Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu 11. 4. 18. 4. 2015"

Transkript

1 CK Boca spol. s r. o., 17. listopadu 342, Pardubice, tel , Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu I. Program zájezdu: 1. DEN SO : Ve 2:00 hod. přistavení autobusu ke Gymnáziu a Obchodní akademii, Masarykova 1313, Orlová Lutyně zadní vchod školy, tj. na kruhovém objezdu č. 4 u školy Ve 2:10 hod. odjezd z Orlové do Českého Těšína Ve 2:45 hod. přistavení autobusu do ulice Divadelní v Českém Těšíně, mezi budovy Gymnázia a ISŠ obchodního podnikání Ve 3:00 hod. odjezd z Českého Těšína do Prahy, kde ke skupině přistoupí paní průvodkyně. Pokračování v cestě směr Rozvadov. Přejezd přes Německo a Belgii do Francie. 2. DEN NE : V časných ranních hodinách přejezd Eurotunnelem z Calais do Folkestone. Ráno příjezd do CARDIFFU - celodenní prohlídka města. Procházka historickým centrem města se středověkým hradem. Část skupiny - prohlídka fotbalového stadionu Millennium Stadium (Cardiff Arms Park) s místním průvodcem pravděpodobně nejpozoruhodnějšího stadionu na světě, který má kapacitu diváků (technicky náročná stavba - čtyři sloupy podpírají střechu ve výšce 90 m nad zemí, zasunovací střecha - 2 x 55 m dlouhých panelů, která umožňuje za každého počasí divákům příjemnou podívanou). Druhá část skupiny - návštěva Cardiff Castle. Stojí na místě původní římské pevnosti. Ve 12. stol. zde byla vybudována tvrz, kterou v průběhu staletí vlastnily různé mocné rody. Tento soubor normanských a středověkých staveb byl v 19. století proměněn v přepychové sídlo. Určitě si nenechte ujít pohádkové interiéry uvidíte tu italské i arabské salónky s přepychovými vitrážemi, skvělými uměleckými díly a nádhernými dekoracemi. Odpoledne návštěva Techniquestu technického muzea umístěného v moderní nové budově s interaktivními exponáty, které je v současné době jedním z nejzajímavějších muzeí tohoto druhu ve V. Britanii. Večer odjezd do Tavistocku na ubytování do rodin, večeře a večer v rodině. 3. DEN PO : DOPOLEDNE 1. skupina KURZ ANGLIČTINY. 2. skupina prohlídka města PLYMOUTH: starý Plymouth je soustředěn kolem Hoe s proslulým trávníkem a majákem (Smeaton s Tower), odkud se otevírá krásný výhled na moře. Vedle se tyčí masivní Royal Citadel z 60. let 17. stol. a fascinující Aquarium. Okružní plavba kolem historických doků. ODPOLEDNE obě skupiny prohlídka města TORQUAY, které je nazývané královnou mezi přímořskými středisky s palmovými háji a středomořskou květenou, kde žila a tvořila slavná autorka detektivních románů Agatha Christie. Návštěva Torquay Museum s expozicí věnovanou této slavné spisovatelce. Přejezd do COCKINGTON VILLAGE malebná vesnička s typickými domky s doškovými střechami, kostelem, kovárnou a zachovalým tudorovským šlechtickým sídlem. Navečer návrat do rodin, večeře, nocleh. 4. DEN ÚT : DOPOLEDNE 1. skupina KURZ ANGLIČTINY. 2. skupina návštěva BUCKLAND ABBEY. Opatství založili v r cisterciáci, později bylo upraveno na obytný dům. Zde od r až do smrti v r bydlel Francis Drake. Dochovaly se mnohé z klášterních budov, nyní obklopené nádhernými zahradami. Nejpůsobivější je obrovská sýpka na uskladnění desátku z obilí ze 14. stol. Procházka po okolí po značených turistických cestách. ODPOLEDNE obě skupiny výlet: průjezd DARTMOORSKÝM NÁRODNÍM PARKEM, krajem Psa Baskervillského se zastávkou na některém z romantických vřesovišť s pasoucími se divokými poníky. Příjezd k romantické zřícenině hradu TINTAGEL CASTLE (návštěva), který se vypíná na vysokém skalním útesu, o němž pověst říká, že se zde narodil legendární král Artuš, který byl dle historiků údajně římsko-britským vůdcem či bojovníkem a stál v čele odboje proti vpádu Anglů a Sasů v 6. stol. Od hradu vede stezka po útesu až k tintagelskému kostelu s normanským i anglosaským zdivem. Návštěva Síně krále Artuše a procházka kolem Old Post Office, která je jednou z nejstarších pošt v Anglii. Odjezd na večeři a nocleh do rodin. 5. DEN ST : DOPOLEDNE 1. skupina KURZ ANGLIČTINY. 2. skupina návštěva COTEHELE: středověké sídlo (z let ) se třemi nádvořími, úžasným otevřeným sálem, kuchyní, kaplí a bludištěm soukromých pokojů. Dům je obklopen terasovými zahradami a údolní zahradou. ODPOLEDNE obě skupiny návštěva BABBACOMBE MODEL VILLAGE parku miniatur. Jde o komplex zmenšenin známých anglických míst. Přejezd do EXETERU - prohlídka historického města, střediska Devonu s nádhernou katedrálou. Návštěva míst, kde pobýval Sir Francis Drake slavný pirát mnoha moří v období vlády královny Alžběty I. Možnost drobných nákupů suvenýrů. Odjezd na večeři a nocleh do rodin.

