Zápis z 26. zasedání Akademického senátu VŠERS, o.p.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 26. zasedání Akademického senátu VŠERS, o.p.s. 19.9.2011"

Transkript

1 Zápis z 26. zasedání Akademického senátu VŠERS, o.p.s Akademický senát: Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (nově Mgr. et Bc. Josef Kříha); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; Dominika Červenková; Mgr. Vladimír Čížek, DiS.; PhDr. Lenka Havelková; doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.; Lucie Melicharová; JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.; Michal Vaněk Přítomni: Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (nově Mgr. et Bc. Josef Kříha); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; Mgr. Vladimír Čížek, DiS.; doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.; Michal Vaněk Nepřítomni: Dominika Červenková; PhDr. Lenka Havelková; Lucie Melicharová; JUDr. Roman Svatoš, Přizváni: Mgr. et Bc. Josef Kříha (nový člen), doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Před zahájením jednání Akademického senátu informoval předseda AS Ing. Jiří Dušek, Ph.D. přítomné, že vzhledem ke jmenování prorektorem VŠERS pro vědu, výzkum a rozvoj k , v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., ukončuje k své členství v Akademickém senátu a odstupuje z funkce předsedy AS VŠERS, o.p.s. Zároveň poděkoval za spolupráci v současném i minulém volebním období a popřál všem členům AS mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Novým členem Akademického senátu se nově stává Mgr. et Bc. Josef Kříha. Zasedání Akademického senátu se zúčastnilo 5 členů. Akademický senát VŠERS byl usnášeníschopný. Zasedání Akademického senátu VŠERS vedl doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc., zápis provedl Ing. Jiří Dušek, Ph.D. Návrh programu 26. zasedání AS: Volba předsedy AS VŠERS Aktuální informace o činnosti VŠERS o. p. s. Hodnocení výuky Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. na rok 2012 Ustavení Rady vysokých škol pro funkční období Různé Zahájení jednání Projednání návrhu programu zasedání AS dle článku 11 volebního a jednacího řádu AS. Usnesení: Akademický senát souhlasí bez připomínek s projednáním navrženého programu. 1

2 Bod 1 Volba předsedy AS VŠERS Členové Akademického senátu písemně dvěma návrhy navrhli na nového předsedu senátu doc. Mgr. Jiřího Korostenského, CSc. Usnesení: Akademický senát v tajné volbě zvolil novým předsedou Akademického senátu doc. Mgr. Jiřího Korostenského, CSc. Bod 2 Aktuální informace o činnosti VŠERS o. p. s. Kvestor doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. informoval AS VŠERS o přípravě zimního semestru 2011/2012 a přípravě oslav 10. výročí založení VŠERS, o.p.s., které jsou plánovány na prosinec Negativním jevem pro všechny vysoké školy je současný demografický pokles, který se projevil i na VŠERS, na základě této skutečnosti bylo přijato několik úsporných opatření. V akademickém roce 2011/2012 VŠERS neotevře prezenční studium oboru Regionální studia v Českých Budějovicích i Příbrami. Dále se neotevírá kombinovaná forma studia oboru Management a marketing služeb v Českých Budějovicích. VŠERS zváží v akademickém roce 2011/2012 opětovné podání žádosti o magisterské studium buď v rámci programu Mezinárodní teritoriální studia, nebo programu Bezpečnostně právní činnost. Usnesení: Akademický senát bere na vědomí informace o činnosti školy. Bod 3 Hodnocení výuky Ing. Jiří Dušek, Ph.D. informoval o hodnocení výuky v LS 2010/2011, které bylo ukončeno Poukázal na dlouhodobý stav, kdy počet respondentů v letním semestru je nižší než v semestru zimním. Celkově lze zájem studentů o hodnocení výuky hodnotit jako velmi vysoký, podařilo se opětovně překonat hranici 50 %. Akademický rok 2006/ / / / /11 % účast na akad. rok 23,83% 27,76% 42,70% 50,66% 51,56% Přílohou tohoto zápisu jsou výsledky studentského hodnocení za letní semestr 2010/2011. Vedení školy i AS konstatují, že hodnocení školy ze strany studentů je velmi pozitivní. Sami studenti mohou vidět reálnou zpětnou vazbu a dopady svého vlastního hodnocení, což lze demonstrovat např. v oblasti materiálně-technického zabezpečení školy, kdy v Příbrami byla nově spuštěna wifi síť či v budově Žižkova 5 byl nainstalován automat na kávu. Usnesení: Akademický senát bere na vědomí informace o výsledcích hodnocení výuky za letní semestr 2010/2011. Bod 4 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. na rok 2012 Ing. Jiří Dušek, Ph.D. seznámil členy AS s Aktualizací dlouhodobého záměru pro rok Písemně připomínky již předem zaslali Mgr. et Bc. Josef Kříha, doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. 2

