MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 60, Brno Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová) Příloha č. 2 - Žádost Příloha č. 3 - Uznání dluhu Příloha č. 4 - Vyjádření dluhového poradce Rada MČ - Rada městské části Řehořková Kateřina - referent Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 30 % z celkové částky ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), tzn ,39 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60, Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,92 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách, za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů a za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24, Brno, evidovaných na [osobní údaj odstraněn] (dříve [osobní údaj odstraněn] ) [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), a to vše nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši ,92 Kč a ukládá bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS. Důvodová zpráva: Stanoviska dotčených orgánů: Vytvořeno :10:42 1

2 175. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2018/175/45 Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 60, Brno RMČ BS na 175. schůzi, konané dne , doporučuje ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 30 % z celkové částky ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), tzn ,39 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60, Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,92 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách, za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů a za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24, Brno, evidovaných na [osobní údaj odstraněn] (dříve [osobní údaj odstraněn] ) [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), a to vše nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši ,92 Kč a ukládá vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS. Termín: Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se. Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro 69. Komise bytová RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), nyní bytem Příční 24, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Křídlovická 60, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn] - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 30 % z celkové částky ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), tzn ,39 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60, Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,92 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách, za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů a za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24, Brno, evidovaných na [osobní údaj odstraněn] (dříve [osobní údaj odstraněn] ) [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), a to vše nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši ,92 Kč Vytvořeno :10:42 2

3 Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. Usnesení bylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrželka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák pro zdržel se pro nepřítomna pro pro pro pro nepřítomna zdržel se pro Usnesení [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), nyní bytem Příční 24, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Křídlovická 60, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn] - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), tzn ,65 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60, Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,66 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách, za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů a za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24, Brno, evidovaných na [osobní údaj odstraněn] (dříve [osobní údaj odstraněn] ) [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), a to vše nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši ,66 Kč Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 6 zdrželo se. Usnesení nebylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrželka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák pro zdržel se pro nepřítomna zdržel se zdržela se zdržel se zdržel se nepřítomna pro zdržel se Informace o bytové náhradě, bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60, Brno: Předpis nájemného a služeb za 06/2010: ,05 Kč/m2/měsíc (poslední známý předpis) Dluh na nájemném a službách ke dni : Příslušenství ke dni : ,31 Kč (dle rozsudku o zaplacení částky 8.126,- Kč s přísl. vydaného MS v Brně, č.j. 243 C 108/ , PM ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,31 Kč Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : ,31 Kč Vytvořeno :10:42 3

4 (dle rozsudku o zaplacení částky 8.126,- Kč s přísl. vydaného MS v Brně, č.j. 243 C 108/ , PM ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,31 Kč (ověřeno dne ) Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : ,31 Kč (dle rozsudku o zaplacení částky 8.126,- Kč s přísl. vydaného MS v Brně, č.j. 243 C 108/ , PM ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,31 Kč (ověřeno dne ) Informace o současném bytě č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24, Brno: (nájemci [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] ) Předpis nájemného a služeb za 11/2017: 6.572,- Kč 66,- Kč/m2/měsíc Dluh na nájemném a službách ke dni : Příslušenství ke dni : Aktuální stav celkového dluhu ke dni : Dluh na nájemném a službách z bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24: ,- Kč (nájemce [osobní údaj odstraněn] dříve [osobní údaj odstraněn] ) Předpis nájemného a služeb za 12/2017: 6.572,- Kč 66,- Kč/m2/měsíc Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : (ověřeno dne ) Dluh na nájemném a službách z bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční Vytvořeno :10:42 4

