NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE"

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě.

2 Toto elektronické zařízení slouží k čistění dna i stěn bazénu do maximálního rozměru 12 x 5 x 2 m. Je napájeno el. proudem se síťovým napětím 230 V, které je transformováno na provozní napětí 12 V. Transformátor není v provedení do mokra a proto je nutné jej umístit nejméně 3 m od okraje bazénu (viz obr. 1). Zásuvka pro zapojení ROBOTU je konstruována tak, že se nedá zapojit do síťového napětí. Zařízení se skládá ze tří dílů: 1. Vlastní ROBOT s přípojným kabelem. 2. Transformátor 220 / 12 V 3. Transportní vozík k převozu robota. Instrukce pro provoz robota madlo na přenos aretace madla boční kryt hnací řemen čistící kartáče Obrázek 1: Popis robotu Zprovoznění robota: 1. Umístěte transformátor alespoň 3 m od bazénu (obr. 1). 2. Zapojte jednotku do transformátoru. 3. Rozmotejte přívodní kabel (obr. 3). Obrázek 2 4. Pro řádný chod robota je třeba, aby bylo madlo diagonálně zafixované. Zatlačte na jistící mechanismus a madlo posuňte na předposlední zářez. Poté jistící mechanismus uvolněte. Stejně postupujte i na druhé straně. (obr. 5)

3 Obrázek 4 5. Ponořte jednotku do vody a počkejte, až z jednotky vybublá vzduch. Pokud se robot otočí na bok, chvíli jej podržte pod vodou ve vodorovné poloze pásy dolů. Poté jej nechte klesnout ke dnu a kabel rovnoměrně rozložte po hladině. 6. kabel zapojte do transformátoru. Ubezpečte, že je správně zapojen. Transformátor připojte do sítě (ochranný FI jistič). Svítící dioda ukazuje, že je systém zapojen a robot zahajuje čistící program. Systém počítá započaté čistící cykly. Počitadlo může být vynulováno pouze v autorizovaném servisu. Obrázek 3 UPOZORNĚNÍ: Nepouštějte robor na suchu to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu! Robot můžete zapnout, až když bude zcela ponořen do vody! Po každém čistícím cyklu ponechejte Robot ještě cca min ve vodě, aby mohl motor a hnací řemen zchladnout. Neuchovávejte ovšem Robot ve vodě, nýbrž na dodávaném transportním vozíku. Robot se nesmí používat, pokud se ve vodě někdo nachází! TRANSFORMÁTOR 1. Spojte zástrčku (A) se zásuvkou transformátoru (B) tak aby do sebe zapadly (pero drážka). 2. Zatlačte zcela zástrčku do zásuvky transformátoru. 3. Jakmile je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky, pootočte zástrčkou doprava, aby zaklapla. 4. Pro vytažení nejprve pootočte zástrčkou doleva a potom ji vytáhněte. a. toto světlo signalizuje, že přístroj pracuje. b. zeleným tlačítkem přístroj zapnete c. červeným tlačítkem přístroj vypnete.

4 Upozornění: Po každém čistícím cyklu se robot automaticky vypne. Pokud jej chcete vypnout během čistícího cyklu, zmáčkněte červené tlačítko. Světlo ukazující chod přístroje zmizí a signalizuje, že robot ukončil provoz. UPOZORNĚNÍ: Robota po dobu nečinnosti uchovávejte na vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření při teplotě 5 45 o C. NÁVOD NA ČISTĚNÍ ROBOTA: 1. Čistěte filtrační vak po každém čistícím cyklu. 2. Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě. Vyjměte vysavač z vody a položte jej horní stranou na měkkou podložku (4a). NIKDY nevytahujte robota z vody tahem za kabel! 3. Uvolněte zajišťovací západku na spodku tělesa robota (4b a 4c) a vyjměte víko sání s filtračním vakem (4d). 4. Stáhněte filtrační vak z víka a opláchněte ho důkladně hadicí nebo v nádrži s vodou (5). Čistící vak lze také vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30 o C), bez použití pracích prostředků. 5. Natáhněte filtrační vak na víko. Nášivka vaku musí být umístěna vně vaku (5a). Jestli je vak vybaven fixačními sponami nezapomeňte je nasadit. 6. Nasaďte víko sání do tělesa vysavače a zajistěte ho zajišťovací západkou. Pokud máte potíže zasunout víko sání do tělesa vysavače, máte filtrační vak špatně nasazený.

