Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení"

Transkript

1 Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra

2 Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz; Povinnosti uložené držitelům přídělů v rámci výběrového řízení; Průběh budování sítí LTE v pásmu 800 MHz; Informační internetové stránky ČTÚ; Informace o připravovaných výběrových řízeních.

3 Průběh a výsledky výběrového řízení v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz 3 Příprava podmínek výběrového řízení Předmět výběrového řízení Průběh výběrového řízení Výsledky výběrového řízení

4 Příprava podmínek výběrového řízení 4 Příprava zahájena bezprostředně po ukončení prvního výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v červenci 2012 a zrušeno rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ dne 8. března 2013; Hlavní cíle výběrového řízení stanoveny shodně s prvním (zrušeným) výběrovým řízením: Rozvoj nových služeb elektronických komunikací; Vytvoření podmínek pro technologickou inovaci; Zajištění efektivního využití rádiového spektra; Podpora hospodářské soutěže v oblasti mobilních služeb; Vytvoření podmínek pro případný vstup dalších subjektů na trh.

5 Příprava podmínek výběrového řízení 5 Úpravy pro podporu vstupu dalších subjektů na trh: Pro nové zájemce v pásmu 800 MHz přímo vyhrazen blok o velikosti 2 10 MHz; Doplněno dalšími nezbytnými podmínkami pro umožnění vzniku nového plnohodnotného operátora. Současně bylo nutno zachovat celková vyváženost stanovených podmínek, aby nebyly diskriminující: Snížen spektrální limit v pásmu 800 MHz z 2 20 MHz na 2 10 MHz; Zkrácena lhůta pro povinnost poskytnutí národního roamingu pouze na dobu nezbytnou pro vybudování vlastní sítě nového zájemce.

6 Příprava podmínek výběrového řízení 6 Další úpravy podmínek výběrového řízení se týkaly především samotného průběhu aukční procedury: Zařazení sankce za stažení nejvyšší nabídky; Umožněna pouze jednu výši příhozu v hodnotě 5% vyvolávací ceny; Zkrácení aukčních kol a tím zvýšení jejich počtu během každého aukčního dne.

7 Předmět výběrového řízení 7 Ve výběrovém řízení byly nabídnuty rádiové kmitočty z kmitočtových pásem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz: Celkem 2 30 MHz v pásmu 800 MHz; Celkem 2 24,8 MHz v pásmu 1800 MHz; Celkem 2 70 MHz v párové části a 50 MHz v nepárové části v pásmu 2600 MHz. Souhrnná vyvolávací cena všech nabízených bloků stanovena na mil. Kč.

8 Průběh výběrového řízení 8 Aukční část výběrového řízení rozdělena do dvou dílčích fází: Elektronická aukční fáze účastníci podávají své nabídky prostřednictvím elektronického aukčního systému (EAS). Většina bloků je abstraktních; Přiřazovací fáze k vydraženým abstraktním kmitočtovým blokům jsou přiděleny konkrétní kmitočtové úseky. Elektronická aukční fáze probíhala ve formátu SMRA (souběžná vícekolová aukce, všechny bloky jsou tedy nabízeny současně); Zavedena bezpečnostní opatření za účelem zabránit úniku informací o postupu nebo nabídkách.

9 Průběh výběrového řízení 9 Výběrové řízení vyhlášeno dne 15. srpna 2013; Ve stanoveném termínu do 30. září 2013 podaly své přihlášky do výběrového řízení společnosti: Telefónica Czech Republic (nyní O2 Czech Republic); T-Mobile Czech Republic; Vodafone Czech Republic; Revolution Mobile; SAZKA Telecommunications. Po prozkoumání, zda přihlášky splňují podmínky výběrového řízení, byla potvrzena účast všech uvedených uchazečů ve výběrovém řízení.

