokyn. 3.3 Záznamy a archivace komunikace Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zaznamenat jakoukoli komunikaci probíhající mezi Bankou a Klientem prostřednictvím dostupných technických prostředků a archivovat veškeré tyto záznamy, jakož i kopie veškerých informací a dokumentů, které Banka obdrží od Klienta nebo třetích osob v souvislosti s jakýmkoli bankovním obchodem. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla záznamy komunikace s Klientem i bez dalšího předchozího upozornění, že je takové opatření činěno. 3.4 Jazyk komunikace Smlouvy o bankovních obchodech Banka uzavírá v českém jazyce, pokud se s Klientem nedohodne na uzavření smlouvy v jiném jazyce. Strany jsou povinny komunikovat v českém jazyce, pokud se Klient s Bankou nedohodnou na komunikaci v jiném jazyce. 3.5 Ověření, překlad a dokumenty opatřené doložkou Apostille Pokud se Klient nebo osoba jednající za Klienta nepodepíše před pracovníkem Banky, má Banka právo požadovat, aby byl podpis ověřen úředně. Banka může podpis ověřit také pomocí vzorového podpisu, který má k dispozici. Banka je oprávněna podle vlastního uvážení požadovat, aby: a) kopie jakéhokoli originálního dokumentu předloženého Klientem Bance byla úředně ověřena; b) dokumenty vydané nebo úředně ověřené v zahraničí byly opatřeny také doložkou Apostille ve smyslu Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných dokumentů nebo byly superlegalizovány, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak; c) dokumenty v jiném než českém jazyce byly předloženy současně s jejich českým úředním překladem s tím, že v takovém případě Banka používá výhradně příslušný český úřední překlad, přičemž není povinna zkoumat, zda odpovídá původní jazykové verzi. 3.6 Oznamovací povinnost Klient bez prodlení informuje Banku o změně svého jména nebo příjmení, o změně svého sídla a bydliště, a pokud je právnickou osobou, pak i o změně své obchodní firmy nebo názvu, sídla, osob oprávněných za něj jednat nebo svého skutečného majitele. Klient dále bez prodlení informuje Banku o změně či zániku jakékoli plné moci, kterou udělil, a jíž by se zmocněnec mohl dovolávat vůči Bance. Klient je dále povinen informovat Banku o jakékoli další skutečnosti, která je významná pro jeho současnou nebo budoucí schopnost řádně plnit své závazky nebo která může mít jiný vliv na rizika spojená s poskytováním bankovních služeb Klientovi, především hrozbu, že se ocitne v úpadku, a dále jakoukoli mimořádnou událost, jako je ztráta, krádež nebo zneužití jeho razítka, formulářů, nosičů dat či komunikačních prostředků nebo jejich neoprávněné použití. Klient je dále povinen informovat Banku o změně svého daňového domicilu. Oznamovací povinnost se vztahuje i na změny údajů, které jsou patrné z veřejných zdrojů. 3.7 Obsah pokynů a oznámení Veškeré pokyny či oznámení, které Klient doručí Bance, musí být po obsahové stránce zcela srozumitelné, nepochybné a úplné. V případě jakékoli nejasnosti je Banka oprávněna si vyžádat potvrzení obsahu takového pokynu či oznámení ze strany Klienta, což může vést ke zpoždění v jeho provedení. Pokud jde o opakování předchozího pokynu nebo oznámení, jeho potvrzení nebo změnu, musí být jako takové výslovně označeny. 3.8 Aktivní součinnost Klient se musí vždy bez zbytečného prodlení seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Banka doručí (včetně zpráv předávaných prostřednictvím služby elektronického a telefonního bankovnictví). V případě výpisů z bankovních účtů, výpisů z úvěrových či 4

141 kartových účtů, potvrzení o platbách, přijatých či provedených pokynech a podobných zprávách je Klient povinen překontrolovat v nich obsažené údaje co do jejich správnosti a úplnosti a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit Bance. Klient bez zbytečného prodlení uvědomí Banku též o tom, že mu nebyl v obvyklé lhůtě doručen pravidelný výpis z účtu, popř. jiná obdobná periodická komunikace. Zjistí-li Banka, že některé sdělení či potvrzení doručené Klientovi bylo nesprávné, bez zbytečného prodlení o tom Klienta uvědomí. 3.9 Důsledky vrácení zásilky Banky Pokud bude zmařeno doručení zásilky od Banky tím, že Klient odmítne její převzetí nebo vyzvednutí nebo neoznámí Bance změnu své adresy, je za den doručení zásilky považován třetí pracovní den po jejím odeslání (při zasílání do zahraničí patnáctý pracovní den) Drobný podnikatel Klient, který splňuje kritéria stanovená zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, pro drobné podnikatele, je povinen tuto skutečnost oznámit a doložit Bance. V opačném případě Banka nepovažuje Klienta za drobného podnikatele. 4. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK 4.1 Změna VOP Pokud se změní zákony a jiné předpisy nebo podmínky na trzích finančních služeb či dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice Banky, může Banka tyto VOP změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých finančních služeb, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči Bance a informačních povinností. 4.2 Oznámení změny VOP Klientovi Banka oznámí změnu VOP při osobním jednání, prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo prostřednictvím zvláštní internetové stránky, jejíž adresu Banka v případě změny VOP Klientovi včas sdělí. Klientovi, který je drobným podnikatelem, Banka oznámí změnu VOP nejpozději 2 měsíce před nabytím jejich účinnosti a Klientovi, který není drobným podnikatelem, nejpozději 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Pokud Klient do dne účinnosti změny VOP navrženou změnu písemně neodmítne, stává se nové znění závazné pro obě strany. 4.3 Výpověď smlouvy v souvislosti se změnou VOP Pokud Klient se změnou VOP nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně vypovědět s okamžitou účinností smlouvu o platebním účtu, smlouvu nebo ujednání o platební kartě (včetně smlouvy o kreditní kartě), smlouvu nebo ujednání o elektronickém a telefonním bankovnictví a smlouvu o jiných platebních službách. Klient, který není drobným podnikatelem, nemusí být Bankou informován o právu vypovědět smlouvu dle předchozí věty, ani o důsledcích neodmítnutí navržené změny Klientem. Veškeré další smlouvy (včetně smlouvy o kontokorentním úvěru), kterých se navržená změna týká, a s výjimkou smluv uvedených v následujícím odstavci, může Klient písemně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním VOP. Podle předchozího odstavce Klient nemůže vypovědět ostatní smlouvy o úvěru nebo obdobné smlouvy a jednorázový vklad. Pokud Klient s navrženou změnou VOP nebude souhlasit, řídí se práva a povinnosti z takové smlouvy, v případě písemného odmítnutí, nadále dosavadním zněním VOP. 5. CENY, KURZY A NÁKLADY 5.1 Ceny a úrokové sazby Ceny a úrokové sazby jsou uváděny v ceníku Banky nebo jsou sjednané v příslušné smlouvě. Pokud nebude ve smlouvě sjednáno jinak, použije se pro dané období vždy aktuální úroková sazba uvedená v platném ceníku Banky. Pokud výše dohodnuté referenční úrokové sazby klesne pod nula procent ročně, bude se pro účely výpočtu příslušných úroků výše takové referenční úrokové sazby považovat za nula procent ročně, a to po celou dobu, kdy bude tato referenční úroková sazba nižší než nula procent ročně (zero floor clause). V případě úvěrů může Banka v odůvodněných případech rozhodnout, že se pravidlo podle předchozí věty (zero floor clause) neuplatní; takové rozhodnutí však nemůže být v neprospěch Klienta. O takovém rozhodnutí bude Banka Klienta informovat. Je-li Klient v prodlení s plněním jakékoli peněžité částky Bance, je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši uvedené v ceníku Banky v době, kdy došlo k prodlení, nebo v zákonné výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je úroková sazba uváděna jako roční (p. a.). Banka bude za poskytnutou službu účtovat cenu uvedenou v jejím ceníku platném v době poskytnutí služby. V případech uvedených v ceníku může Banka vedle ceny požadovat také poplatky třetích stran. Ceník je dostupný na internetových stránkách Banky a v obchodních místech Banky. Ceník může Banka změnit stejným postupem jako tyto VOP (tj. podle článku 4.). Banka může Klientovi, který není drobným podnikatelem, účtovat ceny i za plnění povinností podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 5

142 5.2 Kurzy měn U devizových obchodů používá Banka k přepočtům kurzy podle kurzovního lístku Banky. Kurz valuta používá u hotovostních obchodů, kurz deviza používá u bezhotovostních obchodů. Banka může jednostranně a bez předchozího oznámení měnit měnové kurzy podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Kurzovní lístek pro daný čas Banka vždy uveřejní na svých internetových stránkách a v obchodních místech, které devizové obchody poskytují. 5.3 Náklady Vedle cen a dalších nákladů uvedených v ceníku může Banka požadovat úhradu dalších nákladů, které Bance vzniknou převážně z důvodů na straně Klienta (např. notářské, soudní, správní a jiné poplatky, náklady na dokumentaci, náklady na právní služby, služby znalců a daňových a ekonomických poradců, překladatelů a tlumočníků) včetně nákladů, které Bance vzniknou v souvislosti s porušením smluvní nebo zákonné povinnosti Klienta. 6. DALŠÍ OBECNÉ PODMÍNKY 6.1 Odpovědnost Banky Banka odpovídá Klientovi za škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Banky vyplývajících z obecných právních předpisů nebo ze smlouvy s Klientem. Banka však neodpovídá za škodu v rozsahu odpovídajícím míře, jíž se Klient na jejím vzniku sám podílel. Banka též neodpovídá za škodu představující ušlý zisk Klienta nebo za škodu, která nevznikne v bezprostředním důsledku porušení právní povinnosti Banky (následná škoda), pokud ji Klient na nebezpečí vzniku takové škody výslovně předem neupozorní. Banka neodpovídá též za škodu vzniklou v důsledku neočekávaného vývoje na finančních trzích, vady prostředků komunikace na dálku (např. vada internetového spojení či software) a selhání jakýchkoli jiných technických prostředků, pokud je Banka nezavinila. Banka dále neodpovídá za újmu, která Klientovi vznikne v důsledku provedení pokynu, který dal Bance, nebo v souvislosti s jednáním v důvěře v jiné Klientovo sdělení. Klient odškodní Banku za jakoukoli škodu, odpovědnost, vznesený nárok nebo náklady (včetně nákladů za právní pomoc), které Banka utrpí v souvislosti se svým řádným jednáním na základě pokynu Klienta. 6.2 Vyloučení ustanovení občanského zákoníku Ve vztahu ke smlouvám mezi Bankou a Klientem, které odkazují na tyto VOP, se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ( 1740 odst. 3), ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy ( 1757 odst. 2 a 3) a ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem ( 1799 a 1800). 6.3 Odložení bankovní služby Banka je oprávněná odložit provedení pokynu nebo poskytnutí jiné bankovní služby po dobu nezbytně nutnou k ověření údajů a skutečností uvedených v pokynu nebo v jiných dokumentech a dokladech předaných jí v této souvislosti Klientem nebo tím, kdo za Klienta jedná. 6.4 Započtení Banka je oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Bankou, splatným i nesplatným, a to též proti pohledávkám Klienta z účtů vedených Bankou. 6.5 Zúčtovací oprávnění Banky Pokud se Klient zavázal provést v souvislosti s bankovními obchody nebo s jinými smlouvami mezi ním a Bankou uzavřenými jakoukoli platbu ve prospěch Banky (např. splátka úvěru, úhrada ceny), je Banka oprávněna takovou splatnou platbu zúčtovat vůči kterémukoli účtu Klienta a použít peněžní prostředky evidované na takovém účtu Klienta na úhradu svých splatných pohledávek za Klientem. Banka je povinna o takovém kroku Klienta vyrozumět. 6.6 Postoupení práv a povinností ze smlouvy Klient není oprávněn převést jakékoli své právo či povinnost ze smlouvy s Bankou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Banky. Banka je oprávněna bez předchozího souhlasu Klienta postoupit smlouvu o bankovních službách nebo převést jakékoli své právo či povinnost či postoupit pohledávku ze smlouvy s Klientem na společnost, která je ovládána stejnou osobou jako Banka nebo je ovládána Bankou, anebo na banku či finanční instituci se sídlem v členském státu Evropské unie. Je-li to nutné za účelem dodržení zákonných povinností Banky anebo v případech, kdy je Klient v prodlení či jinak porušuje své povinnosti, je Banka oprávněna bez předchozího souhlasu Klienta převést jakékoli své právo či povinnost ze smlouvy či smlouvu samotnou na jakoukoli třetí osobu, včetně poskytnutí nezbytných informací při nabídkách takového převodu. 6

143 6.7 Navýšení o daň Veškeré platby, které je Klient povinen uskutečnit na základě těchto VOP nebo kterékoli smlouvy mezi Bankou a Klientem ve prospěch Banky v souvislosti s jakýmkoli bankovním obchodem, musí být prosté jakýchkoli odpočtů částek z titulu daňových či jiných povinností s výjimkou případu, kdy se od Klienta vyžaduje takový odpočet nebo srážka na základě příslušných právních předpisů, a to včetně mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. V případě existence takového požadavku na odpočet nebo srážku daně se částka splatná Klientem zvýší tak, aby po provedení požadovaného daňového odpočtu nebo srážky daně Banka obdržela čistou částku rovnou smluvené hodnotě, tedy s vyloučením vlivu daňových odpočtů. 6.8 Srážky daně Klient, který je fyzickou osobou, prohlašuje, že jeho daňový domicil je stejný jako jeho státní příslušnost a Klient, který je právnickou osobou, prohlašuje, že jeho daňový domicil je stejný jako země jeho sídla; toto prohlášení Klienta platí, pokud Klient nedoloží, že má jiný daňový domicil. Banka jako plátce daně provádí srážky daní v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České republice kromě případů, kdy příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak a Klient předloží Bance doklad o svém daňovém domicilu, který dokládá, že se na Klienta příslušná mezinárodní smlouva vztahuje. Na žádost Klienta, na kterého se vztahuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění a který předložil doklad o daňovém domicilu, Banka zajistí od místně příslušného českého správce daně potvrzení o zaplacení daně. Banka je v této souvislosti oprávněna v přiměřeném rozsahu požadovat od Klienta i další dokumenty. 6.9 Zvláštní oprávnění Banky Banka může odmítnout provést pokyn nebo poskytnout požadovanou službu, pokud nebudou splněny všechny podmínky vyplývající ze smlouvy včetně VOP a Produktových obchodních podmínek nebo sdělení Banky, a dále též v případech, kdy: a) stav prostředků na účtu, k němuž se pokyn nebo služba vztahuje, po provedení pokynu či poskytnutí služby klesne pod stanovený minimální zůstatek nebo přesáhne do nepovoleného debetu; b) z důvodu bezpečnosti prostředků komunikace na dálku nebo platebního prostředku (např. platební karty), zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku, bezpečnostních prostředků nebo údajů, identifikačních nebo přístupových prvků; c) z důvodů významného zvýšení rizika, že Klient nebude schopen řádně a včas plnit veškeré své povinnosti vůči Bance (např. pokud je Klient evidován v Centrálním registru úvěrů jako Klient se splatnými, avšak nesplacenými závazky; pokud se Klient dostane do prodlení se splacením jakéhokoli úvěrového produktu poskytnutého Bankou apod.); nebo d) pokud tak Bance ukládají právní předpisy nebo pravidla platebních systémů. Z těchto důvodů může dále Banka zablokovat jakýkoli platební prostředek, komunikační kanál nebo služby sjednané s Klientem. Banka je před tím, než přijme opatření podle tohoto článku, nebo není-li to možné, okamžitě poté, povinna informovat Klienta o takovém kroku a o jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel takového kroku nebo by bylo v rozporu s právními předpisy. Jakmile pominou důvody pro omezení bankovních služeb, Banka omezující opatření odstraní, popř. poskytne Klientovi jiný platební prostředek, bezpečnostní prostředek nebo údaj Souhlasy Klienta Klient souhlasí, aby Banka a členové podnikatelského seskupení, jehož členem je Banka (dále jen Skupina ) si vzájemně poskytovali informace o Klientovi, které má Banka a členové Skupiny k dispozici, včetně informací s povahou osobních údajů nebo bankovního tajemství (dále jen klientské informace ). Banka a členové Skupiny mohou zpracovávat a využívat klientské informace zejména pro účely posuzování úvěruschopnosti Klienta, zajištění a zkvalitnění péče o Klienta, k zasílání obchodních nabídek a sdělení a pro účely marketingových a obchodních analýz. Klient souhlasí, aby Banka pro účely posuzování úvěruschopnosti Klienta poskytovala klientské informace jiným finančním institucím. Klient souhlasí, aby Banka poskytovala klientské informace osobám, na které Banka převedla výkon některých svých činností, které vyžadují zpracování klientských informací. Klient souhlasí, aby Banka, členové Skupiny a s nimi spolupracující osoby a obchodní zástupci využívali a zpracovávali klientské informace v souvislosti s nabízením produktů a služeb Banky, členů Skupiny a spolupracujících pojišťoven a poskytovatelů finančních či nefinančních služeb Ocenění předmětu zajištění Banka je oprávněna na náklady Klienta provést či zajistit provedení ocenění (odborný odhad hodnoty) nemovité věci, ke které je zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávek Banky z bankovních obchodů. Pro tyto účely je Klient povinen poskytnout Bance a třetí osobě provádějící ocenění veškerou nezbytnou součinnost, případně zajistit poskytnutí takové součinnosti jinou osobou poskytující dané zajištění a uhradit Bance veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s vyhotovením ocenění. Banka je oprávněna provádět (zajišťovat provedení) ocenění v pravidelných intervalech stanovených interními pravidly Banky v souladu s právními předpisy upravujícími její činnost. 7

144 ÚČTY ÚČTY 7. OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČTY 7.1 Zřízení a vedení účtu Banka zřizuje a vede účty v měně dohodnuté s Klientem ve smlouvě o účtu. Nejsou-li ujednána žádná zvláštní omezení, mohou být peněžní prostředky na účet vkládány a z účtu vybírány v hotovosti nebo bezhotovostně převáděny z účtu či na účet. Ve smlouvě mohou být sjednány další služby spojené s účtem. 7.2 Nakládání s prostředky na účtu S peněžními prostředky na účtu může disponovat pouze Klient, jeho zákonní zástupci nebo zmocněnci uvedení v aktuálním formuláři podpisového vzoru; zmocnění jiné osoby nemusí Banka akceptovat. Banka je oprávněna inkasovat z účtu veškeré ceny za služby a další platby, o kterých tak bylo sjednáno, a dále své splatné pohledávky za Klientem, které započetla proti zůstatku na účtu. Banka je dále oprávněna nakládat s prostředky na účtu v souvislosti s plněním povinností, které jí ukládají právní předpisy nebo pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutora nebo orgánu státní správy a v případě nezúčtování avizovaných plateb a při předložení padělaného šeku nebo při neproplacení šeku jinou bankou. 7.3 Úročení Peněžní prostředky na účtu jsou úročeny za období ode dne jejich připsání na účet (včetně tohoto dne) do dne jejich odepsání z účtu (bez tohoto dne), a to, není-li sjednáno něco jiného, příslušnou aktuální úrokovou sazbou stanovenou v ceníku Banky. Není-li dohodnuto jinak, připisuje Banka veškeré úroky, které je Klient oprávněn obdržet v souvislosti s účtem, na účet měsíčně. Úroky jsou splatné následující pracovní den po jejich připsání. Vznikne-li na účtu debetní zůstatek a nebyla-li sjednána možnost přečerpání účtu (kontokorent), je Klient povinen uhradit Bance též úrok ve výši aktuální sazby stanovené v ceníku Banky a smluvní pokutu stanovenou v ceníku Banky. Debetní zůstatek na účtu může vzniknout například i v případě, kdy Banka zúčtuje cenu vůči účtu Klienta, i když na účtu není dostatek peněžních prostředků. Úrokové sazby mohou být založeny na referenčních úrokových sazbách. Změnu úrokové sazby založenou na změně referenční úrokové sazby může Banka provést jednostranně bez předchozího oznámení. Změněné úrokové sazby Banka zveřejní v ceníku bez zbytečného odkladu po změně. Úročení kreditních a debetních zůstatků na účtu se provádí na základě skutečného počtu dní a roku o 360 dnech nebo takové jiné délky roku, která je stanovena pro vybrané zahraniční měny, nebo je obvyklá pro příslušnou službu Banky. 7.4 Výpis z účtu Banka informuje Klienta o zůstatku peněžních prostředků na účtu a obratech za dohodnuté kalendářní období, a to formou výpisu z účtu. Pokud Banka neuvede ve výpisu z účtu obraty uskutečněné v závěru dohodnutého období, uvede je ve výpisu z účtu za další období a při výpočtu úroků souvisejících s těmito obraty vychází z data, kdy k těmto obratům skutečně došlo. Na výpisu z účtu může Banka uvést též další důležité informace, zejména informace o změnách svých obchodních podmínek, ceníku apod. Za období, kdy neproběhla žádná dispozice s prostředky na účtu, ani nedošlo k připsání úroků, se výpis z účtu nevyhotoví. Nad rámec sjednaného výpisu z účtu Banka není povinna vyhotovovat zvláštní výpis z účtu obsahující pouze informaci o zůstatku peněžních prostředků na účtu ke konci kalendářního roku. Banka je též oprávněna omezit nebo zastavit zasílání výpisů z účtů v případě úmrtí Klienta. Banka na žádost Klienta a na jeho náklady vystaví duplikáty jí dostupných výpisů z účtu. Klient a Banka si mohou sjednat poskytování výpisů z účtu em nebo prostřednictvím služby elektronického bankovnictví. V systému elektronického bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 jsou výpisy vytvořené před uloženy po dobu 2 let, výpisy vytvořené po po dobu 10 let. Pokud se výpis z účtu zasílaný poštou na sjednanou adresu vrátí jako nedoručitelný, není Banka povinna dále zasílat výpisy z účtu poštou a může jednostranně změnit sjednaný způsob předávání výpisů na přejímání v obchodním místě, které vede daný účet. V takovém případě může Banka účtovat cenu za uložení výpisu v obchodním místě podle svého ceníku. Tyto výpisy se uchovávají po dobu 3 měsíců. Způsob doručování sjednaný pro výpisy z účtu využívá Banka po dobu trvání smlouvy o účtu též pro doručování jiných oznámení Banky, není-li sjednáno jinak. 7.5 Změna a výpověď smlouvy o účtu Smlouvu o platebním účtu může Banka změnit stejným postupem jako tyto VOP (tj. podle článku 4.). Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o účtu písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Bance a končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byla doručena. 8

145 Banka je oprávněna vypovědět smlouvu o účtu písemně i bez uvedení důvodu. V případě Klienta, který je drobným podnikatelem, výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď Klientovi doručena. V případě Klienta, který není drobným podnikatelem, výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď Klientovi doručena, popř. v den uvedený ve výpovědi Banky. Stejná pravidla se uplatní pro výpověď služby zřízené k účtu. 7.6 Důsledky úmrtí Klienta V případě úmrtí Klienta smlouva o účtu nezaniká a Banka pokračuje v provádění platebních transakcí na základě příkazů, které jí byly předány před úmrtím Klienta. Jestliže se Banka věrohodně dozví, že Klient zemřel, zastaví následujícím dnem ty platební transakce z účtu, u kterých Klient stanovil, že po jeho úmrtí v nich nemá Banka pokračovat, resp. k nejbližšímu možnému datu pro zrušení daného typu trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem. Plná moc udělená Klientem k nakládání s peněžními prostředky na účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má trvat pouze za Klientova života; to neplatí u plných mocí udělených do roku 2005, které zanikají dnem následujícím po dni, kdy se Banka věrohodně dozvěděla o úmrtí Klienta, a Klient nestanovil, že takto udělená plná moc má trvat i po jeho úmrtí. Smlouva o účtu zaniká pracovním dnem následujícím po dni: a) v němž se Banka věrohodným způsobem dozví o úmrtí majitele účtu, pokud k tomuto dni vykazoval účet debetní či nulový zůstatek, nebo b) ke kterému na účtu, u něhož bylo Bance věrohodným způsobem oznámeno úmrtí majitele účtu, vznikl debetní nebo nulový zůstatek. Toto ustanovení se nepoužije, pokud debetní zůstatek na účtu vznikl z titulu kontokorentního úvěru poskytnutého Klientovi, který je fyzickou osobou-podnikatelem. 7.7 Vypořádání závazků z účtu Při ukončení smlouvy o účtu Banka po uhrazení a vyrovnání veškerých pohledávek Banky za Klientem naloží se zbylými peněžními prostředky na účtu podle pokynu Klienta. Neurčí-li Klient do doby nabytí účinnosti výpovědi nebo do doby jiného okamžiku zániku smlouvy o účtu, jak má být s takovými peněžními prostředky naloženo, eviduje je Banka ve své vnitřní evidenci bez dalšího úročení. Banka má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. 8. ZÁKLADNÍ VKLADY A MINIMÁLNÍ ZŮSTATKY Banka je oprávněna stanovit minimální výši základního vkladu a zůstatku peněžních prostředků na účtu. Klient je povinen na účtu udržovat peněžní prostředky alespoň ve výši minimálního zůstatku zvýšeného o peněžní prostředky postačující k úhradě jeho splatných závazků vůči Bance a zadaných platebních příkazů. Zůstatek nižší než minimální zůstatek je Klient povinen neprodleně dorovnat. 8.1 Účty v české měně Běžné účty a vkladové účty k běžným účtům Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad pro založení běžného účtu Kč Kč Minimální zůstatek pro vedení běžného účtu Kč Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu k běžnému účtu Kč Základní vklad a minimální zůstatek se neuplatňuje u běžných účtů vedených ve zvláštním režimu jedná se o běžné účty pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a běžné účty půjček uživatele z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (platí pouze pro firemní klientelu). Vkladový účet Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad pro založení a minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu Kč Minimální výše každého dalšího vkladu (přívkladu) na vkladový účet 200 Kč 8.2 Účty v cizí měně Běžné účty a vkladové účty k běžným účtům Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad pro založení běžného účtu Kč Kč Minimální zůstatek pro vedení běžného účtu Kč Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu k běžnému účtu Kč Protihodnota minimálního vkladu nebo zůstatku v cizí měně musí po přepočtu, podle platného kurzovního lístku ČNB, odpovídat výši uvedené v tabulce. 9

146 PLATEBNÍ KARTY Vkladový účet Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad nebo minimální zůstatek pro 300 USD, 300 EUR, 600 GBP, CAD, založení a vedení vkladového účtu CHF, DKK, SEK, JPY Minimální výše každého dalšího vkladu 50 USD, 50 EUR, 60 GBP, 150 CAD, 140 CHF, (přívkladu) na vkladový účet 750 DKK, 950 SEK, JPY 9. KONTOKORENT NA ÚČTU 9.1 Kontokorent Kontokorent je druh úvěru poskytovaný k účtu, jehož sjednáním Banka umožní Klientovi realizovat platby až do sjednané výše tak, jako by měl na účtu vlastní prostředky. Klient je oprávněn čerpat kontokorent průběžně až do sjednaného limitu, přičemž se zavazuje tento limit bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřekročit. Právo Klienta čerpat kontokorent zaniká úmrtím Klienta a nepřechází na dědice. Klient je povinen splatit kontokorent za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o kontokorentu. Dluh Klienta vzniklý čerpáním kontokorentu bude Banka úročit úrokovou sazbou sjednanou podle příslušné smlouvy o kontokorentu. Splatné úroky, jakož i další ceny související s kontokorentem se započítávají do limitu kontokorentu, a to v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny z kladného zůstatku příslušného účtu. Pokud limit kontokorentu nepostačuje k započtení úroků a cen, je Banka oprávněna jejich započtení provést i v případě, že tím vznikne nepovolený debetní zůstatek na účtu. Úroky z kontokorentu jsou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a Banka je tentýž den připíše k jistině kontokorentu. Banka se zavazuje vzájemně zúčtovávat všechny platby ve prospěch a k tíži účtu s kontokorentem stejným způsobem jako na účtu bez kontokorentu. 9.2 Změny výše limitu kontokorentu Banka a Klient se během trvání smlouvy o kontokorentu mohou dohodnout na změně limitu kontokorentu, Banka je oprávněna zvýšení limitu kontokorentu Klientovi sama navrhnout. Takový návrh na zvýšení limitu zašle Banka Klientovi minimálně 20 dnů před navrženou účinností zvýšení. Pokud Klient tento návrh neodmítne před datem navržené účinnosti takové změny, má se za to, že Klient návrh přijal, a limit bude zvýšen v souladu s návrhem Banky. Banka je rovněž oprávněna limit kontokorentu s okamžitou účinností snížit nebo zrušit, zejména pokud to vyžaduje její zákonná povinnost postupovat obezřetně, nebo pokud Klient poruší své povinnosti vůči Bance. 9.3 Porušování povinností a jiné závažné skutečnosti Pokud se prokáže nepravdivost nebo zásadní neúplnost některého z prohlášení Klienta ve smlouvě o kontokorentu nebo v jiném dokumentu, který Klient v souvislosti s uzavřením této smlouvy předal Bance, nebo pokud Klient poruší jakoukoliv svou důležitou právní povinnost vůči Bance (za porušení důležité právní povinnosti se považuje zejména jednání, kterým Klient způsobí Bance škodu), je Banka oprávněna právo Klienta čerpat kontokorent ihned pozastavit, snížit limit kontokorentu, prohlásit veškeré dluhy z kontokorentu nebo jejich část za okamžitě splatné, smlouvu o kontokorentu vypovědět s okamžitou účinností nebo od smlouvy o kontokorentu odstoupit. O každém takovém opatření Banka Klienta informuje. Banka je oprávněna využít i více opatření současně, pokud to bude podle jejího odborného názoru nezbytné pro omezení jejích rizik. Stejným způsobem je Banka oprávněna postupovat, pokud nastane situace, která může mít s ohledem na povinnost Banky postupovat obezřetně podstatný nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit své povinnosti ze smlouvy o kontokorentu, zejména pokud: a) Banka zjistí, že je proti Klientovi vedeno insolvenční řízení, pokud není návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zjevně šikanózní, nebo že zahájení takového řízení hrozí; b) Banka obdrží usnesení soudu o přikázání pohledávky, exekuční příkaz či jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; c) po uzavření smlouvy o kontokorentu nastalo takové zhoršení finanční či majetkové situace Klienta, které může mít zásadní nepříznivý vliv na schopnost Klienta splácet kontokorent; nebo d) Klient se dostane do prodlení s plněním smluvního závazku nebo povinnosti vyplývající z právního předpisu, která má vliv na postavení Banky nebo se týká smlouvy mezi Bankou a Klientem. PLATEBNÍ KARTY 10. VYDÁNÍ PLATEBNÍ KARTY 10.1 Karta a její držitel Platební karty vydává Banka k účtům na základě dohody obsažené ve smlouvě o účtu nebo na základě žádosti majitele účtu nebo jeho zmocněnce. Prostřednictvím platební karty může ten, pro koho byla platební karta vydána (dále jen držitel karty ), disponovat 10

147 prostředky na příslušném účtu, a to za podmínek vyplývajících ze smlouvy o účtu. Klient je povinen zajistit, aby se každý držitel karty seznámil s podmínkami a pravidly pro používání platební karty, včetně uživatelské příručky, kde jsou uvedeny další instrukce a informace související s používáním platební karty. Uživatelská příručka je k dispozici na internetových stránkách Banky. Platební karty vydané ke služebním účelům slouží k úhradě služebních výdajů Předání karty Platební kartu doručí Banka držiteli karty dohodnutým způsobem, například: a) předáním v obchodním místě Banky; v obchodním místě bude platební karta připravena k vyzvednutí 3 měsíce, poté může Banka nevyzvednutou platební kartu zničit; cena za vydání karty se v takovém případě nevrací; b) zasláním na korespondenční adresu v ČR obyčejnou poštovní zásilkou; c) do zahraničí nebo expresně na adresu v ČR prostřednictvím kurýrní služby. Držitel karty podepíše platební kartu na podpisový proužek tak, aby byla zaručena stálost podpisu, a to bezprostředně po jejím obdržení a způsobem odlišným od vzorového podpisu. Karta doručená držiteli karty jiným způsobem než do obchodního místa Banky je neaktivní. Držitel karty před jejím prvním použitím aktivuje kartu podle instrukce Banky zaslané spolu s kartou, případně sdělené prostřednictvím informační linky Banky. Osobní identifikační číslo ke kartě (dále jen PIN ) Banka pošle vždy samostatně, a to dohodnutým způsobem, například poštou, formou SMS nebo kurýrní službou Doba platnosti a automatická obnova karty Doba platnosti je vyznačena na platební kartě. V případě sjednání automatické obnovy platební karty vydá Banka před koncem doby její platnosti platební kartu s platností na další navazující období, pokud držitel karty nejpozději 2 měsíce před ukončením platnosti platební karty nepožádá Banku, aby další platební karta nebyla vydána. Pokud se Banka sama rozhodne novou platební kartu nevydat, držitele karty o tom informuje. Při automatické obnově platební karty nebo při vydání náhradní karty může Banka vydat jiný typ karty podle své aktuální obchodní nabídky. 11. POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY 11.1 Povinnost dodržovat právní předpisy Platební kartu je držitel karty povinen používat v souladu s platnými právními předpisy země, ve které ji používá Lhůty zúčtování plateb kartou Platby a výběry platební kartou se zúčtují obvykle ve lhůtě 1 až 45 dnů podle druhu platby Použití karty u obchodníka a v bankomatu Platební kartou lze platit za služby a zboží u označených obchodníků, případně u nich i vybrat hotovost (služba cash back). Banka nezaručuje, že obchodník vždy kartu přijme. Při výběru peněz z bankomatu Banka splní svou povinnost vyplatit požadovanou částku okamžikem vydání hotovosti prostřednictvím bankomatu Povinnost chránit bezpečnostní údaje a platební kartu V zájmu předejití neoprávněnému použití platební karty je držitel karty povinen dodržovat bezpečnostní pravidla, především je povinen uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti (zejména nesmí psát PIN na platební kartu, její obal nebo jiný předmět, který nosí společně s platební kartou, chránit zadávání PIN před odpozorováním z okolí apod.) a je povinen jednat tak, aby nedošlo k odcizení, ztrátě nebo zneužití platební karty. Držitel karty je povinen chránit platební kartu před poškozením. Držitel karty nesmí sdělovat údaje o své platební kartě na základě jakýchkoli výzev doručených poštou, em apod. Banka žádné takové výzvy nezasílá, vždy se tedy jedná o podvodné výzvy. Porušení uvedených bezpečnostních pravidel držitelem karty může založit odpovědnost Klienta za vzniklou škodu Ztráta, odcizení nebo zneužití platební karty a PIN Držitel karty je povinen ihned ohlásit Bance ztrátu platební karty, její odcizení i podezření na zneužití platební karty nebo PIN, a to 24 hodin denně na informační lince Banky (pro volání ze zahraničí na lince ), v provozní době osobně v kterémkoli obchodním místě Banky nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví. Držitel karty sdělí Bance všechny jemu známé informace o okolnostech ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití platební karty nebo PIN. Při telefonickém ohlášení Banka sdělí držiteli karty zákazový kód jako důkaz ohlášení. V případě podezření na zneužití Karty je držitel karty povinen, pokud má platební kartu ve svém držení, ji Bance na vyžádání neprodleně vrátit Blokace platební karty Banka po ohlášení ztráty nebo odcizení či podezření na zneužití platební karty nebo PIN platební kartu neprodleně zablokuje. Pokud bude mít Banka důvodné podezření na zneužití platební karty, může platební kartu zablokovat i bez ohlášení držitele karty. 11

148 ELEKTRONICKÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ O této skutečnosti Banka vyrozumí držitele karty předem nebo co nejdříve po provedení blokace. Pokud Banka usoudí, že pominul důvod pro blokaci platební karty, umožní držiteli karty co nejdříve její opětovné používání nebo vydá platební kartu novou Bezpečnost plateb přes internet V zájmu zvýšení bezpečnosti plateb kartou na internetu se držitel karty může bezplatně zaregistrovat do systému 3D Secure. Při použití tohoto systému budou platby na internetu u zabezpečených obchodníků (označeni logy Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode) potvrzovány pomocí jednorázového hesla, které Banka zašle držiteli karty ve formě SMS nebo jiným dohodnutým způsobem. Z bezpečnostních důvodů může Banka držiteli karty zastavit provádění plateb kartou na internetu: a) pokud ho požádá o zaregistrování se do systému 3D Secure a držitel karty tak neučiní; b) při opakovaném chybném zadání hesla; c) v internetových obchodech, které nepoužívají systém 3D Secure. O takovém omezení bude Banka držitele karty vždy informovat. 12. BEZKONTAKTNÍ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY Pomocí bezkontaktních platebních prostředků (např. bezkontaktních platebních karet) může Klient platit za zboží a služby tím, že je přiloží k příslušnému zařízení. Při některých platbách pomocí bezkontaktního platebního prostředku může být Klient vyzván také k zadání PIN. ELEKTRONICKÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ 13. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ELEKTRONICKÉM A TELEFONNÍM BANKOVNICTVÍ 13.1 Služby elektronického a telefonního bankovnictví Služby elektronického a telefonního bankovnictví umožňují Klientovi komunikovat s Bankou prostřednictvím telefonu, mobilního telefonu, internetu nebo jinými prostředky dálkové komunikace, především pak kdykoli předat Bance platební příkaz, vyjádřit souhlas s provedením platební transakce či získat informace o zůstatku peněžních prostředků uložených na jeho účtu, který byl k takové službě přiřazen. Veškeré služby, které elektronické a telefonní bankovnictví nabízí stejně jako informace potřebné pro využívání elektronického a telefonního bankovnictví, jsou obsaženy v uživatelské příručce, která je uveřejněna na internetových stránkách Banky. Služby telefonního bankovnictví jsou poskytovány jen Klientům, kteří patří do skupiny firemních klientů. Podmínkou poskytování služeb elektronického a telefonního bankovnictví je vedení alespoň jednoho platebního účtu pro Klienta. Cena za služby elektronického a telefonního bankovnictví se účtuje na vrub účtu určeného Klientem (hlavní/primární účet) Jiní uživatelé elektronického a telefonního bankovnictví Vedle Klienta mohou využívat služby elektronického nebo telefonního bankovnictví též další osoby, pokud jsou uvedeny na formuláři podpisového vzoru k účtu a pokud je v systému elektronického bankovnictví k tomu Klient zmocní (Klient nebo oprávněná osoba dále společně jen uživatelé ). Klient je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly, za kterých Banka poskytuje služby elektronického a telefonního bankovnictví. Oprávnění uživatelů může Klient kdykoli zrušit prostřednictvím služby elektronického bankovnictví nebo i tím, že zruší jejich oprávnění na formuláři podpisového vzoru. O zrušení svého oprávnění mohou uživatelé také požádat sami v obchodním místě Banky. Pokud Klient zmocní další osobu ke spravování služby elektronického bankovnictví SERVIS 24 nebo BUSINESS 24, může takový zmocněnec udělit dalším osobám oprávnění k určitým jednáním za Klienta v rámci služby SERVIS 24 nebo BUSINESS 24. Toto další zmocnění lze udělit v obchodním místě Banky nebo v rámci služby SERVIS 24 nebo BUSINESS 24, i když tyto osoby nejsou uvedeny na formuláři podpisového vzoru k účtu. Rozsah oprávnění těchto dalších zmocněnců je stanoven ve zmocnění nebo v uživatelské příručce, která je dostupná na internetových stránkách Banky Dostupnost elektronického a telefonního bankovnictví Služby elektronického a telefonního bankovnictví jsou obvykle dostupné 24 hodin denně po 7 dní v týdnu; Banka se nezavazuje umožnit používání těchto služeb (včetně relevantních bezpečnostních prostředků) nepřetržitě a bez přerušení. O eventuálním 12

149 plánovaném přerušení dostupnosti služeb elektronického a telefonního bankovnictví Banka Klienta předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může Banka poskytování služeb elektronického a telefonního bankovnictví na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění. O takovém přerušení informuje Klienta bez zbytečného odkladu Ukončení poskytování služeb elektronického a telefonního bankovnictví Smlouva o službách elektronického nebo telefonního bankovnictví zaniká k okamžiku zániku smlouvy o účtu, který slouží pro zúčtování cen těchto služeb (to neplatí pro službu SERVIS 24 Start), a pokud ji žádný uživatel během lhůty 120 dnů od okamžiku přidělení bezpečnostních údajů služeb elektronického a telefonního bankovnictví nevyužije způsobem uvedeným v uživatelské příručce, která je dostupná na internetových stránkách Banky. Oprávnění všech osob využívat služeb elektronického a telefonního bankovnictví ve vztahu k účtu může Banka ukončit, jakmile se hodnověrným způsobem dozví o úmrtí majitele účtu, případně nastane-li událost, se kterou je podle právních předpisů spojen zánik oprávnění majitele účtu s tímto účtem nebo s peněžními prostředky na něm nakládat Obchodní sdělení Prostřednictvím elektronického a telefonního bankovnictví může Banka Klientovi zasílat svá obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení může Klient kdykoli odmítnout, a to v kterémkoli obchodním místě Banky či přímo prostřednictvím příslušných služeb elektronického nebo telefonního bankovnictví Sjednávání smluv prostřednictvím služby elektronického bankovnictví Prostřednictvím služby elektronického bankovnictví může Banka a Klient uzavřít smlouvy o bankovních službách nebo o Bankou nabízených finančních službách třetích osob nebo sjednat jejich změny. Pokud bude třeba v rámci služby elektronického bankovnictví nějaký dokument elektronicky podepsat, tak platí, že elektronický podpis osoby oprávněné jednat za Banku je generován za použití dat pro vytváření elektronického podpisu na základě certifikátu vystaveného interní certifikační autoritou Banky. Klient může dokument elektronicky podepsat buď prostřednictvím autorizačního kódu, který mu Banka zašle v autorizační SMS zprávě nebo prostřednictvím svého elektronického certifikátu. Elektronické podpisy zmíněné v tomto článku se považují za elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 14. BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÉHO A TELEFONNÍHO BANKOVNICTVÍ Při využívání služeb elektronického a telefonního bankovnictví je Klient povinen dodržovat stanovená bezpečnostní pravidla. Jejich porušení může založit odpovědnost Klienta za škodu, která mu vznikne Bezpečnostní údaje Banka přidělí každému uživateli jedinečné identifikační prvky, které umožňují přístup ke službám elektronického a telefonního bankovnictví (dále jen bezpečnostní údaje ). Je-li sjednáno korespondenční předání bezpečnostních údajů, zašle je Banka uživateli na adresu, kterou jí pro tyto účely sdělí. V případě jakéhokoli poškození zásilky je uživatel povinen odmítnout zásilku převzít a požádat příslušného doručovatele o sepsání zápisu o poškození zásilky. O této skutečnosti Banku bezodkladně informuje. Pokud to Banka umožní, bezpečnostní údaje lze převzít i osobně v příslušném obchodním místě Bezpečnostní prostředky Je-li tak sjednáno, lze využívat služeb elektronického bankovnictví pouze za použití bezpečnostních prostředků, a to buď namísto, či společně s bezpečnostními údaji. Uživatel je povinen uhradit za bezpečnostní prostředek cenu podle ceníku Banky. V případě sjednání používání bezpečnostních prostředků Klient nemůže nadále využívat telefonní bankovnictví. Bezpečnostní prostředky jsou autorizační SMS, bezpečnostní aplikace pro chytrý telefon, technologie k rozpoznání hlasu (hlasová biometrie) nebo elektronický certifikát. Bezpečnostními prostředky mohou být i Bankou vydané platební karty nebo PIN kód. Využívá-li uživatel bezpečnostní prostředky v rozporu s pokyny Banky, může Banka jeho oprávnění k nim kdykoli zrušit. O této skutečnosti uživatele vhodným způsobem informuje. Oprávnění využívat bezpečnostní prostředky též zaniká první pracovní den následující po dni doručení žádosti uživatele o jeho zrušení Bance. Při podání žádosti o zrušení v obchodním místě nebo prostřednictvím call centra Banky oprávnění využívat bezpečnostní prostředky zaniká hned. Nepožádá-li Klient o zrušení bezpečnostních prostředků v obchodním místě Banky, musí být podpis na takové žádosti úředně ověřen Elektronický certifikát Elektronický certifikát je jedním z bezpečnostních prostředků; dohodou o jeho používání se uživatel zavazuje dodržovat licenční podmínky upravující používání úložiště elektronického certifikátu (např. čipovou kartu). Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o používání elektronického certifikátu s těmito podmínkami seznámil; odkaz na aktuální umístění uvedených licenčních podmínek je obsažen v uživatelské příručce. 13

150 Uživatel neprodleně po vydání elektronického certifikátu ověří jeho náležitosti; jestliže zjistí rozpor náležitostí elektronického certifikátu a obsahu žádosti o jeho vydání, je povinen na tuto skutečnost Banku upozornit a požádat o ukončení platnosti elektronického certifikátu způsobem popsaným v uživatelské příručce. Platnost elektronického certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání příslušnou certifikační autoritou; před uplynutím této doby může být platnost ukončena na základě žádosti uživatele. Banka je oprávněna ukončit platnost vydaného elektronického certifikátu, pokud: a) elektronický certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené certifikované údaje již nejsou platné; b) uživatel porušil jakoukoli povinnost vyplývající ze smlouvy o používání elektronického certifikátu; c) uživatel ohlásí Bance ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití elektronického certifikátu; d) Banka se věrohodným způsobem dozví o úmrtí osoby, které byl vydán; e) Bance to ukládá právní předpis nebo správní či soudní rozhodnutí. V případě předčasného ukončení platnosti elektronického certifikátu na žádost uživatele nebo ze strany Banky nenáleží uživateli náhrada za zbývající řádné období, po které by zůstal elektronický certifikát v platnosti. Elektronický certifikát vydává Banka výhradně za účelem jeho využívání v souvislosti se službami elektronického bankovnictví. Pokud ho Klient použije k jinému účelu, Banka nenese za takové použití odpovědnost Ochrana bezpečnostních údajů a bezpečnostních prostředků Klient nebo uživatel je povinen neprodleně ohlásit Bance ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků pro využití služeb elektronického a telefonního bankovnictví, a to 24 hodin denně na informační lince Banky (pro BUSINESS 24 nebo volání ze zahraničí na lince ) nebo na telefonních číslech uvedených v dalších informačních materiálech Banky, případně osobně v provozní době v kterémkoli obchodním místě Banky. Klient nebo uživatel sdělí Bance všechny jemu známé informace včetně údajů o uživateli, jenž byl oprávněným držitelem příslušných bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků, o okolnostech ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků. Banka po ohlášení ztráty nebo odcizení či podezření na zneužití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků učiní veškerá přiměřená opatření, aby zamezila jejich neoprávněnému použití Další bezpečnostní pravidla pro používání elektronického bankovnictví Klient nebo uživatel je povinen přistupovat k elektronickému bankovnictví pomocí technického zařízení, které není veřejně přístupné. Klient nebo uživatel je povinen na daném zařízení používat vždy aktuální, výrobcem a Bankou podporované verze operačního systému, bezpečnostních programů (antivir, firewall) a internetového prohlížeče (seznam Bankou podporovaných programů je v uživatelské příručce). Pokud Banka nabízí mobilní aplikace pro přístup k elektronickému bankovnictví (např. SERVIS 24 Mobilní banka, BUSINESS 24 Mobilní banka) vhodné pro dané mobilní zařízení Klienta nebo uživatele (např. tablet nebo chytrý telefon), je Klient nebo uživatel povinen je použít. Na svém technickém zařízení smí Klient nebo uživatel instalovat nebo spouštět programy jen z důvěryhodných a ověřených zdrojů a nesmí otevírat y a přílohy ů od podezřelých odesílatelů. Klient nebo uživatel je povinen své přístupové heslo pravidelně měnit a chránit před vyzrazením a zadávat ho jen v důvěryhodném prostředí. Stránku elektronického bankovnictví smí Klient nebo uživatel spouštět jen z internetových stránek Banky nebo zadáním adresy nebo do adresního řádku internetového prohlížeče. Tuto stránku nesmí vyhledávat pomocí vyhledávače ani ji spouštět ze záložky svých oblíbených adres. Po přihlášení do elektronického bankovnictví je Klient nebo uživatel povinen se vždy nejdříve seznámit s upozorněním Banky na aktuální hrozby a rizika. Před přihlášením a po celou dobu přihlášení je Klient nebo uživatel povinen kontrolovat, že v adresním řádku je uvedena adresa https://www.servis24.cz nebo https://www.business24.cz a poklepáním na ikonu zámku kontrolovat, že certifikát zabezpečující připojení byl vydán pro nebo Při podezření na ohrožení bezpečnosti elektronického bankovnictví je Klient nebo uživatel povinen ve svém vlastním zájmu ihned kontaktovat Banku na čísle (ze zahraničí ). V případě, že Klient Bance oznámí, že jeho elektronické bankovnictví bylo zneužito, tak je Klient nebo uživatel povinen umožnit Bance kontrolu zařízení, ze kterého se připojil do elektronického bankovnictví, a to v nezměněném stavu. 15. SERVIS Rozsah a způsob využití služby SERVIS 24 Služby elektronického a telefonního bankovnictví SERVIS 24 zahrnuje několik způsobů obsluhy prostřednictvím internetu, telefonu a mobilního telefonu podle aktuální obchodní nabídky Banky, přičemž zároveň slouží pro přístup ke službám poskytovaným Bankou v souvislosti se službami SERVIS 24. Rozsah úkonů, které může Klient činit prostřednictvím jednotlivých způsobů obsluhy služeb SERVIS 24, se liší (podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce) E-faktura/e-dokument V rámci služby e-faktura Banka umožňuje Klientovi (nebo uživateli) sjednání přijetí faktury nebo jiného dokumentu v elektronické podobě od výstavce, který je uveden v seznamu dostupném v aplikaci elektronického bankovnictví. Aktivací služby e-faktura/e- 14