5 PRAVIDELNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT Z POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ VYSAVAČE. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste se přesvědčili, že turbína není zablokovaná nečistotami nebo vlasy. Turbínku můžete vyjmout pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček a očistit ji. Nezapomeňte občas odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. KABEL Při dlouhodobém používání robota se může kabel k vysavači zkroutit. Je to způsobeno tím, že pravidelně neměníte polohu držáku s plováky! Pokud kabel vytáhnete z transformátoru, můžete jej vytočit na opačnou stranu. UPOZORNĚNÍ: Kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! VÝMĚNA KARTÁČU Podle četnosti používání robota musí být použité kartáče vyměněny. Opotřebované kartáče negativně ovlivňují čistící funkci, šplhání po svislých stěnách i celkový výkon robota. a) Uvolněte šrouby na jedné boční straně a sejměte boční víko (7a) b) Po sejmutí bočního víka vyjměte váleček. c) Sejměte krytku válečku a stáhněte opotřebované kartáče (8a) d) Nasaďte nové kartáče na šestihranný váleček a zajistěte krytkou. e) Nasaďte váleček zpět a přišroubujte boční víko. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! 1. Filtrační vak vyčistěte okamžitě po vytažení vysavače z bazénu. Pokud ho necháte uschnout, stává se nepoužitelný, protože ztratí svoji filtrační schopnost. 2. Opotřebované kartáče vyměňte, nebo nechte vyměnit odborným servisem firmy Hydroservis, abyste zajistili maximální účinnost čistění. 3. Pokud v bazénu používáte sypké chemikálie, doporučujeme pro jejich aplikaci používat automatické nebo poloautomatické dávkovače, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte robota, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, aby nedošlo k ucpání filtračního vaku. 4. Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá směrnici 48/78 Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody. 5. maximální teplota, při které může být vysavač používán je 32 o C. Doporučená teplota je o C. 6. Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, případně vysoké koncentrace chemikálií zkracují životnost některých dílů vysavače (pásů, kartáčů,.) 7. Krabici, ve které Vám byl ROBOT dodán si ponechejte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač v této originální krabici.

6 ZÁRUKA Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (na př. živelnou pohromou), bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že: - od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. - byl používán pouze originální transformátor - při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci - zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno - na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace - zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je zařízení vybaveno pamětí) - nebylo provozováno více než 500 pracovních cyklů (odpovídá běžnému provozu po dobu 4 roků) Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako záruční list. Datum prodeje... Hydroservis, s. r. o.

7 NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě.

8 Toto elektronické zařízení slouží k čistění dna i stěn bazénu do maximálního rozměru 12 x 5 x 2 m. Je napájeno el. proudem se síťovým napětím 230 V, které je transformováno na provozní napětí 12 V. Transformátor není v provedení do mokra a proto je nutné jej umístit nejméně 3 m od okraje bazénu (viz obr. 1). Zásuvka pro zapojení ROBOTU je konstruována tak, že se nedá zapojit do síťového napětí. Zařízení se skládá ze tří dílů: 1. Vlastní ROBOT s přípojným kabelem. 2. Transformátor 220 / 12 V 3. Transportní vozík k převozu robota. Instrukce pro provoz robota madlo na přenos aretace madla boční kryt hnací řemen čistící kartáče Obrázek 1: Popis robotu Zprovoznění robota: 1. Umístěte transformátor alespoň 3 m od bazénu (obr. 1). 2. Zapojte jednotku do transformátoru. 3. Rozmotejte přívodní kabel (obr. 3). Obrázek 2 4. Pro řádný chod robota je třeba, aby bylo madlo diagonálně zafixované. Zatlačte na jistící mechanismus a madlo posuňte na předposlední zářez. Poté jistící mechanismus uvolněte. Stejně postupujte i na druhé straně. (obr. 5)

