III. Návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I"

Transkript

1 III. Návrh ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. I Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., se mění takto: 1. V poznámce pod čarou č. 18 se věta třetí zrušuje a na konec textu se doplňuje věta Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.. CELEX: 32014L V 1 se slova podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, nahrazují slovy, výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. CELEX: 32014L V 2 písm. b) se slovo balené zrušuje. 4. V 2 písm. d) se za slovo potravin vkládají slova včetně místa jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s potravinou.

2 V 2 písm. f) se slova čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně balení a další úpravy potravin za účelem uvádění na trh nahrazují slovy činnosti představující poslední podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek. 6. V 2 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: h) bouráním masa 38) dělení masa jatečně upravených těl zvířat s výjimkou masa drůbežího nebo králičího na jednotlivé anatomické části nebo vykostění tohoto masa; bouráním není krájení masa nebo odstranění tuku v provozovnách maloobchodu, 38) Bod 1.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ V 2 písmeno l) zní: l) porcováním masa 38) dělení masa jatečně upravených těl drůbeže nebo králíků na jednotlivé anatomické části nebo vykostění tohoto masa; porcováním není krájení masa nebo odstranění tuku v provozovnách maloobchodu,. 8. V 2 písm. o) se slova, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty nahrazují slovy stanovené definicemi 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a 8. 1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, mlezivo, včelí produkty a maso krokodýlů. 9. V 2 se doplňují písmena p) a q), které znějí: p) pokrmem potravina včetně nápoje kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby v zařízení společného stravování, q) stravovací službou v zařízení společného stravování výroba nebo uvádění na trh pokrmů k přímé lidské spotřebě v jakémkoli zařízení včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků V 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí a) uváděním na trh tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo náhradních náplní nabízení k prodeji nebo poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí v Evropské unii, za úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku, b) tabákovými výrobky výrobky, které mohou být užívány a obsahují, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený, c) tabákem listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části rostlin tabáku, včetně expandovaného a rekonstituovaného tabáku, d) dýmkovým tabákem tabák, který se může užívat prostřednictvím postupného spalování, výhradně určený pro užití v dýmce,

3 - 3 - e) tabákem k ručnímu balení cigaret tabák, který spotřebitel nebo maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret, f) bezdýmným tabákovým výrobkem tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupavého tabáku a tabáku pro orální užití, g) žvýkacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek určený výhradně ke žvýkání, h) šňupavým tabákem bezdýmný tabákový výrobek, který může být užíván nosem, i) tabákem pro orální užití všechny tabákové výrobky určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, vyrobené zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, nabízené zejména v sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích, j) tabákovým výrobkem ke kouření tabákový výrobek jiný než bezdýmný tabákový výrobek, k) cigaretou tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, a to 1. tabákové provazce, které se kouří v nezměněném stavu a nejsou doutníky ani cigarillos, 2. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z cigaretového papíru, nebo 3. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru, l) doutníkem tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, kouří se v nezměněném stavu, s ohledem na jeho vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele je v nezměněném stavu určen výhradně ke kouření a obsahuje 1. krycí list ze surového tabáku, nebo 2. trhanou tabákovou náplň s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, popřípadě i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm, m) cigarillem nebo doutníčkem doutník o hmotnosti nejvíce 3 g, n) tabákem do vodní dýmky tabákový výrobek, který lze užívat za použití vodní dýmky a který se považuje za tabákový výrobek určený ke kouření, o) novým tabákovým výrobkem tabákový výrobek, který 1. nespadá do žádné z kategorií výrobků: cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, tabák do vodních dýmek, doutníky, cigarilla, žvýkací tabák, šňupavý tabák, tabák pro orální užití, a 2. byl uvedený na trh po 19. květnu 2014, p) bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, neobsahuje žádný tabák a může se užívat prostřednictvím spalovacího procesu, q) elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin prostřednictvím náústku nebo jakákoliv součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku, jednorázový nebo opětovně naplnitelný pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelný pomocí jednorázových zásobníků, r) náhradní náplní nádobka s tekutinou obsahující nikotin, kterou se může opětovně naplnit elektronická cigareta, s) složkou tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky tabák, přísady a jakákoliv látka či prvek přítomné v konečném tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím s tabákovými výrobky včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a lepidel, t) přísadou tabákového výrobku látka s výjimkou tabáku, která je přidaná do tabákového výrobku, jednotkového balení nebo jakéhokoli vnějšího obalu, u) charakteristickou příchutí tabákového výrobku jasně rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková chuť, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad,

