ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR."

Transkript

1 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak lidumilného účelu. Vždyť jaký půvab má pro šlechetná srdce a rytířské povahy v dnešním sobeckém století to, že mohou vzdorovat stejným nebezpečím jako voják a při tom docela dobrovolně vykonávati poslání míru a útěchy. - Henri Dunant, Vzpomínka na Solferino Červený kříž vznikl a existuje proto, aby spojil sílu, um i prostředky těch, kteří se dobrovolně dají do jeho služeb ve jménu vznešeného ideálu humanity. - Dr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK - Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. Základem činnosti je DOBROVOLNÁ SLUŽBA ČLENŮ zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE (humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost) a zavazuje se usilovat o jejich naplňování. ČČK je jedinou STÁTEM UZNANOU národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly:» působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby» působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby» šíří znalost Ženevských úmluv. ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. Český červený kříž navazuje na své předchůdce - NA VLASTENECKÝ POMOCNÝ SPOLEK PRO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, který byl založen 6.února ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem vnitra ČR je registrován pod čj. VS/ /93-R ze dne Základním prvkem organizační struktury Českého červeného kříže jsou MÍSTNÍ SKUPINY ČČK. Jejich orgány jsou valná hromada (shromáždění všech členů Místní skupiny), představenstvo a revizoři. Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část). Místní skupiny v dané oblasti (registrované u Oblastní výkonné rady ČČK) tvoří OBLASTNÍ SPOLEK ČČK. Orgány OS ČČK jsou: valné shromáždění Oblastního spolku (jeho členy jsou delegáti volení Místními skupinami), Oblastní výkonná rada a Dozorčí rada. Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK. Každý OS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod).

3 Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prachaticích ve své současné podobě vznikl 1. ledna 1994, jeho předchozí tváře ať už jde o Okresní výbor Československého červeného kříže nebo dokonce Rotes kreuz - se však během let působení staly nedílnou součástí spolkového života v Prachaticích. Volební valné shromáždění oblastního spolku proběhlo Toto je jeho dnešní podoba: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK PT Marie Jandová (do ), Ing. Silvie Janošťáková, DiS. (od ), předsedkyně Oblastní výkonné rady Jaromír Popiel, místopředseda Oblastní výkonné rady Členové Oblastní výkonné rady MUDr. Juljo Hasík - Ladislav Bečvář - MUDr. Zdeněk Ziegrosser (do ), Ing. Juraj Tkáč, Mgr. Martina Vondrušková, Ladislav Beran, Pavlína Mourycová, Eva Jiroušková(od ) Milada Havelková (do ), Ing. Silvie Janošťáková, DiS. (od ), delegát Martina Furišová, předsedkyně Oblastní dozorčí rady, členky Oblastní dozorčí rady Bc. Hana Čechová, DiS. - Hana Koubová (do ), Mgr. Jana Benešová, Bc. Věra Šicnerová, DiS. (od ),. a samozřejmě všichni naši členové a dobrovolníci! V roce 2013 působily při OS ČČK Pt místní skupiny ČČK Strunkovice nad Blanicí, Lažiště, Prachatice. OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Prachatice:» poskytuje humanitární, zdravotní a sociální služby občanům» organizuje bezpříspěvkové dárcovství krve, nábor a oceňování dárců krve,» provádí výuku první předlékařské pomoci dětí, mládeže i dospělých,» pořádá osvětové akce v oblasti první pomoci. Základní údaje: Název: Oblastní spolek ČČK Prachatice (OS ČČK PT) Právní forma: pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka (dříve organizační jednotka o.s. Český červený kříž) IČ: Registrace: MV ČR č.j. VS/ /93-R číslo registrace: 28 VR ČČK Zákon: č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Telefon: Skype: os.cck.prachatice Web:

4

5 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých Školení mladých zdravotníků (16.2.) ve spolupráci s Oblastní charitou Vimperk jsme uspořádali seminář věnovaný první pomoci pro děti-koledníky z Tříkrálové sbírky. V rámci projektového dne na ZŠ Zlatá stezka 387 jsme připravili stanoviště věnovaná ošetření poranění, kardiopulmonální resuscitaci a prevenci úrazů, Červenému kříži ve světě. Zúčastnili se všichni žáci (28.4.). Stanoviště první pomoci jsme připravili také na akci pro děti ve spolupráci s DD Žíchovec (10.5.) a Stroom Dub (19.6.). Dopravní soutěž mladých cyklistů (23.5.) ČČK jako spoluvyhlašovatel soutěže připravuje disciplínu zaměřenou na praktické provedení první pomoci a život zachraňujících úkonů. Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků (9.5.) soutěže se zúčastnilo celkem 90 dětí z 10 škol Prachaticka a Vimperska (40 soutěžících z 1. stupně, 50 z druhého). Na soutěžních stanovištích se děti setkaly nejen s ošetřením různých poranění, musely si poradit také s šokovými stavy, transportem zraněných, obvazovou technikou nebo významem dárcovství krve a ochranou obyvatel. Vítězi byli letos ZŠ Husinec (I. stupeň) a Gymnázium Prachatice. Soutěž poskytuje již od roku 1987 členům zdravotnických kroužků (dětem ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií) možnost ověřit si své dovednosti v konkurenci ostatních soutěžících, zvyšuje se motivace dětí pokračovat v činnosti. Vítěz z každé kategorie postupuje na krajskou soutěž. Na stanovištích děti soutěží ve 3 oblastech: Praktické provedení první pomoci (se standardním a improvizovaným materiálem), Doprava postižených, Obvazová technika. Nesoutěžní stanoviště zahrnují problematiku dárcovství krve a ochranu obyvatel (ve spolupráci s HZS). Na organizaci soutěže se podílí také studenti SPgŠ a VOŠS Prachatice a žáci ZŠ Vodňanská. Regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků (30.5.) letos jsme hostili také krajské kolo soutěže. Více v kapitole Realizované projekty. Součástí byla také výstava Červený kříž: 150 let humanity, která probíhala v dubnu a květnu v Městské knihovně Prachatice. Den dětí (31.5.) ve spolupráci s DDM jsme se podíleli na realizaci Dne dětí. Pro děti i dospělé jsme připravili ukázky první pomoci a malé dárky. Dopravní soutěž základních škol praktických (13.6.) ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 387 jsme připravili soutěžní stanoviště zaměřená na poskytování první pomoci a prevenci úrazů. První pomoc pro seniory (20.2.) - semináře zaměřeného na poskytování první pomoci se zúčastnilo 23 seniorů. Realizováno ve spolupráci s Mě0 SD Prachatice.

6 Den branné přípravy (16.9.) - osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 650 návštěvníků. Více v kapitole Realizované projekty. Branný závod (3.10.) v závodě pořádaném Městskou policií Prachatice jsme připravili stanoviště věnované první pomoci s praktickými ukázkami. Dárcovství krve Výstava Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku a Vimpersku (leden) výstava v MěKS Vimperk představila dárcovství jak ve fotografiích či novinových článcích, tak i v datech a faktech. Součástí byly i praktické informace a informační materiály. Expozice věnovaná dárcovství krve byla součástí i výstavy Červený kříž: 150 let humanity (duben a květen, Městská knihovna Prachatice). Divadelní představení pro dárce krve (14.6.) u příležitosti Světového dne dárců krve vystoupil dramatický kroužek DDM Prachatice pod vedením Mgr. Veroniky Veselovské s představením Lichožrouti. Na místě byla připravena prezentace o dárcovství krve a pracovníci zodpovídali dotazy účastníků. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (28.11.) Český červený kříž oceňuje vícenásobné bezpříspěvkové dárce krve. Oblastní spolek uděluje Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů) a Zlatý kříž ČČK 3. třídy (80 odběrů). Slavnostní oceňování proběhlo za účasti místostarosty Města Prachatice Roberta Zemana a představenstva OS ČČK Prachatice, s kulturním programem hudebního souboru CINK a malým občerstvením. Letos oceněno: Bronzová medaile 40 dárců Zlatá medaile 15 dárců Stříbrná medaile 27 dárců Zlatý kříž 3. třídy 2 dárci Vánoční setkání BDK (18.12) Den otevřených dveří pro bezpříspěvkové dárce krve a příznivce dárcovství ; neformální posezení, které zahrnovalo občerstvení, drobný dárek a povídání o problematice dárcovství krve. K nejčastějším dotazům patřil harmonogram svozových autobusů na rok 2013, daňová zvýhodnění pro dárce krve nebo programy zdravotních pojišťoven. V tomto roce jsme zajistili celkem 23 svozových autobusů z různých míst okresu Prachatice (Prachatice, Vlachovo Březí a Husinec, Vimperk a Čkyně, Volary a Lenora, Lhenice a Netolice). V tomto roce darovali dárci z Prachaticka krev celkem 1302x; to znamená přibližně 586 litrů krve, která zachraňuje životy zraněných a vážně nemocných lidí. Více v kapitole Realizované projekty. Bezpříspěvkové dárcovství krve v roce 2013 podpořili

