Pedagogická poema 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická poema 2013"

Transkript

1 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách

2 Obsah Slovo ředitelky Program Představení lektorů Harmonogram přehlídky Pedagogický doprovod Doprovodný program Petr Váša Večer fyzického básnictví Zápas v divadelní improvizaci Výstava fotografií Jindřicha Štreita Historie města Oder Časová osa Zajímavé památky Patronka školy, zakladatelka školy Historie školy minulost, současnost Ocenění a úspěchy Ubytování Poděkování ředitelky Sponzoři

3 Slovo ředitelky Vážení hosté, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti, srdečně Vás vítám v Odrách, v prostorách Střední pedagogické školy a Střední zdravot nické školy svaté Anežky České, v místě konání 46. ročníku celostátní přehlídky středních pedagogických škol Pedagogické poemy Pedagogická poema je setkání lidí, kteří vnímají krásu slov, vět, literárních celků, kteří umí číst jednotlivé řádky i mezi nimi a kteří se navíc pochopené významy a poselství snaží předávat dál svým posluchačům. Kéž se jim to daří, kéž v dnešním uspěchaném a technickém světě stále nalézají čas na chvilku s knihou a chuť zprostředkovávat přečtené dalším lidem. Pedagogická poema má za sebou úctyhodných 45 ročníků a vstupuje do dalšího. Poprvé v její historii se tak stane na půdě církevní školy. Tématem letošního ročníku je plynutí času a tedy i plynutí vzpomínek a slov. A o to víc je možné se zamyslet nad slovy, která mají sílu rozdělovat, kritizovat, ubližovat nebo naopak spojovat, povzbuzovat, těšit. Ať se nám vždy daří odhadnout sílu slova, ať ji použijeme jako klíč, co otevírá brány k vzájemnému pochopení, porozumění a přátelství. Vážení a milí, přeji Vám krásné dny v Odrách plné inspirativních zážitků a radosti rozdávané i přijímané. Ing. Pavla Hostašová ředitelka školy 1

4 Program Pondělí od 17:00 Úterý Příjezd, prezence a ubytování účastníků, večeře 7:00 8:00 Snídaně škola 9:00 Slavnostní zahájení přehlídky DD 10:15 12:15 Práce v dílnách studenti škola 10:15 12:15 Seminář pro učitele č. 1: První setkání s textem důležitý krok na škola cestě k recitaci, lektor Mgr. MgA. František Oplatek Seminář pro učitele č. 2: Od hry ke hře dramatické, škola lektorka Zuzana Vodičková 12:15 13:15 Oběd škola 13:30 17:00 Práce v dílnách studenti škola 13:30 Výstava fotografií Jindřicha Štreita DD 15:00 17:00 Seminář pro učitele č. 1: První setkání s textem důležitý krok na škola cestě k recitaci, lektor Mgr. MgA. František Oplatek Seminář pro učitele č. 2: Od hry ke hře dramatické, škola lektorka Zuzana Vodičková 17:30 19:00 Večeře pro pedagogický doprovod a lektory DD 18:00 19:00 Večeře studenti škola 19:30 21:00 Petr Váša, Večer fyzického básnictví DD Středa :00 8:00 Snídaně škola 8:00 8:30 Hlasová rozcvička DD 8:30 12:00 První část přehlídky mladší školní věk D 12:15 13:15 Oběd DD 13:30 16:30 Druhá část přehlídky senioři DD 16:45 18:15 Rozborové semináře pro studenty a učitele škola 18:30 19:30 Večeře škola 20:00 22:00 Zápas v divadelní improvizaci DD 22:00 Společné posezení učitelů a lektorů škola Čtvrtek :00 8:00 Snídaně škola 8:00 9:00 Setkání učitelů a lektorů škola 9:30 11:00 Slavnostní ukončení přehlídky DD Poznámka: DD = Dělnický dům Odry 2

