GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009

2 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009 Gymnázium Františka Palackého Val. Meziříčí hodlá ve školním roce 2008/09 otevřít 2 třídy 4letého studijního cyklu pro absolventy 9. tříd a 1 třídu 6letého studijního cyklu pro absolventy 7.tříd ZŠ (podléhá schválení zřizovatelem školy). Přijímací řízení: a) přijímání žáků na střední školy se bude realizovat podle paragrafu 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. b) z rozhodnutí ředitele školy platí pro naše gymnázium : A/ čtyřletý studijní cyklus: - přijímací řízení vykonají všichni uchazeči, - přijímací zkoušky budou mít písemnou formu; budou použity testy vypracované firmou Scio, o.p.s. Praha. Testy budou obsahovat zkoušku: 1) z matematiky, 2)z českého jazyka, 3) z obecných studijních předpokladů. Celkové pořadí žáků vykonávajících přijímací zkoušky bude dáno hodnocením : a) písemných zkoušek z matematiky, z českého jazyka a z obecných studijních předpokladů, b) dosaženého průměrného studijního prospěchu z osmi profilových předmětů - ČJ,jeden cizí jazyk,d,z,m,přírodopis,f,ch : ve 2.pololetí škol. roku 2006/2007 (tj. z 8. třídy ZŠ) a v 1.pololetí škol. roku 2007/2008 (tj. z 9. třídy ZŠ), c) výstupního hodnocení uchazečů ze základního vzdělání, pokud bude uchazeči vydáno, d) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel), kategorie Předmětové soutěže, které proběhly ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 do Při rovnosti hodnocení budou o pořadí rozhodovat lepší výsledky přijímacích zkoušek. NEPŘEHLÉDNĚTE : - škola si vyhrazuje právo vyhlásit další kola přijímacího řízení - termín podání přihlášek je do 15. března 2008!!! - součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření

3 B/ šestiletý studijní cyklus: - přijímací zkoušky vykonají všichni uchazeči, - přijímací zkoušky budou mít písemnou formu; budou použity testy vypracované firmou Scio, o.p.s. Praha. Testy budou obsahovat zkoušku: 1) z matematiky, 2) z českého jazyka, 3) z obecných studijních předpokladů. Celkové pořadí žáků vykonávajících přijímací zkoušky bude dáno hodnocením: a) písemných zkoušek z matematiky, z českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. b) dosaženého průměrného studijního prospěchu z osmi profilových předmětů - ČJ,jeden cizí jazyk,d, ON,Z,M,přírodopis,F v 1.pololetí škol. roku 2007/2008 (tj. ze 7. třídy ZŠ), c) výstupního hodnocení uchazečů ze základního vzdělání, pokud bude uchazeči vydáno, d) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel), kategorie Předmětové soutěže, které proběhly ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 do Při rovnosti hodnocení budou o pořadí rozhodovat lepší výsledky přijímacích zkoušek. NEPŘEHLÉDNĚTE: - termín podání přihlášek je do 15. března 2008!!! - použijte formuláře přihlášek, které jsou určeny pro žáky 9. tříd ZŠ. - součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření - do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy C/ vyšší stupeň šestiletého studijního celku - přijímací zkoušku vykonají všichni uchazeči - přijímací zkouška bude mít písemnou formu a bude zahrnovat testy vypracované školou: 1) z českého jazyka 2) z matematiky 3) z obecných studijních vědomostí 4) z anglického jazyka Celkové pořadí žáků v přijímacím řízení bude dáno hodnocením: a) písemné zkoušky b) dosaženého průměrného studijního prospěchu z osmi profilových předmětů Čj, jeden cizí jazyk, D, Z, M, Bi (přírodopis), F, Ch: ve 2. pololetí škol. roku 2006/2007 (tj. z 1. roč. nižšího stupně, resp. z 8. třídy ZŠ) a v 1 pololetí škol. roku 2007/2008 (tj. z 2. roč. nižšího stupně, resp. z 9. třídy ZŠ)

