Z obsahu. ročník 16 září 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. ročník 16 září 2006"

Transkript

1

2 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku číselné řady a zároveň je třetím vydáním v nové úpravě a větším formátu, které umožňují při srovnatelných nákladech výrazně rozšířený objem zveřejněných dat. Zároveň pokračuje záměr redakční rady každé číslo monotematicky zaměřit. Dnešní číslo by mělo oslovit a snad i potěšit zejména sběratele, ale možná v něčem inspirovat i naše členy věnující se této tvorbě. Sběratelé různých artefaktů s tematikou Ježíšova narození tvoří nezanedbatelnou skupinu v našem sdružení a vnášejí do něho mnoho pěkného a žádoucího entuziasmu. Nedá mi, abych si při této příležitosti v dobrém nevzpomněl na letos zemřelého kolegu z předsednictva sdružení pana Zdeňka Cinkana, který byl nositelem nadšeného sběratelství a ochoty každému pomoci. Náš časopis plní dvě základní úlohy. Usiluje o oborově úzce orientovaný etnografický časopis, který není v naší republice vydáván a zároveň musí plnit funkce interního informačního zpravodaje sdružení. Jinou možnost vedení sdružení nevidí s ohledem zejména na vysoké poštovní poplatky a složení členské základny, kde je velký počet jednotlivců nezapojených do poboček. Z tohoto důvodu je zveřejňováno v časopisu i poměrně dost polemik, názorů pokračování na straně 2 ročník 16 září 2006 Z obsahu Editoriale Ing. L. Mátl (1) Sběratelé obohacují betlemářskou činnost (Zd. Cinkan, J. Janků, J. Svatoň, M. Bašeová, J. Jícha) (3 10) Kostelní betlémy v Brně a na jižní Moravě (Radko Weigner) (10) Zpověď řezbáře J. Oblůka (12 13) Umění Makondů: R. L. Mauthauser (15) Tip na podzimní výlet Karlštejn Ladislav Treše (17) Krátké zprávy listárna, inzerce (20 24) Vydavatel: České sdružení přátel betlémů Adresa redakce: třída Karla IV., č.p Hradec Králové 2 Sazba a tisk: OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí Registrace: MK ČR E Zadáno do výroby 29. září 2006

3 2 pokračování ze strany 1 či kritik a následných reakcí. Jsem přesvědčen, že je to nezbytné, z hlediska naší členské základny legitimní a mohu ujistit členy sdružení, že z oprávněné kritiky se snaží jak předsednictvo, tak případně redakční rada časopisu, vzít ponaučení pro další činnost. Tříbení názorů by však mělo být vedeno na kolegiální a tím i slušné úrovni. Podle mého názoru žijeme v době přesycené informacemi a širokou agresivní materiální nabídkou potřebného i nepotřebného. O to více jsou důležité dobré mezilidské vztahy a těch bychom si měli umět vážit a upevňovat je i v našem sdružení. Uplynula doba dovolených a nastává podzimní, pro většinu betlemářů přípravné období. U nás v Ústí nad Orlicí podle vyprávění staří betlemáři okolo svátku sv. Matouše chodili na půdu a poklepem na truhlu s betlémem budili pastýře se slovy Pastýři, vstávejte a svá stáda shánějte!. V každém případě se zde jako nutný udržel zvyk jít po sv. Václavovi do lesa na čerstvý mech. Rád vzpomínám na mládí, kdy jsem navštěvoval ve vánočním období ústecké betlemářské rodiny. Často mne napadne, že kdybych některému starému betlemáři řekl, že je sběratel, jak bychom ho dnes z pohledu sdružení asi zaškatulkovali, vícekrát bych asi nebyl u něho vítaným hostem. Vzpomenul jsem tradice a zde vidím ještě jeden problém. Většina výstav betlémů je z různých a z části jistě i oprávněných důvodů pořádána v době předvánoční, kdy v předsvátečním shonu se snažíme objet a navštívit řadu výstav. Pokud chceme navštívit výstavu v tradiční pochůzkové dny, to je na sv. Štěpána, Nový rok či svátek Tří králů, narazíme často na zavřený vchod již ukončené výstavy. Přitom dříve se i rozměrné kostelní a rodinné betlémy dokončovaly těsně před Štědrým dnem a v domácnostech často i v průběhu tohoto dne. Asi i proto, že stavění betlémů bylo často doménou mužů. Sám si vzpomínám, že se Jezulátko dávalo na místo až na Štědrý večer na pokyn daný dětem některým z nejstarších či nejváženějších členů rodiny, pokud tak neudělali sami. Přimlouvám se za to, aby z uvedených důvodů byly výstavy v příštích letech rovnoměrně rozloženy včetně celého lednového období (zvykově až do Hromnic) a to nejen z hlediska náboženského, kdy výstava s hraním vánočních koled v období adventu je zřejmý paradox. Tím v žádném případě nechci kritizovat jakoukoliv výstavní činnost, jen to dávám jako podnět k zamyšlení a sám budu nadále pilně objíždět i listopadové a prosincové výstavy. Závěrem připomínám, že redakční rada uvítá jak odborné příspěvky tak i informace předsedů poboček ke zveřejnění. Rádi použijeme i fotodokumentaci, zde však prosíme, aby byla v kvalitě umožňující přetištění. Nezapomeňte co nejdříve zaslat pozvánky na Vámi pořádané výstavy. Pokud bude termín výstavy kolizní s vydáním časopisu, bude pozvánka zveřejněna alespoň na internetových stránkách sdružení, kde jsou k dispozici mimo jiných informací i výtahy z časopisů BaB od č. 33 vydaného v listopadu Zároveň bych chtěl popřát hodně tvůrčích sil našemu odpovědnému redaktorovi dr. Vladimíru Vaclíkovi, který dlouhodobě nese rozhodující zátěž spojenou s přípravou i vydáváním jednotlivých čísel časopisu BaB. S přáním pěkného podzimu a úspěšných příprav na nadcházející betlemářskou sezónu Ludvík Mátl místopředseda sdružení a předseda redakční rady

