Obec Název Kontakt Stru innost ebín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Název Kontakt Stru innost ebín"

Transkript

1 íloha Spolky Obec Název Kontakt Stru innost ebín Drásov Kensei Dojo Brno, o.s., Martinák Ond ej japonské um ní s me em Sdružení mládeže pr stolní hokej a stolní kopanu Martin Ku era, p edseda stolní hokej o.s. Telefon: FC ebín fotbalový klub ŠKOLA TAEKWON-DO SAM-IL korejské um ní sebeobrany AHC SNIPERS EBIN o.s. Air hockey ZO OS Stavba R Cemix nezisková organizace/odborová Libor Malášek starosta , Orel jednota ebín starosta jednoty mobil: lovýchovná innost 250, Tomáš K íž Divadelní spolek Slovan kultura ebínské ženy kultura 1. oddíl skautek a skaut ebín skauting TJ Sokol ebín locvi ná jednota Sokol Drásov I lovýchovná innost volejbalové sdružení Drásov I lovýchovná innost "Spolu v Drásov " Marek Reinoha - p edseda, po ádání kulturních akcí , ob anské sdružení SDH Drásov Mgr. Tomáš Zouhar, I a ZO OS KOVO SEM Drásov Alujet Bike Team ovní klub Klub , úzkorozchodná zahradní železnice (ve ejn p ístupná) "Ob anské sdružení Drásov" , Klub rodi MŠ Drásov, o.s Ob anské sdružení rodi a p átel ZŠ Drásov sdružení pro rozvoj regionu, ekologické hnutí TJ MEZ Drásov Drásov 167, Drásov ovní klub Klub cyklist Drásov-ELVO cyklistický klub íloha Spolky 1/13

2 Hrad any ebín Kulturní d m cvi ení žen a d tí, není organizace, ale volnou formou zde probíhají aktivity obce a aktivní ob an Sportovn st elecký klub Gammarus ovní klub Malhostovice Myslivecké sdružení MALHOSTOVICE honební spole enstvo Malhostovice Karel Kubiz ák, I TJ Sokol Malhostovice Odehnalová I Kynologický klub KK Kamínky Nuzí ov I Ob ané za ochranu kvality bydlení a prosazování spole ných zájm život.prost edí v Malhostovicích "Ob anské sdružení Malhostovice" prosazování spole ných zájm Sentice SDH Hasi i Jezdecký klub Sentice ovní oddíl Prokesteam o.s rekrea ní a zájmová innost Základní organizace eského zahrádká ského svazu Sentice locvi ná jednota SOKOL Sentice lovýchovná innost Sentice Skali ka eský svaz v ela, o.s., základní organizace Skali ka Spolek pro Skali ku Skali ka Všechovice Všechovické ob anské sdružení I Žitník Domašov požární ochrana, hasi ské y eský zahrádká ský svaz ZO Domašov zahrádka ení Automotoklub automobilový Jezdecké sdružení Hobbit jezdecký Jav rek pan Wunsch požární ochrana, hasi ské y TJ Jednota pan erný Motorká i Ivoš Sroka motoryclistický Litostrov Sbor dobrovaloných hasi Šrámek Ladislav požární ochrana, hasi ské y Rudka požární ochrana, hasi ské y, kultura ky spole s Domašovem íloha Spolky 2/13

3 ebín Dolní Kounice Luskoun o.s. Karlovská 5 Dolní Kounice ob anské sdružení pro d ta a mládež eský svaz žen ZO Dolní Kounice - o.s. Božena Kope ková, Dolní Kounice spolupracuje s klubem d chodc a TIC Hlína Ivan ice Ob anské sdružení pro obnovu tradic Dolní Kounice - St elci sv. Gottharda Hlavní 85 Dolní Kounice Ob anské sdružení Za mezilidské vztahy o.s. Komenského 55, Dolní Kounice Šachový klub Dolní Kounice o.s. Masarykovo nám. 2 Dolní Kounice Bratrstvo vina a kopá 1737 o.s.. Jiráskova 64, Dolní Kounice SK Dolní Kounice - o.s. Judo Dolní Kounice - o.s Zámecká 7, Dolní Kounice Tovární 11, Dolní Kounice Ob anské sdružení pro obnovu tradic Budování pozitivních vztah mezi lidmi využití volného asu - šachy propagace vina ství a tradic regionu, po ádání vina ských akcí a seminá Kopaná (judo) Dolní Kounice, org. Masarykovo nám. 2 Dolní Kounice innost v oblasti požární ochrany jednotka sdužení TIC - turistické informa ní centrum rozpo tová Masarykovo nám. 2 Dolní Kounice innost v oblasti kultury, spole enského života a cestovního ruchu organizace Konus Klub - st edisko volného asu Ivan ice - zájmové vzd lávání,trávení volného asu mládeže SV Ivan ice, Zem lská 2 ísp vková organizace Moravský rybá ský svaz Dolní Kounice ovní rybolov Myslivecké sdružení Rosa Coeli Dolní Kounice Pravlov 185 výkon práva myslivosti Myslivecké sdružení Moravské Bránice -Hlína Moravské Bránice 318 výkon práva myslivosti sbor dobrovolných hasi Hlína, org. jednotka sdružení, ochotnické divadlo p i SDH, Babinec i SDH Hlína St edisko volného asu Ivan ice - p ísp vková organizace Zem lská 2, Ivan ice innost v oblasti požární ochrany, divadelní p edstavení, spolková innost žen zájmové vzd lávání,trávení volného asu mládeže i dosp lých, informa ní centrum pro mládež, Evropská dobrovolná služba Kulturní a informa ní centrum Ivan ice innost v oblasti kultury, cestovního ruchu a spole enského života m sta a Palackého nám. 4/9, Ivan ice rozpo tová organizace okolí Ob anské sdružení Persefona o.s. Zem lská 2, Ivan ice poradenství ob tem domácího násilí a sew. zneužívání Sdružení pro mezinárodní spolupráci m sta setkávání b an partnerských m st, kulturní a vzd lávací akce Palackého nám. 6, Ivan ice Ivan ic o.s. Junák - Ivan ický skaut o.s. Slune ná 47 Ivan ice skauting Ivan ický p vecký sbor Široká 40, Ivan ice innost v oblasti kultury a spole nosti do r- 2010?? íloha Spolky 3/13

