Časopis dětí z DD Opava DĚTSKÝ DOMOVÁČEK. Autor: Pavel B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis dětí z DD Opava DĚTSKÝ DOMOVÁČEK. Autor: Pavel B."

Transkript

1 Časopis dětí z DD Opava DĚTSKÝ DOMOVÁČEK Autor: Pavel B. Říjen 2014

2 K., Ka mi l uk. apa t r i c i io.

3 ÚVODNÍK V našem/vašem časopise se budou objevovat zajímavosti a aktuality probíhající v našem DD i mimo něj na různých akcích a výletech. V časopise budou trvalé rubriky, jako jsou např. (Interview s..., Co je nového, Letem světem, atd.) a příleţitostně budeme uveřejňovat Vaše obrázky, kříţovky, omalovánky nebo vyhlašovat soutěţe. V tomto prvním čísle bychom se Vám také rádi představili. Kdo? No přece my, holky redaktorky Jste připraveni??? Takţe, pozooor, začínáme Zdraví vás Kamila, byla bych ráda, kdybyste byli pořád tak aktivní jako teď Cokoliv budete chtít dát do NAŠEHO časopisu, tak klidně pište a nebojte se. Je to časopis dětí, aspoň se společně zasmějeme. :) :) :) Ahoj, já jsem Klaudie. Jsem ráda, ţe se mohu podílet na tvorbě časopisu a zatím mě to moc baví. Doufám, ţe se Vám bude časopis líbit a ţe z něj budete mít dobrý pocit. Ahoj všichni. Jmenuji se Patrície a hned po tetě Katce jsem nejstarší členkou redakce Od práce na časopisu očekávám hlavně zábavu a věřím, ţe se budete bavit i vy, kdyţ nám s ním budete pomáhat. A já jsem teta Katka a budu těmto slečnám s časopisem pomáhat. Ne, ţe by to nezvládly samy, ale mají určité povinnosti a závazky jak v DD tak i ve škole a já mám času dost. Musím prozradit, ţe mne pán ředitel velice zaskočil, kdyţ mi na první poradě tohoto školního roku oznámil, ţe se mám podílet na tvorbě časopisu a vůbec jsem si to neuměla představit. Poţádala jsem holky, teď uţ redaktorky o spolupráci a byla šťastná, ţe souhlasily. Spolupodílet se na tvorbě časopisu pro Vás je zábava a radost a byla bych velice ráda, kdybyste se také aktivně zapojili. Jak? Umíte hezky kreslit? Kreslete a obrázek dejte mě anebo holkám. Píšete povídky, básničky? Tak pište a pochlubte se všem. Umíte vytvořit např. komiks? Sem s ním! Stalo se Vám něco zábavného ve škole, venku s kamarády? Tak to napište, ať se všichni pobaví. Samozřejmě mohou příspěvky posílat i dospělí. Nebojte se, nestyďte se, pište, posílejte na Kdo nezvládá elektronickou komunikaci anebo nemá , můţe poţádat tety, jistě mu rády pomůţou. Také můţete zajít za některou z redaktorek, nemusíte nic psát, povíte, co byste chtěli v Dětském domováčku říct a ony to napíšou za Vás. Věřím, ţe se časopis bude líbit a těším se na Vaše náměty.

