V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 4, Pardubice Redakce: Irena Kučerová Grafická úprava a sazba: NLN, s. r. o. Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2010 Neprodejné 2

3 Úvodní slovo ředitele Vážení čtenáři, v dubnu roku 2009 byl generální ředitelkou NPÚ jmenován do funkce ředitele územního odborného pracoviště v Pardubicích Ing. Ladislav Kryl. V tomto roce kontinuálně pokračoval delimitační proces převážně z ÚOP v Pardubicích za metodického dohledu SOA v Zámrsku a NPÚ ÚP PhDr. Skalické. V průběhu roku 2009 byla výrazně prohloubena spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje, zejména v odborných komisích a navázalo se též na tvůrčí spolupráci v mnoha oblastech kulturního života regionu, současně se prohloubila spolupráce s asociací starostů obcí s rozšířenou působností. V rámci organizačních změn v NPÚ jako organizace nového typu se uskutečnily personální změny, které souvisely s celkovou vnitřní přeměnou státní příspěvkové organizace a kromě jiného tyto změny souvisely i s přípravou zpracování Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu, který nabyl účinnosti od V tomto roce nás provázela i změna v obsazení pracovního místa vedoucího správy státního zámku v Litomyšli, obsazení nové funkce náměstka pro správu objektů, která byla nově definována a příprava jednotné organizační struktury celého NPÚ. V loňském roce rozšířilo naše pracoviště prostory bezúplatným převodem státu o měšťanský dům čp. 21 v Pardubicích, bývalé sídlo zámeckého hejtmana, které těsně sousedí s areálem Příhrádku. V historické budově bude mít důstojné zázemí odbor evidence, dokumentace a informačních systémů. Do této budovy plánujeme v roce 2010 přestěhovat zaměstnance tohoto odboru z již bývalého pracoviště na zámku a uvolnit tím prostory Východočeskému muzeu v Pardubicích, kde památkáři byli v dlouhodobém nájmu. Z investičních akci, které probíhaly v roce 2009 na objektech ve správě NPÚ ÚOP v Pardubicích, patřilo k významným projektům především dokončení a zkolaudování stavebních prací na hospodářské budově, amfiteátru a práce mezi 2. a 4. bránou v okolí studny v areálu Kunětické hory, dále se pokračovalo na budově Jurkovičova paláce (6. brány). Rovněž na SH Litice proběhly dokončovací práce především v oblasti statického zabezpečení hradeb až po východní partii hradebního systému, po baštu. Jedinečný areál zámku v Litomyšli, ve starobylém městě s tradicemi církevními a též školskými, patří k nemnoha památkám UNESCO v České republice, kde můžeme pozorovat harmonii renesance s krajinným prvkem. V případě památky UNESCO SZ v Litomyšli - bylo nemálo času i prostředků věnováno přípravě a zpracování žádosti do Integrovaného operačního projektu (IOP) Umění na zámku a doposud se v projektu pokračuje. Kromě mnoha dalších kulturních a společenských akcí opět proběhl operní festival Smetanova Litomyšl, který pořádala o.p.s. Smetanova Litomyšl společně s naším územním odborným pracovištěm. Zkušenosti z minulých dob ukazují, že pro takové významné hudební události jako je festival, ale i pro mnohé jiné aktivity hudební, divadelní a výtvarné, jimž se komplex zámku i celého návrší přímo nabízejí, bude nezbytné vytvoření nových podmínek, nalezení nových možností využití zámku se současným zachováním a povznesením jeho historicko-uměleckých hodnot. Na státním zámku Slatiňany proběhly stavební a restaurátorské práce v oblasti jižního průčelí zámku, kde došlo k restaurování kovových prvků, k opravě poškozených oken a obnově fasády historického objektu. V rámci soustavy objektů, které jsou ve správě ÚOP v Pardubicích, nesmíme zapomenout na poctivou a profesionální práci zaměstnanců SLS Vysočina při osvětové činnosti v oblasti lidových obyčejů a zvyků na moravsko-českém pomezí. V průběhu roku 2009, za přispění externích odborných pracovníků z rozmanitých oblastí kulturního života východočeského regionu, vydalo naše pracoviště Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok Prostudované pozoruhodné články nás jistě nutí k zamyšlení nad specifickou problematikou a pro jejich doplnění posloužily publikované dobové materiálie i kvalitně provedená fotodokumentace. V oblasti státní památkové péče naše pracoviště plnilo úkoly, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. S tím úzce souviselo i plnění hlavních a mimořádných úkolů, kterými nás pověřilo MK ČR a NPÚ ÚP a jen operativní spoluprací se podařilo jednotlivé úkoly kvalitně splnit. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům ÚOP v Pardubicích za splnění úkolů a rovněž za koordinaci výstupů Ústřednímu pracovišti NPÚ. Ing. Ladislav Kryl, ředitel ÚOP v Pardubicích 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 4, Pardubice Tel: Fax: web: IČ: DIČ: CZ Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR Vedoucí pracovníci Ředitel ÚOP v Pardubicích Ing. arch. Iva Lánská, ředitelka do Ing. Ladislav Kryl, ředitel nástup Odborný náměstek-územní konzervátor PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura do Mgr. Naděžda Pemlová od Provozně ekonomický náměstek Ing. Oldřich Pešek do Dagmar Dušková v období od do pověřena z části řízením Ing. Juraj Vavro od Poradní orgány v roce 2009 Památková rada NPÚ ÚOP v Pardubicích předseda Ing. arch. Iva Lánská, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové: PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, NPÚ ÚOP Pardubice; Pavel Jerie NPÚ ÚP Praha; PhDr. Alena Horynová, NPÚ ÚP Praha 1; PhDr. Květa Křížová, NPÚ ÚP Praha 1; Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ ÚP Praha 1; Doc. PhDr. Tomáš Durdík, CSc., AÚ AV ČR Praha 1; PhDr. Petr Sommer, CSc., AÚ AV ČR, Praha 1; Ing. Petr Kotlík, VŠCHT, Praha 6; PhDr. Vladimír Hrubý, Pardubice; Ing. arch. Miroslav Horský, Hradec Králové; Mgr. Milan Mariánek, KÚ Pardubického kraje, odd. památkové péče. 5

6 Komise pro posouzení návrhů na zařazení akcí obnovy nemovitých kulturních památek do Havarijního programu Ministerstva kultury a Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2009 předseda PhDr. Miroslav Madaj, NPÚ ÚOP v Pardubicích tajemník Olga Uchytilová, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové Jaroslav Trojan, Magistrát města Pardubic Ing. arch. Jan Kadlec, NPÚ ÚOP v Pardubicích Mgr. Petr Kočí, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ing. Václav Medek, NPÚ ÚOP v Pardubicích Interní komise památkové péče NPÚ ÚOP v Pardubicích, vyjadřující se ke složitějším kauzám obnovy památkového fondu Pardubického kraje předseda Mgr. Veronika Cinková členové Ing. Ladislav Kryl, PhDr. Václav Paukrt, PhDr. Zdena Paukrtová, PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, Ing. arch. Jan Kadlec, Ing. arch. Jitka Svobodová, Mgr. Tomáš Čurda, MgA František Radek Václavík, PhDr. Miroslav Madaj, Ing. Věra Skálová, Mgr. Markéta Krmenčíková Ediční a publikační rada NPÚ ÚOP v Pardubicích předseda Irena Kučerová, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ing. Ladislav Kryl, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ing. Milada Valečková, KÚ Pardubického kraje Archeologická komise předseda Mgr. Radko Sedláček archeolog, Východočeské muzeum v Pardubicích tajemník Mgr. Tomáš Čurda archeolog, NPÚ ÚOP v Pardubicích členové Mgr. Jana Němcová - archeolog, Regionální muzeum v Litomyšli Mgr. Jan Musil - archeolog, Regionální muzeum v Chrudimi Mgr. David Vích - archeolog, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 6

7 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % ,00% ,15% ,63% ,50% ,84% nad ,89% Celkem ,00% Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,54% Vyučen ,43% Střední odborné ,00% Úplné střední ,48% Úplné střední odborné ,58% Vyšší odborné ,93% Vysokoškolské ,04% Celkem ,00% Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 33 Odchody 36 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let 45 42% Do 10 let 19 18% Do 15 let 8 7% Do 20 let 14 13% Nad 20 let 21 20% Celkem % Průměrný plat k průměrný hrubý měsíční plat ,-Kč. 7

8 2 Náplň a rozsah činnosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, s teritoriální působností pro kraj Královéhradecký a Pardubický vznikl s účinností od formální přeměnou ze Státního památkového ústavu v Pardubicích, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, a začleněním do centralizované struktury nově vzniklého NPÚ. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích s teritoriální působností pro Pardubický kraj bylo zřízeno s účinností od rozdělením původního pracoviště na územní odborné pracoviště pro Královéhradecký kraj v Josefově a územní odborné pracoviště pro Pardubický kraj v Pardubicích. K je v Pardubickém kraji v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek evidováno celkem 2107 rejstříkových čísel aktuálně chráněných nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek. Oproti roku 2008 se nezměnil počet městských památkových rezervací (3: Litomyšl, Moravská Třebová a Pardubice), vesnických památkových rezervací (1: Hlinsko-Betlém), městských památkových zón (19) a vesnických památkových zón (3), ochranných pásem (15) a krajinných památkových zón (1). V Pardubickém kraji je dále chráněna jedna památka světového dědictví (zámek Litomyšl) a 7 národních kulturních památek. 3 Památková péče V roce 2009 se v odboru evidence a dokumentace plnily úkoly, které vyplývaly převážně ze statutárních činností NPÚ. Pokračovalo se na doplnění a zkvalitnění regionální kartotéky movitých a nemovitých kulturních památek a na zpracování základní evidence mobiliárních fondů. V rámci nemovitých kulturních památek byla zajišťována agenda, která vyplývala z úkolů v oblasti nemovitého památkového fondu. Především se zpracovávaly podklady na prohlášení věci za kulturní památku, podávaly se nové návrhy a průběžně se organizovaly odborné komise pro posuzování návrhu ve věci výběru nemovitostí, ale i movitostí za kulturní památku. Také byly poskytovány informace o nemovitých kulturních památkách odborné veřejnosti, majitelům kulturních památek a úředníkům z pověřených obcí. V rámci movitých kulturních památek se průběžně vyřizovaly dotazy ze strany římskokatolické církve. Především se jednalo o poskytování odborných podkladů pro inventury mobiliářů v jednotlivých farnostech. V rámci ZEMF se průběžně zpracovávaly a doplňovaly evidenční listy movitých kulturních památek, aktualizovaly se návrhy. V návaznosti na další činnosti se odborně spolupracovalo zejména s oddělením správy majetku a vnitropodnikových služeb při výpůjčkách, zejména při stanovení pojistných hodnot. Rovněž se spolupracovalo se specialisty při restaurování movitých kulturních památek nebo s odbornými pracovníky v oblasti movitých kulturních památek při prohlašování mobiliářů mimo správu NPÚ. Průběžně se vyřizovala agenda, která souvisela s úkoly v oblasti ZEMF. V rámci digitální evidence probíhalo počítačové zpracování ZEMF v programu CastIS nejen v objektech, které jsou ve správě NPÚ, ale i ve správě jiných subjektů. Průběžně byla pořizována fotodokumentace kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty kultovního, funerálního, či jiného charakteru například v oblasti archeologie, stavebních prací objektů, církevních subjektů, specialistů restaurování movitých a nemovitých kulturních památek. V rámci aktualizace fotodokumentace byly pořízeny digitální snímky v počtu kusů. Fotodokumentace byla poskytována pro tiskové účely, ale též pro katalogy výstav, propagaci aj. V rámci ukládání negativů a pozitivů do fotodokumentace se provádělo jejich průběžné archivování a evidování. Také se zajišťovala výpůjční a badatelská činnost nejen pro zaměstnance NPÚ, ale též pro širokou kulturní badatelskou veřejnost pro studenty z univerzit, vědecké pracovníky, soukromé badatele, PČR. Příslušná fotodokumentace se poskytovala římskokatolické církvi, ÚOP, ÚP a PČR. V rámci odborné knihovny se doplňoval knižní fond, který činil 457 nových knih, z toho 215 se zakoupilo a 242 bylo získáno dary (interní, vnitrostátní i zahraniční zdroje). Jelikož se jedná o veřejnoprávní knihovnu, průběžně probíhaly výpůjčky (mimo knihovnu 523 knih, periodik 63, počet čtenářů 53). Stav knihovního fondu je knih, počet docházejících periodik 11 titulů. V rámci odboru evidence a dokumentace pokračovala postupná obnova výpočetní techniky většinou z finančních zdrojů, které byly povětšinou poskytovány na institucionální výzkum. Obnova se prováděla dle aktuálních potřeb v návaznosti na dostupné finanční prostředky. Při tisku materiálií z rozmanitých oblastí odborné práce se přešlo od jednouživatelských (privátních) tiskáren na společné síťové, a tak se kladl důraz na provoz levnější, rychlejší, kvalitnější i jednodušší pro správu a údržbu. Na jednotlivých PC byl používán legálně zakoupený software. V oblasti dokumentace nemovitých kulturních památek byla využívána internetová aplikace Monumnet spravovaná na www stránkách NPÚ ÚP. Pro zakreslování jednotlivých parcelních čísel objektů a dalších detailů do mapových podkladů (vektorová digitalizace) se využíval program ArcGis. 8