9 Obrázek 4 5. Ponořte jednotku do vody a počkejte, až z jednotky vybublá vzduch. Pokud se robot otočí na bok, chvíli jej podržte pod vodou ve vodorovné poloze pásy dolů. Poté jej nechte klesnout ke dnu a kabel rovnoměrně rozložte po hladině. 6. kabel zapojte do transformátoru. Ubezpečte, že je správně zapojen. Transformátor připojte do sítě (ochranný FI jistič). Svítící dioda ukazuje, že je systém zapojen a robot zahajuje čistící program. Systém počítá započaté čistící cykly. Počitadlo může být vynulováno pouze v autorizovaném servisu. Obrázek 3 UPOZORNĚNÍ: Nepouštějte robor na suchu to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu! Robot můžete zapnout, až když bude zcela ponořen do vody! Po každém čistícím cyklu ponechejte Robot ještě cca min ve vodě, aby mohl motor a hnací řemen zchladnout. Neuchovávejte ovšem Robot ve vodě, nýbrž na dodávaném transportním vozíku. Robot se nesmí používat, pokud se ve vodě někdo nachází! TRANSFORMÁTOR 1. Spojte zástrčku (A) se zásuvkou transformátoru (B) tak aby do sebe zapadly (pero drážka). 2. Zatlačte zcela zástrčku do zásuvky transformátoru. 3. Jakmile je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky, pootočte zástrčkou doprava, aby zaklapla. 4. Pro vytažení nejprve pootočte zástrčkou doleva a potom ji vytáhněte. a. toto světlo signalizuje, že přístroj pracuje. b. zeleným tlačítkem přístroj zapnete c. červeným tlačítkem přístroj vypnete.

10 Upozornění: Po každém čistícím cyklu se robot automaticky vypne. Pokud jej chcete vypnout během čistícího cyklu, zmáčkněte červené tlačítko. Světlo ukazující chod přístroje zmizí a signalizuje, že robot ukončil provoz. UPOZORNĚNÍ: Robota po dobu nečinnosti uchovávejte na vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření při teplotě 5 45 o C. NÁVOD NA ČISTĚNÍ ROBOTA: 1. Čistěte filtrační vak po každém čistícím cyklu. 2. Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě. Vyjměte vysavač z vody a položte jej horní stranou na měkkou podložku (4a). NIKDY nevytahujte robota z vody tahem za kabel! 3. Uvolněte zajišťovací západku na spodku tělesa robota (4b a 4c) a vyjměte víko sání s filtračním vakem (4d). 4. Stáhněte filtrační vak z víka a opláchněte ho důkladně hadicí nebo v nádrži s vodou (5). Čistící vak lze také vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30 o C), bez použití pracích prostředků. 5. Natáhněte filtrační vak na víko. Nášivka vaku musí být umístěna vně vaku (5a). Jestli je vak vybaven fixačními sponami nezapomeňte je nasadit. 6. Nasaďte víko sání do tělesa vysavače a zajistěte ho zajišťovací západkou. Pokud máte potíže zasunout víko sání do tělesa vysavače, máte filtrační vak špatně nasazený.

11 PRAVIDELNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT Z POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ VYSAVAČE. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste se přesvědčili, že turbína není zablokovaná nečistotami nebo vlasy. Turbínku můžete vyjmout pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček a očistit ji. Nezapomeňte občas odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. KABEL Při dlouhodobém používání robota se může kabel k vysavači zkroutit. Je to způsobeno tím, že pravidelně neměníte polohu držáku s plováky! Pokud kabel vytáhnete z transformátoru, můžete jej vytočit na opačnou stranu. UPOZORNĚNÍ: Kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! VÝMĚNA KARTÁČU Podle četnosti používání robota musí být použité kartáče vyměněny. Opotřebované kartáče negativně ovlivňují čistící funkci, šplhání po svislých stěnách i celkový výkon robota. a) Uvolněte šrouby na jedné boční straně a sejměte boční víko (7a) b) Po sejmutí bočního víka vyjměte váleček. c) Sejměte krytku válečku a stáhněte opotřebované kartáče (8a) d) Nasaďte nové kartáče na šestihranný váleček a zajistěte krytkou. e) Nasaďte váleček zpět a přišroubujte boční víko. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! 1. Filtrační vak vyčistěte okamžitě po vytažení vysavače z bazénu. Pokud ho necháte uschnout, stává se nepoužitelný, protože ztratí svoji filtrační schopnost. 2. Opotřebované kartáče vyměňte, nebo nechte vyměnit odborným servisem firmy Hydroservis, abyste zajistili maximální účinnost čistění. 3. Pokud v bazénu používáte sypké chemikálie, doporučujeme pro jejich aplikaci používat automatické nebo poloautomatické dávkovače, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte robota, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, aby nedošlo k ucpání filtračního vaku. 4. Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá směrnici 48/78 Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody. 5. maximální teplota, při které může být vysavač používán je 32 o C. Doporučená teplota je o C. 6. Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, případně vysoké koncentrace chemikálií zkracují životnost některých dílů vysavače (pásů, kartáčů,.) 7. Krabici, ve které Vám byl ROBOT dodán si ponechejte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač v této originální krabici.

