ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR."

Transkript

1 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak lidumilného účelu. Vždyť jaký půvab má pro šlechetná srdce a rytířské povahy v dnešním sobeckém století to, že mohou vzdorovat stejným nebezpečím jako voják a při tom docela dobrovolně vykonávati poslání míru a útěchy. - Henri Dunant, Vzpomínka na Solferino Červený kříž vznikl a existuje proto, aby spojil sílu, um i prostředky těch, kteří se dobrovolně dají do jeho služeb ve jménu vznešeného ideálu humanity. - Dr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK - Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. Základem činnosti je DOBROVOLNÁ SLUŽBA ČLENŮ zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE (humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost) a zavazuje se usilovat o jejich naplňování. ČČK je jedinou STÁTEM UZNANOU národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly:» působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby» působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby» šíří znalost Ženevských úmluv. ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. Český červený kříž navazuje na své předchůdce - NA VLASTENECKÝ POMOCNÝ SPOLEK PRO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, který byl založen 6.února ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem vnitra ČR je registrován pod čj. VS/ /93-R ze dne Základním prvkem organizační struktury Českého červeného kříže jsou MÍSTNÍ SKUPINY ČČK. Jejich orgány jsou valná hromada (shromáždění všech členů Místní skupiny), představenstvo a revizoři. Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část). Místní skupiny v dané oblasti (registrované u Oblastní výkonné rady ČČK) tvoří OBLASTNÍ SPOLEK ČČK. Orgány OS ČČK jsou: valné shromáždění Oblastního spolku (jeho členy jsou delegáti volení Místními skupinami), Oblastní výkonná rada a Dozorčí rada. Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK. Každý OS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod).

3 Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prachaticích ve své současné podobě vznikl 1. ledna 1994, jeho předchozí tváře ať už jde o Okresní výbor Československého červeného kříže nebo dokonce Rotes kreuz - se však během let působení staly nedílnou součástí spolkového života v Prachaticích. Volební valné shromáždění oblastního spolku proběhlo Toto je jeho dnešní podoba: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK PT Marie Jandová (do ), Ing. Silvie Janošťáková, DiS. (od ), předsedkyně Oblastní výkonné rady Jaromír Popiel, místopředseda Oblastní výkonné rady Členové Oblastní výkonné rady MUDr. Juljo Hasík - Ladislav Bečvář - MUDr. Zdeněk Ziegrosser (do ), Ing. Juraj Tkáč, Mgr. Martina Vondrušková, Ladislav Beran, Pavlína Mourycová, Eva Jiroušková(od ) Milada Havelková (do ), Ing. Silvie Janošťáková, DiS. (od ), delegát Martina Furišová, předsedkyně Oblastní dozorčí rady, členky Oblastní dozorčí rady Bc. Hana Čechová, DiS. - Hana Koubová (do ), Mgr. Jana Benešová, Bc. Věra Šicnerová, DiS. (od ),. a samozřejmě všichni naši členové a dobrovolníci! V roce 2013 působily při OS ČČK Pt místní skupiny ČČK Strunkovice nad Blanicí, Lažiště, Prachatice. OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Prachatice:» poskytuje humanitární, zdravotní a sociální služby občanům» organizuje bezpříspěvkové dárcovství krve, nábor a oceňování dárců krve,» provádí výuku první předlékařské pomoci dětí, mládeže i dospělých,» pořádá osvětové akce v oblasti první pomoci. Základní údaje: Název: Oblastní spolek ČČK Prachatice (OS ČČK PT) Právní forma: pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka (dříve organizační jednotka o.s. Český červený kříž) IČ: Registrace: MV ČR č.j. VS/ /93-R číslo registrace: 28 VR ČČK Zákon: č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Telefon: Skype: os.cck.prachatice Web:

4

5 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých Školení mladých zdravotníků (16.2.) ve spolupráci s Oblastní charitou Vimperk jsme uspořádali seminář věnovaný první pomoci pro děti-koledníky z Tříkrálové sbírky. V rámci projektového dne na ZŠ Zlatá stezka 387 jsme připravili stanoviště věnovaná ošetření poranění, kardiopulmonální resuscitaci a prevenci úrazů, Červenému kříži ve světě. Zúčastnili se všichni žáci (28.4.). Stanoviště první pomoci jsme připravili také na akci pro děti ve spolupráci s DD Žíchovec (10.5.) a Stroom Dub (19.6.). Dopravní soutěž mladých cyklistů (23.5.) ČČK jako spoluvyhlašovatel soutěže připravuje disciplínu zaměřenou na praktické provedení první pomoci a život zachraňujících úkonů. Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků (9.5.) soutěže se zúčastnilo celkem 90 dětí z 10 škol Prachaticka a Vimperska (40 soutěžících z 1. stupně, 50 z druhého). Na soutěžních stanovištích se děti setkaly nejen s ošetřením různých poranění, musely si poradit také s šokovými stavy, transportem zraněných, obvazovou technikou nebo významem dárcovství krve a ochranou obyvatel. Vítězi byli letos ZŠ Husinec (I. stupeň) a Gymnázium Prachatice. Soutěž poskytuje již od roku 1987 členům zdravotnických kroužků (dětem ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií) možnost ověřit si své dovednosti v konkurenci ostatních soutěžících, zvyšuje se motivace dětí pokračovat v činnosti. Vítěz z každé kategorie postupuje na krajskou soutěž. Na stanovištích děti soutěží ve 3 oblastech: Praktické provedení první pomoci (se standardním a improvizovaným materiálem), Doprava postižených, Obvazová technika. Nesoutěžní stanoviště zahrnují problematiku dárcovství krve a ochranu obyvatel (ve spolupráci s HZS). Na organizaci soutěže se podílí také studenti SPgŠ a VOŠS Prachatice a žáci ZŠ Vodňanská. Regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků (30.5.) letos jsme hostili také krajské kolo soutěže. Více v kapitole Realizované projekty. Součástí byla také výstava Červený kříž: 150 let humanity, která probíhala v dubnu a květnu v Městské knihovně Prachatice. Den dětí (31.5.) ve spolupráci s DDM jsme se podíleli na realizaci Dne dětí. Pro děti i dospělé jsme připravili ukázky první pomoci a malé dárky. Dopravní soutěž základních škol praktických (13.6.) ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 387 jsme připravili soutěžní stanoviště zaměřená na poskytování první pomoci a prevenci úrazů. První pomoc pro seniory (20.2.) - semináře zaměřeného na poskytování první pomoci se zúčastnilo 23 seniorů. Realizováno ve spolupráci s Mě0 SD Prachatice.

6 Den branné přípravy (16.9.) - osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 650 návštěvníků. Více v kapitole Realizované projekty. Branný závod (3.10.) v závodě pořádaném Městskou policií Prachatice jsme připravili stanoviště věnované první pomoci s praktickými ukázkami. Dárcovství krve Výstava Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku a Vimpersku (leden) výstava v MěKS Vimperk představila dárcovství jak ve fotografiích či novinových článcích, tak i v datech a faktech. Součástí byly i praktické informace a informační materiály. Expozice věnovaná dárcovství krve byla součástí i výstavy Červený kříž: 150 let humanity (duben a květen, Městská knihovna Prachatice). Divadelní představení pro dárce krve (14.6.) u příležitosti Světového dne dárců krve vystoupil dramatický kroužek DDM Prachatice pod vedením Mgr. Veroniky Veselovské s představením Lichožrouti. Na místě byla připravena prezentace o dárcovství krve a pracovníci zodpovídali dotazy účastníků. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (28.11.) Český červený kříž oceňuje vícenásobné bezpříspěvkové dárce krve. Oblastní spolek uděluje Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů) a Zlatý kříž ČČK 3. třídy (80 odběrů). Slavnostní oceňování proběhlo za účasti místostarosty Města Prachatice Roberta Zemana a představenstva OS ČČK Prachatice, s kulturním programem hudebního souboru CINK a malým občerstvením. Letos oceněno: Bronzová medaile 40 dárců Zlatá medaile 15 dárců Stříbrná medaile 27 dárců Zlatý kříž 3. třídy 2 dárci Vánoční setkání BDK (18.12) Den otevřených dveří pro bezpříspěvkové dárce krve a příznivce dárcovství ; neformální posezení, které zahrnovalo občerstvení, drobný dárek a povídání o problematice dárcovství krve. K nejčastějším dotazům patřil harmonogram svozových autobusů na rok 2013, daňová zvýhodnění pro dárce krve nebo programy zdravotních pojišťoven. V tomto roce jsme zajistili celkem 23 svozových autobusů z různých míst okresu Prachatice (Prachatice, Vlachovo Březí a Husinec, Vimperk a Čkyně, Volary a Lenora, Lhenice a Netolice). V tomto roce darovali dárci z Prachaticka krev celkem 1302x; to znamená přibližně 586 litrů krve, která zachraňuje životy zraněných a vážně nemocných lidí. Více v kapitole Realizované projekty. Bezpříspěvkové dárcovství krve v roce 2013 podpořili

