Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor."

Transkript

1 Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 2a. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, půdorys v úrovni přízemí. Kresba: autor podle zaměření ing. Svatopluka Technika z r. 1971, podnikový archiv firmy ADAPTA, s. r. o. v Liberci. 169

2 2b. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, půdorys v úrovni tribun. Kresba: autor podle zaměření ing. Svatopluka Technika z r. 1971, podnikový archiv firmy ADAPTA, s. r. o. v Liberci. 3a. Praha, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce K. I. Dientzenhofer. Půdorys. Reprodukce z knihy: Jaromír NEUMANN: Český Barok, , b. Počáply, Kostel sv. Vojtěcha. K. I. Dientzenhofer. Půdorys. Reprodukce z knihy: Jaromír NEUMANN: Český Barok, , d. Karlovy Vary, Kostel sv. Máří Magdaleny, Kilián Ignác Dientzenhofer. Půdorys. Reprodukce z knihy: Jaromír NEUMANN: Český Barok, ,

3 3d. Karlovy Vary, Kostel sv. Máří Magdaleny, Kilián Ignác Dientzenhofer. Celkový pohled od západu. Foto: Zipacna1, fotografie převzata z _Magdalene%27s_Church2_%28Karlovy_Vary% 29_ jpg.Staženo Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, boční rizalit na severní fasádě. Foto: autor. 5. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 170

4 6. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 6. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, sakristie a závěr kostela. Foto: autor. 8. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, věž, pohled od západu. Foto: autor. 171

5 9. a 10. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, interiér, pohled k oltáři a k empoře. Foto: autor. 11. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, interiér, centrální část lodi. Foto: autor. 172

6 12. a 13. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, interiér, pohled na boční niky a na varhany. Foto: autor. 14. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, interiér, klenba hlavní lodi. Foto: autor. 173

7 15a. Kostel sv. Archanděla Michaela, interiér, detail členění pilastrů a kladí v hlavní lodi. Foto: autor. 15b. Kostel sv. Archanděla Michaela, interiér, detail členění pilastrů a kladí v hlavní lodi, stav před válkou. Foto: neznámý autor. Fotografie uložena v archivu stavebního úřadu ve Smržovce. 174

8 16a. (vlevo) Metličany, Kostel sv. Jakuba, Josef Kermer. Pohled na jižní fasádu. Foto: autor neznámý. Fotografie převzata z Staženo b. (vpravo) Metličany, Kostel sv. Jakuba, Josef Kermer. Půdorys. Reprodukce převzata z článku: Ivo KOŘÁN: Umění a umělci baroka v Hradci Králové in: Umění XIX, 1971, Klášterec nad Ohří, Kostel Panny Marie, Jan Kryštof Kosch. Pohled od východu. Reprodukce převzata z knihy Dějiny českého výtvarného umění II, Praha 1989, Nový Bor, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jan Václav Kosch. Pohled od severu. Autor: Kuvaly. Fotografie převzata z en.wikipedia.org/wiki/file:d%c4%9bkansk%c3 %BD_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie, _Nov%C3%BD_Bor.jpg. Staženo

9 Kostel sv. Prokopa v Sobčicích, Sobčice, Kostel sv. Prokopa, celkový pohled od západu. Foto: autor. 20. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, půdorys. Reprodukce převzata z knihy: Antonín CECHNER: Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku po XIX. století XXI, Politický okres Novopacký, Praha Chválenice, Kostel sv. Martina, Kilián Ignác Dientzenhofer. Půdorys. Reprodukce převzata z knihy Mojmír HORYNA a kol.: Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Katalog výstavy, Praha 1989, obr

10 22a. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, jižní fasáda. Foto: autor. 22b. Kostel sv. Prokopa, rizalit jižní fasády. Foto: autor. 22c. Praha 6 Strahov, Kaple sv. Voršily při strahovském klášteře. Foto: Richard Biegel. 23a. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, severní fasáda se sakristií. Foto: autor. 177

11 24a. Sobčice, Kostel sv Prokopa, věž. Foto: autor. 24c. Jičín, Kostel sv. Panny Marie de Salle, Giovanni Gilmetti. Věž. Foto: autor. 24c. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, portál. Foto:autor. 24d. Jičín, Kostel sv. Ignáce, portál bočního vstupu. Foto: autor. 178

12 25a. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, interiér pohled k oltáři. Foto: autor. 25b. Rabštejn nad Střelou, Kostel, Panny Marie Sedmibolestné, Anselmo Lurago. Interiér, pohled k oltáři. Foto: Richard Biegel. 26. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, interiér pohled k empoře. Foto: autor. 179

13 27. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, empora. Foto: autor. 28. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, interiér, pohled do závěru. Foto: autor. 27. Sobčice, Kostel sv. Prokopa, interiér, boční výklenky.. Foto: autor. 180

14 Kostel sv. Bartoloměje v Černoučku, Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, celkový pohled od severu. Foto: autor. 30. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, půdorys. Kresba a zaměření: autor. 181

15 32a. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, severní fasáda. Foto: autor. 32b. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, boční rizalit. Foto: autor. 33. Černouček, Kostel Bartoloměje, detail závěru. Foto: autor. 182

16 34. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, závěr a sakristie. Foto: autor. 35. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, průčelí s věží. Foto: autor. 183

17 36. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, interiér, pohled směrem k oltáři. Foto: autor 37. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, interiér, pohled k empoře. Foto: autor 38. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, interiér, empora. Foto: autor 184

18 39. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, interiér, 40. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, interiér, pohled do závěru. Foto: autor. boční edikulové niky hlavní lodi. Foto: autor. 41b. Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, detail tvarosloví pilastrů a kladí v interiéru. Foto: autor. 41a.Černouček, Kostel sv. Bartoloměje, boční stěna kněžište. Foto: autor 185

19 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti v Železném Brodě, Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, celkový pohled od jihu. Foto: autor. 43. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, půdorys. Kresba a zaměření: autor. 186

20 44. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, závěr. Foto: autor 45a. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, průčelí. Foto: autor 45b. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, detail erbu nad vchodem do kostela. Foto: autor 45c. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého, detail exteriérového členění na průčelí. Foto: autor. 187

21 46. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého 47. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, boční fasáda. Foto: autor. na Poušti, interiér, pohled k závěru. Foto: autor. 48. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého, interiér, pohled k empoře. Foto: autor. 49. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, interiér, boční výklenky. Foto: autor. 188

22 50. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého 52. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, interiér, pilíře s nikami. Foto: autor. na Poušti, boční stěna závěru. Foto: autor. 51. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého, interiér, empora. Foto: autor. 49. Železný Brod, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti, interiér, detaily pilastrů. Foto: autor. 189

23 Sakrální stavby Johanna Georga Volkerta na Semilsku 54a. Zásada, kostel sv. Prokopa, celkový pohled od západu. Foto: autor. 54b. Zásada, Kostel sv. Prokopa, celkový pohled od východu. Foto: autor. 55a. Krásná u Pěnčína, Kostel sv. Josefa, celkový pohled od západu. Foto: autor. 190

24 55b. Krásná u Pěnčína, Kostel sv. Josefa celkový pohled od východu. Foto: autor. 55c. Krásná u Pěnčína, Kostel sv. Josefa, průčelí a věž. Foto: autor. 55d. Krásná u Pěnčína, Kostel sv. Josefa pohled na přízemí. Foto: autor. 191

25 56b.Roprachtice u Semil, Kostel nsv. Trojice, boční fasáda. Foto: autor. 56a. Roprachtice u Semil, Kostel nsv. Trojice, průčelí a věž. Foto: autor. 56b.Roprachtice u Semil, Kostel nsv. Trojice, pohled na závěr a sakristii. Foto: autor. 192

26 57a. Železný Brod, Kostel sv. Jakuba, průčelí. Foto: autor. 57b. Železný Brod, Kostel sv. Jakuba, jižní fasáda a závěr se sakristií. Foto: autor. 57c. Železný Brod, Kostel sv. Jakuba, pohled na západní část kostela. Foto: autor. 57d. Železný Brod, Kostel sv. Jakuba, sakristie. Foto: autor. 193

27 Kostel sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích, Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, pohled na severní fasádu. 59. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, půdorys. Kresba: autor podle zaměření Jana Muka in: LANCINGER Luboš / MUK Jan: Kostel sv. Petra a Pavla. Stavebně historický průzkum, Praha (Uloženo ve Sbírce písemné a grafické dokumentace ústředního pracoviště NPÚ.) 60. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla rekonstrukce půdorysu původního románského kostela. Reprodukce převzata z knihy: Emanuel POCHE a kol.: Umělecké památky Čech, Praha 1980,

28 61. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, boční. 62. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, rizalit Foto: autor. detail členění okna a pilastru fasády. Foto: autor. 63. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, detail pilastru na fasádě. Foto: autor. 66. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, členění boční stěny interiéru. Foto: autor. 195

29 64. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, interiér, pohled k oltáři. 65. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, interiér, pohled k empoře. Foto: autor. 67. Praha-Řeporyje, Kostel sv. Petra a Pavla, interiér, detail členění. Foto: autor. 196

30 Kaunický palác v Praze na Malé Straně, a. Praha-Malá Strana, Kaunický palác, celkový pohled na fasádu. Foto: autor. 68b. Praha-Nové Město, Šporkův palác, Antonín Haffenecker. Pohle na hlavní fasádu. Foto: autor. 69. Praha-Malá Strana, Kaunický palác, střední rizalit. Foto: autor. 197

31 70. Praha-Malá Strana, Kaunický palác, detail přízemí. Foto: autor. 71a. Praha-Malá Strana, Kaunický palác druhé a třetí patro fasády. Foto: autor. 71b. Praha-Malá Strana, Kaiserštejnský palác, Giovanni Battista Alliprandi. Reprodukce převzata z knihy: Emanuel POCHE/ Pavel PREISS: Pražské paláce, Praha 1973,

32 71c. Kresba přestavěného Bretfeldovského letohrádku podle maleb v Bretfeldovském paláci čp Kresby poprvé publikoval Zdeněk Wirth. Reprodukce převzata z Richard BIEGEL: Mezi barokem a klasicismem. Tendence a vlivy v české architektuře (disertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy), Praha 2008, a. Praha-Malá Strana, Kaunický palác, portál 72b. Praha-Staré Město, Klementinum - vstupní Foto: autor. portál, Ferdinand Maxmilián Kaňka. Foto: autor. 199

33 Přestavba tzv. Faustova domu na Novém Městě v Praze a úpravy areálu pro potřeby administrace při sv. Janu Nepomuckém na Skalce, Antonín Schmidt, Praha-Nové Město, neprovedený návrh na úpravy západního křídla Faustova domu. Reprodukce z knihy: Marie MŽYKOVÁ / Tomáš SNOPEK (eds): Historické plány ze sbírek Národního památkového ústavu ústředního pracoviště v Praze, Praha 2006,

34 74a. Praha-Nové Město, vstupní brána do areálu při sv. Janu Nepomuckém na Skalce. Foto: autor. 75_Praha-Nové Město, nika ohradní zdi areálu při sv. Janu Nepomuckém na Skalce. Foto: autor. 74b. Praha-Nové Město, vstupní brána do areálu při sv. Janu Nepomuckém na Skalce, detail hlavního portálu. Foto: autor. 201

35 76a. Praha-Nové Město, schodiště ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Skalce, pohled směrem od Karlová náměstí. Foto: autor. 76b. Praha-Nové Město, schodiště ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Skalce, pohled na celou průčelní kompozici kostela. Foto: autor. 76c. Praha-Nové Město, schodiště ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Skalce, průčelní pohled. Foto: autor. 202

36 Zámek v Zahrádkách u České Lípy, 70. léta 18. století 77a. Zahrádky u České Lípy, Zámek, celkový pohled na hlavní průčelí (stav po požáru). Foto: autor. 77b. Zahrádky u České Lípy, zámek, stav před požárem. Foto: neznámý autor. Fotografie převzata Staženo a. Zahrádky u České Lípy, Zámek, celkový pohled na rizalit hlavního průčelí. Foto: autor 203

37 78b. Zahrádky u České Lípy, Zámek, detail rizalitu hlavního průčelí. Foto: autor. 78c. Potštejn, Zámek, hlavní průčelí. Foto: Richard Biegel. 79. Zahrádky u České Lípy, Zámek, detail bočních křádel hlavní fasády. Foto: autor. 204

