MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok 2015 1"

Transkript

1 Stát Příjemce peněžního daru MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Celkový dar (č) Obsah projektu Argentina Colectividad Checa de Misiones Zachování a šíření české kultury v Argentině Český dům v Argentině Účast na krajanském festivalu v Paraguayi České kult.centrum, Baires Pražské jaro v Buenos Aires 2015 a Český kulturní týden 2015 České centrum v Santa Fé Soubor kulturních akcí Česká kultura v Santa Fé Bratři všichni - čs.obč.sdruž., Šíření české kultury - nákup hudebních nástrojů a krojů ult.centrum J.A.. v Baires Pedagogické spisy Jana Amose omenského - překlady a doprovodné akce Union Checoslov., Roque, Chaco Československý domov, Rosario Účast na krajanském festivalu v Paraguayi Oprava a nátěr podlahy a stěn spolkového domu Výuka češtiny, výuka foklorních tanců, prezentace české kultury Austrálie Beseda Canberra Č/S asociace v Záp.Austrálii, Perth Soubor tradičních akcí, doučování českého jazyka, činnost dětské školky "Besídka" Příspěvek na činnost školky a školy a na školní knihovnu Udržování a rozšiřování české kultury v Austrálii, časopis lokan Česká škola v Melbourne Česká škola Melbourne a sobotní zpívání Česká škola v Sydney Čs. klub v Queenslandu (Brisb.) Rozvoj školy a organizace mimoškolních aktivit Tisk a distribuce měsíčníku rajanský list Školka lokánek, výuka českého jazyka pro starší děti a dospělé Česká škola Adelaide pod záštitou spolku - příspěvek na činnost Čs. klub v Již. Austrálii Údržba klubovních budov (Adelaide) Tisk a distribuce klubovního zpravodaje, náklady na kopírování oupě projektoru Epson Čechoaustralan (celoaustral. čas.) Tisk a distribuce krajanského časopisu Ethnic Broadcasting Association Příspěvek na české rozhlasové vysílání v jihovýchodním Queenslandu lubko Sydney, dětský klub Příspěvek na rozšíření, rozvoj a obnovu klubu (pro děti od 0 až do 5 let) Radio Czech and Friends, Perth Příspěvek na české rozhlasové vysílání v záp. Austrálii Sokol Melbourne Měsíčník vart a oprava spolkové budovy Sokol Sydney Věstník, údržba sokolského archivu, činnost knihovny a osvětové akce Spol. slušných krajanů, Sydney Tisk a distribuce krajanského dvouměsíčníku NOVINY Vodafest Č/S asociace ročník hudebního českého a slovenského festivalu Belgie Český krajanský spolek Beseda ulturní a osvětové akce, udržování tradic, výuka českého jazyka, časopis Zpravodaj, divadlo aj Příspěvek na činnost ČŠBH (výuka, hudební přípravka, literární dílna) Česká inspirace České divadlo, hudba, tradice a tvoření pro malé i velké

