JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let"

Transkript

1 JAZYKOVÉ CESTY Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku let NOVINKY! STS Experience USA, Jihoafrická republika STS Club Malta Sun Crest Sportovní kurz tance v Torquay Anglie, Skotsko, Malta, Francie, Rakousko, USA, Austrálie, Jihoafrická republika

2 Jazyková cesta nejlepší investice do budoucnosti vašeho dítěte! 2

3 STS začala pracovat s jazykovými cestami a akademickými programy v zahraničí již v roce Základem úspěchu STS jsou od prvopočátku profesionální spolupracovníci. Než nám dáte svou důvěru a objednáte si náš program, měli byste vědět, že volíte organizaci, která dosáhla úspěchu tím, že měla od počátku jasně definovaný cíl zajistit spokojenost klienta. Naší prioritou je vysoká míra profesionality spolupracovníků STS, efektivita a stálý vývoj nabízených produktů. Cílem je docílit vyšší míry spokojenosti za ceny stejné nebo nižší než nabízejí alternativní dodavatelé. Jen tak zajistíme perspektivní a dlouhodobý vývoj v našem oboru. Zabezpečení studentů zajistila STS organizace v Göteborgu, která složila u Královské švédské obchodní komory 110 milionů švédských korun. Touto částkou garantuje krytí veškerých ekonomických nákladů spojených s naší činností ve prospěch studenta. Vy, kteří nejste našimi klienty, vyzkoušejte STS! S největší pravděpodobností máme produkt, který bude vyhovovat právě vám. Začněte tím, že si pročtete náš katalog a internetové stránky Vítejte na Jazykových cestách STS! Ing. Tom Šafránek Ředitel STS Jazyková cesta s STS Pohodlné cestování Zaměstnanci STS se postarají o to, abyste do místa pobytu cestovali pohodlně a bezpečně. Máte možnost cestovat letadlem či autobusem. STS vám zajistí doprovod, který vám bude po celou cestu k dispozici. Během cesty se seznámíte se svými novými kamarády, kteří si vybrali stejnou destinaci jako vy. Kvalitní ubytování Po příjezdu do kurzovního města budete pohodlně ubytováni. Nabízíme vám dva typy ubytování: v hostitelské rodině a STS Clubu. Hostitelské rodiny, nejčastěji využívaný typ ubytování, jsou pečlivě vybírány zástupci STS po celý rok a umožní vám poznat kulturu země. STS Club nabízí alternativu hotelového typu ubytování. Obsah Úvod Efektivní výuka na jazykové cestě/vedoucí Přehled typů kurzů důvodů, proč cestovat s STS Aktivity ve volném čase Sportovní kurzy Kvalitní ubytování Bezpečná cesta Kurzovní města Hastings Brighton Bournemouth Torquay Isle of Wight Oxford Intensive Edinburgh Malta hostitelské rodiny Malta STS Club Juan-les-Pins Salzburg STS Experience Austrálie STS Experience JAR Summer High School Všeobecné podmínky Informace o kurzech /Kontaktujte nás! Přihlašovací formulář Jak se přihlásit? Přihlásit se můžete poštou, faxem nebo předběžně přes internet. Stačí pouze vyplnit přihlašovací formulář ze stránky 27 a poslat ho do naší kanceláře. Více informací vám poskytneme na: Tel.: Internet: Efektivní vyučování Právě pobyt v tom pravém prostředí nám nabízí fantastické možnosti, jak studenty inspirovat a dovést k úspěchu. Využíváme nejmodernější metody výuky jazyků v malých skupinách s použitím vlastního studijního materiálu. Velký význam přikládáme vzdělání našich učitelů. Nabízíme vám několik typů jazykových kurzů. Aktivní volný čas Jazyková cesta STS není jen učení ale i zábava. Po skončení výuky pro vás máme připraven bohatý program. Budete mít možnost zúčastnit se nejrůznějších výletů a návštěv pamětihodností. Nouze nebude ani o sportovní vyžití. Po dva večery v týdnu máte volný vstup na diskotéku STS, která probíhá pod dozorem vedoucích. STS Jazykové cesty Výhradním zastoupením STS Student Travel Schools AB, sídlícím v Göteborgu, je v České a Slovenské republice firma StudyPoint, s.r.o. Internet: E- mail: ČR: Nádražní 56, Praha 5. Tel: Fax: Přihlásit se můžete i v nejbližší kanceláři Čedoku. SR: Prešovská 38, Bratislava. Tel: 02/ , Fax: 02/

4 Jazykový kurz STS je tou nejlepší investicí do budoucnosti vašich dětí. Cesta za cizím 4 Velký důraz klademe na kvalitu a vzdělání našich učitelů. Zkušenosti a rozvoj V STS máme více než čtyřicetileté zkušenosti s pořádáním jazykových kurzů v zahraničí a neustále pracujeme na rozvoji nových metod a náplně výuky na základě nejnovějších lingvistických výzkumů. Jedním ze základních podkladů pro výzkumy naší pedagogické rady jsou hodnocení a názory učitelů, žáků i rodičů. Výhody studia jazyka v zahraničí Snažíme se částečně ustoupit od tradičních vyučovacích metod a plně využít skutečnosti, že jste v zemi, kde se vyučovaným jazykem hovoří. Právě pobyt v tom pravém prostředí nám nabízí fantastické možnosti, jak žáky inspirovat a dovést k úspěchu. Neocenitelnou příležitost nám poskytuje přirozená cesta k nabytí vědomostí a možnost okamžitého využití nově získané znalosti v praxi, což v případě studia jazyků zvyšuje motivaci studentů. Učení probíhá v podstatě po celou dobu kurzu a studenti jsou podněcováni k maximálně aktivnímu postoji. Malé skupiny lepší a pružnější výuka Po úvodním rozřazovacím testu se třída rozdělí na několik menších skupin na základě jazykových znalostí studentů. Když jsou skupiny malé, tedy 15 studentů ve skupině, může učitel uspokojivě vyjít vstříc individuálním potřebám každého studenta. Každá třída má k dispozici dva až tři pedagogy, kteří po celou dobu kurzu společně plánují výuku. Projektové vyučování a tzv. link lessons Projektové vyučování je moderní vyučovací metoda. Je zajímavá a přitažlivá pro studenty a vykazuje vysokou učební efektivitu. Projekt je dlouhodobý či krátkodobý úkol. Student ho plní individuálně nebo na něm spolupracuje ve skupině. Příkladem individuálního projektu může být vedení deníku po celou dobu kurzu. Zadání skupinového úkolu může znít takto: vyhledejte o místě, kam jedete na výlet, informace z literatury a připravte ostatním malý referát o tom, co jste se dozvěděli. Projektová metoda rozvíjí nejen jazykové schopnosti ale i schopnost spolupráce a tím, že vyžaduje od studentů aktivní přístup, je motivuje k další práci. Další velmi často využívanou metodou jsou diskuse. Výchozím bodem k nim bývají nejčastěji texty týkající se aktuálních témat či zprávy z rádia, televize. Tímto způsobem se žáci cvičí v umění hovořit, naslouchat, číst a psát. Učí se ale také pracovat s informacemi v cizím jazyce, což je v dnešní době téměř nedocenitelné. Vhodný studijní materiál Při výuce využíváme vlastní materiály, vypracované ve spolupráci s naší pedagogickou radou, která je v kontaktu s několika univerzitami. Učební materiály obdrží studenti první školní den. Kvalitní učitelé/vedoucí průvodci celou STS Jazykovou cestou Kvalitní učitel je jednou ze základních podmínek úspěšnosti učebního procesu a STS Jazykové cesty vůbec. Bude vám k dispozici po celou dobu kurzu, proto je jeho přítomnost velmi důležitá. Všichni naši učitelé prošli speciálním školením a díky přísnému výběru a kvalitnímu vzdělání odvádějí každoročně vynikající práci. Ve škole i při všech aktivitách a výletech se jeden vedoucí stará o 15 studentů. Tím je zajištěna maximální bezpečnost na kurzu. Český/ slovenský vedoucí je zároveň hlavním učitelem na obecném a intenzivním kurzu. Během pobytu v zahraničí je za vás a vaši třídu odpovědný. Vedoucí kurzu má v příslušném jazyce vysokoškolské vzdělání a má na starosti převážně výuku gramatiky a práce s textem. Mezinárodní vedoucí je zkušený

5 jazykem studujte s STS v zahraničí Společně se svými spolužáky budete pracovat na projektech dle vlastního výběru. vedoucí působící na mezinárodním kurzu. Nepochází z hostitelské země, ale je například ze Švédska, Polska nebo také z ČR. Má vysokoškolské vzdělání (nebo je studentem vyšších ročníků VŠ) a bohaté zkušenosti z pobytů v zahraničí. Se svými studenty mluví pouze jazykem hostitelské země. Zahraniční lektor tzv. tutor hovoří se studenty o své zemi, komentuje aktuální novinové články a spojuje výuku s nejrůznějšími projekty. Kromě bezprostředního procvičování jazyka se také zvyšuje jejich povědomí o příslušné zemi. Na mezinárodním kurzu vede celou výuku, na kurzech obecných a intenzivních se v ní střídá s českým/slovenským učitelem. Místní zaměstnanci jsou oporou vedoucím kurzu V každém místě, kde pořádáme naše kurzy, má STS vlastní kancelář se zkušenými zaměstnanci, kteří se starají o poskytování služeb studentům. Kanceláře jsou vybaveny mj. telefony, faxy, mobilními telefony a přístupem na internet, a proto je v případě potřeby možné navázat spojení mezi rodiči a studenty. 24-hodinový servis v kurzovním městě Vyskytne-li se na vaší jazykové cestě problém, kontaktujte vašeho vedoucího a vaši hostitelskou rodinu, kteří vám pomohou s jeho řešením přímo na místě. Vaši učitelé a místní zaměstnanci jsou vám k dispozici 24 hodin denně. Pro rodiče jsme k dispozici v naší pražské kanceláři a v průběhu léta je pro nouzová volání určen mobil STS. Rozřazovací a závěrečný test První den školy absolvujete rozřazovací test, na jehož základě určíme vaši jazykovou úroveň a dle ní budete rozděleni do 15-ti členných skupin. Na závěr kurzu vám zadáme závěrečný test. Jeho výsledky ukáží, jakého jazykového pokroku jste dosáhli a co je ještě možno zlepšovat. Získáte diplom Po skončení kurzu obdržíte diplom STS, který budete moci využít v budoucnosti, až se budete hlásit na školu nebo si hledat zaměstnání. Vedoucí STS kurzů jsou studentům k dispozici 24 hodin denně. Slovo má profesor Magnus Ljung Studenti cizích jazyků by se měli naučit vyjadřovat způsobem, který se co nejvíce přibližuje mluvě rodilých mluvčí. Nejpřirozenějším způsobem, jak toho dosáhnout, je strávit nějaký čas v zemi, kde se příslušným jazykem hovoří. Takový pobyt zprostředkovává i přehled o kultuře a životního způsobu země a posiluje tak motivaci pro jazyková studia. Školní mládež, která chce studovat jazyky v zahraničí kratší dobu, obvykle volí jazykovou cestu. STS má schopné lektory a vedoucí a nabízí široký výběr kurzovních míst. Organizace má velmi dobře vybudovanou síť hostitelských rodin a ručí tak za svědomitou péči o studenty. Pedagogická rada STS STS Jazyková cesta: spojení studia a zábavy. Magnus Ljung Magnus Ljung Profesor angličtiny Stockholm University Michele Harrison Rektorka LSC Language Study Centres Susanna Grävare Nyvall Rektorka IBS, International Business School 5

