NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková

2 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006 (tj. periodik, periodických edic apod.) je v pořadí již devátým seznamem, který knihovna Národního archivu vydala. Seznam je rozdělen do dvou částí - abecední a tematické. V abecední části jsou záznamy titulů seriálů abecedně řazeny podle ČSN Abecední řazení a záznamy jsou průběžně pročíslovány. V pravém dolním okraji je uvedena zkratka oddělení knihovny a signatura. Záznam obsahuje údaj o posledním ročníku (svazku nebo čísle), který došel do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006 a je uveden v závorce. Záznam obsahuje tyto údaje: - číslo záznamu - název (podnázev) seriálu - poslední ročník (svazek, číslo), který byl v knihovně Národního archivu k 1. lednu 2006 k dispozici - místo vydání, nakladatel - zkratka dílčího fondu knihovny NA / fond a Knih.C zpřístupněn na Ústředním pracovišti knihovny NA - Praha 4, Archivní 4, tel.: , fax: , a fond Knih.B na detašovaném pracovišti knihovny NA - Praha 6, tř. Milady Horákové 133, tel.: , V tematické části jsou seriály roztříděny do hrubých tematických skupin, odpovídajících zaměření fondu a potřebám knihovny Národního archivu. Záznamy seriálů jsou uváděny formou odkazů na čísla záznamů seriálů v abecední části seznamu. Počínaje tímto Seznamem k budou soupisy docházejících seriálů rovněž publikovány na (Knihovna Bibliografické soupisy). V Praze dne 1. srpna 2006 Mgr. Marie Šatochinová vedoucí knihovny

3 1. ABHANDLUNGEN der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 79, 2002, Heft 2) Berlin, Akademie Verlag Knih.B - V ACTA Comeniana. (2004, sv. 42) Praha, Filosofický ústav AV ČR - C ACTA demographica. (2003, sv. 14) Praha, Česká demografická společnost 4. ACTA historiae rerum naturalium nec non technicarum. New Series. (2004, vol. 8) Praha, Národní technické muzeum 5. ACTA historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C. (2000, sv. 5) Opava, Slezská univerzita 6. ACTA historica Novodomensia. (2004, sv. 3) Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 7. ACTA onomastica. (roč. 45, 2004) Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 8. ACTA Theresiania. (2003, sv. 1) Praha, Institut Terezínské Iniciativy 9. ACTA Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Tom 42, 2002, Fasc. 1-2) Praha, Univerzita Karlova 10. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. (2003, sv. 1) Praha, Univerzita Karlova 11. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. (2005, sv. 162) Praha, Univerzita Karlova 12. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica. (2001, sv. 30) Olomouc, Univerzita Palackého 13. ACTA Universitatis Purkynianae. (2002, sv. 83) Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 14. ACTA Universitatis Wratislaviensis. Serie Historia. (2002, No. 2478/CLXI) Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 15. ADLER. (Bd. 37, , Heft 4) Wien, Heraldischgenealogische Gesselschaft "Adler" 16. AKADEMICKÝ bulletin. (2005, č. 12) Praha, Tiskový odbor SSČ AV ČR - C 988 Knih.B - V I M C I M C 611 Knih.B - V C C 321 Knih.B - V C C 315* - C C C C ALMANACH Labyrint (2005) Praha, Labyrint - PK 18. ANSCHNITT. (Jg. 57, 2005, Nr.6) Bochum, Deutsches Bergbau- Museum - C 1071

4 19. ANZEIGER. (Jg. 140, 2005) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 20. ARHIVI. (Letnik 28, 2005, št. 2) Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije Knih.B - V C ARHIVSKI vjesnik. (2004, sv. 47) Zagreb, Hrvatski državni arhiv - C ARCHAEOLOGIA historica. (2005, sv. 30) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 23. ARCHAEOLOGICA Pragensia. (2002, sv. 16) Praha, Muzeum hl.m.prahy 24. ARCHEION. (2000, sv. 101) Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 25. ARCHEOLOGICKÉ výzkumy v jižních Čechách. (2005, sv. 18) České Budějovice, Jihočeské muzeum 26. ARCHEOLOGICKÝ výzkum v severních Čechách. (2004, sv. 31) Teplice, Regionální muzeum 27. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. (Bd. 49, 2003) Köln, Böhlau-Verlag 28. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. Beihefte. (2005, Bd. 9) Köln, Böhlau-Verlag 29. ARCHIV für österreichische Geschichte. (2005, Bd. 140) Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften - C 895 Knih.B - V C C C I M C C 327* - II M ARCHIVALISCHE Zeitschrift. (Bd. 87, 2005) Köln, Böhlau-Verlag - C ARCHIVAR. (Jg. 58, 2005, Heft 3) Düsseldorf, Nordrhein- Westfalischen Hauptstaatsarchiv 32. ARCHIVE in Bayern. (Bd. 2, 2005) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bayerns 33. ARCHIVNÍ časopis. (roč. 55, 2005, č. 4) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 34. ARCHIVNÍ listy. (roč. 1, 2003, sv. 1) Rokycany, Státní okresní archiv - C C C 395 Knih.B - V ARCHIVNÍ prameny Kolínska. (2003) Kolín, Státní okresní archiv - PK 36. ARCHIVNÍ sborník Státního okresního archivu Kroměříž (2005, sv. 11) Kroměříž, Státní okresní archiv 37. ARCHIVUM Trebonense. (2002, sv. 10) Třeboň, Státní oblastní archiv - C C 747 Knih.B - III a C 93

