Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim, Unwanted Company z Ede, pěveckého sboru z Olešnice, představí se také folklórní soubory z Ede, Moravy, Maďarska a domácí Kohoutek. Celou večerní atmosféru umocní nejrůznější jarmareční lahůdky, které připraví Měšťanská restaurace Muzeum. Pátek 5. září od 17 do 23 hodin Resselovo náměstí Král je mrtev, ať žije královna Den 700. výročí královského věnného města v gotickém stylu. Celodenní trh s hudebním programem, o který se postará skupina gotických kejklířů a šermířů se svými tanečnicemi. Na trhu si můžete vlastnoručně vyrazit minci vydanou k tomuto výročí a ochutnat gotické speciality Měšťanské restaurace. Volba královny věnného města Chrudimi Podeváté a naposledy vybere odborná porota dívku, která se stane po celý následující rok chrudimskou královnou. Klání o titul královny vypukne v 17 hodin pod dohledem Alfréda Strejčka. Součástí večera bude i vyhlášení literární soutěže pro seniory Poklady královského věna. Sobota 6. září od 9 do 20 hodin Resselovo náměstí Varhanní koncert Karla Paukerta Koncert světového virtuosa, žijícího v americkém Clevelandu, rodáka ze Skutče. Na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, V. Bellini a další. Sobota 6. září ve 14 hodin Chrám Nanebevzetí Panny Marie Vstup volný O pohár města Chrudimi XXII. ročník soutěže v požárním útoku hod. prezentace soutěžních družstev hod. nástup družstev a rozhodčích hod. zahájení soutěže hod. ukončení soutěže, vyhlášení výsledků Sobota 6. září Školní náměstí Den otevřených dveří památek v sobotu 13. září od 9 do 17 hodin Město Chrudim vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc obcím Rabštejnská Lhota a Mladoňovice, které byly postiženy živelní katastrofou dne 25. června Tyto dvě obce vybralo město Chrudim proto, že jsou našimi nebližšími sousedními obcemi, které ničivé tornádo nejvíce postihlo, a spadají obě do správního okrsku naší dvojkové obce. Pro zájemce ochotné přispět bezhotovostní platbou byl otevřen účet u KB Chrudim, číslo /0100. Veřejná sbírka Slavnostní zahájení se uskuteční na Resselově náměstí v 9.00 hodin. V 9.30 hodin tu bude pokřtěno nové DVD s mapami a kronikami města Chrudim. Podrobný program Dne otevřených dveří památek najdete uvnitř. V Chrudimi jsou rovněž rozmístěny kasičky, do nichž lze přispívat hotově. Nejdete je na těchto místech: Městský úřad na Pardubické ulici Informační centrum na Resselově náměstí Městská knihovna ve Filištínské ulici Sportovní areály města Chrudim vstupní prostory Hypernovy v Chrudimi Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět. Z jednání Rady města Chrudim 2 Informace o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. října Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim 2 Smutný osud rozhledny Bára 3 Evropské peníze pomohou Chrudimi 3 Den s Technickými službami 3 Oznámení Odboru dopravy 3 Sběr plastů 3 Chrudimská nemocnice 4 Pohoda v chrudimské nemocnici 4 Biojarmark PROSAZ bezplatná krizová telefonní linka pro postižené děti a mládež 4 Rocalla připravila pro ženy nabídku kurzů 4 Přihlášky do tanečná školy Besta 4 DDM Chrudim 4 Omezení dopravy ve Slatiňanech 4 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut Občané si mohli říci, jak chtějí, aby vypadalo okolí jejich bydliště 5 Program Dne otevřených dveří památek Manažer prevence kriminality informuje 7 Plán CSSP na září 7 Organizace školního roku 2008/ Aktuální informace o stavbě chrudimského hospice 8 Výročí měsíce rytíř František Plaček 8 Svojšický podzim 8 Cesta do ticha Blanky Votavové 8 Sportovní programy 9 Nábor do gymnastické přípravky 9 7. Rallye Pardubice referentskévozy.cz 10 Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Nabídka kroužků DDM Chrudim Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 22. září 2008 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Přijďte na Svatováclavské posvícení ve Vlčnově v neděli 28. září Od 13 hodin je pro děti připraveno loutkové divadlo, malování a k tomu zahraje kapela Lokálka, od do hodin zazní koncert dechové hudby Budvarka, od 18 do 21 hodin posvícenská zábava hraje Big Band Chrudim. Občerstvení zajištěno, během odpoledne trh lidových řemeslníků. Příští uzávěrka:

2 45. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 45. řádném jednání dne 6. srpna 2008 na programu celkem 13 bodů. Rada města mimo jiné: v návaznosti na realizaci projektu Rekreační lesy Podhůra (na který máme schválenou dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod ve výši 16,6 mil. Kč) vzala na vědomí návrhy na zlepšení přístupnosti rekreačních lesů pro různé formy dopravy (cyklostezka z Chrudimi na Podhůru, vybudování záchytného parkoviště v blízkosti bývalé restaurace Kometa, rozšíření linky MHD, budoucí řešení skládky Podhůra, apod.), schválila smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi městem Chrudim a Hotelovou školou Bohemia s. r. o, Chrudim (jedná se o věci v budově na Palackého ulici č. p. 47/IV, která byla škole pronajata, např. stoly, tabule, zabezpečovací zařízení apod., v celkové hodnotě cca 69 tisíc Kč), schválila přechod nájmu bytu (1 případ), prodloužení nájmu bytu (13 zájemců), přidělení bytu (3 případy) a směnu bytu (1 případ), schválila pronájem pozemků o celkové výměře m 2 v k. ú. Chrudim společnosti Real4You Alpha, spol. s r. o., Průhonice, na dobu určitou od do za účelem provedení staveb, stavebních a jiných úprav dle schválené stavební dokumentace Family Center Chrudim na předmětných pozemcích; dále schválila výpůjčku pozemku o výměře cca 316 m 2 Druhému chrudimskému družstvu se sídlem Na Větrníku 1292, Chrudim IV za účelem umístění a provozování hracích prvků, schválila pronájem garáže o výměře 18 m 2 na Z jednání Rady města Chrudim Pardubické ulici v Chrudimi (lokalita u depa) na dobu neurčitou panu Dušanu Schweinfuterovi za roční nájemné ve výši Kč, schválila zřízení tří věcných břemen (uložení kabelového vedení el. energie, kabelového vedení veřejné komunikační sítě a elektrického vedení veřejného osvětlení), schválila uzavření smlouvy o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na akci Výstavba jednostranného chodníku k MŠ v Topoli, schválila nejvhodnějšího uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava střešní krytiny a klempířských prvků objektu č. p. 60 na Resselově náměstí v Chrudimi (žlutý dům vpravo od kostela); dodavatelem zakázky je firma VERTIKÁL Chrudim, s. r. o., nabídková cena včetně DPH je cca 1,260 mil. Kč (na tuto opravu byla přidělena dotace z programu Regenerace MPZ ve výši 700 tisíc Kč), schválila výjimku ze směrnice Městského úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na uzavření smlouvy o dílo na akci Výstavba kanalizace a oprava komunikace, Markovice, ulice Pod Strání, etapa 1b s firmou HOLD s. r. o, Slatiňany (na základě projektantského rozpočtu stavby došlo k rozdělení akce na dvě etapy 1a, 1b); na první etapu byla usnesením Rady města Chrudim jako dodavatel schválena firma HOLD s. r. o., vzhledem k úsporám ve výběrových řízeních na realizaci akcí Odborem investic v roce 2008 došlo k zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci obou etap výstavby; celková cena kompletní investice činí cca 4,458 mil. Kč včetně DPH, zrušila udělení výjimky dle Obecně závazné vyhlášky města č. 10/2005, o veřejném pořádku a čistotě města, Sportovním areálům města Chrudim, s. r. o., pro veřejný podnik Benátská noc diskotéka, který se měl konat dne , a schválila udělení výjimky pro tento veřejný podnik na od do hodin následujícího dne (dochází k přesunutí akce z pátku na sobotu), vzala na vědomí informaci o podpořených projektech v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi, Rekreační lesy Podhůra, Muzeum barokní sochy rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi, Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko) a schválila vytvoření koordinačních skupin ke všem investičním projektům, schválila pronájem plynovodu v Průmyslové zóně Západ v Chrudimi společnosti VČP Net, s. r. o., Hradec Králové na dobu 5 let s tím, že nájemce může před uplynutím doby pronájmu požádat o její prodloužení; podmínkou je, že nájemce bude hradit veškeré náklady na provoz, opravu a údržbu plynárenského zařízení (nájemné činí 100 Kč/rok), udělila předběžný souhlas společnosti K2 INVESTIČNÍ, s. r. o., Chrudim s umístěním příjezdové komunikace a parkoviště na pozemcích o celkové výměře m 2 (souvisí s připravovanou výstavbou 2 bytových domů v lokalitě Na Špici v blízkosti areálu nemocnice). sd Informace o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. října 2008 Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 16. července 2008 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů. Voliči v Chrudimi tak mohou volit nové členy Zastupitelstva Pardubického kraje. Volby se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008 (pátek a sobota). V pátek bude hlasování probíhat od do hodin, v sobotu se bude hlasovat od 8.00 do hodin. Voliči hlasují ve volebních místnostech ve volebních okrscích, kam patří podle místa trvalého