2 6. DEN ČT : Po snídani odjezd na celodenní výlet: příjezd k normanskému klášteru ST. MICHAEL S MOUNT s hradem a katedrálou, k nimž lze za odlivu dojít po mořském dně (v čase návštěvy bude odliv). Návštěva St. Michael s Mount. Přejezd na nejzápadnější cíp Anglie - LAND S END, kde je první a poslední hostinec v Británii a odkud jsou za dobré viditelnosti patrné pobřežní skály na souostroví Scilly. Odjezd do malebného přístavu ST. IVES, s kamennými domky a mnoha výtvarníky. Umělce sem přitahuje nejen neobvyklé světlo, ale i atmosféra (působil zde malíř William Turner). Návrat do rodin, večeře a nocleh. 7. DEN PÁ : Po snídani odjezd do LONDÝNA, příjezd kolem poledne. Prohlídka pevnosti Tower of London, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Zajímavá je prohlídka královských korunovačních klenotů v pokladnici Jewel House - dokumentují historii a bohatství Velké Británie. Přejezd vyhlídkovou lodí od Tower Pier k Westminster Pier. Pokračování v prohlídce Londýna po trase: od budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge, kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny, projdeme po Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka v Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni, dále přes St. James s Park (nejstarší park v Londýně), k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Krátká zastávka na Trafalgar Square u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru s výhledem na National Gallery (Národní galerie). Osobní volno zájemci přechod na Covent Garden bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce. Možnost drobných nákupů a eventuelně nákup potravin na cestu v Tescu. NEBO přechod k London Eye a projížďka na tomto obřím kole na břehu Temže, odkud uvidíte místa, která jste během svého pobytu v Londýně navštívili. Večer odjezd z Londýna na trajekt z Doveru do Calais. 8. DEN SO : Přejezd přes Francii, Belgii a Německo zpět do ČR. Návrat do Českého Těšína a Orlové v nočních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (TV, DVD, WC, možnost občerstvení během cesty), 1 x Eurotunnel, 1 x trajekt, 5 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku), 3 x dopoledne výuka v jazykové škole v celkovém rozsahu 9 vyučovaných hodin (platí pro studenty, kteří si jazykový kurz objednali), odborného průvodce CK, informační materiály na cestu (mapky, ), komplexní cestovní pojištění do zahraničí (vč. pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci), zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK a DPH. Cena nezahrnuje: vstupné a jízdné lodí po Temži v Londýně (hradí si každý student ze svého kapesného) II. Vstupné a kapesné: Orientační výše vstupného v GBP (r. 2015): Místo Památka dospělý student dítě do 16 let CARDIFF Millenium Stadium tour rezervace placeno předem Cardiff Castle (platí pro skup. min. 10,40 9,- 7,50 20 os.; rezervace předem) Cardiff Castle indiv. vstupné 12,- 10,50 9,- Techniquest 7,- 4,80 4,80 TINTAGEL Tintagel Castle Educational visit - zdarma King Arthur s Hall (Síň krále Artuše) 6,10 2,50 2,50 ST. MICHAEL S MOUNT zahrada + hrad, 15 a více osob 7,50 7,50 3,60 loďka (při přílivu) 2,-/1 cesta 1,-/1 cesta 1,-/1 cesta TORQUAY Torquay muzeum (A. Christie) 4,20 3,- 3,- skupina nad 10 osob Babbacombe Model Village - školní skupina nad 20 osob: 8,25 7,25 7,25 LONDON Tower of London Educational visit placeno předem London Eye 21,50 21,50 15,50 (do 15 let) loď Tower Pier Westminster Pier 8,91 (od 17 let) 6,24 (od 17 let) 4,46 (do 16 let) dospělý student dítě do 15 let PLYMOUTH National Marine Aquarium 14,75 11,50 10,75 Royal Citadel 5,- 4,- 4,- Smeaton s Tower (maják) 2,80 2,80 1,50 (do 16 let) okružní plavba přístavem cca 9,- cca 9,- cca 6,- COTEHELE dům i pozemky skup. vstupné 8,50 8,50 4,25 BUCKLAND ABBEY dům i pozemky skup. vstupné 8,50 8,50 4,25