10 Výsledky výběrového řízení 10 Uskutečnilo se celkem 14 aukčních kol, bezprostředně po ukončení aukce zveřejnil ČTÚ informace o výsledcích; Celková cena dosažená v elektronické aukci 8 529,5 mil. Kč: Telefónica Czech Republic 2 802,5 mil. Kč; T-Mobile Czech Republic 2614,0 mil. Kč; Vodafone Czech Republic 3 113,0 mil. Kč. Společnosti SAZKA Telecommunications a Revolution Mobile nezískaly v elektronické aukci žádné bloky.

11 Výsledky výběrového řízení 11 Nebyly přiděleny bloky: Vyhrazený blok pro nové zájemce v pásmu 1800 MHz o velikosti 2 15,8 MHz; 2 bloky v párové části pásma 2600 MHz o celkové velikosti 2 10 MHz; Celá nepárová část pásma 2600 MHz o velikosti 50 MHz. Po ukončení elektronické aukce došlo k přiřazení abstraktních bloků ke konkrétním kmitočtovým úsekům na základě dohody vítězů; Po úhradě ceny za získané spektrum vydal ČTÚ rozhodnutí o přídělech rádiových kmitočtů. Rozhodnutí nabyla právní moci ; Příděly rádiových kmitočtů uděleny s platností do 30. června 2029.

12 Výsledky výběrového řízení MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz Vodafone 2 10 MHz

13 Výsledky výběrového řízení MHz 1805,1 1805,3 1806,3 1816,9 1817,9 1818,9 1822,3 1823,3 1824,3 1842,3 O2 2 1 O2 2 10,6 MHz O2 2 1 O2 2 1 O2 2 3,4 MHz T-M 2 1 T-M 2 1 T-Mobile 2 18 MHz 1710,1 1710,3 1711,3 1721,9 1722,9 1723,9 1727,3 1728,3 1729,3 1747,3 1842,3 1857,9 1875,9 1876,9 1877,9 1878,9 1879,9 nepřiděleno 2 0,2 MHz+2 15,6 MHz Vodafone 2 18 MHz Vod 2 1 Vod 2 1 Vod 2 1 Vod ,3 1762,9 1780,9 1781,9 1782,9 1783,9 1784,9

14 Výsledky výběrového řízení MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz nepřiděleno 2 5 MHz nepřiděleno 2 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz

15 Povinnosti uložené držitelům přídělů v rámci výběrového řízení 15 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů Závazky národního roamingu a velkoobchodní nabídky

16 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů 16 Vyhlášení výběrového řízení stanovuje závazné lhůty pro držitele přídělů: Lhůta 2 let pro zahájení účelného využívání rádiových kmitočtů; Lhůta 7 let pro zahájení využívání rádiových kmitočtů ve smyslu ZEK; Lhůta pro zajištění pokrytí území a obyvatel nabídkou služeb (rozvojová kritéria). Stanoveny podmínky pro pokrytí území a obyvatel (rozvojová kritéria); Pro účely kontroly plnění rozvojových kritérií byly sídelní oblasti na úrovni okresů rozděleny podle kritéria hustoty osídlení do skupin A (převažují řídce osídlené oblasti) a B (ostatní okresy);

17 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů 17 Na základě výsledků výběrového řízení jsou pro všechny držitele přídělů platná rozvojová kritéria v následujícím rozsahu: Do 30 měsíců povinnost pokrytí alespoň 30 ze 32 okresů ze skupiny A. Do 5 let povinnost pokrytí všech okresů ze skupiny A, alespoň 22 okresů ze skupiny B, alespoň 50 % z celkového rozsahu železničních tranzitních koridorů I. až IV. a alespoň 50 % z celkového rozsahu dálnic a rychlostních komunikací; Do 7 let pokrytí všech okresů ze skupin A i B, železničních tranzitních koridorů I. až IV., dálnic a rychlostních komunikací.