4 CO JE NOVÉHO? Tak jsme se opět sešli po letních prázdninách. Nový školní rok byl plný změn a tou největší bylo sloučení s DD v Miloticích a příchod nových dětí. Mnozí z Vás je jiţ dobře znáte a přátelíte se a těm ostatním je teď krátce představíme. Děcka z 3.RS chtěly zůstat tajemné a nic ze svého soukromí nám prozradit nechtěly. Sdílná byla jenom naše redaktorka Patrika a prozradila nám, ţe je jí 18 let, narozeniny má a v našem DD se jí moc líbí. To slečny ze 4.RS byly sdílnější a rozhovor s novináři jim nevadil. Nejdřív jsme si mysleli, ţe to jsou dvojčata, ale ne ne, zdání klame Esterka se narodila a má tudíţ 8 let. Má ráda zeleninu, úkoly a školu. A nelíbí se jí, ţe jí pořád otravují kluci. Její sestra Anetka má 9 let a narozeniny 18.6., cítí se tady s námi dobře, jenom kluci ji trochu zlobí. Lada ta má ráda fotbal a nemá ráda maso. Narodila se a chodí do 8.třídy ZŠ. Autor: Klaudie Kocychová LETEM SVĚTEM NAŠIM DOMOVEM Školní rok je v plném proudu a my jsme zjišťovali, co všechno se Vám podařilo stihnout od jeho začátku. Byli jste v N. Jičíně i Melči, dokonce jste už i závodili v Kravařích. Kdo nebyl líný sportoval a také se oslavovalo. Opravdu toho není málo Akce Nový Jičín Do Nového Jičína jsme jeli společně s tetou Broňou a s Máriem, Veronikou T., Claudií, Lubošem, Martinem a já Vanesa. Bylo tam hodně moc jídla jako např. jogurty, různé koblíţky a salámy. Moc nám to všem chutnalo. Byla tam také čokoládová fontánka, kdo to nezná, tak je to jako kdyby čokoláda byla jeden velký vodopád! Uţili jsme si tam různých soutěţí a zajímavých akcí např. tanec, zpěv, ţiví psi a sovy. Taky jsme se svezli vláčkem a moc nás to bavilo. Vaneska oslavila 10. narozeniny V září jsme oslavili na 5. rodinné skupině Vanesčiny narozeniny. Oslava se velice povedla. Jelikoţ teď frčí Gumičková mánie tak Vaneska dostala velkou sadu gumiček. Bylo to super a máme z toho krásné záţitky. A samozřejmě děkujeme kuchyni za vynikající dort. Autor: Kamila Koleňáková Autor: Vaneska Koleňáková

5 Soutěž ve vybíjené Na vybíjenou do Melče vyrazily děti s tetou Šárkou brzy ráno v sobotu. Já jako jedna z redaktorek jsem vyrazila s nimi i jako náhradnice i proto, abych Vám mohla podat informace. Zahájení proběhlo v 9 hodin a po slavnostním zahájení začal první zápas. Celkem se sešlo 10 domovů. Některé děti z domovů jsme znali, tak jsme byli rádi, ţe jsme si s nimi mohli popovídat. Těšili jsme se na náš první zápas, který proběhl v 9:30. Náš první zápas dopadl 1:1, coţ byl pro nás dobrý výkon. Samozřejmě, ţe jsme nevyhráli všechny zápasy. Po urputném boji jsme vybojovali 6 místo. První místo získal Melč, druhé Dubová, třetí Ostrava, čtvrté Příbor, páté Vrbno pod Pradědem, šesté Opava, sedmé Frýdek Místek, osmé Lichnov, deváté Bohumín. Po vyhlášení výsledků následoval zápas proti vychovatelům a bylo to fakt super. Chtěli by jsme jet i příští rok. Autor: Patricie Olahová Cyklovýlet Protoţe ještě chtěli vyuţít pěkného počasí, neţ přijde zima, udělala si 6.RS sportovní neděli a vyjela na moc hezkou vyjíţďku přírodou. Moc si to uţili. Autor: Kamila Koleňáková Plavecká soutěž v Kravařích. Teta Liběna s dětmi se vypravila do Kravař na soutěţ v plavání. Vaneska se ve své kategorii umístila na krásném 10. místě. Klaudie se ve své kategorii umístila na 1. místě. A zasoutěţila si také teta Liběna a ta se umístila na neuvěřitelném 1. místě z 26 plavců. Všem gratulujeme!!! Autor: Kamila Koleňáková Teta Květuška To je jedna z mála lidiček v tomhle domově, kterou vidíte vţdy s úsměvem. Je to spokojený človíček. Strašně hodná, milá tetička. A nejlepší kuchařka pod sluncem. Má ráda děti bez rozdílů na to jaký kdo je Je to prostě fajn človíček a takových je na světě málo Máme vás rádi a jsme rádi, ţe vás tu máme. Autor: Kamila Koleňáková

