NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková

2 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006 (tj. periodik, periodických edic apod.) je v pořadí již devátým seznamem, který knihovna Národního archivu vydala. Seznam je rozdělen do dvou částí - abecední a tematické. V abecední části jsou záznamy titulů seriálů abecedně řazeny podle ČSN Abecední řazení a záznamy jsou průběžně pročíslovány. V pravém dolním okraji je uvedena zkratka oddělení knihovny a signatura. Záznam obsahuje údaj o posledním ročníku (svazku nebo čísle), který došel do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006 a je uveden v závorce. Záznam obsahuje tyto údaje: - číslo záznamu - název (podnázev) seriálu - poslední ročník (svazek, číslo), který byl v knihovně Národního archivu k 1. lednu 2006 k dispozici - místo vydání, nakladatel - zkratka dílčího fondu knihovny NA / fond a Knih.C zpřístupněn na Ústředním pracovišti knihovny NA - Praha 4, Archivní 4, tel.: , fax: , a fond Knih.B na detašovaném pracovišti knihovny NA - Praha 6, tř. Milady Horákové 133, tel.: , V tematické části jsou seriály roztříděny do hrubých tematických skupin, odpovídajících zaměření fondu a potřebám knihovny Národního archivu. Záznamy seriálů jsou uváděny formou odkazů na čísla záznamů seriálů v abecední části seznamu. Počínaje tímto Seznamem k budou soupisy docházejících seriálů rovněž publikovány na (Knihovna Bibliografické soupisy). V Praze dne 1. srpna 2006 Mgr. Marie Šatochinová vedoucí knihovny

3 1. ABHANDLUNGEN der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 79, 2002, Heft 2) Berlin, Akademie Verlag Knih.B - V ACTA Comeniana. (2004, sv. 42) Praha, Filosofický ústav AV ČR - C ACTA demographica. (2003, sv. 14) Praha, Česká demografická společnost 4. ACTA historiae rerum naturalium nec non technicarum. New Series. (2004, vol. 8) Praha, Národní technické muzeum 5. ACTA historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C. (2000, sv. 5) Opava, Slezská univerzita 6. ACTA historica Novodomensia. (2004, sv. 3) Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 7. ACTA onomastica. (roč. 45, 2004) Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 8. ACTA Theresiania. (2003, sv. 1) Praha, Institut Terezínské Iniciativy 9. ACTA Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Tom 42, 2002, Fasc. 1-2) Praha, Univerzita Karlova 10. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. (2003, sv. 1) Praha, Univerzita Karlova 11. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. (2005, sv. 162) Praha, Univerzita Karlova 12. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica. (2001, sv. 30) Olomouc, Univerzita Palackého 13. ACTA Universitatis Purkynianae. (2002, sv. 83) Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 14. ACTA Universitatis Wratislaviensis. Serie Historia. (2002, No. 2478/CLXI) Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 15. ADLER. (Bd. 37, , Heft 4) Wien, Heraldischgenealogische Gesselschaft "Adler" 16. AKADEMICKÝ bulletin. (2005, č. 12) Praha, Tiskový odbor SSČ AV ČR - C 988 Knih.B - V I M C I M C 611 Knih.B - V C C 321 Knih.B - V C C 315* - C C C C ALMANACH Labyrint (2005) Praha, Labyrint - PK 18. ANSCHNITT. (Jg. 57, 2005, Nr.6) Bochum, Deutsches Bergbau- Museum - C 1071

4 19. ANZEIGER. (Jg. 140, 2005) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 20. ARHIVI. (Letnik 28, 2005, št. 2) Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije Knih.B - V C ARHIVSKI vjesnik. (2004, sv. 47) Zagreb, Hrvatski državni arhiv - C ARCHAEOLOGIA historica. (2005, sv. 30) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 23. ARCHAEOLOGICA Pragensia. (2002, sv. 16) Praha, Muzeum hl.m.prahy 24. ARCHEION. (2000, sv. 101) Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 25. ARCHEOLOGICKÉ výzkumy v jižních Čechách. (2005, sv. 18) České Budějovice, Jihočeské muzeum 26. ARCHEOLOGICKÝ výzkum v severních Čechách. (2004, sv. 31) Teplice, Regionální muzeum 27. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. (Bd. 49, 2003) Köln, Böhlau-Verlag 28. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. Beihefte. (2005, Bd. 9) Köln, Böhlau-Verlag 29. ARCHIV für österreichische Geschichte. (2005, Bd. 140) Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften - C 895 Knih.B - V C C C I M C C 327* - II M ARCHIVALISCHE Zeitschrift. (Bd. 87, 2005) Köln, Böhlau-Verlag - C ARCHIVAR. (Jg. 58, 2005, Heft 3) Düsseldorf, Nordrhein- Westfalischen Hauptstaatsarchiv 32. ARCHIVE in Bayern. (Bd. 2, 2005) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bayerns 33. ARCHIVNÍ časopis. (roč. 55, 2005, č. 4) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 34. ARCHIVNÍ listy. (roč. 1, 2003, sv. 1) Rokycany, Státní okresní archiv - C C C 395 Knih.B - V ARCHIVNÍ prameny Kolínska. (2003) Kolín, Státní okresní archiv - PK 36. ARCHIVNÍ sborník Státního okresního archivu Kroměříž (2005, sv. 11) Kroměříž, Státní okresní archiv 37. ARCHIVUM Trebonense. (2002, sv. 10) Třeboň, Státní oblastní archiv - C C 747 Knih.B - III a C 93