4 ebín Sdružení pro podporu a pomoc d tem se aktivity vedouc k vyšší kvalit života d tí s handicapem Široká 42, Ivan ice zdravotním postižením o.s. Rodinné centrum M sí ní houpa ka Lu ní 1400 Ivan ice akce pro rodi e s d tmi Okrašlovací spolek Ivan ice o.s. bitovní 29, Ivan ice Pé e o zele, obnova parku Réna, cyklostezky Orel o.s. jednota Ivan ice Ch estová 22, Ivan ice podpora u pro všechny TJ Sokol Ivan ice o.s Karel Hai man, N ice 222, podpora u pro všechny Ivan ice Sportovní klub mládeže o.s. Ondrej Páleš, Josefa Vávry 15, podpora sester Pálešových - ovní gymnastika, hiphop Ivan ice TJ Slovan Ivan ice o.s Na hrázi 25, Ivan ice Alexovice zajišt ní ovních aktivit Klub eských turist Ivan ice org. jednotka Antonín Moravec, Slune ná 37, zajiš ování turistických aktivit sdružení Hobiti - turistický oddíl mládeže o.s. Ivan ice trná 4, Ivan ice turistické aktivity mládeže HK Ivan ice o.s. Milan Bu ek, Petra Bezru e 2, ovní innost, házená Ivan ice FC Ivan ice o.s. ve sboru 2, Ivan ice ovní innost kopaná DFC Réna Ivan ice - o.s. Lu ní 12, Ivan ice ovní innost dív í fotbalový klub KC Réna Ivan ice - o. s Rybá ská ul. Ivan ice kuželká ský klub BC 66 Ivan ice o.s. Josef Kalousek, tel Fr áci Avion Ivan ice o.s. Petr Matoušek tel šipky Komedianti z Ivan ic Richrad Paška šipky VC QOK Ivan ice - volejbal o.s. Irena Zahradníková vojekbal badmintonový klub United Ivan ice o.s. fustal Karel Otruba, M enkova, Ivan ice fustal Jantar Ivan ice o.s.? fustal MSC Jablí ko o.s. Aleš Kocáb tel fustal Arsenal Alexovice o.s. fustal Japex 06 Ivan ice o.s. fustal FC Pitchpunti o.s. fustal Cycles perfekta o.s. Jaroslav Pospíchal cykloturistika, závodní innost Ivan ice, org. jednotka innost v oblsti požární ochrany sdružení Myslivecké sdružení Ivan ice Na Brn nce 1233 Ivan ice výkon práva myslivosti eský svaz chovatel ZO Ivan ice - o.s Pavel Bu ek, vv Olších 7 chov drobných zví at, po ádání výstav, osv ta eskomoravský svaz chovatel poštovních Sportovní a výstavní innost v oblasti chovu poštovních holub Ivan ice N ice 281 holub, ZO Senior klub Ivan ice o.s. Pod Hliníkem 75 Ivan ice -Letkovice spole enský život senior íloha Spolky 4/13

5 ebín tský klub Sovi ka o.s. Hrubšice 24, Ivan ice edškolní výchova OS Hrubšice Hrubšice 14, Ivan ice volno asové aktivity d tí a mládeže Czech heaven club Budkovice 17 Ivan ice letecké modelá ství Moravský rybá ský svaz Polní 22 Ivan ice ovní rybolov Ivan ice - T.J. Sokol eznovice eznovice 86, Ivan ice fotbal eznovice Sportovní o.s. v eznovicích Miroslav Solan, eznovice 48, ovní a kulturní innost Ivan ice - Budkovice Ketkovice any Moravské Bránice Neslovice Ivan ice OS Motýl eznovice eznovice 88 ovní aktivity OS Marsilka eznovice 89, Ivan ice pomoc rodinám T.J. Sokol Budkovice Budkovice 17 Ivan ice fotbal Dream Team Budkovice o.s. fustal Ketkovice, o.s., org. Ketkovice jednotka sdružení Podhorácký soubor Ketkovice bez právní Ketkovice 87 národopis, kultura Myslivecké sdružení Pooslaví o.s. (Cu ice, výkon práva myslivosti Si ka 412, Zbýšov Ketkovice, Oslavany) eský svaz žen Jana Nováková, Ketkovice innost v oblasti kultury a spole nosti TJ Sokol Ketkovice Ketkovice - kopaná, hokej M any, organiza ní 211 any jednotka sdružení Myslivecké sdružení Karlov M amy o.s. any výkon práva myslivosti Svaz v ela o.s. any propagace chovu v el, vzd lávání v ela T.J. Sokol M any - o.s. any 30 kopaná Bráni ánek o.s. Moravské Bránice 74 kulturní a spole enský život, d tské h išt eský svaz chovatel ZO Moravské Bránice - o.s Petr Hlavo, Moravské Bránice 255 chov drobných zví at, po ádání výstav, vzd lávání Moravské Bránice, organiza ní jednotka sdružení Myslivecké sdružení Moravské Bránice - Hlína o.s. eský zahrádká ský svaz - ZO Komo ina Mor. Bránice T.J. SokolMoravské Bránice o.s. Moravské Bránice 1 Moravské Bránice 318 Kone ného nám. 1, Brno Bránice 147 výkon práva myslivosti po ádání výstav, kulturní akce, p ednášky pro všechny, kopaná, oddíl všestrannosti Klub fustalu Mitra Komín o.s. Morvské Bránice 277 fustal Skaut ABS od. Tilia Neslovice výchova mládeže v duchu skautingu TJ Sokol Neslovice Žleb 151 Neslovice fustal Myslivecké sdružení Háj Neslovice o.s. Háj 47, Neslovice výkon práva myslivosti íloha Spolky 5/13