5 38. ARCHIWISTA Polski. (Rok 9, 2004, Nr. 2(34))Toruń, Stowarzyszenie archiwistów Polskich 39. ARXIUS. (2005, Nr. 44) Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 40. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. (2005) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 41. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Philosophischehistorische Klasse. (2005, Heft 3) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - C C 1157 Knih.B - V 891 Knih.B - V BEZDĚZ. (2005, sv. 14) Česká Lípa, Státní okresní archiv - C BIBLIOGRAFIE a prameny k vývoji Moravy. (2003, sv.49) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 44. BIBLIOGRAFIE dějin českých zemích za rok... (1998) Praha, Historický ústav AV ČR 45. BIBLIOGRAFIE památkové péče v ČR za rok... (1998) Praha, Národní památkový ústav 46. BIBLIOTHECA Strahoviensis. (2004, sv. 6-7) Praha, Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 47. BLÄTTER für Heimatkunde. (Jg. 79, 2005, Heft 2-3) Graz, Historischer Verein für Steiermark - PK - PK Knih.B - III p B 75 - PK - C 1179 Knih.B - V C BOHEMIA. (Bd. 45, 2004, Heft 2) München, R.Oldenbourg - C BRNO v minulosti a dnes. (2005, sv. 18) Brno, Archiv města Brna - C 634 Knih.B - III m BULLETIN Historického ústavu AV ČR. (roč. 15, 2004, č. 2) Praha, Historický ústav AV ČR 51. BULLETIN Muzea romské kultury. ( , sv ) Brno, Muzeum romské kultury 52. BULLETIN Národní galerie v Praze. ( , sv ) Praha, Národní galerie - C C C BULLETIN plus. (2004, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR 54. BULLETIN SKIP. (roč. 14, 2005, č.4) Praha, SKIP - PK 55. CASTELLOLOGICA Bohemica. (2004, sv. 9) Praha, Archeologický ústav AV ČR - C COMMA. (2004, Heft 2) Paris, ICA - C CONFLUENS. (roč. 1, 2005) Mělník, Regionální muzeum - C 1469

6 58. ČAS. (roč. 14, 2005, č. 4-5) Moravský Beroun, Moravská expedice - C ČAS v roce... (2004) Praha, Česká archivní společnost - C ČASOPIS Matice moravské. (roč. 124, 2005, č. 1) Brno, Matice moravská 61. ČASOPIS Moravského muzea. Vědy společenské. (roč. 90, 2005, č. 1-2) Brno, Moravské zemské muzeum 62. ČASOPIS Národního muzea. Řada historická. (roč. 174, 2005, č. 3-4) Praha, Národní muzeum 63. ČASOPIS Slezského muzea. Série B - Vědy historické. (roč. 54, 2005, č. 1) Opava, Slezské zemské muzeum 64. ČESKÁ beseda. (roč. 7, 2004, č ) Sarajevo, Udruženja granada češkog porijekla 65. ČESKÉ památky. (roč. 15, 2004, č. 1) Plzeň, Český svaz ochránců památek - C 48 Knih.B - V 4 - C C 54 Knih.B - V 1 - C C ČESKÉ listy. (roč. 6, 2005, č. 12) Praha, F & Mediaservis - C ČESKÉ vězeňství. (roč. 13, 2005, č. 6) Praha, Vězeňská služba ČR 68. ČESKOLIPSKO literární. (2002, sv. 14) Česká Lípa, Státní okresní archiv 69. ČESKO-SLOVENSKÁ historická ročenka... (2004) Brno, Masarykova univerzita 70. ČESKO & slovenská Vídeň dnes. (2004, č. 7-8) Wien, Schulverein Komenský 71. ČESKÝ časopis historický. (roč. 103, 2005, č. 4) Praha, Historický ústav AV ČR - C C C C 460 Knih.B - V ČESKÝ lid. (roč. 92, 2005, č. 4) Praha, Etnologický ústav AV ČR - C 82 Knih.B - V ČEŠI v cizině. (2004, sv. 12) Praha, Ústav pro etnografii a fokloristiku AV ČR 74. ČTENÁŘ. (roč. 57, 2005, č. 12) Kladno, Středočeská vědecká knihovna 75. DĚČÍNSKÉ vlastivědné zprávy. (roč. 15, 2005, č. 41) Děčín, Oblastní muzeum 76. DĚDICTVÍ Koruny české. (roč. 14, 2005, č. 4) Praha, Nezávislá památková unie - C C C C 1311