5 24: ,- Kč (nájemce [osobní údaj odstraněn] dříve [osobní údaj odstraněn] ) (ověřeno dne ) Předpis nájemného a služeb za 02/2018: 6.572,- Kč 66,- Kč/m2/měsíc Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : (ověřeno dne ) Dluh na nájemném a službách z bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24: ,- Kč (nájemce [osobní údaj odstraněn] dříve [osobní údaj odstraněn] ) (ověřeno dne ) Poznámka BO: Dluh na nájemném a službách k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24: ,- Kč (nájemce [osobní údaj odstraněn] dříve [osobní údaj odstraněn], za období 12/1998 a VS 2000) Dluh na příslušenství k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60: ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku MS v Brně č.j. 243 C 108/ ) Celkový dluh: (ověřeno dne ) ,31 Kč Dluh na nájemném a službách k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Příční 24: ,- Kč (nájemce [osobní údaj odstraněn] dříve [osobní údaj odstraněn], za období 12/1998 a VS 2000) Dluh na příslušenství k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60: ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku MS v Brně č.j. 243 C 108/ ) Celkový dluh: (ověřeno dne ) ,31 Kč Poznámka BO: Poté, co byl zpracován materiál k projednání na 175. RMČ BS, uhradili [osobní údaj odstraněn] dne částku ve výši 50 a došlo tak k ponížení dluhu na poplatku z prodlení k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Křídlovická 60, Brno, a to z původní částky ,31 Kč na částku ,31 Kč, což je zohledněno v usnesení připraveném pro ZMČ BS. Vytvořeno :10:42 5

6 Vytvořeno :10:42 6

7 Příloha materiálu č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová): XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX), nyní bytem Příční 24, Brno, byt č. X, dříve bytem Křídlovická 60, Brno, byt č. X Stanovisko BO: - bytový odbor navrhuje neschválit prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), k bytu č. X, Křídlovická 60, Brno, žadatelé: XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX) Informace o současném bytě č. X, Příční 24, Brno: (nájemci XXX XXX a XXX XXX) Prodej domu: doposud neprojednán Poslední nájemní smlouva: nájemní smlouva na dobu neurčitou ze dne Podaná výpověď: ne Žaloba o vyklizení: ne Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne Žaloba o zaplacení: ne Byt: XXX Předpis nájemného a služeb za 11/2017: 6.572,- Kč 66,- Kč/m2/měsíc Dluh na nájemném a službách ke dni : Příslušenství ke dni : Aktuální stav celkového dluhu ke dni : Dluh na nájemném a službách z bytu č. X, Příční 24, ke dni : (nájemce XXX XXX dříve XXX) ,- Kč Odbor bytový ÚMČ BS, zjistil, že na bytě č. X, Příční 24, Brno vázne dluh ve výši ,- Kč, za období 12/1998 a VS 2000, který vznikl v době, kdy v bytě č. X, Příční 24, Brno bydlela paní XXX ještě za svobodna (XXX). Paní XXX v čestném prohlášení uvádí, že se o tomto dluhu dozvěděla až upomínkou SMNČ BS, ze dne a zpochybňuje její oprávněnost. Dle sdělení SNMČ BS, se jedná pravděpodobně o dluh za vyúčtování služeb roku V této době vykonávala správu domu společnost FASTER s.r.o., při ukončení výkonu správy byly touto společností předány data pouze v součtové podobě za jednotlivé nájemce. Na SMNČ BS, nemají po předchozím správci k dispozici doklad o vyúčtování a nájemní smlouva je pouze

8 v prosté kopii. Informace o bytové náhradě, bytu č. X, Křídlovická 60, Brno: Prodej domu: 13. ZMČ Brno-střed nesouhlasilo s prodejem domu Poslední nájemní smlouva: bytová náhrada užívána v období od 06/2008 do 06/2010, NS neuzavřena Podaná výpověď v minulosti: ne Žaloba o vyklizení: ne Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne Žaloba o zaplacení: žaloba o zaplacení částky 8.126,- Kč s příslušenstvím, MS v Brně vydal rozsudek č.j. 243 C 108/ na částku 8.126,- Kč s přísl. (PM ), jistina uhrazena, náklady řízení ve výši 1.00 uhrazeny, poplatky z prodlení vypočteny na částku ,31 Kč doposud uhrazeno 1.50, k úhradě zbývá ,31 Kč Byt: XXX Předpis nájemného a služeb za 06/2010: ,05 Kč/m2/měsíc (poslední známý předpis) Dluh na nájemném a službách ke dni : Příslušenství ke dni : ,31 Kč (dle rozsudku o zaplacení částky 8.126,- Kč s přísl. vydaného MS v Brně, č.j. 243 C 108/ , PM ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : Poznámka BO: Dluh na nájemném a službách k bytu č. X, Příční 24: (nájemce XXX XXX dříve XXX, za období 12/1998 a VS 2000) Dluh na příslušenství k bytu č. X, Křídlovická 60: (dle pravomocného rozsudku MS v Brně č.j. 243 C 108/ ) Celkový dluh: ,31 Kč ,- Kč ,31 Kč ,31 Kč Historie případu: XXX XXX užívají byt č. X na Příční 24, Brno na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s účinností od Z důvodu oprav tohoto bytu byla XXX XXX v minulosti přidělena bytová náhrada, a to byt č. X v domě na ul. Křídlovická 60, Brno, který užívali od 06/2008 do 06/2010, poté bytovou náhradu vrátili a přestěhovali se zpět do bytu č. X, Příční 24, Brno. Za dobu užívání náhradního bytu č. X, Křídlovická 60, Brno, od 06/2008 do 06/2010,

