Z obsahu. ročník 16 září 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. ročník 16 září 2006"

Transkript

1

2 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku číselné řady a zároveň je třetím vydáním v nové úpravě a větším formátu, které umožňují při srovnatelných nákladech výrazně rozšířený objem zveřejněných dat. Zároveň pokračuje záměr redakční rady každé číslo monotematicky zaměřit. Dnešní číslo by mělo oslovit a snad i potěšit zejména sběratele, ale možná v něčem inspirovat i naše členy věnující se této tvorbě. Sběratelé různých artefaktů s tematikou Ježíšova narození tvoří nezanedbatelnou skupinu v našem sdružení a vnášejí do něho mnoho pěkného a žádoucího entuziasmu. Nedá mi, abych si při této příležitosti v dobrém nevzpomněl na letos zemřelého kolegu z předsednictva sdružení pana Zdeňka Cinkana, který byl nositelem nadšeného sběratelství a ochoty každému pomoci. Náš časopis plní dvě základní úlohy. Usiluje o oborově úzce orientovaný etnografický časopis, který není v naší republice vydáván a zároveň musí plnit funkce interního informačního zpravodaje sdružení. Jinou možnost vedení sdružení nevidí s ohledem zejména na vysoké poštovní poplatky a složení členské základny, kde je velký počet jednotlivců nezapojených do poboček. Z tohoto důvodu je zveřejňováno v časopisu i poměrně dost polemik, názorů pokračování na straně 2 ročník 16 září 2006 Z obsahu Editoriale Ing. L. Mátl (1) Sběratelé obohacují betlemářskou činnost (Zd. Cinkan, J. Janků, J. Svatoň, M. Bašeová, J. Jícha) (3 10) Kostelní betlémy v Brně a na jižní Moravě (Radko Weigner) (10) Zpověď řezbáře J. Oblůka (12 13) Umění Makondů: R. L. Mauthauser (15) Tip na podzimní výlet Karlštejn Ladislav Treše (17) Krátké zprávy listárna, inzerce (20 24) Vydavatel: České sdružení přátel betlémů Adresa redakce: třída Karla IV., č.p Hradec Králové 2 Sazba a tisk: OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí Registrace: MK ČR E Zadáno do výroby 29. září 2006

3 2 pokračování ze strany 1 či kritik a následných reakcí. Jsem přesvědčen, že je to nezbytné, z hlediska naší členské základny legitimní a mohu ujistit členy sdružení, že z oprávněné kritiky se snaží jak předsednictvo, tak případně redakční rada časopisu, vzít ponaučení pro další činnost. Tříbení názorů by však mělo být vedeno na kolegiální a tím i slušné úrovni. Podle mého názoru žijeme v době přesycené informacemi a širokou agresivní materiální nabídkou potřebného i nepotřebného. O to více jsou důležité dobré mezilidské vztahy a těch bychom si měli umět vážit a upevňovat je i v našem sdružení. Uplynula doba dovolených a nastává podzimní, pro většinu betlemářů přípravné období. U nás v Ústí nad Orlicí podle vyprávění staří betlemáři okolo svátku sv. Matouše chodili na půdu a poklepem na truhlu s betlémem budili pastýře se slovy Pastýři, vstávejte a svá stáda shánějte!. V každém případě se zde jako nutný udržel zvyk jít po sv. Václavovi do lesa na čerstvý mech. Rád vzpomínám na mládí, kdy jsem navštěvoval ve vánočním období ústecké betlemářské rodiny. Často mne napadne, že kdybych některému starému betlemáři řekl, že je sběratel, jak bychom ho dnes z pohledu sdružení asi zaškatulkovali, vícekrát bych asi nebyl u něho vítaným hostem. Vzpomenul jsem tradice a zde vidím ještě jeden problém. Většina výstav betlémů je z různých a z části jistě i oprávněných důvodů pořádána v době předvánoční, kdy v předsvátečním shonu se snažíme objet a navštívit řadu výstav. Pokud chceme navštívit výstavu v tradiční pochůzkové dny, to je na sv. Štěpána, Nový rok či svátek Tří králů, narazíme často na zavřený vchod již ukončené výstavy. Přitom dříve se i rozměrné kostelní a rodinné betlémy dokončovaly těsně před Štědrým dnem a v domácnostech často i v průběhu tohoto dne. Asi i proto, že stavění betlémů bylo často doménou mužů. Sám si vzpomínám, že se Jezulátko dávalo na místo až na Štědrý večer na pokyn daný dětem některým z