3 a JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Všechny připomínky byly zapracovány. V rámci diskuze byly navrženy doc. Ing. Oldřichem Pekárekem, CSc. čtyři podněty: v rámci zatraktivnění studijních oborů při přípravě reakreditace oboru BPČ a MMS zahrnout nové předměty, více podporovat nadané studenty například v rámci Ceny rektora VŠERS, zvážit, jak zvýšit jazykové dovednosti studentů např. prezentace v AJ v rámci zkoušky, průběžně se snažit zvyšovat úroveň BP, mimo jiné i zdůrazněním úlohy vedoucího BP. Usnesení: Akademický senát schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. na rok Bod 5 Ustavení Rady vysokých škol pro funkční období Předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. požádal VŠERS dopisem čj. 245S/11/RVŠ o zaslání delegačních lístků na ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2012/2014. Vedení VŠERS navrhuje za delegáta do sněmu a člena předsednictva RVŠ Ing. Jiřího Duška, Ph.D., doc. Dr. Lubomíra Pánu, Ph.D. bude VŠERS nominovat na sněmu v roce 2012 jako externího člena komise pro soukromé vysoké školy. Usnesení: Akademický senát schvaluje nominaci Ing. Jiřího Duška, Ph.D. jako delegáta do sněmu a člena předsednictva RVŠ, zároveň nominuje doc. Dr. Lubomíra Pánu, Ph.D. jako externího člena komise pro soukromé vysoké školy. Bod 6 Různé doc. Dr. Lubomír Pána poděkoval Ing. Jiřímu Duškovi, Ph.D. za dlouholetou práci pro Akademický senát VŠERS a pogratuloval doc. Mgr. Jiřímu Korostenskému, CSc. k jeho zvolení předsedou AS VŠERS. V Českých Budějovicích Zapsal: Ing. Jiří Dušek, Ph.D. Zápis ověřili:... doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. předseda Akademického senátu... Mgr. Vladimír Čížek, DiS. člen Akademického senátu 3