6 ebín AMK Moto Sport Team Neslovice 206 v útlumu eský zahrádká ský svaz, ZO Neslovice Zahrádky 242 propagace zahrádká ství, výstavy, p ednášky Neslovice, organiza ní Neslovice 206 jednotka sdružení Nová Ves Novoveská parta o.s. Nová ves kultura, spole enský život Myslivcké stružení Nová Ves o.s Nová Ves innost ve výkonu práva myslivosti Moravský rybá ský svaz,mo Novaá Ves, o.s. Oslavany innost v oblasti ovního rybolovu Nová Ves o.s. organiza ní jednotka sdružení TJ SokolNová Ves Nová ves - kopaná Nové Bránice Nové Bránice, o.s., org. jednotka sdružení Myslivecké sdružení N.Bránice o.s. Zden k Kališ, Nové Bránice výkon práva myslivosti New Bej Club - SV Ivan ice SV Ivan ice, Zem lská 2 innost v oblasti volno asových aktivit mládeže TJ Sokol Nové Bránice,o.s. pro všechny Divadelní spolek Ka a na špagát pod záštitou sokola Nové Bránice amatérské divadlo Oslavany Oslavany, org. Oslavany jednotka sdružení Oslavany bez drog o.s. Nám. 13 prosince 2 innost v oblasti u a zdravého životního stylu Myslivecké sdružení Pooslaví o.s. Si ka 412 Zbýšov výkon práva myslivosti eskomoravský rybá ský svaz Mjr. Nováka 22, Ivan ice innost v oblasti ovního rybolovu T.J. Oslavany Sportovní 13, Oslavany stolní tenis, fotbal, fotbálek, aerobic, atletika Orel - jednota Oslavany Hlavní 56, Oslavany výchova mladých lidí a d tí zejména em m d tí a mládeže a školní družina Oslavany - volno asové aktivity d tí a mládeže Hybešova ul. Oslavany ísp vková organizace m sta Kultiurní a informa ní st edisko, p ísp vková kultura, spole enský život, turistické informace Široká 2, Oslavany organizace m sta Vokální skupina SIREN ZUŠ Oslavany sborový zp v Divadlo Na mýtin o.s. Na vyhlídce 22, Oslavany amatérské divadlo a jiné kulturní akce( plesy) Ob anské sdružení Motýlek Hybešova 52 vzd lávání a využití volného asu íloha Spolky 6/13

7 ebín Vlastiv dný spolek Rosicko Oslavanska Zámek 1, Oslavany Propagace historie regionu,obnova hornických slavností, muzea, nau né stezky, slavní rodáci a t.d. Oslavany - Padochov Babice u Rosic Junák - st edisko Oslavany žová 54, Oslavany skauting ZO kynologického klubu Oslavany Hybešova 7 kynologoický klub Svaz t lesn postižených v R, o.s., MO Oslavany Sportovní 13, Oslavany služby a informace pro osoby se zdravotním postižením eský svaz chovatel ZO Oslavany -o.s Katel Valach, P ní4, Oslavany chov drobných zví at, po ádání výstav, vzd lávání Klub vojenské historie Kentaur Oslavany o.s. ochrana historického odkazu Katolický spolek Hlavní 21; Oslavany humanitární, osv tová a vzd lávací innost eský svaz v ela chov v el Klub d chodc Haví ská 106/59, Oslavany aktivity senior eský zahrádka ský svaz propagace zahrádká ství, výstavy, p ednášky Kynologický klub Oslavany Jana Sakánková, zámek Oslavany výcvik ps Padochov, org. Padochov jednotka sdružení T.J. Sokol Padochov Padochov 77, Oslavany pro všechny, oddíl všestrannosti Babi áci, o.s. Po ádání kulturních, ovních a zájmových akcí pro d ti i dosp lé Kratochvilka Lukovany Ostrova ice TJ Sokol Babice Myslivecké sdružení Babice Klub pracovní a ovní kynologie TJ Družstevník Sokol Lukovany Sbor pro ob anské záležitosti (p i OÚ) Klub p átel šálku aje (p i OÚ) TJ Sokol Ostrova ice Ochotnické divadlo "Ostroš" Ostrova ické maminky Ostrova ické ženy Myslivecké sdružení Ostrova ice Po ádání ovních akcí, fotbalové mužstvo žák a muž Myslivost a lov zv e Výcvik ps, správa cvi išt Po ádání ovních a kulturních akcí Po ádání ovních a kulturních akcí Po ádání ovních a kulturních akcí Po ádání ovních a kulturních akcí, správa sokolovny Po ádání divadelních p edstavení Po ádání akcí pro d ti Po ádání spole enských a kulturních akcí Myslivost a lov zv e íloha Spolky 7/13