pobytu. POZOR! Při volbách do zastupitelstev krajů nemohou být voličům vydávány voličské průkazy, to znamená, že volič může volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Na území obce Chrudim je zřízeno 29 volebních okrsků. Jejich sídlo, části města, které do jednotlivých volebních Činnost městské policie v červnu: V červnu prováděla MP mimo běžnou hlídkovou činnost kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních a to ve dnech a Při těchto kontrolách byly zjištěny 4 přestupky, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V červnu hlídky vyjížděly 2 k signálu v tísni. Dne MP zajišťovala průvod při zahájení 57. ročníku Loutkářské Chrudimi. Dále je zajišťováno letní koupaliště v nočních hodinách z důvodu dřívějšího ničení majetku v prostorách koupaliště. Počet vyřešených přestupků v červnu: Blokové pokuty 193 Blokové pokuty na místě nezaplacené 77 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 144 Přestupky proti majetku 21 Přestupky proti veřejnému pořádku 64 Domluvy 89 Předání správnímu orgánu 25 Odchyt psů 20 Kontrola poplatku ze psů 14 Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim V červnu Městská policie Chrudim řešila 282 oznámení. Zvlášť úspěšné zákroky: Strážníci MP dne zadrželi řidiče, který ujel z místa dopravní nehody byla hlídkou MP zjištěna osoba, která byla v celostátním pátrání. Hlídky MP ve dnech a zadržely řidiče, kteří řídili motorová vozidla po požití alkoholických nápojů. Dále hlídka MP dne zadržela muže podezřelého z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Činnost Městské policie v červenci: V červenci Městská policie kromě běžné hlídkové činnosti prováděla dne kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách byl zjištěn 1 přestupek, který byl na místě vyřešen blokovou pokutou. V měsíci červenci hlídky vyjížděly 1x k signálu v tísni. Dne MP zajišťovala uzavírky při konání okrsků náležejí, a adresy volebních místností zveřejní starosta města již tradičně na výlepových plochách. Informaci o době a místě konání voleb (volební vyhlášku) najdete rovněž v říjnovém čísle Zpravodaje. Informaci o sídle volební místnosti budou obsahovat také obálky, v nichž voliči obdrží hlasovací lístky. Upozorňujeme voliče z volebního okrsku č. 16, který původně sídlil v budově Základní školy na Palackého třídě č. p. 47 (proti Domu dětí a mládeže), že tento okrsek bude přemístěn do budovy ZŠ Husova, č. p. 9. Příslušnost voličů k okrsku se tím nemění. Kompletní sady hlasovacích lístků budou distribuovány na adresy místa trvalého pobytu nejpozději dne Roznos lístků začne, s ohledem na aktuální dodání lístků, pravděpodobně o víkendu 9. a 10. října. Pokud se stane, že volič neobdrží hlasovací lístky, může se o ně přihlásit na níže uvedených telefonních číslech, případně si je může vyzvednout na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, na úseku recepce. Na tomto místě si mohou sady hlasovacích lístků vyzvednout také voliči, jejichž údaj o místu trvalého pobytu byl úředně zrušen. Se všemi dotazy ohledně voleb se prosím obracejte na následující pracovnice úřadu: Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního, tel , Jiřina Elichová, referentka Odboru správního, tel Miluše Němcová, referentka evidence obyvatel, tel zejména seznamy voličů Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního cyklistických závodů a zajišťovala doprovod pelotonu do Sobětuch. V nočních hodinách docházelo k hlídání letního koupaliště z důvodu ničení majetku Sportovišť města Chrudim. Při tomto byly zjištěny čtyři osoby, které chtěly v nočních hodinách přelézt plot do areálu letního koupaliště. Počet vyřešených přestupků v červenci: Blokové pokuty 85 Blokové pokuty na místě nezaplacené 41 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 91 Přestupky proti majetku 31 Přestupky proti veřejnému pořádku 73 Přestupky proti občanskému soužití 12 Domluvy 60 Předání správnímu orgánu 26 Odchyt psů 16 Kontrola poplatku ze psů 12 V červenci Městská policie Chrudim řešila 263 oznámení. Josef Kudrnka, vrchní strážník 2

