NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková

2 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006 (tj. periodik, periodických edic apod.) je v pořadí již devátým seznamem, který knihovna Národního archivu vydala. Seznam je rozdělen do dvou částí - abecední a tematické. V abecední části jsou záznamy titulů seriálů abecedně řazeny podle ČSN Abecední řazení a záznamy jsou průběžně pročíslovány. V pravém dolním okraji je uvedena zkratka oddělení knihovny a signatura. Záznam obsahuje údaj o posledním ročníku (svazku nebo čísle), který došel do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006 a je uveden v závorce. Záznam obsahuje tyto údaje: - číslo záznamu - název (podnázev) seriálu - poslední ročník (svazek, číslo), který byl v knihovně Národního archivu k 1. lednu 2006 k dispozici - místo vydání, nakladatel - zkratka dílčího fondu knihovny NA / fond a Knih.C zpřístupněn na Ústředním pracovišti knihovny NA - Praha 4, Archivní 4, tel.: , fax: , a fond Knih.B na detašovaném pracovišti knihovny NA - Praha 6, tř. Milady Horákové 133, tel.: , V tematické části jsou seriály roztříděny do hrubých tematických skupin, odpovídajících zaměření fondu a potřebám knihovny Národního archivu. Záznamy seriálů jsou uváděny formou odkazů na čísla záznamů seriálů v abecední části seznamu. Počínaje tímto Seznamem k budou soupisy docházejících seriálů rovněž publikovány na (Knihovna Bibliografické soupisy). V Praze dne 1. srpna 2006 Mgr. Marie Šatochinová vedoucí knihovny

3 1. ABHANDLUNGEN der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 79, 2002, Heft 2) Berlin, Akademie Verlag Knih.B - V ACTA Comeniana. (2004, sv. 42) Praha, Filosofický ústav AV ČR - C ACTA demographica. (2003, sv. 14) Praha, Česká demografická společnost 4. ACTA historiae rerum naturalium nec non technicarum. New Series. (2004, vol. 8) Praha, Národní technické muzeum 5. ACTA historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C. (2000, sv. 5) Opava, Slezská univerzita 6. ACTA historica Novodomensia. (2004, sv. 3) Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 7. ACTA onomastica. (roč. 45, 2004) Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 8. ACTA Theresiania. (2003, sv. 1) Praha, Institut Terezínské Iniciativy 9. ACTA Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Tom 42, 2002, Fasc. 1-2) Praha, Univerzita Karlova 10. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. (2003, sv. 1) Praha, Univerzita Karlova 11. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. (2005, sv. 162) Praha, Univerzita Karlova 12. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica. (2001, sv. 30) Olomouc, Univerzita Palackého 13. ACTA Universitatis Purkynianae. (2002, sv. 83) Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 14. ACTA Universitatis Wratislaviensis. Serie Historia. (2002, No. 2478/CLXI) Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 15. ADLER. (Bd. 37, , Heft 4) Wien, Heraldischgenealogische Gesselschaft "Adler" 16. AKADEMICKÝ bulletin. (2005, č. 12) Praha, Tiskový odbor SSČ AV ČR - C 988 Knih.B - V I M C I M C 611 Knih.B - V C C 321 Knih.B - V C C 315* - C C C C ALMANACH Labyrint (2005) Praha, Labyrint - PK 18. ANSCHNITT. (Jg. 57, 2005, Nr.6) Bochum, Deutsches Bergbau- Museum - C 1071

4 19. ANZEIGER. (Jg. 140, 2005) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 20. ARHIVI. (Letnik 28, 2005, št. 2) Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije Knih.B - V C ARHIVSKI vjesnik. (2004, sv. 47) Zagreb, Hrvatski državni arhiv - C ARCHAEOLOGIA historica. (2005, sv. 30) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 23. ARCHAEOLOGICA Pragensia. (2002, sv. 16) Praha, Muzeum hl.m.prahy 24. ARCHEION. (2000, sv. 101) Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 25. ARCHEOLOGICKÉ výzkumy v jižních Čechách. (2005, sv. 18) České Budějovice, Jihočeské muzeum 26. ARCHEOLOGICKÝ výzkum v severních Čechách. (2004, sv. 31) Teplice, Regionální muzeum 27. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. (Bd. 49, 2003) Köln, Böhlau-Verlag 28. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. Beihefte. (2005, Bd. 9) Köln, Böhlau-Verlag 29. ARCHIV für österreichische Geschichte. (2005, Bd. 140) Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften - C 895 Knih.B - V C C C I M C C 327* - II M ARCHIVALISCHE Zeitschrift. (Bd. 87, 2005) Köln, Böhlau-Verlag - C ARCHIVAR. (Jg. 58, 2005, Heft 3) Düsseldorf, Nordrhein- Westfalischen Hauptstaatsarchiv 32. ARCHIVE in Bayern. (Bd. 2, 2005) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bayerns 33. ARCHIVNÍ časopis. (roč. 55, 2005, č. 4) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 34. ARCHIVNÍ listy. (roč. 1, 2003, sv. 1) Rokycany, Státní okresní archiv - C C C 395 Knih.B - V ARCHIVNÍ prameny Kolínska. (2003) Kolín, Státní okresní archiv - PK 36. ARCHIVNÍ sborník Státního okresního archivu Kroměříž (2005, sv. 11) Kroměříž, Státní okresní archiv 37. ARCHIVUM Trebonense. (2002, sv. 10) Třeboň, Státní oblastní archiv - C C 747 Knih.B - III a C 93

