Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim, Unwanted Company z Ede, pěveckého sboru z Olešnice, představí se také folklórní soubory z Ede, Moravy, Maďarska a domácí Kohoutek. Celou večerní atmosféru umocní nejrůznější jarmareční lahůdky, které připraví Měšťanská restaurace Muzeum. Pátek 5. září od 17 do 23 hodin Resselovo náměstí Král je mrtev, ať žije královna Den 700. výročí královského věnného města v gotickém stylu. Celodenní trh s hudebním programem, o který se postará skupina gotických kejklířů a šermířů se svými tanečnicemi. Na trhu si můžete vlastnoručně vyrazit minci vydanou k tomuto výročí a ochutnat gotické speciality Měšťanské restaurace. Volba královny věnného města Chrudimi Podeváté a naposledy vybere odborná porota dívku, která se stane po celý následující rok chrudimskou královnou. Klání o titul královny vypukne v 17 hodin pod dohledem Alfréda Strejčka. Součástí večera bude i vyhlášení literární soutěže pro seniory Poklady královského věna. Sobota 6. září od 9 do 20 hodin Resselovo náměstí Varhanní koncert Karla Paukerta Koncert světového virtuosa, žijícího v americkém Clevelandu, rodáka ze Skutče. Na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, V. Bellini a další. Sobota 6. září ve 14 hodin Chrám Nanebevzetí Panny Marie Vstup volný O pohár města Chrudimi XXII. ročník soutěže v požárním útoku hod. prezentace soutěžních družstev hod. nástup družstev a rozhodčích hod. zahájení soutěže hod. ukončení soutěže, vyhlášení výsledků Sobota 6. září Školní náměstí Den otevřených dveří památek v sobotu 13. září od 9 do 17 hodin Město Chrudim vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc obcím Rabštejnská Lhota a Mladoňovice, které byly postiženy živelní katastrofou dne 25. června Tyto dvě obce vybralo město Chrudim proto, že jsou našimi nebližšími sousedními obcemi, které ničivé tornádo nejvíce postihlo, a spadají obě do správního okrsku naší dvojkové obce. Pro zájemce ochotné přispět bezhotovostní platbou byl otevřen účet u KB Chrudim, číslo /0100. Veřejná sbírka Slavnostní zahájení se uskuteční na Resselově náměstí v 9.00 hodin. V 9.30 hodin tu bude pokřtěno nové DVD s mapami a kronikami města Chrudim. Podrobný program Dne otevřených dveří památek najdete uvnitř. V Chrudimi jsou rovněž rozmístěny kasičky, do nichž lze přispívat hotově. Nejdete je na těchto místech: Městský úřad na Pardubické ulici Informační centrum na Resselově náměstí Městská knihovna ve Filištínské ulici Sportovní areály města Chrudim vstupní prostory Hypernovy v Chrudimi Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět. Z jednání Rady města Chrudim 2 Informace o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. října Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim 2 Smutný osud rozhledny Bára 3 Evropské peníze pomohou Chrudimi 3 Den s Technickými službami 3 Oznámení Odboru dopravy 3 Sběr plastů 3 Chrudimská nemocnice 4 Pohoda v chrudimské nemocnici 4 Biojarmark PROSAZ bezplatná krizová telefonní linka pro postižené děti a mládež 4 Rocalla připravila pro ženy nabídku kurzů 4 Přihlášky do tanečná školy Besta 4 DDM Chrudim 4 Omezení dopravy ve Slatiňanech 4 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut Občané si mohli říci, jak chtějí, aby vypadalo okolí jejich bydliště 5 Program Dne otevřených dveří památek Manažer prevence kriminality informuje 7 Plán CSSP na září 7 Organizace školního roku 2008/ Aktuální informace o stavbě chrudimského hospice 8 Výročí měsíce rytíř František Plaček 8 Svojšický podzim 8 Cesta do ticha Blanky Votavové 8 Sportovní programy 9 Nábor do gymnastické přípravky 9 7. Rallye Pardubice referentskévozy.cz 10 Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Nabídka kroužků DDM Chrudim Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 22. září 2008 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Přijďte na Svatováclavské posvícení ve Vlčnově v neděli 28. září Od 13 hodin je pro děti připraveno loutkové divadlo, malování a k tomu zahraje kapela Lokálka, od do hodin zazní koncert dechové hudby Budvarka, od 18 do 21 hodin posvícenská zábava hraje Big Band Chrudim. Občerstvení zajištěno, během odpoledne trh lidových řemeslníků. Příští uzávěrka:

2 45. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 45. řádném jednání dne 6. srpna 2008 na programu celkem 13 bodů. Rada města mimo jiné: v návaznosti na realizaci projektu Rekreační lesy Podhůra (na který máme schválenou dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod ve výši 16,6 mil. Kč) vzala na vědomí návrhy na zlepšení přístupnosti rekreačních lesů pro různé formy dopravy (cyklostezka z Chrudimi na Podhůru, vybudování záchytného parkoviště v blízkosti bývalé restaurace Kometa, rozšíření linky MHD, budoucí řešení skládky Podhůra, apod.), schválila smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi městem Chrudim a Hotelovou školou Bohemia s. r. o, Chrudim (jedná se o věci v budově na Palackého ulici č. p. 47/IV, která byla škole pronajata, např. stoly, tabule, zabezpečovací zařízení apod., v celkové hodnotě cca 69 tisíc Kč), schválila přechod nájmu bytu (1 případ), prodloužení nájmu bytu (13 zájemců), přidělení bytu (3 případy) a směnu bytu (1 případ), schválila pronájem pozemků o celkové výměře m 2 v k. ú. Chrudim společnosti Real4You Alpha, spol. s r. o., Průhonice, na dobu určitou od do za účelem provedení staveb, stavebních a jiných úprav dle schválené stavební dokumentace Family Center Chrudim na předmětných pozemcích; dále schválila výpůjčku pozemku o výměře cca 316 m 2 Druhému chrudimskému družstvu se sídlem Na Větrníku 1292, Chrudim IV za účelem umístění a provozování hracích prvků, schválila pronájem garáže o výměře 18 m 2 na Z jednání Rady města Chrudim Pardubické ulici v Chrudimi (lokalita u depa) na dobu neurčitou panu Dušanu Schweinfuterovi za roční nájemné ve výši Kč, schválila zřízení tří věcných břemen (uložení kabelového vedení el. energie, kabelového vedení veřejné komunikační sítě a elektrického vedení veřejného osvětlení), schválila uzavření smlouvy o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na akci Výstavba jednostranného chodníku k MŠ v Topoli, schválila nejvhodnějšího uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava střešní krytiny a klempířských prvků objektu č. p. 60 na Resselově náměstí v Chrudimi (žlutý dům vpravo od kostela); dodavatelem zakázky je firma VERTIKÁL Chrudim, s. r. o., nabídková cena včetně DPH je cca 1,260 mil. Kč (na tuto opravu byla přidělena dotace z programu Regenerace MPZ ve výši 700 tisíc Kč), schválila výjimku ze směrnice Městského úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na uzavření smlouvy o dílo na akci Výstavba kanalizace a oprava komunikace, Markovice, ulice Pod Strání, etapa 1b s firmou HOLD s. r. o, Slatiňany (na základě projektantského rozpočtu stavby došlo k rozdělení akce na dvě etapy 1a, 1b); na první etapu byla usnesením Rady města Chrudim jako dodavatel schválena firma HOLD s. r. o., vzhledem k úsporám ve výběrových řízeních na realizaci akcí Odborem investic v roce 2008 došlo k zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci obou etap výstavby; celková cena kompletní investice činí cca 4,458 mil. Kč včetně DPH, zrušila udělení výjimky dle Obecně závazné vyhlášky města č. 10/2005, o veřejném pořádku a čistotě města, Sportovním areálům města Chrudim, s. r. o., pro veřejný podnik Benátská noc diskotéka, který se měl konat dne , a schválila udělení výjimky pro tento veřejný podnik na od do hodin následujícího dne (dochází k přesunutí akce z pátku na sobotu), vzala na vědomí informaci o podpořených projektech v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi, Rekreační lesy Podhůra, Muzeum barokní sochy rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi, Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko) a schválila vytvoření koordinačních skupin ke všem investičním projektům, schválila pronájem plynovodu v Průmyslové zóně Západ v Chrudimi společnosti VČP Net, s. r. o., Hradec Králové na dobu 5 let s tím, že nájemce může před uplynutím doby pronájmu požádat o její prodloužení; podmínkou je, že nájemce bude hradit veškeré náklady na provoz, opravu a údržbu plynárenského zařízení (nájemné činí 100 Kč/rok), udělila předběžný souhlas společnosti K2 INVESTIČNÍ, s. r. o., Chrudim s umístěním příjezdové komunikace a parkoviště na pozemcích o celkové výměře m 2 (souvisí s připravovanou výstavbou 2 bytových domů v lokalitě Na Špici v blízkosti areálu nemocnice). sd Informace o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. října 2008 Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 16. července 2008 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů. Voliči v Chrudimi tak mohou volit nové členy Zastupitelstva Pardubického kraje. Volby se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008 (pátek a sobota). V pátek bude hlasování probíhat od do hodin, v sobotu se bude hlasovat od 8.00 do hodin. Voliči