Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení"

Transkript

1 Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra

2 Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz; Povinnosti uložené držitelům přídělů v rámci výběrového řízení; Průběh budování sítí LTE v pásmu 800 MHz; Informační internetové stránky ČTÚ; Informace o připravovaných výběrových řízeních.

3 Průběh a výsledky výběrového řízení v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz 3 Příprava podmínek výběrového řízení Předmět výběrového řízení Průběh výběrového řízení Výsledky výběrového řízení

4 Příprava podmínek výběrového řízení 4 Příprava zahájena bezprostředně po ukončení prvního výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v červenci 2012 a zrušeno rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ dne 8. března 2013; Hlavní cíle výběrového řízení stanoveny shodně s prvním (zrušeným) výběrovým řízením: Rozvoj nových služeb elektronických komunikací; Vytvoření podmínek pro technologickou inovaci; Zajištění efektivního využití rádiového spektra; Podpora hospodářské soutěže v oblasti mobilních služeb; Vytvoření podmínek pro případný vstup dalších subjektů na trh.

5 Příprava podmínek výběrového řízení 5 Úpravy pro podporu vstupu dalších subjektů na trh: Pro nové zájemce v pásmu 800 MHz přímo vyhrazen blok o velikosti 2 10 MHz; Doplněno dalšími nezbytnými podmínkami pro umožnění vzniku nového plnohodnotného operátora. Současně bylo nutno zachovat celková vyváženost stanovených podmínek, aby nebyly diskriminující: Snížen spektrální limit v pásmu 800 MHz z 2 20 MHz na 2 10 MHz; Zkrácena lhůta pro povinnost poskytnutí národního roamingu pouze na dobu nezbytnou pro vybudování vlastní sítě nového zájemce.

6 Příprava podmínek výběrového řízení 6 Další úpravy podmínek výběrového řízení se týkaly především samotného průběhu aukční procedury: Zařazení sankce za stažení nejvyšší nabídky; Umožněna pouze jednu výši příhozu v hodnotě 5% vyvolávací ceny; Zkrácení aukčních kol a tím zvýšení jejich počtu během každého aukčního dne.

7 Předmět výběrového řízení 7 Ve výběrovém řízení byly nabídnuty rádiové kmitočty z kmitočtových pásem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz: Celkem 2 30 MHz v pásmu 800 MHz; Celkem 2 24,8 MHz v pásmu 1800 MHz; Celkem 2 70 MHz v párové části a 50 MHz v nepárové části v pásmu 2600 MHz. Souhrnná vyvolávací cena všech nabízených bloků stanovena na mil. Kč.

8 Průběh výběrového řízení 8 Aukční část výběrového řízení rozdělena do dvou dílčích fází: Elektronická aukční fáze účastníci podávají své nabídky prostřednictvím elektronického aukčního systému (EAS). Většina bloků je abstraktních; Přiřazovací fáze k vydraženým abstraktním kmitočtovým blokům jsou přiděleny konkrétní kmitočtové úseky. Elektronická aukční fáze probíhala ve formátu SMRA (souběžná vícekolová aukce, všechny bloky jsou tedy nabízeny současně); Zavedena bezpečnostní opatření za účelem zabránit úniku informací o postupu nebo nabídkách.

9 Průběh výběrového řízení 9 Výběrové řízení vyhlášeno dne 15. srpna 2013; Ve stanoveném termínu do 30. září 2013 podaly své přihlášky do výběrového řízení společnosti: Telefónica Czech Republic (nyní O2 Czech Republic); T-Mobile Czech Republic; Vodafone Czech Republic; Revolution Mobile; SAZKA Telecommunications. Po prozkoumání, zda přihlášky splňují podmínky výběrového řízení, byla potvrzena účast všech uvedených uchazečů ve výběrovém řízení.