6 Zvolte si jeden z Jazykový kurz v zahraničí nejefektivnější způsob studia jazyků. Věk: let Výuka: 15 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Hastings, Brighton, Salzburg OBECNÝ KURZ Obecný kurz je přizpůsoben těm, kteří navštěvují druhý stupeň základní školy nebo střední školu. Týdně absolvujete 15 lekcí výuky, délka jedné lekce je 50 minut. Každá třída má k dispozici českého/slovenského učitele a rodilého mluvčího, kteří se střídají ve výuce malých skupin o cca patnácti žácích. Čeští/ slovenští učitelé vyučují gramatiku a práci s textem, rodilý mluvčí se stará o konverzaci o aktuálních tématech a kultuře dané země. To, jak budou zaměřeny hodiny konverzace, budete mít možnost ovlivnit volbou tématu dle svých zájmů i vy, studenti. Vaši spolužáci budou z České a Slovenské republiky. Váš učitel bude i vedoucím celé vaší skupiny a bude vám po celou dobu kurzu k dispozici. Pokud rádi sportujete, je ideální zkombinovat obecný kurz se sportovním kurzem. Nabídku najdete na straně 9. Na Jazykové cestě navážete nová přátelství se studenty z různých částí světa. Věk: let Výuka: 25 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Hastings, Brighton, Salzburg INTENZIVNÍ KURZ Vy, kteří si chcete prohloubit znalosti jazyka a jste ochotni pracovat o trochu více, můžete zvolit intenzivní kurz. Doporučujeme ho zejména jako přípravu na maturitní zkoušku z cizího jazyka. Absolvujete 25 lekcí týdně, délka lekce je 50 minut. Budete mít k dispozici českého učitele a rodilého mluvčího. Ve srovnání s ostatními kurzy máte dvě lekce denně navíc, které povede rodilý mluvčí v příslušném jazyce. Výuka bude probíhat v patnáctičlenných skupinkách českých a slovenských studentů. Kromě výuky frází, slovní zásoby a gramatiky budete diskutovat o aktuálních tématech a naučíte se mnohé o kultuře dané země. Na výběru témat konverzace se budete podílet i vy podle svých zájmů. Po závěrečném testu, který odhalí míru vašeho pokroku, obdržíte diplom STS. Pokud máte zájem o sport, nabízíme Vám široký výběr ze sportovních kurzů. Nabídku najdete na straně 9. Na konci kurzu obdržíte diplom STS. Věk: let Výuka: 15 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Hastings, Brighton, Bournemouth, Torquay, Edinburgh, Isle of Wight, Malta, Malta Sun Crest Club, STS Club California, Juan-les-Pins, Salzburg MEZINÁRODNÍ KURZ Ze zkušenosti víme, že jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se naučit cizímu jazyku, je stýkat se s lidmi, se kterými musíte hovořit cizí řečí. Na mezinárodním kurzu k tomu dostanete příležitost. Výuka probíhá v rozsahu 15 lekcí týdně pod vedením rodilého mluvčího. Patnáctičlenné výukové skupiny jsou složeny ze studentů ze všech koutů Evropy. Při aktivitách ve volném čase je skupina složena ze studentů minimálně tří národností. Za mezinárodní skupinu studentů odpovídají zkušení mezinárodní vedoucí různých národností, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně. Celá koncepce mezinárodního kurzu vyžaduje od studentů velmi aktivní přístup a alespoň základy daného cizího jazyka, neboť veškerá komunikace se odehrává v příslušném jazyce, tzn. i řešení různých problémů. Můžeme Vám doporučit kombinovat mezinárodní kurz se sportovním kurzem. Nabídku najdete na straně 9. 6 Slavnostní udílení diplomů STS v Oxfordu. Věk: let Výuka: 25 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Oxford OXFORD INTENSIVE Oxford Intensive je jazykový kurz se zcela ojedinělou koncepcí. Je určen studentům, kteří kromě intenzivní výuky angličtiny mají zájem získat znalosti o Anglii, její historii a kultuře. Veškerá výuka probíhá v malých patnáctičlenných skupinkách studentů z různých zemí. Týdně absolvujete 25 lekcí, délka lekce je 50 minut. Vyučovat vás budou pouze rodilí mluvčí. Obsah výuky sestává z hodin gramatiky, práce s textem, procvičování slovní zásoby a konverzace se zaměřením na anglickou kulturu a historii. Při výuce je využívána hlavně komunikační metoda. Od studentů se očekává aktivní přístup ke studiu, a to i ve volném čase. Součástí výuky je práce na různých projektech. Na závěr vám bude slavnostně předán diplom STS.