3 Smutný osud rozhledny Bára Evropské peníze pomohou Chrudimi Když jsme se t. r. společně sešli na Čertově skalce u rozhledny Bára, nikdo netušil, co se odehraje za necelých 5 dnů, že svěží, elegantní, působivá a jedinečná stavba podlehne ničivému tornádu, které se přehnalo nad územím rychlostí 150 km/h a zanechalo za sebou spoušť, kterou si v našich podmínkách nikdo nedovedl představit ani ve snu. Za desítky milionů korun poničené lesní porosty, zničené domy ve Smrkovém Týnci, v Pohledu, v Deblově a v Mýtkách. Škoda v lesích v majetku města dosahuje částky 10,5 mil. Kč. Bára je, bohužel, jedním ze subjektů, který se objevuje v součtu všech škod způsobených ničivým živlem. V současné době je třeba vyřešit kalamitu na lesních porostech. V souvislosti s rozhlednou řešíme naplnění pojistné smlouvy. Jednání s architektem M. Rajnišem dávají naději, že Bára bude obnovena ve stejném stylu a rozhledu s ještě výraznějším využitím zabezpečovacích prvků. V případě kladného stanoviska Zastupitelstva města by obnova rozhledny Bára s dalšími investičními akcemi v rekreačních lesích Podhůra měla probíhat v průběhu 1. pololetí roku Město Chrudim uspělo s projektem Rekreační lesy Podhůra a získalo finanční zdroje z evropských fondů. V projektu se jedná hlavně o opravu a úpravu lesních cest pro pěší a cyklisty, vybudování lanového centra a odpočinkových míst. Mgr. Petr Řezníček Město Chrudim v březnu letošního roku podalo šest žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Čtyři projekty byly nakonec úspěšné. Jedná se o projekt Muzeum barokních soch rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a projekt Rekreační lesy Podhůra, zařazené v rámci oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Projekt Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko uspěl v oblasti podpory Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Posledním úspěšným projektem je Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi, který je zařazen do oblasti podpory Rozvoj měst. Celková výše dotace z Evropské unie pro tyto čtyři projekty činí více než 83 mil. Kč. Dva projekty, které nebyly úspěšné, nyní upravujeme a připravujeme k opětovnému podání do další vyhlášené výzvy. Jde o projekt Dům na půl cesty v Chrudimi a Sportovní a volnočasové Centrum Rohlík. V měsíci červnu jsme rovněž obdrželi kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 1,75 mil. Kč z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Jednej lokálně, mysli globálně aneb Mysli do budoucna podpora systémového zavádění místní Agendy 21 v prostředí města Chrudim, zaměřený na zapojování veřejnosti do rozvoje města a podpory udržitelného rozvoje. V červnu byla dále podána žádost o dotaci na projekt Cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim Medlešice. Nyní čekáme na rozhodnutí, zda i tento záměr bude podpořen. Město Chrudim připravuje i další projekty, především Zateplení školy Dr. Malíka, Chrudim, Zateplení objektu Denní stacionáře Chrudim a Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim. Tyto projekty spadají do Operačního programu životní prostředí. Do Integrovaného operačního programu bude podán projekt Metropolitní optická síť města Chrudim elektronizace veřejné správy a projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim. hl Den s Technickými službami se koná v pátek 12. září 2008 od 9.00 do hod. na Školním náměstí v Chrudimi (za nepřízně počasí se akce přesouvá na Resselovo náměstí). Srdečně zveme žáky mateřských, základních škol a širokou veřejnost. Oznámení Odboru dopravy Můžete si zde zasoutěžit, vyzkoušet rukodělné aktivity, navštívit stánky věnované ekologii a odpadu, prohlédnout vybavení Technických služeb a ukázky jejich práce (popelářský vůz, úklidový vůz a další). Miroslav Alexa bude malovat obrázky dětem. Odbor dopravy Městského úřadu Chrudim sděluje, že do 30. září letošního roku jsou držitelé profesního osvědčení povinni podat žádost o jeho výměnu za profesní průkaz. Jedná se o cca držitelů profesního průkazu. Očekáváme proto několikanásobné zvýšení počtu klientů na našem Odboru. Žádáme proto občany, kteří nás nutně nepotřebují navštívit v této době, aby svou návštěvu odložili. Vyhnou se tak dlouhému čekání. Řidičské průkazy vydané od do jsou platné. Jejich výměna je nutná do K žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti je potřeba doložit řidičský průkaz, platné osvědčení o profesní způsobilosti, fotografii a občanský průkaz. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Dotřídění plastů I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotříďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. Recyklace plastů Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. Značky pro plast Technické služby Chrudim a Občanské sdružení Altus 3