4 3 Sběratelé obohacují betlemářskou činnost Viktor Chrenko: Klanění králů X, 3, SBÍRÁNÍ nejrozmanitějších předmětů majících vztah k betlémům obohacuje betlemářskou činnost. Už v samých začátcích zakládání naší celostátní betlemářské organizace zakladatelé uvažovali o takovém názvu, který by vyjadřoval, že jde o společenství nejen tvůrců betlémů, ale všech lidí, kteří se o betlémy zajímají a mají k nim přátelský vztah. Tak vznikl nikoliv spolek, ale celé široké sdružení přátel betlémů. Do něj vstoupili nejen tvůrci a stavitelé betlémů, ale i ti, kdož betlémy zdědili po svých rodičích a prarodičích. Přihlásili se i sběratelé specializující se na pohlednice, drobnou grafiku, poštovní známky, různé nálepky (a mohli bychom uvést dlouhý seznam nejrozmanitějších předmětů, které se mohou stát předmětem zájmu sběratelů). Mnohé z nich přivedlo sběratelství do řad betlemářů. A stali se váženými členy sdružení, neboť díky své sběratelské důkladnosti přispěli například k identifikaci dříve neznámých betlémů a objevili mnoho zajímavého o betlémech známých a jejich tvůrcích a majitelích. Slýcháme od betlemářů z tradičních betlemářských oblastí, kteří mají doma menší či větší kolekci místních betlémů, že nesouhlasí, aby byli nazýváni sběrateli betlémů. Toto označení považují za poněkud hanlivé. Naproti tomu mnozí finančně dostatečně silní jedinci se množstvím nakoupených betlémů chlubí. Pravda je asi uprostřed. Neboť především a vlastně vůbec záleží jen na tom, zda betlemář zakládá svou sbírku betlémů pro potěšení srdce či jako chloubu majetnickou. Vraťme se však k sběratelům pohlednic, devocionálií, drobné grafiky a jiných předmětů, majících vztah především tematicky k betlémům jako celkům i detailům, k ikonografii svatých, k Vánocům vůbec. V našem sdružení jich přibývá a není možné jmenovitě se zmínit o všech. Z těch, kteří vyhověli naší prosbě otištěné v minulém čísle časopisu, aby o své sběratelské činnosti napsali, jsme vybrali následující příspěvky. Před nimi však zmínku k uctění památky nedávno zesnulého pana Zdeňka Cinkana z Pardubic, jednoho z našich nejznámějších sběratelů betlémských pohlednic a bystrého hodnotitele některých právě vydávaných vystřihovacích jesličkových archů. Znalec kritický obdivovatel Pohlednice sbíral Zdeněk Cinkan již od mládí. Proto v jeho sbírce několika tisíc kusů je i hodně pohlednic víc jak stoletých, ale těch s obrázkem betléma začalo přibývat až v posledním desetiletí minulého století. Když pak vzniklo Čs. sdružení přátel betlémů v roce 1991, byl jedním z prvních jeho členů a rozhodl se svou sbírku specializovat na pohlednice s betlemářskou tematikou. Až do posledních dnů svého života ( ) neopomenul jedinou příležitost, jak koupí nebo výměnou mezi sběrateli opatřit nejnovější snímky. Jeho sbírka patří k největším svého druhu u nás, avšak její jedinečnost záleží v jejím systematickém uspořádání. Před časem vyšel v našem časopise jeho abecedně uspořádaný soupis všech (českých a slovenských) vydavatelů pohlednic s vyobrazením betlémů, seznam míst, kde byly betlémy fotografovány a seznam autorů fotografií. A právě toto systematické třídění mu