6 Atletické závody na Tyršáku. Celá skupina jsme si udělali výlet na Tyršák Vůbec se nám nechtělo, ale nakonec to tam bylo hrozně super. Hned bych si zasportovala s nimi řekla Verunka. Autor: Veronika Rigová Obrázek na titulní stránce Líbí se Vám obrázek na titulní straně Dětského domováčku? Pokud chcete, aby i Váš obrázek byl na titulní stránce, namalujte anebo nakreslete nějaký a my jej pouţijeme do druhého čísla. Příští číslo časopisu vyjde v prosinci, takţe by se nám velice hodil pěkný zimní obrázek Autor: teta Katka Pro šikovné ručičky Protože se pomalu, ale jistě blíží Vánoce a tím i termín Vánoční výstavky v našem DD máme pro Vás tip na vánoční tvoření Vánoční svícen Potřebujeme: láhev od zavařenin, lepidlo na ubrousky, 2-3 ks světlého morušového papíru, ubrousek, plochý štětec. Postup 1. Morušový papír nalepte na sklenici lepidlem na ubrousky. Můţete lepit buď celé archy, nebo papír natrhejte na menší kousky a lepidlem je přilepte na láhev těsně vedle sebe. 2. Z ubrousku oddělte vrchní, barevnou vrstvu a po zaschnutí morušového podkladu jej opatrně nalepte na láhev. 3. Nakonec do lahve nasypte na dno dekorační písek a do něj zapíchněte svíčku. Máte-li řetěz se světýlky na tuţkové baterie, můţete jej do lahve naaranţovat, bude to bezpečnější.

7 ZAUJALO NÁS Ne/bezpečné gumičky Gumičková mánie ovládla děti i dospělé a pomalu neznám ve svém okolí nikoho, kdo by nepletl. Kdo neplete prostě není IN Stále častěji jsem slyšela od dětí, ale i od tet, že jsou gumičky jedovaté, škodlivé, že způsobují různé, dokonce i závažné nemoci. Proto jsem se rozhodla vypátrat, jak tomu doopravdy je a zdali jsou naše děti ohroženy na zdraví. Test gumiček na pletení prováděla organizace Arnika. Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší ţivotní prostředí. Věří, ţe přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírá o tři pilíře zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii. Provedli základní měření sad gumiček loom bands pomocí rentgenového spektrometru na přítomnost těţkých kovů a také, zda jsou některé z nich vyrobené z měkčeného PVC (PVC totiž může obsahovat nebezpečné ftaláty (pozn.red.). Prověřovala i háčky a stavy. V rámci testování spotřebního zboţí v Galerii Vaňkovka v Brně provedli měření jak sad gumiček donesených návštěvníky jejich stánku, tak i těch, které k tomuto účelu sami zakoupili. První fáze měření neprokázala u ţádné sady gumiček na českém trhu vysoké koncentrace těţkých kovů ani, ţe by byly vyrobeny z měkčeného PVC. Podezření opřené o zkušenost z Velké Británie a Irska se tak zatím nepotvrdilo. Měření zatím neodhalila žádné sady gumiček loom bands s nadlimitním množstvím těžkých kovů anebo z PVC. Takže milé naše dětičky, až budete kupovat gumičky, dejte si tu námahu a prozkoumejte jejich obal. Bezpečné výrobky pro děti EU mají označení CE, ale pozor!!!, některé mají velice, velice podobné, skoro identické označení CE, které ovšem nezaručuje kvalitu a bezpečnost, ale znamená China Export (tedy čínský export). Odlišení těchto velice podobných značek můžete zkusit podle tohoto obrázku. Autor: teta Katka

