Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka"

Transkript

1 Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka Kavárna Adria, Praha

2 Program: - zahájení - zpráva o činnosti a fungování nadačního fondu - finanční zpráva za rok finanční zpráva za ¾ roku informace o přípravě Cyklotour různé 2

3 Na kole dětem- sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Cíle: Sportovní pohyb a zdravý životní styl, hlavně mezi mládeží Poznávací hlavní akce veřejná cyklotour napříč Českou republikou mnoho krásných náměstí, návsí a dalších přírodních krás České republiky Benefiční Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka 3

4 Organizace a struktura projektu HigBic s.r.o. - servisní organizace, hlavní organizátor projektu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - charitativní část sportovního projektu Veřejná sbírka při nadačním fondu - je součástí nadačního fondu 4

5 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - charitativní část sportovního projektu - vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem - cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onkologickému onemocnění - svojí aktivitou se především zaměřuje na získání finančních prostředků k zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí IČ č.ú.: /0100 datum vzniku:

6 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Prostředky které dárci darují na účet nadačního fondu jsou v co největší míře využívány na rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětských pacientů. Od založení nadačního fondu do dnešního dne se podařilo do nadačního fondu získat: ,- Kč do veřejné sbírky: ,- Kč celkem: ,-Kč Na rekondiční pobyty a léčbu onkologických dětských pacientů bylo darováno z na nadačního fondu: ,- Kč, z veřejné sbírky: ,- Kč celkem: ,- Kč 6

7 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Náklady na provoz nadačního fondu byly: ,- Kč, veřejné sbírky: 7.312,-Kč celkem: ,-Kč Na rozdělení čeká z NF: ,- Kč, ze sbírky: ,-Kč celkem: ,-Kč 7

8 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka kdo patří mezi obdarované: Nadační fond dětské onkologie KRTEK KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Naší hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky. přispíváme vždy na konkrétní pobyty dětí. Více na 8

9 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka HAIMA CZ, o.s. je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. přispíváme na konkrétní ozdravné pobyty. Více na HAIMA Ostrava o.s. vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně. Jsou motivováni svou osobní zkušeností z kontaktu s malými pacienty a snahou pomoci jim i jejich rodinám řešit obtížnou životní situaci. přispíváme na konkrétní ozdravné pobyty. Více na 9

10 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Šance Olomouc o.p.s. Občanské sdružení vzniklo v roce 1992 pod názvem Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečovali, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí. Posláním Šance Olomouc je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Více na Nemocnice Jihlava dětské oddělení Více na Polovina výtěžku akce Na kole dětem Vysočinou jde na dětské oddělení nemocnice v Jihlavě 10

11 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2010: Celkové příjmy za rok 2010: Odeslané dary za rok 2010: ,-Kč ,-Kč NF Krtek, FN Brno ,- O.s. Haima, FN Praha ,- O.s. Šance, FN Olomouc ,- poplatky, služby 982,- převedeno do dalšího období 18,-Kč ROK 2011: Celkové příjmy za rok 2011: Odeslané dary za rok 2011: ,-Kč ,-Kč Sdružení šance ,- HAIMA CZ ,- NF Krtek ,- Nemocnice Jihlava ,- ubytování dětí Tatranská Lomnica ,- doprava dětí z Prahy do Tatr.Lomnice ,- poplatky služby 5 400,- převedeno do dalšího období 2.111,-Kč 11

12 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2012: Celkové příjmy za rok 2012: Odeslané dary za rok 2012: ,-Kč ,-Kč Nadační fond dětské onkologie Krtek ,- Nadační fond dětské onkologie Krtek ,- HAIMA Ostrava občanské sdružení ,- Dopravné dětí do ozdravovny ,- Provozní náklady roku 2012 byly ve výši Kč režijní materiál 1 000,- marketingové náklady, výstava ,20 právní, notářské služby 4 164,- internet, datové, webhostingové služby, ,- poštovné, 3 372,- poplatky banka 3 948,- kurzové rozdíly 1 149,70 převedeno do dalšího období ,-Kč 12

13 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2013: Celkové příjmy za rok 2013: Odeslané dary za rok 2013: ,-Kč ,-Kč Nadační fond dětské onkologie Krtek ,- Haima CZ Praha ,- Haima, Občanské sdružení Ostrava ,- Provozní náklady roku 2013 byly ve výši Kč náklady na reklamu, ověření listin, poštovné a bankovní poplatky. marketingové náklady, převedeno do dalšího období ,-Kč 13

14 NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka Rok 2014: Celkové příjmy do října 2014: ,-Kč + nadace ČEZ (určeno na náklady na cyklotour) ,-Kč Odeslané dary za rok 2014: NF DO Krtek Šance Olomouc o.s Haima Ostrava o.s Haima Praha o.s dárkové předměty ,-Kč Provozní náklady do října 2014 byly ve výši ,- Kč náklady na reklamu, poštovné a bankovní poplatky. marketingové náklady, fotograf 14

15 Veřejná sbírka při nadačním fondu Veřejná sbírka je při nadačním fondu Na kole dětem. jedná se o humanitární, charitativní Shromáždění finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě - je součástí nadačního fondu - samostatné číslo účtu - striktně účelově určené na rekondiční pobyty - kontrolované krajským úřadem - příspěvky od měst, firem, dárců, - 60% částky z prodeje propagačních předmětů (trička, ponožky, náramky a další zbylou část 40% tvoří náklady na jejich výrobu) - zapečetěná pokladnička č.ú.: /0100 Veřejná sbírka je vedena na stránkách ministerstva vnitra: 15

16 Veřejná sbírka při nadačním fondu Detail veřejné sbírky Název právnické osoby: Sídlo: IČO: Označení sbírky: Na kole dětěm - nadační fond Josefa Zimovčáka Na Hrázi 244, Milokošť, Veselí nad Moravou Rekondiční pobyty dětří po náročné onkologické léčbě Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky Doba konání sbírky: Od Do Způsob provádění bankovní účet sbírky: Komerční banka, a.s. č.ú.: /0100 pokladničky prodej předmětů do veřejné sbírky bude odvedeno 60% z prodaného předmětu prodej vstupenek do veřejné bude odvedeno 60 % z ceny vstupenky dárcovské textové zprávy dárcovské SMS složením hotovosti do pokladny zřízené PO složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou Účel(y): Banka a číslo účtu: humanitární, charitativníshromáždění finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě Komerční banka, a.s., Svatoplukova 654, Veselí nad Moravou /0100 Další údaje: 16

17 Veřejná sbírka při nadačním fondu 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Veřejná sbírka při nadačním fondu Rok 2011: Na konto veřejné sbírky bylo získáno převedeno do dalšího období Rok 2012: ,- Kč Na konto veřejné sbírky bylo získáno ,- Kč zaplaceno Platba za rekondiční pobyt ve Velkých Losinách na konto NF dětské onkologie KRTEK ,- Kč náklady na sbírku 2.459,-Kč Rok 2013: Na konto veřejné sbírky bylo získáno ,- Kč zaplaceno Haima Ostrava ozdravný pobyt ,- Kč Sdružení Šance Olomouc ozdravný pobyt ,- Kč NF Krtek Brno ozdravný pobyt ,- Kč náklady na sbírku 2.319,-Kč Nevyužitý zůstatek převeden do roku

23 Veřejná sbírka při nadačním fondu Rok 2014: Na konto veřejné sbírky bylo získáno do října ,- Kč zaplaceno K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK K. Říhová dětská onkologická pacientka K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK náklady na sbírku 2.534,-Kč 23

24 HigBic s.r.o. - servisní organizace, hlavní organizátor - zajištuje a pořádá celoroční sportovní aktivity Zdroj financování: - prodej reklamních ploch (auta, dresy, bannery a prezentační materiály ) - dotační programy Hlavní akce: Na kole dětem veřejná cyklotour napříč Českou republikou 24

25 HigBic s.r.o. Činnost: - sestavení trasy cyklotour, zajištění policie, povolení k užívání komunikací, zábory prostranství, povolení odboru dopravy - oslovení partnerských měst a krajů, vyjednání podmínek, záštit, harmonizace programu ( měst, 8 krajů) - jednání se sponzory, zajištění dotačních programů - příprava prezentačních materiálů - vyjednání podmínek a povolení užívání log (dresy, bannery, polepy aut) - zajištění doprovodného týmu, aut, ubytování a stravy během TOUR NKD - komunikace s médii - rozhovory, WEB, FCB, TZ - zajištění správného a včasného vyúčtování dotačních programů - ostatní sportovní prezentace vlastní - Giro d Italia účast na jiných sportovních akcích Kaláb - Praděd, SportLife, Na kole dětem Vysočinou (v roce 2014 pořadatel), Okolo malé Hané, Poslední kilometr aj. 25

26 Sportovní a propagační aktivity v průběhu roku Zahájení cyklistické sezony v Českých Budějovicích - Volkswagen Maraton Praha Bike Festival Praha Giro d Italia - Kolo pro život Vrchlabí přednáška Česká spořitelna - Oranžové kolo na VysočinaFestu - Oranžové kolo na Folkových prázdninách - Okolo Malé Hané - Na kole dětem Vysočinou Brno - Praděd - Brno Jihlava - město v pohybu - Společně s radostí Drslavice - Běh Blažovice - Josef Zimovčák hostem 5. ročníku golfového turnaje v Šilhéřovicích - Otevření cyklostezky v Novém Jičíně - Slavnostní otevření cyklostezky v Kopřivnici 26

27 Sportovní a propagační aktivity v průběhu roku Slavnostní otevření cyklostezky v Kopřivnici - Tour de Urizia - Biskupické kaléšek - Poslední kilometr 2014 Jeseník Rejvíz - Otevření sportovní prodejny Decathlon v Brně - SportLife BRNO Česká Národní Konference APA Lednice přednáška V roce 2014 uskutečnil Josef Zimovčák 11 přednášek ve školách, které byly na trase Cyklotour

28 Jak můžete pomoci? - partnerstvím na projektu fin. darem na konto NF - aktivní účastí v pelotonu zaplacením dobrovolného startovného - šířením informací o projektu mezi vaše přátele a známé - příspěvkem na konto veřejné sbírky - zakoupením nadačních předmětů NA KOLE DĚTEM 28

29 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 přispěli darem do nadačního fondu: M COMPACT s.r.o Město Prachatice Město Vodňany Statutární město Zlín Peppermint o.s Obec Cítov Město Velké Meziříčí Město Polička Jihomoravský kraj RENOMIA a.s Obec Horní Počaply Město Blansko Město Volyně Město Česká Lípa Město Jindřichův Hradec Obec Dolní Beřkovice

30 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 přispěli darem do nadačního fondu: Město Žďár nad Sázavou Město Vyškov Obec Rouchovany Obec Rouchovany Město Strakonice USD CB Conner Město Tanvald Jizerská Porcelánka UNICREDIT BANKA CZ CoDoMa o.s CoDoMa o.s ,55 Obec Drslavice QUALIFORM a.s CELKEM: ,55 Kč Nadace ČEZ příspěvek účelově určený na pořádání cyklotour

31 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 jsme odeslali z NF následující dary: Nadační fond dětské onkologie Krtek Haima CZ Praha Haima, Občanské sdružení Ostrava celkem Náklady roku 2013 byly ve výši v tom jsou zahrnuty nejnutnější náklady na reklamu, ověření listin, poštovné a bankovní poplatky. 31

32 Finanční zpráva za rok 2013 Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo získáno v roce Využití: Haima Ostrava ozdravný pobyt Sdružení Šance Olomouc ozdravný pobyt NF dět. onkologie Krtek Brno ozdr. pobyt Náklady na sbírku 2 319,- Kč Nevyužitý zůstatek převeden do roku 2014 Subjekty organizující rekondiční pobyty dětí pracují při jednotlivých onkologických klinikách a dětských odděleních a jsou garantovány jejich přednosty či primáři. Každý pobyt, na který je přispěno z NF Na kole dětem, osobně navštíví pan Josef Zimovčák. 32

33 Finanční zpráva za rok 2013 V roce 2013 bylo celkem do NF a Veřejné sbírky získáno: ,- Kč Na rekondiční pobyty bylo rozděleno: ,- Kč Náklady na NF a veřejnou sbírku byly: ,- Kč zbývající část peněz ( ,- Kč ) byla převedena do dalšího období 33

34 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 přispěli darem do nadačního fondu: města: Uherské Hradiště ,00 Nový Jičín ,00 Kyjov 5 000,00 Králíky 4 000,00 Hodonín ,00 Kladno ,00 Mělník 2 000,00 Žatec 5 000,00 Veselí nad Moravou 5 000,00 Kutná Hora 5 000,00 Kopřivnice ,00 Vsetín 1 000,00 Miroslav 5 000,00 Obec Rouchovany ,00 Vítkov ,00 Horní Počaply ,00 Stříbro ,00 34

35 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 přispěli darem do nadačního fondu: Čáslav ,00 Zlín ,00 Ústí nad Orlicí 5 000,00 Ratíškovice 1 000,00 Město Rudná 5 000,00 Rožnov pod Radhoštěm 2 000,00 Vrbno pod Pradědem ,00 Třešť 7 000,00 Telč 7 000,00 kraje: Moravskoslezský kraj ,00 Jihomoravský kraj ,00 35

36 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 přispěli darem do nadačního fondu: společnosti: RENOMIA a.s ,00 Obara Corporation ,00 MetLIfe pojišťovna ,00 MetLIfe pojišťovna ,00 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s ,00 celkem: ,- Kč 36

37 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) V roce 2014 jsme odeslali z NF následující dary: NF DO Krtek Šance Olomouc o.s Haima Ostrava o.s Haima Praha o.s dárkové předměty celkem Náklady roku 2014 byly ve výši Propagace, reklama Fotograf Náklady byly hrazeny z větší části z účelové dotace nadace ČEZ z roku 2013 určené na pořádání cyklotour

38 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo získáno v roce Využití: K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK K. Říhová dětská onkologická pacientka K. Říhová dětská onkologická pacientka NF DO KRTEK Do veřejné sbírky spadá i výtěžek z prodeje reklamních předmětů 38

39 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) Vyúčtování tržeb za prodej - Na kole dětem 2014 zboží Kč Ks celkem Triko 200 Kč Kč Náramky 50 Kč Kč Rukavice 300 Kč Kč Ponožky 120 Kč Kč Odznak 50 Kč Kč Kč 39

40 NA KOLE DĚTEM Datum Místo Trika Tržba Náramky Tržba Odznaky Tržba Ponožky Tržba Rukavice Tržba Denní tržba 4.6. Brno Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Miroslav Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Znojmo Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 600 Kč Kč 5.6. Rouchovany Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Mor. Krumlov Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Hustopeče 0 0 Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kyjov Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Hodoním Kč Kč 1 50 Kč Kč 0 - Kč Kč Kč 50 Kč Kč - Kč Kč 6.6. Strážnice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Drslavice Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Uh. Brod Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Luhačovice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Vizovice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Zlín Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 100 Kč Kč Kč Kč 7.6. Vsetín Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Rožnov p.r Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Frenštát p.r Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kopřivnice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč N. Jičín Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 900 Kč Kč 8.6. Hranice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Lipník n.b. 0 0 Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Vítkov Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Bruntál Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč - Kč Kč 9.6. Krnov Kč Kč 1 50 Kč Kč Kč M. Albrechtice Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč 0 - Kč Vrbno p.p Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč 0 - Kč K. Studánka Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč odkaz na soubor Kč Kč 50 Kč 960 Kč 300 Kč Kč Hanušovice Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Králíky Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Lanškroun Kč Kč Kč Kč 0 - Kč Ústí n.o Kč 1 50 Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Veliny Kč Kč 1 50 Kč Kč Kč Holice Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kč Kč 250 Kč Kč 900 Kč Kč Heř.Městec Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Čáslav Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč K. Hora Kč 0 - Kč 0 - Kč Kč Kč Poděbrady Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 600 Kč Kč 12.6 Zbuzany Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kladno Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Kralupy n.vlt Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Hor. Počaply Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč 0 - Kč Kč Kč - Kč Kč 900 Kč Kč 13.6 Mšené Lázně Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Louny Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Žatec Kč Kč Kč Kč 0 - Kč Rakovník Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Plzeň Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kč Kč 100 Kč Kč Kč Kč Stříbro Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Teplá Kč Kč 0 - Kč 0 - Kč Kč Sokolov Kč Kč 0 - Kč Kč Kč Kynšperk Kč Kč 0 - Kč Kč 0 - Kč Aš Kč Kč Kč Kč 0 - Kč Kč Kč 100 Kč Kč 600 Kč Kč Kč 40 Trika Náramky Odznaky Ponožky Rukavice

41 Finanční zpráva za rok 2014 V roce 2014 bylo celkem do NF a Veřejné sbírky získáno: do října ,- Kč Na rekondiční pobyty bylo doposud rozděleno: ,- Kč Náklady na NF a veřejnou sbírku byly: ,- Kč 41

42 Finanční zpráva za rok 2014 (do října) společnost Hig Bic s.r.o. Zdroj financování (do 10/2014): - prodej reklamních ploch 60 % (auta, dresy, bannery a prezentační materiály ) - dotační programy 40 % Celkem: ,- Kč Výdaje: Reklamní předměty ,- Auto leasing ,- Nafta, opravy, poplatky ,- Dresy ,- Giro d Italia ,- Tour Na kole dětem - auta ,- Tour Na kole dětem - ubytování ,- Ostatní - koordinátorky, telefony, spíkr, masér ,- Celkem ,- Kč 42

43 Cyklotour 2014 vzpomínka na cyklotour 2014 Pepo jeď 43

44 44

45 Cyklotour 2015 Trasa se finalizuje probíhají jednání s městy vše je zpožděno s ohledem na volby probíhají jednání se sponzory 45

46 Různé - Giro d Itália 2014 sestřih - Vuelta 2015 chystáme se na účast na Vueltě ostatní 46

47 Děkujeme všem kdo přišli i těm co přijít jenom chtěli, ale nemohli a hlavně děkujeme všem co pomáhají a nezapomeňte trénovat na Cyklotour

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je:

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je: Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích Kontakt: Adresa: Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/22 735 06 Karviná Nové Město telefon: 596 338 177

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2010

NADACE ČEZ V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 1 NADACE ČEZ V ROCE 2010 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2010 3 Základní údaje 4 Orgány Nadace ČEZ k 24. 6. 2011 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Projekty Oranžové hřiště 8 Projekty

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

(Vyhláška č. 15/2005, 7)

(Vyhláška č. 15/2005, 7) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole. 3

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více