5 38. ARCHIWISTA Polski. (Rok 9, 2004, Nr. 2(34))Toruń, Stowarzyszenie archiwistów Polskich 39. ARXIUS. (2005, Nr. 44) Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 40. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. (2005) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 41. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Philosophischehistorische Klasse. (2005, Heft 3) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - C C 1157 Knih.B - V 891 Knih.B - V BEZDĚZ. (2005, sv. 14) Česká Lípa, Státní okresní archiv - C BIBLIOGRAFIE a prameny k vývoji Moravy. (2003, sv.49) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 44. BIBLIOGRAFIE dějin českých zemích za rok... (1998) Praha, Historický ústav AV ČR 45. BIBLIOGRAFIE památkové péče v ČR za rok... (1998) Praha, Národní památkový ústav 46. BIBLIOTHECA Strahoviensis. (2004, sv. 6-7) Praha, Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 47. BLÄTTER für Heimatkunde. (Jg. 79, 2005, Heft 2-3) Graz, Historischer Verein für Steiermark - PK - PK Knih.B - III p B 75 - PK - C 1179 Knih.B - V C BOHEMIA. (Bd. 45, 2004, Heft 2) München, R.Oldenbourg - C BRNO v minulosti a dnes. (2005, sv. 18) Brno, Archiv města Brna - C 634 Knih.B - III m BULLETIN Historického ústavu AV ČR. (roč. 15, 2004, č. 2) Praha, Historický ústav AV ČR 51. BULLETIN Muzea romské kultury. ( , sv ) Brno, Muzeum romské kultury 52. BULLETIN Národní galerie v Praze. ( , sv ) Praha, Národní galerie - C C C BULLETIN plus. (2004, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR 54. BULLETIN SKIP. (roč. 14, 2005, č.4) Praha, SKIP - PK 55. CASTELLOLOGICA Bohemica. (2004, sv. 9) Praha, Archeologický ústav AV ČR - C COMMA. (2004, Heft 2) Paris, ICA - C CONFLUENS. (roč. 1, 2005) Mělník, Regionální muzeum - C 1469

6 58. ČAS. (roč. 14, 2005, č. 4-5) Moravský Beroun, Moravská expedice - C ČAS v roce... (2004) Praha, Česká archivní společnost - C ČASOPIS Matice moravské. (roč. 124, 2005, č. 1) Brno, Matice moravská 61. ČASOPIS Moravského muzea. Vědy společenské. (roč. 90, 2005, č. 1-2) Brno, Moravské zemské muzeum 62. ČASOPIS Národního muzea. Řada historická. (roč. 174, 2005, č. 3-4) Praha, Národní muzeum 63. ČASOPIS Slezského muzea. Série B - Vědy historické. (roč. 54, 2005, č. 1) Opava, Slezské zemské muzeum 64. ČESKÁ beseda. (roč. 7, 2004, č ) Sarajevo, Udruženja granada češkog porijekla 65. ČESKÉ památky. (roč. 15, 2004, č. 1) Plzeň, Český svaz ochránců památek - C 48 Knih.B - V 4 - C C 54 Knih.B - V 1 - C C ČESKÉ listy. (roč. 6, 2005, č. 12) Praha, F & Mediaservis - C ČESKÉ vězeňství. (roč. 13, 2005, č. 6) Praha, Vězeňská služba ČR 68. ČESKOLIPSKO literární. (2002, sv. 14) Česká Lípa, Státní okresní archiv 69. ČESKO-SLOVENSKÁ historická ročenka... (2004) Brno, Masarykova univerzita 70. ČESKO & slovenská Vídeň dnes. (2004, č. 7-8) Wien, Schulverein Komenský 71. ČESKÝ časopis historický. (roč. 103, 2005, č. 4) Praha, Historický ústav AV ČR - C C C C 460 Knih.B - V ČESKÝ lid. (roč. 92, 2005, č. 4) Praha, Etnologický ústav AV ČR - C 82 Knih.B - V ČEŠI v cizině. (2004, sv. 12) Praha, Ústav pro etnografii a fokloristiku AV ČR 74. ČTENÁŘ. (roč. 57, 2005, č. 12) Kladno, Středočeská vědecká knihovna 75. DĚČÍNSKÉ vlastivědné zprávy. (roč. 15, 2005, č. 41) Děčín, Oblastní muzeum 76. DĚDICTVÍ Koruny české. (roč. 14, 2005, č. 4) Praha, Nezávislá památková unie - C C C C 1311

