NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

2 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana Nováková Praha

3 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 (tj. periodik, periodických edic apod.) je v pořadí již patnáctým seznamem, který knihovna Národního archivu vydala. Seznam je rozdělen do dvou částí - abecední a tematické. V abecední části jsou záznamy titulů seriálů abecedně řazeny podle ČSN Abecední řazení a záznamy jsou průběžně pročíslovány. V pravém dolním okraji je uvedena zkratka oddělení knihovny a signatura. Záznam obsahuje údaj o posledním ročníku (svazku nebo čísle), který došel do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 a je uveden v závorce. Záznam obsahuje tyto údaje: - číslo záznamu - název (podnázev) seriálu - poslední ročník (svazek, číslo), který byl v knihovně Národního archivu k 1. lednu 2014 k dispozici - místo vydání, nakladatel - zkratka dílčího fondu knihovny NA / fond a Knih.C zpřístupněn na Ústředním pracovišti knihovny NA - Praha 4, Archivní 4, tel.: , fax: , a fond Knih.B na detašovaném pracovišti knihovny NA - Praha 6, tř. Milady Horákové 133, tel.: , V tematické části jsou seriály roztříděny do hrubých tematických skupin, odpovídajících zaměření fondu a potřebám knihovny Národního archivu. Záznamy seriálů jsou uváděny formou odkazů na čísla záznamů seriálů v abecední části seznamu. Počínaje Seznamem k byly a jsou soupisy docházejících seriálů rovněž publikovány na webu Národního archivu / Knihovna / Bibliografické soupisy: V Praze dne 30. dubna 2014 Mgr. Marie Šatochinová vedoucí knihovny 1

4 1. ABHANDLUNGEN der Sächsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 82, 2013, Heft 4) Leipzig, Sächsiche Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Knih.B - V ACTA Comeniana. (2010, sv. 26 (50) ) Praha, Filosofický ústav AV ČR 3. ACTA historica Universitatis Silesianae Opaviensis. (2012, sv. 5) Opava, Slezská univerzita 4. ACTA numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae. (2013, sv. 16) Ostrava, MARQ 5. ACTA onomastica. (roč. 54, 2003) Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 6. ACTA Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Tom 52, 2012, Fasc. 2) Praha, Univerzita Karlova 7. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. (2011, sv. 2) Praha, Univerzita Karlova 8. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. (2010, sv. 167) Praha, Univerzita Karlova 9. ACTA Universitatis Purkynianae. Facultas Philosophicae. Studia Historica. (2013, sv. 13) Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 10. ADLER. (Bd. 27(41), , Heft 3) Wien, Heraldisch-genealogische Gesselschaft "Adler" 11. ALMANACH Labyrint. (2012) Praha, Labyrint 12. ALMANACH Národního divadla. ( ) Praha, Národní divadlo 13. ANSCHNITT. (Jg. 65, 2013, Nr.6) Bochum, Deutsches Bergbau-Museum - C C C C 611 Knih.B - V C 321 Knih.B - V C C 315* - C C PK - I M C

5 14. ANZEIGER. (Jg. 146, 2011) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 15. ARHIVI. (Letnik 36, 2013, št. 2) Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije 16. ARHIVSKI vjesnik. (2013, sv. 56) Zagreb, Hrvatski državni arhiv 17. ARCHAEOLOGIA historica. (2013, sv. 38) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 18. ARCHAEOLOGICA Pragensia. (2012, sv. 21) Praha, Muzeum hl.m.prahy 19. ARCHEOLOGICKÉ výzkumy v jižních Čechách. (2013, sv. 26) České Budějovice, Jihočeské muzeum 20. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. (Bd. 58, 2012) Köln, Böhlau-Verlag 21. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. Beihefte. (2013, Bd. 13) Köln, Böhlau-Verlag 22. ARCHIVALISCHE Zeitschrift. (Bd. 92, 2011) Köln, Böhlau-Verlag 23. ARCHIVAR. (Jg. 66, 2013, Heft 4) Düsseldorf, Nordrhein-Westfalischen Hauptstaatsarchiv 24. ARCHIVE in Bayern. (Bd. 7, 2012) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bayerns 25. ARCHIVEN Pregled. (2011, č. 4) Sofia, deržavna agencija "Archivi" 26. ARCHIVNÍ časopis. (roč. 63, 2013, č. 4) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 27. ARCHIVUM Trebonense. (2011, sv. 12) Třeboň, Státní oblastní archiv Knih.B - V C C C 895 Knih.B - V C C C C 327* - C 62 - C C C C 395 Knih.B - V C 747 Knih.B - III a C 93 3

