Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka"

Transkript

1 Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka Kavárna Adria, Praha

2 Program: - zahájení - zpráva o činnosti a fungování nadačního fondu - finanční zpráva za rok finanční zpráva za ¾ roku informace o přípravě Cyklotour různé 2

3 Na kole dětem- sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Cíle: Sportovní pohyb a zdravý životní styl, hlavně mezi mládeží Poznávací hlavní akce veřejná cyklotour napříč Českou republikou mnoho krásných náměstí, návsí a dalších přírodních krás České republiky Benefiční Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka 3

4 Organizace a struktura projektu HigBic s.r.o. - servisní organizace, hlavní organizátor projektu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - charitativní část sportovního projektu Veřejná sbírka při nadačním fondu - je součástí nadačního fondu 4

5 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - charitativní část sportovního projektu - vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem - cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onkologickému onemocnění - svojí aktivitou se především zaměřuje na získání finančních prostředků k zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí IČ č.ú.: /0100 datum vzniku:

6 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Prostředky které dárci darují na účet nadačního fondu jsou v co největší míře využívány na rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětských pacientů. Od založení nadačního fondu do dnešního dne se podařilo do nadačního fondu získat: ,- Kč do veřejné sbírky: ,- Kč celkem: ,-Kč Na rekondiční pobyty a léčbu onkologických dětských pacientů bylo darováno z na nadačního fondu: ,- Kč, z veřejné sbírky: ,- Kč celkem: ,- Kč 6

7 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Náklady na provoz nadačního fondu byly: ,- Kč, veřejné sbírky: 7.312,-Kč celkem: ,-Kč Na rozdělení čeká z NF: ,- Kč, ze sbírky: ,-Kč celkem: ,-Kč 7

8 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka kdo patří mezi obdarované: Nadační fond dětské onkologie KRTEK KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Naší hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky. přispíváme vždy na konkrétní pobyty dětí. Více na 8

9 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka HAIMA CZ, o.s. je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. přispíváme na konkrétní ozdravné pobyty. Více na HAIMA Ostrava o.s. vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně. Jsou motivováni svou osobní zkušeností z kontaktu s malými pacienty a snahou pomoci jim i jejich rodinám řešit obtížnou životní situaci. přispíváme na konkrétní ozdravné pobyty. Více na 9

10 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Šance Olomouc o.p.s. Občanské sdružení vzniklo v roce 1992 pod názvem Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečovali, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí. Posláním Šance Olomouc je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Více na Nemocnice Jihlava dětské oddělení Více na Polovina výtěžku akce Na kole dětem Vysočinou jde na dětské oddělení nemocnice v Jihlavě 10

11 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2010: Celkové příjmy za rok 2010: Odeslané dary za rok 2010: ,-Kč ,-Kč NF Krtek, FN Brno ,- O.s. Haima, FN Praha ,- O.s. Šance, FN Olomouc ,- poplatky, služby 982,- převedeno do dalšího období 18,-Kč ROK 2011: Celkové příjmy za rok 2011: Odeslané dary za rok 2011: ,-Kč ,-Kč Sdružení šance ,- HAIMA CZ ,- NF Krtek ,- Nemocnice Jihlava ,- ubytování dětí Tatranská Lomnica ,- doprava dětí z Prahy do Tatr.Lomnice ,- poplatky služby 5 400,- převedeno do dalšího období 2.111,-Kč 11

12 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2012: Celkové příjmy za rok 2012: Odeslané dary za rok 2012: ,-Kč ,-Kč Nadační fond dětské onkologie Krtek ,- Nadační fond dětské onkologie Krtek ,- HAIMA Ostrava občanské sdružení ,- Dopravné dětí do ozdravovny ,- Provozní náklady roku 2012 byly ve výši Kč režijní materiál 1 000,- marketingové náklady, výstava ,20 právní, notářské služby 4 164,- internet, datové, webhostingové služby, ,- poštovné, 3 372,- poplatky banka 3 948,- kurzové rozdíly 1 149,70 převedeno do dalšího období ,-Kč 12