5 38. ARCHIWISTA Polski. (Rok 9, 2004, Nr. 2(34))Toruń, Stowarzyszenie archiwistów Polskich 39. ARXIUS. (2005, Nr. 44) Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 40. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. (2005) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 41. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Philosophischehistorische Klasse. (2005, Heft 3) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - C C 1157 Knih.B - V 891 Knih.B - V BEZDĚZ. (2005, sv. 14) Česká Lípa, Státní okresní archiv - C BIBLIOGRAFIE a prameny k vývoji Moravy. (2003, sv.49) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 44. BIBLIOGRAFIE dějin českých zemích za rok... (1998) Praha, Historický ústav AV ČR 45. BIBLIOGRAFIE památkové péče v ČR za rok... (1998) Praha, Národní památkový ústav 46. BIBLIOTHECA Strahoviensis. (2004, sv. 6-7) Praha, Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 47. BLÄTTER für Heimatkunde. (Jg. 79, 2005, Heft 2-3) Graz, Historischer Verein für Steiermark - PK - PK Knih.B - III p B 75 - PK - C 1179 Knih.B - V C BOHEMIA. (Bd. 45, 2004, Heft 2) München, R.Oldenbourg - C BRNO v minulosti a dnes. (2005, sv. 18) Brno, Archiv města Brna - C 634 Knih.B - III m BULLETIN Historického ústavu AV ČR. (roč. 15, 2004, č. 2) Praha, Historický ústav AV ČR 51. BULLETIN Muzea romské kultury. ( , sv ) Brno, Muzeum romské kultury 52. BULLETIN Národní galerie v Praze. ( , sv ) Praha, Národní galerie - C C C BULLETIN plus. (2004, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR 54. BULLETIN SKIP. (roč. 14, 2005, č.4) Praha, SKIP - PK 55. CASTELLOLOGICA Bohemica. (2004, sv. 9) Praha, Archeologický ústav AV ČR - C COMMA. (2004, Heft 2) Paris, ICA - C CONFLUENS. (roč. 1, 2005) Mělník, Regionální muzeum - C 1469

6 58. ČAS. (roč. 14, 2005, č. 4-5) Moravský Beroun, Moravská expedice - C ČAS v roce... (2004) Praha, Česká archivní společnost - C ČASOPIS Matice moravské. (roč. 124, 2005, č. 1) Brno, Matice moravská 61. ČASOPIS Moravského muzea. Vědy společenské. (roč. 90, 2005, č. 1-2) Brno, Moravské zemské muzeum 62. ČASOPIS Národního muzea. Řada historická. (roč. 174, 2005, č. 3-4) Praha, Národní muzeum 63. ČASOPIS Slezského muzea. Série B - Vědy historické. (roč. 54, 2005, č. 1) Opava, Slezské zemské muzeum 64. ČESKÁ beseda. (roč. 7, 2004, č ) Sarajevo, Udruženja granada češkog porijekla 65. ČESKÉ památky. (roč. 15, 2004, č. 1) Plzeň, Český svaz ochránců památek - C 48 Knih.B - V 4 - C C 54 Knih.B - V 1 - C C ČESKÉ listy. (roč. 6, 2005, č. 12) Praha, F & Mediaservis - C ČESKÉ vězeňství. (roč. 13, 2005, č. 6) Praha, Vězeňská služba ČR 68. ČESKOLIPSKO literární. (2002, sv. 14) Česká Lípa, Státní okresní archiv 69. ČESKO-SLOVENSKÁ historická ročenka... (2004) Brno, Masarykova univerzita 70. ČESKO & slovenská Vídeň dnes. (2004, č. 7-8) Wien, Schulverein Komenský 71. ČESKÝ časopis historický. (roč. 103, 2005, č. 4) Praha, Historický ústav AV ČR - C C C C 460 Knih.B - V ČESKÝ lid. (roč. 92, 2005, č. 4) Praha, Etnologický ústav AV ČR - C 82 Knih.B - V ČEŠI v cizině. (2004, sv. 12) Praha, Ústav pro etnografii a fokloristiku AV ČR 74. ČTENÁŘ. (roč. 57, 2005, č. 12) Kladno, Středočeská vědecká knihovna 75. DĚČÍNSKÉ vlastivědné zprávy. (roč. 15, 2005, č. 41) Děčín, Oblastní muzeum 76. DĚDICTVÍ Koruny české. (roč. 14, 2005, č. 4) Praha, Nezávislá památková unie - C C C C 1311