38 80. Zahrádky u České Lípy, Zámek, zahradní fasáda s terasou. Foto: autor. 81. Zahrádky u České Lípy, Zámek, rizalit segmentového průčelí. Foto: autor 82. Zahrádky u České Lípy, Zámek, nárožní věž. 83. Zahrádky u České Lípy, Zámek, detail Foto: autor. okenního ostění a pilastru. Foto: autor. 205

39 Menší a sporné stavby Antonína Schmidta 84a. Mladá Vožice, Kostel sv. Martina, pohled na západní průčelí. Foto: autor neznámý. Fotografie převzata z Staženo 4. 5, b. a 84d. Mladá Vožice, Kostel sv. Martina, pohled na severní průčelí a závěr. Foto: autor neznámý. Fotografie převzata z Staženo 4. 5, c. Mladá Vožice, Kostel sv. Martina, pohled na jižní průčelí. Foto: autor neznámý. Fotografie převzata z tabor.htm. Staženo 4. 5,

40 85a. Chlum (Nalžovice) u Příbrami, Kostel sv. Václava, pohled od východu. Foto: Jan Veselý. 85a. Chlum (Nalžovice) u Příbrami, Kostel sv. Václava, pohled od západu. Foto: autor. 85a. Chlum (Nalžovice) u Příbrami, Kostel sv. Václava, pohled od východu. Foto: Jan Veselý. 207

41 86a. Lobendava, Fara při kostelu Panny Marie, celkový pohled na hlavní fasádu. Foto: autor. 86a. Lobendava, Fara při kostelu Panny Marie, detail středního rizalitu. Foto: autor. 208

42 87a. Praha-Nové Město, Salmovský (Braunův dům) na Karlově náměstí, průčelí. Foto: autor. 87b. Praha-Nové Město, Salmovský (Braunův dům) na Karlově náměstí, detail tympanonu v průčelí. Foto: autor. 87a. Praha-Nové Město, Salmovský (Braunův dům) na Karlově náměstí, vstupní portál. Foto: autor. 209

43 88. Velký Šenov, farní budova. Pohled na vstupní průčelí. Foto: autor. 89a. Horní Beřkovice, Zámek, pohled na hlavní fasádu a boční křídlo. Foto: autor Horní Beřkovice, Zámek, pohled na boční křídlo. Foto: autor. 210

44 90a. Praha-Hradčany, Kučerův palác, průčelí. Foto: autor. 90b. Praha-Hradčany, Kučerův palác, detail oken prvního patra. Foto: autor. 91a. Praha-Nové Město, Harrachovský palác, průčelí. Foto: Pavla Priknerová. 211

45 91b. Praha-Nové Město, Harrachovský palác, detail středního rizalitu, Foto: Pavla Priknerová. 91c. Praha-Nové Město, Palác Sweerts-Sporck, Ignác Jan Palliardi. Průčelí. Foto: autor. 91d. Praha-Malá Strana, Kolowratský palác, Ignác Jan Palliardi. Průčelí. Reprodukce převzata z knihy: Emanuel POCHE/ Pavel PREISS: Pražské paláce, Praha 1973,

46 Neprovedené plány Antonína Schmidta 92a. Anton Schmidt, plány neznámého kostela, výkres s nárysem boční fasády. Reprodukce převzata z knihy: Marie MŽYKOVÁ / Tomáš SNOPEK (eds): Historické plány ze sbírek Národního památkového ústavu ústředního pracoviště v Praze, Praha 2006, 8. 92b Anton Schmidt, plány neznámého kostela, výkres s nárysem boční fasády detail bočního rizalitu.foto originálního výkresu: autor. 92c. Anton Schmidt, plány neznámého kostela, výkres s nárysem boční fasády detail věže rizalitu.foto originálního výkresu: autor. 213

47 93a. Anton Schmidt, plány neznámého kostela, výkres s půdorysem a řezem. Foto originálního výkresu: autor. 93b. Anton Schmidt, plány neznámého kostela, výkres s půdorysem a řezem, detail půdorysu. Foto originálního výkresu: autor. 93c. Anton Schmidt, plány neznámého kostela, výkres s půdorysem a řezem, detail členění interiéru. Foto originálního výkresu: autor. 214