8 KAMČIN BLOG Zeptala jsem se všech dětí v domově na otázku: a vzal jinak a tady jsou jejich odpovědi Co se jím líbí, nelíbí Každý to pochopil 2.RS Luboš V. Nelíbí se mi, ţe jsou Lukáš a Radovan zlobivý. Luboš J. Líbí se mi tu kluci. Vendula B. Mě se líbí Mário. Klaudie Líbí se mi, ţe můţu mít k tetě důvěru. Martin Líbí se mi naše skupina. Teta Boženka Mě se líbí, ţe jsem tady mezi dětmi. 3.RS Bára Mě se líbí sport. Jakub Mě se líbí kulturistika. Patrika Mě se líbí všechno. Karolína Mě se líbí upřímnost. Pavel Mě se líbí všechno. Teta Elvíra Nelíbí se mi lidská zlost, nenávist, nedochvilnost. Líbí se mi veselí, usměvaví a spravedliví lidé. 4.RS Lukáš Mě se líbí počítač. David Líbí se mi tu holky. Erik Líbí se mi všechno. Nikolas Mě se líbí Kamilka. Esterka Líbí se mi hraní. Anetka Mě se líbí vybarvování. Teta Šárka Mě se líbí pěkná hudba a podzimní příroda. 5.RS Veronika T. Líbí se mi hudba, tanec, zpěv, posilovna a charakter některých tet. Vanesa Tomášek Patriček Mário Pavel Kamila naších tet na skupině. Líbí se mi srdíčka. hm,hm Mě se líbí autíčka. Mě se líbí auta. Mě se líbí automechanika. Líbí se mi láska a ochota Teta Olinka Nelíbí se mi lidská hloupost a závist. Líbí se mi, kdyţ se lidé umí k sobě chovat. 6.RS Gabka Mě se líbí všechno. Veronika R. Mě se taky líbí všechno. Lucie Líbí se mi Kamila. :D Petra Vendula P. vyjadřovat. Adam Líbí se mi tety. K tomuhle tématu se nebudu Mě se líbí domov. Denis Nelíbí se mi Vendula P. Teta Dana jsou vulgární a nevšímavé. Nelíbí se mi, ţe naše děti Teta Liběna Líbí se mi, ţe naše děti sportují. *Teta Květuška Mě se líbí všechno. Autor: Kamila Koleňáková

9 Interwiev s aneb Malý sestřih napříč ţivotem vychovatelů v dětském domově. V tomto čísle s tetou Danou a tetou Oli. Den s tetou Danou H. 1) Jak trávíte svůj volný čas? Chodím se svým pejskem na procházky, čtu kníţky a jezdím na kole. 2) Jaký byl váš nejsložitější den v dětském domově? Den kdy jsem poprvé nastoupila do dětského domova 3) Jaký byl váš nejhezčí den v dětském domově? Hezkých dnů bylo mnoho. 4) Jaký byl váš největší úspěch v dětském domově? Kdyţ dítě na mé RS, dodělá školu a daří se mu v ţivotě. 5) Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Rybu. 6) Co vás v poslední době nejvíce potěšilo v dětském domově? Ţe děti, které jsem měla na rodinné skupině mě pokaţdé vítají i kdyţ s nimi nejsem. 7) Váš nejkrásnější den v životě? Narození mých vlastních dětí.

