JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let"

Transkript

1 JAZYKOVÉ CESTY Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku let NOVINKY! STS Experience USA, Jihoafrická republika STS Club Malta Sun Crest Sportovní kurz tance v Torquay Anglie, Skotsko, Malta, Francie, Rakousko, USA, Austrálie, Jihoafrická republika

2 Jazyková cesta nejlepší investice do budoucnosti vašeho dítěte! 2

3 STS začala pracovat s jazykovými cestami a akademickými programy v zahraničí již v roce Základem úspěchu STS jsou od prvopočátku profesionální spolupracovníci. Než nám dáte svou důvěru a objednáte si náš program, měli byste vědět, že volíte organizaci, která dosáhla úspěchu tím, že měla od počátku jasně definovaný cíl zajistit spokojenost klienta. Naší prioritou je vysoká míra profesionality spolupracovníků STS, efektivita a stálý vývoj nabízených produktů. Cílem je docílit vyšší míry spokojenosti za ceny stejné nebo nižší než nabízejí alternativní dodavatelé. Jen tak zajistíme perspektivní a dlouhodobý vývoj v našem oboru. Zabezpečení studentů zajistila STS organizace v Göteborgu, která složila u Královské švédské obchodní komory 110 milionů švédských korun. Touto částkou garantuje krytí veškerých ekonomických nákladů spojených s naší činností ve prospěch studenta. Vy, kteří nejste našimi klienty, vyzkoušejte STS! S největší pravděpodobností máme produkt, který bude vyhovovat právě vám. Začněte tím, že si pročtete náš katalog a internetové stránky Vítejte na Jazykových cestách STS! Ing. Tom Šafránek Ředitel STS Jazyková cesta s STS Pohodlné cestování Zaměstnanci STS se postarají o to, abyste do místa pobytu cestovali pohodlně a bezpečně. Máte možnost cestovat letadlem či autobusem. STS vám zajistí doprovod, který vám bude po celou cestu k dispozici. Během cesty se seznámíte se svými novými kamarády, kteří si vybrali stejnou destinaci jako vy. Kvalitní ubytování Po příjezdu do kurzovního města budete pohodlně ubytováni. Nabízíme vám dva typy ubytování: v hostitelské rodině a STS Clubu. Hostitelské rodiny, nejčastěji využívaný typ ubytování, jsou pečlivě vybírány zástupci STS po celý rok a umožní vám poznat kulturu země. STS Club nabízí alternativu hotelového typu ubytování. Obsah Úvod Efektivní výuka na jazykové cestě/vedoucí Přehled typů kurzů důvodů, proč cestovat s STS Aktivity ve volném čase Sportovní kurzy Kvalitní ubytování Bezpečná cesta Kurzovní města Hastings Brighton Bournemouth Torquay Isle of Wight Oxford Intensive Edinburgh Malta hostitelské rodiny Malta STS Club Juan-les-Pins Salzburg STS Experience Austrálie STS Experience JAR Summer High School Všeobecné podmínky Informace o kurzech /Kontaktujte nás! Přihlašovací formulář Jak se přihlásit? Přihlásit se můžete poštou, faxem nebo předběžně přes internet. Stačí pouze vyplnit přihlašovací formulář ze stránky 27 a poslat ho do naší kanceláře. Více informací vám poskytneme na: Tel.: Internet: Efektivní vyučování Právě pobyt v tom pravém prostředí nám nabízí fantastické možnosti, jak studenty inspirovat a dovést k úspěchu. Využíváme nejmodernější metody výuky jazyků v malých skupinách s použitím vlastního studijního materiálu. Velký význam přikládáme vzdělání našich učitelů. Nabízíme vám několik typů jazykových kurzů. Aktivní volný čas Jazyková cesta STS není jen učení ale i zábava. Po skončení výuky pro vás máme připraven bohatý program. Budete mít možnost zúčastnit se nejrůznějších výletů a návštěv pamětihodností. Nouze nebude ani o sportovní vyžití. Po dva večery v týdnu máte volný vstup na diskotéku STS, která probíhá pod dozorem vedoucích. STS Jazykové cesty Výhradním zastoupením STS Student Travel Schools AB, sídlícím v Göteborgu, je v České a Slovenské republice firma StudyPoint, s.r.o. Internet: E- mail: ČR: Nádražní 56, Praha 5. Tel: Fax: Přihlásit se můžete i v nejbližší kanceláři Čedoku. SR: Prešovská 38, Bratislava. Tel: 02/ , Fax: 02/

