Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. MASFATON s.r.o. Kaplice, Linecká 646,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. MASFATON s.r.o. Kaplice, Linecká 646, 382 41"

Transkript

1 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Jiný účel zpracování: Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Lázně Toušeň, parc.č. 23/, k.ú. Lázně Toušeň, Katastrální území: Parcelní číslo: 23/ Lázně Toušeň Předpokládané datum uvedení budovy do provozu: 25 Vlastník nebo stavebník: MASFATON s.r.o. Adresa: IČ 287 Tel./ Další vlastník: Adresa: IČ Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiný druh budovy popis: Kaplice, Linecká 646, Geometrické charakteristiky budovy Jednotky Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) [m³] Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m²] Objemový faktor tvaru budovy A/V [m²/m³],28 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m²] Druhy (energonositelé) užívané v budově Elektřina Hnědé uhlí Kusové dřevo, dřevní stěpka Topný olej Zemní plyn Černé uhlí Dřevěné peletky Propan-butan/LPG Soustava zásobování tepelnou energií podíl OZE: do 5% včetně nad 5% do 8% včetně nad 8% Energie okolního prostředí účel: na vytápění pro přípravu teplé vody na výrobu elektrické Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Vytápění je převážně pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw, částečně teplovodní a rovněž pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kw. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. Pro zabezpečení vnitřní pohody v letním období je v části objektu využit chladící výkon. K ohřevu TUV slouží nepřímotopný zásobník o objemu 5 l napojený na plynový kondenzační kotel. K ohřevu TUV slouží taky 2 elektrické průtokové ohřívače o celkovém výkonu 4 kw. Rozvody TUV jsou s cirkulací. Z4-378

2 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy (Pzn: konstrukce podlah nad terénem jsou hodnocené dle b ČSN ) Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční/ doporučena hodnota Splněno (doporučené hodnoty) Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j Název konstrukce/jednotky [m²] [W/(m²K)] [W/(m²K)] (ano/ne) [-] [W/K]. střecha nad vytápěným prostorem 6 977,7,29,35/,23, 2 53,9 2. vnější stěna /hala 2 7,2,27,44/,29, 72,8 3. vnější stěna /admin 252,4,22,3/,2, 54,5 4. podlaha nad terénem /hala 6 569,8 3,24 5,88/5,88,4 858,9 5. podlaha nad terénem /admin 38,3,39,79/,37,37 54,8 6. okna/plast/dvojsklo 69,4,3,5/,2, 9, 7. okna/plast/jednosklo/ světlíky polykarbonát 42,2,47 2,4/,6, 29, 8. dveře/vchodové 37,9,4,7/,2, 53, 9. dveře/vrata zateplená 8,,5 2,47/,75, 62,. přirážka na vliv tepelných vazeb,6,2/- 6,8 Celkem Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Převažující návrhová vnitřní teplota θ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j jednotky [ C] [m³] [W/(m²K)] Zóna 5, ,3 Zóna 2 2, 2 65,3 Vypočtená hodnota U em (U em = HT/A) Průměrný součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U em,n,ref (U em,n,ref = Σ(V j U em,n,ref,j )/V) Splněno jednotky [W/(m²K)] [W/(m²K)] (ano/ne) Celý objekt,35,36 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).

