PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14."

Transkript

1 PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS Mgr.Šťástka 3) Soudní vymáhání pohledávek Mgr.Navrátil 4) Záměr pronájmu nemovitého majetku části pozemku v parku na Moravském nám. k umístění reklamního zařízení Mgr.Hrnčíř 5) Podlimitní VZ na stavební práce s názvem Rekonstrukce Björnsonova sadu Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Mgr.Hrnčíř 6) Nadlimitní VZ na služby Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území městské části Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě městské části Brno-střed lokalita Historické jádro Mgr.Hrnčíř 7) VZ malého rozsahu ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Mgr.Hrnčíř 8) Společný nájem bytu Mgr.Vernerová 9) Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů) Mgr.Vernerová 10) Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 11) Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor a vystavení nové nájemní smlouvy Mgr.Vernerová 12) Návrh na použití příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 12. odst. 2 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob Ing.Matejov 13) Investiční záměr (IZ) Přímé propojení tramvajové trati Bulvár Husova Ing.arch.Mencl 14) Týden kávy Mgr.Šťástka 15) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do projektu Didaktika pro kyberprostor v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Mgr.Ondrašíková 16) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. do projektu Vzdělávání v cloudu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Mgr.Ondrašíková 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.3 Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Ing.Bundálek 19) Výměny bytů a) ), Vídeňská 97, Brno, byt č. b), Křídlovická 74, Brno, byt č. a ), Vachova 3, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 20) Přechod nájmu bytu a) ), Křídlovická 56, Brno, byt č.

2 b) ), Botanická 45a, Brno, byt č. c) ), Botanická 23, Brno, byt č. d) ), Hrnčířská 41, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 21) Přechod nájmu bytu po trvalém odstěhování nájemce Mgr.Vernerová 22) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce Mgr.Vernerová 23) Společný nájem bytu (II. část) a) ), Květinářská 2, Brno, byt č. b) ), Konečného nám. 1, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 24) Zveřejnění záměru pronájmu na ÚD MČ BS bytový dům Kopečná Studánka, Brno Mgr.Vernerová 25) Zveřejnění záměru pronájmu na ÚD MČ BS bytový dům Kopečná 9, Brno Mgr.Vernerová 26) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS doplnění Mgr.Vernerová 27) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Smetanova 30, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 28) Narovnání právního stavu Solniční 8, Brno Mgr.Vernerová 29) Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor Mgr.Vernerová 30) Informace, zprávy členů rady 31) Ověření zápisu 32) Závěr Body 24, 25 staženy.

3 USNESENÍ 142. RMČ BS Usnesení Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Hospic sv. Alžběty o.p.s. nad projektem HOSPIC SV. ALŽBĚTY 10, který bude realizován během podzimu 2014 a zakončen koncertem sourozenců Ulrychových a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Soudní vymáhání pohledávek Mgr. Tomáše Navrátila pověřeného vedením Odboru právního a organizačního ÚMČ BS k uplatňování nároků Statutárního města Brna, Městské části Brno střed za třetími osobami, uvedenými v příloze č. 1 a ke všem procesním úkonům v těchto věcech, čímž se rozumí zejména podávání žalob o zaplacení, o vyklizení bytu či nebytového prostoru, návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci, přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, opravných prostředků, zastupování před soudy, zpětvzetí podání, přičemž pověřený je oprávněn dále předat zastupování ve věcech třetím osobám a pověřit k zastupování před soudy jiné pracovníky ÚMČ Brno střed, starostu MČ Brno střed podpisy pověření pro soudní uplatňování nároků dle přílohy č. 1, pověřenému vedoucímu Odboru právního a organizačního podpisy výše uvedených pověření zajistit. Usnesení Záměr pronájmu nemovitého majetku části pozemku v parku na Moravském nám. k umístění reklamního zařízení žádost Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, ze dne podání ; záměr pronájmu části pozemku v parku na Moravském nám., konkrétně 6,0 m² pozemku p.č. 802 k.ú. Město Brno, a to k umístění reklamního zařízení v období do doby zahájení rekonstrukce parku na Moravském nám., nejpozději do ; odboru životního prostředí ÚMČ BS zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce ÚMČ BS v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) v platném znění. Usnesení Podlimitní VZ na stavební práce s názvem Rekonstrukce Björnsonova sadu

4 Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy doporučení hodnotící komise viz. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle 80 zák. č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) v platném znění /dále zákon/ na výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní VZ na stavební práce Rekonstrukce Björnsonova sadu, která je přílohou usnesení; pořadí nabídek 1) ZEMAKO, s.r.o., IČ: , Moravany Moravany, Bohunická cesta 9, PSČ ) DIRS Brno s.r.o., IČ: , Brno, Jihlavská 731/38, PSČ ) SIMOST, s.r.o., IČ: , Brno, Jižní náměstí 32/15, okres Brno-město, PSČ ) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: , Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ ) GREEN PROJECT s.r.o., IČ: , Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ a jako nejvhodnější nabídku uchazeče ZEMAKO, s.r.o, IČ: , Moravany Moravany, Bohunická cesta 9, PSČ na podlimitní VZ na stavební práce Rekonstrukce Björnsonova sadu, smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a ZEMAKO, s.r.o. /dále smlouva/, která je součástí nabídky tohoto uchazeče a je přílohou usnesení, s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a ZEMAKO, s.r.o. a starostu MČ Brno-střed podepsat oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky dle 81 zákona, které je přílohou; starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy při respektování ustanovení zákona; vedoucímu odboru životního prostředí podpis výše uvedených dokumentů zajistit a zaslat výpis usnesení příkazníkovi - společnosti ikis, s.r.o.. Usnesení Nadlimitní VZ na služby Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území městské části Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě městské části Brno-střed lokalita Historické jádro ve prospěch zadavatele pravomocně ukončené správního řízení vedené na návrh uchazeče DVOŘÁK comte, a.s. u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce s názvem Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území městské části Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě městské části Brno-střed lokalita Historické jádro ; zákonnou povinnost zadavatele uzavřít smlouvu s vybraným (vítězným) uchazečem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na předmětnou veřejnou zakázku v souladu

5 s usnesením č RMČ BS ze dne dle stanoviska zástupce zadavatele ze dne ; 1) dodatek č. 4 smlouvy o údržbě veřejné zeleně ve správě městské části Brno-střed v místní části /bloku/ CENTRUM (dále smlouva ) uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a DVOŘÁK comte, a.s., IČ: , Malá Strana 20, Cetkovice, který je přílohou usnesení, s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a DVOŘÁK comte, a.s., starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem dodatku č. 4, vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis dodatku č. 4 zajistit; 2) dodatek č. 1 smlouvy O ÚDRŽBĚ ČISTOTY A ZIMNÍ ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED A O ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED- LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO (dále SMLOUVA ) uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: , Pražská 1321/38a, Praha 10, který je přílohou usnesení, s uzavřením dodatku č. 1 SMLOUVY mezi statutárním městem Brnem, MČ Brnostřed a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem dodatku č. 1, vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis dodatku č. 1 zajistit. Usnesení VZ malého rozsahu - ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy vybírá s odkazem na čl organizační směrnice č. 38/2008 (zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb.) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD jako nejvhodnější nabídku uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: , Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ ; smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která je přílohou usnesení,

6 s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., vedoucího OŽP bezodkladným podpisem smlouvy. Usnesení Společný nájem bytu znění článku 13 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku SMB a podmínek zajišťování bytové náhrady, který neumožňuje uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č., Starobrněnská 15, Brno, dohodou s nájemcem ), doporučuje MMB zvážit úpravu článku 13 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku SMB a podmínek zajišťování bytové náhrady a bytovému odboru sdělit obsah usnesení MMB. Usnesení Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od , nebytový prostor č. 101, Údolní 17, Brno, nájemce: SMEDEK s.r.o., IČ: , účel nájmu: provozování ateliéru, za nájemné ,- Kč/rok, za podmínky úhrady příp. dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do (viz příloha č. 1), vedoucí bytového odboru podpisem nájemní smlouvy a vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu. Usnesení Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor a) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 103, Veveří 4, Brno, ke dni , nájemce T a T s.r.o., IČ: , za podmínky předání vyklizeného prostoru do a za podmínky podpisu dohody do (viz příloha č. 1), b) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č., Václavská 3, Brno, ke dni , nájemce:, za podmínky předání vyklizeného prostoru a za podmínky podpisu dohody do (viz příloha č. 1), c) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 101, Leitnerova 26, Brno, ke dni , nájemce: COLINDAR s.r.o., IČ: , za podmínky předání vyklizeného prostoru a za podmínky podpisu dohody do (viz příloha č. 1),

