Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC) Pravidla NCC kategorie:gp Stock GP Open. obecné povinnosti obou stran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC) Pravidla NCC 2015. kategorie:gp Stock GP Open. obecné povinnosti obou stran"

Transkript

1 Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC) Pravidla NCC 2015 kategorie:gp Stock GP Open obecné povinnosti obou stran Každý jezdec se závodů účastní dobrovolně, v případě vzniku škody na majetku či zdraví, zodpovědnost nenese organizátor seriálu závodů Alexandr Žvák, ani klub na které se závd pořádá. Nemůže na nich být vymáhána jakákoliv náhrada za vzniklou škodu či poškození zdraví. Každý jezdec se musí chovat tak aby nepoškodil zdraví či majetek dalších účastníků. Organizátor pořádá závody bez nároku na jakýkoliv honorář, závody pořádá pouze jako zábavu pro všechny zúčastněné. Jezdec má povinnost uvést na přihlášce pokud nevlastní DSM systém minimálně dvě frekvence RC soupravy. Pokud tak neučiní, nemusí být připuštěn k závodu a bez náhradní frekvence na něj nebude brán zřetel při vzniku s rušením a obsazenou frekvencí. Každý jezdec musí vlastnit personální transponder firmy AMB. Za přípravu trati plně odpovídá pořádající klub. Po celou dobu závodu musí být přítomna technická kontrola a musí být obsazena alespoň jednou osobou pověřenou hlavním rozhodčím závodu s dobrou znalostí pravidel. Ceny za celkové umístění v seriálu NCC budou zakoupeny organizátorem seriálu. Obnos bude vybrán podílem ze startovného. Viz. níže. 1) ORGANIZACE ZÁVODU je na pořádajícím klubu, nutnost určit technického komisaře, ředitele závodu a hlavního rozhodčího. 2) SYSTÉM ZÁVODU pro obě kategorie: Všechny kvalifikační rozjížďky trvají 7 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund). Čtvrtfinálové jízdy trvají 15 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund. Půlfinálové jízdy trvají 20 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund. Finálová jízda A trvá 30 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund. Finálová jízda B pouze v kategorii GP Stock trvá 30 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund. - z rozjížděk postupují přímo 4 jezdci do A finále, ostatní dle počtu pojedou semifinálové jízdy. Podle výsledného pořadí vyjde pořadí 1 max. 20 jezdců, toto se rozdělí na dvě poloviny : hlavní A finále a vedlejší B finále. Ostatní nad 20 pozici v závodě končí. Tímto máme zaručeny mechaniky na finálové jízdy B a A. Minimální čas mezi startem jednotlivých skupin v rozjížďkách je 5 minut, mezi čtvrtfinálovými a půlfinálovými jízdami 10 min. Rozjížďky jsou startovány systémem postupného startu na pokyn startéra, nebo letmým

2 startem se spínaným vlastním časem, semifinálové a finálové jízdy jsou startovány systémem hromadného startu z roštu a jednotným časem s rozhodujícím pořadím. Do prvních rozjížděk nastupují závodníci dle pořadí určeného pořadatelem závodu. V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, v semifinálových i finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí. 3) START A ODLOŽENÍ STARTU Start probíhá chronologicky následovně: Rozjížďky: Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena je určeno pro jezdce i mechaniky. 1 minuta do startu určeno hlavně nasazovačům musí být již na svých postech, odložení startu pro technickou závadu na modelu účastníka rozjížďky není možné. 30 vteřin do startu - tribuna je uzavřena, začíná kontrola nasazovačů všichni se přihlásí zvednutou rukou, auta zajíždí do depa na dotankování paliva. 15 vteřin do startu - v případě startu na pokyn startéra všichni mechanici přináší auta na startovní čáru, a na pokyn startéra postupně modely odstartují do rozjížďky. - v případě letmého startu vozy po dotankování vyjíždí z boxové uličky a musí bez zastavéní kroužit po dráze do ohlášení startu. V případě porušení tohoto pravidla následuje penalizace STOP and GO. Proti pomocné práci startéra nelze podat protest. Finálové jízdy: Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena je určeno pro jezdce i mechaniky. 1 minuta do startu určeno hlavně nasazovačům musí být již na svých postech. 30 vteřin do startu - tribuna je uzavřena, začíná kontrola nasazovačů všichni se přihlásí zvednutou rukou, auta zajíždí do depa na dotankování paliva Toto je pro pilota poslední možnost pro odložení startu o 10 min. ze závažného technického problému ( lze jen jednou a to pouze v 1/2 finále a finále ) 15 vteřin do startu všichni mechanici přináší auta na startovní rošt 3 vteřiny do startu - mechanik odstupuje od auta na startovním roštu 0 sec START. Start může zaznít i několik vteřin po posledním odpočtu 3. Proti pomocné práci startéra nelze podat protest. Kdokoliv z jezdců zapříčiní prodlení časového sledu, startuje z boxu jako poslední na pokyn startéra. Kdokoli z jezdců ulije start ze startovního roštu nebo v době 3 vteřin do startu popojede vpřed ze své startovní pozice, je penalizován STOP and GO. 4) KVALIFIKAČNÍ, SEMIFINÁLOVÉ A FINÁLOVÉ JÍZDY V jednodenním závodě se jedou minimálně 3 rozjížďky a ve dvoudenním závodě minimálně 4 rozjížďky, z toho 3 první den a ostatní v den druhý. Počet vozů v rozjíždkách je max. 10 v každé skupině. Započítává se jedna nejlepší rozjížďka každého jezdce, a to je nejvíce absolvovaných kol a nejkratší dojezdový čas.

3 Rozřazení po kvalifikačních rozjížďkách, postup : - provádí se dle nejlepšího dosaženého výsledku z rozjížděk dle rozjížďkové výsledkové listiny. 1-4 místo přímý postup do finále místo 1/2 finále A,B // do finále postupují 2 z každé skupiny + 2 dle času // Při jakékoliv závažné změně počasí v průběhu druhého 1/2 finále ( změna jízdních podmínek), postupují z každého 1/2 finále první tři jezdci do finále místo 1/4 finále A,B // do 1/2 finále postupují 2 z každé skupiny// místo 1/8 finále A,B // do 1/4 finále postupují 2 z každé skupiny// /16 finále A,B // do 1/8 finále postupují 2 z každé skupiny// Finále se jede na 30 minut v GP Stock a GP Open, 1/2 finále 20 minut, 1/4-1/16 finále na 15 minut. Start všech finálových jízd se jede ze startovního roštu hromadným startem. O výsledku rozhoduje výsledný čas a počet najetých kol při schodě rozhoduje nejlepší výsledek z rozjížděk. Při předčasném ukončení jízdy z důvodu selhání měřící techniky pořadatele nebo zásahu vyšší moci, nastane : rozjížďka ---- opakování 1/4 finále / jedoucí se na 15 min / --- opakování 1/2 finále / jedoucí se na 20 min/ ---- do 13 min. --- opakování po 13min. započtení výsledku finále / jedoucí se na 45 min / --- do 25 min. ----opakování, od 25 min pokračování ve finále se součtem výsledků, po 20min ukončení finále se započtením výsledku -* při opakování mohou nastoupit i jezdci, kteří pro technickou závadu odstoupili, ale pouze s opraveným vozem / nesmí použít jiný model/ -* do pokračování smí nastoupit pouze jezdci, kteří v době přerušení rozjížďky byli aktivními jezdci 5) DÉŠŤ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY NCC - jede se za každého počasí, v případě velmi silného deště(bouřky,krupobití) je možno závod zrušit, o tomto rozhoduje pouze pořadatel daného závodu. 6) SYSTÉM HODNOCENÍ Do finálových i semifinálových jízd musí nastoupit min. čtyři vozy. Pokud závodník nenastoupí k žádné z (semi)finálových jízd do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední. 8) POVINNOSTI ZÁVODNÍKU A SANKCE ZA JEJICH PORUŠENÍ Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit úvodní rozpravy..po ukončení každé jízdy neprodleně odevzdá auto na technickou kontrolu a jde nasazovat na trať auta další jízdy ( pokud je nasazování určeno v rozpravě). Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu dosažený čas v rozjížďce. Na svém nasazovacím stanovišti musí stát nejpozději 1minutu před startem, pokud tak neučiní, bude mu škrtnut nejlepší do té doby dosažený výsledek. Pokud však zatím nedokončil ani jednu jízdu, škrtá se mu první následná jízda. Pokud se závodník z jakéhokoliv důvodu nezúčastní rozjížďky, semifinále nebo finále, je přesto povinen jít nasazovat. Závodník není nikdy této povinnosti zbaven, pokud tak neurčí pořadatel již v rozpravě. Závodník může poslat za sebe plnohodnotného náhradníka pro nasazování. Soutěžící musí být nejpozději 30 sekund před startem své jízdy na tribuně. Pokud se