3 Stručný popis budovy Předmětným objektem je hala Lazně Toušeň. Má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 99,6 m x 8,6 m s výklenkem. Je nepodsklepen se dvěma vytápěnými nadzemními podlažími. Má pultovou střechu. Svislá a šikmá okna jsou plastová. Svislá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argonem. Šikmá okna jsou s jednoduchým prosklením (světlíky polykarbonát). Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER T o tl. 6 mm a deskami z pěnového polystyrénu EPS S o tl. 8 mm. Konstrukce stropu mezi zónami (Admin/Hala) je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER AKU o tl. 6 mm. Vnější stěny (hala) jsou zatepleny deskami z polyuretanu o tl. 8 mm. Vnější stěny (admin) jsou zatepleny deskami z polyuretanu o tl. mm. Konstrukce stěny mezi zónami (hala/admin) jsou tvořeny z cihel HELUZ 2 o tl. 2 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad terénem (hala) je izolována proti zemní vlhkosti a bez dodatečného zateplení. Základy jsou zatepleny svislou okrajovou izolací provedenou deskami z extrudovaného polystyrénu Styrodur C (tl. 8 mm) o tl. 6 mm a délce,8 m. Konstrukce podlahy nad terénem (admin) je izolována proti zemní vlhkosti a je zateplena deskami z extrudovaného polystyrénu FLOORMATE o tl. 8 mm. Základy jsou zatepleny svislou okrajovou izolací provedenou deskami z extrudovaného polystyrénu bez bližšího označení o tl. 6 mm a délce,8 m. Celková tepelná ztráta objektu činí W, kde W je ztráta prostupem a W je ztráta větráním. B) technické systémy b..a) vytápění Typ zdroje Energo-nositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla Účinnost distribuce na vytápěn Účinnost sdílení na vytápění η H,gen η H,dis η H,em jednotky [-] [-] [%] [kw] [%] [%] [%] Referenční budova x x x Zóna 2 plynový kondenzační kotel Zemní plyn 6, 35, 94, 98, 9, Zóna tmavý plynový infrazáříč (8 ks) Zemní plyn 84,6 536,4 8,, 85, Zóna teplovzdušná kondenzační plynová jednotka (3 ks) Zemní plyn 9,4 89, 8,, 85, Poznámka: symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu b.. b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje Zdroj mimo objekt Účinnost výroby zdrojem tepla v budově η H,gen nebo COP H,gen referenčním η H,gen,rq nebo COP H,gen,rq Požadavek splněn jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-] Zóna 2 plynový kondenzační kotel 94 8 Zóna tmavý plynový infrazáříč (8 ks) 8 8 Zóna teplovzdušná kondenzační plynová jednotka (3 ks) 8 8 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

4 b.2.a) chlazení Typ systému chlazení η C,dis η C,em jednotky [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova x x x x Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Zóna 2 split systém Elektřina 9, 2, Poznámka: symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu b. 2. b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení referenčního systému jednotky [-] [-] [-] [ano/ne/-] b.3) větrání Typ větracího systému Pokrytí dílčí potřeby na chlazení jednotky [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m³/hod] Referenční budova x x x x x x x x Úprava vlhkosti chladicí výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen hodnoceného systému Účinnost distribuce na chlazení Účinnost sdílení na chlazení Požadavek splněn Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). budova Energonositel Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí dodané na větrání elektrický příkon systému větrání objemový průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFP ahu [W.s/m³] 75 Poznámka: symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Energo-nositel elektrický příkon tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen jednotky [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x budova Poznámka: symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu

5 Typ systému odvlhčení Energo-nositel jednotky [-] [-] [kw] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x x b.5. a) příprava teplé vody (TV) budova Poznámka: symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu Typ systému přípravy TV v budově Energo-nositel jednotky [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] Referenční budova x x x x x Celý objekt plynový kondenzační kotel+zásobník Zemní plyn 95, 35, 5 94, 5,2 Celý objekt elektrická patrona el. průtovového ohřívače (2 ks) Elektřina 5, 4, 98, Celý objekt Rozvody TUV ve vytápěném prostoru 9 Poznámka: symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu b. 5. b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému přípravy TV v budově jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-] Celý objekt plynový kondenzační kotel+zásobník 94, 85, Celý objekt elektrická patrona el. průtovového ohřívače (2 ks) 98, 85, Zdroj mimo objekt elektrický příkon tepelný výkon Pokrytí dílčí poteby na přípravu TV chladící výkon příkon pro ohřev TV Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu TV Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku TV*) rozvodů TV **) η W,gen Q W,st Q W,dis [Wh/ l.den] *): vztažená k objemu zásobníku v litrech **): vztažená k délce rozvodů teplé vody Účinnost výroby zdrojem tepla v budově η W,gen nebo COP W,gen referenčním η H,gen,rq nebo COP H,gen,rq [Wh/ m.den] Požadavek splněn Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy jednotky [-] [%] [kw] [W/(m².lx)] Referenční budova x x x, Zóna Hlavní osvětlení/výb.sodík.% 34,5 46,6,48 Zóna 2 Hlavní osvětlení/lin.zár.el.předř.% 65,5 2,4,72 Pokrytí dílčí dodané na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny P L,lx