7 jazykových kurzů! Věk: let Výuka: 15 lekcí týdně (1 lekce=50 minut) Místo: Isle of Wight JUNIORSKÝ KURZ Tyto kurzy jsou určeny 10-13letým studentům. Díky tomu, že se v útlém věku dokonale naučí základům, bude pro ně snazší hovořit a psát bezchybně anglicky. STS se soustředí na to, aby kurzy pro juniory na anglickém ostrově Isle of Wight probíhaly bezpečnou a dobře organizovanou formou. Junioři STS absolvují během kurzu 15 lekcí týdně, délka lekce je 50 minut. Náplní výuky je gramatika, práce s textem, procvičování slovní zásoby a konverzace. Obsahově a metodicky je vše přizpůsobeno věku studentů. Na výuce se podílejí český/slovenský vedoucí s rodilým mluvčím. Vedoucí jsou pečlivě vybíráni. Podmínkou jejich přijetí je zkušenost s jazykovou výukou mladších žáků. Pro volný čas vedoucí zajišťuje pestrý program. Žáci bydlí a stravují se v pečlivě vybraných hostitelských rodinách. Prožijte léto na juniorském kurzu. Věk: let Výuka: 40 lekcí za celý pobyt Místo: Jihoafrická republika, Austrálie, USA STS EXPERIENCE Máte chuť více cestovat, poznávat vzdálené destinace a jste dobrodružný typ? A chcete se při tom učit anglicky? Pojeďte s námi na STS Experience. STS Experience je kurz bořící tradiční vyučovací metody. Nestrávíte tedy prázdniny ve třídě, nad gramatickými cvičeními ani učením slovíček. Namísto toho budete procvičovat jazyk na výletech, cestách a při různých aktivitách. Celý pobyt strávíte v mezinárodní skupině studentů pod vedením mezinárodního vedoucího. Poznáte zemi a seznámíte se s její kulturou i památkami. Spolu s žáky z různých částí světa budete dle vlastního výběru pracovat na různých projektech. Kurzy STS Experience se konají v Austrálii, Jihoafrické republice, a v USA. Vzhledem ke svému charakteru jsou vhodné pro zkušenější a jazykově vy spělejší studenty. Více informací o STS Experience v JAR a Austrálii najdete na stranách Pokud máte zájem získat informace o kurzu v USA navštivte STS Experience prázdniny plné dobrodružství. 10 důvodů proč si zvolit právě STS 1) Nejzkušenější organizace. STS vám zajistí moderní a kvalitní výuku, má 46leté zkušenosti s organizováním jazykových cest. První cesta se uskutečnila již v roce ) Mezinárodní organizace. STS má kanceláře ve 25 zemích. Zajišťujeme pravé mezinárodní prostředí! Budete mít možnost poznat přátelé z různých koutů světa. 3) Pečlivě vybrané hostitelské rodiny. Místní zástupci STS věnují ubytování studentů zvláštní péči. Každoročně spolupracujeme s oblíbenými hostitelskými rodinami, které jsou zárukou bezpečí pro studenty a klidu pro rodiče. 4) Zkušení vedoucí. Naši vedoucí mají vysokoškolskou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s prací s mládeží. Studenti i rodiče jim mohou plně důvěřovat. 5) Lákavý program ve volném čase. STS připravuje pro volný čas zajímavý program nabitý nejrůznějšími akcemi a výlety. Určitě se nebudete nudit! 6) STS vám nabízí více. Ve vybraných destinacích vám nabízíme sportovní kurzy spojení výuky jazyka a sportu je ideální kombinací. 7) STS přichází vždy jako první. Každý rok přinášíme našim studentům spoustu novinek a slev! Novinkami pro rok 2004 je STS Experience v Jihoafrické republice a USA a Club STS Malta Sun Crest. 8) S STS po celý rok. STS má svou kancelář v Praze a Bratislavě. Můžete nás navštívit nebo kdykoliv volat. V průběhu léta jsou kanceláře STS i v jednotlivých kurzovních městech. 9) Nové zkušenosti, větší sebevědomí. Na jazykové cestě se naučíte nejen cizímu jazyku. Tři týdny v přirozeném prostředí vám přinesou poznání cizí kultury a nové zážitky. Vydáte se pak sebevědoměji na cestu vstříc vaší budoucnosti. 10) S STS jste v bezpečí. Na jazykové cestě s STS bude váš vedoucí neustále ve vaší blízkosti. STS má pro své studenty čtyřiadvacetihodinovou službu. V případě nouze nebo jakýchkoli problémů nám můžete volat do kanceláře STS v Praze nebo Bratislavě na účet volaného nebo do kanceláře STS ve vašem kurzovním městě. Součástí zabezpečení studentů je i zodpovědnost hostitelské rodiny za své studenty. 7

8 První den podniknete s učiteli procházku městem town walk. Aktivní volný č 8 Téměř všechna kurzovní města jsou přímořská a nabízejí nádherné koupání. Léto znamená prázdniny a prázdniny znamenají zábavu a legraci. Na STS Jazykové cestě nebudete pouze studovat, ale prožijete zajímavé a zábavné prázdniny. V ceně kurzu je program na volný čas po celou dobu jeho trvání. Po skončení výuky vás budou čekat nejrůznější výlety, návštěvy zajímavých míst a pamětihodností. Budete mít mnoho příležitostí provozovat sportovní aktivity. Večer se potkáte se svými kamarády na pláži nebo v parku na pravé barbecue párty s grilováním nebo půjdete společně na diskotéku. Výlety STS zahrnuté v ceně Společně s vašimi vedoucími a spolužáky podniknete během kurzu několik výletů. Tyto výlety jsou individuální pro každé kurzovní město a dočtete se o nich na stránkách věnovaných jednotlivým městům. V ceně kurzu jsou zahrnuty i návštěvy velkoměst. Budete mít možnost navštívit jedno z následujících velkoměst Londýn, Mnichov, Monaco, Monte Carlo, Glasgow, Vallettu, Canberru, Los Angeles, Auckland, Wellington, Sydney - dle výběru kurzovního města. Dva dny v Londýně prožijete tehdy, pokud s námi pojedete na jazykovou cestu do Anglie. Jeden den strávíte prohlídkou města. Druhý den můžete nakupovat nebo se podívat do muzeí, která vás zajímají. Aktivity STS zahrnuté v ceně První den po příjezdu na kurz podniknete se svým učitelem procházku tzv. town walk, při které se seznámíte s městem, kde se kurz koná. Ukáží vám nejen památky, ale i poštu, banku a nemocnice. Brzy se ve vašem letním městě zorientujete. Bavit se budete nejen na výletech, ale připravili jsme pro vás i odpoledne plná sportovních aktivit a her. Zde je ukázka několika z nich: STS Club Evening. Obvykle první den kurzu večer budete mít možnost seznámit se během párty na pláži či barbecue párty s ostatními studenty ze všech koutů Evropy, kteří si vybrali stejné kurzovní město jako vy. Vaši vedoucí pro vás připraví různé hry, které vám seznámení ulehčí. STS Sports Day a STS World Championship. Sportujete rádi? Tak právě pro vás jsme připravili tyto dvě akivity. Vaše třída se utká s ostatními třídami v turnajích ve fotbalu, volejbalu, košíkové a dalších kolektivních hrách. STS Crazy Games. Vaši vedoucí pro vás připraví odpoledne plné bláznivých her. Budete soutěžit ve skupinách a užijete si velkou spoustu legrace. STS Treasure Hunt. Dostanete rozličné úkoly. Za každý splněný úkol obdržíte určitý počet bodů. Vyhrává skupinka, která nasbírá největší počet bodů. Hra je mimo jiné zaměřena na komunikaci v cizím jazyce (např. zjišťování informací o kurzovním městě) a obohacování slovní zásoby. STS Disco Jako studenti STS budete mít po dva večery v týdnu bezplatný vstup na diskotéku STS (Platí pouze pro jižní pobřeží Anglie a Maltu). Na diskotéce STS se o vaši bezpečnost postarají vedoucí STS. STS Explorer Pass Ve většině našich kurzovních měst vám nabízíme velice výhodný STS Explorer Pass. Jde o balíček volitelných výletů a aktivit. Doporučujeme vám zakoupit si jej před odjezdem na kurz. Nemusíte se pak obávat, že byste kvůli velkému zájmu studentů nezískali místo na volitelných výletech a aktivitách. Infor-