12 ZÁRUKA Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (na př. živelnou pohromou), bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že: - od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. - byl používán pouze originální transformátor - při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci - zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno - na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace - zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je zařízení vybaveno pamětí) - nebylo provozováno více než 500 pracovních cyklů (odpovídá běžnému provozu po dobu 4 roků) Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako záruční list. Datum prodeje... Hydroservis, s. r. o.

13 NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě.

14 Toto elektronické zařízení slouží k čistění dna i stěn bazénu do maximálního rozměru 12 x 5 x 2 m. Je napájeno el. proudem se síťovým napětím 230 V, které je transformováno na provozní napětí 12 V. Transformátor není v provedení do mokra a proto je nutné jej umístit nejméně 3 m od okraje bazénu (viz obr. 1). Zásuvka pro zapojení ROBOTU je konstruována tak, že se nedá zapojit do síťového napětí. Zařízení se skládá ze tří dílů: 1. Vlastní ROBOT s přípojným kabelem. 2. Transformátor 220 / 12 V 3. Transportní vozík k převozu robota. Instrukce pro provoz robota madlo na přenos aretace madla boční kryt hnací řemen čistící kartáče Obrázek 1: Popis robotu Zprovoznění robota: 1. Umístěte transformátor alespoň 3 m od bazénu (obr. 1). 2. Zapojte jednotku do transformátoru. 3. Rozmotejte přívodní kabel (obr. 3). Obrázek 2 4. Pro řádný chod robota je třeba, aby bylo madlo diagonálně zafixované. Zatlačte na jistící mechanismus a madlo posuňte na předposlední zářez. Poté jistící mechanismus uvolněte. Stejně postupujte i na druhé straně. (obr. 5)

15 Obrázek 4 5. Ponořte jednotku do vody a počkejte, až z jednotky vybublá vzduch. Pokud se robot otočí na bok, chvíli jej podržte pod vodou ve vodorovné poloze pásy dolů. Poté jej nechte klesnout ke dnu a kabel rovnoměrně rozložte po hladině. 6. kabel zapojte do transformátoru. Ubezpečte, že je správně zapojen. Transformátor připojte do sítě (ochranný FI jistič). Svítící dioda ukazuje, že je systém zapojen a robot zahajuje čistící program. Systém počítá započaté čistící cykly. Počitadlo může být vynulováno pouze v autorizovaném servisu. Obrázek 3 UPOZORNĚNÍ: Nepouštějte robor na suchu to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu! Robot můžete zapnout, až když bude zcela ponořen do vody! Po každém čistícím cyklu ponechejte Robot ještě cca min ve vodě, aby mohl motor a hnací řemen zchladnout. Neuchovávejte ovšem Robot ve vodě, nýbrž na dodávaném transportním vozíku. Robot se nesmí používat, pokud se ve vodě někdo nachází! TRANSFORMÁTOR 1. Spojte zástrčku (A) se zásuvkou transformátoru (B) tak aby do sebe zapadly (pero drážka). 2. Zatlačte zcela zástrčku do zásuvky transformátoru. 3. Jakmile je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky, pootočte zástrčkou doprava, aby zaklapla. 4. Pro vytažení nejprve pootočte zástrčkou doleva a potom ji vytáhněte. a. toto světlo signalizuje, že přístroj pracuje. b. zeleným tlačítkem přístroj zapnete c. červeným tlačítkem přístroj vypnete.

16 Upozornění: Po každém čistícím cyklu se robot automaticky vypne. Pokud jej chcete vypnout během čistícího cyklu, zmáčkněte červené tlačítko. Světlo ukazující chod přístroje zmizí a signalizuje, že robot ukončil provoz. UPOZORNĚNÍ: Robota po dobu nečinnosti uchovávejte na vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření při teplotě 5 45 o C. NÁVOD NA ČISTĚNÍ ROBOTA: 1. Čistěte filtrační vak po každém čistícím cyklu. 2. Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě. Vyjměte vysavač z vody a položte jej horní stranou na měkkou podložku (4a). NIKDY nevytahujte robota z vody tahem za kabel! 3. Uvolněte zajišťovací západku na spodku tělesa robota (4b a 4c) a vyjměte víko sání s filtračním vakem (4d). 4. Stáhněte filtrační vak z víka a opláchněte ho důkladně hadicí nebo v nádrži s vodou (5). Čistící vak lze také vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30 o C), bez použití pracích prostředků. 5. Natáhněte filtrační vak na víko. Nášivka vaku musí být umístěna vně vaku (5a). Jestli je vak vybaven fixačními sponami nezapomeňte je nasadit. 6. Nasaďte víko sání do tělesa vysavače a zajistěte ho zajišťovací západkou. Pokud máte potíže zasunout víko sání do tělesa vysavače, máte filtrační vak špatně nasazený.