9 Využívala se aplikace Photoshop v návaznosti na použití skenerů či digitálních fotoaparátů pro zpracování obrazové dokumentace. V průběhu roku byla centrálně vyvíjena aplikace MIS (MetaInformační systém) pro ukládání digitálních dat s celorepublikovou dostupností. V oblasti Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) probíhala videodokumentace církevních mobiliářů za aktivní spolupráce římskokatolické církve. Postupně byla provedena videodokumentace v 52 církevních objektech v rámci Biskupství královéhradeckého. V programu ArtGuard II v rámci Integrovaného informačního systému movitého kulturního dědictví bylo počítačově zpracováno výstupů movitých předmětů sakrálního původu (movitých kulturních památek či předmětů kultovní hodnoty), které pocházejí z objektů ve správě Biskupství královéhradeckého. V souvislosti s ISO probíhalo i zajišťování agendy dle zákona č. 71/1994 Sb. a 80/2004 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu. V rámci toho se aktivně spolupracovalo s PČR všech stupňů při zpracování podkladů o odcizených a poškozených movitostech, též při identifikaci nalezených předmětů. Pro tyto orgány byly poskytovány odborné konzultace ve věci odcizených předmětů a byla zhotovována příslušná dokumentace (výstupy z videodokumentace, popřípadě fotodokumentace). Úspěšně navazovala spolupráce s církevními subjekty. Důležité bylo předávání dat a informací s NPÚ ÚP a s MK ČR. V rámci geodetického referátu se v průběhu roku 2009 pracovalo na geodetickém a stavebním zaměření objektů a území včetně jejich připojení do S-JTSK a Bpv, příprava podkladů pro terénní měření prováděná v rámci archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů, na digitalizaci lokalit a jejich připojení DKM. Stav památkového fondu v Pardubickém kraji k K je v Pardubickém kraji v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek evidováno celkem 2107 rejstříkových čísel aktuálně chráněných nemovitých kulturních památek, z toho 383 v okr. Pardubice, 394 v okr. Chrudim, 552 v okr. Ústí nad Orlicí a 778 v okr. Svitavy. Oproti roku 2008 se nezměnil počet městských památkových rezervací (3: Litomyšl, Moravská Třebová a Pardubice), vesnických památkových rezervací (1: Hlinsko-Betlém), městských památkových zón (19) a vesnických památkových zón (3), ochranných pásem (15) a krajinných památkových zón (1). V Pardubickém kraji je dále chráněna jedna památka světového dědictví UNESCO (zámek Litomyšl) a sedm národních kulturních památek. K výběru nových NKP byly navrženy další památky, z nichž Ministerstvo kultury ČR vybralo pro další řízení následující čtyři: zámek v Pardubicích, krematorium v Pardubicích, kostel sv. Jakuba v Poličce (okr. Svitavy) a kostel sv. Bartoloměje v Kočí (okr. Chrudim). Prohlašování nemovitých kulturních památek v roce 2009 V okrese Pardubice byly navrženy tyto nemovitosti: Chvaletice, Hornická čtvrť základní škola a dále ve spolupráci s Ústředním pracovištěm NPÚ v Praze soubor nemovitostí v Kladrubech nad Labem, jako rozšíření ochrany historického areálu bývalého císařského hřebčína: budova čp. 2 (bývalá fara), budova čp. 3 (pošta), vrátnice a kočárovna na st.p. 164 bez čp., pozemek bývalé zámecké zahrady (p.p. 7, 8/1, st.p. 8/2, 8/3, 8/4, 4, 6) a dům čp. 10. V okrese Chrudim byl navržen k ochraně panský dům čp. 50 v Běstvině a dům čp. 54 ve Skutči. Na žádost majitele byl zpracován návrh na budovu Husova sboru v Chrudimi, který byl majiteli předán k dalšímu řízení, pro nedostatečnou památkovou hodnotu nebyl prostřednictvím NPÚ podán. V okrese Chrudim bylo zpracováno 1 odborné vyjádření ke zrušení prohlášení části pozemků náležejících k areálu zámku v Třemošnici nad Doubravou. V okrese Ústí nad Orlicí byl podán návrh na prohlášení kostela sv. Jakuba Většího se třemi barokními náhrobky v obci Bystřec a dále bylo zpracováno vyjádření k návrhu na zrušení památkové ochrany domu čp. 5 v Brtči. V okrese Svitavy byly k památkové ochraně navrženy sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Radkově u čp. 28, sloup se sochou sv. Rocha v Radkově u čp. 84 a sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Rychnově na Moravě (p. p. 2212/1). Na naše pracoviště byl zaslán návrh na prohlášení bývalé tvrze čp. 160 v Pomezí u Poličky, na které však již v době doručení probíhaly demoliční práce. Návrh včetně aktuálně pořízené dokumentace byl tedy založen do archivu NPÚ. V roce 2009 byly prohlášeny za kulturní památky následující nemovitosti: r. č venkovská usedlost čp. 14 Hamry, st. p. 28 k. ú. Hamry u Hlinska, okr. Chrudim; r. č bývalá základní škola čp. 124 Chvaletice, Hornická Čtvrť, st. p. 179 k. ú. Chvaletice; r. č Larischova vila bez čp. Pardubičky, obec Pardubice, st. p. 35 k. ú. Pardubičky; r. č měšťanský dům čp. 23 v Přelouči, st. p. 129/3 k. ú. Přelouč; r. č měšťanský dům čp. 25 v Přelouči, st. p.126 k. ú. Přelouč; r. č měšťanský dům čp. 26 v Přelouči, st. p. 125 k. ú. Přelouč (vše okr. Pardubice); r. č panská sýpka bez čp. Jevíčko, st. p. 256/1 k. ú. Jevíčko Předměstí; r. č krucifix, Mladějov na Moravě, p. p. 1050/2 k. ú. Mladějov na Moravě; r. č sousoší Nejsvětější Trojice, Mladějov na Moravě, p. p k. ú. Mladějov na Moravě (vše okr. Svitavy) a r. č venkovská usedlost čp. 101 Stradouň, st. p. 26/1 k. ú. Stradouň. 9