7 d) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 102, Solniční 11, Brno, ke dni , nájemce Monika Janošková, IČ: , za podmínky předání vyklizeného prostoru a za podmínky podpisu dohody do (viz příloha č. 1), vedoucí bytového odboru podpisem dohod o skončení nájmu, vedoucí bytového odboru zpracování a podpis výše uvedených dokumentů zajistit. Usnesení Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor a vystavení nové nájemní smlouvy výpověď nájemce RACKOM stavební s.r.o., IČ: , z nájmu nebytových prostor č. 103, Průchodní 2, Brno, s tím, že nájemní vztah skončí ke dni , vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od , dle aktuálních dat pronajímatele a nájemce, nebytový prostor č. 103, Průchodní 2, Brno, nájemce: Mgr. Pavel Nádeníček, advokát, IČ: , za podmínky úhrady nájemného a služeb se splatností do před podpisem nájemní smlouvy, za podmínky úhrady příp. dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do (viz příloha č. 1), vedoucí bytového odboru podpisem nájemní smlouvy a vedoucí bytového odboru odpovědět nájemci ve smyslu tohoto usnesení a zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu. Usnesení Návrh na použití příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 12. odst. 2 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob revokuje usnesení RMČ BS č ze dne , návrh na použití příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 12. odst. 2 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob a to: A) žádost o použití částky Kč na rekonstrukci objektu Zelný trh B) žádost o použití částky Kč na rekonstrukce a opravy školských zařízení zřizovaných MČ Brno střed a vedoucímu Ekonomického odboru zaslat výpis tohoto usnesení Bytovému odboru Magistrátu města Brna.

8 Usnesení Investiční záměr (IZ) Přímé propojení tramvajové trati Bulvár Husova s IZ Přímé propojení tramvajové trati Bulvár Husova a doporučuje navrhované pěší propojení náměstí Pod Petrovem a parku podél starého železničního tělesa (ulice Nádražní) řešit rozšířením přemostění na šířku plánované šířky parku, případně s využitím historického viaduktu a Ing. arch. Menclovi zaslat výpis žadateli. Usnesení Týden kávy podporu akce Týden kávy pořádané neziskovou organizací Kulturárium, o.s., Beethovenova 3, , Brno, IČ: , smlouvu o výpůjčce dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Kulturárium, o.s., Beethovenova 3, , Brno, IČ: , starostovi Mgr. Liboru Šťástkovi bezodkladně schválenou smlouvu o výpůjčce podepsat, OISBD ÚMČ BS zajistit základní úklid a znovuzprovoznění prostor 1.NP, 2. NP a 3. NP domu Zelný trh 14, přístup k pitné vodě, odpadu, elektřině a funkčnímu sociálnímu zařízení v uvedených prostorách a předání a převzetí prostor dle smlouvy a KVS U Tří kohoutů, p.o. zajistit koordinaci spolupráce mezi MČ BS a Kulturárium, o.s. včetně spolupráce na propagaci projektu. Usnesení Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do projektu Didaktika pro kyberprostor v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do projektu Didaktika pro kyberprostor v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat o stanovisku RMČ BS ředitele školy. Usnesení Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. do projektu Vzdělávání v cloudu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. do projektu Vzdělávání v cloudu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a

9 vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat o stanovisku RMČ BS ředitelku školy. Usnesení Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. s provedením nutných oprav havarijního stavu části střechy nad bytem č. u BD Starobrněnská 7 z úrovně MČ BS v souladu se směrnicí č. 38/2008 a OISBD zajistit opravu havarijního stavu části střechy nad bytem č. u BD Starobrněnská 7 prostřednictvím Správy nemovitostí MČ Brno-střed a OISBD informovat Majetkový odbor o provedení opravy havarijního stavu části střechy nad bytem č. a Majetkovému odboru vymáhat náklady vzniklé v souvislosti s provedením opravy havarijního stavu části střechy nad bytem č. po stavebníkovi PV v souladu s NS o výstavbě č. FOBK Usnesení VZ malého rozsahu Cejl 49 - oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.3 Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu Cejl 49 - oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.3 jako nejvhodnější nabídku uchazeče: ZEVA cz s. r.o., IČ: , Chemická 953, Praha a smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a ZEVA cz s. r.o., IČ: , Chemická 953, Praha a s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a ZEVA cz s. r.o., IČ: , Chemická 953, Praha a vedoucího OISBD bezodkladným podpisem smlouvy. Usnesení Výměny bytů a) ), Vídeňská 97, Brno, byt č. b) ), Křídlovická 74, Brno, byt č. a, Vachova 3, Brno, byt č. a) postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č., Vídeňská 97, Brno, dosavadní nájemce: ), na nového nájemce:, dosud bytem Auerswaldova 3, Brno, byt č., s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy

10 k bytu (směna bytu) ze dne , ve vztahu k bytu č., Vídeňská 97, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemních smluv v RMČ BS, v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Vídeňská 97, Brno, nový nájemce:, dosud bytem Auerswaldova 3, Brno, byt č., na dobu neurčitou, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m²/měsíc a v souladu s přílohou č. 2, b) postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č., Křídlovická 74, Brno, dosavadní nájemce: ), na nového nájemce: dosud bytem Cyrilská 12, Brno, byt č. a k bytu č., Vachova 3, Brno, dosavadní nájemce: ), na nového nájemce: ), dosud bytem Křídlovická 74, Brno, byt č., s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) ze dne , ve vztahu k bytu č., Křídlovická 74, Brno a k bytu č., Vachova 3, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemních smluv v RMČ BS, v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemních smluv 1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Křídlovická 74, Brno, nový nájemce:, dosud bytem Cyrilská 12, Brno, byt č., na dobu určitou do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné). 2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Vachova 3, Brno, nový nájemce:, dosud bytem Křídlovická 74, Brno, byt č., na dobu určitou do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytu dle bodu a/ až b/.

