NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

2 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana Nováková Praha

3 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 (tj. periodik, periodických edic apod.) je v pořadí již patnáctým seznamem, který knihovna Národního archivu vydala. Seznam je rozdělen do dvou částí - abecední a tematické. V abecední části jsou záznamy titulů seriálů abecedně řazeny podle ČSN Abecední řazení a záznamy jsou průběžně pročíslovány. V pravém dolním okraji je uvedena zkratka oddělení knihovny a signatura. Záznam obsahuje údaj o posledním ročníku (svazku nebo čísle), který došel do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 a je uveden v závorce. Záznam obsahuje tyto údaje: - číslo záznamu - název (podnázev) seriálu - poslední ročník (svazek, číslo), který byl v knihovně Národního archivu k 1. lednu 2014 k dispozici - místo vydání, nakladatel - zkratka dílčího fondu knihovny NA / fond a Knih.C zpřístupněn na Ústředním pracovišti knihovny NA - Praha 4, Archivní 4, tel.: , fax: , a fond Knih.B na detašovaném pracovišti knihovny NA - Praha 6, tř. Milady Horákové 133, tel.: , V tematické části jsou seriály roztříděny do hrubých tematických skupin, odpovídajících zaměření fondu a potřebám knihovny Národního archivu. Záznamy seriálů jsou uváděny formou odkazů na čísla záznamů seriálů v abecední části seznamu. Počínaje Seznamem k byly a jsou soupisy docházejících seriálů rovněž publikovány na webu Národního archivu / Knihovna / Bibliografické soupisy: V Praze dne 30. dubna 2014 Mgr. Marie Šatochinová vedoucí knihovny 1

4 1. ABHANDLUNGEN der Sächsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 82, 2013, Heft 4) Leipzig, Sächsiche Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Knih.B - V ACTA Comeniana. (2010, sv. 26 (50) ) Praha, Filosofický ústav AV ČR 3. ACTA historica Universitatis Silesianae Opaviensis. (2012, sv. 5) Opava, Slezská univerzita 4. ACTA numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae. (2013, sv. 16) Ostrava, MARQ 5. ACTA onomastica. (roč. 54, 2003) Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 6. ACTA Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Tom 52, 2012, Fasc. 2) Praha, Univerzita Karlova 7. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. (2011, sv. 2) Praha, Univerzita Karlova 8. ACTA Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. (2010, sv. 167) Praha, Univerzita Karlova 9. ACTA Universitatis Purkynianae. Facultas Philosophicae. Studia Historica. (2013, sv. 13) Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 10. ADLER. (Bd. 27(41), , Heft 3) Wien, Heraldisch-genealogische Gesselschaft "Adler" 11. ALMANACH Labyrint. (2012) Praha, Labyrint 12. ALMANACH Národního divadla. ( ) Praha, Národní divadlo 13. ANSCHNITT. (Jg. 65, 2013, Nr.6) Bochum, Deutsches Bergbau-Museum - C C C C 611 Knih.B - V C 321 Knih.B - V C C 315* - C C PK - I M C

5 14. ANZEIGER. (Jg. 146, 2011) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 15. ARHIVI. (Letnik 36, 2013, št. 2) Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije 16. ARHIVSKI vjesnik. (2013, sv. 56) Zagreb, Hrvatski državni arhiv 17. ARCHAEOLOGIA historica. (2013, sv. 38) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 18. ARCHAEOLOGICA Pragensia. (2012, sv. 21) Praha, Muzeum hl.m.prahy 19. ARCHEOLOGICKÉ výzkumy v jižních Čechách. (2013, sv. 26) České Budějovice, Jihočeské muzeum 20. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. (Bd. 58, 2012) Köln, Böhlau-Verlag 21. ARCHIV für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde. Beihefte. (2013, Bd. 13) Köln, Böhlau-Verlag 22. ARCHIVALISCHE Zeitschrift. (Bd. 92, 2011) Köln, Böhlau-Verlag 23. ARCHIVAR. (Jg. 66, 2013, Heft 4) Düsseldorf, Nordrhein-Westfalischen Hauptstaatsarchiv 24. ARCHIVE in Bayern. (Bd. 7, 2012) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bayerns 25. ARCHIVEN Pregled. (2011, č. 4) Sofia, deržavna agencija "Archivi" 26. ARCHIVNÍ časopis. (roč. 63, 2013, č. 4) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 27. ARCHIVUM Trebonense. (2011, sv. 12) Třeboň, Státní oblastní archiv Knih.B - V C C C 895 Knih.B - V C C C C 327* - C 62 - C C C C 395 Knih.B - V C 747 Knih.B - III a C 93 3