4 Chrudimská nemocnice Pohoda v chrudimské nemocnici V minulých číslech jsme představili historii nemocnice, postupné rekonstrukce jejích prostor i přehled, jakou péči poskytuje v současné době. Dnes bychom Vám chtěli pro ilustraci ukázat několik údajů ze statistiky nemocnice za rok Lůžková kapacita nemocnice je 373 lůžek, z toho 278 lůžek akutních (a ještě z toho 29 lůžek JIP) a 95 lůžek následné péče. V roce 2007 proběhlo v nemocnici celkem: hospitalizací ambulantních vyšetření porodů Průměrná ošetřovací doba činila 7,44 dne. Využití lůžek v nemocnici bylo: 83,9 % u lůžek akutní péče 86,7 % u lůžek následné péče Biojarmark patří v Chrudimi k tradičním akcím, které probíhají každoročně v první polovině září. Letošní již 8. ročník se bude konat ve čtvrtek 11. září 2008 od 10 do 17 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Co je pro vás připraveno - nabídka zeleniny a ovoce od ekologických pěstitelů převážně z pardubického regionu, - cereální výrobky, pečivo, jogurty, sýry, mošty, čaje i koření v biokvalitě, - bezlepkové potraviny, - ochutnávky sýry, čerstvě upečený chléb, zeleninové saláty, uherák, mošty a dokonce i jablečná pálenka, - čaj, káva, kakao a čokoláda z férového obchodu Fair Trade, - přírodní kosmetika, ekologické prací a čistící prostředky, - moderní prací plenky, - drobné výrobky ze dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů (certifikace FSC), PROSAZ Bezplatná telefonická krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež Potřebuješ pomoc, nevíš si rady, posmívají se Ti? Zavolej! Provozuje PROSAZ, Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, Kodymova 2526, Praha 5 Kurz zdravého životního stylu zaměřený na snižování nadváhy probíhá pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové ze společnosti STOB. V kurzu máte možnost - naučit se správné stravovací a pohybové návyky, - pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy, - zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem, - získat kvalitní informace a pomůcky usnadňující hubnutí, - příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl. Kurz bude zahájen v Chrudimi v ZŠ Dr. Malíka v 17 hodin. Informace na tel , Další informace na št Biojarmark ,6 % celkové využití lůžek v nemocnici Počet zaměstnanců byl celkem 714, z toho: 83 lékařů 433 ostatních zdravotních pracovníků 55 pracovníků THP 143 dělníků A pro zajímavost průměrný plat zaměstnanců nemocnice činil Kč. Celkový obrat nemocnice k (dokud byla příspěvkovou organizací kraje) představoval částku 358 mil. Kč, obrat v období (po založení akciové společnosti) byl 97 mil. Kč. A když se na ta čísla podíváte myslíte si, že je naše nemocnice zbytečná? redakce - výrobky z biologicky rozložitelných plastů, - infostánek s materiály o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Doprovodný program hod. pohádka O udatném Špaldíkovi hod. loutková pohádka Tři prasátka Průběžně po celý den - stylová hudba v podání trubadúra z Kornelia, - spotřebitelský test sýrů, - soutěž o ceny v poznávání obilovin a semínek pro děti a mládež, - výtvarná dílna originální nákupní tašky, - hry, soutěže, malování na chodník. Přijďte se podívat, přijďte ochutnat! Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim za podpory KEZ o. p. s. a projektu Chrudim Zdravé město v rámci kampaně Září měsíc biopotravin. Alena Vařejková, Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim Rocalla připravila pro ženy na září nabídku kurzů ruční tkaní seznámení s technikou, výroba taštičky (kabelky) pod vedením Květy Gabesamové korálkování pod vedením Ing. Petry Miláčkové floristika pod vedením Mgr. Gabriely Urbanové. V kurzovném je zahrnut veškerý materiál na výrobu jmenovaných technik, šperků, hedvábí, skla apod., k tomu spousta hezkých nápadů k jejich tvoření a především úžasná relaxace a radost ze svého vlastnoručně vyrobeného dílka. Všechny uvedené kurzy jsou pořádány v sídle Rocalla, Resselovo náměstí 136, Chrudim I. Je nutné přihlásit se předem na tel , nebo na uvedený na kde si přihlášku vyplníte. Od 1. srpna 2008 je otevřen obchůdek pro radost a tvoření, kde najdete to, co se bude učit v kurzech. Korálky, veškeré komponenty, bižuterie hotová, Swarovski, tkané tašky, kabelky taštičky ručně tkané, batikované polštářky, hedvábné šátky a šály, tapiserie, tiffany závěsy do oken, sortiment výtvarný barvičky na sklo, na hedvábí, rámy na hedvábí, atd. Otevřeno je od 9.00 do hodin, v sobotu od 9.00 do hodin. št Na konci srpna zahájila firma VCES, a. s. výstavbu kanalizace ve Slatiňanech v ulici Na Ostrově. Jistě už mnozí z Vás zaznamenali omezení dopravy v této lokalitě. Upozorňujeme všechny občany, že od 1. září bude tato ulice úplně uzavřena pro veškerý provoz. Z důvodu budování cyklopěší