17 PRAVIDELNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT Z POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ VYSAVAČE. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste se přesvědčili, že turbína není zablokovaná nečistotami nebo vlasy. Turbínku můžete vyjmout pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček a očistit ji. Nezapomeňte občas odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. KABEL Při dlouhodobém používání robota se může kabel k vysavači zkroutit. Je to způsobeno tím, že pravidelně neměníte polohu držáku s plováky! Pokud kabel vytáhnete z transformátoru, můžete jej vytočit na opačnou stranu. UPOZORNĚNÍ: Kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! VÝMĚNA KARTÁČU Podle četnosti používání robota musí být použité kartáče vyměněny. Opotřebované kartáče negativně ovlivňují čistící funkci, šplhání po svislých stěnách i celkový výkon robota. a) Uvolněte šrouby na jedné boční straně a sejměte boční víko (7a) b) Po sejmutí bočního víka vyjměte váleček. c) Sejměte krytku válečku a stáhněte opotřebované kartáče (8a) d) Nasaďte nové kartáče na šestihranný váleček a zajistěte krytkou. e) Nasaďte váleček zpět a přišroubujte boční víko. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! 1. Filtrační vak vyčistěte okamžitě po vytažení vysavače z bazénu. Pokud ho necháte uschnout, stává se nepoužitelný, protože ztratí svoji filtrační schopnost. 2. Opotřebované kartáče vyměňte, nebo nechte vyměnit odborným servisem firmy Hydroservis, abyste zajistili maximální účinnost čistění. 3. Pokud v bazénu používáte sypké chemikálie, doporučujeme pro jejich aplikaci používat automatické nebo poloautomatické dávkovače, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte robota, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, aby nedošlo k ucpání filtračního vaku. 4. Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá směrnici 48/78 Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody. 5. maximální teplota, při které může být vysavač používán je 32 o C. Doporučená teplota je o C. 6. Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, případně vysoké koncentrace chemikálií zkracují životnost některých dílů vysavače (pásů, kartáčů,.) 7. Krabici, ve které Vám byl ROBOT dodán si ponechejte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač v této originální krabici.

18 ZÁRUKA Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (na př. živelnou pohromou), bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že: - od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. - byl používán pouze originální transformátor - při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci - zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno - na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace - zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je zařízení vybaveno pamětí) - nebylo provozováno více než 500 pracovních cyklů (odpovídá běžnému provozu po dobu 4 roků) Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako záruční list. Datum prodeje... Hydroservis, s. r. o.

19 NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě.

20 Toto elektronické zařízení slouží k čistění dna i stěn bazénu do maximálního rozměru 12 x 5 x 2 m. Je napájeno el. proudem se síťovým napětím 230 V, které je transformováno na provozní napětí 12 V. Transformátor není v provedení do mokra a proto je nutné jej umístit nejméně 3 m od okraje bazénu (viz obr. 1). Zásuvka pro zapojení ROBOTU je konstruována tak, že se nedá zapojit do síťového napětí. Zařízení se skládá ze tří dílů: 1. Vlastní ROBOT s přípojným kabelem. 2. Transformátor 220 / 12 V 3. Transportní vozík k převozu robota. Instrukce pro provoz robota madlo na přenos aretace madla boční kryt hnací řemen čistící kartáče Obrázek 1: Popis robotu Zprovoznění robota: 1. Umístěte transformátor alespoň 3 m od bazénu (obr. 1). 2. Zapojte jednotku do transformátoru. 3. Rozmotejte přívodní kabel (obr. 3). Obrázek 2 4. Pro řádný chod robota je třeba, aby bylo madlo diagonálně zafixované. Zatlačte na jistící mechanismus a madlo posuňte na předposlední zářez. Poté jistící mechanismus uvolněte. Stejně postupujte i na druhé straně. (obr. 5)