4 Jazykový kurz STS je tou nejlepší investicí do budoucnosti vašich dětí. Cesta za cizím 4 Velký důraz klademe na kvalitu a vzdělání našich učitelů. Zkušenosti a rozvoj V STS máme více než čtyřicetileté zkušenosti s pořádáním jazykových kurzů v zahraničí a neustále pracujeme na rozvoji nových metod a náplně výuky na základě nejnovějších lingvistických výzkumů. Jedním ze základních podkladů pro výzkumy naší pedagogické rady jsou hodnocení a názory učitelů, žáků i rodičů. Výhody studia jazyka v zahraničí Snažíme se částečně ustoupit od tradičních vyučovacích metod a plně využít skutečnosti, že jste v zemi, kde se vyučovaným jazykem hovoří. Právě pobyt v tom pravém prostředí nám nabízí fantastické možnosti, jak žáky inspirovat a dovést k úspěchu. Neocenitelnou příležitost nám poskytuje přirozená cesta k nabytí vědomostí a možnost okamžitého využití nově získané znalosti v praxi, což v případě studia jazyků zvyšuje motivaci studentů. Učení probíhá v podstatě po celou dobu kurzu a studenti jsou podněcováni k maximálně aktivnímu postoji. Malé skupiny lepší a pružnější výuka Po úvodním rozřazovacím testu se třída rozdělí na několik menších skupin na základě jazykových znalostí studentů. Když jsou skupiny malé, tedy 15 studentů ve skupině, může učitel uspokojivě vyjít vstříc individuálním potřebám každého studenta. Každá třída má k dispozici dva až tři pedagogy, kteří po celou dobu kurzu společně plánují výuku. Projektové vyučování a tzv. link lessons Projektové vyučování je moderní vyučovací metoda. Je zajímavá a přitažlivá pro studenty a vykazuje vysokou učební efektivitu. Projekt je dlouhodobý či krátkodobý úkol. Student ho plní individuálně nebo na něm spolupracuje ve skupině. Příkladem individuálního projektu může být vedení deníku po celou dobu kurzu. Zadání skupinového úkolu může znít takto: vyhledejte o místě, kam jedete na výlet, informace z literatury a připravte ostatním malý referát o tom, co jste se dozvěděli. Projektová metoda rozvíjí nejen jazykové schopnosti ale i schopnost spolupráce a tím, že vyžaduje od studentů aktivní přístup, je motivuje k další práci. Další velmi často využívanou metodou jsou diskuse. Výchozím bodem k nim bývají nejčastěji texty týkající se aktuálních témat či zprávy z rádia, televize. Tímto způsobem se žáci cvičí v umění hovořit, naslouchat, číst a psát. Učí se ale také pracovat s informacemi v cizím jazyce, což je v dnešní době téměř nedocenitelné. Vhodný studijní materiál Při výuce využíváme vlastní materiály, vypracované ve spolupráci s naší pedagogickou radou, která je v kontaktu s několika univerzitami. Učební materiály obdrží studenti první školní den. Kvalitní učitelé/vedoucí průvodci celou STS Jazykovou cestou Kvalitní učitel je jednou ze základních podmínek úspěšnosti učebního procesu a STS Jazykové cesty vůbec. Bude vám k dispozici po celou dobu kurzu, proto je jeho přítomnost velmi důležitá. Všichni naši učitelé prošli speciálním školením a díky přísnému výběru a kvalitnímu vzdělání odvádějí každoročně vynikající práci. Ve škole i při všech aktivitách a výletech se jeden vedoucí stará o 15 studentů. Tím je zajištěna maximální bezpečnost na kurzu. Český/ slovenský vedoucí je zároveň hlavním učitelem na obecném a intenzivním kurzu. Během pobytu v zahraničí je za vás a vaši třídu odpovědný. Vedoucí kurzu má v příslušném jazyce vysokoškolské vzdělání a má na starosti převážně výuku gramatiky a práce s textem. Mezinárodní vedoucí je zkušený

5 jazykem studujte s STS v zahraničí Společně se svými spolužáky budete pracovat na projektech dle vlastního výběru. vedoucí působící na mezinárodním kurzu. Nepochází z hostitelské země, ale je například ze Švédska, Polska nebo také z ČR. Má vysokoškolské vzdělání (nebo je studentem vyšších ročníků VŠ) a bohaté zkušenosti z pobytů v zahraničí. Se svými studenty mluví pouze jazykem hostitelské země. Zahraniční lektor tzv. tutor hovoří se studenty o své zemi, komentuje aktuální novinové články a spojuje výuku s nejrůznějšími projekty. Kromě bezprostředního procvičování jazyka se také zvyšuje jejich povědomí o příslušné zemi. Na mezinárodním kurzu vede celou výuku, na kurzech obecných a intenzivních se v ní střídá s českým/slovenským učitelem. Místní zaměstnanci jsou oporou vedoucím kurzu V každém místě, kde pořádáme naše kurzy, má STS vlastní kancelář se zkušenými zaměstnanci, kteří se starají o poskytování služeb studentům. Kanceláře jsou vybaveny mj. telefony, faxy, mobilními telefony a přístupem na internet, a proto je v případě potřeby možné navázat spojení mezi rodiči a studenty. 24-hodinový servis v kurzovním městě Vyskytne-li se na vaší jazykové cestě problém, kontaktujte vašeho vedoucího a vaši hostitelskou rodinu, kteří vám pomohou s jeho řešením přímo na místě. Vaši učitelé a místní zaměstnanci jsou vám k dispozici 24 hodin denně. Pro rodiče jsme k dispozici v naší pražské kanceláři a v průběhu léta je pro nouzová volání určen mobil STS. Rozřazovací a závěrečný test První den školy absolvujete rozřazovací test, na jehož základě určíme vaši jazykovou úroveň a dle ní budete rozděleni do 15-ti členných skupin. Na závěr kurzu vám zadáme závěrečný test. Jeho výsledky ukáží, jakého jazykového pokroku jste dosáhli a co je ještě možno zlepšovat. Získáte diplom Po skončení kurzu obdržíte diplom STS, který budete moci využít v budoucnosti, až se budete hlásit na školu nebo si hledat zaměstnání. Vedoucí STS kurzů jsou studentům k dispozici 24 hodin denně. Slovo má profesor Magnus Ljung Studenti cizích jazyků by se měli naučit vyjadřovat způsobem, který se co nejvíce přibližuje mluvě rodilých mluvčí. Nejpřirozenějším způsobem, jak toho dosáhnout, je strávit nějaký čas v zemi, kde se příslušným jazykem hovoří. Takový pobyt zprostředkovává i přehled o kultuře a životního způsobu země a posiluje tak motivaci pro jazyková studia. Školní mládež, která chce studovat jazyky v zahraničí kratší dobu, obvykle volí jazykovou cestu. STS má schopné lektory a vedoucí a nabízí široký výběr kurzovních míst. Organizace má velmi dobře vybudovanou síť hostitelských rodin a ručí tak za svědomitou péči o studenty. Pedagogická rada STS STS Jazyková cesta: spojení studia a zábavy. Magnus Ljung Magnus Ljung Profesor angličtiny Stockholm University Michele Harrison Rektorka LSC Language Study Centres Susanna Grävare Nyvall Rektorka IBS, International Business School 5

6 Zvolte si jeden z Jazykový kurz v zahraničí nejefektivnější způsob studia jazyků. Věk: let Výuka: 15 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Hastings, Brighton, Salzburg OBECNÝ KURZ Obecný kurz je přizpůsoben těm, kteří navštěvují druhý stupeň základní školy nebo střední školu. Týdně absolvujete 15 lekcí výuky, délka jedné lekce je 50 minut. Každá třída má k dispozici českého/slovenského učitele a rodilého mluvčího, kteří se střídají ve výuce malých skupin o cca patnácti žácích. Čeští/ slovenští učitelé vyučují gramatiku a práci s textem, rodilý mluvčí se stará o konverzaci o aktuálních tématech a kultuře dané země. To, jak budou zaměřeny hodiny konverzace, budete mít možnost ovlivnit volbou tématu dle svých zájmů i vy, studenti. Vaši spolužáci budou z České a Slovenské republiky. Váš učitel bude i vedoucím celé vaší skupiny a bude vám po celou dobu kurzu k dispozici. Pokud rádi sportujete, je ideální zkombinovat obecný kurz se sportovním kurzem. Nabídku najdete na straně 9. Na Jazykové cestě navážete nová přátelství se studenty z různých částí světa. Věk: let Výuka: 25 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Hastings, Brighton, Salzburg INTENZIVNÍ KURZ Vy, kteří si chcete prohloubit znalosti jazyka a jste ochotni pracovat o trochu více, můžete zvolit intenzivní kurz. Doporučujeme ho zejména jako přípravu na maturitní zkoušku z cizího jazyka. Absolvujete 25 lekcí týdně, délka lekce je 50 minut. Budete mít k dispozici českého učitele a rodilého mluvčího. Ve srovnání s ostatními kurzy máte dvě lekce denně navíc, které povede rodilý mluvčí v příslušném jazyce. Výuka bude probíhat v patnáctičlenných skupinkách českých a slovenských studentů. Kromě výuky frází, slovní zásoby a gramatiky budete diskutovat o aktuálních tématech a naučíte se mnohé o kultuře dané země. Na výběru témat konverzace se budete podílet i vy podle svých zájmů. Po závěrečném testu, který odhalí míru vašeho pokroku, obdržíte diplom STS. Pokud máte zájem o sport, nabízíme Vám široký výběr ze sportovních kurzů. Nabídku najdete na straně 9. Na konci kurzu obdržíte diplom STS. Věk: let Výuka: 15 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Hastings, Brighton, Bournemouth, Torquay, Edinburgh, Isle of Wight, Malta, Malta Sun Crest Club, STS Club California, Juan-les-Pins, Salzburg MEZINÁRODNÍ KURZ Ze zkušenosti víme, že jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se naučit cizímu jazyku, je stýkat se s lidmi, se kterými musíte hovořit cizí řečí. Na mezinárodním kurzu k tomu dostanete příležitost. Výuka probíhá v rozsahu 15 lekcí týdně pod vedením rodilého mluvčího. Patnáctičlenné výukové skupiny jsou složeny ze studentů ze všech koutů Evropy. Při aktivitách ve volném čase je skupina složena ze studentů minimálně tří národností. Za mezinárodní skupinu studentů odpovídají zkušení mezinárodní vedoucí různých národností, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně. Celá koncepce mezinárodního kurzu vyžaduje od studentů velmi aktivní přístup a alespoň základy daného cizího jazyka, neboť veškerá komunikace se odehrává v příslušném jazyce, tzn. i řešení různých problémů. Můžeme Vám doporučit kombinovat mezinárodní kurz se sportovním kurzem. Nabídku najdete na straně 9. 6 Slavnostní udílení diplomů STS v Oxfordu. Věk: let Výuka: 25 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Oxford OXFORD INTENSIVE Oxford Intensive je jazykový kurz se zcela ojedinělou koncepcí. Je určen studentům, kteří kromě intenzivní výuky angličtiny mají zájem získat znalosti o Anglii, její historii a kultuře. Veškerá výuka probíhá v malých patnáctičlenných skupinkách studentů z různých zemí. Týdně absolvujete 25 lekcí, délka lekce je 50 minut. Vyučovat vás budou pouze rodilí mluvčí. Obsah výuky sestává z hodin gramatiky, práce s textem, procvičování slovní zásoby a konverzace se zaměřením na anglickou kulturu a historii. Při výuce je využívána hlavně komunikační metoda. Od studentů se očekává aktivní přístup ke studiu, a to i ve volném čase. Součástí výuky je práce na různých projektech. Na závěr vám bude slavnostně předán diplom STS.