hlasují ve volebních místnostech ve volebních okrscích, kam patří podle místa trvalého pobytu. POZOR! Při volbách do zastupitelstev krajů nemohou být voličům vydávány voličské průkazy, to znamená, že volič může volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Na území obce Chrudim je zřízeno 29 volebních okrsků. Jejich sídlo, části města, které do jednotlivých volebních Činnost městské policie v červnu: V červnu prováděla MP mimo běžnou hlídkovou činnost kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních a to ve dnech a Při těchto kontrolách byly zjištěny 4 přestupky, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V červnu hlídky vyjížděly 2 k signálu v tísni. Dne MP zajišťovala průvod při zahájení 57. ročníku Loutkářské Chrudimi. Dále je zajišťováno letní koupaliště v nočních hodinách z důvodu dřívějšího ničení majetku v prostorách koupaliště. Počet vyřešených přestupků v červnu: Blokové pokuty 193 Blokové pokuty na místě nezaplacené 77 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 144 Přestupky proti majetku 21 Přestupky proti veřejnému pořádku 64 Domluvy 89 Předání správnímu orgánu 25 Odchyt psů 20 Kontrola poplatku ze psů 14 Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim V červnu Městská policie Chrudim řešila 282 oznámení. Zvlášť úspěšné zákroky: Strážníci MP dne zadrželi řidiče, který ujel z místa dopravní nehody byla hlídkou MP zjištěna osoba, která byla v celostátním pátrání. Hlídky MP ve dnech a zadržely řidiče, kteří řídili motorová vozidla po požití alkoholických nápojů. Dále hlídka MP dne zadržela muže podezřelého z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Činnost Městské policie v červenci: V červenci Městská policie kromě běžné hlídkové činnosti prováděla dne kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách byl zjištěn 1 přestupek, který byl na místě vyřešen blokovou pokutou. V měsíci červenci hlídky vyjížděly 1x k signálu v tísni. Dne MP zajišťovala uzavírky při konání okrsků náležejí, a adresy volebních místností zveřejní starosta města již tradičně na výlepových plochách. Informaci o době a místě konání voleb (volební vyhlášku) najdete rovněž v říjnovém čísle Zpravodaje. Informaci o sídle volební místnosti budou obsahovat také obálky, v nichž voliči obdrží hlasovací lístky. Upozorňujeme voliče z volebního okrsku č. 16, který původně sídlil v budově Základní školy na Palackého třídě č. p. 47 (proti Domu dětí a mládeže), že tento okrsek bude přemístěn do budovy ZŠ Husova, č. p. 9. Příslušnost voličů k okrsku se tím nemění. Kompletní sady hlasovacích lístků budou distribuovány na adresy místa trvalého pobytu nejpozději dne Roznos lístků začne, s ohledem na aktuální dodání lístků, pravděpodobně o víkendu 9. a 10. října. Pokud se stane, že volič neobdrží hlasovací lístky, může se o ně přihlásit na níže uvedených telefonních číslech, případně si je může vyzvednout na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, na úseku recepce. Na tomto místě si mohou sady hlasovacích lístků vyzvednout také voliči, jejichž údaj o místu trvalého pobytu byl úředně zrušen. Se všemi dotazy ohledně voleb se prosím obracejte na následující pracovnice úřadu: Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního, tel , Jiřina Elichová, referentka Odboru správního, tel Miluše Němcová, referentka evidence obyvatel, tel zejména seznamy voličů Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního cyklistických závodů a zajišťovala doprovod pelotonu do Sobětuch. V nočních hodinách docházelo k hlídání letního koupaliště z důvodu ničení majetku Sportovišť města Chrudim. Při tomto byly zjištěny čtyři osoby, které chtěly v nočních hodinách přelézt plot do areálu letního koupaliště. Počet vyřešených přestupků v červenci: Blokové pokuty 85 Blokové pokuty na místě nezaplacené 41 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 91 Přestupky proti majetku 31 Přestupky proti veřejnému pořádku 73 Přestupky proti občanskému soužití 12 Domluvy 60 Předání správnímu orgánu 26 Odchyt psů 16 Kontrola poplatku ze psů 12 V červenci Městská policie Chrudim řešila 263 oznámení. Josef Kudrnka, vrchní strážník 2