9 as na STS Jazykových cestách! Sportovní kurz jízdy na koni na Isle of Wight. mace o náplni STS Explorer Passu najdete na stránkách věnovaných jednotlivým destinacím. STS Malta Bus Pass Chystáte se na Maltu a chcete po ostrově pohodlně a bezpečně cestovat? Zakupte si již v kanceláři STS v ČR/SR STS Malta Bus Pass jízdenku na autobus STS, který vás za pouhých 1500 Kč/33 GBP (platí po celou dobu pobytu) doveze každý den do školy, a večer zpět do hostitelské rodiny. Sportovní kurzy STS Jazyk a sport je dokonalá kombinace. Sportovní kurzy STS představují skvělý doplněk jazykové cesty pro ty z vás, kteří si chtějí vyzkoušet nové sportovní disciplíny, nebo se zdokonalit ve svém oblíbeném sportu. Komunikace na všech sportovních kurzech probíhá v angličtině. Je proto nutné, abyste byli schopni se tímto jazykem alespoň v základech dorozumět. Golf v Edinburghu. V Edinburghu nabízíme golfový kurz pro ty z vás, kteří mají handicap 36 a méně. Absolvujete 6 lekcí s profesionálním trenérem a 3 hry na golfovém hřišti. Součástí kurzu je i výlet do historického městečka, Mekky golfu St. Andrews. Doporučujeme vám vzít si sebou vlastní golfovou výbavu. (Cena Kč/281 GBP) Potápění na Maltě. Nabízíme vám možnost získat mezinárodní certifikát v potápění PADI v průběhu jazykové cesty na Maltě. Absolvujete 5 lekcí teorie, kde se naučíte spoustu velice důležitých informací o bezpečnosti a podmínkách potápění. Techniku natrénujete v průběhu pěti lekcí v bazénu a moři. Součástí jsou i 4 lekce opravdového potápění. Potřebná výstroj je v ceně kurzu. (Cena Kč/295 GBP) Jízda na koni na Isle of Wight Pojeďte s námi na juniorský kurz či mezinárodní kurz na Isle of Wight a můžete se zúčastnit sportovního kurzu jízdy na koni. Absolvujete dvanáct lekcí jízdy na koni a péče o koně pod vedením profesionálů. Doporučujeme vzít si s sebou vlastní helmu a jezdecké oblečení. (Cena Kč/212 GBP) Tenis na Isle of Wight. Zúčastníteli se juniorského či mezinárodního kurzu na Isle of Wight, budete mít možnost věnovat se ve volném čase tenisu na našem sportovním kurzu. Celkem je pro vás připraveno 12 tenisových lekcí včetně hry, pod vedením profesionálního trenéra. (Cena Kč/82 GBP) Multi Water v Torquay. Vy, kteří jedete do Torquay na mezinárodní kurz, máte nyní možnost vyzkoušet si několik vodních sportů pod vedením profesionálních trenérů. Zkuste si jízdu na vodních lyžích, jachting, windsurfing, kanoistiku a powerboating. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. (Cena Kč/126 GBP) Tanec v Torquay. Tento rok jsme pro vás připravili novou nabídku: kurz tance v nádherném městě Torquay. Naučíte se základům různých tanečních technik (scénický tanec, hiphop, funk). Dozvíte se něco o choreografii a sami si vyzkoušíte svou fantazii v praxi. Cílem kurzu bude nacvičení skupinové choreografie, která bude vaším společným dílem. (Cena Kč/60 GBP) Plážový volejbal v Bournemouth. Nabízíme vám sportovní kurz plážového volejbalu v Bournemouth. Tréninky účastníků kurzu a zápasy jsou plánovány ve spolupráci s trenérem anglického olympijského týmu. Začátečníci získají solidní základy a pokročilí se zdokonalí ve stimulujícím prostředí. (Cena Kč/88 GBP) Sportovní kurz plážového volejbalu ve volejbalové škole v Bournemouth. Sportovní kurz potápění na Maltě. Vyzkoušejte si vodní sporty v Torquay. 9