5 Představení lektorů Dílna přednesu PhDr. Petr Váša je známý český básník, hudebník, textař, výtvarník a herec. Vystudoval dějiny umění na Fakultě filozofie Masarykovy univerzity. Proslavil se jako improvizátor a představuje originální proud českého fyzického básnictví. Působí taktéž jako vysokoškolský učitel na Fakultě výtvarného umění v Brně a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je autorem tří knih (Texty, básně, poémesphysiques, Návrat Plavce Jindřicha, Fyzické básnictví). Založil několik hudebních kapel (Z kopce, Ošklid, A-beat, Ty syčáci) a vydal devět diskografií (např. Lišák je lišák, Bum bumbum, Krása). Váša byl členem kapely Jasná páka a od roku 1999 vystupuje s kapelou Ty syčáci. Mgr. Jiřina Lhotská Dramaturgyně a pedagožka se již od dětství věnovala divadlu a přednesu. Vystudovala dramaturgii na DAMU, zde také působila jako pedagog na katedře dramatické výchovy DAMU. Působila jako dramaturg v KD Mělník, jako pedagog literárně dramatického oboru v ZUŠ v Mělníku, Neratovicích, Kralupech a Strakonicích, na gymnáziu PORG v Praze a Jana Palacha v Neratovicích. Devět let byla ředitelkou ZUŠ Kralupy. Jako pedagog pracuje s dětmi a středoškoláky na divadelních představeních účast na národních přehlídkách Dětská scéna, Mladá scéna, Wolkerův Prostějov, kde současně působí jako porotkyně. Je členkou poradního sboru ARTAMA pro dětské divadlo a recitaci, byla členkou odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo. Pracuje jako lektorka přednesu a dramatické výchovy. Dílna čtení Bc. Eva Kodešová V roce 1977 absolvovala Střední pedagogickou školu v Berouně, v roce 1999 ukončila na Karlově univerzitě v Praze pedagogickou fakultu, obor speciální pedagogika. Od roku 1998 pracuje jako ředitelka MŠ v Rakovníku. Vystudovala lidovou konzervatoř, obor divadelní režie a herectví a obor vedoucí dětských dramatických kolektivů. Aktivně pracuje v amatérském souboru Klapý u Libochovic a je členkou Tylova divadla v Rakovníku. Spolu s manželem založili mládežnický kolektiv, který byl součástí souboru Tyl Rakovník. Pracuje i jako porotce při regionálních soutěžích dětského přednesu a přehlídkách divadelních souborů hrajících pro děti. 3

6 Mgr. Jaroslav Kodeš Vystudoval poděbradské gymnázium, Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Lidovou konzervatoř, obor divadelní režie. V současnosti pracuje jako rozhlasový a divadelní režisér, v Českém rozhlase pracuje jako slovesný režisér dokumentární a dramatické tvorby (cyklus Velké osudy, vlastní rozhlasová adaptace a režie dvanáctidílného televizního scénáře J. Dietla Doktor Marcus a jeho rod, režie mnoha pohádek a her např. K. Šiktance, V. Zajíce, M. Kubátové atd.). V oddělení elévů Českého rozhlasu vyučuje také hlasovou výchovu a interpretaci, stejně tak na Jiráskově Hronově a v různých souborech. Je dlouholetým členem odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo a porotce. Dílna improvizace s příběhem Michaela Puchalková je trenérka, školitelka, kouč, zakladatelka improvizační skupiny PRA.L.I.NY a tréninkové metody L.i._Learningimpro. Absolvovala Pedagogickou fakultu v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinné psychoterapii (SUR) a nespočet zahraničních i tuzemských seminářů, konferencí a festivalů divadelní improvizace a Improvizace aplikované do firemního vzdělávání. Po mnohaletém působení ve Francii přinesla princip improvizačních zápasů a tréninků do České republiky. V roce 2000 založila první improvizační skupinu PRA.L.I.NY a v následujících letech neúnavně rozšiřovala a doteď rozšiřuje základnu improvizátorů po celé republice pořádáním workshopů, tréninků a zápasů v improvizaci. Michaela dlouhodobě spolupracuje se švýcarským týmem TAP, berlínskými Die Gorillas a mnoha francouzskými improvizačními skupinami. Od roku 2005 pracuje jako trenérka a konzultantka v oblasti osobního rozvoje a růstu. Tomáš Doležal Absolvent Pedagogické a Filozofické fakulty MU v Brně (obory učitelství předmětů: matematika, základy techniky, dramatická výchova) a specializačního studia dramaterapie na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V současné době v doktorandském studiu na PdF MU Brno. Od roku 1992 pracuje ve Středisku dramatické výchovy, Střediska volného času LUŽÁNKY v Brně, od roku 1994 působí jako vedoucí tohoto úseku. V lednu 2008 se stal vedoucím Studia dramatické výchovy LABYRINT pracoviště Střediska volného času LUŽÁNKY v Brně Bohunicích. Je zakladatelem a vedoucím divadelního souboru KŠANDY a festivalu a dílny studentského a jiného mladého divadla NADĚLENÍ. Působí i jako externí pedagog Pedagogické a Filozofické fakulty MU v Brně (dramatická výchova), Konzervatoře Brno (metodika herecké práce a dramatická výchova) a NEWTON COLLEGE Brno (metodika dramatické výchovy). Coby lektor se účastní přehlídek, dílen a seminářů divadla a dramatické výchovy u nás i v zahraničí (Irsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Rusko). 4