10 V roce 2009 byla zrušena památková ochrana v následujících případech: r. č /6-896 venkovská usedlost čp. 18 Lešany, okr. Chrudim; r. č venkovský dům čp. 37 Vítanov, okr. Chrudim; r. č / venkovská usedlost čp. 95 Čenkovice, okr. Ústí nad Orlicí; r. č / venkovská usedlost čp. 122 Výprachtice, okr. Ústí nad Orlicí. Důvodem ke zrušení ochrany byl zánik památkové hodnoty nepovolenou přestavbou (ve dvou případech ještě před r. 1989), v jednom případě byl důvodem havarijní stav. Prohlašování movitých kulturních památek v roce 2009 V okrese Chrudim byly navrženy a následně rozhodnutím MK ČR prohlášeny kulturními památkami čtyři předměty (již dříve prohlášeného) původního mobiliáře poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži. Jedná se o obraz Panny Marie Bolestné, dřevořezby andílků s tesařskými nástrojiˮ a svatého Josefa s Ježíškem, vše z počátku 18. století a dřevořezbu Panny Marie z 1. poloviny 19. století, která byla nošena při procesích. V okrese Svitavy byly navrženy dvě dřevořezby světců (světec se srdcem a světec s knihou) z vybavení kostela sv. Mikuláše v Horní Sloupnici. Obě dřevořezby jsou raně barokní z doby kolem roku Dále pak soubor 82 svítidel Smetanova domu v Litomyšli ing. arch. Skopce, které vyrobila pražská pobočka vídeňské firmy Schuckert-Siemens v roce Svítidla jsou tedy součástí jednotně utvářeného souboru, nacházejícího se in situ, v budově novorenesančního divadla, které v době svého vzniku patřilo k nejmodernějším v Čechách. Interiérová výzdoba s téměř kompletně dochovaným souborem osvětlovacích těles je zcela ojedinělá a její umělecká hodnota v rámci celého Pardubického kraje výjimečná. V okrese Ústí nad Orlicí byly navrženy varhany a kazatelna z kostela sv. Máří Magdalény v obci Řetová. Podoba varhan, pocházejích z významné dílny rodiny Spanelů v Rokytnici v Orlických horách, respektuje přetrvávající barokní půdorys s uplatněním již empírového estetického cítění. Byly vyrobeny roku Kazatelna se sochou Krista jako dobrého pastýře je z konce 18. století, vzhledově však konvenuje s o něco starší pozdně barokní dřevořezbou Krista z poloviny 18. století. Stav památkového fondu v Pardubickém kraji k Okres Celkový počet čísel rejstříku nemovitých KP Nem. KP Mov. KP VPR MPZ VPZ OP Zpříst. objekty Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy Celkový počet nem. KP Celkový počet mov. KP Celkem Změny památkového fondu v Pardubickém kraji za rok 2009 Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP (počet r. č.) Prohlášené nemovité KP (celkem) Prohlášené movité KP (počet r. č.) Prohlášené movité KP (celkem) Neprohlášené návrhy Pardubice Chrudim Zrušené Ústí nad Orlicí Svitavy Celkem

