casopis.qxp :29 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1"

Transkript

1 casis.qx :9 age

2 casis.qx :9 age RNENSKÉ YTY D +, Vříša, Khutice r - ěst ře rá ružste. bytu +. yt je ře řee V (č..), terý rběhe reitaliaci (částa 30 tis.). Auita je slacea. je 5,5 a, ře. 9, uch Kč D 3+, r-ný Lísec res r - ěst, ul. Čtrtě D 3+ ýěře 70 e 3. laží aeléh u be ýtahu. Je rietaý a áa. Ná lastá a, uaarté jár. Dů i byt je uržaý bré stau Kč D 4+, r-huice r - ěst, D 4+ ýěře 80, ulice Sí ěstsé části huice. yt e čtrté atře restuaéh aeléh u. Zateleí, lastá a, asleá lžie. rstrý byt, lié íst Kč D +, r-žabřesy r. Klié, ěé rstřeí, saé aráí. Lets rběhe ateleí a á fasáa u. yt reji D té by žst ráju Kč V 3+, r-kaeý Vrch r-ěst. V 3+ Ný Lísec. Cel. l. 73../7.. ael. ě. yt je e st. x ra bytě a a chbě, bal, sleí óje. ůí jár. Dů je reitaliaci. rietace bytu JV Kč V 3+, Chučice r - e. Nestaarí V 3+, celá lcha 84. Cihlý ů 3./3. Netyicy řešeý s alší žstí ršířeí. lahy a část iteriéru el. lisaé řeližy. Kuela a WC ěleé Kč ráje + 57, Slatia r- ěst, Slatia ráje bytu V + a Vlité. yt se acháí é ástabě a cihl. ě. Klauá 007. Teí etážé bi tle. l. lucí,, WC, uela- lažba Kč/ěs ráje +, r-ěst r-ěst. ráje bytu + říeí ily Masaryě čtrti. yt je aříeý, ybaeý. Cea 000 č/ěs č služby. 000 Kč/ěs V 3+, r-lesá, ul. Haša r. r - ěst, V 3+ s balóe. ěý byt 6. atře ateleéh u eale astáy autbusu. yt je částečě blže řee, sučástí reje je reaá uchyňsá lia četě střebičů Kč V 3+, r-ystrc r - ěst. V 3+ ystrc. Celá lcha /4.. ael. ě. yt re. s ast. úraai, ý bal, sleí óje. Zěé jár. Dlažba a arety. Výěa e a atel. fasáy láu Kč D 3+, r-ú r - ěst. 3 je 3, hala 3, uchyň, rát ra 7 a, uela 8, bal 6. Začata celá restruce u a bytů. Ulěí bytu ěsíce Kč Vý. D + a D r ěst, Vihray, ýěa D + be bal. 5 l. ael. u. Cel. ý. cca 45. ža. je byt +, +, 3+, 3+ ý , ue D l. Vihray, Líšeň, Čerá le, Lesá. 0 Kč ráje +/L, r-ystrc r. ráje bytu +/L, ystrc - Laštůa,. laží e 4 aeléh u, 60, be ýtahu. yt je částečě aříeý (leiča, rača, stel), úlžý rstr. Kuela s au Kč/ěs ráje 4+,r-Kr. le r-ěst. Nstaba luxusíh bytu 4+ a ul. Ksa Kr. li. yt se acháí 5. N a á elý byací j s uch. ute, lžici, a je, ě uely, jeé je WC + alší WC Kč/ěs AKTUÁLNÍ TÁVKA ui bytů rě Hleáe byt +, + rě eb blíé lí (Mřice, Kuři a.). Může být i eší RD Kč tel.: Hleáe e ui garsu,+,+ jiží části ra a blíé lí i ael,ůže být i rušé íst, eáleží a rstřeí Kč tel.: Hleáe e ui byt + rě a lí ue V, D, lalitách s bru st. ra 5 cetra. ílice, abice, Řícaice at Kč tel.: Hleáe byt 3+ eb staebí ee r ýstabu RD. yt cihla, 00. ee ýěra 600, šíře Kč tel.: Hleá byt +, říaě + lalitě: Líšeň, Vihray, Slatia, Žieice, Stará saa, Juliá Kč tel.: Hleáe e ui byt V +, + rě a lí s stustí MHD. Lalita eí rhující. Ne říeí Kč tel.: Hleá e ui byt + eb +, ieálě V, eale cetra ra Kč tel.: Hleáe e ui byt V, D, elisti +, + rě a lí 0. Hrae úěre latba řiraea Kč tel.: Kuí byt + až + Líši eb lí. D, il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui byt + eb + rě eb lí ra 0. Nejlée cihlý, ale eí íu.cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui byt V +,+ rě, ejlée sěr ystrc, Khutice Kč tel.: Hleáe byt rě a lí V + a ětší Kč tel.: Hleáe byt + a ětší rě (ystrc,lesá, Ný a Starý Lísec, huice) Kč tel.: Hleá byt +eb garsu rě Kč tel.: Hleáe e ui byt +, + rě lality Vihray, Žieice, Juliá, Líšeň. Max. cea, 5 il Kč tel.: Hleáe e ui ružsteí byt eb byt sbí lastictí +, + rě cey,5 il. Kč. Ja iestici, htst řiraea Kč tel.: Hleáe e ui rě byt +, +, Kč tel.: Hleáe e ui byt +, +, +. Lalita r - seer Kč tel.: Hleáe byt + rě cea Kč sěchá! Kč tel.: Hleáe byt V eb D s žstí řeu ru, +, + lalitách aa, Meláy, Lesá, Veeří, Kr. le,. sastaté wc, abel TV, IT Kč tel.: Hleáe e ui byt V +, 3+ rě Líši, eb Vihraech cey,6 il. Kč Kč tel.: Hleáe byt +, 40-60, s bale, cihlý.v rě Slatiě, Chrlicích, Líši, Mřicích, Tuřaech eb Khtuicích Kč tel.: Hleá byt + rě. ejlée Slatia, Juliá, Líšeň. al ýhu Kč tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA ráju bytů rě táa a byt + rě. Nejlée Čerá le, Král le, asň Kč tel.: Hleáe e ui byt + eb + V rě - Lesé eb Žabřesách, ejlée cihlé ě a ižší atře Kč tel.: Hleáe byt V + eb + rě. Nejlée Čerá le eb Král le. Htst. Sěchá Kč tel.: Hleáe byt +/ + blí sti cetra ra Kč tel.: Hleáe e ui rě Čerých lích byt elisti +, + a Kč tel.: Hleáe V/D + až + rě. Širší cetru. Cea il. Kč. ří. ráje stejéh Kč tel.: Hleáe e ui D eb byt V rě - Žabřesy, Stráice a Kč tel.: Hleá byt + až 3+ rě. Nejlée lalita Jur,Kr.le,Žabřesy,Veeří a Kč tel.: Hleáe byt rě il. ejlée Kr. le, ale eí íu. latba htstí! Kč tel.: Hleáe e ui byt + a ětší rě.mi. 50. Raěji V eb ře řee V. Ne říeí Kč tel.: Hleáe byt + rě blí cetra,ejlée Žabřesy, Kí, Č.le, Kr. le Kč tel.: Hleáe byt + V rě, i. 60, ejlée lalitě Líšeň, Slatia, žst bréh ajeí álici sěr Zlí. last. a, ax. 5 atr - eí íu Kč tel.: Hleáe ěý byt 3+ rě, částečá htst Kč tel.: Hleáe byt + blí cetra ra, latba htstí, ejlée cihla ale eí.vlastictí erhuje Kč tel.: Hleáe cihlý byt rě - cetru Kč tel.: Hleá byt rě, ejlée Ný Lísec. sbí lastictí či žst řeu V ejěji jeh ru íu Kč tel.: Hleáe e ui byt + až 3+ rě Slatiě eb e Šlaaicích. Nejlée cihlé ě, s bale Kč tel.: Hleá elý byt V i.80,u 3+ ta elé je, ůže být ael, i ře restrucí, i. 3.schí, ejlée s lžií Kč tel.: Ria s ěti hleá ětší byt a Lesé. Sěchá! Kč tel.: Hleáe byt -3+ cihle lalitách: Žabřesy,Veeří, Kr. le, Čerá le Kč tel.: Hleáe byt rě cea le lality. Sěchá Kč tel.: Hleá e ui byt a lié ulici rě a Lesé eb Čerých lích Kč tel.: Hleáe e ui cihlý byt sbí lastictí elisti + až 3+ rě, ejlée lalitách Čerá le, Král le, Řečice, Žabřesy Kč tel.: Kuí byt i. 3+ Masaryě čtrti. S garáží.d ,- Kč, htsti Kč tel.: Hleáe ráje ešíh bytu rě eb Kuřii Kč tel.: Hleáe ráju byt r stuety, ejlée blí střeu ěsta ra Kč/ěs. tel.: Hleáe byt +, eb + rě ráju. Mhu být i rajé části ěsta. Cea 6000 Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleá ráje bytu +, + rě, i Kuři, Mřice, asi 40, i cetru ra, částečě aříeý eb i eaříeý Kč/ěs. tel.: Hleáe ráje aléh bytu rě, áaě cetra cea Kč Kč tel.: Hleáe ráju byt + eb + rě a lí, r lau riu s ěti. yt eusí být aříe. Max. cea 7.000,- Kč/ěs. č. iasa Kč/ěs. tel.: Hleáe byt +, + a. ráju rě a blíé lí Kč tel.: Hleáe byt + eb garsu ráju rě, eaříeu r sby, i. a ry Kč/ěs. tel.: Hleáe garsu rě ráju Kč tel.: Hleáe ráju byt + eb sastatý j 4000,- Kč ěsíčě rě Kč/ěs. tel.: Hleáe ráje bytu + eb + rě, ejlée Žabřesy, Kr. le Kč tel.: Hleáe byt + ráju rě r racující urajisý ár s uletý ítěte (bča ČR). yt ejlée říeí a eaříeý. D cey / ěs četě iasa Kč tel.: Hleáe rě ráje bytu + eb 3+. Cea 7000,-Kč/ěs. res. 9000,-Kč/ěs. četě iasa Kč/ěs. tel.: Hleáe áje r 3 stuety rě. Cea č/ěs Kč/ěs. tel.: Hleáe ráje aléh bytu rě, aříeý, utá rača. Nejlée seerí, seeráaí část ěsta. Vč. iasa ax. 9500,- Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleá ráje bytu +KK eb + rě Meláách eb Řečicích. Dluhbí ráje Kč tel.: Hleáe byt r 3-4 stuety, ejlée Žabřesy a Král le. D 0.000,-Kč/ěs. četě iasa Kč tel.: Heáe ráju aříeý byt + eb 3+ rě Kíě, ystrci eb Žabřesách, r sby Kč/ěs. tel.: Hleáe ráje bytu + rě lié lalitě, e a raji ra, síše blí cetra cey 0 tisíc četě iasa Kč/ěs. tel.: Hleáe ráje bytu + až + rě 000 č/ěs. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju byt + eb + rě - ejlée Král le. Max. cea.000,- Kč/ěs. č. iasa. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju byt r 4 stuety rě. Cea ax. 000 Kč ěsíčě. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe ráje bytu + rě r 5 hých stuetů 000 č/ěs. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju luhbě byt 3+(ř. 3+), jih ra, eybaeý. Dbrá stust ra. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju rě byt 3+ a ětší. Nejlée Vihray a Líšeň. Neí íu Kč tel.: Hleáe ráju eaříeý byt +, 3+ r tříčleu lau riu rě Lesé, Čerých lích, Zábricích. Dluhbě. Cea 3 000,- Kč/ěsíc četě iasa a služeb Kč/ěs. tel.: Hleá byt 3+/4+ ráju rě.zaříeý. Nejlée jih ra. Max 6.000,- Kč Kč tel.: V Ř V Ř Ř Straa

3 casis.qx :9 age 3 SAH Vyaatel: e-fiace Reality, s. r.. Řeitel r strategii: Rae Jaubec, MA Výý řeitel: I Šarua Řeitel ráíh ěleí: Mgr. Táš Haá Řeitela aiistratiíh ěleí: Kateřia Halá, DiS. Aresa slečsti: r, Kí 4 tel.: , fax: e-ail: Eiečí čísl: MK ČR E 686 Nála: ýtisů Vyrbe e sluráci se slečstí GRAND RINC MRAVA, a. s. a webae.c. Reace eíá a ueřejěý bsah ierce a relay. Straa 3

4 casis.qx :9 age 4 iáí Htely, eiy Restaurace Nebyté rstry Kerčí ey Restaurace, htely, eiy, ájeí y N rs. hstiec, Karlí a Mr. r. Hí, rest.sál se 45 ísty u stlu, sc. áeí, cel. res. (a, ry, střecha, teí, fasáa...). Zast. lcha 43, ahraa 80. ůa há estabě. Všechy IS, ústř. teí Kč Restaurace+istéa, Týec r. řecla, rserující restaurace 40 íst s ýčee, lášť istéa s bare,alý sale, ybaeá uchyň, íststi ja ubyta, e itrrst. letí elá ahráa, šechy IS, lyé ÚT Kč Hstiec, Sáaa u Žďáru / S. Hstiec 00 hl. silice cetru bce s byte 4+. Sál + saly r cca 60 hstů, uchyě. Z 60, statí 57. Kaaliace, UT, ly, a, hsářsá část. Vhé ja ei Kč Re. střeis Mrá lagua r. Zj. rej rereačíh aříeí u Vrasé řehray slice-chelice. Kaacita 4 jů se sc áeí, žst řistýle. ua s restaurací, slečesu ístststí a st. áeí Kč AKTUÁLNÍ TÁVKA Hleáe rluy hé ástabě a ůí rstry hé restruci a byty či aceláře.velist eitstí eí liitující Kč tel.: Hleáe ND, eb Velý RD rě, hý e říeí šly a šly se aěřeí a jayy. Rušější část ěsta Kč tel.: Hleáe e ui ájeí ů cetru ra a luratií ístě, cey 40 il. ue beaý sta,eb utst je rbých ra Kč tel.: Hleá e ui rstry e říeí restaurace r cca 70 lií rě a blíé lí, ř. řeeu stáající a stué cca il. Kč Kč tel.: Hleá e ui říaě ráju restauraci a Mraě, říaě eší ei. Cea le lality a stau eitsti Kč tel.: Hleáe ráju aeeu restauraci cca íst, rě, ejlée blí cetra Kč/ěs. tel.: Autálí táa a b N e 4 rtí u sic - Záe r. las, rtí u sic - Záe s are, ě barí áe bré stau, ru 000 yužíá ja ústa r ialií chlace. bec rtí leží a sicei áheré rajiě Kč Čtyřbytý ů, Hartaice r. Sitay, sastatě stjící, třílaží ů se 4 bytýi jetai + užité lše cca 60. Dů je ajeý a becí, aaliaci, el. 30/400V, tel., ly ee ře e Kč Nájeí ů,r-malěřice r. Nájeí ů Malěř., t. č. restruci, říeí ů lše 46, láaá ast. N lše 54 a 3N lše 6. Mžé ěy: byty - aceláře. Mž jeat áju i sluiest Kč Hleáe iatelsé rstry a bjety reji eb ráju Vlejte: Š Kerčí bjety, erčí rstry N Kerčí bjet re., Dalečí r.žďár a Sáau, ast. lcha 700, řilehlý. asi 300. Jeá se býalý raí, ieálí řestabě a byty či rereačí bjet. Cea je jeáí, ž ísat a syblicu částu. hu Viý sle, rušáy r. Hí, iý sle, astaěá lcha 66,.N lisa, ístst egustaci, sle (éla cca 5),. N ístst řesáí. Z IS ue eletřia. Dbrý sta Kč bchí rstry, Rstěice r. Vyš, bch. rstry a sla ýěře 307.Zaeeý bch bci Rstěice. Vytáěí lyý tle ž taé tle a tuhá alia, elertricý biler. Mžst uit ybaeí Kč Výrbí-slaý areál,lčice r. Hí, Lčice, ýrbí, slaý areál. Hala 60 a 8 a s stý jeřábe 000 g s jee a ětráí.kacelářsá bua - 9 íststí, uely, WC, chba, šíž, sle Kč Areál r., Nechice r. VY, cel. 5 bjetů - garáže, íly, chléy x, cella alceé celu ast. lše.3 + le El. 30/400V, ly a bec.a a hraici eu, aaliace jíy s řeae Kč ý. státí state, lesice Zj, lesice, bjet býaléh státíh statu, celá ýěra 45.55, stáří bjetu cca 00 let, i síšeé áe + cihla, střecha - řeážě selá.is - el. 30/400V, ly becí Kč a ž 9 Kerčí rstry u luce r. luc, bec Nál u l.areál e erčíu yužítí (slay, aceláře, hrubá staba haly a a í 5 bytých jete x+, x+ a x+). Cele.55. Všechy IS, ly ře e Kč Nebyté rstry, Staré r r ěst, ulice Václasá, ráje u ebytých rstr hé r aceláře. Rlha 54, rí acelář 3, ruhá acelář 34. Sc. áeí. Vje ra, žst aráí. 900 Kč/ěs Výrbí a sla. rstry, r r - ěst. Výrbí a sla. rstr 80, e IV. N rest. bjetu, sestáající e tří aceláří a haly. Telefí ústř. Vešeré IS. Sciálí áeí, x WC a uchyě. Nálaí ýtah 500 g. 950 Kč/ /r Kacelář (bch.), cetru ra r - ěst. ráje acelářsých (bchích) rstr cetru ra a ul. Ú. rstry elisti cca 36 + WC. Nacháí se.n bytéh u.vhé r bch eb eší acelář Kč/ěs V 3+, r, ariča, r. r. r, byt 00,3 je, 7, 4 a 9, uchyň, řesíň 0, uela s au, WC lášť, teí ústřeí. Sa. ch bytu, áje Kč + ias cca 000 Kč, yužití e r byleí Kč/ěs ráje rstr, Drás r. r - e, bec Drás. ýalé eěělsé staeí určeé ráju a acelářsé a slaací rstry.tet bjet leží r iáí a ýbré ístě, urstře bce u hlaí silice. 000 Kč/ /r Slaé rstry, r, říčí Jeá se ráje rstr určeých iáí, ejlée ja slaací rstry. rstry se acháí říeí, e rí tratu bytéh u a říčí ulici č. 9, saté cetru ěsta ra Kč/ěs Výrbí rstry, ystřice.. r. Žďár. S. Výrbí a slaací rstry 300, aiistratií áeí 44, sc. áeí a šaty 64. Vhé r lehu ýrbu a slaáí. Mžý říje álaí e. Naláací raa Kč/ěs Hleáe sla 80-0 ax., le i atře s ýtahe, ía - str i. 3,5., hlíaý bjet eí., ejlée jih ěsta. 800 Kč/ /ěs. tel.: Hleá ráju eší bchí rstry rě, a rušější ulici. Kle Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju rstry r autílu rě, cca 50. Max. cea 0.000, Kč/ěs. tel.: Hleáe bchíh rstru ýěře říeí.s stustí aráí,s ýlhu, a freetaé ulici, seeráaě střeu ěsta ra. Nájeé le uístěí a stabu rstrů Kč tel.: Hleáe ráju rstry cca cetru ra,ř. Veeří ul. Mrasé áěstí a. Dbrý sta.výla ulice Kč/ěs. tel.: Hleáe bchí rstry rě, lí ul. Veeří r alálau tisáru a rej aíru, ca 50, říeí, ýla ítá. Dluhbý ráje Kč/ěs. tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA Hleáe bch. rstry ráju cca.000. V cetru ra, ejlée freetaá ěší óa Kč/ěs. tel.: Hleáe rst. r. rě fira i. blasti č. tech. (říeí sec. rejy). Vel ,hlaí třía,eb cetru s bru ž.aráí.i rst.suerar.bch.střeisa Kč/ěs. tel.: Heáe rstry r ýrbu a slaáí rě. Mžst acelářséh áeí. Jeá se eletrýrbu, slabru. D 3.5 il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui bchí a slaé rstry r ru reju a sla cetru ra Kč tel.: Hleáe e ui bchí rstry cca 50 až 50 r ráí tiy, blí cetra ra a freetaé ístě. Mž i riý ů s bchíi rstrai říeí a byte atře Kč tel.: Hleáe bchí a acelářsé rstry rě a lí 0 e ui 7 il. Kč eb ráju Kč tel.: Hleáe e ui ájeí ů, ýrbí bjet aiistratií buu s jee ra rě, ejlée s acelářsých lch. Cea ac. 0 il.kč Kč tel.: Hleá e ui staebí ee, r ýstabu RD, ýěra 800.Vešeré ižeýrsé síťě. NE lalitách álaých blastí Kč tel.: Hleáe e ui ř. ráju rstry r ubytáí cca 0 ělíů se sciálí áeí. IS: aaliace, a, eletřia. Lalita - stust MHD - ejlée Husice, Zábrice Kč tel.: Hleáe elý RD,eb ájeí ů rě. latba htě Kč tel.: Hleáe e ui ee a úeí ěsta ra elisti r erčí yužití Kč tel.: ž t T j 7 Straa 4