21 Obrázek 4 5. Ponořte jednotku do vody a počkejte, až z jednotky vybublá vzduch. Pokud se robot otočí na bok, chvíli jej podržte pod vodou ve vodorovné poloze pásy dolů. Poté jej nechte klesnout ke dnu a kabel rovnoměrně rozložte po hladině. 6. kabel zapojte do transformátoru. Ubezpečte, že je správně zapojen. Transformátor připojte do sítě (ochranný FI jistič). Svítící dioda ukazuje, že je systém zapojen a robot zahajuje čistící program. Systém počítá započaté čistící cykly. Počitadlo může být vynulováno pouze v autorizovaném servisu. Obrázek 3 UPOZORNĚNÍ: Nepouštějte robor na suchu to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu! Robot můžete zapnout, až když bude zcela ponořen do vody! Po každém čistícím cyklu ponechejte Robot ještě cca min ve vodě, aby mohl motor a hnací řemen zchladnout. Neuchovávejte ovšem Robot ve vodě, nýbrž na dodávaném transportním vozíku. Robot se nesmí používat, pokud se ve vodě někdo nachází! TRANSFORMÁTOR 1. Spojte zástrčku (A) se zásuvkou transformátoru (B) tak aby do sebe zapadly (pero drážka). 2. Zatlačte zcela zástrčku do zásuvky transformátoru. 3. Jakmile je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky, pootočte zástrčkou doprava, aby zaklapla. 4. Pro vytažení nejprve pootočte zástrčkou doleva a potom ji vytáhněte. a. toto světlo signalizuje, že přístroj pracuje. b. zeleným tlačítkem přístroj zapnete c. červeným tlačítkem přístroj vypnete.

22 Upozornění: Po každém čistícím cyklu se robot automaticky vypne. Pokud jej chcete vypnout během čistícího cyklu, zmáčkněte červené tlačítko. Světlo ukazující chod přístroje zmizí a signalizuje, že robot ukončil provoz. UPOZORNĚNÍ: Robota po dobu nečinnosti uchovávejte na vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření při teplotě 5 45 o C. NÁVOD NA ČISTĚNÍ ROBOTA: 1. Čistěte filtrační vak po každém čistícím cyklu. 2. Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě. Vyjměte vysavač z vody a položte jej horní stranou na měkkou podložku (4a). NIKDY nevytahujte robota z vody tahem za kabel! 3. Uvolněte zajišťovací západku na spodku tělesa robota (4b a 4c) a vyjměte víko sání s filtračním vakem (4d). 4. Stáhněte filtrační vak z víka a opláchněte ho důkladně hadicí nebo v nádrži s vodou (5). Čistící vak lze také vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30 o C), bez použití pracích prostředků. 5. Natáhněte filtrační vak na víko. Nášivka vaku musí být umístěna vně vaku (5a). Jestli je vak vybaven fixačními sponami nezapomeňte je nasadit. 6. Nasaďte víko sání do tělesa vysavače a zajistěte ho zajišťovací západkou. Pokud máte potíže zasunout víko sání do tělesa vysavače, máte filtrační vak špatně nasazený.

23 PRAVIDELNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT Z POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ VYSAVAČE. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste se přesvědčili, že turbína není zablokovaná nečistotami nebo vlasy. Turbínku můžete vyjmout pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček a očistit ji. Nezapomeňte občas odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. KABEL Při dlouhodobém používání robota se může kabel k vysavači zkroutit. Je to způsobeno tím, že pravidelně neměníte polohu držáku s plováky! Pokud kabel vytáhnete z transformátoru, můžete jej vytočit na opačnou stranu. UPOZORNĚNÍ: Kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! VÝMĚNA KARTÁČU Podle četnosti používání robota musí být použité kartáče vyměněny. Opotřebované kartáče negativně ovlivňují čistící funkci, šplhání po svislých stěnách i celkový výkon robota. a) Uvolněte šrouby na jedné boční straně a sejměte boční víko (7a) b) Po sejmutí bočního víka vyjměte váleček. c) Sejměte krytku válečku a stáhněte opotřebované kartáče (8a) d) Nasaďte nové kartáče na šestihranný váleček a zajistěte krytkou. e) Nasaďte váleček zpět a přišroubujte boční víko. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! 1. Filtrační vak vyčistěte okamžitě po vytažení vysavače z bazénu. Pokud ho necháte uschnout, stává se nepoužitelný, protože ztratí svoji filtrační schopnost. 2. Opotřebované kartáče vyměňte, nebo nechte vyměnit odborným servisem firmy Hydroservis, abyste zajistili maximální účinnost čistění. 3. Pokud v bazénu používáte sypké chemikálie, doporučujeme pro jejich aplikaci používat automatické nebo poloautomatické dávkovače, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte robota, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, aby nedošlo k ucpání filtračního vaku. 4. Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá směrnici 48/78 Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody. 5. maximální teplota, při které může být vysavač používán je 32 o C. Doporučená teplota je o C. 6. Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, případně vysoké koncentrace chemikálií zkracují životnost některých dílů vysavače (pásů, kartáčů,.) 7. Krabici, ve které Vám byl ROBOT dodán si ponechejte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač v této originální krabici.