7 77. DĚJEPIS. (2004, sv. 21) Plzeň, Západočeská univerzita - C DĚJINY - teorie - kritika. (roč. 2, 2005, č. 2) Praha, Masarykův ústav A V ČR 79. DĚJINY a současnost. (roč. 27, 2005, č. 12) Praha, Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 80. DĚJINY věd a techniky. (roč. 38, 2005, č. 4) Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky - C C 570 Knih.B - V C DEMOGRAFIE. (roč. 47, 2005, č. 4) Praha, Český statistický úřad - C DIGITÁLNÍ foto magazín. (2005, prosinec) Praha, Omega Publishing 83. DISSERTATIONES historicae. (2005, sv. 11) Hradec Králové, Historický klub - C DOCUMENTA Pragensia. (2005, sv. 24) Praha, Archiv hl.m. - I M 615 Knih.B - V DOCUMENTA Pragensia. Monographia. (2005, sv. 20) Praha, Archiv hl.m. - I M 615* Knih.B - I d C EGOVERNMENT. (2005, č. 4) Praha, Info-com s.r.o. 87. EIA. (roč. 10, 2005, č. 4) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 88. EKONOM. (roč. 49, 2005, č. 52) Praha, Economia a.s. - C ENERGETICKÝ regulační věstník. (roč. 5, 2005, č. 14) Praha, Energetický regulační úřad 90. FILOSOFICKÝ časopis. (roč. 53, 2005, č. 6) Praha, Filosofický ústav AV ČR 91. FINANČNÍ zpravodaj. (roč. 39, 2005, č. 12) Praha, Ministerstvo financí ČR 92. FOLIA historica Bohemica. (2005, sv. 21) Praha, Historický ústav AV ČR 93. FOLIA numismatica. ( , sv ) Brno, Moravské zemské muzeum 94. FONTES bibliothecarum Musei Plzensis. (2000, sv. 1) Plzeň, Západočeské muzeum - C C I M C 156* Knih.B - V 2* - PK 95. FONTES historiae artium. (2004, sv. 12) Praha, Artefactum - I M 966

8 96. FONTES - Izvori za hrvatsku povijet. (God. 10, 2004) Zagreb, Hrvatski državni arhiv - C FONTES Nissae. (2005, sv. 6) Liberec, Technická univerzita - C 1395 Knih.B - V FORUM. (2005, č. 3) Praha, Univerzita Karlova - C FORUM Brunense. (2000) Brno, Muzeum města Brna - C FOTO video. (2005, č. 12) Praha, ATEMI s.r.o FOTOGRAFIE. (2005, č. 12) Praha, B.D.S. Press, s.r.o. - C GENEALOGICKÉ a heraldické listy. (roč. 25, 2005, č. 4) Praha, Česká genealogická a heraldická společnost 103. GEOGRAFIE. (roč. 110, 2005, č. 4) Praha, Česká geografická společnost 104. HAVLÍČKOBRODSKO. (2005, sv. 19) Havlíčkův Brod, Okresní muzeum - C 751 Knih.B - V C C HERALDICKÁ ročenka. (2005) Praha, Heraldická společnost - C 1039 Knih.B - III p C HERALDIKA a genealogie. (roč. 38, 2005, č.3-4) Praha, Klub pro českou heraldiku a genealogii 107. HISTORIA nova. (1999, sv. 12) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 108. HISTORICA. Series Nova. (2003, sv. 10) Praha, Historický ústav AV ČR - C 679 Knih.B - V II M C HISTORICA Pragensia. (2003, sv. 1) Praha, Muzeum hl.m. - C HISTORICKÁ demografie. (2005, sv. 29) Praha, Sociologický ústav AV ČR 111. HISTORICKÁ fotografie. (roč. 5, 2005) Praha, Národní archiv - Hradec Králové, Muzeum východních Čech 112. HISTORICKÁ geografie. (2005, sv. 33) Praha, Historický ústav AV ČR 113. HISTORICKÁ Olomouc. (2002, sv. 13) Olomouc, Univerzita Palackého - C C 686 Knih.B - V C C HISTORICKÉ sklo. (2003, sv. 3) Čelákovice, Městské muzeum - C HISTORICKÉ štúdie. (roč. 43, 2004) Bratislava, Historický ústav SAV - C 515