7 Sociální a doprovodné služby vzdělávací a osvětová činnost Komunitní plánování sociálních a doprovodných služeb pravidelně jsme se účastnili projektu jako člen pracovní skupiny Senioři. Aktivně jsme se zúčastnili výstav věnovaných neziskovým organizacím na Prachaticku (březen, Říjen Měsíc pro neziskový sektor). Připravili jsme také několik přednášek na téma Mezinárodní humanitární právo (Klub důchodců Pod Hradbami, Seniorská občanská společnost, ) nebo První pomoc (20.2.), Kontaktní místo pro seniory U Šedého vlka - Služba nabízí prostor pro seniory, kteří nemohou či nechtějí využívat standardní sociální služby; kteří žijí osaměle, na venkově, jejichž lékař zpoplatnil konzultace osobních problémů. Zároveň navazuje na dřívější činnost ČČK. Cílem služby je napomoci seniorům k zapojení se do společnosti a eliminovat tak riziko jejich sociálního vyloučení. Senioři mohou využít možnost posezení u čaje, kávy, knihy, novi, popovídání s pracovníky služby. Na vyžádání poskytujeme také základní a odborné sociální poradenství a konzultace v oblasti zdraví a první pomoci. Projektu se mohou zúčastnit jak senioři, kteří žijí aktivně, ale nemají možnost konzultace citlivějších problémů, tak senioři, kteří žijí osaměle (těm nabízíme některé akce pořádané námi nebo našimi partnery, např. MěO Svazu důchodců, Město Prachatice). Povodně 2013 Již od prvního dne povodní jsme monitorovali situaci a byli v kontaktu se zástupci samospráv a krizovým štábem ORP Prachatice a Vimperk. Ve spolupráci s Farní charitou Prachatice a Farností Prachatice jsme ve dnech uspořádali okamžitou materiální sbírku a distribuovali humanitární pomoc zasaženým lidem. Celkem bylo vydáno přes 40 litrů Sava, více než 100 párů gumových i pracovních rukavic a dalšího materiálu. Tyto prostředky jsme získali z materiální sbírky a také díky sponzorům, kteří přispěli finanční částkou. Zdarma bylo zapůjčeno celkem 6 vysoušečů ze skladu ČČK Pt. Členové Humanitární jednotky se podíleli na sběru a vydávání humanitární pomoci, dva členové se osobně zúčastnili pomoci ve spolupráci s OS ČČK České Budějovice. Osobní pomoc nebyla nikde na Prachaticku vyžádána. Žadatelé, kteří splnili předepsané podmínky, obdrželi od ČČK finanční příspěvek, který je určen na zakoupení čisticích prostředků nebo sanaci studny pomocí odborné firmy. Tento projekt byl realizován díky prostředkům Mezinárodního výboru Červeného kříže, tedy díky solidaritě lidí z celého světa. Celkem bylo vyplaceno 21 žadatelů, v souhrnu Kč. Všem, kteří podpořili činnost neziskových organizací příspěvkem nebo materiální pomocí, patří proto veliký dík!