18 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů 18 Pro pokrytí je možno využít vlastních přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Po dobu prvních pěti let je možno započítat i sítě UMTS provozované v pásmu 2100 MHz; Metodiku pro kontrolu pokrytí stanovuje příloha 3 Vyhlášení výběrového řízení; Požadována je dostupnost služby pro 95 % populace každého okresu při 75 % pravděpodobnosti vnitřního příjmu bez využití externí antény; Minimální požadovaná rychlost služby je během prvních 7 let stanovena na 2 Mbit/s (download), poté na 5 Mbit/s (download).

19 Závazky národního roamingu a velkoobchodní nabídky 19 Závazek národního roamingu se vztahuje na sítě 2G, 3G i 4G a je stanoven na dobu 8 let; Závazek velkoobchodní nabídky se vztahuje pouze na sítě 4G a je stanoven na dobu 12 let; Součástí závazků je i povinnost zveřejnění závazné referenční nabídky na přístup k síti; ČTÚ prověřuje, zda předložené referenční nabídky splňují požadavky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

20 Závazky národního roamingu a velkoobchodní nabídky 20 Z tohoto výběrového řízení nevzešel žádný oprávněný zájemce o národní roaming. Právo získat národní roaming však stále mají zájemci, kteří získají v dalších výběrových řízeních: V pásmu 1800 MHz úsek o velikosti aspoň 2 5 MHz; V nepárové části pásma 2600 MHz úsek o velikosti 50 MHz.

21 Průběh budování sítí LTE v pásmu 800 MHz 21 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz

22 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz 22 Kmitočtové pásmo 800 MHz bylo uvolněno ve prospěch nových mobilních služeb elektronických komunikací za podmínky, že nedojde ke zhoršení podmínek příjmu zemského digitálního televizního vysílání; V České republice dosud nebyly téměř žádné praktické zkušenosti s provozem základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz; Pásmo 800 MHz je součástí ladících rozsahů televizních přijímačů a přijímacích rozsahů anténních systémů využívaných širokou veřejností k příjmu zemského digitálního televizního vysílání.

23 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz 23 Podmínky upravující zkušební provoz v pásmu 800 MHz byly stanoveny ve Vyhlášení výběrového řízení a jsou promítnuty do přídělů rádiových kmitočtů: Stanovena povinnost provozovat každou základnovou stanici ve zkušebním provozu s minimální dobou trvání 2 měsíce; Stanovena povinnost provozovat základnové stanice ve zkušebním provozu tak, aby tento zkušební provoz odpovídal skutečnému zatížení základnových stanic. Na základě výsledků zkušebního provozu ČTÚ schvaluje převod každé základnové stanice do trvalého provozu.

24 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz 24 Do konce října 2014 schválil ČTÚ ukončení zkušebního provozu a převedení do trvalého provozu u přibližně 500 základnových stanic (1507 sektorů); Ve zkušebním provozu je nyní 2618 sektorů, u dalších 664 sektorů je naplánováno spuštění zkušebního provozu v nejbližších 2 týdnech; Počet případů rušení televizního příjmu stanicemi LTE je oproti předpokladům relativně nízký, až na výjimky je rušení odstraněno v průběhu dvouměsíční zkušební lhůty a tuto lhůtu není potřeba prodlužovat.

25 Informační internetové stránky ČTÚ 25 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz (start-lte.ctu.cz) Průběh plnění rozvojových kritérií (lte.ctu.cz/rk) Pokrytí sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu (lte.ctu.cz/pokryti) Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ

26 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz start-lte.ctu.cz 26 Obsahuje interaktivní mapu s přesným umístěním základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz a termínem jejich uvedení do zkušebního provozu (včetně výhledu na následující období); V případě zhoršení televizního příjmu si veřejnost může ověřit, zda problém může souviset s provozem základnových stanic systému LTE (vzdálenost základnové stanice do 500 m); V případě problémů s příjmem digitální televize vzniklých po zprovoznění sítě LTE je potřeba kontaktovat místně příslušné pracoviště ČTÚ nebo využít elektronický formulář na webu ČTÚ.