13 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2013: Celkové příjmy za rok 2013: Odeslané dary za rok 2013: ,-Kč ,-Kč Nadační fond dětské onkologie Krtek ,- Haima CZ Praha ,- Haima, Občanské sdružení Ostrava ,- Provozní náklady roku 2013 byly ve výši Kč náklady na reklamu, ověření listin, poštovné a bankovní poplatky. marketingové náklady, převedeno do dalšího období ,-Kč 13

14 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2014: Celkové příjmy do října 2014: ,-Kč + nadace ČEZ (určeno na náklady na cyklotour) ,-Kč Odeslané dary za rok 2014: NF DO Krtek Šance Olomouc o.s Haima Ostrava o.s Haima Praha o.s dárkové předměty ,-Kč Provozní náklady do října 2014 byly ve výši ,- Kč náklady na reklamu, poštovné a bankovní poplatky. marketingové náklady, fotograf 14

15 Veřejná sbírka při nadačním fondu Veřejná sbírka je při nadačním fondu Na kole dětem. jedná se o humanitární, charitativní Shromáždění finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě - je součástí nadačního fondu - samostatné číslo účtu - striktně účelově určené na rekondiční pobyty - kontrolované krajským úřadem - příspěvky od měst, firem, dárců, - 60% částky z prodeje propagačních předmětů (trička, ponožky, náramky a další zbylou část 40% tvoří náklady na jejich výrobu) - zapečetěná pokladnička č.ú.: /0100 Veřejná sbírka je vedena na stránkách ministerstva vnitra: 15

16 Veřejná sbírka při nadačním fondu Detail veřejné sbírky Název právnické osoby: Sídlo: IČO: Označení sbírky: Na kole dětěm - nadační fond Josefa Zimovčáka Na Hrázi 244, Milokošť, Veselí nad Moravou Rekondiční pobyty dětří po náročné onkologické léčbě Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky Doba konání sbírky: Od Do Způsob provádění bankovní účet sbírky: Komerční banka, a.s. č.ú.: /0100 pokladničky prodej předmětů do veřejné sbírky bude odvedeno 60% z prodaného předmětu prodej vstupenek do veřejné bude odvedeno 60 % z ceny vstupenky dárcovské textové zprávy dárcovské SMS složením hotovosti do pokladny zřízené PO složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou Účel(y): Banka a číslo účtu: humanitární, charitativníshromáždění finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě Komerční banka, a.s., Svatoplukova 654, Veselí nad Moravou /0100 Další údaje: 16

17 Veřejná sbírka při nadačním fondu 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Veřejná sbírka při nadačním fondu Rok 2011: Na konto veřejné sbírky bylo získáno převedeno do dalšího období Rok 2012: ,- Kč Na konto veřejné sbírky bylo získáno ,- Kč zaplaceno Platba za rekondiční pobyt ve Velkých Losinách na konto NF dětské onkologie KRTEK ,- Kč náklady na sbírku 2.459,-Kč Rok 2013: Na konto veřejné sbírky bylo získáno ,- Kč zaplaceno Haima Ostrava ozdravný pobyt ,- Kč Sdružení Šance Olomouc ozdravný pobyt ,- Kč NF Krtek Brno ozdravný pobyt ,- Kč náklady na sbírku 2.319,-Kč Nevyužitý zůstatek převeden do roku

23 Veřejná sbírka při nadačním fondu Rok 2014: Na konto veřejné sbírky bylo získáno do října ,- Kč zaplaceno K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK K. Říhová dětská onkologická pacientka K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK náklady na sbírku 2.534,-Kč 23

24 HigBic s.r.o. - servisní organizace, hlavní organizátor - zajištuje a pořádá celoroční sportovní aktivity Zdroj financování: - prodej reklamních ploch (auta, dresy, bannery a prezentační materiály ) - dotační programy Hlavní akce: Na kole dětem veřejná cyklotour napříč Českou republikou 24