6 28. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. (2012) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 29. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Philosophische-historische Klasse. (2013, Heft 1) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 30. BEZDĚZ. (2013, sv. 22) Česká Lípa, Státní okresní archiv 31. BIBLIOGRAFIE a prameny k vývoji Moravy. (2011, sv. 54) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 32. BIBLIOTHECA Antiqua. (2013) Olomouc, Vědecká knihovna 33. BIBLIOTHECA Strahoviensis. (2011, sv. 10) Praha, Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 34. BLÄTTER für Heimatkunde. (Jg. 85, 2011, Heft 2) Graz, Historischer Verein für Steiermark 35. BOHEMIA. (Bd. 53, 2013, Heft 1) München, R.Oldenbourg 36. BOLESLAVICA. (2013, sv. 6) Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska : Státní okresní archiv Mladá Boleslav 37. BOLLETINO dell` Istituto Storico ceco di Roma. (2012, sv. 8) Roma, Istituto Storico Ceco di Roma 38. BRNO v minulosti a dnes. (2012, sv. 25) Brno, Archiv města Brna 39. BRNO v minulosti a dnes. Supplementa (2013, sv. 19) Brno, Archiv města Brna 40. BULLETIN Historického ústavu AV ČR. (roč. 24, 2012) Praha, Historický ústav AV ČR 41. BULLETIN Muzea romské kultury. (2011, sv. 20) Brno, Muzeum romské kultury 4 Knih.B - V 891 Knih.B - V C PK - PK - C 1179 Knih.B - V C C C 986 Knih.B - II C C 634 Knih.B - III m C 634* Knih.B - C C 1317

7 42. BULLETIN Národní galerie v Praze. ( , sv ) Praha, Národní galerie 43. BULLETIN SKIP. (roč. 22, 2013, č.4) Praha, SKIP 44. BULLETIN Společnosti Edvarda Beneše. (2013, sv. 26) Praha, Společnost Edvarda Beneše 45. CASTELLOLOGICA Bohemica. (2010, sv. 12) Praha, Archeologický ústav AV ČR 46. COLLEGIUM Carolinum. Jahresbericht. (2012) München, Collegium Carolinum 47. COMOTOVIA. (2011) Chomutov, Město Chomutov 48. CONFLUENS. (2013, sv. 8) Mělník, Regionální muzeum 49. ČAS v roce... (2012) Praha, Česká archivní společnost 50. ČASOPIS Matice moravské. (roč. 132, 2013, č. 2) Brno, Matice moravská 51. ČASOPIS Moravského muzea. Vědy společenské. (roč. 98, 2013, č. 2) Brno, Moravské zemské muzeum 52. ČASOPIS Národního muzea. Řada historická. (roč. 182, 2013, č. 1-2) Praha, Národní muzeum 53. ČASOPIS Slezského muzea. Série B - Vědy historické. (roč. 61, 2012, č. 2) Opava, Slezské zemské muzeum 54. ČASOPIS Společnosti přátel starožitností. (roč. 121, 2013, č. 2) Praha, Společnost přátel starožitností 55. ČESKÁ společnost po roce (2013, sv. 11) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 56. ČESKÉ vězeňství. (roč. 21, 2013, č. 4) Praha, Vězeňská služba ČR - C PK - C C C C C C 928 Knih.B - V C 48 Knih.B - V 4 - C C 54 Knih.B - V 1 - C C 49 Knih.B - V 14 - I M C

8 57. ČESKO & slovenská Vídeň dnes. (2013, č. 18) Wien, Schulverein Komenský 58. ČESKO-SLOVENSKÁ historická ročenka... (2011) Brno, Masarykova univerzita 59. ČESKÝ časopis historický. (roč. 111, 2013, č. 4) Praha, Historický ústav AV ČR 60. ČESKÝ lid. (roč. 100, 2013, č. 4) Praha, Etnologický ústav AV ČR 61. ČTENÁŘ. (roč. 65, 2013, č. 12) Kladno, Středočeská vědecká knihovna 62. DĚČÍNSKÉ vlastivědné zprávy. (roč. 23, 2013, č. 1) Děčín, Oblastní muzeum 63. DĚDICTVÍ Koruny české. (roč. 22, 2013, č. 4) Praha, Nezávislá památková unie 64. DĚJEPIS. (2011, sv. 24) Plzeň, Západočeská univerzita 65. DĚJINY - teorie - kritika. (roč. 10, 2013, č. 1) Praha, Fakulta humanitních studií UK 66. DĚJINY a současnost. (roč. 35, 2013, č. 10) Praha, Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 67. DĚJINY věd a techniky. (roč. 46, 2013, č. 4) Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky 68. DEMOGRAFIE. (roč. 55, 2013, č. 4) Praha, Český statistický úřad 69. DIGITÁLNÍ foto magazín. (2013, č. 123) Praha, Omega Publishing 70. DOCUMENTA Pragensia. (2013, sv. 31) Praha, Archiv hl.m. 71. DOCUMENTA Pragensia. Monographia. (2013, sv. 29) Praha, Archiv hl.m. - C C 460 Knih.B - V C 82 - C C C C C C 570 Knih.B - V C C I M 615 Knih.B - V I M 615* Knih.B - I d C 676 6