5 4 umožňovalo velmi záslužnou činnost zjišťovat a upozorňovat na chyby a omyly, jichž se v textové části pohlednice dopouštěli ať už fotografové nebo vydavatelé. V této věci byl nekompromisním kritikem i u dalších předmětů jeho sběratelské záliby u papírových vystřihovacích betlémů, které velmi pečlivě evidoval a díky jeho obdivuhodné vizuální paměti si dokonce pamatoval. V několika případech usvědčil z plagiátorství i poměrně známé malíře předloh těchto vystřihovacích betlémů. Některé Cinkanovy rozhořčené dopisy nad drzostí těchto plagiátorů má naše redakce k dispozici. Kdyby bylo možné spolupracovat s dědici sbírky a získat svolení k reprodukovatelnému okopírování těchto plagiátů (někdy možná i nechtěných chyb), rádi bychom aspoň posmrtně ocenili páně Cinkanovu touhu po spravedlnosti a jeho odsouzení duchovní krádeže. Nad rámec této vzpomínky na našeho významného sběratele budiž dovoleno připomenout, že ze své sbírky rád zapůjčoval na velké výstavy celé vzorně uspořádané kolekce pohlednic, např. na výstavě v Hodoníně měl celé jedno křídlo sálu k dispozici, na pardubické radnici uspořádal velmi obdivovanou kolekci pohlednic s vyobrazením Madon od českých, slovenských i dalších zahraničních umělců i jednu z největších sbírek novinových výstřižků zpráv a článků o betlémech a betlemářích a v posledních letech života budoval sbírku autogramů známých osobností. Při tom všem ještě stihl každoročně ve vánočním čase připravit své exponáty na osm až deset výstav, prováděl turistické výpravy a vykonával záslužnou práci značkaře turistických tras. (vv) V následujícím příspěvku se vyznala ze své lásky k pořádání své sbírky grafiky a kreseb výtvarných umělců středoškolská profesorka Mgr. Jarmila Janků z Brna. Betlémy v grafikách a kresbách Ráda vám píši o své sbírce betlémů a vánočních motivů, nikoliv však prostorově figurativních, nýbrž v grafikách a kresbách výtvarných umělců. Vždyť i první zpodobnění narození Ježíše nebylo figurativní. Byly to malby na freskách a potom kolorované Michael Florian: Betlém (dřevoryt). Repro J. Janků. kresby na pergamenech rukopisů. V Čechách první v Kodexu vyšehradském (kolem roku 1080). Z historie doporučuji stať prof. Davida v 2. vydání knihy Vánoce v české kultuře. (Pozn. redakce: Do r nesměl prof. David publikovat, proto v 1. vydání této knihy r je tato stať podepsána Věrou Davidovou). Má sbírka vznikala v období asi čtvrt století (do současnosti). Jako členka výboru Klubu přátel výtvarného umění v Brně (KFVU), kde jsem měla na starosti sekci grafiky a krásné knihy, jsem získala mnoho grafických listů na klubových akcích, na výměnných schůzkách exlibristů a konečně osobními setkáními s výtvarníky. Je zajímavé, že mnohé jsem přivedla k tomuto tématu nikdy před tím betlém nevytvořili. V současné době mám grafiky betlémů od výtvarníků. Od mnohých celé grafické cykly. Jde především o menší grafické listy typu novoročenek (P.F. Pour féliciter), ale mám i větší volné listy a některé kresby formátu A2 i A1. V grafické části sbírky mám zastoupeny všechny grafické techniky: tisky z plochy, hloubky, litografie i sérigrafie. Téměř každý rok jsem vystavovala část své sbírky ve vánočním období. Jako středoškolská profesorka jsem začala vystavovat na středních školách v Brně,