27 Průběh plnění rozvojových kritérií lte.ctu.cz/rk 27 Obsahuje interaktivní mapu s vypočteným pokrytím sítí LTE v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a celkového pokrytí. Po dobu, kterou je možno započítat pokrytí bude obsahovat též sítě UMTS v pásmu 2100 MHz; Vychází ze základních podmínek pro výpočet pokrytí, které jsou uvedeny v příloze 3 Vyhlášení výběrového řízení.

28 Pokrytí sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu lte.ctu.cz/pokryti 28 Bude obsahovat interaktivní mapu s vypočteným pokrytím sítí LTE v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a sítí UMTS v pásmu 2100 MHz (s možností rozšíření o další pásma dle potřeby); Web volně vychází z metodiky dle Vyhlášení výběrového řízení (např. úrovně pokryto/nepokryto), není na ní však striktně založen.

29 Pokrytí sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu lte.ctu.cz/pokryti 29 K dispozici budou rozšířené údaje: Údaje o pokrytí v pásmech, která nejsou součástí výpočtu pokrytí dle rozvojových kritérií; Informace o pokrytí ve dvou stupních (základní vnitřní pokrytí a robustní vnitřní pokrytí); V budoucnu je možné rozšíření o další informace (např. vnější pokrytí, pokrytí stanicemi ve zkušebním provozu); Tabulky pokrytí obsahují nejen údaje o pokrytí obyvatel, ale též území.

30 Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ 30 Výpočty jsou prováděny v softwaru RadioLab 4 dodavatele CRCData a jsou prováděny přímo podle metodiky Vyhlášení výběrového řízení; Software umožňuje automatický nebo manuální režim výpočtu; Výpočty jsou prováděny z technických parametrů základnových stanic nezávisle na výpočtech operátorů; Pro výpočet pokrytí je využit model šíření signálu dle doporučení ITU-R P.1812 (verze 3). Model podle doporučení ITU-R P.1546 nesplňoval v praxi přesnost požadovanou v příloze 3 Vyhlášení, což by vedlo k nezanedbatelným rozdílům při vykazování pokrytí obyvatelstva signálem.

31 Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ 31 Příloha 3 Vyhlášení výběrového řízení definuje parametry pro vyhodnocení pokrytí na základě limitních hodnot úrovní vstupního signálu na koncovém terminálu uživatele (UE), všechny výpočty jsou založeny na vyhodnocení intenzity elektromagnetického pole, pro účely výpočtů byly proto přepočteny úrovně vstupního signálu UE na odpovídající intenzitu elektromagnetického pole pro každé dotčené pásmo (individuálně pro pokrytí obyvatel, silnic a dálnic a železničních koridorů).

32 Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ 33 Vypočtené pokrytí jednotlivých sektorů je nasčítáno do celkové mapy pokrytí pro jednotlivá pásma a dále do celkové mapy pokrytí přes všechna pásma; Pro sítě v pásmech pod 1 GHz se nyní počítá s maximálním dosahem pokrytí 20 km, pro vyšší pásma se uvažuje maximální vzdálenost 15 km; Z celkové mapy pokrytí je vypočítáno pokrytí obyvatel resp. území; Výpočetní jednotkou pro pokrytí obyvatel je obec, dále nasčítáno do větších územních celků (okresy, kraje, Česká republika), které jsou na webu též k dispozici.

33 Informace o připravovaných výběrových řízeních 34 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Výběrové řízení v pásmu MHz

34 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 35 V červnu 2014 byl předložen návrh podmínek k veřejné konzultaci. Připomínky ČTÚ vypořádal a zveřejnil dne 15. září 2014 na webu ČTÚ. Z veřejné konzultace vyplynula potřeba dokončení revize legislativního rámce týkajícího se poplatků za využívání rádiového spektra. ČTÚ připomínky akceptoval a vyčká, zda v dohledné době bude vláda činit legislativní kroky ve vztahu k poplatkovému rámci na základě návrhu Úřadu. Předpokládaný termín vyhlášení je rok 2015.

35 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 36 Ve výběrovém řízení budou nabídnuty veškeré dosud nepřidělené kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz: Blok v pásmu 1800 MHz o velikosti 2 15,8 MHz bude rozdělen na 4 bloky (2 po 2 5 MHz a 2 po 2 2,9 MHz). Stanoven spektrální limit 2 30 MHz; Blok v párové části pásma 2600 MHz o celkové velikosti 2 10 MHz bude nabídnut vcelku; Nepárová část pásma 2600 MHz o velikosti 50 MHz bude rozdělena na 2 bloky po 25 MHz. Navržené podmínky uvažují závazek provedení refarmingu v pásmu 1800 MHz.

36 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz MHz 1805,1 1805,3 1822,3 1842,3 O MHz T-Mobile 2 20 MHz 1710,1 1710,3 1727,3 1747,3 1842,3 1845,0 1850,0 1855,0 1857,9 1879,9 2 0,2+ 2 2,7 MHz 2 5 MHz 2 5 MHz 2 2,9 MHz Vodafone 2 22 MHz 1747,3 1750,0 1755,0 1760,0 1762,9 1784,9

37 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz MHz O MHz T-Mobile 2 20 MHz Vodafone 2 5 MHz 2 10 MHz MHz 25 MHz

38 Výběrové řízení v pásmu MHz 39 V dubnu 2014 byl zveřejněn návrh základních principů výběrového řízení (rámcové informace k rozhodujícím okruhům podmínek připravovaného výběrového řízení); Předpokládá se nabídka 5 bloků o velikosti 40 MHz (nepárové spektrum); Kmitočty budou přiděleny pro celé území ČR; Spektrální limit 80 MHz umožňující vznik nejméně 3 celoplošných sítí; Požadavky na pokrytí obcí v kategoriích nad 5000 a obyvatel; Předpokládaný termín vyhlášení je rok 2015.

39 Děkuji za pozornost. Martin Hanuš, Český telekomunikační úřad, odbor správy kmitočtového spektra Tel.:

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s.

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Rozdělení volných kmitočtů (aukce x výběrové řízení) Jak nabídnout kmitočty? V České republice dosud

Více

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů Marek Ebert, ČTU Veřejn ejná konzultace Rekapitulace procesu Připomínky uplatnilo 29 subjektů (jeden 2x a dále jedno stanovisko), všechny

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Jeden rok a tolik změn!

Jeden rok a tolik změn! Jeden rok a tolik změn! Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK co všechno se za uplynulý rok stalo? podzim 2012: začal 1. pokus o aukci kmitočtů a skončil neúspěchem (3/2013)

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 k č.j. ČTÚ-36 666/2014-613 Zasláno na e-mailovou adresu podatelna@ctu.cz Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 10 Roèník 2013 Praha 15. srpna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 23. Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

1 Příloha č.1. Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613

1 Příloha č.1. Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613 1 Příloha č.1 Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + ípo 27t) 8io 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: RRTV-4633040 Barrandov MUZIKA, s.r.o. Mikuleckého 1311/8

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) předložil veřejnosti k veřejné diskusi návrh dokumentu Strategie správy spektra

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011 ČTÚ dokončil v průběhu srpna přípravu materiálu Základní principy výběrového řízení aukce na udělení

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Faktory dalšího rozvoje TV

Faktory dalšího rozvoje TV Faktory dalšího rozvoje TV Zdroje Kreativita Odvaha riskovat Lidi Ekonomika a Finance Kvalitní programový obsah Kvalitní, atraktivní, nadčasový, perfektně výrobně zvládnutý programový obsah Technologie

Více

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7.