8 Dobrovolnictví a krizová připravenost Krajské cvičení Humanitárních jednotek (3.-5,5.) náš tým dobrovolníků se spolu s členy ostatních HJ celé republiky zúčastnil cvičení, jež prověřilo jejich praktické dovednosti v oblasti pomoci při mimořádných událostech. Cvičení bylo zaměřeno na evakuaci a nouzové ubytování. Beseda o dobrovolnictví na Gymnáziu Vimperk (7.2., ve spolupráci s LAG Chance in nature) a VOŠS Prachatice (20.9.) pro studenty jsme připravili prezentaci dobrovolnictví v ČČK vč. teoretického východiska a práce HJ při mimořádných událostech. Školení členů Humanitární jednotky díky spolupráci s různými lektory proběhlo několik seminářů věnovaných různým tématům: povodňová opatření a hygiena (1.2., RNDr. Jana Krejsová), státní sociální podpora (20.6., Ing. Josef Lácha). Pokračuje školení členů v první pomoci. Mezinárodní humanitární právo letos jsme uskutečnili několik přednášek na téma MHP Červený kříž, Ženevské konvence (29.4. Klub důchodců Pod hradbami, VOŠS Prachatice, na OS ČČK). Přednášel Ladislav Beran. DVD Jaké podoby má dobrovolnictví v Prachaticích? Zapojili jsme se do přípravy dokumentu mapujícího dobrovolnictví v Prachaticích. Humanitární jednotka Český červený kříž působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Humanitární jednotky ČČK, které jsou hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích, byly zřízeny v roce ČČK je zařazen do tzv. druhosledové pomoci, kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu IZS. OS ČČK PT je členem krizového štábu ORP Prachatice, který zasedá, když je vyhlášen stav nebezpečí. Spolupráce ORP Prachatice s ČČK PT je součástí krizového plánu. POVODNĚ Členové Humanitární jednotky se podíleli na sběru a vydávání humanitární pomoci, dva členové se osobně zúčastnili pomoci ve spolupráci s OS ČČK České Budějovice. Osobní pomoc nebyla nikde na Prachaticku vyžádána. Humanitární jednotka se skládá z dobrovolníků zařazených ve čtyřech sekcích (zdravotnická, humanitární, psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel. V době klidu však humanitárka nespí, ale připravuje se: velký prostor je věnován vzdělávání členů HJ. Cílem je poskytnout členům potřebnou jistotu v jejich práci a zvýšit jejich profesionalitu tak, aby poskytovaná pomoc byla co nejúčinnější: seminář PANEL NGO s pro pracovníky krizového řízení ORP (KÚ JčK, 21.1.) školení Povodňová opatření a hygiena (1.2.) krajské cvičení Humanitárních jednotek ( ) školení v oblasti státní sociální podpory (20.6.) Den branné přípravy - ukázky evakuačního střediska, informace o úloze ČČK (16.9.) setkávání psychosociálního týmu ( nadoborové nadprofesní setkávání ) v Č. Budějovicích