7 77. DĚJEPIS. (2004, sv. 21) Plzeň, Západočeská univerzita - C DĚJINY - teorie - kritika. (roč. 2, 2005, č. 2) Praha, Masarykův ústav A V ČR 79. DĚJINY a současnost. (roč. 27, 2005, č. 12) Praha, Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 80. DĚJINY věd a techniky. (roč. 38, 2005, č. 4) Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky - C C 570 Knih.B - V C DEMOGRAFIE. (roč. 47, 2005, č. 4) Praha, Český statistický úřad - C DIGITÁLNÍ foto magazín. (2005, prosinec) Praha, Omega Publishing 83. DISSERTATIONES historicae. (2005, sv. 11) Hradec Králové, Historický klub - C DOCUMENTA Pragensia. (2005, sv. 24) Praha, Archiv hl.m. - I M 615 Knih.B - V DOCUMENTA Pragensia. Monographia. (2005, sv. 20) Praha, Archiv hl.m. - I M 615* Knih.B - I d C EGOVERNMENT. (2005, č. 4) Praha, Info-com s.r.o. 87. EIA. (roč. 10, 2005, č. 4) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 88. EKONOM. (roč. 49, 2005, č. 52) Praha, Economia a.s. - C ENERGETICKÝ regulační věstník. (roč. 5, 2005, č. 14) Praha, Energetický regulační úřad 90. FILOSOFICKÝ časopis. (roč. 53, 2005, č. 6) Praha, Filosofický ústav AV ČR 91. FINANČNÍ zpravodaj. (roč. 39, 2005, č. 12) Praha, Ministerstvo financí ČR 92. FOLIA historica Bohemica. (2005, sv. 21) Praha, Historický ústav AV ČR 93. FOLIA numismatica. ( , sv ) Brno, Moravské zemské muzeum 94. FONTES bibliothecarum Musei Plzensis. (2000, sv. 1) Plzeň, Západočeské muzeum - C C I M C 156* Knih.B - V 2* - PK 95. FONTES historiae artium. (2004, sv. 12) Praha, Artefactum - I M 966

8 96. FONTES - Izvori za hrvatsku povijet. (God. 10, 2004) Zagreb, Hrvatski državni arhiv - C FONTES Nissae. (2005, sv. 6) Liberec, Technická univerzita - C 1395 Knih.B - V FORUM. (2005, č. 3) Praha, Univerzita Karlova - C FORUM Brunense. (2000) Brno, Muzeum města Brna - C FOTO video. (2005, č. 12) Praha, ATEMI s.r.o FOTOGRAFIE. (2005, č. 12) Praha, B.D.S. Press, s.r.o. - C GENEALOGICKÉ a heraldické listy. (roč. 25, 2005, č. 4) Praha, Česká genealogická a heraldická společnost 103. GEOGRAFIE. (roč. 110, 2005, č. 4) Praha, Česká geografická společnost 104. HAVLÍČKOBRODSKO. (2005, sv. 19) Havlíčkův Brod, Okresní muzeum - C 751 Knih.B - V C C HERALDICKÁ ročenka. (2005) Praha, Heraldická společnost - C 1039 Knih.B - III p C HERALDIKA a genealogie. (roč. 38, 2005, č.3-4) Praha, Klub pro českou heraldiku a genealogii 107. HISTORIA nova. (1999, sv. 12) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 108. HISTORICA. Series Nova. (2003, sv. 10) Praha, Historický ústav AV ČR - C 679 Knih.B - V II M C HISTORICA Pragensia. (2003, sv. 1) Praha, Muzeum hl.m. - C HISTORICKÁ demografie. (2005, sv. 29) Praha, Sociologický ústav AV ČR 111. HISTORICKÁ fotografie. (roč. 5, 2005) Praha, Národní archiv - Hradec Králové, Muzeum východních Čech 112. HISTORICKÁ geografie. (2005, sv. 33) Praha, Historický ústav AV ČR 113. HISTORICKÁ Olomouc. (2002, sv. 13) Olomouc, Univerzita Palackého - C C 686 Knih.B - V C C HISTORICKÉ sklo. (2003, sv. 3) Čelákovice, Městské muzeum - C HISTORICKÉ štúdie. (roč. 43, 2004) Bratislava, Historický ústav SAV - C 515