5 casis.qx :9 age 5 ey r stabu RD Kerčí ey iáí Nabía eů r ýstabu riých ů (bytů). ýst. 4.60, Liec r. las, Liec sta.. cel. ý jsu ú. láu bce, určey r ýstabu. Leží raj. části bce riě. Na hraici. jsu IS - a, ly, eletřia 30/400V. 50 Kč/ ystřice, sta r. Krěříž, ystřice Hstýe část bce Rychl, st.. ýěře ee je četě IS. Je situá lié rstřeí se sau stustí. D se acháí les, rybíy. 80 Kč/ ystřice, sta r. Krěříž, ystřice Hst. část bce Rychl, staebí ee ýěře.765. ee je četě IS. Je situá lié rstřeí se sau stustí. 300 Kč/ ey, Veersá ítýša r e. Veersá ítýša ey celé ýěře 6.0 s žstí ýstaby a álaě hy se sta. úřae. Sítě jsu tažey a sí hraici eů. 400 Kč/ ee 4.637, Zeleá Hra r. Vyš. V at. úeí Zeleá Hra, cel. l , a jeé arcele, ee ja rá ůa. V ú. láu urče ýstabě bjetu byleí. 400 Kč/ , Syrice u ra r. r - e, bec Syrice. ee celé ý , belíý tar. ee eí asíťaý, utst ybuáí říjeé cesty. V lí již rbíhá ýstaba RD. Zajíaá iestice. 450 Kč/ , Syrice u ra r. r - e, bec Syrice. ee celé ý. 4.87, belíý tar. ee eí asíťaý, utst ybuáí říjeé cesty. V lí již rbíhá ýstaba RD. Zajíaá iestice! 450 Kč/ St. e D. Kuice r. r e, staebí ey celé ýěře 3.995, yí eey ja ahraa. říjeá cesta a IS u hraice. ey leží a raji bce, sěr Trbušay. V lí ýstaba ých RD 495 Kč/ ST, Liča u Tiš r. r - e, Liča u Tiš., ST 4.38, šíře eu cca 0, šechy IS eu ax. 00. Mžst ueí a části cca.000. řístu lí cestě, lááa asfaltá cesta. 900 Kč/ St. ee, Šebr - Kateřia r. las, Šebr - Satá Kateřia. Staebí ee ýěře a.000 Kč/ + les ýěře a 0 Kč/. Kcý ee a íré seerí sahu. IS. a hraici eu 000 Kč/ s ž. ýstaby, Tetčice r - e, Tetčice rej e. s eet. žstí ýstaby byleí i erce (jeáí a sta. úřau). Celá ýěra 4.047, rěle a 4 arcely a sebe aaující. IS a hraici eů. 000 Kč/ St...56, Čelžice r. Kyj, sta.. ý..56, ee je a raji bce, ešeré IS a raji eu, ly, becí + stuy a eu, EL., aaliace. Heé a lié íst Kč Šaričy, sta r. Vyš, Šaričy (Kjáty), St. ee 4.089, el. ru a ly a hraici eu, a - stua a eu. V bci bch, hsa, hřiště. Šla a šla 3 učicích Kč Staebí ee, Né Mlýy r. řecla, Né Mlýy staebí ee ýěře Šíře eu cca 60. Vešeré IS Kč , Rych Kěž. r. Rych a Kěžu, Rych rej eu určeéh r ýstabu riých ů. Celá ýěra eu je 9.60, IS - a hraici eu. Veli brá stust cetra Kč ee, Mel r.. ee lié části bce íré, jiží sahu lše IS - a, ly, s ešťé aaliace u sí části arcely, ale atí estatečé. V láu je ýstaba ých sítí Kč Staebí ee, Křtiy r. las, Křtiy staebí ee ýěře je hý iestičíu áěru - a ýstabu riých ů. Rláá se élce asi 50 suběžě se eěu uiací Kč Staebí., Sja u r. r. Sitay, ey určeé ýstabě rereačích bjetů. Celá lcha Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita. Le uit i částech. 460 Kč/ r 74 lietů hleáe e ui rié y 30 ra lejte , e-fiace Reality, s.r.., r, Kí 4, -á 9-8 h Nabía eů r ýstabu erčích bjetů. erč., Čereá Hsa r. Třebíč, Č. Hsa. ráje. r erčí účely, rej iel eb techiy, staebích rů, ahraictí. Na hraici eu ry y, el. eeí, eí ly, asfalt. uiace Kč/ěs r.. r i., Kyj r. Hí, Kyj ráje eu r erci, ž. staby bjetu, bch. u, bch. asáže, iáí blasti služeb, ahr. restaur. lecé stylu s letí ahráa, aára. Na. a IS Kč/ěs ee 4.3, Mutice r. r - e,. je yí le ue. r. hý r erčí ýstabu a raji bce Mutice. IS 50 hraice eu. e. je a riě taru íea L. Celá lcha je Kč/ ee e erci, Hlubice Vyš,. e erci 3.675, acháí se rstru áličíh tělesa u sjeu u řižaty a Sla u ra ei silicei. Je hý e stabě čerací staice. 450 Kč/ ee e erci, Jiačice r - e, ee u hl. silice blí býaléh JZD. IS u hraice eu. Je hé e stabě erčíh bjetu. ee je a riě. 800 Kč/ e erci, Dlí Heršice r ěst, Dlí Heršice ee e erčíu yužití ýěře ee leží u říjeé cesty, eale ul. Víeňsá. Lalita je yčleěa ástaby r erčí yužití. 860 Kč/ e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej. celé ýěře a u arcelách a Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. 950 Kč/ ee e erci, Jiačice r - e, ee.538 u hl. silice blí býaléh JZD. Sítě jsu eale hraice. Je urče ástabě erčíi bjety. 000 Kč/ e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. Eletřia a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. Eletřia a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře.40. Na ecích je uažá erčí ýstabě. Eletřia a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. Eletřia a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. Eletřia a a je a hraici eů. ice r - e, ice u Rajhrau, rej eů r erčí yužití cel. ý Jeá se ě arcely eeé.. ja G ýěrách a.880. Mžst aj. eletř. a y. 000 Kč/ ice u Rajhrau, r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. e. r erci, Salice r. las, Salice. Sitau rej eu r erčí yužití ý leží a areále ýrby e, raj. části bce, je ž ajeí a IS i uiaci a želeičí leču Kč ey 48.00, Lysice r. las. V at. úeí Lysice, cel. l ee ja ahraa a st. uiace, ee e jeušeé ei. El. sahu eů. Mírě sažitý teré Kč Kerčí ee, Rsice r. r - e. Kerčí. cel. ýěře 4.993, je ieálí r stabu haly. Dbrá stust D, sěr RAHA - RN. V hrí části eu sah, sí část je yraá a eěá Kč ee.84, Lihartice r. Sitay, cca 3 Mr. Třebé, eale ísta buucí álice r - Hraec Králé. Dstué šechy IS. Dle úeíh láu íst r erčí yužití. Le jeat ui i suse. eu Kč Hleáe e ui eb ráju slay rě. tel.: Hleáe e ui staebí ee r rié y lí ra cca (NE JIH) Kč tel.: Hleáe e ui eeu r erčí yužití brě a lí ýěře , r říeí autbaaru a autíly Kč tel.: Hleáe e ui staebí arcelu r stabu riých ů Jeicích Kč tel.: Hleáe staebí ee až 3.000, e stabě RD. D 5 S ra. Cea eí rhující Kč tel.: Hleáe e ui ee r stabu eteriárí riace r. r-e blísti ra Kč tel.: Hleáe e ui staebí ey ýěře až ha r stabu 6 riých ů lí ra, lasa, lí lesů, cey až 0 il. Kč Kč tel.: Hleáe ee r ýstabu ejée aácti riých ů lí ra, ax. 0.V říjeé rstřeí, sítě úsé álesti. Cea le rétí abíy Kč tel.: Hleáe e ui eitsti r iestici růéh charateru, staebí ey r ýst. AKTUÁLNÍ TÁVKA RD i erčí, býalé ýrbí areály, e. ružsta a bě Kč tel.: Hleáe e ui lesí ey i elé cely celé Česé reublice. ue těžbě Kč tel.: Hleáe e ui -3 hetary, a eu ůže stát i eěělsá uselst (stla), u rybía či u ta, 30 a seer ra, ěé lí, lée sata r ch í, cea 3 il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui ryté slaé rstry,cca 00, ejlée r. Vyš (Sla, učice at.),eb r.hí,ří.r- e Kč tel.: Hleáe slaé rstry s bru stustí lí ra a Hía Kč tel.: Hleáe ů lí 5 řeclai eb ei, htel a Kč tel.: Hleáe r česéh iestra rereačí aříeí, býalý iýrsý tábr, ei, htel a.eli a úeí ČR, cey 7 il.kč Kč tel.: Hleáe bch se slae Uh. Hra., sěchá. Cea 5 il. č Kč tel.: Hleáe e ui eb ráju bchí rstry rě. tel.: Hleáe e ui ee r erčí ýstabu a rěsu. tel.: Straa 5

6 casis.qx :9 age 6 iáí Lesy a iice Zeěěllsé ey Nabía lesů,iic a eěělsé ůy rť, las les r. las. Lesí ee lše cca 5 bce rťa u Čeré Hry. ůl eu je těžbě - íce ež 80 let, ůl rbírce - cca 60 let. Slaba - sěs listatéh a jehličatéh lesa. 5 Kč/ les,8 ha, erštej. Jestřabí r - e. Lesí ee, lcha 7.803, raé síšeé rsty, ybrá sažitelst r techiu, ee bélíéh taru Kč Vele, lesí..50 r. las, Vele rej lesíh e. celé ýěře.50. Stáří rstu cca 75 let. Sr Kč Lesí ee 6.365, Kuři r. r - e. rst D 00%, e ěu 76 rů s celu tereticu ásbu 37 b.. Mírý jiháaí sah, řístuý lesí cestu a glfý hřiště se terý ee suseí Kč Lesí ee, Dubraí r. r - e, Dubraí. Lesí ee ýěře Je urče ýhraě r lěí fuce lesa. řístu je eěé lesí cestě. V aceláři je ahléutí LV a síe atastrálí ay Kč Les 3.958, Satá Kateřia r. las, Šebr - Satá Kateřia. Lesí ee ýěře.958 je abíe e staebíu eu ýěře a celá cea čií Kč Kč Lesí ee.854, Kuři r. r e, lesí. ý..854 s ubý rste starý 80 rů. Celá ásba řeí hty je Mírý jiháaí sah, řístuý eěu lesí cestu. rej ha Kč Lesí., Žebětí.840 r - ěst. Lesí ey, celá ýěra.840, raé síšeé rsty, ýbrá sažitelst r techiu, ee řibližě bélíéh taru. silice řístu eeěé cestě Kč Lesí ee 3.50, Kuři r. r e, lesí ee celé ýěře 3.50 s ubý rste starý 80 rů. Mžst řiueí elejšíh lesíh eu ýěře.854. říjeá eěá lesí cesta Kč Lesí ey, Litaa a Sryje r. Žďár. Sá. V atastrálí úeí Litaa a Sryje. Celá lcha lesích , rá ůa Lesí ey a 5 ti arcelách ý. cca.000, až cca Kč Lesy, sštej r. Zj. Lesí ey a 4 arcelách KÚ sštej, C Slžeí lesa - síšeý, řeážě sr, brice, i LH Kč Les cca 4.088, Žebětí r. r - ěst. Výěry: les 3.53, lua 890. Les síšeý, stáří cca 50 až 60 let. Dřeiy: brice, ub, habr, ří, sr Kč R l š 3 ee 5.39, al r. řecla. ee cel. ýěra bélíéh taru, šířa cca 45, éla cca 0. eeý KN ja iice, úeí láu je hrí třetia eu ahruta lše r byleí. 400 Kč/ ey 4.685, al r. řecla. V at. úeí al, cel. l , KN ee ja rá ůa, část ja statí lcha. Rístě e třech lalitách CHK álaa alsýi rchy. 0 Kč/ Viice ý..559, Nilčice r. řecla. Nabííe registraý ihra, atastr Nilčice,.559, jiží sah, brý říje, růy Rulasé bílé, eltlí, lašsý ryli, ařiec. Viice cca 600 hla ié réy Kč rá ůa, Žečí, Klbuy u ra r. řecla, ěělsý ee - rá ůa, elisti 7.559,. ee je u silice, a riě a taru belíu. Nyí á ee ráju eěělsé ružst. 0 Kč/ Viice, Hrušay u ra r. r - e, iice.06, a eu je ahraí e cca. 00 hla ié réy, řeážě Veltlí, Muller, Ryli. ee eí hraiče, be IS, a ešťá. Šíře eu cca 8 etrů Kč ee.573, Iaň r. řecla. V at. úeí Iaň, cel. l..573, ee e jeušeé e. ja rá ůa. Na jeé arcele. Riatý teré. V sučasé bě ráju s ýěí lhůtu rr. 0 Kč/ Viice, Úje u ra r. r - e. ey ýěře.9 (rá ůa 00, iice.09 ) a raji bce Úje. Viice s cca 500 hlaai ié réy. Zahra. e (cca 3 ). IS ejsu, a ešťá Kč ee 7.87, Třebětice r. Zlí.V at. úeí Třebětice, cel. l. 7.87, ee e jeušeé e. ja rá ůa. rej ílu 4/60. Riatý teré. V sučasé bě ráju s ýěí lhůtu ry. 0 Kč/ rá ůa, Střelice u ra r. r - e, rej ré ůy celé ýěře.3 + les Kč/ e. 5., Zeleá Hra r. Vyš. V at. úeí Zeleá Hra, cel. l. 5., ee ja rá ůa. Na u arcelách.500 a.7. Mírě sažitý teré. blíž silice a iice. 0 Kč/ rá ůa, uice u Iačic r. r - e, rej ré ůy a lesíh eu celé ýěře Kč/ Ze , Salice. S r. las, Salice a Sitau rej eěělsých eů. Cel. ý a třech arcelách.943,.99 a Kč/ M t 5 Deě atualiau táu ašich cca 3000 lietů ajete a Ze , rť r. las, rť u V. atic rej e. eů cel. ý Tři , 47 a 05 jsu eey ja tr. traí rst, a 6.96, ja arce K. 30 Kč/ Ze....70, Hlštej r. las, Hlštej rej eěělsých eů ýěře.70. ey leží rajé části bce e sěru e salá. ey jsu určey ue r eěělsé yužití Kč ee.858, Rurecht r. Vyš, Rurecht, ee ýěře.858, ee sučasé bě ee ja rá ůa.válest IS je cca 00. ee je a raji bce, ále hlaí silice cca Kč Ze.., Vraice. Srat. r. řecla, je cele 4 ey ájeě a sebe eaaující cel. ýěře.708 (.359, 7.0, 7.98, 5.84 ), elar. ja rá ůa, ěteré jsu eě. yužíáy. rej je celu Kč ee - rá ůa, Střelice r e. rej..77, šíře 8 íré sahu a raji bce. Sítě u eu ejsu. lcha se acháí ístě sěre chaté blasti Kč Ze Velé at. r. las, Velé atice rej eěělsých. celé ý Dě arcely a.966 jsu eey ja rá ůa, ě arcely 97 a 7 ja tr. traí rst. 30 Kč/ ee.558, Zeleá Hra r. Vyš. V at. úeí Zeleá Hra, cel. l..558, ee ja rá ůa. V ú. láu urče ýstabě bjetu r iiiuálí rereaci. V blísti lesa. Mírě sažitý teré. 80 Kč/ ey 5., ray r. řecla, at.ú.ray,rá ůa celé ýěře 5. a u arcelách ýěře.805 a.307. V sučasé bě ráju ZD e teré je žé račat Kč r aše liety tááe ýrbí rstry lí ra e ui. tel.: rá ůa 5.66,Velí r. Sitay,.ú.Velí, rá ůa cel. ýěře 5.66, a čtyřech arcelách ýěrách 4.88, 5.500, 5.95 a 03 se ráají ja cele.dbré íy r eěělsu ýrbu Kč Ze , Měí r - e, Měí rej e. eů cel. ýěře Jeá se 9 arcel eeých ja K ý. 83, 74, 333, 64, 487, 845, 74, 70 a Kč/ ey - rá ůa, shy r - ěst. ey - rá ůa, celá lcha sestáající 8 arcel. Sítě ejsu. ey leží a bcí Vesela sěre a rěsu řehrau. 600 Kč/ rá ůa, Střelice u ra r. r - e, rej ré ůy celé ýěře les Kč Hleáe ráje bchích rstr a rušé ístě rě. tel.: Sa s chat., Štěá r. r e, cý sa yěře 6.540, s bilí chatu uístěu a eu. říjeá cesta, blísti, eletria, eí ly. Vrstlé stry jablí, hruší, třeší. ěé Kč Hleáe ráju acelářsé rstry ýěře cca 00-3 aceláře ejlée rié ě rě ei Řečicei a cetre ěsta, 5 000,- Kč/ěsíc Kč/ěs. tel.: Hleáe e ui (ří. ráju) eší autílu se sciálí áeí rě - Žabřesy, Lesá, Kr. le, Žieice, Husice, Malěřice, Zábrice Kč/ěs. tel.: Hleáe rstry ýěře l 00 rě, e říeí šicí íly, s aceláří a sciálí aříeí. íu je eletr 380 V. Nejlée lí ulice Víeňsé.D cey 0 000,- Kč/ěsíc Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju acelářsé rstry rě, cca 00, lalitě s bru raí stustí álici D. Max. cea 00,- Kč/ /ěs. 00 Kč//ěs. tel.: Hleáe ráje acel. i. 30 sicích. Cea č Kč/ěs. tel.: Hleá rstry r. ejlée stře.r ráí ále aáry Kč tel.: Hleá ráju erčí bjet,iára, aára e střeu ra, ybaeý i eybaeý, u ž se ahráu Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju acelář - íststi rě ( ejlée sěr Víeňsá eb Ersá ), řía raj ra.rferujee saý říje r ai a bré žsti r aráí Kč/ěs. tel.: Hleáe e ui rstry, eb ů iáí ejlée říeí l 50. Může být i ráje s žstí ásleéh uu Kč tel.: Hleá e ui bjet hý ja reja tcylů se serise, reja s acelářei ca 00, seris a sla ca 50,a raji ra s bru raí stustí, cea ,-Kč Kč tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA Kliet hleá erčí rstry e říeí lubu, istéy, i. lcha 00 + áeí Kč tel.: Hleáe ýrbí halu 0 ra. Mž i restruci (starý raí a.). latba htě, 5il. Kč Kč tel.: Kuí býalý lý, eb ilu e říeí í eletráry ruhu 00 ra. Cea le stau eitsti Kč tel.: Hleáe e ui aříeý ů s žstí byleí i iáí (le bchy s ebyt. rstry, ahře byty) u ž be rsáhlých resturcí Kč tel.: Hleáe ey r ýstabu RD e esé blasti - esice,say,ejlée CHK Žďársé rchy (e ěstsá ástaba) Kč tel.: Hleáe e ui restauraci s eie a s žstí byleí r ajitele Kč tel.: Hleáe e ui elý ů rě - ejlée cetru, hý řestabě a ubytací a straací aříeí.max.cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui ětší, ejlée třílaží ů r byleí i iáí, cetru ra, říaě blísti cetra a ěteré hlaích tří Kč tel.: Kliet hleá ee hý e stabě RD cey cca 50,- / Drysicích a lí. 60 Kč/ tel.: Hleáe e ui bjet býaléh lýa, uselsti, rereačíh aříeí - še i e šaté stau, urč restruci, s ey i. ha, blísti í lchy - rybí,řea.d 3 il Kč Kč tel.: Hleáe ee eb starý bjet hý aráí s. i ál. aut rě i blíé lí 5. Kč/ěs. tel.: Hleá ee eb lý bjet rle cca r autraiště Kč tel.: Hleáe e ui les hý těžbě lalitách las, Tiš, Třebíč. Cea le elisti eu a ality rstu Kč tel.: Hleáe staebí ee cca 500 r taý ů bcích Leíce, Valtice, řecla, Ch. Ná Ves a jejich lí Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee Krěříži a lí 0. Výěra eu , IS a eu Kč tel.: Hleá ee s heý lí ýstabě srubu. Lality - Iaice, Česá, Jehice, las č Kč tel.: Hleáe staebí ey bci Hlubice a blíé lí. Cea 700tis. Kč Kč tel.: Hleá ee cca 600 r stabu RD e Slaě u ra a blíé lí. IS íu Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee Jeicích Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee cca 000, ejlée řice, ch, Rusí, Sla Kč tel.: Hleáe e ui ee Drysicích eb ustiěři e stabě riéh u Kč tel.: Autálí táa a D g i r 6 Z 4 Straa 6