7 Sociální a doprovodné služby vzdělávací a osvětová činnost Komunitní plánování sociálních a doprovodných služeb pravidelně jsme se účastnili projektu jako člen pracovní skupiny Senioři. Aktivně jsme se zúčastnili výstav věnovaných neziskovým organizacím na Prachaticku (březen, Říjen Měsíc pro neziskový sektor). Připravili jsme také několik přednášek na téma Mezinárodní humanitární právo (Klub důchodců Pod Hradbami, Seniorská občanská společnost, ) nebo První pomoc (20.2.), Kontaktní místo pro seniory U Šedého vlka - Služba nabízí prostor pro seniory, kteří nemohou či nechtějí využívat standardní sociální služby; kteří žijí osaměle, na venkově, jejichž lékař zpoplatnil konzultace osobních problémů. Zároveň navazuje na dřívější činnost ČČK. Cílem služby je napomoci seniorům k zapojení se do společnosti a eliminovat tak riziko jejich sociálního vyloučení. Senioři mohou využít možnost posezení u čaje, kávy, knihy, novi, popovídání s pracovníky služby. Na vyžádání poskytujeme také základní a odborné sociální poradenství a konzultace v oblasti zdraví a první pomoci. Projektu se mohou zúčastnit jak senioři, kteří žijí aktivně, ale nemají možnost konzultace citlivějších problémů, tak senioři, kteří žijí osaměle (těm nabízíme některé akce pořádané námi nebo našimi partnery, např. MěO Svazu důchodců, Město Prachatice). Povodně 2013 Již od prvního dne povodní jsme monitorovali situaci a byli v kontaktu se zástupci samospráv a krizovým štábem ORP Prachatice a Vimperk. Ve spolupráci s Farní charitou Prachatice a Farností Prachatice jsme ve dnech uspořádali okamžitou materiální sbírku a distribuovali humanitární pomoc zasaženým lidem. Celkem bylo vydáno přes 40 litrů Sava, více než 100 párů gumových i pracovních rukavic a dalšího materiálu. Tyto prostředky jsme získali z materiální sbírky a také díky sponzorům, kteří přispěli finanční částkou. Zdarma bylo zapůjčeno celkem 6 vysoušečů ze skladu ČČK Pt. Členové Humanitární jednotky se podíleli na sběru a vydávání humanitární pomoci, dva členové se osobně zúčastnili pomoci ve spolupráci s OS ČČK České Budějovice. Osobní pomoc nebyla nikde na Prachaticku vyžádána. Žadatelé, kteří splnili předepsané podmínky, obdrželi od ČČK finanční příspěvek, který je určen na zakoupení čisticích prostředků nebo sanaci studny pomocí odborné firmy. Tento projekt byl realizován díky prostředkům Mezinárodního výboru Červeného kříže, tedy díky solidaritě lidí z celého světa. Celkem bylo vyplaceno 21 žadatelů, v souhrnu Kč. Všem, kteří podpořili činnost neziskových organizací příspěvkem nebo materiální pomocí, patří proto veliký dík!