4 - 4 - zejména ovoce, koření, bylinky, alkohol nebo cukrovinky, mentol nebo vanilka, jež je rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku, v) vnějším balením tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakýkoliv obal, ve kterém jsou tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotkové balení nebo soubor jednotkových balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení, w) přeshraničním prodejem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky na dálku prodej tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky spotřebitelům, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku z maloobchodního prodeje nachází v určitém členském státě a sídlo maloobchodního prodejce je v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, x) výrobcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoliv fyzická či právnická osoba, která vyrábí tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky nebo si jej nechá navrhovat či vyrábět a uvádí tento výrobek na trh pod svým jménem či obchodní značkou, y) dovozem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky vstup takovýchto výrobků na území Evropské unie, pokud nejsou výrobky při vstupu do Evropské unie umístěny do režimu podmíněného osvobození od cla, a dále propuštění těchto výrobků z režimu podmíněného osvobození od cla, z) maloobchodním prodejcem tabákového výrobku jakýkoliv prodejce, včetně fyzické osoby, který uvádí tabákové výrobky na trh. (3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí a) distributorem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nakládá s tabákovými výrobky nebo výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky a není výrobcem, dovozcem ani maloobchodním prodejcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, b) výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky zejména elektronické cigarety, náhradní náplně a bylinné výrobky určené ke kouření, c) rekonstituovaným tabákem tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu.. CELEX: 32014L V 3 odst. 1 písm. i) se část textu za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 25 zrušuje. Odkazy na poznámku pod čarou č. 25 se zrušují. 12. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 13. V 3d odst. 3 se věta druhá zrušuje. 14. V 3d odstavec 4 zní: (4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním

5 - 5 - uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny, a odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ CELEX: 32011R V 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená nahrazují slovy který potravinu zabalí. 16. V 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova uváděna na trh a slova nebo pro zařízení stravovacích služeb zrušují. 17. V 7 odst. 1 písm. a) se slova vyrobil nahrazují slovy uvádí na trh. 18. V 7 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje. 19. V 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova nebo pro zařízení stravovacích služeb zrušují. 20. V 7 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b) jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a adresy sídla provozovatele potravinářského podniku, ve kterém došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování potraviny vyúsťujícímu v nový výrobek,. Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 21. V 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní: (4) Povinnost označení údajem podle odstavce 2 písm. b) se nevztahuje na nezpracovanou potravinu 39). 39) Čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/ V 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova nebo obchodní název nahrazují slovy příjmení nebo název anebo obchodní firmu a slova který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis se nahrazují slovy ve kterém došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování potraviny vyúsťujícímu v nový výrobek.

6 V 8 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova včetně označení původu potraviny 40) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie. Poznámka pod čarou č. 40 zní: 40) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/ V 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) údaj o čistém množství, stanoví-li tak prováděcí právní předpis V 8 odst. 4 se slova jinou formou nahrazují slovy v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji. 26. V 8 se doplňuje odstavec 6, který zní: (6) Povinnost podle odstavce 1 uvést údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, ve kterém došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování potraviny vyúsťujícímu v nový výrobek, se nevztahuje na nezpracovanou potravinu a zní: 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci a) o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, b) podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 způsobem podle prováděcího právního předpisu, c) o hmotnosti, množství, velikosti nebo rozměru pokrmu, a d) o dalších údajích podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, stanoví-li tak prováděcí právní přepis. (2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, se nevztahují ustanovení 7 až 9 tohoto zákona. (3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh pokrmy, je povinen dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na pokrmy stanovené prováděcím právním předpisem..