7 jazykových kurzů! Věk: let Výuka: 15 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Isle of Wight JUNIORSKÝ KURZ Tyto kurzy jsou určeny 10-13letým studentům. Díky tomu, že se v útlém věku dokonale naučí základům, bude pro ně snazší hovořit a psát bezchybně anglicky. STS se soustředí na to, aby kurzy pro juniory na anglickém ostrově Isle of Wight probíhaly bezpečnou a dobře organizovanou formou. Junioři STS absolvují během kurzu 15 lekcí týdně, délka lekce je 50 minut. Náplní výuky je gramatika, práce s textem, procvičování slovní zásoby a konverzace. Obsahově a metodicky je vše přizpůsobeno věku studentů. Na výuce se podílejí český/slovenský vedoucí s rodilým mluvčím. Vedoucí jsou pečlivě vybíráni. Podmínkou jejich přijetí je zkušenost s jazykovou výukou mladších žáků. Pro volný čas vedoucí zajišťuje pestrý program. Žáci bydlí a stravují se v pečlivě vybraných hostitelských rodinách. Prožijte léto na juniorském kurzu. Věk: let Výuka: 40 lekcí za celý pobyt Místo: Jihoafrická republika, Austrálie, USA STS EXPERIENCE Máte chuť více cestovat, poznávat vzdálené destinace a jste dobrodružný typ? A chcete se při tom učit anglicky? Pojeďte s námi na STS Experience. STS Experience je kurz bořící tradiční vyučovací metody. Nestrávíte tedy prázdniny ve třídě, nad gramatickými cvičeními ani učením slovíček. Namísto toho budete procvičovat jazyk na výletech, cestách a při různých aktivitách. Celý pobyt strávíte v mezinárodní skupině studentů pod vedením mezinárodního vedoucího. Poznáte zemi a seznámíte se s její kulturou i památkami. Spolu s žáky z různých částí světa budete dle vlastního výběru pracovat na různých projektech. Kurzy STS Experience se konají v Austrálii, Jihoafrické republice, a v USA. Vzhledem ke svému charakteru jsou vhodné pro zkušenější a jazykově vy spělejší studenty. Více informací o STS Experience v JAR a Austrálii najdete na stranách Pokud máte zájem získat informace o kurzu v USA navštivte STS Experience prázdniny plné dobrodružství. 10 důvodů proč si zvolit právě STS 1) Nejzkušenější organizace. STS vám zajistí moderní a kvalitní výuku, má 46leté zkušenosti s organizováním jazykových cest. První cesta se uskutečnila již v roce ) Mezinárodní organizace. STS má kanceláře ve 25 zemích. Zajišťujeme pravé mezinárodní prostředí! Budete mít možnost poznat přátelé z různých koutů světa. 3) Pečlivě vybrané hostitelské rodiny. Místní zástupci STS věnují ubytování studentů zvláštní péči. Každoročně spolupracujeme s oblíbenými hostitelskými rodinami, které jsou zárukou bezpečí pro studenty a klidu pro rodiče. 4) Zkušení vedoucí. Naši vedoucí mají vysokoškolskou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s prací s mládeží. Studenti i rodiče jim mohou plně důvěřovat. 5) Lákavý program ve volném čase. STS připravuje pro volný čas zajímavý program nabitý nejrůznějšími akcemi a výlety. Určitě se nebudete nudit! 6) STS vám nabízí více. Ve vybraných destinacích vám nabízíme sportovní kurzy spojení výuky jazyka a sportu je ideální kombinací. 7) STS přichází vždy jako první. Každý rok přinášíme našim studentům spoustu novinek a slev! Novinkami pro rok 2004 je STS Experience v Jihoafrické republice a USA a Club STS Malta Sun Crest. 8) S STS po celý rok. STS má svou kancelář v Praze a Bratislavě. Můžete nás navštívit nebo kdykoliv volat. V průběhu léta jsou kanceláře STS i v jednotlivých kurzovních městech. 9) Nové zkušenosti, větší sebevědomí. Na jazykové cestě se naučíte nejen cizímu jazyku. Tři týdny v přirozeném prostředí vám přinesou poznání cizí kultury a nové zážitky. Vydáte se pak sebevědoměji na cestu vstříc vaší budoucnosti. 10) S STS jste v bezpečí. Na jazykové cestě s STS bude váš vedoucí neustále ve vaší blízkosti. STS má pro své studenty čtyřiadvacetihodinovou službu. V případě nouze nebo jakýchkoli problémů nám můžete volat do kanceláře STS v Praze nebo Bratislavě na účet volaného nebo do kanceláře STS ve vašem kurzovním městě. Součástí zabezpečení studentů je i zodpovědnost hostitelské rodiny za své studenty. 7

8 První den podniknete s učiteli procházku městem town walk. Aktivní volný č 8 Téměř všechna kurzovní města jsou přímořská a nabízejí nádherné koupání. Léto znamená prázdniny a prázdniny znamenají zábavu a legraci. Na STS Jazykové cestě nebudete pouze studovat, ale prožijete zajímavé a zábavné prázdniny. V ceně kurzu je program na volný čas po celou dobu jeho trvání. Po skončení výuky vás budou čekat nejrůznější výlety, návštěvy zajímavých míst a pamětihodností. Budete mít mnoho příležitostí provozovat sportovní aktivity. Večer se potkáte se svými kamarády na pláži nebo v parku na pravé barbecue párty s grilováním nebo půjdete společně na diskotéku. Výlety STS zahrnuté v ceně Společně s vašimi vedoucími a spolužáky podniknete během kurzu několik výletů. Tyto výlety jsou individuální pro každé kurzovní město a dočtete se o nich na stránkách věnovaných jednotlivým městům. V ceně kurzu jsou zahrnuty i návštěvy velkoměst. Budete mít možnost navštívit jedno z následujících velkoměst Londýn, Mnichov, Monaco, Monte Carlo, Glasgow, Vallettu, Canberru, Los Angeles, Auckland, Wellington, Sydney - dle výběru kurzovního města. Dva dny v Londýně prožijete tehdy, pokud s námi pojedete na jazykovou cestu do Anglie. Jeden den strávíte prohlídkou města. Druhý den můžete nakupovat nebo se podívat do muzeí, která vás zajímají. Aktivity STS zahrnuté v ceně První den po příjezdu na kurz podniknete se svým učitelem procházku tzv. town walk, při které se seznámíte s městem, kde se kurz koná. Ukáží vám nejen památky, ale i poštu, banku a nemocnice. Brzy se ve vašem letním městě zorientujete. Bavit se budete nejen na výletech, ale připravili jsme pro vás i odpoledne plná sportovních aktivit a her. Zde je ukázka několika z nich: STS Club Evening. Obvykle první den kurzu večer budete mít možnost seznámit se během párty na pláži či barbecue párty s ostatními studenty ze všech koutů Evropy, kteří si vybrali stejné kurzovní město jako vy. Vaši vedoucí pro vás připraví různé hry, které vám seznámení ulehčí. STS Sports Day a STS World Championship. Sportujete rádi? Tak právě pro vás jsme připravili tyto dvě akivity. Vaše třída se utká s ostatními třídami v turnajích ve fotbalu, volejbalu, košíkové a dalších kolektivních hrách. STS Crazy Games. Vaši vedoucí pro vás připraví odpoledne plné bláznivých her. Budete soutěžit ve skupinách a užijete si velkou spoustu legrace. STS Treasure Hunt. Dostanete rozličné úkoly. Za každý splněný úkol obdržíte určitý počet bodů. Vyhrává skupinka, která nasbírá největší počet bodů. Hra je mimo jiné zaměřena na komunikaci v cizím jazyce (např. zjišťování informací o kurzovním městě) a obohacování slovní zásoby. STS Disco Jako studenti STS budete mít po dva večery v týdnu bezplatný vstup na diskotéku STS (Platí pouze pro jižní pobřeží Anglie a Maltu). Na diskotéce STS se o vaši bezpečnost postarají vedoucí STS. STS Explorer Pass Ve většině našich kurzovních měst vám nabízíme velice výhodný STS Explorer Pass. Jde o balíček volitelných výletů a aktivit. Doporučujeme vám zakoupit si jej před odjezdem na kurz. Nemusíte se pak obávat, že byste kvůli velkému zájmu studentů nezískali místo na volitelných výletech a aktivitách. Infor-

9 as na STS Jazykových cestách! Sportovní kurz jízdy na koni na Isle of Wight. mace o náplni STS Explorer Passu najdete na stránkách věnovaných jednotlivým destinacím. STS Malta Bus Pass Chystáte se na Maltu a chcete po ostrově pohodlně a bezpečně cestovat? Zakupte si již v kanceláři STS v ČR/SR STS Malta Bus Pass jízdenku na autobus STS, který vás za pouhých 1500 Kč/33 GBP (platí po celou dobu pobytu) doveze každý den do školy, a večer zpět do hostitelské rodiny. Sportovní kurzy STS Jazyk a sport je dokonalá kombinace. Sportovní kurzy STS představují skvělý doplněk jazykové cesty pro ty z vás, kteří si chtějí vyzkoušet nové sportovní disciplíny, nebo se zdokonalit ve svém oblíbeném sportu. Komunikace na všech sportovních kurzech probíhá v angličtině. Je proto nutné, abyste byli schopni se tímto jazykem alespoň v základech dorozumět. Golf v Edinburghu. V Edinburghu nabízíme golfový kurz pro ty z vás, kteří mají handicap 36 a méně. Absolvujete 6 lekcí s profesionálním trenérem a 3 hry na golfovém hřišti. Součástí kurzu je i výlet do historického městečka, Mekky golfu St. Andrews. Doporučujeme vám vzít si sebou vlastní golfovou výbavu. (Cena Kč/281 GBP) Potápění na Maltě. Nabízíme vám možnost získat mezinárodní certifikát v potápění PADI v průběhu jazykové cesty na Maltě. Absolvujete 5 lekcí teorie, kde se naučíte spoustu velice důležitých informací o bezpečnosti a podmínkách potápění. Techniku natrénujete v průběhu pěti lekcí v bazénu a moři. Součástí jsou i 4 lekce opravdového potápění. Potřebná výstroj je v ceně kurzu. (Cena Kč/295 GBP) Jízda na koni na Isle of Wight Pojeďte s námi na juniorský kurz či mezinárodní kurz na Isle of Wight a můžete se zúčastnit sportovního kurzu jízdy na koni. Absolvujete dvanáct lekcí jízdy na koni a péče o koně pod vedením profesionálů. Doporučujeme vzít si s sebou vlastní helmu a jezdecké oblečení. (Cena Kč/212 GBP) Tenis na Isle of Wight. Zúčastníteli se juniorského či mezinárodního kurzu na Isle of Wight, budete mít možnost věnovat se ve volném čase tenisu na našem sportovním kurzu. Celkem je pro vás připraveno 12 tenisových lekcí včetně hry, pod vedením profesionálního trenéra. (Cena Kč/82 GBP) Multi Water v Torquay. Vy, kteří jedete do Torquay na mezinárodní kurz, máte nyní možnost vyzkoušet si několik vodních sportů pod vedením profesionálních trenérů. Zkuste si jízdu na vodních lyžích, jachting, windsurfing, kanoistiku a powerboating. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. (Cena Kč/126 GBP) Tanec v Torquay. Tento rok jsme pro vás připravili novou nabídku: kurz tance v nádherném městě Torquay. Naučíte se základům různých tanečních technik (scénický tanec, hiphop, funk). Dozvíte se něco o choreografii a sami si vyzkoušíte svou fantazii v praxi. Cílem kurzu bude nacvičení skupinové choreografie, která bude vaším společným dílem. (Cena Kč/60 GBP) Plážový volejbal v Bournemouth. Nabízíme vám sportovní kurz plážového volejbalu v Bournemouth. Tréninky účastníků kurzu a zápasy jsou plánovány ve spolupráci s trenérem anglického olympijského týmu. Začátečníci získají solidní základy a pokročilí se zdokonalí ve stimulujícím prostředí. (Cena Kč/88 GBP) Sportovní kurz plážového volejbalu ve volejbalové škole v Bournemouth. Sportovní kurz potápění na Maltě. Vyzkoušejte si vodní sporty v Torquay. 9