9 72. DOCUMENTA Pragensia. Supplementa. (2013, sv. 4) Praha, Archiv hl.m. 73. DVACÁTÉ století. (2012, č. 2) Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 74. EGOVERNMENT. (2013, č. 4) Praha, Info-com s.r.o. 75. EGOVERNMENT. Ročenka. (2011) Praha, Info-com s.r.o. 76. EKONOM. (roč. 57, 2013, č. 52) Praha, Economia a.s. 77. ENERGETICKÝ regulační věstník. (roč. 13, 2013, č. 10) Praha, Energetický regulační úřad 78. FILOSOFICKÝ časopis. (roč. 61, 2013, č. 6) Praha, Filosofický ústav AV ČR 79. FINANČNÍ zpravodaj. (roč. 47, 2013, č. 8) Praha, Ministerstvo financí ČR 80. FOLIA historica Bohemica. (2013, sv. 28/1) Praha, Historický ústav AV ČR 81. FOLIA numismatica. (2013, sv. 27/1) Brno, Moravské zemské muzeum 82. FONT. (2013, čís. 132) Praha, Kafka Font 83. FONTES - Izvori za hrvatsku povijest. (God. 19, 2013) Zagreb, Hrvatski državni arhiv 84. FONTES historiae artium. (2013, sv. 15) Praha, Artefactum 85. FONTES Nissae. (2013, sv. 14) Liberec, Technická univerzita 86. FORUM Brunense. (2013) Brno, Muzeum města Brna - I M 615** Knih.B - I d C I M C C C C C C I M C 156* - C I M C C

10 87. FORUM. (2013, č. 3) Praha, Univerzita Karlova 88. GENEALOGICKÉ a heraldické informace. (roč. 17, 2012) Brno, Moravská genealogická a heraldická společnost 89. GENEALOGICKÉ a heraldické listy. (roč. 33, 2013, č. 4) Praha, Česká genealogická a heraldická společnost 90. GEOGRAFIE. (roč. 118, 2013, č. 4) Praha, Česká geografická společnost 91. HAVLÍČKOBRODSKO. (2013, sv. 27) Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny 92. HERALDICKÁ ročenka. (2013, sv. 37)) Praha, Heraldická společnost 93. HISTORICA Olomucensia. (2013, sv. 45) Olomouc, Univerzita Palackého 94. HISTORICA Pragensia. (2011, sv. 5) Praha, Muzeum hl.m. 95. HISTORICA. (roč. 4, 2013, č. 1) Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 96. HISTORICKÁ demografie. (2013, sv. 37/1) Praha, Etnologický ústav AV ČR 97. HISTORICKÁ fotografie. (roč. 12, 2013) Praha, Národní archiv - Hradec Králové, Muzeum východních Čech 98. HISTORICKÁ geografie. (2013, sv. 39/2) Praha, Historický ústav AV ČR 99. HISTORICKÉ sklo. (2011, sv. 5) Čelákovice, Městské muzeum 100. HISTORICKÉ štúdie. (2013, sv. 47) Bratislava, Veda 101. HISTORICKÝ časopis. (roč. 60, 2012, č. 4) Bratislava, Historický ústav SAV - C I M C 751 Knih.B - V C C C 1039 Knih.B - III p C C C C C C 686 Knih.B - V C C C C 531 8