8 ebín íbram na Morav TJ Sokol P íbram Po ádání ovních a kulturních akcí Rosice any Myslivecké sdružení P íbram na Morav Rybá ské sdružení P íbram na Morav FC Slovan Rosice a.s. VK Psycho Rosice KK Slovan Rosice Ob anské sdružení p i ZŠ Rosice Ob anské sdružení Prádelna Divadelní soubor Emanuela Krumpá e Moravská hasi ská jednota hasi ský sbor Rosice Ob anské sdružení BONUS Rosice Skupina historického šermu Taranis Svaz t lesn postižených, místní organizace Rosice Rosice Spolek rodi p i ZUŠ ímskokatolická farnost Rosice Mate ské centrum Kašpárkov Kynologický klub Biatlonklub any SK any SCH - chovatelé SZ - zahrádká i Mažoretky Pusinky Letopisecký spolek Ochotnický soubor ímskokatolická farnost any Schola sv. Petra a Pavla eská tábornická unie Tábornický klub Delfín Myslivost a lov zv e Chov ryb, po ádání akcí Sportovní innost fotbalového klubu Sportovní innost volejbalového klubu Sportovní innost kuželká ského klubu Po ádání kulturních akcí Po ádání kulturních akcí Po ádání kulturních akcí Rozvíjení a podpora kulturního života v Rosicích a okolí Výuka a kace spojené s historickým šermem Po ádání akcí a výlet pro t lesn postižené Po ádání kulturních akcí Po ádání bohoslužeb a spole enských akcí Po ádání akcí a kroužk pro d ti, správa herny Výcvik ps, správa cvi išt Sportovní innost biatlonového klubu Sportovní innost, po ádání ovních akcí innost chovatel innost zahrádká Sportovní innost klubu mažoretek Mapování a popsání historie obce any Po ádání kulturních akcí Po ádání bohoslužeb a spole enských akcí vecký sbor Po ádání letních a zimních tábor íloha Spolky 8/13

9 Újezd ebín u Rosic Sokol Újezd u Rosic Po ádání ovních a kulturních akcí Kratochvilka Zak any Zastávka Zbýšov Újezdské studánky Myslivecké sdružení Újezd u Rosic Sportovní klub Vysoké Popovice TJ Sokol Zak any Volejbalisti Zak anské mažoretky SZ - zahrádká i echie Zastávka Sokol Zastávka HC Zastávka SZ - zahrádká i Mighty Shake Zastávka Valstiv dný spolek Rosicko-Oslavanska TJ Baník Zbýšov Myslivecké sdružení Zbýšov SZ - zahrádká i Regionální úzkorozchodná železnice, o.p.s. Valstiv dný spolek Rosicko-Oslavanska Junák Zbýšov Pé e o životní prost edí Myslivost a lov zv e Po ádání ovních a kulturních akcí, zejm. fotbal a tenis Sportovní innost, po ádání ovních a kulturních akcí Sportovní innost klubu volejbalist Sportovní innost klubu mažoretek innost zahrádká Sportovní innost, po ádání ovních akcí - fotbal, tenis, florbal, šachy Vzd lávací a ovní innost, po ádání ovních akcí Sportovní innost klubu hokejist innost zahrádká Tane ní škola Pé e o historické materiály Sportovní innost, po ádání ovních akcí Myslivost a lov zv e innost zahrádká Provozování jízd a expozice úzkorozchodných vlak Pé e o historické materiály Podpora rozvoje osobnosti mladých lidí, po ádání akcí pro ve ejnost. íloha Spolky 9/13

10 Chud ice ebín svaz d chodc R jana Šamánková, setkání d chodc, divadlo, zájezdy OS rodi e a d ti Iva Helánová cvi ení, karnevaly, BESIP, tábory OS Chud ická mladá chasa Jana Ryšavá krojované hody, akce prodti OS Kubík chud ická mašinka Vendula Zho ová hlídání malých d tí TJ sokol Chud ice Josef Novotný ovní innost Ku im TJ Sokol Ku im lovýchovná innost Sbro dobrovolných hasi požární ochrana, hasi ský Kluby maminek Ku imata o.s. kurimata.cz Junák - svaz skaut a skautek CR Tauš skautiung K dur vecký sbor Ku imská liga futsalu fustal DDM Ku im kroužky pro d ti Lyža ský oddílku im lyžování SK Basketbal Ku im basketbal Kung-fu wu-shu Sk Ku im powerlifting Hard Bikers Ku im Ku imská b žecká liga FC Ku im fotbal SK Ku im házená házená St elecký ovní kub st elecký Plavecký klub Ku im plavecký ŠCH ku im šachový klub Lezecká st na Dufek lezecký Moravské Knínice požární ochrana, hasi ský Kníni tí rybá í rybolov skautský oddíl skauting Kyni an národopisný soubor Myslivecké sdružení Sychov M. Knínice výkon práva myslivosti SK Moravské Knínice TJ Sokol Moravské Knínice Veverská Bítýška Okrašlovací spolek Veverská Bítýška pé e o Životní prost edí, výsadby zelen eský svaz v ela ZO chov v el Divadlo prkno - SUZAT amatérské divadlo Veveská Bítýška požární ochrana, požární FC Veverská Bítýška kopaná Klub hokejist hokej íloha Spolky 10/13

11 ebín Hvozdec YMCA Hvozdec zájmová innost d tí Rozdrojovice Veverské Knínice eská Lelekovice TJ Sokol Hvozdec Švédová lovýchovná innost pro d ti SK Rozdrojovice Kružík fotbalový klub Klub maminek Novotná, Svídová TJ Sokol Veverské Knínice Carda amatérské divadlo, t lovýchovná innost (ženy cvi ení) Myslivecké sdružení Veverské Knínice Hojovec Michal výkon práva myslivosti Dralíková Kv ta požární ochrana, požární ský zahrádká ský svaz ZO Veverské Knínice ertek, Katorovská zahrádka ení edivadlo Lenka Mi ánková ochotnické divadlo TJ Sokol Ing. Aleš Kyselák TJSokol Lelekovice Zbyn k Leciá n tel turistika, všestrannost, odbíjená, stolní tenis, florbal Jednotka sboru dobrovolných hasi Lelekovice požární ochrana, hasi ský TJ AC Lelekovice - fotbal. fustal, organizace rekrea ních Vranov Bora Dolní Lou ky HC Lelekovice - hokej Ob anské sdružení zahrádká Lelekovice Podp rova 6, Brno - Medlánky zahrádká ská innost Myslivecké sdružení Babí lom - Dolní Lhota Foltýnova 19, Brno Honitba Dolní Lhota Babí lom myslivecká innost vecký sbor Magnificat duchovní hudba Junák TJ Sokol Vranov Jarmila Dostálová volejbal Svaz dobrovolných hasi Milan k ivánek požární ochrana, hasi ský Automotoklub Zbrojovka motokros Ob anské sdružení Spolek Vranov ochrana krajiny a životního prost edí Myslivecké sdružení Luboš Pavelka myslivost ,Dušan Pavelka Požární ochrana, požární y, kulturní innost TJ Sokol Bora Vladimír Uher Kopaná TJ Sokol Dolní Lou ky Kopaná,odbíjená,aerobic Myslivecké sdružení Myslivost eský svaz v ela - ZO Dolní Lou ky Chov v elstev MO Moravského rybá ského svazu Chov ryb Požární ochrana, požární y, kulturní innost íloha Spolky 11/13

12 ebín Orel Dolní a Horní Lou ky Stolní tens, kulturní a spole enská innost Ba iny,o.s Kulturní innost Kaly ,Sýkora Požární ochrana, požární y, kulturní innost Myslivecké sdružení , Svoboda Miroslav Myslivost Místní skupina eského erveného k íže První pomoc - školení, vzd lávání, poskytování p i akcích, humanitární , Batelková innost Lomni ka ZO eského zahrádká ského svazu, z.s. zahrádka ení TJ Sokol ,Vladimíra Severinová ,Petr Neudecker Požární ochrana, požární y, kulturní innost Myslivecké sdružení Lomni ka - Šerkovice Karel Šindelka myslivost edkláste í TJ Sokol len MAS Brána Brn nska,o.s. Místní skupina eského erveného k íže První pomoc - školení, vzd lávání, poskytování p i akcích, humanitární ,Jana Pa ízková innost Šerkovice eský svaz v ela - ZO Šerkovice Chov v elstev TJ Šerkovice ,Smolík lední hokej Myslivecké sdružení Lomni ka - Šerkovice Karel Šindelka Myslivost Metalhardcorová kapela HIV positive metal Št pánovice Požární ochrana, požární y, kulturní innost Železné Doubravník Drahonín Jina ovice Naša D dina kultura TJ Tenis Št pánovice tenis Klub Rá ek kulturní,ovní,vzd lávací,volno asové aktivity pro všechny v kové J. Žádníková kategorie , Libor Mach Požární ochrana, požární y, kulturní innost KPVU(klub p átel výtvarného um ní) Mgr. Pavlík um lecké aktivity Myslivecké sdružení , Ji í Nedoma Sokol , Petr Menšík , Petr Šibor Skaut , Josef Vojta , Ji í Kotas Myslivecké sdružení , Dušan Hájek Sportovní klub , František Lukášek TJ Sokol , Martin Trn vka,o.p.s. len MAS Brána brn nska,o.s. Kultura íloha Spolky 12/13