3 Smutný osud rozhledny Bára Evropské peníze pomohou Chrudimi Když jsme se t. r. společně sešli na Čertově skalce u rozhledny Bára, nikdo netušil, co se odehraje za necelých 5 dnů, že svěží, elegantní, působivá a jedinečná stavba podlehne ničivému tornádu, které se přehnalo nad územím rychlostí 150 km/h a zanechalo za sebou spoušť, kterou si v našich podmínkách nikdo nedovedl představit ani ve snu. Za desítky milionů korun poničené lesní porosty, zničené domy ve Smrkovém Týnci, v Pohledu, v Deblově a v Mýtkách. Škoda v lesích v majetku města dosahuje částky 10,5 mil. Kč. Bára je, bohužel, jedním ze subjektů, který se objevuje v součtu všech škod způsobených ničivým živlem. V současné době je třeba vyřešit kalamitu na lesních porostech. V souvislosti s rozhlednou řešíme naplnění pojistné smlouvy. Jednání s architektem M. Rajnišem dávají naději, že Bára bude obnovena ve stejném stylu a rozhledu s ještě výraznějším využitím zabezpečovacích prvků. V případě kladného stanoviska Zastupitelstva města by obnova rozhledny Bára s dalšími investičními akcemi v rekreačních lesích Podhůra měla probíhat v průběhu 1. pololetí roku Město Chrudim uspělo s projektem Rekreační lesy Podhůra a získalo finanční zdroje z evropských fondů. V projektu se jedná hlavně o opravu a úpravu lesních cest pro pěší a cyklisty, vybudování lanového centra a odpočinkových míst. Mgr. Petr Řezníček Město Chrudim v březnu letošního roku podalo šest žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Čtyři projekty byly nakonec úspěšné. Jedná se o projekt Muzeum barokních soch rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a projekt Rekreační lesy Podhůra, zařazené v rámci oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Projekt Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko uspěl v oblasti podpory Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Posledním úspěšným projektem je Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi, který je zařazen do oblasti podpory Rozvoj měst. Celková výše dotace z Evropské unie pro tyto čtyři projekty činí více než 83 mil. Kč. Dva projekty, které nebyly úspěšné, nyní upravujeme a připravujeme k opětovnému podání do další vyhlášené výzvy. Jde o projekt Dům na půl cesty v Chrudimi a Sportovní a volnočasové Centrum Rohlík. V měsíci červnu jsme rovněž obdrželi kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 1,75 mil. Kč z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Jednej lokálně, mysli globálně aneb Mysli do budoucna podpora systémového zavádění místní Agendy 21 v prostředí města Chrudim, zaměřený na zapojování veřejnosti do rozvoje města a podpory udržitelného rozvoje. V červnu byla dále podána žádost o dotaci na projekt Cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim Medlešice. Nyní čekáme na rozhodnutí, zda i tento záměr bude podpořen. Město Chrudim připravuje i další projekty, především Zateplení školy Dr. Malíka, Chrudim, Zateplení objektu Denní stacionáře Chrudim a Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim. Tyto projekty spadají do Operačního programu životní prostředí. Do Integrovaného operačního programu bude podán projekt Metropolitní optická síť města Chrudim elektronizace veřejné správy a projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim. hl Den s Technickými službami se koná v pátek 12. září 2008 od 9.00 do hod. na Školním náměstí v Chrudimi (za nepřízně počasí se akce přesouvá na Resselovo náměstí). Srdečně zveme žáky mateřských, základních škol a širokou veřejnost. Oznámení Odboru dopravy Můžete si zde zasoutěžit, vyzkoušet rukodělné aktivity, navštívit stánky věnované ekologii a odpadu, prohlédnout vybavení Technických služeb a ukázky jejich práce (popelářský vůz, úklidový vůz a další). Miroslav Alexa bude malovat obrázky dětem. Odbor dopravy Městského úřadu Chrudim sděluje, že do 30. září letošního roku jsou držitelé profesního osvědčení povinni podat žádost o jeho výměnu za profesní průkaz. Jedná se o cca držitelů profesního průkazu. Očekáváme proto několikanásobné zvýšení počtu klientů na našem Odboru. Žádáme proto občany, kteří nás nutně nepotřebují navštívit v této době, aby svou návštěvu odložili. Vyhnou se tak dlouhému čekání. Řidičské průkazy vydané od do jsou platné. Jejich výměna je nutná do K žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti je potřeba doložit řidičský průkaz, platné osvědčení o profesní způsobilosti, fotografii a občanský průkaz. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Dotřídění plastů I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotříďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. Recyklace plastů Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. Značky pro plast Technické služby Chrudim a Občanské sdružení Altus 3

