III. Návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I"

Transkript

1 III. Návrh ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. I Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., se mění takto: 1. V poznámce pod čarou č. 18 se věta třetí zrušuje a na konec textu se doplňuje věta Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.. CELEX: 32014L V 1 se slova podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, nahrazují slovy, výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. CELEX: 32014L V 2 písm. b) se slovo balené zrušuje. 4. V 2 písm. d) se za slovo potravin vkládají slova včetně místa jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s potravinou.

2 V 2 písm. f) se slova čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně balení a další úpravy potravin za účelem uvádění na trh nahrazují slovy činnosti představující poslední podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek. 6. V 2 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: h) bouráním masa 38) dělení masa jatečně upravených těl zvířat s výjimkou masa drůbežího nebo králičího na jednotlivé anatomické části nebo vykostění tohoto masa; bouráním není krájení masa nebo odstranění tuku v provozovnách maloobchodu, 38) Bod 1.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ V 2 písmeno l) zní: l) porcováním masa 38) dělení masa jatečně upravených těl drůbeže nebo králíků na jednotlivé anatomické části nebo vykostění tohoto masa; porcováním není krájení masa nebo odstranění tuku v provozovnách maloobchodu,. 8. V 2 písm. o) se slova, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty nahrazují slovy stanovené definicemi 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a 8. 1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, mlezivo, včelí produkty a maso krokodýlů. 9. V 2 se doplňují písmena p) a q), které znějí: p) pokrmem potravina včetně nápoje kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby v zařízení společného stravování, q) stravovací službou v zařízení společného stravování výroba nebo uvádění na trh pokrmů k přímé lidské spotřebě v jakémkoli zařízení včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků V 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí a) uváděním na trh tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo náhradních náplní nabízení k prodeji nebo poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí v Evropské unii, za úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku, b) tabákovými výrobky výrobky, které mohou být užívány a obsahují, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený, c) tabákem listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části rostlin tabáku, včetně expandovaného a rekonstituovaného tabáku, d) dýmkovým tabákem tabák, který se může užívat prostřednictvím postupného spalování, výhradně určený pro užití v dýmce,

3 - 3 - e) tabákem k ručnímu balení cigaret tabák, který spotřebitel nebo maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret, f) bezdýmným tabákovým výrobkem tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupavého tabáku a tabáku pro orální užití, g) žvýkacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek určený výhradně ke žvýkání, h) šňupavým tabákem bezdýmný tabákový výrobek, který může být užíván nosem, i) tabákem pro orální užití všechny tabákové výrobky určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, vyrobené zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, nabízené zejména v sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích, j) tabákovým výrobkem ke kouření tabákový výrobek jiný než bezdýmný tabákový výrobek, k) cigaretou tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, a to 1. tabákové provazce, které se kouří v nezměněném stavu a nejsou doutníky ani cigarillos, 2. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z cigaretového papíru, nebo 3. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru, l) doutníkem tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, kouří se v nezměněném stavu, s ohledem na jeho vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele je v nezměněném stavu určen výhradně ke kouření a obsahuje 1. krycí list ze surového tabáku, nebo 2. trhanou tabákovou náplň s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, popřípadě i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm, m) cigarillem nebo doutníčkem doutník o hmotnosti nejvíce 3 g, n) tabákem do vodní dýmky tabákový výrobek, který lze užívat za použití vodní dýmky a který se považuje za tabákový výrobek určený ke kouření, o) novým tabákovým výrobkem tabákový výrobek, který 1. nespadá do žádné z kategorií výrobků: cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, tabák do vodních dýmek, doutníky, cigarilla, žvýkací tabák, šňupavý tabák, tabák pro orální užití, a 2. byl uvedený na trh po 19. květnu 2014, p) bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, neobsahuje žádný tabák a může se užívat prostřednictvím spalovacího procesu, q) elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin prostřednictvím náústku nebo jakákoliv součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku, jednorázový nebo opětovně naplnitelný pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelný pomocí jednorázových zásobníků, r) náhradní náplní nádobka s tekutinou obsahující nikotin, kterou se může opětovně naplnit elektronická cigareta, s) složkou tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky tabák, přísady a jakákoliv látka či prvek přítomné v konečném tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím s tabákovými výrobky včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a lepidel, t) přísadou tabákového výrobku látka s výjimkou tabáku, která je přidaná do tabákového výrobku, jednotkového balení nebo jakéhokoli vnějšího obalu, u) charakteristickou příchutí tabákového výrobku jasně rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková chuť, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad,