9 Realizované projekty Kapka krve z Prachaticka (Jihočeský kraj, Město Prachatice, Město Vimperk) - cílem projektu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pomocí akcí a distribuce propagačních materiálů, zajistit důstojné slavnostní vyhodnocení a poděkování BDK. Součástí projektu byl koncert u příležitosti Světového dne dárců krve, výstava věnovaná dárcovství krve na Prachaticku, slavnostní předání plaket prof. MUDr. Jana Janského a vánoční setkání. Den branné přípravy (Ministerstvo obrany.) - osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 650 návštěvníků, na zajištění akce se podílelo 35 pracovníků a dobrovolníků. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí veřejnosti o oblasti branné výchovy (první pomoc, civilní ochrana), zapojit děti do výuky první pomoci u dospělých a tím zlepšit jejich dovednosti dětí v oblasti předlékařské první pomoci a civilní ochrany, zvýšit motivaci dětí pokračovat v činnosti. Dobrovolníci ČČK a žáci ZŠ Vodňanská, Národní, Zlatá stezka 387 předváděli postupy první pomoci u popálenin, odřenin nebo zlomenin, pracovnice Kontaktního centra Prevent se zaměřila na ošetření poranění o pohozenou injekční stříkačku a její bezpečnou likvidaci. Členové ČČK připravili ukázku nouzového ubytování vč. problematiky krizové připravenosti v regionu (např. evakuace, humanitární pomoci, úlohy státní správy, samosprávy a neziskových organizací, dobrovolnictví a úloha ČČK při mim. událostech); zajišťovali také stanoviště věnované dárcovství krve. Pro zájemce jsme připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence. K prohlédnutí byla vozidla a technika Policie ČR, HZS, ZZS a Horské služby všichni příchozí měli možnost si například vyzkoušet resuscitaci, ošetření, transport osob v podmínkách těžko dostupného terénu nebo dozvědět se důležité zásady požární ochrany. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády se akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání zasypaných osob. Regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků (Město Prachatice) Regionálního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků se zúčastnila vítězná družstva okresních kol a zástupci jihočeských OS ČČK.Soutěž zahájili senátor Tomáš Jirsa, místostarosta Robert Zeman, radní Kamil Štěpán, koordinátorka ZM Marie Peřinková za ČČK hlavní rozhodčí Pavel Fošum a předsedkyně OVR Silvie Janošťáková. Záštitu převzali náměstkyně hejtmana Ivana Stráská a starosta města Martin Malý. Zázemí soutěže poskytla SPgŠ a VOŠS, samotná soutěž probíhala v centru města (Parkán, kostel sv. Jakuba, Velké náměstí, Prachatické muzeum, park hospice). Všude byla připravena stanoviště s realisticky namaskovanými figuranty situace byly připraveny tak, aby co nejvěrněji zobrazovaly různá poranění a interní obtíže (autonehoda, diabetes, ). Jedním z témat byla také bezpečnost v dopravě (zajištění havarovaného vozidla, užití autolékárničky, bezpečnost raněného převést jej, aby neseděl na silnici). Součástí projektu byla také výstava v Městské knihovně Prachatice (duben květen). Vítězové: ZŠ a MŠ Zahájí (I.st.), ZŠ Povážská Strakonice (II.st.). Umístění našich hlídek : ZŠ Husinec (2. místo), Gymnázium Prachatice (6.místo).

10 Naše místní skupiny... Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6ti let, která je státním občanem ČR nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování. Místní skupiny v dané oblasti tvoří Oblastní spolek ČČK. K sdružuje náš oblastní spolek 84 členů a 21 dobrovolníků. Strunkovice nad Blanicí Členky MS ČČK se pravidelně scházejí každý měsíc, starají se o opuštěné hroby na místním hřbitově, též se starají o pomník Padlých z 1.světové války. Mgr. Eva Sahulová vede zdravotnický kroužek při ZŠ. Členky MS ČČK zorganizovaly sbírky Světluška ( ; Kč) a Den proti rakovině (15.5.; Kč). MS se zapojila do přípravy akce pro mladé zdravotníky v Žíchovci a do organizace místní akce ke Dni matek. Předseda: Ludmila Hronová Pokladník: Mgr. Eva Sahulová Jednatel: Ludmila Fialová Revizor: Mgr. Hana Pártlová Lažiště Členové MS ČČK se pravidelně scházejí každý týden, pořádají každý měsíc večer se zpěvem, navštěvují místní seniory, navštěvují nemocné a pečují o veřejná prostranství (autobusová zastávka). Uspořádali oslavu MDŽ. Členky MS ČČK se aktivně zapojily do sbírky Den proti rakovině (15.5.) a získaly celkem Kč. Předseda: Eva Jiroušková Jednatel: Alena Levá Pokladník: Jarmila Podlešáková Revizor: Jana Jiroušková Prachatice Členové MS ČČK se aktivně podílejí na organizaci všech akcí oblastního spolku. Zapojili se také do sbírky NF Českého rozhlasu Světluška ( ), během sbírky bylo celkem vybráno Kč ve Vimperku a Kč v Prachaticích. Předseda: Ing. Silvie Janošťáková, DiS. Jednatel: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS. Pokladník: Jarmila Kadlecová Revizor: Ing. Juraj Tkáč Do všech našich aktivit se může zapojit každý, kdo má zájem přispět svou troškou ke zlepšení života i prostředí, kde žijeme. POMOZTE NÁM POMÁHAT. Kontaktovat nás můžete na u telefonu nebo osobně každou středu od 8 do 16 hodin v budově polikliniky na adrese Nemocniční 204, Prachatice.