9 116. HISTORICKÝ obzor. (roč. 16, 2005, č ) Praha, Aleš Skřivan - C HISTORICKÝ sborník Karlovarska. (2004, sv. 10) Karlovy Vary, Státní okresní archiv 118. HISTORIE a vojenství. (roč. 54, 2005, č. 3-4) Praha, Vojenský historický ústav 119. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. (2005, Bd ) Graz, Stadt Graz 120. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Linz. (2003-4) Linz, Archiv der Stadt Linz - C 1230 Knih.B - V C 355 Knih.B - V C C HLÁSÍ se policie. (roč. 9, 2005, č. 6) Praha, Mita Press - C HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. (roč. 22, 2005, č. 4) Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 123. HOSPODÁŘSKÉ dějiny. (2004, sv. 23) Praha, Historický ústav AV ČR - C I M HOSPODÁŘSKÉ noviny. (2005, ) Praha, Economia, a.s HUSITSKÝ Tábor. (2004, sv. 13) Tábor, Husitské muzeum - I M 552 Knih.B - V CHIP. (2005, č. 12) Praha, Vogel Publishing - C CHRUDIMSKÝ vlastivědný sborník. (2004, sv. 8) Chrudim, Regionální muzeum 128. INFO 7. (roč. 19, 2004, Heft 3) Münster-Hamburg-London, Lit- Verlag Dr. W. Hopf - C INSAR (2005, č. 10) Brüssel, Europäische Kommission - C INFORMACE. (2005, č. 4) Praha, Knihovna AV ČR 131. INFORMATIVNÍ přehled. (2005, č. 24) Praha, Národní archiv - C ITALIA Contemporanea. (2005, N 241) Roma, Carocci editore - C IURIDICA. (2005) Praha, Radek Uhlíř - II M JAHRBUCH der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler". (Bd. 15, 2002) Wien, Heraldisch-genealogische Gesellschaft "Adler" 135. JAHRBUCH für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge. (Bd. 65, 1999) St. Pölten, Verein für Landeskunde von Niederösterreich - III M 11 - C JEDNOTA. (roč. 60, 2005, č. 50) Daruvar, Nakladatelství Jednota Knih.C - V B 150

10 137. JESENICKO. (2005, sv. 6) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 138. JIHLAVSKÝ archivní občasník. ( , sv. 1) Jihlava, Státní okresní archiv 139. JIHOČESKÝ sborník historický. (roč. 74, 2005) České Budějovice, Jihočeské muzeum 140. JIHOMORAVSKÉ státní okresní archivy (2001, sv. 26) Znojmo, Státní okresní archivy a Archiv města Brna 141. JIŽNÍ Morava. (roč. 41, 2005, sv. 44) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 142. JOURNAL (2005, č. 2) Praha, Československá obec legionářská a Sdružení válečných veteránů ČR - C C C 132 Knih.B - V 19 - C C JUDAICA Bohemiae. (roč. 40, 2005) Praha, Židovské muzeum - C 612 Knih.B - V KALENDÁRIUM osobností západních Čech na rok (2004) Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 145. KAMENZER Beiträge. (Bd. 5, 2004) Görlitz/Zittau, Verlag Gunter Oettel - PK - C KANADSKÉ listy. (Vol.29, 2005, Nr ) Ontario, Mirko Janeček 147. KLADSKÝ sborník. (2003, sv. 5) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 148. KLADSKÝ sborník. Supplementum. (2002, sv. 4) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové - I I * 149. KLÍČ. (roč. 13, 2005, č. 12) Praha, Místní úřad Prahy 11 - C KNIHA. ( ) Martin, Matica slovenská - C KNIHOVNA. (roč. 16, 2005, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR - C KNIHY a dějiny. (roč. 9-10, ) Praha, Knihovna AV ČR - C 1266 Knih.B - V KNIŽNÍ novinky. (roč. 4, 2005, č. 24) Praha, Svět knihy 154. KRAKOWSKI Rocznik Archiwalny. (Tom 11, 2005) Kraków, Archiwum Państwowe 155. KRÁLOVÉHRADECKO. (2004, sv. 1) Zámrsk, Státní oblastní archiv - C C 1480

11 156. KROK. (roč. 2, Č. 4) Olomouc, Vědecká knihovna 157. KRONIKY a kronikáři. (2001, sv. 3) Praha, Tomáš Hromádka - C KUDĚJ. (roč. 7, 2005, č. 2) Praha, Scriptorium - C KULTURNÍ bedekr ( , sv. 4) Praha, Labyrint - PK 160. KULTURNÍ klub. (roč. 25, 2005, č. 12) Vídeň, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 161. KWARTALNIK historyczny. (rocz. 110, 2003, Nr. 2) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 162. LEVÉLTÁRI Szemle. (roč. 55, 2005, č. 1) Budapest, A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magya Országos Levéltár - C C C LIDOVÉ noviny. (2005, ) Praha, Lidové noviny, a.s LISTY. (roč. 35, 2005, č. 6) Brno, Burian a Ticháček s.r.o. - C LISTY filologické. (roč. 128, 2005, č. 1-2) Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 166. LISTY z Unhošťska. (2005, č ) Unhošť, Melicharovo vlastivědné muzeum 167. LITERÁRNÍ archiv. (2005, sv ) Praha, Památník národního písemnictví 168. LITERÁRNÍ noviny. (roč.16, 2005, č. 52) Praha, Společnost pro literární noviny Knih.B - V C C LITERÁRNY archív. (2003, 38) Martin, Matica slovenská - C MANDAVA (2005) Varnsdorf, Kruh přátel muzea - C MARGINALIA Historica. (2004, sv. 8) Praha, Scriptorium - C MASARYKŮV sborník. (2003, sv. 11/12) Praha, Masarykův ústav AV ČR 173. MEDIAEVALIA historica Bohemica. (2003, sv. 9) Praha, Historický ústav AV ČR - C C 1098 Knih.B - V METRO. (2005, ) Praha, METRO Česká republika, a.s MEZINÁRODNÍ politika. (roč. 29, 2005, č. 12) Praha, Ústav mezinárodních vztahů 176. MIKULOVSKÁ sympozia. (2004, sv. 28) Břeclav, Státní okresní archiv - C I