9 116. HISTORICKÝ obzor. (roč. 16, 2005, č ) Praha, Aleš Skřivan - C HISTORICKÝ sborník Karlovarska. (2004, sv. 10) Karlovy Vary, Státní okresní archiv 118. HISTORIE a vojenství. (roč. 54, 2005, č. 3-4) Praha, Vojenský historický ústav 119. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. (2005, Bd ) Graz, Stadt Graz 120. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Linz. (2003-4) Linz, Archiv der Stadt Linz - C 1230 Knih.B - V C 355 Knih.B - V C C HLÁSÍ se policie. (roč. 9, 2005, č. 6) Praha, Mita Press - C HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. (roč. 22, 2005, č. 4) Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 123. HOSPODÁŘSKÉ dějiny. (2004, sv. 23) Praha, Historický ústav AV ČR - C I M HOSPODÁŘSKÉ noviny. (2005, ) Praha, Economia, a.s HUSITSKÝ Tábor. (2004, sv. 13) Tábor, Husitské muzeum - I M 552 Knih.B - V CHIP. (2005, č. 12) Praha, Vogel Publishing - C CHRUDIMSKÝ vlastivědný sborník. (2004, sv. 8) Chrudim, Regionální muzeum 128. INFO 7. (roč. 19, 2004, Heft 3) Münster-Hamburg-London, Lit- Verlag Dr. W. Hopf - C INSAR (2005, č. 10) Brüssel, Europäische Kommission - C INFORMACE. (2005, č. 4) Praha, Knihovna AV ČR 131. INFORMATIVNÍ přehled. (2005, č. 24) Praha, Národní archiv - C ITALIA Contemporanea. (2005, N 241) Roma, Carocci editore - C IURIDICA. (2005) Praha, Radek Uhlíř - II M JAHRBUCH der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler". (Bd. 15, 2002) Wien, Heraldisch-genealogische Gesellschaft "Adler" 135. JAHRBUCH für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge. (Bd. 65, 1999) St. Pölten, Verein für Landeskunde von Niederösterreich - III M 11 - C JEDNOTA. (roč. 60, 2005, č. 50) Daruvar, Nakladatelství Jednota Knih.C - V B 150

10 137. JESENICKO. (2005, sv. 6) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 138. JIHLAVSKÝ archivní občasník. ( , sv. 1) Jihlava, Státní okresní archiv 139. JIHOČESKÝ sborník historický. (roč. 74, 2005) České Budějovice, Jihočeské muzeum 140. JIHOMORAVSKÉ státní okresní archivy (2001, sv. 26) Znojmo, Státní okresní archivy a Archiv města Brna 141. JIŽNÍ Morava. (roč. 41, 2005, sv. 44) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 142. JOURNAL (2005, č. 2) Praha, Československá obec legionářská a Sdružení válečných veteránů ČR - C C C 132 Knih.B - V 19 - C C JUDAICA Bohemiae. (roč. 40, 2005) Praha, Židovské muzeum - C 612 Knih.B - V KALENDÁRIUM osobností západních Čech na rok (2004) Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 145. KAMENZER Beiträge. (Bd. 5, 2004) Görlitz/Zittau, Verlag Gunter Oettel - PK - C KANADSKÉ listy. (Vol.29, 2005, Nr ) Ontario, Mirko Janeček 147. KLADSKÝ sborník. (2003, sv. 5) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 148. KLADSKÝ sborník. Supplementum. (2002, sv. 4) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové - I I * 149. KLÍČ. (roč. 13, 2005, č. 12) Praha, Místní úřad Prahy 11 - C KNIHA. ( ) Martin, Matica slovenská - C KNIHOVNA. (roč. 16, 2005, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR - C KNIHY a dějiny. (roč. 9-10, ) Praha, Knihovna AV ČR - C 1266 Knih.B - V KNIŽNÍ novinky. (roč. 4, 2005, č. 24) Praha, Svět knihy 154. KRAKOWSKI Rocznik Archiwalny. (Tom 11, 2005) Kraków, Archiwum Państwowe 155. KRÁLOVÉHRADECKO. (2004, sv. 1) Zámrsk, Státní oblastní archiv - C C 1480

11 156. KROK. (roč. 2, Č. 4) Olomouc, Vědecká knihovna 157. KRONIKY a kronikáři. (2001, sv. 3) Praha, Tomáš Hromádka - C KUDĚJ. (roč. 7, 2005, č. 2) Praha, Scriptorium - C KULTURNÍ bedekr ( , sv. 4) Praha, Labyrint - PK 160. KULTURNÍ klub. (roč. 25, 2005, č. 12) Vídeň, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 161. KWARTALNIK historyczny. (rocz. 110, 2003, Nr. 2) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 162. LEVÉLTÁRI Szemle. (roč. 55, 2005, č. 1) Budapest, A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magya Országos Levéltár - C C C LIDOVÉ noviny. (2005, ) Praha, Lidové noviny, a.s LISTY. (roč. 35, 2005, č. 6) Brno, Burian a Ticháček s.r.o. - C LISTY filologické. (roč. 128, 2005, č. 1-2) Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 166. LISTY z Unhošťska. (2005, č ) Unhošť, Melicharovo vlastivědné muzeum 167. LITERÁRNÍ archiv. (2005, sv ) Praha, Památník národního písemnictví 168. LITERÁRNÍ noviny. (roč.16, 2005, č. 52) Praha, Společnost pro literární noviny Knih.B - V C C LITERÁRNY archív. (2003, 38) Martin, Matica slovenská - C MANDAVA (2005) Varnsdorf, Kruh přátel muzea - C MARGINALIA Historica. (2004, sv. 8) Praha, Scriptorium - C MASARYKŮV sborník. (2003, sv. 11/12) Praha, Masarykův ústav AV ČR 173. MEDIAEVALIA historica Bohemica. (2003, sv. 9) Praha, Historický ústav AV ČR - C C 1098 Knih.B - V METRO. (2005, ) Praha, METRO Česká republika, a.s MEZINÁRODNÍ politika. (roč. 29, 2005, č. 12) Praha, Ústav mezinárodních vztahů 176. MIKULOVSKÁ sympozia. (2004, sv. 28) Břeclav, Státní okresní archiv - C I