25 HigBic s.r.o. Činnost: - sestavení trasy cyklotour, zajištění policie, povolení k užívání komunikací, zábory prostranství, povolení odboru dopravy - oslovení partnerských měst a krajů, vyjednání podmínek, záštit, harmonizace programu ( měst, 8 krajů) - jednání se sponzory, zajištění dotačních programů - příprava prezentačních materiálů - vyjednání podmínek a povolení užívání log (dresy, bannery, polepy aut) - zajištění doprovodného týmu, aut, ubytování a stravy během TOUR NKD - komunikace s médii - rozhovory, WEB, FCB, TZ - zajištění správného a včasného vyúčtování dotačních programů - ostatní sportovní prezentace vlastní - Giro d Italia účast na jiných sportovních akcích Kaláb - Praděd, SportLife, Na kole dětem Vysočinou (v roce 2014 pořadatel), Okolo malé Hané, Poslední kilometr aj. 25

26 Sportovní a propagační aktivity v průběhu roku Zahájení cyklistické sezony v Českých Budějovicích - Volkswagen Maraton Praha Bike Festival Praha Giro d Italia - Kolo pro život Vrchlabí přednáška Česká spořitelna - Oranžové kolo na VysočinaFestu - Oranžové kolo na Folkových prázdninách - Okolo Malé Hané - Na kole dětem Vysočinou Brno - Praděd - Brno Jihlava - město v pohybu - Společně s radostí Drslavice - Běh Blažovice - Josef Zimovčák hostem 5. ročníku golfového turnaje v Šilhéřovicích - Otevření cyklostezky v Novém Jičíně - Slavnostní otevření cyklostezky v Kopřivnici 26

27 Sportovní a propagační aktivity v průběhu roku Slavnostní otevření cyklostezky v Kopřivnici - Tour de Urizia - Biskupické kaléšek - Poslední kilometr 2014 Jeseník Rejvíz - Otevření sportovní prodejny Decathlon v Brně - SportLife BRNO Česká Národní Konference APA Lednice přednáška V roce 2014 uskutečnil Josef Zimovčák 11 přednášek ve školách, které byly na trase Cyklotour

28 Jak můžete pomoci? - partnerstvím na projektu fin. darem na konto NF - aktivní účastí v pelotonu zaplacením dobrovolného startovného - šířením informací o projektu mezi vaše přátele a známé - příspěvkem na konto veřejné sbírky - zakoupením nadačních předmětů NA KOLE DĚTEM 28

29 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 přispěli darem do nadačního fondu: M COMPACT s.r.o Město Prachatice Město Vodňany Statutární město Zlín Peppermint o.s Obec Cítov Město Velké Meziříčí Město Polička Jihomoravský kraj RENOMIA a.s Obec Horní Počaply Město Blansko Město Volyně Město Česká Lípa Město Jindřichův Hradec Obec Dolní Beřkovice

30 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 přispěli darem do nadačního fondu: Město Žďár nad Sázavou Město Vyškov Obec Rouchovany Obec Rouchovany Město Strakonice USD CB Conner Město Tanvald Jizerská Porcelánka UNICREDIT BANKA CZ CoDoMa o.s CoDoMa o.s ,55 Obec Drslavice QUALIFORM a.s CELKEM: ,55 Kč Nadace ČEZ příspěvek účelově určený na pořádání cyklotour

31 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 jsme odeslali z NF následující dary: Nadační fond dětské onkologie Krtek Haima CZ Praha Haima, Občanské sdružení Ostrava celkem Náklady roku 2013 byly ve výši v tom jsou zahrnuty nejnutnější náklady na reklamu, ověření listin, poštovné a bankovní poplatky. 31

32 Finanční zpráva za rok 2013 Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo získáno v roce Využití: Haima Ostrava ozdravný pobyt Sdružení Šance Olomouc ozdravný pobyt NF dět. onkologie Krtek Brno ozdr. pobyt Náklady na sbírku 2 319,- Kč Nevyužitý zůstatek převeden do roku 2014 Subjekty organizující rekondiční pobyty dětí pracují při jednotlivých onkologických klinikách a dětských odděleních a jsou garantovány jejich přednosty či primáři. Každý pobyt, na který je přispěno z NF Na kole dětem, osobně navštíví pan Josef Zimovčák. 32

33 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 bylo celkem do NF a Veřejné sbírky získáno: ,- Kč Na rekondiční pobyty bylo rozděleno: ,- Kč Náklady na NF a veřejnou sbírku byly: ,- Kč zbývající část peněz ( ,- Kč ) byla převedena do dalšího období 33