2 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok BaH Architekt arel Pařík, Mostar Nový spolek, organizace dvou koncertů (spolupráce s ibercem) Česká beseda Banja uka Česká beseda Mačino Brdo Česká beseda Prijedor Česká beseda Sarajevo Snješka Sarajevo Organizace čtyř výstav se vztahem k ČR nebo menšině Projekce dokumentárního filmu, natáčení filmu o krajanech v Banja uce Informační bulletin, vydání knihy o krajanech, výstava fotografií Tradiční masopust, festival menšin, krajanská setkání Oslavy 120. výročí usazení Čechů v Bosně a Hercegovině Oslava Dne Čechů v Prijedoru Spolupráce se spolky v BaH a Chorvatsku (krajanská setkání) Podpora činnosti pěveckého sboru Oslavy výročí významných pro sdružení (tradiční svátky aj.) Umístění busty TGM do Parku národních menšin v Sarajevu Spolupráce se sdruženími Čechů i jiných menšin Aktualizace webových stránek sdružení Mezientitní a mezinárodní spolupráce českých spolků na Balkáně Rozšiřování knihovny, audio-/videotéky, promítání filmů Pravidelné měsíční přednášky pro členy Vydávání bulletinu Snješka v roce 2015 Brazílie Asociace potomků imigrantů Nova Petropolis - Týden české kultury 2015 Výuka českého jazyka Č/B kulturní unie, Sao Paulo Č/B kulturní asociace, Porto Alegre Č/B kulturní dílna, Bataypora Oslava státního svátku 28. října Účast souborů Slavia a Pramen na festivalech v Brazílii Pronájem zkušebních prostor pro soubor Slavia Oslava státního svátku 28. října Týden české kultury v Porto Alegre Český koutek v základní škole Daltro Filho (náhradní učebna českého jazyka) Působení učitele folklorních tanců - obnovení repertoáru Bulharsko Československý klub TGM ulturní a vzdělávací projekty (kurzy českého jazyka pro děti, přednášky, bulletin, aj.) Sdružení Č/S a přátel, Plovdiv Český rok lidové obyčeje a předměty (výstava kraslic, betlémů aj.) Spol. bulharsko/čs přátel. Sofie Spol. bulharsko/čs přátel.,varna Šíření české kultury v Bulharsku (hudba, literatura, překlady) 155. výročí narození Gustava Mahlera Soutěž mladých hudebníků v interpretaci české hudby Jubilejní rok Antonína Nováka Bohemia lub Sofia Nakladatelská a propagační činnost Bohemia klubu Dánsko Dánsko-český spolek Společenské akce a přednášky přibližující Dánům současnou Českou republiku

3 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok O.s. v odani.cz Soubor akcí (česká škola, internetový portál, ples, sportovní aktivity) Egypt Sdružení českých žen v áhiře Škola kouzel P. ožíška /česky a anglicky/- představení pro děti i dospělé Česká škola Sdružení č. žen v Příspěvek na činnost školy Spol. česko-egyptského přátelství Semináře k prezentaci ČR a českých výrobků Finsko Bohemia ry Zřízení a provoz internetových stránek Fin.-čes.spol.Suomi-Tšekki-Seura ulturní a vzdělávací akce, tisk a distribuce spolkového časopisu Francie AEI - Armentières - itoměřice Příspěvek na českou školku otvíranou v říjnu 2014 A 'Est du Nouveau Příspěvek na filmový festival Off the Wall (10. ročník) Česká škola bez hranic Paříž Příspěvek na činnost České školy bez hranic Přátelství Fr.-Č.-S. (AFTS) Otitulkování dokumentu O. Sommerové "M.ubišová" a promítnutí Sokol Paříž AOTS Tradiční sokolský ples, vydávání čas. "Zpravodaj" Tisk a distribuce spolkového měsíčníku Příspěvek na učebnice kurzu českého jazyka AFTB - Č/F asociace v Bretani České obyčeje a zvyky, udržování českého jazyka a tradic Č. studenti a mladí profesionálové Propagace, správa webu, organizace konferencí a informačních večerů, 3 pracovní cesty Franco-Tchéquie (Nancy) dní české kultury (9.ročník), tradiční akce (Vánoce, Velikonoce) FR/Č přátelství (Meyrargues) ulturní a lidové tradice ČR - pokračování Č/FR spolek v yonu (AFT) Spolkový vzdělávací projekt "Škola u babiček" - výuka českého jazyka ( školka+1. třída) Výbor pro partnerství Darney Oprava památníku a muzea. cesta do Slavkova, česko/francouzský večer Gruzie Asociace gruzínsko-čes. vztahů Učebnice češtiny pro gruzínské bohemisty rajanský spolek Zlatá Praha Publikace knihy "Zlatá Praha" o činnosti Čechů v Gruzii Chile Chilsko-český kroužek, Santiago Oslavy dne sv. Václava a další kulturní a společenské aktivity Chorvatsko Příspěvek na folklorní seminář v ČR (účast 35 dětí z Chorvatska Vonička - folklorní přehlídka k 90. výročí tradičních dožínek (1925) Svaz Čechů v RCH Poznáváme starou vlast - šestidenní výlet žáků 7. tříd do ČR (45 žáků) 3denní seminář učitelů v ČR (tradiční vzdělávací akce) Oprava krajanských budov (Gradiška, Rijeka, Dolní Střežany, ipovec) NVI Jednota Český tisk v Chorvatsku