4 Chrudimská nemocnice Pohoda v chrudimské nemocnici V minulých číslech jsme představili historii nemocnice, postupné rekonstrukce jejích prostor i přehled, jakou péči poskytuje v současné době. Dnes bychom Vám chtěli pro ilustraci ukázat několik údajů ze statistiky nemocnice za rok Lůžková kapacita nemocnice je 373 lůžek, z toho 278 lůžek akutních (a ještě z toho 29 lůžek JIP) a 95 lůžek následné péče. V roce 2007 proběhlo v nemocnici celkem: hospitalizací ambulantních vyšetření porodů Průměrná ošetřovací doba činila 7,44 dne. Využití lůžek v nemocnici bylo: 83,9 % u lůžek akutní péče 86,7 % u lůžek následné péče Biojarmark patří v Chrudimi k tradičním akcím, které probíhají každoročně v první polovině září. Letošní již 8. ročník se bude konat ve čtvrtek 11. září 2008 od 10 do 17 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Co je pro vás připraveno - nabídka zeleniny a ovoce od ekologických pěstitelů převážně z pardubického regionu, - cereální výrobky, pečivo, jogurty, sýry, mošty, čaje i koření v biokvalitě, - bezlepkové potraviny, - ochutnávky sýry, čerstvě upečený chléb, zeleninové saláty, uherák, mošty a dokonce i jablečná pálenka, - čaj, káva, kakao a čokoláda z férového obchodu Fair Trade, - přírodní kosmetika, ekologické prací a čistící prostředky, - moderní prací plenky, - drobné výrobky ze dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů (certifikace FSC), PROSAZ Bezplatná telefonická krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež Potřebuješ pomoc, nevíš si rady, posmívají se Ti? Zavolej! Provozuje PROSAZ, Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, Kodymova 2526, Praha 5 Kurz zdravého životního stylu zaměřený na snižování nadváhy probíhá pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové ze společnosti STOB. V kurzu máte možnost - naučit se správné stravovací a pohybové návyky, - pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy, - zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem, - získat kvalitní informace a pomůcky usnadňující hubnutí, - příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl. Kurz bude zahájen v Chrudimi v ZŠ Dr. Malíka v 17 hodin. Informace na tel , Další informace na št Biojarmark ,6 % celkové využití lůžek v nemocnici Počet zaměstnanců byl celkem 714, z toho: 83 lékařů 433 ostatních zdravotních pracovníků 55 pracovníků THP 143 dělníků A pro zajímavost průměrný plat zaměstnanců nemocnice činil Kč. Celkový obrat nemocnice k (dokud byla příspěvkovou organizací kraje) představoval částku 358 mil. Kč, obrat v období (po založení akciové společnosti) byl 97 mil. Kč. A když se na ta čísla podíváte myslíte si, že je naše nemocnice zbytečná? redakce - výrobky z biologicky rozložitelných plastů, - infostánek s materiály o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Doprovodný program hod. pohádka O udatném Špaldíkovi hod. loutková pohádka Tři prasátka Průběžně po celý den - stylová hudba v podání trubadúra z Kornelia, - spotřebitelský test sýrů, - soutěž o ceny v poznávání obilovin a semínek pro děti a mládež, - výtvarná dílna originální nákupní tašky, - hry, soutěže, malování na chodník. Přijďte se podívat, přijďte ochutnat! Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim za podpory KEZ o. p. s. a projektu Chrudim Zdravé město v rámci kampaně Září měsíc biopotravin. Alena Vařejková, Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim Rocalla připravila pro ženy na září nabídku kurzů ruční tkaní seznámení s technikou, výroba taštičky (kabelky) pod vedením Květy Gabesamové korálkování pod vedením Ing. Petry Miláčkové floristika pod vedením Mgr. Gabriely Urbanové. V kurzovném je zahrnut veškerý materiál na výrobu jmenovaných technik, šperků, hedvábí, skla apod., k tomu spousta hezkých nápadů k jejich tvoření a především úžasná relaxace a radost ze svého vlastnoručně vyrobeného dílka. Všechny uvedené kurzy jsou pořádány v sídle Rocalla, Resselovo náměstí 136, Chrudim I. Je nutné přihlásit se předem na tel , nebo na uvedený na kde si přihlášku vyplníte. Od 1. srpna 2008 je otevřen obchůdek pro radost a tvoření, kde najdete to, co se bude učit v kurzech. Korálky, veškeré komponenty, bižuterie hotová, Swarovski, tkané tašky, kabelky taštičky ručně tkané, batikované polštářky, hedvábné šátky a šály, tapiserie, tiffany závěsy do oken, sortiment výtvarný barvičky na sklo, na hedvábí, rámy na hedvábí, atd. Otevřeno je od 9.00 do hodin, v sobotu od 9.00 do hodin. št Na konci srpna zahájila firma VCES, a. s. výstavbu kanalizace ve Slatiňanech