13 ebín Lažany Kopaná muži i ženy , Karel Musil Lažany Divadelní spolek Vosmikráska , Vlastislav Hemzal , Ing. Antonín Strážnický Lesní Hluboké Lip vka Olší Zbraslav ibyslavice Zdroj: Dotazníky pro obce, vlastní šet ení , Ing. Pavel Borkovec Hlubo anky-spolek mladých dívek a žen , Hotérková ela i , Jan Blecha Myslivecké sdružení , Ing. Ryšánek , Tesa TJ Sokol Lip vka , Závodníková ASK Lip vka, spolek , Kristýn fotbal, tenis , Sváhorský Svaz t lesn postižených v R, MO Lip vka , Sváhorský , Tomáš Csizmar Myslivecké sdružení , Dušan Hájek Svaz zahrádká , Hana Bedná ová eský svaz v ela -ZO Olší , Michal Bedná Centrum volného asu ZUBR,o.s. Lud k Strašák Volno asové aktivity pro d ti a mládež, divadlo,kroužkyjazykové,výtvarné,rukod lné Sokol Zbraslav Petr Woletz Fotbal Pavel Frankl TJ oddíl lyžování Zbraslav Josef Síta Jezdecká stáj Karolína Tomáš Pflug kon eský svaz v ela -ZO Zbraslav ela ství Klub d chodc Jana Valová Aktivity pro seniory , Lubomír Kozel požární ochrana, požární y STS P ibyslavice , Marcel Dolní ek tenis Chasa P ibyslavice , Radek Ruda Po ádání kulturních akcí Myslivecké sdružení , Rostislav Mou ka íloha Spolky 13/13

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

ílogha. 31 - Významné spole enské a sportovní akce 1/8

ílogha. 31 - Významné spole enské a sportovní akce 1/8 íloha. 31 - Významné spole enské a sportovní akce Obec ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov hody - Orel a obec Babské hody Vinobraní tský karneval Tábory letní - Orel -

Více

List1. Martin Kučera, Telefon: Libor Malášek starosta ,

List1. Martin Kučera, Telefon: Libor Malášek starosta , Příloha č. 13 Spolky Obec Název Kontakt Stručně činnost Čebín Kensei Dojo Brno, o.s., Martinák Ondřej Japonské umění s mečem Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou o.s. Stolní hokej FC Čebín

Více

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let Obec Název projektu Zdroj Rozpo et (cca) v K ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov zateplení školy OPŽP 3 000 000 nám

Více

24.5. - 25.5.2013 9-18 hod. www.bambiriada.cz/ivancice

24.5. - 25.5.2013 9-18 hod. www.bambiriada.cz/ivancice Motto: Dětství v proměnách času IVANČICE PARK RÉNA 24.5. - 25.5.2013 9-18 hod. www.bambiriada.cz/ivancice 1 ÚVODEM 15. ročník celorepublikové akce Bambiriáda se koná od 25. do 27. května 2013. Cílem akce

Více

V Praze dne 28. února 2011. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 28. února 2011. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 28. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Bc. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

íloha. 25 - Turistické atraktivity území 1/5

íloha. 25 - Turistické atraktivity území 1/5 íloha. 25 - Turistické atraktivity území ebín Drásov Hrad any Litostrov Obec Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Rozhledna Cebínka výška 30 m írodní amfiteáter v bývalém lomu Na kamínce

Více

Finální verze žádosti (OPTP-IP) 3vsxØPØØØ1

Finální verze žádosti (OPTP-IP) 3vsxØPØØØ1 Unikátní kód žádosti: 3vsxØPØØØ1 1. Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 12 Životní prostředí. Čebín

List1. Stránka 1. Příloha č. 12 Životní prostředí. Čebín Příloha č. 12 Životní prostředí Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Skalička Všechovice Domašov Javůrek Litostrov Rudka hlavní tah silnice II/386 uzavřený lom v Čebíně Popis sběrné středisko

Více

Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství

Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství Žadatel: IČ: Název projektu: Výše přidělené dotace: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 32/2014 konané dne 17. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 32/2014 konané dne 17. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 32/2014 konané dne 17. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/32/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016 ze dne 26.01.2016

Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016 ze dne 26.01.2016 MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 10 Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016 ze dne 26.01.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Stanislav Svoboda, předseda komise Luděk Dvořák, Jaroslava Sádovská, Pavel

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI LISTOPADU 2012

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI LISTOPADU 2012 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI LISTOPADU 2012 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Kino: Ne 4.11.2012 v 15.00 hod. MADAGASKAR

Více

Přehled poskytnutých a neposkytnutých dotací na r oblast Tělovýchova a sport

Přehled poskytnutých a neposkytnutých dotací na r oblast Tělovýchova a sport 1 Aerobic Team KN Ostrava Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v 447 000 204 000 55 000 aerobiku a talentované mládeže závodního týmu Aerobic Team KN Ostrava 2 Akademie FC Baník Ostrava

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

Festivaly v roce 2008

Festivaly v roce 2008 Žadatel Festivaly v roce 8 účel 8 v tis. Kč Znojemský hudební festival úhrada nákladů 1 Majáles 8 Znojmo úhrada nákladů WAKE UP technické zabezpečení, honoráře Znojemský hrozen úhrada nákladů 3 DOTACE

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ZÁPIS Č. 1/213/1 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH 12. 3. 213 Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Kodera

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 38/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-03-24 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Návrh dotací a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2016

Návrh dotací a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2016 příjemce transferu částka účel podpora de minimis rozpočtová oblast Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, IČO: 49279319 20 tis. Kč Dotace na činnost Ano Zastupitelé Krása v srdci, IČO: 26565471 50 tis.