nejstarších či nejváženějších členů rodiny, pokud tak neudělali sami. Přimlouvám se za to, aby z uvedených důvodů byly výstavy v příštích letech rovnoměrně rozloženy včetně celého lednového období (zvykově až do Hromnic) a to nejen z hlediska náboženského, kdy výstava s hraním vánočních koled v období adventu je zřejmý paradox. Tím v žádném případě nechci kritizovat jakoukoliv výstavní činnost, jen to dávám jako podnět k zamyšlení a sám budu nadále pilně objíždět i listopadové a prosincové výstavy. Závěrem připomínám, že redakční rada uvítá jak odborné příspěvky tak i informace předsedů poboček ke zveřejnění. Rádi použijeme i fotodokumentaci, zde však prosíme, aby byla v kvalitě umožňující přetištění. Nezapomeňte co nejdříve zaslat pozvánky na Vámi pořádané výstavy. Pokud bude termín výstavy kolizní s vydáním časopisu, bude pozvánka zveřejněna alespoň na internetových stránkách sdružení, kde jsou k dispozici mimo jiných informací i výtahy z časopisů BaB od č. 33 vydaného v listopadu Zároveň bych chtěl popřát hodně tvůrčích sil našemu odpovědnému redaktorovi dr. Vladimíru Vaclíkovi, který dlouhodobě nese rozhodující zátěž spojenou s přípravou i vydáváním jednotlivých čísel časopisu BaB. S přáním pěkného podzimu a úspěšných příprav na nadcházející betlemářskou sezónu Ludvík Mátl místopředseda sdružení a předseda redakční rady

4 3 Sběratelé obohacují betlemářskou činnost Viktor Chrenko: Klanění králů X, 3, SBÍRÁNÍ nejrozmanitějších předmětů majících vztah k betlémům obohacuje betlemářskou činnost. Už v samých začátcích zakládání naší celostátní betlemářské organizace zakladatelé uvažovali o takovém názvu, který by vyjadřoval, že jde o společenství nejen tvůrců betlémů, ale všech lidí, kteří se o betlémy zajímají a mají k nim přátelský vztah. Tak vznikl nikoliv spolek, ale celé široké sdružení přátel betlémů. Do něj vstoupili nejen tvůrci a stavitelé betlémů, ale i ti, kdož betlémy zdědili po svých rodičích a prarodičích. Přihlásili se i sběratelé specializující se na pohlednice, drobnou grafiku, poštovní známky, různé nálepky (a mohli bychom uvést dlouhý seznam nejrozmanitějších předmětů, které se mohou stát předmětem zájmu sběratelů). Mnohé z nich přivedlo sběratelství do řad betlemářů. A stali se váženými členy sdružení, neboť díky své sběratelské důkladnosti přispěli například k identifikaci dříve neznámých betlémů a objevili mnoho zajímavého o betlémech známých a jejich tvůrcích a majitelích. Slýcháme od betlemářů z tradičních betlemářských oblastí, kteří mají doma menší či větší kolekci místních betlémů, že nesouhlasí, aby byli nazýváni sběrateli betlémů. Toto označení považují za poněkud hanlivé. Naproti tomu mnozí finančně dostatečně silní jedinci se množstvím nakoupených betlémů chlubí. Pravda je asi uprostřed. Neboť především a vlastně vůbec záleží jen na tom, zda betlemář zakládá svou sbírku betlémů pro potěšení srdce či jako chloubu majetnickou. Vraťme se však k sběratelům pohlednic, devocionálií, drobné grafiky a jiných předmětů, majících vztah především tematicky k betlémům jako celkům i detailům, k ikonografii svatých, k Vánocům vůbec. V našem sdružení jich přibývá a není možné jmenovitě se zmínit o všech. Z těch, kteří vyhověli naší prosbě otištěné v minulém čísle časopisu, aby o své sběratelské činnosti napsali, jsme vybrali následující příspěvky. Před nimi však zmínku k uctění památky nedávno zesnulého pana Zdeňka Cinkana z Pardubic, jednoho z našich nejznámějších sběratelů betlémských pohlednic a bystrého hodnotitele některých právě vydávaných vystřihovacích jesličkových archů. Znalec kritický obdivovatel Pohlednice sbíral Zdeněk Cinkan již od mládí. Proto v jeho sbírce několika tisíc kusů je i hodně pohlednic víc jak stoletých, ale těch s obrázkem betléma začalo přibývat až v posledním desetiletí minulého století. Když pak vzniklo Čs. sdružení přátel betlémů v roce 1991, byl jedním z prvních jeho členů a rozhodl se svou sbírku specializovat na pohlednice s betlemářskou tematikou. Až do posledních dnů svého života ( ) neopomenul jedinou příležitost, jak koupí nebo výměnou mezi sběrateli opatřit nejnovější snímky. Jeho sbírka patří k největším svého druhu u nás, avšak její jedinečnost záleží v jejím systematickém uspořádání. Před časem vyšel v našem časopise jeho abecedně uspořádaný soupis všech (českých a slovenských) vydavatelů pohlednic s vyobrazením betlémů, seznam míst, kde byly betlémy fotografovány a seznam autorů fotografií. A právě toto systematické třídění mu