4 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Irsko Czech Community Podpora českého jazyka a českých tradic Island Spolek Čeština na Islandu (ČENI) Výuka českého jazyka pro bilingvní děti na Islandu, tradiční akce (mikulášská aj.) Itálie Spol. krajanů a přátel ČR v Projekt Ámosek - kurzy češtiny, dětský den, setkání českých škol ARCA - Sdružení přátel ČR, Florencie Česká škola ve Florencii, akce k 660. výročí korunovace arla IV. Bohemia - č/it. kult. spolek, Česká škola Neapol - výuka českého jazyka u nejmladší generace Asociace Praha, Řím Příspěvek na činnost školy, setkání lektorů, kulturní akce ucerna - kulturní sdruž., Bologna ulturní a vzdělávací program spolku ucerna - škola, výstavy atd. Český kulturní kroužek, Udine onference a dokument o arlu IV. Izrael Beit Terezín Výroční zasedání a sjezd členů Beit Terezín Upomínkový večer k 70. výročí osvobození ghetta Terezín, digitalizace dokumentů anada Art Without Borders oncert skupiny Jazz Q a Martina ratochvíla Asociace Hostýn Propagace krajanského dětského tábora Hostýn a drobné úpravy Czech Events Network, Toronto ČSS, ústředí Toronto ČSS, pob.itchener - W - G ČSS, pobočka Edmonton Provoz kulturního informačního internetového serveru Podpora webové stránky ČSS Nokturna ve městě - cyklus klasické hudby Vystoupení orchestru Melody Makers Pravidelný kongres v Ottawě Soubor krajanských akcí Provoz České školy v itcheneru urzy české kuchyně 2. část ČSS, pobočka Calgary ČSS, pobočka Vancouver ČSS, pobočka Winnipeg anadská Č/S podpůrná jednota rajanské Divadlo Za rohem Vystoupení orchestru Melody Makers na Jazzovém festivalu Podpora dětského souboru ulihrášek Činnost foklorního souboru Slavík a pěveckého sboru Vydávání spolkového periodika Zpravodaj a účast na Evropském festivalu Dětské akce v roce 2015 oncert orchestru Melody Makers ve Vancouveru Účast českého týmu na mezinárodních závodech Dragon Boat Vydávání informačního bulletinu Pramen v českém jazyce Oprava spolkového domu Inscenace hry Z. Svěráka a ad. Smoljaka "Švestka"

5 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok rajanské noviny Satellite Vydávání měsíčníku Satellite a údržba webové stránky Vydávání čtrnáctideníku Nový domov Provoz a údržba objektu Masaryktownu Masarykův ústav, Toronto ulturní a vzdělávací akce pro krajany, česká škola Podpora Nového divadla v Torontu Podpora televizního vysílání Nová vize Sokol Toronto Tělovýchovná a kulturní činnost Sokola etní intenzívní kurz českého jazyka pro děti a dospělé Spol. pro vědu a umění v Albertě CD českých a slovenských písniček pro děti Oslava státního svátku a veřejný slavnostní koncert Czech Business Association, CBAC Účast na Evropském filmovém festivalu v Calgary Théâtre yrichorégra, Montréal XIII. Mezinárodní hudební soutěž českých a slovenských písní v Montrealu olumbie ASOCHECA-spol.Čechů a přátel Projekt "Poznávejme společně Českou republiku" (soubor akcí) uba lub přátel ČR při ZÚ Příspěvek na výuku českého jazyka pro krajany a přátele ČR ibanon Asociace absolventů čs. vys. škol Festival české, slovenské a libanonské hudby a folkloru Večer české, slovenské a libanonské poezie Vánoční slavnost a večer absolventů českých a československých vysokých škol - akce roku itva itevsko-česká společnost Hlubší poznání české kultury v itvě (hudba, film, tradice) Společnost A. Dvořáka Propagace tvorby Antonína Dvořáka a dalších českých skladatelů ucemb. ucembur. sdruž. přátelství ATS ulturní a vzdělávací projekty Maďarsko ruh přátel Bohemia Baráti ör Vydávání časopisu Bohemia Český masopust - výroční setkání členů a přátel Vydání knihy "Dějiny české hudby do konce 18. století" Malta Český krajanský spolek urzy českého jazyka, beseda, hudební a vlastivědné akce