12 177. MINISTERSTVO obrany české republiky. Ročenka (2005) Praha, Ministerstvo obrany - AVIS 178. MINULOSTÍ Berounska. (2005, sv. 8) Beroun, Státní okresní archiv 179. MINULOSTÍ Rokycanska. (2003, č. 16) Rokycany, Státní okresní archiv 180. MINULOSTÍ Západočeského kraje. (2005, sv. 40) Plzeň, Archiv města Plzně 181. MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků. ( , sv. 17) Praha, Národní knihovna 182. MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků. Monographia. (1999, sv. 7) Praha, Národní knihovna 183. MITTEILUNGEN des Institut für österreichisches Geschichtsforschung. (Bd. 112, 2004, Heft 1-4) Wien, R.Oldenbourg Verlag 184. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. (Jg. 51, 2004) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 185. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderheft. (2005, Bd. 8) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 186. MITTEILUNGEN des Steiermärkischen Landesarchivs. (Folge 52-53, 2004) Graz, Steiermärkischen Landesarchiv - C C C C 538 Knih.B - III m B I M I M 744* - C 90 - C C 421* - C MLADÁ fronta dnes. (roč. 16, 2005, ) Praha, MaFra, a.s MODERNÍ dějiny. (2005, sv. 13) Praha, Historický ústav AV ČR - C MODERNÍ obec. (roč. 11, 2005, č. 12) Praha, Economia, a.s. - C MODERNÍ řízení. (roč. 45, 2005, č. 12) Praha, Economia, a.s MONOGRAFICKÉ studie Regionálního muzea v Teplicích. (2003, sv. 37) Teplice, Regionální muzeum 192. MORAVSKOTŘEBOVSKÉ vlastivědné listy. (2005, sv. 16) Moravská Třebová, Městské muzeum 193. MORAVSKÝ historický sborník. ( , sv. 5) Moravský zemský kongres - I M C I M 746 Knih.B - V MOSTY. (roč. 14, 2005, č. 26) Brno, Mosty s.r.o MUZEJNÍ a vlastivědná práce. (roč. 43, 2005, č. 4) Praha, Národní muzeum - C 50 Knih.B - V 14

13 196. MUZEUM. (2001, sv. 4) Kroměříž, Muzeum Kroměřížska - C MZDOVÁ účetní. (roč. 11, 2005, č. 12) Praha, ANAG 198. NA Hroznatově míse (2005, sv. 7) Teplá, Klášter premonstrátů Knih.B - V NA pozvání Masarykova ústavu. (2005, sv. 2) Praha, Masarykův ústav AV ČR 200. NÁCHODSKO od minulosti k dnešku. (2002, sv. 4) Náchod, Okresní muzeum 201. NACHRICHTEN aus den Staatlichen Archiven Bayerns. (2002, No. 46) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiven Bayerns 202. NÁRODNÍ knihovna České republiky. Výroční zpráva. (2005) Praha, Národní knihovna ČR - I M C C C NÁRODNÍ pojištění. (2005, č. 12) Praha, BMSS-START s.r.o NÁRODNÍ osvobození. (2005, č ) Praha, ÚV ČSBS 205. NAŠE rodina. (roč.16, 2004, č. 1) St. Paul, Czechoslovak Genealogical Society International - C NAŠÍM krajem. (2005, sv. 11) Třebíč, Muzeum Vysočiny - C NOVÝ venkov. (roč. 9, 2005, č. 12) Praha, Česká zemědělská tiskárna 208. NUMISMATICKÉ listy. (roč. 60, 2005, č. 6) Praha, Národní muzeum 209. NUMISMATCKÝ sborník. (roč. 20, 2005) Praha, Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy Knih.C - V B C C OBEC a finance. (roč. 12, 2005, č. 5) Praha, TRIADA - C OD Ještěda k Troskám. (roč. 12(28), 2005, č. 4) Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí 212. OCHRANA přírody. (roč. 60, 2005, č. 10) Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 213. OLOMOUCKÝ archivní sborník. (2005, sv. 3) Olomouc, Státní okresní archiv - C 120 Knih.C - V B 13 - C OPAVA. (2004, sv. 4) Opava, Matice slezská - C OPERA Facultatis philosophicae et rerum naturalium Universitatis Silesianae Opavensis. Studia historica - Monographiae. (1997, sv. 2) Opava, Slezská univerzita - C 1248