7 Semináře pro učitele Zuzana Vodičková Narodila se v Olomouci, je vdaná a má dva syny. Absolvovala SPgŠ v Přerově, předškolním dětem se věnuje již 14 let. Momentálně pracuje jako učitelka MŠ ve Velké Bystřici, kde také spoluzaložila kroužek dramatické výchovy Rybky. Od roku 2009 pracuje jako zdravotní klaun a pravidelně navštěvuje se svými kolegy nemocné děti v nemocnicích. Pracuje také pro Sdružení D v Olomouci, kde se jako lektor zaměřuje na děti předškolního věku. Je zakládající členkou improvizační skupiny Olivy v Olomouci, improvizačního divadla ODVAZ a členkou týmu ImproAcademy centra nového myšlení a tvorby. Vedení workshopu pro pedagogy je pro ni velkou výzvou a možností předat své zkušenosti z praxe a moc se na tuto práci těší. Mgr. MgA. František Oplatek Narozen v Táboře, žije v Sezimově Ústí. Po absolvování táborské průmyslové školy vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací hudební výchova. Nastoupil jako učitel na ZŠ v Bechyni, kde působí do současnosti (vyučuje český jazyk, dramatickou a hudební výchovu). Zájem o hudbu (členství v několika hudebních skupinách), divadlo (vedoucí amatérského divadla) a literaturu jej přivedlo k dětskému divadlu a dramatické výchově. Vedle několika kurzů dramatické výchovy vystudoval obor na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Věnuje se dětskému a studentskému divadlu a recitaci každoročně se zúčastňuje nejrůznějších divadelních i recitačních přehlídek. V posledních letech se věnuje propojování čtenářských aktivit s metodami dramatické výchovy. Zúčastňuje se také přehlídek dětského divadla a recitace jako porotce. Pracuje jako lektor různých dílen a seminářů pro dospělé i děti. 5

8 Harmonogram přehlídky Středa dopolední část Cílová skupina: mladší školní věk 8:30 9:10 Nesnídal Jakub Boskovice PŘ Z. Svěrák Pan Buřtík a pan Špejlička Musilová Andrea Brno PŘ E. Stará O žalování Uhlířová Natálie Hradec Králové PŘ B. Wiseman Myšák Morris a kopretinové dr. Řehák Vojtěch Liberec PŘ L. Dvorský Cizojazyčná bajka Tesařová Aneta Litoměřice PŘ P. Šrut Lichožrout Schubertová Gabriela Litomyšl PŘ R. Goscinny Návštěva v galerii Prokůpek Petr Znojmo PŘ J. Žáček Basta fidli trumpeta 9:20 9:50 Moravcová Petra Most ČT Šimůnková Barbora Nová Paka ČT Trakalová Marie Praha ČT Paclíková Adéla Prachatice ČT Míchalová Markéta Přerov ČT Klimešová Ivana Znojmo ČT 9:55 10:25 Červená Alena Anna Beroun ČT Černovská Lenka Čáslav ČT Cemerková Helena Havířov ČT Anderle Jonáš Karlovy Vary ČT Čepicová Vendula Kroměříž ČT Holubová Kristýna Litoměřice ČT 10:35 11:10 Hrabovská Adéla Odry IM Šepkavá Diana Beroun IM Ghisi Veronika Brno IM Skalová Blanka Hradec Králové IM Kyvalská Jana Havířov IM Kádnerová Lucie Čáslav IM 11:15 11:45 Jelínková Erika Krnov IM Fojtíková Andrea Kroměříž IM Viktorová Aneta Liberec IM Bečičková Kateřina Litomyšl IM Dyršmíd David Most IM Janda Kryštof Prachatice IM 6