48 94a. Anton Schmidt, plány k neprovedené přestavbě poutního areálu na Svaté Hoře u Příbrami. Varianta I, půdorys. Reprodukce převzata z článku: Antonín PODLAHA: Archivní příspěvky k dějinám stavby a výzdoby Svaté Hory, in: Památky archeologické XXXIII, , b. Anton Schmidt, plány k neprovedené přestavbě poutního areálu na Svaté Hoře u Příbrami. Varianta I, řez. Reprodukce převzata z článku: Antonín PODLAHA: Archivní příspěvky k dějinám stavby a výzdoby Svaté Hory, in: Památky archeologické XXXIII, ,

49 95. Anton Schmidt, plány k neprovedené přestavbě poutního areálu na Svaté Hoře u Příbrami. Varianta II. Reprodukce převzata z článku: Antonín PODLAHA: Archivní příspěvky k dějinám stavby a výzdoby Svaté Hory, in: Památky archeologické XXXIII, ,

50 96. Anton Schmidt, plány k neprovedené přestavbě poutního areálu na Svaté Hoře u Příbrami. Varianta III. Reprodukce převzata z článku: Antonín PODLAHA: Archivní příspěvky k dějinám stavby a výzdoby Svaté Hory, in: Památky archeologické XXXIII, , Příbram, Svatá Hora poutní areál, Carlo Lurago a Benjamin Schlayer. Půdorys. Reprodukce převzata z knihy: Emanuel POCHE: Umělecké památky 3 [P-Š], Praha 1980,

9 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. 1. Lipová alej vedoucí k úpatí kopce se Skalkou.

9 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. 1. Lipová alej vedoucí k úpatí kopce se Skalkou. 9 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Lipová alej vedoucí k úpatí kopce se Skalkou. 2. Kaple sv. Máří Magdalény na Skalce, Kryštof Dientzenhofer, 1692 1693, pohled z východu. 54 3. Zámek, Mníšek pod Brdy, pohled z jihovýchodu.

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha OBRAZOVÁ PŘÍLOHA [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha [2] Okna severního průčelí Vladislavského sálu, před 1493, Pražský hrad, Praha [3] Luciano da Laurana: Okna vévodského

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_10_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_10_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 15.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_10_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Nově prohlášené národní kulturní památky

Nově prohlášené národní kulturní památky Nově prohlášené národní kulturní památky Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze Ve 20. letech 17. století zde byla postavena kaple, která byla postupně od roku 1704 přestavována

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 10. VYOBRAZENÍ 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku 1970 2. Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 51 3. Pohled na průčelí kostela se vstupním portálem 4. Detail

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň

1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 2. Svatý Donát, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 9. Svatý Benno, Manětín Vysoká cesta, 1733, foto: NPÚ Plzeň; Hlava světce přípravná

Více

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová Obrazová příloha Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová 72 Objednavatel 1. Rodový a povýšený znak Hynka Jetřicha Vitanovského a jeho

Více

Obr Mnichov, Pipping, kostel sv. Wolfganga, jižní portál. Obr Mnichov, kostel Všech svatých U Kříže, býv. severní portál,

Obr Mnichov, Pipping, kostel sv. Wolfganga, jižní portál. Obr Mnichov, kostel Všech svatých U Kříže, býv. severní portál, Obr. 144 - Mnichov, Pipping, kostel sv. Wolfganga, půdorys presbytáře, repro: Otto-Ernst Wolf, Der spätgotische Kirchenbau im Raum München unter besonderer Berücksichtigung der Herzog-Sigismud-Kirchen

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum PŘÍLOHY HISTORICKÁ IKONOGRAFIE starší mapová dokumentace 1. Situace na tzv. Státní mapě odvozené (SMO), stav před II. světovou válkou, tisk 1952, originál 1:5.000 [ Ústřední archív zeměměřictví a katastru,

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

PŘÍLOHA I: OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I: OBRAZOVÉ PŘÍLOHY PŘÍLOHA I: OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 1) Obrazová dokumentace zámecké zahrady v Jaroměřicích nad Rokytnou Obr. 1 Pohled na Jaroměřice od jihu. Kolem 1675. Anonym. Obr. 2 Pohled na Jaroměřice od západu. Kolem 1675.