9 vznikl XXX XXX dluh za vyúčtování služeb za rok 2009 a vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 8.126,- Kč. V září 2013 byla podána k MS v Brně žaloba o zaplacení částky 8.126,- Kč s přísl. V souvislosti s touto dlužnou pohledávkou vydal MS v Brně rozsudek na částku 8.126,- Kč s přísl. č.j. 243 C 108/ (PM ). V květnu 2016 XXX XXX uhradili dluh na jistině ve výši 8.126,- Kč. Náklady řízení ve výši 1.00 XXX XXX uhradili , poplatky z prodlení byly vypočteny na ,31 Kč - dosud uhrazeno 1.50, k úhradě zbývá ,31 Kč. Dne podepsal pan XXX a paní XXX uznání dluhu na částku poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč, a požádali dne o prominutí této částky. Tato žádost byla projednána Zastupitelstvem městské části Brno-střed dne a usnesením ZMČ/2017/22/33 nebylo schváleno prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč, o čemž byli XXX XXX vyrozuměni v 07/2017. Dne byla doručena na Odbor bytový ÚMČ BS žádost o prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč. Mimo podanou žádost se XXX XXX rozhodli dlužnou částku splácet, a to bez uzavřené dohody o splátkách, přičemž k datu bylo uhrazeno 1.50, a tím došlo k ponížení dluhu na částku ,31 Kč. Odborem bytovým ÚMČ BS bylo zjištěno, že paní XXX XXX, ještě v době kdy se za svobodna jmenovala XXX XXX vznikla dlužná pohledávka za užívání bytu č. X na ulici Příční 24, Brno ve výši ,- Kč s přísl. za období 12/1998 a vyúčtování služeb za rok Tato dlužná částka není soudně vymáhána a dosud není uhrazena. Dle výpisu z KN ze dne nejsou XXX XXX vlastníky nemovitosti určené k bydlení. Žádost (doručena dne ): XXX XXX v žádosti uvádí, že jsou XXX a jejich příjmy se pohybují na XXX XXX XXX. Jistina je již uhrazena (viz příloha č. 2). Poplatky z prodlení rozsudek MS v Brně č.j. 243 C 108/ na částku 8.126,- Kč s přísl. (PM ), stav ke dni : 100% ,31 Kč 70% ,92 Kč 50% ,66 Kč 30% 7.278,39 Kč 50. Komise bytová RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX), dříve bytem Křídlovická 60, Brno, byt č. X - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), k bytu č. X, Křídlovická 60, Brno, žadatelé: XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX) Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. Usnesení bylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrželka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák zdržel se nepřítomen zdržel se pro pro pro pro pro pro pro pro 132. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/132/75 Žádost o prominutí pohledávky Křídlovická 60, Brno

10 RMČ BS na 132. schůzi, konané dne , doporučuje ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), k bytu č. X, Křídlovická 60, Brno, žadatelé: XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX) a ukládá vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS. Termín: Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švahula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro 22. ZMČ BS projednalo dne s výsledkem: Usnesení ZMČ/2017/22/33 Žádost o prominutí pohledávky Křídlovická 60, Brno ZMČ BS na 22. zasedání, konaném dne , neschvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši ,31 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/ ), k bytu č. X, Křídlovická 60, Brno, žadatelé: XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX) a ukládá bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS. Termín: ihned Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval Usnesení k bodu 33 bylo přijato.

11

12

13

14

15

16

17

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 33 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 34 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 26 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 32 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 35 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 29 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 36 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2019/0055892/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0047481/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 3 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2018/0038039/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2018/0029002/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Kincová, tel. 542 526 372

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 33 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více