GYMNÁZIUM Omská Praha 10 - Vršovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice"

Transkript

1 GYMNÁZIUM Omská Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních webových stránkách školy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa od hod., středa od hod. Spojení MHD stanice Kubánské náměstí. Na další dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle , nebo na ové adrese

2 Název školy: Gymnázium Adresa: Omská 1300/ Praha 10 - Vršovice Telefon, fax: , fax: http: Zřizovatel: hlavní město Praha Ředitel: Mgr. Miloslav Nápravník Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Buchta, PhDr. Tomáš Horák Výchovný poradce: Mgr. Irena Kuchynková Kód a druh vzdělávání: K/401 - gymnázium, délka vzdělávání 4 roky, všeobecné zaměření K/81 -gymnázium, délka vzdělávání 8 let, vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu s názvem Škola života a pro život Přijímací řízení Ve školním roce 2008/2009 budou otevřeny celkem tři třídy - dvě třídy osmiletého vzdělávání a jedna třída čtyřletého vzdělávání. V letošním roce studuje v 21 třídách cca 610 studentů. Termín podání přihlášek je do na kmenové základní škole, přijímací zkoušky se budou konat Škola organizuje kurzy přípravy žáků k přijímacím zkouškám - zápis začíná od hod. a od hod., příp. po telefonické dohodě (Mgr. Irena Kuchynková - výchovný poradce - tel.: , ). Informace o vzdělávání a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních webových stránkách školy - Budovu Gymnázia Omská si můžou zájemci prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří - spojení MHD - tramvaj č. 4, 6, 7, 19, 22, 23, 24 - stanice Kubánské náměstí. Na další dotazy rádi odpovíme na tel. číslech , nebo na ové adrese Osobní návštěvu lze dohodnout na tel. čísle Mgr. Irena Kuchynková (výchovný poradce). Osmileté gymnázium Přijímací zkoušky jsou pouze písemné, a to z češtiny, matematiky a anglického jazyka. Přihlíží se také k prospěchu na ZŠ a k výstupnímu hodnocení vydaného ZŠ. Jelikož se v těchto třídách od prvního ročníku vyučují dva cizí jazyky, je nutné, aby všichni uchazeči měli znalosti z angličtiny v rozsahu učiva třídy ZŠ. Od probíhá vzdělávání tříd nižšího stupně gymnázia podle Školního vzdělávacího programu s názvem Škola života a pro život, jehož hlavními cíli jsou: přiblížit vzdělávání potřebám žáků ve 21. století důraz je kladen na všestrannou komunikaci a znalost cizích jazyků, zvládnutí výpočetní techniky, na posílení demokracie, tolerance a spolupráce v běžném životě, na kulturní rozhled, multikulturní výchovu, práci s informacemi, výchovu ve zdravém životním stylu atd., přispět k vytváření příznivějšího klimatu školy založeného na uspokojování vzdělávacích a jiných potřeb a zájmů žáků, optimalizovat podmínky pro přechod mezi různými stupni vzdělávání, vytvořit užší kontakt mezi školou a rodiči, prohloubit možnosti spolupráce se zahraničními školami výměnné a studijní pobyty atd. Od bude probíhat vzdělávání tříd vyššího stupně gymnázia podle vzdělávacího programu, který je rozpracován. Čtyřleté gymnázium Přijímací zkoušky se skládají z češtiny a matematiky, přihlíží se k prospěchu v 9. třídě ZŠ a k výstupnímu hodnocení vydaného ZŠ. V červnu 2008 budou všichni přijatí uchazeči psát rozřazovací testy z cizího jazyka (popř. dvou cizích jazyků). Tyto testy by měly umožnit takové rozdělení, které by zajistilo návaznost ve výuce cizích jazyků