11 Usnesení Přechod nájmu bytu a) Křídlovická 56, Brno, byt č. b) ), Botanická 45a, Brno, byt č. c) ), Botanická 23, Brno, byt č. d) ), Hrnčířská 41, Brno, byt č. a) že jediným nájemcem bytu č., Křídlovická 56, Brno, se po úmrtí který zemřel dne , stala ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Křídlovická 56, Brno, nájemce: na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), b) že jediným nájemcem bytu č., Botanická 45a, Brno, se po rozvodu manželství s ), v souvislosti se Dohodou o úpravě práv a povinností společného bydlení, stala ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Botanická 45a, Brno, nájemce:, na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), c) že jediným nájemcem bytu č., Botanická 23, Brno, se po rozvodu manželství s v souvislosti s Dohodou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství, stal ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Botanická 23, Brno, nájemce: ), na dobu určitou do , s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),

12 d) že jediným nájemcem bytu č., Hrnčířská 41, Brno, se po trvalém opuštění rodinné domácnosti ), stala ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Hrnčířská 41, Brno, nájemce: na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytu dle bodu a/ až d/. Usnesení Přechod nájmu bytu po trvalém odstěhování nájemce přechod nájmu bytu č., Stará 2, Brno, dle z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, (po trvalém opuštění společné domácnosti) z nájemce ) na narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č., Stará 2, Brno, nájemce: ), na dobu určitou od , za nájemné 59,- Kč/m²/měsíc a v souladu s přílohou č. 5, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu. Usnesení Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č., Kamenná 5, Brno, nájemce: ), na dobu neurčitou s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu.

13 Usnesení Společný nájem bytu (II. část) a) ), Květinářská 2, Brno, byt č. b) ), Konečného nám. 1, Brno, byt č. a) ne společný nájem bytu uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č., Květinářská 2, Brno, dohodou s nájemcem b) uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č., Konečného nám. 1, Brno, dohodou s nájemcem na dobu neurčitou od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením ve vztahu k bodu a/ a zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k bodu b/. Usnesení Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS - doplnění že o přidělení vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce zveřejněných na úřední desce MČ BS neprojevil zájem žádný žadatel (viz příloha č. 1), doplnění zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 2), bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS. Usnesení Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Smetanova 30, Brno, byt č. uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Smetanova 30, Brno na opravu vlastním nákladem nájemce s tímto žadatelem: 1) Drysice 39, Pustiměř s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do , přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě

14 jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy uvedeného bytu. Usnesení Narovnání právního stavu Solniční 8, Brno, že prostor č. 106, Solniční 8, Brno, nájemce Křivánek Vlastimil, IČ , je zkolaudován jako byt, narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č., Solniční 8, Brno, nájemce na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním prostoru před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu prostoru v domě Solniční 8, Brno, nájemce Křivánek Vlastimil, IČ , ke dni (viz příloha č. 4) před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy do Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 96,- Kč/m2/měsíc, vedoucí bytového odboru podpisem dohody o skončení nájmu a vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a podpis dohody o skončení nájmu a zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor podání výpovědi pronajímatelem z nájmu nebytových prostor tomuto nájemci (viz příloha): MERRIX s.r.o., IČ: NP č. 101, Jánská 16, Brno, vedoucího bytového odboru podpisem výpovědi z nájmu nebytových prostor a vedoucímu bytového odboru zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního PROGRAM 139. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 138. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 139. RMČ BS d) Schválení programu 139. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití PROGRAM 11. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 10. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 11. RMČ BS d) Schválení programu 11. RMČ BS 2) Bohemia JazzFest o.p.s. žádost o poskytnutí záštity

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. Mgr.Viščor 12) Dispozice s majetkem /60/12/ - PD, PN p.č. 470/7, 470/8, k.ú. Staré Brno

PROGRAM 52. RMČ BS. Mgr.Viščor 12) Dispozice s majetkem /60/12/ - PD, PN p.č. 470/7, 470/8, k.ú. Staré Brno PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Finanční neinvestiční transfer pro Junáka svaz

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1022/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 951 ze dne 25.11.2014 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí Rada městské části I. s o u h

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Žádám tímto Radu městské části Praha 10 prostřednictvím odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10 o uzavření smlouvy o nájmu nebytových

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů 1. Výměna bytů Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Sevastopolská č.o.5, Brno a bytem Vltavská č.o.

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více