10 Výsledky výběrového řízení 10 Uskutečnilo se celkem 14 aukčních kol, bezprostředně po ukončení aukce zveřejnil ČTÚ informace o výsledcích; Celková cena dosažená v elektronické aukci 8 529,5 mil. Kč: Telefónica Czech Republic 2 802,5 mil. Kč; T-Mobile Czech Republic 2614,0 mil. Kč; Vodafone Czech Republic 3 113,0 mil. Kč. Společnosti SAZKA Telecommunications a Revolution Mobile nezískaly v elektronické aukci žádné bloky.

11 Výsledky výběrového řízení 11 Nebyly přiděleny bloky: Vyhrazený blok pro nové zájemce v pásmu 1800 MHz o velikosti 2 15,8 MHz; 2 bloky v párové části pásma 2600 MHz o celkové velikosti 2 10 MHz; Celá nepárová část pásma 2600 MHz o velikosti 50 MHz. Po ukončení elektronické aukce došlo k přiřazení abstraktních bloků ke konkrétním kmitočtovým úsekům na základě dohody vítězů; Po úhradě ceny za získané spektrum vydal ČTÚ rozhodnutí o přídělech rádiových kmitočtů. Rozhodnutí nabyla právní moci ; Příděly rádiových kmitočtů uděleny s platností do 30. června 2029.

12 Výsledky výběrového řízení MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz Vodafone 2 10 MHz

13 Výsledky výběrového řízení MHz 1805,1 1805,3 1806,3 1816,9 1817,9 1818,9 1822,3 1823,3 1824,3 1842,3 O2 2 1 O2 2 10,6 MHz O2 2 1 O2 2 1 O2 2 3,4 MHz T-M 2 1 T-M 2 1 T-Mobile 2 18 MHz 1710,1 1710,3 1711,3 1721,9 1722,9 1723,9 1727,3 1728,3 1729,3 1747,3 1842,3 1857,9 1875,9 1876,9 1877,9 1878,9 1879,9 nepřiděleno 2 0,2 MHz+2 15,6 MHz Vodafone 2 18 MHz Vod 2 1 Vod 2 1 Vod 2 1 Vod ,3 1762,9 1780,9 1781,9 1782,9 1783,9 1784,9

14 Výsledky výběrového řízení MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz O2 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz T-Mobile 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz Vodafone 2 5 MHz nepřiděleno 2 5 MHz nepřiděleno 2 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz nepřiděleno 5 MHz

15 Povinnosti uložené držitelům přídělů v rámci výběrového řízení 15 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů Závazky národního roamingu a velkoobchodní nabídky

16 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů 16 Vyhlášení výběrového řízení stanovuje závazné lhůty pro držitele přídělů: Lhůta 2 let pro zahájení účelného využívání rádiových kmitočtů; Lhůta 7 let pro zahájení využívání rádiových kmitočtů ve smyslu ZEK; Lhůta pro zajištění pokrytí území a obyvatel nabídkou služeb (rozvojová kritéria). Stanoveny podmínky pro pokrytí území a obyvatel (rozvojová kritéria); Pro účely kontroly plnění rozvojových kritérií byly sídelní oblasti na úrovni okresů rozděleny podle kritéria hustoty osídlení do skupin A (převažují řídce osídlené oblasti) a B (ostatní okresy);

17 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů 17 Na základě výsledků výběrového řízení jsou pro všechny držitele přídělů platná rozvojová kritéria v následujícím rozsahu: Do 30 měsíců povinnost pokrytí alespoň 30 ze 32 okresů ze skupiny A. Do 5 let povinnost pokrytí všech okresů ze skupiny A, alespoň 22 okresů ze skupiny B, alespoň 50 % z celkového rozsahu železničních tranzitních koridorů I. až IV. a alespoň 50 % z celkového rozsahu dálnic a rychlostních komunikací; Do 7 let pokrytí všech okresů ze skupin A i B, železničních tranzitních koridorů I. až IV., dálnic a rychlostních komunikací.