151 dokument Klient souhlasí s tím, aby mu zvolený výstavce od data aktivace této služby nadále předával faktury a další dokumenty v elektronické podobě prostřednictvím Banky. Klient zmocňuje Banku, aby souhlas s vystavováním elektronických faktur a jeho identifikační údaje včetně čísla účtu, předala jím zvolenému výstavci. Klient může souhlas s vystavováním elektronických faktur a dalších dokladů udělit i přímo výstavci uvedenému v seznamu v elektronickém bankovnictví. Tuto službu může aktivovat i Banka, pokud o to požádá některý z uvedených výstavců. Pokud Klient tuto službu nevyužívá, může ji kdykoli zrušit. Odpovědnosti Banky a Klienta jsou následující: a) Banka neodpovídá za to, zda výstavce splnil všechny předpoklady kladené právními předpisy na faktury v elektronické podobě. Banka není povinna a oprávněna zkoumat ani ověřovat obsahové náležitosti předávaných faktur a dalších dokumentů; b) Banka odpovídá Klientovi za to, že faktura (nebo jiný doklad) byla předána výstavcem a zároveň za to, že se předaná faktura (nebo jiný dokument) v elektronické podobě nezměnila; c) v případě reklamací obsahové nesprávnosti nebo formálního nedostatku předané faktury nebo jiného dokumentu Klient kontaktuje výstavce reklamovaného dokumentu SERVIS 24 Start Služba SERVIS 24 Start umožňuje využívat elektronické a telefonní bankovnictví v omezeném rozsahu. Podmínkou poskytnutí služby SERVIS 24 Start však není vedení platebního účtu ani jiného účtu Bankou. 16. BUSINESS Rozsah a způsob využití služby BUSINESS 24 Služba elektronického bankovnictví BUSINESS 24 zahrnuje několik způsobů obsluhy prostřednictvím internetu (podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce). Podmínkou využívání služby BUSINESS 24 je použití příslušných bezpečnostních prostředků, které slouží pro přihlášení a pro potvrzení příkazů či platebních příkazů adresovaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 Bance BUSINESS 24 Databanking Ujednáním o poskytování služby BUSINESS 24 Databanking (dále jen Databanking ) se Banka zavazuje realizovat příkazy či platební příkazy zadané prostřednictvím služby Databanking na základě pokynů uživatele služby BUSINESS 24 v případě, že byly pořízeny v souladu s podmínkami sjednanými pro jejich zadání. Příkazy či platební příkazy je uživatel oprávněn zadávat prostřednictvím svého účetního nebo jiného systému, který musí tuto službu podporovat, a datového rozhraní Databanking v souladu s pokyny dodavatele účetního či jiného systému. Podmínkou aktivního využívání služby Databanking je použití příslušných bezpečnostních prostředků, které slouží pro přihlášení a pro potvrzení příkazů či platebních příkazů adresovaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 Bance. Využívat službu Databanking může pouze Klient, který má aktivovánu službu BUSINESS 24 a zároveň využívá účetní či jiný systém, který službu Databanking podporuje. Seznam účetních systémů je k dispozici na internetových stránkách Banky. Tento seznam je Banka oprávněna jednostranně měnit. Banka poskytne Klientovi službu Databanking pro jeho účty vedené Bankou v rozsahu uvedeném v uživatelské příručce pro službu BUSINESS 24. Pokud vyjádření souhlasu s provedením příkazu či platebního příkazu vyžaduje součinnost více uživatelů, je nutné, aby byl k provedení takového příkazu nebo platebního příkazu zadaného prostřednictvím účetního nebo jiného systému a služby Databanking udělen souhlas přímo ve službě BUSINESS 24 sjednaným způsobem. Totéž platí v případě, kdy v důsledku využívaného technického řešení služby Databanking je třeba, aby byl vyjádřen souhlas s provedením příkazu či platebního příkazu uživatele přímo prostřednictvím služby BUSINESS 24. Banka neodpovídá Klientovi za nedostupnost služby Databanking, zejména pokud je vyvolána chybou, vadou, nedostatkem na jakémkoli zařízení, které Klient využívá pro spojení s datovým rozhraním služby Databanking, nebo na používaném (např. účetním) systému Klienta. Banka neposkytuje Klientovi podporu v případě nefunkčnosti účetního nebo jiného systému, kde je datové rozhraní implementováno. V tomto případě se Klient musí obrátit na dodavatele účetního, popř. jiného systému. 15

152 PLATEBNÍ SLUŽBY PLATEBNÍ SLUŽBY 17. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLATEBNÍ SLUŽBY 17.1 Platební transakce Banka umožňuje majiteli účtu vedeného Bankou provádět tyto platební transakce: a) výběry a vklady hotovosti (hotovostní transakce) v obchodních místech Banky s pokladní přepážkou; a b) bezhotovostní převody peněžních prostředků (bezhotovostní transakce) Informace o platebních službách Klientovi, který není drobným podnikatelem, Banka není povinna poskytovat ani zpřístupňovat informace, povinně poskytované podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ale sděluje uvedené informace Klientovi smluveným způsobem, pokud se na jejich předání Klient a Banka dohodli, případně jsou Bankou předávány všem Klientům. Banka dále není povinna informovat o takových změnách, které nejsou součástí smluvních dokumentů, způsobem stanoveným zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku; Banka Klienta vhodným způsobem a s přiměřeným časovým předstihem o změně takových informací uvědomí. 18. OBECNÁ PRAVIDLA PRO HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE 18.1 Druhy hotovostních transakcí Banka umožní Klientovi provedení těchto hotovostních transakcí: a) vklad hotovosti v obchodním místě Banky s pokladní přepážkou v českých korunách nebo ve stanovené cizí měně s využitím formuláře pokladního dokladu na účet vedený bankou; b) vklad hotovosti prostřednictvím vkladových bankomatů nebo mincovních automatů Banky; c) výběr hotovosti z účtu v českých korunách nebo stanovené cizí měně s použitím tiskopisu pokladního dokladu nebo soukromým šekem na tiskopisu vydaném Bankou; d) výběr hotovosti z účtu v bankomatech Banky; e) výběr hotovosti z účtu v cizích bankomatech v ČR i v zahraničí, pokud to typ karty umožňuje; f) výběr hotovosti z účtu prostřednictvím karty ve vybraných obchodech označených nápisem Visa Cash Back nebo MasterCard/Maestro Cash Back. Hotovostní transakce provádí Banka v CZK a v měnách uvedených v jejím kurzovním lístku. Pokud Klient při vkladu hotovosti nepředloží výčetku bankovek a mincí, Banka ji vyhotoví podle svých pravidel. Banka není povinna provést hotovostní transakci bez ověření totožnosti druhé strany Ohlášení nadlimitních výběrů hotovosti Výběry peněžních prostředků v hotovosti, které překračují určitou výši, mohou být vázány na uplynutí tzv. ohlašovací lhůty. Plánovaný výběr přesahující stanovený limit Klient oznámí předem doručením vyplněného tiskopisu o avízu nadlimitního výběru hotovosti, prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách Banky, případně jiným předem dohodnutým způsobem. Aktuální informace k limitům a lhůtám jsou k dispozici v obchodních místech Banky a na internetových stránkách Banky. Jestliže Klient neprovede ohlášení v souladu s výše uvedeným, Banka není povinna mít danou hotovost v plném rozsahu výběru k dispozici. Jestliže Klient předem nenahlásí výběr peněžních prostředků v konkrétní cizí měně, je Banka v případě výjimečného nedostatku peněžních prostředků v takové měně oprávněna požadovanou částku či její část nabídnout v jiné (náhradní) měně. 19. OBECNÁ PRAVIDLA PRO BEZHOTOVOSTNÍ TRANSAKCE 19.1 Bezhotovostní transakce Bezhotovostní transakce Banka provádí na základě: a) jednorázových příkazů k: úhradě ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu; úhradě do zahraničí; výplatě hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B); 16

153 b) trvalých příkazů k: úhradě nebo k regulaci zůstatku (tzv. sweep); úhradě do zahraničí; výplatě v hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B); c) souhlasů s inkasem: jednorázový příkaz k inkasu ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu; trvalý příkaz k inkasu Základní pravidla pro souhlas s inkasem Má-li být bezhotovostní transakce provedena z podnětu příjemce platby na vrub účtu Klienta (inkaso), Klient k ní musí udělit souhlas Bance nebo příjemci platby, kterému Banka vede účet a se kterým Banka sjednala podmínky provádění inkas v jeho prospěch. Udělení souhlasu Klienta jinému příjemci platby či jeho poskytovateli platebních služeb je vůči Bance neúčinné a Banka inkaso neprovede. Není-li dohodnuto jinak, platí, že každý souhlas s inkasem musí obsahovat stanovení maximální částky, která může být na základě souhlasu s inkasem odepsána z účtu Klienta. V zájmu zachování plynulého provádění plateb může Banka na základě požadavku příjemce platby provést hromadnou změnu bankovního spojení příjemce i dalších identifikačních údajů platby. Banka může informovat příjemce platby nebo banku příjemce platby o souhlasu Klienta s inkasem a o změnách takového souhlasu. 20. VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 20.1 Vyplnění platebního příkazu Při vyplňování platebních příkazů musí Klient postupovat podle pravidel uvedených v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky. Banka neověřuje správnost údajů, které Klient v platebním příkaze uvede Způsoby podání platebního příkazu Platební příkaz může Klient předat Bance některým z následujících způsobů: a) na formuláři Banky nebo na jiném tiskopisu s náležitostmi platebního příkazu, a to předáním v obchodním místě Banky; vhozením do sběrného boxu; doručením poštou nebo kurýrem; b) využitím karty přes bankomat nebo platbomat (platí pouze pro firemní klientelu); c) zaplacením kartou u obchodníka nebo přes internet; d) přes služby elektronického bankovnictví (SERVIS 24 platí pouze pro firemní klientelu; BUSINESS 24, MultiCash); e) předáním média pro zpracování v rámci služby sběrných účtů; f) jiným způsobem, který je sjednán Podmínky pro přijetí platebních příkazů Platební příkaz bude přijat Bankou za předpokladu, že: a) bude určitý, srozumitelný a bude obsahovat všechny povinné údaje; b) bude předán ve stanovené lhůtě; c) na účtu bude dostatek peněžních prostředků k provedení platební transakce; d) částka platební transakce nepřevýší horní hranici dohodnutých limitů; e) bude splňovat další zákonné nebo dohodnuté podmínky. 21. BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEB A VÝBĚRŮ Není-li dohodnuto něco jiného, platí pro maximální přípustnou výši platebního příkazu bezpečnostní limity uvedené v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky. 22. AUTORIZACE A ODVOLÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 22.1 Udělení souhlasu s provedením platební transakce Souhlas s provedením platebního příkazu (tj. autorizaci platebního příkazu) může Klient udělit některým z následujících způsobů: a) písemně platební příkaz Banka provede, jestliže se podpis na něm shoduje se vzorovým podpisem na podpisovém vzoru. Banka nemusí platební příkaz provést, pokud nemá vzorový podpis k dispozici nebo se podpisy neshodují a pokud jí současně nebude jiným způsobem prokázáno, že se jedná o podpis osoby, která je oprávněna souhlas s provedením platebního příkazu udělit; 17

154 b) přes elektronické nebo telefonní bankovnictví použitím nebo sdělením přidělených bezpečnostních údajů anebo bezpečnostních prostředků. Takto může Klient udělit souhlas také s provedením platby, k níž byl Bance platební příkaz předán jinak než přes SERVIS 24 nebo přes BUSINESS 24 (např. z podnětu nebo prostřednictvím příjemce platby). U telefonního bankovnictví uděluje Klient souhlas s provedením platby ústním vyjádřením souhlasu, příp. potvrzením volby v automatické hlasové službě. Klient, který není uživatelem elektronického nebo telefonního bankovnictví, může v odůvodněných případech udělit souhlas s provedením platby za poskytnutou službu ústním vyjádřením souhlasu telefonnímu bankéři; c) při použití platební karty: zadáním PIN anebo podpisem dokladu vystaveného výplatním nebo prodejním místem při provedení platby nebo přiložením bezkontaktní karty k příslušnému zařízení nebo kombinací těchto způsobů; při platbě prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu zadáním PIN; při platbě kartou přes internet zadáním údajů uvedených na platební kartě na příslušné internetové stránce, přičemž pokud je k provedení platby vyžadováno také zadání jednorázově vytvořeného údaje (systém 3D Secure), je vyjádřením Klientova souhlasu zadání údajů na kartě společně s tímto jednorázově vytvořeným údajem; při platbě prováděné z podnětu příjemce uděluje Klient svůj souhlas s úhradou ceny a tím i s provedením platby, sdělením příslušných dat uvedených na platební kartě danému příjemci; d) při použití dalších bezkontaktních platebních prostředků (např. bezkontaktní nálepka, bezkontaktní karta v mobilu) přiložením bezkontaktního platebního prostředku k příslušnému zařízení, případně i zadáním PIN; e) při výběru hotovosti z bankomatu bez použití karty (pokud Banka tuto službu nabízí) zadáním jednorázového a časově omezeného kódu, který Banka poskytne na vyžádání; f) v případě inkas také poskytnutím souhlasu příjemci platby, kterému Banka vede účet a se kterým Banka sjednala podmínky provádění inkas v jeho prospěch Odvolání platebního příkazu či souhlasu s jeho provedením Platební příkaz, případně souhlas s jeho provedením, lze odvolat, dokud ho Banka nepřijme. Souhlas s inkasem a trvalý příkaz lze odvolat do konce provozní doby dne, který předchází požadovanému dni odepsání peněz z účtu Klienta. Souhlas s jinou platbou, ke které dává příkaz příjemce, nemůže Klient odvolat poté, co svůj souhlas předal příjemci. Platební příkaz s odloženou splatností nemůže Klient odvolat po uplynutí provozní doby, která bezprostředně předchází dni splatnosti. Platební příkaz, který Klient dává Bance prostřednictvím příjemce, nemůže odvolat poté, co jej Klient předal příjemci. Pokud Banka umožní odvolání platebního příkazu i po uplynutí lhůty pro jeho odvolání, Banka nezaručuje, že platební transakci bude možné vždy zrušit a peněžní prostředky Klientovi vrátit. V těchto případech může Banka účtovat cenu podle svého ceníku a poplatky třetích stran, včetně nákladů Banky vzniklých z rozdílů měnových kurzů, a to i když se platební transakci nepodaří zrušit Vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce (tj. u inkasa) Klient je oprávněn požadovat vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce platby (inkaso) ve lhůtě osmi týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z příslušného účtu, jestliže v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a současně částka platební transakce převyšuje částku, kterou Klient jako plátce mohl se zřetelem ke všem okolnostem rozumně očekávat. To však neplatí pro případy neočekávané změny směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz dohodnutý Bankou s Klientem. Právo dle předchozího odstavce však Klient nemá, jestliže souhlas s platební transakcí byl udělen přímo Bance a zároveň, tam kde to připadá v úvahu, informace o přesné částce platební transakce byla Klientovi Bankou či příjemcem platební transakce poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým způsobem nejméně čtyři týdny před okamžikem přijetí platebního příkazu. Banka je oprávněna požadovat veškeré informace a doklady nasvědčující tomu, že podmínky pro vrácení byly splněny. Do deseti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Banka buď příslušnou částku vrátí, anebo její vrácení odmítne a současně sdělí Klientovi důvody odmítnutí. Pokud byla platební transakce provedena z podnětu Klienta, je Banka oprávněna požadovat informace a doklady nutné k posouzení, zda jsou splněny podmínky pro vrácení částky zpět jejímu plátci. Pokud budou podmínky pro vrácení částky platební transakce splněny, Banka je oprávněna odepsat z účtu příslušné peněžní prostředky za účelem jejich vrácení tomuto plátci, respektive jeho poskytovateli platebních služeb. Nebude-li takový postup možný z důvodu nedostatečných peněžních prostředků na jakémkoli platebním účtu, je Banka oprávněna Klienta vyzvat k úhradě chybějících peněžních prostředků v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty zúčtuje Banka peněžní prostředky na vrub účtu Klienta, i když na něm v důsledku takového postupu vznikne nepovolený debetní zůstatek. Ten Banka úročí podle svého ceníku. V případě nepovoleného debetního zůstatku může Banka účtovat i smluvní pokutu uvedenou v ceníku. Klient, který není drobným podnikatelem, nemá právo na vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce. 18