6 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Nucené větrání EP F Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Příprava teplé vody EP W Vytápění EP H Chlazení EP C Zóna ano ano ano Zóna 2 ano ano ano ano Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla I dodávka mimo Pro budovu budovu b) dílčí dodané ř. Budova: [] [MWh/rok] Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Příprava TUV Osvětlení Potřeba 33, 58, 5,4 9,7 8,9 8,9 35,4 2,2 [2] Vypočtená spotřeba 575,3 23 2,8 4, 3,7 2,4 35,4 2,2 [3] Pomocná,22,44,2,4 [4] Dílčí dodaná [2]+[3] 575,5 23,3 2,8 4, 3,9 2,84 35,4 2,2 Měrná dílčí dodaná * [4] /m² *):na celkovou energeticky vztažnou plochou [kwh/(m².rok)] 78,5 3,4,4,5,9,7 4,8 2,8 Referenční Referenční Referenční Referenční Referenční Referenční c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby jednotky [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární technické systémy Q H,SC,sys teplo Jiné Využitel-nost vyrobené Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární d) rozdělení dílčích dodaných, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Neobnovitelná primární Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba /Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Zemní plyn ,, Elektřina ,2 3, Celkem

7 e) požadavek na celkovou dodanou energii [6] Referenční budova [kwh/rok] [7] [8]=[6]/m² Referenční budova 85,6 [kwh/m².rok] [9]=[7]/m² 36,4 Splněno [ano/ne] Ano f) požadavek na neobnovitelnou primární energii [] Referenční budova [kwh/rok] [] [2]=[]/m² Referenční budova 4,2 [kwh/m².rok] [3]=[]/m² 46,7 Splněno [ano/ne] Ano g) primární hodnocené budovy [4] Celková primární [kwh/rok] [5]=[4]-[] Obnovitelná primární [kwh/rok] 5 33 [6]=[5]/[4] Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární [%],48% Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Posouzení proveditelnosti Soustava zásobování tepelnou Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ano Ne Ne Ano Ekonomická proveditelnost Ne Ne Ne Ne Ekologická Proveditelnost Ano Ne Ne Ne Doporučení k realizaci a zdůvodnění Nedoporučujeme jako alternativní systém instalaci slunečních kolektorů k přípravě TUV. Roční úspora činí pouze ca. 7 9 Kč (Úspory: Zemní plyn: 7,3 MWh; Elektřina:,3 MWh - Více-spotřeby: Slunce /Teplo: 7,7 MWh). Datum vypracování analýzy 28. listopad 24 Zpracovatel analýzy Ing. Bruno Vallance Povinnost vyracovat energetický posudek Ano Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Ano Datum vypracování energetického posudku 28. listopad 24 Zpracovatel energetického posudku Ing. Bruno Vallance Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Číslo opatření Předpokládaná dodaná Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [Mwh/rok] Technické systémy budovy: Vytápění Příprava teplé vody Chlazení: Osvětlení Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní uveďte jaké

8 Opatření Posouzení vhodnosti opatření Ostatní uvést jaké Technická vhodnost Ne Ne Ne Ne Funkční vhodnost Ne Ne Ne Ne Ekonomická vhodnost Ne Ne Ne Ne Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy 28. listopad 24 Zpracovatel analýzy Energetický posudek Stavební prvky a konstrukce budovy Ne - nebyla nalezena vhodná opatření. Ing. Bruno Vallance Energetický posudek je součástí analýzy Ano Datum vypracování energetického posudku 28. listopad 24 Zpracovatel energetického posudku Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ing. Bruno Vallance Doplňující údaje k hodnocené budově Výpočet potřeby tepla na vytápění je proveden dle normy ČSN ISO 3 79 na základě zjednodušeného hodinového kroku výpočtu v souladu s průměrnými měsíčními parametry venkovního prostředí dle TNI Je vytvořen soubor 2 referenčních dnů s hodinovým průběhem ( referenční den zastupuje měsíc). Závěrečné hodnocení energetické specialisty Nová budova nebo budova s teměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii ANO A Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Bruno Vallance Číslo oprávnění MPO 93 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu 28. listopad 24