v ulici Na Ostrově. Jistě už mnozí z Vás zaznamenali omezení dopravy v této lokalitě. Upozorňujeme všechny občany, že od 1. září bude tato ulice úplně uzavřena pro veškerý provoz. Z důvodu budování cyklopěší stezky, které zahájí firma 4 Rádio Pohoda rádio, které Vás naladí. Tak zní slogan prvního nemocničního rádia v České republice, které již téměř před rokem vzniklo v chrudimské nemocnici díky iniciativě, obětavosti a pomoci dobrovolníků z nemocničního rádia Huisomroep Gelderse Vallei v Ede. Třikrát týdně v úterý, ve čtvrtek a v pátek v čase mezi 18. a 20. hodinou zpříjemňuje na uzavřeném okruhu v areálu nemocnice pobyt pacientům upoutaným zde na lůžko. Přináší nejen zprávy z dění v našem městě ale i jinde ve světě a k tomu hraje pohodovou hudbu. První hodina je vyhrazena zahraniční hudební produkci, ve druhé vysílací hodině zaznívá hudba česká. Připomínáme, že do hudební dramaturgie můžete vstoupit tím, že necháte zahrát svým hospitalizovaným příbuzným, známým a přátelům jejich oblíbenou skladbu, oblíbeného interpreta, či oblíbený žánr a můžete jim tak zpříjemnit dobu trávenou v nemocnici. Svým hudebním přáním můžete také vyjádřit své poděkování lékařům a sestřičkám za to, že se o Vás vzorně starali v čase, kdy Vy sami jste pobývali v nemocnici. Co je k tomu potřeba? Hudební přání můžete posílat ve formě textových zpráv na telefonní číslo nebo e mailem na případně Rádio Pohoda má také vlastní webové stránky kde se dozvíte mnohem více o tomto unikátním zařízení. redakce Přihlášky do Taneční školy Besta Chrudim pro školní rok 2008/2009 Taneční škola Besta Chrudim přijímá přihlášky do tříd s všeobecnou pohybovou a rytmickou průpravou pro děti a mládež všech věkových kategorií, dále též do kurzů Taneční hodiny pro ženy, Taneční pro dospělé a HOBBY DANCE. Přihlášky je možné vyřídit v termínu 1. září 2008 od 8.00 do hod. a dále 2. až 4. září vždy od do hod. V následujících dnech během úředních hodin, každé pondělí hod. přímo v TŠ Besta Chrudim (areál ZŠ U Stadionu). Bližší informace můžete získat na tel , DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: Akce na září září Setkání Hron 5. září Setkání Havlovice 24. září OK středoškolského poháru Corny Od 1. září probíhá nábor do zájmových kroužků v DDM Chrudim. Jejich seznam najdete na vloženém letáku. Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku. Pracovnice DDM Chrudim Omezení dopravy ve Slatiňanech Real v nejbližší době, bude uzavírka začínat již u lávky v Janderově, odkud bude provoz (zejména pěších a cyklistů) směrován přes Presy. Směrem ze Slatiňan na Chrudim bude tato doprava svedena přes okružní křižovatku v centru města opět přes Presy. rm

5 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008 V roce 2008 se Zdravé město Chrudim se svými partnery opět zapojí do tradiční celoevropské akce Evropský týden mobility ( září) a Evropský den bez aut (22. září), která se letos bude v Evropě konat už posedmé. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech a kterým zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. V letošním roce se kampaň zaměří na téma: Čistý vzduch všem, tedy na zlepšení kvality ovzduší ve městech. Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou podpořit myšlenku ETM a EDBA, připravilo Zdravé město s partnery následující program. V rámci Evropského týdne mobility jsou připraveny tyto akce: Od 1. do 18. září bude otevřena ve vestibulu staré radnice na Resselově náměstí (před vchodem do Informačního centra) od 8.00 do hodin výstava s názvem Místa, která nás inspirují. Výstava se koná v rámci iniciativy IMAGINE francouzské asociace Energie-Cités, která sdružuje aktivní města, obce a regiony propagující nové přístupy v oblasti využívání a úspor energií. Má za cíl upozornit na důležité aspekty využívání energie úspory, nedostatek fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), využívání obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, slunce, biomasa), kvalitu místního ovzduší, globální oteplování apod. Zároveň představuje úspěšné a inspirativní příklady municipalit, kterým se daří snižovat svoji energetickou náročnost a zvyšovat vlastní energetickou soběstačnost, což má kromě ekologických dopadů také značné ekonomické výhody. V tomto týdnu bude také vyhlášena soutěž pro mateřské, základní a střední školy v Chrudimi s názvem: Chraňme klima Země, která je připravena ve spolupráci s Eurocentrem Pardubice a asociací Energie-Cités. Podrobnější informace budou zveřejněny