5 4 umožňovalo velmi záslužnou činnost zjišťovat a upozorňovat na chyby a omyly, jichž se v textové části pohlednice dopouštěli ať už fotografové nebo vydavatelé. V této věci byl nekompromisním kritikem i u dalších předmětů jeho sběratelské záliby u papírových vystřihovacích betlémů, které velmi pečlivě evidoval a díky jeho obdivuhodné vizuální paměti si dokonce pamatoval. V několika případech usvědčil z plagiátorství i poměrně známé malíře předloh těchto vystřihovacích betlémů. Některé Cinkanovy rozhořčené dopisy nad drzostí těchto plagiátorů má naše redakce k dispozici. Kdyby bylo možné spolupracovat s dědici sbírky a získat svolení k reprodukovatelnému okopírování těchto plagiátů (někdy možná i nechtěných chyb), rádi bychom aspoň posmrtně ocenili páně Cinkanovu touhu po spravedlnosti a jeho odsouzení duchovní krádeže. Nad rámec této vzpomínky na našeho významného sběratele budiž dovoleno připomenout, že ze své sbírky rád zapůjčoval na velké výstavy celé vzorně uspořádané kolekce pohlednic, např. na výstavě v Hodoníně měl celé jedno křídlo sálu k dispozici, na pardubické radnici uspořádal velmi obdivovanou kolekci pohlednic s vyobrazením Madon od českých, slovenských i dalších zahraničních umělců i jednu z největších sbírek novinových výstřižků zpráv a článků o betlémech a betlemářích a v posledních letech života budoval sbírku autogramů známých osobností. Při tom všem ještě stihl každoročně ve vánočním čase připravit své exponáty na osm až deset výstav, prováděl turistické výpravy a vykonával záslužnou práci značkaře turistických tras. (vv) V následujícím příspěvku se vyznala ze své lásky k pořádání své sbírky grafiky a kreseb výtvarných umělců středoškolská profesorka Mgr. Jarmila Janků z Brna. Betlémy v grafikách a kresbách Ráda vám píši o své sbírce betlémů a vánočních motivů, nikoliv však prostorově figurativních, nýbrž v grafikách a kresbách výtvarných umělců. Vždyť i první zpodobnění narození Ježíše nebylo figurativní. Byly to malby na freskách a potom kolorované Michael Florian: Betlém (dřevoryt). Repro J. Janků. kresby na pergamenech rukopisů. V Čechách první v Kodexu vyšehradském (kolem roku 1080). Z historie doporučuji stať prof. Davida v 2. vydání knihy Vánoce v české kultuře. (Pozn. redakce: Do r nesměl prof. David publikovat, proto v 1. vydání této knihy r je tato stať podepsána Věrou Davidovou). Má sbírka vznikala v období asi čtvrt století (do současnosti). Jako členka výboru Klubu přátel výtvarného umění v Brně (KFVU), kde jsem měla na starosti sekci grafiky a krásné knihy, jsem získala mnoho grafických listů na klubových akcích, na výměnných schůzkách exlibristů a konečně osobními setkáními s výtvarníky. Je zajímavé, že mnohé jsem přivedla k tomuto tématu nikdy před tím betlém nevytvořili. V současné době mám grafiky betlémů od výtvarníků. Od mnohých celé grafické cykly. Jde především o menší grafické listy typu novoročenek (P.F. Pour féliciter), ale mám i větší volné listy a některé kresby formátu A2 i A1. V grafické části sbírky mám zastoupeny všechny grafické techniky: tisky z plochy, hloubky, litografie i sérigrafie. Téměř každý rok jsem vystavovala část své sbírky ve vánočním období. Jako středoškolská profesorka jsem začala vystavovat na středních školách v Brně,

6 5 kde mi vedení školy dalo k dispozici jednu místnost. Studenti přicházeli po třídách podívat se na výstavu a poslechli si mé vyprávění o betlémech a výtvarnících. Bylo to pro mne únavné, ale myslím že užitečné. Většinou jsem se setkala se zájmem, a mnohdy jsem žasla nad velkými neznalostmi mladých. Potom jsem začala vystavovat na veřejnosti v galeriích. Např. v Galerii města Brna, v zámku v Dačicích, v Galerii G 10 v Brně a v areálu Staré radnice a posledně letos v lednu v galerii Společenské centrum v Adamově. Při vernisážích nebo později na besedách k svým výstavám jsem získala své návštěvníky a těšila jsem se ze zájmu přítomných. Nemohu vystavit všechny grafiky své sbírky, některé obměňuji a mám i několik skalních, které nikdy nevynechám. Z dřevorytů jsou to novoročenky a grafické listy od Michaela Floriana ze Staré Říše, dále betlémy faráře Arnošta Hrabala, vánoční motivy Petra Dillingera, Emila Kotrby, Pavla Šimona, Olgy Čechové, Františka Peňáze a dalších. Zajímavé jsou betlémy současné Anny Poustové, které vyřezala v sedmdesátých letech minulého století, tzv. totalitní betlémy, v nichž vyjádřila špatnost té doby. Linoryty vystavuji od výtvarníků Ladislava Ruska, Jany Krejčové, letos zesnulého Miroslava Houry a dalších. Tisky z hloubky hlavně lepty je zastoupen v mé sbírce Jan Konůpek, Jaroslav Šerých, Ludmila Jandová, Antonín Dohnal, Jan Hísek i Bohuslav Reynek, jehož krásný list jsem získala od jeho synů z otcovy pozůstalosti. Litografie (kamenotisk) se stala v minulém století oblíbenou technikou a pronikla i do novoročenek. Zejména barevná je velmi žádaná. Osobité jsou vánoční motivy v díle Karla Svolinského, Karla Oberthora a v současnosti jsou to betlémy od Karla Beneše, který pracuje hlavně pro Holanďany. Z brněnských tvůrců je známý již zesnulý František Bílkovský, který maloval na kámen hlavně betlémy a dětské motivy. Sérigrafii mám ve své sbírce zastoupenou dílem Jaroslava Sůry, který využívá tuto techniku určenou pro velké náklady paradoxně v nákladech velmi malých. V kreslené části své sbírky jsou mimo jiné zajímavé díla brněnského malíře Petra Skácela (bratra básníka Jana Skácela), jeho žákyně Olgy Weidenthalerové, Zdeňka Fuksy, Arny Juračkové z Blanska a uhlová velkorozměrná kresba s názvem Advent od Miroslava Štolfy. Ivan Kříž je zastoupen obrazem, objektem parafrází na Liebscherovu Valašskou madonu. Abstraktní formou se vyjádřili Bohuslava Olešová a zcela módně minimalisticky Marian Palla. Bez vztahu k narození Ježíše jako radostné události pro lidstvo, bez lásky k výtvarnému umění a pochopení jeho tvůrců by má sbírka nemohla vzniknout. Cítím jistou povinnost podělit se s těmito svými zájmy s veřejností a jsem ráda, když má sbírka návštěvníky výstav osloví, potěší a třeba i inspiruje k podobné činnosti. (Jarmila Janků) Od mořských mušlí k betlémům Zájem o grafiku a výtvarná díla tematicky zaměřená na betlémy, narození Ježíše a vánoční dobu vůbec jak se z něj vyznala v předchozím článku erudovaná znalkyně mgr. Jarmila Janků potěší tím víc od betlemáře sběratele, jehož vzdělání směřovalo daleko spíš k technickým záležitostem (v potravinářském průmyslu). Jiří Svatoň z Pardubic, jehož neobyčejně pečlivě a zajímavě uspořádaná sbírka reprodukcí světově známých uměleckých děl překvapila na jedné schůzce pardubických betlemářů všechny přítomné, nám o svém sběratelském zájmu napsal: Se sběratelskou činností pohlednic s betlémy a reprodukcí uměleckých děl na téma sv. Rodina, popřípadě Narození Páně, Klanění pastýřů a Adorace tří králů, jsem začal vlastně nedávno. Dlouho jsem sbíral brouky a vybudoval jsem sbírku mořských mušlí jako člen Českého klubu sběratelů lastur. Ke sbírání betlémských pohlednic mě přivedl a inspiroval Zdeněk Cinkan, můj vzor a bohužel už nenahraditelný zdroj sběratelské inspirace. Ke sbírání obrazových reprodukcí s uvedenou tematikou mě přivedlo členství v Českém sdružení přátel betlémů a odborná betlemářská literatura. (Jiří Svatoň)

7 6 Mariotto Albertinelli (Florencie ). Repro z archivu redakce.