7 77. DĚJEPIS. (2004, sv. 21) Plzeň, Západočeská univerzita - C DĚJINY - teorie - kritika. (roč. 2, 2005, č. 2) Praha, Masarykův ústav A V ČR 79. DĚJINY a současnost. (roč. 27, 2005, č. 12) Praha, Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 80. DĚJINY věd a techniky. (roč. 38, 2005, č. 4) Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky - C C 570 Knih.B - V C DEMOGRAFIE. (roč. 47, 2005, č. 4) Praha, Český statistický úřad - C DIGITÁLNÍ foto magazín. (2005, prosinec) Praha, Omega Publishing 83. DISSERTATIONES historicae. (2005, sv. 11) Hradec Králové, Historický klub - C DOCUMENTA Pragensia. (2005, sv. 24) Praha, Archiv hl.m. - I M 615 Knih.B - V DOCUMENTA Pragensia. Monographia. (2005, sv. 20) Praha, Archiv hl.m. - I M 615* Knih.B - I d C EGOVERNMENT. (2005, č. 4) Praha, Info-com s.r.o. 87. EIA. (roč. 10, 2005, č. 4) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 88. EKONOM. (roč. 49, 2005, č. 52) Praha, Economia a.s. - C ENERGETICKÝ regulační věstník. (roč. 5, 2005, č. 14) Praha, Energetický regulační úřad 90. FILOSOFICKÝ časopis. (roč. 53, 2005, č. 6) Praha, Filosofický ústav AV ČR 91. FINANČNÍ zpravodaj. (roč. 39, 2005, č. 12) Praha, Ministerstvo financí ČR 92. FOLIA historica Bohemica. (2005, sv. 21) Praha, Historický ústav AV ČR 93. FOLIA numismatica. ( , sv ) Brno, Moravské zemské muzeum 94. FONTES bibliothecarum Musei Plzensis. (2000, sv. 1) Plzeň, Západočeské muzeum - C C I M C 156* Knih.B - V 2* - PK 95. FONTES historiae artium. (2004, sv. 12) Praha, Artefactum - I M 966

8 96. FONTES - Izvori za hrvatsku povijet. (God. 10, 2004) Zagreb, Hrvatski državni arhiv - C FONTES Nissae. (2005, sv. 6) Liberec, Technická univerzita - C 1395 Knih.B - V FORUM. (2005, č. 3) Praha, Univerzita Karlova - C FORUM Brunense. (2000) Brno, Muzeum města Brna - C FOTO video. (2005, č. 12) Praha, ATEMI s.r.o FOTOGRAFIE. (2005, č. 12) Praha, B.D.S. Press, s.r.o. - C GENEALOGICKÉ a heraldické listy. (roč. 25, 2005, č. 4) Praha, Česká genealogická a heraldická společnost 103. GEOGRAFIE. (roč. 110, 2005, č. 4) Praha, Česká geografická společnost 104. HAVLÍČKOBRODSKO. (2005, sv. 19) Havlíčkův Brod, Okresní muzeum - C 751 Knih.B - V C C HERALDICKÁ ročenka. (2005) Praha, Heraldická společnost - C 1039 Knih.B - III p C HERALDIKA a genealogie. (roč. 38, 2005, č.3-4) Praha, Klub pro českou heraldiku a genealogii 107. HISTORIA nova. (1999, sv. 12) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 108. HISTORICA. Series Nova. (2003, sv. 10) Praha, Historický ústav AV ČR - C 679 Knih.B - V II M C HISTORICA Pragensia. (2003, sv. 1) Praha, Muzeum hl.m. - C HISTORICKÁ demografie. (2005, sv. 29) Praha, Sociologický ústav AV ČR 111. HISTORICKÁ fotografie. (roč. 5, 2005) Praha, Národní archiv - Hradec Králové, Muzeum východních Čech 112. HISTORICKÁ geografie. (2005, sv. 33) Praha, Historický ústav AV ČR 113. HISTORICKÁ Olomouc. (2002, sv. 13) Olomouc, Univerzita Palackého - C C 686 Knih.B - V C C HISTORICKÉ sklo. (2003, sv. 3) Čelákovice, Městské muzeum - C HISTORICKÉ štúdie. (roč. 43, 2004) Bratislava, Historický ústav SAV - C 515