18 Podmínky pro zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů 18 Pro pokrytí je možno využít vlastních přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Po dobu prvních pěti let je možno započítat i sítě UMTS provozované v pásmu 2100 MHz; Metodiku pro kontrolu pokrytí stanovuje příloha 3 Vyhlášení výběrového řízení; Požadována je dostupnost služby pro 95 % populace každého okresu při 75 % pravděpodobnosti vnitřního příjmu bez využití externí antény; Minimální požadovaná rychlost služby je během prvních 7 let stanovena na 2 Mbit/s (download), poté na 5 Mbit/s (download).

19 Závazky národního roamingu a velkoobchodní nabídky 19 Závazek národního roamingu se vztahuje na sítě 2G, 3G i 4G a je stanoven na dobu 8 let; Závazek velkoobchodní nabídky se vztahuje pouze na sítě 4G a je stanoven na dobu 12 let; Součástí závazků je i povinnost zveřejnění závazné referenční nabídky na přístup k síti; ČTÚ prověřuje, zda předložené referenční nabídky splňují požadavky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

20 Závazky národního roamingu a velkoobchodní nabídky 20 Z tohoto výběrového řízení nevzešel žádný oprávněný zájemce o národní roaming. Právo získat národní roaming však stále mají zájemci, kteří získají v dalších výběrových řízeních: V pásmu 1800 MHz úsek o velikosti aspoň 2 5 MHz; V nepárové části pásma 2600 MHz úsek o velikosti 50 MHz.

21 Průběh budování sítí LTE v pásmu 800 MHz 21 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz

22 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz 22 Kmitočtové pásmo 800 MHz bylo uvolněno ve prospěch nových mobilních služeb elektronických komunikací za podmínky, že nedojde ke zhoršení podmínek příjmu zemského digitálního televizního vysílání; V České republice dosud nebyly téměř žádné praktické zkušenosti s provozem základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz; Pásmo 800 MHz je součástí ladících rozsahů televizních přijímačů a přijímacích rozsahů anténních systémů využívaných širokou veřejností k příjmu zemského digitálního televizního vysílání.

23 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz 23 Podmínky upravující zkušební provoz v pásmu 800 MHz byly stanoveny ve Vyhlášení výběrového řízení a jsou promítnuty do přídělů rádiových kmitočtů: Stanovena povinnost provozovat každou základnovou stanici ve zkušebním provozu s minimální dobou trvání 2 měsíce; Stanovena povinnost provozovat základnové stanice ve zkušebním provozu tak, aby tento zkušební provoz odpovídal skutečnému zatížení základnových stanic. Na základě výsledků zkušebního provozu ČTÚ schvaluje převod každé základnové stanice do trvalého provozu.

24 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz 24 Do konce října 2014 schválil ČTÚ ukončení zkušebního provozu a převedení do trvalého provozu u přibližně 500 základnových stanic (1507 sektorů); Ve zkušebním provozu je nyní 2618 sektorů, u dalších 664 sektorů je naplánováno spuštění zkušebního provozu v nejbližších 2 týdnech; Počet případů rušení televizního příjmu stanicemi LTE je oproti předpokladům relativně nízký, až na výjimky je rušení odstraněno v průběhu dvouměsíční zkušební lhůty a tuto lhůtu není potřeba prodlužovat.

25 Informační internetové stránky ČTÚ 25 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz (start-lte.ctu.cz) Průběh plnění rozvojových kritérií (lte.ctu.cz/rk) Pokrytí sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu (lte.ctu.cz/pokryti) Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ

26 Zkušební provoz v pásmu 800 MHz start-lte.ctu.cz 26 Obsahuje interaktivní mapu s přesným umístěním základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz a termínem jejich uvedení do zkušebního provozu (včetně výhledu na následující období); V případě zhoršení televizního příjmu si veřejnost může ověřit, zda problém může souviset s provozem základnových stanic systému LTE (vzdálenost základnové stanice do 500 m); V případě problémů s příjmem digitální televize vzniklých po zprovoznění sítě LTE je potřeba kontaktovat místně příslušné pracoviště ČTÚ nebo využít elektronický formulář na webu ČTÚ.