8 7 Obdivuhodná sbírka svatých obrázků Slovo devocionálie u mnohých lidí nevzbudí žádnou představu. Až když připomenete, že jde většinou o takzvané svaté obrázky, vzpomenou si na drobné kartičky s vyobrazením světic a světců (často s přitištěnou modlitbou nebo prosbou k vyobrazenému světci za přímluvu u Boha nebo Panny Marie). Zakládaly se do modlitebních knížek a často provázely jejich majitele i na jejich poslední cestě ze světa. Svaté obrázky patří svým provedením mezi drobnou grafiku, tedy mezi exlibris, P.F. a drobné grafické listy. Ale pro svou úzkou specifiku jsou uváděny jako samostatný obor. Mají dlouhou historii sahající až do středověku. Nejhojnější rozšíření jejich vydávání je však spjato s působením jezuitského řádu (u nás), který jimi chtěl podpořit kulty svatých a hlavně kult mariánský. Počátkem 19. století se pak stala centrem jejich produkce dokonce i Praha. Mezi světci zobrazenými na svatých obrázcích u nás vede patron české země svatý Václav a mezi světicemi bezkonkurenčně Panna Maria. Tyto mile drobné doklady především lidové zbožnosti zaujaly už dávno praktickou dětskou lékařku MUDr. Marii Bašeovou z Prahy. O jejíž sbírce svatých obrázků (pravděpodobně největší u nás a jedné z největších v Evropě) napsala D. Navrátilová (ve Zdravotnických novinách z ): Sbírka M. Bašeové obsahuje třicet tisíc svatých obrázků. První tři stovky dostala ve Františkových Lázních od svých věřících pacientů i od kolegů. K této své sbírce má hluboký vztah. Často jde o velmi hodnotnou, historicky cennou drobnou grafiku, kterou však lidé zcela opomíjejí a která příliš nezajímá ani církev. Sbírka doktorky Bašeové často slouží i jako nenahraditelná dokumentace pro potřeby restaurátorů, chybí-li například dobová fotografie. Půjčují si je také malíři a grafici, aby se inspirovali jejich ornamenty. Tyto svaté obrázky jsou rovněž pokladnicí beuronského umění, typického třeba pro mozaiky pražských Emauz a vycházejících ze starých egyptských předloh. Maria Bašeová má ve své sbírce kusy s datem vydání přibližně od roku 1830 až do současnosti. Exponáty často vyprávějí pohnuté osudy již zaniklých poutních míst. Prochá- Panna Maria s Ježíškem podle představy Asiatů. Reprodukce ze sbírky M. Bašeové. zejí historií a obdivují nejen estetické cítění lidí, ale především jejich schopnost tvořit s láskou. Snad právě proto si doktorka Bašeová váží betlémů, které Staropražským betlemářům (jejich regionální pobočce ČSPB je MUDr. M. Bašeová předsedkyní pozn. redakce) každoročně dávají epileptici a handicapované děti z Jedličkova ústavu v Praze. Doktorka Bašeová s manželem ing. Milanem Bašem však mají i další sběratelské aktivity. Jejich numismatická sbírka (největší chloubou je unikátní soubor medailí s Karlem IV.) byla oceněna při výročí Karlovy univerzity, kdy byla vystavena v Karolinu. Zajímavá je i sbírka betlémů, k nimž se váží zajímavé příhody: například lékařský keramický betlém získala M.Bašeová jako poděkování od betlemářů za zapůjčení a organizaci výstavy čes-

9 8 část přetiskujeme s autorovým svolením z časopisu Spolku sběratelů a přátel exlibris Knižní značka 4/2005. Záložky ze svatých obrázků v liturgických knihách bývaly knižními značkami farníků, sestrami dnešních exlibris. V záplavě kýčovité sorely se později začínala objevovat dílka P. Dillingera, Karla Svolinského, B. Štorma, M. Troupa a Z. M. Zengera, která svébytně navazovala na vznešenost gotické linie a rozvíjela ji po svém. Bývala označována jako katolická moderna. V roce 1948 jsem poznal v kroměřížské Koleji sv. Antonína jednoho z mladých františkánských kněží, kteří byli vysvěceni v Lovani v Belgii, Pátera Řehoře Marečka. Citlivě vytvářel záložky a exlibris jako písmařské šperky. Rozvíjel půvab unciál v osobité pojetí a ctil editora Josefa Floriana ze Staré Říše a jeho krásné tisky z edic Nova et vetera, Studium a Dobré dílo. Pokud půjdete o svátcích do chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, možná tu potkáte P. Vladimíra Česká dobová pohlednice s kresbou z r Reprodukce ze sbírky M. Bašeové. kých betlémů v německém Bambergu. Pozoruhodný je také mýdlový betlém z Keni. Je vyřezán z tzv. mýdlového kamene měkkého nerostu který se v Keni používá k mytí a pro své antiseptické účinky i k prvnímu koupání novorozenců. Ke sbírce betlemářských zajímavostí patří i papírový betlém Josefa Weniga, který má v lemu napsáno: Ve prospěch vdov a sirotků po českých legionářích. Je to vlastně první charitativní betlém, jehož prodejem si vdovy po legionářích mohly přivydělat. (Použito zaslaných novinových materiálů). Meditativní kresby P. Benedikta K svatým obrázkům zajímavou poznámku napsal známý výtvarník Josef L. Jícha z Plzně (jeho obraz Náhrdelník Královny tolerance jsme otiskli na titulní straně našeho časopisu č.60). Její Josef Jícha: Sv. František jako exlibris pro Maria de Filippise, Arezzo v Itálii.