7 casis.qx :9 age 7 Rié y ey Chaty, chaluy Nebyté rstry r - est RD 3+ a bch, r Líšeň r Líšeň RD 3+ a reja s ýlhu. V. atře 3 je, uchyě, uela s WC, terasa celé lše 75. Jeá se staba r Cea 3,6 il. č. V říeí reja s ýlhu ulice Kč RD 3+ Husice, Vrasá r - e, Husice, Vrasá ul. rej RD 3+ cel. l. 86. Dů je restr. rě střechy, ta je há r est. rjety a st. leí is. IS letí. Teí t. ly bi Kč RD 7+3 ahr. 94, Malěř. r - e, Malěřice RD 7+3 ast. l. 94, ahr. 94. Dů řaý, sle. ahraa a e. Suteré - byt +, rí atrbyt,5+, ruhá atr- byt,5+. yty ají sé WC a uelu Kč RD x +, r - huice r - ěst. Sastatě stjící RD lié ulici se ahrau 50, sleeý. Z 50. UT - ly. tel, lahy řeěé, asará střecha, bal. Ulěí u áasti a ui bytů Kč Kíičy, x 3+, garáže r - ěst, RD 6+ (ugeeračí), astaěá lcha a áří 6, celá lcha 56. IS: el.30/400v, a ěstsá, aaliace ěstsá, ly AN. RD stjí e eli lié lalitě u r. řehray Kč Zahraa s chatu, shy r - ěst, cel..05 (cca 35x30 ),lceá, s c. stry, říje až eu, chata áe a ře, 8,be eletř., itá a lastí stuy, suchý ách, ěý ýhle, četě ybaeí Kč Meláy, chata + r. r - ěst. Chata + a lastí eu.83.eletricý ru i trý. Va a eu, je ut áat a schůi ahráářů řijeí Kč Zahr. s chatu, r shy r - Zahraa š. cca 8, lcha.05, cihlá, sleeá chata, Z 6. Vlastí stua, el. reea, rj elcetrála, suchý ách, stry, říje a aráí a eu Kč Chata 3+, r - Kíičy r ěst. Chata 3+, cel. l. 666 terasa + ahraa, cihla + tárice.vešeré ižeýrsé síťe i lyu. rietace a J/Z. Klauace rce 004. V bjetu jsu N, hrí atr ůí estaba Kč Re.bjet a st.., Jur r ěst, Jur rej rereačíh u s ee cel. ý ee je situá a hřiště a yiající ístě, riě s říjee. IS - ay jía, el. s r. a s re Kč Garáž 4, r - Malěřice r. r ěst, říeí garáž, cá řaě, cihlá, lauaá rce 988. Garáž stjí a elastí eu. Nejsu aeey IS. Rěr garáže 6x4. říje e garáži becí cestě Kč Garáž 8, r - Stráice r - e, Stráice ul. Heiricha, rej garáže 8. Garáž je ystaěa táric, střecha beté aely, rytia lech. laha bet, ilá. Rěr 6x3. Vrata uřílá, Kč Má áje e raě se ahrau 0 ra. tel.: ey - rá ůa, shy r - ěst. ey - rá ůa, celá lcha sestáající 8 arcel. Sítě ejsu. ey leží a bcí Vesela sěre a rěsu řehrau. 600 Kč/ e erci, Dlí Heršice r ěst, Dlí Heršice ee e erčíu yužití ýěře ee leží u říjeé cesty, eale ul. Víeňsá. Lalita je yčleěa ástaby r erčí yužití. 860 Kč/ ee 700, Útěch Útěch, ee ýěře 700. V sučasé bě ee ja rá ůa. IS sahu Kec bce, liá lalita u lesa. 800 Kč/ ee.49, Sběšice r - ěst. ee cel. ýěra.49. bélíéh taru, šířa 8 čelí části, éla cca 65. eeý ja ahraa, úeí láu ahrut lše r šebecé byleí. 500 Kč/ Hleá byt + eb + rě i lí, cea il. Kč. tel.: Dě ugar., Malěřice r - e, Malěřice rej x ugaráže, terá je ystaěa ja atrá cihly řaé ástabě garáží. Je e žst uit i jeu ugaráž a liu ieraé cey Kč Zahraa, r shy r ěst. Výěra.3.. leží a jiží sahu a je sáe stry a e sí části ihr. Je ž ystaět ahraí chatu, rer. Na ee sučasté bě eeu IS. MHD sahu Kč Zahr.035 s chat., shy r - e, shy r. lceé ahray s chatu r řesáí. Cel. ý. ahr. je 035. El. ž řijit, a užit. ešťá s r. ahr. říje lí cestu. ar a. r y Kč Zahraa s chatu,r-žieice r. r - ěst, ěá, sle. chata se ahrau.033 s je. aeí. a žstí ybuáí byt. rí. Va becí u bjetu, el. s žstí tažeí bjetu. Mírý áaí sah Kč Lesí e., Žebětí.840 r - ěst. Lesí ey, cel. ýěra.840, raé síšeé rsty, ýbrá sažitelst r techiu, ee řibližě bélíéh taru. silice řístu eeěé cestě Kč Zahraa 70 r, Kuica r - ěst. Kat.úeí Veeří, e itrblu ulic Kuica, Slsá, Veeří, Záí, be jeu r aut, iž. sítě le ajit a ejbližší ů Kč Zahraa, r-huice r. r - ěst, ahraa,.80, el. ru 00 hraice e-u, a eí - ž ybuat stuu Kč Les cca 4.088, Žebětí r. r - ěst. Výěry: les 3.53, lua 890. Les síšeý, stáří cca 50 až 60 let. Dřeiy: brice, ub, habr, ří, sr Kč cý sa, r-huice r. r - ěst, cý sa, 4.60, el. ru 00 hraice eu, a eí - ž- ybuat stuu Kč e stabě RD, Kíičy r. r - ěst, ee e stabě RD,.40, bel. ůrys, řístu ee. cestě, ešeré IS a eěá cesta 50 hraice eu. Klié íst a raji bce, aaující a ýstabu RD Kč Hleá riý ů se ahrau 5 il. Kč, ue rě. tel.: r aše liety hleáe rereačí bjety rě, eb lí ra. tel.: yty - rej yty - ráje Rié y Hleáe byt rě V + cea Kč. Lalita: Král le, Lesá Kč tel.: Kuí byt 3+ až 4+ rě, ejlée Starý a Ný Lísec, huice Kč tel.: Hleáe rě e ui byt ejlée V + eb Kč tel.: Hleáe ýěě ětší becí byt ře riatiací cetru ra a becí byt + e Staré Lísci a ulici Vltasá Kč tel.: Hleáe byt V rě 3+, + ejlée cetru Kč tel.: Kuí byt i. 3+ Masaryě čtrti. S garáží.d ,- Kč, htsti Kč tel.: Hleáe e ui byt elisti 3+ až 4+ (i. 80 ) rě, ejlée starší ástaba. Max. cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe ráju byt + až + rě - ejlée jih. yt je urče r sby s ejse, eusí být aříeý. Max. cea 7.500,- Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju byt + eb + rě, ejlée eaříeý. Max. cea 7.500,- Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleá byt + až + ráju rě. Zaříeý.D 8.000,- četě iasa Kč tel.: Hleáe ráju byt rě - Řečice, Meláy, Kr. le. sby + alý es Kč tel.: Hleáe áje bytu 3+ až 4+ blíž cetra ra. Cea 000 č/ěs. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe ráu 3+ eb ětší byt rě. Nejlée Vihray, Khutice, Veeři, Stráice, Starý/Ný Lísec, Kr. le, ž Štýřice, Žabřesy Kč/ěs. tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA rese r-ěst Hleá RD byleí či celrčí rereaci, jelée blasti ei re a Sitaai Kč tel.: Hleáe ů 3+, chaluu se ahrau lí 5 ra, ejlée JV sěr, eí Kč tel.: Hleá ů 40 ra bci se álaí bč. ybaestí. bjet ůže být e šaté stau ře restrucí Kč tel.: Hleáe e ui ihe byatelý RD 3 eb 4+, s eší ahrau 5 ra Kč tel.: Hleáe RD 4+ e álesti 0 ra - referujee V, S, Z se ahr. cca 500 a garáží.ihe astěháí.statá je alita ilace a střechy. lyé ytáěí ýhu Kč tel.: Kuí ů rě, a lalitě eáleží. Nejéě 3+.Ihe byat.ale eší ray eaí Kč tel.: Hleá RD -4 + lalitách - Tuřay, Chrlice, Mřice, Heršice, Hlásy s alu ahráu a re Kč tel.: Hleá ů alesň + rě. Na lalitě eáleží. Ihe byatelý, ale lehá restruce eaí. Zahráa eb garáž ýhu. Cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe RD 3+ se ahrau či re (cca 500 ) s žstí jeu rě c ejblíže cetra Kč tel.: Hleáe e ui ahrau s žstí staby RD eb staebí ee, ř. riý ů rě Jurě eb Kíě cey 3,5 il. Kč Kč tel.: Hleáe RD s eší ahrau a žstí aráí rě a i aceláře rě - i. ísrtstí, žst aráí Kč tel.: Hleá RD ue rě, žá i je hrubá staba, i restruci, ahraa eb áří, a ěé ístě Kč tel.: Hleáe Riý ů, ilu Žabřesách eb Masaryě čtrti Kč tel.: Kuí ugeeračí ů Masaryé čtrti s alu ahrau, ejlée i s garáží ale eí íu. Cea ,- latba htsti Kč tel.: Staebí ey Hleáe e ui ahrau s žstí staby ešíh u. Cea ax ,-Kč Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee ýěře a 500, r stabu sastatě stjícíh u, a slué ístě rě, sahu MHD Kč tel.: Hleáe ee 500 rě a blíé lí eb erčí eitst r síl firy. latba htstí Kč tel.: Hleáe e ui ey hé ýstabě RD sastaě stjících i řaých. Mi. elist eu Kč tel.: Nebyté rstry Hleáe ráju bchí rstry e říeí rejy s eraicý bží a freetaé ulici rě. Cea ax 3 000,- Kč /ěsíc Kč/ěs. tel.: Hleáe slaé rstry ax.álesti 40 ra. Nutá ýbaa: stust a raa r TIR, rá laha, ýša 3, sětleí, alar eb hlíaý bjet cca.500. ráje a ěsíce Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju slaé rstry 50 r sla rášých bare + acelář r cca sby, u ž ří aaující a sla. rstry. Cea ax 00,- Kč/ /r. 00 Kč/ /r tel.: Hleáe e ui garáž šířce 4 rě, r íčáře,cea l 0 000,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui garáž rě eb blíé lí.růje i.a ýšu,5.ř. ýěa garáže a sbí aut a garáž s žaaý růjee, s latee Kč tel.: Straa 7

8 casis.qx :9 age 8 Z h r - e Rié y Chaty, Chaluy yty ey RD +, Těšay r. r - e, ŘRD +, 85, re 30. Dů stjí a eli ěé ístě, liá ulice. Je urče restruci či elici, IS:, el 30/400, ly ře e Kč RD 6+, Zbrasla a Mraě r.. Sastatě stjící RD, řístaba, Z 75, ahraa 77. UT - ly.tel+t, el., becí a, stua, aaliace,wc. Garáž, íla. Stáří cca 65 let. Sle stlu. Sjeí IDS JMK Kč RD 4+, Mrá u ra r - e. říeí RD 4+, astaěá lcha. Jeá se říeí riý e s řistaaý rí a lié ulici bci Mrá u ra. rej u je áá a ui bytu + tatéž Kč RD 3+, abice a Sitau r - e, RD 3+, astaěá lcha a áří 39, celá lcha 575. Dů je suchý, ihe lý a byatelý. Kliá lesatá rajia seerě ra Kč Zeě. uselst +, Čebí r. r - e, Čebí č.. 84, RD - rlehlá eěělsá uselst s řilehlýi buai, atraěý atrie a ahrau se stry a e Kč Hrubá staba eléh RD, Čebí r. r e. Je ugeeračí třílaží HS RD s bytý rí, elu garáží a iýi sley astaěé lše 9 a eu.03. Všechy IS issici. ěý ýhle Kč V ť 8 RD byty + ahraa, Zbrasla r.r - e, stejé byty 4+ 90, celý sl., garáž, ast. lcha 38, 3 baly, ahraa.038, el. 30/400V, šechy statí sítě, ústř. teí se rj. tli, elá ůa estabě Kč V 3+, Chučice r - e. Nestaarí V 3+, celá lcha 84. Cihlý ů 3./3. Netyicy řešeý s alší žstí ršířeí. lahy a část iteriéru el. lisaé řeližy. Kuela a WC ěleé Kč Zahr. s chatu +, stice r. r e, stice ahr. s chatu. Z 4, ahr leží e sahu e sí části je stua. cca 3. Jié IS e. Chata je části ěá, části ře. sl Kč Chata +, řeia u Tiša r - e, řeia u Tiš. rej řeěé chaty s byt. rí a ae. eíce, ast. l. 43, ahraa 4. e. riě. IS - bjí eletřia, ač. rt stuy 6, a jía Kč Chata +, stice u ra r. r e, řeěá chata a aeých álaech stjící a lceé. celé ýěře 645. Má bytu ístst s uch. ute, rí lžici a suteréí rstry. říje chatě Kč Zěá chata + ahr., ůy r. r - e rej celrč. uži. ěé chaty ast. l. 36, ahr. 56. IS a l. stuy rt 8, el. bjí, a - ur. jía. Srá a bbu. seeí erglu a terase Kč L c c 3 ee 6.0, Kuři r - e. V at. úeí Kuři, cel. l. 6.0, a jeé arcele, ee ja sa. V ú. láu urče ýstabě bjetu i. rereaci. IS a el. ýhleě sahu eu. 00 Kč/ r aše liety hleáe y byleí i rereaci r. r - e. tel.: Liča u Tiša, st. e. arcela a raji bce Liča u Tiša lalitě Ke střelici - ei silicí a Šerice a te. ee bélí. taru lše.306 lua - je úeí určeé r ýstabu RD. 350 Kč/ ee.86, Slice r. r e, Slice rej eu eeéh ja rá ůa ýěře.86, buucu raěbst ýstaby, lalita leží blísti astaěé části. IS sahu. 350 Kč/ ee 4.3, Mutice r. r - e,. je yí le ue. r. hý r erčí ýstabu a raji bce Mutice. IS 50 hraice eu.. je a riě taru íea L. Celá lcha je Kč/ ey, Veersá ítýša r e. Veersá ítýša ey celé ýěře 6.0 s žstí ýstaby a álaě hy se sta. úřae. Sítě jsu tažey a sí hraici eů. 400 Kč/ s R s 5 r aše liety hleáe e ui rié y, byty, ey a celé Jiží Mraě, lejte tel.: , e-fiace Reality, s.r.., r, Kí 4, -á 9-8 h. Deě atualiau táu ašich lietů ajete a j 7 S R č , Syrice u ra r. r - e, bec Syrice. ee celé ý , belíý tar. ee eí asíťaý, utst ybuáí říjeé cesty. V lí již rbíhá ýstaba RD. Zajíaá iestice. 450 Kč/ , Syrice u ra r. r - e, bec Syrice. ee celé ý. 4.87, belíý tar. ee eí asíťaý, utst ybuáí říjeé cesty. V lí již rbíhá ýstaba RD. Zajíaá iestice! 450 Kč/ St. e , D. Kuice r. r e, st. ey cel. ýěře 3.995, yí eey ja ahraa. říjeá cesta a IS u hraice eu. ey leží a raji bce, sěr Trbušay. V lí ýstaba ých RD. 495 Kč/ Staebí íst.5, lí Staebí íst.5, šířa cca 8, éla cca 55. Na KÚ ee ja rá ůa, úeí láu je ástabu óu.is: atí je aaliace, statí sítě cca Kč/ ee e erci, Jiačice r - e, ee u hl. silice blí býaléh JZD. IS u hraice eu. Je hé e stabě erčíh bjetu. ee je a riě. 800 Kč/ St.., atice - Rajhra r. r - e, staebí. e taru bélía se acháí a raji bce u uiace e sěru a Rajhraice. Vešeré IS a hraici. Šířa eu cca, éla 8. Ria. Nyí rá ůa. 800 Kč/ S č Staebí ee, uice r. r - e, ee hý e stabě riéh u. Vešeré ižeýrsé sítě blísti. Jeá se ee elisti.30. V lié části bce. 850 Kč/ Staebí ee, uice r. r - e, ee hý e stabě riéh u. Vešeré ižeýrsé sítě blísti. Jeá se ee elisti.467. V lié části bce. 850 Kč/ ST Liča u Tiš r. r - e, Liča u Tiš., ST 4.38, šíře eu cca 0, šechy IS eu ax. 00. Mžst ueí a části cca.000. řístu lí cestě, lááa asfaltá cesta. 900 Kč/ e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře a u arcelách a Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. 000 Kč/ ee e erci, Jiačice r - e, ee.538 u hl. silice blí býaléh JZD. Sítě jsu eale hraice. Je urče ástabě erčíi bjety. 000 Kč/ s ž. ýstaby, Tetčice r - e, Tetčice rej eů s eet. žstí ýstaby byleí i erce (jeáí a sta. úřau). Celá ýěra 4.047, rěle a 4 arcely a sebe aaující. IS a hraici eů. 000 Kč/ e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře.40. Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. e. r erci, ice r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. El. a a je a hraici eů. ice r - e, ice u Rajhrau, rej eů r erčí yužití cel. ý Jeá se ě arcely eeé.. ja G ýěrách a.880. Mžst aj. eletř. a y. 000 Kč/ K i č 3 Straa 8