6 Moldavsko Novohrad MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Oprava památníku, výuka českého jazyka, kroje, vzpomínková místnost, hudba, aj. Expedice na ZÚ Pretoria: Namibie České namibijské děti Udržování kontaktů, udržování znalostí českého jazyka (filmy) Německo M Česká škola v Řezně Příspěvek na činnost školy B ČSBH Frankfurt Příspěvek na činnost školy, druhá největší Česká škola bez hranic na světě B ČSBH Mateřídouška Berlín Příspěvek na činnost školy Dr ČSBH/Schola ludus, Drážďany Rostoucí česká škola, rozšíření výuky a nájem dalších prostor B ČŠBH arlsruhe Příspěvek na činnost školy M ČŠBH Mnichov Příspěvek na činnost školy a školky B DEuCZE.cz, Hamburk Soubor akcí (škola/školka, tradiční svátky, autorská čtení, přednášky) M N/Č společnost Soubor kulturních akcí (filmy, lit. večery, hostování dět. souborů), spolupráce Augsburg+iberec Du Schola Bohemica, Dusseldorf Dětská knihovna (nábytek a cca 100 knih), tradiční oslava Mikuláše M SV Sokol Mnichov Mezinárodní dálkový pochod s propagačním večerem M SVU Mnichov Přednáškové večery, almanach, symposium o dechové hudbě M TJ Sokol Mnichov Sokolské sportovní turnaje a mikulášská zábava Nizozemí Nadace Muzea J.A.om., Výstava (Hus+omenský), vzpomínková slavnost v naardenském kostele Společnost přátel -VNTS Tisk a distribuce krajanského časopisu AHOJ Norsko Česko-norské forum Výuka českého jazyka u předškolních a školních dětí - příspěvek na činnost Český Mikuláš s nadílkou a tradičním kulturním programem pro děti Dětský den s českými pohádkami Výtvarná dílna pro dospělé se zaměřením na seniory Aktualizace a modernizace spolkových webových stránek N. Zéland Aotearoa C/S Educational Trust C/S Club Tauranga Č/S klub, Wellington oncert vážné hudby z děl českých skladatelů Česká kultura a sdružení Čechů a Slováků Česká škola Tauranga - příspěvek na činnost Vydávání krajanského měsíčníku "Střípky" Setkávání seniorů Zřízení knihovny (pronájem prostor, rozšíření knižního fondu) "Země našich rodičů" - udržování tradic, osvětové akce

7 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok "Naše děti mluví česky" - školka+škola+letní český tábor Česká škola Auckland Příspěvek na činnost školy C/S Society, Auckland ulturní a společenské akce krajanského spolku Puhoi Historical Society Dva počítače do muzea Čechů na Novém Zélandě provozovaného místní neziskovou organizací Paraguay ulturní asociace Č/S, Itapua Obnovení folklorní a hudební skupiny 4. festival české kultury v atinské Americe Polsko Česká škola ve Varšavě Příspěvek na činnost školy a mimoškolní akce (české tradice) Sdružení Čechů v Polsku, Zelov Multimediální projektor+tv, satelitní anténa, drobný nábytek pro klub Portugalsko CSP - sdružení Čechů a Slováků Česká škola - spolupracující škola České školy bez hranic - příspěvek na činnost iterární soutěž "Jak přišli Češi do Portugalska" Rakousko Č/S/R ontaktforum Tři představení českých divadel pro krajany - organizace, propagace ulturní klub Čechů a Slováků Časopis ulturní klub (tisk a distribuce), kulturní a vědecké projekty Školský spolek omenský Tisk a distribuce školního časopisu "Česká Vídeň dnes" Vlastenecká omladina Technické zabezpečení vystoupení krajanského ochotnického spolku Veselá škola Výuka českého jazyka a historie Prolingua TV, DVD přehrávač k projektu "Poznej záludnosti češtiny" Rumunsko Dovybavení "Českého domu"(vesnické muzeum) a propagační materiály DSSČR, Gerník otel ústředního topení pro školu Školní výlet na Den dětí (doprava, strava) Nákup 2 mikrofonů+kabely Den dětí - výlet po zajímavostech v okolí DSSČR, Sv. Helena Nákup zpěvníků Hosana 1 a Hosana 2 po 15 kusech Setkání rodáků ze sv. Heleny ve sv. Heleně Posvěcení chrámu sv. Anny - setkání krajanů DSSČR, Šumice Cesta do České republiky na Velehrad DSSČR Nová Moldova Moldova Noua - příspěvek na kroje Ruská fed. lub Mateřídouška, Novorossijsk Obroda čes. jazyka, tradic а kulturního života krajanů na severním avkaze Společnost bratří Čapků; SP Vydání 14. ročenky Společnosti (300 výtisků)