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE LIBČANY ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ 2007 PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY LIBČANY Kostel Nanebevzetí Panny Marie koncept stavebně historického

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Markoušovice, kostel svatého Jana Křtitele chráněná památka

Markoušovice, kostel svatého Jana Křtitele chráněná památka , kostel svatého Jana Křtitele chráněná památka Stručná historie Původně zemědělská v současnosti více rekreační obec pod Jestřebími horami 8 km východně od Trutnova. Poprvé písemné připomínaná až roku

Více

Seznam příloh. I. Charakteristika keramických tříd. II. Typář. III. Archeologické výzkumy na lokalitě Třebíč - zámek. IV. Archeologické situace

Seznam příloh. I. Charakteristika keramických tříd. II. Typář. III. Archeologické výzkumy na lokalitě Třebíč - zámek. IV. Archeologické situace 13. Přílohy 136 13. 1. Seznam příloh I. Charakteristika keramických tříd II. Typář III. Archeologické výzkumy na lokalitě Třebíč - zámek IV. Archeologické situace V. Fotografie artefaktů VI. Kresby artefaktů

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 64 453 050 Kč 33 210 404 Kč 33 732 303 Kč 33 732 303 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 27 806 964 Kč 15 710 404 Kč 16 232 303

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Program záchrany architektonického dědictví 2018

Program záchrany architektonického dědictví 2018 Příjemci příspěvku dle typu žadatele Typ žadatele Počet - fyzická osoba 5 a přísp. organizace zřizovaná obcí 48 43 - jiná nestátní nezisková organizace(např. spolek, nadace, o.p.s.) 4 - právnická osoba

Více

MIKROREGION MORAVSKOBUDĚJOVICKO SAKRÁLNÍ STAVBY

MIKROREGION MORAVSKOBUDĚJOVICKO SAKRÁLNÍ STAVBY MIKROREGION MORAVSKOBUDĚJOVICKO SAKRÁLNÍ STAVBY Mapa území mikroregionu Častohostice Zvěrkovice Velký Újezd Zobrazení hranic mikroregionu Moravskobudějovicko s vyznačením sakrálních staveb Žijeme ve středoevropské

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta. Ústav pro dějiny umění DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jakub Bachtík

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta. Ústav pro dějiny umění DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jakub Bachtík Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Bachtík Johann Anton Schmidt a kostel sv. Michaela Archanděla ve Smržovce v kontextu české architektury po polovině

Více

XVII. Seznam ilustrací

XVII. Seznam ilustrací XVII. Seznam ilustrací 1) Le Corbusier na Athénské Akropoli, stojí u Parthenónu, Athény, září 1911 2) Le Corbusier na Athénské Agoře, Athény, září 1911 3) Le Corbusier na Athénské Akropoli, Athény, září

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/36 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/19 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

Ikonostas v kostele sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Ikonostas v kostele sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. - - 51 - Přílohy Ikonostas v kostele sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. 1. Centrální část ikonostasu s oltářem. 2. Detail carské brány. 3. Ikona s Archandělem Michaelem. 4. Ikona s

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ

Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ 5 STRUČNÁ HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE 1350 ZALOŽENÍ KLÁŠTERA 1428 POBOŘENÍ PŘI OBLÉHÁNÍ HUSITY 1643 ZNIČENÍ PŘI OBLÉHÁNÍ ŠVÉDY 1675 POSTAVEN NOVÝ CHRÁM

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Obrazové přílohy. Komplex plzeňské radnice

Obrazové přílohy. Komplex plzeňské radnice Obrazové přílohy Obr. 1 Komplex plzeňské radnice 60 Obr. 2 Plzeňská radnice 61 Obr. 3 Náměstí republiky 62 Obr. 4 Císařský dům Obr. 5 Pechovský dům 63 Obr. 6 Půdorys staré Plzně 64 Obr. 7 Plzeň městský

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

23/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

23/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 27.2018 do částky 74/2018 Sb. a 23/2018 Sb.m.s. 23/2018 Sb. - prohlášení některých památek za národní kulturní památky - poslední stav textu 23/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3 ledna

Více

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn.