6 28. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. (2012) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 29. BAYERISCHE Akademie der Wissenschaften. Philosophische-historische Klasse. (2013, Heft 1) München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 30. BEZDĚZ. (2013, sv. 22) Česká Lípa, Státní okresní archiv 31. BIBLIOGRAFIE a prameny k vývoji Moravy. (2011, sv. 54) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 32. BIBLIOTHECA Antiqua. (2013) Olomouc, Vědecká knihovna 33. BIBLIOTHECA Strahoviensis. (2011, sv. 10) Praha, Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 34. BLÄTTER für Heimatkunde. (Jg. 85, 2011, Heft 2) Graz, Historischer Verein für Steiermark 35. BOHEMIA. (Bd. 53, 2013, Heft 1) München, R.Oldenbourg 36. BOLESLAVICA. (2013, sv. 6) Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska : Státní okresní archiv Mladá Boleslav 37. BOLLETINO dell` Istituto Storico ceco di Roma. (2012, sv. 8) Roma, Istituto Storico Ceco di Roma 38. BRNO v minulosti a dnes. (2012, sv. 25) Brno, Archiv města Brna 39. BRNO v minulosti a dnes. Supplementa (2013, sv. 19) Brno, Archiv města Brna 40. BULLETIN Historického ústavu AV ČR. (roč. 24, 2012) Praha, Historický ústav AV ČR 41. BULLETIN Muzea romské kultury. (2011, sv. 20) Brno, Muzeum romské kultury 4 Knih.B - V 891 Knih.B - V C PK - PK - C 1179 Knih.B - V C C C 986 Knih.B - II C C 634 Knih.B - III m C 634* Knih.B - C C 1317

7 42. BULLETIN Národní galerie v Praze. ( , sv ) Praha, Národní galerie 43. BULLETIN SKIP. (roč. 22, 2013, č.4) Praha, SKIP 44. BULLETIN Společnosti Edvarda Beneše. (2013, sv. 26) Praha, Společnost Edvarda Beneše 45. CASTELLOLOGICA Bohemica. (2010, sv. 12) Praha, Archeologický ústav AV ČR 46. COLLEGIUM Carolinum. Jahresbericht. (2012) München, Collegium Carolinum 47. COMOTOVIA. (2011) Chomutov, Město Chomutov 48. CONFLUENS. (2013, sv. 8) Mělník, Regionální muzeum 49. ČAS v roce... (2012) Praha, Česká archivní společnost 50. ČASOPIS Matice moravské. (roč. 132, 2013, č. 2) Brno, Matice moravská 51. ČASOPIS Moravského muzea. Vědy společenské. (roč. 98, 2013, č. 2) Brno, Moravské zemské muzeum 52. ČASOPIS Národního muzea. Řada historická. (roč. 182, 2013, č. 1-2) Praha, Národní muzeum 53. ČASOPIS Slezského muzea. Série B - Vědy historické. (roč. 61, 2012, č. 2) Opava, Slezské zemské muzeum 54. ČASOPIS Společnosti přátel starožitností. (roč. 121, 2013, č. 2) Praha, Společnost přátel starožitností 55. ČESKÁ společnost po roce (2013, sv. 11) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 56. ČESKÉ vězeňství. (roč. 21, 2013, č. 4) Praha, Vězeňská služba ČR - C PK - C C C C C C 928 Knih.B - V C 48 Knih.B - V 4 - C C 54 Knih.B - V 1 - C C 49 Knih.B - V 14 - I M C

8 57. ČESKO & slovenská Vídeň dnes. (2013, č. 18) Wien, Schulverein Komenský 58. ČESKO-SLOVENSKÁ historická ročenka... (2011) Brno, Masarykova univerzita 59. ČESKÝ časopis historický. (roč. 111, 2013, č. 4) Praha, Historický ústav AV ČR 60. ČESKÝ lid. (roč. 100, 2013, č. 4) Praha, Etnologický ústav AV ČR 61. ČTENÁŘ. (roč. 65, 2013, č. 12) Kladno, Středočeská vědecká knihovna 62. DĚČÍNSKÉ vlastivědné zprávy. (roč. 23, 2013, č. 1) Děčín, Oblastní muzeum 63. DĚDICTVÍ Koruny české. (roč. 22, 2013, č. 4) Praha, Nezávislá památková unie 64. DĚJEPIS. (2011, sv. 24) Plzeň, Západočeská univerzita 65. DĚJINY - teorie - kritika. (roč. 10, 2013, č. 1) Praha, Fakulta humanitních studií UK 66. DĚJINY a současnost. (roč. 35, 2013, č. 10) Praha, Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 67. DĚJINY věd a techniky. (roč. 46, 2013, č. 4) Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky 68. DEMOGRAFIE. (roč. 55, 2013, č. 4) Praha, Český statistický úřad 69. DIGITÁLNÍ foto magazín. (2013, č. 123) Praha, Omega Publishing 70. DOCUMENTA Pragensia. (2013, sv. 31) Praha, Archiv hl.m. 71. DOCUMENTA Pragensia. Monographia. (2013, sv. 29) Praha, Archiv hl.m. - C C 460 Knih.B - V C 82 - C C C C C C 570 Knih.B - V C C I M 615 Knih.B - V I M 615* Knih.B - I d C 676 6