8 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Řecko Český krajan.spolek v Athénách Spolek Ř/Č přátelství, Soluň Udržování tradic-setkání dětí a rodičů při tradiční české mikulášské Výuka českých lidových tanců, výroba CD, kroje, pronájem sálu nihovna - pronájem prostor, nábytek, technika, internet, knihy, atd. Česká škola a babyklub - podpora činnosti Česká školička a knihovna - podpora činnosti ulturní a osvětové akce pro děti a dospělé S.Arábie Al Mamlaka - kraj. spolek Č/S Propagace české kultury, zvyků a tradic, spolupráce se Slováky Slovensko Ústředí Českého spolku na Sl. Intenzivní víkendový doplňovací kurs českého jazyka Žiarska dolina - tradiční setkání všech spolků, připomínka obětí hor Český spolek Bratislava ulturní, vzdělávací a společenské akce spolku Český spolek iptov Český spolek Martin Český spolek ve Staré Ľubovni Tradiční akce (významná výročí, udržování tradic, knižní fond) Tisk a distribuce krajanského Infozpravodaje nižní a časopisecký fond Tajemná Praha - přednáškový cyklus a poznávací zájezd Svatováclavské posvícení společně (setkání spolků, výměna zkušeností) Český spolek v Trenčíně Folklorní slavnosti Popov (setkání pěveckých a tanečních souborů) Český spolek Trnavský region ulturní a společenské akce v Trnavě a Piešťanech (příspěvek na přípravu) 22. tradiční český ples, každoroční příspěvek na přípravu Podpora Ženského sboru ČSnS (pronájem prostor, propagace) Dny české kultury 2015 (tradiční propagace české kultury) Český spolek v ošicích Informační portál a periodikum Stříbrný vítr (dvojměsíčník) Vzdělávací tábor pro mládež a vzdělávací víkendy Doplnění knižního fondu spolkové knihovny Český spolek ve Zvolenu Soubor kulturních a vzdělávacích akcí na středním Slovensku Český spolek v Žilině nižní a časopisecký fond - doplnění "Ve vlasti předků" - letní tábor s výukou češtiny Slovensko-český klub České kulturní a vzdělávací akce (autorská čtení, Jan Hus, aj.) lub občanů ČR (OČR) ulturní a informační servis, kulturní a vzdělávací akce ruh přátel české kultury (PČ) Živé kontakty mezi čes. a slov. kulturou - dlouhodobý cyklus Srbsko Matice česká Bela Crkva Vystoupení souboru na festivalu v České republice (choreografie, kroje, doprava) Renovace a rekonstrukce toalet v Českém domě (sanita, dlaždice)