14 216. OPERA historica. (2003, sv. 10) České Budějovice, Jihočeská univerzita 217. ORLICKÉ hory a Podorlicko. (2003, sv. 12) Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor - C C OSTRAVA. (2005, sv. 22) Ostrava, Archiv města Ostravy - C 527 Knih.B - V PAGINAE historiae. (2005, sv. 13) Praha, Národní archiv - C 1105 Knih.B - V PAMÁTKY archeologické. (roč. 96, 2005) Praha, Archeologický ústav AV ČR 221. PAMÁTKY archeologické. Supplementa. (2000, sv. 14) Praha, Archeologický ústav AV ČR 222. PAMÁTKY středních Čech. (roč. 19, 2005, č. 2) Praha, Národní památkový ústav Knih.B - studovna Knih.B - V C PAMÄŤ národa. (2005, č. 4) Bratislava, Ústav pamäti národa - C PANORAMA. (2005, sv. 13) Dobré, Vydavatelství SEN - C PAPIERRESTAURIERUNG. (roč. 6, 2005, Nr. 4) Stuttgart, IADA - C PAPÍR a celulóza. (roč. 60, 2005, č. 12) Praha, Svaz průmyslu papíru a celulózy - C PC WORLD. (2005, č. 12) Praha, IDG Czech,a.s. - C PLAVEBNÍ ročenka. (2004) Praha, Státní plavební správa - I M POČÍTAČ pro každého. (2005, č. 24) Praha, Burda Communications s.r.o PODBRDSKO. (2005, sv. 12) Příbram, Státní okresní archiv - C 1155 Knih.B - V PODNIKATELSKÉ lobby. (roč. 5, 2005, č. 12) Praha, Podnikatelský servis Hospodářské komory ČR 232. POLYGRAFIE České republiky (2005) Břeclav, ISMC - II M POMEZÍ Čech a Moravy. (2002, sv. 5) Svitavy, Státní okresní archiv - C PORTA bohemica. (2005, sv. 3) Litoměřice, Státní okresní archiv - C POSEL z Budče. (2005, č. 22) Kladno, Okresní muzeum - C PRÁCE & sociální politika. (roč. 2, 2005, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

15 237. PRÁCE a studie Muzea Beskyd. (2005, sv. 15) Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 238. PRÁCE Historického ústav ČAV. Řada A. Monographia. (2005, sv. 20) Praha, Historický ústav AV ČR 239. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada B. Editiones. (2003, sv. 2) Praha, Historický ústav AV ČR 240. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada C. Miscellanea. (2004, sv. 15) Praha, Historický ústav AV ČR 241. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada D. Bibliographia. (2005, sv. 13) Praha, Historický ústav AV ČR - C I M I M I M PK 242. PRÁCE Muzea v Kolíně. (2001, sv. 7) Kolín, Regionální muzeum - C PRÁCE Prehistorického ústavu Univerzity Karlovy. (2001, sv. 27) Praha, Univerzita Karlova 244. PRÁCE Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. (2000, sv. 82) Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 245. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria A. (2002, sv. 7) Praha, Archiv AV ČR 246. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria B. (2004, sv. 17) Praha, Archiv AV ČR 247. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria C. (2003, sv. 4) Praha, Archiv AV ČR 248. PRÁCE z dějin Akademie věd. Seria D. (2005, sv. 1) Praha, Archiv AV ČR 249. PRÁCE z dějin vědy. (2004, sv. 19) Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 250. PRAHA - životní prostředí...(2001) Praha, Institut městské infromatiky 251. PRAMENY a studie. (1998, sv. 37) Praha, Národní zemědělské muzeum 252. PRAMENY a studie k dějinám československého exilu (2005, sv. 8) Brno, Prius 253. PRÁVNĚHISTORICKÉ studie. (2003, sv. 36) Praha, Univerzita Karlova 254. PRÁVNÍK. (roč. 144, 2005, č. 12) Praha, Ústav státu a práva AV ČR - II M 308 Knih.C - V B 62 - I M I M I M PK - I M 1048 Knih.C - V B I M I M C C 91