12 177. MINISTERSTVO obrany české republiky. Ročenka (2005) Praha, Ministerstvo obrany - AVIS 178. MINULOSTÍ Berounska. (2005, sv. 8) Beroun, Státní okresní archiv 179. MINULOSTÍ Rokycanska. (2003, č. 16) Rokycany, Státní okresní archiv 180. MINULOSTÍ Západočeského kraje. (2005, sv. 40) Plzeň, Archiv města Plzně 181. MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků. ( , sv. 17) Praha, Národní knihovna 182. MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků. Monographia. (1999, sv. 7) Praha, Národní knihovna 183. MITTEILUNGEN des Institut für österreichisches Geschichtsforschung. (Bd. 112, 2004, Heft 1-4) Wien, R.Oldenbourg Verlag 184. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. (Jg. 51, 2004) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 185. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderheft. (2005, Bd. 8) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 186. MITTEILUNGEN des Steiermärkischen Landesarchivs. (Folge 52-53, 2004) Graz, Steiermärkischen Landesarchiv - C C C C 538 Knih.B - III m B I M I M 744* - C 90 - C C 421* - C MLADÁ fronta dnes. (roč. 16, 2005, ) Praha, MaFra, a.s MODERNÍ dějiny. (2005, sv. 13) Praha, Historický ústav AV ČR - C MODERNÍ obec. (roč. 11, 2005, č. 12) Praha, Economia, a.s. - C MODERNÍ řízení. (roč. 45, 2005, č. 12) Praha, Economia, a.s MONOGRAFICKÉ studie Regionálního muzea v Teplicích. (2003, sv. 37) Teplice, Regionální muzeum 192. MORAVSKOTŘEBOVSKÉ vlastivědné listy. (2005, sv. 16) Moravská Třebová, Městské muzeum 193. MORAVSKÝ historický sborník. ( , sv. 5) Moravský zemský kongres - I M C I M 746 Knih.B - V MOSTY. (roč. 14, 2005, č. 26) Brno, Mosty s.r.o MUZEJNÍ a vlastivědná práce. (roč. 43, 2005, č. 4) Praha, Národní muzeum - C 50 Knih.B - V 14

13 196. MUZEUM. (2001, sv. 4) Kroměříž, Muzeum Kroměřížska - C MZDOVÁ účetní. (roč. 11, 2005, č. 12) Praha, ANAG 198. NA Hroznatově míse (2005, sv. 7) Teplá, Klášter premonstrátů Knih.B - V NA pozvání Masarykova ústavu. (2005, sv. 2) Praha, Masarykův ústav AV ČR 200. NÁCHODSKO od minulosti k dnešku. (2002, sv. 4) Náchod, Okresní muzeum 201. NACHRICHTEN aus den Staatlichen Archiven Bayerns. (2002, No. 46) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiven Bayerns 202. NÁRODNÍ knihovna České republiky. Výroční zpráva. (2005) Praha, Národní knihovna ČR - I M C C C NÁRODNÍ pojištění. (2005, č. 12) Praha, BMSS-START s.r.o NÁRODNÍ osvobození. (2005, č ) Praha, ÚV ČSBS 205. NAŠE rodina. (roč.16, 2004, č. 1) St. Paul, Czechoslovak Genealogical Society International - C NAŠÍM krajem. (2005, sv. 11) Třebíč, Muzeum Vysočiny - C NOVÝ venkov. (roč. 9, 2005, č. 12) Praha, Česká zemědělská tiskárna 208. NUMISMATICKÉ listy. (roč. 60, 2005, č. 6) Praha, Národní muzeum 209. NUMISMATCKÝ sborník. (roč. 20, 2005) Praha, Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy Knih.C - V B C C OBEC a finance. (roč. 12, 2005, č. 5) Praha, TRIADA - C OD Ještěda k Troskám. (roč. 12(28), 2005, č. 4) Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí 212. OCHRANA přírody. (roč. 60, 2005, č. 10) Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 213. OLOMOUCKÝ archivní sborník. (2005, sv. 3) Olomouc, Státní okresní archiv - C 120 Knih.C - V B 13 - C OPAVA. (2004, sv. 4) Opava, Matice slezská - C OPERA Facultatis philosophicae et rerum naturalium Universitatis Silesianae Opavensis. Studia historica - Monographiae. (1997, sv. 2) Opava, Slezská univerzita - C 1248