10 Kvalitní ubytování v hostitelské rodině. Ubytování & cesta STS Club vám nabízí ubytování internátního typu s mezinárodní atmosférou. 10 Nabízíme vám dva typy ubytování, máte tak možnost zvolit si dle vlastních potřeb. Hostitelská rodina Ubytování v hostitelské rodině představuje nejlepší možnost poznat kulturu a životní styl v hostitelské zemi. V každém kurzovním městě máme stálého zástupce, který během zimního období navštěvuje všechny hostitelské rodiny, aby se co nejlépe seznámil s jejich rodinným zázemím. Díky dlouholeté spolupráci s STS se mnoho hostitelských rodin stalo našimi spolehlivými partnery, což umožňuje našemu reprezentantovi zajistit studentům z České a Slovenské republiky kvalitní a bezpečné ubytování a zázemí. V jedné hostitelské rodině jsou ubytovaní maximálně čtyři studenti. V rodině budete snídat a večeřet. S sebou do školy budete dostávat balíček s obědem. Vaše hostitelská rodina se o vás dobře postará. Pátý a poslední den kurzu vyplňují všichni účastníci dotazník, mj. i o tom, jak se cítí v hostitelské rodině. Hodnocení předchozích studentů nám velmi pomáhá při vyhledávání dobrých hostitelských rodin. Budu ubytován společně se svým kamarádem? Mnozí váhají, která alternativa je nejlepší. V hostitelské rodině můžete bydlet společně se svými českými a slovenskými spolužáky nebo můžete zvolit alternativu jako jediní z České/ Slovenské republiky. Zkušenost ukázala, že studenti do šestnácti let by měli bydlet s jinými studenty z České a Slovenské republiky, je pak pro ně jednodušší navázat kontakt s hostitelskou rodinou. Ti, kteří chtějí bydlet jako jediný Čech/Slovák, musí počítat s tím, že v hostitelské rodině budou ubytováni i studenti z jiných zemí, jako např. z Itálie, Francie, Švédska, Norska, Finska aj. V rodině pak zavládne opravdu mezinárodní atmosféra. Club STS Hledáte-li jinou alternativu než je hostitelská rodina, může být STS Club to pravé. Jedná se o ubytování internátního typu a je vhodné zejména pro vyspělejší a samostatnější studenty. Naleznete ho na slunné Maltě nebo v daleké Kalifornii. Máte jedinečnou možnost studovat a bydlet společně s vašimi kamarády z různých zemí Evropy v hotelových centrech v pokojích s příslušenstvím, s bazény a příjemným okolím. Vaši učitelé (rodilí mluvčí) a mezinárodní vedoucí jsou s vámi ubytováni v hotelích STS Club. Polopenze je zajištěna v příjemné restauraci. Jistě uděláte obrovské pokroky v angličtině, neboť budete nuceni komunikovat pouze anglicky. Více informací o STS clubu na Maltě najdete na straně 19. Pokud máte zájem vydat se do slunné Kalifornie, hledejte informace na nebo kontaktujte naši kancelář. Bezpečná cesta Zaměstnanci STS se postarají o to, abyste cestovali bezpečně, pohodlně a po celou dobu cesty vám budou k dispozici. Rychlá a pohodlná cesta letadlem. Cesta letadlem začíná v Praze. Po příletu vás pohodlný autobus STS dopraví do místa konání kurzu, kde na vás budou čekat členové hostitelských rodin. Projeďte Evropu autobusem. Cestou autobusem budete mít spoustu času seznámit se s vašimi kamarády. Po celou cestu je s vámi náš doprovod. Do Anglie pojedete přes Německo a Francii, cesta trvá hodin. Do Rakouska trvá cesta přibližně 6 8 hodin. Autobusy odjíždějí z Prahy a Brna.

11 Od starého hradu na vrcholu West Hill se před vámi otevírá nádherný výhled na staré město. Diskotéky STS patří v kurzovních městech mezi nejpopulárnější zábavu. Nádherné pláže v Hastings. Hastings Hastings se svými obyvateli leží na jižním pobřeží Anglie asi sto kilometrů od Londýna. V létě se do Hastings sjíždí mládež z celé Evropy, což výrazně mění atmosféru města. Přímo v centru města má STS vlastní mezinárodní jazykovou školu, kde potkáte spoustu nových přátel z celého světa. Po škole můžete odpočívat na pláži nebo se vydat na nákupy do nového obchodního centra ve středu města. Můžete si také vyjít na procházku do malebných uliček starého města, jehož domy pocházejí ze středověku. Nahlédněte do místních krámků, které nabízejí vše od Ceník a termíny kurzů Hastings: šperků až po plakáty vašich idolů. Večer bývá samozřejmou součástí programu diskotéka na přístavní hrázi. STS vám nabízí dva bezplatné vstupy týdně. Pořádáme také STS Club Evening na East Hill, kde panuje pokaždé báječná atmosféra. V Hastings však můžete dělat i spoustu jiných věcí. Můžete objevovat svět pomocí internetu na naší Surf Station, nebo se věnovat rozličným sportům.v ceně kurzu je i výlet do nádherného města Brighton. Brighton je velkoměsto bohaté nejen na památky, ale najdete tu i řadu obchodů a kaváren. STS Explorer Pass Navštívíte společně s námi známé středověké městečko Canterbury, které odjakživa lákalo poutníky. Půl dne strávíte ve známém lázeňském městečku na jižním pobřeží Anglie Eastbourne. Nedaleko Hastings se rozprostírá známá písečná pláž Camber Beach, kde se budete moci do sytosti vykoupat a cestou navštívíte městečko Rye známé svými trhy a malebným hradem. Velkým dobrodružstvím pro vás jistě bude i návštěva Hastings Castle a Smugglar s Adventure. Cena: Kč / 36 GBP. Počet týdnů Kurzy Datum Počet dnů Způsob dopravy Cena z Prahy* Číslo kurzu 3 Obecný kurz Autobus* CHABU32 3 Obecný kurz Letadlo CHAFL32 3 Intenzivní kurz Autobus* CHABU32 IV 3 Intenzivní kurz Letadlo CHAFL32 IV 3 Mezinárodní kurz Autobus* CHABU37 3 Mezinárodní kurz Letadlo CHAFL37 3 Obecný kurz Autobus* CHABU33 3 Obecný kurz Letadlo CHAFL33 3 Intenzivní kurz Autobus* CHABU33 IV 3 Intenzivní kurz Letadlo CHAFL33 IV 3 Mezinárodní kurz Autobus* CHABU38 3 Mezinárodní kurz Letadlo CHAFL38 3 Obecný kurz Autobus* CHABU34 3 Obecný kurz Letadlo CHAFL34 3 Intenzivní kurz Autobus* CHABU34 IV 3 Intenzivní kurz Letadlo CHAFL34 IV Nabízíme a je zahrnuto v ceně*: Ubytování s plnou penzí v pečlivě vybrané hostitelské rodině. Výuka angličtiny: Obecný kurz STS, Intenzivní kurz STS, Mezinárodní kurz STS (viz str. 6 7 a ceník). Výlety a aktivity STS: Dva celodenní výlety do Londýna s prohlídkou města a možnostmi nakupování, výlet do Brightonu, STS Town Walk, STS Club Evening and Barbecue, STS Treasure Hunt, STS Crazy Games, STS Sportsday, STS World Championship, Minigolf, Bowling. Diskotéka: Dva večery v týdnu volný vstup na diskotéku. Volitelné výlety STS na vlastní náklady: Kromě výletů zahrnutých v STS Explorer Pass např. Chessington Fun Park a jiné, více informací na Pro studenty ve věku: let. *Více informací strana 26. Fakta: Počet obyvatel: cca Poloha: jižní pobřeží Anglie v hrabství East Sussex, asi 100 km jihovýchodně od Londýna. Možnosti koupání: 8 km dlouhá pláž, kryté bazény. Možnost sportování: tenis, golf, jízda na koni, volejbal, fotbal, badminton, plavání, basketbal, squash, go-cart, kolečkové brusle. Jízdenka na autobus místních linek stojí přibližně 10 liber týdně. Pronájem kola stojí 25 liber týdně. England Hastings * K ceně kurzu je třeba připočítat cenu dopravy: zpáteční letenka cca Kč a letištní poplatky Kč; zpáteční autobusová jízdenka cca Kč. Transfer tam i zpět (cca cena 1000 Kč) a kompletní pojištění (cca cena 1200 Kč) je zahrnuto v ceně kurzu. Let z Prahy Ruzyně do Londýna, transfer autobusem STS do kurzovního města. Autobusem z Brna nebo Prahy do kurzovního města. POZOR! Kurzy s autobusovou dopravou mají cenu zvýhodněnu o Kč. pro více informací 11