16 255. PRÁVO. (roč. 15, 2005, ) Praha, Borgis, a.s PRAŽSKÝ sborník historický. (2004, sv. 33) Praha, Archiv hl.m. - C 543 Knih.B - V PRŮVODCE pracovněprávními předpisy důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, odměňováním, daněmi. (roč. 9, 2005, č. 12) Praha, BMSS-Start 258. PRŮZKUMY památek. (roč. 12, 2005, č. 2) Praha, Národní památkový ústav 259. PRZEGLAD socjologiczny. (Tom 53, 2004, Nr.2) Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 260. PŘEHLED přírůstků knihovny Státního ústředního archivu v Praze. (Leden-prosinec 2001) Praha, Státní ústřední archiv Knih.B - V C C PŘÍTOMNOST. (2005, č. 4) Praha, Martin Jan Stránský - C PUBBLICAZIONI degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato. (2004, sv. 105) Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali 263. RAKOVNICKÝ historický sborník. (2005, sv. 6) Rakovník, Státní okresní archiv 264. RESTAURATOR. (Vol. 26, 2005, Nr. 4) Copenhagen, Restaurator Press 265. REVISTA del Archivo General de la Nación. (2002. No. 24) Lima, Archivo General de la Nación 266. REVUE církevního práva. (2005, č. 3/(32)) Praha, Společnost pro církevní právo 267. ROČENKA. Yearbook of the Czechoslovak Genealogical Society International. (roč. 5, 2002) St. Paul, Czechoslovak Genealogikal Society International - I M C C C 1408 Knih.B - II C ROČENKA HN... (roč. 9, 2005) Praha, Economia, a.s. - C ROČENKA Národního divadla. ( ) Praha, Národní divadlo 270. ROČENKA prostějovského archivu (2001) Prostějov, Státní okresní archiv 271. ROČENKA Soukromé střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Školní rok... ( ) Praha, Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky - I M C I Z 370

17 272. ROČENKA Státního oblastního archivu v Plzni. (2005) Plzeň, Státní oblastní archiv 273. ROČENKA Státního okresního archivu v Trutnově. ( ) Trutnov, Státní okresní archiv 274. RODNÝM krajem. (2005, č. 30) Červený Kostelec, Městské kulturní středisko 275. ROMANO hangos. (roč. 7, 2005, č ) Brno, Společenství Romů na Moravě 276. ROZPRAVY Národního technického muzea. (2005, sv. 194) Praha, Národní technické muzeum 277. RUNDBRIEF Fotografie. (Vol. 12, 2005, Nr. 4(48)) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten 278. RUNDBRIEF Fotografie. Sonderheft. (2001, Nr. 7) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten 279. SÄCHSISCHE Archivblatt. (2005, Heft 2) Dresden, Sächsisches Staatsministerium des Innern 280. SBĚRATELSKÉ zprávy. (2005, sv. 114) Hradec Králové, Česká numismatická společnost 281. SBÍRKA instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČR. (2005, č. 4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 282. SBÍRKA mezinárodních smluv České republiky. (2005, částka 58) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 283. SBÍRKA soudních rozhodnutí a stanovisek. (roč. 57, 2005, č. 10) Praha, Nejvyšší soud ČR 284. SBÍRKA zákonů České republiky. (2005, částka 188) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 285. SBORNÍK archivních prací. (roč. 55, 2005, č. 2) Praha, Odbor archivní správy MV ČR - C C C I M C C 431* - C C 730 PK - C PK - PK Knih.B - V SBORNÍK archivu MV. (2005, sv. 3) Praha, Ministerstvo vnitra ČR - C SBORNÍK bruntálského muzea... (2005) Bruntál, Muzeum v Bruntále 288. SBORNÍK Český Merán. (2004, sv. 9) Sedlec-Prčice, Městský úřad - C C SBORNÍK Chebského muzea. (2005) Cheb, Chebské muzeum - C SBORNÍK Muzea Blansko. (2005) Blansko, Muzeum Blansko - C 993

18 291. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. (2005, sv. 17) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 292. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie. (2004, sv. 11) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 293. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. (roč. 59, 2005, č. 3-4) Praha, Národní muzeum 294. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. (roč. 50, 2005, č. 1-4) Praha, Národní muzeum 295. SBORNÍK Národního technického muzea. (2003, sv. 34) Praha, Národní technické muzeum 296. SBORNÍK Muzea Českého lesa v Tachově. (2004, sv. 29) Tachov, Muzeum Českého lesa 297. SBORNÍK prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická - C. (roč. 53, 2004, sv. C 51) Brno, Masarykova univerzita 298. SBORNÍK prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie. (2004, sv. 11) Ostrava, Ostravská univerzita 299. SBORNÍK prací východočeských archivů. (2004, sv. 9) Zámrsk, Státní oblastní archiv 300. SBORNÍK prací z historie a dějin umění. (roč. 3, 2004) Klatovy, Galerie Klatovy 301. SBORNÍK Státního okresního archivu v Lounech. (2001, sv. 10) Louny, Státní okresní archiv 302. SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově. (2005) Přerov, Státní okresní archiv 303. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. (2005, sv. 6) Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 304. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Znojmě. (2005, sv. 20) Znojmo, Státní okresní archiv 305. SBORNÍk vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. (2003, sv. 9) Pardubice, Univerzita Pardubice 306. SBORNÍK velehradský. Třetí řada. (2000, sv. 3) Břeclav, Historická společnost Starý Velehrad 307. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka. (2003, sv. 43) Vlašim, Muzeum okresu Benešov 308. SBORNÍK Západočeského muzea v Plzni. Historie. (2004, sv. 17) Plzeň, Západočeské muzeum - C C 1239* - C 560 Knih.B - V C 561 Knih.B - V C C C C C 700 Knih.B - V C C C C C 1462 Knih.B - V C 312 Knih.B - V C 1099