14 216. OPERA historica. (2003, sv. 10) České Budějovice, Jihočeská univerzita 217. ORLICKÉ hory a Podorlicko. (2003, sv. 12) Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor - C C OSTRAVA. (2005, sv. 22) Ostrava, Archiv města Ostravy - C 527 Knih.B - V PAGINAE historiae. (2005, sv. 13) Praha, Národní archiv - C 1105 Knih.B - V PAMÁTKY archeologické. (roč. 96, 2005) Praha, Archeologický ústav AV ČR 221. PAMÁTKY archeologické. Supplementa. (2000, sv. 14) Praha, Archeologický ústav AV ČR 222. PAMÁTKY středních Čech. (roč. 19, 2005, č. 2) Praha, Národní památkový ústav Knih.B - studovna Knih.B - V C PAMÄŤ národa. (2005, č. 4) Bratislava, Ústav pamäti národa - C PANORAMA. (2005, sv. 13) Dobré, Vydavatelství SEN - C PAPIERRESTAURIERUNG. (roč. 6, 2005, Nr. 4) Stuttgart, IADA - C PAPÍR a celulóza. (roč. 60, 2005, č. 12) Praha, Svaz průmyslu papíru a celulózy - C PC WORLD. (2005, č. 12) Praha, IDG Czech,a.s. - C PLAVEBNÍ ročenka. (2004) Praha, Státní plavební správa - I M POČÍTAČ pro každého. (2005, č. 24) Praha, Burda Communications s.r.o PODBRDSKO. (2005, sv. 12) Příbram, Státní okresní archiv - C 1155 Knih.B - V PODNIKATELSKÉ lobby. (roč. 5, 2005, č. 12) Praha, Podnikatelský servis Hospodářské komory ČR 232. POLYGRAFIE České republiky (2005) Břeclav, ISMC - II M POMEZÍ Čech a Moravy. (2002, sv. 5) Svitavy, Státní okresní archiv - C PORTA bohemica. (2005, sv. 3) Litoměřice, Státní okresní archiv - C POSEL z Budče. (2005, č. 22) Kladno, Okresní muzeum - C PRÁCE & sociální politika. (roč. 2, 2005, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

15 237. PRÁCE a studie Muzea Beskyd. (2005, sv. 15) Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 238. PRÁCE Historického ústav ČAV. Řada A. Monographia. (2005, sv. 20) Praha, Historický ústav AV ČR 239. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada B. Editiones. (2003, sv. 2) Praha, Historický ústav AV ČR 240. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada C. Miscellanea. (2004, sv. 15) Praha, Historický ústav AV ČR 241. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada D. Bibliographia. (2005, sv. 13) Praha, Historický ústav AV ČR - C I M I M I M PK 242. PRÁCE Muzea v Kolíně. (2001, sv. 7) Kolín, Regionální muzeum - C PRÁCE Prehistorického ústavu Univerzity Karlovy. (2001, sv. 27) Praha, Univerzita Karlova 244. PRÁCE Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. (2000, sv. 82) Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 245. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria A. (2002, sv. 7) Praha, Archiv AV ČR 246. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria B. (2004, sv. 17) Praha, Archiv AV ČR 247. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria C. (2003, sv. 4) Praha, Archiv AV ČR 248. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria D. (2005, sv. 1) Praha, Archiv AV ČR 249. PRÁCE z dějin vědy. (2004, sv. 19) Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 250. PRAHA - životní prostředí...(2001) Praha, Institut městské infromatiky 251. PRAMENY a studie. (1998, sv. 37) Praha, Národní zemědělské muzeum 252. PRAMENY a studie k dějinám československého exilu (2005, sv. 8) Brno, Prius 253. PRÁVNĚHISTORICKÉ studie. (2003, sv. 36) Praha, Univerzita Karlova 254. PRÁVNÍK. (roč. 144, 2005, č. 12) Praha, Ústav státu a práva AV ČR - II M 308 Knih.C - V B 62 - I M I M I M PK - I M 1048 Knih.C - V B I M I M C C 91

16 255. PRÁVO. (roč. 15, 2005, ) Praha, Borgis, a.s PRAŽSKÝ sborník historický. (2004, sv. 33) Praha, Archiv hl.m. - C 543 Knih.B - V PRŮVODCE pracovněprávními předpisy důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, odměňováním, daněmi. (roč. 9, 2005, č. 12) Praha, BMSS-Start 258. PRŮZKUMY památek. (roč. 12, 2005, č. 2) Praha, Národní památkový ústav 259. PRZEGLAD socjologiczny. (Tom 53, 2004, Nr.2) Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 260. PŘEHLED přírůstků knihovny Státního ústředního archivu v Praze. (Leden-prosinec 2001) Praha, Státní ústřední archiv Knih.B - V C C PŘÍTOMNOST. (2005, č. 4) Praha, Martin Jan Stránský - C PUBBLICAZIONI degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato. (2004, sv. 105) Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali 263. RAKOVNICKÝ historický sborník. (2005, sv. 6) Rakovník, Státní okresní archiv 264. RESTAURATOR. (Vol. 26, 2005, Nr. 4) Copenhagen, Restaurator Press 265. REVISTA del Archivo General de la Nación. (2002. No. 24) Lima, Archivo General de la Nación 266. REVUE církevního práva. (2005, č. 3/(32)) Praha, Společnost pro církevní právo 267. ROČENKA. Yearbook of the Czechoslovak Genealogical Society International. (roč. 5, 2002) St. Paul, Czechoslovak Genealogikal Society International - I M C C C 1408 Knih.B - II C ROČENKA HN... (roč. 9, 2005) Praha, Economia, a.s. - C ROČENKA Národního divadla. ( ) Praha, Národní divadlo 270. ROČENKA prostějovského archivu (2001) Prostějov, Státní okresní archiv 271. ROČENKA Soukromé střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Školní rok... ( ) Praha, Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky - I M C I Z 370