4 c) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel): kategorie Předmětové soutěže, které proběhly ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 do Při rovnosti hodnocení budou o pořadí rozhodovat lepší výsledky přijímacích zkoušek. NEPŘEHLÉDNĚTE - termín podání přihlášek je do 15. března 2008!!! - součástí přihlášky nezletilého uchazeče je vyjádření jeho souhlasu Základní informace: 1) 4letý studijní cyklus: studijní zaměření je všeobecné. Ve všech ročnících se studují 2 cizí jazyky. Žáci si je mohou volit z nabídky : j. anglický, německý, francouzský nebo ruský. V přihláškách musí být uvedeny 2 zvolené cizí jazyky v pořadí podle pokročilosti 1. jazyk... pokročilý, 2. jazyk... začátečník. Příslušný jazyk se otevře pouze při dostatečném počtu zájemců. 2) 6letý studijní cyklus: studijní zaměření je všeobecné. V 1. a 2. ročníku se studuje jeden cizí jazyk. Žáci jej mohou volit z nabídky : j.anglický, německý, francouzský nebo ruský. Ve 3. ročníku přistupuje 2. cizí jazyk, který si volí ze stejné nabídky. V přihlášce musí být zřetelně uvedena volba jednoho cizího jazyka. Škola v 1. a ve 2. ročníku poskytuje učebnice bezplatně. 3) Vyšší stupeň 6letého studijního cyklu: Ve všech ročnících se studují 2 cizí jazyky: 1. cizí jazyk pokračuje dle volby na nižším stupni. 2. cizí jazyk si žáci mohou volit z nabídky: j. německý, francouzský nebo ruský a jeho volba musí být uvedena v přihlášce, a to v návaznosti na otevřený cizí jazyk na nižším stupni. Příslušný cizí jazyk se otevře pouze při dostatečném počtu zájemců. 4) Zřizovatelem Gymnázia Fr. Palackého je Zlínský kraj - školné není zavedeno. 5) Studijní možnosti po absolvování gymnázia: a/ vysokoškolské studium na všech typech a oborech VŠ - 5 až 6leté magisterské studium nebo 3leté bakalářské, b/ vyšší odborné studium 3 až 4leté studium na některých středních školách zakončené absolutoriem, c/ jednoleté intenzivní jazykové kurzy na některých středních školách zakončené státní zkouškou, d/ rekvalifikační krátkodobé /několikaměsíční/ kurzy realizované pod patronací OÚ či ÚP. 6) Stravování - ve ŠJ si mohou studenti zakoupit obědy s každodenním výběrem ze dvou jídel. Podrobnější informace o možnostech studia na naší škole budou sděleny ústně na informativní schůzce při "Dnu otevřených dveří" ve středu v 15,00 hod. v aule školy. Mimo uvedený termín budou informace podávány ředitelstvím školy, výchovnou poradkyní při vaší osobní návštěvě nebo telefonicky na číslech 571/ , Kontakty:

5 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem Schválen MŠMT ČR č.j /99-22 dne Platný od počínaje 1. ročníkem Upravený v rámci disponibilních hodin od počínaje 1. ročníkem Změněn nařízeními MŠMT ČR č.j.: 18961/ s účinností od a č.j.: 19671/ s účinností od 1. října 2006 Předmět I. II. III. IV. Celkem Počet hodin týdně Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Latina Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika 3 4 Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 2 2 Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Disponibilní hodiny Celkem ročník: lyžařský kurz 3. ročník: sportovně turistický kurz

6 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Učební plán gymnázia se šestiletým studijním cyklem schválen MŠMT ČR č.j /99-22 dne Platný od počínaje 1. a 3. ročníkem Upravený v rámci disponibilních hodin od počínaje 1. a 3. ročníkem Změněn nařízeními MŠMT ČR č.j.: 18961/ s účinností od a č.j.: 19671/ s účinností od 1. října 2006 I. II. III. IV. V VI. Celkem Předmět Počet hodin týdně Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Latina 1 1 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Disponibilní hodiny Celkem ročník: lyžařský kurz 5. ročník: sportovně turistický kurz

7

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více