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7. Příloha 5 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Nabídka pro účely

Více

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013 TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013 3/1/2013 Analýza trhu v oblasti mobilních služeb sítí elektronických komunikací pro firemní zákazníky a zákazníky z veřejné správy 2012/2013 Virtuální operátoři 2013 Ing. Jan

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Inovace a souvislosti

Inovace a souvislosti Inovace a souvislosti DAB Michal Čupa CEO DC Tower, 13. 5. 2014 Osnova Mýty vs. Fakta Telekomunikační politika EU Fenomén Digitalizace => DVB-T, DVB-T2 DAB Závěr Mýty vs. Fakta Mýty vs. Fakta Mýtus: Význam

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Budoucnost televize z pohledu nových technologií

Budoucnost televize z pohledu nových technologií Budoucnost televize z pohledu nových technologií Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy Milníky digitální televize 2014 9. dubna 2014 Agenda Co je důležité pro rozvoj televizního vysílání

Více

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Jiří Dvorjančanský, výkonný ředitel marketingu, T-Mobile Czech Republic a.s. Miroslav Semrád, marketingový ředitel, Radiokomunikace

Více

O aktuálních otázkách

O aktuálních otázkách Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy 399,9 400,05 DRUŽICOVÁ POZEMNÍ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby 400,05 400,15

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: akumulovat Cílová cena: 408 Kč. Telefónica Czech Republic, a.s. 13.12.2012

Analýzy a doporučení. Doporučení: akumulovat Cílová cena: 408 Kč. Telefónica Czech Republic, a.s. 13.12.2012 Fio Analýzy a doporučení Telefónica Czech Republic, a.s. Fio banka, a.s. Doporučení: akumulovat Cílová cena: 408 Kč 13.12.2012 Z důvodu poklesu cen akcií společnosti Telefónica Czech Republic zvyšujeme

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Bydžov

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

K VEŘEJNÉ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi

K VEŘEJNÉ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi 1/14 číslo Partner: číslo T-Mobile: SMLOUVA O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi Partner jednající: se sídlem: IČ: DIČ: zápis v OR: číslo účtu: (dále jen Partner

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2010

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2010 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2010 září 2011 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb 2.2 Investice

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

INFORMACE ČLENŮM VLÁDY

INFORMACE ČLENŮM VLÁDY II. INFORMACE ČLENŮM VLÁDY V roce 2011 přistoupila Česká republika k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č.

Více

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 Včetně: Výroční zprávy o univerzální službě Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o vyřizování stížností

Více

Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR. Stanislav Kovář 23.10.2009

Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR. Stanislav Kovář 23.10.2009 Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR Stanislav Kovář 23.10.2009 Obsah Jak šel čas s NP Co to je RNPDB a CNPAC Přehled aktivních OPID v RNPDB Typy NP Možnosti řešení NP pro malé operátory

Více

Měsíční Monitorovací Zpráva

Měsíční Monitorovací Zpráva květen 2015 OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA Situace na trhu elektronických komunikací... 2-3 Virtuální operátoři... 4 Analýzy trhů... 4 Rušení DVB-T... 5 Ochrana spotřebitele... 6-7 Telekomunikační regulace v EU...

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací Ochrana spotřebitele Oblast elektronických komunikací Nedostatečná ochrana spotřebitele v ČR v oblasti mobilních služeb přemrštěné ceny za mobilní služby v porovnání se zahraničím malé pokrytí 3G internetem

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt Dálkové odečty vodoměrů patří mezi blízkou budoucnost v oblasti odečtů odběru vody u zákazníků. Provozovatelé

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS BEZDRÁTOVÉ DATOVÉ PŘENOSY HSPA A LTE V ŘÍDÍCÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS Miloslav Macháček 1 Anotace: Článek se zabývá

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Vážená paní, vážený pane, představujeme Vám unikátní projekt CenTrio s revoluční novinkou pro maximální pohodlí zákazníka s propojením vysokorychlostního Internetu,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 01 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ÚVODODNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Dopis předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych na tomto místě zhodnotil

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka Xirrus Zajímavé funkce Jiří Zelenka Integrovaný kontrolér Distribuované řízení Řízení na přístupu pro maximální výkon Žádný single point of failure Snadné rozšiřování Centrální řízení Centrální řízení

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2008

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2008 Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2008 Úvod Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více