4 nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Závodník během rozjížďky může opustit tribunu, ale tak aby neomezil ostatní. Po vypršení časového limitu jízdy a oznámení této skutečnosti časoměřičem je závodník povinen, nejpozději v následujícím kole ukončit jízdu zajetím do depa. Při nutné změně frekvence vyhlášené pořadatelem ( kolize frekvencí)se podřizuje výměně jezdec s horším umístěním, pokud se jezdci s kolizní frekvencí vzájemně nedohodnou jinak. Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér a to buď osobní,jehož číslo nahlásí pořadateli. Závodník je povinen umístit na karoserii svého vozu startovní číslo přidělené pořadatelem. Startovní číslo sena karoserii umisťuje dle pokynů pořadatele. 9) PENALIZACE A PROTESTY V případě startu do rozjížďky s modelem neodpovídajícím technickým předpisům, bude závodníkovi škrtnuta jízda ve které jel s nezpůsobilým modelem. V případě, že závodník absolvoval jízdu s upraveným motorem odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Za nesportovní chování na tribuně: při prvním porušení, napomenutí rozhodčím závodu - při druhé porušení, STOP and GO ( 10 sec) - při třetím porušení diskvalifikace z jízdy Jezdec v průběhu jízdy smí opustit tribunu za následujících podmínek : - neomezí jakýmkoli způsobem v jízdě ostatní jezdce - nechá vysílač na tribuně V případě DSM nemusí Porušení těchto pravidel znamená diskvalifikaci z jízdy. Narážení do modelu závodníka zezadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související : při prvním porušení STOP AND GO ( zastavit a jet) při druhém porušení STOP AND GO ( 10 sec.) při dalším porušení diskvalifikace z jízdy V případě, že se závodník opožděně dostaví k nasazování, nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu poslední výsledek. Protest proti výsledku nebo rozhodnutí rozhodčího možno podat pouze do 10 min.(po tomto limitu nebude protest akceptován) od vyvěšení výsledku jízdy u ředitele závodu spolu s kaucí 500,- Kč, která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. 10) TECHNICKÁ KONTROLA, ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ Každý závodník je povinen neprodleně po ukončení jízdy model předat na technickou kontrolu, nebylo-li stanoveno jinak pořadatelem závodu. Jezdec si model vyzvedne po provedené technické kontrole, nebo na výzvu tech. komisaře. Pokud jezdci zhasne v jízdě motor, nebo dojde k jakékoliv technické závadě, je povoleno opětovné nastartování či oprava pouze v boxu. Nasazovač není určen k jakékoliv technické pomoci, a je povinen se maximálně věnovat nasazování. Pokud vozidlo brání v jízdě ostatním, nasazovač neprodleně odstaví tento vůz z jízdní dráhy a pokračuje v nasazování. 11) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE Pořádající klub má minimálně za povinnost zajistit: - Připravenost dráhy včetně zázemí.

5 - Startéra, časomíru s obsluhou, člena technické kontroly, ředitele závodu, rozhodčího. - Místo pro vyvěšení výsledků - Místo pro úschovu RC vysílačů - Místo pro technickou kontrolu Je povinen zveřejnit výsledky závodu do 30 min. po jeho ukončení. hlavní rozhodčí zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě ředitel závodu zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě technický komisař zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě startér a člen tech. kontroly volen pořadatelem a představen v rozpravě 12) PREZENTACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM Pořadatel musí umožnit trénink jezdců den před závody a to v délce nejméně 2 hod. V den závodů v době od V den závodu jezdec potvrdí svoji účast, na prezentaci a zaplatí startovné. Vyhlášením rozpravy je trať uzavřena. 13) PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ Startovné pro obě kategorie činí pro rok ,- Kč Z toho 200,- Kč připadne pořadateli závodu 100kč jde do banku, ze kterého se nakoupí ceny a poháry pro vyhlášení výsledků sezony. Druhá kategorie 200,- z toho 100kč jde do banku, ze kterého se nakoupí ceny a poháry pro vyhlášení výsledků sezony. Jezdci věku 60+ startovné 150,- Jezdci věku 65+ startovné zdarma ( mohou však zaplatit dobrovolný poplatek libovolné částky) Veškeré informace ohledně Nitro Czech Cupu na tel p. Alex. Žvák Kategorie, technická a stavební pravidla podvozků KATEGORIE GP Stock -podvozky libovolné značky - čas rozjížděk 7 minut, finále 30minut GP Open -podvozky libovolné značky - čas rozjížděk 7 minut, finále 30minut povinné tankování v rozjížďkách!!!

6 Technická a stavební pravidla kategorie GP Stock Obecně platné rozměry: min/max. šířka modelu včetně karoserie 175/205mm min./ max. šířka podvozku včetně kol 170/200mm min/max. délka vozu včetně karoserie a křídel 360/460mm max. šířka předních kol 26mm max. šířka zadních kol 30mm min./max. rozvor 230/270mm Min.váha včetně osobního transponderu 1725g Motor + výfuk : - motory Shepherd Sonic ProStock No.SO-HC10 Motory a jejich výfukové potrubí s tlumičem nesmí být nijak dodatečně upraven. Trubička výfuku min. délky 10mm a max vnitřního průměru 5,2mm Karoserie: 1. DTM libovolného výrobce Dle následujících pravidel: Karoserie nesmí být upravena jinak než je povoleno, otvory v případě DTM: - max. otvor v předním okně 50mm nesmí zasáhnout do prostoru střechy pokud je ve střeše tankovací otvor. - boční přední okna mohou být stažená - zadní okno odstraněné - otvor pro žhavení max. 20mm, - otvor pro přístup k palivové jehle max.10mm, - otvor pro výfuk max.15mm - otvor pro anténu 10mm - tankovací otvor ve střeše max. 35mm a nesmí zasahovat do předního okna karoserie pokud je v okně otvor pro chlazení. ( lze použít jeden společný otvor pro chlazení i tankování max 50 mm zasahující z čelního okna do střechy. Tento však musí být nad tankovacím otvorem nádrže. Žádný další otvor v čelním skle pak již není akceptován. ) - Rozměry zadního přítlačného křídla - maximální povolený rozměr křídla je vystřižení podle rysek výlisku. další úpravy a přídavné prvky jsou zakázány. - Při znatelném opotřebení karoserie (roztrhání, utržená část karoserie, ) musí být karoserie vyměněna, s poškozenou karoserií je povoleno dojet pouze finálovou jízdu, dojde-li k poškození během rozjížděk-1/2, musí být karoserie po dojetí opravena nebo nahrazena karoserií nepoškozenou opravy jsou povoleny pouze u trhlin do délky max.30mm, při výraznějším poškození musí být karoserie nahrazena novou!!! Je povolena i karoserie LOLA (pouze pro podvozky 2WD!!) bez předního a zadního přítlačného křídla, otvory pro nádrž a motor po obvodu, štěrbina 5mm. Pneu + disky:

7 - libovolného typu a výrobce o rozměrech: max. šířka předních kol 26mm max. šířka zadních kol 30mm prostředky pro čištění a zvýšení přilnavosti pneu jsou povoleny pouze pachově neutrální. Pořadatel může však rozhodnout jinak a převzít kontrolu nad používáním těchto prostředků Palivo: - libovolné značky, směs metylalkoholu, maziv a nitrometanu s obsahem max.16%. Veškeré další přísady jsou zakázány! Palivový filtr, hadičky, kabely s konektory, spony karoserie, šrouby a matice mohou být libovolné. Objem nádrže včetně přívodní hadičky karburátoru max. 75ccm. kategorie GP Open Obecně platné rozměry: min/max. šířka modelu včetně karoserie 175/205mm min./ max. šířka podvozku včetně kol 170/200mm min/max. délka vozu včetně karoserie a křídel 360/460mm max. šířka předních kol 26mm max. šířka zadních kol 30mm min./max. rozvor 230/270mm Min.váha včetně osobního transponderu 1725g Motor + výfuk : libovolný 2,11 Motory a jejich výfukové potrubí s tlumičem nesmí být nijak dodatečně upraven. Trubička výfuku min. délky 10mm a max. vnitřního průměru 5,2mm Karoserie: 1. DTM nebo Lola - libovolného výrobce (Lola může být celou sezonu) Dle následujících pravidel: Karoserie nesmí být upravena jinak než je povoleno, otvory v případě DTM: - max. otvor v předním okně 50mm nesmí zasáhnout do prostoru střechy pokud je ve střeše tankovací otvor. - boční přední okna mohou být stažená - zadní okno odstraněné - otvor pro žhavení max. 20mm, - otvor pro přístup k palivové jehle max.10mm, - otvor pro výfuk max.15mm - otvor pro anténu 10mm - tankovací otvor ve střeše max. 35mm a nesmí zasahovat do předního okna karoserie pokud je v okně otvor pro chlazení. ( lze použít jeden společný otvor pro chlazení i tankování max. 50 mm zasahující z čelního okna do střechy. Tento však musí být nad tankovacím