10 9 Benedikta Holotu, OFM. Bratranec tohoto moudrého 83letého muže mi zachránil jako chlapci život. Ale nejen to. Léta jsem se těšil pohledem na zvláštní meditativní kresby Pátera Benedikta. Rozdával je svým ovečkám podoben rozsévači. V paměti mám zasetu jednu z jeho zvláštních Madon, která má na čele hvězdu Davidovu a na ústech se jí vlní ukazováček klíč k tajemství. Možná k tomu, které znali betlémští pastýři, a které si připomínáme my, když na obloze zazáří hvězda hvězd. (Josef Jícha) Filatelisté, filumenisté a ti ostatní Mezi sběrateli na celém světě jsou nejpočetnější skupinou jistě sběratelé poštovních známek filatelisté. Po vzniku nových samostatných států z bývalých kolonií a mnoha dalšími změnami na politické mapě světa se musili sběratelé známek smířit s realitou, že už nikdy nedokáží, aby ani jejich tzv. generální sbírky byly úplné. A tak i v tzv. národních sbírkách zejména některých velmi filatelisticky aktivních poštovních správ přibývá každým rokem takové množství známek, že sběratelé raději přecházejí na budování sbírek tzv. námětových. Na to reagoval náš časopis mnoha zprávami o nových emisích známek s motivy blízkými Narození Páně a betlémů vůbec. Upozornili jsme i na u nás unikátní obrazovou studii ing. Jana Kubisty z Prahy (BaB č.49, str.7). Její jednotlivé výtisky (vesměs originální barevné reprodukce všech vydaných poštovních známek s vánoční tematikou až do roku 2002) bylo možno zakoupit v české a v anglické verzi. Mezi členy našeho betlemářského sdružení přibývá sběratelů poštovních známek České pošty s vyobrazením betlémů nebo vánočních motivů, i když se naše emise tzv. vánočních známek zdaleka nemohou vyrovnat tradičním vánočním emisím poštovních známek v Německu, Rakousku, Španělsku, San Marinu a samozřejmě ve Vatikáně a v Itálii. Tento (z betlemářského hlediska) nedostatek Česká pošta už dlouhodobě kompenzuje vydáváním umělecky provedených reprodukcí obrazů starých mistrů (našich i zahraničních) na téma Madony a zobrazení některých obecně známých biblických událostí. I na našich velkých a často i mezinárodně zaměřených výstavách betlémů se jen výjimečně setkáme s připojenou expozicí sběratelů známek s vánočními motivy. Na vině jsou snad (bohužel často oprávněné) obavy vystavujících sběratelů, že bude bezpečnostní ochrana těchto drobných exponátů velmi náročná a při pojišťování výstav bude znamenat zvýšení pojistného. Naproti tomu těší návštěvníky betlemářských výstav iniciativa sběratelů medailí a plaket, vydávaných betlemářskými organizacemi, ale i jednotlivci u příležitosti různých betlemářských kongresů, výročních schůzí, jubileí zasloužilých betlemářů apod. I když počet našich emisí je ve srovnání se zahraničními betlemářskými spolky i jednotlivými betlemáři nižší, jeví se tendence v tomto trendu zahraničním editorům se vyrovnat. Průkopník výstav medailí u nás je významný sběratel (i editor) ing. Milan Baše, vlastní edicí se mohou pochlubit Příbramští betlemáři i betlemáři Královédvorští, posléze i České sdružení přátel betlémů vydáním pamětní medaile k XVII. Světovému betlemářskému kongresu roku 2004 v Hradci Králové. V zahraničí je velmi oblíbené mezi betlemářskými asociacemi vydávání a sbírání spolkových odznaků dokládajících příslušnost k dotyčným organizacím. Tato tradice vydávání nejrůznějších spolkových odznaků bývala v činnosti českých a slovenských spolků ještě v druhé polovině minulého století velmi živá, mezi našimi betlemáři se sbírání betlemářských odznaků příliš neujalo ani není příliš co sbírat. (Z poněkud větší emise betlemářského odznaku si vzpomínáme na klopový odznak muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem, tehdy ještě Památníku města). Ve světě co do obliby sběratelské hobby se s filatelií může srovnávat filumenie sbírání nálepek na krabičkách zápalek. Ačkoliv byl u nás donedávna dominující producent zápalek Solo Sušice, není našim sběratelům známo, že by za celou dobu produkce vydal nálepku s ilustrací betléma. Spíše jako velkou kuriozitu můžeme českým sběratelům těchto nálepek sdělit, že před Vánocemi roku 2001 vydali synové Luďka Pokorného ve Hvožďanech