stezky, které zahájí firma 4 Rádio Pohoda rádio, které Vás naladí. Tak zní slogan prvního nemocničního rádia v České republice, které již téměř před rokem vzniklo v chrudimské nemocnici díky iniciativě, obětavosti a pomoci dobrovolníků z nemocničního rádia Huisomroep Gelderse Vallei v Ede. Třikrát týdně v úterý, ve čtvrtek a v pátek v čase mezi 18. a 20. hodinou zpříjemňuje na uzavřeném okruhu v areálu nemocnice pobyt pacientům upoutaným zde na lůžko. Přináší nejen zprávy z dění v našem městě ale i jinde ve světě a k tomu hraje pohodovou hudbu. První hodina je vyhrazena zahraniční hudební produkci, ve druhé vysílací hodině zaznívá hudba česká. Připomínáme, že do hudební dramaturgie můžete vstoupit tím, že necháte zahrát svým hospitalizovaným příbuzným, známým a přátelům jejich oblíbenou skladbu, oblíbeného interpreta, či oblíbený žánr a můžete jim tak zpříjemnit dobu trávenou v nemocnici. Svým hudebním přáním můžete také vyjádřit své poděkování lékařům a sestřičkám za to, že se o Vás vzorně starali v čase, kdy Vy sami jste pobývali v nemocnici. Co je k tomu potřeba? Hudební přání můžete posílat ve formě textových zpráv na telefonní číslo nebo e mailem na případně Rádio Pohoda má také vlastní webové stránky kde se dozvíte mnohem více o tomto unikátním zařízení. redakce Přihlášky do Taneční školy Besta Chrudim pro školní rok 2008/2009 Taneční škola Besta Chrudim přijímá přihlášky do tříd s všeobecnou pohybovou a rytmickou průpravou pro děti a mládež všech věkových kategorií, dále též do kurzů Taneční hodiny pro ženy, Taneční pro dospělé a HOBBY DANCE. Přihlášky je možné vyřídit v termínu 1. září 2008 od 8.00 do hod. a dále 2. až 4. září vždy od do hod. V následujících dnech během úředních hodin, každé pondělí hod. přímo v TŠ Besta Chrudim (areál ZŠ U Stadionu). Bližší informace můžete získat na tel , DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: Akce na září září Setkání Hron 5. září Setkání Havlovice 24. září OK středoškolského poháru Corny Od 1. září probíhá nábor do zájmových kroužků v DDM Chrudim. Jejich seznam najdete na vloženém letáku. Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku. Pracovnice DDM Chrudim Omezení dopravy ve Slatiňanech Real v nejbližší době, bude uzavírka začínat již u lávky v Janderově, odkud bude provoz (zejména pěších a cyklistů) směrován přes Presy. Směrem ze Slatiňan na Chrudim bude tato doprava svedena přes okružní křižovatku v centru města opět přes Presy. rm

5 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008 V roce 2008 se Zdravé město Chrudim se svými partnery opět zapojí do tradiční celoevropské akce Evropský týden mobility ( září) a Evropský den bez aut (22. září), která se letos bude v Evropě konat už posedmé. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech a kterým zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. V letošním roce se kampaň zaměří na téma: Čistý vzduch všem, tedy na zlepšení kvality ovzduší ve městech. Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou podpořit myšlenku ETM a EDBA, připravilo Zdravé město s partnery následující program. V rámci Evropského týdne mobility jsou připraveny tyto akce: Od 1. do 18. září bude otevřena ve vestibulu staré radnice na Resselově náměstí (před vchodem do Informačního centra) od 8.00 do hodin výstava s názvem Místa, která nás inspirují. Výstava se koná v rámci iniciativy IMAGINE francouzské asociace Energie-Cités, která sdružuje aktivní města, obce a regiony propagující nové přístupy v oblasti využívání a úspor energií. Má za cíl upozornit na důležité aspekty využívání energie úspory, nedostatek fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), využívání obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, slunce, biomasa), kvalitu místního ovzduší, globální oteplování apod. Zároveň představuje úspěšné a inspirativní příklady municipalit, kterým se daří snižovat svoji energetickou náročnost a zvyšovat vlastní energetickou soběstačnost, což má kromě ekologických dopadů také značné ekonomické výhody. V tomto týdnu bude také vyhlášena soutěž pro mateřské, základní a střední školy v Chrudimi s názvem: Chraňme klima Země, která je připravena ve spolupráci s Eurocentrem Pardubice a asociací Energie-Cités. Podrobnější informace budou zveřejněny na pod odkazem na Akce Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Pardubicích připravilo město Chrudim měření kvality ovzduší vozem Horiba. Na 16. až 30. září jsou přichystány kontroly cyklistů strážníky Městské policie, která se