6 5 kde mi vedení školy dalo k dispozici jednu místnost. Studenti přicházeli po třídách podívat se na výstavu a poslechli si mé vyprávění o betlémech a výtvarnících. Bylo to pro mne únavné, ale myslím že užitečné. Většinou jsem se setkala se zájmem, a mnohdy jsem žasla nad velkými neznalostmi mladých. Potom jsem začala vystavovat na veřejnosti v galeriích. Např. v Galerii města Brna, v zámku v Dačicích, v Galerii G 10 v Brně a v areálu Staré radnice a posledně letos v lednu v galerii Společenské centrum v Adamově. Při vernisážích nebo později na besedách k svým výstavám jsem získala své návštěvníky a těšila jsem se ze zájmu přítomných. Nemohu vystavit všechny grafiky své sbírky, některé obměňuji a mám i několik skalních, které nikdy nevynechám. Z dřevorytů jsou to novoročenky a grafické listy od Michaela Floriana ze Staré Říše, dále betlémy faráře Arnošta Hrabala, vánoční motivy Petra Dillingera, Emila Kotrby, Pavla Šimona, Olgy Čechové, Františka Peňáze a dalších. Zajímavé jsou betlémy současné Anny Poustové, které vyřezala v sedmdesátých letech minulého století, tzv. totalitní betlémy, v nichž vyjádřila špatnost té doby. Linoryty vystavuji od výtvarníků Ladislava Ruska, Jany Krejčové, letos zesnulého Miroslava Houry a dalších. Tisky z hloubky hlavně lepty je zastoupen v mé sbírce Jan Konůpek, Jaroslav Šerých, Ludmila Jandová, Antonín Dohnal, Jan Hísek i Bohuslav Reynek, jehož krásný list jsem získala od jeho synů z otcovy pozůstalosti. Litografie (kamenotisk) se stala v minulém století oblíbenou technikou a pronikla i do novoročenek. Zejména barevná je velmi žádaná. Osobité jsou vánoční motivy v díle Karla Svolinského, Karla Oberthora a v současnosti jsou to betlémy od Karla Beneše, který pracuje hlavně pro Holanďany. Z brněnských tvůrců je známý již zesnulý František Bílkovský, který maloval na kámen hlavně betlémy a dětské motivy. Sérigrafii mám ve své sbírce zastoupenou dílem Jaroslava Sůry, který využívá tuto techniku určenou pro velké náklady paradoxně v nákladech velmi malých. V kreslené části své sbírky jsou mimo jiné zajímavé díla brněnského malíře Petra Skácela (bratra básníka Jana Skácela), jeho žákyně Olgy Weidenthalerové, Zdeňka Fuksy, Arny Juračkové z Blanska a uhlová velkorozměrná kresba s názvem Advent od Miroslava Štolfy. Ivan Kříž je zastoupen obrazem, objektem parafrází na Liebscherovu Valašskou madonu. Abstraktní formou se vyjádřili Bohuslava Olešová a zcela módně minimalisticky Marian Palla. Bez vztahu k narození Ježíše jako radostné události pro lidstvo, bez lásky k výtvarnému umění a pochopení jeho tvůrců by má sbírka nemohla vzniknout. Cítím jistou povinnost podělit se s těmito svými zájmy s veřejností a jsem ráda, když má sbírka návštěvníky výstav osloví, potěší a třeba i inspiruje k podobné činnosti. (Jarmila Janků) Od mořských mušlí k betlémům Zájem o grafiku a výtvarná díla tematicky zaměřená na betlémy, narození Ježíše a vánoční dobu vůbec jak se z něj vyznala v předchozím článku erudovaná znalkyně mgr. Jarmila Janků potěší tím víc od betlemáře sběratele, jehož vzdělání směřovalo daleko spíš k technickým záležitostem (v potravinářském průmyslu). Jiří Svatoň z Pardubic, jehož neobyčejně pečlivě a zajímavě uspořádaná sbírka reprodukcí světově známých uměleckých děl překvapila na jedné schůzce pardubických betlemářů všechny přítomné, nám o svém sběratelském zájmu napsal: Se sběratelskou činností pohlednic s betlémy a reprodukcí uměleckých děl na téma sv. Rodina, popřípadě Narození Páně, Klanění pastýřů a Adorace tří králů, jsem začal vlastně nedávno. Dlouho jsem sbíral brouky a vybudoval jsem sbírku mořských mušlí jako člen Českého klubu sběratelů lastur. Ke sbírání betlémských pohlednic mě přivedl a inspiroval Zdeněk Cinkan, můj vzor a bohužel už nenahraditelný zdroj sběratelské inspirace. Ke sbírání obrazových reprodukcí s uvedenou tematikou mě přivedlo členství v Českém sdružení přátel betlémů a odborná betlemářská literatura. (Jiří Svatoň)

7 6 Mariotto Albertinelli (Florencie ). Repro z archivu redakce.

8 7 Obdivuhodná sbírka svatých obrázků Slovo devocionálie u mnohých lidí nevzbudí žádnou představu. Až když připomenete, že jde většinou o takzvané svaté obrázky, vzpomenou si na drobné kartičky s vyobrazením světic a světců (často s přitištěnou modlitbou nebo prosbou k vyobrazenému světci za přímluvu u Boha nebo Panny Marie). Zakládaly se do modlitebních knížek a často provázely jejich majitele i na jejich poslední cestě ze světa. Svaté obrázky patří svým provedením mezi drobnou grafiku, tedy mezi exlibris, P.F. a drobné grafické listy. Ale pro svou úzkou specifiku jsou uváděny jako samostatný obor. Mají dlouhou historii sahající až do středověku. Nejhojnější rozšíření jejich vydávání je však spjato s působením jezuitského řádu (u nás), který jimi chtěl podpořit kulty svatých a hlavně kult mariánský. Počátkem 19. století se pak stala centrem jejich produkce dokonce i Praha. Mezi světci zobrazenými na svatých obrázcích u nás vede patron české země svatý Václav a mezi světicemi bezkonkurenčně Panna Maria. Tyto mile drobné doklady především lidové zbožnosti zaujaly už dávno praktickou dětskou lékařku MUDr. Marii Bašeovou z Prahy. O jejíž sbírce svatých obrázků (pravděpodobně největší u nás a jedné z největších v Evropě) napsala D. Navrátilová (ve Zdravotnických novinách z ): Sbírka M. Bašeové obsahuje třicet tisíc svatých obrázků. První tři stovky dostala ve Františkových Lázních od svých věřících pacientů i od kolegů. K této své sbírce má hluboký vztah. Často jde o velmi hodnotnou, historicky cennou drobnou grafiku, kterou však lidé zcela opomíjejí a která příliš nezajímá ani církev. Sbírka doktorky Bašeové často slouží i jako nenahraditelná dokumentace pro potřeby restaurátorů, chybí-li například dobová fotografie. Půjčují si je také malíři a grafici, aby se inspirovali jejich ornamenty. Tyto svaté obrázky jsou rovněž pokladnicí beuronského umění, typického třeba pro mozaiky pražských Emauz a vycházejících ze starých egyptských předloh. Maria Bašeová má ve své sbírce kusy s datem vydání přibližně od roku 1830 až do současnosti. Exponáty často vyprávějí pohnuté osudy již zaniklých poutních míst. Prochá- Panna Maria s Ježíškem podle představy Asiatů. Reprodukce ze sbírky M. Bašeové. zejí historií a obdivují nejen estetické cítění lidí, ale především jejich schopnost tvořit s láskou. Snad právě proto si doktorka Bašeová váží betlémů, které Staropražským betlemářům (jejich regionální pobočce ČSPB je MUDr. M. Bašeová předsedkyní pozn. redakce) každoročně dávají epileptici a handicapované děti z Jedličkova ústavu v Praze. Doktorka Bašeová s manželem ing. Milanem Bašem však mají i další sběratelské aktivity. Jejich numismatická sbírka (největší chloubou je unikátní soubor medailí s Karlem IV.) byla oceněna při výročí Karlovy univerzity, kdy byla vystavena v Karolinu. Zajímavá je i sbírka betlémů, k nimž se váží zajímavé příhody: například lékařský keramický betlém získala M.Bašeová jako poděkování od betlemářů za zapůjčení a organizaci výstavy čes-

9 8 část přetiskujeme s autorovým svolením z časopisu Spolku sběratelů a přátel exlibris Knižní značka 4/2005. Záložky ze svatých obrázků v liturgických knihách bývaly knižními značkami farníků, sestrami dnešních exlibris. V záplavě kýčovité sorely se později začínala objevovat dílka P. Dillingera, Karla Svolinského, B. Štorma, M. Troupa a Z. M. Zengera, která svébytně navazovala na vznešenost gotické linie a rozvíjela ji po svém. Bývala označována jako katolická moderna. V roce 1948 jsem poznal v kroměřížské Koleji sv. Antonína jednoho z mladých františkánských kněží, kteří byli vysvěceni v Lovani v Belgii, Pátera Řehoře Marečka. Citlivě vytvářel záložky a exlibris jako písmařské šperky. Rozvíjel půvab unciál v osobité pojetí a ctil editora Josefa Floriana ze Staré Říše a jeho krásné tisky z edic Nova et vetera, Studium a Dobré dílo. Pokud půjdete o svátcích do chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, možná tu potkáte P. Vladimíra Česká dobová pohlednice s kresbou z r Reprodukce ze sbírky M. Bašeové. kých betlémů v německém Bambergu. Pozoruhodný je také mýdlový betlém z Keni. Je vyřezán z tzv. mýdlového kamene měkkého nerostu který se v Keni používá k mytí a pro své antiseptické účinky i k prvnímu koupání novorozenců. Ke sbírce betlemářských zajímavostí patří i papírový betlém Josefa Weniga, který má v lemu napsáno: Ve prospěch vdov a sirotků po českých legionářích. Je to vlastně první charitativní betlém, jehož prodejem si vdovy po legionářích mohly přivydělat. (Použito zaslaných novinových materiálů). Meditativní kresby P. Benedikta K svatým obrázkům zajímavou poznámku napsal známý výtvarník Josef L. Jícha z Plzně (jeho obraz Náhrdelník Královny tolerance jsme otiskli na titulní straně našeho časopisu č.60). Její Josef Jícha: Sv. František jako exlibris pro Maria de Filippise, Arezzo v Itálii.

