Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim, Unwanted Company z Ede, pěveckého sboru z Olešnice, představí se také folklórní soubory z Ede, Moravy, Maďarska a domácí Kohoutek. Celou večerní atmosféru umocní nejrůznější jarmareční lahůdky, které připraví Měšťanská restaurace Muzeum. Pátek 5. září od 17 do 23 hodin Resselovo náměstí Král je mrtev, ať žije královna Den 700. výročí královského věnného města v gotickém stylu. Celodenní trh s hudebním programem, o který se postará skupina gotických kejklířů a šermířů se svými tanečnicemi. Na trhu si můžete vlastnoručně vyrazit minci vydanou k tomuto výročí a ochutnat gotické speciality Měšťanské restaurace. Volba královny věnného města Chrudimi Podeváté a naposledy vybere odborná porota dívku, která se stane po celý následující rok chrudimskou královnou. Klání o titul královny vypukne v 17 hodin pod dohledem Alfréda Strejčka. Součástí večera bude i vyhlášení literární soutěže pro seniory Poklady královského věna. Sobota 6. září od 9 do 20 hodin Resselovo náměstí Varhanní koncert Karla Paukerta Koncert světového virtuosa, žijícího v americkém Clevelandu, rodáka ze Skutče. Na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, V. Bellini a další. Sobota 6. září ve 14 hodin Chrám Nanebevzetí Panny Marie Vstup volný O pohár města Chrudimi XXII. ročník soutěže v požárním útoku hod. prezentace soutěžních družstev hod. nástup družstev a rozhodčích hod. zahájení soutěže hod. ukončení soutěže, vyhlášení výsledků Sobota 6. září Školní náměstí Den otevřených dveří památek v sobotu 13. září od 9 do 17 hodin Město Chrudim vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc obcím Rabštejnská Lhota a Mladoňovice, které byly postiženy živelní katastrofou dne 25. června Tyto dvě obce vybralo město Chrudim proto, že jsou našimi nebližšími sousedními obcemi, které ničivé tornádo nejvíce postihlo, a spadají obě do správního okrsku naší dvojkové obce. Pro zájemce ochotné přispět bezhotovostní platbou byl otevřen účet u KB Chrudim, číslo /0100. Veřejná sbírka Slavnostní zahájení se uskuteční na Resselově náměstí v 9.00 hodin. V 9.30 hodin tu bude pokřtěno nové DVD s mapami a kronikami města Chrudim. Podrobný program Dne otevřených dveří památek najdete uvnitř. V Chrudimi jsou rovněž rozmístěny kasičky, do nichž lze přispívat hotově. Nejdete je na těchto místech: Městský úřad na Pardubické ulici Informační centrum na Resselově náměstí Městská knihovna ve Filištínské ulici Sportovní areály města Chrudim vstupní prostory Hypernovy v Chrudimi Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět. Z jednání Rady města Chrudim 2 Informace o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. října Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim 2 Smutný osud rozhledny Bára 3 Evropské peníze pomohou Chrudimi 3 Den s Technickými službami 3 Oznámení Odboru dopravy 3 Sběr plastů 3 Chrudimská nemocnice 4 Pohoda v chrudimské nemocnici 4 Biojarmark PROSAZ bezplatná krizová telefonní linka pro postižené děti a mládež 4 Rocalla připravila pro ženy nabídku kurzů 4 Přihlášky do tanečná školy Besta 4 DDM Chrudim 4 Omezení dopravy ve Slatiňanech 4 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut Občané si mohli říci, jak chtějí, aby vypadalo okolí jejich bydliště 5 Program Dne otevřených dveří památek Manažer prevence kriminality informuje 7 Plán CSSP na září 7 Organizace školního roku 2008/ Aktuální informace o stavbě chrudimského hospice 8 Výročí měsíce rytíř František Plaček 8 Svojšický podzim 8 Cesta do ticha Blanky Votavové 8 Sportovní programy 9 Nábor do gymnastické přípravky 9 7. Rallye Pardubice referentskévozy.cz 10 Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Nabídka kroužků DDM Chrudim Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 22. září 2008 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Přijďte na Svatováclavské posvícení ve Vlčnově v neděli 28. září Od 13 hodin je pro děti připraveno loutkové divadlo, malování a k tomu zahraje kapela Lokálka, od do hodin zazní koncert dechové hudby Budvarka, od 18 do 21 hodin posvícenská zábava hraje Big Band Chrudim. Občerstvení zajištěno, během odpoledne trh lidových řemeslníků. Příští uzávěrka:

2 45. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 45. řádném jednání dne 6. srpna 2008 na programu celkem 13 bodů. Rada města mimo jiné: v návaznosti na realizaci projektu Rekreační lesy Podhůra (na který máme schválenou dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod ve výši 16,6 mil. Kč) vzala na vědomí návrhy na zlepšení přístupnosti rekreačních lesů pro různé formy dopravy (cyklostezka z Chrudimi na Podhůru, vybudování záchytného parkoviště v blízkosti bývalé restaurace Kometa, rozšíření linky MHD, budoucí řešení skládky Podhůra, apod.), schválila smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi městem Chrudim a Hotelovou školou Bohemia s. r. o, Chrudim (jedná se o věci v budově na Palackého ulici č. p. 47/IV, která byla škole pronajata, např. stoly, tabule, zabezpečovací zařízení apod., v celkové hodnotě cca 69 tisíc Kč), schválila přechod nájmu bytu (1 případ), prodloužení nájmu bytu (13 zájemců), přidělení bytu (3 případy) a směnu bytu (1 případ), schválila pronájem pozemků o celkové výměře m 2 v k. ú. Chrudim společnosti Real4You Alpha, spol. s r. o., Průhonice, na dobu určitou od do za účelem provedení staveb, stavebních a jiných úprav dle schválené stavební dokumentace Family Center Chrudim na předmětných pozemcích; dále schválila výpůjčku pozemku o výměře cca 316 m 2 Druhému chrudimskému družstvu se sídlem Na Větrníku 1292, Chrudim IV za účelem umístění a provozování hracích prvků, schválila pronájem garáže o výměře 18 m 2 na Z jednání Rady města Chrudim Pardubické ulici v Chrudimi (lokalita u depa) na dobu neurčitou panu Dušanu Schweinfuterovi za roční nájemné ve výši Kč, schválila zřízení tří věcných břemen (uložení kabelového vedení el. energie, kabelového vedení veřejné komunikační sítě a elektrického vedení veřejného osvětlení), schválila uzavření smlouvy o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na akci Výstavba jednostranného chodníku k MŠ v Topoli, schválila nejvhodnějšího uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava střešní krytiny a klempířských prvků objektu č. p. 60 na Resselově náměstí v Chrudimi (žlutý dům vpravo od kostela); dodavatelem zakázky je firma VERTIKÁL Chrudim, s. r. o., nabídková cena včetně DPH je cca 1,260 mil. Kč (na tuto opravu byla přidělena dotace z programu Regenerace MPZ ve výši 700 tisíc Kč), schválila výjimku ze směrnice Městského úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na uzavření smlouvy o dílo na akci Výstavba kanalizace a oprava komunikace, Markovice, ulice Pod Strání, etapa 1b s firmou HOLD s. r. o, Slatiňany (na základě projektantského rozpočtu stavby došlo k rozdělení akce na dvě etapy 1a, 1b); na první etapu byla usnesením Rady města Chrudim jako dodavatel schválena firma HOLD s. r. o., vzhledem k úsporám ve výběrových řízeních na realizaci akcí Odborem investic v roce 2008 došlo k zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci obou etap výstavby; celková cena kompletní investice činí cca 4,458 mil. Kč včetně DPH, zrušila udělení výjimky dle Obecně závazné vyhlášky města č. 10/2005, o veřejném pořádku a čistotě města, Sportovním areálům města Chrudim, s. r. o., pro veřejný podnik Benátská noc diskotéka, který se měl konat dne , a schválila udělení výjimky pro tento veřejný podnik na od do hodin následujícího dne (dochází k přesunutí akce z pátku na sobotu), vzala na vědomí informaci o podpořených projektech v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi, Rekreační lesy Podhůra, Muzeum barokní sochy rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi, Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko) a schválila vytvoření koordinačních skupin ke všem investičním projektům, schválila pronájem plynovodu v Průmyslové zóně Západ v Chrudimi společnosti VČP Net, s. r. o., Hradec Králové na dobu 5 let s tím, že nájemce může před uplynutím doby pronájmu požádat o její prodloužení; podmínkou je, že nájemce bude hradit veškeré náklady na provoz, opravu a údržbu plynárenského zařízení (nájemné činí 100 Kč/rok), udělila předběžný souhlas společnosti K2 INVESTIČNÍ, s. r. o., Chrudim s umístěním příjezdové komunikace a parkoviště na pozemcích o celkové výměře m 2 (souvisí s připravovanou výstavbou 2 bytových domů v lokalitě Na Špici v blízkosti areálu nemocnice). sd Informace o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. října 2008 Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 16. července 2008 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů. Voliči v Chrudimi tak mohou volit nové členy Zastupitelstva Pardubického kraje. Volby se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008 (pátek a sobota). V pátek bude hlasování probíhat od do hodin, v sobotu se bude hlasovat od 8.00 do hodin. Voliči hlasují ve volebních místnostech ve volebních okrscích, kam patří podle místa trvalého pobytu. POZOR! Při volbách do zastupitelstev krajů nemohou