soustředí na používání cyklistických přileb v rámci druhé etapy kampaně Na kolo jen s přilbou. Současně bude probíhat i kampaň zaměřená na používání reflexních doplňků Vidíš mě? V týdnu od 16. do se uskuteční besedy strážníků Městské policie na ZŠ s názvem Bezpečná jízda = radostná jízda. Besedy budou zaměřeny na vybavení kola, nošení cyklistické helmy a zásady dodržování silničních pravidel při jízdě na kole. Nabídnuty budou i zážitkové vycházky do okolí škol. 17. září (středa) od do hodin na dopravním hřišti vyvrcholí kampaň Na kolo jen s přilbou. Vstupenkou na tuto akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton, na který mohou vyhrát zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště jednotlivých partnerů: u ČČK si budete moci vyzkoušet ošetření drobných poranění, zásady první pomoci, umělé dýchání, s Městskou policií si zopakujete správné vybavení kola a základy bezpečné jízdy na kole v silničním provozu, Tyflocentrum si připravilo jízdu na kole se simulačními klapkami, u České abilympijské asociace můžete zdolávat simulované překážky a bariéry na vozíku, s nimiž se mohou v silničním provozu vozíčkáři setkat. Připraveno bude ještě mnoho dalších možností, které Vám pomohou vyplnit čas strávený na této akci (malování na chodník, plachtová hra Jdeme bezpečnou cestou apod.). 18. září (čtvrtek) cyklistický výlet na Farmu Na Holičkách. Sraz zájemců bude na parkovišti u stadionu AFK v hodin. Cyklisté pojedou za doprovodu Městské policie, přistaven bude i cyklobus. Akce je určena také pro necyklisty. Na farmě bude zajištěno drobné občerstvení a program pro děti. Akce probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Altus a uskuteční se za každého počasí. 20. září (sobota) je připraven výšlap ve spolupráci s Klubem českých turistů po trase Chrudim Žďárec nad Doubravou Lucký vrch Borová Chrudim. Délka trasy je přibližně 11 km. Bližší informace u pana Jahnického na tel září (sobota) Český svaz ochránců přírody připraví Cestu za sluníčkem. Akce je součástí cyklu Rok v parku. Bližší informace najdete na pod odkazem Připravované akce. 22. září (pondělí) budou opět uzavřeny prostory před Mateřskou školou Dr. Jana Malíka a Sv. Čecha od 7.00 od hodin. U MŠ Dr. J. Malíka se odehraje program s názvem Tady bydlí děti. Připravena jsou stanoviště partnerů, na kterých budou dětem opět připomínány zásady bezpečného pohybu na komunikacích. U MŠ Sv. Čecha bude připraven program Ulice pro děti. Děti si budou povídat se strážníky Městské policie, vyzkouší si své znalosti pomocí plachtové hry Jdeme bezpečnou cestou? a zopakují si své znalosti z oblasti první pomoci. 22. září Společnost Connex Východní Čechy připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma. Jaká trvalá opatření jsou připravena v rámci realizace Evropského týdne mobility? V září bude probíhat rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku v úseku od ulice Topolská k ulici Chelčického. V rámci rekonstrukce bude zhotoven nový osvětlený bezbariérový přechod pro chodce a doplněna zeleň. Dále bude provedena bezbariérová úprava chodníku před vstupem do budovy pošty na Resselově náměstí. Akce probíhá za podpory Pardubického kraje, Ministerstva životního prostředí a města Chrudim. Na závěr patří poděkování všem partnerům, kteří se na přípravě kampaně podílejí (Altus, ČČK, Městská policie, Connex, KČT, Tyflocentrum, Česká abilympijská asociace, MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha, BESIP). Pokud Vás některá z akcí osloví, přijďte mezi nás, budete vítáni. Podrobnější informace budou zveřejněny na výlepových plochách města a na webových stránkách města (www.chrudim-city.cz/zdravemesto, pod odkazem Akce 2008). št Občané si mohli říci, jak chtějí, aby vypadalo okolí jejich bydliště V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 se společně snažíme zapojovat veřejnost do rozvoje města prostřednictvím připravovaných plánovacích setkání. Občané tak mohou sdělit své náměty a připomínky, které jsou následně zohledňovány při přípravě jednotlivých projektů. Začátkem července proběhla dvě plánovací setkání, která byla zaměřena na zjišťování připomínek a názorů obyvatel žijících v ulici Na Sádkách a v sídlišti Pod Požární zbrojnicí (viz foto). Ulice Na Sádkách se připravuje k rekonstrukci, a proto se zástupci Městského úřadu Chrudim sešli s občany zde žijícími. Jejich názory a připomínky budou v této fázi předány zpracovateli návrhu stavby. Co bylo společně domluveno? Povrch ulice Na Sádkách bude vydlážděn a v ulici bude zachována