4 Hodnocení výuky 2006/ / / / /11 Výsledky hodnocení ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS Počet hodnotících Celkový počet studentů % účast na semetr 18,50% 29,16% 31,72% 23,79% 47,94% 37,46% 54,68% 46,63% 57,09% 46,02% % účast na akad. rok 23,83% 27,76% 42,70% 50,66% 51,56% Info o škole Poznámky studentů ke škole, organizaci atd. České Budějovice Nejpraktičtější a nejlepší předměty, které mě nejvíce bavily byly ŘMD a jazyky. Chválím paní Ing. Petroušovou za její vlídný přístup ke studentům. Také oceňuji snahu vytvářet co nejlepší rozvrhy pro studenty. Ocenila bych automat na kávu v budově Žižkova 6. Myslim si, že nemam co vytknout, jenom bych možná polevil v tlaku na dodání seminárních prací do určitého termínu. Přece jenom si tu školu platíme, tak si myslím, že propadnout v 1 ročníku, kvůli včasnému neodevzdání seminárky, je docela škoda. Úroveň vzdělávání na škole a organizace výuky je na vynikající úrovni. velmi dobrá úroveň Chvalitebný! Velice pozitivní, snažíte se o rychlé řešení připomínek. Jsem se vším spokojená a proto Vás vřele doporučuji dále. Nemám žádné výhrady Určitě by bylo dobré se zamyslet nad tím, co přinese výuka anglického jazyka vedeného PhDr. Kopřivou studentům, když za 2 roky studia jsme nepoužili učebnici angličtiny, kterou jsme byli nuceni si pořídit. Byla to vyloženě ztráta času. Současně by bylo dobré se také zamyslet nad chováním pana Dr. Kopřivy a jeho narážek (častokrát i vulgárních) zejména na dámské osazenstvo skupiny. Dále by bylo dobré zamyslet se a přehodnotit kreditní ohodnocení některých předmětů např. ZE a VE vedené Ing. Duškem. Jeho přednášky jsou na vysoké úrovni, výklad je veden také záživně. Myslím si, že tyto dva předměty, které jsou ohodnoceny pouze 3 kredity trochu degraduje jeho profesionální práci. výborný Velká spokojenost s přístupem vyučujících ke studentům. Budu tuto školu pouze doporučovat. jsem vcelku spokojena výúka a organizace školy na dobré úrovni, postrádám však nápojový automat, který bych rád využíval velmi dobrá,vstřícná k dálkovým studentům, některé předměty (trestní právo procesní, tr,pr.hmotné velice náročné na zvládnutí předmětu Jsem spokojen. Výukaka a výběr vyučujicích k předmětům, byl velkmi dobrý, a přednášky byly zajímavé Velmi dobře fungující komunikace mezi školou a studenty. Většinou velice vstřícné jednání přednášejících. Časový pres pro celkový obsah přednášek, se kterým je však nutné počítat při kombinované formě studia. Celkově si nemám na co stěžovat, jen mne mrzí že díky mé vytíženosti v zaměstnání nemám tolik času na studium. bez připomínek učebny je potřeba vymalovat a celkově vylepšit prostředí, na soukromé škole by měl člověk pocit hezkého prostředí - toto úroveň nemá, znovu zavést nápojový automat, dbát na pověst 4