3 Vstupné není zahrnuto v ceně zájezdu a účastníci si jej budou hradit ze svého kapesného. Výše celkového kapesného závisí na zvážení každého účastníka (dle předpokládaného vstupného návštěvy památek dle dohody s pedagogickým dozorem a předpokládaných dalších výdajů). Doporučujeme provést výměnu již v ČR, neboť výměna v zahraničí je dražší a narušuje program celé skupině. III. Platnost cestovních dokladů: Na cestu do Velké Británie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie, Francie a Německa. V případě, že účastník nebude mít platný doklad, nebude mu umožněn vstup do země. DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si nezajistí potřebné vízum, může mu být zakázán vstup na území dané země. IV. Informace o pojištění: Všichni účastníci zájezdu mají v ceně zájezdu zahrnuto komplexní cestovní pojištění u Union pojišťovny, a.s. Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k pojištění), který Vám pomůže vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union. Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí na webových stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK. Rozsah pojištění (viz tabulka):

4 V. Ubytování v rodinách Adresy hostitelských rodin včetně telefonního čísla rodiny obdrží všichni účastníci v autobuse. Ubytování probíhá tak, že autobus přijede na určené místo ( meeting point ), kde se sjedou ve stanovený čas rodiny autem (event. pěšky, pokud je ubytování blízko). Místní organizátorka nahlašuje jména studentů a přiřazuje jim rodiny, které si je hned odváží do svých domovů. Ubytovatelé i studenti jsou předem informováni o přesném místě (a času setkání skupiny). Studenti se v rodině ubytují, obdrží večeři, a pokud mají zájem, mohou si s rodinou večer povídat. Druhý den ráno po snídani je někdo z rodiny odveze na místo srazu, event. pokud bydlí rodina blízko, dojdou na místo srazu pěšky. V případě, že se studentům v rodině něco nelíbí, je nutné, aby to nahlásili hned při příchodu do autobusu průvodkyni nebo učitelce, aby bylo možné vzniklou situaci hned na místě srazu vyřešit s místní organizátorkou. Rodiny jsou ale spolehlivé, pečlivě vybírané, nemělo by k těmto situacím docházet. K eventuelnímu nedorozumění může dojít z důvodu jazykové bariéry nebo nepřesné angličtiny, proto doporučujeme mít při sobě slovník a v případě nejasností jej použít). Při ukončení pobytu v rodinách doveze rodina nebo doprovodí studenta k autobusu. Doporučujeme studentům nosit s sebou v peněžence nebo v dokladech adresu rodiny, kde jsou ubytováni, aby ji v případě potřeby měli při sobě. VI. Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). VII. Nezapomeňte si vzít s sebou: - platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz a event. také jeho kopii (stránka s osobními údaji a fotografií) - léky, které pravidelně užíváte, deštník, sluneční brýle - pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením pro studené i teplejší počasí), domácí obuv - ručník a věci osobní hygieny - deku, malý polštářek (pro větší pohodlí během cesty) - kapesné v Kč možnost zakoupení občerstvení v autobuse, kapesné v GBP a drobné mince (např. na WC při přejezdu přes Německo, Belgii a Francii) - anglicko-český, česko-anglický slovník - kartičku zdravotní pojišťovny v ČR (pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR). - budík, fotoaparát, adapter na zásuvky (pro případ, že budete používat fén, nabíječku na telefon apod.) VIII. Doprava a průvodce: Doprava je pro Vás zajištěna autobusem firmy CDS s.r.o. Náchod, provoz autobusu budou zajišťovat 2 řidiči této firmy. Po celou dobu zájezdu se o Vás bude starat průvodkyně naší CK paní Marie Bíbrová. IX. Zákony V. Británie: Platí zde tzv. "offensive weapon act", který veškeré předměty, jež by mohly být zaměněny se zbraněmi, klasifikuje jako zakázané. Do tohoto zákona spadají jak všechny nože, tak i broušená a špičatá nářadí. Tyto předměty nesmí být nošeny na veřejnosti a zvláště ne ve městech (také nesmí být nošeny na návštěvu různých objektů ani na trajekt/eurotunnel). S tím samozřejmě souvisí i zákaz vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), opaskových nožů, nožů z pevného plastu atd. Je povoleno nošení jednoduchého zavíracího nože bez aretace do 3 palců např. při práci, rybaření nebo kempování. Přesto opět velice záleží na posouzení úředníků. Zajištění nože během transportu je samozřejmostí. Pokud bude některý z uvedených předmětů u jakékoliv namátkové či jiné kontrole nalezen, bude majiteli bez možnosti náhrady odebrán, eventuelně může mít dotyčná osoba problémy s místní policií. Zanecháním těchto předmětů doma se vyvarujete eventuelních nepříjemností s britskou policií.