4 - 4 - zejména ovoce, koření, bylinky, alkohol nebo cukrovinky, mentol nebo vanilka, jež je rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku, v) vnějším balením tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakýkoliv obal, ve kterém jsou tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotkové balení nebo soubor jednotkových balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení, w) přeshraničním prodejem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky na dálku prodej tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky spotřebitelům, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku z maloobchodního prodeje nachází v určitém členském státě a sídlo maloobchodního prodejce je v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, x) výrobcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoliv fyzická či právnická osoba, která vyrábí tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky nebo si jej nechá navrhovat či vyrábět a uvádí tento výrobek na trh pod svým jménem či obchodní značkou, y) dovozem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky vstup takovýchto výrobků na území Evropské unie, pokud nejsou výrobky při vstupu do Evropské unie umístěny do režimu podmíněného osvobození od cla, a dále propuštění těchto výrobků z režimu podmíněného osvobození od cla, z) maloobchodním prodejcem tabákového výrobku jakýkoliv prodejce, včetně fyzické osoby, který uvádí tabákové výrobky na trh. (3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí a) distributorem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nakládá s tabákovými výrobky nebo výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky a není výrobcem, dovozcem ani maloobchodním prodejcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, b) výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky zejména elektronické cigarety, náhradní náplně a bylinné výrobky určené ke kouření, c) rekonstituovaným tabákem tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu.. CELEX: 32014L V 3 odst. 1 písm. i) se část textu za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 25 zrušuje. Odkazy na poznámku pod čarou č. 25 se zrušují. 12. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 13. V 3d odst. 3 se věta druhá zrušuje. 14. V 3d odstavec 4 zní: (4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním

5 - 5 - uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny, a odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ CELEX: 32011R V 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená nahrazují slovy který potravinu zabalí. 16. V 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova uváděna na trh a slova nebo pro zařízení stravovacích služeb zrušují. 17. V 7 odst. 1 písm. a) se slova vyrobil nahrazují slovy uvádí na trh. 18. V 7 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje. 19. V 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova nebo pro zařízení stravovacích služeb zrušují. 20. V 7 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b) jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a adresy sídla provozovatele potravinářského podniku, ve kterém došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování potraviny vyúsťujícímu v nový výrobek,. Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 21. V 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní: (4) Povinnost označení údajem podle odstavce 2 písm. b) se nevztahuje na nezpracovanou potravinu 39). 39) Čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/ V 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova nebo obchodní název nahrazují slovy příjmení nebo název anebo obchodní firmu a slova který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis se nahrazují slovy ve kterém došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování potraviny vyúsťujícímu v nový výrobek.

6 V 8 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova včetně označení původu potraviny 40) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie. Poznámka pod čarou č. 40 zní: 40) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/ V 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) údaj o čistém množství, stanoví-li tak prováděcí právní předpis V 8 odst. 4 se slova jinou formou nahrazují slovy v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji. 26. V 8 se doplňuje odstavec 6, který zní: (6) Povinnost podle odstavce 1 uvést údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, ve kterém došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování potraviny vyúsťujícímu v nový výrobek, se nevztahuje na nezpracovanou potravinu a zní: 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci a) o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, b) podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 způsobem podle prováděcího právního předpisu, c) o hmotnosti, množství, velikosti nebo rozměru pokrmu, a d) o dalších údajích podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, stanoví-li tak prováděcí právní přepis. (2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, se nevztahují ustanovení 7 až 9 tohoto zákona. (3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh pokrmy, je povinen dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na pokrmy stanovené prováděcím právním předpisem..

7 Za 9a se vkládá nový 9b, který včetně poznámek pod čarou č. 41 a 42 zní: 9b (1) Při uvádění na trh potraviny lze poskytnout informaci slovy vyrobeno v České republice nebo slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, pokud všechny fáze výroby představující podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek proběhly na území České republiky. (2) Při uvádění na trh potraviny lze poskytnout informaci slovy česká potravina, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny nebo mléka pochází z České republiky a prvovýroba 41), porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než nezpracované nebo mléka a všechny fáze výroby představující podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek proběhly na území České republiky. (3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na zapsané ochranné známky obsahující slova česká potravina 42). 41) 42) Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů V 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: f) vyrobené ze složek s prošlým datem minimální trvanlivosti nebo s prošlým datem použitelnosti V 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Potraviny po datu minimální trvanlivosti se nesmí použít pro výrobu potravin V 10 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 43 a 44 zní. (4) Potraviny, při jejichž uvádění na trh nejsou splněny povinnosti podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny 19), mohou být poskytnuty neziskové organizaci, která je členem České federace potravinových bank nebo sdružení Charita Česká republika, jsou-li bezpečné 43) a neuvádějí-li spotřebitele v omyl 44).

8 - 8-43) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/ ) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ V 11 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety. 33. V 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: i) při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku poskytnout údaje podle 7, 8 a 9a s výjimkou údajů podle 7 odst. 1 písm. g) a 8 odst. 2 písm. a) před dokončením nákupu a uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku nebo je poskytnout jinými prostředky; v případě využití jiných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by provozovatel potravinářského podniku přenášel na spotřebitele dodatečné náklady a veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení V 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c) uvádět na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 nebo na základě prokázání podstatné rovnocennosti podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/ a 12a včetně nadpisu znějí: Tabákové výrobky 12 (1) Výrobce je povinen používat k výrobě tabákových výrobků a) surový nebo technologicky upravený tabák, b) povolené látky a jejich přípustné množství stanovené prováděcím právním předpisem. (2) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem. (3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět na trh. (4) Zakazuje se uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí. (5) Pro výrobu tabákových výrobků lze použít přísady, které jsou pro jejich výrobu zásadní, za podmínky, že tyto přísady nezpůsobují určitou charakteristickou příchuť a významně či v měřitelné míře nezvyšují

9 - 9 - a) návykovost, kterou se rozumí farmakologická schopnost látky způsobit závislost, tedy určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, popřípadě obojí, b) toxicitu, kterou se rozumí míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici, nebo c) karcinogenní, mutagenní či pro reprodukci toxické vlastnosti. (6) Zakazuje se uvádět na trh cigarety nebo tabák k ručnímu balení cigaret obsahující zakázané látky v jakékoliv z jejich složek, zejména ve filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, nebo v jiných technických prvcích umožňujících změnu vůně nebo chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich kouře. Zakázané látky a vlastnosti technických prvků stanoví prováděcí právní předpis. (7) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat tabák nebo nikotin, kterým se rozumí alkaloidy nikotinu, ve filtrech, papírech nebo kapslích. (8) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor, který uvádí na trh tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v a) 3 odst. 1 písm. a), b) a g) a v 3 odst. 3, b) 10 odst. 1 písm. a) a c), c) 11 odst. 1 písm. a) a b), a d) 11 odst. 2 písm. a) bodě 3 a 5. 12a (1) Označování jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků, jakož i samotný tabákový výrobek, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, který stanoví prováděcí právní předpis. (2) Jednotková balení cigaret a jednotková balení tabáku k ručnímu balení cigaret musí splňovat požadavky na vzhled, vlastnosti a obsah jednotkových balení stanovené prováděcím právním přepisem. (3) Úrovně emisí, kterými se rozumí maximální obsah nebo emise, včetně nulových, látky v tabákovém výrobku, měřeno v miligramech, cigaret vyrobených nebo uvedených na trh nesmí přesahovat hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. (4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor, který přepravuje tabákové výrobky, je povinen používat jen k tomu způsobilé nebo vhodně upravené přepravní prostředky anebo přepravní prostory, které chrání tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. CELEX: 32014L Za 12a se vkládají nové 12b až 12i, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 45 až 48 znějí:

10 b (1) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků je povinen v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit tabákový výrobek jedinečným identifikátorem. (2) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků je povinen v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotková balení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem. Ustanovení se nepoužije, pokud je jednotkové balení, kterým se rozumí nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku, který je uveden na trh, označeno tabákovou nálepkou 45). (3) Pokud lze výrobek použít prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák k ručnímu balení cigaret, je považován za tabák k ručnímu balení cigaret. 12c Označování tabákových výrobků ke kouření (1) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků ke kouření je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotkové balení a vnější balení tabákového výrobku ke kouření a) jménem a příjmením nebo názvem anebo obchodní firmou a adresou sídla výrobce, dovozce nebo maloobchodního prodejce tabákových výrobků, b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků stanoveným prováděcím právním předpisem, pod nímž je tabákový výrobek uváděn na trh; tabákový výrobek, který nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým složkám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité složky nebo technologie, c) údajem o čistém množství, kterým se rozumí množství tabákového výrobku bez obalu, nebo počtu obsažených kusů v balení, d) zemí původu nebo vzniku v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku tabákového výrobku, e) číslem šarže nebo jedinečným identifikátorem, f) obecným varováním, g) informačním sdělením, h) kombinovaným zdravotním varováním, kterým se rozumí zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, a i) dalšími údaji, stanoví-li tak prováděcí právní předpis. (2) Jednotlivá kombinovaná zdravotní varování podle odstavce 1 písm. h) u jednotlivých značek tabákových výrobků, která jsou dostupná k používání v daném roce, musí být zobrazena ve stejném počtu v míře, v jaké je to možné. 12d Označování tabákových výrobků ke kouření jiných než cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků, který uvádí na trh tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret nebo tabák do vodní dýmky, je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotkové balení výrobku a vnější balení a) údaji podle 12c odst. 1 písm. a) až d) a f), a b) textovým varováním, a c) šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby.

11 e Označování bezdýmných tabákových výrobků Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků, který uvádí na trh bezdýmné tabákové výrobky, je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotkové balení výrobku a jakékoliv vnější balení a) údaji podle 12c odst. 1 písm. a) až d), b) zdravotním varováním, a c) šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby. 12f Uvádění na trh nových tabákových výrobků (1) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci informace o novém tabákovém výrobku. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob informování. (2) Pokud se na nový tabákový výrobek vztahuje vymezení pojmu bezdýmný tabákový výrobek, výrobce nebo dovozce nového tabákového výrobku je při uvádění na trh povinen splnit požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu vztahující se na bezdýmné tabákové výrobky. (3) Pokud se na nový tabákový výrobek vztahuje vymezení pojmu tabákový výrobek ke kouření, výrobce nebo dovozce nového tabákového výrobku je při uvádění na trh povinen splnit požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu vztahující se na tabákové výrobky ke kouření. (4) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků nesmí nové tabákové výrobky uvést na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavce 1. (5) Výrobce nebo dovozce nových tabákových výrobků je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci jakékoliv nové nebo aktuální informace o studiích, výzkumu a dalších informacích oznámených podle odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od výrobců nebo dovozců nových tabákových výrobků vyžadovat provedení dodatečných zkoušek nebo poskytnutí dodatečných informací. Veškeré informace obdržené podle tohoto ustanovení budou zpřístupněny Evropské komisi. Výrobky související s tabákovými výrobky 12g (1) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen elektronické cigarety a náhradní náplně uvádět na trh za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis stanoví způsob uvádění na trh, požadavky na složení a vlastnosti elektronické cigarety a náhradní náplně. (2) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronické cigarety nebo náhradní náplně uvedení a) údajů podle 12c odst. 1 písm. a) až d), b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku, c) obsahu nikotinu ve výrobku, d) obsahu nikotinu v dávce,

12 e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby, f) doporučení uchovávat výrobek mimo dosah dětí, a g) zdravotního varování. (3) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen zajistit, aby jednotková balení elektronických cigaret a náhradních náplní obsahovala leták obsahující a) návod k použití a skladování výrobku, b) informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky, c) informace o kontraindikacích, d) varování pro specifické rizikové skupiny, e) možné nepříznivé účinky, f) informace o návykovosti a toxicitě, g) kontaktní údaje výrobce nebo dovozce, a h) údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě v Evropské unii. (4) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní oznámí Státní zemědělské a potravinářské inspekci výrobek, který hodlá uvést na trh. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, způsob a lhůty informování. (5) Výrobce, dovozce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen a) zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví, b) neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že elektronické cigarety nebo náhradní náplně, které jsou v jeho vlastnictví a které mají být uvedeny na trh nebo jsou uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo dobré jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, a c) v případě podle písmene b) okamžitě informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a o jeho výsledcích. (6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od výrobce, dovozce nebo distributora elektronických cigaret nebo náhradních náplní požadovat dodatečné informace, zejména ohledně hledisek bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých účinků elektronických cigaret nebo náhradních náplní. 12h (1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní na svých internetových stránkách a zpřístupní na žádost Komise nebo jiného členského státu vybrané informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle 12g odst. 4 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství 46) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní upřesní při předkládání informací informace, které považují za obchodní tajemství. (2) Elektronické cigarety a náhradní náplně nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle 12g odst. 4. (3) Požadavky 12g a 12h se nevztahují na elektronické cigarety a náhradní náplně, které podléhají požadavku na registraci podle zákona o léčivech 47) nebo požadavkům zákona o zdravotnických prostředcích 48).

13 i (1) Bylinné výrobky určené ke kouření se uvádějí na trh za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob označení a požadavky na vzhled bylinných výrobků určených ke kouření. (2) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce bylinných výrobků určených ke kouření je povinen zajistit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na jednotkovém balení výrobku a vnějším balení uvedení a) údajů podle 12c odst. 1 písm. a) až e), a b) zdravotního varování. (3) Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit informace podle značky a typu bylinného výrobku určeného ke kouření. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob informování. (4) Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci v případě, že dojde ke změně ve složení výrobku, která ovlivní informace poskytnuté podle odstavce 3. Informace požadované podle tohoto odstavce musí být poskytnuty předtím, než je nový nebo změněný bylinný výrobek určený ke kouření uveden na trh. (5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zajistí zveřejnění informací poskytnutých podle odstavců 3 a 4 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření upřesní při předkládání informací ty informace, které považují za obchodní tajemství. (6) Bylinné výrobky určené ke kouření nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4. 45) 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 46) 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 47) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 48) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.. CELEX: 32014L včetně nadpisu zní: Informační povinnost výrobce, dovozce a maloobchodního prodejce tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky 13 (1) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit informace podle značky a typu k tabákovému výrobku. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi.

14 (2) Pokud dojde ke změně ve složení tabákového výrobku způsobem, který ovlivní informace, jež byly poskytnuty podle odstavce 1, oznámí výrobce nebo dovozce tabákových výrobků tyto skutečnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi. (3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní vybrané informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle odstavce 1 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství 42) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků upřesní při předkládání informací informace, které považují za obchodní tajemství. (4) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí a kuřáků, ohledně složek a emisí, jakož i shrnutí veškerých průzkumů trhu, které provádějí při uvádění nových výrobků na trh. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi. (5) Tabákové výrobky nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2.. CELEX: 32014L Za 13 se vkládají nové 13a až 13e, které včetně nadpisů znějí: 13a (1) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu je povinen provést komplexní studii pro každou přísadu. Prováděcí právní předpis stanoví prioritní seznam, rozsah, prvky a zaměření komplexní studie. (2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu vypracuje zprávu o výsledku studie podle odstavce 1 a předá ji Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob zpracování zprávy. (3) Na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Komise vývozce nebo dovozce podle odstavce 1 neprodleně předloží dodatečné informace ohledně přísady uvedené v prioritním seznamu, které jsou součástí zprávy. (4) Malé a střední podniky jsou vyňaty z povinností podle odstavců 1 až 3, je-li zpráva o přísadě uvedené v prioritním seznamu vypracována jiným výrobcem nebo dovozcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. (5) Cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2. 13b (1) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků podle 12f odst. 1 a 13 odst. 1, 2 a 4, výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní podle 12f odst. 4, výrobce, dovozce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní podle 12g