24 ZÁRUKA Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (na př. živelnou pohromou), bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že: - od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. - byl používán pouze originální transformátor - při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci - zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno - na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace - zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je zařízení vybaveno pamětí) - nebylo provozováno více než 500 pracovních cyklů (odpovídá běžnému provozu po dobu 4 roků) Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako záruční list. Datum prodeje... Hydroservis, s. r. o.

25 NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě.

26 Toto elektronické zařízení slouží k čistění dna i stěn bazénu do maximálního rozměru 12 x 5 x 2 m. Je napájeno el. proudem se síťovým napětím 230 V, které je transformováno na provozní napětí 12 V. Transformátor není v provedení do mokra a proto je nutné jej umístit nejméně 3 m od okraje bazénu (viz obr. 1). Zásuvka pro zapojení ROBOTU je konstruována tak, že se nedá zapojit do síťového napětí. Zařízení se skládá ze tří dílů: 1. Vlastní ROBOT s přípojným kabelem. 2. Transformátor 220 / 12 V 3. Transportní vozík k převozu robota. Instrukce pro provoz robota madlo na přenos aretace madla boční kryt hnací řemen čistící kartáče Obrázek 1: Popis robotu Zprovoznění robota: 1. Umístěte transformátor alespoň 3 m od bazénu (obr. 1). 2. Zapojte jednotku do transformátoru. 3. Rozmotejte přívodní kabel (obr. 3). Obrázek 2 4. Pro řádný chod robota je třeba, aby bylo madlo diagonálně zafixované. Zatlačte na jistící mechanismus a madlo posuňte na předposlední zářez. Poté jistící mechanismus uvolněte. Stejně postupujte i na druhé straně. (obr. 5)

27 Obrázek 4 5. Ponořte jednotku do vody a počkejte, až z jednotky vybublá vzduch. Pokud se robot otočí na bok, chvíli jej podržte pod vodou ve vodorovné poloze pásy dolů. Poté jej nechte klesnout ke dnu a kabel rovnoměrně rozložte po hladině. 6. kabel zapojte do transformátoru. Ubezpečte, že je správně zapojen. Transformátor připojte do sítě (ochranný FI jistič). Svítící dioda ukazuje, že je systém zapojen a robot zahajuje čistící program. Systém počítá započaté čistící cykly. Počitadlo může být vynulováno pouze v autorizovaném servisu. Obrázek 3 UPOZORNĚNÍ: Nepouštějte robor na suchu to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu! Robot můžete zapnout, až když bude zcela ponořen do vody! Po každém čistícím cyklu ponechejte Robot ještě cca min ve vodě, aby mohl motor a hnací řemen zchladnout. Neuchovávejte ovšem Robot ve vodě, nýbrž na dodávaném transportním vozíku. Robot se nesmí používat, pokud se ve vodě někdo nachází! TRANSFORMÁTOR 1. Spojte zástrčku (A) se zásuvkou transformátoru (B) tak aby do sebe zapadly (pero drážka). 2. Zatlačte zcela zástrčku do zásuvky transformátoru. 3. Jakmile je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky, pootočte zástrčkou doprava, aby zaklapla. 4. Pro vytažení nejprve pootočte zástrčkou doleva a potom ji vytáhněte. a. toto světlo signalizuje, že přístroj pracuje. b. zeleným tlačítkem přístroj zapnete c. červeným tlačítkem přístroj vypnete.

28 Upozornění: Po každém čistícím cyklu se robot automaticky vypne. Pokud jej chcete vypnout během čistícího cyklu, zmáčkněte červené tlačítko. Světlo ukazující chod přístroje zmizí a signalizuje, že robot ukončil provoz. UPOZORNĚNÍ: Robota po dobu nečinnosti uchovávejte na vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření při teplotě 5 45 o C. NÁVOD NA ČISTĚNÍ ROBOTA: 1. Čistěte filtrační vak po každém čistícím cyklu. 2. Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě. Vyjměte vysavač z vody a položte jej horní stranou na měkkou podložku (4a). NIKDY nevytahujte robota z vody tahem za kabel! 3. Uvolněte zajišťovací západku na spodku tělesa robota (4b a 4c) a vyjměte víko sání s filtračním vakem (4d). 4. Stáhněte filtrační vak z víka a opláchněte ho důkladně hadicí nebo v nádrži s vodou (5). Čistící vak lze také vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30 o C), bez použití pracích prostředků. 5. Natáhněte filtrační vak na víko. Nášivka vaku musí být umístěna vně vaku (5a). Jestli je vak vybaven fixačními sponami nezapomeňte je nasadit. 6. Nasaďte víko sání do tělesa vysavače a zajistěte ho zajišťovací západkou. Pokud máte potíže zasunout víko sání do tělesa vysavače, máte filtrační vak špatně nasazený.

