NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

2 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana Nováková Praha

3 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 (tj. periodik, periodických edic apod.) je v pořadí již patnáctým seznamem, který knihovna Národního archivu vydala. Seznam je rozdělen do dvou částí - abecední a tematické. V abecední části jsou záznamy titulů seriálů abecedně řazeny podle ČSN Abecední řazení a záznamy jsou průběžně pročíslovány. V pravém dolním okraji je uvedena zkratka oddělení knihovny a signatura. Záznam obsahuje údaj o posledním ročníku (svazku nebo čísle), který došel do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 a je uveden v závorce. Záznam obsahuje tyto údaje: - číslo záznamu - název (podnázev) seriálu - poslední ročník (svazek, číslo), který byl v knihovně Národního archivu k 1. lednu 2014 k dispozici - místo vydání, nakladatel - zkratka dílčího fondu knihovny NA / fond a Knih.C zpřístupněn na Ústředním pracovišti knihovny NA - Praha 4, Archivní 4, tel.: , fax: , a fond Knih.B na detašovaném pracovišti knihovny NA - Praha 6, tř. Milady Horákové 133, tel.: , V tematické části jsou seriály roztříděny do hrubých tematických skupin, odpovídajících zaměření fondu a potřebám knihovny Národního archivu. Záznamy seriálů jsou uváděny formou odkazů na čísla záznamů seriálů v abecední části seznamu. Počínaje Seznamem k byly a jsou soupisy docházejících seriálů rovněž publikovány na webu Národního archivu / Knihovna / Bibliografické soupisy: V Praze dne 30. dubna 2014 Mgr. Marie Šatochinová vedoucí knihovny 1

4 1. ABHANDLUNGEN der Sächsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 82, 2013, Heft 4) Leipzig, Sächsiche Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Knih.B - V ACTA Comeniana. (2010, sv. 26 (50) ) Praha, Filosofický ústav AV ČR 3. ACTA historica Universitatis Silesianae Opaviensis. (2012, sv. 5) Opava, Slezská univerzita 4. ACTA numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae. (2013, sv. 16) Ostrava, MARQ 5. ACTA onomastica. (roč. 54, 2003) Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 6. ACTA Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Tom 52, 2012, Fasc. 2) Praha, Univerzita Karlova 7. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. (2011, sv. 2) Praha, Univerzita Karlova 8. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. (2010, sv. 167) Praha, Univerzita Karlova 9. ACTA Universitatis Purkynianae. Facultas Philosophicae. Studia Historica. (2013, sv. 13) Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 10. ADLER. (Bd. 27(41), , Heft 3) Wien, Heraldisch-genealogische Gesselschaft "Adler" 11. ALMANACH Labyrint. (2012) Praha, Labyrint 12. ALMANACH Národního divadla. ( ) Praha, Národní divadlo 13. ANSCHNITT. (Jg. 65, 2013, Nr.6) Bochum, Deutsches Bergbau-Museum - C C C C 611 Knih.B - V C 321 Knih.B - V C C 315* - C C PK - I M C

5 14. ANZEIGER. (Jg. 146, 2011) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 15. ARHIVI. (Letnik 36, 2013, št. 2) Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije 16. ARHIVSKI vjesnik. (2013, sv. 56) Zagreb, Hrvatski državni arhiv 17. ARCHAEOLOGIA historica. (2013, sv. 38) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 18. ARCHAEOLOGICA Pragensia. (2012, sv. 21) Praha, Muzeum hl.m.prahy 19. ARCHEOLOGICKÉ výzkumy v jižních Čechách. (2013, sv. 26) České Budějovice, Jihočeské muzeum 20. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. (Bd. 58, 2012) Köln, Böhlau-Verlag 21. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. Beihefte. (2013, Bd. 13) Köln, Böhlau-Verlag 22. ARCHIVALISCHE Zeitschrift. (Bd. 92, 2011) Köln, Böhlau-Verlag 23. ARCHIVAR. (Jg. 66, 2013, Heft 4) Düsseldorf, Nordrhein-Westfalischen Hauptstaatsarchiv 24. ARCHIVE in Bayern. (Bd. 7, 2012) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bayerns 25. ARCHIVEN Pregled. (2011, č. 4) Sofia, deržavna agencija "Archivi" 26. ARCHIVNÍ časopis. (roč. 63, 2013, č. 4) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 27. ARCHIVUM Trebonense. (2011, sv. 12) Třeboň, Státní oblastní archiv Knih.B - V C C C 895 Knih.B - V C C C C 327* - C 62 - C C C C 395 Knih.B - V C 747 Knih.B - III a C 93 3

6 28. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. (2012) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 29. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Philosophische-historische Klasse. (2013, Heft 1) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 30. BEZDĚZ. (2013, sv. 22) Česká Lípa, Státní okresní archiv 31. BIBLIOGRAFIE a prameny k vývoji Moravy. (2011, sv. 54) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 32. BIBLIOTHECA Antiqua. (2013) Olomouc, Vědecká knihovna 33. BIBLIOTHECA Strahoviensis. (2011, sv. 10) Praha, Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 34. BLÄTTER für Heimatkunde. (Jg. 85, 2011, Heft 2) Graz, Historischer Verein für Steiermark 35. BOHEMIA. (Bd. 53, 2013, Heft 1) München, R.Oldenbourg 36. BOLESLAVICA. (2013, sv. 6) Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska : Státní okresní archiv Mladá Boleslav 37. BOLLETINO dell` Istituto Storico ceco di Roma. (2012, sv. 8) Roma, Istituto Storico Ceco di Roma 38. BRNO v minulosti a dnes. (2012, sv. 25) Brno, Archiv města Brna 39. BRNO v minulosti a dnes. Supplementa (2013, sv. 19) Brno, Archiv města Brna 40. BULLETIN Historického ústavu AV ČR. (roč. 24, 2012) Praha, Historický ústav AV ČR 41. BULLETIN Muzea romské kultury. (2011, sv. 20) Brno, Muzeum romské kultury 4 Knih.B - V 891 Knih.B - V C PK - PK - C 1179 Knih.B - V C C C 986 Knih.B - II C C 634 Knih.B - III m C 634* Knih.B - C C 1317

7 42. BULLETIN Národní galerie v Praze. ( , sv ) Praha, Národní galerie 43. BULLETIN SKIP. (roč. 22, 2013, č.4) Praha, SKIP 44. BULLETIN Společnosti Edvarda Beneše. (2013, sv. 26) Praha, Společnost Edvarda Beneše 45. CASTELLOLOGICA Bohemica. (2010, sv. 12) Praha, Archeologický ústav AV ČR 46. COLLEGIUM Carolinum. Jahresbericht. (2012) München, Collegium Carolinum 47. COMOTOVIA. (2011) Chomutov, Město Chomutov 48. CONFLUENS. (2013, sv. 8) Mělník, Regionální muzeum 49. ČAS v roce... (2012) Praha, Česká archivní společnost 50. ČASOPIS Matice moravské. (roč. 132, 2013, č. 2) Brno, Matice moravská 51. ČASOPIS Moravského muzea. Vědy společenské. (roč. 98, 2013, č. 2) Brno, Moravské zemské muzeum 52. ČASOPIS Národního muzea. Řada historická. (roč. 182, 2013, č. 1-2) Praha, Národní muzeum 53. ČASOPIS Slezského muzea. Série B - Vědy historické. (roč. 61, 2012, č. 2) Opava, Slezské zemské muzeum 54. ČASOPIS Společnosti přátel starožitností. (roč. 121, 2013, č. 2) Praha, Společnost přátel starožitností 55. ČESKÁ společnost po roce (2013, sv. 11) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 56. ČESKÉ vězeňství. (roč. 21, 2013, č. 4) Praha, Vězeňská služba ČR - C PK - C C C C C C 928 Knih.B - V C 48 Knih.B - V 4 - C C 54 Knih.B - V 1 - C C 49 Knih.B - V 14 - I M C

8 57. ČESKO & slovenská Vídeň dnes. (2013, č. 18) Wien, Schulverein Komenský 58. ČESKO-SLOVENSKÁ historická ročenka... (2011) Brno, Masarykova univerzita 59. ČESKÝ časopis historický. (roč. 111, 2013, č. 4) Praha, Historický ústav AV ČR 60. ČESKÝ lid. (roč. 100, 2013, č. 4) Praha, Etnologický ústav AV ČR 61. ČTENÁŘ. (roč. 65, 2013, č. 12) Kladno, Středočeská vědecká knihovna 62. DĚČÍNSKÉ vlastivědné zprávy. (roč. 23, 2013, č. 1) Děčín, Oblastní muzeum 63. DĚDICTVÍ Koruny české. (roč. 22, 2013, č. 4) Praha, Nezávislá památková unie 64. DĚJEPIS. (2011, sv. 24) Plzeň, Západočeská univerzita 65. DĚJINY - teorie - kritika. (roč. 10, 2013, č. 1) Praha, Fakulta humanitních studií UK 66. DĚJINY a současnost. (roč. 35, 2013, č. 10) Praha, Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 67. DĚJINY věd a techniky. (roč. 46, 2013, č. 4) Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky 68. DEMOGRAFIE. (roč. 55, 2013, č. 4) Praha, Český statistický úřad 69. DIGITÁLNÍ foto magazín. (2013, č. 123) Praha, Omega Publishing 70. DOCUMENTA Pragensia. (2013, sv. 31) Praha, Archiv hl.m. 71. DOCUMENTA Pragensia. Monographia. (2013, sv. 29) Praha, Archiv hl.m. - C C 460 Knih.B - V C 82 - C C C C C C 570 Knih.B - V C C I M 615 Knih.B - V I M 615* Knih.B - I d C 676 6

9 72. DOCUMENTA Pragensia. Supplementa. (2013, sv. 4) Praha, Archiv hl.m. 73. DVACÁTÉ století. (2012, č. 2) Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 74. EGOVERNMENT. (2013, č. 4) Praha, Info-com s.r.o. 75. EGOVERNMENT. Ročenka. (2011) Praha, Info-com s.r.o. 76. EKONOM. (roč. 57, 2013, č. 52) Praha, Economia a.s. 77. ENERGETICKÝ regulační věstník. (roč. 13, 2013, č. 10) Praha, Energetický regulační úřad 78. FILOSOFICKÝ časopis. (roč. 61, 2013, č. 6) Praha, Filosofický ústav AV ČR 79. FINANČNÍ zpravodaj. (roč. 47, 2013, č. 8) Praha, Ministerstvo financí ČR 80. FOLIA historica Bohemica. (2013, sv. 28/1) Praha, Historický ústav AV ČR 81. FOLIA numismatica. (2013, sv. 27/1) Brno, Moravské zemské muzeum 82. FONT. (2013, čís. 132) Praha, Kafka Font 83. FONTES - Izvori za hrvatsku povijest. (God. 19, 2013) Zagreb, Hrvatski državni arhiv 84. FONTES historiae artium. (2013, sv. 15) Praha, Artefactum 85. FONTES Nissae. (2013, sv. 14) Liberec, Technická univerzita 86. FORUM Brunense. (2013) Brno, Muzeum města Brna - I M 615** Knih.B - I d C I M C C C C C C I M C 156* - C I M C C

10 87. FORUM. (2013, č. 3) Praha, Univerzita Karlova 88. GENEALOGICKÉ a heraldické informace. (roč. 17, 2012) Brno, Moravská genealogická a heraldická společnost 89. GENEALOGICKÉ a heraldické listy. (roč. 33, 2013, č. 4) Praha, Česká genealogická a heraldická společnost 90. GEOGRAFIE. (roč. 118, 2013, č. 4) Praha, Česká geografická společnost 91. HAVLÍČKOBRODSKO. (2013, sv. 27) Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny 92. HERALDICKÁ ročenka. (2013, sv. 37)) Praha, Heraldická společnost 93. HISTORICA Olomucensia. (2013, sv. 45) Olomouc, Univerzita Palackého 94. HISTORICA Pragensia. (2011, sv. 5) Praha, Muzeum hl.m. 95. HISTORICA. (roč. 4, 2013, č. 1) Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 96. HISTORICKÁ demografie. (2013, sv. 37/1) Praha, Etnologický ústav AV ČR 97. HISTORICKÁ fotografie. (roč. 12, 2013) Praha, Národní archiv - Hradec Králové, Muzeum východních Čech 98. HISTORICKÁ geografie. (2013, sv. 39/2) Praha, Historický ústav AV ČR 99. HISTORICKÉ sklo. (2011, sv. 5) Čelákovice, Městské muzeum 100. HISTORICKÉ štúdie. (2013, sv. 47) Bratislava, Veda 101. HISTORICKÝ časopis. (roč. 60, 2012, č. 4) Bratislava, Historický ústav SAV - C I M C 751 Knih.B - V C C C 1039 Knih.B - III p C C C C C C 686 Knih.B - V C C C C 531 8

11 102. HISTORICKÝ Kaleidoskop. (2013, č. 4) Praha, Asociace nositelů legionářských tradic 103. HISTORICKÝ obzor. (roč. 24, 2013, č ) Praha, Aleš Skřivan 104. HISTORIE - Otázky - Problémy. (roč. 5, 2013, č. 1) Praha, Univerzita Karlova 105. HISTORIE a vojenství. (roč. 62, 2013, č. 4) Praha, Vojenský historický ústav 106. HISTORIE. (2011) Opava, Slezská univerzita 107. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. (Bd. 41, 2011) Graz, Stadt Graz 108. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Linz. (2013) Linz, Archiv der Stadt Linz 109. HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. (roč. 30, 2013, č. 4) Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 110. HORNICKÁ ročenka. (roč. 21, 2012) Praha, Český báňský úřad 111. HOSPODÁŘSKÉ dějiny. (2013, sv. 27/1) Praha, Historický ústav AV ČR 112. HOSPODÁŘSKÉ noviny. (2013, ) Praha, Economia, a.s HUSITSKÝ Tábor. (2012, sv. 17) Tábor, Husitské muzeum 114. CHIP. (2013, č. 12) Praha, Vogel Publishing 115. CHRUDIMSKÝ vlastivědný sborník. (2013, sv. 17) Chrudim, Regionální muzeum 116. INFORMATIVNÍ přehled. (2013, č. 34) Praha, Národní archiv - elektronicky/viz - C C C C 355 Knih.B - V C C C II M I M I M 552 Knih.B - V C C

12 117. ITALIA Contemporanea. (2013, N 273) Roma, Carocci editore 118. JEDNOTA. (roč. 68, 2013, č. 50) Daruvar, Nakladatelství Jednota 119. JESENICKO. (2013, sv. 14) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 120. JIHOČESKÝ sborník historický. (roč. 82, 2013) České Budějovice, Jihočeské muzeum 121. JIŽNÍ Morava. (roč. 49, 2013, sv. 52) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 122. JIŽNÍ Plzeňsko. (2013, sv. 11) Blovice, Muzeum Jižního Plzeňska 123. JOURNAL of PaperConservation. (Jg. 14, 2013, Nr. 4) Stuttgart, FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek 124. JUDAICA Bohemiae. (roč. 48, 2013, čís. 2) Praha, Židovské muzeum 125. KALENDÁRIUM osobností západních Čech na rok (2011) Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 126. KLADSKÝ sborník. (2012, sv. 9) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 127. KLADSKÝ sborník. Supplementum. (2009, sv. 6) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 128. KLÍČ. (roč. 21, 2013, č. 12) Praha, Místní úřad Prahy KNIHA. (2013) Bratislava, Slovenská národná knižnica 130. KNIHOVNA. (roč. 24, 2013, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR 131. KNIHY a dějiny. (roč. 20, 2013) Praha, Národní knihovna ČR - C 944 Knih.C - V B C C 132 Knih.B - V 19 - C C C C 612 Knih.B - V PK - I I * - C C C C

13 132. KOMORA. (roč. 14, 2013, č. 12) Praha, Hospodářská komora 133. KRAKOWSKI Rocznik Archiwalny. (Tom 17, 2011) Kraków, Archiwum Państwowe 134. KRÁLOVÉHRADECKO. (2011, sv. 8) Zámrsk, Státní oblastní archiv 135. KRKONOŠE a Podkrkonoší. (2012, sv. 20) Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 136. KROK. (roč. 6, 2009, č. 4) Olomouc, Vědecká knihovna 137. KUDĚJ. (roč. 14, 2013, č. 2) Plzeň, Západočeská univerzita 138. KULTÚRNÉ dejiny. (roč. 4, 2013, č. 2) Ružomberok, Katolícká univerzita 139. KULTURNÍ klub. (roč. 33, 2013, č. 12) Vídeň, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 140. KWARTALNIK historyczny. (rocz. 120, 2013, Nr. 4) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 141. LABYRINT revue (2012, sv ) Praha, Labyrint - Via Vestra 142. LIDOVÉ noviny. (2013, ) Praha, Lidové noviny a.s LISTY filologické. (roč. 136, 2013, č. 3-4) Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 144. LISTY. (roč. 43, 2013, č. 6) Brno, Burian a Ticháček s.r.o LITERÁRNÍ archiv. (2012, sv. 44) Praha, Památník národního písemnictví 146. LITERÁRNÍ noviny. (roč. 24, 2013, č. 52) Praha, Společnost pro literární noviny - C C C C C C C C C C 1471 Knih.B - V C C

14 147. MANDAVA (2012) Varnsdorf, Kruh přátel muzea 148. MARGINALIA Historica. (roč. 3, 2012, č. 2) Praha, Pedagogická fakulta UK 149. MEDIAEVALIA historica Bohemica. (2013, sv. 16/1) Praha, Historický ústav AV ČR 150. MEZINÁRODNÍ politika. (roč. 36, 2012, č. 12) Praha, Ústav mezinárodních vztahů 151. MIKULOVSKÁ sympozia. (2011, sv. 31) Břeclav, Státní okresní archiv 152. MINISTERSTVO obrany české republiky. Ročenka (2011) Praha, Ministerstvo obrany - AVIS 153. MINULOSTÍ Berounska. (2013, sv. 16) Beroun, Státní okresní archiv 154. MINULOSTÍ Západočeského kraje. (2012, sv. 47) Plzeň, Archiv města Plzně 155. MISCELLANEA oddělení rukopisů a starých tisků. (2011, sv. 21) Praha, Národní knihovna ČR 156. MITTEILUNGEN des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. (Bd. 121, 2013, Heft 2) Wien, R.Oldenbourg Verlag 157. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. (Jg. 56, 2011) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 158. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderheft. (Bd. 12, 2013) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 159. MLADÁ fronta dnes. (2013, ) Praha, MaFra a.s MODERNÍ dějiny. (2013, sv. 21/2) Praha, Historický ústav AV ČR - C C C 1098 Knih.B - V C I C C C 538 Knih.B - III m B I M C 90 - C C 421* - C

15 161. MODERNÍ obec. (roč. 19, 2013, č. 12) Praha, Economia a.s MONUMENT revue. (roč. 2, 2013, č. 2) Bratislava, Pamiatkový úrad SR 163. MONUMENTORUM tutela. (2012, sv. 24). Bratislava, Pamiatkový úrad SR 164. MORAVSKOTŘEBOVSKÉ vlastivědné listy. (2011, sv. 21) Moravská Třebová, Městské muzeum 165. mua.cas.cz. (2012) Praha, Archiv AV ČR 166. MUZEUM. (roč. 51, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 167. MZDOVÁ účetní. (roč. 19, 2013, č. 12) Praha, ANAG 168. NÁCHODSKO od minulosti k dnešku. (2012, sv. 7) Náchod, Okresní muzeum 169. NACHRICHTEN aus den Staatlichen Archiven Bayerns. (2012, Nr. 65) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiven Bayerns 170. NÁRODNÍ knihovna České republiky. Výroční zpráva. (2010) Praha, Národní knihovna ČR 171. NÁRODNÍ osvobození. (2013, č ) Praha, ÚV ČSBS 172. NÁRODNÍ pojištění. (2013, č. 12) Praha, BMSS-START s.r.o NUMISMATCKÝ sborník. (roč. 26, 2012) Praha, Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy 174. NUMISMATICKÉ listy. (roč. 68, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 175. OBEC a finance. (roč. 18, 2013, č. 5) Praha, TRIADA - C C C C C 50 Knih.B - V 14 A - C C C C C C

16 176. OD Ještěda k Troskám. (roč. 20(36), 2013, č. 4) Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí 177. ODKAZ. (2010, č ) Praha, Masarykova společnost 178. OCHRANA přírody. (roč. 68, 2013, č. 6) Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 179. OLOMOUCKÝ archivní sborník. (2013, sv.11) Olomouc, Státní okresní archiv 180. OPAVA. (2010, sv. 7) Opava, Matice slezská 181. OPERA Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. (2013, vol. 12) Praha, Univerzita Karlova 182. OPERA historica. (2011, sv. 15) České Budějovice, Jihočeská univerzita 183. ORLICKÉ hory a Podorlicko. (2011, sv. 18) Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor 184. OSTRAVA. (2013, sv. 27) Ostrava, Archiv města Ostravy 185. PAGINAE historiae. (2013, sv. 21/2) Praha, Národní archiv 186. PAMÄŤ národa. (roč. 9, 2013, č. 4) Bratislava, Ústav pamäti národa 187. PAMÁTKY archeologické. (roč. 104, 2013) Praha, Archeologický ústav AV ČR 188. PAMÁTKY archeologické. Supplementum. (2008, sv. 20) Praha, Archeologický ústav AV ČR 189. PAMÁTKY jižních Čech. (2013, sv. 4) České Budějovice, Národní památkový ústav 190. PAMÁTKY středních Čech. (roč. 27, 2013, č. 2) Praha, Národní památkový ústav - C C 1489 Knih.C - V B 13 - C C I M C C C 527 Knih.B - V C 1105 Knih.B - V C 1457 Knih.B - studovna Knih.B - V C C

17 191. PAMÁTNÍK Terezín. (2010) Terezín, Památník Terezín 192. PAMĚŤ a dějiny. (roč. 7, 2013, č. 4) Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 193. PAMIATKY a múzeá. (roč. 63, 2013, č. 4) Bratislava,Pamiatkový úrad SR 194. PANORAMA. (2013, sv. 21) Dobré, Vydavatelství SEN 195. PAPÍR a celulóza. (roč. 68, 2013, č. 6) Praha, Svaz průmyslu papíru a celulózy 196. PIVOVARSKÝ kalendář. (2013) Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 197. PLAVEBNÍ ročenka. (2012) Praha, Státní plavební správa 198. POČÍTAČ pro každého. (2013, č. 25) Praha, Burda Communications s.r.o PODBRDSKO. (2013, sv. 20) Příbram, Státní okresní archiv 200. POLYGRAFIE České republiky. (2013) Břeclav, ISMC 201. POMEZÍ Čech a Moravy. (2013, sv. 14) Svitavy, Státní okresní archiv 202. PORTA bohemica. (2013, sv. 6) Litoměřice, Státní okresní archiv 203. POSEL z Budče. (2013, č. 30) Kladno, Sládečkovo vlastivědné muzeum 204. POZNAŃSKI Rocznik Archiwalno-Historyczny. (rocz. X/XX, 2003/2004) Poznaň, Archiwum Paňstwowe w Poznaniu 205. PRÁCE & sociální politika. (roč. 10, 2013, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - I Z C C C C I M I M C 1155 Knih.B - V II M C C C C

18 206. PRÁCE a studie Muzea Beskyd. (2013, sv. 25) Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 207. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada A. Monographia. (2013, sv. 46) Praha, Historický ústav AV ČR 208. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada B. Editiones. (2013, sv. 9) Praha, Historický ústav AV ČR 209. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada C. Miscellanea. (2010, sv. 23) Praha, Historický ústav AV ČR 210. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada E. Encyklopaedica. (2012, sv. 4) Praha, Historický ústav AV ČR 211. PRÁCE Prehistorického ústavu Univerzity Karlovy. (2009, sv. 28) Praha, Univerzita Karlova 212. PRÁCE z Archivu Akademie věd. Seria B. (2011, sv. 23) Praha, Archiv AV ČR 213. PRÁCE z Archivu Akademie věd. Seria D. (2012, sv. 3) Praha, Archiv AV ČR 214. PRÁCE z dějin Akademie věd. (roč. 5, 2013, č. 2) Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 215. PRÁCE z dějin techniky a přírodních věd. (2013, sv. 36) Praha, Národní technické muzeum 216. PRÁCE z dějin vědy. (2013, sv. 30) Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 217. PRAGER Papers on the History of International Relations. (2012, č. 2) Praha, Ústav světových dějin FF UK 218. PRAMENY a studie. (2013, sv. 51) Praha, Národní zemědělské muzeum 219. PRÁVNĚHISTORICKÉ studie. (2012, sv. 42) Praha, Univerzita Karlova 220. PRÁVNÍK. (roč. 152, 2013, č. 12) Praha, Ústav státu a práva AV ČR - C I M I M I M II M II M I M PK - C I M I M I M I M C C 91 16

19 221. PRÁVO. (roč. 23, 2013, ) Praha, Borgis a.s PRAŽSKÝ sborník historický. (2012, sv. 40) Praha, Archiv hl.m PRŮVODCE pracovněprávními předpisy důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, odměňováním, daněmi. (roč. 17, 2013, č. 12) Praha, BMSS-Start 224. PRŮZKUMY památek. (roč. 20, 2013, č. 1) Praha, Národní památkový ústav 225. PŘEHLED kulturních a historických, literárních a školských otázek. (Č. 31 (2013) Daruvar, Jednota 226. RAKOVNICKÝ historický sborník. (2012, sv. 9) Rakovník, Státní okresní archiv 227. RESTAURATOR. (Vol. 34, 2013, Nr. 4) Copenhagen, Restaurator Press 228. REVUE církevního práva. (2012, č. 1/(51)) Praha, Společnost pro církevní právo 229. ROČENKA STOP. (2010) Praha, STOP 230. ROČENKA. Vojenský historický archiv III. Odbor VÚA Praha. (2011) Praha, Ministerstvo obrany ČR 231. RODNÝM krajem. (2013, č. 47) Červený Kostelec, Městské kulturní středisko 232. ROMANO hangos. (roč. 15, 2013, č. 20) Brno, Společenství Romů na Moravě 233. ROZPRAVY Národního technického muzea. (2012, sv. 222) Praha, Národní technické muzeum 234. RUNDBRIEF Fotografie. (Vol. 20, 2013, Nr. 4(80)) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten - C 543 Knih.B - V 832 Knih.B - V C C C 766 Knih.B - II C 97 - C C C I M C

20 235. SÄCHSISCHE Archivblatt. (2013, Heft 2) Dresden, Sächsisches Staatsministerium des Innern 236. SBĚRATELSKÉ zprávy. (2013, sv. 138) Hradec Králové, Česká numismatická společnost 237. SBÍRKA instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČR. (2013, č.4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 238. SBÍRKA mezinárodních smluv České republiky. (2013, částka 56) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 239. SBÍRKA soudních rozhodnutí a stanovisek. (roč. 65, 2013, č. 10) Praha, Nejvyšší soud ČR 240. SBÍRKA zákonů České republiky. (2011, částka 184) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 241. SBORNÍK archivních prací. (roč. 63, 2013, č. 2) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 242. SBORNÍK archivu bezpečnostních složek. (2013, sv.11) Praha, Archiv bezpečnostních složek 243. SBORNÍK bruntálského muzea... (2013) Bruntál, Muzeum v Bruntále 244. SBORNÍK Muzea Blansko. (2013) Blansko, Muzeum Blansko 245. SBORNÍK Muzea Českého lesa v Tachově. (2013, sv. 33) Tachov, Muzeum Českého lesa 246. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. (2013, sv. 25) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 247. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie. (2010, sv. 13) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 248. SBORNÍK Muzea Karlovarského kraje. (2012, sv. 20) Cheb, Muzeum Karlovarského kraje - C C C PK - C PK - PK Knih.B - V C C C C C C 1239* - C

21 249. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. (roč. 67, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 250. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. (roč. 58, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 251. SBORNÍK prací východočeských archivů. (2011, sv. 15) Zámrsk, Státní oblastní archiv 252. SBORNÍK prací z historie a dějin umění. (2013, sv. 7) Klatovy, Historická společnost 253. SBORNÍK Severočeského muzea. Historia. (2012, sv. 17) Liberec, Severočeské muzeum 254. SBORNÍK Státního okresního archivu Šumperk. (2013, sv. 6) Šumperk, Státní okresní archiv 255. SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově. (2013) Přerov, Státní okresní archiv 256. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. (2013, sv. 13) Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 257. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Znojmě. (2012, sv. 27) Znojmo, Státní okresní archiv 258. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka. (2010, sv. 50/2) Vlašim, Muzeum okresu Benešov 259. SCAMNA super misam. (2010, sv. 2) Plzeň, Západočeská univerzita 260. SECURITAS imperii. (2013, sv. 23/2) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 261. SEMPER PARATUS. (2013, č. 1) Praha, Policie ČR 262. SENÁT. (roč. 17, 2013, č. 4) Praha, Kancelář Senátu Parlamentu ČR - C 560 Knih.B - V C C C C C C C C C 312 Knih.B - V C C C C

22 263. SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. (2009, sv. 17) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 264. SEŠITY Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (2013, sv. 45) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 265. SEVERNÍ Morava. (2013, sv. 99) Šumperk, Vlastivědné muzeum 266. SITZUNGSBERICHTE der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 141, 2010, Heft 3) Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 267. SLÁNSKÝ obzor. (roč. 20 (120), 2012) Slaný, Patria 268. SLEZSKÝ sborník. (roč. 111, 2013, č. 4) Opava, Slezské zemské muzeum 269. SLOVÁCKO. (2012, sv. 54) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 270. SLOVENSKÁ archivistika. (roč. 47, 2012, č. 2) Bratislava, Odbor archívnictva MV SR 271. SOUDOBÉ dějiny. (roč. 20, 2013, č. 3) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 272. SPÁLENOPOŘÍČSKÉ zpravodaj. (roč. 23, 2013, č. 12) Spálené Poříčí, Obecní úřad 273. SPRÁVNÍ právo. (roč. 46, 2013, č. 8) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 274. STALETÁ Praha (roč. 29, 2013, č. 2) Praha, Národní památkový úřad 275. STANDARDIZACE. (2010, sv. 32) Praha, Národní knihovna ČR 276. STARÉ Budějovice. (2013, sv. 5) České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek - II M C C 458 Knih.B - V C C C C 603 Knih.B - V C C C I Knih.B - V PK - C

23 277. STATISTICKÁ ročenka ČR. (2013) Praha, Český statistický úřad 278. STATISTIKA. (roč. 50, 2013, č. 4) Praha, Český statistický úřad 279. STEREO a video. (roč. 21, 2013, č. 12) Praha, Trade & Leisure Publications 280. STOPAMI dějin Náchodska. (2010, sv. 14) Náchod, Státní okresní archiv 281. STŘED. (roč. 5, 2013, č. 2) Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 282. STŘEDNÍ Evropa. (roč. 26, 2013, č. 138) Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 283. STŘEDNÍ Morava. (2013, sv. 36) Olomouc, Memoria 284. STŘEDOČESKÝ sborník historický. (2012, sv. 38) Praha, Státní oblastní archiv 285. STŘEDOČESKÝ vlastivědný sborník. (2013, sv. 31) Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 286. STUDIA comeniana et historica. (roč. 42, 2012, č ) Uherský Brod, Muzeum J.A.Komenského 287. STUDIA historica brunensia. (roč. 59, 2012, č. 2) Brno, Masarykova univerzita 288. STUDIA historica Nitriensia. (roč. 17, 2013, č. 1) Nitra, FF UKF 289. STUDIA mediaevalia pragensia. (2012, sv. 11) Praha, Nakladatelství Karolinum 290. STUDIE a zprávy. (2012, sv. 2) Praha, Státní oblastní archiv 291. STUDIE o rukopisech. (2013, sv. 43) Praha, Archiv AV ČR - PK Knih.C - IV D C C C C C 452 Knih.B - V C C C C I C 1561 Knih.B - C 374 Knih.B - V