7 Za 9a se vkládá nový 9b, který včetně poznámek pod čarou č. 41 a 42 zní: 9b (1) Při uvádění na trh potraviny lze poskytnout informaci slovy vyrobeno v České republice nebo slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, pokud všechny fáze výroby představující podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek proběhly na území České republiky. (2) Při uvádění na trh potraviny lze poskytnout informaci slovy česká potravina, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny nebo mléka pochází z České republiky a prvovýroba 41), porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než nezpracované nebo mléka a všechny fáze výroby představující podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek proběhly na území České republiky. (3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na zapsané ochranné známky obsahující slova česká potravina 42). 41) 42) Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů V 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: f) vyrobené ze složek s prošlým datem minimální trvanlivosti nebo s prošlým datem použitelnosti V 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Potraviny po datu minimální trvanlivosti se nesmí použít pro výrobu potravin V 10 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 43 a 44 zní. (4) Potraviny, při jejichž uvádění na trh nejsou splněny povinnosti podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny 19), mohou být poskytnuty neziskové organizaci, která je členem České federace potravinových bank nebo sdružení Charita Česká republika, jsou-li bezpečné 43) a neuvádějí-li spotřebitele v omyl 44).

8 - 8-43) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/ ) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ V 11 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety. 33. V 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: i) při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku poskytnout údaje podle 7, 8 a 9a s výjimkou údajů podle 7 odst. 1 písm. g) a 8 odst. 2 písm. a) před dokončením nákupu a uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku nebo je poskytnout jinými prostředky; v případě využití jiných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by provozovatel potravinářského podniku přenášel na spotřebitele dodatečné náklady a veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení V 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c) uvádět na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 nebo na základě prokázání podstatné rovnocennosti podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/ a 12a včetně nadpisu znějí: Tabákové výrobky 12 (1) Výrobce je povinen používat k výrobě tabákových výrobků a) surový nebo technologicky upravený tabák, b) povolené látky a jejich přípustné množství stanovené prováděcím právním předpisem. (2) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem. (3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět na trh. (4) Zakazuje se uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí. (5) Pro výrobu tabákových výrobků lze použít přísady, které jsou pro jejich výrobu zásadní, za podmínky, že tyto přísady nezpůsobují určitou charakteristickou příchuť a významně či v měřitelné míře nezvyšují

9 - 9 - a) návykovost, kterou se rozumí farmakologická schopnost látky způsobit závislost, tedy určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, popřípadě obojí, b) toxicitu, kterou se rozumí míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici, nebo c) karcinogenní, mutagenní či pro reprodukci toxické vlastnosti. (6) Zakazuje se uvádět na trh cigarety nebo tabák k ručnímu balení cigaret obsahující zakázané látky v jakékoliv z jejich složek, zejména ve filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, nebo v jiných technických prvcích umožňujících změnu vůně nebo chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich kouře. Zakázané látky a vlastnosti technických prvků stanoví prováděcí právní předpis. (7) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat tabák nebo nikotin, kterým se rozumí alkaloidy nikotinu, ve filtrech, papírech nebo kapslích. (8) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor, který uvádí na trh tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v a) 3 odst. 1 písm. a), b) a g) a v 3 odst. 3, b) 10 odst. 1 písm. a) a c), c) 11 odst. 1 písm. a) a b), a d) 11 odst. 2 písm. a) bodě 3 a 5. 12a (1) Označování jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků, jakož i samotný tabákový výrobek, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, který stanoví prováděcí právní předpis. (2) Jednotková balení cigaret a jednotková balení tabáku k ručnímu balení cigaret musí splňovat požadavky na vzhled, vlastnosti a obsah jednotkových balení stanovené prováděcím právním přepisem. (3) Úrovně emisí, kterými se rozumí maximální obsah nebo emise, včetně nulových, látky v tabákovém výrobku, měřeno v miligramech, cigaret vyrobených nebo uvedených na trh nesmí přesahovat hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. (4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor, který přepravuje tabákové výrobky, je povinen používat jen k tomu způsobilé nebo vhodně upravené přepravní prostředky anebo přepravní prostory, které chrání tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. CELEX: 32014L Za 12a se vkládají nové 12b až 12i, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 45 až 48 znějí:

10 b (1) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků je povinen v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit tabákový výrobek jedinečným identifikátorem. (2) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků je povinen v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotková balení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem. Ustanovení se nepoužije, pokud je jednotkové balení, kterým se rozumí nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku, který je uveden na trh, označeno tabákovou nálepkou 45). (3) Pokud lze výrobek použít prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák k ručnímu balení cigaret, je považován za tabák k ručnímu balení cigaret. 12c Označování tabákových výrobků ke kouření (1) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků ke kouření je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotkové balení a vnější balení tabákového výrobku ke kouření a) jménem a příjmením nebo názvem anebo obchodní firmou a adresou sídla výrobce, dovozce nebo maloobchodního prodejce tabákových výrobků, b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků stanoveným prováděcím právním předpisem, pod nímž je tabákový výrobek uváděn na trh; tabákový výrobek, který nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým složkám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité složky nebo technologie, c) údajem o čistém množství, kterým se rozumí množství tabákového výrobku bez obalu, nebo počtu obsažených kusů v balení, d) zemí původu nebo vzniku v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku tabákového výrobku, e) číslem šarže nebo jedinečným identifikátorem, f) obecným varováním, g) informačním sdělením, h) kombinovaným zdravotním varováním, kterým se rozumí zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, a i) dalšími údaji, stanoví-li tak prováděcí právní předpis. (2) Jednotlivá kombinovaná zdravotní varování podle odstavce 1 písm. h) u jednotlivých značek tabákových výrobků, která jsou dostupná k používání v daném roce, musí být zobrazena ve stejném počtu v míře, v jaké je to možné. 12d Označování tabákových výrobků ke kouření jiných než cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků, který uvádí na trh tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret nebo tabák do vodní dýmky, je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotkové balení výrobku a vnější balení a) údaji podle 12c odst. 1 písm. a) až d) a f), a b) textovým varováním, a c) šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby.

11 e Označování bezdýmných tabákových výrobků Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce tabákových výrobků, který uvádí na trh bezdýmné tabákové výrobky, je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jednotkové balení výrobku a jakékoliv vnější balení a) údaji podle 12c odst. 1 písm. a) až d), b) zdravotním varováním, a c) šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby. 12f Uvádění na trh nových tabákových výrobků (1) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci informace o novém tabákovém výrobku. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob informování. (2) Pokud se na nový tabákový výrobek vztahuje vymezení pojmu bezdýmný tabákový výrobek, výrobce nebo dovozce nového tabákového výrobku je při uvádění na trh povinen splnit požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu vztahující se na bezdýmné tabákové výrobky. (3) Pokud se na nový tabákový výrobek vztahuje vymezení pojmu tabákový výrobek ke kouření, výrobce nebo dovozce nového tabákového výrobku je při uvádění na trh povinen splnit požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu vztahující se na tabákové výrobky ke kouření. (4) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků nesmí nové tabákové výrobky uvést na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavce 1. (5) Výrobce nebo dovozce nových tabákových výrobků je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci jakékoliv nové nebo aktuální informace o studiích, výzkumu a dalších informacích oznámených podle odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od výrobců nebo dovozců nových tabákových výrobků vyžadovat provedení dodatečných zkoušek nebo poskytnutí dodatečných informací. Veškeré informace obdržené podle tohoto ustanovení budou zpřístupněny Evropské komisi. Výrobky související s tabákovými výrobky 12g (1) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen elektronické cigarety a náhradní náplně uvádět na trh za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis stanoví způsob uvádění na trh, požadavky na složení a vlastnosti elektronické cigarety a náhradní náplně. (2) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronické cigarety nebo náhradní náplně uvedení a) údajů podle 12c odst. 1 písm. a) až d), b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku, c) obsahu nikotinu ve výrobku, d) obsahu nikotinu v dávce,