10 9 Benedikta Holotu, OFM. Bratranec tohoto moudrého 83letého muže mi zachránil jako chlapci život. Ale nejen to. Léta jsem se těšil pohledem na zvláštní meditativní kresby Pátera Benedikta. Rozdával je svým ovečkám podoben rozsévači. V paměti mám zasetu jednu z jeho zvláštních Madon, která má na čele hvězdu Davidovu a na ústech se jí vlní ukazováček klíč k tajemství. Možná k tomu, které znali betlémští pastýři, a které si připomínáme my, když na obloze zazáří hvězda hvězd. (Josef Jícha) Filatelisté, filumenisté a ti ostatní Mezi sběrateli na celém světě jsou nejpočetnější skupinou jistě sběratelé poštovních známek filatelisté. Po vzniku nových samostatných států z bývalých kolonií a mnoha dalšími změnami na politické mapě světa se musili sběratelé známek smířit s realitou, že už nikdy nedokáží, aby ani jejich tzv. generální sbírky byly úplné. A tak i v tzv. národních sbírkách zejména některých velmi filatelisticky aktivních poštovních správ přibývá každým rokem takové množství známek, že sběratelé raději přecházejí na budování sbírek tzv. námětových. Na to reagoval náš časopis mnoha zprávami o nových emisích známek s motivy blízkými Narození Páně a betlémů vůbec. Upozornili jsme i na u nás unikátní obrazovou studii ing. Jana Kubisty z Prahy (BaB č.49, str.7). Její jednotlivé výtisky (vesměs originální barevné reprodukce všech vydaných poštovních známek s vánoční tematikou až do roku 2002) bylo možno zakoupit v české a v anglické verzi. Mezi členy našeho betlemářského sdružení přibývá sběratelů poštovních známek České pošty s vyobrazením betlémů nebo vánočních motivů, i když se naše emise tzv. vánočních známek zdaleka nemohou vyrovnat tradičním vánočním emisím poštovních známek v Německu, Rakousku, Španělsku, San Marinu a samozřejmě ve Vatikáně a v Itálii. Tento (z betlemářského hlediska) nedostatek Česká pošta už dlouhodobě kompenzuje vydáváním umělecky provedených reprodukcí obrazů starých mistrů (našich i zahraničních) na téma Madony a zobrazení některých obecně známých biblických událostí. I na našich velkých a často i mezinárodně zaměřených výstavách betlémů se jen výjimečně setkáme s připojenou expozicí sběratelů známek s vánočními motivy. Na vině jsou snad (bohužel často oprávněné) obavy vystavujících sběratelů, že bude bezpečnostní ochrana těchto drobných exponátů velmi náročná a při pojišťování výstav bude znamenat zvýšení pojistného. Naproti tomu těší návštěvníky betlemářských výstav iniciativa sběratelů medailí a plaket, vydávaných betlemářskými organizacemi, ale i jednotlivci u příležitosti různých betlemářských kongresů, výročních schůzí, jubileí zasloužilých betlemářů apod. I když počet našich emisí je ve srovnání se zahraničními betlemářskými spolky i jednotlivými betlemáři nižší, jeví se tendence v tomto trendu zahraničním editorům se vyrovnat. Průkopník výstav medailí u nás je významný sběratel (i editor) ing. Milan Baše, vlastní edicí se mohou pochlubit Příbramští betlemáři i betlemáři Královédvorští, posléze i České sdružení přátel betlémů vydáním pamětní medaile k XVII. Světovému betlemářskému kongresu roku 2004 v Hradci Králové. V zahraničí je velmi oblíbené mezi betlemářskými asociacemi vydávání a sbírání spolkových odznaků dokládajících příslušnost k dotyčným organizacím. Tato tradice vydávání nejrůznějších spolkových odznaků bývala v činnosti českých a slovenských spolků ještě v druhé polovině minulého století velmi živá, mezi našimi betlemáři se sbírání betlemářských odznaků příliš neujalo ani není příliš co sbírat. (Z poněkud větší emise betlemářského odznaku si vzpomínáme na klopový odznak muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem, tehdy ještě Památníku města). Ve světě co do obliby sběratelské hobby se s filatelií může srovnávat filumenie sbírání nálepek na krabičkách zápalek. Ačkoliv byl u nás donedávna dominující producent zápalek Solo Sušice, není našim sběratelům známo, že by za celou dobu produkce vydal nálepku s ilustrací betléma. Spíše jako velkou kuriozitu můžeme českým sběratelům těchto nálepek sdělit, že před Vánocemi roku 2001 vydali synové Luďka Pokorného ve Hvožďanech