15 odst. 5 a výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření podle 12i odst. 3 a 4 jsou povinni poskytnout Státní zemědělské a potravinářské inspekci informace způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret podle 13a odst. 2 a 3 je povinen poskytnout Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi informace způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. (2) Je-li výrobce usazen v Evropské unii, spočívá povinnost poskytovat požadované informace na výrobci. (3) Je-li výrobce usazen mimo Evropskou unii a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je usazen v Evropské unii, spočívá povinnost poskytovat požadované informace na dovozci tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. (4) Jsou-li výrobce i dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky usazeni mimo Evropskou unii, spočívá povinnost poskytovat požadované informace společně na výrobci a dovozci tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. (5) Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavce 1. 13c Přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní na dálku (1) Sídlo maloobchodního prodejce provozujícího přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní se nachází ve členském státě a) v případě fyzické osoby, nachází-li se místo její obchodní činnosti v tomto členském státě, nebo b) v případě právnické osoby, má-li maloobchodní prodejce své sídlo, ústřední správu nebo místo podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné provozovny v tomto členském státě. (2) Před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a u příslušného orgánu členského státu, kde se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé. V případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek považuje za uvedený na trh ve členském státě, ve kterém se nachází spotřebitel. (3) Před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený ve třetí zemi povinen zaregistrovat se u Státní zemědělské a potravinářské inspekce. (4) Údaje požadované pro registraci a způsob jejího provedení stanoví prováděcí právní předpis. (5) Maloobchodní prodejce může zahájit uvádění na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní formou přeshraničního prodeje na dálku od okamžiku obdržení potvrzení o registraci od příslušných orgánů podle odstavců 2 a 3.

16 (6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní na svých internetových stránkách seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců podle odstavců 2 a 3. 13d Uvádění na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky uváděn na trh na území České republiky, uvádějí se povinné údaje podle 12b až 12e, 12f odst. 2 a 3, 12g odst. 2 a 3 a 12i odst. 2 v českém jazyce. (2) V případě tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být před dokončením nákupu poskytnuty konečnému spotřebiteli písemně všechny povinné údaje podle odstavce 1. 13e Sledovatelnost tabákových výrobků (1) Výrobce, distributor nebo dovozce tabákových výrobků je povinen zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Tuto povinnost lze splnit označením a záznamem celého balení, například kartonu, krabice kartonů či palety, zůstane-li umožněno sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. (2) Výrobce, distributor nebo dovozce tabákových výrobků je povinen vést úplné a přesné záznamy o všech příslušných transakcích s tabákovými výrobky. (3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen a) uzavřít smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro uchovávání všech příslušných údajů, b) zajistit, že zařízení pro uchovávání údajů se bude fyzicky nacházet na území Evropské unie, c) zajistit vhodnou třetí stranu; vhodnost třetí strany, zejména její nezávislost a technické schopnosti, stejně jako smlouvu o uchovávání údajů schvaluje Evropská komise, d) zajistit nezávislého externího auditora, který monitoruje činnost třetí strany a kterého schvaluje Evropská komise, a e) platit nezávislému externímu auditorovi odměnu. (4) Výrobce tabákových výrobků je povinen poskytovat distributorům a dovozcům tabákových výrobků nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi. Toto zařízení musí být schopné přečíst a předat zaznamenané údaje v elektronické podobě do zařízení podle odstavce 3 písm. a) a b). (5) Nezávislá třetí strana musí Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a externímu auditorovi umožnit plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů. V řádně odůvodněných případech může Státní zemědělská a potravinářská inspekce poskytnout výrobcům a dovozcům tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky přístup k těmto uchovávaným údajům, pokud výrobci a dovozci tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky zajistí, že obchodní tajemství zůstane odpovídajícím způsobem chráněno. (6) Externí auditor předkládá ministerstvu a Evropské komisi výroční zprávu, v níž posuzuje především porušení přístupnosti podle odstavce 5. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob předložení zprávy.