9 casis.qx :9 age 9 ey r - e ice u Rajhrau, r - e, ice u Rajhrau rej eů celé ýěře Na ecích je uažá erčí ýstabě. Staeb...037, řice r. r - e, řice staebí ee ýěře.037. Mžst ýstaby je íseě lea bcí. IS ž ajit. říje a ee. 00 Kč/ Staebí e., bec Hec r. r - e, sleí lé staebí ey růých ýěrách. V ceě ahruta ýstaba říje. uiací a lžeí el. a tel. eeí. Krásá a liá lesatá rajia, cca 5 řehray. 00 Kč/ Kaice, st. ee 3.3 r. r - e, Kaice rej eu r stabu RD cel. ýěře 3.3. ee leží riě a ačátu bce. IS - hrí stray a hlaí u. a e sí stray letí a hraici. 00 Kč/ Lesí ee.854, Kuři r. r e, lesí ee ýěře.854 s ubý rste starý 80 rů. Celá ásba řeí hty je Mírý jiháaí sah, řístuý eěu lesí cestu. rej ha Kč Lesí ee 3.50, Kuři r. r e, lesí. celé ýěře 3.50 s ubý rste starý 80 rů. Mžst řiueí elejšíh lesíh eu ýěře.854. říjeá eěá lesí cesta Kč Viice, Hrušay u ra r. r - e, iice.06, a eu je ahraí e cca. 00 hla ié réy, řeážě Veltlí, Muller, Ryli.. eí hraiče, be IS, a ešťá. Šíře eu cca 8 etrů Kč Lesí ee 6.365, Kuři r. r - e. rst D 00%, e ěu 76 rů s celu tereticu ásbu 37 b.. Mírý jiháaí sah, řístuý lesí cestu a glfý hřiště se terý ee suseí Kč Viice, Úje u ra r. r - e. ey ýěře.9 (rá ůa 00, iice.09 ) a raji bce Úje. Viice s cca 500 hlaai ié réy. Zahraí e (cca 3 ). IS ejsu, a ešťá Kč rá ůa, Střelice u ra r. r - e, rej ré ůy celé ýěře les Kč Mrá-Hrá, ahr,.553 r... atastru bce Mrá- Hrá, asi jižě Hráa. V iulsti yužíá ja ahraa. Dbrá řístuá cesta, jiží sah, částečě lce, stua hlubá 3, rstlé stry Kč ,Stříbsý lý r. r e, Střibsý lý sta.. cel. ý leží íré sahu cetru rer. lality.. je lce, se stuí brau. IS jsu a hraici.- el. 30V, a becí Kč Zahraa 705, Trubs r. r e, lceá, uržaá ahraa rěru cca 9x80, íré jiháa. sahu chaté blasti a Dlí rybíe. K ahraě ee eeěá cesta. Krásé rstřeí rereaci Kč ee - rá ůa, Střelice r e. rej..77, šíře 8 íré sahu a raji bce. Sítě u eu ejsu. lcha se acháí ístě sěre chaté blasti Kč ee rereaci, Kalice r. r - e, určeý rereaci. Na eu je žá staba chaty, ejsu ša aeey IS, říje eeěé lí cestě. ee je bce ále asi. ěé íst Kč Hleá e ui byty ejlée V 30 ra,7 il. Kč. tel.: Hleá e ui rereačí bjet s ětší ee lí ra. tel.: Hleá e ui eší chatu s bru stustí ra, 500 tis. tel.: e. a sta. chaty, Hračay r. r e, ee lalitě Luy elisti.39 ri. charateru, blíž řey, stuý lí cestu, je urče r stabu chaty. El. a hraici eu, statí sítě ejsu issici Kč r ýst. 535, Tetčice r - e, Tetčice rej eu ýěře 535 s žstí ýstaby. ee leží u hlaí silice Rsice- Tetčice rluce stá. ástaby. IS a hraici eu. Dbrá stust ra Kč ice, staebí. 656 r e, ice staebí ee ý se acháí rajé části bce s ž. ajeí letích IS. říje eu eěé lí cestě, hlaí silice ále cca Kč Staebí., Dlí Kuice r. r - e, staebí ey ýěře.500. Je ž yužít r stabu jeh až u RD. Na hraici eu a a ly, žst řijeí eletřiy. Sí část eu je riě Kč St.. Mřice, ý..000 r - e, Mřice. Staebí ee ýěře.000. bélíéh taru, šířa 6.5 čelí části, éla cca 6. Né IS u hraice eu, á říjeá uiace Kč ee.6 Čebíě r. r - e, bec Čebí. Jeá se rej eu a ačátu bce sěre ra, elisti Kč Kerčí ee, Rsice r. r - e. Kerčí ee celé ýěře 4.993,je ieálí r stabu haly. Dbrá stust D, sěr RAHA - RN. V hrí části sah, sí část je yraá a eěá Kč Zahraa.000, Mřice r. r e, lceá ahraa ýěře.000, se ahraí řeěu chatu, částečě sleeu. Nejsu aeey žáé ižeýrsé sítě. říje eu eěé becí uiaci Kč ee, Nebiy r. r - e,..4. Zajíaý ee iestici se acháí a raji bce, yí eí žá staba RD r byleí. Mžá staba rereačíh bjetu. Vešeré IS a hraici eu Kč Želešice u ra, ee r - Ve. ee rle části bce Želešice a stele. arcela je rereačí ástabě. Leží a JV sahu s bru říjeu cestu. IS atí ejsu Kč r stabu RD, Čebí r - e. ee Čebíě cca 4 hraice ra, je írě sažitéh charateru, yěle reji bue cca ut ě geeticy aěřit. Cea 800 Kč/. IS jsu říraě staby Kč ee r stabu RD, Čebí r. r e, celá lcha eu je.503, IS a hraici suseíh eu, atí elará ja ahraa s žstí staby RD, ee je riatý až írě sažitý s ěý ýhlee Kč ee.69, Čebí r. r - e. Jeá se rej eu a ačátu bce Čebía elisti.69. ee je íré sahu u uiace r- Tiš Kč ee, Mel r.. ee lié části bce íré, jiží sahu lše IS - a, ly, s ešťé aaliace u sí části arcely, ale atí estatečé. V láu je ýstaba ých sítí Kč yty - rej Hleáe eší byt +, + lí ra s brý sjeí (la, autbus). Může být i eší RD raě, ale byatelý. Cea 600 tis. Kč Kč tel.: Hleáe e ui byt V + eli Aaě cey 600 tis. Kč Kč tel.: Hleáe e ui byt + až + 30 ra Kč tel.: Hleáe e ui byt eb eší e lí Veléh Meiříčí Kč tel.: Hleáe e ui byt + Rsicích il. Kč Kč tel.: Hleáe byt + Kuři, Tiš latba htsti Kč tel.: táa a byt V eb D + eb + je bci Mrá-Hrá Kč tel.: Hleáe e ui byt V eb D -3+ s bale, ejlée i s garáží, rě a Kuřii. Cea ,- Kč Kč tel.: Kuí byt + eb ětěí + il. Kč. referuji sbí lastictí Kč tel.: Hleáe RD eb byt 3-4+ lalitách r, r-e a las, sahu IDS. Neitst by ěla být ihe byatelá,autě je iiálí úray Kč tel.: Hleáe byt ráju Dlích Kuicích. Vybaeý i. uchyňsu liu. Cea ráju 6000,-- Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleá byt + eb + ráju Kuřii.D 6.000,- Kč četě iasa Kč tel.: Hleáe byt -3+ lí ra. Lality Rsice, Iačice, Dlí Kuice, hřelice. K astěháí 03/ Kč tel.: yty - ráje Hleáe ráje bytu sěre a jih ra (Mřice,Rajhra a lí) cea Kč Kč/ěs. tel.: Hleáe áje bytu + rě a lí. Ria s jeí ítěte Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju byt -3+ rě a lí,cea ax 7 000,- Kč /ěsíčě Kč tel.: Hleáe ráje bytu, a jih ra (Mřice,Rajhra a lí) cea 7 tis Kč/ěs. tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA rese r - e Rié y - rej Hleáe e ui riý ů lí ra ,- Kč. S alu ahráu. Eletřia, a Kč tel.: Hleáe e ui riý ů lí Tiša, ejlée řelášteří, řeia, Liša, Želeé. Nejlée ůr, říaě ahráa. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe RD + se ahrau eb ee s IS - a a el. 50 sěre S,SZ ra Kč tel.: Hleáe cihlý riý ů 5-30 JV ra s eší ahrau eb re.určeý ihe byleí.cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui eší RD i restruci eb celrčě byatelu chatu s ee l ra Kč tel.: Hleáe RD se ahrau ihe astěháí 30 ra. Sěchá! Kč tel.: Hleáe e ui chaluu, chatu, eb RD lalitě Tišsa, laesa. Zahraa íu, IS eletřia, a íu. Klié a ěé íst a raji bce Kč tel.: Hleáe e ui RD 3-4+, ž i be ahray, je se re, lí ra, ejlée Mrá-Hrá, Jiříice, Siice, lažice, tít sěre Kč tel.: Hleá RD +,3+ se stlu (r r áečicé ýrby) a ahrau lí ra Kč tel.: Hleáe e ui riý ů 3+ až 5+ s ee cca 500 lí Tiša. Sta eitsti: eli brý be utsti jaýchli ra.max.cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe ugeeračí r.ů se ahrau Tišě. žaujee, aby jee j byl ětší ež 30. u ž s ěý ýhlee Kč tel.: Hleáe e ui riý 3+ a íce, sleeý, s ee 000 a íce, ihe byatelý, sastatě stjící s bru stustí ra.lalita r a lí Kč tel.: Rié y - ráje Hleá ráju RD i.+.d 8.000,- Kč D 50 ra Kč/ěs. tel.: Hleá eší RD + (ř. 3+), s žsti sa (střei lee) ráju lalitách ra ea. 000 Kč/ěs. tel.: Hleáe byt 3-4+ eb RD ráju r slušu riu s ěti Dlích Kuicích eb blíé lí s žstí ažitéh astěháí. Sěchá! Kč/ěs. tel.: Chaty, chaluy Hleáe chatu lí ra. Alesň části ěá a l. eu. ejlée Z ra. stice Nebiy, Rastice a. Cea 50 tis. Kč Kč tel.: Hleáe e ui rereačí bjet, lalita - Tišs, Neěice, a lastí eu cca IS - eletřia, a i lastí, s říjee bjetu a ee. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui celrčě byatelu chatu + eb ětší, 50 ra, ejlée seerí eb áaí sěre. Max. cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui chatu, i raě, a lastí eu ejlée u rybía eb řey, eletria a eí íu, blísti ílic eb chu.d cey ,- Kč Kč tel.: Kliet s htstí á áje chatu, chaluu 5 lí ra. ía: a, el., l. ee, žst jeu a ee Kč tel.: Hleáe chatu e ui. D 40 ra, e a seer a jih. íu je r eletřiy a y.latba htě,ax.cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe chatu, chaluu r rybáře. V JM raji, ejlée sěr ysčia 50 y. Va, eletřia, říje Kč tel.: Hleáe e ui e 0 ra s ee 600 i. Is - letí. říje ra, ř. garáž. Lalita - Rsice, Tiš, ílice. Cea Kč Kč tel.: Hleáe e ui chatu a rěsé řehraě, chaluu sěr Letice eb Mušsá jeera, ř. ee r stabu rereačíh bjetu Kč tel.: ey Hleáe e ui ětší ey ré ůy Iačicích a lí. 6 Kč/ tel.: Hleáe e ui staebí ee r RD a jih ra Kč/ tel.: Hleáe sta. ee jižě ra 50, elist , e satelit. 00 Kč/ tel.: Kuí ee r stabu rereačí chaty lí ra.cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe ee lí ra lše cca 400 r stabu RD Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee eb starší ů se ahra raě blasti Rsic, slaa, abic. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee rě Chrlicích eb Rebešicích, Telici, Slicích a bě r jih. IS a hraici eu Kč tel.: Kuí ee r stabu riéh u jihýchě ra, ejlée lí a lí cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe staebí ee lí ra 30 sěr SZ, SV.Výěra i. 500, čelí šíře 4. IS sahu Kč tel.: Hleá e ui staebí ee. Nejlée lalita Trubs, stiice, ůy, shy Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee 0 ra seerí eb áaí sěre Kč tel.: Hleáe ee e stabě RD 000, šířa i 0. Může být i RD se ast. lchu 60. V bcích Mrá Hrá, řice, lí. Dbré sjeí a r. Cea ax.,5 il. Kč Kč tel.: Hleáe erčí ee asi 300 e stabě haly (500 ) a ai. áeí lalitě ei re a Slae. Může být i starší bjet bé lchy Kč tel.: Hleáe ey r elgicý áěr: a Mraě eb řilehlých blastech Výchích Čech a Vysčiy, elisti 5-50 ha eěělsé ůy, cea blíá bitě ůy Kč tel.: Hleáe e ui aříeý ů s žstí byleí i iáí (le bchy s ebyt. rstry, ahře byty) u ž be rsáhlých resturcí Kč tel.: Nebyté rstry Hleáe slaé rstry s bru stustí lí ra a Hía Kč tel.: Hleáe ráju acelář - íststi rě ( ejlée sěr Víeňsá eb Ersá ), řía raj ra.rferujee saý říje r ai a bré žsti r aráí Kč/ěs. tel.: Kuí býalý lý,eb ilu e říeí í eletráry ruhu 00 ra. Cea le stau eitsti Kč tel.: Hleáe e garáž rě-lalita Lesá, je ulice Lssa.Garážé stáí garážé ě Kč tel.: Straa 9