27 Průběh plnění rozvojových kritérií lte.ctu.cz/rk 27 Obsahuje interaktivní mapu s vypočteným pokrytím sítí LTE v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a celkového pokrytí. Po dobu, kterou je možno započítat pokrytí bude obsahovat též sítě UMTS v pásmu 2100 MHz; Vychází ze základních podmínek pro výpočet pokrytí, které jsou uvedeny v příloze 3 Vyhlášení výběrového řízení.

28 Pokrytí sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu lte.ctu.cz/pokryti 28 Bude obsahovat interaktivní mapu s vypočteným pokrytím sítí LTE v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a sítí UMTS v pásmu 2100 MHz (s možností rozšíření o další pásma dle potřeby); Web volně vychází z metodiky dle Vyhlášení výběrového řízení (např. úrovně pokryto/nepokryto), není na ní však striktně založen.

29 Pokrytí sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu lte.ctu.cz/pokryti 29 K dispozici budou rozšířené údaje: Údaje o pokrytí v pásmech, která nejsou součástí výpočtu pokrytí dle rozvojových kritérií; Informace o pokrytí ve dvou stupních (základní vnitřní pokrytí a robustní vnitřní pokrytí); V budoucnu je možné rozšíření o další informace (např. vnější pokrytí, pokrytí stanicemi ve zkušebním provozu); Tabulky pokrytí obsahují nejen údaje o pokrytí obyvatel, ale též území.

30 Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ 30 Výpočty jsou prováděny v softwaru RadioLab 4 dodavatele CRCData a jsou prováděny přímo podle metodiky Vyhlášení výběrového řízení; Software umožňuje automatický nebo manuální režim výpočtu; Výpočty jsou prováděny z technických parametrů základnových stanic nezávisle na výpočtech operátorů; Pro výpočet pokrytí je využit model šíření signálu dle doporučení ITU-R P.1812 (verze 3). Model podle doporučení ITU-R P.1546 nesplňoval v praxi přesnost požadovanou v příloze 3 Vyhlášení, což by vedlo k nezanedbatelným rozdílům při vykazování pokrytí obyvatelstva signálem.

31 Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ 31 Příloha 3 Vyhlášení výběrového řízení definuje parametry pro vyhodnocení pokrytí na základě limitních hodnot úrovní vstupního signálu na koncovém terminálu uživatele (UE), všechny výpočty jsou založeny na vyhodnocení intenzity elektromagnetického pole, pro účely výpočtů byly proto přepočteny úrovně vstupního signálu UE na odpovídající intenzitu elektromagnetického pole pro každé dotčené pásmo (individuálně pro pokrytí obyvatel, silnic a dálnic a železničních koridorů).

32 Informace k výpočtům pokrytí prováděným ČTÚ 33 Vypočtené pokrytí jednotlivých sektorů je nasčítáno do celkové mapy pokrytí pro jednotlivá pásma a dále do celkové mapy pokrytí přes všechna pásma; Pro sítě v pásmech pod 1 GHz se nyní počítá s maximálním dosahem pokrytí 20 km, pro vyšší pásma se uvažuje maximální vzdálenost 15 km; Z celkové mapy pokrytí je vypočítáno pokrytí obyvatel resp. území; Výpočetní jednotkou pro pokrytí obyvatel je obec, dále nasčítáno do větších územních celků (okresy, kraje, Česká republika), které jsou na webu též k dispozici.

33 Informace o připravovaných výběrových řízeních 34 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Výběrové řízení v pásmu MHz

34 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 35 V červnu 2014 byl předložen návrh podmínek k veřejné konzultaci. Připomínky ČTÚ vypořádal a zveřejnil dne 15. září 2014 na webu ČTÚ. Z veřejné konzultace vyplynula potřeba dokončení revize legislativního rámce týkajícího se poplatků za využívání rádiového spektra. ČTÚ připomínky akceptoval a vyčká, zda v dohledné době bude vláda činit legislativní kroky ve vztahu k poplatkovému rámci na základě návrhu Úřadu. Předpokládaný termín vyhlášení je rok 2015.

35 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 36 Ve výběrovém řízení budou nabídnuty veškeré dosud nepřidělené kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz: Blok v pásmu 1800 MHz o velikosti 2 15,8 MHz bude rozdělen na 4 bloky (2 po 2 5 MHz a 2 po 2 2,9 MHz). Stanoven spektrální limit 2 30 MHz; Blok v párové části pásma 2600 MHz o celkové velikosti 2 10 MHz bude nabídnut vcelku; Nepárová část pásma 2600 MHz o velikosti 50 MHz bude rozdělena na 2 bloky po 25 MHz. Navržené podmínky uvažují závazek provedení refarmingu v pásmu 1800 MHz.

36 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz MHz 1805,1 1805,3 1822,3 1842,3 O MHz T-Mobile 2 20 MHz 1710,1 1710,3 1727,3 1747,3 1842,3 1845,0 1850,0 1855,0 1857,9 1879,9 2 0,2+ 2 2,7 MHz 2 5 MHz 2 5 MHz 2 2,9 MHz Vodafone 2 22 MHz 1747,3 1750,0 1755,0 1760,0 1762,9 1784,9

37 Výběrové řízení na nepřidělené úseky v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz MHz O MHz T-Mobile 2 20 MHz Vodafone 2 5 MHz 2 10 MHz MHz 25 MHz

38 Výběrové řízení v pásmu MHz 39 V dubnu 2014 byl zveřejněn návrh základních principů výběrového řízení (rámcové informace k rozhodujícím okruhům podmínek připravovaného výběrového řízení); Předpokládá se nabídka 5 bloků o velikosti 40 MHz (nepárové spektrum); Kmitočty budou přiděleny pro celé území ČR; Spektrální limit 80 MHz umožňující vznik nejméně 3 celoplošných sítí; Požadavky na pokrytí obcí v kategoriích nad 5000 a obyvatel; Předpokládaný termín vyhlášení je rok 2015.

39 Děkuji za pozornost. Martin Hanuš, Český telekomunikační úřad, odbor správy kmitočtového spektra Tel.:

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů Marek Ebert, ČTU Veřejn ejná konzultace Rekapitulace procesu Připomínky uplatnilo 29 subjektů (jeden 2x a dále jedno stanovisko), všechny

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s.

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Rozdělení volných kmitočtů (aukce x výběrové řízení) Jak nabídnout kmitočty? V České republice dosud

Více

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Trhy el.komunikací 2011 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Základní údaje o trhu 2011 Aukce spektra 2012 Úkoly ČTÚ Tržby v roce 2011 Investice v sektoru Vývoj počtu účastnických stanic VDTS Rozdělení

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly

Více

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Dne 7. 2. 2011 skončila platnost přídělu rádiových kmitočtů

Více

Kapitola Otázka Odpověď 7.1 7.1.1, 7.1.2

Kapitola Otázka Odpověď 7.1 7.1.1, 7.1.2 Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Text Vyhlášení Kapitola Otázka

Více

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU VYHLÁŠENÍ

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU VYHLÁŠENÍ Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 dne / date 31. 7. 2014 věc / re Připomínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. k návrhu textu Vyhlášení výběrového

Více

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 0 Příloha č.1 Praha 8. února 2016 Čj.: ČTÚ-1/2016-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Digitální Česko. Návrh rozvojových kritérií pro příděly v pásmu 800 MHz. Ing. Jan Duben Ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb

Digitální Česko. Návrh rozvojových kritérií pro příděly v pásmu 800 MHz. Ing. Jan Duben Ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb Digitální Česko Návrh rozvojových kritérií pro příděly v pásmu 800 Rozvojová kritéria Úkol z usnesení vlády č. 50 z 19. ledna 2011 Pásmo 790 862 bude vsouladu s rozhodnutím Evropské komise č. 2010/267/EU

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Praha 1. září 2011 Čj.: ČTÚ-80070/2011-20 ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Český telekomunikační úřad (dále

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 10 Roèník 2013 Praha 15. srpna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 23. Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Shrnutí hlavních připomínek

Shrnutí hlavních připomínek Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační

Více

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Žádost o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech

Více

Návrh rozvojových kritérií pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790-862 MHz

Návrh rozvojových kritérií pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790-862 MHz I. Úvod Návrh rozvojových kritérií pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790-862 MHz Tento dokument je základem pro společný návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu na

Více

Jeden rok a tolik změn!