být voličům vydávány voličské průkazy, to znamená, že volič může volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Na území obce Chrudim je zřízeno 29 volebních okrsků. Jejich sídlo, části města, které do jednotlivých volebních Činnost městské policie v červnu: V červnu prováděla MP mimo běžnou hlídkovou činnost kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních a to ve dnech a Při těchto kontrolách byly zjištěny 4 přestupky, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V červnu hlídky vyjížděly 2 k signálu v tísni. Dne MP zajišťovala průvod při zahájení 57. ročníku Loutkářské Chrudimi. Dále je zajišťováno letní koupaliště v nočních hodinách z důvodu dřívějšího ničení majetku v prostorách koupaliště. Počet vyřešených přestupků v červnu: Blokové pokuty 193 Blokové pokuty na místě nezaplacené 77 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 144 Přestupky proti majetku 21 Přestupky proti veřejnému pořádku 64 Domluvy 89 Předání správnímu orgánu 25 Odchyt psů 20 Kontrola poplatku ze psů 14 Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim V červnu Městská policie Chrudim řešila 282 oznámení. Zvlášť úspěšné zákroky: Strážníci MP dne zadrželi řidiče, který ujel z místa dopravní nehody byla hlídkou MP zjištěna osoba, která byla v celostátním pátrání. Hlídky MP ve dnech a zadržely řidiče, kteří řídili motorová vozidla po požití alkoholických nápojů. Dále hlídka MP dne zadržela muže podezřelého z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Činnost Městské policie v červenci: V červenci Městská policie kromě běžné hlídkové činnosti prováděla dne kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách byl zjištěn 1 přestupek, který byl na místě vyřešen blokovou pokutou. V měsíci červenci hlídky vyjížděly 1x k signálu v tísni. Dne MP zajišťovala uzavírky při konání okrsků náležejí, a adresy volebních místností zveřejní starosta města již tradičně na výlepových plochách. Informaci o době a místě konání voleb (volební vyhlášku) najdete rovněž v říjnovém čísle Zpravodaje. Informaci o sídle volební místnosti budou obsahovat také obálky, v nichž voliči obdrží hlasovací lístky. Upozorňujeme voliče z volebního okrsku č. 16, který původně sídlil v budově Základní školy na Palackého třídě č. p. 47 (proti Domu dětí a mládeže), že tento okrsek bude přemístěn do budovy ZŠ Husova, č. p. 9. Příslušnost voličů k okrsku se tím nemění. Kompletní sady hlasovacích lístků budou distribuovány na adresy místa trvalého pobytu nejpozději dne Roznos lístků začne, s ohledem na aktuální dodání lístků, pravděpodobně o víkendu 9. a 10. října. Pokud se stane, že volič neobdrží hlasovací lístky, může se o ně přihlásit na níže uvedených telefonních číslech, případně si je může vyzvednout na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, na úseku recepce. Na tomto místě si mohou sady hlasovacích lístků vyzvednout také voliči, jejichž údaj o místu trvalého pobytu byl úředně zrušen. Se všemi dotazy ohledně voleb se prosím obracejte na následující pracovnice úřadu: Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního, tel , Jiřina Elichová, referentka Odboru správního, tel Miluše Němcová, referentka evidence obyvatel, tel zejména seznamy voličů Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního cyklistických závodů a zajišťovala doprovod pelotonu do Sobětuch. V nočních hodinách docházelo k hlídání letního koupaliště z důvodu ničení majetku Sportovišť města Chrudim. Při tomto byly zjištěny čtyři osoby, které chtěly v nočních hodinách přelézt plot do areálu letního koupaliště. Počet vyřešených přestupků v červenci: Blokové pokuty 85 Blokové pokuty na místě nezaplacené 41 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 91 Přestupky proti majetku 31 Přestupky proti veřejnému pořádku 73 Přestupky proti občanskému soužití 12 Domluvy 60 Předání správnímu orgánu 26 Odchyt psů 16 Kontrola poplatku ze psů 12 V červenci Městská policie Chrudim řešila 263 oznámení. Josef Kudrnka, vrchní strážník 2

3 Smutný osud rozhledny Bára Evropské peníze pomohou Chrudimi Když jsme se t. r. společně sešli na Čertově skalce u rozhledny Bára, nikdo netušil, co se odehraje za necelých 5 dnů, že svěží, elegantní, působivá a jedinečná stavba podlehne ničivému tornádu, které se přehnalo nad územím rychlostí 150 km/h a zanechalo za sebou spoušť, kterou si v našich podmínkách nikdo nedovedl představit ani ve snu. Za desítky milionů korun poničené lesní porosty, zničené domy ve Smrkovém Týnci, v Pohledu, v Deblově a v Mýtkách. Škoda v lesích v majetku města dosahuje částky 10,5 mil. Kč. Bára je, bohužel, jedním ze subjektů, který se objevuje v součtu všech škod způsobených ničivým živlem. V současné době je třeba vyřešit kalamitu na lesních porostech. V souvislosti s rozhlednou řešíme naplnění pojistné smlouvy. Jednání s architektem M. Rajnišem dávají naději, že Bára bude obnovena ve stejném stylu a rozhledu s ještě výraznějším využitím zabezpečovacích prvků. V případě kladného stanoviska Zastupitelstva města by obnova rozhledny Bára s dalšími investičními akcemi v rekreačních lesích Podhůra měla probíhat v průběhu 1. pololetí roku Město Chrudim uspělo s projektem Rekreační lesy Podhůra a získalo finanční zdroje z evropských fondů. V projektu se jedná hlavně o opravu a úpravu lesních cest pro pěší a cyklisty, vybudování lanového centra a odpočinkových míst. Mgr. Petr Řezníček Město Chrudim v březnu letošního roku podalo šest žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Čtyři projekty byly nakonec úspěšné. Jedná se o projekt Muzeum barokních soch rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a projekt Rekreační lesy Podhůra, zařazené v rámci oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Projekt Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko uspěl v oblasti podpory Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Posledním úspěšným projektem je Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi, který je zařazen do oblasti podpory Rozvoj měst. Celková výše dotace z Evropské unie pro tyto čtyři projekty činí více než 83 mil. Kč. Dva projekty, které nebyly úspěšné, nyní upravujeme a připravujeme k opětovnému podání do další vyhlášené výzvy. Jde o projekt Dům na půl cesty v Chrudimi a Sportovní a volnočasové Centrum Rohlík. V měsíci červnu jsme rovněž obdrželi kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 1,75 mil. Kč z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Jednej lokálně, mysli globálně aneb Mysli do budoucna podpora systémového zavádění místní Agendy 21 v prostředí města Chrudim, zaměřený na zapojování veřejnosti do rozvoje města a podpory udržitelného rozvoje. V červnu byla dále podána žádost o dotaci na projekt Cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim Medlešice. Nyní čekáme na rozhodnutí, zda i tento záměr bude podpořen. Město Chrudim připravuje i další projekty, především Zateplení školy Dr. Malíka, Chrudim, Zateplení objektu Denní stacionáře Chrudim a Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim. Tyto projekty spadají do Operačního programu životní prostředí. Do Integrovaného operačního programu bude podán projekt Metropolitní optická síť města Chrudim elektronizace veřejné správy a projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim. hl Den s Technickými službami se koná v pátek 12. září 2008 od 9.00 do hod. na Školním náměstí v Chrudimi (za nepřízně počasí se akce přesouvá na Resselovo náměstí). Srdečně zveme žáky mateřských, základních škol a širokou veřejnost. Oznámení Odboru dopravy Můžete si zde zasoutěžit, vyzkoušet rukodělné aktivity, navštívit stánky věnované ekologii a odpadu, prohlédnout vybavení Technických služeb a ukázky jejich práce (popelářský vůz, úklidový vůz a další). Miroslav Alexa bude malovat obrázky dětem. Odbor dopravy Městského úřadu Chrudim sděluje, že do 30. září letošního roku jsou držitelé profesního osvědčení povinni podat žádost o jeho výměnu za profesní průkaz. Jedná se o cca držitelů profesního průkazu. Očekáváme proto několikanásobné zvýšení počtu klientů na našem Odboru. Žádáme proto občany, kteří nás nutně nepotřebují navštívit v této době, aby svou návštěvu odložili. Vyhnou se tak dlouhému čekání. Řidičské průkazy vydané od do jsou platné. Jejich výměna je nutná do K žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti je potřeba doložit řidičský průkaz, platné osvědčení o profesní způsobilosti, fotografii a občanský průkaz. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Dotřídění plastů I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotříďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. Recyklace plastů Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. Značky pro plast Technické služby Chrudim a Občanské sdružení Altus 3

4 Chrudimská nemocnice Pohoda v chrudimské nemocnici V minulých číslech jsme představili historii nemocnice, postupné rekonstrukce jejích prostor i přehled, jakou péči poskytuje v současné době. Dnes bychom Vám chtěli pro ilustraci ukázat několik údajů ze statistiky nemocnice za rok Lůžková kapacita nemocnice je 373 lůžek, z toho 278 lůžek akutních (a ještě z toho 29 lůžek JIP) a 95 lůžek následné péče. V roce 2007 proběhlo v nemocnici celkem: hospitalizací ambulantních vyšetření porodů Průměrná ošetřovací doba činila 7,44 dne. Využití lůžek v nemocnici bylo: 83,9 % u lůžek akutní péče 86,7 % u lůžek následné péče Biojarmark patří v Chrudimi k tradičním akcím, které probíhají každoročně v první polovině září. Letošní již 8. ročník se bude konat ve čtvrtek 11. září 2008 od 10 do 17 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Co je pro vás připraveno - nabídka zeleniny a ovoce od ekologických pěstitelů převážně z pardubického regionu, - cereální výrobky, pečivo, jogurty, sýry, mošty, čaje i koření v biokvalitě, - bezlepkové potraviny, - ochutnávky sýry, čerstvě upečený chléb, zeleninové saláty, uherák, mošty a dokonce i jablečná pálenka, - čaj, káva, kakao a čokoláda z férového obchodu Fair Trade, - přírodní kosmetika, ekologické prací a čistící prostředky, - moderní prací plenky, - drobné výrobky ze dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů (certifikace FSC), PROSAZ Bezplatná telefonická krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež Potřebuješ pomoc, nevíš si rady, posmívají se Ti? Zavolej! Provozuje PROSAZ, Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, Kodymova 2526, Praha 5 Kurz zdravého životního stylu zaměřený na snižování nadváhy probíhá pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové ze společnosti STOB. V kurzu máte možnost - naučit se správné stravovací a pohybové návyky, - pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy, - zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem, - získat kvalitní informace a pomůcky usnadňující hubnutí, - příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl. Kurz bude zahájen v Chrudimi v ZŠ Dr. Malíka v 17 hodin. Informace na tel , Další informace na št Biojarmark ,6 % celkové využití lůžek v nemocnici Počet zaměstnanců byl celkem 714, z toho: 83 lékařů 433 ostatních zdravotních pracovníků 55 pracovníků THP 143 dělníků A pro zajímavost průměrný plat zaměstnanců nemocnice činil Kč. Celkový obrat nemocnice k (dokud byla příspěvkovou organizací kraje) představoval částku 358 mil. Kč, obrat v období (po založení akciové společnosti) byl 97 mil. Kč. A když se na ta čísla podíváte myslíte si, že je naše nemocnice zbytečná? redakce - výrobky z biologicky rozložitelných plastů, - infostánek s materiály o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Doprovodný program hod. pohádka O udatném Špaldíkovi hod. loutková pohádka Tři prasátka Průběžně po celý den - stylová hudba v podání trubadúra z Kornelia, - spotřebitelský test sýrů, - soutěž o ceny v poznávání obilovin a semínek pro děti a mládež, - výtvarná dílna originální nákupní tašky, - hry, soutěže, malování na chodník. Přijďte se podívat, přijďte ochutnat! Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim za podpory KEZ o. p. s. a projektu Chrudim Zdravé město v rámci kampaně Září měsíc biopotravin. Alena Vařejková, Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim Rocalla připravila pro ženy na září nabídku kurzů ruční tkaní seznámení s technikou, výroba taštičky (kabelky) pod vedením Květy Gabesamové korálkování pod vedením Ing. Petry Miláčkové floristika pod vedením Mgr. Gabriely Urbanové. V kurzovném je zahrnut veškerý materiál na výrobu jmenovaných technik, šperků, hedvábí, skla apod., k tomu spousta hezkých nápadů k jejich tvoření a především úžasná relaxace a radost ze svého vlastnoručně vyrobeného dílka. Všechny uvedené kurzy jsou pořádány v sídle Rocalla, Resselovo náměstí 136, Chrudim I. Je nutné přihlásit se předem na tel , nebo na uvedený na kde si přihlášku vyplníte. Od 1. srpna 2008 je otevřen obchůdek pro radost a tvoření, kde najdete to, co se bude učit v kurzech. Korálky, veškeré komponenty, bižuterie hotová, Swarovski, tkané tašky, kabelky taštičky ručně tkané, batikované polštářky, hedvábné šátky a šály, tapiserie, tiffany závěsy do oken, sortiment výtvarný barvičky na sklo, na hedvábí, rámy na hedvábí, atd. Otevřeno je od 9.00 do hodin, v sobotu od 9.00 do hodin. št Na konci srpna zahájila firma VCES, a. s. výstavbu kanalizace ve Slatiňanech v ulici Na Ostrově. Jistě už mnozí z Vás zaznamenali omezení dopravy v této lokalitě. Upozorňujeme všechny občany, že od 1. září bude tato ulice úplně uzavřena pro veškerý provoz. Z důvodu budování cyklopěší stezky, které zahájí firma 4 Rádio Pohoda rádio, které Vás naladí. Tak zní slogan prvního nemocničního rádia v České republice, které již téměř před rokem vzniklo v chrudimské nemocnici díky iniciativě, obětavosti a pomoci dobrovolníků z nemocničního rádia Huisomroep Gelderse Vallei v Ede. Třikrát týdně v úterý, ve čtvrtek a v pátek v čase mezi 18. a 20. hodinou zpříjemňuje na uzavřeném okruhu v areálu nemocnice pobyt pacientům upoutaným zde na lůžko. Přináší nejen zprávy z dění v našem městě ale i jinde ve světě a k tomu hraje pohodovou hudbu. První hodina je vyhrazena zahraniční hudební produkci, ve druhé vysílací hodině zaznívá hudba česká. Připomínáme, že do hudební dramaturgie můžete vstoupit tím, že necháte zahrát svým hospitalizovaným příbuzným, známým a přátelům jejich oblíbenou skladbu, oblíbeného interpreta, či oblíbený žánr a můžete jim tak zpříjemnit dobu trávenou v nemocnici. Svým hudebním přáním můžete také vyjádřit své poděkování lékařům a sestřičkám za to, že se o Vás vzorně starali v čase, kdy Vy sami jste pobývali v nemocnici. Co je k tomu potřeba? Hudební přání můžete posílat ve formě textových zpráv na telefonní číslo nebo e mailem na případně Rádio Pohoda má také vlastní webové stránky kde se dozvíte mnohem více o tomto unikátním zařízení. redakce Přihlášky do Taneční školy Besta Chrudim pro školní rok 2008/2009 Taneční škola Besta Chrudim přijímá přihlášky do tříd s všeobecnou pohybovou a rytmickou průpravou pro děti a mládež všech věkových kategorií, dále též do kurzů Taneční hodiny pro ženy, Taneční pro dospělé a HOBBY DANCE. Přihlášky je možné vyřídit v termínu 1. září 2008 od 8.00 do hod. a dále 2. až 4. září vždy od do hod. V následujících dnech během úředních hodin, každé pondělí hod. přímo v TŠ Besta Chrudim (areál ZŠ U Stadionu). Bližší informace můžete získat na tel , DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: Akce na září září Setkání Hron 5. září Setkání Havlovice 24. září OK středoškolského poháru Corny Od 1. září probíhá nábor do zájmových kroužků v DDM Chrudim. Jejich seznam najdete na vloženém letáku. Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku. Pracovnice DDM Chrudim Omezení dopravy ve Slatiňanech Real v nejbližší době, bude uzavírka začínat již u lávky v Janderově, odkud bude provoz (zejména pěších a cyklistů) směrován přes Presy. Směrem ze Slatiňan na Chrudim bude tato doprava svedena přes okružní křižovatku v centru města opět přes Presy. rm

5 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008 V roce 2008 se Zdravé město Chrudim se svými partnery opět zapojí do tradiční celoevropské akce Evropský týden mobility ( září) a Evropský den bez aut (22. září), která se letos bude v Evropě konat už posedmé. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech a kterým zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. V letošním roce se kampaň zaměří na téma: Čistý vzduch všem, tedy na zlepšení kvality ovzduší ve městech. Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou podpořit myšlenku ETM a EDBA, připravilo Zdravé město s partnery následující program. V rámci Evropského týdne mobility jsou připraveny tyto akce: Od 1. do 18. září bude otevřena ve vestibulu staré radnice na Resselově náměstí (před vchodem do Informačního centra) od 8.00 do hodin výstava s názvem Místa, která nás inspirují. Výstava se koná v rámci iniciativy IMAGINE francouzské asociace Energie-Cités, která sdružuje aktivní města, obce a regiony propagující nové přístupy v oblasti využívání a úspor energií. Má za cíl upozornit na důležité aspekty využívání energie úspory, nedostatek fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), využívání obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, slunce, biomasa), kvalitu místního ovzduší, globální oteplování apod. Zároveň představuje úspěšné a inspirativní příklady municipalit, kterým se daří snižovat svoji energetickou náročnost a zvyšovat vlastní energetickou soběstačnost, což má kromě ekologických dopadů také značné ekonomické výhody. V tomto týdnu bude také vyhlášena soutěž pro mateřské, základní a střední školy v Chrudimi s názvem: Chraňme klima Země, která je připravena ve spolupráci s Eurocentrem Pardubice a asociací Energie-Cités. Podrobnější informace budou zveřejněny na pod odkazem na Akce Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Pardubicích připravilo město Chrudim měření kvality ovzduší vozem Horiba. Na 16. až 30. září jsou přichystány kontroly cyklistů strážníky Městské policie, která se soustředí na používání cyklistických přileb v rámci druhé etapy kampaně Na kolo jen s přilbou. Současně bude probíhat i kampaň zaměřená na používání reflexních doplňků Vidíš mě? V týdnu od 16. do se uskuteční besedy strážníků Městské policie na ZŠ s názvem Bezpečná jízda = radostná jízda. Besedy budou zaměřeny na vybavení kola, nošení cyklistické helmy a zásady dodržování silničních pravidel při jízdě na kole. Nabídnuty budou i zážitkové vycházky do okolí škol. 17. září (středa) od do hodin na dopravním hřišti vyvrcholí kampaň Na kolo jen s přilbou. Vstupenkou na tuto akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton, na který mohou vyhrát zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště jednotlivých partnerů: u ČČK si budete moci vyzkoušet ošetření drobných poranění, zásady první pomoci, umělé dýchání, s Městskou policií si zopakujete správné vybavení kola a základy bezpečné jízdy na kole v silničním provozu, Tyflocentrum si připravilo jízdu na kole se simulačními klapkami, u České abilympijské asociace můžete zdolávat simulované překážky a bariéry na vozíku, s nimiž se mohou v silničním provozu vozíčkáři setkat. Připraveno bude ještě mnoho dalších možností, které Vám pomohou vyplnit čas strávený na této akci (malování na chodník, plachtová hra Jdeme bezpečnou cestou apod.). 18. září (čtvrtek) cyklistický výlet na Farmu Na Holičkách. Sraz zájemců bude na parkovišti u stadionu AFK v hodin. Cyklisté pojedou za doprovodu Městské policie, přistaven bude i cyklobus. Akce je určena také pro necyklisty. Na farmě bude zajištěno drobné občerstvení a program pro děti. Akce probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Altus a uskuteční se za každého počasí. 20. září (sobota) je připraven výšlap ve spolupráci s Klubem českých turistů po trase Chrudim Žďárec nad Doubravou Lucký vrch Borová Chrudim. Délka trasy je přibližně 11 km. Bližší informace u pana Jahnického na tel září (sobota) Český svaz ochránců přírody připraví Cestu za sluníčkem. Akce je součástí cyklu Rok v parku. Bližší informace najdete na pod odkazem Připravované akce. 22. září (pondělí) budou opět uzavřeny prostory před Mateřskou školou Dr. Jana Malíka a Sv. Čecha od 7.00 od hodin. U MŠ Dr. J. Malíka se odehraje program s názvem Tady bydlí děti. Připravena jsou stanoviště partnerů, na kterých budou dětem opět připomínány zásady bezpečného pohybu na komunikacích. U MŠ Sv. Čecha bude připraven program Ulice pro děti. Děti si budou povídat se strážníky Městské policie, vyzkouší si své znalosti pomocí plachtové hry Jdeme bezpečnou cestou? a zopakují si své znalosti z oblasti první pomoci. 22. září Společnost Connex Východní Čechy připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma. Jaká trvalá opatření jsou připravena v rámci realizace Evropského týdne mobility? V září bude probíhat rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku v úseku od ulice Topolská k ulici Chelčického. V rámci rekonstrukce bude zhotoven nový osvětlený bezbariérový přechod pro chodce a doplněna zeleň. Dále bude provedena bezbariérová úprava chodníku před vstupem do budovy pošty na Resselově náměstí. Akce probíhá za podpory Pardubického kraje, Ministerstva životního prostředí a města Chrudim. Na závěr patří poděkování všem partnerům, kteří se na přípravě kampaně podílejí (Altus, ČČK, Městská policie, Connex, KČT, Tyflocentrum, Česká abilympijská asociace, MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha, BESIP). Pokud Vás některá z akcí osloví, přijďte mezi nás, budete vítáni. Podrobnější informace budou zveřejněny na výlepových plochách města a na webových stránkách města (www.chrudim-city.cz/zdravemesto, pod odkazem Akce 2008). št Občané si mohli říci, jak chtějí, aby vypadalo okolí jejich bydliště V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 se společně snažíme zapojovat veřejnost do rozvoje města prostřednictvím připravovaných plánovacích setkání. Občané tak mohou sdělit své náměty a připomínky, které jsou následně zohledňovány při přípravě jednotlivých projektů. Začátkem července proběhla dvě plánovací setkání, která byla zaměřena na zjišťování připomínek a názorů obyvatel žijících v ulici Na Sádkách a v sídlišti Pod Požární zbrojnicí (viz foto). Ulice Na Sádkách se připravuje k rekonstrukci, a proto se zástupci Městského úřadu Chrudim sešli s občany zde žijícími. Jejich názory a připomínky budou v této fázi předány zpracovateli návrhu stavby. Co bylo společně domluveno? Povrch ulice Na Sádkách bude vydlážděn a v ulici bude zachována její neprůjezdnost. Z důvodu větší bezpečnosti občanů bylo navrženo ohraničení náhonu, zachování sestupů k vodě a také navržení možnosti jednotných lávek, můstků přes náhon v celé ulici. Osvětlení bude obnoveno na jeho