34 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 přispěli darem do nadačního fondu: města: Uherské Hradiště ,00 Nový Jičín ,00 Kyjov 5 000,00 Králíky 4 000,00 Hodonín ,00 Kladno ,00 Mělník 2 000,00 Žatec 5 000,00 Veselí nad Moravou 5 000,00 Kutná Hora 5 000,00 Kopřivnice ,00 Vsetín 1 000,00 Miroslav 5 000,00 Obec Rouchovany ,00 Vítkov ,00 Horní Počaply ,00 Stříbro ,00 34

35 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 přispěli darem do nadačního fondu: Čáslav ,00 Zlín ,00 Ústí nad Orlicí 5 000,00 Ratíškovice 1 000,00 Město Rudná 5 000,00 Rožnov pod Radhoštěm 2 000,00 Vrbno pod Pradědem ,00 Třešť 7 000,00 Telč 7 000,00 kraje: Moravskoslezský kraj ,00 Jihomoravský kraj ,00 35

36 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 přispěli darem do nadačního fondu: společnosti: RENOMIA a.s ,00 Obara Corporation ,00 MetLIfe pojišťovna ,00 MetLIfe pojišťovna ,00 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s ,00 celkem: ,- Kč 36

37 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 jsme odeslali z NF následující dary: NF DO Krtek Šance Olomouc o.s Haima Ostrava o.s Haima Praha o.s dárkové předměty celkem Náklady roku 2014 byly ve výši Propagace, reklama Fotograf Náklady byly hrazeny z větší části z účelové dotace nadace ČEZ z roku 2013 určené na pořádání cyklotour

38 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo získáno v roce Využití: K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK K. Říhová dětská onkologická pacientka K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK Do veřejné sbírky spadá i výtěžek z prodeje reklamních předmětů 38

39 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) Vyúčtování tržeb za prodej - Na kole dětem 2014 zboží Kč Ks celkem Triko 200 Kč Kč Náramky 50 Kč Kč Rukavice 300 Kč Kč Ponožky 120 Kč Kč Odznak 50 Kč Kč Kč 39

40 NA KOLE DĚTEM Datum Místo Trika Tržba Náramky Tržba Odznaky Tržba Ponožky Tržba Rukavice Tržba Denní tržba 4.6. Brno Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Miroslav Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Znojmo Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 600 Kč Kč 5.6. Rouchovany Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Mor. Krumlov Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Hustopeče 0 0 Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kyjov Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Hodoním Kč Kč 1 50 Kč Kč 0 - Kč Kč Kč 50 Kč Kč - Kč Kč 6.6. Strážnice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Drslavice Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Uh. Brod Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Luhačovice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Vizovice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Zlín Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 100 Kč Kč Kč Kč 7.6. Vsetín Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Rožnov p.r Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Frenštát p.r Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kopřivnice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč N. Jičín Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 900 Kč Kč 8.6. Hranice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Lipník n.b. 0 0 Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Vítkov Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Bruntál Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč - Kč Kč 9.6. Krnov Kč Kč 1 50 Kč Kč Kč M. Albrechtice Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč 0 - Kč Vrbno p.p Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč 0 - Kč K. Studánka Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč odkaz na soubor Kč Kč 50 Kč 960 Kč 300 Kč Kč Hanušovice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Králíky Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Lanškroun Kč Kč Kč Kč 0 - Kč Ústí n.o Kč 1 50 Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Veliny Kč Kč 1 50 Kč Kč Kč Holice Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kč Kč 250 Kč Kč 900 Kč Kč Heř.Městec Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Čáslav Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč K. Hora Kč 0 - Kč 0 - Kč Kč Kč Poděbrady Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 600 Kč Kč 12.6 Zbuzany Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kladno Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kralupy n.vlt Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Hor. Počaply Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 900 Kč Kč 13.6 Mšené Lázně Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Louny Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Žatec Kč Kč Kč Kč 0 - Kč Rakovník Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Plzeň Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kč Kč 100 Kč Kč Kč Kč Stříbro Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Teplá Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč Kč Sokolov Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kynšperk Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Aš Kč Kč Kč Kč 0 - Kč Kč Kč 100 Kč Kč 600 Kč Kč Kč 40 Trika Náramky Odznaky Ponožky Rukavice