8 Dobrovolnictví a krizová připravenost Krajské cvičení Humanitárních jednotek (3.-5,5.) náš tým dobrovolníků se spolu s členy ostatních HJ celé republiky zúčastnil cvičení, jež prověřilo jejich praktické dovednosti v oblasti pomoci při mimořádných událostech. Cvičení bylo zaměřeno na evakuaci a nouzové ubytování. Beseda o dobrovolnictví na Gymnáziu Vimperk (7.2., ve spolupráci s LAG Chance in nature) a VOŠS Prachatice (20.9.) pro studenty jsme připravili prezentaci dobrovolnictví v ČČK vč. teoretického východiska a práce HJ při mimořádných událostech. Školení členů Humanitární jednotky díky spolupráci s různými lektory proběhlo několik seminářů věnovaných různým tématům: povodňová opatření a hygiena (1.2., RNDr. Jana Krejsová), státní sociální podpora (20.6., Ing. Josef Lácha). Pokračuje školení členů v první pomoci. Mezinárodní humanitární právo letos jsme uskutečnili několik přednášek na téma MHP Červený kříž, Ženevské konvence (29.4. Klub důchodců Pod hradbami, VOŠS Prachatice, na OS ČČK). Přednášel Ladislav Beran. DVD Jaké podoby má dobrovolnictví v Prachaticích? Zapojili jsme se do přípravy dokumentu mapujícího dobrovolnictví v Prachaticích. Humanitární jednotka Český červený kříž působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Humanitární jednotky ČČK, které jsou hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích, byly zřízeny v roce ČČK je zařazen do tzv. druhosledové pomoci, kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu IZS. OS ČČK PT je členem krizového štábu ORP Prachatice, který zasedá, když je vyhlášen stav nebezpečí. Spolupráce ORP Prachatice s ČČK PT je součástí krizového plánu. POVODNĚ Členové Humanitární jednotky se podíleli na sběru a vydávání humanitární pomoci, dva členové se osobně zúčastnili pomoci ve spolupráci s OS ČČK České Budějovice. Osobní pomoc nebyla nikde na Prachaticku vyžádána. Humanitární jednotka se skládá z dobrovolníků zařazených ve čtyřech sekcích (zdravotnická, humanitární, psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel. V době klidu však humanitárka nespí, ale připravuje se: velký prostor je věnován vzdělávání členů HJ. Cílem je poskytnout členům potřebnou jistotu v jejich práci a zvýšit jejich profesionalitu tak, aby poskytovaná pomoc byla co nejúčinnější: seminář PANEL NGO s pro pracovníky krizového řízení ORP (KÚ JčK, 21.1.) školení Povodňová opatření a hygiena (1.2.) krajské cvičení Humanitárních jednotek ( ) školení v oblasti státní sociální podpory (20.6.) Den branné přípravy - ukázky evakuačního střediska, informace o úloze ČČK (16.9.) setkávání psychosociálního týmu ( nadoborové nadprofesní setkávání ) v Č. Budějovicích

9 Realizované projekty Kapka krve z Prachaticka (Jihočeský kraj, Město Prachatice, Město Vimperk) - cílem projektu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pomocí akcí a distribuce propagačních materiálů, zajistit důstojné slavnostní vyhodnocení a poděkování BDK. Součástí projektu byl koncert u příležitosti Světového dne dárců krve, výstava věnovaná dárcovství krve na Prachaticku, slavnostní předání plaket prof. MUDr. Jana Janského a vánoční setkání. Den branné přípravy (Ministerstvo obrany.) - osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 650 návštěvníků, na zajištění akce se podílelo 35 pracovníků a dobrovolníků. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí veřejnosti o oblasti branné výchovy (první pomoc, civilní ochrana), zapojit děti do výuky první pomoci u dospělých a tím zlepšit jejich dovednosti dětí v oblasti předlékařské první pomoci a civilní ochrany, zvýšit motivaci dětí pokračovat v činnosti. Dobrovolníci ČČK a žáci ZŠ Vodňanská, Národní, Zlatá stezka 387 předváděli postupy první pomoci u popálenin, odřenin nebo zlomenin, pracovnice Kontaktního centra Prevent se zaměřila na ošetření poranění o pohozenou injekční stříkačku a její bezpečnou likvidaci. Členové ČČK připravili ukázku nouzového ubytování vč. problematiky krizové připravenosti v regionu (např. evakuace, humanitární pomoci, úlohy státní správy, samosprávy a neziskových organizací, dobrovolnictví a úloha ČČK při mim. událostech); zajišťovali také stanoviště věnované dárcovství krve. Pro zájemce jsme připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence. K prohlédnutí byla vozidla a technika Policie ČR, HZS, ZZS a Horské služby všichni příchozí měli možnost si například vyzkoušet resuscitaci, ošetření, transport osob v podmínkách těžko dostupného terénu nebo dozvědět se důležité zásady požární ochrany. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády se akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání zasypaných osob. Regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků (Město Prachatice) Regionálního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků se zúčastnila vítězná družstva okresních kol a zástupci jihočeských OS ČČK.Soutěž zahájili senátor Tomáš Jirsa, místostarosta Robert Zeman, radní Kamil Štěpán, koordinátorka ZM Marie Peřinková za ČČK hlavní rozhodčí Pavel Fošum a předsedkyně OVR Silvie Janošťáková. Záštitu převzali náměstkyně hejtmana Ivana Stráská a starosta města Martin Malý. Zázemí soutěže poskytla SPgŠ a VOŠS, samotná soutěž probíhala v centru města (Parkán, kostel sv. Jakuba, Velké náměstí, Prachatické muzeum, park hospice). Všude byla připravena stanoviště s realisticky namaskovanými figuranty situace byly připraveny tak, aby co nejvěrněji zobrazovaly různá poranění a interní obtíže (autonehoda, diabetes, ). Jedním z témat byla také bezpečnost v dopravě (zajištění havarovaného vozidla, užití autolékárničky, bezpečnost raněného převést jej, aby neseděl na silnici). Součástí projektu byla také výstava v Městské knihovně Prachatice (duben květen). Vítězové: ZŠ a MŠ Zahájí (I.st.), ZŠ Povážská Strakonice (II.st.). Umístění našich hlídek : ZŠ Husinec (2. místo), Gymnázium Prachatice (6.místo).