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

3 Fiesta Dance - taneční centrum Věnujeme se výuce showdance, streetdance a latinsko-amerických tanců.

3 Fiesta Dance - taneční centrum Věnujeme se výuce showdance, streetdance a latinsko-amerických tanců. Organizace na BAMBIFESTu 2016 pátek 1 Biatlonklub SMTu Poruba Pracujeme hlavně s dětmi a mládeži od 8-18 let. Účastníme se závodů v biatlonu a letním biatlonu. Nejsou nám cizí hladké běhy, kolečkové lyže

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012 Oblast: SPORT Tab. č. 01

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012 Oblast: SPORT Tab. č. 01 Oblast: SPORT Tab. č. 01 GSP-001/12 Veslařský klub Přerov Ano reprezentace IČ: 64601749 Celoroční sportovní činnost ve Veslařském klubu Přerov 400 000 100 000 25 110 000 190 000 60 000 60 000 GSP-002/12

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

V Praze dne 1. července 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 1. července 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovaly: Bc. Jana Bartošová, Ing. Lenka Zárybnická, kontakt:

Více

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou BERAN, Pavel et.al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., H-O. Praha: Libri, 2002, s. 145. BEROUNSKÝ, Jindřich. 107 let tramvají a městské

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Název žadatele Adresa žadatele Název projektu. Deštné v Orlických horách 61, 517 91. Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor 435 000

Název žadatele Adresa žadatele Název projektu. Deštné v Orlických horách 61, 517 91. Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor 435 000 Přehled schválených projektů - INTERREG III A Název žadatele Adresa žadatele Název projektu Výše schválené dotace v Kč 1. EŘV Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor 435 000 Město Rýchorského náměstí

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2007-1- Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení

Více

Hodnocení dotací - podpora sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016

Hodnocení dotací - podpora sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Hodnocení dotací - podpora sportu na území MČ 5 v roce 2016 Dotační program č. 1 - Údržba,opravy a pořízení sportovního zařízení žadatel adresa žadatele název projektu určeno na celkový rozpočet v Kč požadováno

Více

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

Nákup vybavení a úhrada o.s. 48282278 České Lípy. cestovného pro SK Skalice 2. Nákup sportovního materiálu a o.s. 15045447 SKI Jilemnice, o.s.

Nákup vybavení a úhrada o.s. 48282278 České Lípy. cestovného pro SK Skalice 2. Nákup sportovního materiálu a o.s. 15045447 SKI Jilemnice, o.s. PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací v úhrnném objemu 2.022.000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt / aktivitu ve výši: p.č. Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

íloha. 26 - Ubytování 1/6

íloha. 26 - Ubytování 1/6 íloha. 26 - Ubytování Obec Ubytování Kapacita Poznámka Dolní Kounice Dolní Kounice ROSA COELI, s.r.o. Trboušanská 31.p. 802 www.ubytovnadk.cz Hotel Princ nám. Míru 215 info@penzionprinc.cz 25 10-12 Vhodné

Více

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 10. -11. íjna 2014 p ij te k volbám Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 1. Miloslav Landa DiS. k: 42 let, zem lec, Hrbov 2. Josef Mlyná k: 71 let, d chodce,

Více

MŠ Liptál Ing. M. Figelová pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál

MŠ Liptál Ing. M. Figelová pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 1/88 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE 2016 Aktualizováno ke dni: 05.01.2016 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA Kulturní areál,

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

Plán 3. kontrolní etapy

Plán 3. kontrolní etapy Plán 3. kontrolní etapy BŘEZEN 2015 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 2.3. Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - centrum denních služeb 10.15 h Statutární město - ÚMČ Žabovřesky - odbor

Více

Vá ení sportovní p átelé

Vá ení sportovní p átelé Vá ení sportovní p átelé VV KA schválil dv drobné úpravy Rozpisu KL 2010-2011. Ob jsou v kapitole 11. Povinnosti 1. V odstavci c) byla vypu t na poslední v ta, která ur ovala minimální po et start dorosteneckého

Více

Poskytnuto k

Poskytnuto k Kap. 10 - Odbor dopravy 5 945 147,00 Kč 5 945 147,00 Kč 0,00 Kč ČSAD Jindřichův Hradec - příspěvek na MHD 5 945 147,00 Kč 5 945 147,00 Kč 0,00 Kč Kap. 14 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 30 134

Více

Příspěvky do 30 tis. Kč: ROK 20. 3. 2012

Příspěvky do 30 tis. Kč: ROK 20. 3. 2012 Příspěvky do 30 tis. Kč: ROK 20. 3. 2012 Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení 796 01 Prostějov, Určická 1278/66 IČ: 22724281 Účel: podpora mladých talentů v krasobruslení 50 900 Kč 25 900

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 14. 6. 2010. Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 14. 6. 2010. Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 14. 6. 2010 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2016

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2016 Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2016 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá LEDEN 12.-28.1. Kresby a malby Jiří Vavřička Městská galerie DDM DDM

Více

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013 R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013 377/2013 - Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 9/2013, 10/2013 378/2013 - Zápis z jednání

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Adresář oddílů OFS Benešov 2015/2016

Adresář oddílů OFS Benešov 2015/2016 Adresář oddílů OFS Benešov 2015/2016 ID Název oddílu 2010031 SK Bystřice 2010041 FK Bílkovice Kontaktní osoba, adresa pro zasílání pošty Sídlo oddílu, telefon a email 238794437/0300 Novotná Helena Na hřišti

Více

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok Příjmy Výdaje Financování Zveřejněný rozpočet 106 313,4 103 313,4 3 000,0 Schváleno 17.12.2012 106 313,4 103 313,4 3 000,0 provozní výdaje 92 961,9 kapitálové výdaje