11 10 u Bechyně v jižních Čechách 2 nálepky s vánočním motivem, a to ku příležitosti každoročně pořádaných betlemářských výstav ve Hvožďanech. Pomineme-li zakládání soukromé sbírky betlémů pro osobní radost a potěšení betlemářovo a jeho rodiny (ve vzácnějších případech opatřování srovnávacího materiálu pro badatelské účely), pak sbírání mnoha druhů jiných předmětů připomínajících betlémy a vánoční tradici je do jisté míry okrajovou betlemářskou záležitostí. Přesto jsme tomuto fenoménu věnovali velkou část dnešního čísla časopisu. Neboť i toto sběratelské úsilí může mít velkou hodnotu. Zejména v tom případě, kdy právě tento druh sbíraných předmětů (pohlednic, drobná grafika aj.) může být neobyčejně užitečným pramenem k studiu vlastních betlémů a mnohdy i betlemářů samých. Jde jen o to povýšit sběratelského koníčka a zálibu na činnost po výtce téměř badatelskou. Kostelní betlémy v Brně a na jižní Moravě RADKO WEIGNER Při bombardování Brna za 2. světové války v listopadu 1944 bylo několik historicky cenných betlémů zničeno. To však neznamená, že by dnes nebyla v brněnských kostelech k vidění mnohá jiná zajímavá betlemářská díla. Z pohledu betlemáře zaslouží pozornost i další kostelní betlémy a jejich tvůrci na jižní Moravě. V katedrálním kostele sv. Petra a Pavla je vystavován vyřezávaný, polychromovaný betlém od sochaře a řezbáře Heřmana Kotrby, narozeného v Günzburgu ( ), trvale žijícího ve Střelicích u Brna. Pastýři i králové jsou vyřezáni ve větších celcích, v monobloku o výšce postav 40 cm. Pro menší množství figur se staví o Vánocích tříkrálová varianta. Nejznámější v Brně a největší na Moravě je betlém v kostele sv. Janů, více známý pod názvem U minoritů. Je postaven na podiu ve výšce asi 120 cm nad úrovní podlahy kostela, v délce snad 20 metrů, při proměnné hloubce od dvou metrů. Tvůrcem byl Jaroslav Vaněk z Lysic ( ). Vypráví se, že ve tváři Panny Marie zachytil autor svoji ženu a dva kluci nesoucí rybu a jablko jsou jeho synové. Na rozdíl od údajů v literatuře však nejsou postavy v téměř životní velikosti, ale ty největší mají kolem 80 cm. V poslední době dochází k postupnému přetírání polychromie novým nátěrem, který je dle mého názoru naprosto nevhodný a s původní polychromií neslučitelný. Další betlém vyřezal Jaroslav Vaněk pro kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže. V tomto případě je betlém ponechán v přírodní barvě dřeva. Výška postav je kolem 80 cm. Králové jsou vyřezáni v jednom monobloku, část pastýřů a sv. František z Assisi jsou pojati v hlubokém reliéfu na deskách. Od téhož autora je i betlém v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně. Barevné postavičky jsou vysoké do 40 cm, oblečeny do krojů místních částí Jundrova a Komína. Bohužel část tohoto betlému byla v poslední době zcizena. Kaple Bolestné Panny Marie v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích slouží o Vánocích k postavení betléma z roku 1938 s dřevěnými, polychromovanými figurkami od pražského řezbáře Václava Andrese. Betlém je charakteristický především stádem ovcí čítajícím 12 kusů jako symbol apoštolů, z nichž jedna ovečka odklání hlavičku od jeslí, čímž vyjadřuje předzvěst zrady Jidáše Iškariotského. Od téhož autora (jak se domnívám) je pak i betlém v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a v pražském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.