11 Odbor péče o nemovité a movité kulturní památky V roce 2009 se činnost pracovníků odboru soustředila na zpracování odborných vyjádření podle požadavků pověřených obcí s rozšířenou působností, která byla zasílána v požadovaných termínech, jen v několika případech u složitějších akcí po dohodě s výkonným orgánem byla lhůta prodloužena. Garanti pro jednotlivá území prováděli konzultace v terénu a to i v rámci pravidelných konzultačních dnů na obcích s rozšířenou působností, ale i na pracovišti s projektanty a vlastníky památek. V rámci spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje se někteří odborní pracovníci zúčastňovali schůzek s příslušnými pracovníky Krajského úřadu a s pracovníky pověřených obcí, kteří vykonávají státní správu v oblasti památkové péče. Větší důraz na odborný dohled byl kladen na akce subvencované z programů MK ČR a to při jednotlivých kontrolních dnech i mimo ně. Komise pro Havarijní program MK ČR na počátku roku soustředila jednotlivé žádosti o příspěvek z tohoto programu a rozdělila přidělené finanční prostředky nejvíce potřebným žadatelům. Několikrát rovněž zasedala interní odborná komise, která řešila složité a nejednoznačné akce obnovy převážně stavebních památek. V územní komisi pro posuzování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky byly projednávány návrhy na zapsání nemovitých i movitých věcí a po vyřízení všech formalit odeslány na MK ČR. V oblasti restaurování byly dozorovány akce jak na nemovitých tak i movitých kulturních památkách, a to jak při konzultacích a kontrolních dnech, tak i při přejímkách prací. Do Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR byly zařazeny nejpotřebnější akce v kraji a po vyřízení veškeré administrativy byly žádosti příslušnou pracovnicí odeslány na MK ČR, včetně její účasti při projednávání žádostí na této ministerské komisi. V rámci agendy restaurátorských prací na církevním mobiliáři byla zpracována i početná odborná vyjádření k průzkumům a restaurování mobiliáře v poutním kostele Panny Marie na Chlumku v Luži, v piaristickém kostele v Litomyšli a na církevním mobiliáři a nemovitých sochařských památkách z regionu, které mají být prezentovány v budovaném muzeu barokních soch v kostele sv. Josefa v Chrudimi. V oblasti movitých kulturních památek pokračovala revize těchto věcí v církevních objektech v rámci východočeského regionu. Po dohodě s příslušným pracovníkem Ministerstva pro místní rozvoj a garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro Pardubický kraj proběhlo i za účasti zástupce NPÚ ÚOP v Pardubicích v lednu 2009 vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. V soutěži, do které se přihlásila města Bystré, Chrudim, Jablonné nad Orlicí a Moravská Třebová, zvítězilo město Bystré, 2. Chrudim, 3. Moravská Třebová, 4. Jablonné nad Orlicí. Pracovník odboru, který pracuje v oblasti lidové architektury, se podílel na přípravě a realizaci odborného semináře Hliněné dny ve Rtyni v Podkrkonoší v červnu Pracovníci odboru úzce spolupracovali s obcemi s rozšířenou pravomocí a garanti území vyřizovali rovněž žádosti týkající se územních plánů všech stupňů, protože v loňském roce chyběl na odboru pracovník zabývající se územním plánem a historickým urbanismem. Z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho pracovníka a z důvodu, že dlouho nebylo obsazeno i jedno místo garanta, bylo nutné, aby se zbývající pracovníci podíleli na plnění příslušných úkolů vedle své odborné činnosti. V oblasti historických zahrad a parků a v oblasti lidové architektury a technických památek byla vyřizována příslušná agenda včetně odborných vyjádření. U archeologie byla pozornost věnována nejen odborným vyjádřením, ale i konzervaci archeologických nálezů z Kunětické hory a Pardubic Příhrádku, byl dozorován záchranný archeologický průzkum v Mikulovicích a byla zajišťována činnost Krajské archeologické komise. SLS Vysočina Sbírkotvorná činnost - Sbírkový fond SLS Vysočina je evidován v CES pod číslem PUP/ / Počet evidenčních jednotek ke je Z toho inventárních čísel je 2 652, počet nových inventárních čísel hlášených do CES je 85. Počet přijatých předmětů, vedených v pomocné evidenci jako studijní a doplňkové v roce 2009 je 203 předmětů. V roce 2009 jsme přijali předměty od 31 dárců. Počet rekonstruovaných a restaurovaných sbírkových předmětů v roce Počet konzervovaných předmětů ve vlastní konzervátorské dílně 75. Památková péče - SLS Vysočina se podílel na přípravě projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Nositelem tohoto projektu je Město Hlinsko. Havarijní program v roce 2009 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč 901 Sudslava Ústí nad Orlicí Bývalá fara čp Veselý Kopec Chrudim Zemědělská usedlost čp Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 903 Hrušová Ústí nad Orlicí Zemědělská usedlost čp Polom Chrudim Kostel sv. Kunhuty

12 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 905 Biskupice Svitavy Zámek čp Korouhev Svitavy Kostel sv. Petra a Pavla Dolní Boříkovice Ústí nad Orlicí Kostel Povýšení sv. Kříže Červený Potok Ústí nad Orlicí Kostel Navštívení Panny Marie Klášterec nad Orlicí Ústí nad Orlicí Kostel Nejsvětější Trojice Krouná Chrudim Zemědělská usedlost čp Horní Heřmanice Ústí nad Orlicí Zemědělská usedlost čp Lanškroun Ústí nad Orlicí Zájezdní hostinec Krčma čp Vendolí Svitavy Kostel sv. Ondřeje Pusta Rybná Svitavy Zemědělská usedlost čp Široký Důl Svitavy Pazderna Sádek Svitavy Zemědělská usedlost čp Třebosice Pardubice Kostel Povýšení sv. Kříže Staré Ždánice Pardubice Kostel sv. Václava Opatovice nad Labem Pardubice Kostel sv. Vavřince Svinčany Pardubice Kostel sv. Vavřince Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2009 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Chrast Kostel sv. Martina v Chrašicích Oprava omítek, malby, náhrobky Chroustovice Zámek Vstupní portál, restaurování 500 Litice SH Litice Hradby 2000 Litomyšl SZ Litomyšl Restaurování maleb 1000 Luže Kostel Panny Marie na Chlumku Balustráda, zadláždění, odvodnění Ráby SH Kunětická Hora Šestá brána 1000 Slatiňany SZ Slatiňany Jižní fasáda 2000 Žichlínek Kostel sv. Jana Křtitele Obnova interiéru kostela 500 Celkem Program regenerace MPR a MPZ v roce celkový seznam akcí obnovy, na něž byl poskytnut finanční příspěvek v Pardubickém kraji Obec, město Bystré radnice čp. 2 Česká Třebová dům čp. 97 Dašice fara čp. 55 Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí výměna 14 ks oken a 2 ks vchodových dveří, restaurování portálu a další související práce výměna 9 ks výkladců, repase dveří a mříží a další související práce obnova (restaurování) kachlových kamen a nástropní dekorativní malby v I. NP, oprava oken, dveří, podlah, výměna vstupní branky, zámečnické konstrukce a další související práce Příspěvek (Kč)