9 116. HISTORICKÝ obzor. (roč. 16, 2005, č ) Praha, Aleš Skřivan - C HISTORICKÝ sborník Karlovarska. (2004, sv. 10) Karlovy Vary, Státní okresní archiv 118. HISTORIE a vojenství. (roč. 54, 2005, č. 3-4) Praha, Vojenský historický ústav 119. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. (2005, Bd ) Graz, Stadt Graz 120. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Linz. (2003-4) Linz, Archiv der Stadt Linz - C 1230 Knih.B - V C 355 Knih.B - V C C HLÁSÍ se policie. (roč. 9, 2005, č. 6) Praha, Mita Press - C HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. (roč. 22, 2005, č. 4) Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 123. HOSPODÁŘSKÉ dějiny. (2004, sv. 23) Praha, Historický ústav AV ČR - C I M HOSPODÁŘSKÉ noviny. (2005, ) Praha, Economia, a.s HUSITSKÝ Tábor. (2004, sv. 13) Tábor, Husitské muzeum - I M 552 Knih.B - V CHIP. (2005, č. 12) Praha, Vogel Publishing - C CHRUDIMSKÝ vlastivědný sborník. (2004, sv. 8) Chrudim, Regionální muzeum 128. INFO 7. (roč. 19, 2004, Heft 3) Münster-Hamburg-London, Lit- Verlag Dr. W. Hopf - C INSAR (2005, č. 10) Brüssel, Europäische Kommission - C INFORMACE. (2005, č. 4) Praha, Knihovna AV ČR 131. INFORMATIVNÍ přehled. (2005, č. 24) Praha, Národní archiv - C ITALIA Contemporanea. (2005, N 241) Roma, Carocci editore - C IURIDICA. (2005) Praha, Radek Uhlíř - II M JAHRBUCH der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler". (Bd. 15, 2002) Wien, Heraldisch-genealogische Gesellschaft "Adler" 135. JAHRBUCH für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge. (Bd. 65, 1999) St. Pölten, Verein für Landeskunde von Niederösterreich - III M 11 - C JEDNOTA. (roč. 60, 2005, č. 50) Daruvar, Nakladatelství Jednota Knih.C - V B 150

10 137. JESENICKO. (2005, sv. 6) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 138. JIHLAVSKÝ archivní občasník. ( , sv. 1) Jihlava, Státní okresní archiv 139. JIHOČESKÝ sborník historický. (roč. 74, 2005) České Budějovice, Jihočeské muzeum 140. JIHOMORAVSKÉ státní okresní archivy (2001, sv. 26) Znojmo, Státní okresní archivy a Archiv města Brna 141. JIŽNÍ Morava. (roč. 41, 2005, sv. 44) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 142. JOURNAL (2005, č. 2) Praha, Československá obec legionářská a Sdružení válečných veteránů ČR - C C C 132 Knih.B - V 19 - C C JUDAICA Bohemiae. (roč. 40, 2005) Praha, Židovské muzeum - C 612 Knih.B - V KALENDÁRIUM osobností západních Čech na rok (2004) Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 145. KAMENZER Beiträge. (Bd. 5, 2004) Görlitz/Zittau, Verlag Gunter Oettel - PK - C KANADSKÉ listy. (Vol.29, 2005, Nr ) Ontario, Mirko Janeček 147. KLADSKÝ sborník. (2003, sv. 5) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 148. KLADSKÝ sborník. Supplementum. (2002, sv. 4) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové - I I * 149. KLÍČ. (roč. 13, 2005, č. 12) Praha, Místní úřad Prahy 11 - C KNIHA. ( ) Martin, Matica slovenská - C KNIHOVNA. (roč. 16, 2005, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR - C KNIHY a dějiny. (roč. 9-10, ) Praha, Knihovna AV ČR - C 1266 Knih.B - V KNIŽNÍ novinky. (roč. 4, 2005, č. 24) Praha, Svět knihy 154. KRAKOWSKI Rocznik Archiwalny. (Tom 11, 2005) Kraków, Archiwum Państwowe 155. KRÁLOVÉHRADECKO. (2004, sv. 1) Zámrsk, Státní oblastní archiv - C C 1480