9 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Lázně Toušeň, parc.č. 23/, k.ú. Lázně Toušeň, FOTO. Z listopad 24

10 eprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/23 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc.č. 23/, k.ú. Lázně Toušeň PSČ, místo: Lázně Toušeň Typ budovy: Administrativní, Budova pro obchodní účely Plocha obálky budovy: m² FOTO Objemový faktor tvaru A/V:,28 m²/m³ Energetický vztažná plocha: m² ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární (Vliv provozu objektu na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m².rok) 36,4 42,8 52,, 64,2 78,, 85,6 4,2, 28,4 56,2, 7,2 28,3, 24, 26,4, A B C D E F G 46,7,,,,,, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 267,3 342,8

11 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Opatření pro Stanovena Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Doporučení Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody Osvětlení: Jiné: UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení Mimořádně úsporná, 3,4,,,,,,,,,,, 2,8,3,,,,,7,,,,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mimořádně neúsporná 23,3 4, 2,8 2,2 Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance Osvědčení č.: 93 Kontakt: Vyhotoveno dne: 28. listopad 24 Podpis: PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Hodnoty pro celou budovu MWh/rok U em W/(m².K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m².rok) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok

12 . eprukaz.cz

13 ENERGETICKÝ POSUDEK vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/23 Sb., o energetické náročnosti budov. Předmět Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek při výstavbě nových budov. 2. Účel zpracování: Posudek je zpracován podle 9a odst. pism. a) zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření s energií za účelem posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek při výstavbě nových budov se zdrojem s instalovaným výkonem vyšším než 2 kw; energetický posudek je součástí průkazu podle 7a odst. 4 písm. c). 3. Identifikační údaje stavby Předmětný objekt: Typ objektu: Adresa: Katastrální území: Budova pro obchodní účely Lázně Toušeň, parc.č. 23/, k.ú. Lázně Toušeň, Lázně Toušeň Parcelní číslo: 23/ Počet zón uvažovaných ve výpočtu: 2 Počet nevytápěných prostor : Nevytápěný suterén: Způsob větrání: přirozené 4. Identifikační údaje vlastníka objektu Vlastník: Adresa: MASFATON s.r.o. Kaplice, Linecká 646, IĆ/rodné číslo Identifikační údaje zodpovědného energetického specialista Jméno Ing. Bruno Vallance Číslo oprávnění MPO 93 Datum vypracování: 28. listopad 24 č.zakázky Z4-378

14 6. Průvodní zpráva Podklady pro zpracování energetického posudku - Projektová dokumentace Popis projektovaného stavu Předmětným objektem je hala Lazně Toušeň. Má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 99,6 m x 8,6 m s výklenkem. Je nepodsklepen se dvěma vytápěnými nadzemními podlažími. Má pultovou střechu. Svislá a šikmá okna jsou plastová. Svislá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argonem. Šikmá okna jsou s jednoduchým prosklením (světlíky polykarbonát). Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER T o tl. 6 mm a deskami z pěnového polystyrénu EPS S o tl. 8 mm. Konstrukce stropu mezi zónami (Admin/Hala) je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER AKU o tl. 6 mm. Vnější stěny (hala) jsou zatepleny deskami z polyuretanu o tl. 8 mm. Vnější stěny (admin) jsou zatepleny deskami z polyuretanu o tl. mm. Konstrukce stěny mezi zónami (hala/admin) jsou tvořeny z cihel HELUZ 2 o tl. 2 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad terénem (hala) je izolována proti zemní vlhkosti a bez dodatečného zateplení. Základy jsou zatepleny svislou okrajovou izolací provedenou deskami z extrudovaného polystyrénu Styrodur C (tl. 8 mm) o tl. 6 mm a délce,8 m. Konstrukce podlahy nad terénem (admin) je izolována proti zemní vlhkosti a je zateplena deskami z extrudovaného polystyrénu FLOORMATE o tl. 8 mm. Základy jsou zatepleny svislou okrajovou izolací provedenou deskami z extrudovaného polystyrénu bez bližšího označení o tl. 6 mm a délce,8 m. Celková tepelná ztráta objektu činí W, kde W je ztráta prostupem a W je ztráta větráním.vytápění je převážně pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw, částečně teplovodní a rovněž pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kw. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. Pro zabezpečení vnitřní pohody v letním období je v části objektu využit chladící výkon. K ohřevu TUV slouží nepřímotopný zásobník o objemu 5 l napojený na plynový kondenzační kotel. K ohřevu TUV slouží taky 2 elektrické průtokové ohřívače o celkovém výkonu 4 kw. Rozvody TUV jsou s cirkulací. Popis návrhovaného alternativního systému dodávek Vytápění je částečně teplovodní a rovněž pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kw. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. Pro zabezpečení vnitřní pohody v letním období je v části objektu využit chladící výkon. K ohřevu TUV slouží nepřímotopný zásobník o objemu l napojený na plynový kondenzační kotel a na plochý selektivní solární kolektor o ploše apertury 2 m². K ohřevu TUV slouží taky 2 elektrické průtokové ohřívače o celkovém výkonu 4 kw. Rozvody TUV jsou s cirkulací. 2