na pod odkazem na Akce Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Pardubicích připravilo město Chrudim měření kvality ovzduší vozem Horiba. Na 16. až 30. září jsou přichystány kontroly cyklistů strážníky Městské policie, která se soustředí na používání cyklistických přileb v rámci druhé etapy kampaně Na kolo jen s přilbou. Současně bude probíhat i kampaň zaměřená na používání reflexních doplňků Vidíš mě? V týdnu od 16. do se uskuteční besedy strážníků Městské policie na ZŠ s názvem Bezpečná jízda = radostná jízda. Besedy budou zaměřeny na vybavení kola, nošení cyklistické helmy a zásady dodržování silničních pravidel při jízdě na kole. Nabídnuty budou i zážitkové vycházky do okolí škol. 17. září (středa) od do hodin na dopravním hřišti vyvrcholí kampaň Na kolo jen s přilbou. Vstupenkou na tuto akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton, na který mohou vyhrát zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště jednotlivých partnerů: u ČČK si budete moci vyzkoušet ošetření drobných poranění, zásady první pomoci, umělé dýchání, s Městskou policií si zopakujete správné vybavení kola a základy bezpečné jízdy na kole v silničním provozu, Tyflocentrum si připravilo jízdu na kole se simulačními klapkami, u České abilympijské asociace můžete zdolávat simulované překážky a bariéry na vozíku, s nimiž se mohou v silničním provozu vozíčkáři setkat. Připraveno bude ještě mnoho dalších možností, které Vám pomohou vyplnit čas strávený na této akci (malování na chodník, plachtová hra Jdeme bezpečnou cestou apod.). 18. září (čtvrtek) cyklistický výlet na Farmu Na Holičkách. Sraz zájemců bude na parkovišti u stadionu AFK v hodin. Cyklisté pojedou za doprovodu Městské policie, přistaven bude i cyklobus. Akce je určena také pro necyklisty. Na farmě bude zajištěno drobné občerstvení a program pro děti. Akce probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Altus a uskuteční se za každého počasí. 20. září (sobota) je připraven výšlap ve spolupráci s Klubem českých turistů po trase Chrudim Žďárec nad Doubravou Lucký vrch Borová Chrudim. Délka trasy je přibližně 11 km. Bližší informace u pana Jahnického na tel září (sobota) Český svaz ochránců přírody připraví Cestu za sluníčkem. Akce je součástí cyklu Rok v parku. Bližší informace najdete na pod odkazem Připravované akce. 22. září (pondělí) budou opět uzavřeny prostory před Mateřskou školou Dr. Jana Malíka a Sv. Čecha od 7.00 od hodin. U MŠ Dr. J. Malíka se odehraje program s názvem Tady bydlí děti. Připravena jsou stanoviště partnerů, na kterých budou dětem opět připomínány zásady bezpečného pohybu na komunikacích. U MŠ Sv. Čecha bude připraven program Ulice pro děti. Děti si budou povídat se strážníky Městské policie, vyzkouší si své znalosti pomocí plachtové hry Jdeme bezpečnou cestou? a zopakují si své znalosti z oblasti první pomoci. 22. září Společnost Connex Východní Čechy připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma. Jaká trvalá opatření jsou připravena v rámci realizace Evropského týdne mobility? V září bude probíhat rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku v úseku od ulice Topolská k ulici Chelčického. V rámci rekonstrukce bude zhotoven nový osvětlený bezbariérový přechod pro chodce a doplněna zeleň. Dále bude provedena bezbariérová úprava chodníku před vstupem do budovy pošty na Resselově náměstí. Akce probíhá za podpory Pardubického kraje, Ministerstva životního prostředí a města Chrudim. Na závěr patří poděkování všem partnerům, kteří se na přípravě kampaně podílejí (Altus, ČČK, Městská policie, Connex, KČT, Tyflocentrum, Česká abilympijská asociace, MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha, BESIP). Pokud Vás některá z akcí osloví, přijďte mezi nás, budete vítáni. Podrobnější informace budou zveřejněny na výlepových plochách města a na webových stránkách města (www.chrudim-city.cz/zdravemesto, pod odkazem Akce 2008). št Občané si mohli říci, jak chtějí, aby vypadalo okolí jejich bydliště V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 se společně snažíme zapojovat veřejnost do rozvoje města prostřednictvím připravovaných plánovacích setkání. Občané tak mohou sdělit své náměty a připomínky, které jsou následně zohledňovány při přípravě jednotlivých projektů. Začátkem července proběhla dvě plánovací setkání, která byla zaměřena na zjišťování připomínek a názorů obyvatel žijících v ulici Na Sádkách a v sídlišti Pod Požární zbrojnicí (viz foto). Ulice