10 Naše místní skupiny... Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6ti let, která je státním občanem ČR nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování. Místní skupiny v dané oblasti tvoří Oblastní spolek ČČK. K sdružuje náš oblastní spolek 84 členů a 21 dobrovolníků. Strunkovice nad Blanicí Členky MS ČČK se pravidelně scházejí každý měsíc, starají se o opuštěné hroby na místním hřbitově, též se starají o pomník Padlých z 1.světové války. Mgr. Eva Sahulová vede zdravotnický kroužek při ZŠ. Členky MS ČČK zorganizovaly sbírky Světluška ( ; Kč) a Den proti rakovině (15.5.; Kč). MS se zapojila do přípravy akce pro mladé zdravotníky v Žíchovci a do organizace místní akce ke Dni matek. Předseda: Ludmila Hronová Pokladník: Mgr. Eva Sahulová Jednatel: Ludmila Fialová Revizor: Mgr. Hana Pártlová Lažiště Členové MS ČČK se pravidelně scházejí každý týden, pořádají každý měsíc večer se zpěvem, navštěvují místní seniory, navštěvují nemocné a pečují o veřejná prostranství (autobusová zastávka). Uspořádali oslavu MDŽ. Členky MS ČČK se aktivně zapojily do sbírky Den proti rakovině (15.5.) a získaly celkem Kč. Předseda: Eva Jiroušková Jednatel: Alena Levá Pokladník: Jarmila Podlešáková Revizor: Jana Jiroušková Prachatice Členové MS ČČK se aktivně podílejí na organizaci všech akcí oblastního spolku. Zapojili se také do sbírky NF Českého rozhlasu Světluška ( ), během sbírky bylo celkem vybráno Kč ve Vimperku a Kč v Prachaticích. Předseda: Ing. Silvie Janošťáková, DiS. Jednatel: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS. Pokladník: Jarmila Kadlecová Revizor: Ing. Juraj Tkáč Do všech našich aktivit se může zapojit každý, kdo má zájem přispět svou troškou ke zlepšení života i prostředí, kde žijeme. POMOZTE NÁM POMÁHAT. Kontaktovat nás můžete na u telefonu nebo osobně každou středu od 8 do 16 hodin v budově polikliniky na adrese Nemocniční 204, Prachatice.

11 Finanční zpráva Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) A. Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Příspěvky zúčtované mezi org. složkami Náklady celkem 407 B. Výnosy Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem 430 C. Rozdíl Rozdíl (výnosy - náklady) 23

12 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Aktiva A. Dlouhodobý majetek celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. zásoby celkem II. pohledávky celkem III. krátkodobý finanční majetek celkem IV. jiná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva A. Vlastní zdroje celkem I. jmění celkem II. výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem III. krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období ,