17 (7) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků nesmí uchovávané údaje změnit nebo vymazat.. CELEX: 32014L V 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní: (4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce 49) a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací. 49) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/ Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až V 15 se odstavec 12 zrušuje. 41. V 15 odst. 5 se za slova odstavce 3 vkládají slova a v systému správní pomoci a spolupráce podle odstavce 4 a slova přímo použitelným předpisem Evropské unie 15) se nahrazují slovy přímo použitelnými předpisy Evropské unie 45). 42. Za 15a se vkládají nové 15b a 15c, které znějí: 15b (1) Ministerstvo vydává zákazy uvádění na trh určitých tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, popřípadě určitých kategorií těchto výrobků, pokud jsou tato opatření zdůvodněna potřebou chránit veřejné zdraví. Způsob, rozsah a lhůty přijatého opatření stanoví prováděcí právní předpis. (2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce informace přijaté podle 12f odst. 1, 12g odst. 4 a 5, 12i odst. 3 a 4, 13 odst. 1, 2 a 4 a 13a odst. 2 a 3 poskytuje ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví. (3) Ministerstvo může přijmout vhodná opatření, zjistí-li, že by daná elektronická cigareta nebo náhradní náplň nebo určitý typ elektronických cigaret nebo náhradních náplní mohl představovat závažné riziko pro lidské zdraví. Přijatá opatření a veškeré podpůrné údaje ministerstvo neprodleně sdělí Evropské komisi a příslušným orgánům ostatních členských států. (4) Ministerstvo je odpovědné za provádění a vymáhání plnění povinností stanovených v 12 až 13e a informuje o této věci Evropskou komisi. (5) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi maximální úrovně emisí, které stanoví pro jiné emise cigaret, než jsou emise uvedené v 12a odst. 3, a na emise tabákových výrobků jiných než cigarety.

18 (6) Na základě vědeckých poznatků ministerstvo zakáže uvádět na trh tabákové výrobky obsahující přísady, jejichž množství zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití nebo významně nebo v měřitelné míře zesiluje karcinogenní, mutagenní či pro reprodukci toxické vlastnosti tabákového výrobku v množství stanoveném prováděcím právním předpisem. 15c (1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na laboratoře schválené k měření emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret a seznam schválených laboratoří oznamuje Evropské komisi. (2) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi metody měření, které se používají pro jiné emise cigaret, než jsou emise uvedené v 12a odst. 3, a pro emise tabákových výrobků jiných než cigarety.. CELEX: 32014L V 16 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova pro poskytování stravovacích služeb nahrazují slovy při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování v rámci poskytování zdravotních služeb 50) a sociálních služeb 51) a v zařízeních školního stravování 52). Poznámky pod čarou č. 50 až 52 znějí: 50) 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 51) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 52) 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů V 16 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 53 až 59 zní: b) Státní veterinární správa vykonává státní dozor 1. při výrobě a uvádění na trh potravin živočišného původu jinde než v maloobchodu 53), 2. při bourání masa, porcování masa, výrobě mletého masa 54), výrobě masných polotovarů 55) nebo výrobě masných výrobků 56) bez přítomnosti spotřebitele v maloobchodu, s výjimkou poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování, 3. při uvádění na trh v maloobchodu těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří a nebaleného masa volně žijící zvěře 57) a při uvádění na trh v maloobchodu živých produktů rybolovu včetně jejich usmrcování a popřípadě také porcování, 4. při prodeji malých množství potravin živočišného původu z prvovýroby v rozsahu vymezeném veterinárním zákonem 58), 5. při příchodu potravin živočišného původu v místech určení, ve kterých vykonává dozor podle bodu 1, při příchodu nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů v místech určení, ve kterých vykonává dozor podle bodu 2, při příchodu těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří, nebaleného masa volně žijící zvěře a živých produktů rybolovu v místě určení, ve kterých vykonává dozor podle bodu 3, a při příchodu těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří a nebaleného masa volně žijící zvěře do zařízení společného stravování, která jsou místy určení ve kterých vykonává dozor podle bodu 8,