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn. 3333 UHERSKÝ OSTROH 1 Název objektu Bývalé železářství Adler Adresa K.ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p. 153. Uherský Ostroh 773 131 par. st. 181, 182, 183/1,

Více

Přílohy. Katastrální mapa Velkých Popovic z roku Mapa Velkých Popovic z roku Znak Velkých Popovic 3

Přílohy. Katastrální mapa Velkých Popovic z roku Mapa Velkých Popovic z roku Znak Velkých Popovic 3 Přílohy Katastrální mapa Velkých Popovic z roku 1880 1 Mapa Velkých Popovic z roku 2012 2 Znak Velkých Popovic 3 1 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, Plzeňský

Více

1. Kostel sv. Andělů Strážných, Veselí nad Moravou, západní průčelí,

1. Kostel sv. Andělů Strážných, Veselí nad Moravou, západní průčelí, 8 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Kostel sv. Andělů Strážných, Veselí nad Moravou, západní průčelí, 1714-1764. 2. Kostel sv. Andělů Strážných se západním křídlem bývalého servitského kláštera, 1714-1734. 103 3. Znak

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

NÁVRH. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne Vláda nařizuje podle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

NÁVRH. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne Vláda nařizuje podle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: III. NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2018 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Vláda nařizuje podle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 1 Prohlášení některých

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Bečov nad Teplou, katovna na Šibeničním vrchu Stabilizace zdiva objektu Jiří Šindelář Bor u Ostrova,

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Obr. 1: Císařský povinný otisk stabilního katastru, 1841 (

Obr. 1: Císařský povinný otisk stabilního katastru, 1841 ( Obr. 1: Císařský povinný otisk stabilního katastru, 1841 (http://archivnimapy.cuzk.cz). Obr. 2: Stávající ortofotomapa, 2015 (http://geoportal.cuzk.cz). Obr. 3: Situace, Josef Schulz, nedatováno (SOkA

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

DU 1252 Gotické sochařství

DU 1252 Gotické sochařství DU 1252 Gotické sochařství Internacionální a krásný sloh 10. 12. 2010 Literatura: Milena Bartlová, Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně, in: Vít Vlnas (ed.), Slezsko, Perla zemí

Více

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/12 Obrazová dokumentace Sochařství barokní sochařství navazovalo na tradici manýrismu, který přežíval ještě počátkem 17.

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Městský dům č. p. 283. Náměstí Republiky

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Městský dům č. p. 283. Náměstí Republiky 22 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území číslo k.ú. 656437 Název (označení) památky Městský dům č. p. 283 Umístění památky číslo popisné orient. Obec Jáchymov Jáchymov Jáchymov Karlovy

Více

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr ( Gesamtkunstwerk ) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Hostinné, farní kostel Nejsvětější Trojice

Hostinné, farní kostel Nejsvětější Trojice , farní kostel Nejsvětější Trojice historická památka Stručná historie bylo založeno za českého krále Přemysla Otakara II. v době kolonizace horního toku Labe. První písemná zmínka pochází z doby kolem

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

15KPG02 - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

15KPG02 - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 0001 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Kačírková Jaroslava Oprava roubenky v obci Kosičky č.p.79 25.05.2015 30.11.2015 300 000 Kč 616 930 Kč 81,8% 175 000 Kč Zidka Zdeněk

Více

Barokní umění jako prostředek reprezentace

Barokní umění jako prostředek reprezentace Barokní umění jako prostředek reprezentace Madonna delle Grazie v Gravině (jižní Itálie), průčelí kostela jako heraldická figura architektonický přepis znaku stavebníka, biskupa Vincenza Giustanianiho

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Lomnice nad Popelkou 10

Lomnice nad Popelkou 10 Lomnice nad Popelkou 10 Název objektu Dům úřednictva firmy P. A. Šlechta a syn čp. 886 Adresa Bezručova čp. 886 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1117 Architekt Rudolf

Více

7. Obrazová příloha. 1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. století

7. Obrazová příloha. 1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. století 7. Obrazová příloha 1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. století 2. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, jižní vstup, konec 11. století 3. Jindřich Synek: Půdorys kostela svatého

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049 . Teplice - Šanov 10 Název objektu Kino Olympia č. p. 1049 Adresa Teplice v Čechách 415 01, Masarykova třída č. p. 1049 K.ú./par. č. k.ú. Teplice, p. č. 1015/1 Architekt Stavitel Rudolf Bitzan ing. Josef

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 258/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 245 ze dne 03.05.2017 Uzavření Dohody o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního práva s hlavním městem Prahou

Více