10 Den s tetou Oli 1) Chodíte ve volném čase do posilovny, nebo jak jinak trávíte svůj volný čas? Do posilovny nechodím a čas trávím na zahradě. 2) Jaký byl váš nejsložitější den v dětském domově? Kdyţ mi pan ředitel oznámil, ţe na 5. rodinou skupinu přijde pět chlapců. Byl to šok. 3) Jaký byl váš nejhezčí den v dětském domově? Proţití Vánoc se svými dětmi na rodinné skupině. 4) Jaký byl váš největší úspěch v dětském domově? 1.místo DD Cupu. A 2.místo Rošťák roku. 5) Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Rajská omáčka. To mám opravdu ráda. 6) Co vás v poslední době nejvíce potěšilo v dětském domově? Vaneska začala být pořádnější a Kamča začala přistupovat ke škole zodpovědněji. 7) Váš nejkrásnější den v životě? Tak to je jasné. Kdyţ jsem si vzala pana ředitele a narodil se nám Aloušek. Těšte se na pokračování s.! Chtěli byste se také něco zeptat Vašich tet? Pokud ano, můžete nám dát náměty na otázky, které Vás zajímají a my se za Vás zeptáme ;-)

11 KRESLÍM, KRESLÍŠ, KRESLÍME Autor: Petr B. Ano, ano, přesně tak, Vánoce jsou za dveřmi a my se mooooc těšíme na Vaše příspěvky a náměty. Příští číslo časopisu vyjde v prosinci a vy se můžete těšit např. na rozhovor s některým z dospěláků, také na Kamčin blog, samozřejmě na nějaké informace ohledně dění v DD a také na. No, všechno Vám prozradit nemůžeme, to už byste neměli žádné překvapení. Tak se zatím mějte fajn a buďte hodní, pamatujte si, že Ježíšek to všechno vidí ;-) Krásné dny plné pohody přeje Kamila, Klaudie, Patrície a teta Katka

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz Sporták www.7zskolin.cz školní časopis 7. ZŠ Kolín 1/2007-2008 5 korun 6 medailí z Evropských atletických her dě V úterý 18.září 2007 ve večerních hodinách byly na brněnském stadionu Pod Palackým vrchem

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše Alšík Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše 42013 2014 Alšík se nám zamiloval! Ano, je to tak. Zanedlouho tu bude květen, tedy máj lásky čas. Proto v našem zamilovaném speciálu

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013 20. 5. 2013 Naše škola se stejně jako minulý rok zúčastnila soutěže Školní časopis roku 2013 za Karlovarský kraj. Setkání redakcí a vyhlášení výsledků se uskutečnilo už 26. dubna 2013 v prostorách ICM

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO. Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Studentské volby. Konec ročníkových cest.

1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO. Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Studentské volby. Konec ročníkových cest. 1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova Studentské volby Konec ročníkových cest Harmonizační dny Obsah Úvodní slovo Uplynuly dva měsíce z nového školního roku a první

Více

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ LEDEN 2008 CENA 5,- KČ Speciální číslo IQčka vám přináší zajímavé postřehy bývalých žáků naší školy. Jejich zkušenosti ze středních a vysokých škol, které v současné době navštěvují, mohou být pro vás

Více

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2010 se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14.

Více

zs.boskovice.cz/zs3/ červen 2009 ročník: 3 číslo 19 Možná o nich nevíte Za pár dní končí školní rok a naši školu stejně jako před rokem opustí třídy deváťáků. Jací jsou? Nabízí se spousta adjektiv, kterými

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Slovo redaktorky. Michaela Vyhlídalová (9. A)

Slovo redaktorky. Michaela Vyhlídalová (9. A) 2 Slovo redaktorky Milí čtenáři a milé čtenářky, jsme tu zase! Vychází naše druhé vydání školního časopisu. Současně Vám děkujeme za vaše milé kladné ohlasy, které jste nám ústně podávali po vydání našeho

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku)

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) strana 2 PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) číslo 32 červenec - prosinec 2007 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Co jsme pro vás připravili v tomto čísle zpět úvod Prázdinové

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červenec 2011 č. 13 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město spustilo farmářské trhy Zájem předčil veškerá očekávání. Tak by se dala stručně shrnout

Více

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ PLÁN NA PROSINEC 3 MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ 5 ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY 7 ROZHOVOR - ADÉLKA, DOMINIK 8 EKOLOGICKÉ OKÉNKO 9 RECENZE -

Více