10 Kvalitní ubytování v hostitelské rodině. Ubytování & cesta STS Club vám nabízí ubytování internátního typu s mezinárodní atmosférou. 10 Nabízíme vám dva typy ubytování, máte tak možnost zvolit si dle vlastních potřeb. Hostitelská rodina Ubytování v hostitelské rodině představuje nejlepší možnost poznat kulturu a životní styl v hostitelské zemi. V každém kurzovním městě máme stálého zástupce, který během zimního období navštěvuje všechny hostitelské rodiny, aby se co nejlépe seznámil s jejich rodinným zázemím. Díky dlouholeté spolupráci s STS se mnoho hostitelských rodin stalo našimi spolehlivými partnery, což umožňuje našemu reprezentantovi zajistit studentům z České a Slovenské republiky kvalitní a bezpečné ubytování a zázemí. V jedné hostitelské rodině jsou ubytovaní maximálně čtyři studenti. V rodině budete snídat a večeřet. S sebou do školy budete dostávat balíček s obědem. Vaše hostitelská rodina se o vás dobře postará. Pátý a poslední den kurzu vyplňují všichni účastníci dotazník, mj. i o tom, jak se cítí v hostitelské rodině. Hodnocení předchozích studentů nám velmi pomáhá při vyhledávání dobrých hostitelských rodin. Budu ubytován společně se svým kamarádem? Mnozí váhají, která alternativa je nejlepší. V hostitelské rodině můžete bydlet společně se svými českými a slovenskými spolužáky nebo můžete zvolit alternativu jako jediní z České/ Slovenské republiky. Zkušenost ukázala, že studenti do šestnácti let by měli bydlet s jinými studenty z České a Slovenské republiky, je pak pro ně jednodušší navázat kontakt s hostitelskou rodinou. Ti, kteří chtějí bydlet jako jediný Čech/Slovák, musí počítat s tím, že v hostitelské rodině budou ubytováni i studenti z jiných zemí, jako např. z Itálie, Francie, Švédska, Norska, Finska aj. V rodině pak zavládne opravdu mezinárodní atmosféra. Club STS Hledáte-li jinou alternativu než je hostitelská rodina, může být STS Club to pravé. Jedná se o ubytování internátního typu a je vhodné zejména pro vyspělejší a samostatnější studenty. Naleznete ho na slunné Maltě nebo v daleké Kalifornii. Máte jedinečnou možnost studovat a bydlet společně s vašimi kamarády z různých zemí Evropy v hotelových centrech v pokojích s příslušenstvím, s bazény a příjemným okolím. Vaši učitelé (rodilí mluvčí) a mezinárodní vedoucí jsou s vámi ubytováni v hotelích STS Club. Polopenze je zajištěna v příjemné restauraci. Jistě uděláte obrovské pokroky v angličtině, neboť budete nuceni komunikovat pouze anglicky. Více informací o STS clubu na Maltě najdete na straně 19. Pokud máte zájem vydat se do slunné Kalifornie, hledejte informace na nebo kontaktujte naši kancelář. Bezpečná cesta Zaměstnanci STS se postarají o to, abyste cestovali bezpečně, pohodlně a po celou dobu cesty vám budou k dispozici. Rychlá a pohodlná cesta letadlem. Cesta letadlem začíná v Praze. Po příletu vás pohodlný autobus STS dopraví do místa konání kurzu, kde na vás budou čekat členové hostitelských rodin. Projeďte Evropu autobusem. Cestou autobusem budete mít spoustu času seznámit se s vašimi kamarády. Po celou cestu je s vámi náš doprovod. Do Anglie pojedete přes Německo a Francii, cesta trvá hodin. Do Rakouska trvá cesta přibližně 6 8 hodin. Autobusy odjíždějí z Prahy a Brna.

11 Od starého hradu na vrcholu West Hill se před vámi otevírá nádherný výhled na staré město. Diskotéky STS patří v kurzovních městech mezi nejpopulárnější zábavu. Nádherné pláže v Hastings. Hastings Hastings se svými obyvateli leží na jižním pobřeží Anglie asi sto kilometrů od Londýna. V létě se do Hastings sjíždí mládež z celé Evropy, což výrazně mění atmosféru města. Přímo v centru města má STS vlastní mezinárodní jazykovou školu, kde potkáte spoustu nových přátel z celého světa. Po škole můžete odpočívat na pláži nebo se vydat na nákupy do nového obchodního centra ve středu města. Můžete si také vyjít na procházku do malebných uliček starého města, jehož domy pocházejí ze středověku. Nahlédněte do místních krámků, které nabízejí vše od Ceník a termíny kurzů Hastings: šperků až po plakáty vašich idolů. Večer bývá samozřejmou součástí programu diskotéka na přístavní hrázi. STS vám nabízí dva bezplatné vstupy týdně. Pořádáme také STS Club Evening na East Hill, kde panuje pokaždé báječná atmosféra. V Hastings však můžete dělat i spoustu jiných věcí. Můžete objevovat svět pomocí internetu na naší Surf Station, nebo se věnovat rozličným sportům.v ceně kurzu je i výlet do nádherného města Brighton. Brighton je velkoměsto bohaté nejen na památky, ale najdete tu i řadu obchodů a kaváren. STS Explorer Pass Navštívíte společně s námi známé středověké městečko Canterbury, které odjakživa lákalo poutníky. Půl dne strávíte ve známém lázeňském městečku na jižním pobřeží Anglie Eastbourne. Nedaleko Hastings se rozprostírá známá písečná pláž Camber Beach, kde se budete moci do sytosti vykoupat a cestou navštívíte městečko Rye známé svými trhy a malebným hradem. Velkým dobrodružstvím pro vás jistě bude i návštěva Hastings Castle a Smugglar s Adventure. Cena: Kč / 36 GBP. Počet týdnů Kurzy Datum Počet dnů Způsob dopravy Cena z Prahy* Číslo kurzu 3 Obecný kurz Autobus* CHABU32 3 Obecný kurz Letadlo CHAFL32 3 Intenzivní kurz Autobus* CHABU32 IV 3 Intenzivní kurz Letadlo CHAFL32 IV 3 Mezinárodní kurz Autobus* CHABU37 3 Mezinárodní kurz Letadlo CHAFL37 3 Obecný kurz Autobus* CHABU33 3 Obecný kurz Letadlo CHAFL33 3 Intenzivní kurz Autobus* CHABU33 IV 3 Intenzivní kurz Letadlo CHAFL33 IV 3 Mezinárodní kurz Autobus* CHABU38 3 Mezinárodní kurz Letadlo CHAFL38 3 Obecný kurz Autobus* CHABU34 3 Obecný kurz Letadlo CHAFL34 3 Intenzivní kurz Autobus* CHABU34 IV 3 Intenzivní kurz Letadlo CHAFL34 IV Nabízíme a je zahrnuto v ceně*: Ubytování s plnou penzí v pečlivě vybrané hostitelské rodině. Výuka angličtiny: Obecný kurz STS, Intenzivní kurz STS, Mezinárodní kurz STS (viz str. 6 7 a ceník). Výlety a aktivity STS: Dva celodenní výlety do Londýna s prohlídkou města a možnostmi nakupování, výlet do Brightonu, STS Town Walk, STS Club Evening and Barbecue, STS Treasure Hunt, STS Crazy Games, STS Sportsday, STS World Championship, Minigolf, Bowling. Diskotéka: Dva večery v týdnu volný vstup na diskotéku. Volitelné výlety STS na vlastní náklady: Kromě výletů zahrnutých v STS Explorer Pass např. Chessington Fun Park a jiné, více informací na Pro studenty ve věku: let. *Více informací strana 26. Fakta: Počet obyvatel: cca Poloha: jižní pobřeží Anglie v hrabství East Sussex, asi 100 km jihovýchodně od Londýna. Možnosti koupání: 8 km dlouhá pláž, kryté bazény. Možnost sportování: tenis, golf, jízda na koni, volejbal, fotbal, badminton, plavání, basketbal, squash, go-cart, kolečkové brusle. Jízdenka na autobus místních linek stojí přibližně 10 liber týdně. Pronájem kola stojí 25 liber týdně. England Hastings * K ceně kurzu je třeba připočítat cenu dopravy: zpáteční letenka cca Kč a letištní poplatky Kč; zpáteční autobusová jízdenka cca Kč. Transfer tam i zpět (cca cena 1000 Kč) a kompletní pojištění (cca cena 1200 Kč) je zahrnuto v ceně kurzu. Let z Prahy Ruzyně do Londýna, transfer autobusem STS do kurzovního města. Autobusem z Brna nebo Prahy do kurzovního města. POZOR! Kurzy s autobusovou dopravou mají cenu zvýhodněnu o Kč. pro více informací 11