12 e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby, f) doporučení uchovávat výrobek mimo dosah dětí, a g) zdravotního varování. (3) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen zajistit, aby jednotková balení elektronických cigaret a náhradních náplní obsahovala leták obsahující a) návod k použití a skladování výrobku, b) informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky, c) informace o kontraindikacích, d) varování pro specifické rizikové skupiny, e) možné nepříznivé účinky, f) informace o návykovosti a toxicitě, g) kontaktní údaje výrobce nebo dovozce, a h) údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě v Evropské unii. (4) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní oznámí Státní zemědělské a potravinářské inspekci výrobek, který hodlá uvést na trh. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, způsob a lhůty informování. (5) Výrobce, dovozce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní je povinen a) zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví, b) neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že elektronické cigarety nebo náhradní náplně, které jsou v jeho vlastnictví a které mají být uvedeny na trh nebo jsou uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo dobré jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, a c) v případě podle písmene b) okamžitě informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a o jeho výsledcích. (6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od výrobce, dovozce nebo distributora elektronických cigaret nebo náhradních náplní požadovat dodatečné informace, zejména ohledně hledisek bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých účinků elektronických cigaret nebo náhradních náplní. 12h (1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní na svých internetových stránkách a zpřístupní na žádost Komise nebo jiného členského státu vybrané informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle 12g odst. 4 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství 46) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní upřesní při předkládání informací informace, které považují za obchodní tajemství. (2) Elektronické cigarety a náhradní náplně nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle 12g odst. 4. (3) Požadavky 12g a 12h se nevztahují na elektronické cigarety a náhradní náplně, které podléhají požadavku na registraci podle zákona o léčivech 47) nebo požadavkům zákona o zdravotnických prostředcích 48).

13 i (1) Bylinné výrobky určené ke kouření se uvádějí na trh za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob označení a požadavky na vzhled bylinných výrobků určených ke kouření. (2) Výrobce, dovozce nebo maloobchodní prodejce bylinných výrobků určených ke kouření je povinen zajistit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na jednotkovém balení výrobku a vnějším balení uvedení a) údajů podle 12c odst. 1 písm. a) až e), a b) zdravotního varování. (3) Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit informace podle značky a typu bylinného výrobku určeného ke kouření. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob informování. (4) Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci v případě, že dojde ke změně ve složení výrobku, která ovlivní informace poskytnuté podle odstavce 3. Informace požadované podle tohoto odstavce musí být poskytnuty předtím, než je nový nebo změněný bylinný výrobek určený ke kouření uveden na trh. (5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zajistí zveřejnění informací poskytnutých podle odstavců 3 a 4 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření upřesní při předkládání informací ty informace, které považují za obchodní tajemství. (6) Bylinné výrobky určené ke kouření nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4. 45) 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 46) 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 47) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 48) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.. CELEX: 32014L včetně nadpisu zní: Informační povinnost výrobce, dovozce a maloobchodního prodejce tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky 13 (1) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit informace podle značky a typu k tabákovému výrobku. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi.

14 (2) Pokud dojde ke změně ve složení tabákového výrobku způsobem, který ovlivní informace, jež byly poskytnuty podle odstavce 1, oznámí výrobce nebo dovozce tabákových výrobků tyto skutečnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi. (3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní vybrané informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle odstavce 1 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství 42) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků upřesní při předkládání informací informace, které považují za obchodní tajemství. (4) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí a kuřáků, ohledně složek a emisí, jakož i shrnutí veškerých průzkumů trhu, které provádějí při uvádění nových výrobků na trh. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi. (5) Tabákové výrobky nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2.. CELEX: 32014L Za 13 se vkládají nové 13a až 13e, které včetně nadpisů znějí: 13a (1) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu je povinen provést komplexní studii pro každou přísadu. Prováděcí právní předpis stanoví prioritní seznam, rozsah, prvky a zaměření komplexní studie. (2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu vypracuje zprávu o výsledku studie podle odstavce 1 a předá ji Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob zpracování zprávy. (3) Na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Komise vývozce nebo dovozce podle odstavce 1 neprodleně předloží dodatečné informace ohledně přísady uvedené v prioritním seznamu, které jsou součástí zprávy. (4) Malé a střední podniky jsou vyňaty z povinností podle odstavců 1 až 3, je-li zpráva o přísadě uvedené v prioritním seznamu vypracována jiným výrobcem nebo dovozcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. (5) Cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2. 13b (1) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků podle 12f odst. 1 a 13 odst. 1, 2 a 4, výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní podle 12f odst. 4, výrobce, dovozce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní podle 12g