5 X. Kontakty: Zastupitelský úřad ČR ve Velké Británii: Embassy of the Czech Republic, 26, Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, tel. 0044/207/ Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy: tel. CK BOCA / nebo 00420/ (v pracovní dny 9:00 13:00, 14:00 17:00 hod.), event. mobil paní ing. Jitka Borůvková: 00420/ POZOR!!!! Do probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK BOCA, a to v období od do V případě zájmu o účast v této soutěži zasílejte své foto po návratu ze zájezdu na Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA! Pardubice,

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku:

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku: Obsah Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky. Navštivte nás na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY Byli jsme 1. na československém trhu a naše CK ( jako pokračovatel ALBION TRAVEL ) odbavila více než 1000 spokojených kolektivů. Férová nabídka profesionálních služeb ALBIONu: 100% servis Poradenský servis

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

a vzdělávací zájezdy pro kolektivy

a vzdělávací zájezdy pro kolektivy ŠKOLNÍ ZÁJEZDY Z Výukové a vzdělávací zájezdy pro kolektivy www.wisnar.cz NEJLEPŠÍ CENA Při větších skupinách je cena za osobu nejzajímavější. Připravíme Vám i kalkulaci pro menší skupinky. MÍSTA ZDARMA

Více

POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy. na každých 15 platících studentů 1 pedagog bezplatně. Termín: dle dohody

POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy. na každých 15 platících studentů 1 pedagog bezplatně. Termín: dle dohody Načtěte do mobilu čtečkou QR kódů 2014 2015 Školní zájezdy, exkurze, jazykové POBYTY, zimní lyžařské kurzy pro ZŠ, SŠ a VŠ POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy Švýcarsko a Německo

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Název Londýn je uţíván od r. 2004 i pro území regionu Velký Londýn, nejen pro samotnou metropoli v historickém smyslu.

Název Londýn je uţíván od r. 2004 i pro území regionu Velký Londýn, nejen pro samotnou metropoli v historickém smyslu. Espero v Londýně Slovo šéfredaktora Váţení členové, majitelé a příznivci vozů značky Hyundai. Do vašich rukou se vám dostává první číslo našeho jiţ druhého titulu vydávaného našim občanským sdruţením nesoucí

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour.