9 Středa odpolední část Cílová skupina: senioři 13:30 14:05 Kozinová Kateřina Beroun PŘ L. Aškenázy - Vajíčko Miřátská Lucie Čáslav PŘ O. Wilde Slavík a růže Pacourková Lucie Havířov PŘ L. Ferlinghetti Svět je báječné místo Šíp Martin Karlovy Vary PŘ R. Fulghum Všechno, co potřebuji znát Plecháčová Tereza Krnov PŘ M. Filipová Moje první taneční Tichá Markéta Kroměříž PŘ A. Lindgrenová Kajsa Nebojsa 14:10 14:40 Mock Václav Most PŘ W. Brudzinski Už se nikdy nevrátím Nováková Monika Nová Paka PŘ Ch. Bukowski Kritický okamžik Barochová Kateřina Praha PŘ R. Křesťan Kam s ní Benešová Kristýna Prachatice PŘ E. Talbi - Hrdinové Němcová Pavla Přerov PŘ P. Šrut Bicykl Kissová Adriana Odry PŘ I. Kraus - Zpráva 14:50 15:25 Zrůstková Zuzana Boskovice ČT Sadecká Klára Brno ČT Vahalová Marie Hradec Králové ČT Musilová Hana Krnov ČT Palaščáková Michaela Liberec ČT Veisová Anna Litomyšl ČT Kupčík Vojtěch Odry ČT 15:35 16:10 Doležel Štěpán Boskovice IM Derahová Diana Karlovy Vary IM Šenkýř Dominik Litoměřice IM Sedláčková Pavlína Nová Paka IM Tomanová Kristýna Praha IM Masařík Vojtěch Přerov IM Frýdek Jan Znojmo IM Kategorie: PŘ přednes, čtení - ČT, improvizace IM 7

10 Pedagogický doprovod Králová Jana Beroun Vobrubová Eliška Liberec Musil Roman Dušková Kristýna Litomyšl Pelcová Natálie Boskovice Strnadová Hana Most Machková Tereza Horáková Šárka Nová Paka Jindra Miroslav Brno Knapová Jana Vlčková Hana Káňová Žaneta Odry Andrejsková Jana Čáslav Badejová Monika Hochmanová Šárka Hradec Králové Dotřelová Hana Praha Manda Roman Havířov Švábová Lucie Skuhrovcová Alena Karlovy Vary Bundová Iva Prachatice Štiková Milada Patrasová Hana Severinová Petra Krnov Kybová Věra Přerov Klechová Věra Kroměříž Mikulcová Věra Kopčilová Iva Vrbková Ladislava Znojmo Sobotková Lenka Litoměřice Helebrantová Yvonna Hančová Jana 8

11 Doprovodný program Petr Váša Večer fyzického básnictví Fyzické básnictví, které básník Petr Váša rozvíjí již od 90. let 20. století, je, jak sám říká, zvláštní způsob práce s jazykem, hlasem a tělem. Prvopočátkem pro nevšedního básníka byla hlasová a pohybová parodie na ruský futurismus. Základní myšlenkou fyzického básnictví je vytváření komplexního jazyka originálně propojeného s tradicí. Texty jsou vytvářeny za pomocí pohybů a pantomimy, čímž vzniká animace textů v češtině, užívána je však také univerzální slovní zásoba z latiny, světových jazyků a umělé řeči. Slova mohou být pouze naznačována, využívá se i zvuků v nejbližším okolí. Hlavními inspiracemi fyzického básnictví jsou kromě každodenního života také dějiny různých uměleckých oborů, religionistika, psychologie a biologie. Petr Váša působí jako improvizátor a uživatel neotřelých uměleckých postupů. 9

12 Doprovodný program Zápas v divadelní improvizaci týmů O.SL.I., O.LI.V.Y a O2Z Týmy O.LI.V.Y. a O2Z přijaly pozvání od improvizačního týmu města Odry O.SL.I. (Odry SLušně Improvizují). Na improvizačním večeru se Vám mimo hrající týmy také představí Michaela Puchalková, zakladatelka české improligy, v roli rozhodčí. O.SL.I. Odry Slušně Improvizují je středoškolskou improvizační skupinou, která byla založena v září roku Tým se věnuje nejen klasickým improvizačním zápasům inspirovanými tématy diváků, ale taktéž pořádá tematicky zaměřené improshow. Divadelní skupina pravidelně vystupuje na přehlídkách, festivalech, ale taktéž při významných událostech školy. 10