19 309. SDRUŽENÍ knihoven České republiky. (2004) Brno, Sdružení knihoven 310. SECURITAS imperii. (2005, sv. 12) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 311. SENÁT. (roč. 9, 2005, č. 4) Praha, Kancelář Senátu Parlamentu ČR 312. SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. (2004, sv. 12) Praha, Úřad dokumetace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 313. SEŠITY Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (2005, sv. 40) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - PK - C II M C SEVERNÍ Morava. (2005, sv. 90) Šumperk, Vlastivědné muzeum - C SITZUNGENSBERICHTE der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 139, 200, Heft 5) Berlin, Akademie-Verlag Knih.B - V SLÁNSKÝ obzor. (roč. 12(112), 2005) Slaný, Patria - C SLEZSKÝ sborník. (roč. 103, 2005, č. 4) Opava, Slezské zemské muzeum - C SLOVÁCKO. (2005, sv. 47) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum - C SLOVANSKÉ historické studie. (2005, sv. 30) Praha, Historický ústav AV ČR 320. SLOVENSKÁ archivistika. (roč. 40, 2005, č. 2) Bratislava, odbor archívnictva MV SR 321. SOCIÁLNÍ politika. (roč. 29, 2003, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 322. SOUDOBÉ dějiny. (roč. 12, 2005, č. 4) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 323. SOUVISLOSTI. (roč. 16, 2005, č. 4) Praha, Sdružení pro Souvislosti 324. SPÁLENOPOŘÍČSKÝ zpravodaj. (roč. 15, 2005, č. 12) Spálené Poříčí, Obecní úřad - C C 603 Knih.B - V C C C C SPRÁVNÍ právo. (roč. 38, 2005, č. 6) Praha, Ministerstvo vnitra ČR - C STAATLICHE Archive Bayerns. (2005, sv. 25) München, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns - C STALETÁ Praha (2003, sv. 24) Praha, Národní památkový úřad - I

20 328. STANDARDIZACE. (2004, sv. 26) Praha, Národní knihovna ČR - PK 329. STATISTICKÁ ročenka ČR. (2005) Praha, Český statistický úřad - PK Knih.B - VII STATISTICKÁ ročenka životního prostředí České republiky. (2001) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR Knih.C - V B STATISTIKA. (2005, č. 6) Praha, Český statistický úřad Knih.C - IV D STEREO a video. (roč. 13, 2005, č. 12) Praha, Trade & Leisure Publications 333. STOPAMI dějin Náchodska. (2002, sv. 8) Náchod, Státní okresní archiv 334. STŘEDNÍ Evropa. (roč. 20, 2005, č. 122) Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku - C C STŘEDNÍ Morava. (roč. 11, 2005, sv. 21) Olomouc, Memoria - C STŘEDOČESKÝ sborník historický. ( , sv ) Praha, Státní oblastní archiv 337. STŘEDOČESKÝ vlastivědný sborník. (2005, sv. 23) Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 338. STUDIA comeniana et historica. (2005, č ) Uherský Brod, Muzeum J.A.Komenského 339. STUDIE a zprávy Okresního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. (2004, sv. 15) Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Okresní muzeum Praha - východ - C 452 Knih.B - V C C C STUDIE o rukopisech. ( , sv. 35) Praha, Archiv AV ČR - C 374 Knih.B - V STUDIE o rukopisech. Monographia. (2004, sv. 10) Praha, Archiv AV ČR 342. STUDIE o Těšínsku. (2005, sv. 18) Český Těšín, Muzeum Těšínska 343. STUDIE Regionálního muzea v Žatci. (2002, sv. 6) Žatec, Regionální muzeum K.A.Polánka 344. STUDIE Slováckého muzea. (2004, sv. 9) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum - C 374* Knih.B - C I M C STUDIEN und Quellen. (2003, sv. 29) Bern, Verlag Paul Haupt - C SVORNÍK. (2004, sv. 2) Praha, Unicornis - C 1412 Knih.B - III m B

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích

Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích 0 ii Židovské identity > Sčítání lidu, s. Tato příloha obsahuje vybraná data a mapy o počtu, struktuře a jazykových, respektive ních

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky název časopisu - novin Lidové noviny Mladá fronta adresa telefon e-mail www stránky Anděl Media Centrum Karla Engliše 519/11 150 00, Praha 5 - Smíchov Mladá fronta a.s. Mezi Vodami 1952/9 143 00 Praha

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : CACIT : Písek Pohár premonstrát.kláštera Milevsko (CACIT) - PZ+SZVP OH 03.-04.09.2011 Plzeň Memoriál Františka Hebedy (CACIT) LZ+BZH jezevčíků 15.-16.10.2011

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více