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour. Pobytové a poznávací zájezdy pro školní kolektivy CK IDEA tour, Sladkovského 1892, 530 02 Pardubice www.ideatour.cz Vážení pedagogové, dovolujeme si Vám předložit nabídku poznávacích zájezdů pro školní

Více

LÉTO 2015. ...čtvrtstoletí na cestách. Speciální ceny pro ucelené skupiny včetne osob zdarma ITÁLIE CHORVATSKO. www.ckpelhrim.cz

LÉTO 2015. ...čtvrtstoletí na cestách. Speciální ceny pro ucelené skupiny včetne osob zdarma ITÁLIE CHORVATSKO. www.ckpelhrim.cz 1990 LÉTO 2015...čtvrtstoletí na cestách Speciální ceny pro ucelené skupiny včetne osob zdarma ITÁLIE CHORVATSKO ITÁLIE *20 % *15 % *10 % Tradiční oblíb CAORLE Caorle je turistickým centrem, kde moře a

Více

Vážení čtenáři a čtenářky,

Vážení čtenáři a čtenářky, Vážení čtenáři a čtenářky, máme zde další číslo vašeho oblíbeného časopisu, ve kterém se, mimo jiné poohlédneme za výjezdem žáků karvinských základních škol do zahraničí, konkrétně do Německa a Anglie.

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

Jazykové pobyty pro školní skupiny

Jazykové pobyty pro školní skupiny Jazykové pobyty pro školní skupiny Velká Británie Irsko Malta Francie Německo Španělsko Rusko Ja, wir können lächeln, aber kannst du wirklich fotografieren? Il me plait vâchement bien ce garc là-bas. Congratulations

Více

Edinburgh. Newcastle. York Leeds Hull Manchester Liverpool. Bristol Londýn Margate Salisbury Bath Winchester Sidmouth. Ramsgate Exeter Torquay.

Edinburgh. Newcastle. York Leeds Hull Manchester Liverpool. Bristol Londýn Margate Salisbury Bath Winchester Sidmouth. Ramsgate Exeter Torquay. ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ A STUDIA NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ ANGLICKY SE MLUVÍ V ANGLII!!! CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI? Kurzy v Anglii jsou těžiště naší nabídky. Velká Británie je u našich klientů nejoblíbenější

Více

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 Již 25. sezónu je s vámi CK SLAN tour 25 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím MYNACESTÁCH 2015 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1... to je zážitek! Monatour slaví 23. narozeniny TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují a již léta nám důvěřují... Dámy a pánové

Více

JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let

JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let JAZYKOVÉ CESTY Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let NOVINKY! STS Experience USA, Jihoafrická republika STS Club Malta Sun Crest Sportovní kurz tance v Torquay

Více

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT!

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! MYNACESTÁCH 2014 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1 CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! Cestovatelská inspirace Monatour slaví 22. narozeniny Dámy a pánové vítáme Vás v Klubu

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst LONDÝN na vlastní pěst miniprůvodce cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Jozef Petro Obsah Jedeme do Londýna 3 Doprava z letiště do centra 4 Cestujeme po Londýně 5 Kde budeme spát 6 Kde budeme jíst 7

Více

London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005

London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005 London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005 Multikulturní babylon národů a etnik. Neokázalé město nedávající na odiv nic, snad jen přívětivou tvář plnou barů, časných opilců a neurvalých motoristů. Na

Více

STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015/2016

STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015/2016 STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015/2016 JAZYKOVÉ KURZY PRO MLÁDEŽ ANGLIE SKOTSKO MALTA KANADA NĚMECKO USA WWW.ALFAAGENCY.CZ s námi se vždy domluvíte INFORMACE O JAZYKOVÝCH KURZECH PRO MLÁDEŽ CENTRE OF ENGLISH STUDIES

Více

g zájezdů 2015 Katalo

g zájezdů 2015 Katalo Katalog zájezdů 2015 Katalog zájezdů 2015 Vlasta Radim Slávek Eva Zdeňka Lenka Michal Eva Zdenek Standa Ferda Tonda Lucka Kuba Michal Táňa Martin Tomáš Helča Zbyněk Franta Do nového roku Vám přejeme pevné

Více

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1.

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1. 10% do 31.1. Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES... se zastávkou v Remeši a koupáním v Ambergu 1. den: Odjezd ve 4.45 hod. z Brna, cesta nonstop přes Německo do Francie, krátká zastávka v Remeši prohlídka

Více

Důležité informace. Vycestování z ČR

Důležité informace. Vycestování z ČR Důležité informace Cestovní kancelář ReadyGo je pojištěna proti úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění) u České Podnikatelské Pojišťovny, a.s. Vycestování

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více