3 Cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, latina, španělština, ruština Volitelné předměty Volitelné předměty jsou zařazeny dle zájmu studentů v posledních ročnících vzdělávání: konverzace v cizích jazycích, semináře z jednotlivých předmětů (v češtině, angličtině), základy ekonomie, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, programování, psychologie, filozofie, základy práva, výtvarná výchova aj. Konverzace v cizím jazyce vede lektor - rodilý mluvčí. Nepovinné předměty Umělecký přednes, sportovní hry (míčové hry, aerobik), popř. další. Velký zájem projevují studenti vyšších ročníků o přípravné kurzy ke složení mezinárodně platné zkoušky z anglického jazyka - CFCE. Tyto kurzy organizuje předmětová komise anglického jazyka ve spolupráci s Britskou radou a v posledních letech byla úspěšnost našich studentů téměř stoprocentní. Sportovní kurzy Škola pořádá zimní lyžařské kurzy (druhý a pátý ročník osmiletého gymnázia, první ročník čtyřletého gymnázia), letní sportovní kurzy (sedmý ročník osmiletého gymnázia a třetí ročník čtyřletého gymnázia) a výběrové sportovní kurzy (vodácký, cyklistický, lyžařský - v zahraničí, vysokohorská turistika, windsurfing). Aktivity pro žáky Zájem studentů o sportovní vyžití se podstatně zvýšil po vybudování moderního víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které je studentům zpřístupněno i v odpoledních hodinách, o víkendech a v době prázdnin. Škola je připojena k internetu. Studenti mají v případě zájmu možnost pracovat s internetem v době mimo vyučování. V rámci výuky cizích jazyků jsou připravovány výměnné a poznávací zájezdy do zahraničí. Škola organizuje i návštěvy divadelních a jiných kulturních pořadů ve volném čase studentů. Gymnázium má zpracován dlouhodobý program prevence zaměřený na sociálně negativní jevy mládeže. V rámci tohoto programu zajišťuje vedení školy a výchovný poradce návštěvy předních odborníků a organizuje další činnosti v oblasti prevence v tradičních i netradičních formách. Pro studenty vyhlašuje škola i interní soutěže (literární, v aerobiku, sportovní utkání atd.). Vedení školy, výchovný poradce a třídní učitelé ve spolupráci s psychologem realizují pro nově přijaté studenty adaptační program, který má za úkol usnadnit studentům přechod na gymnázium. Přijímací řízení na vysoké školy Absolventi gymnázia jsou připravováni ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí. U studentů, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, byl proveden korespondenční výzkum úspěšnosti přijetí na vysoké školy. V rámci přijímacího řízení v předchozích letech bylo ke studiu na vysokých školách a VOŠ přijato 96,2 % absolventů. Další informace Na škole mohou studovat i žáci se zdravotním postižením, bezbariérový přístup však škola nemá. Stravování je zajištěno v nově zrekonstruované a modernizované školní jídelně, která nabízí výběr ze tří jídel. Škola se dlouhodobě účastní národních i mezinárodních projektů testování znalostí a dovedností žáků v různých oblastech (např. projekt PISA, Evaluace a autoevaluace škol na území hlavního města Prahy, Maturity nanečisto apod.). Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš... Michael de Montaigne - 3 -

4 Učební plány hodinové dotace Délka vzdělávání: 8 let Obor: K/81, gymnázium-nižší stupeň Vzdělávací oblasti Předmět Ročník Hodinová dotace celkem Prima Sekunda Tercie Kvarta Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Další cizí jazyk Německý jazyk, Francouzský jazyk Volitelný předmět Konverzace v NJ, Konverzace v FJ Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika 2,5 2 2 Člověk a příroda Chemie 2,5 2 Přírodopis 2 2,5 2, Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Využití digitálních technologií 1 Svět práce Celková povinná časová dotace 122 Minimální počet hodin v ročníku Maximální počet hodin v ročníku Naše dotace Délka vzdělávání: 4 roky Obor: K/401, gymnázium- všeobecné zaměření Předmět Ročník Hodinová dotace celkem I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina 0 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie /geologie Informatika a výp. technika 2 2 Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I

5 Volitelný předmět II Volitelný předmět III. 2 2 Volitelný předmět IV. 2 2 Celkem hodin

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola Zlín Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Profil absolventa gymnázia Kvalitní všeobecné vzdělání Odborné znalosti ve zvolené specializaci Aktivní znalost dvou

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje

Více

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006 Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2007) I. Úvod Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11; 482429841, 482710077; fax 485103880 http://www.gfxs.cz; sekretariat@gfxs.cz Školní vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 1 G Y M N Á Z I U M, P R A H A 6, N A D A L E J Í 1 9 5 2 N A D A L E J Í 1 9 5 2 1 6 2 0 0 P R A H A 6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více