9 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Česká národní rada Česká beseda Češko Selo ŠOA PUS D. Obradovic, B. Crkva Češi jižního Banátu Češi Šumadije, ragujevac Česká beseda ruščica Česká beseda Bělehrad Česká beseda Gaj ult.vzděl. spol. Česká beseda Vršac Česká kultura bez hranic celoroční festival Muzejní noc 2015 Paprikašijada tradiční kuchařská mezispolková soutěž Zateplení fasády spolkového domu polystyrenem (2. část), 1.část loni Naučná stezka (informační tabule a tabulky) Zápas česko-srbského přátelství - workshop a cyklistický výlet část monografie Česká vesnice (tisk, fotografie, veřejné prezentace) Dny české kultury 2015 (červen-listopad 2015) - příprava Rozhlasový pořad Setkání (honoráře, nový fotoaparát, pronájem času) Účast na mezinárodním festivalu v Praze - příspěvek na dopravu Monografie Češi v Šumadiji (sběr materiálu, redakce, tisk a křest knihy) Dny české kultury v ragujevci epota različitosti - festival pěveckých a folklormích souborů Účast na festivalu Polabská vonička v Nymburce - příspěvek na dopravu Publikace ke 130. výročí spolku umír (reprint brožury z roku 1910) Výzkum archivů o Češích v Srbsku (2. část) České svátky v České besedě (tradiční etnokulturní prezentace) Účast na akcích České národní rady a Matice české v Banátu Svatováclavská jízda Mezinárodní krajanský festival příspěvek na dopravu ulturní akce a výuka českého jazyka v pronajatých prostorách Český týden Setkání banátských spolků Španělsko Česká škola Madrid / Escuela Výuka českého jazyka, tradiční akce, knihovna, časopis rajánek, organizační náklady aj. lub Čechů a Sl. v Madridu Výuka českého jazyka a reálií pro krajany (Jazyková škola Madrid) Švédsko Svaz čes.a slov.spol. (TSFR) setkání krajanů ze Skandinávie, kulturní a sportovní akce, diskuse aj. Š - Č - S spolek (STSF) Soubor kulturních akcí, tradice, udržování českého jazyka Švýcarsko Beseda Slovan, Ženeva Výstava a symposium k 600.výročí upálení Mistra Jana Husa (1415) Beseda Sv. Čech, Curych Přednášky a výstavy ke 100. výročí Svazu spolků Česká škola bez hranic Ženeva Příspěvek na činnost školy (od 3 let do 6. třídy) Čs. spolek Domov Basilej Soubor přednáškových akcí (Jan Hus a další výročí) + autorské čtení Čes. škola Tulipán při Domovu Příspěvek na činnost školy v Basileji (rostoucí počet žáků) Sokol. župa švýcarská/škola Příspěvek na činnost české školy v Curychu/Wallisellenu Sokolská župa švýcarská Mezinárodní dětský tábor Bürserberg

10 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Sokolská župa švýcarská Svaz spolků Čechů a Slováků sokolské setkání v Oetzu (místo úmrtí Miroslava Tyrše) oordinační činnost, Almanach, 100. výročí založení Svazu spolků Redakce a tisk celospolkového Zpravodaje Turecko Dětské centrum kreativní workshopy pro děti Čeští krajané v Istanbulu Film+Talk (filmy s besedou) - pronájem prostor, autorská práva Minikurs češtiny - na míru dle cílové skupiny (studenti, obchodníci) Ukrajina Česká kult. spol. "Bohemia" Škola českého jazyka - nákup didaktických pomůcek, hudebních nástrojů Rekonstrukce krajanského domu Spolek Čechů Záporoží Zateplení spolkového domu polystyrenem "Bohemia" Dny české kultury, oslava státního svátku ČR - propagace českých zvyků 110. výročí založení Bohemky Bohemsko-česká spol. Bohemka Upálení mistra J. Husa v ostnici, připomínka 600. výročí Oprava vnitřních prostor spolkového centra (6 místností) Vybavení třídy českého centra Náplně do barevné tiskárny, výtvarné potřeby (papír, folie, pastelky) Čes.kult.osv.spol. Čechohrad Udržování českých tradic, zvyků a svátků 7 nových dechových nástrojů pro krajanský dechový soubor etní dětský tábor pro děti krajanů Pobyt dobrovolníka z ČR na příměstském táboře Oslava 15 let spolku - pronájem, pozvánky, natočení CD a DVD 5 ročník mzn. věd. konference Husovská čtení Česká rodina, Oděsa Příměstský tábor s výukou českého jazyka Účast na mezinárodním krajanském festivalu v Praze (pronájem autobusu) Organizace dětské soutěže Nejlepší znalec češtiny Údržba památníku a českého hřbitova v Malíně Údržba 9 českých hřbitovů a památníků krajanům padlým během 2.sv.v. Výměna studentů ČR/UA - příspěvek na dopravu 20 dětí Čes. krajan. spol. Stromovka ancelářské potřeby pro kroužek českého jazyka Oslava dne sv. Mikuláše a Vánoce podle české tradice Účast na mezinárodním krajanském festivalu - příspěvek na dopravu Účast na rekviem v Malíně - doprava, věnec, věčné světlo onference ke 150.výročí stěhování Čechů na Volyň Účast na 9. ročníku krajanského festivalu Čes. spol. Holenderští Češi Výuka češtiny - zapojení nových krajanů do výuky češtiny Svátek Vánoce - popularizace českých Vánoc