19 při dovozu a vývozu potravin živočišného původu v rozsahu vymezeném veterinárním zákonem 59), 7. nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle 4a a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat 27), 8. při uvádění na trh těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří, nebaleného masa volně žijící zvěře a živých produktů rybolovu včetně jejich usmrcování a popřípadě také porcování při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování, 53) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/ ) Bod 1.13 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Bod 1.15 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Bod 7.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Body 1.7 a 1.8 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Hlava II oddíl 4 zákona č. 166/1999 Sb. 59) Hlava IV oddíl 2 zákona č. 166/1999 Sb V 16 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova do oběhu tabákových výrobků a nahrazují slovy na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. 46. V 16 odst. 1 písm. c) se bod 3 zrušuje. Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a V 16 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 4 doplňují slova v zařízeních společného stravování, pokud tento dozor není prováděn podle písmene a). 48. V 16 odst. 1 písm. c) se na konci písmene c) tečka zrušuje a doplňuje se bod 5, který zní: 5. při příchodu potravin v místech určení, ve kterých vykonává dozor podle bodů 1 až V 16 odst. 2 se slova zkoušení jakosti a bezpečnosti potravin nebo tabákových výrobků, nejde-li o vzorky pro mikrobiologické zkoušení, nahrazují slovy zjišťování souladu potravin s právními předpisy nebo souladu tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky s právními předpisy. 50. V 16a se na konci textu odstavce 8 doplňují slova a hodnocení zdravotního rizika tabákových výrobků a jejich složek a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a jejich složek. 51. Za 16a se vkládá nový 16b, který zní:

20 b (1) Orgány dozoru podle 14 jsou povinny neprodleně a) oznámit národnímu kontaktnímu místu výskyt potravin, které jsou hlášeny do systému správní pomoci a spolupráce a které vyžadují přijetí opatření i v jiném členském státě, a b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků. (2) Ministerstvo zajišťuje činnosti podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 včetně spolupráce členského státu s Evropskou komisí V 17 odst. 1 písm. q) se slova č. 1169/2001 nahrazují slovy č. 1169/ V 17 odst. 2 písm. c) se za číslo 8 vkládají slova a 9b. 54. V 17 odst. 2 písm. k) se za slovo použitelnosti vkládají slova nebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety. 55. V 17 odst. 2 písm. e) se za slovo trh vkládají slova nebo použije pro výrobu potravin. 56. V 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní: u) v rozporu s 11 odst. 1 písm. i) neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku V 17 odst. 5 se slovo vymezeného nahrazuje slovem vymezených. 58. V 17 se odstavce 8 až 10 zrušují. Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec V 17 odst. 8 písm. a) se slova odstavce 8 písm. a) nebo c), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 10 písm. a), zrušují. 60. V 17 odst. 8 písm. b) se slova odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. b) nebo odstavce 10 písm. b) nebo c), zrušují. 61. V 17 odst. 8 písm. c) se slova nebo q) nahrazují slovy, q) nebo u),.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

VI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl.

VI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. VI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách

Více

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství Czech Republic VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství ze dne 30. září 2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 139/2014 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 139/2014 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 139/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Citace

Více

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst.

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst. VI. Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Citace pův. předpisu: 344/2003 Sb. Částka: 113/2003 Sb. Datum

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 10. 12. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 29.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 127/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I 1 P7_TA-PROV(2014)0160 Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Kulatý stůl 18. 4. 2012 Svaz obchodu a cestovního ruchu

Kulatý stůl 18. 4. 2012 Svaz obchodu a cestovního ruchu Kulatý stůl 18. 4. 2012 Svaz obchodu a cestovního ruchu Obsah Povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel 13 zákona č. 526/1990

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje Evropská komise PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně Pokyny pro příslušné orgány Evropská unie, 2010 Reprodukce

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Citace pův. předpisu: 148/1998 Sb. Částka: 51/1998

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ

102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ 102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) Změna: 146/2002 Sb. Změna: 277/2003 Sb. Změna: 229/2006 Sb. Změna:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

ZÁKON. ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších. předpisů, a některé další zákony ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších. předpisů, a některé další zákony ČÁST PRVNÍ 85 ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech CHLaP Ing. Hana Krejsová Tel.: 466 823 219 Mobil: 724 400 555 E-mail: hana.krejsova@vuos.com

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Citace

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 1/2015. kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 1/2015. kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 1/2015 kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Sezimovo Ústí vydává, podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více