Jeden rok a tolik změn! Jeden rok a tolik změn! Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK co všechno se za uplynulý rok stalo? podzim 2012: začal 1. pokus o aukci kmitočtů a skončil neúspěchem (3/2013)

Více

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 k č.j. ČTÚ-36 666/2014-613 Zasláno na e-mailovou adresu podatelna@ctu.cz Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a

Více

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ Tato verze neobsahuje obchodní tajemství ani žádné další důvěrné informace.

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ Tato verze neobsahuje obchodní tajemství ani žádné další důvěrné informace. Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 k č.j. ČTÚ-36 666/2014-613 Zasláno na e-mailovou adresu podatelna@ctu.cz Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a

Více

rozhodnutí: Metropol TV čeština 24 h denně plnoformátový program

rozhodnutí: Metropol TV čeština 24 h denně plnoformátový program RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. www.rrtv.cz Náplava Mojmír,

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7.

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7. Příloha 5 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Nabídka pro účely

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

1 Příloha č.1. Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613

1 Příloha č.1. Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613 1 Příloha č.1 Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém

Více

Český telekomunikační úřad Květen 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Český telekomunikační úřad Květen 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Český telekomunikační úřad Květen 2011 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Základní údaje Ústřední orgán státní správy, národní regulátor pro sektor elektronických komunikací, národní správce rádiového

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad From: Zdeněk Vágner [mailto:z.vagner@radynet.org] Sent: Tuesday, June 21, 2005 5:15 PM To: PODATELNA Subject: KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY č.j. 23820/2005-613 Český telekomunikační úřad poštovní přihrádka

Více

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS Český telekomunikační

Více

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Možnosti využití digitální dividendy v ČR Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Start diskuse k digitální dividendě léto 2008, workshop 25.-26.9. 2008 témata využití kmitočtů pro sestavení dalších

Více

Ceský telekomunikacní

Ceský telekomunikacní Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní Praha 13. ríjna 2009 Cj. 55221/2009-613 úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

Zpráva č. 2 dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb. Stav k 15. březnu 2009

Zpráva č. 2 dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb. Stav k 15. březnu 2009 VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU PŘECHODU ZEMSKÉHO ANALOGOVÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ NA ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Zpráva č. 2 dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb. Stav k 15. březnu 2009 1. Úvod Český telekomunikační

Více

g) vypnutím zemského analogového televizního vysílání ukončení provozu analogových vysílačů v příslušném územním rozsahu,

g) vypnutím zemského analogového televizního vysílání ukončení provozu analogových vysílačů v příslušném územním rozsahu, c) rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následujícím způsobem 1. v I. televizním pásmu 48,5-66 MHz pro rádiový kanál označený R1 vymezený k analogovému vysílání rozsahem kmitočtů od 48,5-56,5

Více

Strategie správy rádiového spektra. Praha, květen 2015

Strategie správy rádiového spektra. Praha, květen 2015 Strategie správy rádiového spektra Praha, květen 2015 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Správa spektra ve prospěch hospodářské

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

Strategie správy rádiového spektra. Praha, září 2014

Strategie správy rádiového spektra. Praha, září 2014 Strategie správy rádiového spektra Praha, září 2014 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Správa spektra ve prospěch hospodářské

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/583/FIA/Jin Č.j.: FIA/3369/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 4

Sp. zn./ldent.: 2013/583/FIA/Jin Č.j.: FIA/3369/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 4 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Jindřichohradecká