13 O2Z Divadlo improvizace odvaz Nové improvizační divadlo spojuje dvanáct ostravských a olomouckých ostřílených improvizátorů, kteří mají odvahu odvázat se, objevovat, hrát si, bavit a bavit se improvizací. Divadlo Odvaz se přerodilo z ostravské skupiny Ostružiny. Zaměřuje se na různé formy improvizace, jako jsou například klasický zápas, delší formy improvizace tzv. longformy, nebo třeba zpívané improvizační večery. O.LI.V.Y. Olomoucká LIga V Ymprovizaci Vznikly po iniciačním workshopu Míši Puchalkové v lednu Tým byl založen bývalými členkami týmu OSTR.UŽ.I.NY. Tým sehrál desítky zápasů a improshow, figuroval v programech etablovaných festivalů jak místních (Divadelní Flora Olomouc, Surround of Unity, Týden improvizace), tak mimoolomouckých (Jiráskův Hronov, Svátek bláznů, Improcházka Ostrava, Beseda u Bigbítu aj.). Tento večer bude hudebně doprovázet Václav Kramář. 11

14 Doprovodný program Výstava fotografií Jindřicha Štreita Prof. Mgr. Jindřich Štreit ( , Vsetín) Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (učitelství pro 1. stupně a výtvarnou výchovu, v letech ). Je absolventem Školy výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně ( ). Působil jako pedagog na základní škole v Rýmařově, byl ředitelem škol v Sovinci a Jiříkově. Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života, soustředil se na portrét a na romskou tematiku. V roce 1982 jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie, byl odsouzen později k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Po propuštění nesměl učit. Od roku 1994 působí jako samostatný fotograf, vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V letech vyučoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, zde v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Stal se mezinárodně uznávaným fotografem a za svá díla získal řadu významných ocenění. Připravil více než tisíc samostatných výstav v různých zemích Evropy (Francii, Anglii, Moldávii, Rakousku, Německu, Maďarsku, Rusku), ale i v zámoří (jeho výstavy se realizovaly na čtyřech kontinentech). Účastnil se rovněž řady mezinárodních dílen, sympozií a kolektivních výstav. Svou fotografickou práci od 90. let zaměřuje také na podporu humanitárních a charitativních akcí. Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Aktivu volné fotografie při Pražském domě fotografie a Umělecké besedy v Praze. 12

15 Historie města Oder První zmínky o osídlení Oderské kotliny musíme hledat v legendách a dochovaných místních názvech. Nejstarší legenda ze století praví, že první obyvatelstvo, které se usídlilo v daném prostoru, přivedli bojovní Avaři. Ti měli s sebou vláčet jeden ze slovanských kmenů jako pracovní sílu, která se jim měla starat o obživu, výrobu ošacení, zbraní a jiných potřeb. Městu Odry předcházela slovanská osada Vyhnanov. První historicky doložená zmínka o ní spadá již do roku Po zničení Vyhnanova Tatary a Kumány přibližně o 30 let později a zdecimování převážné části slovanského obyvatelstva začalo období německé kolonizace, kdy na pravém břehu řeky Odry vzniklo město zvané Odry. Že se tak stalo velmi záhy po zničení Vyhnanova, nasvědčují zbytky tuhované keramiky, nalezené v různých částech městské památkové zóny. Vývojová souvislost dřívějšího Vyhnanova s nově založeným městem Odry je patrná z městského znaku Oder. V něm je použito původních strážních věží, které měly stát již od dob Břetislavových na výběžcích Dobešovského a Veselského kopce, takže osídlení Vyhnanov bylo pravděpodobně přeloženo do města Oder i s nově příchozími osadníky. Kým a kdy bylo založeno město Odry, nevíme, protože se nedochovaly jeho zakládající listiny. První písemná zpráva pochází z roku První páni Oder, dle zachovalých listin, byli pánové ze Šternberka. Štěpán ze Šternberka získal statek Odry s 11 vesnicemi roku V roce 1357 se už uvádějí Odry jako opevněné město kruhového tvaru, s kamennými hradbami, valy a s hlubokým příkopem. 13