Gateway School of English

Gateway School of English Jazykové kurzy - junioři Gateway School of English San Gwann - Malta Gateway School of English je malá, rodinná škola, a proto si můžete být jisti individuálním přístupem a dokonalou péčí v průběhu vašeho

Více

CES - Kurz pro juniory

CES - Kurz pro juniory Jazykové kurzy CES - Kurz pro juniory Dublin - Irsko Chtějí Vaše děti zlepšit angličtinu již v útlém věku a zároveň zažít i báječné léto v prostředí Irska? Dublin je tím pravým místem! Letos máme v nabídce

Více

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013 Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

200 EUR 290 EUR 290 EUR 405 EUR 200 EUR 420 EUR

200 EUR 290 EUR 290 EUR 405 EUR 200 EUR 420 EUR Jazykové kurzy EC English St. Julian's - Malta Jazyková škola EC English situovaná v okouzlujícím turistickém resortu v části St. Julian s v blízké vzdálenosti od místního zálivu. Tradice školy se rozběhla

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A Příloha č. 1 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele a jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ZŠ Povážská Strakonice Specifikace předmětu

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Kurzy pro dospělé, děti i celé rodiny na Maltě

Kurzy pro dospělé, děti i celé rodiny na Maltě Kurzy pro dospělé, děti i celé rodiny na Maltě Kurzy na Maltě jsou stále oblíbenější variantou kurzů anglického jazyka pro české studenty a nabídka škol na Maltě je poměrně široká. My v rámci pravidel

Více

ESE - Jazykový pobyt pro celou rodinu

ESE - Jazykový pobyt pro celou rodinu Jazykové kurzy - junioři ESE - Jazykový pobyt pro celou rodinu Salina Bay - Malta Angličtina je dnes nezbytnou součástí našich znalostí, a to bez ohledu na věk. Ať už je vám 8 nebo 50 let, neustálé doplňování

Více

Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele

Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Základní škola a Mateřská škola

Více

Vybavení školy. Váš první den ve škole. Rozpis hodin KAPLAN INTERNATIONAL CAMBRIDGE

Vybavení školy. Váš první den ve škole. Rozpis hodin KAPLAN INTERNATIONAL CAMBRIDGE Kaplan International Cambridge Naše škola nabízí klidné studijní prostředí v proslulém univerzitním městě Cambridge. Tato škola byla po dlouho dobu jednou z nejoblíbenějších mezi studenty po celém světě.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ANGLO-CONTINENTAL BOURNEMOUTH. Anglo-Continental, Bournemouth

ANGLO-CONTINENTAL BOURNEMOUTH. Anglo-Continental, Bournemouth ANGLO-CONTINENTAL BOURNEMOUTH Místo Bournemouth, Dorset přímořské město s krásnou dlouhou písečnou pláží a zářivým mořem kosmopolitní město s rušnějším centrem poskytuje kulturní vyžití příjemné podnebí

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně

VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Přehled programu Anglické vesničky Angloville

Přehled programu Anglické vesničky Angloville Přehled programu Anglické vesničky Angloville Kdo jsme? Náš cíl: překonání limitu tradiční výuky jazyků INTENZIVNÍ V Angloville pobytových kurzech účastníci hovoří anglicky téměř nepřetržitě, a to nejen

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole RICHARD LANGUAGE COLLEGE Bournemouth, Velká Británie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole RICHARD LANGUAGE COLLEGE Bournemouth, Velká Británie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Rodinné školy pro všechny generace s akreditací British Council

Rodinné školy pro všechny generace s akreditací British Council Rodinné školy pro všechny generace s akreditací British Council Tyto školy vybíráme do naší nabídky proto, že dokáží zajistit našim klientům přesně tu individuální péči, kterou pro Vás hledáme. Vaše přání

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY Místo Shrewsbury, Shropshire úžasná atmosféra starobylého města s rozmanitou architekturou místo doposud neobjevené turisty menší město se zhruba 100 000 obyvatel krásné okolí,

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

The English immersion programme in Czech Republic

The English immersion programme in Czech Republic The English immersion programme in Czech Republic Co je Angloville? Angloville je nejintenzivnější anglický jazykový program v Evropě. Během 6 dní komunikují účastníci v příjemném neformálním prostředí

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ Specifikace požadavků výzvy Zajištění intenzivního jazykového kurzu v zahraničí pro učitele a jazykově vzdělávacích pobytů pro žáky. a) Intenzivní jazykový kurz pro učitele v zahraničí Krátkodobý intenzivní