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Seznam pracovišť pro odborné praxe

Seznam pracovišť pro odborné praxe Seznam pracovišť pro odborné praxe NEMOCNICE Bílovecká nemocnice, a s. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Chrudimská

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Stránka 1 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2014 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2014 - příjmy 2. Rozpočet MČ

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 4. listopadu 2014

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 4. listopadu 2014 Závěrečná zpráva z veřejného fóra 4. listopadu 2014 Místo a čas konání: sál polyfunkčního domu, od 18:05 do 20:00 hodin Přítomno: 117 zapsaných Moderování: Ing. Dana Diváková za NSZM, Ing. Lucie Ponicová,

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC,

DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC, Sídlo žadatele Celkový Schváleno IČ v r. 2016 počet DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. Ano Větrná 106/3, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov IČ: 22709240 Pohybové aktivity 58 000 29 000 50,00 29 000 0 5 000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 Město Blansko Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Blansko v oblasti sportu Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle podpory

Více

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016 Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Oblast podpory Číslo oblasti podpory Dotační programy Maximální výše dotace v jednotlivém případě v Kč SPORT 1.1. Celoroční či systematická sportovní

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

4.z. ZBP Předvánoční běh pod Pálavou 22.12.2012 10,1km Výsledky kategorie

4.z. ZBP Předvánoční běh pod Pálavou 22.12.2012 10,1km Výsledky kategorie 10,1km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body ZBP Junioři: (RN 1993 a mladší) J Čas na 1km 1 107 Mokrý Ondřej KOB Brno 1994 J MA 00:45:06 6 04:28 2 119 Vávra Václav ŠAK Židlochovice

Více

Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno

Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Návrh TV14 celkem TV1-2 1 Aerobic Team KN Ostrava Podpora celoroční

Více

ZÁMĚRY TKS 2015. charita záměr realizátor cílová skupina. Chráněné dílny Charity sv. Alexandra

ZÁMĚRY TKS 2015. charita záměr realizátor cílová skupina. Chráněné dílny Charity sv. Alexandra ZÁMĚRY TKS 2015 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Rozvoj chráněných dílen Podpora chráněného bydlení Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Charita sv. Alexandra

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 04.10.2012 Místo konání : Zastávka, Dělnický dům Doba jednání : 16.00 18.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné

Více

Přehled poskytovatelů sociálních (zdravotních) služeb a vybraných spolků v Příbrami

Přehled poskytovatelů sociálních (zdravotních) služeb a vybraných spolků v Příbrami Tyršova 108, 261 19 I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města : 2ebbrqu, IČ: 00243132 Přehled poskytovatelů ch (zdravotních) služeb a vybraných spolků

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2011 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Letní kino: St 06.07. po 21.00 hod.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 1148/77/2013/RMS schválila rozšířený návrh programu 77. schůze rady města Slatiňany 1149/77/2013/RMS 1) schválila uzavření Dodatku

Více

Z Á P I S č. 02/2014 z jednání, které se konalo dne 26.05.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 02/2014 z jednání, které se konalo dne 26.05.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 26.05.2014 Z Á P I S č. 02/2014 z jednání, které se konalo dne 26.05.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Ladislav

Více

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Bc. Marek Karger, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor Smékal, Marek Šváb, Ladislav

Více

Kalendář akcí: ÚNOR 2014

Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Výstava: Grogovky kdy: 2.1.2014 08:00 28.2.2014 16:00 kde: městská knihovna V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete na lidové dekory

Více

A DA. Doris šumperk. ZážiteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný čas. PříroDA. sport. ZáBAvA

A DA. Doris šumperk. ZážiteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný čas. PříroDA. sport. ZáBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris šumperk PočítAče PříroDA ZážiteK HUDBA ZáBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPěv

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Místo: Obec Libenice Datum: 29. 11. 2013 Přítomni: Starosta obce- Lubomír Marcín, zastupitelé : Růžena

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Chov: Rozmnožovací Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: E-mail: siljan@email.cz

Chov: Rozmnožovací Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: E-mail: siljan@email.cz Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy:

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy: Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 26 500,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800,0

Více

Přítomni: 4 členové RM : Ing. Vondrys starosta PhDr. Říhová - místostarostka členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková, Ing.

Přítomni: 4 členové RM : Ing. Vondrys starosta PhDr. Říhová - místostarostka členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková, Ing. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 11. jednání Rady města

Více

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče 892 0 892 513,515,516,517 1. Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární

Více

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 ní listina: ANO 2011 1 Krejčí Petr 47 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 2 Švec Ondřej 34 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 3 Dostál Josef 34 ANO 2011 BEZPP obchodní ředitel Konice 4 Coufal Jan Mgr. 54 ANO

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ pro rok 2012 částka 400 Kč x dítě

PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ pro rok 2012 částka 400 Kč x dítě Příloha č. 1 usn. RM č. 6/76/III/2012 PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ 400 Kč x dítě počet dětí podpora TJ Sokol 104 41,6 Raraši o.s. 16 6,4 TJ Jiskra 41 16,4 Junák 54 21,6 TJ ZŠ 79 31,6 RSCM Rozkoš 125 50 SDH

Více

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012 bez par. Financování - splátky jistin a půjček 2 021 0 2 021 8124 5. Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu 2 021 2 021 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více