- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy"

Transkript

1

2 Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo jedinečnosti tohoto času v naší zemi. 1

3 O projektu - projekt Vánoce s naším Ježíškem je odpovědí na vytrvalost veřejnosti v obraně Ježíška, tradičního vánočního dárce v naší zemi, před totalitním politickým diktátem 50. let (dědou Mrázem) a nyní před celosvětovou obchodní strategií stojící na unifikované postavě Santa Clause - přináší veřejnosti včetně komerčních subjektů jednoznačný symbol našich Vánoc jasnou podobu Ježíška ve formě značky Náš Ježíšek a jeho odvozené modifikovatelné značky od Ježíška (Dárek od Ježíška) - s dlouhodobým vytvářením tradiční atmosféry přináší synergizující příležitosti ve veřejném prostoru v oblastech komerční i neziskové a kulturní sféry - svými aktivitami napříč veřejným prostorem podporuje kouzlo atmosféry tradičních Vánoc s naším Ježíškem a tím umožňuje obnovení nezaměnitelné a výjimečné vánoční atmosféry v srdci Evropy, ve shodě s osobním prožíváním Vánoc obyvatelstvem - jedinečnost atmosféry poskytuje vánoční Praze a celé zemi originalitu v kontrastu k ostatním zemím a tím posiluje marketingový potenciál regionu 2

4 Aktivity projektu - internetový portál spojený s profilem na sociální síti a funkční mobilní aplikací Vánoce s naším Ježíškem - na předvánoční období připravuje reklamní kampaň Vánoce s naším Ježíškem, jejíž součástí je PRkampaň, spotřebitelská soutěž, charitativní sbírka a vánoční happeningy v různých regionech ČR - prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy - prosazuje symbolickou podobu Našeho Ježíška, jakožto hlavního vánočního symbolu ve vánoční výzdobě veřejného prostoru - veřejným, kulturním a charitativním projektům poskytuje patronát Našeho Ježíška, čímž jim zajišťuje publicitu směrem k veřejnosti a poskytuje jim spojitost s regionálně specifickou jedinečnou vánoční atmosférou, jejíž součástí se tyto aktivity stávají skrze hlavní symboly projektu, ale i kontrolovanou kvalitu a prostředí - usiluje o kultivaci vánoční nabídky u svých partnerů ve všech spektrech činnosti 3

5 Portál a funkční mobilní aplikace - portál funkčně propojený se sociálními sítěmi a mobilní aplikací - přináší informace Kam za Vánocemi s Ježíškem tedy program partnerských aktivit spojených s Naším Ježíškem (kultura, charita, trhy, happeningy a všechny veřejnosti přístupné produkce) - část aplikace Nadílka od Ježíška plán vánočních dárků, propojený s Dopisem od Ježíška a především interaktivní nabídkou zboží partnerů projektu s odkazem k přímému či osobnímu nákupu a informacemi o bonusech partnerů pro uživatele - součástí je i přehled sbírání bodů ve spotřebitelské soutěži o Dárek od Ježíška a přehled příspěvků na charitu ve sbírce Tolar našeho Ježíška - další sekce Vánoční tradice, recepty, příběhy, animované koledy a další 4

6 Komerční partneři - partnerstvím získává komerční subjekt možnost prezentovat svou značku a nabídku v souladu s požadavkem na zachování našeho, necizorodého vánočního dárce, tedy v souladu s místní tradicí a osobním prožíváním Vánoc spotřebiteli - využití marketingového potenciálu jedinečné a originální vánoční atmosféry regionu v kontrastu k ostatním evropským zemím s globálními vánočními symboly - projekt nabízí komerčním partnerům licenční užití chráněných značek Náš Ježíšek a modifikovatelnou značku od Ježíška (Dárek od Ježíška) pro účely vlastní komunikace vánoční nabídky a adjustaci produktů či obalových materiálů - zařazení nabídky do mobilní aplikace Vánoce s naším Ježíškem a jejich interaktivní nabídka prostřednictvím uspokojení zamýšleného dárku v části aplikace Nadílka od Ježíška, resp. Dopis Ježíškovi - smluvní prezentace partnera a jeho produktů přímo na portálu a v mobilní aplikaci, ale i na plochách určených pro prezentaci partnerů projektu Vánoce s naším Ježíškem v rámci patronství nad veřejnými aktivitami - zařazení produktů partnera do vzájemných bonusů partnerů projektu Vánoce s naším Ježíškem - zařazení nabídky partnerů do spotřebitelské soutěže Dárek od Ježíška. Body do soutěže získává spotřebitel za nákup produktů se značkou od Ježíška - možnost v rámci ceny společně s kupujícím přispět dopředu pevně určenou částkou na vybraný transparentní charitativní účel 5