11 10 u Bechyně v jižních Čechách 2 nálepky s vánočním motivem, a to ku příležitosti každoročně pořádaných betlemářských výstav ve Hvožďanech. Pomineme-li zakládání soukromé sbírky betlémů pro osobní radost a potěšení betlemářovo a jeho rodiny (ve vzácnějších případech opatřování srovnávacího materiálu pro badatelské účely), pak sbírání mnoha druhů jiných předmětů připomínajících betlémy a vánoční tradici je do jisté míry okrajovou betlemářskou záležitostí. Přesto jsme tomuto fenoménu věnovali velkou část dnešního čísla časopisu. Neboť i toto sběratelské úsilí může mít velkou hodnotu. Zejména v tom případě, kdy právě tento druh sbíraných předmětů (pohlednic, drobná grafika aj.) může být neobyčejně užitečným pramenem k studiu vlastních betlémů a mnohdy i betlemářů samých. Jde jen o to povýšit sběratelského koníčka a zálibu na činnost po výtce téměř badatelskou. Kostelní betlémy v Brně a na jižní Moravě RADKO WEIGNER Při bombardování Brna za 2. světové války v listopadu 1944 bylo několik historicky cenných betlémů zničeno. To však neznamená, že by dnes nebyla v brněnských kostelech k vidění mnohá jiná zajímavá betlemářská díla. Z pohledu betlemáře zaslouží pozornost i další kostelní betlémy a jejich tvůrci na jižní Moravě. V katedrálním kostele sv. Petra a Pavla je vystavován vyřezávaný, polychromovaný betlém od sochaře a řezbáře Heřmana Kotrby, narozeného v Günzburgu ( ), trvale žijícího ve Střelicích u Brna. Pastýři i králové jsou vyřezáni ve větších celcích, v monobloku o výšce postav 40 cm. Pro menší množství figur se staví o Vánocích tříkrálová varianta. Nejznámější v Brně a největší na Moravě je betlém v kostele sv. Janů, více známý pod názvem U minoritů. Je postaven na podiu ve výšce asi 120 cm nad úrovní podlahy kostela, v délce snad 20 metrů, při proměnné hloubce od dvou metrů. Tvůrcem byl Jaroslav Vaněk z Lysic ( ). Vypráví se, že ve tváři Panny Marie zachytil autor svoji ženu a dva kluci nesoucí rybu a jablko jsou jeho synové. Na rozdíl od údajů v literatuře však nejsou postavy v téměř životní velikosti, ale ty největší mají kolem 80 cm. V poslední době dochází k postupnému přetírání polychromie novým nátěrem, který je dle mého názoru naprosto nevhodný a s původní polychromií neslučitelný. Další betlém vyřezal Jaroslav Vaněk pro kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže. V tomto případě je betlém ponechán v přírodní barvě dřeva. Výška postav je kolem 80 cm. Králové jsou vyřezáni v jednom monobloku, část pastýřů a sv. František z Assisi jsou pojati v hlubokém reliéfu na deskách. Od téhož autora je i betlém v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně. Barevné postavičky jsou vysoké do 40 cm, oblečeny do krojů místních částí Jundrova a Komína. Bohužel část tohoto betlému byla v poslední době zcizena. Kaple Bolestné Panny Marie v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích slouží o Vánocích k postavení betléma z roku 1938 s dřevěnými, polychromovanými figurkami od pražského řezbáře Václava Andrese. Betlém je charakteristický především stádem ovcí čítajícím 12 kusů jako symbol apoštolů, z nichž jedna ovečka odklání hlavičku od jeslí, čímž vyjadřuje předzvěst zrady Jidáše Iškariotského. Od téhož autora (jak se domnívám) je pak i betlém v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a v pražském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.