16

17

18 Uvnitř hradeb stálo asi 50 měšťanských domů, dřevěný kostel a kamenný hrab obdélníkového půdorysu. Hrad byl středem rozdělen na dvě nádvoří a na jeho západní straně stávala mohutná věž (hláska). Slavným obdobím pro město byla 20. a 30. léta 15. století, kdy Odry byly baštou husitů. Město se stalo opěrným bodem, z nějž husité podnikali výpady do Slezska i do Polska. Význam husitských Oder vzrostl v letech , kdy zde pobýval známý litevský kníže a bývalý kandidát na českého krále Zikmund Korybutovič. Roku 1481 bylo město zapsáno do opavských zemských desek a stalo se součástí knížectví opavského Slezska. Obyvatelé se povětšinou živili zemědělstvím. Postupem času však začal převládat obchod a řemeslo. V Odrách se sdružovaly cechy, o čemž svědčí dochované znaky a pečetě. Byl to cech obuvnický, krejčovský, jirchářský, masařský, smíšené umění, tkalcovský, pekařský a plátenický. Vlivem toho se začaly zlepšovat sociální vztahy mezi šlechtou, měšťany a poddanými. Zvláště období 16. století znamenalo pro Odry dobu rozkvětu. Temným obdobím pro město byla třicetiletá válka, kdy Švédové několikrát Odry vyplenili. České panstvo bylo po bitvě na Bílé hoře vypuzeno a většina protestantských obyvatel se vystěhovala. Po tomto období se v kraji začal využívat hlavně německý jazyk. V 18. století oderské panstvo povolalo další německé přistěhovalce hledače drahých kovů, protože v okolí Oder byla objevena naleziště olova a stříbra. Panstvo přistěhovalce podporovalo, neboť díky zalidňování získávalo finanční příjmy. Zároveň v té době se zlepšila organizace práce v zemědělství, to 16

19 dokládá také vznik nových zemědělských dvorů, např. Vítovky a panského dvora při městě. Nákladný život šlechty však stále zvyšoval robotu, a tak se Odersko stává načas místem selských nepokojů a bouří. Jedna vzpoura poddaných musela být v roce 1782 potlačena i přivolaným vojskem. Až zrušení roboty ukončilo robotný život poddaných. Germanizace Marie Terezie a Josefa II. dokončila téměř celé poněmčení Oder. V době 19. století byly Odry hospodářským a průmyslovým střediskem s tradiční textilní výrobou a sídlem velkostatku. Ve městě dále byla továrna na sukno, hedvábnické zboží, vatu, obuvnické svršky a strojní řemeny. Dále pak pivovar, sladovna, lihovar, výrobna likérů a marmelád, mlýn, pekárna, výrobna sodové vody a ovocných šťáv, mlýn s pilou, mlékárna, cihelna, výrobna cementu, hotely, spořitelna, záložna, družstvo, konzum, pošta, železniční zastávka, nemocnice, chorobinec, chudobinec, lékaři, zvěrolékaři. Významnou majitelkou panství v tomto století byla lantkraběnka Charlotta z Fürstenbergu. Její nadací byla postavena oderská nemocnice s infekční částí a klášterní škola. Druhá polovina 19. století byla v Odrách významná tím, že zde z malých dílen a manufaktur začaly vznikat průmyslové podniky. Především se jednalo o textilní a později o gumárenskou výrobu roku 1866 zde zahájila provoz první gumárenská továrna v českých zemích. Rozvoj průmyslu urychlila i výstavba železniční trati Suchdol nad Odrou Budišov nad Budišovkou, která byla uvedena do provozu v roce Posledními zástupci aristokracie byl starý polský rod Potockich. Ujali se panství roku 1906 a vydrželi v Odrách až do okupace, kdy bylo panství znárodněno. Třicátá léta byla na Odersku vyhrocena především nacionálním bojem německých obyvatel. Ti pod vlivem Henleinovy strany vyhráli volby v roce Při okupaci bylo Odersko připojeno k Říši, místní české obyvatelstvo opustilo město a zůstal jen zbytek smíšených manželství. V květnu roku 1945 osvobodila město Rudá armáda. V letech proběhl ve městě odsun německého obyvatelstva. Obyvatelstvo Oder se zcela vyměnilo přílivem Čechů z vnitrozemí. Odry dnes mají asi obyvatel. Dalších přibližně obyvatel žije v přilehlých obcích Dobešov, Kaménka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítovka. 17