12 11 Ze současných tvůrců betlémů žijících v Brně Vám chci přiblížit následující: Papírové betlémy v Brně maluje paní Jana Moštková. Sběratelé poznají její betlémy podle pozadí, které vždy charakteristicky ztvární konkrétní poutní místo, kostel či území, do kterého umístí scénu Narození. Paní Hana Matoušková-Zachovalová vyrábí cínový, polychromovaný betlém o průměrné velikosti figurek 55 mm. V současné době je v betlému již na 20 postaviček a 10 zvířat, stromy a palmy. Každým rokem další postavičky a zvířata přibývají. Tento betlém lze koupit v různých seskupeních postav i zvířat. Umělecká sklářka Alice Dostálová je autorkou skleněného betléma, tvořícího pouze Svatou Rodinu na kruhovém podstavci spolu s oslem a volkem o výšce figurek 40 mm. Lze však dokoupit i ovečky, psa, velbloudy a anděla. I v Brně tvoří svá umělecky mistrovská díla Martina a Jiří Netíkovi. Jejich díla lze obdivovat na četných výstavách, případně se s nimi mohou zájemci seznámit na internetu. Svoji pouť po jižní Moravě zahájíme ve Znojmě, kde v románské rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny je namalován cyklus výjevů ze života Panny Marie a Ježíšova dětství snad z roku Zajímavý betlém je v bývalém areálu premonstrátského kláštera v kostele Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce. Jde o tyrolský betlém od Franze Schmalzla ze Sankt-Ulrich u Grödenu. Na jaře 1991 byl zcizen, aby se objevil na východním břehu Bodamského jezera v Bregenz a po zveřejnění fotografie ve Wiener Kurier v únoru 1992 byl opět navrácen zpět do znojemské farnosti. Ve Znojmě-Hradišti sv. Hyppolita je pohyblivý betlém z roku 1935 od brněnského autora Aloise Vajera. V břeclavském kostele sv. Václava z roku 1995 je v suterénu pod chrámovou lodí betlém v životní velikosti od Jiřího Netíka. Postavy v detailech inspirované mistry středověku jsou zdobeny zkadeřenými vlasy a vousy, těla kryjí bohatě řasená roucha. Jiří Netík o tomto svém díle řekl: Narození Páně není pro mě jen výrazem hluboké lidské vazby matky s dítětem, ale též duchovním vyjádřením našeho lidsky omezeného způsobu, jak označit duchovní spojení se Spasitelem. Betlém pro kostel sv. Václava v Břeclavi je mé vůbec největší řezbářské dílo. Vyřezával jsem je s přestávkami téměř čtyři roky. Vyřezávání tohoto betlému mi dalo mnoho práce a stálo mnoho sil. Nelituji však, protože věřím, že se podařilo dílo, za které se nebudu muset před příštími generacemi stydět. Posledním zastavením je Hodonín, kde se každým druhým rokem v adventním čase koná v kulturním domě na Horních Valech výstava betlémů. Nosným programem jsou betlémy z kostelů hodonínských a břeclavských farností. Hodně z nich vyřezal varhaník a řezbář Metoděj Florian ze Staré Říše. Postavičky šohajů a děvčic jsou oděné do slováckých krojů s charakteristickými prvky jednotlivých obcí, pro které betlém vyřezával. V předchozích letech zde byl vystavován i betlém z kostela sv. Kateřiny v Třešti, loni spolkový betlém Příbramských betlemářů. Vystavují zde i další tvůrci a sběratelé betlémů: Prof. Gruska z Brna, pan Čagánek z Nového Hrozenkova, pan Cinkan z Pardubic, pan Pištělka ze Švábenic, pan Krmíček z Boleradic, manželé Parmovi z Blanska, pan Severa z Brna, rodina Haldova ze Sedloňova, PhDr. Hánová z Rokycan, pan Jiří Netík z Brna, pan Bürger z Nové Homole. Ostatní, na které jsem zapomněl, nechť mi prominou. Domnívám se, že kdo jedenkrát zavítal na výstavu betlémů do Hodonína, bude se tam vždy znovu rád vracet pro pocit radosti a potěšení, které mu pohled na překrásné betlémy nejen jižní Moravy, ale i Slezska, Čech a celého světa přináší. (Text tohoto článku byl přednesen jako referát na semináři, který se uskutečnil k 15. výročí založení Československého sdružení přátel betlémů koncem minulého roku).

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění. 2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2, Praha 9,

1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění. 2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2, Praha 9, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Základní informace: Zřizovatelem fondu je pan David Fiala. Název a sídlo nadačního fondu: 1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění. 2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině Světlo z Betléma 24. 12. 2016 v 14 h U kapličky v Sibřině Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození Ježíška. Přijďte se společně

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin ZPRAVODAJ Č. 5/2014 Vážení přátelé slánského muzea, v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

Příloha 10 UMĚLI JSME PRACOVAT, ALE TAKÉ SE VĚNOVAT SVÝM ZÁLIBÁM, BAVIT, ZASMÁT A SPORTOVAT

Příloha 10 UMĚLI JSME PRACOVAT, ALE TAKÉ SE VĚNOVAT SVÝM ZÁLIBÁM, BAVIT, ZASMÁT A SPORTOVAT UMĚLI JSME PRACOVAT, ALE TAKÉ SE VĚNOVAT SVÝM ZÁLIBÁM, BAVIT, ZASMÁT A SPORTOVAT Příloha 10 Nejen prací živ je člověk toto krédo platilo i pro většinu příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu. Práce vyžadující

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE)

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ANEB JAK PRACOVAT S TĚMITO NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEU/GALERII (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) Mgr. Lenka Zmeková LITERATURA

Více

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 9/2014 Vážení přátelé slánského muzea, Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně podpořeny dotací Evropského

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014 Zpravodaj 10 Na prázdniny 2014 Milí přátelé, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, dobré přátele, ale nezapomeňte

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY jedinečná putovní výstava ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY na dosah ve Zlíně - 2017 Zlínský zámek: 4.10. - 29.11.2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH VE ZLÍNĚ 2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M agistra umění Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda je umělkyně bulharského původu, která působí v ČR více než 15 let. Je narozena v roce 1973 v Bulharsku. Po

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Krýzovy jesličky Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více