Na Sádkách se připravuje k rekonstrukci, a proto se zástupci Městského úřadu Chrudim sešli s občany zde žijícími. Jejich názory a připomínky budou v této fázi předány zpracovateli návrhu stavby. Co bylo společně domluveno? Povrch ulice Na Sádkách bude vydlážděn a v ulici bude zachována její neprůjezdnost. Z důvodu větší bezpečnosti občanů bylo navrženo ohraničení náhonu, zachování sestupů k vodě a také navržení možnosti jednotných lávek, můstků přes náhon v celé ulici. Osvětlení bude obnoveno na jeho stávajícím místě. Pozornost bude třeba věnovat i vyčištění dna náhonu, aby se nezvedala hladina vody a nezaplavovala sklepy v obytných domech okolo náhonu. Další z uskutečněných setkání bylo již druhé v pořadí a týkalo se připomínkování projektové studie návrhu stavby pro regeneraci vnitrobloku v sídlišti Pod Požární zbrojnicí. V této lokalitě je nutné prořezat stromy a vzrostlou zeleň. Při tomto zásahu se bude vycházet z dendrologického průzkumu. Ve středu vnitrobloku (okolo pískoviště) vznikne pobytová loučka/pobytový ostrov. Ten by měl zachovat charakter klidného parčíku a soustředit aktivity všech obyvatel, čímž umožní sociální kontakt různých věkových skupin. Budou tu umístěny multifunkční herní prvky pro děti předškolního věku, provazové prvky pro děti školního věku a zázemí pro sportovní aktivity mládeže a dospělých (pétanque, ping-pong, basketbal apod.). Pískoviště bude uzavíratelné a zůstane uprostřed pobytového prostoru. V jeho okolí vzniknou dřevěná mola a lavičky. Velikost pobytové loučky bude kopírovat stávající plochu a bude vymezena existující opukovou cestou, jejíž oprava však bude nutná. Hlavní přístupová cesta by neměla být z opuky (např. mlatová apod.). Bude zlepšeno základní vybavení řešeného prostoru lavičky budou rozmístěny ve stínu i na slunci, budou zde instalovány stojany na kola, účelné osvětlení, vznikne tu optimalizována síť cest, na nichž budou umístěny zásobníky se sáčky na psí exkrementy v dostatečném množství. Obyvatelé vnitrobloku nejprve navrhovali vymezit prostor pro psy mimo vnitroblok. Nakonec však došlo k dohodě a k návrhu zkusit využít psychologického efektu sdružených aktivit v centru, kde by měl být respektován zákaz pohybu psů v označených prostorách (pobytový trávník, dětské hřiště). V pondělí 11. srpna v odpoledních hodinách proběhlo plánovací setkání ve Střelecké ulici v Chrudimi. Co bylo společně domluveno v této lokalitě? Je nutná rekonstrukce stávající a vybudování nové kanalizace. V této souvislosti je nezbytné vyřešit napojení vlastníků nemovitostí na kanalizační síť ve spolupráci s projektantem. Návrh povrchu ulice je prozatím ponechán na projektantovi, stejně jako řešení otázky vytvoření parkovacích míst. Na komunikaci by měly být vybudovány prvky zpomalující rychlost projíždějících aut (retardéry). Stejně tak je nutné rekonstruovat povrchy chodníků (navržena byla dlažba) a osvětlení celé ulice. Ve středu 13. srpna v odpoledních hodinách proběhlo plánovací setkání ve Vlčnovské ulici v Chrudimi. Co bylo společně domluveno? Je třeba nechat zpracovat studii na celé území, to znamená na ulici Vlčnovskou i na vnitroblok mezi ulicemi Vlčnovskou a Václavskou. Bude nutná rekonstrukce stávající komunikace. Řešení otázky parkování a umístění chodníku, stejně tak i podoby vnitrobloku bude ponecháno na návrhu projektanta. Vnitroblok by však měl sloužit jako místo odpočinku s dětským hřištěm, lavičkami, odpadkovými koši a případně doplněn zelení. Projektant by měl zpracovat variantu řešení jednosměrného provozu a parkování i variantu původního provozu bez nově vytvořených parkovacích míst. Problémem je děšťová voda stékající po silnici. Je také nutné vyřešit křižovatku ulic Vlčnovské a Václavské spolu s vybudováním bezpečného přechodu pro chodce. št 5

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

LivCom Awards 2009. Plzeň

LivCom Awards 2009. Plzeň LivCom Awards 2009 Plzeň 1 Město, kde stojí za to žít LivCom (The International Awards for Liveable Communities) je mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Souhrnná zpráva. Biojarmark

Souhrnná zpráva. Biojarmark Souhrnná zpráva Biojarmark 1 8. chrudimský biojarmark Pořadatel: Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim (Strojařů 846, 537 01 Chrudim) a město Chrudim Datum, čas a místo konání: Čtvrtek 11.9.2008, 10-17 hodin,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo 12:10 hod. Pojede se autobusem STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více