155 23. PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ 23.1 Přijetí platebního příkazu Platební příkaz se považuje za přijatý v okamžiku, kdy jej Banka obdrží. Pokud však má být platební příkaz proveden až po splnění určitých podmínek nebo na konci určitého období, považuje se platební příkaz za přijatý až tímto okamžikem. Jestliže Banka obdrží platební příkaz, pro jehož provedení nejsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky, považuje se tento příkaz za přijatý okamžikem, kdy budou peněžní prostředky potřebné k jeho provedení k dispozici. Pokud však nebudou peněžní prostředky k dispozici nejpozději do konce lhůty pro opakované zúčtování podle článku 24.4, provedení takovéhoto platebního příkazu Banka odmítne. Pokud je platební příkaz podán mimo provozní dobu Banky, přijme jej Banka ke zpracování na začátku provozní doby dalšího pracovního dne. Vymezení pracovních dnů a provozních dob je v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky Lhůty pro provedení platebního příkazu Lhůty k provedení platebního příkazu se počítají od okamžiku jeho přijetí. Tyto lhůty jsou uvedeny v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky. Lhůty k provedení platebního příkazu mohou být též ovlivněny státními svátky v České republice nebo v zahraničí a způsobem předání platebního příkazu. Konečné připsání platby ve prospěch účtu příjemce je závislé též na lhůtách zpracování a provozní době banky příjemce. Informace o provedení platebního příkazu se na příslušném platebním účtu objeví nejpozději následující pracovní den po jeho provedení Pozdržení plateb ze zahraničí a v cizích měnách v ČR U došlých plateb zahraničního platebního styku provádí Banka kontrolu úplnosti údajů o plátci. Pokud budou údaje o plátci na platebním příkazu neúplné, může dojít ke zdržení platby z důvodu dodatečného zjišťování údajů anebo i k vrácení platby zahraničnímu poskytovateli platebních služeb. Toto zdržení se nepočítá do lhůt pro provedení platby Srážka z částky platební transakce Banka může z částky platební transakce odečíst svou cenu za provedení platební transakce, a to i před jejím připsáním na účet Klienta Informace o platebních transakcích a platebních službách Informace o provedených platebních transakcích za předchozí kalendářní měsíc Banka Klientovi, který je drobným podnikatelem, na vyžádání bezplatně zpřístupní v kterémkoli obchodním místě a dále na výpise z příslušného účtu. Klientovi, který není drobným podnikatelem, Banka není povinna poskytovat ani zpřístupňovat informace o provedených platebních transakcích; Klient obdrží informace o platebních transakcích prostřednictvím výpisu, který Banka dle dohody s Klientem k příslušnému účtu vytváří. 24. POSTUP PŘI NEPROVEDENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 24.1 Neprovedení platebního příkazu Banka neprovede platební příkaz, jestliže nejsou splněny všechny podmínky pro jeho přijetí uvedené v článku Pokud Banka obdrží hromadný platební příkaz, ale všechny položky nebude možné provést pro nedostatek peněžních prostředků, Banka provede pouze část hromadného platebního příkazu, přičemž může určit pořadí jednotlivých plateb a zbývající může odmítnout. Stejně může Banka postupovat, pokud obdrží více platebních příkazů, u kterých nastal stejný okamžik přijetí Informace o neprovedení platebního příkazu v českých korunách v rámci ČR Informaci o neprovedení platebního příkazu Banka Klientovi zpřístupní: a) v obchodním místě Banky v případě příkazu předaného u přepážky nebo vhozením do sběrného boxu (v těchto případech Banka zasílá firemním klientům i písemné oznámení, pokud jsme se na tom dohodli, kromě případu neprovedení platby pro nedostatek prostředků na účtu); b) v obchodním místě Banky v případě příkazu předaného prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu; c) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo v BUSINESS 24; d) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby BUSINESS 24; e) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby MultiCash nebo v BUSINESS

156 24.3 Informace o neprovedení platebního příkazu v cizí měně nebo do zahraničí Informaci o neprovedení příkazu Banka Klientovi zpřístupní: a) v obchodním místě Banky v případě, že se jedná o příkaz předaný u přepážky; b) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby SERVIS 24; c) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby BUSINESS 24; d) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby MultiCash. Je-li Klient firemním klientem, o odmítnutí platebního příkazu Banka informuje Klienta také pomocí avíza o neprovedení úhrady, které je předáváno následujícími způsoby: a) u příkazu podaného u přepážky v obchodním místě Banky je avízo zasláno Bankou na sjednanou adresu. Pokud tato adresa není dohodnuta, pošle ho Banka na některou z adres vedených u účtu. Pokud je mezi Bankou a Klientem sjednáno přebírání oznámení nebo výpisů osobně v obchodním místě Banky, předá Banka avízo Klientovi při návštěvě obchodního místa; b) u příkazu podaného prostřednictvím papírového formuláře v obchodním místě Banky může Banka informovat Klienta i prostřednictvím SMS zprávy. Pokud o takovou službu má Klient zájem, uvede do určeného pole na tiskopise platebního příkazu číslo svého mobilního telefonu; c) u příkazu podaného prostřednictvím služeb SERVIS 24 nebo BUSINESS 24 zašle Banka avízo formou, kterou si Klient zvolí při zadávání příkazu. Současně bude kdykoli k nahlédnutí v přehledu avíz. O neprovedení platebního příkazu podaného prostřednictvím služby MultiCash a BUSINESS 24 Banka informuje Klienty (Klienty MultiCash v případě verze MultiCash 3.2.) také prostřednictvím statusu transakce (status transakce je stornována ). Je-li Klient korporátním klientem, o případném neprovedení příkazu podaného u přepážky, prostřednictvím služeb BUSINESS 24 nebo prostřednictvím služby MultiCash informuje Banka Klienta také telefonicky nebo jinou individuálně sjednanou cestou Opakované zúčtování platebního příkazu V případě, že na platebním účtu nebude v den splatnosti platebního příkazu dostatek peněžních prostředků k jeho provedení, provede Banka opakované zúčtování příkazu k platbě nebo inkasu takto: Typ převodu Platební příkazy v českých korunách na účty v českých bankách Platební příkazy do zahraničí a v cizích měnách v ČR Opakované zúčtování U příkazů z účtů firemní klientely probíhá opakování pouze v den zadání. U inkasních plateb z účtů firemní klientely probíhá opakování následující 4 kalendářní dny po obdržení žádosti o inkaso. U příkazů z účtů korporátní klientely probíhá opakování následujících 10 pracovních dnů po dni splatnosti. U inkasních plateb z účtu korporátní klientely probíhá opakování následující 3 pracovní dny po obdržení žádosti o inkaso. U příkazů z účtů firemní klientely probíhá opakování pouze v den přijetí platebního příkazu. U příkazů z účtů korporátní klientely probíhá opakování 10 pracovních dnů po dni splatnosti příkazu. Při opakovaném zúčtování platby provede Banka příkaz s datem splatnosti ke dni zpracování. K přepočtu se použije směnný kurz platný v čase zpracování. Po uplynutí dohodnuté lhůty platební příkaz nebude proveden, Klient jej však může zadat znovu. Opakované zúčtování se neprovádí u platebních příkazů provedených prostřednictvím platební karty v prodejním místě (u obchodníka). 25. ŘEŠENÍ NESPRÁVNĚ PROVEDENÝCH NEBO NEAUTORIZOVANÝCH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ 25.1 Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci Pokud nebude platba z účtu řádně a včas připsána na účet banky příjemce, zajistí Banka její dodatečné řádné provedení a uvedení účtu do stavu, jako kdyby byla platba provedena řádně a včas. Do doby, než bude dodatečně provedená platba připsána na účet banky příjemce, je Klient oprávněn platbu zrušit a Banka účet uvede do původního stavu. Pokud Banka obdrží platbu ve prospěch účtu Klienta a nepřipíše ji na tento účet řádně a včas, zajistí její dodatečné řádné připsání a uvedení účtu do stavu, jako kdyby byla platba připsána řádně a včas. Jestliže je Klient příjemcem platby, která byla provedena z jeho podnětu (například inkaso), odpovídá Banka za správné a včasné předání příkazu k jejímu provedení bance plátce. Pokud je Klient plátcem platby, která byla provedena z podnětu příjemce (například inkaso), odpovídá Banka za její řádné a včasné provedení za předpokladu, že platební příkaz obdrží od banky příjemce též řádně a včas. Bez ohledu na to, zda Banka za nesprávně provedenou transakci odpovídá, či nikoli, vyvine na žádost Klienta veškeré možné úsilí k vyhledání platební transakce. O výsledku šetření bude Banka Klienta vhodným způsobem informovat. 20

157 25.2 Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci Jestliže dojde k provedení platební transakce bez souhlasu Klienta, provede Banka její zúčtování ve prospěch účtu Klienta neprodleně poté, co se o takové neautorizované platební transakci dozví, a nebude-li to možné, vyplatí příslušnou částku Klientovi v hotovosti. Za neautorizovanou platební transakci odpovídá Klient v následujících případech: a) ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, případně jeho zneužitím, a ze strany Klienta nebyla zajištěna ochrana jeho jedinečných bezpečnostních prvků; v tomto případě nese Klient ztrátu do částky odpovídající 150 EUR; b) ztráta byla způsobena tím, že při používání platebního prostředku Klientem nebo jeho zmocněncem byla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušena povinnost používat platební prostředek v souladu se sjednanými podmínkami, zejména povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jedinečných bezpečnostních prvků platebního prostředku, nebo povinnost bez zbytečného odkladu oznámit Bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku; v tomto případě nese Klient ztrátu v plné výši. Ztrátu však Banka uhradí Klientovi i ve výše uvedených případech, pokud ztráta vznikla poté, co byla Bance oznámena ztráta, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku, nebo pokud Banka nezajistila, aby měl Klient k dispozici vhodné prostředky umožňující mu kdykoli takovou ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku oznámit Bance. Pokud ale byla ztráta způsobena podvodným jednáním Klienta, nese Klient ztrátu vždy v plné výši. Klient, který není drobným podnikatelem, nese ztrátu z neautorizované platební transakce v plné výši i v případě, že ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku, nezajistil-li Klient ochranu jeho jedinečných bezpečnostních prvků, a to do okamžiku, kdy takovou skutečnost Bance oznámil. V případě kartových transakcí je však Klientova odpovědnost za kartové transakce, škody a náklady, vyplývající ze zneužití ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku ve lhůtě 48 hodin před okamžikem oznámení takové skutečnosti Bance, omezena maximálně částkou 150 EUR. V případě zneužití karty, při němž byl použit PIN, nebo v případě, že Klient jednal podvodně, v rozporu se smluvním ujednáním či obecně závaznými právními předpisy, odpovídá za všechny kartové transakce, škody a náklady Lhůta pro uplatnění reklamace nesprávně provedené či neautorizované platební transakce Reklamaci nesprávně provedené či neautorizované platební transakce uplatní Klient bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu. Pokud nebude reklamace ve výše uvedené lhůtě uplatněna, povinnosti Banky podle článků a VOP mohou zaniknout. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby Klient poskytl veškerou součinnost a předložil dostupné doklady vztahující se k platební transakci, jíž se reklamace týká. I v případech, kdy Banka neodpovídá za reklamovanou platební transakci, Banka vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby peněžní prostředky z takové platební transakce byly vráceny. V takovém případě však má Banka právo požadovat za vrácení peněžních prostředků úhradu v souladu s jejím ceníkem. Klient, který není drobným podnikatelem, je povinen uplatnit reklamaci vůči Bance z důvodu neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 75 dnů ode dne odepsání peněžních prostředků z platebního účtu a v případě kartové transakce do 75 dnů ode dne použití karty, jinak zaniknou práva Klienta vůči Bance související s neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakcí. Při uplatnění reklamace je Klient povinen předložit doklady vztahující se k reklamované platební transakci a osvědčující jeho tvrzení Nesprávný jedinečný identifikátor Jedinečným identifikátorem příjemce je číslo platebního účtu příjemce a identifikační kód jeho banky. Za uvedení nesprávného jedinečného identifikátoru příjemce odpovídá Klient, a to platí i tehdy, jestliže uvede i další údaje o příjemci. Pokud plátce nebo příjemce uvedl nesprávný jedinečný identifikátor příjemce, vyvine Banka veškeré úsilí, aby peněžní prostředky z nesprávně provedené platební transakce byly vráceny Klientovi. Banka je oprávněna za vrácení peněžních prostředků účtovat cenu Dokládací povinnost Banky V případě, že Klient Bance sdělí, že provedenou platební transakci neautorizoval nebo že byla provedena nesprávně, je Banka povinna doložit, že byl platební příkaz dán, že byla platební transakce správně zaznamenána a zaúčtována. Banka v tomto případě doloží, že platební transakce nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. Tuto povinnost Banka nemá v případě Klienta, který není drobným podnikatelem Opravné zúčtování Jestliže v bezhotovostním platebním styku v rámci České republiky v české měně Banka nezúčtuje částku nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem Klienta a způsobí tím chybu v zúčtování, je povinna ji opravit opravným zúčtováním a uvést tak zúčtování do souladu s příkazem Klienta. 21

158 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. POJIŠTĚNÍ VKLADŮ Peněžní prostředky v české i cizí měně, včetně úroků na účtech na jméno a dalších vkladech vedených na jméno jsou ze zákona pojištěny. Podmínkou pojištění je, že je vkladatel řádně identifikován. Banka se účastní systému pojištění vkladů, který provozuje Fond pojištění vkladů. Pokud Banka nebude schopna vyplatit peněžní prostředky vkladatelům, Fond pojištění vkladů vyplatí na určených výplatních místech náhradu za pojištěné vklady. Výše náhrady se vyplácí nejvýše do částky přepočtu EUR pro jednu oprávněnou osobu ze všech jejích vkladů. Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů, včetně podílů na účtech vedených pro dva a více spolumajitelů a včetně úroků. Výpočet a výplata náhrady se provádí v české měně ke dni zahájení plateb, přepočet na českou měnu se provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy Fond pojištění vkladů obdržel oznámení o neschopnosti Banky dostát svým závazkům. 27. ÚČINNOST Od tyto VOP nahrazují ve vztahu ke Klientovi, který je podnikatelem nebo právnickou osobou, Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., ze dne ve znění pozdějších změn a Sdělení České spořitelny, a.s., k platebním službám a účtům Firemní a komerční klientela. Toto znění VOP je účinné od Ve vztahu ke smlouvám o bankovních službách uzavřeným před a na které se vztahují tyto VOP se Klient a Banka dohodli, že práva a povinnosti z těchto smluv se od řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 22

159 INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, PSČ: , Olbrachtova 1929/62 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČ0: DIČ: CZ Kontaktní údaje: informační linka banky: pro volání ze zahraničí: internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 tel.: Kód banky pro účely platebního styku: 0800 BIC/SWIFT kód banky: GIBACZPX Telex: spdb c, spdb c, spdb c Reuters: SPOPsp.PR Orgán dohledu: Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, Praha 1 Hlavní předmět podnikání: Poskytování bankovních služeb na základě bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

160 Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

161 OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení Pravidla vzájemné komunikace Uzavírání a doba trvání smluv Změna obchodních podmínek a další změny Ukončení smluvního (úvěrového) vztahu Další obecné podmínky ÚVĚR 7. Úvěrový limit Čerpání úvěru Kartový účet, evidence úvěru a pohledávek z úvěru KARTY 10. Druhy karet Vydání karty včetně změn Používání karty, bezpečnost, transakční limity DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 13. Obecné informace ke službám Zavádění, změny a rušení služeb SPLÁCENÍ 15. Pohledávky z úvěru, obecná pravidla pro splácení Splatnost jednotlivých úhrad a způsob placení Úroky z úvěru PORUŠENÍ PODMÍNEK ÚVĚROVÉHO VZTAHU A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, DŮSLEDKY 18. Porušení úvěrového vztahu Jiné závažné skutečnosti Důsledky porušení úvěrového vztahu a jiných závažných skutečností SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 21. Náhradní termíny, náhradní ujednání Metoda výpočtu úroků a cen Forma a obsah předávaných dokumentů Zavedení měny euro Nebezpečí změny okolností a vyšší moc Potvrzení o přijetí důležitých ujednání ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 27. Účinnost

162 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Vymezení základních pojmů Tyto obchodní podmínky vydává společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: , IČO: (dále jen Banka ). Tyto obchodní podmínky upravují některá základní pravidla pro smluvní vztahy mezi Bankou a jejími klienty z řad podnikatelů a právnických osob (včetně klientů z veřejného a neziskového sektoru) (dále jen Klient ) vzniklé na základě smluv uzavřených v souvis losti s poskytováním úvěrů spojených se služební kreditní nebo charge kartou (karta). Tyto obchodní podmínky rovněž dopadají na jednání, jehož cílem je uzavření smlouvy o úvěru (smlouva). Pokud tyto obchodní podmínky nebo smlouva používají pojem Klient, rozumí se tím majitel kartového účtu. Banka považuje Klienta za drobného podnikatele pouze tehdy, pokud Klient splňuje kritéria stanovená zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, pro drobné podnikatele, a tuto skutečnost oznámí a doloží Bance. Nevyplývá-li z těchto obchodních podmínek jinak, rozumí se kartou či kartami společně služební kreditní karty a služební charge karty. Úvěrem se rozumí povinnost Banky poskytnout Klientovi za sjednaných podmínek peněžní prostředky nebo, podle kontextu, peněžní prostředky, které mají být poskytnuty nebo již poskytnuté a čerpané. 1.2 Všeobecné obchodní podmínky Banky Tyto obchodní podmínky jsou speciálním ujednáním ve vztahu ke Všeobecným obchodním podmínkám České spořitelny, a.s., Firemní a korporátní klientela (VOP). VOP upravují základní pravidla a podmínky bankovních obchodů na základě smluv uzavíraných mezi Bankou a Klientem. Ve vztahu ke kreditním a charge kartám VOP upravují zejména pravidla zajištění bezpečnosti údajů a prostředků, oznamovací povinnosti a součinnosti, dále základní podmínky týkající se vydávání a používání karet, zúčtování transakcí, bezpečnosti a ochrany při používání karty a PIN nebo postupu při podávání reklamací, elektronické a telefonní bankovnictví. Aktuální VOP jsou k dispozici na internetových stránkách Banky a v obchodních místech. 1.3 Úvěrový vztah Úvěrovým vztahem se rozumí veškeré podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem, vznikající v souvislosti s poskytováním úvěru, vydáním a používáním karty, jakož i zřízením a vedením kartového účtu Bankou. Úvěrový vztah se řídí především smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nestanoví-li smlouva jinak, platí pro úvěrový vztah mezi Bankou a Klientem dále: a) tyto obchodní podmínky; b) VOP; c) platný ceník Banky zahrnující ceny a úrokové sazby; d) zvláštní podmínky týkající se zvolených doplňkových služeb (zejména pojistné podmínky). Upravuje-li smlouva některou z podmínek rozdílně od těchto obchodních podmínek, VOP či ceníku, má přednost ujednání smlouvy. Upravují-li tyto obchodní podmínky některou z podmínek rozdílně od VOP, má přednost ujednání těchto obchodních podmínek. Úrokové sazby a ceny služeb jsou uvedeny v ceníku. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, použije se úroková sazba nebo cena uvedená v ceníku platném v době poskytnutí služby, popř. provedení příslušného úkonu či jednání. Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách Banky a v obchodních místech. Součástí úvěrového vztahu je také žádost o vydání karty. 3

163 1.4 Uživatelská příručka ke kartám Klient je povinen seznámit se a zajistit, aby se každý držitel karty seznámil s uživatelskou příručkou, kde jsou uvedeny další instrukce a informace související s používáním karty. Uživatelská příručka je k dispozici na internetových stránkách Banky. 2. PRAVIDLA VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE Obecná pravidla komunikace jsou uvedena ve VOP. 2.1 Prostředky komunikace a adresy Klient a Banka používají k vzájemné komunikaci poštu nebo osobní doručování, pokud se nedohodnou na využívání jiných prostředků komunikace (telefon, fax, nebo jiné prostředky pro elektronickou výměnu dat). Pokud Klient poskytne Bance své údaje k použití jiných prostředků komunikace, Banka je oprávněna komunikovat s Klientem jejich prostřednictvím. V případě, že Klient sjedná s Bankou služby elektronického a telefonního bankovnictví, mohou strany komunikovat prostřednictvím komunikačních kanálů elektronického a telefonního bankovnictví. Pokud Klient nesdělí jinou korespondenční adresu, Banka bude posílat oznámení a dokumenty v tištěné formě na adresu uvedenou v příslušné smlouvě. V případě potřeby může Banka využít pro doručení také jinou jí známou poštovní adresu Klienta. Klient může podepisovat dokumenty pomocí elektronického nebo biometrického podpisu v případech, kdy mu Banka tuto možnost nabídne nebo se na tom s Bankou dohodne. Komunikaci prostřednictvím informační linky mohou využít rovněž držitelé karet, kteří s Bankou neuzavřeli smlouvu, tj. nejsou majiteli kartového účtu. 2.2 Informování Klienta Je-li sjednána povinnost Banky informovat Klienta, resp. zaslat mu oznámení, je tato informační povinnost splněna uvedením informace na výpisu z kartového účtu. V případech, kdy to požadují právní předpisy, Banka informuje Klienta písemně, a to buď v papírové podobě (např. dopisem), nebo elektronickou formou (např. soubor ve formátu PDF) na trvalém nosiči dat (např. média CD, DVD, flash disk). Zmaří-li Klient vědomě doručení jakékoli písemnosti, platí, že mu byla řádně doručena. 2.3 Ochrana hesla V případě, že bylo v rámci úvěrového vztahu sjednáno nebo majiteli kartového účtu či držiteli přiděleno Bankou heslo pro komunikaci s Bankou na dálku, je majitel kartového účtu povinen uchovávat toto heslo v tajnosti za stejných podmínek jako pro ochranu bezpečnostních údajů (PIN) a karty. Majitel kartového účtu je dále povinen zajistit, aby také držitel uchovával toto heslo v tajnosti za stejných podmínek jako pro ochranu bezpečnostních údajů (PIN) a karty. V případě potřeby je možná změna hesla. 3. UZAVÍRÁNÍ A DOBA TRVÁNÍ SMLUV 3.1 Způsob uzavření a obsah smlouvy Smlouva je obvykle uzavírána v obchodních místech. V případech, kdy to Banka Klientovi nabídne nebo se na tom s Klientem dohodne, lze uzavřít některé smlouvy také prostřednictvím internetu, telefonu, bankomatu, kurýra, svých obchodních zástupců nebo korespondenčně. Výše uvedené platí rovněž pro změnu smlouvy. Změnu smlouvy lze sjednat i formou žádosti Klienta a následného oznámení Banky o přijetí požadované změny. Smlouvou se sjednávají podmínky poskytnutí úvěru, vydání a používání karty, jakož i podmínky zřízení a vedení kartového účtu Bankou. Smlouvu není možné uzavřít, dokud na straně Banky neproběhnou veškeré potřebné schvalovací procesy podle vnitřních pravidel Banky. Na uzavření smlouvy ani na vydání karty není právní nárok a Banka není povinna sdělovat důvody svého případného odmítnutí. 3.2 Doba trvání smlouvy a její automatické prodloužení Není-li dohodnuto jinak, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že je smlouva uzavřená na dobu určitou s automatickou obnovou a Klientovi je vydána pokračovací karta a Klient písemně nepožádá Banku o ukončení smlouvy nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů před posledním dnem trvání smlouvy, prodlužuje se automaticky trvání smlouvy na další období, a to i opakovaně. 4

164 4. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍ ZMĚNY 4.1 Změna obchodních podmínek Pokud se změní zákony a jiné předpisy nebo podmínky na trzích finančních služeb či dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice Banky, může Banka tyto obchodní podmínky změnit, a to vydáním nových obchodních podmínek. Klientovi Banka oznámí změnu těchto obchodních podmínek při osobním jednání, prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo prostřednictvím zvláštní internetové stránky, jejíž adresu Banka v případě změny těchto obchodních podmínek Klientovi včas sdělí. Klientovi, který je drobným podnikatelem, Banka oznámí změnu těchto obchodních podmínek nejpozději 2 měsíce před nabytím jejich účinnosti a Klientovi, který není drobným podnikatelem, nejpozději 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Pokud Klient do dne účinnosti změny těchto obchodních podmínek navrženou změnu písemně neodmítne, stává se nové znění závazné pro obě strany. Pokud Klient se změnou těchto obchodních podmínek nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně vypovědět smlouvu. Účinky výpovědi smlouvy nastávají v takovém případě okamžitě k okamžiku doručení výpovědi Bance. 4.2 Změna dalších smluvních podmínek Kromě změny těchto obchodních podmínek je Banka oprávněna způsobem uvedeným v článku 4.1 výše změnit doplňkové služby a jejich podmínky (článek 14.2) a délku bezúročného období (článek 15.5). Jednostrannou změnou může Banka dále změnit typ nebo funkčnost karet (článek 10.3) a limity ke kartě (článek 12.2). Banka je rovněž oprávněna změnit výši úvěrového limitu postupem uvedeným v článku 7.3. Dále je Banka oprávněna změnit výši úrokových sazeb a cen. S ohledem na požadavky právních předpisů jsou podmínky pro takovou změnu sjednány přímo ve smlouvě. 4.3 Další změny Banka je oprávněna provést změnu obchodního názvu produktu nebo služby, změnu označení, formulářů, provozu obchodních míst nebo jiné změny, které nemají vliv na vzájemná práva a povinnosti Banky a Klienta, a v takovém případě se nejedná o změnu smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. O takové změně bude Banka Klienta informovat. 5. UKONČENÍ SMLUVNÍHO (ÚVĚROVÉHO) VZTAHU 5.1 Ukončení smluvního vztahu Smluvní vztah mezi Bankou a Klientem může být ukončen na základě vzájemné dohody. 5.2 Ukončení ze strany Klienta Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou. Odstoupení Klienta je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení Bance. Dnem účinnosti odstoupení od smlouvy zaniká právo Klienta čerpat úvěr. Klient má právo smlouvu písemně vypovědět v těchto případech: a) bez udání důvodu, s účinností k poslednímu dni příslušného účetního období podle článku 9.2, v němž byla výpověď Bance doručena, nebo b) v případě nesouhlasu se změnou těchto obchodních podmínek nebo VOP, pokud se tato změna týká karet, s účinností ke dni doručení výpovědi Bance. Dnem účinnosti výpovědi smlouvy zaniká oprávnění Klienta čerpat úvěr. V případě, že výpověď Klienta nebude Bance doručena spolu se všemi kartami vydanými k příslušnému kartovému účtu, nese Klient odpovědnost za znehodnocení neodevzdaných karet nejpozději ke dni účinnosti výpovědi, jakož i za případnou škodu vzniklou v důsledku nesplnění této povinnosti. Není-li výpověď Klienta učiněna v obchodním místě, nese Klient odpovědnost za veškerou případnou škodu způsobenou až do okamžiku doručení výpovědi Bance. Pro úvěrový vztah se nepoužije 1978 odst. 2 občanského zákoníku, tj. marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od smlouvy. 5.3 Ukončení ze strany Banky Kromě případů jednostranného ukončení smlouvy uvedených v článku 20.1 jakožto nápravných opatření v důsledku porušení úvěro vého vztahu má Banka právo smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s účinností ve lhůtě 2 měsíců. Dnem účinnosti výpovědi smlouvy zaniká oprávnění Klienta čerpat úvěr. 5

165 ÚVĚR 5.4 Zrušení automatické výměny karty Nedohodne-li se Banka s Klientem jinak, nemá zrušení automatické výměny nebo zrušení všech karet vydaných k danému kartovému účtu za následek ukončení účinnosti smlouvy ani zrušení kartového účtu Povinnosti Klienta v souvislosti s ukončením smluvního vztahu Není-li sjednáno jinak, je Klient povinen zaplatit Bance veškeré pohledávky z úvěru nejpozději ke dni ukončení účinnosti smlouvy. Zánikem smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit Bance veškeré pohledávky z úvěru. 6. DALŠÍ OBECNÉ PODMÍNKY 6.1 Postoupení práv a povinností ze smlouvy Pokud Banka udělí Klientovi předchozí písemný souhlas, je Klient oprávněn zastavit své pohledávky ze smlouvy nebo své pohledávky či celou smlouvu postoupit a převést práva z úvěrového vztahu na další osoby, ale pouze společně se všemi s nimi souvisejícími dluhy a za dalších podmínek, které Banka předem Klientovi sdělí. Banka je oprávněná zastavit své pohledávky ze smlouvy nebo své pohledávky či celou smlouvu postoupit a převést práva z úvěrového vztahu na třetí osoby i bez souhlasu Klienta. ÚVĚR 7. ÚVĚROVÝ LIMIT 7.1 Celkový úvěrový limit Celkovým úvěrovým limitem se rozumí ve smlouvě sjednaná výše úvěru, tedy částka, do které může Klient opakovaně čerpat a splácet úvěr. Tento limit se může v průběhu úvěrového vztahu měnit. 7.2 Překročení celkového úvěrového limitu a jeho důsledky Z technických důvodů (např. delší doba pro zaúčtování neautorizovaných offline transakcí) nebo v důsledku započtení cen za služby a splatných úroků do celkového úvěrového limitu může dojít k překročení celkového úvěrového limitu. V důsledku překročení celkového úvěrového limitu je Banka oprávněna uplatnit nápravná opatření podle článků 20.1 a Klient je povinen postupovat při čerpání úvěru uvážlivě a zohlednit riziko možného překročení limitu. 7.3 Změny celkového úvěrového limitu Banka je oprávněna navrhnout Klientovi zvýšení celkového úvěrového limitu. Návrh na zvýšení celkového úvěrového limitu zašle Banka Klientovi minimálně 20 dnů před navrženou účinností zvýšení. Pokud Klient tento návrh neodmítne před datem navržené účinnosti takové změny, považuje se za přijatý a Banka limit Klientovi zvýší v souladu se zaslaným návrhem. Banka může snížit s okamžitou účinností celkový úvěrový limit: a) v důsledku porušení úvěrového vztahu nebo vzniku jiné závažné skutečnosti podle článků 18 a 19, nebo b) vyžaduje-li to zákonná povinnost Banky postupovat obezřetně. V případě zvýšení i snížení bude nový celkový úvěrový limit uveden v následujícím výpisu z kartového účtu. Ke změně výše celkového úvěrového limitu může dojít i dohodou mezi Bankou a Klientem. 6

166 8. ČERPÁNÍ ÚVĚRU 8.1 Čerpání úvěru Banka poskytuje Klientovi úvěr především za účelem bezhotovostní úhrady zboží a služeb. Banka může umožnit Klientovi podle svých dispozic rovněž čerpání úvěru jinými způsoby, například formou výběru hotovosti (prostřednictvím bankomatu či v pobočce), včetně transakcí typu cash back (výběr hotovosti u obchodníka při současné platbě kartou), cash advance (výběr prostřednictvím karty u přepážek bank a ve směnárnách) či quasi cash (transakce představující prodej obchodníkova sortimentu jako jsou hrací žetony, otevření účtu nebo peněžní příkazy, které jsou přímo směnitelné za hotovost). Takové jiné způsoby čerpání může Banka zpoplatnit příslušnou cenou a takto čerpaný úvěr nebo jeho část může být úročen zvláštní úrokovou sazbou; výše ceny a úrokové sazby je uvedena v ceníku. Čerpání úvěru z kartového účtu může být realizováno i na základě instrukce Klienta k převodu peněžních prostředků na jím určený účet v České republice učiněné telefonicky, případně prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví nebo bankomatu). Takový způsob čerpání může Banka zpoplatnit příslušnou cenou podle ceníku a takto čerpaný úvěr nebo jeho část může být úročen zvláštní úrokovou sazbou. 8.2 Postup v případě úmrtí majitele kartového účtu Dozví-li se Banka věrohodným způsobem o úmrtí majitele kartového účtu fyzické osoby, je Banka oprávněna ihned pozastavit právo čerpat úvěr, zablokovat karty vydané ke kartovému účtu a své pohledávky z úvěru převést na evidenční účet pro účely dědického řízení. 9. KARTOVÝ ÚČET, EVIDENCE ÚVĚRU A POHLEDÁVEK Z ÚVĚRU 9.1 Kartový účet Banka zřídí pro Klienta kartový účet na základě podané žádosti o vydání karty. Kartový účet je určen k čerpání úvěru a k úhradě pohledávek z úvěru a je veden v české měně. Nebude-li číslo kartového účtu uvedeno ve smlouvě, sdělí jej Banka Klientovi nejpozději při převzetí karty. Toto číslo rovněž Banka uvede na každém výpisu z kartového účtu. 9.2 Výpisy z kartového účtu Klient je pravidelně informován o zůstatku k čerpání a o uskutečněných transakcích měsíčními výpisy z kartového účtu. Tyto výpisy však Klientovi Banka zasílá pouze v případě, že na kartovém účtu došlo během příslušného účetního období k pohybu, nebo pokud vykazuje k datu ukončení příslušného účetního období dlužnou částku. Účetní období trvá 1 běžný měsíc a jeho počátek a konec je uveden v informačním dopisu, který Klient obdrží společně s kartou. Pokud je ve výpisu z kartového účtu nebo v jiném dokumentu v souvislosti s účetním obdobím použita zkratka EOM (End of Month), rozumí se tím poslední den kalendářního měsíce. Zůstatek k čerpání je částka, do jejíž výše je Klient oprávněn čerpat úvěr a představuje celkový úvěrový limit snížený o částky zúčtovaných transakcí, o částky cen, o zaúčtované úroky a o částky autorizovaných transakcí (tj. transakcí ještě nezúčtovaných) během účetního období, a zvýšený o připsané úhrady. Jednotlivé transakce jsou mj. identifikovány datem realizace transakce a datem zúčtování transakce; datum zúčtování transakce může být pozdější než datum její realizace, v závislosti na procesu zpracování transakce obchodníkem, Bankou či příslušnou kartovou asociací. Podle volby Klienta je výpis Klientovi zasílán buď obyčejnou poštovní zásilkou, nebo je pro něj připraven k převzetí v obchodním místě. Banka může dle svých technických možností dohodnout s Klientem i jiný způsob doručování výpisů, například prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví. V závislosti na dispozicích Banky může být Klient rovněž informován o zůstatku k čerpání jiným způsobem, např. prostřednictvím bankomatu, prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví či SMS, přičemž poskytnutí této informace může být zpoplatněno. Informace o zůstatku k čerpání má s ohledem na poslední nezaúčtované transakce pouze orientační charakter a nezajišťuje vždy aktuální písemnou informaci o stavu peněžních prostředků na kartovém účtu. 7

167 KARTY KARTY 10. DRUHY KARET 10.1 Informace o kartách Aktuální nabídku karet zveřejňuje Banka ve svých informačních materiálech, které jsou k dispozici ve všech obchodních místech a dále na internetových stránkách Banky. Klientům i držitelům karet je dále k dispozici telefonní informační linka zajišťující servis pro Klienty Druhy karet Banka vydává pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby služební kreditní karty a služební charge karty. Kreditní karta i charge karta jsou platební karty, které umožňují čerpat úvěr, přičemž v případě charge karty je dána povinnost Klienta splatit úvěr vždy v plné výši za každé účetní období. Banka může vydávat i jiné typy karet dle své aktuální obchodní nabídky a technických možností. K takovým kartám může Banka vydat další obchodní podmínky upravující jejich používání Technické a funkční změny karet V návaznosti na rozvoj svých obchodních nebo technických možností je Banka oprávněna kdykoli jednostranně změnit typ a/nebo funkčnost karet, a to včetně karet již vydaných. O takové změně bude Banka Klienta informovat předem. 11. VYDÁNÍ KARTY VČETNĚ ZMĚN 11.1 Vydání karty Karta je vydána Klientovi zpravidla na základě smlouvy nebo na základě zvláštní žádosti Klienta Majitel kartového účtu, držitel Majitelem kartového účtu je Klient, s nímž Banka uzavřela smlouvu a pro nějž je Bankou zřízen a veden kartový účet. Držitel je fyzická osoba, které byla vydána k používání karta. Příjmení a jméno držitele jsou vyznačeny na kartě. Banka vydá kartu Klientovi nebo držiteli, kterého Klient poskytnutím karty zmocní k čerpání úvěru. Klient je povinen zajistit, aby držitel karty dodržoval veškerá pravidla jejího používání, zejména ta bezpečnostní, jakož i v přiměřeném rozsahu i další pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách nebo ve VOP. Klient nese odpovědnost za jednání držitele a hradí případnou škodu způsobenou držitelem. Klient je oprávněn kdykoli v době trvání úvěrového vztahu požádat Banku o vydání karet pro držitele. Banka není povinna této žádosti vyhovět. Veškerá sdělení včetně výpisu z kartového účtu budou zasílána nebo předávána v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou majiteli kartového účtu. Veškerá sdělení zaslaná nebo předaná majiteli kartového účtu nebo držiteli karty se považují za zaslaná nebo předaná oběma. Klient souhlasí s tím, že jej budou vázat i všechny pokyny a požadavky předložené držitelem ve vztahu ke kartě. Celkový úvěrový limit je vždy společný pro majitele kartového účtu a všechny držitele karet ve vztahu ke stejnému kartovému účtu. Majitel kartového účtu je oprávněn omezit limity čerpání pro jednotlivé karty. Majitel kartového účtu opravňuje Banku sdělovat podle jejího uvážení nezbytné údaje o sobě nebo o kartovém účtu držitelům karet k tomuto kartovému účtu při výkonu jejich práv v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou. Majitel kartového účtu je oprávněn kdykoli zrušit užívání karty držitele vydané k jeho kartovému účtu. Držitel karty je oprávněn zrušit užívání své karty. Příslušné povinnosti majitele kartového účtu i držitelů karet vydaných k předmětnému kartovému účtu vyplývající z úvěrového vztahu přetrvávají bez ohledu na to, zda byla příslušná karta zrušena. 8

168 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 11.3 Zaslání a převzetí karty a PIN Pro zaslání a převzetí karty a PIN se uplatní příslušná ustanovení VOP o platebních kartách Automatická obnova karty, pokračovací karta Pokud je sjednána automatická obnova karty a Klient řádně plní podmínky úvěrového vztahu, vydá Banka před koncem doby platnosti stávající karty kartu s novou dobou platnosti navazující na předchozí dobu platnosti (pokračovací karta). Při automatické obnově karty nebo při vydání náhradní karty (vydávané např. v případě ztráty nebo odcizení původní karty) může Banka vydat jiný typ karty, popř. kartu s novou funkčností, např. bezkontaktní platební technologii. Je-li karta zařazena do seznamu karet, s nimiž je zakázáno provádět platební transakce (zablokování karty), Banka pokračovací kartu nevydá. 12. POUŽÍVÁNÍ KARTY, BEZPEČNOST, TRANSAKČNÍ LIMITY 12.1 Používání karty a její bezpečnost Pro používání karty a zajištění její bezpečnosti se uplatní pravidla uvedená ve VOP Limity ke kartě Limity ke kartě pro čerpání úvěru Banka nastaví automaticky ve výších uvedených v žádosti o vydání karty. Banka má možnost automaticky nastavené limity kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií a také s ohledem na obchodní politiku Banky. Limity může Klient kdykoli během trvání úvěrového vztahu změnit, a to buď osobně, nebo jinými prostředky komunikace na dálku, pokud to Banka Klientovi umožní. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 13. OBECNÉ INFORMACE KE SLUŽBÁM 13.1 Doplňkové služby Banka poskytne Klientovi ke kartovému účtu nebo ke kartě dle své aktuální nabídky doplňkové služby, včetně zpoplatněných služeb. 14. ZAVÁDĚNÍ, ZMĚNY A RUŠENÍ SLUŽEB 14.1 Zavádění nových služeb Banka je oprávněna kdykoli zavádět nové doplňkové služby. O zavedení bude Klienta informovat Změna služeb Klient, případně dle dispozic Banky i držitel ve vztahu ke své kartě, je oprávněn libovolně měnit nastavení služeb, pokud to umožňuje povaha služby a pokud není sjednáno jinak. Banka je oprávněna jednostranně měnit podmínky poskytnutí a rozsah doplňkových služeb, a to způsobem stanoveným v článku 4.1. Pokud Klient nebude s takovou změnou souhlasit, má právo vypovědět smlouvu způsobem podle článku 4.1 a s důsledky uvedenými v daném ustanovení. Není-li uvedeno jinak, nastaví Banka Klientovi příslušnou změnu služby následující pracovní den po jejím sjednání. 9

169 SPLÁCENÍ Změnu nebo zrušení služeb poskytovaných Klientovi bezplatně může Banka provést kdykoli. O změně nebo zrušení služby bude Klienta předem informovat Zánik služby závislé na další skutečnosti V případě, že je služba poskytovaná Klientovi závislá na nějaké další skutečnosti a službu nelze poskytnout z důvodu neexistence či zániku takové skutečnosti, případně z důvodu chybné informace sdělené Klientem, je Banka oprávněna poskytování této služby jednostranně ukončit. V případě, že bude poskytování služby Bankou jednostranně ukončeno, nezbavuje to Klienta možnosti sjednat si takovou službu po splnění příslušných podmínek opětovně kdykoli v budoucnu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Klienta platit cenu za takovou službu, a to až do okamžiku zrušení služby. SPLÁCENÍ 15. POHLEDÁVKY Z ÚVĚRU, OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPLÁCENÍ 15.1 Pohledávky z úvěru Pohledávkami z úvěru jsou veškeré pohledávky Banky za Klientem vzniklé v rámci úvěrového vztahu a v souvislosti s ním, zejména dlužná částka úvěru, úroky z úvěru, úroky z prodlení, ceny v souvislosti s úvěrem a kreditní nebo charge kartou, smluvní pokuty, náhrady škody, pohledávky vzniklé z ukončení či v souvislosti s ukončením úvěrového vztahu nebo pohledávky z některého jiného smluvního vztahu v rámci úvěrového vztahu nebo pohledávky vznikající v souvislosti s ním. Pohledávky z úvěru zahrnují dále pohledávky Banky za Klientem na vydání případného bezdůvodného obohacení, pokud by Banka poskytla plnění ve prospěch nebo za Klienta a na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek Celková minimální úhrada U kreditních karet se uplatní celková minimální úhrada, která představuje částku, kterou je Klient povinen zaplatit po ukončení každého účetního období. U charge karet se uplatní celková úhrada podle článku 15.3 níže. Výše celkové minimální úhrady pro kreditní karty se vypočte jako součet 5 % z částky čerpaného a nesplaceného úvěru a veš kerých úroků z úvěru a cen vyúčtovaných Bankou za příslušné účetní období, nestanoví-li smlouva jinak. Výše úhrady je vždy uvedena na výpisu z kartového účtu. Klient neplatí celkovou minimální úhradu, pokud: a) si sjedná automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky a zaplatí celkovou úhradu, nebo b) výše vypočtené celkové minimální úhrady nedosáhne limitu uvedeného v ceníku. Tyto výjimky se ovšem neuplatní, pokud je Klient v prodlení s plněním některé pohledávky z úvěru. Pokud Klient hodlá využít bezúročného období podle článku 15.5, je povinen zaplatit celkovou čerpanou částku tak, aby byla do data splatnosti (včetně) připsána na kartový účet Celková úhrada Celková úhrada se uplatní u charge karet a v případech, kdy má Klient sjednáno automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky. Celková úhrada představuje částku, kterou je Klient povinen zaplatit po ukončení každého účetního období. Výše celkové úhrady odpovídá částce čerpaného úvěru, včetně veškerých úroků z úvěru a cen za příslušné účetní období a částky případného překročení celkového úvěrového limitu či dlužných pohledávek z úvěru z minulých účetních období. Výše celkové úhrady je vždy uvedena na výpisu z kartového účtu Celková čerpaná částka Celková čerpaná částka (označovaná též jako čerpaná částka celkem, zejména na výpisu z kartového účtu) je částka, jejíž výše odpovídá aktuální výši vyčerpaného a nesplaceného úvěru k poslednímu dni příslušného účetního období a která je uvedena na výpisu z kartového účtu. 10

170 15.5 Bezúročné období Bezúročné období je období, za které nebude Klientovi účtován žádný úrok z úvěru. Toto období začíná běžet vždy od prvního dne účetního období. Délka bezúročného období závisí na typu karty vydané Klientovi. Délku bezúročného období může Banka v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit v souladu s článkem 4.1. Délku bezúročného období může Banka změnit také na základě žádosti Klienta o nový typ karty. O tom zašle Klientovi oznámení. Bezúročné období se uplatní, pokud Klient zaplatí celkovou čerpanou částku za příslušné účetní období tak, aby celková čerpaná částka byla do data splatnosti (včetně) připsána na kartový účet Klienta. V případě, že Klient nezaplatí celkovou čerpanou částku do data splatnosti (včetně), je vyčerpaný úvěr nebo jeho část úročena úrokovou sazbou od data realizace transakce. 16. SPLATNOST JEDNOTLIVÝCH ÚHRAD A ZPŮSOB PLACENÍ 16.1 Datum splatnosti Klient je povinen zaplatit celkovou minimální úhradu, resp. celkovou úhradu do stanoveného data splatnosti. Splatnost příslušné úhrady je stanovena: a) pro kreditní karty do dvacátého dne po ukončení každého účetního období, a b) pro charge karty do pátého dne po ukončení každého účetního období. Datum splatnosti je vždy uvedeno na výpisu z kartového účtu, dle dispozic Banky rovněž v aplikaci elektronického bankovnictví. Banka sdělí Klientovi datum splatnosti také kdykoli na základě telefonického dotazu Klienta. Skutečnost, že Klient výpis z kartového účtu neobdržel, nemá vliv na povinnost Klienta zaplatit celkovou minimální úhradu, resp. celkovou úhradu do data splatnosti Způsob placení Klient je povinen platit pohledávky z úvěru na kartový účet, přičemž pohledávka z úvěru se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na kartový účet. Klient je povinen platit veškeré pohledávky z úvěru v českých korunách. Banka nemá povinnost přijmout úhradu jakéhokoli dluhu Klienta od jiné osoby než od Klienta Inkasní účet Inkasní účet je bankovní účet určený Klientem k úhradě pohledávek z úvěru. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak, případně nedohodne-li se Klient s Bankou jinak, není Klient oprávněn po celou dobu trvání úvěrového vztahu inkasní účet zrušit a je povinen udržovat na něm dostatek peněžních prostředků k úhradě pohledávek z úvěru. Inkasní účet může být veden u Banky, případně jiné peněžní instituce v České republice a budou z něj Bankou přednostně inkasovány celkové minimální úhrady, resp. celkové úhrady v případech, kdy Klient svou povinnost splácet nesplní jiným způsobem. V případě, kdy si Klient sjedná automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky, je uvedení inkasního účtu podmínkou poskytnutí této služby. Klient bere v této souvislosti na vědomí, že souhlas s inkasem k účtu může sjednat pouze majitel inkasního účtu nebo osoba s dispozičním právem k inkasnímu účtu Souhlas s pravidelným inkasem Pokud Klient udělí bance souhlas s inkasem z inkasního účtu za účelem zaplacení pohledávek z úvěru, zároveň tak vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby Banka bez příkazu a předchozího vyrozumění Klienta strhávala pohledávky z úvěru z inkasního účtu až do doby jejich úplného zaplacení. Za účelem úhrady pohledávek z úvěru zřídí Banka Klientovi po podpisu smlouvy bez dalšího souhlas s inkasem v případě, že je inkasní účet veden u Banky. Pokud je inkasní účet veden u jiné peněžní instituce, je povinností Klienta zajistit zřízení souhlasu s inkasem k tomuto inkasnímu účtu a výslovně souhlasit s úhradou pohledávek z úvěru formou inkasa. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Banky k započtení a inkasu z ostatních účtů Klienta u Banky podle VOP. Nebude-li Banka moci (zejména pro nedostatek peněžních prostředků na účtu, neexistenci účtu atd.) provést inkaso, je oprávněna uplatnit nápravná opatření podle článku Změna inkasního účtu Dojde-li ke změně inkasního účtu, je Klient povinen oznámit bance nové číslo inkasního účtu a nové bankovní spojení. Pro změněný účet platí všechny povinnosti Klienta a oprávnění Banky uvedená v tomto článku 16, a to včetně povinnosti Klienta zajistit souhlas 11