5 školy - pokud někteří studenti nezvládají nějaký předmět a dostanou se ke komisi, neměla by být komise pouhou fraškou - studenta, který nedělá nic, neprospívá pověsti školy, dbát o úroveň školy i z hlediska vzhledu prostor, dostatatečně s předstihem oznámit okruh otázek na SZZ chybí internetové připojení a automaty na nápoje a občerstvení S celkovou organizací VŠERS jsem velmi spokojen s prací paní Ing. Slavkové na studijním oddělení stejně jako s přístupem profesorů zvlášť pana JUDr. Svatoše a paní JUDr. Krybusové z hlediska jejich přístupu k vysvětlení problematiky stanovené učebním plánem a jejich vstřícného postoje v průběhu konzultačních hodin. Jsem velice rád že zde mohu studovat a zvažuji zde další studium. Děkuji za odeslání dotazníku přeji hezký den. je potřeba zlepšit péči o studenty, více sledovat obsah přednášek a jejich srozumitelnost velmi vstřícný postoj a ochota vyučujících i školy Ten nejlepší bylo by dobré pořádat více akcí pro studenty a také o nich lépe informovat. Například bych navrzoval, aby y ze studijního odd. nebyly vždy s předmětem Celkově dobrá a zajímavá škola,ráda doporučím Poděkování za vynikající pomoc během celého studia patří především studijnímu oddělení, poté přednášejícím. Děkuji. VŠERS není špatná škola a já nemohu říci, že bych zde něco měla zadarmo. Děkuji za všechno. Státnice - zarazilo mě, že za kč ročně musím přinést občersvení pro komisi. Denní studium ovšem nikoliv. Jen bych podotkla, že většina studentů z KS má práci, rodinu, děti a ještě školu a přesto jsme nuceni běhat před zkouškama a shánět jídlo, aby komise byla najedená!!! Klidně bych dala peníze i na cataring, jen aby to bylo zařízeno. Hodnotím velmi kladně bez důležitých připomínek. Můj názor na školu a organizaci výuky - excelentní. Organizace výuky je na velmi vysoké úrovni. Co se týká celkového názoru na školu, taktéž jsem názoru, že patří k vysoké úrovni. Příbram Spolupráce se studijním oddělením super, vyučující byli skvělí, vycházeli nám vstříc s termíny zkoušek. Na Vaší škole si velice vážím ochoty a schopnosti komunikace se přednášejících i vedení samotné školy se samotnými studenty. "Dálkovým" studentům toto velice pomáhá a děkuji Vám za to. Názor na školu mám velice kladný. dobrý, bez připomínek Připomínka: pokud se výuka z nějakého důvodu nekoná, bylo by by dobré, dát o tom studentům včas vědět. Děkuji Momentálně mám pocit,že mi škola dává minimálně z 80% to,co má a až na některé výjimky předmětů jsem s jejím fungováním spokojena.velké poděkování,myslím,patří ředitelce detašovaného pracoviště PB,paní PhDr. Lence Havelkové.Ta dle mého názoru stojí za velkou změnou k lepšímu. vynikající přístup a informovanost. bez připomínek, vstřícné jednání Dobrý vše v pořádku se školou jsem spokojená, připomínky mám ke studijnímu oddělení - nejsou doplněny známky v informačním systému i po odevzdání indexu Vadí mi málo vypsaných termínů od zkoušejících, popř. dojíždění za zkoušejícím mimo PB, když platíme plné školné. Většina aktivit školy je bohužel v ČB. Stav budovy v PB. Uvítal bych větší prostor pro jazyky. Prestiž školy snižují přednášející, kteří jsou příliš zaneprázdneni svou svou druhou (nebo spíše první) prací, tj., že často ruší přednášky nebo je v časovém presu odbývají. Na informačním systému by měly být vypsané veškeré zkoušky, které jsou v daném období ústně domluvené. Zkoušky by se neměly překrývat. Vztah profesorů se studenty je velmi dobrý. Tato škola mi dala velmi mnoho cenných informací, kontaktů. Snad jen trochu chaotické mi připadalo dát pouze jedenseminář na bakalářkou práci. Spousty problémů se vyskytlo až po 5