11 102. HISTORICKÝ Kaleidoskop. (2013, č. 4) Praha, Asociace nositelů legionářských tradic 103. HISTORICKÝ obzor. (roč. 24, 2013, č ) Praha, Aleš Skřivan 104. HISTORIE - Otázky - Problémy. (roč. 5, 2013, č. 1) Praha, Univerzita Karlova 105. HISTORIE a vojenství. (roč. 62, 2013, č. 4) Praha, Vojenský historický ústav 106. HISTORIE. (2011) Opava, Slezská univerzita 107. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. (Bd. 41, 2011) Graz, Stadt Graz 108. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Linz. (2013) Linz, Archiv der Stadt Linz 109. HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. (roč. 30, 2013, č. 4) Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 110. HORNICKÁ ročenka. (roč. 21, 2012) Praha, Český báňský úřad 111. HOSPODÁŘSKÉ dějiny. (2013, sv. 27/1) Praha, Historický ústav AV ČR 112. HOSPODÁŘSKÉ noviny. (2013, ) Praha, Economia, a.s HUSITSKÝ Tábor. (2012, sv. 17) Tábor, Husitské muzeum 114. CHIP. (2013, č. 12) Praha, Vogel Publishing 115. CHRUDIMSKÝ vlastivědný sborník. (2013, sv. 17) Chrudim, Regionální muzeum 116. INFORMATIVNÍ přehled. (2013, č. 34) Praha, Národní archiv - elektronicky/viz - C C C C 355 Knih.B - V C C C II M I M I M 552 Knih.B - V C C

12 117. ITALIA Contemporanea. (2013, N 273) Roma, Carocci editore 118. JEDNOTA. (roč. 68, 2013, č. 50) Daruvar, Nakladatelství Jednota 119. JESENICKO. (2013, sv. 14) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 120. JIHOČESKÝ sborník historický. (roč. 82, 2013) České Budějovice, Jihočeské muzeum 121. JIŽNÍ Morava. (roč. 49, 2013, sv. 52) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 122. JIŽNÍ Plzeňsko. (2013, sv. 11) Blovice, Muzeum Jižního Plzeňska 123. JOURNAL of PaperConservation. (Jg. 14, 2013, Nr. 4) Stuttgart, FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek 124. JUDAICA Bohemiae. (roč. 48, 2013, čís. 2) Praha, Židovské muzeum 125. KALENDÁRIUM osobností západních Čech na rok (2011) Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 126. KLADSKÝ sborník. (2012, sv. 9) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 127. KLADSKÝ sborník. Supplementum. (2009, sv. 6) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 128. KLÍČ. (roč. 21, 2013, č. 12) Praha, Místní úřad Prahy KNIHA. (2013) Bratislava, Slovenská národná knižnica 130. KNIHOVNA. (roč. 24, 2013, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR 131. KNIHY a dějiny. (roč. 20, 2013) Praha, Národní knihovna ČR - C 944 Knih.C - V B C C 132 Knih.B - V 19 - C C C C 612 Knih.B - V PK - I I * - C C C C

13 132. KOMORA. (roč. 14, 2013, č. 12) Praha, Hospodářská komora 133. KRAKOWSKI Rocznik Archiwalny. (Tom 17, 2011) Kraków, Archiwum Państwowe 134. KRÁLOVÉHRADECKO. (2011, sv. 8) Zámrsk, Státní oblastní archiv 135. KRKONOŠE a Podkrkonoší. (2012, sv. 20) Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 136. KROK. (roč. 6, 2009, č. 4) Olomouc, Vědecká knihovna 137. KUDĚJ. (roč. 14, 2013, č. 2) Plzeň, Západočeská univerzita 138. KULTÚRNÉ dejiny. (roč. 4, 2013, č. 2) Ružomberok, Katolícká univerzita 139. KULTURNÍ klub. (roč. 33, 2013, č. 12) Vídeň, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 140. KWARTALNIK historyczny. (rocz. 120, 2013, Nr. 4) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 141. LABYRINT revue (2012, sv ) Praha, Labyrint - Via Vestra 142. LIDOVÉ noviny. (2013, ) Praha, Lidové noviny a.s LISTY filologické. (roč. 136, 2013, č. 3-4) Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 144. LISTY. (roč. 43, 2013, č. 6) Brno, Burian a Ticháček s.r.o LITERÁRNÍ archiv. (2012, sv. 44) Praha, Památník národního písemnictví 146. LITERÁRNÍ noviny. (roč. 24, 2013, č. 52) Praha, Společnost pro literární noviny - C C C C C C C C C C 1471 Knih.B - V C C

14 147. MANDAVA (2012) Varnsdorf, Kruh přátel muzea 148. MARGINALIA Historica. (roč. 3, 2012, č. 2) Praha, Pedagogická fakulta UK 149. MEDIAEVALIA historica Bohemica. (2013, sv. 16/1) Praha, Historický ústav AV ČR 150. MEZINÁRODNÍ politika. (roč. 36, 2012, č. 12) Praha, Ústav mezinárodních vztahů 151. MIKULOVSKÁ sympozia. (2011, sv. 31) Břeclav, Státní okresní archiv 152. MINISTERSTVO obrany české republiky. Ročenka (2011) Praha, Ministerstvo obrany - AVIS 153. MINULOSTÍ Berounska. (2013, sv. 16) Beroun, Státní okresní archiv 154. MINULOSTÍ Západočeského kraje. (2012, sv. 47) Plzeň, Archiv města Plzně 155. MISCELLANEA oddělení rukopisů a starých tisků. (2011, sv. 21) Praha, Národní knihovna ČR 156. MITTEILUNGEN des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. (Bd. 121, 2013, Heft 2) Wien, R.Oldenbourg Verlag 157. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. (Jg. 56, 2011) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 158. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderheft. (Bd. 12, 2013) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 159. MLADÁ fronta dnes. (2013, ) Praha, MaFra a.s MODERNÍ dějiny. (2013, sv. 21/2) Praha, Historický ústav AV ČR - C C C 1098 Knih.B - V C I C C C 538 Knih.B - III m B I M C 90 - C C 421* - C

15 161. MODERNÍ obec. (roč. 19, 2013, č. 12) Praha, Economia a.s MONUMENT revue. (roč. 2, 2013, č. 2) Bratislava, Pamiatkový úrad SR 163. MONUMENTORUM tutela. (2012, sv. 24). Bratislava, Pamiatkový úrad SR 164. MORAVSKOTŘEBOVSKÉ vlastivědné listy. (2011, sv. 21) Moravská Třebová, Městské muzeum 165. mua.cas.cz. (2012) Praha, Archiv AV ČR 166. MUZEUM. (roč. 51, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 167. MZDOVÁ účetní. (roč. 19, 2013, č. 12) Praha, ANAG 168. NÁCHODSKO od minulosti k dnešku. (2012, sv. 7) Náchod, Okresní muzeum 169. NACHRICHTEN aus den Staatlichen Archiven Bayerns. (2012, Nr. 65) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiven Bayerns 170. NÁRODNÍ knihovna České republiky. Výroční zpráva. (2010) Praha, Národní knihovna ČR 171. NÁRODNÍ osvobození. (2013, č ) Praha, ÚV ČSBS 172. NÁRODNÍ pojištění. (2013, č. 12) Praha, BMSS-START s.r.o NUMISMATCKÝ sborník. (roč. 26, 2012) Praha, Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy 174. NUMISMATICKÉ listy. (roč. 68, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 175. OBEC a finance. (roč. 18, 2013, č. 5) Praha, TRIADA - C C C C C 50 Knih.B - V 14 A - C C C C C C

16 176. OD Ještěda k Troskám. (roč. 20(36), 2013, č. 4) Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí 177. ODKAZ. (2010, č ) Praha, Masarykova společnost 178. OCHRANA přírody. (roč. 68, 2013, č. 6) Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 179. OLOMOUCKÝ archivní sborník. (2013, sv.11) Olomouc, Státní okresní archiv 180. OPAVA. (2010, sv. 7) Opava, Matice slezská 181. OPERA Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. (2013, vol. 12) Praha, Univerzita Karlova 182. OPERA historica. (2011, sv. 15) České Budějovice, Jihočeská univerzita 183. ORLICKÉ hory a Podorlicko. (2011, sv. 18) Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor 184. OSTRAVA. (2013, sv. 27) Ostrava, Archiv města Ostravy 185. PAGINAE historiae. (2013, sv. 21/2) Praha, Národní archiv 186. PAMÄŤ národa. (roč. 9, 2013, č. 4) Bratislava, Ústav pamäti národa 187. PAMÁTKY archeologické. (roč. 104, 2013) Praha, Archeologický ústav AV ČR 188. PAMÁTKY archeologické. Supplementum. (2008, sv. 20) Praha, Archeologický ústav AV ČR 189. PAMÁTKY jižních Čech. (2013, sv. 4) České Budějovice, Národní památkový ústav 190. PAMÁTKY středních Čech. (roč. 27, 2013, č. 2) Praha, Národní památkový ústav - C C 1489 Knih.C - V B 13 - C C I M C C C 527 Knih.B - V C 1105 Knih.B - V C 1457 Knih.B - studovna Knih.B - V C C