7 Veřejný sektor, kulturní, charitativní a neziskové aktivity - patronát Našeho Ježíška poskytuje partnerům především získání atmosféry regionálně jedinečných Vánoc s naším Ježíškem v souladu s naší tradicí vycházející z historických kořenů země a v souladu s poptávkou veřejnosti po jejím zachování - využití marketingového potenciálu jedinečné a originální vánoční atmosféry regionu v kontrastu kostatním evropským zemím s globálními vánočními symboly pro svou aktivitu k oslovení návštěvníků a turistů - získání know how projektu Vánoce s naším Ježíškem s právem užívat značku Náš Ježíšek pro svou propagaci a adjustaci místa konání a pomoc při uskutečňování tohoto záměru např. materiální výbavou - prezentaci v rámci nástrojů projektu Vánoce s naším Ježíškem, především v rámci portálu a mobilní aplikace v sekci Kam za Vánocemi s Ježíškem - možnost zvýšení přitažlivosti aktivity získáním bodů do spotřebitelské soutěže Dárek od Ježíška - možnost v rámci ceny vstupného přispět na vybraný transparentní charitativní účel (dobrovolně, pokud samotná aktivita není realizovaná z charitativních důvodů) - zařazením aktivity do projektu Vánoce s naším Ježíškem se samotná aktivita svou kvalitou a prostředím podílí na vytvoření popisované jedinečné vánoční atmosféry 6

8 Váš Ježíšek idea a popis hlavního symbolu - výtvarné pojetí vánočního dárce čerpá z tradice i vzácného pokladu naší země sochy Pražského Jezulátka - Pražské Jezulátko - soška dítěte Ježíška, která se po staletí tradičně těšila úctě našich předků, je dokonalou předlohou pro podobu Ježíška, který svou mocí vysílá dárky a poselství vzájemné lásky ke každému z nás - světový věhlas inspirující předlohy, která je dodnes uctívána po celém světě, a současně je jedním z nejvíce turisticky vyhledávaných památek u nás poskytuje značce Náš Ježíšek veliký potenciál pro světovou atraktivitu místní vánoční atmosféry 7

9 Popis značky a výtvarné idey - Náš Ježíšek je dítě z jeslí, které přijalo své královské znaky korunu, jablko a plášť i svou moc obdarovat nebo inspirovat každého člověka k obdarování svých blízkých. Tato moc je symbolizována spirálou dárků, které vycházejí z pravé dlaně Ježíška - popsaný motiv je doplněn titulkem Náš Ježíšek Titul Náš Ježíšek záměrně upozorňuje na přívlastek Náš vyjadřuje osobní vztah jedinců k Vánocům a Ježíškovi. Ježíška, vánočního dárce považujeme skutečně za svého a to napříč vrstvami obyvatelstva ČR. - Tradiční koledy užívají označení náš Ježíšek vyjádřený jinou formou - např. nám, nám narodil se! 8

10 Cíl projektu - v horizontu 3 let prosadit projekt Vánoce s naším Ježíškem, jako hlavní proud vánoční atmosféry veřejného prostoru v nejvýznamnějších městech Česka (hlavní město, krajská a statutární města) - v průběhu 5 let marketingově předstihnout v ČR unifikovanou postavu Santa Clause ve znalosti podoby symbolické značky Náš Ježíšek průzkum veřejného mínění - do roku 2016 prosadit Našeho Ježíška jako symbol v komunikaci vánoční nabídky alespoň u 80% domácích společností na úkor Santa Clause a u 50 % zahraničních firem, jež nejsou pevně spjaty s touto globální značkou - do 4 let zvýšit o 50 % počet zahraničních návštěvníků, kteří k nám přijíždějí za adventní či vánoční atmosférou Projekt Vánoce s naším Ježíškem, jeho symbolické ztvárnění postavy Ježíška a celkové ideové pojetí vychází z tradice pramenící v našich historických kořenech a současně nás celou historií provází. Za ideou a realizací projektu stojí spolu s týmem autorů a producentů Děpold Czernin, potomek jednoho z nejstarších šlechtických rodů České země. Záštitu projektu poskytl kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a v současné době probíhá jednání o záštitě primátorů významných měst ČR.

11 Spolek pro tradiční Vánoce & Ovocný trh 580/ Praha 1 - Staré Město Tel: