V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 4, Pardubice Redakce: Irena Kučerová Grafická úprava a sazba: NLN, s. r. o. Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2010 Neprodejné 2

3 Úvodní slovo ředitele Vážení čtenáři, v dubnu roku 2009 byl generální ředitelkou NPÚ jmenován do funkce ředitele územního odborného pracoviště v Pardubicích Ing. Ladislav Kryl. V tomto roce kontinuálně pokračoval delimitační proces převážně z ÚOP v Pardubicích za metodického dohledu SOA v Zámrsku a NPÚ ÚP PhDr. Skalické. V průběhu roku 2009 byla výrazně prohloubena spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje, zejména v odborných komisích a navázalo se též na tvůrčí spolupráci v mnoha oblastech kulturního života regionu, současně se prohloubila spolupráce s asociací starostů obcí s rozšířenou působností. V rámci organizačních změn v NPÚ jako organizace nového typu se uskutečnily personální změny, které souvisely s celkovou vnitřní přeměnou státní příspěvkové organizace a kromě jiného tyto změny souvisely i s přípravou zpracování Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu, který nabyl účinnosti od V tomto roce nás provázela i změna v obsazení pracovního místa vedoucího správy státního zámku v Litomyšli, obsazení nové funkce náměstka pro správu objektů, která byla nově definována a příprava jednotné organizační struktury celého NPÚ. V loňském roce rozšířilo naše pracoviště prostory bezúplatným převodem státu o měšťanský dům čp. 21 v Pardubicích, bývalé sídlo zámeckého hejtmana, které těsně sousedí s areálem Příhrádku. V historické budově bude mít důstojné zázemí odbor evidence, dokumentace a informačních systémů. Do této budovy plánujeme v roce 2010 přestěhovat zaměstnance tohoto odboru z již bývalého pracoviště na zámku a uvolnit tím prostory Východočeskému muzeu v Pardubicích, kde památkáři byli v dlouhodobém nájmu. Z investičních akci, které probíhaly v roce 2009 na objektech ve správě NPÚ ÚOP v Pardubicích, patřilo k významným projektům především dokončení a zkolaudování stavebních prací na hospodářské budově, amfiteátru a práce mezi 2. a 4. bránou v okolí studny v areálu Kunětické hory, dále se pokračovalo na budově Jurkovičova paláce (6. brány). Rovněž na SH Litice proběhly dokončovací práce především v oblasti statického zabezpečení hradeb až po východní partii hradebního systému, po baštu. Jedinečný areál zámku v Litomyšli, ve starobylém městě s tradicemi církevními a též školskými, patří k nemnoha památkám UNESCO v České republice, kde můžeme pozorovat harmonii renesance s krajinným prvkem. V případě památky UNESCO SZ v Litomyšli - bylo nemálo času i prostředků věnováno přípravě a zpracování žádosti do Integrovaného operačního projektu (IOP) Umění na zámku a doposud se v projektu pokračuje. Kromě mnoha dalších kulturních a společenských akcí opět proběhl operní festival Smetanova Litomyšl, který pořádala o.p.s. Smetanova Litomyšl společně s naším územním odborným pracovištěm. Zkušenosti z minulých dob ukazují, že pro takové významné hudební události jako je festival, ale i pro mnohé jiné aktivity hudební, divadelní a výtvarné, jimž se komplex zámku i celého návrší přímo nabízejí, bude nezbytné vytvoření nových podmínek, nalezení nových možností využití zámku se současným zachováním a povznesením jeho historicko-uměleckých hodnot. Na státním zámku Slatiňany proběhly stavební a restaurátorské práce v oblasti jižního průčelí zámku, kde došlo k restaurování kovových prvků, k opravě poškozených oken a obnově fasády historického objektu. V rámci soustavy objektů, které jsou ve správě ÚOP v Pardubicích, nesmíme zapomenout na poctivou a profesionální práci zaměstnanců SLS Vysočina při osvětové činnosti v oblasti lidových obyčejů a zvyků na moravsko-českém pomezí. V průběhu roku 2009, za přispění externích odborných pracovníků z rozmanitých oblastí kulturního života východočeského regionu, vydalo naše pracoviště Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok Prostudované pozoruhodné články nás jistě nutí k zamyšlení nad specifickou problematikou a pro jejich doplnění posloužily publikované dobové materiálie i kvalitně provedená fotodokumentace. V oblasti státní památkové péče naše pracoviště plnilo úkoly, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. S tím úzce souviselo i plnění hlavních a mimořádných úkolů, kterými nás pověřilo MK ČR a NPÚ ÚP a jen operativní spoluprací se podařilo jednotlivé úkoly kvalitně splnit. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům ÚOP v Pardubicích za splnění úkolů a rovněž za koordinaci výstupů Ústřednímu pracovišti NPÚ. Ing. Ladislav Kryl, ředitel ÚOP v Pardubicích 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 4, Pardubice Tel: Fax: web: IČ: DIČ: CZ Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR Vedoucí pracovníci Ředitel ÚOP v Pardubicích Ing. arch. Iva Lánská, ředitelka do Ing. Ladislav Kryl, ředitel nástup Odborný náměstek-územní konzervátor PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura do Mgr. Naděžda Pemlová od Provozně ekonomický náměstek Ing. Oldřich Pešek do Dagmar Dušková v období od do pověřena z části řízením Ing. Juraj Vavro od Poradní orgány v roce 2009 Památková rada NPÚ ÚOP v Pardubicích předseda Ing. arch. Iva Lánská, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové: PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, NPÚ ÚOP Pardubice; Pavel Jerie NPÚ ÚP Praha; PhDr. Alena Horynová, NPÚ ÚP Praha 1; PhDr. Květa Křížová, NPÚ ÚP Praha 1; Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ ÚP Praha 1; Doc. PhDr. Tomáš Durdík, CSc., AÚ AV ČR Praha 1; PhDr. Petr Sommer, CSc., AÚ AV ČR, Praha 1; Ing. Petr Kotlík, VŠCHT, Praha 6; PhDr. Vladimír Hrubý, Pardubice; Ing. arch. Miroslav Horský, Hradec Králové; Mgr. Milan Mariánek, KÚ Pardubického kraje, odd. památkové péče. 5

6 Komise pro posouzení návrhů na zařazení akcí obnovy nemovitých kulturních památek do Havarijního programu Ministerstva kultury a Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2009 předseda PhDr. Miroslav Madaj, NPÚ ÚOP v Pardubicích tajemník Olga Uchytilová, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové Jaroslav Trojan, Magistrát města Pardubic Ing. arch. Jan Kadlec, NPÚ ÚOP v Pardubicích Mgr. Petr Kočí, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ing. Václav Medek, NPÚ ÚOP v Pardubicích Interní komise památkové péče NPÚ ÚOP v Pardubicích, vyjadřující se ke složitějším kauzám obnovy památkového fondu Pardubického kraje předseda Mgr. Veronika Cinková členové Ing. Ladislav Kryl, PhDr. Václav Paukrt, PhDr. Zdena Paukrtová, PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, Ing. arch. Jan Kadlec, Ing. arch. Jitka Svobodová, Mgr. Tomáš Čurda, MgA František Radek Václavík, PhDr. Miroslav Madaj, Ing. Věra Skálová, Mgr. Markéta Krmenčíková Ediční a publikační rada NPÚ ÚOP v Pardubicích předseda Irena Kučerová, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ing. Ladislav Kryl, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ing. Milada Valečková, KÚ Pardubického kraje Archeologická komise předseda Mgr. Radko Sedláček archeolog, Východočeské muzeum v Pardubicích tajemník Mgr. Tomáš Čurda archeolog, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové Mgr. Jana Němcová - archeolog, Regionální muzeum v Litomyšli Mgr. Jan Musil - archeolog, Regionální muzeum v Chrudimi Mgr. David Vích - archeolog, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 6

7 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % ,00% ,15% ,63% ,50% ,84% nad ,89% Celkem ,00% Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,54% Vyučen ,43% Střední odborné ,00% Úplné střední ,48% Úplné střední odborné ,58% Vyšší odborné ,93% Vysokoškolské ,04% Celkem ,00% Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 33 Odchody 36 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let 45 42% Do 10 let 19 18% Do 15 let 8 7% Do 20 let 14 13% Nad 20 let 21 20% Celkem % Průměrný plat k průměrný hrubý měsíční plat ,-Kč. 7

8 2 Náplň a rozsah činnosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, s teritoriální působností pro kraj Královéhradecký a Pardubický vznikl s účinností od formální přeměnou ze Státního památkového ústavu v Pardubicích, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, a začleněním do centralizované struktury nově vzniklého NPÚ. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích s teritoriální působností pro Pardubický kraj bylo zřízeno s účinností od rozdělením původního pracoviště na územní odborné pracoviště pro Královéhradecký kraj v Josefově a územní odborné pracoviště pro Pardubický kraj v Pardubicích. K je v Pardubickém kraji v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek evidováno celkem 2107 rejstříkových čísel aktuálně chráněných nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek. Oproti roku 2008 se nezměnil počet městských památkových rezervací (3: Litomyšl, Moravská Třebová a Pardubice), vesnických památkových rezervací (1: Hlinsko-Betlém), městských památkových zón (19) a vesnických památkových zón (3), ochranných pásem (15) a krajinných památkových zón (1). V Pardubickém kraji je dále chráněna jedna památka světového dědictví (zámek Litomyšl) a 7 národních kulturních památek. 3 Památková péče V roce 2009 se v odboru evidence a dokumentace plnily úkoly, které vyplývaly převážně ze statutárních činností NPÚ. Pokračovalo se na doplnění a zkvalitnění regionální kartotéky movitých a nemovitých kulturních památek a na zpracování základní evidence mobiliárních fondů. V rámci nemovitých kulturních památek byla zajišťována agenda, která vyplývala z úkolů v oblasti nemovitého památkového fondu. Především se zpracovávaly podklady na prohlášení věci za kulturní památku, podávaly se nové návrhy a průběžně se organizovaly odborné komise pro posuzování návrhu ve věci výběru nemovitostí, ale i movitostí za kulturní památku. Také byly poskytovány informace o nemovitých kulturních památkách odborné veřejnosti, majitelům kulturních památek a úředníkům z pověřených obcí. V rámci movitých kulturních památek se průběžně vyřizovaly dotazy ze strany římskokatolické církve. Především se jednalo o poskytování odborných podkladů pro inventury mobiliářů v jednotlivých farnostech. V rámci ZEMF se průběžně zpracovávaly a doplňovaly evidenční listy movitých kulturních památek, aktualizovaly se návrhy. V návaznosti na další činnosti se odborně spolupracovalo zejména s oddělením správy majetku a vnitropodnikových služeb při výpůjčkách, zejména při stanovení pojistných hodnot. Rovněž se spolupracovalo se specialisty při restaurování movitých kulturních památek nebo s odbornými pracovníky v oblasti movitých kulturních památek při prohlašování mobiliářů mimo správu NPÚ. Průběžně se vyřizovala agenda, která souvisela s úkoly v oblasti ZEMF. V rámci digitální evidence probíhalo počítačové zpracování ZEMF v programu CastIS nejen v objektech, které jsou ve správě NPÚ, ale i ve správě jiných subjektů. Průběžně byla pořizována fotodokumentace kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty kultovního, funerálního, či jiného charakteru například v oblasti archeologie, stavebních prací objektů, církevních subjektů, specialistů restaurování movitých a nemovitých kulturních památek. V rámci aktualizace fotodokumentace byly pořízeny digitální snímky v počtu kusů. Fotodokumentace byla poskytována pro tiskové účely, ale též pro katalogy výstav, propagaci aj. V rámci ukládání negativů a pozitivů do fotodokumentace se provádělo jejich průběžné archivování a evidování. Také se zajišťovala výpůjční a badatelská činnost nejen pro zaměstnance NPÚ, ale též pro širokou kulturní badatelskou veřejnost pro studenty z univerzit, vědecké pracovníky, soukromé badatele, PČR. Příslušná fotodokumentace se poskytovala římskokatolické církvi, ÚOP, ÚP a PČR. V rámci odborné knihovny se doplňoval knižní fond, který činil 457 nových knih, z toho 215 se zakoupilo a 242 bylo získáno dary (interní, vnitrostátní i zahraniční zdroje). Jelikož se jedná o veřejnoprávní knihovnu, průběžně probíhaly výpůjčky (mimo knihovnu 523 knih, periodik 63, počet čtenářů 53). Stav knihovního fondu je knih, počet docházejících periodik 11 titulů. V rámci odboru evidence a dokumentace pokračovala postupná obnova výpočetní techniky většinou z finančních zdrojů, které byly povětšinou poskytovány na institucionální výzkum. Obnova se prováděla dle aktuálních potřeb v návaznosti na dostupné finanční prostředky. Při tisku materiálií z rozmanitých oblastí odborné práce se přešlo od jednouživatelských (privátních) tiskáren na společné síťové, a tak se kladl důraz na provoz levnější, rychlejší, kvalitnější i jednodušší pro správu a údržbu. Na jednotlivých PC byl používán legálně zakoupený software. V oblasti dokumentace nemovitých kulturních památek byla využívána internetová aplikace Monumnet spravovaná na www stránkách NPÚ ÚP. Pro zakreslování jednotlivých parcelních čísel objektů a dalších detailů do mapových podkladů (vektorová digitalizace) se využíval program ArcGis. 8

9 Využívala se aplikace Photoshop v návaznosti na použití skenerů či digitálních fotoaparátů pro zpracování obrazové dokumentace. V průběhu roku byla centrálně vyvíjena aplikace MIS (MetaInformační systém) pro ukládání digitálních dat s celorepublikovou dostupností. V oblasti Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) probíhala videodokumentace církevních mobiliářů za aktivní spolupráce římskokatolické církve. Postupně byla provedena videodokumentace v 52 církevních objektech v rámci Biskupství královéhradeckého. V programu ArtGuard II v rámci Integrovaného informačního systému movitého kulturního dědictví bylo počítačově zpracováno výstupů movitých předmětů sakrálního původu (movitých kulturních památek či předmětů kultovní hodnoty), které pocházejí z objektů ve správě Biskupství královéhradeckého. V souvislosti s ISO probíhalo i zajišťování agendy dle zákona č. 71/1994 Sb. a 80/2004 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu. V rámci toho se aktivně spolupracovalo s PČR všech stupňů při zpracování podkladů o odcizených a poškozených movitostech, též při identifikaci nalezených předmětů. Pro tyto orgány byly poskytovány odborné konzultace ve věci odcizených předmětů a byla zhotovována příslušná dokumentace (výstupy z videodokumentace, popřípadě fotodokumentace). Úspěšně navazovala spolupráce s církevními subjekty. Důležité bylo předávání dat a informací s NPÚ ÚP a s MK ČR. V rámci geodetického referátu se v průběhu roku 2009 pracovalo na geodetickém a stavebním zaměření objektů a území včetně jejich připojení do S-JTSK a Bpv, příprava podkladů pro terénní měření prováděná v rámci archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů, na digitalizaci lokalit a jejich připojení DKM. Stav památkového fondu v Pardubickém kraji k K je v Pardubickém kraji v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek evidováno celkem 2107 rejstříkových čísel aktuálně chráněných nemovitých kulturních památek, z toho 383 v okr. Pardubice, 394 v okr. Chrudim, 552 v okr. Ústí nad Orlicí a 778 v okr. Svitavy. Oproti roku 2008 se nezměnil počet městských památkových rezervací (3: Litomyšl, Moravská Třebová a Pardubice), vesnických památkových rezervací (1: Hlinsko-Betlém), městských památkových zón (19) a vesnických památkových zón (3), ochranných pásem (15) a krajinných památkových zón (1). V Pardubickém kraji je dále chráněna jedna památka světového dědictví UNESCO (zámek Litomyšl) a sedm národních kulturních památek. K výběru nových NKP byly navrženy další památky, z nichž Ministerstvo kultury ČR vybralo pro další řízení následující čtyři: zámek v Pardubicích, krematorium v Pardubicích, kostel sv. Jakuba v Poličce (okr. Svitavy) a kostel sv. Bartoloměje v Kočí (okr. Chrudim). Prohlašování nemovitých kulturních památek v roce 2009 V okrese Pardubice byly navrženy tyto nemovitosti: Chvaletice, Hornická čtvrť základní škola a dále ve spolupráci s Ústředním pracovištěm NPÚ v Praze soubor nemovitostí v Kladrubech nad Labem, jako rozšíření ochrany historického areálu bývalého císařského hřebčína: budova čp. 2 (bývalá fara), budova čp. 3 (pošta), vrátnice a kočárovna na st.p. 164 bez čp., pozemek bývalé zámecké zahrady (p.p. 7, 8/1, st.p. 8/2, 8/3, 8/4, 4, 6) a dům čp. 10. V okrese Chrudim byl navržen k ochraně panský dům čp. 50 v Běstvině a dům čp. 54 ve Skutči. Na žádost majitele byl zpracován návrh na budovu Husova sboru v Chrudimi, který byl majiteli předán k dalšímu řízení, pro nedostatečnou památkovou hodnotu nebyl prostřednictvím NPÚ podán. V okrese Chrudim bylo zpracováno 1 odborné vyjádření ke zrušení prohlášení části pozemků náležejících k areálu zámku v Třemošnici nad Doubravou. V okrese Ústí nad Orlicí byl podán návrh na prohlášení kostela sv. Jakuba Většího se třemi barokními náhrobky v obci Bystřec a dále bylo zpracováno vyjádření k návrhu na zrušení památkové ochrany domu čp. 5 v Brtči. V okrese Svitavy byly k památkové ochraně navrženy sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Radkově u čp. 28, sloup se sochou sv. Rocha v Radkově u čp. 84 a sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Rychnově na Moravě (p. p. 2212/1). Na naše pracoviště byl zaslán návrh na prohlášení bývalé tvrze čp. 160 v Pomezí u Poličky, na které však již v době doručení probíhaly demoliční práce. Návrh včetně aktuálně pořízené dokumentace byl tedy založen do archivu NPÚ. V roce 2009 byly prohlášeny za kulturní památky následující nemovitosti: r. č venkovská usedlost čp. 14 Hamry, st. p. 28 k. ú. Hamry u Hlinska, okr. Chrudim; r. č bývalá základní škola čp. 124 Chvaletice, Hornická Čtvrť, st. p. 179 k. ú. Chvaletice; r. č Larischova vila bez čp. Pardubičky, obec Pardubice, st. p. 35 k. ú. Pardubičky; r. č měšťanský dům čp. 23 v Přelouči, st. p. 129/3 k. ú. Přelouč; r. č měšťanský dům čp. 25 v Přelouči, st. p.126 k. ú. Přelouč; r. č měšťanský dům čp. 26 v Přelouči, st. p. 125 k. ú. Přelouč (vše okr. Pardubice); r. č panská sýpka bez čp. Jevíčko, st. p. 256/1 k. ú. Jevíčko Předměstí; r. č krucifix, Mladějov na Moravě, p. p. 1050/2 k. ú. Mladějov na Moravě; r. č sousoší Nejsvětější Trojice, Mladějov na Moravě, p. p k. ú. Mladějov na Moravě (vše okr. Svitavy) a r. č venkovská usedlost čp. 101 Stradouň, st. p. 26/1 k. ú. Stradouň. 9

10 V roce 2009 byla zrušena památková ochrana v následujících případech: r. č /6-896 venkovská usedlost čp. 18 Lešany, okr. Chrudim; r. č venkovský dům čp. 37 Vítanov, okr. Chrudim; r. č / venkovská usedlost čp. 95 Čenkovice, okr. Ústí nad Orlicí; r. č / venkovská usedlost čp. 122 Výprachtice, okr. Ústí nad Orlicí. Důvodem ke zrušení ochrany byl zánik památkové hodnoty nepovolenou přestavbou (ve dvou případech ještě před r. 1989), v jednom případě byl důvodem havarijní stav. Prohlašování movitých kulturních památek v roce 2009 V okrese Chrudim byly navrženy a následně rozhodnutím MK ČR prohlášeny kulturními památkami čtyři předměty (již dříve prohlášeného) původního mobiliáře poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži. Jedná se o obraz Panny Marie Bolestné, dřevořezby andílků s tesařskými nástrojiˮ a svatého Josefa s Ježíškem, vše z počátku 18. století a dřevořezbu Panny Marie z 1. poloviny 19. století, která byla nošena při procesích. V okrese Svitavy byly navrženy dvě dřevořezby světců (světec se srdcem a světec s knihou) z vybavení kostela sv. Mikuláše v Horní Sloupnici. Obě dřevořezby jsou raně barokní z doby kolem roku Dále pak soubor 82 svítidel Smetanova domu v Litomyšli ing. arch. Skopce, které vyrobila pražská pobočka vídeňské firmy Schuckert-Siemens v roce Svítidla jsou tedy součástí jednotně utvářeného souboru, nacházejícího se in situ, v budově novorenesančního divadla, které v době svého vzniku patřilo k nejmodernějším v Čechách. Interiérová výzdoba s téměř kompletně dochovaným souborem osvětlovacích těles je zcela ojedinělá a její umělecká hodnota v rámci celého Pardubického kraje výjimečná. V okrese Ústí nad Orlicí byly navrženy varhany a kazatelna z kostela sv. Máří Magdalény v obci Řetová. Podoba varhan, pocházejích z významné dílny rodiny Spanelů v Rokytnici v Orlických horách, respektuje přetrvávající barokní půdorys s uplatněním již empírového estetického cítění. Byly vyrobeny roku Kazatelna se sochou Krista jako dobrého pastýře je z konce 18. století, vzhledově však konvenuje s o něco starší pozdně barokní dřevořezbou Krista z poloviny 18. století. Stav památkového fondu v Pardubickém kraji k Okres Celkový počet čísel rejstříku nemovitých KP Nem. KP Mov. KP VPR MPZ VPZ OP Zpříst. objekty Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy Celkový počet nem. KP Celkový počet mov. KP Celkem Změny památkového fondu v Pardubickém kraji za rok 2009 Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP (počet r. č.) Prohlášené nemovité KP (celkem) Prohlášené movité KP (počet r. č.) Prohlášené movité KP (celkem) Neprohlášené návrhy Pardubice Chrudim Zrušené Ústí nad Orlicí Svitavy Celkem

11 Odbor péče o nemovité a movité kulturní památky V roce 2009 se činnost pracovníků odboru soustředila na zpracování odborných vyjádření podle požadavků pověřených obcí s rozšířenou působností, která byla zasílána v požadovaných termínech, jen v několika případech u složitějších akcí po dohodě s výkonným orgánem byla lhůta prodloužena. Garanti pro jednotlivá území prováděli konzultace v terénu a to i v rámci pravidelných konzultačních dnů na obcích s rozšířenou působností, ale i na pracovišti s projektanty a vlastníky památek. V rámci spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje se někteří odborní pracovníci zúčastňovali schůzek s příslušnými pracovníky Krajského úřadu a s pracovníky pověřených obcí, kteří vykonávají státní správu v oblasti památkové péče. Větší důraz na odborný dohled byl kladen na akce subvencované z programů MK ČR a to při jednotlivých kontrolních dnech i mimo ně. Komise pro Havarijní program MK ČR na počátku roku soustředila jednotlivé žádosti o příspěvek z tohoto programu a rozdělila přidělené finanční prostředky nejvíce potřebným žadatelům. Několikrát rovněž zasedala interní odborná komise, která řešila složité a nejednoznačné akce obnovy převážně stavebních památek. V územní komisi pro posuzování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky byly projednávány návrhy na zapsání nemovitých i movitých věcí a po vyřízení všech formalit odeslány na MK ČR. V oblasti restaurování byly dozorovány akce jak na nemovitých tak i movitých kulturních památkách, a to jak při konzultacích a kontrolních dnech, tak i při přejímkách prací. Do Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR byly zařazeny nejpotřebnější akce v kraji a po vyřízení veškeré administrativy byly žádosti příslušnou pracovnicí odeslány na MK ČR, včetně její účasti při projednávání žádostí na této ministerské komisi. V rámci agendy restaurátorských prací na církevním mobiliáři byla zpracována i početná odborná vyjádření k průzkumům a restaurování mobiliáře v poutním kostele Panny Marie na Chlumku v Luži, v piaristickém kostele v Litomyšli a na církevním mobiliáři a nemovitých sochařských památkách z regionu, které mají být prezentovány v budovaném muzeu barokních soch v kostele sv. Josefa v Chrudimi. V oblasti movitých kulturních památek pokračovala revize těchto věcí v církevních objektech v rámci východočeského regionu. Po dohodě s příslušným pracovníkem Ministerstva pro místní rozvoj a garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro Pardubický kraj proběhlo i za účasti zástupce NPÚ ÚOP v Pardubicích v lednu 2009 vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. V soutěži, do které se přihlásila města Bystré, Chrudim, Jablonné nad Orlicí a Moravská Třebová, zvítězilo město Bystré, 2. Chrudim, 3. Moravská Třebová, 4. Jablonné nad Orlicí. Pracovník odboru, který pracuje v oblasti lidové architektury, se podílel na přípravě a realizaci odborného semináře Hliněné dny ve Rtyni v Podkrkonoší v červnu Pracovníci odboru úzce spolupracovali s obcemi s rozšířenou pravomocí a garanti území vyřizovali rovněž žádosti týkající se územních plánů všech stupňů, protože v loňském roce chyběl na odboru pracovník zabývající se územním plánem a historickým urbanismem. Z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho pracovníka a z důvodu, že dlouho nebylo obsazeno i jedno místo garanta, bylo nutné, aby se zbývající pracovníci podíleli na plnění příslušných úkolů vedle své odborné činnosti. V oblasti historických zahrad a parků a v oblasti lidové architektury a technických památek byla vyřizována příslušná agenda včetně odborných vyjádření. U archeologie byla pozornost věnována nejen odborným vyjádřením, ale i konzervaci archeologických nálezů z Kunětické hory a Pardubic Příhrádku, byl dozorován záchranný archeologický průzkum v Mikulovicích a byla zajišťována činnost Krajské archeologické komise. SLS Vysočina Sbírkotvorná činnost - Sbírkový fond SLS Vysočina je evidován v CES pod číslem PUP/ / Počet evidenčních jednotek ke je Z toho inventárních čísel je 2 652, počet nových inventárních čísel hlášených do CES je 85. Počet přijatých předmětů, vedených v pomocné evidenci jako studijní a doplňkové v roce 2009 je 203 předmětů. V roce 2009 jsme přijali předměty od 31 dárců. Počet rekonstruovaných a restaurovaných sbírkových předmětů v roce Počet konzervovaných předmětů ve vlastní konzervátorské dílně 75. Památková péče - SLS Vysočina se podílel na přípravě projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Nositelem tohoto projektu je Město Hlinsko. Havarijní program v roce 2009 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč 901 Sudslava Ústí nad Orlicí Bývalá fara čp Veselý Kopec Chrudim Zemědělská usedlost čp Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 903 Hrušová Ústí nad Orlicí Zemědělská usedlost čp Polom Chrudim Kostel sv. Kunhuty

12 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 905 Biskupice Svitavy Zámek čp Korouhev Svitavy Kostel sv. Petra a Pavla Dolní Boříkovice Ústí nad Orlicí Kostel Povýšení sv. Kříže Červený Potok Ústí nad Orlicí Kostel Navštívení Panny Marie Klášterec nad Orlicí Ústí nad Orlicí Kostel Nejsvětější Trojice Krouná Chrudim Zemědělská usedlost čp Horní Heřmanice Ústí nad Orlicí Zemědělská usedlost čp Lanškroun Ústí nad Orlicí Zájezdní hostinec Krčma čp Vendolí Svitavy Kostel sv. Ondřeje Pusta Rybná Svitavy Zemědělská usedlost čp Široký Důl Svitavy Pazderna Sádek Svitavy Zemědělská usedlost čp Třebosice Pardubice Kostel Povýšení sv. Kříže Staré Ždánice Pardubice Kostel sv. Václava Opatovice nad Labem Pardubice Kostel sv. Vavřince Svinčany Pardubice Kostel sv. Vavřince Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2009 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Chrast Kostel sv. Martina v Chrašicích Oprava omítek, malby, náhrobky Chroustovice Zámek Vstupní portál, restaurování 500 Litice SH Litice Hradby 2000 Litomyšl SZ Litomyšl Restaurování maleb 1000 Luže Kostel Panny Marie na Chlumku Balustráda, zadláždění, odvodnění Ráby SH Kunětická Hora Šestá brána 1000 Slatiňany SZ Slatiňany Jižní fasáda 2000 Žichlínek Kostel sv. Jana Křtitele Obnova interiéru kostela 500 Celkem Program regenerace MPR a MPZ v roce celkový seznam akcí obnovy, na něž byl poskytnut finanční příspěvek v Pardubickém kraji Obec, město Bystré radnice čp. 2 Česká Třebová dům čp. 97 Dašice fara čp. 55 Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí výměna 14 ks oken a 2 ks vchodových dveří, restaurování portálu a další související práce výměna 9 ks výkladců, repase dveří a mříží a další související práce obnova (restaurování) kachlových kamen a nástropní dekorativní malby v I. NP, oprava oken, dveří, podlah, výměna vstupní branky, zámečnické konstrukce a další související práce Příspěvek (Kč)

13 Obec, město Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí Příspěvek (Kč) Dašice kostel Narození Panny Marie obnova fasády horní části boční kaple - J, dokončení fasády horní části presbytáře, fasáda horní části boční kaple - S - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava říms, oprava prejzů a další související práce Heřmanův Městec dům čp. 33 pokračování obnovy krovu, stropu a střechy - úsek B1 - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Heřmanův Městec areál zámku čp. 37 celková obnova kamenného mostku a další související práce Heřmanův Městec kostel Zvěstování Panny Marie obnova krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce Heřmanův Městec hájovna čp. 338 obnova krovu a střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce Chrast u Chrudimi dům čp. 12 statické zajištění objektu Chrudim sloup Proměnění Páně celková obnova a restaurování sloupu s kašnou a další související práce Jablonné nad Orlicí sloup se sochou Panny Marie obnova (restaurování) a další související práce Jablonné nad Orlicí dům čp. 81 nátěry roubeného obvodového zdiva, štítu, sloupů a podbití podsíně Jablonné nad Orlicí fara čp. 1 provedení větracího kanálku, opravy omítek a izolace proti vlhkosti v interiéru objektu a další související práce Jevíčko zámek čp. 451 výměna 54 ks oken a další související práce Jevíčko augustiniánský klášter čp. 167 oprava vnitřních omítek v prostorách městského muzea - oprava omítek, sanační omítka, výmalba a další související práce; obnova vnitřních a vnějších omítek kláštera - izolace proti vlhkosti, oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr a další související práce; obnova chodby - sanační omítka, výmalba, oprava dlažby a další související práce Jevíčko městské opevnění obnova hradeb na p.p.č úsek E - za domy čp. 315, 771 a celková obnova Jevíčko kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova (restaurování) vstupního portálu - pravé patky ostění a stupně Jevíčko kašna na p.p.č. 96/1 obnova (restaurování) střední části kašny Králíky kostel sv. Archanděla Michaela obnova krovu a střechy věže kostela - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce Králíky dům čp. 359 obnova fasády Z štítu domu - oprava omítek, nátěr fasády, klempířské konstrukce, výměna oken a další související práce; dokončení obnovy střechy a obnova V štítu - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce, výměna oken, oprava omítek, nátěr fasády; a další související práce Lanškroun děkanství čp. 2 obnova střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Lanškroun zámek Lanškroun čp. 1 obnova (restaurování) 5 ks kamenných ostění oken a 5 ks kamenných ostění dveří v přízemí zámku

14 Obec, město Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí Příspěvek (Kč) Letohrad zámek čp. 1 I. etapa obnovy opěrné zdi zámecké terasy na p.p.č. 139 včetně restaurování zábradlí terasy (statické zajištění zdiva, oprava zdiva, odvodnění, vyspárování zdiva, restaurování zídky a další související práce) Litomyšl Zámek v Litomyšli odvlhčení a odvodnění úřednického domu čp. 134 z areálu zámku a další související práce Luže dům čp. 8 obnova krovu a střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce Luže dům čp. 6 obnova krovu a střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce Moravská Třebová městské opevnění obnova hradeb vč. bašty na p.p.č. 168/1 - oprava zdiva a další související práce Moravská Třebová radnice čp. 32 výměna vrat Moravská Třebová dům čp. 27 výměna vstupních dveří a výkladců a další související práce Moravská Třebová Latinská škola čp. 25 obnova 2 ks komínů a další související práce Moravská Třebová dům čp. 34 obnova fasády 1. NP a soklu - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr a další související práce Moravská Třebová dům čp. 46 obnova domu - 1. etapa statického zajištění objektu a další související práce Moravská Třebová Latinská škola čp. 25 obnova (restaurování) kamenných prvků fasády Moravská Třebová dům čp. 148 obnova (restaurování) vnitřního portálu Moravská Třebová dům čp. 132 výměna oken a další související práce Moravská Třebová dům čp. 205 obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Moravská Třebová dům čp. 85 oprava fasády - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, výměna oken a další související práce; oprava vnitřních omítek a výmalba Moravská Třebová dům čp. 78 oprava 30 ks oken a 1 ks balkónových dveří Moravská Třebová dům čp. 83 obnova soklu domu 7000 Moravská Třebová dům čp. 163 obnova vnitřních prostor - oprava omítek, výmalba, oprava podlah a dlažeb, truhlářské konstrukce, výměna oken a výkladců a další související práce Moravská Třebová městské opevnění obnova hradeb na p.p.č oprava zdiva a další související práce Moravská Třebová městské opevnění obnova hradeb p.p.č oprava zdiva a další související práce Moravská Třebová kostel Nanebevzetí Panny Marie pokračování obnovy fasády - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce Moravská Třebová dům čp. 151 výměna oken domu Moravská Třebová dům čp. 73 restaurování vstupního kamenného portálu a vstupních dveří Pardubice dům čp. 26 oprava omítek a výmalby nebytových prostor přízemí domu 5000 Pardubice zvonice na p.p.č. 59/2 statické zajištění zdiva zvonice a další související práce Pardubice dům čp. 30 obnova střechy a krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce

15 Obec, město Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí Příspěvek (Kč) Pardubice dům čp. 25 obnova fasády - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Polička městské opevnění celková obnova městského opevnění - bašta SO 16, p.p.č. 249/1 a hradebního úseku SO 04, p.p.č. 246, 30, 6551 a další související práce Předhradí kostel Sedmibolestné Panny Marie obnova sanktusní věžičky kostela - tesařské a klempířské konstrukce a další související práce Svitavy Ottendorferova knihovna obnova (restaurování) oken a dveří objektu a další související práce Ústí nad Orlicí dům čp. 18 (radnice) obnova 24 ks oken a další související práce Vysoké Mýto Husův sbor na p.p.č. 299 obnova stropu, krovu a střechy - statické zajištění stropu, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Vysoké Mýto kostel sv. Vavřivce pokračování obnovy (restaurování) vitrážových oken a kamenných prvků oken obou věží kostela a další související práce Vysoké Mýto budova základní školy čp. 2 obnova střechy III. etapa - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Žamberk kostel sv. Václava obnova krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce Žamberk kostel sv. Václava restaurování nástěnných maleb oratoře u presbytáře na epištolní straně a maleb na klenbě kaple Panny Marie v kostele Žamberk dům čp. 149 obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce, oprava komínů a další související práce Žamberk sloup se sochou Panny Marie na p.p.č. 3742/1 celková obnova (restaurování) a další související práce Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2009 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Svobodné Hamry Zámek čp. 1 Venkovní fasády Telecí Zemědělská usedlost čp. 16 Střecha Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Červená Voda Kostel sv. Mikuláše Oltářní obraz Klášterec nad Orlicí Kostel Nejsvětější Trojice Oltář sv. Jana Nepomuckého - 2. etapa Klášterec nad Orlicí Kostel Nejsvětější Trojice Čtyři andělé z nástavce oltáře

16 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Semanín Kostel sv. Bartoloměje Hlavní oltář Slatiňany SZ Slatiňany Dva obrazy Tatenice Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hlavní oltář - 8. etapa Celkem Přehled odborných vyjádření v roce 2009 historická zeleň Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona Ostatní Celkem č. 20/87 Sb. Pardubický kraj Celkem Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v ÚOP v Pardubicích Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek zaevidovaných v roce 2009 Počet jednotek uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nesleduje se nálezů Celkem 0 0 Program podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2009 Pověřená obec Obec Památka/stavebník Dotace v tis. Kč Pardubice Mikulovice Archeol. lokalita/rd p. Žemličky 59 Mikulovice Archeol. lokalita/rd p. Lýra 135 Mikulovice Archeol. lokalita/rd p. Kubíka 122 Celkem 316 Pozn.: Rozsah příspěvku PPZAV se stanovuje z celkové částky poskytnuté MK a přiděluje jednotlivým ÚOP arch. komisí ÚP na základě žádostí jednotlivých oprávněných organizací. Čerpáno bylo ,- Kč (zaokrouhleno na 316 tisíc), 847,- Kč bylo hrazeno z rozpočtu pracoviště ÚOP v Pardubicích. Počet odborných vyjádření v jednotlivých kategoriích zpracovaných v roce 2009 Vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Vyjádření ke stavební činnosti v památkově chráněných územích Vyjádření ke stavební činnosti v územích s archeologickými nálezy Mgr. Čurda Celkem 16

17 4 Správa památkových objektů NKP Hrad Kunětická hora zpřístupněná památka Kontakt: Státní hrad Kunětická hora Staré Hradiště tel.: Otevírací doba v roce 2009: Duben: soboty, neděle, svátky hod. Květen-Srpen: denně mimo pondělí hod. Září: soboty, neděle, svátky hod. Říjen: soboty, neděle, svátky hod. Hrad Kunětická hora byl v roce 2009 veřejnosti zpřístupněn v dubnu, návštěvnická sezona skončila měsícem říjnem. Expozice v hradním paláci si v roce 2009 prohlédlo celkem návštěvníků. Na objektu se uskutečnila celá řada didaktických a kulturních akcí. Mezi nejnavštěvovanější patřily venkovní divadelní scéna Východočeského divadla v Pardubicích, letní hudební festival České hrady a Festival lidových řemesel. Tradičně byly uspořádány didaktické programy pro školní skupiny Středověký hrad Faber a Putování za Kelty. Pro předškolní děti byla připravena hraná pohádka. Hrad Litice zpřístupněná památka Kontakt: Státní hrad Litice Žamberk tel.: Objekt byl veřejnosti přístupný od dubna do října. Otevírací doba byla v dubnu, září a říjnu 9-16 hod., v květnu a červnu 9-17 hod. a v červenci a srpnu 9-18 hod. Prodloužení návštěvní doby v červenci a srpnu do 18. hod. se neosvědčilo a návštěvníků po 17. hodině přicházelo již minimum. Celkově objekt navštívilo návštěvníků, z toho platících. Pro školní mládež byl v měsíci červnu připraven didaktický program Tradiční řemesla na hradě Litice. Děti si vyzkoušely dovednosti našich předků jako košíkářství, hrnčířství a tkalcovství se konal již 10. ročník Litického šermování. Dobový program představil návštěvníkům, převážně rodinám s dětmi, historická řemesla, středověkou zbroj a zbraně zábavnou a zároveň poučnou formou probíhaly páté Turnajové hry Jiříka z Poděbrad. Program je zajímavý aktivní účastí návštěvníků na dobových soutěžích. NKP Zámek Litomyšl - prohlášen památkou UNESCO zpřístupněná památka Kontakt: Státní zámek Litomyšl Litomyšl tel.: Zámek Litomyšl byl v sezoně 2009 pro veřejnost zpřístupněn v dubnu, návštěvnická sezona skončila měsícem říjnem (duben a říjen so, ne, sv ; květen až září út - ne ). Předem domluvené prohlídky zámku probíhaly po celý rok. Zámek navštívilo návštěvníků (z toho platících). Zpestřením byly letní noční prohlídky a prohlídky v době adventu. V zámeckém areálu se uskutečnil další ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. V průběhu sezony (mimo dobu trvání festivalu Smetanova Litomyšl) probíhaly svatební obřady v zámecké kapli, koncerty a četná představení v zámeckém divadélku. Rovněž akce v kongresovém centru zámku, mimo jiné vzdělávací přednášky Univerzity třetího věku. Didaktické programy v roce 2009 Řetězové provázení projekt pro žáky druhého stupně základních škol, kteří provádí své spolužáky a rodiny zámkem jako zkušení průvodci. K skončil po 32 letech ve funkci kastelána pan Josef Holub a od nastoupila do této funkce paní Jana Sehnalová. 17

18 NKP Státní zámek Slatiňany zpřístupněná památka Kontakt: Státní zámek Slatiňany Zámecký park Slatiňany tel.: Sezona Otevírací doba: Duben a říjen: hod. Květen, červen, září: hod. Červenec, srpen: hod. Začátek sezony byl zahájen předáním poháru časopisu Jezdectví do Hipologického muzea a dále hipologickou konferencí. Během sezony byla uspořádána řada výstav, tzv. Den koní a v závěru sezony beseda s jezdkyní Evou Palyzovou. Konaly se koncerty, přednášky a různé společensko-kulturní akce. Pokračovalo se rovněž ve stavební péči a značných oprav doznaly interiéry. Největší stavební akcí byla a stále ještě je oprava fasády jižního průčelí zámku. Až bude tato část opravena a upraveno i okolí před saletkem, potěší se oko návštěvníka krásným pohledem na jižní část zámku směrem od parku. Nejúspěšnější změnou loňského roku bylo zavedení večerních a nočních prohlídek pro širokou veřejnost. Slatiňanský zámek je i oblíbeným místem svatebčanů. Zámek včetně svatebčanů navštívilo okolo 18 tisíc návštěvníků. V lednu skončil po 25 letech ve funkci správce památkového objektu SZ Slatiňany pan Ing. Jaroslav Havlíček a od do této funkce nastoupila Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Soubor lidových staveb Vysočina zpřístupněná památka Kontakt: Soubor lidových staveb Vysočina Příčná Hlinsko tel. a fax: Expoziční celky: Veselý Kopec otevřeno od do , po dobu vánoční výstavy Betlém Hlinsko, památková rezervace lidové architektury otevřeno celoročně Celkový počet návštěvníků v roce 2009 činil Vedle osvědčených programů, kterými jsou například Veselokopecký jarmark, Posvícení, Bramborová sobota, nebo vánoční výstavy na Veselém Kopci a v Betlémě, jsme připravili i nové programy. Z nich si pozornost návštěvníků, i přes nepřízeň počasí, získal program s názvem Není bylina, aby na něco nebyla. Návštěvníci při něm měli možnost získat informace o použití bylin v tradičním lidovém jídelníčku i v léčitelství. Pokračovali jsme v nabídce speciálních programů pro školy. Červnový pořad na Veselém Kopci byl zaměřen na tradiční lidovou stravu, podzimní program odehrávající se v památkové rezervaci Betlém Hlinsko měl zvláštní téma: vztah člověka k místu, kde žije; budování vztahu k domovu; hledání odpovědi na otázku: co je to domov? Program tematicky vycházel z výstavy s názvem, Aby oči viděly a uši slyšely, která se konala od července do konce září v domku čp Oba programy pro školy byly podpořeny z dotačních programů Ministerstva kultury určených na podporu tradiční lidové kultury. 5 Věda a výzkum a) Institucionální úkol č. 201/09: Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ Spoluřešitel NPÚ ÚOP v Pardubicích - garant: PhDr. et Mgr. Vaňura. Spolupracovníci: Provazník, Mgr. Červinka, Mgr. Cinková, Švadlenka, Krištof, externisté, dle potřeby dokumentátoři. Dílčí úkol: Postupné zpracovávání odborných popisů, doplňování fotodokumentace s novými inventárními čísly a označování předmětů novými inventárními čísly; provedení odborných expertíz vybraných druhových skupin mobiliárních předmětů externími specialisty. PhDr. et Mgr. Vaňura: vedení výzkumného úkolu, sledování a zodpovědnost za dodržení ekonomických kritérií, průběžné vyhodnocování, koordinace systému dokumentace a plnění databáze zpracovaných jednotek fondu v programu CastIS. Provazník: technické zajištění programu a databází, kontrola dat, přiřazování inventárních čísel k digitální fotodokumentaci a tisk, zaškolení odborných pracovníků. 18

19 Mgr. Cinková, Mgr. Červinka: zpracování evidenčních listů. Švadlenka, Krištof: digitální fotodokumentace. Cíle: Litomyšl pokračovalo se v revizi a odborném zpracovávání evidenčních listů včetně popisů k historické dokumentaci z rodinných alb a dalších předmětů (1123 ks předmětů), včetně pořizování digitální fotodokumentace (2020 snímků) a fyzického označení předmětů inventárními čísly Mgr. Cinková, externisté, digitální fotodokumentace - Švadlenka. Kunětická Hora dokončení základní evidence objektu včetně kompletní revize evidenčních listů, doplnění a aktualizace digitální fotodokumentace. Spolupráce se správou majetku při identifikaci jednotlivých mobiliárních předmětů Mgr. Červinka, Švadlenka. Slatiňany pokračovalo vědecké zpracování popisů předmětů s hipologickou tematikou včetně pořízení digitální fotodokumentace a fyzické označení inventárními čísly (Ing. Havlíček, Ing. Ondráček, CSc. bývalý ředitel Hřebčína ve Slatiňanech) 507 ks předmětů, digitální fotodokumentace 1006 snímků digitální fotodokumentace - Krištof. Litomyšl, Slatiňany, Kunětická Hora, Litice pokračovala kontrola dat v databázi po provedené konverzi a vkládání nových záznamů včetně fotodokumentace. Objekt: sh Kunětická Hora celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní je nezbytná nová fotodokumentace (pokud je pro identifikaci dostačující čb fotografie, dáváme přednost inv. jednotkám dosud fotograficky vůbec nezdokumentovaným) v programu CastIS vedeno inv. jednotek Stav k Stav k Stav k Stav k Objekt: SH Litice celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: Stav k Stav k Stav k Stav k

20 je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní je nezbytná nová fotodokumentace (pokud je pro identifikaci dostačující čb fotografie, dáváme přednost inv. jednotkám dosud fotograficky vůbec nezdokumentovaným) v programu CastIS vedeno inv. jednotek Stav k Stav k Stav k Stav k Objekt: SZ Litomyšl celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní je nezbytná nová fotodokumentace (pokud je pro identifikaci dostačující čb fotografie, dáváme přednost inv. jednotkám dosud fotograficky vůbec nezdokumentovaným) v programu CastIS vedeno inv. jednotek Stav k Stav k Stav k Stav k Objekt: SZ Slatiňany celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní Stav k Stav k Stav k Stav k

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více