15 odst. 5 a výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření podle 12i odst. 3 a 4 jsou povinni poskytnout Státní zemědělské a potravinářské inspekci informace způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret podle 13a odst. 2 a 3 je povinen poskytnout Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi informace způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. (2) Je-li výrobce usazen v Evropské unii, spočívá povinnost poskytovat požadované informace na výrobci. (3) Je-li výrobce usazen mimo Evropskou unii a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je usazen v Evropské unii, spočívá povinnost poskytovat požadované informace na dovozci tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. (4) Jsou-li výrobce i dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky usazeni mimo Evropskou unii, spočívá povinnost poskytovat požadované informace společně na výrobci a dovozci tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. (5) Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle odstavce 1. 13c Přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní na dálku (1) Sídlo maloobchodního prodejce provozujícího přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní se nachází ve členském státě a) v případě fyzické osoby, nachází-li se místo její obchodní činnosti v tomto členském státě, nebo b) v případě právnické osoby, má-li maloobchodní prodejce své sídlo, ústřední správu nebo místo podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné provozovny v tomto členském státě. (2) Před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a u příslušného orgánu členského státu, kde se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé. V případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek považuje za uvedený na trh ve členském státě, ve kterém se nachází spotřebitel. (3) Před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený ve třetí zemi povinen zaregistrovat se u Státní zemědělské a potravinářské inspekce. (4) Údaje požadované pro registraci a způsob jejího provedení stanoví prováděcí právní předpis. (5) Maloobchodní prodejce může zahájit uvádění na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní formou přeshraničního prodeje na dálku od okamžiku obdržení potvrzení o registraci od příslušných orgánů podle odstavců 2 a 3.

16 (6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní na svých internetových stránkách seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců podle odstavců 2 a 3. 13d Uvádění na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky uváděn na trh na území České republiky, uvádějí se povinné údaje podle 12b až 12e, 12f odst. 2 a 3, 12g odst. 2 a 3 a 12i odst. 2 v českém jazyce. (2) V případě tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být před dokončením nákupu poskytnuty konečnému spotřebiteli písemně všechny povinné údaje podle odstavce 1. 13e Sledovatelnost tabákových výrobků (1) Výrobce, distributor nebo dovozce tabákových výrobků je povinen zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Tuto povinnost lze splnit označením a záznamem celého balení, například kartonu, krabice kartonů či palety, zůstane-li umožněno sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. (2) Výrobce, distributor nebo dovozce tabákových výrobků je povinen vést úplné a přesné záznamy o všech příslušných transakcích s tabákovými výrobky. (3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen a) uzavřít smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro uchovávání všech příslušných údajů, b) zajistit, že zařízení pro uchovávání údajů se bude fyzicky nacházet na území Evropské unie, c) zajistit vhodnou třetí stranu; vhodnost třetí strany, zejména její nezávislost a technické schopnosti, stejně jako smlouvu o uchovávání údajů schvaluje Evropská komise, d) zajistit nezávislého externího auditora, který monitoruje činnost třetí strany a kterého schvaluje Evropská komise, a e) platit nezávislému externímu auditorovi odměnu. (4) Výrobce tabákových výrobků je povinen poskytovat distributorům a dovozcům tabákových výrobků nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi. Toto zařízení musí být schopné přečíst a předat zaznamenané údaje v elektronické podobě do zařízení podle odstavce 3 písm. a) a b). (5) Nezávislá třetí strana musí Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a externímu auditorovi umožnit plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů. V řádně odůvodněných případech může Státní zemědělská a potravinářská inspekce poskytnout výrobcům a dovozcům tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky přístup k těmto uchovávaným údajům, pokud výrobci a dovozci tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky zajistí, že obchodní tajemství zůstane odpovídajícím způsobem chráněno. (6) Externí auditor předkládá ministerstvu a Evropské komisi výroční zprávu, v níž posuzuje především porušení přístupnosti podle odstavce 5. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, lhůty a způsob předložení zprávy.

17 (7) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků nesmí uchovávané údaje změnit nebo vymazat.. CELEX: 32014L V 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní: (4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce 49) a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací. 49) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/ Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až V 15 se odstavec 12 zrušuje. 41. V 15 odst. 5 se za slova odstavce 3 vkládají slova a v systému správní pomoci a spolupráce podle odstavce 4 a slova přímo použitelným předpisem Evropské unie 15) se nahrazují slovy přímo použitelnými předpisy Evropské unie 45). 42. Za 15a se vkládají nové 15b a 15c, které znějí: 15b (1) Ministerstvo vydává zákazy uvádění na trh určitých tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, popřípadě určitých kategorií těchto výrobků, pokud jsou tato opatření zdůvodněna potřebou chránit veřejné zdraví. Způsob, rozsah a lhůty přijatého opatření stanoví prováděcí právní předpis. (2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce informace přijaté podle 12f odst. 1, 12g odst. 4 a 5, 12i odst. 3 a 4, 13 odst. 1, 2 a 4 a 13a odst. 2 a 3 poskytuje ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví. (3) Ministerstvo může přijmout vhodná opatření, zjistí-li, že by daná elektronická cigareta nebo náhradní náplň nebo určitý typ elektronických cigaret nebo náhradních náplní mohl představovat závažné riziko pro lidské zdraví. Přijatá opatření a veškeré podpůrné údaje ministerstvo neprodleně sdělí Evropské komisi a příslušným orgánům ostatních členských států. (4) Ministerstvo je odpovědné za provádění a vymáhání plnění povinností stanovených v 12 až 13e a informuje o této věci Evropskou komisi. (5) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi maximální úrovně emisí, které stanoví pro jiné emise cigaret, než jsou emise uvedené v 12a odst. 3, a na emise tabákových výrobků jiných než cigarety.

18 (6) Na základě vědeckých poznatků ministerstvo zakáže uvádět na trh tabákové výrobky obsahující přísady, jejichž množství zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití nebo významně nebo v měřitelné míře zesiluje karcinogenní, mutagenní či pro reprodukci toxické vlastnosti tabákového výrobku v množství stanoveném prováděcím právním předpisem. 15c (1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na laboratoře schválené k měření emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret a seznam schválených laboratoří oznamuje Evropské komisi. (2) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi metody měření, které se používají pro jiné emise cigaret, než jsou emise uvedené v 12a odst. 3, a pro emise tabákových výrobků jiných než cigarety.. CELEX: 32014L V 16 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova pro poskytování stravovacích služeb nahrazují slovy při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování v rámci poskytování zdravotních služeb 50) a sociálních služeb 51) a v zařízeních školního stravování 52). Poznámky pod čarou č. 50 až 52 znějí: 50) 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 51) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 52) 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů V 16 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 53 až 59 zní: b) Státní veterinární správa vykonává státní dozor 1. při výrobě a uvádění na trh potravin živočišného původu jinde než v maloobchodu 53), 2. při bourání masa, porcování masa, výrobě mletého masa 54), výrobě masných polotovarů 55) nebo výrobě masných výrobků 56) bez přítomnosti spotřebitele v maloobchodu, s výjimkou poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování, 3. při uvádění na trh v maloobchodu těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří a nebaleného masa volně žijící zvěře 57) a při uvádění na trh v maloobchodu živých produktů rybolovu včetně jejich usmrcování a popřípadě také porcování, 4. při prodeji malých množství potravin živočišného původu z prvovýroby v rozsahu vymezeném veterinárním zákonem 58), 5. při příchodu potravin živočišného původu v místech určení, ve kterých vykonává dozor podle bodu 1, při příchodu nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů v místech určení, ve kterých vykonává dozor podle bodu 2, při příchodu těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří, nebaleného masa volně žijící zvěře a živých produktů rybolovu v místě určení, ve kterých vykonává dozor podle bodu 3, a při příchodu těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří a nebaleného masa volně žijící zvěře do zařízení společného stravování, která jsou místy určení ve kterých vykonává dozor podle bodu 8,