29 PRAVIDELNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT Z POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ VYSAVAČE. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste se přesvědčili, že turbína není zablokovaná nečistotami nebo vlasy. Turbínku můžete vyjmout pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček a očistit ji. Nezapomeňte občas odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. KABEL Při dlouhodobém používání robota se může kabel k vysavači zkroutit. Je to způsobeno tím, že pravidelně neměníte polohu držáku s plováky! Pokud kabel vytáhnete z transformátoru, můžete jej vytočit na opačnou stranu. UPOZORNĚNÍ: Kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! VÝMĚNA KARTÁČU Podle četnosti používání robota musí být použité kartáče vyměněny. Opotřebované kartáče negativně ovlivňují čistící funkci, šplhání po svislých stěnách i celkový výkon robota. a) Uvolněte šrouby na jedné boční straně a sejměte boční víko (7a) b) Po sejmutí bočního víka vyjměte váleček. c) Sejměte krytku válečku a stáhněte opotřebované kartáče (8a) d) Nasaďte nové kartáče na šestihranný váleček a zajistěte krytkou. e) Nasaďte váleček zpět a přišroubujte boční víko. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! 1. Filtrační vak vyčistěte okamžitě po vytažení vysavače z bazénu. Pokud ho necháte uschnout, stává se nepoužitelný, protože ztratí svoji filtrační schopnost. 2. Opotřebované kartáče vyměňte, nebo nechte vyměnit odborným servisem firmy Hydroservis, abyste zajistili maximální účinnost čistění. 3. Pokud v bazénu používáte sypké chemikálie, doporučujeme pro jejich aplikaci používat automatické nebo poloautomatické dávkovače, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte robota, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, aby nedošlo k ucpání filtračního vaku. 4. Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá směrnici 48/78 Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody. 5. maximální teplota, při které může být vysavač používán je 32 o C. Doporučená teplota je o C. 6. Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, případně vysoké koncentrace chemikálií zkracují životnost některých dílů vysavače (pásů, kartáčů,.) 7. Krabici, ve které Vám byl ROBOT dodán si ponechejte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač v této originální krabici.

30 ZÁRUKA Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (na př. živelnou pohromou), bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že: - od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. - byl používán pouze originální transformátor - při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci - zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno - na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace - zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je zařízení vybaveno pamětí) - nebylo provozováno více než 500 pracovních cyklů (odpovídá běžnému provozu po dobu 4 roků) Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako záruční list. Datum prodeje... Hydroservis, s. r. o.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Satinelle super sensitive HP6445/00

Satinelle super sensitive HP6445/00 Satinelle super sensitive HP6445/00 3 1 A B C D E K F J G H I 5 ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 39 MAGYAR 47 SLOVENSKY 55 УКРАЇНСЬКА 63 HRVATSKI 72 EESTI 80 LATVISKI 88 LIETUVIŠKAI 96 SLOVENŠČINA

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání 1 2 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE NA VOZÍK 1. Digitální napájecí zdroj je vybaven adaptérem,

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky:

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky: Provozní pokyny Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem SMP 450/1-S NIRO Obj.-č. : 41.703.30 I.-č.: 01024 Než začnete čerpat, věnujte pozornost následující informaci! Toto čerpadle lze zapojit do jakékoliv

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI PURITY OR2 Reverzně osmózní demineralizační jednotka Je důležité, abyste si před použitím řádně přečetli návod k použití. Nesprávné použití může vést k nesprávné činnosti přístroje a také k jeho poškození

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k použití. Obsah balení:

Návod k použití. Obsah balení: Návod k použití Obsah Obsah balení..............................................1 Sestavení vaničky............................................1 Použití nástroje Point N Paint s mini základnou........................1

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

BAZÉNOVÝ ALARM SP - 002

BAZÉNOVÝ ALARM SP - 002 BAZÉNOVÝ ALARM SP - 002 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více