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Letní akademie TÜV SÜD Czech

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Letní akademie TÜV SÜD Czech www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Letní akademie TÜV SÜD Czech Vážení obchodní přátelé, v rámci letošní letní sezóny si Vám dovolujeme nabídnout zajímavé ZÁŽITKOVÉ MANAŽERSKÉ KURZY v rámci UNIKÁTNÍHO

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 17.9. 24.9.2016 7 nocí červen, září 2016 CENA: 7.290 Kč osoba / 7 nocí Cena zahrnuje: 7 x ubytování v apartmánu pro 2

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole AM LANGUAGE STUDIO Sliema, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole AM LANGUAGE STUDIO Sliema, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EUROPEAN CENTRE St. Julian s, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EUROPEAN CENTRE St. Julian s, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Už víte, co budete dělat června 2015? Dovolte, abychom vám představili program, který si letos v létě nesmíte nechat ujít!

Už víte, co budete dělat června 2015? Dovolte, abychom vám představili program, který si letos v létě nesmíte nechat ujít! Už víte, co budete dělat 21.-26. června 2015? Dovolte, abychom vám představili program, který si letos v létě nesmíte nechat ujít! PERLA KVARNERSKÉ ZÁTOKY RABAC JE TURISTICKÉ CENTRUM A PŘÍSTAV NA JIHOVÝCHODNÍM

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM. CENA JIŽ OD Kč osoba / 7 nocí v apartmánu pro 2 osoby

SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM. CENA JIŽ OD Kč osoba / 7 nocí v apartmánu pro 2 osoby SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM CENA JIŽ OD 3.695 Kč osoba / 7 nocí v u pro 2 osoby Cena zahrnuje: 7 x ubytování v u pro 2 osoby, český servis v místě pobytu, zajištění

Více

OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS

OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS 12 - denní zájezd Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Inverness - Loch Ness - Loch Lomond - Chester - Cardiff - Bath - Torquay

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY Místo Shrewsbury, Shropshire úžasná atmosféra starobylého města s rozmanitou architekturou místo, kde nenajdete mnoho turistů, výhodou je možnost komunikovat s místními menší

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2017 BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA BÁJEČNÝ - POBYT PRO SENIORY

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY Strana 1 Středozápadní pobřeží Nejznámější letovisko severně od Colomba, které je také centrem rybolovu vč. dražeb ryb na pláži. Waikkal Malé letovisko umístěné severně od Colomba je vhodné pro klidnou

Více

Studijní pobyty v ČR

Studijní pobyty v ČR Studijní pobyty v ČR Studijní pobyty v Koutech nad Desnou Prodloužené víkendy, týdenní kurzy s angličtinou Au pair pobyty v Evropě a USA Pracovní pobyty v Anglii a Irsku Studium jazyků a odborných kurzů

Více

Brockenhurst College. Nabídka vyučovacích předmětů. Umístění a vybavení školy. Ubytování. Brockenhurst College. Střední školy. V.

Brockenhurst College. Nabídka vyučovacích předmětů. Umístění a vybavení školy. Ubytování. Brockenhurst College. Střední školy. V. Střední školy Brockenhurst College V. Británie Brockenhurst College je velmi prestižní britská střední škola, která se pyšní bezkonkureční polohou v srdci nadhérného New Forest National Park v hrabství

Více

Hurá do Anglie HURÁ DO ANGLIE. aneb vzděláváme se prakticky. Zahraniční exkurze jako prostředek výchovně vzdělávacího procesu

Hurá do Anglie HURÁ DO ANGLIE. aneb vzděláváme se prakticky. Zahraniční exkurze jako prostředek výchovně vzdělávacího procesu HURÁ DO ANGLIE aneb vzděláváme se prakticky Zahraniční exkurze jako prostředek výchovně vzdělávacího procesu Vhodně zabezpečená zahraniční exkurze cíleně rozvíjí teoretické i praktické znalosti a dovednosti

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EUROPEAN CENTRE St. Julian s, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EUROPEAN CENTRE St. Julian s, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE Termín:21. 11. 28. 11. 2015 1. den odjezd z ČR přes Německo a Belgii do Paříže. 2. den v ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE: návštěva Eiffelovy věže, pěší prohlídka

Více

Karta Lech Card. S kartou můžete zdarma či se slevou využít následující služby: V provozu denně od do , jezdí od 8:30 do hod.

Karta Lech Card. S kartou můžete zdarma či se slevou využít následující služby: V provozu denně od do , jezdí od 8:30 do hod. Karta Lech Card S kartou Lech Card můžete využít různé služby pro turisty, aniž byste museli platit další poplatky či vstupné, jako např.: lanovky, autobus pro turisty, koupaliště Waldchwimmbad, muzea,

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor Jazykový Poznávací zájezd Londýn a Windsor Obsah Představení společnosti Naše filosofie Výuka jazyků úvod Výuka jazyků na Maltě Návrh programu Ceny a ubytování Kontakt Představení společnosti O nás CK

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

Jazykové kurzy pro veřejnost. Trutnov

Jazykové kurzy pro veřejnost. Trutnov Jazykové kurzy pro veřejnost Trutnov (Pražská 59) jaro 2011 Trutnov 2010/2011 - nabídka kurzů a ceník ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY Termín konání: 14.2. - 1.7.2011 NOVÉ KURZY: Angličtina pro dospělé (1x týdně

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ Projekt Berounská brána je oázou klidu. Místem, kde jste obklopeni nádhernou přírodou a zároveň jste stále v centru města s veškerou občanskou vybaveností. Jste na dosah

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole ALPHA SCHOOL OF ENGLISH St. Paul s Bay, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole ALPHA SCHOOL OF ENGLISH St. Paul s Bay, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole OXFORD HOUSE COLLEGE Stratford upon Avon, Velká Británie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole OXFORD HOUSE COLLEGE Stratford upon Avon, Velká Británie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více