15 Stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti Technické vyhodnocení Objekt sestává z následujících částí: administrativní část a výrobní hala. Ve výrobní hale tepelné zisky s výjimkou nejchladnějších dní výrazně přesahují tepelné ztráty. Vytápění je tedy pouze krátkodobé při chladném počasí nebo příležitostně při technologických přestávkách, kdy pak vzhledem k rozměrům haly může být potřebný značný tepelný výkon. Možnost využít teplý odpadní vzduch z výrobní haly je tedy pouze v administrativní části, kde zase tepelné ztráty ve výši 6 kw jsou příliš nízké. Navrhujeme proto jako alternativní systém solární kolektory k ohřevu TUV. Ekonomické vyhodnocení Projekt S alternativním systémem ř. Ukazatel Energie Náklady Energie Náklady GJ MWh Kč GJ Mwh Kč Vstupy paliv a Změna zásob paliv 3 Spotřeba paliv a Prodej cizím 5 Konečná spotřeba paliv a v objektu Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba na vytápění (z ř.5) Spotřeba na chlazení (z ř.5) Spotřeba na přípravu teplé vody(z ř.5) Spotřeba na větrání (z ř.5) Spotřeba na úpravu vlhkosti (z ř.5) 2 Spotřeba na osvětlení (z ř.5) Spotřeba na technologické a ostatní procesy (z ř.5) Alternativní Parametr Jednotka systém Navýšení investičních výdajů Kč 25 Změna nákladů na energii Kč Změna ostatních provozních nákladů Kč Změna osobích nákladů (mzdy, pojistné) Kč Změna ostatních provozních nákladů Kč Změna nákladů na emise a odpady Kč Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) Kč Přínosy projektu celkem Kč 7 94 Doha hodnocení roky 2 Roční růst cen % 3, Diskont % 6, Ts prostá doba návratnosti roky 3,6 Tsd reálná doba návratnosti roky - NPV čistá současná hodnota tis. Kč -35 IRR vnitřní výnosové procento % -,38 Alternativní systém má záporný ekonomický přínos. Ekologické vyhodnocení Alternativní systém nepřináší citelné snížení emisí CO2. Alternativní Projekt Znečišťující látka systém Rozdíl t/rok t/rok t/rok Tuhé látky,6,6, SO 2,35,33 -,2 NO x,89,87 -,2 CO,3,3, CO Stanovisko energetického specialista: Zavedení alternativního systému dodávek se kvůli zápornému ekonimickému efektu nedoporučuje. V Brně, 28. listopad 24 Ing. Bruno Vallance Číslo oprávnění MPO: 93 Přílohy:. Evidenční list energetického posudku. 2. Kopie dokladu o vydání oprávnění. 3