13 Obec, město Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí Příspěvek (Kč) Dašice kostel Narození Panny Marie obnova fasády horní části boční kaple - J, dokončení fasády horní části presbytáře, fasáda horní části boční kaple - S - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava říms, oprava prejzů a další související práce Heřmanův Městec dům čp. 33 pokračování obnovy krovu, stropu a střechy - úsek B1 - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Heřmanův Městec areál zámku čp. 37 celková obnova kamenného mostku a další související práce Heřmanův Městec kostel Zvěstování Panny Marie obnova krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce Heřmanův Městec hájovna čp. 338 obnova krovu a střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce Chrast u Chrudimi dům čp. 12 statické zajištění objektu Chrudim sloup Proměnění Páně celková obnova a restaurování sloupu s kašnou a další související práce Jablonné nad Orlicí sloup se sochou Panny Marie obnova (restaurování) a další související práce Jablonné nad Orlicí dům čp. 81 nátěry roubeného obvodového zdiva, štítu, sloupů a podbití podsíně Jablonné nad Orlicí fara čp. 1 provedení větracího kanálku, opravy omítek a izolace proti vlhkosti v interiéru objektu a další související práce Jevíčko zámek čp. 451 výměna 54 ks oken a další související práce Jevíčko augustiniánský klášter čp. 167 oprava vnitřních omítek v prostorách městského muzea - oprava omítek, sanační omítka, výmalba a další související práce; obnova vnitřních a vnějších omítek kláštera - izolace proti vlhkosti, oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr a další související práce; obnova chodby - sanační omítka, výmalba, oprava dlažby a další související práce Jevíčko městské opevnění obnova hradeb na p.p.č úsek E - za domy čp. 315, 771 a celková obnova Jevíčko kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova (restaurování) vstupního portálu - pravé patky ostění a stupně Jevíčko kašna na p.p.č. 96/1 obnova (restaurování) střední části kašny Králíky kostel sv. Archanděla Michaela obnova krovu a střechy věže kostela - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce Králíky dům čp. 359 obnova fasády Z štítu domu - oprava omítek, nátěr fasády, klempířské konstrukce, výměna oken a další související práce; dokončení obnovy střechy a obnova V štítu - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce, výměna oken, oprava omítek, nátěr fasády; a další související práce Lanškroun děkanství čp. 2 obnova střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Lanškroun zámek Lanškroun čp. 1 obnova (restaurování) 5 ks kamenných ostění oken a 5 ks kamenných ostění dveří v přízemí zámku

14 Obec, město Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí Příspěvek (Kč) Letohrad zámek čp. 1 I. etapa obnovy opěrné zdi zámecké terasy na p.p.č. 139 včetně restaurování zábradlí terasy (statické zajištění zdiva, oprava zdiva, odvodnění, vyspárování zdiva, restaurování zídky a další související práce) Litomyšl Zámek v Litomyšli odvlhčení a odvodnění úřednického domu čp. 134 z areálu zámku a další související práce Luže dům čp. 8 obnova krovu a střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce Luže dům čp. 6 obnova krovu a střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce Moravská Třebová městské opevnění obnova hradeb vč. bašty na p.p.č. 168/1 - oprava zdiva a další související práce Moravská Třebová radnice čp. 32 výměna vrat Moravská Třebová dům čp. 27 výměna vstupních dveří a výkladců a další související práce Moravská Třebová Latinská škola čp. 25 obnova 2 ks komínů a další související práce Moravská Třebová dům čp. 34 obnova fasády 1. NP a soklu - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr a další související práce Moravská Třebová dům čp. 46 obnova domu - 1. etapa statického zajištění objektu a další související práce Moravská Třebová Latinská škola čp. 25 obnova (restaurování) kamenných prvků fasády Moravská Třebová dům čp. 148 obnova (restaurování) vnitřního portálu Moravská Třebová dům čp. 132 výměna oken a další související práce Moravská Třebová dům čp. 205 obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Moravská Třebová dům čp. 85 oprava fasády - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, výměna oken a další související práce; oprava vnitřních omítek a výmalba Moravská Třebová dům čp. 78 oprava 30 ks oken a 1 ks balkónových dveří Moravská Třebová dům čp. 83 obnova soklu domu 7000 Moravská Třebová dům čp. 163 obnova vnitřních prostor - oprava omítek, výmalba, oprava podlah a dlažeb, truhlářské konstrukce, výměna oken a výkladců a další související práce Moravská Třebová městské opevnění obnova hradeb na p.p.č oprava zdiva a další související práce Moravská Třebová městské opevnění obnova hradeb p.p.č oprava zdiva a další související práce Moravská Třebová kostel Nanebevzetí Panny Marie pokračování obnovy fasády - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce Moravská Třebová dům čp. 151 výměna oken domu Moravská Třebová dům čp. 73 restaurování vstupního kamenného portálu a vstupních dveří Pardubice dům čp. 26 oprava omítek a výmalby nebytových prostor přízemí domu 5000 Pardubice zvonice na p.p.č. 59/2 statické zajištění zdiva zvonice a další související práce Pardubice dům čp. 30 obnova střechy a krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce

15 Obec, město Kulturní památka (identifikace objektu) Práce dle rozhodnutí Příspěvek (Kč) Pardubice dům čp. 25 obnova fasády - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Polička městské opevnění celková obnova městského opevnění - bašta SO 16, p.p.č. 249/1 a hradebního úseku SO 04, p.p.č. 246, 30, 6551 a další související práce Předhradí kostel Sedmibolestné Panny Marie obnova sanktusní věžičky kostela - tesařské a klempířské konstrukce a další související práce Svitavy Ottendorferova knihovna obnova (restaurování) oken a dveří objektu a další související práce Ústí nad Orlicí dům čp. 18 (radnice) obnova 24 ks oken a další související práce Vysoké Mýto Husův sbor na p.p.č. 299 obnova stropu, krovu a střechy - statické zajištění stropu, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Vysoké Mýto kostel sv. Vavřivce pokračování obnovy (restaurování) vitrážových oken a kamenných prvků oken obou věží kostela a další související práce Vysoké Mýto budova základní školy čp. 2 obnova střechy III. etapa - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Žamberk kostel sv. Václava obnova krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce Žamberk kostel sv. Václava restaurování nástěnných maleb oratoře u presbytáře na epištolní straně a maleb na klenbě kaple Panny Marie v kostele Žamberk dům čp. 149 obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce, oprava komínů a další související práce Žamberk sloup se sochou Panny Marie na p.p.č. 3742/1 celková obnova (restaurování) a další související práce Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2009 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Svobodné Hamry Zámek čp. 1 Venkovní fasády Telecí Zemědělská usedlost čp. 16 Střecha Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Červená Voda Kostel sv. Mikuláše Oltářní obraz Klášterec nad Orlicí Kostel Nejsvětější Trojice Oltář sv. Jana Nepomuckého - 2. etapa Klášterec nad Orlicí Kostel Nejsvětější Trojice Čtyři andělé z nástavce oltáře

