íloha Životní prost edí 1/5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "íloha. 12 - Životní prost edí 1/5"

Transkript

1 íloha Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav ený lom v ebín sb rné st edisko odpad, T ídí se sklo, papír, železo, plasty, elektroodpad,, nebezpe ný odpad pr myslová zóna - nejsou vybudovány komunikace od pr m. závodu, stávající kapacita nesta í ídí se PET lahve, sklo, železný odpad, papír 6 sb rných míst (kontejnery), navržená plocha pro sb rné st edisko odpad dopravní zát ž, emise, hluk hlavní tah obcí oprava komunikací v obci SITA CZ a.s.- svozová firma, T ídí se sklo, papír, železo, plasty, elektroodpad,, nebezpe ný odpad - železo-hasi i menší sklády v lesním prost edí (zavezení rolí apod.) - nyní již ubývají,blízkost dálnice D1 - hluk KTS Ekologie s.r.o. - svozová firma T ídí se sklo, papír, plasty, elektroodpad,, nebezpe ný odpad železo-hasi i EKO-Kom a.s., ASEKOL s.r.o. T ídí se sklo, papír, železo, plasty, elektroodpad,, nebezpe ný odpad Svoz odpadu 1x za 14 dní,recyklovatelný odpad 1x týdn (plasty, sklo), 2x ro velkoobjemový kontejner a nebezpe ný odpad svoz komunálního odpadu pov enou firmou (KTS Ekologie s.r.o), t íd ný odpad : kontejnery na t ech místech plasty, textil, sklo, sb rný dv r - železo, elektroodpad, papír, nebezpe ný odpad,, Hluk a emise z transitní nákladní dopravy (z kamenolomu) svoz komunálního odpadu pov enou firmou(sita CZ., a.s), t íd ný odpad : kontejnery na plasty, papír, sklo, železo, textil, sb rné místo elektroodpad, nebezpe ný odpad, svoz komunálního odpadu pov enou firmou (KTS Ekologie s.r.o), t íd ný odpad : kontejnery na plasty papír, sklo, sb rná místa železo, elektroodpad, textil, odpadní dv r (provozuje KPS s.r.o) nebezpe ný odpad,, v chatových oblastech velkoobjemové kontejnery, nebezpe ný odpad svoz v místních ástech, bioodpad na požádání hluk a emise z dopravy na hlavním tahu m stem íloha Životní prost edí 1/5

2 Ketkovice any Moravské Bránice Neslovice Nová Ves Nové Bránice Oslavany Babice u Rosic Kratochvilka Lukovany Ostrova ice svoz komunálního odpadu pov enou firmou(sita CZ a.s), t íd ný odpad : plasty, papír, sklo, železo, elektroodpad, nebezpe ný odpad,, sb rné místo svoz komunálního odpadu pov enou firmou (AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o -.Spalovna Brno, skládka Žab ice), t íd ný odpad: plasty,pet láhve, papír, sklo, železo 2x ro, elektroodpad, nebezpe ný odpad 2x ro, 3x ro, sb rné místo hluk a emise z nákladní transitní dopravy (kamenolom, pískovny, skládka odpad ), ob as zápach z firmy AGRIS spol s.r.o svoz komunálního odpadu pov enou firmou (.A.S.A s.r.o) t íd ný odpad : kontejnery na plasty a sklo, papír základní škola, železo a elektroodpad SDH, nebezpe ný odpad, mobiln svoz komunálního odpadu pov enou firmou(kts Ekologie s.r.o), t íd ný odpad : kontejnery na plasty, papír, sklo, sb rné místo a odvoz železo, elektroodpad, nebezpe ný odpad, hluk a emise z transitní dopravy svoz komunálního odpadu pov enou firmou(ave CZ odpadové hospodá sví s.r.o), t íd ný odpad : kontejnery na plasty, papír, sklo, sb rné místo železo, elektroodpad, nebezpe ný odpad,. Kontejnery na bioodpad - buduje se spole ná kompostárna v obci svoz komunálního odpadu pov enou firmou. A.S.A. s.r.o + vangansenwinkel a.s.) t íd ný odpad : kontejnery na plasty, papír, sklo, textil, myslivecké sdružení sbírá železo, mobilní sb r elektroodpadu, nebezpe ného a velkoobjemového odpadu, sb rné místo svoz komunálního odpadu pov enou firmou (AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o), t íd ný odpad : plasty, papír, sklo, železo, elektroodpad, nebezpe ný odpad,, sb rný dv r, bioodpad, bioodpad Revitalizovaná skládka, bioodpad, elektroodpad íloha Životní prost edí 2/5

3 íbram na Morav Rosice any Újezd u Rosic Vysoké Popovice Zak any Zastávka Zbýšov Chud ice Ku im Moravské Knínice Svoz AVE, bioodpad, elektroodpad Svoz SAKO, sb rný dv r, bioodpad Svoz AVE, bioodpad, bioodpad Likvdaci odpad zajiš uje fa AVE.CZ, v etn nebezpe ných složek a velkoobjemového odpadu 2x ro ídí se plasty, nápojové kartony, papír, sklo výrobní závod TOS a.s. Ku im eroze p dy Likvdaci odpad zajiš uje fa AVE.CZ, v etn nebezpe ných složek a velkoobjemového odpadu 2x ro ídí se plasty, nápojové kartony, papír, sklo. Odvoz bioodpadu íloha Životní prost edí 3/5