171 PORUŠENÍ PODMÍNEK s inkasem ve prospěch Banky. Klient je povinen zajistit tuto změnu v dostatečném předstihu před splatností nejbližší pohledávky z úvěru Souběh plateb Bude-li dlužná částka uhrazena na kartový účet Klientem a zároveň i z inkasa, Banka není povinna vrátit částku přesahující požadovanou celkovou minimální úhradu, resp. celkovou úhradu, a o tuto částku zvýší zůstatek k čerpání Pořadí splácení Nestačí-li zůstatek k čerpání úvěru spolu s dalšími peněžními prostředky Klienta na úhradu všech dluhů Klienta z úvěru, je Banka oprávněna použít prostředky na kartovém účtu k uspokojení svých pohledávek v následujícím pořadí: náklady Banky spojené s vymáháním pohledávek či porušením Klienta, úroky z prodlení, řádné úroky z úvěru, ostatní ceny a nakonec jistina. 17. ÚROKY Z ÚVĚRU 17.1 Úroky z úvěru Ode dne, kdy Klient začne čerpat úvěr nebo jeho část (včetně), vzniká Klientovi povinnost platit úroky z úvěru. Povinnost Klienta platit úroky z úvěru trvá až do dne bezprostředně předcházejícího dni, kdy Klient úvěr splatí Bance (včetně). Úroky z úvěru budou vyúčtovány Klientovi za každé účetní období a Banka si je strhne z kartového účtu. Banka bude Klienta o výši úroků za příslušné účetní období informovat prostřednictvím výpisu z kartového účtu. Podle typu karty se však může uplatnit bezúročné období, za které Banka nebude účtovat žádné úroky z úvěru a které začíná běžet vždy od prvního dne účetního období. Výše úrokové sazby je uvedena jako roční úrok (p. a., per annum). Výše úrokové sazby je sjednána ve smlouvě, případně je uvedena v ceníku. PORUŠENÍ PODMÍNEK ÚVĚROVÉHO VZTAHU A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, DŮSLEDKY 18. PORUŠENÍ ÚVĚROVÉHO VZTAHU Za porušení úvěrového vztahu se považují následující skutečnosti: a) prokázala se nepravdivost nebo zásadní neúplnost některého z prohlášení Klienta ve smlouvě nebo v jiném dokumentu předaném Bance v souvislosti s úvěrovým vztahem; b) Klient je v prodlení se splněním peněžité povinnosti vyplývající z úvěrového vztahu, zejména se zaplacením celkové minimální úhrady, resp. celkové úhrady; c) Klient je v prodlení se splněním některé z důležitých nepeněžitých povinností vůči Bance. 19. JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI Za jinou závažnou skutečnost se považuje, bez ohledu na příčinu jejího vzniku, kterákoli z dále uvedených skutečností, pokud může mít s ohledem na povinnost Banky postupovat obezřetně nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit povinnosti z úvěrového vztahu: a) Banka zjistí, že Klientovi hrozí nebo je proti němu vedeno insolvenční řízení, pokud není návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zjevně šikanózní; b) Klient je v úpadku nebo hrozí, že se do úpadku dostane; c) Banka obdrží usnesení soudu o přikázání pohledávky, exekuční příkaz či jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; d) Klient je v prodlení s plněním smluvního závazku nebo povinnosti vyplývající z právního předpisu, která má vliv na postavení Banky nebo se týká smlouvy mezi Klientem a Bankou; e) po uzavření smlouvy nastane takové zhoršení finanční či majetkové situace Klienta, které může mít zásadní nepříznivý vliv na schopnost Klienta splácet úvěr. 12

172 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 20. DŮSLEDKY PORUŠENÍ ÚVĚROVÉHO VZTAHU A JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTÍ 20.1 Nápravná opatření Pokud Banka zjistí jedno nebo více porušení úvěrového vztahu nebo jinou závažnou skutečnost tak, jak jsou specifikovány v článcích 18 a 19 výše, je podle vlastní úvahy oprávněna uplatnit následující opatření: a) okamžitě pozastavit právo Klienta čerpat úvěr; b) zablokovat (zadat do souboru zákazů) všechny karty vydané ke kartovému účtu; c) snížit celkový úvěrový limit; d) prohlásit veškeré pohledávky z úvěru nebo jejich část za okamžitě splatné a požadovat po Klientovi jejich zaplacení; e) smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni, kdy byla výpověď Klientovi doručena; f) od smlouvy odstoupit. O každém takovém opatření bude Banka Klienta informovat. Banka je oprávněna využít i více opatření současně, pokud to bude podle jejího odborného názoru nezbytné pro omezení svých rizik. Ve výše uvedených případech může Banka po Klientovi rovněž požadovat náhradu škody, která jí vznikne v souvislosti s porušením povinnosti Klientem nebo se vznikem jiné závažné skutečnosti. Oznámení o porušení právní povinnosti a upozornění na možné následky porušení nezbavuje Klienta povinnosti nahradit Bance škodu tímto porušením způsobenou v celé výši. Prohlásí-li Banka veškeré pohledávky z úvěru nebo jejich část za okamžitě splatné, má Klient povinnost uhradit je v termínu stanoveném Bankou. Pokud tak neučiní, dostává se do prodlení s úhradou celé částky, kterou Banka prohlásila za okamžitě splatnou Postup v případě překročení celkového úvěrového limitu V případě překročení celkového úvěrového limitu je Banka oprávněna uplatnit kterékoli z opatření uvedených v předchozím článku Banka je rovněž oprávněna přičíst částku odpovídající překročení v plné výši k celkové minimální úhradě, resp. tuto částku zahrnout do celkové čerpané částky či celkové úhrady. Obdobně je Banka oprávněna postupovat v případě existence dlužných pohledávek z úvěru po splatnosti z předchozích účetních období Úroky z prodlení a další důsledky porušení peněžitých povinností (dluhů) V případě prodlení se zaplacením jakékoli pohledávky z úvěru je Klient povinen zaplatit Bance z částky v prodlení úroky z prodlení za dobu od prvního dne prodlení (včetně) do dne předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně). Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, uplatní se výše úroků z prodlení uvedená v ceníku. V takových případech je Banka dále oprávněna požadovat uhrazení cen spojených se správou úvěru v prodlení a s případným vymáháním úvěru, a to ve výši podle ceníku platného v době zúčtování ceny za provedený úkon či jednání. Úroky z prodlení je Banka oprávněna vyúčtovávat průběžně vždy se splatností v den vyúčtování. Uplatnění úroků z prodlení nemá vliv na oprávnění Banky požadovat společně s úroky z prodlení i úhradu řádných úroků z úvěru. Bez ohledu na úroky z prodlení je Banka oprávněna požadovat všechny náklady, které jí v důsledku prodlení Klienta vzniknou, například náklady spojené s vymáháním pohledávky za Klientem včetně nákladů právního zastoupení. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 21. NÁHRADNÍ TERMÍNY, NÁHRADNÍ UJEDNÁNÍ 21.1 Náhradní termíny Pokud by den stanovený pro určitou skutečnost či provedení jednání či úkonu v rámci úvěrového vztahu měl připadnout na jiný než pracovní den, bude Banka v odůvodněných případech považovat za stanovený den poslední tomuto dni předcházející pracovní 13

173 den. Obdobně, pokud by poslední den stanoveného období měl připadnout na jiný než pracovní den a je-li změna odůvodněná, období se zkracuje a končí poslední tomuto dni předcházející pracovní den. Následující období skončí v obvyklém termínu, jako by ke zkrácení předcházejícího období nedošlo. V odůvodněných případech je Banka oprávněna stanovit též jinou nepravidelnou délku období. O takovém opatření bude Banka Klienta informovat Náhradní ujednání Bude-li některé ujednání úvěrového vztahu shledáno neplatným či nevymahatelným, a takové ujednání je oddělitelné od ostatního obsahu úvěrového vztahu, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že by byl úvěrový vztah uzavřen i bez něj. Takové neplatné či nevymahatelné ujednání bude nahrazeno ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním. 22. METODA VÝPOČTU ÚROKŮ A CEN Při výpočtu úroků a cen Banka vychází ze skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech. Z důvodů organizačních, technických, provozních či z důvodů změny právních předpisů nebo změny jejich převažujícího výkladu je Banka oprávněna změnit způsob výpočtu úroků a cen. O této změně a jejích důvodech bude Banka Klienta písemně informovat. 23. FORMA A OBSAH PŘEDÁVANÝCH DOKUMENTŮ Pokud Klient bude v rámci plnění svých povinností předkládat jakékoli dokumenty, tyto musí svým obsahem, formou a rozsahem odpovídat požadavkům Banky. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo smlouva, zda má být určitý dokument předložen bance v originále či v jiné formě, Klient předloží bance takový dokument v originále nebo úředně ověřené kopii, ledaže v konkrétním případě Banka akceptuje prostou kopii. 24. ZAVEDENÍ MĚNY EURO Dojde-li v České republice k nahrazení české měny měnou euro, bude Banka úvěr evidovaný v české měně nadále vést, úročit, a Klient splácet, v měně euro. Přepočet čerpané a v dané době nesplacené částky úvěru bude Banka provádět podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem. 25. NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ A VYŠŠÍ MOC 25.1 Nebezpečí změny okolností Pokud se po uzavření smlouvy změní okolnosti tak, že se plnění Klienta podle smlouvy stane obtížnější, např. zhoršení finanční situace Klienta nebo změna situace na finančních trzích, Klient na sebe přebírá nebezpečí takové změny okolností a taková změna nemá vliv na dluhy a povinnosti Klienta ze smlouvy a povinnost Klienta splnit dluhy a povinnosti podle smlouvy Vyšší moc Banka neodpovídá za neposkytnutí služeb a za škody způsobené Klientům přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo kontrolu, možnosti a působnost Banky, kartových asociací nebo kteréhokoli z jejich partnerů, zejména přerušením dodávky energie, poruchami strojů, nefunkčností zařízení systému zpracování dat nebo přenosových linek, stávkami apod. Banka neodpovídá za odmítnutí prodejního nebo výplatního místa akceptovat kartu k zaplacení za zboží či služby nebo k provedení výplaty hotovosti. 26. POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DŮLEŽITÝCH PODMÍNEK ÚVĚROVÉHO VZTAHU Banka tímto Klienta výslovně upozorňuje na následující ujednání obsažená v těchto obchodních podmínkách, která považuje za důležitá a která by Klienta mohla překvapit: a) podmínky pro automatickou obnovu smlouvy na dobu určitou a možnosti ukončení automatické obnovy smlouvy (článek 3.2); b) oprávnění Banky jednostranně změnit některé parametry úvěrového vztahu (článek 4.2): tyto obchodní podmínky jako celek (článek 4.1); typ nebo funkčnost karet (článek 10.3); limity ke kartě (článek 12.2); doplňkové služby nebo jejich podmínky (článek 14.2); délku bezúročného období (článek 15.5); c) zrušení automatické výměny nebo zrušení všech karet vydaných ke kartovému účtu nemá za následek ukončení smlouvy ani zrušení kartového účtu (článek 5.4); 14

174 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ d) oprávnění Klienta zastavit či postoupit své pohledávky ze smlouvy či postoupit celou smlouvu na třetí osobu podléhá předchozímu písemnému souhlasu Banky (článek 6.1); e) oprávnění Banky kdykoli zastavit či postoupit pohledávky ze smlouvy či postoupit celou smlouvu na třetí osobu i bez souhlasu Klienta (článek 6.1); f) situace, kdy může dojít k překročení celkového úvěrového limitu a oprávnění Banky uplatnit v takovém případě nápravná opatření (článek 7.2); g) postup pro zvýšení celkového úvěrového limitu (článek 7.3); h) povinnost Klienta majitele kartového účtu zajistit, aby držitel karty dodržoval veškerá pravidla používání karty, zejména ta bezpečnostní, a v přiměřeném rozsahu i další pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách nebo ve VOP, a odpovědnost Klienta za škodu způsobenou držitelem karty (článek 11.2); i) povinnost Klienta zaplatit příslušnou dlužnou částku do stanoveného data splatnosti i v případě, že neobdrží výpis z kartového účtu (článek 16.1); j) oprávnění Banky odmítnout přijetí úhrady pohledávky z úvěru od jiné osoby než od Klienta (článek 16.2); k) oprávnění Banky započíst a/nebo strhávat své pohledávky z úvěru inkasem i z jiných účtů Klienta než je inkasní účet, pokud je pro Klienta vede (článek 16.4); l) oprávnění Banky uplatnit nápravná opatření i v situaci, kdy Klientovi hrozí insolvenční řízení nebo nastanou jiné závažné skutečnosti, třeba i bez zavinění Klienta (článek 20.1); m) oznámení Klienta Bance o porušení právní povinnosti a upozornění na možné následky porušení nezbavuje Klienta povinnosti nahradit Bance škodu tímto porušením způsobenou v celé výši (článek 20.1); n) oprávnění Banky přičíst celou částku odpovídající překročení celkového úvěrového limitu v plné výši k celkové minimální úhradě, resp. tuto částku zahrnout do celkové úhrady a stejně postupovat i v případě existence dlužných pohledávek z úvěru po splatnosti z předchozích účetních období (článek 20.2); o) povinnost Klienta plnit dluhy a povinnosti ze smlouvy, i když se po uzavření smlouvy změní okolnosti tak, že se plnění podle smlouvy stane pro Klienta obtížnější (článek 25.1); p) práva a povinnosti ze všech smluv o úvěru, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se budou s účinností od řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (článek 27). ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 27. ÚČINNOST Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne a ve vztahu ke Klientovi, který je podnikatelem nebo právnickou osobou, nahrazují všechny obchodní podmínky týkající se kreditních a charge karet vydané dříve Bankou. Pro úvěrový vztah mezi Bankou a Klientem jsou tyto obchodní podmínky závazné dnem uzavření smlouvy, a to až do ukončení úvěrového vztahu a úplného vypořádání pohledávek z úvěru. Klient a Banka se dohodli, že práva a povinnosti ze smluv o úvěru, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se ode dne řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 15

175 ZÁKLADNÍ INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČO: DIČ: CZ Kontaktní údaje: informační linka banky: pro volání ze zahraničí: internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 tel.:

176 Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta Základní informace o ochraně vkladu Vklady u České spořitelny, a.s. jsou pojištěny u: Garančního systému finančního trhu (Fond pojištění vkladů) 1 Limit pojištění: Máte-li u České spořitelny, a.s více vkladů: Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami: Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši odpovídající EUR na jednoho klienta uložených v České spořitelně, a.s. 2 Česká spořitelna, a.s. provozuje činnost pod těmito obchodními označeními nebo ochrannými známkami: Česká spořitelna, Erste Private Banking, Erste Premier, Erste Corporate Banking, blue. Limit v českých korunách ve výši odpovídající EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů u České spořitelny, a.s. Limit v českých korunách ve výši odpovídající EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně 3 Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce: 20 pracovních dní (do ) 4 7 pracovních dní (od ) 4 Měna, v níž bude vklad vyplacen: Koruna česká (CZK) Kontakt na Garanční systém finančního trhu: Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) Kontakt: Týn Praha 1 Tel.: (+420) Další informace jsou dostupné na: Potvrzení klienta o obdržení informačního přehledu 5 : Další důležité informace: Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání informuje Česká spořitelna, a.s. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, Česká spořitelna, a.s., tuto skutečnost potvrdí také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu. 1 Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti České spořitelny, a.s. Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající EUR. Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti České spořitelny, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady u České spořitelny, a.s., na které se vztahuje pojištění (rozhodný den) /2016 1/2

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 16. 1. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám. Firemní a korporátní klientela

Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám. Firemní a korporátní klientela Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s., (dále

Více

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s., (dále jen

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách,

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách,

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad České spořitelny Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím,

Více

Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám. Soukromá klientela

Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám. Soukromá klientela Informace České spořitelny, a.s. k platebním službám Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 %

Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/9 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 6. 11. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím,

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím,

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část II. Bezhotovostní platební styk Obsah: A. Tuzemský platební styk v CZK B. Zahraniční platební styk A. Tuzemský platební styk v CZK

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. SDĚLENÍ K PLATEBNÍM SLUŽBÁM A ÚČTŮM Soukromá klientela Toto sdělení doplňuje Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Najdete v něm informace,

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT Tento Ceník produktů a služeb pro tarify ekonto STANDARD, COMFORT, je také označován jako Ceník. Pojmy užívané v Ceníku začínající

Více

Informační sdělení pro podnikatele před uzavřením smlouvy se společností Citfin, spořitelní družstvo

Informační sdělení pro podnikatele před uzavřením smlouvy se společností Citfin, spořitelní družstvo smlouvy se společností 1 Základní informace o společnosti Citfin, spořitelní družstvo (dále jen Citfin ) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více