17 191. PAMÁTNÍK Terezín. (2010) Terezín, Památník Terezín 192. PAMĚŤ a dějiny. (roč. 7, 2013, č. 4) Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 193. PAMIATKY a múzeá. (roč. 63, 2013, č. 4) Bratislava,Pamiatkový úrad SR 194. PANORAMA. (2013, sv. 21) Dobré, Vydavatelství SEN 195. PAPÍR a celulóza. (roč. 68, 2013, č. 6) Praha, Svaz průmyslu papíru a celulózy 196. PIVOVARSKÝ kalendář. (2013) Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 197. PLAVEBNÍ ročenka. (2012) Praha, Státní plavební správa 198. POČÍTAČ pro každého. (2013, č. 25) Praha, Burda Communications s.r.o PODBRDSKO. (2013, sv. 20) Příbram, Státní okresní archiv 200. POLYGRAFIE České republiky. (2013) Břeclav, ISMC 201. POMEZÍ Čech a Moravy. (2013, sv. 14) Svitavy, Státní okresní archiv 202. PORTA bohemica. (2013, sv. 6) Litoměřice, Státní okresní archiv 203. POSEL z Budče. (2013, č. 30) Kladno, Sládečkovo vlastivědné muzeum 204. POZNAŃSKI Rocznik Archiwalno-Historyczny. (rocz. X/XX, 2003/2004) Poznaň, Archiwum Paňstwowe w Poznaniu 205. PRÁCE & sociální politika. (roč. 10, 2013, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - I Z C C C C I M I M C 1155 Knih.B - V II M C C C C

18 206. PRÁCE a studie Muzea Beskyd. (2013, sv. 25) Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 207. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada A. Monographia. (2013, sv. 46) Praha, Historický ústav AV ČR 208. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada B. Editiones. (2013, sv. 9) Praha, Historický ústav AV ČR 209. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada C. Miscellanea. (2010, sv. 23) Praha, Historický ústav AV ČR 210. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada E. Encyklopaedica. (2012, sv. 4) Praha, Historický ústav AV ČR 211. PRÁCE Prehistorického ústavu Univerzity Karlovy. (2009, sv. 28) Praha, Univerzita Karlova 212. PRÁCE z Archivu Akademie věd. Seria B. (2011, sv. 23) Praha, Archiv AV ČR 213. PRÁCE z Archivu Akademie věd. Seria D. (2012, sv. 3) Praha, Archiv AV ČR 214. PRÁCE z dějin Akademie věd. (roč. 5, 2013, č. 2) Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 215. PRÁCE z dějin techniky a přírodních věd. (2013, sv. 36) Praha, Národní technické muzeum 216. PRÁCE z dějin vědy. (2013, sv. 30) Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 217. PRAGER Papers on the History of International Relations. (2012, č. 2) Praha, Ústav světových dějin FF UK 218. PRAMENY a studie. (2013, sv. 51) Praha, Národní zemědělské muzeum 219. PRÁVNĚHISTORICKÉ studie. (2012, sv. 42) Praha, Univerzita Karlova 220. PRÁVNÍK. (roč. 152, 2013, č. 12) Praha, Ústav státu a práva AV ČR - C I M I M I M II M II M I M PK - C I M I M I M I M C C 91 16

19 221. PRÁVO. (roč. 23, 2013, ) Praha, Borgis a.s PRAŽSKÝ sborník historický. (2012, sv. 40) Praha, Archiv hl.m PRŮVODCE pracovněprávními předpisy důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, odměňováním, daněmi. (roč. 17, 2013, č. 12) Praha, BMSS-Start 224. PRŮZKUMY památek. (roč. 20, 2013, č. 1) Praha, Národní památkový ústav 225. PŘEHLED kulturních a historických, literárních a školských otázek. (Č. 31 (2013) Daruvar, Jednota 226. RAKOVNICKÝ historický sborník. (2012, sv. 9) Rakovník, Státní okresní archiv 227. RESTAURATOR. (Vol. 34, 2013, Nr. 4) Copenhagen, Restaurator Press 228. REVUE církevního práva. (2012, č. 1/(51)) Praha, Společnost pro církevní právo 229. ROČENKA STOP. (2010) Praha, STOP 230. ROČENKA. Vojenský historický archiv III. Odbor VÚA Praha. (2011) Praha, Ministerstvo obrany ČR 231. RODNÝM krajem. (2013, č. 47) Červený Kostelec, Městské kulturní středisko 232. ROMANO hangos. (roč. 15, 2013, č. 20) Brno, Společenství Romů na Moravě 233. ROZPRAVY Národního technického muzea. (2012, sv. 222) Praha, Národní technické muzeum 234. RUNDBRIEF Fotografie. (Vol. 20, 2013, Nr. 4(80)) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten - C 543 Knih.B - V 832 Knih.B - V C C C 766 Knih.B - II C 97 - C C C I M C