6 jejím napsáním, ve smyslu úprav dle metodiky. Jinak jsem zde byla velmi spokojená a do budoucna uvažuji a magisterském studiu v bezpečnostně právním oboru, který prozatím není oevřen, ale dle informací školy by v budoucnu k jeho otevření mohlo dojít. škola a organizace výuky velmi dobrá velmi dobrá organizace v Příbrami,díky pani Havelkové a sekretariátu Povinnost profesora uvádět termíny zkoušek přes informační systém (někteří profesoři termíny zkoušek sdělují ústně, dochází tak k špatné komunikaci). Vše v nejlepším pořádku, děkuju :-) Děkuji, mě to takhle vyhovovalo. Oproti PAČR o 1000% lepší spolupáce se studijním oddělením v Příbrami! Vedení i organizace BP velice dobrá. SZZ: organizace, průběh bezproblémový; hodnocení studentů adekvátní, komise byla v jednom případě až velmi mírná-šanci dostal i student, který zprvu neprojevil dostatečné znalosti. Celkové hodnocení SZZ kladné. Škola celkově splnila mé očekávání. Klady: přednášky Ing. Duška a Ing.Šmída.Super příprava na SZZ v předmětech Mgr. Schmidta a JUDr.Hrubého Zápory: přednášky Doc. Danicse a posléze zkoušky podle momentální nálady + málo předmětů k politologii + zmatečné přednášky Mgr.Cihláře + nevyhovující WC Můj názor na školu je dobrý a myslím si, že má kvalitní vyučující, kteří přistupují ke studentům velmi příjemně. Kvalita výuky a její organizace taktéž bezproblémová. Výhrady mám k politologie jako státnicovému předmětu, na který studenti během přednášek nabyli prakticky vůbec připraveni, na rozdíl od EU, ke které směřovalo hned několik předmětů. Myslím, že kvalitně jsme byli připraveni i na otázky týkající se ekonomických předmětů a proto si myslím, že pro budoucnost a kredibiliti by bylo dobré do volitelných předmětů pro státnice dát i ekonomii.já bych si ji býval byl určitě zvolil. Na závěr poděkování všem profesorům a zvláště pakpaní ředitelce Havelkové, ze kterou byla radost spolupracovat. M.Císař. škola se chovala velmi vstřicně ke studentům, stud.odd. se vždy snažilo vyhovět, průběh SZZ byl v klidu a přátelské atmosféře Jestli že má škola politologii jako povinný státnicový předmět, mělo by se politologii věnovat více času a NE pouze 3 přednášky v prvním semestru. Je to opravdu DOST málo. hodnotím vysokou odbornou úroveň školy a vyučujících Kvalitní vyučující, dostupné materiály, užitečné a použitelné informace,... bez jakýchkoliv výhrad. Děkuji a přeji mnoho dalších studentů školu hodnotím vesměs kladně, vyučující jsou ve většině případů velmi kvalitní, problémpolitilogie 1ročník, dlouhý čas do státnic, slabý sekretariát časté zmatky Cizí jazyk: zajistit výuku po celou dobu studia - je skvělé rozdělení do skupin, které počítají s různům stupněm znalostí. Politologie: jako státnicový předmět - málo výuky v průběhu studia - navýšit. Škola: ochota vyjít vstříc a snaha řešit vzniklé problémy (1*), Celkové hodnocení organizace výuky - velmi dobré; úžasná byla zejména PhDr. Havelková; nedostatky jsem vnímal v komunikaci školy s exter. vedoucími Bc. prací; organizace SZZ výborná. Nebyla jsem spokojena s vedení BP od doc. Danicse. V průběhu zpracovávání připomínek moc neměl. Při odevzdání práci pochválil "pěkná práce", ale obdržela jsem "B". Politilogie u SZZK - pro nás úplně nové věci, lepší vyučovat až ve 2. a 3. ročníku, se SZZK spokojenost, s promocí také. 6

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Schválený program:

Více

Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU

Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU OBSAH 1. Vnitřní hodnocení 1.1 Na co můžeme být hrdí 1.2 Co bychom mohli zlepšit 2. Vnější hodnocení 3. Sebehodnocení jako

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Přeji Vám krásné dny a mnoho spokojených rodičů, s pozdravem Karla Matlášková

Přeji Vám krásné dny a mnoho spokojených rodičů, s pozdravem Karla Matlášková Paní Kohoutová, chtěla bych Vám i agentuře velmi poděkovat za spolupráci a pomoc s hlídáním našich děvčat. K dnešnímu dni ukončuji dohodu o hlídání. Podařilo se nám domluvit dlouhodobou službu u charity.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Praha prosinec 2006

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Praha prosinec 2006 Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Praha prosinec 2006 Akreditační komise na svém zasedání, které se konalo ve dnech 25. a 26. dubna 2006 rozhodla o hodnocení Vysoké

Více

Vizovice 12. srpna 2014

Vizovice 12. srpna 2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vládního výboru, předseda vlády ČR Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Vizovice 12. srpna 2014

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Reakce na studentské hodnocení předmětu KIV/PPA1 v ZS 2006/07

Reakce na studentské hodnocení předmětu KIV/PPA1 v ZS 2006/07 1 / 8 PPA1, 2006/07 Reakce na studentské hodnocení předmětu KIV/PPA1 v ZS 2006/07 Především bych chtěl poděkovat všem studentům, kteří vyplnili dotazník. Bylo jich celkem 113 ze 332 (34,1 %), což je v

Více