13 Co říci úplným závěrem? Rozsah činností oblastního spolku je široký, od spolkových aktivit jednotlivých místních skupin po akce pro širokou veřejnost, od prevence úrazů po podporu bezpříspěvkového dárcovství krve. Děkujeme všem našim členům i dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom nezajistili žádnou z činností. Děkujeme také našim partnerům a sponzorům, autorům fotografií (vč. i těm, kdo naše akce v roce 2013 podpořili finančně, materiálně, dobrou radou nebo osobním přispěním: JIHOČESKÝ KRAJ MINISTERSTVO OBRANY Horská služba ČR Dobrovolnické centrum KreBul, o.p.s. & dobrovolníci MĚSTO PRACHATICE MĚSTO VIMPERK JIŘÍ BOUŠKA OTO ELEKTRO s.r.o. RENO ŠUMAVA KLAS PRACHATICE STTEN s.r.o. NEO DESIGN Prachatice ZZV PRACHATICE Dům dětí a mládeže Prachatice & Divadelní kroužek Farní charita Prachatice & Farnost Prachatice Hasičský záchranný sbor Prachatice Jihočeská záchranná brigáda kynologů Kulturní a informační služby města Prachatice MěO Svazu důchodců & Klub důchodců Pod Hradbami Městská knihovna Prachatice Autodíly online.cz BENU lékárna COOP Terno Česká průmyslová zdr.pojišťovna ČSOB Prachatice Extramarket.cz Farmářský obchod Foto-kniha Müller Hračky Hanka Jam Decoré Kavárna BONFERY Komerční banka Prachatice Kooperativa Lékárna U Bílého lva Meduňka Obchůdek U Barborky Oldřich BEER Stanislav Rosa Telcit Prachatice Všeobecná zdravotní pojišťovna Wiky Prachatice Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotnická prodejna ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ZŠ Prachatice, Národní 1018 ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 Gymnázium Prachatice Národní park Šumava Policie ČR Prachatické muzeum o.s. Prevent Kontaktní centrum Prevent Sportovní zařízení města Prachatice Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice Zdravotnická záchranná služba JčK Díky zaslouží také PŘEDSTAVENSTVO OS ČČK PT, a Adolf Zika - Anna Voráčková - František Štěpánek - Hana Melichnová - Hana Rabenhauptová - Helena Ledvinková Jan Šrámek - Mgr. Jana Benešová - Mgr. Jana Neumannová Štechová - Jana Teringlová - Jitka Vankátová - Libor Chmelíček - Ing. Libor Nechoďdomů Mgr. Lucie Škodová - Martin Jakš - Michal Škopek Miroslav Kolafa - Mgr. Pavla Blažíčková - Mgr. Pavel Fošum a tým KS HMZ - Petr Karvánek Petra Králová, DiS. a spol. - Petra Svobodová - Radek Kusý - Renata Kocábová - Růžena Sedláková, DiS. studentky SPgŠ - Tereza Prášková - Tereza Tichá - Tomáš David - Věra Draslarová - Věra Pavelková a samozřejmě představenstva místních skupin a všichni členové ČČK!

14

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

Český červený kříž ocenil dárce krve

Český červený kříž ocenil dárce krve Český červený kříž ocenil dárce krve Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy lidí vážně nemocných, zraněných, novorozenců i jejich maminek. Dárci krve,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. Oblastní spolek ČČK Praha 1

Výroční zpráva. Oblastní spolek ČČK Praha 1 Výroční zpráva Oblastní spolek ČČK Praha 1 2015 Základní informace Český červený kříž je organizace s letitou historií. Oblastní spolek ČČK Praha 1 je jeho samostatnou součástí od roku 2007. Během let

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROPOZICE. Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou. Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00

PROPOZICE. Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou. Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00 Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou PROPOZICE Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00 Místo konání: Hasičská zbrojnice Mšeno, Jablonec nad Nisou Pořadatel: Os ČČK

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo... 3 Historie sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2013... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva Azylový dům pro matky s dětmi Oblastní spolek ČČK Svitavy

Výroční zpráva Azylový dům pro matky s dětmi Oblastní spolek ČČK Svitavy Výroční zpráva 2015 Azylový dům pro matky s dětmi Oblastní spolek ČČK Svitavy Vážení přátelé, dostává se vám do rukou výroční zpráva Azylového domu pro matky s dětmi (dále jen Azylového domu) a Oblastního

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk Zpráva o činnosti občanského sdružení Bezpečný Šumperk o.s. v roce 2011 Obsah Stanovy...3 Vybrané informace z jednání rad sdružení...3 17. dubna 2011...3 6. srpen 2011...3 10. listopad 2011...4 Vybrané

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název: MEDIC Ústí nad Labem Právní forma: zapsaný spolek Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Závěrečná zpráva Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Ve dnech 31.5-2.6 2013 proběhlo v Ostravě a okolí Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK, které pořádal Oblastní spolek ČČK Ostrava u příležitosti

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků 2015 Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Oblastní spolek ČČK OLOMOUC 6.6.2015 OBSAH Úvod...2 Soutěž mladých zdravotníků...2 Stanoviště soutěže...3 Soutěžní stanoviště...3 Volná stanoviště...3 Podmínky

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 22. února 2014 od hod., Dolní Vltavice

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 22. února 2014 od hod., Dolní Vltavice MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy 22. února 2014 od 10.00 hod., Dolní Vltavice I. Organizátor semináře MS VZS ČČK Český Krumlov, Lipenská vodní záchranná služba

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: list

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni Prachatice počet obyvatel: 11 173 seniorů

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále

STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále jen Společnost) je dobrovolná odborná nepolitická organizace,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva. za rok 2011. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2011. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2011 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více