20 235. SÄCHSISCHE Archivblatt. (2013, Heft 2) Dresden, Sächsisches Staatsministerium des Innern 236. SBĚRATELSKÉ zprávy. (2013, sv. 138) Hradec Králové, Česká numismatická společnost 237. SBÍRKA instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČR. (2013, č.4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 238. SBÍRKA mezinárodních smluv České republiky. (2013, částka 56) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 239. SBÍRKA soudních rozhodnutí a stanovisek. (roč. 65, 2013, č. 10) Praha, Nejvyšší soud ČR 240. SBÍRKA zákonů České republiky. (2011, částka 184) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 241. SBORNÍK archivních prací. (roč. 63, 2013, č. 2) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 242. SBORNÍK archivu bezpečnostních složek. (2013, sv.11) Praha, Archiv bezpečnostních složek 243. SBORNÍK bruntálského muzea... (2013) Bruntál, Muzeum v Bruntále 244. SBORNÍK Muzea Blansko. (2013) Blansko, Muzeum Blansko 245. SBORNÍK Muzea Českého lesa v Tachově. (2013, sv. 33) Tachov, Muzeum Českého lesa 246. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. (2013, sv. 25) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 247. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie. (2010, sv. 13) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 248. SBORNÍK Muzea Karlovarského kraje. (2012, sv. 20) Cheb, Muzeum Karlovarského kraje - C C C PK - C PK - PK Knih.B - V C C C C C C 1239* - C

21 249. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. (roč. 67, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 250. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. (roč. 58, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 251. SBORNÍK prací východočeských archivů. (2011, sv. 15) Zámrsk, Státní oblastní archiv 252. SBORNÍK prací z historie a dějin umění. (2013, sv. 7) Klatovy, Historická společnost 253. SBORNÍK Severočeského muzea. Historia. (2012, sv. 17) Liberec, Severočeské muzeum 254. SBORNÍK Státního okresního archivu Šumperk. (2013, sv. 6) Šumperk, Státní okresní archiv 255. SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově. (2013) Přerov, Státní okresní archiv 256. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. (2013, sv. 13) Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 257. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Znojmě. (2012, sv. 27) Znojmo, Státní okresní archiv 258. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka. (2010, sv. 50/2) Vlašim, Muzeum okresu Benešov 259. SCAMNA super misam. (2010, sv. 2) Plzeň, Západočeská univerzita 260. SECURITAS imperii. (2013, sv. 23/2) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 261. SEMPER PARATUS. (2013, č. 1) Praha, Policie ČR 262. SENÁT. (roč. 17, 2013, č. 4) Praha, Kancelář Senátu Parlamentu ČR - C 560 Knih.B - V C C C C C C C C C 312 Knih.B - V C C C C

22 263. SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. (2009, sv. 17) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 264. SEŠITY Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (2013, sv. 45) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 265. SEVERNÍ Morava. (2013, sv. 99) Šumperk, Vlastivědné muzeum 266. SITZUNGSBERICHTE der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 141, 2010, Heft 3) Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 267. SLÁNSKÝ obzor. (roč. 20 (120), 2012) Slaný, Patria 268. SLEZSKÝ sborník. (roč. 111, 2013, č. 4) Opava, Slezské zemské muzeum 269. SLOVÁCKO. (2012, sv. 54) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 270. SLOVENSKÁ archivistika. (roč. 47, 2012, č. 2) Bratislava, Odbor archívnictva MV SR 271. SOUDOBÉ dějiny. (roč. 20, 2013, č. 3) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 272. SPÁLENOPOŘÍČSKÉ zpravodaj. (roč. 23, 2013, č. 12) Spálené Poříčí, Obecní úřad 273. SPRÁVNÍ právo. (roč. 46, 2013, č. 8) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 274. STALETÁ Praha (roč. 29, 2013, č. 2) Praha, Národní památkový úřad 275. STANDARDIZACE. (2010, sv. 32) Praha, Národní knihovna ČR 276. STARÉ Budějovice. (2013, sv. 5) České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek - II M C C 458 Knih.B - V C C C C 603 Knih.B - V C C C I Knih.B - V PK - C

23 277. STATISTICKÁ ročenka ČR. (2013) Praha, Český statistický úřad 278. STATISTIKA. (roč. 50, 2013, č. 4) Praha, Český statistický úřad 279. STEREO a video. (roč. 21, 2013, č. 12) Praha, Trade & Leisure Publications 280. STOPAMI dějin Náchodska. (2010, sv. 14) Náchod, Státní okresní archiv 281. STŘED. (roč. 5, 2013, č. 2) Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 282. STŘEDNÍ Evropa. (roč. 26, 2013, č. 138) Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 283. STŘEDNÍ Morava. (2013, sv. 36) Olomouc, Memoria 284. STŘEDOČESKÝ sborník historický. (2012, sv. 38) Praha, Státní oblastní archiv 285. STŘEDOČESKÝ vlastivědný sborník. (2013, sv. 31) Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 286. STUDIA comeniana et historica. (roč. 42, 2012, č ) Uherský Brod, Muzeum J.A.Komenského 287. STUDIA historica brunensia. (roč. 59, 2012, č. 2) Brno, Masarykova univerzita 288. STUDIA historica Nitriensia. (roč. 17, 2013, č. 1) Nitra, FF UKF 289. STUDIA mediaevalia pragensia. (2012, sv. 11) Praha, Nakladatelství Karolinum 290. STUDIE a zprávy. (2012, sv. 2) Praha, Státní oblastní archiv 291. STUDIE o rukopisech. (2013, sv. 43) Praha, Archiv AV ČR - PK Knih.C - IV D C C C C C 452 Knih.B - V C C C C I C 1561 Knih.B - C 374 Knih.B - V