10 casis.qx :9 age 0 las Rié y Chaty, Chaluy Htely, eiy ey ee, Sišice r. las, Sišice. Je e. lese s chatu e šaté stau, říje lesí cestě. Velice lié íst.výěra eu 840, rěr chaty jsu 4x3. IS. žáé Kč RD +, Seetář r. las, byté íststi cca 3 a 0, uchyň, be uely, ách aje a aal. be slacháí. Restaěá garáž. Malý slíe. řeahrá. El. 30V, a a ly a hraici eu Kč RD 4+, Nýr e ýstabě r. las, RD 4+, Z 68. Jeá se restaěý RD, eší iestici ž astěháí části bjetu elisti + a stuéh čeí. V ceě je ahrut rjet. Vešeré IS Kč RD +, Žďárá u sic r. las. RD + s re /ahrau. Zast. lcha 353. El. 30/400V, becí, ay aal. Selá střecha s žstí alší ástaby. Vje ríh tratu. Částečě slee Kč RD 3+, lešice u Kuštátu r. las. Řaý ů s bch. rstry a byte 3+. Důr, je, hsářsé íststi a ahraa 99. Z 64. IS: el., a lastí i becí, ly, UT, VAW, telef. Vhý řestabě Kč RD 5+, Žďárá u sic r. las, říeí, sastatě stjící RD 5+ a eu 300, se ahrau ýěře.060. Dů je ajeý a, el. 30/400V, eí ly,ay seey jíy. Rereačí blast Kč C c 3 Zěá jchalua, ru r. las, ru ěá jchalua 3+ a + ast. l. 76 a 54 ahray rěleé 980 a.068. Sastaté jey i chy, garáž, x sc. áeí (uela, WC), IS letí Kč RD x+ s ýr. halu, lešice r. las, ulaží, řaý ů se ěa byt. jetai, bchíi rstrai, ýrbí halu, stlu, áří, stjící a eu ýěře 803. Dů je aje a ešeré IS. iáí Kč RD x 3+, Letice - Slatia r. las. atrý RD x 3+. Zast. lcha 37, ahr. 0, lesy 3.37, st. e El. 30/400V (Cu), a l. stuy, ay jíy. Částečě sleeý. Vlastí je Kč RD x3+, Chruichry, G r. las, ulaží RD x3+ (jů), stjící a astaěé lše 65, se ahrau ýěře 4. Dů je G ře., je ajeý a ešeré IS. Netraičí, říjeé byleí Kč RD 8+ rytý ba. ah., Kuštát r. las, Kuštát rej RD 8+ se ahr. Zast. l..77, IS - el. 30/400V, ly, a s r. bec. stua a. 0 a. užit. a u, aal. x hala s rbe x terasa, rytý baé Kč rtí u sic - Záe r. las, rtí u sic - Záe s are. ě barí áe bré stau, ru.000 yužíá ja ústa r ialií chlace.bec rtí leží a sicei áheré rajiě Kč V S rť, las les r. las. Lesí ee lše cca 5 bce rťa u Čeré Hry. ůl eu je těžbě - íce ež 80 let, ůl rbírce - cca 60 let. Slaba - sěs listatéh a jehličatéh lesa. 5 Kč/ Ze , Salice. S r. las, Salice a Sitau rej eěělsých eů. Cel. ý a třech arcelách.943,.99 a Kč/ Ze , rť r. las, rť u V. atic rej e. eů cel. ý Tři , 47 a 05 jsu eey ja tr. traí rst, a 6.96, ja arce K. 30 Kč/ Ze , Velé at. r. las, Velé atice rej eěěl.. cel. ý Dě arcely a.966 jsu eey ja rá ůa, ě arcely 97 a 7 ja tr. traí rst. 30 Kč/ e. ý. 4.56,Kuštát r. las, Kuštát rej eu ýěře Tet ee leží a ěste Kuštát rajé části sěre a bcí Úje u Kuštátu. říje eěé cestě e u stra. 00 Kč/ ýst. 4.60, Liec r. las, Liec sta.. cel. ý jsu ú. láu bce, určey r ýsta. Leží raj. části bce riě. Na hraici. jsu IS - a, ly, eletřia 30/400V. 50 Kč/ S s K 4 St. ee, Šebr - Kateřia r. las, Šebr - Satá Kateřia. Staebí ee ýěře a.000 Kč/ + les ýěře a 0 Kč/. Kcý. a íré seerí sahu. IS. a hraici eu 000 Kč/ r rer. 456, Vele r. las, Vele ee r ýstabu rereačíh bjetu celé ýěře 456, lié, raj. části bce. IS jsu a hraici eu. Sj. autbus, ál. sic (la) je cca Kč Zeě...70, Hlštej r. las, Hlštej rej eěělsých eů ýěře.70. ey leží rajé části bce e sěru e salá. ey jsu určey ue r eěělsé yužití Kč Zahraa, Dubraice. Sita. r. las. lc. ahraa 858 u řey s ybuaý sleeý álae r chatu tyu NIKA. (4 ). e IS. Klié íst eale lýa Har, říje ee. cestě. Vhé r rybáře Kč r aše liety hleáe RD, eb byty ejlée lí Aaa u ra. tel.: Hleá ee r stabu riéh u. Dstust iž. sítí utá. tel.: č 4. r rer. yuž., Vaice r. las, Vaice rej eu ý. 8.0, terý leží a raji bce.. je ee le ú. láu ja yužití rereačí a srtí. IS - a a bjí ele. jsu u říjeé uiace Kč e. r erci, Salice r. las, Salice. Sitau rej eu r erčí yužití ý leží a areále ýrby e, raj. části bce, je ž ajeí a IS i uiaci a želeičí leču Kč St.ee, las-sice r. las - Mla-sice. Sta. ee, ýěra.6, šíře cca éla cca 74, ešeré ižeýrsé síťě a hraicích. K eu je ybuaá uiace. Ria, rásá rajia, Kč Staebí ee, Letice r. las, Letice staebí ee ýěře.46, šíře 6 éla 54. IS. a hraici eu ( ly, aaliace, becí, EL.). Je žst řeít yracaý rjet a stabu RD Kč r chatu, lešá r. las, lešá. ee r stabu srubé chaty (tyu LUCY 5 - eí ut). Vý.. 400, šíře cca. Na. se již acháí ála a sleeí r bjet. Celý. je lce Kč Staebí. 8, siy r. las, ee r stabu RD 8. IS: a becí, el., ešťá aaliace, ly a hraici eu. arcela se acháí rásé a lié rstřeí a raji bce sahu IDS JMK Kč Staebí ee, Suchl r. las, staebí ee.44. erbléé řijeí e še IS. ee se acháí lié bci urstře áheré říry chráěé blasti. Válest lasa ue Kč ey 48.00, Lysice r. las. V at. úeí Lysice, cel. l ee ja ahraa a st. uiace, ee e jeušeé ei. El. sahu eů. Mírě sažitý teré Kč Les 3.958, Satá Kateřia r. las, Šebr - Satá Kateřia. Lesí ee ýěře je abíe e staebíu eu ýěře a celá cea čií Kč Kč ST, Slu Mrasé Krasu r. las. Staebí..98 a rásé ístě s ýhlee a stu jesyí.bec Slu byla bcí ru. arc. č.64/3 iá a álaě ge. láu r rěleí eu ( je řílhu ) Kč Staebí ee, Ktrice r. las, bec Krasá blíž Jeic a Ktric. Staebí ee ( 3.9 ) r až RD a ěé ístě s ýhlee rajiy Kč Staebí ee, Křtiy r. las, Křtiy staebí ee ýěře je hý iestičíu áěru - a ýstabu riých ů. Rláá se élce asi 50 suběžě se eěu uiací Kč Hleáe byt V + Aaě. Neusí být bal ai ýtah ě. latba úěre Kč tel.: Hleáe e ui byt sbí lastictí + lí lasa,cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleá byt lasu + eb Kč tel.: Hleá e ui byt + i ětší.v lasu - e lalita ísečá Kč tel.: Hleáe ráju byt. r. las, re seerě 0tis. r 5 lií Kč/ěs. tel.: Hleáe e ui eší RD 50 ra.cea ax ,- Ihe byatelý Kč tel.: Hleáe e ui RD, eb chaluu traléu byleí, se ahrau lalitách laes,sitas,r- e.sěchá Kč tel.: Hleáe RD (chaluu) lí Kuštátu, lešice eb blasti ysčiy - ystřice /., Srata, liča a Kč tel.: Hleáe e ui RD, eb staebí ee e Křtiách, eb blíé lí 0. Může být i lalita Ruice a sěr ět a r. IS sahu Kč tel.: Hleáe e ui byt 3+ lí Sluu, etric. Cea ax,5 il. Kč Kč tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA rese las Hleáe ů,5 il eb leější a r částeču restruci, ejlée lí Č. Hry ale eí. Ieálí s ee cca Kč tel.: Hleáe e ui RD, i ře restrucí, 50 ra, sěre a Vysčiu. Cea le abíy Kč tel.: Hleáe e ui ěý RD eb rereačí bjet a blaesu, lié části bce,ří. byt -3+ lasu Kč tel.: Hleáe RD 3+ a ětší a laesu 5 il. č Kč tel.: Hleáe e ui chata s ee blísti lesa 5 ra seerí sěre. Ne řeěu, bré stau. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů eb chaluu -+ 5 ra, s eší ahrau, i restruci, buuca traléu byleí, IS eletřia, a, ly eí íu. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe chaluu a laesu, eb lí Kuštátu. Disice + až 3+, ejlée s eší ahrau. čítáe s rau Kč tel.: Hleáe e ui chaluu hu rereaci s eší ee cca 300 a Česrasé ysčiě. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui chaluu + i ětší lalitách seerě a áaě ra. Dbrý sta. Cea ax,3 il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui chaluu elisti cca 3+, s elý ee, cca 000, sastatě stjící, lalita sěr Česrasá ysčia. Cea ax,5 il. Kč Kč tel.: Hleáe chaluu, eb chatu ráju. Nejlée Drahasá rchia, ČM Vysčia Kč/ěs. tel.: Hleáe e ui ey ýěře ha, hé r ch cí, lí ra 40, cea erhuje Kč tel.: Hleáe e ui ee i ýěra ra seerě. Nejlée ei staru astabu. ía ee ja sta. arcela, e ra ůa Kč tel.: Hleáe ee a RD i. 500.Na seer ra 5. Uličí šířa i. 5. Cea č Kč tel.: Hleáe e ui ee r letí tábr s žstí ýstaby čqaséh áeí, eletricý ru eí rhující. Nejlée ax. 70 ra Kč tel.: Hleáe ey a lié ístě a laesu a r-e r stabu RD eséh tyu.výěra cca Kč tel.: C K 3 H j t Straa 0

11 casis.qx :30 age Rié y Chaty, Chaluy ey Sitay Chalua elici, Raiěř r. Sitay. ee r st. chaluy/chaty. Zast. l. 6, ahraa 46. El. - beí ů. říjy, říja becíh., žá říja lyu (a hraici.). ůí ay jíy Kč Chalua + Hraec. Sit. r. Sitay, Hraec. Sitau chalua + sast. stjící. Zast. l ahr. Suč. je taé alší. le ú. láu staebí se stlu a ahra. IS - el. bjí, ly a a s r. jía Kč Chalua +, ystré u ličy r. SY. Chalua + se ahrau 55. Z 9. Va, aaliace, el. 30V, ly a hraici, aa a T + el. Kaeá stla, re. Mžá řest. a RD s rí (i rjet. uetace) Kč RD +, Sja u Křetía r. Sitay, říeí, řaý RD + stjící a eu ýěře 66 a ahrau 86. Dů je ajeý a, eletr 30 /400V, a je seeý aaliace. Dů je hý i rereaci Kč RD či chalua 4+, Rhá r. Sitay, sastatě stjící RD či chalua 4+, 9, ahr Dů je rstrý, hý byleí i rereaci. Je ihe byatlý. IS a, eletřia 30/400V, ly ře e Kč Ze. uselst,.09, Trí r. Sitay, Trí stylá e. uselst ůí stau, sast. stjící, ast. l. 573, ahraa 59. Suč. je ůr s částí ahray, lebý sle. IS - el. 30V, ly a a ře e Kč Staebí., Sja u r. r. Sitay, ee určeý ýstabě rereačí chaty. Celá lcha.00. Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita, há regeeraci licích tíží. 370 Kč/ Staebí., Sja u r. r. Sitay, ee určeý ýstabě rereačí chaty. Celá lcha.500. Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita, há regeeraci licích tíží. 460 Kč/ Velá eě. uselst, Še r. Sitay, asta. lcha cele.0 uař.taru, celá lcha šech eů Staeí rbíhající restruci se áěre byleí i iáí, el. 30/400V,becí a, ly eí Kč Staebí., Sja u r. r. Sitay, ee určeý ýstabě rereačí chaty. Celá lcha.00. Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita, há regeeraci licích tíží. 460 Kč/ Čtyřbytý ů, Hartaice r. Sitay, sastatě stjící, třílaží ů se 4 bytýi jetai + užité lše cca 60. Dů je ajeý a becí, aaliaci, el. 30/400V, tel., ly ee ře e Kč Staebí., Sja u r. r. Sitay, ee určeý ýstabě rereačí chaty. Celá lcha 900. Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita, há regeeraci licích tíží. 460 Kč/ isuice, erč. areál (jaty) r. Sitay, rsáhlý areál s sleí yužití ja jaty, řetí ájeí hstiec, cel. lcha 89.Na ístě je t.č. jatečí techlgie. El.30/400V, ly a hraici eu,bec. a i aali Kč Staebí., Sja u r. r. Sitay, ee určeý ýstabě rereačí chaty. Celá lcha 900. Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita, há regeeraci licích tíží. 460 Kč/ Zeěď. uselst 3+, řeia r. Sitay, cel. 4 staeí th byt. (30, 7 a 3, uch.6 ), alší hs., cel. ast. lcha.677, cel. lcha šech arcel El.30/400V, ly bci eí, a bec. i l., žua Kč Staebí., Sja u r. r. Sitay, ee určeý ýstabě rereačí chaty. Celá lcha.500. Sítě a eu. Krásé a lié rstřeí. Vyhleáaá turisticá lalita, há regeeraci licích tíží. 460 Kč/ AKTUÁLNÍ TÁVKA rese Sitay Hleáe ey r stabu, blast česrasá ysčia, ýěra erhuje áleží a lalitě, cea il Kč Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee ýěře i easíťaý, s ž. yjeáí staebíh leí r RD. Mžst ři. eletřiy. Nejlée at, atec, Kclíř,Vys. le a lí Kč tel.: Hleáe r starší aí ů, chaluu + (+) a sitasu,ejlée lí Sjaa Kč tel.: Hleáe e ui byt eb riý ů rese Sitay,ejlée + se ahrau,je, garáž.cea ax il. Kč Kč tel.: Hleáe ee luy, astiy cel. lcha 6 ha celu. S řístuu uiací, riě, eastíěý, lalitách las, Sitay a lí. 0 Kč/ tel.: Hleáe e ui RD eb eší eěělsu uselst s hs. buai restruci a ahrau l 500. Cea 0,5 il. Kč. resy Sitay a las Kč tel.: Hleáe RD, chaluu, e. uselst či chatu, lalita Kuštáts, Letic, Sitas. Na lsatě či satě. Mž i rsáhlejší restruci.zahraa.iiálě 500.Eletřia a a íu Kč tel.: Hleá e ui eší chaluu a Vysčiě, cea le stau bjetu, ejýše ša 500 tis. Kč Kč tel.: rá ůa 5.66,Velí r. Sitay,.ú.Velí, rá ůa celé ýěře 5.66, a čtyřech arcelách ýěrách 4.88, 5.500, 5.95 a 03 se ráají ja cele. Dbré íy r eěělsu ýrbu Kč St. e., Sitay-Jarěřice r. Sitay - Jarěřice. Staebí ee, ýěra.898, ešeré ižeýrsé síťě a hraicích. K eu je ybuaá uiace. Ria, rásá rajia, čisté elgicé rstřeí be eisí Kč ee.84, Lihartice r. Sitay, cca 3 Mr. Třebé, eale ísta buucí álice r-hraec Králé. Dstué šechy iž. sítě. Dle úeíh láu íst r erčí yužití. Le jeat ui i suse. eu Kč Hleá rereačí bjety, chatu eb chaluu s ětší ee. tel.: Autálí táa a Rié y Chaty, Chaluy ey Vys Chata +, Vážay a Litau r. Vyš, Vážay a Litau. Krásá chata + se ahrau ýěře.503, ybaest eěé chaty: srá a leiča a, ách a ešťu u, EL. žst ajit, a eí Kč RD 3+, Milice r. Vyš, řaý, 3 je6, 0, 8, uchyň chba, be sc. áeí. lcha cele 9, ahraa.43. El. 30/400, a lastí, seti, teí etážé, lyá říja ře e Kč RD ře restrucí, Račice r. Vyš, RD ře restrucí, astaěá lcha 60, ahraa 750, byté a hsářsé staeí utá restruce. RD situá a ci esice, e ahray stu ří lesa Kč RD 3+ ahr. 8, Mr. rusy r. Vyš, Mr. rusy RD 3+ řa. se ahr. 8 s ž. yuž. ů. rst. a hs. íst. Suč. je je, ůr, sle e ře. IS - el. 30/380V, ly s r. a becí s r. ay seti Kč RD +, Kžušice a Vyšsu r. Vyš. RD + Z.03 a.696 ahraa. ystaě e síšeéh ia, be sleeí. IS - el. 30/380V, ly eí bci, a last. stuy s re. ay seey setiu Kč RD 5+, Milice r. Vyš, ast. lcha 40, ahraa 00, íststi 0,,, a, uchyň cca 8, el. 30/400V, ly a bec.a ře e,jía. s řeae, ústř.teí, r cca Kč e. 5., Zeleá Hra r. Vyš. V at. úeí Zeleá Hra, cel. l. 5., ee ja rá ůa. Na u arcelách.500 a.7. Mírě sažitý teré. blíž silice a iice. 0 Kč/ ee.558, Zeleá Hra r. Vyš. V at. úeí Zeleá Hra, cel. l..558, ee ja rá ůa. V ú. láu urče ýstabě bjetu r iiiuálí rereaci. V blísti lesa. Mírě sažitý teré. 80 Kč/ Staebí ee, Nesice r. Vyš, staebí ee.47, aaliace a u eu, eletřia bue ajea ce ru. Dbré sjeí lae, šla, šla, léař, ubař bci. 50 Kč/ Habray sta...89 r. Vyš. ee hý ýstabě rereačíh bylí s celrčí yužití - s žstí řeu a ST.Kliá, ěá část bce s ýbrý sjeí - IDS. Krásý ýhle." 65 Kč/ ee 4.637, Zeleá Hra r. Vyš. V at. úeí Zeleá Hra, cel. l , a jeé arcele, ee ja rá ůa. V ú. láu urče ýstabě bjetu byleí. 400 Kč/ ee e erci, Hlubice Vyš, ee e , acháí se rstru áličíh tělesa u sjeu u řižaty a Sla u ra ei silicei. Je hý e stabě čerací staice. 450 Kč/ Straa