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA JAR FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ITÁLIE

VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA JAR FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ITÁLIE STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015 JAZYKOVÉ KURZY s námi se vždy domluvíte SOUTĚŽ 2015 o jazykový pobyt v zemi dle vlastního výběru! Stačí se přidat k: facebook.com/ alfa.jazykovekurzy VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

White House Guardianship různá města

White House Guardianship různá města pro mládež od 11 do 18 let White House Guardianship různá města Anglie/Skotsko Nabízíme státní britské školy spíše v menších, bezpečných městech s vysokou kvalitou života v hrabstvích Cambridgeshire, Cheshire,

Více

Informace k lokalitám 2015

Informace k lokalitám 2015 Informace k lokalitám 2015 1 Studujte angličtinu podle svého. ANGLIČTINA NEW YORK, USA MIAMI BEACH, USA VANCOUVER, KANADA TORONTO, KANADA LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE Obsah: číslo str. New York, USA 2 Miami

Více

Německý jazyk a kultura v Drážďanech Polabská Florencie

Německý jazyk a kultura v Drážďanech Polabská Florencie Německý jazyk a kultura v Drážďanech Polabská Florencie Seznámit se s nevšedním německým jazykem a kulturou v Drážďanech je zážitkem. Saská metropole leží v okouzlujícím přírodním prostředí a její pestrá

Více

Co jsou EILC? Kurzy se konají vždy před začátkem semestru: letní kurzy - červen až září, zimní kurzy - leden až únor. INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ

Co jsou EILC? Kurzy se konají vždy před začátkem semestru: letní kurzy - červen až září, zimní kurzy - leden až únor. INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ Co jsou EILC? Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států zapojených do Programu celoživotního učení (Lifelong

Více

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

2015 21. katalog. s.r.o. CYKLOZÁJEZDY. pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ

2015 21. katalog. s.r.o. CYKLOZÁJEZDY. pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ 2015 21. katalog CYKLOZÁJEZDY s.r.o. pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ NABÍZÍME VÁM Ubytování v hotelech, penzionech, apartmánech apod. Standardně 2lůžkové pokoje s příslušenstvím Stravování na všech

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Školní rok byl rozdělen do čtyř období. Pro každé období si student zpravidla vybral dva kurzy a ty absolvoval v tom období, včetně zkoušky.

Školní rok byl rozdělen do čtyř období. Pro každé období si student zpravidla vybral dva kurzy a ty absolvoval v tom období, včetně zkoušky. Motivací pro studium v zahraničí byla pro mě jednoznačně možnost studovat angličtinu. O studiu v zahraničí jsem vlastně uvažoval už mnohokráte, ale nikdy jsem se nemohl rozhodnout, v jaké zemi bych chtěl

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více