16 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Semanín Kostel sv. Bartoloměje Hlavní oltář Slatiňany SZ Slatiňany Dva obrazy Tatenice Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hlavní oltář - 8. etapa Celkem Přehled odborných vyjádření v roce 2009 historická zeleň Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona Ostatní Celkem č. 20/87 Sb. Pardubický kraj Celkem Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v ÚOP v Pardubicích Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek zaevidovaných v roce 2009 Počet jednotek uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nesleduje se nálezů Celkem 0 0 Program podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2009 Pověřená obec Obec Památka/stavebník Dotace v tis. Kč Pardubice Mikulovice Archeol. lokalita/rd p. Žemličky 59 Mikulovice Archeol. lokalita/rd p. Lýra 135 Mikulovice Archeol. lokalita/rd p. Kubíka 122 Celkem 316 Pozn.: Rozsah příspěvku PPZAV se stanovuje z celkové částky poskytnuté MK a přiděluje jednotlivým ÚOP arch. komisí ÚP na základě žádostí jednotlivých oprávněných organizací. Čerpáno bylo ,- Kč (zaokrouhleno na 316 tisíc), 847,- Kč bylo hrazeno z rozpočtu pracoviště ÚOP v Pardubicích. Počet odborných vyjádření v jednotlivých kategoriích zpracovaných v roce 2009 Vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Vyjádření ke stavební činnosti v památkově chráněných územích Vyjádření ke stavební činnosti v územích s archeologickými nálezy Mgr. Čurda Celkem 16

17 4 Správa památkových objektů NKP Hrad Kunětická hora zpřístupněná památka Kontakt: Státní hrad Kunětická hora Staré Hradiště tel.: Otevírací doba v roce 2009: Duben: soboty, neděle, svátky hod. Květen-Srpen: denně mimo pondělí hod. Září: soboty, neděle, svátky hod. Říjen: soboty, neděle, svátky hod. Hrad Kunětická hora byl v roce 2009 veřejnosti zpřístupněn v dubnu, návštěvnická sezona skončila měsícem říjnem. Expozice v hradním paláci si v roce 2009 prohlédlo celkem návštěvníků. Na objektu se uskutečnila celá řada didaktických a kulturních akcí. Mezi nejnavštěvovanější patřily venkovní divadelní scéna Východočeského divadla v Pardubicích, letní hudební festival České hrady a Festival lidových řemesel. Tradičně byly uspořádány didaktické programy pro školní skupiny Středověký hrad Faber a Putování za Kelty. Pro předškolní děti byla připravena hraná pohádka. Hrad Litice zpřístupněná památka Kontakt: Státní hrad Litice Žamberk tel.: Objekt byl veřejnosti přístupný od dubna do října. Otevírací doba byla v dubnu, září a říjnu 9-16 hod., v květnu a červnu 9-17 hod. a v červenci a srpnu 9-18 hod. Prodloužení návštěvní doby v červenci a srpnu do 18. hod. se neosvědčilo a návštěvníků po 17. hodině přicházelo již minimum. Celkově objekt navštívilo návštěvníků, z toho platících. Pro školní mládež byl v měsíci červnu připraven didaktický program Tradiční řemesla na hradě Litice. Děti si vyzkoušely dovednosti našich předků jako košíkářství, hrnčířství a tkalcovství se konal již 10. ročník Litického šermování. Dobový program představil návštěvníkům, převážně rodinám s dětmi, historická řemesla, středověkou zbroj a zbraně zábavnou a zároveň poučnou formou probíhaly páté Turnajové hry Jiříka z Poděbrad. Program je zajímavý aktivní účastí návštěvníků na dobových soutěžích. NKP Zámek Litomyšl - prohlášen památkou UNESCO zpřístupněná památka Kontakt: Státní zámek Litomyšl Litomyšl tel.: Zámek Litomyšl byl v sezoně 2009 pro veřejnost zpřístupněn v dubnu, návštěvnická sezona skončila měsícem říjnem (duben a říjen so, ne, sv ; květen až září út - ne ). Předem domluvené prohlídky zámku probíhaly po celý rok. Zámek navštívilo návštěvníků (z toho platících). Zpestřením byly letní noční prohlídky a prohlídky v době adventu. V zámeckém areálu se uskutečnil další ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. V průběhu sezony (mimo dobu trvání festivalu Smetanova Litomyšl) probíhaly svatební obřady v zámecké kapli, koncerty a četná představení v zámeckém divadélku. Rovněž akce v kongresovém centru zámku, mimo jiné vzdělávací přednášky Univerzity třetího věku. Didaktické programy v roce 2009 Řetězové provázení projekt pro žáky druhého stupně základních škol, kteří provádí své spolužáky a rodiny zámkem jako zkušení průvodci. K skončil po 32 letech ve funkci kastelána pan Josef Holub a od nastoupila do této funkce paní Jana Sehnalová. 17