stávajícím místě. Pozornost bude třeba věnovat i vyčištění dna náhonu, aby se nezvedala hladina vody a nezaplavovala sklepy v obytných domech okolo náhonu. Další z uskutečněných setkání bylo již druhé v pořadí a týkalo se připomínkování projektové studie návrhu stavby pro regeneraci vnitrobloku v sídlišti Pod Požární zbrojnicí. V této lokalitě je nutné prořezat stromy a vzrostlou zeleň. Při tomto zásahu se bude vycházet z dendrologického průzkumu. Ve středu vnitrobloku (okolo pískoviště) vznikne pobytová loučka/pobytový ostrov. Ten by měl zachovat charakter klidného parčíku a soustředit aktivity všech obyvatel, čímž umožní sociální kontakt různých věkových skupin. Budou tu umístěny multifunkční herní prvky pro děti předškolního věku, provazové prvky pro děti školního věku a zázemí pro sportovní aktivity mládeže a dospělých (pétanque, ping-pong, basketbal apod.). Pískoviště bude uzavíratelné a zůstane uprostřed pobytového prostoru. V jeho okolí vzniknou dřevěná mola a lavičky. Velikost pobytové loučky bude kopírovat stávající plochu a bude vymezena existující opukovou cestou, jejíž oprava však bude nutná. Hlavní přístupová cesta by neměla být z opuky (např. mlatová apod.). Bude zlepšeno základní vybavení řešeného prostoru lavičky budou rozmístěny ve stínu i na slunci, budou zde instalovány stojany na kola, účelné osvětlení, vznikne tu optimalizována síť cest, na nichž budou umístěny zásobníky se sáčky na psí exkrementy v dostatečném množství. Obyvatelé vnitrobloku nejprve navrhovali vymezit prostor pro psy mimo vnitroblok. Nakonec však došlo k dohodě a k návrhu zkusit využít psychologického efektu sdružených aktivit v centru, kde by měl být respektován zákaz pohybu psů v označených prostorách (pobytový trávník, dětské hřiště). V pondělí 11. srpna v odpoledních hodinách proběhlo plánovací setkání ve Střelecké ulici v Chrudimi. Co bylo společně domluveno v této lokalitě? Je nutná rekonstrukce stávající a vybudování nové kanalizace. V této souvislosti je nezbytné vyřešit napojení vlastníků nemovitostí na kanalizační síť ve spolupráci s projektantem. Návrh povrchu ulice je prozatím ponechán na projektantovi, stejně jako řešení otázky vytvoření parkovacích míst. Na komunikaci by měly být vybudovány prvky zpomalující rychlost projíždějících aut (retardéry). Stejně tak je nutné rekonstruovat povrchy chodníků (navržena byla dlažba) a osvětlení celé ulice. Ve středu 13. srpna v odpoledních hodinách proběhlo plánovací setkání ve Vlčnovské ulici v Chrudimi. Co bylo společně domluveno? Je třeba nechat zpracovat studii na celé území, to znamená na ulici Vlčnovskou i na vnitroblok mezi ulicemi Vlčnovskou a Václavskou. Bude nutná rekonstrukce stávající komunikace. Řešení otázky parkování a umístění chodníku, stejně tak i podoby vnitrobloku bude ponecháno na návrhu projektanta. Vnitroblok by však měl sloužit jako místo odpočinku s dětským hřištěm, lavičkami, odpadkovými koši a případně doplněn zelení. Projektant by měl zpracovat variantu řešení jednosměrného provozu a parkování i variantu původního provozu bez nově vytvořených parkovacích míst. Problémem je děšťová voda stékající po silnici. Je také nutné vyřešit křižovatku ulic Vlčnovské a Václavské spolu s vybudováním bezpečného přechodu pro chodce. št 5

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2009 Evropský týden mobility má za cíl osvětou a dobrým příkladem pomoci rozvoji udržitelné dopravy tedy veřejné dopravy, cyklistiky či chůze - a zlepšení ovzduší

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Souhrnná zpráva Den s Technickými službami

Souhrnná zpráva Den s Technickými službami Souhrnná zpráva Den s Technickými službami 2010 1 Tisková zpráva Den s Technickými službami na Školním náměstí v Chrudimi Strojní vybavení Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. v akci 10. září 2010

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2015 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města)

Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města) Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města) Pořadí Počet hlasů* A Sociální a zdravotní oblast 1. Absence nemocnice, nedostatek

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

akce pro školy a veřejnost

akce pro školy a veřejnost akce pro školy a veřejnost Hradec Králové a okolí tolice dětelová ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2012 Den zemědělství Královéhradeckého kraje se Střediskem ekologické výchovy SEVER 14. 9. 2012, pátek, 9:00

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více