9 72. DOCUMENTA Pragensia. Supplementa. (2013, sv. 4) Praha, Archiv hl.m. 73. DVACÁTÉ století. (2012, č. 2) Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 74. EGOVERNMENT. (2013, č. 4) Praha, Info-com s.r.o. 75. EGOVERNMENT. Ročenka. (2011) Praha, Info-com s.r.o. 76. EKONOM. (roč. 57, 2013, č. 52) Praha, Economia a.s. 77. ENERGETICKÝ regulační věstník. (roč. 13, 2013, č. 10) Praha, Energetický regulační úřad 78. FILOSOFICKÝ časopis. (roč. 61, 2013, č. 6) Praha, Filosofický ústav AV ČR 79. FINANČNÍ zpravodaj. (roč. 47, 2013, č. 8) Praha, Ministerstvo financí ČR 80. FOLIA historica Bohemica. (2013, sv. 28/1) Praha, Historický ústav AV ČR 81. FOLIA numismatica. (2013, sv. 27/1) Brno, Moravské zemské muzeum 82. FONT. (2013, čís. 132) Praha, Kafka Font 83. FONTES - Izvori za hrvatsku povijest. (God. 19, 2013) Zagreb, Hrvatski državni arhiv 84. FONTES historiae artium. (2013, sv. 15) Praha, Artefactum 85. FONTES Nissae. (2013, sv. 14) Liberec, Technická univerzita 86. FORUM Brunense. (2013) Brno, Muzeum města Brna - I M 615** Knih.B - I d C I M C C C C C C I M C 156* - C I M C C

10 87. FORUM. (2013, č. 3) Praha, Univerzita Karlova 88. GENEALOGICKÉ a heraldické informace. (roč. 17, 2012) Brno, Moravská genealogická a heraldická společnost 89. GENEALOGICKÉ a heraldické listy. (roč. 33, 2013, č. 4) Praha, Česká genealogická a heraldická společnost 90. GEOGRAFIE. (roč. 118, 2013, č. 4) Praha, Česká geografická společnost 91. HAVLÍČKOBRODSKO. (2013, sv. 27) Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny 92. HERALDICKÁ ročenka. (2013, sv. 37)) Praha, Heraldická společnost 93. HISTORICA Olomucensia. (2013, sv. 45) Olomouc, Univerzita Palackého 94. HISTORICA Pragensia. (2011, sv. 5) Praha, Muzeum hl.m. 95. HISTORICA. (roč. 4, 2013, č. 1) Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 96. HISTORICKÁ demografie. (2013, sv. 37/1) Praha, Etnologický ústav AV ČR 97. HISTORICKÁ fotografie. (roč. 12, 2013) Praha, Národní archiv - Hradec Králové, Muzeum východních Čech 98. HISTORICKÁ geografie. (2013, sv. 39/2) Praha, Historický ústav AV ČR 99. HISTORICKÉ sklo. (2011, sv. 5) Čelákovice, Městské muzeum 100. HISTORICKÉ štúdie. (2013, sv. 47) Bratislava, Veda 101. HISTORICKÝ časopis. (roč. 60, 2012, č. 4) Bratislava, Historický ústav SAV - C I M C 751 Knih.B - V C C C 1039 Knih.B - III p C C C C C C 686 Knih.B - V C C C C 531 8