18 NKP Státní zámek Slatiňany zpřístupněná památka Kontakt: Státní zámek Slatiňany Zámecký park Slatiňany tel.: Sezona Otevírací doba: Duben a říjen: hod. Květen, červen, září: hod. Červenec, srpen: hod. Začátek sezony byl zahájen předáním poháru časopisu Jezdectví do Hipologického muzea a dále hipologickou konferencí. Během sezony byla uspořádána řada výstav, tzv. Den koní a v závěru sezony beseda s jezdkyní Evou Palyzovou. Konaly se koncerty, přednášky a různé společensko-kulturní akce. Pokračovalo se rovněž ve stavební péči a značných oprav doznaly interiéry. Největší stavební akcí byla a stále ještě je oprava fasády jižního průčelí zámku. Až bude tato část opravena a upraveno i okolí před saletkem, potěší se oko návštěvníka krásným pohledem na jižní část zámku směrem od parku. Nejúspěšnější změnou loňského roku bylo zavedení večerních a nočních prohlídek pro širokou veřejnost. Slatiňanský zámek je i oblíbeným místem svatebčanů. Zámek včetně svatebčanů navštívilo okolo 18 tisíc návštěvníků. V lednu skončil po 25 letech ve funkci správce památkového objektu SZ Slatiňany pan Ing. Jaroslav Havlíček a od do této funkce nastoupila Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Soubor lidových staveb Vysočina zpřístupněná památka Kontakt: Soubor lidových staveb Vysočina Příčná Hlinsko tel. a fax: Expoziční celky: Veselý Kopec otevřeno od do , po dobu vánoční výstavy Betlém Hlinsko, památková rezervace lidové architektury otevřeno celoročně Celkový počet návštěvníků v roce 2009 činil Vedle osvědčených programů, kterými jsou například Veselokopecký jarmark, Posvícení, Bramborová sobota, nebo vánoční výstavy na Veselém Kopci a v Betlémě, jsme připravili i nové programy. Z nich si pozornost návštěvníků, i přes nepřízeň počasí, získal program s názvem Není bylina, aby na něco nebyla. Návštěvníci při něm měli možnost získat informace o použití bylin v tradičním lidovém jídelníčku i v léčitelství. Pokračovali jsme v nabídce speciálních programů pro školy. Červnový pořad na Veselém Kopci byl zaměřen na tradiční lidovou stravu, podzimní program odehrávající se v památkové rezervaci Betlém Hlinsko měl zvláštní téma: vztah člověka k místu, kde žije; budování vztahu k domovu; hledání odpovědi na otázku: co je to domov? Program tematicky vycházel z výstavy s názvem, Aby oči viděly a uši slyšely, která se konala od července do konce září v domku čp Oba programy pro školy byly podpořeny z dotačních programů Ministerstva kultury určených na podporu tradiční lidové kultury. 5 Věda a výzkum a) Institucionální úkol č. 201/09: Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ Spoluřešitel NPÚ ÚOP v Pardubicích - garant: PhDr. et Mgr. Vaňura. Spolupracovníci: Provazník, Mgr. Červinka, Mgr. Cinková, Švadlenka, Krištof, externisté, dle potřeby dokumentátoři. Dílčí úkol: Postupné zpracovávání odborných popisů, doplňování fotodokumentace s novými inventárními čísly a označování předmětů novými inventárními čísly; provedení odborných expertíz vybraných druhových skupin mobiliárních předmětů externími specialisty. PhDr. et Mgr. Vaňura: vedení výzkumného úkolu, sledování a zodpovědnost za dodržení ekonomických kritérií, průběžné vyhodnocování, koordinace systému dokumentace a plnění databáze zpracovaných jednotek fondu v programu CastIS. Provazník: technické zajištění programu a databází, kontrola dat, přiřazování inventárních čísel k digitální fotodokumentaci a tisk, zaškolení odborných pracovníků. 18

19 Mgr. Cinková, Mgr. Červinka: zpracování evidenčních listů. Švadlenka, Krištof: digitální fotodokumentace. Cíle: Litomyšl pokračovalo se v revizi a odborném zpracovávání evidenčních listů včetně popisů k historické dokumentaci z rodinných alb a dalších předmětů (1123 ks předmětů), včetně pořizování digitální fotodokumentace (2020 snímků) a fyzického označení předmětů inventárními čísly Mgr. Cinková, externisté, digitální fotodokumentace - Švadlenka. Kunětická Hora dokončení základní evidence objektu včetně kompletní revize evidenčních listů, doplnění a aktualizace digitální fotodokumentace. Spolupráce se správou majetku při identifikaci jednotlivých mobiliárních předmětů Mgr. Červinka, Švadlenka. Slatiňany pokračovalo vědecké zpracování popisů předmětů s hipologickou tematikou včetně pořízení digitální fotodokumentace a fyzické označení inventárními čísly (Ing. Havlíček, Ing. Ondráček, CSc. bývalý ředitel Hřebčína ve Slatiňanech) 507 ks předmětů, digitální fotodokumentace 1006 snímků digitální fotodokumentace - Krištof. Litomyšl, Slatiňany, Kunětická Hora, Litice pokračovala kontrola dat v databázi po provedené konverzi a vkládání nových záznamů včetně fotodokumentace. Objekt: sh Kunětická Hora celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní je nezbytná nová fotodokumentace (pokud je pro identifikaci dostačující čb fotografie, dáváme přednost inv. jednotkám dosud fotograficky vůbec nezdokumentovaným) v programu CastIS vedeno inv. jednotek Stav k Stav k Stav k Stav k Objekt: SH Litice celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: Stav k Stav k Stav k Stav k

20 je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní je nezbytná nová fotodokumentace (pokud je pro identifikaci dostačující čb fotografie, dáváme přednost inv. jednotkám dosud fotograficky vůbec nezdokumentovaným) v programu CastIS vedeno inv. jednotek Stav k Stav k Stav k Stav k Objekt: SZ Litomyšl celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní je nezbytná nová fotodokumentace (pokud je pro identifikaci dostačující čb fotografie, dáváme přednost inv. jednotkám dosud fotograficky vůbec nezdokumentovaným) v programu CastIS vedeno inv. jednotek Stav k Stav k Stav k Stav k Objekt: SZ Slatiňany celkový počet inventárních jednotek je zpracováno akceptovatelným způsobem tzn. inv. jednotka je identifikovatelná na základě popisu a fotografie, byť černobílé počet inv. jednotek, kterými je nutno se zabývat z toho: je třeba vypracovat nový odborný popis nebo doplnit popis dosavadní Stav k Stav k Stav k Stav k

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Pardubicích. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Pardubicích. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Pardubicích výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Telči výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 67784/ENV/14 Ing. Hlaváčová/ l. 2993 11. 11. 2014 Věc: Posuzování

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky VY_32_INOVACE_OBV_455 Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 3.2.2013 Datum pilotáže: 6.2.2013 Anotace: Prezentace pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

3.3.1 Nedostatečně chráněná území v Pardubickém kraji

3.3.1 Nedostatečně chráněná území v Pardubickém kraji 3.3.1 Nedostatečně chráněná území v Pardubickém kraji Lokalita Vodní tok Ohrožená místa Brandýs nad Orlicí Tichá Orlice obytné domy, sport. areál, kotelna, C..E.B. Kahovec Návrh (není povinné) (Q N ) Q50

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Pardubický kraj. www.pardubickykraj.cz. Martin Halámka

Pardubický kraj. www.pardubickykraj.cz. Martin Halámka Pardubický kraj www.pardubickykraj.cz Martin Halámka Projekty internetizace realizované Pardubickým krajem Veřejná místa přístupu k internetu v sociálních zařízeních zřizovaných Pardubickým krajem Veřejná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Výroční zpráva 2010 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Dny evropského dědictví Příběh skrytý pod podlahou Přírodovědně vlastivědná vycházka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu Vánoční

Více

Seznam schválených projektů

Seznam schválených projektů Seznam schválených projektů Oblast podpory 2.3 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů schválených k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více