16 Evidenční list eprukaz.cz Evidenční list energetického posudku podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo Z Část Identifikační údaje. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP MASFATON s.r.o. 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce Linecká 646 d) obec e) PSČ f) g) telefon Kaplice Identifkační číslo osoby, pokud bylo přiděleno ǔdaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt 5. Předmět energetického posudku a) název Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek při výstavbě nových budov. b) adresa nebo umístění Lázně Toušeň, parc.č. 23/, k.ú. Lázně Toušeň, c) popis předmětu EP Předmětným objektem je hala Lazně Toušeň. Má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 99,6 m x 8,6 m s výklenkem. Je nepodsklepen se dvěma vytápěnými nadzemními podlažími. Má pultovou střechu. Svislá a šikmá okna jsou plastová. Svislá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argonem. Šikmá okna jsou s jednoduchým prosklením (světlíky polykarbonát). Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER T o tl. 6 mm a deskami z pěnového polystyrénu EPS S o tl. 8 mm. Konstrukce stropu mezi zónami (Admin/Hala) je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER AKU o tl. 6 mm. Vnější stěny (hala) jsou zatepleny deskami z polyuretanu o tl. 8 mm. Vnější stěny (admin) jsou zatepleny deskami z polyuretanu o tl. mm. Konstrukce stěny mezi zónami (hala/admin) jsou tvořeny z cihel HELUZ 2 o tl. 2 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad terénem (hala) je izolována proti zemní vlhkosti a bez dodatečného zateplení. Základy jsou zatepleny svislou okrajovou izolací provedenou deskami z extrudovaného polystyrénu Styrodur C (tl. 8 mm) o tl. 6 mm a délce,8 m. Konstrukce podlahy nad terénem (admin) je izolována proti zemní vlhkosti a je zateplena deskami z extrudovaného polystyrénu FLOORMATE o tl. 8 mm. Základy jsou zatepleny svislou okrajovou izolací provedenou deskami z extrudovaného polystyrénu bez bližšího označení o tl. 6 mm a délce,8 m. Celková tepelná ztráta objektu činí W, kde W je ztráta prostupem a W je ztráta větráním.vytápění je převážně pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw, částečně teplovodní a rovněž pomocí teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 89, kw. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kw. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. Pro zabezpečení vnitřní pohody v letním období je v části objektu využit chladící výkon. K ohřevu TUV slouží nepřímotopný zásobník o objemu 5 l napojený na plynový kondenzační kotel. K ohřevu TUV slouží taky 2 elektrické průtokové ohřívače o celkovém výkonu 4 kw. Rozvody TUV jsou s cirkulací. 2. Část Výsledky technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alernativních systémů dodávek Proveditelnost Druh alternativního systému Technická Ekonomická Ekologická Celková Mistní systémy dodávky využívající z OZE ano ne ano ne ano ne ano ne X X X X Kombimovaná výroba elektřiny a tepla X X X Soustava zásobování tepelnou energií X X Tepelné čerpadlo X X X X

17 Evidenční list eprukaz.cz 3. Část Výsledky a podmínky proveditelnosti. Doporučení Zavedení alternativního systému dodávek se kvůli zápornému ekonimickému efektu nedoporučuje. 2. Podmínky proveditelnosti - 4. Část Údaje o energetickém specialistovi. Jméno (jména) a příjmení Titul Bruno Vallance Ing. 2. Číslo oprávnění v seznamu energetických specialistů 3. Datum vydání oprávnění srpna Datum posledního průběžního vzdělávání 28. února Podpis 6. Datum 28. listopad 24 2

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: 9.května 739 PSČ, místo: 390 02

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, 182 00 Praha Ďáblice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 130 00

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Ergetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz ergetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy bo její části Větší změna dokončené budovy Pronájem budovy bo její části Budova užívaná

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, 43004 CHOMUTOV dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009

Více

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV.Č. 2014-009 TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ Rodinný dům B2 V Šáreckém údolí, 164 00 Praha 6 ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. Jiří Mazáček číslo oprávnění: 1395 listopad

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY tel.: +420 608 824 718 e-mail: info@jiristerba.cz web:www.jiristerba.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn a prováděcí vyhlášky 78/2013

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více