8 otvorem nádrže. Žádný další otvor v čelním skle pak již není akceptován. ) - Rozměry zadního přítlačného křídla - maximální rozměr je vystřižení dle rysek výlisku. další úpravy a přídavné prvky jsou zakázány. - Při znatelném opotřebení karoserie (roztrhání, utržená část karoserie, ) musí být karoserie vyměněna, s poškozenou karoserií je povoleno dojet pouze finálovou jízdu, dojde-li k poškození během rozjížděk-1/2, musí být karoserie po dojetí opravena nebo nahrazena karoserií nepoškozenou opravy jsou povoleny pouze u trhlin do délky max.30mm, při výraznějším poškození musí být karoserie nahrazena novou!!! Je povolena i karoserie LOLA bez předního a zadního přítlačného křídla, otvory pro nádrž a motor po obvodu, štěrbina 5mm. Pneu + disky: - libovolného typu a výrobce o rozměrech: max. šířka předních kol 26mm max. šířka zadních kol 30mm prostředky pro čištění a zvýšení přilnavosti pneu jsou povoleny pouze pachově neutrální. Pořadatel může však rozhodnout jinak a převzít kontrolu nad používáním těchto prostředků Palivo: - libovolné značky, směs metylalkoholu, maziv a nitrometanu s obsahem max.16%. Veškeré další přísady jsou zakázány! Palivový filtr, hadičky, kabely s konektory, spony karoserie, šrouby a matice mohou být libovolné. Objem nádrže včetně přívodní hadičky karburátoru max. 75ccm. Další ustanovení Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel i v průběhu závodní sezóny. Závažná nebo opakovaná porušení těchto pravidel vedou k okamžitému vyloučení účastníka z probíhajícího závodu. Navíc se účastníkovi škrtá nejlepší výsledek celé sezóny, i kdyby byl dosažen až v následujících závodech. Závažná porušení pravidel jsou zejména: - jakékoliv úpravy na motoru a podvozku, kromě povolených. - vědomé podvádění pořadatele závodu nebo technické kontroly. V každém závodu může být po dojetí provedena namátková kontrola motorů, jejich rozebráním. Veškeré úpravy motorů, kolen a výfuků jsou přísně zakázány a povedou k okamžité diskvalifikaci ze závodu!!!

9 Jakékoliv sporné body řeší ředitel závodu ve spolupráci s rozhodčími závodu k tomuto pověřenými, kteří budou před závodem představeni. Vypracoval: Za Nitro Czech Cup Alexandr Žvák Na závody jezdíme relaxovat a zasoutěžit si, nejde o život. Alex. Žvák Bodování NCC 1.místo 200 b 2.místo 180 b 3.místo 161 b 4.místo 145 b 5.místo 130 b 6.místo 125 b 7.místo 120 b 8.místo 115 b 9.místo 110 b 10.místo 105 b 11.místo 100 b 12.místo 96 b 13.místo 92 b 14.místo 88 b 15.místo 84 b 16.místo 80 b 17.místo 76 b 18.místo 71 b 19.místo 65 b 20.místo 57 b místo 1b

Propozice seriálu závodů HIT 2015

Propozice seriálu závodů HIT 2015 Propozice seriálu závodů HIT 2015 Pořádající kluby RC Zlín a RC Valmez Racing Místo konání Otrokovice - dráha RC Klubu Zlín, GPS : 49 12'38.042"N, 17 31'53.214"E Valašské Meziříčí dráha klubu RC Valmez