20 Zajímavé památky Hrad / Zámek / Obchodní dům Vznikl ve 14. století, v průběhu staletí a pod správou různých majitelů prošel přestavbami. Na počátku šlo původně o mohutnou kamennou stavbu, postavenou v gotickém slohu. V18. století prošel rozsáhlou přestavbou, a z gotického hradu se stal barokní zámek. Na začátku 19. století se z něj stala na kratší dobu vojenská nemocnice. Pak byl upraven do klasicistního stylu, okolí zámku dostalo podobu anglického parku. V roce 1945 byl zámek poškozen a následně hned opraven. Začal sloužit kulturním potřebám města. Byla zde knihovna, hudební škola, městský archiv a další. V lednu 1964 zámek vyhořel a následně byl odstřelen. Na původní parcele zámku se v 70. a 80. létech 20. století vybudoval obchodní dům, kolem kterého zůstaly jen zbytky zámeckého parku. Park je dnes součástí města a obchodní dům, na jehož místě stávala chlouba města, je stále v provozu. 18

21 Kostel sv. Bartoloměje Původně gotický, barokně přestavěný v letech Apoštol Bartoloměj se stal nejuctívanějším lidovým světcem ve středověku v oblastech s německým osídlením. První zpráva o kostele ve městě pochází z roku Z věže vyzvání nejstarší moravský zvon z roku Od roku 1530 do roku 1628 působili v Odráche protestanští pastoři. Kostel i fara byly velmi poškozeny za třicetileté války, ale když odtáhli Švédové, byly škody opraveny. Kostel i budova fary, přestavěná do dnešní podoby roku 1700, patří k chráněným památkám. Mezi farou a kostelem se nachází socha sv. Floriána z roku 1751, po levé straně kostela pískovcový kříž z roku 1871, po pravé straně kamenný sloup sv. Trojice. Kostel prochází od roku 1997 průběžnými opravami. 19

22 Patronka školy svatá Anežka Byla dcerou krále Přemysla Otakara I. S pomocí svého bratra Václava I. zřídila pro ženskou řeholi řádu klarisek v Praze klášter, kde žila až do své smrti roku Při špitálu sv. Františka založila řád křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád vzniklý na území Čech. V říjnu 1989 byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. Světice bývá zobrazována v řeholním rouchu, často s korunkou na hlavě. V ruce mívá model kostela. Je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících. Zakladatelka školy Charlotte von Fürstenberg lantkraběnka, získala v roce 1832 oderské panství po své matce. Zasloužila se o postavení městské nemocnice a zřízení chudobince. V letech získala několik domů na Nádražní ulici, které nechala zbourat a na tomto místě postavila úhlednou jednoposchoďovou budovu, kterou věnovala trojtřídní dívčí škole, jejíž začátky jsou spojené s rokem

23 Historie školy Minulost Škola byla slavnostně otevřena 1. dubna Její zakladatelkou je lantkraběnka Charlotte von Fürstenberg. Prvními učitelkami se staly řeholní sestry. Běžný školní rok začínal zpravidla 1. října a byl ukončen 9. srpna. Mezi lety se škola postupně rozšiřovala o další třídy a došlo ke stavebnímu rozšíření budovy ve formě přístavby druhého patra v roce V roce 1906 byla v budově školy zbudována kaple s titulem Stigmatizace sv. Františka. Za první světové války škola částečně sloužila jako lazaret pro nemocné nebo zraněné vojáky. V době války se zde vyučoval těsnopis, psaní na stroji, francouzština, němčina, český jazyk, hudební zaměření hra na housle, na klavír, kytaru, kurzy šití a vaření. I přesto, že probíhala neutěšená válečná situace, počet žákyň byl překvapivý 363 dívek. Po válce byly do výuky zařazeny další předměty: vlastivěda, ruční práce a vaření. Krátce před vypuknutím 2. světové války byla škola hojně navštěvována děvčaty z různých krajů, mimo jiné i ze Slovenska. Po zabrání školy státními německými úřady (1. března 1939), byla škola přechodně zrušena. Řádové sestry musely z Oder odejít. Po skončení druhé světové války byla škola opět vrácena kongregaci sester. V roce 1948 zřídila oderská firma Optimit ve škole internát ženských zaměstnankyň, v roce 1949 byla v budově umístěna škola dětí z Jihlavska, dále jesle, dětský útulek, kurz šití a vaření. Nakonec byla 17. května 1951 škola opětovně zrušena a zabrána pro učiliště všech řemesel. 21