11 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Oslavy sv. Mikuláše Den české státnosti Cyril a Metoděj rym. kult.osvět. spol. Čechů Vánoční festival "Vltava" rajanský festival - příspěvek na dopravu Tradice českých vánoc Babiččino dědictví - kroužek tradičních českých ručních prací lub TGM, Užhorod rajanský "Náš kalendář 2015" onference Cesty rozvoje kultury Čechů na Ukrajině - výstava Malynivka Zhotovení národních krojů na vystoupení folklorního souboru Svátek Vánoce - popularizace českých vánoc Spol. volyň. Čechů Žytomyr České jazykové kurzy pro mladou generaci volyňských Čechů Seminář o historii volyňských Čechů U/Č kult.osvět.spol.vyšehrad Svátek Vánoce - přizvány krajanské spolky z celé Ukrajiny Zakarpat. spolek české kultury onference o Češích v Zakarpatí (příspěvek na techniku a odměnu řešitelům) USA W Údržba sochy TGM, zahradnické práce, pojištění AFOCR, Washington W Vydávání časopisu a webové stránky CH After Harvest Czech Festival ulturně vzdělávací program Bring back my heritage CH Oslava 150. výročí - Fundraising Gala CH Americký Sokol (Spirit) Údržby a opravy CH Brookfield Podpora NAFSA - North American Federation of Sokols Abroad CH nihovna a archiv ve spolupráci s Muzeem A Americký Sokol, os Angeles Výuka českého jazyka, onference českých škol v USA W Americký Sokol Washington Česká škola Washington DC a další aktivity CH Am.Czech Educat. St.ouis Údržby a opravy A Bay Czech, C, San Jose Soubor kulturních a vzdělávacích projektů CH Výuka češtiny a kulturní aktivity pro dospělé a pro děti Boh.Free Thinking, Cicero, I CH Rekonstrukce školy TGM A California Czech and Slovak Club Soubor krajanských kulturních a vzdělávacích akcí A Center for Czech Ed./Cult., Soubor kulturních a vzdělávacích projektů NY Comenium-The C/S Cult Rozvoj České školy v Dresheru ( Filadelfie) W Czech School of Atlanta / earn and Play - výukový projekt České školy arla Velana v Atlantě A Czech School of California, Výuka českého jazyka a reálií, kulturní akce, příprava konference českých škol bez hranic (ČŠBH) CH C/S Heritage Museum Přemístění muzea a spolupráce s ostatními krajanskými spolky W CS Heritage Association of 29. český a slovenský festival CSHA v Baltimoru W Maryland Česká a slovenská škola NY Czech and Slovak Association, Česká jazyková škola v Bostonu, soubor kulturních akcí