17 272. ROČENKA Státního oblastního archivu v Plzni. (2005) Plzeň, Státní oblastní archiv 273. ROČENKA Státního okresního archivu v Trutnově. ( ) Trutnov, Státní okresní archiv 274. RODNÝM krajem. (2005, č. 30) Červený Kostelec, Městské kulturní středisko 275. ROMANO hangos. (roč. 7, 2005, č ) Brno, Společenství Romů na Moravě 276. ROZPRAVY Národního technického muzea. (2005, sv. 194) Praha, Národní technické muzeum 277. RUNDBRIEF Fotografie. (Vol. 12, 2005, Nr. 4(48)) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten 278. RUNDBRIEF Fotografie. Sonderheft. (2001, Nr. 7) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten 279. SÄCHSISCHE Archivblatt. (2005, Heft 2) Dresden, Sächsisches Staatsministerium des Innern 280. SBĚRATELSKÉ zprávy. (2005, sv. 114) Hradec Králové, Česká numismatická společnost 281. SBÍRKA instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČR. (2005, č. 4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 282. SBÍRKA mezinárodních smluv České republiky. (2005, částka 58) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 283. SBÍRKA soudních rozhodnutí a stanovisek. (roč. 57, 2005, č. 10) Praha, Nejvyšší soud ČR 284. SBÍRKA zákonů České republiky. (2005, částka 188) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 285. SBORNÍK archivních prací. (roč. 55, 2005, č. 2) Praha, Odbor archivní správy MV ČR - C C C I M C C 431* - C C 730 PK - C PK - PK Knih.B - V SBORNÍK archivu MV. (2005, sv. 3) Praha, Ministerstvo vnitra ČR - C SBORNÍK bruntálského muzea... (2005) Bruntál, Muzeum v Bruntále 288. SBORNÍK Český Merán. (2004, sv. 9) Sedlec-Prčice, Městský úřad - C C SBORNÍK Chebského muzea. (2005) Cheb, Chebské muzeum - C SBORNÍK Muzea Blansko. (2005) Blansko, Muzeum Blansko - C 993

18 291. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. (2005, sv. 17) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 292. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie. (2004, sv. 11) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 293. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. (roč. 59, 2005, č. 3-4) Praha, Národní muzeum 294. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. (roč. 50, 2005, č. 1-4) Praha, Národní muzeum 295. SBORNÍK Národního technického muzea. (2003, sv. 34) Praha, Národní technické muzeum 296. SBORNÍK Muzea Českého lesa v Tachově. (2004, sv. 29) Tachov, Muzeum Českého lesa 297. SBORNÍK prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická - C. (roč. 53, 2004, sv. C 51) Brno, Masarykova univerzita 298. SBORNÍK prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie. (2004, sv. 11) Ostrava, Ostravská univerzita 299. SBORNÍK prací východočeských archivů. (2004, sv. 9) Zámrsk, Státní oblastní archiv 300. SBORNÍK prací z historie a dějin umění. (roč. 3, 2004) Klatovy, Galerie Klatovy 301. SBORNÍK Státního okresního archivu v Lounech. (2001, sv. 10) Louny, Státní okresní archiv 302. SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově. (2005) Přerov, Státní okresní archiv 303. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. (2005, sv. 6) Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 304. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Znojmě. (2005, sv. 20) Znojmo, Státní okresní archiv 305. SBORNÍk vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. (2003, sv. 9) Pardubice, Univerzita Pardubice 306. SBORNÍK velehradský. Třetí řada. (2000, sv. 3) Břeclav, Historická společnost Starý Velehrad 307. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka. (2003, sv. 43) Vlašim, Muzeum okresu Benešov 308. SBORNÍK Západočeského muzea v Plzni. Historie. (2004, sv. 17) Plzeň, Západočeské muzeum - C C 1239* - C 560 Knih.B - V C 561 Knih.B - V C C C C C 700 Knih.B - V C C C C C 1462 Knih.B - V C 312 Knih.B - V C 1099