4 Veverská Bitýška Hvozdec Rozdrojovice Veverské Knínice eská Lelekovice Vranov Bora Dolní Lou ky Kaly velká potenciální Harz výrobní závod Hartmann Rico Svoz opad firma.a.s.a. eská republika. T ídí se plasty, nápojové kartony, papír, sklo, v obci je sb rný dv r na stavební su skládka komunálního odpadu eroze p dy drobné skládky komunálního odpadu skládka odpadu v lese blízkost dálnice D1 hluk odraz z protihlukových st n u an Pravidelný svoz KO provádí firma Van Ganselwinkel, a.s. íd ný odpad plast, papír, sklo, kompositní obaly, bioodpad, su. 2x ro, íd ný odpad :papír, plasty, ná pojové kartony, sklo, železo, polystyren, pneumatiky, Net íd ný: PVC, textil, bakelit, novodur, plexisklo, zrcadla, drát né sklo, 4x ro, stavební odpad dle dohody Ekodv r, Pravidelný svoz KO provádí firma Van Ganselwinkel, a.s. Pravidelný svoz KO provádí firma Van Ganselwinkel, a.s. Sb rný dv r Van Ganselwinkel a.s. -svoz komunálního odpadu ídí se sklo, plasty, papír - kontejnery, železo (SDH),, elektroodpad - sb rné místo, nebezpe ný odpad 2x ro Kompostování bio odpadu domovními kompostéry SITA CZ a.s.-svoz komunálního odpadu, t ídí se sklo, plasty, papír - kontejnery, železo (SDH),, elektroodpad - sb rné místo, nebezpe ný odpad 2x ro EKO- KOM a.s. ELEKTROWIH Kompostování bio odpadu domovními kompostéry KTS ekologie s.r.o. -svoz komunálního odpadu, Kompostování bio odpadu domovními kompostéry íloha Životní prost edí 4/5

5 Lomni ka edklášte í Šerkovice Št pánovice Železné Doubravník Drahonín Jina ovice Lažany Lesní Hluboké Lip vka Olší Zbraslav ibyslavice nezjišt na SITA CZ a.s.-svoz komunálního odpadu Kompostování bio odpadu domovními kompostéry ídí se sklo, plasty, papír - kontejnery, železo (SDH),, elektroodpad - sb rné místo, nebezpe ný odpad 2x ro EKO-KOM a.s. Van Ganselwinkel a.s. -svoz komunálního odpadu. Kompostování bio odpadu domovními kompostéry ídí se sklo, plasty, papír tetrapaky, železo,, elektroodpad, nebezpe ný odpad 2x ro Stará skládka komunálního odpadu - rizikovost KTS ekologie s.r.o.-svoz komunálního odpadu.t ídí se sklo, plasty, papír - kontejnery, železo,, elektroodpad, nebezpe ný odpad ASEKOL a.s.-drobná elektro a baterie Van Ganselwinkel a.s. -svoz komunálního odpadu, kompostování bio odpadu domovními kompostéry ídí se sklo, plasty, papír - kontejnery, železo (SDH),, elektroodpad - sb rné místo, nebezpe ný odpad 2x ro KTS ekologie s.r.o. -svoz komunálního odpadu, kompostování bio odpadu domovními kompostéry ídí se sklo, plasty, papír - kontejnery, železo,, elektroodpad, nebezpe ný odpad 2x ro Van Ganselwinkel a.s.-svoz komunálního odpadu, sb rný dv r, t ídí se papír, sklo, textil, plasty, nebezpe ný odpad, elektroodpad,velkoobjemový SITA CZ a.s.- svoz komunálního odpad, odpadu, t ídí se papír, sklo, plasty, nebezpe ný odpad,, elektroodpad, železo SITA CZ a.s. - svoz komunálního odpadu t ídí se papír, sklo, textil, plasty, nebezpe ný odpad,, tonery, ve vegeta ní dob svoz bioodpadu SITA CZ a.s.- svoz komunálního odpadu, sb rný dv r, t ídí se papír, sklo, plasty, železo Zatížení hlukem a emisemi z dopravy TS Velká Bíteš-svoz komunálního odpadu, t ídí se t ídí se papír, sklo, plasty, železo SITA CZ a.s.- svoz komunálního odpadu, sb rný dv r t ídí se papír, sklo, textil, plasty, nebezpe ný odpad, elektroodpad,, železo Zatížení hlukem a emisemi z dopravy TS Byst ice nad Pernštejnem t ídí se papír, sklo, plasty, nebezpe ný odpad,, železo TS Velká Bíteš, t ídí se papír, sklo, textil, plasty, nebezpe ný odpad,, ve vegeta ní dob svoz bioodpadu, je ízena kompostárna TS Velká Bíteš-svoz komunálního odpadu t ídí se: sklo, papír, plasty, ve vegeta ní dob svoz bioodpadu Zdroj: Dotazníky pro obce, vlastní šet ení íloha Životní prost edí 5/5

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy,

Více

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Současný

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Snížení nákladů na komunální odpad úpravou kontejnerových míst, rozšířením druhů tříděných komodit a zřízením skladu použitého nábytku

Snížení nákladů na komunální odpad úpravou kontejnerových míst, rozšířením druhů tříděných komodit a zřízením skladu použitého nábytku Snížení nákladů na komunální odpad úpravou kontejnerových míst, rozšířením druhů tříděných komodit a zřízením skladu použitého nábytku Autor projektu: Ing. Stanislav Zvolánek Městský úřad Čáslav odbor

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k 10.6.2001 erven 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu 3. POVINNÉ POŽůDůVKY Nů HOSPODů ENÍ ĚPPH) Povinné požadavky na hospoda ení zem d lského subjektu (PPH) jsou stanoveny vybranými články na ízení a sm rnic Evropské Unie. Ustanovení daná evropskými na ízeními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více