41 Finanční zpráva za rok 2014 V roce 2014 bylo celkem do NF a Veřejné sbírky získáno: do října ,- Kč Na rekondiční pobyty bylo doposud rozděleno: ,- Kč Náklady na NF a veřejnou sbírku byly: ,- Kč 41

42 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) společnost Hig Bic s.r.o. Zdroj financování (do 10/2014): - prodej reklamních ploch 60 % (auta, dresy, bannery a prezentační materiály ) - dotační programy 40 % Celkem: ,- Kč Výdaje: Reklamní předměty ,- Auto leasing ,- Nafta, opravy, poplatky ,- Dresy ,- Giro d Italia ,- Tour Na kole dětem - auta ,- Tour Na kole dětem - ubytování ,- Ostatní - koordinátorky, telefony, spíkr, masér ,- Celkem ,- Kč 42

43 Cyklotour 2014 vzpomínka na cyklotour 2014 Pepo jeď 43

44 44

45 Cyklotour 2015 Trasa se finalizuje probíhají jednání s městy vše je zpožděno s ohledem na volby probíhají jednání se sponzory 45

46 Různé - Giro d Itália 2014 sestřih - Vuelta 2015 chystáme se na účast na Vueltě ostatní 46

47 Děkujeme všem kdo přišli i těm co přijít jenom chtěli, ale nemohli a hlavně děkujeme všem co pomáhají a nezapomeňte trénovat na Cyklotour

Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka

Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka Kavárna Adria, Praha 14.11.2015 1 Program: - zahájení - zpráva o činnosti a fungování nadačního fondu - finanční zpráva za rok 2014 - finanční zpráva za

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Vážení, přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu, staňte se partnerem a POMOZTE DĚTEM.

Vážení, přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu, staňte se partnerem a POMOZTE DĚTEM. Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Nabídka partnerství Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou. Jedná se o jedinečnou akci,

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Na kole dětem nadační fond

Na kole dětem nadační fond Na kole dětem nadační fond Výroční zpráva 2011 1. OBECNÉ ÚDAJE Název: NA KOLE DĚTEM - nadační fond Sídlo: Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 Identifikační číslo: 292 35 715 Účel nadace:

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 Krajský úřad Královéhradeckého kraje VYŘIZUJE: Ladislav Kratina - oddělení vnitřní správy MOBIL: 739

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury Stránka 1 z 6 Jihočeský Nemocnice České Budějovice Jihočeský Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jihočeský Nemocnice Písek, a.s. Jihočeský Nemocnice Prachatice a.s.

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5

PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5 Prezentace III. ročníku projektu PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5 Představení projektu Sport bez BARIÉR Sport bez bariér je projektem Konta BARIÉRY, které podporuje

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Semily,

Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Semily, půjčka online uherské hradiště město uherské. Půjčky SnadnoRychle bazar inzerce zdarma SnadnoRychle pojistění Oblasti ČR: Benešov, Beroun, Blansko, Bojkovice, Brno, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Bystřice

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

- 5400 sokolov - český krumlov - raifaisen bank krumlov - 8040 - podnikatele - banka 7790-7790 - 8180 - raifaisen bank konsolidace

- 5400 sokolov - český krumlov - raifaisen bank krumlov - 8040 - podnikatele - banka 7790-7790 - 8180 - raifaisen bank konsolidace nebankovni půjčky novy bor czech. 2012 - ureni hodiny - zabreh na morave - Jesesenik rfb - 5400 sokolov - český krumlov - raifaisen bank krumlov - 8040 - výpověď - srovnání bank - raifaisen bank jarov

Více

699.-Kč. Trendy za jubilejní ceny. každý model. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. Nově! Nyní také v:

699.-Kč. Trendy za jubilejní ceny. každý model. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. Nově! Nyní také v: Nově! Nyní také v: Praze 1 Na Příkopě 9/11 Praze 9 Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 Trendy za jubilejní ceny www.deichmann.com 1 110 949 vel. 36 41 699.-Kč 1 110 951 vel. 36 42 100 let zkušeností s prodejem

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka. Výroční zpráva 2013. Stránka 1 z 23

Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka. Výroční zpráva 2013. Stránka 1 z 23 Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 23 1. OBECNÉ ÚDAJE Název: NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Sídlo: Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více