11 102. HISTORICKÝ Kaleidoskop. (2013, č. 4) Praha, Asociace nositelů legionářských tradic 103. HISTORICKÝ obzor. (roč. 24, 2013, č ) Praha, Aleš Skřivan 104. HISTORIE - Otázky - Problémy. (roč. 5, 2013, č. 1) Praha, Univerzita Karlova 105. HISTORIE a vojenství. (roč. 62, 2013, č. 4) Praha, Vojenský historický ústav 106. HISTORIE. (2011) Opava, Slezská univerzita 107. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Graz. (Bd. 41, 2011) Graz, Stadt Graz 108. HISTORISCHES Jahrbuch der Stadt Linz. (2013) Linz, Archiv der Stadt Linz 109. HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. (roč. 30, 2013, č. 4) Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 110. HORNICKÁ ročenka. (roč. 21, 2012) Praha, Český báňský úřad 111. HOSPODÁŘSKÉ dějiny. (2013, sv. 27/1) Praha, Historický ústav AV ČR 112. HOSPODÁŘSKÉ noviny. (2013, ) Praha, Economia, a.s HUSITSKÝ Tábor. (2012, sv. 17) Tábor, Husitské muzeum 114. CHIP. (2013, č. 12) Praha, Vogel Publishing 115. CHRUDIMSKÝ vlastivědný sborník. (2013, sv. 17) Chrudim, Regionální muzeum 116. INFORMATIVNÍ přehled. (2013, č. 34) Praha, Národní archiv - elektronicky/viz - C C C C 355 Knih.B - V C C C II M I M I M 552 Knih.B - V C C

12 117. ITALIA Contemporanea. (2013, N 273) Roma, Carocci editore 118. JEDNOTA. (roč. 68, 2013, č. 50) Daruvar, Nakladatelství Jednota 119. JESENICKO. (2013, sv. 14) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 120. JIHOČESKÝ sborník historický. (roč. 82, 2013) České Budějovice, Jihočeské muzeum 121. JIŽNÍ Morava. (roč. 49, 2013, sv. 52) Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 122. JIŽNÍ Plzeňsko. (2013, sv. 11) Blovice, Muzeum Jižního Plzeňska 123. JOURNAL of PaperConservation. (Jg. 14, 2013, Nr. 4) Stuttgart, FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek 124. JUDAICA Bohemiae. (roč. 48, 2013, čís. 2) Praha, Židovské muzeum 125. KALENDÁRIUM osobností západních Čech na rok (2011) Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 126. KLADSKÝ sborník. (2012, sv. 9) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 127. KLADSKÝ sborník. Supplementum. (2009, sv. 6) Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové 128. KLÍČ. (roč. 21, 2013, č. 12) Praha, Místní úřad Prahy KNIHA. (2013) Bratislava, Slovenská národná knižnica 130. KNIHOVNA. (roč. 24, 2013, č. 2) Praha, Národní knihovna ČR 131. KNIHY a dějiny. (roč. 20, 2013) Praha, Národní knihovna ČR - C 944 Knih.C - V B C C 132 Knih.B - V 19 - C C C C 612 Knih.B - V PK - I I * - C C C C

13 132. KOMORA. (roč. 14, 2013, č. 12) Praha, Hospodářská komora 133. KRAKOWSKI Rocznik Archiwalny. (Tom 17, 2011) Kraków, Archiwum Państwowe 134. KRÁLOVÉHRADECKO. (2011, sv. 8) Zámrsk, Státní oblastní archiv 135. KRKONOŠE a Podkrkonoší. (2012, sv. 20) Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 136. KROK. (roč. 6, 2009, č. 4) Olomouc, Vědecká knihovna 137. KUDĚJ. (roč. 14, 2013, č. 2) Plzeň, Západočeská univerzita 138. KULTÚRNÉ dejiny. (roč. 4, 2013, č. 2) Ružomberok, Katolícká univerzita 139. KULTURNÍ klub. (roč. 33, 2013, č. 12) Vídeň, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 140. KWARTALNIK historyczny. (rocz. 120, 2013, Nr. 4) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 141. LABYRINT revue (2012, sv ) Praha, Labyrint - Via Vestra 142. LIDOVÉ noviny. (2013, ) Praha, Lidové noviny a.s LISTY filologické. (roč. 136, 2013, č. 3-4) Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 144. LISTY. (roč. 43, 2013, č. 6) Brno, Burian a Ticháček s.r.o LITERÁRNÍ archiv. (2012, sv. 44) Praha, Památník národního písemnictví 146. LITERÁRNÍ noviny. (roč. 24, 2013, č. 52) Praha, Společnost pro literární noviny - C C C C C C C C C C 1471 Knih.B - V C C

14 147. MANDAVA (2012) Varnsdorf, Kruh přátel muzea 148. MARGINALIA Historica. (roč. 3, 2012, č. 2) Praha, Pedagogická fakulta UK 149. MEDIAEVALIA historica Bohemica. (2013, sv. 16/1) Praha, Historický ústav AV ČR 150. MEZINÁRODNÍ politika. (roč. 36, 2012, č. 12) Praha, Ústav mezinárodních vztahů 151. MIKULOVSKÁ sympozia. (2011, sv. 31) Břeclav, Státní okresní archiv 152. MINISTERSTVO obrany české republiky. Ročenka (2011) Praha, Ministerstvo obrany - AVIS 153. MINULOSTÍ Berounska. (2013, sv. 16) Beroun, Státní okresní archiv 154. MINULOSTÍ Západočeského kraje. (2012, sv. 47) Plzeň, Archiv města Plzně 155. MISCELLANEA oddělení rukopisů a starých tisků. (2011, sv. 21) Praha, Národní knihovna ČR 156. MITTEILUNGEN des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. (Bd. 121, 2013, Heft 2) Wien, R.Oldenbourg Verlag 157. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. (Jg. 56, 2011) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 158. MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderheft. (Bd. 12, 2013) Wien, Österreichische Staatsdruckerei 159. MLADÁ fronta dnes. (2013, ) Praha, MaFra a.s MODERNÍ dějiny. (2013, sv. 21/2) Praha, Historický ústav AV ČR - C C C 1098 Knih.B - V C I C C C 538 Knih.B - III m B I M C 90 - C C 421* - C

15 161. MODERNÍ obec. (roč. 19, 2013, č. 12) Praha, Economia a.s MONUMENT revue. (roč. 2, 2013, č. 2) Bratislava, Pamiatkový úrad SR 163. MONUMENTORUM tutela. (2012, sv. 24). Bratislava, Pamiatkový úrad SR 164. MORAVSKOTŘEBOVSKÉ vlastivědné listy. (2011, sv. 21) Moravská Třebová, Městské muzeum 165. mua.cas.cz. (2012) Praha, Archiv AV ČR 166. MUZEUM. (roč. 51, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 167. MZDOVÁ účetní. (roč. 19, 2013, č. 12) Praha, ANAG 168. NÁCHODSKO od minulosti k dnešku. (2012, sv. 7) Náchod, Okresní muzeum 169. NACHRICHTEN aus den Staatlichen Archiven Bayerns. (2012, Nr. 65) München, Generaldirektion der Staatlichen Archiven Bayerns 170. NÁRODNÍ knihovna České republiky. Výroční zpráva. (2010) Praha, Národní knihovna ČR 171. NÁRODNÍ osvobození. (2013, č ) Praha, ÚV ČSBS 172. NÁRODNÍ pojištění. (2013, č. 12) Praha, BMSS-START s.r.o NUMISMATCKÝ sborník. (roč. 26, 2012) Praha, Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy 174. NUMISMATICKÉ listy. (roč. 68, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 175. OBEC a finance. (roč. 18, 2013, č. 5) Praha, TRIADA - C C C C C 50 Knih.B - V 14 A - C C C C C C

16 176. OD Ještěda k Troskám. (roč. 20(36), 2013, č. 4) Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí 177. ODKAZ. (2010, č ) Praha, Masarykova společnost 178. OCHRANA přírody. (roč. 68, 2013, č. 6) Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 179. OLOMOUCKÝ archivní sborník. (2013, sv.11) Olomouc, Státní okresní archiv 180. OPAVA. (2010, sv. 7) Opava, Matice slezská 181. OPERA Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. (2013, vol. 12) Praha, Univerzita Karlova 182. OPERA historica. (2011, sv. 15) České Budějovice, Jihočeská univerzita 183. ORLICKÉ hory a Podorlicko. (2011, sv. 18) Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor 184. OSTRAVA. (2013, sv. 27) Ostrava, Archiv města Ostravy 185. PAGINAE historiae. (2013, sv. 21/2) Praha, Národní archiv 186. PAMÄŤ národa. (roč. 9, 2013, č. 4) Bratislava, Ústav pamäti národa 187. PAMÁTKY archeologické. (roč. 104, 2013) Praha, Archeologický ústav AV ČR 188. PAMÁTKY archeologické. Supplementum. (2008, sv. 20) Praha, Archeologický ústav AV ČR 189. PAMÁTKY jižních Čech. (2013, sv. 4) České Budějovice, Národní památkový ústav 190. PAMÁTKY středních Čech. (roč. 27, 2013, č. 2) Praha, Národní památkový ústav - C C 1489 Knih.C - V B 13 - C C I M C C C 527 Knih.B - V C 1105 Knih.B - V C 1457 Knih.B - studovna Knih.B - V C C

17 191. PAMÁTNÍK Terezín. (2010) Terezín, Památník Terezín 192. PAMĚŤ a dějiny. (roč. 7, 2013, č. 4) Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 193. PAMIATKY a múzeá. (roč. 63, 2013, č. 4) Bratislava,Pamiatkový úrad SR 194. PANORAMA. (2013, sv. 21) Dobré, Vydavatelství SEN 195. PAPÍR a celulóza. (roč. 68, 2013, č. 6) Praha, Svaz průmyslu papíru a celulózy 196. PIVOVARSKÝ kalendář. (2013) Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 197. PLAVEBNÍ ročenka. (2012) Praha, Státní plavební správa 198. POČÍTAČ pro každého. (2013, č. 25) Praha, Burda Communications s.r.o PODBRDSKO. (2013, sv. 20) Příbram, Státní okresní archiv 200. POLYGRAFIE České republiky. (2013) Břeclav, ISMC 201. POMEZÍ Čech a Moravy. (2013, sv. 14) Svitavy, Státní okresní archiv 202. PORTA bohemica. (2013, sv. 6) Litoměřice, Státní okresní archiv 203. POSEL z Budče. (2013, č. 30) Kladno, Sládečkovo vlastivědné muzeum 204. POZNAŃSKI Rocznik Archiwalno-Historyczny. (rocz. X/XX, 2003/2004) Poznaň, Archiwum Paňstwowe w Poznaniu 205. PRÁCE & sociální politika. (roč. 10, 2013, č. 12) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - I Z C C C C I M I M C 1155 Knih.B - V II M C C C C

18 206. PRÁCE a studie Muzea Beskyd. (2013, sv. 25) Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 207. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada A. Monographia. (2013, sv. 46) Praha, Historický ústav AV ČR 208. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada B. Editiones. (2013, sv. 9) Praha, Historický ústav AV ČR 209. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada C. Miscellanea. (2010, sv. 23) Praha, Historický ústav AV ČR 210. PRÁCE Historického ústavu ČAV. Řada E. Encyklopaedica. (2012, sv. 4) Praha, Historický ústav AV ČR 211. PRÁCE Prehistorického ústavu Univerzity Karlovy. (2009, sv. 28) Praha, Univerzita Karlova 212. PRÁCE z Archivu Akademie věd. Seria B. (2011, sv. 23) Praha, Archiv AV ČR 213. PRÁCE z Archivu Akademie věd. Seria D. (2012, sv. 3) Praha, Archiv AV ČR 214. PRÁCE z dějin Akademie věd. (roč. 5, 2013, č. 2) Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 215. PRÁCE z dějin techniky a přírodních věd. (2013, sv. 36) Praha, Národní technické muzeum 216. PRÁCE z dějin vědy. (2013, sv. 30) Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 217. PRAGER Papers on the History of International Relations. (2012, č. 2) Praha, Ústav světových dějin FF UK 218. PRAMENY a studie. (2013, sv. 51) Praha, Národní zemědělské muzeum 219. PRÁVNĚHISTORICKÉ studie. (2012, sv. 42) Praha, Univerzita Karlova 220. PRÁVNÍK. (roč. 152, 2013, č. 12) Praha, Ústav státu a práva AV ČR - C I M I M I M II M II M I M PK - C I M I M I M I M C C 91 16

19 221. PRÁVO. (roč. 23, 2013, ) Praha, Borgis a.s PRAŽSKÝ sborník historický. (2012, sv. 40) Praha, Archiv hl.m PRŮVODCE pracovněprávními předpisy důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, odměňováním, daněmi. (roč. 17, 2013, č. 12) Praha, BMSS-Start 224. PRŮZKUMY památek. (roč. 20, 2013, č. 1) Praha, Národní památkový ústav 225. PŘEHLED kulturních a historických, literárních a školských otázek. (Č. 31 (2013) Daruvar, Jednota 226. RAKOVNICKÝ historický sborník. (2012, sv. 9) Rakovník, Státní okresní archiv 227. RESTAURATOR. (Vol. 34, 2013, Nr. 4) Copenhagen, Restaurator Press 228. REVUE církevního práva. (2012, č. 1/(51)) Praha, Společnost pro církevní právo 229. ROČENKA STOP. (2010) Praha, STOP 230. ROČENKA. Vojenský historický archiv III. Odbor VÚA Praha. (2011) Praha, Ministerstvo obrany ČR 231. RODNÝM krajem. (2013, č. 47) Červený Kostelec, Městské kulturní středisko 232. ROMANO hangos. (roč. 15, 2013, č. 20) Brno, Společenství Romů na Moravě 233. ROZPRAVY Národního technického muzea. (2012, sv. 222) Praha, Národní technické muzeum 234. RUNDBRIEF Fotografie. (Vol. 20, 2013, Nr. 4(80)) Reutlingen, Grafische Werkstätte der Gustav Wernerschen Anstalten - C 543 Knih.B - V 832 Knih.B - V C C C 766 Knih.B - II C 97 - C C C I M C

20 235. SÄCHSISCHE Archivblatt. (2013, Heft 2) Dresden, Sächsisches Staatsministerium des Innern 236. SBĚRATELSKÉ zprávy. (2013, sv. 138) Hradec Králové, Česká numismatická společnost 237. SBÍRKA instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČR. (2013, č.4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 238. SBÍRKA mezinárodních smluv České republiky. (2013, částka 56) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 239. SBÍRKA soudních rozhodnutí a stanovisek. (roč. 65, 2013, č. 10) Praha, Nejvyšší soud ČR 240. SBÍRKA zákonů České republiky. (2011, částka 184) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 241. SBORNÍK archivních prací. (roč. 63, 2013, č. 2) Praha, Odbor archivní správy MV ČR 242. SBORNÍK archivu bezpečnostních složek. (2013, sv.11) Praha, Archiv bezpečnostních složek 243. SBORNÍK bruntálského muzea... (2013) Bruntál, Muzeum v Bruntále 244. SBORNÍK Muzea Blansko. (2013) Blansko, Muzeum Blansko 245. SBORNÍK Muzea Českého lesa v Tachově. (2013, sv. 33) Tachov, Muzeum Českého lesa 246. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. (2013, sv. 25) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 247. SBORNÍK Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie. (2010, sv. 13) Rokycany, Muzeum Dr.B.Horáka 248. SBORNÍK Muzea Karlovarského kraje. (2012, sv. 20) Cheb, Muzeum Karlovarského kraje - C C C PK - C PK - PK Knih.B - V C C C C C C 1239* - C

21 249. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. (roč. 67, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 250. SBORNÍK Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. (roč. 58, 2013, č. 4) Praha, Národní muzeum 251. SBORNÍK prací východočeských archivů. (2011, sv. 15) Zámrsk, Státní oblastní archiv 252. SBORNÍK prací z historie a dějin umění. (2013, sv. 7) Klatovy, Historická společnost 253. SBORNÍK Severočeského muzea. Historia. (2012, sv. 17) Liberec, Severočeské muzeum 254. SBORNÍK Státního okresního archivu Šumperk. (2013, sv. 6) Šumperk, Státní okresní archiv 255. SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově. (2013) Přerov, Státní okresní archiv 256. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. (2013, sv. 13) Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 257. SBORNÍK Státního okresního archivu ve Znojmě. (2012, sv. 27) Znojmo, Státní okresní archiv 258. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka. (2010, sv. 50/2) Vlašim, Muzeum okresu Benešov 259. SCAMNA super misam. (2010, sv. 2) Plzeň, Západočeská univerzita 260. SECURITAS imperii. (2013, sv. 23/2) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 261. SEMPER PARATUS. (2013, č. 1) Praha, Policie ČR 262. SENÁT. (roč. 17, 2013, č. 4) Praha, Kancelář Senátu Parlamentu ČR - C 560 Knih.B - V C C C C C C C C C 312 Knih.B - V C C C C

22 263. SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. (2009, sv. 17) Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 264. SEŠITY Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (2013, sv. 45) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 265. SEVERNÍ Morava. (2013, sv. 99) Šumperk, Vlastivědné muzeum 266. SITZUNGSBERICHTE der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (Bd. 141, 2010, Heft 3) Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 267. SLÁNSKÝ obzor. (roč. 20 (120), 2012) Slaný, Patria 268. SLEZSKÝ sborník. (roč. 111, 2013, č. 4) Opava, Slezské zemské muzeum 269. SLOVÁCKO. (2012, sv. 54) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 270. SLOVENSKÁ archivistika. (roč. 47, 2012, č. 2) Bratislava, Odbor archívnictva MV SR 271. SOUDOBÉ dějiny. (roč. 20, 2013, č. 3) Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 272. SPÁLENOPOŘÍČSKÉ zpravodaj. (roč. 23, 2013, č. 12) Spálené Poříčí, Obecní úřad 273. SPRÁVNÍ právo. (roč. 46, 2013, č. 8) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 274. STALETÁ Praha (roč. 29, 2013, č. 2) Praha, Národní památkový úřad 275. STANDARDIZACE. (2010, sv. 32) Praha, Národní knihovna ČR 276. STARÉ Budějovice. (2013, sv. 5) České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek - II M C C 458 Knih.B - V C C C C 603 Knih.B - V C C C I Knih.B - V PK - C

23 277. STATISTICKÁ ročenka ČR. (2013) Praha, Český statistický úřad 278. STATISTIKA. (roč. 50, 2013, č. 4) Praha, Český statistický úřad 279. STEREO a video. (roč. 21, 2013, č. 12) Praha, Trade & Leisure Publications 280. STOPAMI dějin Náchodska. (2010, sv. 14) Náchod, Státní okresní archiv 281. STŘED. (roč. 5, 2013, č. 2) Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 282. STŘEDNÍ Evropa. (roč. 26, 2013, č. 138) Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 283. STŘEDNÍ Morava. (2013, sv. 36) Olomouc, Memoria 284. STŘEDOČESKÝ sborník historický. (2012, sv. 38) Praha, Státní oblastní archiv 285. STŘEDOČESKÝ vlastivědný sborník. (2013, sv. 31) Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 286. STUDIA comeniana et historica. (roč. 42, 2012, č ) Uherský Brod, Muzeum J.A.Komenského 287. STUDIA historica brunensia. (roč. 59, 2012, č. 2) Brno, Masarykova univerzita 288. STUDIA historica Nitriensia. (roč. 17, 2013, č. 1) Nitra, FF UKF 289. STUDIA mediaevalia pragensia. (2012, sv. 11) Praha, Nakladatelství Karolinum 290. STUDIE a zprávy. (2012, sv. 2) Praha, Státní oblastní archiv 291. STUDIE o rukopisech. (2013, sv. 43) Praha, Archiv AV ČR - PK Knih.C - IV D C C C C C 452 Knih.B - V C C C C I C 1561 Knih.B - C 374 Knih.B - V

24 292. STUDIE o rukopisech. Monographia. (2012, sv. 18) Praha, Archiv AV ČR 293. STUDIE o Těšínsku. (2013, sv. 21) Český Těšín, Muzeum Těšínska 294. STUDIE Slováckého muzea. (2012, sv. 17) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 295. SVATOVÁCLAVSKÉ česko-polsko-německé setkání v Jeseníku (2013, sv. 13) Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 296. SVORNÍK. (2013, sv. 11) Praha, Unicornis 297. TÁBORSKÝ archiv. (2011, sv. 15) Tábor, Státní okresní archiv 298. TEREZÍNSKÁ iniciativa. (2013, sv. 67) Praha, Institut Terezínské iniciativy 299. TEREZÍNSKÉ listy. (2013, sv. 41) Terezín, Památník Terezín 300. TĚŠÍNSKO. (roč. 56, 2013, č. 3) Český Těšín, Muzeum Těšínska 301. UMĚNÍ. (roč. 61, 2013, č. 6) Praha, Ústav dějin umění AV ČR 302. UNSERE Heimat. (Jg. 83, 2012, Nr. 4) Wien, Verein für Landeskunde von Niederösterreich 303. ÚSTECKÝ sborník historický. (2011, č. 2) Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně 304. ÚSTŘEDNÍ věstník ČR. (2013, č. 4) Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR 305. VALAŠSKO. (2013, sv. 31, č. 2) Vsetín, Muzeum regionu Valašsko 306. VĚRNI zůstaneme. (roč. 23, 2013, září/prosinec) Praha, Konfederace politických vězňů - pobočka 15-Praha 22 - C 374* - C C II C 1412 Knih.B - III m B C C C C C C C C C C 1495

25 307. VEŘEJNÁ správa. (roč.24, 2013, č. 26) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 308. VĚSTNÍK ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (roč. 69, 2013, č. 12) Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 309. VĚSTNÍK ministerstva zdravotnictví ČR. (2013, č. 9) Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR 310. VĚSTNÍK ministerstva zemědělství ČR. (2013, č. 3) Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 311. VĚSTNÍK ministerstva životního prostředí ČR. (roč. 23, 2013, č. 11) Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 312. VĚSTNÍK Národního bezpečnostního úřadu. (2013, č. 2) Praha, Národní bezpečnostní úřad 313. VĚSTNÍK Úřadu pro ochranu osobních údajů. (2013, č. 66) Praha, Úřad pro ochranu osobních údajů 314. VĚSTNÍK Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2013, č. 12) Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 315. VĚSTNÍk vlády pro orgány krajů a orgány obcí. (roč.11, 2013, č. 5) Praha, Ministerstvo vnitra ČR 316. VÍDEŇSKÉ svobodné listy (roč. 68, 2013, č ) Vídeň, Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku 317. VLASTIVĚDNÉ listy Slezska a severní Moravy. (roč. 39, 2013, č. 2) Opava, Matice slezská 318. VLASTIVĚDNÝ sborník Český Merán. (2012, sv. 16) Sedlec-Prčice, Městský úřad 319. VLASTIVĚDNÝ sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. (2013, sv. 25) Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 320. VLASTIVĚDNÝ sborník Muzea Šumavy. (2011, sv. 7) Sušice, Muzeum Šumavy - C II M C 772 Knih.C - V B 60 - C C C C C C C C C

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2012

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2012 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2012 Zpracovala: Jana Nováková 1 PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2008. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2008. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2008 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2010 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1997 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více