24 292. STUDIE o rukopisech. Monographia. (2012, sv. 18) Praha, Archiv AV ČR 293. STUDIE o Těšínsku. (2013, sv. 21) Český Těšín, Muzeum Těšínska 294. STUDIE Slováckého muzea. (2012, sv. 17) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 295. SVATOVÁCLAVSKÉ česko-polsko-německé setkání v Jeseníku (2013, sv. 13) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 296. SVORNÍK. (2013, sv. 11) Praha, Unicornis 297. TÁBORSKÝ archiv. (2011, sv. 15) Tábor, Státní okresní archiv 298. TEREZÍNSKÁ iniciativa. (2013, sv. 67) Praha, Institut Terezínské iniciativy 299. TEREZÍNSKÉ listy. (2013, sv. 41) Terezín, Památník Terezín 300. TĚŠÍNSKO. (roč. 56, 2013, č. 3) Český Těšín, Muzeum Těšínska 301. UMĚNÍ. (roč. 61, 2013, č. 6) Praha, Ústav dějin umění AV ČR 302. UNSERE Heimat. (Jg. 83, 2012, Nr. 4) Wien, Verein für Landeskunde von Niederösterreich 303. ÚSTECKÝ sborník historický. (2011, č. 2) Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně 304. ÚSTŘEDNÍ věstník ČR. (2013, č. 4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 305. VALAŠSKO. (2013, sv. 31, č. 2) Vsetín, Muzeum regionu Valašsko 306. VĚRNI zůstaneme. (roč. 23, 2013, září/prosinec) Praha, Konfederace politických vězňů - pobočka 15-Praha 22 - C 374* - C C II C 1412 Knih.B - III m B C C C C C C C C C C 1495

25 307. VEŘEJNÁ správa. (roč.24, 2013, č. 26) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 308. VĚSTNÍK ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (roč. 69, 2013, č. 12) Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 309. VĚSTNÍK ministerstva zdravotnictví ČR. (2013, č. 9) Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR 310. VĚSTNÍK ministerstva zemědělství ČR. (2013, č. 3) Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 311. VĚSTNÍK ministerstva životního prostředí ČR. (roč. 23, 2013, č. 11) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 312. VĚSTNÍK Národního bezpečnostního úřadu. (2013, č. 2) Praha, Národní bezpečnostní úřad 313. VĚSTNÍK Úřadu pro ochranu osobních údajů. (2013, č. 66) Praha, Úřad pro ochranu osobních údajů 314. VĚSTNÍK Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2013, č. 12) Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 315. VĚSTNÍk vlády pro orgány krajů a orgány obcí. (roč.11, 2013, č. 5) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 316. VÍDEŇSKÉ svobodné listy (roč. 68, 2013, č ) Vídeň, Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku 317. VLASTIVĚDNÉ listy Slezska a severní Moravy. (roč. 39, 2013, č. 2) Opava, Matice slezská 318. VLASTIVĚDNÝ sborník Český Merán. (2012, sv. 16) Sedlec-Prčice, Městský úřad 319. VLASTIVĚDNÝ sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. (2013, sv. 25) Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 320. VLASTIVĚDNÝ sborník Muzea Šumavy. (2011, sv. 7) Sušice, Muzeum Šumavy - C II M C 772 Knih.C - V B 60 - C C C C C C C C C

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník 1 5. května 1 3. června 2015 tiskové zpravodajství V letošním roce se uskuteční již XI. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 15. května do 13.

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník 16. května 14. června 2014 tiskové zpravodajství Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let k atraktivním prezentacím kulturního

Více

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S.

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S. 150 LET 150 let dráhy z Prahy do Drážďan : 1851-2001 / Vedoucí autorského kolektivu: Ludvík Losos. - Praha : Nadatur, 2001. - 119 s. - ISBN 80-7270-009-X dějiny dopravy; doprava železniční; české země;

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka z odborného tisku Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice,

Více

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu PhDr. Pavla Vošahlíková za kolektiv oddělení Biografického

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 raha 2, Blanická 4, OB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Kalendárium kulturních událostí

Kalendárium kulturních událostí Benešov Muzeum umění a designu Benešov Architekt Otakar Novotný (1880 1959) 10.1.2012 19.2.2012 Fotografie Martina Staňka 29.1.2012 15.4.2012 Fotografie Jiřího Škocha 11.2.2012 20.5.2012 Komunisté přepadli

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková Co je co? Informační instituce Archiv Muzeum Knihovna Digitální knihovna Informační středisko Dokumentační

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více