12 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok NY Czech and Slov. Cult.Center, Česká škola New York - Astoria - český jazykový program CH Czech and Slov. Cult.Center, of Udržování českého kulturního dědictví v Minnesotě CH Czech Heritage Inc./Divadlo Divadlo eela - pohádky pro děti CH Czech Heritage Partnership Příspěvek na kult. akce ve Spilville a Protivíně (Iowa) W Czech/Amer. TV Herald, Cape Pokračování seriálu Česká škola W Coral, F Výroba a vysílání seriálu o českých tradicích CH Czechoslovak American Congress ulturně vzdělávací program Češi v Chicagu CH Czechoslovak Genealogical genealogická konference v Cedar Rapids (Iowa) A Česká škola Portland Příspěvek na činnost školy A Česká škola San Diego Příspěvek na činnost školy CH Čes. rozhl. vysílání v Chicagu České rozhlasové vysílání NY Č/S amer.loutk.divadlo, NY Podpora tří loutkových inscenací CH Č/S Sokol St. Paul, Minnesota Opravy a údržby - instalace klimatizace W Č/S SVU, Florida Chapter Přednášková činnost A Č/S SVU os Angeles Soubor kulturních a vzdělávacích projektů CH Gymnastic Assn. Sokol/St ouis Údržby a opravy CH Chicagoland Czech-American ulturní a vzdělávací aktivity se zaměřením na mládež CH First Czechoslovak Garden Club ulturní a zahradnické aktivity CH Miss C/ S ansas Pageant Č/S soutěž krásy ve Wilsonu (ansas) CH Moravská kult. spol., Westmont výročí Moravské kulturní společnosti W Muzeum A. Poláška, Florida Vzdělávací program Muzea, organizace 28. října aj. CH Nebraska Czechs of Wilber Miss C/S US Pageant (volba královny krásy)nebraska CH Nebraska Czechs of York ročník československého festivalu v Yorku A Pasadena Beseda Podpora činnosti spolku (udržování tradic a kultury) CH Přátelé čes. nár. hřbitova FBNC Benefiční akce - fundraising na opravy W Slovanský Americký Sokol, MD Česká a slovenská škola v Sandy Spring- provoz a rozšíření školy W Sokol Greater Cleveland Uvedení opery Prodaná nevěsta W Tx/ Cz Her. and Cult Stálá instalace muzejních předmětů (projekt ) v TCHCC CH Ústředna Moravských spolků Oslava 76. Moravských dnů W Václav Havel Czech School of Podpora České školy Václav Havla v Dallasu, při Sokolu Žižka A Velehrad Cath.Mission/Bishop Podpora aktivit Msgr. Petra Esterky, biskupa pro krajany Uruguay Uruguayská asociace přátel ČR ulturně-sociální projekt na rok 2015 (soubor akcí) V.Británie B/C/S Association BCSA Vydávání časopisu BCSA Review-nejrozšířenější krajanské periodikum Britská skupina SVU nižní publikace přednášek z let Compas Group Projekt UBOVNA - vzdělávací a volnočasové aktivity Czech Club Birmingham C.I.C Víkendová školka a škola, kulturní a společenské akce pro českou komunitu Česká a slov. spol. v Surrey Nedělní česká škola, měsíční schůze spolku, tradiční akce, 2x kemp Česká škola bez hranic ondýn Podpora činnosti školy - projekt "Čteme a píšeme pěkně česky"

13 MZV - peněžní dary krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí na rok Čes. škola Manchester/Stretford Doprovodné mimoškolní akce (masopust, divadlo Minor, výlet) Okénko (České okénko) Česká školka, folk.soubor, výlety, kulturní a vzdělávací akce pro rodiče Dvořákova společnost, ondýn Publikace ročenky, bulletinu a příležitostných tiskovin The Friends of Czech Heritage Zpravodaj o obnově českých památek financované členy spolku Nadace Emmy Destinnové ročník mezinárodní pěvecké soutěže Sheffield Czech and Slovak ulturní akce, promítání filmů, údržba webu, zviditelnění české kultury Svaz letců svob. ČSR Údržba civilní části českého hřbitova RAF v Brookwoodu Venezuela Provoz folklorního souboru Jatelinka Venezuelsko-česká asociace Údržba webové stránky v komputačním prostoru Vydání bulletinu Venecheco Celkem

6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 6.1. Granty v roce 2007 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY

BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam, kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 2015 červenec MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Kulturní dům, Domažlická 767, Klatovy, tel.: 376 370 911. Předprodej: 376 370 922; 724 823 466 info@mksklatovy.cz, www.mksklatovy.cz 4. 7. 2015 /sobota/ TURBO -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN ČESTNÝ HOST EGYPT ČESTNÝ HOST EGYPT Egyptská kultura po dvou revolucích Egypt nebyl nikdy pouhým názvem země a jejího národa, nýbrž místa, kde se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

Krajané v USA a vznik ČSR

Krajané v USA a vznik ČSR Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích Václav Vondrášek František Hanzlík Václav Vondrášek František Hanzlík Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích Ministerstvo obrany

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více