24 292. STUDIE o rukopisech. Monographia. (2012, sv. 18) Praha, Archiv AV ČR 293. STUDIE o Těšínsku. (2013, sv. 21) Český Těšín, Muzeum Těšínska 294. STUDIE Slováckého muzea. (2012, sv. 17) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 295. SVATOVÁCLAVSKÉ česko-polsko-německé setkání v Jeseníku (2013, sv. 13) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 296. SVORNÍK. (2013, sv. 11) Praha, Unicornis 297. TÁBORSKÝ archiv. (2011, sv. 15) Tábor, Státní okresní archiv 298. TEREZÍNSKÁ iniciativa. (2013, sv. 67) Praha, Institut Terezínské iniciativy 299. TEREZÍNSKÉ listy. (2013, sv. 41) Terezín, Památník Terezín 300. TĚŠÍNSKO. (roč. 56, 2013, č. 3) Český Těšín, Muzeum Těšínska 301. UMĚNÍ. (roč. 61, 2013, č. 6) Praha, Ústav dějin umění AV ČR 302. UNSERE Heimat. (Jg. 83, 2012, Nr. 4) Wien, Verein für Landeskunde von Niederösterreich 303. ÚSTECKÝ sborník historický. (2011, č. 2) Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně 304. ÚSTŘEDNÍ věstník ČR. (2013, č. 4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 305. VALAŠSKO. (2013, sv. 31, č. 2) Vsetín, Muzeum regionu Valašsko 306. VĚRNI zůstaneme. (roč. 23, 2013, září/prosinec) Praha, Konfederace politických vězňů - pobočka 15-Praha 22 - C 374* - C C II C 1412 Knih.B - III m B C C C C C C C C C C 1495

25 307. VEŘEJNÁ správa. (roč.24, 2013, č. 26) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 308. VĚSTNÍK ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (roč. 69, 2013, č. 12) Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 309. VĚSTNÍK ministerstva zdravotnictví ČR. (2013, č. 9) Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR 310. VĚSTNÍK ministerstva zemědělství ČR. (2013, č. 3) Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 311. VĚSTNÍK ministerstva životního prostředí ČR. (roč. 23, 2013, č. 11) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 312. VĚSTNÍK Národního bezpečnostního úřadu. (2013, č. 2) Praha, Národní bezpečnostní úřad 313. VĚSTNÍK Úřadu pro ochranu osobních údajů. (2013, č. 66) Praha, Úřad pro ochranu osobních údajů 314. VĚSTNÍK Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2013, č. 12) Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 315. VĚSTNÍk vlády pro orgány krajů a orgány obcí. (roč.11, 2013, č. 5) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 316. VÍDEŇSKÉ svobodné listy (roč. 68, 2013, č ) Vídeň, Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku 317. VLASTIVĚDNÉ listy Slezska a severní Moravy. (roč. 39, 2013, č. 2) Opava, Matice slezská 318. VLASTIVĚDNÝ sborník Český Merán. (2012, sv. 16) Sedlec-Prčice, Městský úřad 319. VLASTIVĚDNÝ sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. (2013, sv. 25) Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 320. VLASTIVĚDNÝ sborník Muzea Šumavy. (2011, sv. 7) Sušice, Muzeum Šumavy - C II M C 772 Knih.C - V B 60 - C C C C C C C C C

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011

Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011 Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011 Jiří Polišenský Počet podaných projektů 28 Počet schválených projektů 26 Finanční požadavky předložených projektů 5 072 000 Kč Finanční prostředky

Více

Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích

Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích 0 ii Židovské identity > Sčítání lidu, s. Tato příloha obsahuje vybraná data a mapy o počtu, struktuře a jazykových, respektive ních

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš Nové muzejní projekty v České republice Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik PhDr. Luděk Beneš Muzeum Mladoboleslavska Muzeum Benátky nad Jizerou / Museum der Region Jungbunzlau im Schloss

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více