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

POKRYTÍ METRA V.A 31. 3. 2015

POKRYTÍ METRA V.A 31. 3. 2015 POKRYTÍ METRA V.A 1 Co se dnes dozvíte AKTUÁLNÍ STAV, SMLOUVY Jaroslav Ďuriš, generální ředitel, DPP POKRYTÍ STANIC V.A, POKRYTÍ TUNELŮ Jiří Švarc, ředitel vývoje sítě, Vodafone TECHNOLOGIE Josef Káňa,

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011 ČTÚ dokončil v průběhu srpna přípravu materiálu Základní principy výběrového řízení aukce na udělení

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Český telekomunikační Ú řa d

Český telekomunikační Ú řa d Český telekomunikační Ú řa d se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02,22502 Praha 025 Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613 Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + ípo 27t) 8io 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: RRTV-4633040 Barrandov MUZIKA, s.r.o. Mikuleckého 1311/8

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014 InFin, s.r.o. Říčanská 2399/3 10100 Praha Radio Kroměříž s.r.o. Kojetínská 3881/84 76701 Kroměříž Route Radio s.r.o. Stavební 992/1 70800 Ostrava RADIO BONTON a.s. Wenzigova 1872/4 12000 Praha Sp. zn./ident.:

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

Budoucnost zemské TV v ČR standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Budoucnost zemské TV v ČR standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Budoucnost zemské TV v ČR standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Pitomosti, které jsme včera viděli analogově, dnes sledujeme jen digitálně Výsledky procesu realizace TPP

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Předmět: Věc CZ/2013/1530: Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice

Předmět: Věc CZ/2013/1530: Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2013) Český telekomunikační úřad (ČTÚ) P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám: pana Jaromíra Nováka předsedy Rady Fax: +420 224 004 811 Vážený pane Nováku,

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008,

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008, NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008, o způsobu stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodě stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem

Více

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

dne 27. 11. 2001 ve znění rozhodnutí čj. 38155/2001/I-603 ze dne 4. 3. 2002, a který přibližně odpovídá dílčím službám podle bodů A) až D).

dne 27. 11. 2001 ve znění rozhodnutí čj. 38155/2001/I-603 ze dne 4. 3. 2002, a který přibližně odpovídá dílčím službám podle bodů A) až D). dne 27. 11. 2001 ve znění rozhodnutí čj. 38155/2001/I-603 ze dne 4. 3. 2002, a který přibližně odpovídá dílčím službám podle bodů A) až D). Dílčí služba podle bodu A) představuje zřízení a zprovoznění

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu. Hradec Králové, 5. dubna 2016. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu. Hradec Králové, 5. dubna 2016. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu Hradec Králové, 5. dubna 2016 Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Obsah: 1. Jsou vysokorychlostní mobilní sítě v ČR hrozbou

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020):

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 1 Prioritní

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zpráva č. 3 dle nařízení vlády č.161/2008 Sb. Stav k 15. září 2009

Zpráva č. 3 dle nařízení vlády č.161/2008 Sb. Stav k 15. září 2009 VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU PŘECHODU ZEMSKÉHO ANALOGOVÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ NA ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Zpráva č. 3 dle nařízení vlády č.161/2008 Sb. Stav k 15. září 2009 1. Úvod Český telekomunikační

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Zveřejněno v souvislosti s vyhlášením

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Faktory dalšího rozvoje TV

Faktory dalšího rozvoje TV Faktory dalšího rozvoje TV Zdroje Kreativita Odvaha riskovat Lidi Ekonomika a Finance Kvalitní programový obsah Kvalitní, atraktivní, nadčasový, perfektně výrobně zvládnutý programový obsah Technologie

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

Vyřizuje: Veverková Michaela

Vyřizuje: Veverková Michaela Vyřizuje: Veverková Michaela E-mail: michaela.veverkova@t-mobile.cz L.T.E.M. s.r.o. Ing. Jiří Lhota Křižékova 96 186 00 Praha 8 Naše značka: E16764/15 V Praze dne: 1.8.2015 Vyjádření a stanovení podmínek

Více