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

BPA CUP PARDUBICE 2014

BPA CUP PARDUBICE 2014 BPA CUP PARDUBICE 2014 BPA CUP Pardubice 2014 týmový dvouhodinový vytrvalostní závod dráhových modelů dvoučlenných týmů v kategorii PR24 pořádaný automodelářským klubem SCRC Pardubice. 1. Soutěžní pravidla

Více

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Sportovní a technická pravidla 2015 1. Systém závodů Podnik je otevřený pro jezdce minibike s licencí i bez licence.. Každý podnik se skládá ze dvou samostatných

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla 11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla Přihlášky do závodů, registrace: Jezdci se do jednotlivých závodů přihlašují samostatně, vždy nejpozději do středy před začátkem závodu (uzávěrka přihlášek

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

SPORTOVNÍ ŘÁDY. Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup

SPORTOVNÍ ŘÁDY. Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup SPORTOVNÍ ŘÁDY Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup 2012 Článek 1 - ÚVOD Mediasport a.s. z pověření majitelů cupu Škoda Auto a.s. a Česká pojišťovna a.s. pro rok 2012 organizuje v rámci Mediasport Mezinárodního

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015 SOSNOVÁ 27. - 28. 6. 2015 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015 ROTAX MAX Challenge Česká republika Sportovní předpisy 2015 1. Všeobecná ustanovení: 1.1 Rotax Max Challenge (dále jen RMC ČR) vypisuje národní ASN, ve spolupráci s promotérem těchto kategorií, výhradním

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna střední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR, Česká trofej, Mistrovství Slovenska a Mistrovství Maďarska v autocrossu PŘEROV 3.- 4.5.2008 Kapitoly:

Více

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace

Více

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 6. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2013 SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

pátek 4. 10.: vozy>2000 ccm 09.00 10.30 hod

pátek 4. 10.: vozy>2000 ccm 09.00 10.30 hod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: EPILOG 2013 Okruh: Automotodrom Brno Datum: 4. 6. 10. 2013 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY

SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY VERZE 2012 v plném znění Počínaje rokem 2012 platí pro Cross country Hobby ATP cup tyto sportovní řády. Článek 01 Všeobecně. 2 Článek 02 Trať 2 Článek 2.1 Bezpečnostní zóna...

Více

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky Plachetní směrnice pro závod Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky CTL 151407 14. 6. 2015 19. 6. 2015 Plzeňský kraj, Bolevecký

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

IX. DIVÁCKÁ 13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC. ZAV Diváky 13. 15. 9. 2013 SOUDOBÉ AUTOMOBILY:

IX. DIVÁCKÁ 13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC. ZAV Diváky 13. 15. 9. 2013 SOUDOBÉ AUTOMOBILY: IX. DIVÁCKÁ 13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZAV Diváky 13. 15. 9. 2013 SOUDOBÉ AUTOMOBILY: Mezinárodní závod automobilů do vrchu Liqui Moly Berg Cup 2013 HISTORICKÉ AUTOMOBILY: Mezinárodní závod automobilů

Více

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012 Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012 2.ročník Pořadatel : Produkce seriálu : MKV AČR Kettcom Kalendář závodů : 21.4. Milovice u Nymburka 19.5. Bělá pod Bezdězem MotorLand 22. - 24. 6. Chrast u Chrudimi

Více

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015 Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015 5.ročník Pořadatel a produkce seriálu : ATV HandyCup z.s. Kontakt : http://www.facebook.com/pages/handycup/ Telefon : +420 728 714 393 E-mail : handy.cup@seznam.cz

Více

Propozice ČMPR pro rok 2015.

Propozice ČMPR pro rok 2015. Propozice ČMPR pro rok 2015. ČL. 1 ŘEDITELSTVÍ Předseda Místopředseda Petr Kebort ing.marek Šimík Auto sport klub Hořovice v AČR Pardubice 268 01 Hořovice Telefon 604 672 261 Telefon 602 425 105 e-mail:

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU Název podniku: Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country OPEN 2015 Číslo podniku: CAMS 41/3;

Více

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu.

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. Plachetní směrnice pro závod Cena Šumavy v lodních třídách: Evropa, Laser, Laser4.7, Optimist, Pirát CTL 131313 8.6. - 9.6.2013 JK Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika 1 PRAVIDLA 1.1 Závod bude řízen

Více

Propozice Zimní železný hasič Milevsko

Propozice Zimní železný hasič Milevsko RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Propozice Zimní železný hasič Milevsko 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905-2.

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno Tel.: + 420 546 123 327, Fax: +420 546 123 328

Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno Tel.: + 420 546 123 327, Fax: +420 546 123 328 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: EPILOG 2010 Okruh: Automotodrom Brno Datum: 22. 23. 10. 2010 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Dispečink: Sekretariát závodu: Oficiální

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2011

INFORMACE A PRAVIDLA 2011 INFORMACE A PRAVIDLA 2011 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU Název podniku: Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country OPEN 2013 Číslo podniku: CAMS 41/11;

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu, Mascom Cup NOVÁ PAKA 22. - 24. 5. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu, Mascom Cup NOVÁ PAKA 22. - 24. 5. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu, Mascom Cup NOVÁ PAKA 22. - 24. 5. 2015 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ KARTINGU AČR AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 29.8.- 30.8.2015 Mistrovství České republiky KARTING 2015

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 05-07/07/2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 05-07/07/2013 FIM EUROPE ALPE ADRIA MISTROVSTVÍ 2013 MISTROVSTVÍ EVROPY KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD MISTROVSTVÍ ČR SILNIČNÍCH MOTOCYKLŮ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 05-07/07/2013 1. OZNÁMENÍ AUTODROM MOST a. s. pořádá ve dnech 05. 07.

Více

XIV. ročník mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2015 20. června 2015. Propozice

XIV. ročník mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2015 20. června 2015. Propozice AMK, člen Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ČR, spolu s Městem tradičně pořádá každý rok třetí sobotu v červnu mezinárodní soutěže historických motocyklů. Soutěž se jede za podobných technických

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka:

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka: Úvod: TFA Cup Mrač 2015 SDH Mrač, pořádá 8. ročník silového víceboje TFA Cup Mrač 2015. Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří se nebojí sáhnout si až na dno svých sil. Skládá se z několika disciplín

Více

PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK 2015

PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK 2015 PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK 2015 1. ČLÁNEK - AUTOMOBIL Do soutěže může být přihlášen automobil dle následujícího rozdělení, který splňuje níže uvedené podmínky (musí být vybaven): Rozdělení dle

Více

PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013

PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013 PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013 pod záštitou ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny 1. ÚČEL ZÁVODU 1. Podpora spolupráce a setkávání zemí Visegrádské skupiny místní

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

2015 CITROËN Total Michelin TROPHY CZ

2015 CITROËN Total Michelin TROPHY CZ «CITROËN Total Michelin TROPHY» ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Sportovní řády 1 SPORTOVNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 - POPIS GEKON RACING, ve spolupráci s CITROËN CZ,TOTAL, MICHELIN a dalšími partnery organizuje v rally, které

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku 2012 Pravidla pro ligu Mladých hasičů MSL-MH Verze 2.3-9. 1. 2012 1. SYSTÉM A ORGANIZACE MSL-MH 1.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

RC TRUCK TRIAL 2010. (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel.

RC TRUCK TRIAL 2010. (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel. RC TRUCK TRIAL 2010 (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel. 1. Všeobecné 1.1 Základy pořádání Při trialu se jedná o zkoušky zručnosti pro vozidla s pohonem minimálně dvou kol (jedné

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Vypsá ní závodu. Nominační poplatek: EUR 2.700 n. za tým. Uzávěrka nominací: Pátek 11. července 2014

Vypsá ní závodu. Nominační poplatek: EUR 2.700 n. za tým. Uzávěrka nominací: Pátek 11. července 2014 Vypsá ní závodu 05., 06., a 07. září 2014 v motokárovém a volnočasovém centru Go-Kart Niedergorsdorf Již po 11. pořádáme 24-hodinový závod na největší motokárové dráze v Evropě. Závod se koná v motokárovém

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK. pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International TERMÍN: 9. 6. 2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK. pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International TERMÍN: 9. 6. 2012 pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TERMÍN: 9. 6. 2012 MÍSTO: Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK A ředitel tajemník ředitel TZ 1. OZNÁMENÍ Centrum

Více

PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2012 7. 9. září 2012

PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2012 7. 9. září 2012 PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2012 7. 9. září 2012 Rally historických vozidel Výstava historických vozidel Mezinárodní soutěž v jízdě pravidelnosti historických vozidel do vrchu VŠEOBECNÝ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej, v autocrossu, MASCOM CUP PŘEROV 5. - 7. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej, v autocrossu, MASCOM CUP PŘEROV 5. - 7. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej, v autocrossu, MASCOM CUP PŘEROV 5. - 7. 6. 2015 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2009 20. červen 2009 ředitel soutěže:

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2009 20. červen 2009 ředitel soutěže: AMK, člen Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ČR, spolu s Městem pořádá další ročník mezinárodní soutěže historických motocyklů vyrobených do konce roku 1970. Soutěž se jede za podobných technických

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD CARBONIA CUP 2015

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD CARBONIA CUP 2015 PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD CARBONIA CUP 2015 Mezinárodní závody osobních a formulových vozů na okruzích Klubový závod - CARBONIA CUP 2015 - Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, o.s., který vypisuje

Více

Českomoravská asociace motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SILNICE 2013

Českomoravská asociace motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SILNICE 2013 Českomoravská asociace motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SILNICE 2013 SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ 2013 ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY SZ 01.1 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY... SZ 01.2 PODNIKY... SZ 01.2.1

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501 Nepomuk

Více

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2010 19. červen 2010 ředitel soutěže:

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2010 19. červen 2010 ředitel soutěže: V letošním roce uplyne neuvěřitelných 104 roků, kdy bylo poprvé tehdejší Rakousko - Uhersko pověřeno uspořádáním motocyklového závod o světový pohár Coupe Internationale, označovaný v té době jako mistrovství

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

Mistrovství ČR PreO, ECTO #9 pokyny

Mistrovství ČR PreO, ECTO #9 pokyny Mistrovství ČR PreO, ECTO #9 pokyny Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů Pořadatel: Magnus Orienteering Datum: 19.9.2015 Centrum: Javorník, tělocvična ZŠ Javorník (50 23'28.166"N, 17 0'17.870"E)

Více

31. ročník ŠKODA Economy Run KOLIK VÁM BERE? Kosmonosy Kosmonosy 22. září 2012

31. ročník ŠKODA Economy Run KOLIK VÁM BERE? Kosmonosy Kosmonosy 22. září 2012 31. ročník ŠKODA Economy Run KOLIK VÁM BERE? Kosmonosy Kosmonosy 22. září 2012 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatelem soutěže jsou ŠKODA Auto a.s. a ÚAMK - Automotoklub ŠKODA Mladá Boleslav. Technickou přípravu

Více

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 29. 30.září 2012 PROPOZICE POŘADATEL : SK Handicapovaných cyklistů Praha Česká asociace

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Prozatímní Propozice

Prozatímní Propozice PACOVSKÝ OKRUH PO 100 LETECH 1906-2006 Prozatímní Propozice mezinárodní soutěže historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2006 17. červen 2006 V roce 2006 je tomu 100 let kdy byl uspořádán na území České republiky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

ECCE HOMO HISTORIC 2009

ECCE HOMO HISTORIC 2009 PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2009 11. 13. září 2009 Rallye Ecce Homo Historic Touring Assembly Výstava historických vozidel Mezinárodní soutěž v jízdě pravidelnosti historických vozidel

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 16. dubna 2015 Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73 P R O P O Z I C E Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů ve

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD 11. INTERNEXT RALLY 20. 9. - 21. 9. 2013 Vsetín FIA CEZ Cross Country Rally Trophy 2013, koef. 1 Mezinárodní mistrovství Česka, Polska v Cross country Rally 2013 Slovenský pohár CCR 2013 ÚVOD Internext

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK OBSAH ZU: Program 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama 6. Startovní čísla 7. Pneumatiky

Více

RC OFFROAD TRIAL 2013

RC OFFROAD TRIAL 2013 RC OFFROAD TRIAL 2013 1. Všeobecné 1.1 Základy pořádání Offroad Trial je zkouška zručnosti pro vozidla s pohonem 4 kol na uzavřené dráze. Při této soutěži nesmí být prováděny žádné rychlostní časové zkoušky,

Více