24 Současnost Znovuotevření školy proběhlo 1. září 1991 pod názvem Církevní střední škola sv. Anežky České v Odrách. Ředitelem byl jmenován Mgr. Milan Rojovský. Od roku 1992 má škola dvě části: Církevní střední školu a Střední zdravotnickou školu sv. Anežky České v Odrách. V letech se mezi důležitými událostmi vyjímá úplně náhodné objevení základní desky budovy z roku Od 29. července 2003 je jmenována ředitelkou školy Ing. Pavla Hostašová. Od škola vystupuje pod názvem Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České. Od roku 2003 škola, výdejna stravy, domov mládeže i školní zahrada prošly rozsáhlými rekonstrukcemi a jsou bezbariérové. V posledních devíti letech bylo provedeno 12 kolaudací a proinvestováno více než 60 mil. Kč. Škola je zapojená do grantů EU (Modernizace odborných učeben), čerpala dotace MF ČR, Moravskoslezského kraje a města Odry. V současné době škola nabízí obory vzdělání v rozsahu několika úrovní ve více formách studia: tři obory ukončené maturitní zkouškou (Sociální činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum), 1 obor ukončený závěrečnými zkouškami a výučním listem, (Ošetřovatel), formy celoživotního vzdělávání: kurzy a jednotlivé maturitní zkoušky pro dva obory (Sociální činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika), dva obory dálkového studia ve formách 3 a 5 let (Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost). V rámci zajišťování odborných praxí škola spolupracuje MŠ a ZŠ, s nemocnicí a s Domovem seniorů v Odrách, v rámci souvislých praxí studenti pracují ve školských a zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. Z hlediska sociální oblasti škola spolupracuje se Zvonečkem v Odrách (Asociace rodičů zdravotně postižených dětí), s farností Odry, s Charitou, Domovem důchodců Odry a zapojuje se do celostátních dobročinných nadací (Srdíčkové dny pořádané hnutím Život dětem, Adopce na dálku, Důstojné stáří, sdružení Šance ). 22

25 Byly zrealizovány tři mezinárodní jazykové projekty COMENIUS: r. 2005/06 s Litvou, v letech 2008/09 a 2009/10 s Belgií, 2010/11 a 2011/12 s Itálií a Německem. V rámci programu Fulbrightovy nadace ve školním roce 2010/11 působila na školní půdě rodilá mluvčí angličtiny. V současné době zahajujeme práci již ve 4. projektu Comenius, ten bude probíhat v letech 2013/14 a partnerské školy jsou ve Finsku, Litvě, Polsku, Německu, Portugalsku a Turecku. Od ve škole působí Středisko volného času (SVČ), které navázalo na dlouhodobou tradici nabídky velkého rozsahu volnočasových aktivit, které mají ve škole opodstatnění: jedná se o školu s DM, o pedagogickou školu, o církevní školu. Zájmové kroužky jsou z oblastí hudební, výtvarné, sportovní, dramatické, ošetřovatelské, jazykové. SVČ zaštiťuje také dramatické a výtvarné dílny, hudební soustředění, adaptační a víkendové pobyty spojené s duchovní obnovou. Škola pravidelně organizuje celostátní akce: Celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol (20 ročníků), Mendlovy Hynčice spolu s BIGY Ostrava a GY Vítkov (11 ročníků), Celostátní literární soutěž při příležitosti výročí 800. narození svaté Anežky České a na ni navazující celostátní literární soutěž Po stopách svatých (dosud dva ročníky). 23

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Město získá 420 milionů

Město získá 420 milionů Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2008 ČÍSLO 10 Město získá 420 milionů Jak město naloží s rekordní dotací Noc otevřených dveří na Hlásce Setkání s Beethovenem a lvicí Elsou Městská věž slaví

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 O sociálních službách společně Dnes se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. Pro tvorbu kvalitního komunitního plánu sociálních služeb potřebujeme znát Vaše potřeby, nápady a názory. Proto najdete v

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více