19 309. SDRUŽENÍ knihoven České republiky. (2004) Brno, Sdružení knihoven 310. SECURITAS imperii. (2005, sv. 12) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 311. SENÁT. (roč. 9, 2005, č. 4) Praha, Kancelář Senátu Parlamentu ČR 312. SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. (2004, sv. 12) Praha, Úřad dokumetace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 313. SEŠITY Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (2005, sv. 40) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - PK - C II M C SEVERNÍ Morava. (2005, sv. 90) Šumperk, Vlastivědné muzeum - C SITZUNGENSBERICHTE der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 139, 200, Heft 5) Berlin, Akademie-Verlag Knih.B - V SLÁNSKÝ obzor. (roč. 12(112), 2005) Slaný, Patria - C SLEZSKÝ sborník. (roč. 103, 2005, č. 4) Opava, Slezské zemské muzeum - C SLOVÁCKO. (2005, sv. 47) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum - C SLOVANSKÉ historické studie. (2005, sv. 30) Praha, Historický ústav AV ČR 320. SLOVENSKÁ archivistika. (roč. 40, 2005, č. 2) Bratislava, odbor archívnictva MV SR 321. SOCIÁLNÍ politika. (roč. 29, 2003, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 322. SOUDOBÉ dějiny. (roč. 12, 2005, č. 4) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 323. SOUVISLOSTI. (roč. 16, 2005, č. 4) Praha, Sdružení pro Souvislosti 324. SPÁLENOPOŘÍČSKÝ zpravodaj. (roč. 15, 2005, č. 12) Spálené Poříčí, Obecní úřad - C C 603 Knih.B - V C C C C SPRÁVNÍ právo. (roč. 38, 2005, č. 6) Praha, Ministerstvo vnitra ČR - C STAATLICHE Archive Bayerns. (2005, sv. 25) München, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns - C STALETÁ Praha (2003, sv. 24) Praha, Národní památkový úřad - I

20 328. STANDARDIZACE. (2004, sv. 26) Praha, Národní knihovna ČR - PK 329. STATISTICKÁ ročenka ČR. (2005) Praha, Český statistický úřad - PK Knih.B - VII STATISTICKÁ ročenka životního prostředí České republiky. (2001) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR Knih.C - V B STATISTIKA. (2005, č. 6) Praha, Český statistický úřad Knih.C - IV D STEREO a video. (roč. 13, 2005, č. 12) Praha, Trade & Leisure Publications 333. STOPAMI dějin Náchodska. (2002, sv. 8) Náchod, Státní okresní archiv 334. STŘEDNÍ Evropa. (roč. 20, 2005, č. 122) Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku - C C STŘEDNÍ Morava. (roč. 11, 2005, sv. 21) Olomouc, Memoria - C STŘEDOČESKÝ sborník historický. ( , sv ) Praha, Státní oblastní archiv 337. STŘEDOČESKÝ vlastivědný sborník. (2005, sv. 23) Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 338. STUDIA comeniana et historica. (2005, č ) Uherský Brod, Muzeum J.A.Komenského 339. STUDIE a zprávy Okresního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. (2004, sv. 15) Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Okresní muzeum Praha - východ - C 452 Knih.B - V C C C STUDIE o rukopisech. ( , sv. 35) Praha, Archiv AV ČR - C 374 Knih.B - V STUDIE o rukopisech. Monographia. (2004, sv. 10) Praha, Archiv AV ČR 342. STUDIE o Těšínsku. (2005, sv. 18) Český Těšín, Muzeum Těšínska 343. STUDIE Regionálního muzea v Žatci. (2002, sv. 6) Žatec, Regionální muzeum K.A.Polánka 344. STUDIE Slováckého muzea. (2004, sv. 9) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum - C 374* Knih.B - C I M C STUDIEN und Quellen. (2003, sv. 29) Bern, Verlag Paul Haupt - C SVORNÍK. (2004, sv. 2) Praha, Unicornis - C 1412 Knih.B - III m B

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník 1 5. května 1 3. června 2015 tiskové zpravodajství V letošním roce se uskuteční již XI. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 15. května do 13.

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát VÍME, KAM JDEME TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát TOP 09 SPOLEČNĚ S HNUTÍM STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ NABÍDNE VOLIČŮM 22 KANDIDÁTŮ DO SENÁTU. V DALŠÍCH PĚTI OBVODECH STRANY PODPOŘÍ KANDIDÁTY ODS. KOMPLETNÍ

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Knihovnické informační centrum, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 10 Brno Kratochvílová 7 Brno Matějová 1

Knihovnické informační centrum, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 10 Brno Kratochvílová 7 Brno Matějová 1 Objednávky došlé do 29. 9. 2014 Název obce (města) Objednávající Počet výtisků Babice Místní knihovna Babice 1 Benešov Městská knihovna Benešov 11 Beroun Městská knihovna Beroun 12 Bezděkov u Klatov Jehlíková

Více

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum 256 01 Benešov 1 1 570 Pedag.- psych. poradna 256 01

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v souladu s 26 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více