11 156. KROK. (roč. 2, Č. 4) Olomouc, Vědecká knihovna 157. KRONIKY a kronikáři. (2001, sv. 3) Praha, Tomáš Hromádka - C KUDĚJ. (roč. 7, 2005, č. 2) Praha, Scriptorium - C KULTURNÍ bedekr ( , sv. 4) Praha, Labyrint - PK 160. KULTURNÍ klub. (roč. 25, 2005, č. 12) Vídeň, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 161. KWARTALNIK historyczny. (rocz. 110, 2003, Nr. 2) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 162. LEVÉLTÁRI Szemle. (roč. 55, 2005, č. 1) Budapest, A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magya Országos Levéltár - C C C LIDOVÉ noviny. (2005, ) Praha, Lidové noviny, a.s LISTY. (roč. 35, 2005, č. 6) Brno, Burian a Ticháček s.r.o. - C LISTY filologické. (roč. 128, 2005, č. 1-2) Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 166. LISTY z Unhošťska. (2005, č ) Unhošť, Melicharovo vlastivědné muzeum 167. LITERÁRNÍ archiv. (2005, sv ) Praha, Památník národního písemnictví 168. LITERÁRNÍ noviny. (roč.16, 2005, č. 52) Praha, Společnost pro literární noviny Knih.B - V C C LITERÁRNY archív. (2003, 38) Martin, Matica slovenská - C MANDAVA (2005) Varnsdorf, Kruh přátel muzea - C MARGINALIA Historica. (2004, sv. 8) Praha, Scriptorium - C MASARYKŮV sborník. (2003, sv. 11/12) Praha, Masarykův ústav AV ČR 173. MEDIAEVALIA historica Bohemica. (2003, sv. 9) Praha, Historický ústav AV ČR - C C 1098 Knih.B - V METRO. (2005, ) Praha, METRO Česká republika, a.s MEZINÁRODNÍ politika. (roč. 29, 2005, č. 12) Praha, Ústav mezinárodních vztahů 176. MIKULOVSKÁ sympozia. (2004, sv. 28) Břeclav, Státní okresní archiv - C I

12 177. MINISTERSTVO obrany české republiky. Ročenka (2005) Praha, Ministerstvo obrany - AVIS 178. MINULOSTÍ Berounska. (2005, sv. 8) Beroun, Státní okresní archiv 179. MINULOSTÍ Rokycanska. (2003, č. 16) Rokycany, Státní okresní archiv 180. MINULOSTÍ Západočeského kraje. (2005, sv. 40) Plzeň, Archiv města Plzně 181. MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků. ( , sv. 17) Praha, Národní knihovna 182. MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků. Monographia. (1999, sv. 7) Praha, Národní knihovna 183. MITTEILUNGEN des Institut für österreichisches Geschichtsforschung. (Bd. 112, 2004, Heft 1-4) Wien, R.Oldenbourg Verlag 184. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. (Jg. 51, 2004) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 185. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderheft. (2005, Bd. 8) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 186. MITTEILUNGEN des Steiermärkischen Landesarchivs. (Folge 52-53, 2004) Graz, Steiermärkischen Landesarchiv - C C C C 538 Knih.B - III m B I M I M 744* - C 90 - C C 421* - C MLADÁ fronta dnes. (roč. 16, 2005, ) Praha, MaFra, a.s MODERNÍ dějiny. (2005, sv. 13) Praha, Historický ústav AV ČR - C MODERNÍ obec. (roč. 11, 2005, č. 12) Praha, Economia, a.s. - C MODERNÍ řízení. (roč. 45, 2005, č. 12) Praha, Economia, a.s MONOGRAFICKÉ studie Regionálního muzea v Teplicích. (2003, sv. 37) Teplice, Regionální muzeum 192. MORAVSKOTŘEBOVSKÉ vlastivědné listy. (2005, sv. 16) Moravská Třebová, Městské muzeum 193. MORAVSKÝ historický sborník. ( , sv. 5) Moravský zemský kongres - I M C I M 746 Knih.B - V MOSTY. (roč. 14, 2005, č. 26) Brno, Mosty s.r.o MUZEJNÍ a vlastivědná práce. (roč. 43, 2005, č. 4) Praha, Národní muzeum - C 50 Knih.B - V 14

13 196. MUZEUM. (2001, sv. 4) Kroměříž, Muzeum Kroměřížska - C MZDOVÁ účetní. (roč. 11, 2005, č. 12) Praha, ANAG 198. NA Hroznatově míse (2005, sv. 7) Teplá, Klášter premonstrátů Knih.B - V NA pozvání Masarykova ústavu. (2005, sv. 2) Praha, Masarykův ústav AV ČR 200. NÁCHODSKO od minulosti k dnešku. (2002, sv. 4) Náchod, Okresní muzeum 201. NACHRICHTEN aus den Staatlichen Archiven Bayerns. (2002, No. 46) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiven Bayerns 202. NÁRODNÍ knihovna České republiky. Výroční zpráva. (2005) Praha, Národní knihovna ČR - I M C C C NÁRODNÍ pojištění. (2005, č. 12) Praha, BMSS-START s.r.o NÁRODNÍ osvobození. (2005, č ) Praha, ÚV ČSBS 205. NAŠE rodina. (roč.16, 2004, č. 1) St. Paul, Czechoslovak Genealogical Society International - C NAŠÍM krajem. (2005, sv. 11) Třebíč, Muzeum Vysočiny - C NOVÝ venkov. (roč. 9, 2005, č. 12) Praha, Česká zemědělská tiskárna 208. NUMISMATICKÉ listy. (roč. 60, 2005, č. 6) Praha, Národní muzeum 209. NUMISMATCKÝ sborník. (roč. 20, 2005) Praha, Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy Knih.C - V B C C OBEC a finance. (roč. 12, 2005, č. 5) Praha, TRIADA - C OD Ještěda k Troskám. (roč. 12(28), 2005, č. 4) Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí 212. OCHRANA přírody. (roč. 60, 2005, č. 10) Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 213. OLOMOUCKÝ archivní sborník. (2005, sv. 3) Olomouc, Státní okresní archiv - C 120 Knih.C - V B 13 - C OPAVA. (2004, sv. 4) Opava, Matice slezská - C OPERA Facultatis philosophicae et rerum naturalium Universitatis Silesianae Opavensis. Studia historica - Monographiae. (1997, sv. 2) Opava, Slezská univerzita - C 1248

14 216. OPERA historica. (2003, sv. 10) České Budějovice, Jihočeská univerzita 217. ORLICKÉ hory a Podorlicko. (2003, sv. 12) Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor - C C OSTRAVA. (2005, sv. 22) Ostrava, Archiv města Ostravy - C 527 Knih.B - V PAGINAE historiae. (2005, sv. 13) Praha, Národní archiv - C 1105 Knih.B - V PAMÁTKY archeologické. (roč. 96, 2005) Praha, Archeologický ústav AV ČR 221. PAMÁTKY archeologické. Supplementa. (2000, sv. 14) Praha, Archeologický ústav AV ČR 222. PAMÁTKY středních Čech. (roč. 19, 2005, č. 2) Praha, Národní památkový ústav Knih.B - studovna Knih.B - V C PAMÄŤ národa. (2005, č. 4) Bratislava, Ústav pamäti národa - C PANORAMA. (2005, sv. 13) Dobré, Vydavatelství SEN - C PAPIERRESTAURIERUNG. (roč. 6, 2005, Nr. 4) Stuttgart, IADA - C PAPÍR a celulóza. (roč. 60, 2005, č. 12) Praha, Svaz průmyslu papíru a celulózy - C PC WORLD. (2005, č. 12) Praha, IDG Czech,a.s. - C PLAVEBNÍ ročenka. (2004) Praha, Státní plavební správa - I M POČÍTAČ pro každého. (2005, č. 24) Praha, Burda Communications s.r.o PODBRDSKO. (2005, sv. 12) Příbram, Státní okresní archiv - C 1155 Knih.B - V PODNIKATELSKÉ lobby. (roč. 5, 2005, č. 12) Praha, Podnikatelský servis Hospodářské komory ČR 232. POLYGRAFIE České republiky (2005) Břeclav, ISMC - II M POMEZÍ Čech a Moravy. (2002, sv. 5) Svitavy, Státní okresní archiv - C PORTA bohemica. (2005, sv. 3) Litoměřice, Státní okresní archiv - C POSEL z Budče. (2005, č. 22) Kladno, Okresní muzeum - C PRÁCE & sociální politika. (roč. 2, 2005, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

15 237. PRÁCE a studie Muzea Beskyd. (2005, sv. 15) Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 238. PRÁCE Historického ústav ČAV. Řada A. Monographia. (2005, sv. 20) Praha, Historický ústav AV ČR 239. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada B. Editiones. (2003, sv. 2) Praha, Historický ústav AV ČR 240. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada C. Miscellanea. (2004, sv. 15) Praha, Historický ústav AV ČR 241. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada D. Bibliographia. (2005, sv. 13) Praha, Historický ústav AV ČR - C I M I M I M PK 242. PRÁCE Muzea v Kolíně. (2001, sv. 7) Kolín, Regionální muzeum - C PRÁCE Prehistorického ústavu Univerzity Karlovy. (2001, sv. 27) Praha, Univerzita Karlova 244. PRÁCE Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. (2000, sv. 82) Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 245. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria A. (2002, sv. 7) Praha, Archiv AV ČR 246. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria B. (2004, sv. 17) Praha, Archiv AV ČR 247. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria C. (2003, sv. 4) Praha, Archiv AV ČR 248. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria D. (2005, sv. 1) Praha, Archiv AV ČR 249. PRÁCE z dějin vědy. (2004, sv. 19) Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 250. PRAHA - životní prostředí...(2001) Praha, Institut městské infromatiky 251. PRAMENY a studie. (1998, sv. 37) Praha, Národní zemědělské muzeum 252. PRAMENY a studie k dějinám československého exilu (2005, sv. 8) Brno, Prius 253. PRÁVNĚHISTORICKÉ studie. (2003, sv. 36) Praha, Univerzita Karlova 254. PRÁVNÍK. (roč. 144, 2005, č. 12) Praha, Ústav státu a práva AV ČR - II M 308 Knih.C - V B 62 - I M I M I M PK - I M 1048 Knih.C - V B I M I M C C 91

16 255. PRÁVO. (roč. 15, 2005, ) Praha, Borgis, a.s PRAŽSKÝ sborník historický. (2004, sv. 33) Praha, Archiv hl.m. - C 543 Knih.B - V PRŮVODCE pracovněprávními předpisy důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, odměňováním, daněmi. (roč. 9, 2005, č. 12) Praha, BMSS-Start 258. PRŮZKUMY památek. (roč. 12, 2005, č. 2) Praha, Národní památkový ústav 259. PRZEGLAD socjologiczny. (Tom 53, 2004, Nr.2) Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 260. PŘEHLED přírůstků knihovny Státního ústředního archivu v Praze. (Leden-prosinec 2001) Praha, Státní ústřední archiv Knih.B - V C C PŘÍTOMNOST. (2005, č. 4) Praha, Martin Jan Stránský - C PUBBLICAZIONI degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato. (2004, sv. 105) Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali 263. RAKOVNICKÝ historický sborník. (2005, sv. 6) Rakovník, Státní okresní archiv 264. RESTAURATOR. (Vol. 26, 2005, Nr. 4) Copenhagen, Restaurator Press 265. REVISTA del Archivo General de la Nación. (2002. No. 24) Lima, Archivo General de la Nación 266. REVUE církevního práva. (2005, č. 3/(32)) Praha, Společnost pro církevní právo 267. ROČENKA. Yearbook of the Czechoslovak Genealogical Society International. (roč. 5, 2002) St. Paul, Czechoslovak Genealogikal Society International - I M C C C 1408 Knih.B - II C ROČENKA HN... (roč. 9, 2005) Praha, Economia, a.s. - C ROČENKA Národního divadla. ( ) Praha, Národní divadlo 270. ROČENKA prostějovského archivu (2001) Prostějov, Státní okresní archiv 271. ROČENKA Soukromé střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Školní rok... ( ) Praha, Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky - I M C I Z 370

17 272. ROČENKA Státního oblastního archivu v Plzni. (2005) Plzeň, Státní oblastní archiv 273. ROČENKA Státního okresního archivu v Trutnově. ( ) Trutnov, Státní okresní archiv 274. RODNÝM krajem. (2005, č. 30) Červený Kostelec, Městské kulturní středisko 275. ROMANO hangos. (roč. 7, 2005, č ) Brno, Společenství Romů na Moravě 276. ROZPRAVY Národního technického muzea. (2005, sv. 194) Praha, Národní technické muzeum 277. RUNDBRIEF Fotografie. (Vol. 12, 2005, Nr. 4(48)) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten 278. RUNDBRIEF Fotografie. Sonderheft. (2001, Nr. 7) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten 279. SÄCHSISCHE Archivblatt. (2005, Heft 2) Dresden, Sächsisches Staatsministerium des Innern 280. SBĚRATELSKÉ zprávy. (2005, sv. 114) Hradec Králové, Česká numismatická společnost 281. SBÍRKA instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČR. (2005, č. 4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 282. SBÍRKA mezinárodních smluv České republiky. (2005, částka 58) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 283. SBÍRKA soudních rozhodnutí a stanovisek. (roč. 57, 2005, č. 10) Praha, Nejvyšší soud ČR 284. SBÍRKA zákonů České republiky. (2005, částka 188) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 285. SBORNÍK archivních prací. (roč. 55, 2005, č. 2) Praha, Odbor archivní správy MV ČR - C C C I M C C 431* - C C 730 PK - C PK - PK Knih.B - V SBORNÍK archivu MV. (2005, sv. 3) Praha, Ministerstvo vnitra ČR - C SBORNÍK bruntálského muzea... (2005) Bruntál, Muzeum v Bruntále 288. SBORNÍK Český Merán. (2004, sv. 9) Sedlec-Prčice, Městský úřad - C C SBORNÍK Chebského muzea. (2005) Cheb, Chebské muzeum - C SBORNÍK Muzea Blansko. (2005) Blansko, Muzeum Blansko - C 993

18 291. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. (2005, sv. 17) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 292. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie. (2004, sv. 11) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 293. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. (roč. 59, 2005, č. 3-4) Praha, Národní muzeum 294. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. (roč. 50, 2005, č. 1-4) Praha, Národní muzeum 295. SBORNÍK Národního technického muzea. (2003, sv. 34) Praha, Národní technické muzeum 296. SBORNÍK Muzea Českého lesa v Tachově. (2004, sv. 29) Tachov, Muzeum Českého lesa 297. SBORNÍK prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická - C. (roč. 53, 2004, sv. C 51) Brno, Masarykova univerzita 298. SBORNÍK prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie. (2004, sv. 11) Ostrava, Ostravská univerzita 299. SBORNÍK prací východočeských archivů. (2004, sv. 9) Zámrsk, Státní oblastní archiv 300. SBORNÍK prací z historie a dějin umění. (roč. 3, 2004) Klatovy, Galerie Klatovy 301. SBORNÍK Státního okresního archivu v Lounech. (2001, sv. 10) Louny, Státní okresní archiv 302. SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově. (2005) Přerov, Státní okresní archiv 303. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. (2005, sv. 6) Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 304. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Znojmě. (2005, sv. 20) Znojmo, Státní okresní archiv 305. SBORNÍk vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. (2003, sv. 9) Pardubice, Univerzita Pardubice 306. SBORNÍK velehradský. Třetí řada. (2000, sv. 3) Břeclav, Historická společnost Starý Velehrad 307. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka. (2003, sv. 43) Vlašim, Muzeum okresu Benešov 308. SBORNÍK Západočeského muzea v Plzni. Historie. (2004, sv. 17) Plzeň, Západočeské muzeum - C C 1239* - C 560 Knih.B - V C 561 Knih.B - V C C C C C 700 Knih.B - V C C C C C 1462 Knih.B - V C 312 Knih.B - V C 1099

19 309. SDRUŽENÍ knihoven České republiky. (2004) Brno, Sdružení knihoven 310. SECURITAS imperii. (2005, sv. 12) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 311. SENÁT. (roč. 9, 2005, č. 4) Praha, Kancelář Senátu Parlamentu ČR 312. SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. (2004, sv. 12) Praha, Úřad dokumetace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 313. SEŠITY Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (2005, sv. 40) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - PK - C II M C SEVERNÍ Morava. (2005, sv. 90) Šumperk, Vlastivědné muzeum - C SITZUNGENSBERICHTE der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 139, 200, Heft 5) Berlin, Akademie-Verlag Knih.B - V SLÁNSKÝ obzor. (roč. 12(112), 2005) Slaný, Patria - C SLEZSKÝ sborník. (roč. 103, 2005, č. 4) Opava, Slezské zemské muzeum - C SLOVÁCKO. (2005, sv. 47) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum - C SLOVANSKÉ historické studie. (2005, sv. 30) Praha, Historický ústav AV ČR 320. SLOVENSKÁ archivistika. (roč. 40, 2005, č. 2) Bratislava, odbor archívnictva MV SR 321. SOCIÁLNÍ politika. (roč. 29, 2003, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 322. SOUDOBÉ dějiny. (roč. 12, 2005, č. 4) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 323. SOUVISLOSTI. (roč. 16, 2005, č. 4) Praha, Sdružení pro Souvislosti 324. SPÁLENOPOŘÍČSKÝ zpravodaj. (roč. 15, 2005, č. 12) Spálené Poříčí, Obecní úřad - C C 603 Knih.B - V C C C C SPRÁVNÍ právo. (roč. 38, 2005, č. 6) Praha, Ministerstvo vnitra ČR - C STAATLICHE Archive Bayerns. (2005, sv. 25) München, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns - C STALETÁ Praha (2003, sv. 24) Praha, Národní památkový úřad - I

20 328. STANDARDIZACE. (2004, sv. 26) Praha, Národní knihovna ČR - PK 329. STATISTICKÁ ročenka ČR. (2005) Praha, Český statistický úřad - PK Knih.B - VII STATISTICKÁ ročenka životního prostředí České republiky. (2001) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR Knih.C - V B STATISTIKA. (2005, č. 6) Praha, Český statistický úřad Knih.C - IV D STEREO a video. (roč. 13, 2005, č. 12) Praha, Trade & Leisure Publications 333. STOPAMI dějin Náchodska. (2002, sv. 8) Náchod, Státní okresní archiv 334. STŘEDNÍ Evropa. (roč. 20, 2005, č. 122) Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku - C C STŘEDNÍ Morava. (roč. 11, 2005, sv. 21) Olomouc, Memoria - C STŘEDOČESKÝ sborník historický. ( , sv ) Praha, Státní oblastní archiv 337. STŘEDOČESKÝ vlastivědný sborník. (2005, sv. 23) Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 338. STUDIA comeniana et historica. (2005, č ) Uherský Brod, Muzeum J.A.Komenského 339. STUDIE a zprávy Okresního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. (2004, sv. 15) Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Okresní muzeum Praha - východ - C 452 Knih.B - V C C C STUDIE o rukopisech. ( , sv. 35) Praha, Archiv AV ČR - C 374 Knih.B - V STUDIE o rukopisech. Monographia. (2004, sv. 10) Praha, Archiv AV ČR 342. STUDIE o Těšínsku. (2005, sv. 18) Český Těšín, Muzeum Těšínska 343. STUDIE Regionálního muzea v Žatci. (2002, sv. 6) Žatec, Regionální muzeum K.A.Polánka 344. STUDIE Slováckého muzea. (2004, sv. 9) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum - C 374* Knih.B - C I M C STUDIEN und Quellen. (2003, sv. 29) Bern, Verlag Paul Haupt - C SVORNÍK. (2004, sv. 2) Praha, Unicornis - C 1412 Knih.B - III m B

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2008. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2008. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2008 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2012

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2012 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2012 Zpracovala: Jana Nováková 1 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2010 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1997 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více