11 Finanční zpráva Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) A. Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Příspěvky zúčtované mezi org. složkami Náklady celkem 407 B. Výnosy Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem 430 C. Rozdíl Rozdíl (výnosy - náklady) 23

12 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Aktiva A. Dlouhodobý majetek celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. zásoby celkem II. pohledávky celkem III. krátkodobý finanční majetek celkem IV. jiná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva A. Vlastní zdroje celkem I. jmění celkem II. výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem III. krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období ,

13 Co říci úplným závěrem? Rozsah činností oblastního spolku je široký, od spolkových aktivit jednotlivých místních skupin po akce pro širokou veřejnost, od prevence úrazů po podporu bezpříspěvkového dárcovství krve. Děkujeme všem našim členům i dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom nezajistili žádnou z činností. Děkujeme také našim partnerům a sponzorům, autorům fotografií (vč. i těm, kdo naše akce v roce 2013 podpořili finančně, materiálně, dobrou radou nebo osobním přispěním: JIHOČESKÝ KRAJ MINISTERSTVO OBRANY Horská služba ČR Dobrovolnické centrum KreBul, o.p.s. & dobrovolníci MĚSTO PRACHATICE MĚSTO VIMPERK JIŘÍ BOUŠKA OTO ELEKTRO s.r.o. RENO ŠUMAVA KLAS PRACHATICE STTEN s.r.o. NEO DESIGN Prachatice ZZV PRACHATICE Dům dětí a mládeže Prachatice & Divadelní kroužek Farní charita Prachatice & Farnost Prachatice Hasičský záchranný sbor Prachatice Jihočeská záchranná brigáda kynologů Kulturní a informační služby města Prachatice MěO Svazu důchodců & Klub důchodců Pod Hradbami Městská knihovna Prachatice Autodíly online.cz BENU lékárna COOP Terno Česká průmyslová zdr.pojišťovna ČSOB Prachatice Extramarket.cz Farmářský obchod Foto-kniha Müller Hračky Hanka Jam Decoré Kavárna BONFERY Komerční banka Prachatice Kooperativa Lékárna U Bílého lva Meduňka Obchůdek U Barborky Oldřich BEER Stanislav Rosa Telcit Prachatice Všeobecná zdravotní pojišťovna Wiky Prachatice Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotnická prodejna ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ZŠ Prachatice, Národní 1018 ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 Gymnázium Prachatice Národní park Šumava Policie ČR Prachatické muzeum o.s. Prevent Kontaktní centrum Prevent Sportovní zařízení města Prachatice Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice Zdravotnická záchranná služba JčK Díky zaslouží také PŘEDSTAVENSTVO OS ČČK PT, a Adolf Zika - Anna Voráčková - František Štěpánek - Hana Melichnová - Hana Rabenhauptová - Helena Ledvinková Jan Šrámek - Mgr. Jana Benešová - Mgr. Jana Neumannová Štechová - Jana Teringlová - Jitka Vankátová - Libor Chmelíček - Ing. Libor Nechoďdomů Mgr. Lucie Škodová - Martin Jakš - Michal Škopek Miroslav Kolafa - Mgr. Pavla Blažíčková - Mgr. Pavel Fošum a tým KS HMZ - Petr Karvánek Petra Králová, DiS. a spol. - Petra Svobodová - Radek Kusý - Renata Kocábová - Růžena Sedláková, DiS. studentky SPgŠ - Tereza Prášková - Tereza Tichá - Tomáš David - Věra Draslarová - Věra Pavelková a samozřejmě představenstva místních skupin a všichni členové ČČK!

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- Obsah A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014...3 1. Popis projektu...3 2. Národní síť zdravých měst ČR...4

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více