19 při dovozu a vývozu potravin živočišného původu v rozsahu vymezeném veterinárním zákonem 59), 7. nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle 4a a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat 27), 8. při uvádění na trh těl ulovené volně žijící zvěře v kůži a peří, nebaleného masa volně žijící zvěře a živých produktů rybolovu včetně jejich usmrcování a popřípadě také porcování při poskytování stravovacích služeb v zařízeních společného stravování, 53) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/ ) Bod 1.13 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Bod 1.15 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Bod 7.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Body 1.7 a 1.8 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/ ) Hlava II oddíl 4 zákona č. 166/1999 Sb. 59) Hlava IV oddíl 2 zákona č. 166/1999 Sb V 16 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova do oběhu tabákových výrobků a nahrazují slovy na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. 46. V 16 odst. 1 písm. c) se bod 3 zrušuje. Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a V 16 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 4 doplňují slova v zařízeních společného stravování, pokud tento dozor není prováděn podle písmene a). 48. V 16 odst. 1 písm. c) se na konci písmene c) tečka zrušuje a doplňuje se bod 5, který zní: 5. při příchodu potravin v místech určení, ve kterých vykonává dozor podle bodů 1 až V 16 odst. 2 se slova zkoušení jakosti a bezpečnosti potravin nebo tabákových výrobků, nejde-li o vzorky pro mikrobiologické zkoušení, nahrazují slovy zjišťování souladu potravin s právními předpisy nebo souladu tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky s právními předpisy. 50. V 16a se na konci textu odstavce 8 doplňují slova a hodnocení zdravotního rizika tabákových výrobků a jejich složek a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a jejich složek. 51. Za 16a se vkládá nový 16b, který zní:

20 b (1) Orgány dozoru podle 14 jsou povinny neprodleně a) oznámit národnímu kontaktnímu místu výskyt potravin, které jsou hlášeny do systému správní pomoci a spolupráce a které vyžadují přijetí opatření i v jiném členském státě, a b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků. (2) Ministerstvo zajišťuje činnosti podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 včetně spolupráce členského státu s Evropskou komisí V 17 odst. 1 písm. q) se slova č. 1169/2001 nahrazují slovy č. 1169/ V 17 odst. 2 písm. c) se za číslo 8 vkládají slova a 9b. 54. V 17 odst. 2 písm. k) se za slovo použitelnosti vkládají slova nebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety. 55. V 17 odst. 2 písm. e) se za slovo trh vkládají slova nebo použije pro výrobu potravin. 56. V 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní: u) v rozporu s 11 odst. 1 písm. i) neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku V 17 odst. 5 se slovo vymezeného nahrazuje slovem vymezených. 58. V 17 se odstavce 8 až 10 zrušují. Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec V 17 odst. 8 písm. a) se slova odstavce 8 písm. a) nebo c), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 10 písm. a), zrušují. 60. V 17 odst. 8 písm. b) se slova odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. b) nebo odstavce 10 písm. b) nebo c), zrušují. 61. V 17 odst. 8 písm. c) se slova nebo q) nahrazují slovy, q) nebo u),.

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Citace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I 1 P7_TA-PROV(2014)0160 Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy 110/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 624/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3858 Sbírka zákonů č. 308 / 2011 Částka 108 308 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Systém ASPI - stav k 2.10.2011 do částky 101/2011 Sb. a 45/2011 Sb.m.s. Obsah a text 452/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 375/2007 Sb. Změna:

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : 56. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý)

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Z hlediska hygienické legislativy a potravinového práva platí v nemocničním stravování stejné předpisy, jako v jakékoliv jiné provozovně, poskytující

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ.

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ. 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Změna: 329/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více