12 11 Ze současných tvůrců betlémů žijících v Brně Vám chci přiblížit následující: Papírové betlémy v Brně maluje paní Jana Moštková. Sběratelé poznají její betlémy podle pozadí, které vždy charakteristicky ztvární konkrétní poutní místo, kostel či území, do kterého umístí scénu Narození. Paní Hana Matoušková-Zachovalová vyrábí cínový, polychromovaný betlém o průměrné velikosti figurek 55 mm. V současné době je v betlému již na 20 postaviček a 10 zvířat, stromy a palmy. Každým rokem další postavičky a zvířata přibývají. Tento betlém lze koupit v různých seskupeních postav i zvířat. Umělecká sklářka Alice Dostálová je autorkou skleněného betléma, tvořícího pouze Svatou Rodinu na kruhovém podstavci spolu s oslem a volkem o výšce figurek 40 mm. Lze však dokoupit i ovečky, psa, velbloudy a anděla. I v Brně tvoří svá umělecky mistrovská díla Martina a Jiří Netíkovi. Jejich díla lze obdivovat na četných výstavách, případně se s nimi mohou zájemci seznámit na internetu. Svoji pouť po jižní Moravě zahájíme ve Znojmě, kde v románské rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny je namalován cyklus výjevů ze života Panny Marie a Ježíšova dětství snad z roku Zajímavý betlém je v bývalém areálu premonstrátského kláštera v kostele Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce. Jde o tyrolský betlém od Franze Schmalzla ze Sankt-Ulrich u Grödenu. Na jaře 1991 byl zcizen, aby se objevil na východním břehu Bodamského jezera v Bregenz a po zveřejnění fotografie ve Wiener Kurier v únoru 1992 byl opět navrácen zpět do znojemské farnosti. Ve Znojmě-Hradišti sv. Hyppolita je pohyblivý betlém z roku 1935 od brněnského autora Aloise Vajera. V břeclavském kostele sv. Václava z roku 1995 je v suterénu pod chrámovou lodí betlém v životní velikosti od Jiřího Netíka. Postavy v detailech inspirované mistry středověku jsou zdobeny zkadeřenými vlasy a vousy, těla kryjí bohatě řasená roucha. Jiří Netík o tomto svém díle řekl: Narození Páně není pro mě jen výrazem hluboké lidské vazby matky s dítětem, ale též duchovním vyjádřením našeho lidsky omezeného způsobu, jak označit duchovní spojení se Spasitelem. Betlém pro kostel sv. Václava v Břeclavi je mé vůbec největší řezbářské dílo. Vyřezával jsem je s přestávkami téměř čtyři roky. Vyřezávání tohoto betlému mi dalo mnoho práce a stálo mnoho sil. Nelituji však, protože věřím, že se podařilo dílo, za které se nebudu muset před příštími generacemi stydět. Posledním zastavením je Hodonín, kde se každým druhým rokem v adventním čase koná v kulturním domě na Horních Valech výstava betlémů. Nosným programem jsou betlémy z kostelů hodonínských a břeclavských farností. Hodně z nich vyřezal varhaník a řezbář Metoděj Florian ze Staré Říše. Postavičky šohajů a děvčic jsou oděné do slováckých krojů s charakteristickými prvky jednotlivých obcí, pro které betlém vyřezával. V předchozích letech zde byl vystavován i betlém z kostela sv. Kateřiny v Třešti, loni spolkový betlém Příbramských betlemářů. Vystavují zde i další tvůrci a sběratelé betlémů: Prof. Gruska z Brna, pan Čagánek z Nového Hrozenkova, pan Cinkan z Pardubic, pan Pištělka ze Švábenic, pan Krmíček z Boleradic, manželé Parmovi z Blanska, pan Severa z Brna, rodina Haldova ze Sedloňova, PhDr. Hánová z Rokycan, pan Jiří Netík z Brna, pan Bürger z Nové Homole. Ostatní, na které jsem zapomněl, nechť mi prominou. Domnívám se, že kdo jedenkrát zavítal na výstavu betlémů do Hodonína, bude se tam vždy znovu rád vracet pro pocit radosti a potěšení, které mu pohled na překrásné betlémy nejen jižní Moravy, ale i Slezska, Čech a celého světa přináší. (Text tohoto článku byl přednesen jako referát na semináři, který se uskutečnil k 15. výročí založení Československého sdružení přátel betlémů koncem minulého roku).

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více