její neprůjezdnost. Z důvodu větší bezpečnosti občanů bylo navrženo ohraničení náhonu, zachování sestupů k vodě a také navržení možnosti jednotných lávek, můstků přes náhon v celé ulici. Osvětlení bude obnoveno na jeho stávajícím místě. Pozornost bude třeba věnovat i vyčištění dna náhonu, aby se nezvedala hladina vody a nezaplavovala sklepy v obytných domech okolo náhonu. Další z uskutečněných setkání bylo již druhé v pořadí a týkalo se připomínkování projektové studie návrhu stavby pro regeneraci vnitrobloku v sídlišti Pod Požární zbrojnicí. V této lokalitě je nutné prořezat stromy a vzrostlou zeleň. Při tomto zásahu se bude vycházet z dendrologického průzkumu. Ve středu vnitrobloku (okolo pískoviště) vznikne pobytová loučka/pobytový ostrov. Ten by měl zachovat charakter klidného parčíku a soustředit aktivity všech obyvatel, čímž umožní sociální kontakt různých věkových skupin. Budou tu umístěny multifunkční herní prvky pro děti předškolního věku, provazové prvky pro děti školního věku a zázemí pro sportovní aktivity mládeže a dospělých (pétanque, ping-pong, basketbal apod.). Pískoviště bude uzavíratelné a zůstane uprostřed pobytového prostoru. V jeho okolí vzniknou dřevěná mola a lavičky. Velikost pobytové loučky bude kopírovat stávající plochu a bude vymezena existující opukovou cestou, jejíž oprava však bude nutná. Hlavní přístupová cesta by neměla být z opuky (např. mlatová apod.). Bude zlepšeno základní vybavení řešeného prostoru lavičky budou rozmístěny ve stínu i na slunci, budou zde instalovány stojany na kola, účelné osvětlení, vznikne tu optimalizována síť cest, na nichž budou umístěny zásobníky se sáčky na psí exkrementy v dostatečném množství. Obyvatelé vnitrobloku nejprve navrhovali vymezit prostor pro psy mimo vnitroblok. Nakonec však došlo k dohodě a k návrhu zkusit využít psychologického efektu sdružených aktivit v centru, kde by měl být respektován zákaz pohybu psů v označených prostorách (pobytový trávník, dětské hřiště). V pondělí 11. srpna v odpoledních hodinách proběhlo plánovací setkání ve Střelecké ulici v Chrudimi. Co bylo společně domluveno v této lokalitě? Je nutná rekonstrukce stávající a vybudování nové kanalizace. V této souvislosti je nezbytné vyřešit napojení vlastníků nemovitostí na kanalizační síť ve spolupráci s projektantem. Návrh povrchu ulice je prozatím ponechán na projektantovi, stejně jako řešení otázky vytvoření parkovacích míst. Na komunikaci by měly být vybudovány prvky zpomalující rychlost projíždějících aut (retardéry). Stejně tak je nutné rekonstruovat povrchy chodníků (navržena byla dlažba) a osvětlení celé ulice. Ve středu 13. srpna v odpoledních hodinách proběhlo plánovací setkání ve Vlčnovské ulici v Chrudimi. Co bylo společně domluveno? Je třeba nechat zpracovat studii na celé území, to znamená na ulici Vlčnovskou i na vnitroblok mezi ulicemi Vlčnovskou a Václavskou. Bude nutná rekonstrukce stávající komunikace. Řešení otázky parkování a umístění chodníku, stejně tak i podoby vnitrobloku bude ponecháno na návrhu projektanta. Vnitroblok by však měl sloužit jako místo odpočinku s dětským hřištěm, lavičkami, odpadkovými koši a případně doplněn zelení. Projektant by měl zpracovat variantu řešení jednosměrného provozu a parkování i variantu původního provozu bez nově vytvořených parkovacích míst. Problémem je děšťová voda stékající po silnici. Je také nutné vyřešit křižovatku ulic Vlčnovské a Václavské spolu s vybudováním bezpečného přechodu pro chodce. št 5

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz

DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Sběrný dvůr v areálu Vodního světa Kolín ukončil k 20. dubnu svůj provoz. Náhradou je sběrný dvůr

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Prodluž si život buď aktivní!

Prodluž si život buď aktivní! Poděbradské komunální volby 2010 - velká příloha - představujeme všechny strany a lídry Ročník 19 číslo 9 2. září 2010 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Také v roce 2010 se města a obce v ČR mohou opět

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku SENIOŘI I DĚTI BUDOU V JIHOMĚSTSKÉM BAZÉNU DÍKY RADNICI PLAVAT LEVNĚJI Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu Chodov o pobočku České

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 uvnitfi najdete 3. strana O ekonomickém rozvoji města i plánovaných investicích hovoří náměstek primátora Zdeněk Trejbal. 4. strana Otevření moderního akvaparku v Městských

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více