12 casis.qx :30 age c Vys, Krerí, rstej, Uhersé Hraiste, luc Rié y Chaty, Chaluy Nebyté rstry ey RD 4+ s garáží u učic r. Vyš. lřaý RD 4+ s garáží u učic. Zastaěá lcha a áří 578, ahraa 308 s cýi stry. V lié části bce, 30 iut aute ra, bré sjeí IDS Kč ýalý lý Síy, ey r. Vyš, třílaží, sastatě stjící býalý lý a eu ýěře.69 a s líi ey cel. ýěře,9 ha. Mlý je částečé restruci. IS - lastí stua, eletr 30/ Kč RD 5+, ustiěřsé rusy r. VY. Cihlý, lřaý RD 5+ se ahrau.34, stáří let. IS l., ý bi tel r ÚT a el., rb. Sle, garáž, íla, ráela, ahr. baé 3 x 4. Výbrý sta, liá lalita Kč ých RD 4+, Rychtář r. Vyš. Výstaba 8 ých riých ů jegeeračích s yšší staarí ybaeí. Lalita Rychtář je stuá s álice D Exit Vyš-áa cca 8 ál freetau silicí III.tříy Kč Chata se ahrau, Kbeřice r. Vyš. Zahraa se ěu chatu. ee.668. Šířa 8-0, sažitý teré, část saá úraa, část iice. Chata je ře čeí iteriéru, bytá laží. říje e. cestě Kč R t r bchí rstry, Rstěice r. Vyš, bchí rstry a sl. ýěře 307. Zaeeý bch bci Rstěice. Vytáěí lyý tle ž taé tle a tuhá alia, elertricý biler. Mžst uit ybaeí Kč Sta. ee 440, Kbeřice r. Vyš, staebí ee ýěře 440, šíře 7,5, éla 59. Na tet ee byl yá rhutí bce žsti ýstaby RD 6x0. IS. a hraici eu (a, ly, EL.) Kč Staebí ee, Nížice r. Vyš, 5 Slaa u ra, ee ýěře.500 určeý r stabu bytéh u. Leží ré teréu blí cetra lié a říjeé bce. Vhé ue r eelersý rjet Kč Areál r., Nechice r.vy, cel.5 bjetů - garáže,íly, chléy x, cella alceé celu ast. lše.3 + le El. 30/400V, ly a bec. a a hraici eu, aaliace jíy s řeae Kč Zahr. s e, Hstěr.-Reš r. Vyš, sleeý ěý e 6 s uraeý rí a terasu, atraěá ahraa s rasu částí 384 s cýi stry a írě saž. teréu, be IS, ách suchý, a e řeí Kč Šaričy, sta r. Vyš, Šaričy (Kjáty), staebí ee 4.089, el. ru a ly a hraici eu, a - stua a eu. V bci bch, hsa, hřiště. Šla a šla 3 učicích Kč ee.858, Rurecht r. Vyš, Rurecht, ee ýěře.858, ee sučasé bě ee ja rá ůa.válest IS je cca 00. ee je a raji bce, ále hlaí silice cca Kč ee rer., Sla u ra r. Vyš, Sla u ra,. rereaci ýěře 758. V susestí chata, žst aeeí eletřiy a y. ee je e sahu a eá lastí řístu e silice Kč ustiěř, staebí. 699 r. Vyš. Staebí. 699, šechy IS a eu. Na celé lše eu stjí staré staby - ut burat a ét Kč Hleáe e ui rié y s alesň eší ee. tel.: ystřice, sta r. Krěříž, ystřice Hstýe část bce Rychl, staebí ee ýěře je četě IS. Je situá lié rstřeí se sau stustí. 300 Kč/ Hleáe byt e Slaě a ulici lí el. 3+ r lieta s htstí Kč tel.: Hleáe ráje eaříeéh bytu eb u + učicích a blíé lí r starší sbu, cey 6 000,- Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleáe ráju byt elisti +,+, 3+, 3+ ří e Vyšě Kč četě iasa Kč/ěs. tel.: Hleá RD i. + a garáž, ee i. 300, lí Slaa u ra Kč tel.: Hleá RD i. + 0 ra, ejlée tice, s garáží, ahraa i. 300, ale i be ahray Kč tel.: Hleáe RD 3-4+ lí Rusía se ahrau schý byleí Kč tel.: Hleáe byt 3+ V, D e Slaě u ra lié lalitě, cey iliy Kč tel.: Hleáe RD -3+ bci Maer eb blíé lí. Zahraa eí íu Kč tel.: Hleáe RD lí bcí raice, Nesice, Nejice, Síy, Netice Kč tel.: Hleáe e ui riý 3+ ů i raá, lié rstřeí a učicu eb Vyšsu, cey 500 tis. Kč Kč tel.: Hleáe RD 3+ se ahrau 30 ra (i restruci) lí Rusía, Slaa. latba úěre Kč tel.: Hleáe ů hý i ja chalua s ětší ahrau, růjee, re lí 50 ra i sěr ysčia Kč tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA rese Vyš Hleá RD i. + i atí rirě byatelý s uelu, wc, sle, re, ahraa. ía NE a jesu Kč tel.: Kuí ů le Vyša, ax 0. Nejlée říeí se ahráu. Mžé ttálí eb částečé restruci. Cea le stau ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui r.ů i eší restruci Kbeřicích u ra a blíé lí (Nížice, Milešice, Žatčay at.) ceě ,-Kč Kč tel.: Hleáe e ui RD + i restruci lí učic s bru raí stustí ra - u tratě ČD.D cey 400 tis.kč Kč tel.: Hleáe ů -+ il. se ahrau ihe užíáí ěstysu či střeisé bci. Leší sjeí ýhu Kč tel.: Hleáe e ui RD 3+ se ahrau, ihe byleí, ue Dricích u Vyša eb e Vyšě, cey,3 il. Kč Kč tel.: Hleáe RD i. 3+ schý byleí bré tech. stau - hý r ástau. Zahraa eí íu, uela, ůr, liá lalita a Kč tel.: Hleáe e ui riý ů + yleí se ahrau. Nejlée Rusí, Nejay, Luleč, Nížice,Vyš a lí. Neusí být ly Kč tel.: Hleáe RD 3+ s ětší ee a Vyšsu. Může být i raě. Cea 500 tis. Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů 3-4+,brý sta íu, 45 ra s brý sjeí.dů s re,ejlée uařeý,wc, seti eb aaliace.mžst aráí.cea ax ,- Kč Kč tel.: Kuí RD lí Vyša ax. 30. e utsti ásaích ra, ihe byleí. ahraa a garáž eb stáí r aut ýhu. Cea Kč Kč tel.: Hleáe e ui eěělsu uselst s ey i 5ha eb je ee 5-0 ha r ch í. IS - a a eletřia íu,álesti 0 ra.cea ax Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů eb byt 3+ eb 4+ e Slaě u ra a blíé lí. Max.cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui selsé staeí, ejlée sastatě stjící, se ahrau cca 00 eb ahraa s chatu řestabě. ěé lí, ejlée u lesa Kč tel.: Hleáe ětší RD a Vyšsu, lucu, eb řersu. íu ětší ee s jee. Ihe byleí Kč tel.: Hleáe e ui RD 4+ se ahrau, žé ray, e Vyšě a blíé lí. D cey ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů + ax + 0 Vyša. Nejlée ůr, je, stla a aut. e utsti ásaích iestic.cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů se ahrau, garáž ýhu, lí Slaa ax 0, ejlée Hějice, Křížay Kč tel.: Hleáe RD 3+ se ahrau ýchě ra, ejlée ei učicei a Střílai. u ž be utsti ásích ra Kč tel.: u s f 8 5 R s s j 4 RD 4+, rice u Krěříže r. Krěříž, RD 4+ říeí, řaý, stjící a eu ýěře 305. Je ajeý a lastí stuy i becíh řau, aaliaci, eí ly, ele. 30/400 V, telef. Ihe byatelý Kč RD 4+, Litečice - Strabeice r. Krěříž. RD 4+ říeí se selu střechu. Zast. lcha 84, ahraa 368. El. 30/400V, l. stua, ÚT tel a T, ay aal.vystaěý e síš. ia, řeažuje áleá cihla Kč ystřice, sta r. Krěříž, ystřice Hst. část bce Rychl, staebí ee ýěře ee je četě IS. Je situá lié rstřeí se sau stustí. D se acháí les, rybíy. 80 Kč/ r aše liety hleáe e ui rié y, ey, chaty a chaluy a Vyšsu, rstějsu, Krěřížsu, lejte tel.: , e-fiace Reality, s.r.., r, Kí 4 Deě atualiau táu ašich lietů ajete a RD 4+, Litečice r. Krěřiž RD 4+ Litečice. V říeí chba, je x/4x4/, x3, uchyň, uela, wc, síž a raca. rí j 8x4 a ůa. U u garáž, alý ůr, íla a sle. Z Kč Ze.usel. ( y), Kuice r.krěříž,4 hraice ra, říeí č..0 ihe býáí - byt,5 +,. schí restr., hs. rst., elá ahraa, suse. ů ebyat.s elič. ýěre. Všechy IS, lcha cel Kč RD Neayslice, ahra. 947 r. rstěj, Neayslice rej RD s žstí i. ast. l. 8, ahr Dů byl řestaě a iáí, ž urait r byleí. Ný r i rytia, suč. je garáž. IS - letí Kč RD x+, sětiay r. UH r. UH. RD x+ se ahrau část restruci lah, IS. Ná el. 30/400, a becí, aaliace, lyé teí + T, el. hříač y. a ůí, lahy bet + lažba. Neí uela, WC Kč RD 5+, Hlu, se ahrau r. UH. Řaý RD 5+ s garáží. Z 39, ahraa 63. IS - ÚT tel a T, a, biler, el, aaliace. uely a wc, baly. lahy arety, lažba. Dbrý sta, ů je lý Kč Kerčí rstry u luce r.luc, bec Nál u l.. Areál e erčíu yužítí (slay, aceláře, hrubá staba haly a a í 5 bytých jete x+, x+ a x+). Cele.55. Všechy IS, ly ře e Kč S 9 Straa

13 casis.qx :30 age 3 Rié y Nebyté rstry Restaurace ey Hí, recla Viý sle, rušáy r. Hí, iý sle, astaěá lcha 66,.N lisa, ístst egustaci, sle (éla cca 5),.N ístst řesáí. Z IS ue eletřia. Dbrý sta. RD 3+, Lčice u Kyja r. Hí. Sastatý RD 3+ r. 9, re, Z 366. IS:, lyé teí + T, el., trati. Dřeěá řístaba. Nutá restruce eb ja staebí íst. Klié íst Kč Staebí ee, Jež r. Hí, staebí ee.4. Zaeey ešeré IS. Na eu stjí RD a hs. bua elici. Klié íst a rhu heé ulice. V bci šta, šla, léař, álest Kyja Kč Kč RD + a +, Žaršice r. H. RD (+ a +) re., síšeé i. IS - a ře e, WAW + aa a T, el., suchý ách, becí aaliace ře e. Stla, ůr, ahraa.50, Z ů 50 a Kč RD + s re, Lčice r. H. Řaý RD +, uařeý ůr - šíře 6, růje, garáž. Va becí + stua, teí a T, ly a ě be ru, el., ay aaliace. je 0 a 7, uch. 6. Kliá ulice Kč RD 3+, Vrac r. H., 3 je 0,6,, uch. 0, chba, astřeš. balustráa, celý sl., be sc. áeí, lcha cele 487, ahr. 7. El. 30/400V, ly, a becí i lastí, aaliace ea., teí WaW Kč rs. hstiec, Karlí a Mr. r. Hí, rest.sál se 45 ísty u stlu, sc. áeí, cel. restruci (a, ry, střecha, teí, fasáa...). Zast. lcha 43, ahraa 80. ůa há estabě. Všechy IS,ústř. teí Kč RD 3+ s ihra., Neice r. Hí, RD 3+, ast. lcha 300 a eu.5. Dů je stae áleých cihel ře 45 lety. Je e eli bré stau aje a šechy IS: a, ly, eletr, aaliace Kč RD rát 3+, Těice u Kyja r. Hí. Sastatý, ěý riý ulaží ů (ugeeračí). Střecha selá, s žstí ůí estaby.celý sleeý, jgaráž, ůr s jee, e íststi), sle a brabry Kč RD 6+, garáž, Vrac u Kyja r. Hí, ugeeračí RD 6+ s garáží. astaěá lcha a áří 303, ahraa 85. V bu lažích 3 je, uchyě, uela a WC. Ně atele. Veli brý sta. Kl. sle Kč RD 7+, Šarice u Kyja r. Hí, cihlý RD 7+, hala, garáž, astaěá lcha a áří 58, V rí laží stuí hala, býací j, uchyň s jíelu, WC a uela. V. laží je 5 íststí, WC, uela Kč Výrbí-slaý areál,lčice r. Hí, Lčice, ýrbí, slaý areál. Hala 60 a 8 a s stý jeřábe 000 g s jee a ětráí.kacelářsá bua - 9 íststí, uely, WC, chba, šíž, sle Kč r.. r i., Kyj r. Hí, Kyj ráje eu r erci, ž. staby bjetu, bch. u, bch. asáže, iáí blasti služeb, ahr. restaur. lecé stylu s letí ahráa, aára. Na. a IS Kč/ěs St.. Miltice, r. Hí r. Hí, sta. ee a raji bce, írý sah, šířa eu cca 0, iž. sítě a hraici eu. Zeěá řístuá cesta čí asi 5 eu. Mž uit je část eu. 400 Kč/ Ieálí / eu, Dražůy r. Hí, Dražůy rej ieálí liy eu eeéh ja rá ůa ýěře 967 (cele.934 ). IS jsu eey a ruhé straě uiace. Čelí šíře abíeéh eu je Kč St...56, Čelžice r. Kyj, staebí ee ýěře.56, ee je a raji bce, ešeré IS a raji eu, ly, becí + stuy a eu, EL., aaliace. Heé a lié íst Kč St. e 800, Náselice r. Hí, staebí Jeá se rhý, riatý staebí ee. Nyí e stjí stla. Na hraici eu ešeré IS. yáí staebíh leí ž ihe ahájit stabu Kč Staebí ee, Strážice r. Hí, staebí. ý arcela leží a lié ístě a raji bce íré sahu, rásý ýhle raje. IS áley asi 50 eu. Mžst uit 4 sau Kč ey 4.685, al r. řecla. V at. úeí al, cel. l , KN ee ja rá ůa, část ja statí lcha. Rístě e třech lalitách CHK álaa alsýi rchy. 0 Kč/ rá ůa, Žečí, Klb. u ra r. řecla, ěělsý ee - rá ůa, elisti 7.559,. ee je u silice, a riě a taru belíu. Nyí á ee ráju eěělsé ružst. RD +, Něčičy u Hustečí r. řecla. lřaý RD + s bytýi íststi atře. Cel. lcha č. ahray 5. El. 30/400V, a becí - říja s ěre, ešťá a seea jíy. Vytáěí ay a T Kč RD 3+ s iicí, Raice r. řecla, RD 3+ říeí, řaé ástabě, staeý taru L, s jee, re, ahrau 980, iicí 530. Dů je ajeý a, eí ly, eletriu, aaliace je ře e Kč RD + se ahrau., Hrušy r. řecla. RD +, sle. Z 54, ahraa 63, š., re. IS: lastí a (becí u u), ly, ay aaliace, WC, UT / tel a T + ly. tila. je cca Kč RD +, Miul r. řecla, restruci, astaěá lcha a áří 60, cele.47, jelaží cihlý ů, je cca 4, 6, uchyň cca, rstrá ůa, blí cetra Kč Restaurace+istéa, Týec r. řecla, rserující restaurace 40 íst s ýčee, lášť istéa s bare, alý sale, ybaeá uchyň, íststi ja ubyta, e itrrst. letí elá ahráa, šechy IS, lyé ÚT Kč Kč/ ee.573, Iaň r. řecla. V at. úeí Iaň, cel. l..573, ee e jeušeé e. ja rá ůa. Na jeé arcele. Riatý teré. V sučasé bě ráju s ýěí lhůtu rr. 0 Kč/ ee 5.39, al r. řecla. ee cel. ýěra bélíéh taru, šířa cca 45, éla cca 0. eeý KN ja iice, úeí láu je hrí třetia eu ahruta lše r byleí. 400 Kč/ e..65,klbuy u ra r. řecla, ee.65 s žstí ýstaby. Šíře cca 40. IS a hraici eu. řístuá cesta asfaltá. V lié části bce Klbuy u ra. 855 Kč/ Viice ý..559, Nilčice r. řecla. Nabííe registraý ihra, atastr Nilčice,.559, jiží sah, brý říje, růy Rulasé bílé, eltlí, lašsý ryli, ařiec. Viice cca 600 hla ié réy Kč ey 5., ray r. řecla, at. ú. ray, rá ůa celé ýěře 5. a u arcelách ýěře.805 a.307. V sučasé bě ráju ZD e teré je žé račat Kč Ze. e. Vraice. Srat. r. řecla, je cele 4 ey ájeě a sebe eaaující cel. ýěře.708 (.359, 7.0, 7.98, 5.84 ), elaraých ja rá ůa, ěteré jsu eě. yužíáy. rej je celu Kč ee sa, Strachtí r. řecla. ey celé ýěře.669. V KN ee ja rá ůa. Část eu je lceá, se sau úrau, atraě. říje eeěé cestě, je s bráu. Mírě sažitý teré Kč Staebí ee, ray r. řecla, ray. Staebí ee ýěře.539. Heé, lié staebí íst. IS.- EL., becí.šířa eu cca éla Kč St. ee.687, ií r. řecla, staebí ee leží a raji iía, IS jsu a hraici eu, řístuá cesta je buáa. ee je ž rělit a liy Kč ey, Husteče u ra r.řecla,írě a JZ sažitý belíý ee a raji bce, ýhleě staebí ee, celá ýěra 6.99, sítě sahu. říst. cesty bu stra. Výbrá stu. ra, ál. sje Kč Hleá eěělsu uselst s elýi ey r ch í, i restruci. tel.: Staebí ee, Né Mlýy r. řecla, Né Mlýy staebí ee ýěře Šíře eu cca 60. Vešeré IS Kč AKTUÁLNÍ TÁVKA resech Hí a řecla Hleáe eší RD lí Hía se ahráu Kč tel.: Hleáe ů -+. H, R, ZN bci s s raí sje bus, la Kč tel.: Hleá e ui ů lí Kyja álesti 5. I restruci Kč tel.: Hleáe RD +i ětší lí Hía 5 s re, ahráu Kč tel.: Hleáe e ui RD 3+ a ětší a Hísu i eší raá, se ahrau, lality Kruíř, Čejč, Čejice. IS ajey Kč tel.: Hleáe e ui RD lí Kyja, ihe byatelý, cey, il. Kč Kč tel.: Hleáe RD a eu ax. 000 a Hísu. referujee bce tt řaí: Žaršice, Archleb, Čejč, Tereí, Kruíř, Hray, Mutěice, Náselice, Neice Kč tel.: Hleáe ee rereaci (rybařeí) c žá ejblíže Nlýsé árži., Velist eu 500 až 000. Kč tel.: Kuí ee u Mušsých jeer, ceu acetuji le abíy a lhy. Nejlée c ejblíže y Kč tel.: Hleáe ů restruci s lchu eu l 000 cey cca il. Kč těcht lalitách: řibice, Iaň, lí alasých rchů a Muša... Htst Kč tel.: Hleáe byt Miulě + eb 3+, ýěra cca 70 Cea,5 il Kč tel.: Hleáe ů lí 5 řeclai eb ei, htel a Kč tel.: Straa 3

14 casis.qx :30 age 4 Zj Rié y, byty Chaty, chaluy Htely, eiy Nebyté rstry ey RD 4+ r., Hrušay. J. r. Zj ráje RD 4+ Hrušay. Jeišu. Zast. l. 66, ahraa 34. IS - letí, yst. cihly rce 974. a last, l. arety, lažby i lucí. Část. ybae- ha Kč/ěs Zahraa s chatu, Trstěice r. Zj, ahraa elisti.75, a eu chata elisti cca 50 + bslužé staby, eletřia 30/400 V, lastí stua s užitu u Kč RD +, Grešlé Mýt r. Zj. RD + se ahrau 47, Z 67, be uely a wc, žst staby. IS el. 0V, stua + becí a a ly ře e, aaa a T, trati. Částečě slee Kč Vrasá řehr., chata + r.zj, bec Lač, Lačsá áta. Chata +, astaěá lcha a áří 33, celá lcha eu 58. IS: El.30V, ay jíy. Vyhleáaá a liá l. a Vrasé řehraě Kč Chata +0, Vrasá řehraa r. ZN. Jaicá áta, sast. stjící řeěá chata +0 a rajaté eu.v bré stau. Teí a tuhá alia. Chata 0 etrů y,5 bce Vra, bch 500. Kaaliace jíy Kč D 3+, 7, Jeišice u Z. r. Zj, D 3+, celá lcha 7, sleí óje. Ná uchyňsá lia. Sluý a uržaý byt e třetí laží cihléh u lié části s ýhlee a les Kč Ž č Z RD 3+ Velý Karl, r. Z. r. Z. RD 3+ a arcele 90. Dů je slee, á ůí rstry. V. N je uchyň, býací j, lžice, ětsý j, sast. WC a uela. IS, rě lyu, ihe byatelý. Garáž Kč yt +, Zj, 55 Zj, byt V +, celá lcha 55. al a sleí óje. restruci, ael, laží 8/8. Veli ěý a uržaý, á uchyňsá lia. K astěháí áří Kč RD 3+, Hrušay. Jeiš. r. Zj, Hrušay. Jeiš. r. RD 3+ cetru. lcha Restr. již byla ačata, suč. je ůr, ahraa. Vyst. e síš. ia, řeážě ša ál. cihly. IS - letí Kč RD 3+, Verice r. Zj. RD 3+ a řilehlá staeí. Zast. l. 78, ahr El. 30/400V, ly č. ru, a l. stuy, becí ře e. ay jíy. ÚT s ly. tle. Část. sl Kč Zahraí ila, Zj r. Zj, ahraí ila, astaěá lcha 38. Jeá se třílaží bjet a lastí eu.097 žáaé lalitě Cíá hra. Dů je eli aebaý, ale bré techicé stau Kč RD 3+, Šat s garáží res Zj, Šat, RD 3+ s garáží, astaěá lcha 35, ahraa, 30/400V, becí, ly, teí WAW, hře y el. biler, ů je bré stau, lié části bce Kč S u c h 6 ý. šla 4+, Lu a Dyjí Lu u Zja. Sastatě stjící esleeá cihlá bua býale šly. 4++stáje r tři ě. Zastaěá lcha a áří 705. Meší beěý ůr. Sučástí reje je i ýběh r ě Kč Řaý RD 6+, ráče r. Zj, řaý RD 6+ s halu a garáží, astaěá lcha a áří 08, ahraa 404, lié části bce, e eli bré stau Kč RD 5+, Šuá, r. Zj r. Zj, RD 5+, astaěá lcha a áří 773, Sastatě stjící cetu bce. IS: el.30/400v, a becí i lastí, aaliace becí, ly. Ieálě řešeý ja ugeeračí Kč Dů rereaci, Šat u Zja Zj, ahraí, celrčě by. e + s ugaráží, lu a racáí ía a iý slee a šee, asta. lcha 95. ee (6.000 ) s iící a uržau a lceu ahrau Kč ý. státí state, lesice Zj, lesice, bjet býaléh státíh statu, celá ýěra 45.55, stáří bjetu cca 00 let, i síšeé áe + cihla, střecha - řeážě selá.is - el. 30/400V, ly becí Kč Re. střeis Mrá lagua r. Zj. rej rereačíh aříeí u Vrasé řehray slice-chelice. Kaacita 4 jů se sc áeí, žst řistýle. ua s restaurací, sl. ístststí a st. áeí Kč H H s Z U V 4 Lesy, sštej r. Zj. Lesí ey a 4 arcelách KÚ sštej, C Slžeí lesa - síšeý, řeážě sr, brice, i LH Kč r aše eiaé liety hleáe iice ř. ié slíy a Jiží Mraě. tel.: St.íst.587,Těšetice u Z. r. Zj,Těšetice. Staebí íst.587, šechy IS a eu, eb blíé lí. ee leží a hraici glféh hřiště. Dbrá iestice Kč Hleá ee e stabě u a Jiží Mraě. tel.: Hleáe r lau aí ů + se ahráu lí 5 Mraséh Kru Kč tel.: Hleáe ů i. 4+ ue Hrušaech a Jeišu ihe byleí Kč tel.: Hleá Dů říěticích u Zja, eb blíé lí. Mžá i restruce. Cea ,- Kč Kč tel.: Hleá ů lí Zja. Mž i restruci. Zahráa ítáa. Cea,6 il. Kč Kč tel.: Hleá ihe byatelý RD + eb ětší eale rausých hraic. latba htsti Kč tel.: Hleá RD i. 3+ se ahrau ejlée a raji bce lí Hruša a Jeišu, Nseel a Kč tel.: Hleáe riý ů a Zjesu.Nejlée le ráčí. Ihe byleí (eší ray eaí). Cea il. Kč Kč tel.: Hleá riý ů Mirslai a lí 0 s žstí ažitéh byleí a t i hrší stau Kč tel.: AKTUÁLNÍ TÁVKA rese Zj Hleáe e ui ů u Zja, 3 až 4+, ihe byatelý, se ahráu. Cea ,- Kč Kč tel.: Hleáe RD 3+ Mirslai se ahrau ,- Kč.Dů ůže být ře re Kč tel.: Hleáe e ui riý ů 0 l Zja, ejlée se ahráu. Cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů 4-5+ lí Hatí 0 eb bci. Nejlée s garáží. Cea ax 3 il. Kč tel.: Hleáe e ui riý ů 3-4+ ihe byleí řeí eb Drhlci, ř. blíé lí. Cea ax,7 il. Kč Kč tel.: Kuí chatu a řehraě e Vraě a Dyjí u y.cea ,- Kč Kč tel.: Hleá byt + eb + e Zjě.Ceu acetuji le stau a uístěí Kč tel.: Hleáe byt -3+ eb alý RD Mrasé Krulě a blíé lí Kč tel.: Hleáe ráju byt + e Zjě cey 7500,- Kč/ěs Kč/ěs. tel.: Hleá ů i 3+, ihe astěháí, se ahráu. D,5 il. Na lalitě eáleží Kč tel.: Hleáe e ui riý ů + hý r 5 ětí a sělé, s žstí staby, 30 ra, se ahrau, íu el. ly, a.cea ax ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui RD 3+ s žstí chu í, stáje, jíára, lí hřelic 40. ee asň 3 hetary. Cea le hy Kč tel.: Hleáe e ui riý ů se ahrau, sěr Hrušay,Kyj.Cea ax ,- Kč Kč tel.: Heáe RD + a jiží raě, alesň částečě byatelý. e utsti ásaích ra. Zahraa ýhu Kč tel.: Hleáe e ui riý ů -3+ se ahrau, jiháě ra.. Cea axiálě ,- Kč Kč tel.: Hleáe e ui alý RD be ahray, určeý i raá a jih ra sěr řecla, Zj. U laéh sjeí. D cey axiálě ,- Kč Kč tel.: Hleá RD raě, s ee 40 ra liblý sěre. Sta eitsti erhuje.cea ,-- Kč Kč tel.: Hleáe e ui RD s eší ahráu lí Mr. Krula Kč tel.: Hleáe RD 3+ J ra se ahrau a jee. Může být i raě Kč tel.: Hleáe e ui lí Mr. Krula esý RD a raji bce s hs. buai, ahrau i. 000 a re. Cea ax. 600 tis. Kč. Meší ray žé Kč tel.: Hleáe e ui staebí e. hřelicích a lí (ejlée Ná Ves u hřelic).cea, il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui riý ů + až 3+,ejlée s ihrae s bru stustí ra ax. 50 ra Kč tel.: Autálí táa a Straa 4

15 casis.qx :30 age 5 Rié y Chaty, Chaluy Nebyté rstry ey Restaurace Vyscia Žďár. Sá., Třebíč, Jihlaa, Hal. r Hleáe e ui riý ů eb ee e stabě a Vysčiě. tel.: ráje, RD 5+, Srata, Vys. Žďár a Sáau, Srata a Vysčiě, ráje bjetu 5+ a ahray celé ýěře.00.is letí. Dů á ě laží. Zi cihla. Náheré rstřeí - les, la, lyže, uáí, huby Kč/ěs r aše liety hleáe rié y celé raji Vysčia cey,5 il. Kč. tel.: Kerčí bjet re., Dalečí r.žďár a Sáau, ast. lcha 700, řilehlý e. asi 300. Jeá se býalý raí, ieálí řestabě a byty či rereačí bjet. Cea je jeáí, ž ísat a syblicu částu. hu RD +, Čerá r. Žďár. S. říeí RD + se selu střechu. Ceá lcha 66. El. 30/400V, a becí, ly č. ru, ay setiu. řeahráa, garážé stáí. Mžst buáí rí Kč RD +, Sleé a slau r. Žďár a Sáau. RD + e ýstabě, síšeé i (áe, cihla, ytg), Z 30. IS: ly u u, el., be ru y, aa. Zatí ebyatelé Kč Zěá chata +, Dlí Ržía r.žďár a Sá., uch. s jí. ute, bý. j, saí rí, rb,be sc.áeí, sl. El. 30/400, a užit.,bec.u le aést, aal.le ajit.zast. lcha 46, cele 59.c.stry Kč Sa s chat., Štěá r. r e, cý sa yěře 6.540, s bilí chatu uístěu a eu. říjeá cesta, blísti, eletria, eí ly. Vrstlé stry jablí, hruší, třeší. ěé Kč RD 3+, Hrí Ržía r.žďár a Sá., 3 byté íststi a elá uchyň, Z 35, ahraa u u. Vytáěí ay a T, ut čit re. uely a WC, El. 30/400, a bec. ůa estabě Kč RD 4+, Velá íteš - Krelice r. Žďár. Sáau, sa. stjící, a rajaté eu ybuaý RD tyu KAL ( statě řestaba) 4+, letě sleeý (.N), s garáží a alšíi sleíi rstrai. Dbrý sta Kč Srubá chata, Hrí Čeí r. Žďár a Sáau, celřeěá a bet. álaě, staeá e taru "T" a last. eu 854, říeí chaty hala, uchyň ( ěláí), WC, rí je (saí).vytáěí rb + el. raiátry Kč Ze. uselst, Velá Lseice r. Žďár. Sáau, V. Lseice rej e. usel. ast. l..063, ahr..38. Suč. jsu hs části, ůr, sle x leba, ůa est. IS - el 30, 400 V, ly s r. a bec, aal Kč Chata 3+, Velé Meiříčí r. Žďár a Sáau, chata 3+ celrčě byatelá, astaěá lcha 76, rásá ahraa ýěře 86, chata á lastí stuu s čerale, a je řeše jíu, EL. 30/400, Kč Lesí ee, Dubraí r. r - e, Dubraí. Lesí ee ýěře Je urče ýhraě r lěí fuce lesa. řístu je eěé lesí cestě. V aceláři je ahléutí LV a síe atastrálí ay Kč les,8 ha, erštej. Jestřabí r - e. Lesí ee, lcha 7.803, raé síšeé rsty, ybrá sažitelst r techiu, ee bélíéh taru Kč Neěice ý r. r - e, Neěice rej e. Vý..08, leží a břehu Sraty, jeh cea je Kč. Další. s ý ceě 0 Kč/ jsu a bcí Kč ee 50, Velé Meiříčí r. Žďár a Sáau, ee ýěře 50, r rereačí ýstabu, ěé a lié íst. Najeí EL. 30/400, a (žst ybuáí stuy) Kč Hstiec, Sáaa u Žďáru / S. Hstiec 00 hlaí silice cetru bce s byte 4+. Sál + saly r cca 60 hstů, uchyě. Z 60, statí 57. Kaal., UT, ly, a, hsářsá část. Vhé ja ei Kč ee e stabě bré r. Žďár a Sá., rlha reji.000, tar je belíý a riě u ta, becí a je a eu, statí IS řístu bec. cestě eěé, lié časti bce u é šly Kč Lesí ey, Litaa a Sryje r. Žďár. Sá. V atastrálí úeí Litaa a Sryje. Celá lcha lesích eů 39.98, rá ůa Lesí. a 5 ti arcelách ýěře cca.000, až cca Kč Staebí ee, Věch r. Žďár a Sáau. Staebí. Věch u Neěice.663 a rásé ístě hící se byleí i rereaci. El. ru a eu, ly cca 50, a cca 00 (žá i blíž) Hleá RD eb chaluu se ahrau celrčí rereaci ceě il. Kč. tel.: RD +,Jarěřice a Ryt. r.třebíč, riý ů + s garáží a ru a ru, Z 88, ahráa 60, lié části blí cetra, ly, a, el. 30V, aal., část. lhé i, restruce utá, hé ja chalua Kč rej 7 ých bytých jete 3+ V bci Ratice. e teřeých eří 8. áří, 5-8 h. r. Třebíč. rej 7 ých bytů 3+ V. lchy bytů íl a slečých rstrách. Cey bytů reí ,- až ,- Kč č. rie. Klauace ríh u áří Straa 5

16 casis.qx :30 age 6 Vyscia Žďár. Sá., Třebíč, Jihlaa, Hal. r Rié y Chaty, Chaluy ey Nebyté rstry RD 3+, Hstá u Třebíče r. Třebíč, říeí, řaý RD 3+ stjící a eu cel. ýěře 90. yl staeý ře cca 60 ry cihléh ia. Najeý je a lastí stuy, eletr 30/400V, eí ly Kč RD 3+, lice u Jeice r. Třebíč, lice u Jeice, ál. cihla - áe, část. sle. Hs. říst. e ře, ůr s jee e au Ku. WC. IS - el. 30/400V, ly a. be r. a becí s r. aal Kč RD 3+, Šeíice r. Třebíč. Cihlý, suchý RD, stáří 5 let, Z 47, - 4, 7, 6, K -. Ná el., a becí, ly u u, el. teí, wc, TUV biler, aaliace, l. bet + lažba, last. a Kč RD, Traa u Třebíče r. Třebíč. RD - cihlá, hrubá staba 4 lažíh bjetu. x9. Z 57. IS - ly, a, el, abel TV, a je le řeae ta. Mžé yužití ja ei, byty, a Kč Ze. uselst 3+, latice r. Třebíč, latice u Jarěřic a Rytu. rej e. usel. Stáje- 70 stáí, bytá část. Výběh.45. IS ly ře e, el. bjí, ístí r y, aí jía uitř áří Kč RD +, Jeice r. Třebíč, sastatě stjící cihlý RD +, astaěá lcha 06, ahraa 677. Kliá ilá část bce. je cca 4, uela s au i srchý ute, WC lášť. Všechy IS Kč Dů se 3 byty, Hrtice r.třebíč, sastatě stjící ů se 3 byty, bche ýěře 70 a slae. Celá lcha eu je 78. Dů je ajeý a ešeré ižeýrsé sítě, je částečě sl. Výhá cea Kč Chalua 4+, Hlubá r. Halíčů r, sastatě stjící chalua 4+ a eu ýěře 53, s rstrý re a stlu. IS -, el. 30/400V, aaliace. Krásé rstřeí blasti Veléh Dářa Kč RD 4+, Třebíč - cuc r. Třebíč. atrý RD 4+. Zast. lcha 8, ahraa.0. El. 30/400V, říja lyu be ru, a becí, ay aaliace. ÚT tel a T, heře y el. bjler. Vje a garáž Kč RD/chalua 4+, Siráice r. Halíčů r. RD/chalua 3+, Siráice. Z.746, ahraa.80. El. 30/400V, a l. stuy s r. staeí, ay jíy, ře e ešťá aal. Síšeé i Kč erč., Čereá Hsa r. Třebíč, Č. Hsa. ráje. r erčí účely, rej iel eb techiy, staebích rů, ahraictí. Na hraici eu ry y, el. eeí, eí ly, asfalt. uiace Kč/ěs u. sta. e., řibyslaice r. Třebíč, buucí staebí ey, atí áju ružsta ( r. 008), susestí ýstaba r.ů,be sítí a uiace, ersetií lalitě blísti ýrbíh áu Huhtaai Kč RD 5+, Kaeiča u Jihlay r. Jihlaa, RD 5+ sastatě stjící, se stlu a stájei, s řilehlýi ey cel. ýěře Dů je ajeý a ešeré ižeýrsé sítě, je ihe byatelý. Vhé r ch í Kč Hleáe chaluu se ahráu, sěr Řií-řech, i částečé restruci. V sahu laéh sjeí, 80 ra Kč tel.: Riý ů eb chaluu + až 3+ lí Náěště a slau, i částečé restruci, ahraa eí íu Kč tel.: Hleáe chaluu a ysčiě, lí Neěice, ystřice. er. S ěý ee. íu IS a (i l. stuy) a el. Cea 800 tis. Kč Kč tel.: Hleáe e ui RD se ahrau blísti lesa,ůže být i řaý a lié ístě,is a, el. ly, stua a eu. Lality Náěš t. slau, sice a Kč tel.: Hleáe e ui chaluu s ee l 000 ěé rstřeí lí Jiraa, Néh Města a Mraě eb lešice a Mraě. Cea ax.,5 il.kč Kč tel.: Hleáe e ui chaluu a Vysčiě lalitách Mily, Fryšaa, Křižáy, Ryt, rá, ustá Rybá a. ue yiající sta be utsti ra, s ee a IS. říje bjetu utstí Kč tel.: Hleáe staebí ey i. ýera 600, Mrasé Křižáy a lí. Cea 500 tis Kč tel.: Hleáe e ui riý ů eb chaluu cca 0-30 Jihlay sěr r,ejlée Měří AKTUÁLNÍ TÁVKA raji Vysčia at. bjet á být urče rereaci a sučastě iáí.cea ax ,- Kč Kč tel.: Kuí RD, rereačí bjet, ee. bjet by ěl být se stlu eb garáží, ee. Lalita: lí Třebíče a Jarěřic a Rytu Kč tel.: Hleá chaluu, i elici, 0 Hal. ru, s ee Kč tel.: Hleáe e ui staebí ee ýěře cca 4000 a Česrasé ysčiě blasti Míl, lati, Ryta a stabu riéh u. Cea l il Kč Kč tel.: Hleáe luu hu r staý tábr i ří. s bjete u lesa, y a. ěé rstřeí. Nejlée ysčia, jiží Čechy, esyy Kč tel.: Hleáe e ui byt e Vel. Meiříčí eb a Žďársu Kč tel.: Kuí byt Jihlaě +/3+, rí atře. Cea Kč Kč tel.: Hleá hsu,ei s žstí byleí lí Žďáru Sáau cca Kč tel.: Hleáe e ui rereačí aříeí,ei, htel lié rstřeí Čes-rasé ysčiy, Jiží Mray eb Zlísa, bré stau, cey 7 il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui eěělsu uselst a satě eb rajé části bce. íu je ětší ee (alesň ), blast Vysčiy. Cea il Kč tel.: Hleá chaluu se ahrau a Vysčiě, ihe býáí, žst hubařeí a rybařeí ěé rstřeí Kč tel.: Hleáe RD + a ětší lí Žďáru /S., eb Néh Města /Mr. S ee l 000.Zachalý sta,ihe byatelý.cea il. Kč Kč tel.: Hleáe e ui ihe byatelu chaluu s eší ahráu lié rstřeí Drahasé eb Česrasé ysčiy, 60 ra. Cea il. Kč Kč tel.: Hleá e ui eší chaluu či chatu a Vysčiě be utsti ra, a lastí eu s alu ahráu Kč tel.: Hleáe e ui eitst rereaci a Česrasé rchiě Kč tel.: Hleáe chaluu u elhřia eb Hal.ru, restruci, blísti D, sastatě stjící, sytující surí, se ahrau,is hlaě el.ru a a, raé ry Kč tel.: Hleá chaluu u Chtěbře, sěr Žírec /D., i eší restruci, lié části bce, s eší ahrau Kč tel.: statí Šuer, Chrui, Česý Krul, re, Zlí, áce a ebrau, Rych a Kěžu Rié y Chaty, Chaluy ey yty Chata,Libia,a last. eu r.šuer, ůrysá (asta.) lcha 3, chba, schiště, ách, uela, uchyňa,bý. j, rí saí - 5 lůže. lcha. cel.37, chatá blast, el. 30/400V, a e stuy Kč RD 5+ se ahrau, Su r. Šuer, Su rej RD 5+ ast. l. 69, ahr Sučástí je alší sta. ee, garáž, hs. íststi. Vyst. cihly, část. sle. IS - el. bjí, a becí i stua, aal Kč Chalua +, Sratuch, ahr. r. Chrui, chalua +, sa. stjící a eu.76. říeí, s rí íststí, částečě sleeá, se ěi stlai a chlée. IS -, eí ly, eletria 30/400 V Kč yt 4+ V, Čes. Krul, 84 r. Č. Krul, byt 4+ (84 ) V e 3. atře u s ýtahe. Dů je restruci, á fasáa se ateleí, střecha, lastá a, bal, sle. Restruaá lyá tela ří ě Kč RD restr., Valasá, (SK) r. re (SK) Valasá rej RD restr. Ná říj. el. č. r. a a aali. Ná čelí íta. Dů je suchý, část. sle. e ře hs. sta. eli. (ajistí suč. ajitel) Kč RD + se ahra., Kšiá (SK) Sles, r. áce. ebrau, Kšiá RD +, ast. l. 60, ahraa.000. Vyst. ál. cihly, le. suč jsu řeahr. ůr, ahr. ě íststi, uchyě, WC, u. ra, řesíň Kč , Rych Kěž. r. Rych a Kěžu, Rych rej eu určeéh r ýstabu riých ů. Celá ýěra eu je 9.60, IS - a hraici eu. Veli brá stust cetra Kč ee 7.87, Třebětice r. Zlí. V at. úeí Třebětice, cel. l. 7.87, ee e jeušeé e. ja rá ůa. rej ílu 4/60. Riatý teré. V sučasé bě ráju s ýěí lhůtu ry. 0 Kč/ Straa 6

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě íúř á áň řáí í á áň á é á í úř á Ž á é Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě í é í ř é É

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

casopis.qxp 28.8.2008 15:10 Page 1

casopis.qxp 28.8.2008 15:10 Page 1 casis.qx 8.8.008 15:10 age 1 casis.qx 8.8.008 15:10 age st e ř té by D y e a r e a D: za š (č l čá by e ba V Ř V Ř Ř State se aklére e-fiace Reality Straa casis.qx 8.8.008 15:10 age 3 Dekujee Vá, ze ás

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

ě ú í ř ě é í š š š ď á š š ě í Í é é í ý í ě ý á ý ě ý š š š š š Í í ž í áě é ě ó úá ě ú á é á ěš Á ř ď ř ú í á í í ě í ř í í ý úř í í á ě ý í úř š ů

ě ú í ř ě é í š š š ď á š š ě í Í é é í ý í ě ý á ý ě ý š š š š š Í í ž í áě é ě ó úá ě ú á é á ěš Á ř ď ř ú í á í í ě í ř í í ý úř í í á ě ý í úř š ů á ě ý í ě í ý ý í ú í í řá ě í řá ř ď Ř Í ý íí Ř Á Áš Í Í ú ě ď ú í í řá ě í í ř á í úř ň ří š ý í á ú í á á í í řá íá ě í ě ší ř á í á í ě š ý á í í á ííá ě í ší ř á á í ř í ď í ú ď í ú í ďú Í í Íí Í

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é Ž ř á Č ř é ýí ě á ě ř ý ž á ě é Ž ý úř Ú á ž á ř ý ž á á Ť š á Č Íá ř é ě ý ó á š á ř é ž é é á ž á á Ž á ň á ž áš á á ú ů Ž ó ú ů ž á ú ůž á ě á ž á Í Ž ž Í á ř ě ž ř ě Ž Ž š š Íé šť á é áž Í é é ř ě

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á É í č é á í ž ář í ý ý á í íž ě á ý é í ě í í ž ý ý ý ý ž ě ř ý á í í ý í á é ž Č é á á á á ě č é í é ší č é é č š ř á é č í ě í č č á é ě ž á í ý ř ř í ř í ž é ě é í ž ů á í í ě š é ř é ý ý Č Č é á ůč

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Ů ř á á ú á á Ž ě ě č á ý č ú ý ř š ů ě ý á ř ů čá č ě ě ě ý á ú ř é ú á á á ú á á ú á á Ú š é é řá á á řá ř é ě ý ě ž Ú Ú ř ě ú á ř š Í á Í řá á ě ý

Ů ř á á ú á á Ž ě ě č á ý č ú ý ř š ů ě ý á ř ů čá č ě ě ě ý á ú ř é ú á á á ú á á ú á á Ú š é é řá á á řá ř é ě ý ě ž Ú Ú ř ě ú á ř š Í á Í řá á ě ý á á ě ě ě úř á ě ě Á á á Íú á á á á č ý ř á á á č ú á á řá ě ě š ř ů á á á á á á ř č áš č Ú ě ý ú ě á ů ú ě á č ř úř á ě ě ě ú á á ÁĚ š á úř á ě ě ě č Ů ř á á ú á á Ž ě ě č á ý č ú ý ř š ů ě ý á ř ů čá

Více

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý ří ý ě ší ř é ěř á íč é í ě é á ří š í ě í á ň í š čá á ý ě ý ří íč é ě í é í ř ší í í ť ž í í č é í č í ěř í ž í í ý ě í ý á í ž ů é í í š é ří ří á ě í ř áž ě š é ří č é č í á é á ží ř ř ě é í í ý ř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

š í í ý í ž š š í ř á í ář á í í í í ř í ž ý á Í ý Ď í é Ťí í á Í á í á í ů ů í Í š á ý é í š í ř á á ř í é á í í á í í ř ů é é ť ší ů š é á á í š é é

š í í ý í ž š š í ř á í ář á í í í í ř í ž ý á Í ý Ď í é Ťí í á Í á í á í ů ů í Í š á ý é í š í ř á á ř í é á í í á í í ř ů é é ť ší ů š é á á í š é é í ý á í ů é é Š Š á á ž é é í á š š í á é í ří é í í á ůž í á ý ůž í é ý ř ý í ž á á í á ší ž á š á ý ž ť é ží š í á í é ý á í í í í ď ž ý ť ů ť ů ť í ů í í Ž ý ň í í í é í ř š ý í í é í Í ý í í á Í ý

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů Ó í á ý č é ó á ý á ý í ý í ř í ší á ú í ě ř ů é ř áš ě é ó í ř á í í ó ě á ě ě á ě á ě ší ž ř íž á á é í ů á í š ř áž ě ě č Č á ě ý ší á ý ě ě čí ř ší ž á ří č é ž á í í ě é ó í č á é č á ř ý ř š éý é

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě čí ě á ě í ů á á ž ě á ší ří á á ů č í ď š ý ů ě ý ě č ží é á í Č é ář ě ý ě á á č í é č í ž é ř č é í ž šší á šší é é é ě ž š í ž š ě ž š Ž ž á ě á č ší á žíš ž é é č á íž á úč ý č ž č á ů Š á é č é á

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř Š Í ž é á ě ž ěž í éč í ě ě ě ě ě í ě ý ě é ě í á á ě ě č š ě í ě ž ř ě é ť ž č ě ší á í é ž ř á í Š í á í ž é íč ě ší ě č ý ž ě í á é í ý ž říč ě ž í ý ř ší á ě š é ý ó č é á ž š ě é Š ě š š é č ě ž ž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř á ú ÍÚ á š Í á š Í ě ý á Í á š á ř ú Úč á á ř á ů Í č á ú á č ů ř ý ů á Í Í ě ž Í Í š é ř ň é á ř Ě Í á ř ř á ř á á ě á ě č ř č á Č á ý ž ý š é šť á é á ě á é á č á š ě ř ě Íď ž ň Í š ě á ýř é ý á úč ž

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

á í í á í í ž ší ě á ě é á ě á ř í Í ě á ě Č á í á é é é á í ý č ý ě ší ý ž š é č é é ě š ě í í í í á í ý ř č é ř í čá í ř ě é í í ě é ř ě é ěč é ě í

á í í á í í ž ší ě á ě é á ě á ř í Í ě á ě Č á í á é é é á í ý č ý ě ší ý ž š é č é é ě š ě í í í í á í ý ř č é ř í čá í ř ě é í í ě é ř ě é ěč é ě í č É Í É Í Á Í Ž Ě Í Á Í čá í í í ě á í í ě é čá í č ý á é í á ř ů ž ěž ě ý í ý á ý íž á ř í ě á ý ž í ě á í říš ě ř ě č í í í ě á ř ě ů á é ř í ř í ě í á ě íč ý á ý š á á ěží ů Č á í č é á í ů č í ř ž

Více

íú É í í í ú Ž ě í é ý í š í í í é ě Ž é ě ší é í é ě í Í í í ů í í í í ě í í í í ě ě ě ě ý ě ý ě ý é ě í Ž ý é é Ž Ž ý Ž é š í ý Í ó ž ý ě ý ú ěž ý Í

íú É í í í ú Ž ě í é ý í š í í í é ě Ž é ě ší é í é ě í Í í í ů í í í í ě í í í í ě ě ě ě ý ě ý ě ý é ě í Ž ý é é Ž Ž ý Ž é š í ý Í ó ž ý ě ý ú ěž ý Í Í íú É í í í ú Ž ě í é ý í š í í í é ě Ž é ě ší é í é ě í Í í í ů í í í í ě í í í í ě ě ě ě ý ě ý ě ý é ě í Ž ý é é Ž Ž ý Ž é š í ý Í ó ž ý ě ý ú ěž ý Í í ě ý í ě é ěž é Ž í íž Žší ý ě Ž ý ě ě í ší é í

Více

ě Í š Š Á ě Ť ěť é á é í ě é ň š Ž ď ž ž š ž é ě č á Ť á á á áž íš é č é í á ž í á á ě ž í ž é í á š ě ť á é í í á í é ě é í á í í ž č í í ě é Ť č Ť ž é á á í ě í č í Ť ě ň áší ěž č á í á ž Ž ěž ř ě ě

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř Á Ž Č Í Á Á á é Ž í á í í é á č ř ě á ž ě ž ří ý ě ý ý ď áří ř í ž é ž čá í í ž á íč á é í íš ž í ší é ě í á ž á í í Ž í ý ž á ě ší á ý í ý í ž á í á é í á ěž é á á čá č é á čá ř é í šíř í á í ů ý ý ý

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší č é ě é ú í ř á ý á Ž éž ý á ě š é ří é č éž í ý ÍŽ é ř ší é é č ě ě éú é á á ý ů ň ž á í á í ů č í č ě ý š ý é í á é ř á í í í š ý á ý ů ž í Ž ú á é č ě á é ř ř í š ý č é é ý ž é č ě ě é é í š ě í í ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

šé š Č ř ý Ť Í Í Ý ý Ž Í Ů Á ý Ú Í Úř ě é ý ř ř š ý ě ú ř ě ě š Ť ů š ě ú ě ě š ř ů Í ř ž ž ý ý Ž ů ý ě ě ďý ó ž ž ě ř ě š Í Ť ř Í ý ý ý ž ý ú ě ě Š ě Í ú Š ě é ú š é ř é ě ýš šš ý ě ý ýš ř ú ýř Í éě ě

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

ě ů ť Í ě á ú ě á é é ů ě á é ů ě ě á ž ť ř ó á ú ě á á řů Š ř ř á ě é ť á ú ě ó á řů š ř ř á á Ú ě á ě ř ě š ů É é ř š ů š ě ž á ů é ě é š ř ř é ú ě

ě ů ť Í ě á ú ě á é é ů ě á é ů ě ě á ž ť ř ó á ú ě á á řů Š ř ř á ě é ť á ú ě ó á řů š ř ř á á Ú ě á ě ř ě š ů É é ř š ů š ě ž á ů é ě é š ř ř é ú ě Á ň úř á š Č Í ř ě ó ú Ď Á Š Ř Á ÁŠ Í Ú Í Í áá Íá ě úř ú ř š á ú á á řá á á á ú ř Ž á Žá á ě ř á ě ř á Á Č é ú Í ž á ě á á á áš ě š ú ú ř ř á ú ř ě ů á á ú ě ř ú ť é Ž ě ů ř Ž ř ř š á é áž éá á ě ř š á

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

( ) ( ) Úloha 1. Úloha 2

( ) ( ) Úloha 1. Úloha 2 Úl Záí Těle i jeé ře klku ělee i uíe z kliu klěé riě úlu klu α z ýšk Určee je rcl kci klěé ri říě bez řeí i řeí (keficie f) Úl Záí D jké iálí ýšk uá ěle i klěé riě úlu klu α jeliže je čáečí rcl je keficie

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ů ď é řá š ř í é á Ž é é é ří š ř í á ň Š é š ř í ř é ď ě ů ř é ý á í é ď ří ř ří é é Ž í á í í á í ý í ř í í Á ř ř á ůž ží ř ýš ě í ý ě í ž í á ž é š

ů ď é řá š ř í é á Ž é é é ří š ř í á ň Š é š ř í ř é ď ě ů ř é ý á í é ď ří ř ří é é Ž í á í í á í ý í ř í í Á ř ř á ůž ží ř ýš ě í ý ě í ž í á ž é š ří é á í á ý ó í řá ý á í ř í ě é á ě á á í á ý á ě ě í ěří š ý á á í á ě á íé í í á ě ě í ý í í í Ž í í í í á ě á íé ě ě ě ý í í ů í á ě í ěší ř ů ří í řá ý á í ř í řá á á í ř í ď í ů í ě íšíř í ě éá

Více

Í é í á ý čá ř á ý í ř éž ří š í ů á é í ě ý ě ý á ň í í č é ě í í á í á á á í é íž š ž ě é é ř ě č í řá é č á í í ž é é á í í é í é á í ž ěž ý é š é ř ý ž á í í á ě ří ář á í ý á š ě ě á čí é ú í ří ě

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

í éč ě ň ý ř ě ží á í ý ů čí ó í ů ě ý ě ší ý č é Í š ší č ářůč é ě ě á ě ý é ž ň é ší ó č ě ý čí ě é íč ř ž á í é é á ň ř á á í á á á á šé ř á ě á ž

í éč ě ň ý ř ě ží á í ý ů čí ó í ů ě ý ě ší ý č é Í š ší č ářůč é ě ě á ě ý é ž ň é ší ó č ě ý čí ě é íč ř ž á í é é á ň ř á á í á á á á šé ř á ě á ž Ó á í í á ý ý á ě ší ů ž ó ř ě ě ší ě é ů í é á í é ší ě í ě ě ý í á ů ž ó ě ú ý ž á ě ů í ý á ř é č é š ř Ží í í ý ě ý ů ší á í í í ě ž í é ó é ýš ý ř ě ý ě ů ž ě ý í ý ů ř á ří ě é ř ší é á ř ř ý ě ší

Více

é ý čí á ří ř čí ě ř ří í ř š í ě á ě íč ý í á říš í ří ě ů ž ří á ř č á č ž ří ě á ě ý ří ů á á ří ž Ž ý ě ý ů í á ří ě Š čí ě é é č í ů í ů ě ě ý á

é ý čí á ří ř čí ě ř ří í ř š í ě á ě íč ý í á říš í ří ě ů ž ří á ř č á č ž ří ě á ě ý ří ů á á ří ž Ž ý ě ý ů í á ří ě Š čí ě é é č í ů í ů ě ě ý á Í éá í é í á ř í í ů á á čí á é Í ří Í é ř čí á í č á ř í ě é í é č é ř é ř Ž ý é ó ž č í Ž ě ěž ř č ř ší ř í ří ě á í ň ří Ž š é š ě í ý š á í š ěž í é é ý é ý ů ří č éž í ý éú í č á íž ý ó íž ý ó čí

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

ýúř ř č é á č Č ň Í áš á ě ý úř ř č é ř á á Íá Í á á á ě ě ř š ý ď á č é ý Í é ě á á č á řá é ě ď ú řá ě á Íé ě á ě á ý á á ě ý č Ú ď é č á úř ž Í Č á ó É Í á č á ě ě ř ž ý ý ďá Í č á ú č ž é ě ě ě é úř

Více

Ů č é é á č íž šíěí ť č ššíí ě é ď í í í á í áš ě é Ťá í é á á ž Ťí í ě é á é á ě é á Í ě í ě ší í á ě Ťí ě ší é á í ě á ě Š č Ž ě í á í é ě Ť ě í é Ó

Ů č é é á č íž šíěí ť č ššíí ě é ď í í í á í áš ě é Ťá í é á á ž Ťí í ě é á é á ě é á Í ě í ě ší í á ě Ťí ě ší é á í ě á ě Š č Ž ě í á í é ě Ť ě í é Ó í Ů čí š Ť í í č í Í Č é á ž ě Í ž á ě é ě é ě í í áží Ťá é í áí é ě á í á é é ě ž éž č á ěíí š á é ě ě ě ě Ť ě Ť é é ě é ší á í é š í é á í í á á í š á í é Ů ě ž Ší í Ť á š ě í é ě í á í ě íž í š č á

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

í á í íž ěř á í ů é ř é á á ů čí ř é ář í ě á é č é ě ší ý č é á ý ě ší š í ý ř í á ě í í í čá é ě í ř é Č Č š é č ě č á é ý á ý í ř í ší ý ášť ř é ě

í á í íž ěř á í ů é ř é á á ů čí ř é ář í ě á é č é ě ší ý č é á ý ě ší š í ý ř í á ě í í í čá é ě í ř é Č Č š é č ě č á é ý á ý í ř í ší ý ášť ř é ě ř á á í é ý ý é ž í ý ů čí í é čá ář í í ý ě ě č ě č č á á ý á š ý ý ý í ř ť é ř á í í é é á ě í á ý ý ý á í č ř í ý é é á í č á á ě é ě ř ý ř áš é é ě á í í ě á é á í čí á ý é í é ě ý é ěň á č é í ář

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více